przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji"

Transkrypt

1 REFORMA 2012 Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji Daria Cybulska, Andrzej Kij, Magda Ligaj Kwalifikacja A.30.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK

2 Autorzy: Daria Cybulska (cz. III, V i VI), Andrzej Kij (cz. II, IV i VII), Magda Ligaj (cz. I ) Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców: dr. hab. Jana Długosza, mgr inż. Edyty Majkowskiej i dr. Tomasza Karpowicza. Typ szkoły: technikum. Zawód: technik logistyk. Kwalifikacja: A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania. Część kwalifikacji: 1. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji. Rok dopuszczenia: 2014 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydanie I (2014) ISBN Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Barbara Jaworska (redaktor koordynator), Ewdokia Cydejko (redaktor merytoryczny) Agnieszka Wiąckowska (tłumaczenie podstawowych pojęć na język angielski), Magdalena Wessel-Zasadzka (tłumaczenie podstawowych pojęć na język niemiecki) Konsultacje: mgr Artur Gontarz, mgr Anna Wawruch-Lis Redakcja językowa: Lucyna Lewandowska Redakcja techniczna: Elżbieta Walczak Projekt okładki: Małgorzata Wójcicka Fotografia na okładce: Avatar_023/Shutterstock.com Fotoedycja: Agata Bażyńska Skład i łamanie: Katarzyna Pogrzebska Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96 Tel.: Infolinia: Druk i oprawa: Orthdruk sp. z o.o., Białystok Publikacja, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy cudzą własność i prawo. Więcej na Polska Izba Książki

3 SPIS TREŚCI 3 Wstęp I. Logistyka a produkcja Logistyka definicje, znaczenie Rozwój logistyki Zadania i funkcje logistyki Logistyczna obsługa klienta Miejsce logistyki w zarządzaniu produkcją Proces produkcji i rodzaje zaopatrzenia II. Organizacja produkcji Formy organizacji produkcji Kryteria klasyfikacji organizacji produkcji Typy organizacji produkcji Formy organizacji przebiegu procesu produkcyjnego Stanowisko robocze Określanie wielkości partii produkcyjnej Przebieg partii produkcyjnej detali w procesie produkcyjnym Infrastruktura logistyczna procesów produkcyjnych Infrastruktura transportowa w procesie produkcyjnym Infrastruktura magazynowa i manipulacyjna w procesie produkcyjnym Infrastruktura informatyczna logistycznego zabezpieczenia procesów produkcyjnych Nowoczesne rozwiązania usprawniające proces produkcji Elastyczny system produkcyjny Elastyczny system zaopatrywania KANBAN metoda sterowania zapasami w produkcji III. Odpady w procesie produkcji Regulacje prawa polskiego i UE dotyczące odpadów Przepisy prawne obowiązujące w Polsce Krajowy Plan Gospodarki Odpadami Prawo Unii Europejskiej regulujące gospodarkę odpadami Dyrektywa ramowa Unii Europejskiej Cele dyrektywy Plany gospodarki odpadami Rodzaje odpadów Pojęcie, klasyfikacja i podział odpadów Klasyfikacja odpadów w Polsce Rodzaje odpadów Odpady przemysłowe Odpady niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe System odprowadzania i neutralizacji odpadów Unieszkodliwianie odpadów Sposoby zagospodarowania odpadów Minimalizacja ujemnych skutków składowania odpadów Sposoby redukowania przyczyn powstawania odpadów

4 4 SPIS TREŚCI Rodzaje odpadów niebezpiecznych Metody wtórne redukcji dioksyn Recykling odpadów produkcyjnych IV. Informacja w produkcji Istota zasobów informacyjnych w organizacji System informacyjny w przedsiębiorstwie Rodzaje informacji Organizacja i jej otoczenie Przepływ informacji i danych Przepływ informacji zachodzący w podsystemach zaopatrzenia Przepływ informacji zachodzący w podsystemach produkcji Przepływ informacji zachodzący w podsystemach dystrybucji Przepływ informacji zachodzący w podsystemach personalnych Systemy informatyczne wykorzystywane w produkcji Logistyczny system informacyjny Systemy informatyczne wspomagające procesy zarządzania System ewidencyjno-transakcyjny System informacyjno-decyzyjny System wspomagania decyzji System ekspercki System informowania kierownictwa System sztucznej inteligencji Zintegrowane systemy informacyjne Systemy informatyczne wspomagające procesy logistyczne System planowania potrzeb materiałowych System planowania zasobów produkcyjnych System zarządzania zasobami przedsiębiorstwa Planowanie potrzeb dystrybucji System relacji z klientami System zarządzania magazynem Zarządzanie łańcuchem dostaw Elektroniczna wymiana danych System nawigacji satelitarnej System zarządzający produkcją Organizacja i harmonogram prac Harmonogram Harmonogramowanie czasu pracy pracowników Harmonogramowanie czasu pracy obrabiarek Harmonogramowanie produkcji Usprawnianie procesów produkcyjnych Sterowanie przepływem produkcji Reengineering w przedsiębiorstwach produkcyjnych System wykorzystywania doświadczeń V. Przepływ zasobów Rodzaje parametrów oceny sprawności przepływów w produkcji Wybór źródeł zakupu Planowanie zakupów Organizacja dostaw i magazyny

5 SPIS TREŚCI Struktura techniczno-organizacyjna Zapasy produkcji w toku Procesy dystrybucji Prognozowanie popytu Kanały dystrybucji Jakość w produkcji Jakość produktu Polityka jakości Normy i procedury oceny jakości Normy ISO Charakterystyka norm ISO serii Normy z 1987 r Nowelizacja norm 1994 r ISO 9001:2008. Osiem filarów zarządzania jakością Ocena jakościowa Oznaczenie/Oznakowanie CE (Conformité Européenne) VI. Dokumentacja w procesie produkcyjnym Zasady sporządzania dokumentów Dokumentacja systemu zarządzania jakością Monitorowanie przepływów Kontrola w trakcie procesu Monitorowanie poprodukcyjne Procedura dokumentowania przepływu zasobów w procesie produkcyjnym Dokument, zlecenie System obiegu dokumentów Ewidencja przepływów produkcyjnych Ewidencja produkcji i kontrola zapasu cyklicznego Ewidencja kosztów działalności produkcyjnej Ewidencja podstawowych operacji gospodarczych Ewidencja zapasów wyrobów gotowych Koszty w procesie produkcyjnym Zasada ekonomii subiektywnej Klasyfikacja kosztów Koszty w krótkim i długim okresie Koszty w krótkim okresie Koszty w długim okresie Korzyści skali Wewnętrzne i zewnętrzne niekorzyści skali Próg rentowności Postęp techniczny a produkcja Rodzaje postępu technicznego Kalkulacje kosztów w procesie produkcyjnym Kalkulacja jako czynność Zadania i cele kalkulacji Moment kalkulacji Rodzaje kalkulacji Klasyfikacja produkcji Charakterystyka poszczególnych metod kalkulacji przykłady Kalkulacja podziałowa Kalkulacja doliczeniowa

6 6 SPIS TREŚCI Kalkulacja doliczeniowa zleceniowa Kalkulacja doliczeniowa asortymentowa VII. Infrastruktura techniczna Urządzenia techniczne wykorzystywane w organizacji produkcji Metody i narzędzia klasyfikacja Tokarki i wytaczarki Wiertarki Frezarki Szlifierki i docierarki Obrabiarki do cięcia, przecinania i gięcia Urządzenia transportowe Wykaz pojęć Wykaz podstawowych pojęć w językach polskim, angielskim i niemieckim Spis ilustracji i fotografii Literatura Strony internetowe

7 WSTĘP 7 WSTĘP Celem działalności organizacji gospodarczych funkcjonujących w otoczeniu konkurencyjnym jest zaspokojenie potrzeb ich klientów. Dlatego efekty końcowe w formie wytworzonych produktów i usług powinny się odznaczać jak największą wartością dodaną dla docelowego konsumenta. Działania składające się na procesy można podzielić na te, które dodają wartość do produktu końcowego, i na te, które tej wartości nie dodają. Szacuje się, że czas, w jakim produkt zyskuje wartość dodaną, stanowi od 0,05 do 5% czasu jego pozostawania w przedsiębiorstwie. Reszta to oczekiwanie na ukończenie serii produkcji, podczas której wytwarzany jest półprodukt, oraz na usługi niezbędne do sfinalizowania wyrobu produktu. Ważnym sposobem zwiększania efektywności procesów produkcyjnych jest zmniejszanie nakładów na działania niedodające wartości do efektu końcowego. Zadanie logistyki produkcji polega przede wszystkim na zapewnieniu optymalnego przepływu materiałów i informacji w procesie produkcji. Za procesy podstawowe w logistyce produkcji uznaje się: 1) rozwój produktu od momentu rozpoznania potrzeb na rynku do momentu wprowadzenia produktu w obieg, 2) sprzedaż od chwili wskazania potencjalnych klientów do chwili podjęcia przez nich decyzji o dokonaniu zakupu, 3) realizację zamówienia od złożenia zamówienia do otrzymania za nie należnej zapłaty, 4) zaopatrzenie od identyfikacji zapotrzebowania na materiał do jego otrzymania i uregulowania należności wobec dostawcy, 5) produkcję od zidentyfikowania istniejącego zapotrzebowania na produkt do czasu wykonania tego produktu, 6) dystrybucję od wyprodukowania wyrobu gotowego do dostarczenia go do odbiorcy, 7) obsługę posprzedażną mającą na celu utrzymanie klienta. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji jest możliwe dzięki właściwemu doborowi sposobów zaopatrzenia materiałowego oraz niezbędnych systemów informatycznych. Obie te funkcje organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji mają dla przedsiębiorstwa wielkie znaczenie. Odpowiedzialni za nie pracownicy starają się dobrać do potrzeb systemu produkcyjnego możliwie najodpowiedniejszy sposób zaopatrzenia materiałowego, jak również najlepiej dopasowane urządzenia techniczne i systemy informatyczne. Oprócz powyższych w podręczniku przedstawiono również zagadnienia dotyczące systemu odprowadzania i neutralizacji odpadów powstających podczas produkcji, a także organizowania przepływu zasobów i informacji między poszczególnymi etapami przetwarzania. Omówiono także problemy nadzoru i monitorowania przepływu zasobów i informacji oraz sporządzania dokumentów dotyczących przepływu produkcji. Podręcznik ten pozwoli na uzyskanie niezbędnej wiedzy na temat organizowania i monitorowania zasobów w produkcji. Dzięki zawartym w nim treściom przyszły technik

8 8 WSTĘP logistyk nauczy się właściwie rozróżniać systemy produkcyjne, dobierać odpowiednie do towaru środki transportu wewnętrznego, poprawnie opisywać plany przepływów oraz sporządzać niezbędną dokumentację. Uważny czytelnik znajdzie w niniejszym podręczniku odpowiedzi na pytania dotyczące przebiegu planowania zakupów, dostaw w procesie zaopatrzenia, procedur zakupowych, przebiegu dostaw oraz charakterystyki poszczególnych typów produkcji. Poniższa publikacja ma za zadanie przekazanie informacji, dzięki którym zostaną zrealizowane wymagane efekty kształcenia z części kwalifikacji A Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji. W poniższej tabeli przypisano kolejnym rozdziałom podręcznika efekty kształcenia, które będą w nim realizowane. CZĘŚĆ / ROZDZIAŁ REALIZOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA/ KWALIFIKACJE WSTĘP I. Logistyka a produkcja 1. Logistyka definicje, znaczenie 2. Rozwój logistyki 3. Zadania i funkcje logistyki 4. Logistyczna obsługa klienta 5. Miejsce logistyki w zarządzaniu produkcją 6. Proces produkcji i rodzaje zaopatrzenia II. Organizacja produkcji 7. Formy organizacji produkcji 8. Infrastruktura logistyczna procesów produkcyjnych 9. Nowoczesne rozwiązania usprawniające proces produkcji III. Odpady w procesie produkcji 10. Regulacje prawa polskiego i UE dotyczące odpadów 11. Rodzaje odpadów 12. System odprowadzania i neutralizacji odpadów 13. Recykling odpadów produkcyjnych A.30.1(1) A.30.1(2) A.30.1(3)

9 WSTĘP 9 CZĘŚĆ / ROZDZIAŁ IV. Informacja w produkcji 14. Istota zasobów informacyjnych w organizacji 15. Przepływ informacji i danych 16. Systemy informatyczne wykorzystywane w produkcji 17. Organizacja i harmonogram prac 18. Usprawnianie procesów produkcyjnych V. Przepływ zasobów 19. Rodzaje parametrów oceny sprawności przepływów w produkcji 20. Jakość w produkcji 21. Normy i procedury oceny jakości VI. Dokumentacja w procesie produkcyjnym 22. Zasady sporządzania dokumentów 23. Procedura dokumentowania przepływu zasobów w procesie produkcyjnym 24. Ewidencja przepływów produkcyjnych 25. Koszty w procesie produkcyjnym 26. Kalkulacje kosztów w procesie produkcyjnym VII. Infrastruktura techniczna 27. Urządzenia techniczne wykorzystywane w organizacji produkcji REALIZOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA/ KWALIFIKACJE A.30.1(4), A.30.1(5) A.30.1(6) A.30.1(7) Materiał dodatkowy

10

11 I Logistyka a produkcja Logistyka definicje, znaczenie Rozwój logistyki Zadania i funkcje logistyki Logistyczna obsługa klienta Miejsce logistyki w zarządzaniu produkcją Proces produkcji i rodzaje zaopatrzenia

12 12 LOGISTYKA A PRODUKCJA 1 Logistyka definicje, znaczenie ZAGADNIENIA Definicja logistyki Koncepcje logistyki Mikrologistyka i makrologistyka Jednym ze źródeł terminu logistyka jest greckie słowo logistikos. Oznacza ono człowieka, który myśli wedle reguł logicznych, matematycznych oraz filozoficznych. Podobne znaczenie ma słowo logisticus, pochodzące z łaciny i oznaczające racjonalny bądź zdolny do racjonalnego myślenia. Pierwszy systematyczny wykład na ten temat przedstawił w początkach X w. bizantyjski cesarz Leontos VI. W spisanej w języku greckim księdze pt. Sumaryczne wyłożenie sztuki wojennej wyróżnił on logistykę jako jedną ze sztuk wojennych (oprócz strategii i taktyki). Opisywana przezeń dziedzina miała się zajmować szczegółowymi obliczeniami związanymi z przemarszami wojsk. Innym dziełem jest opublikowany w 1837 r. przez Szwajcara Henriego de Jominiego Zarys sztuki wojennej. Autor omawia w nim znaczenie przede wszystkim logistyki wojskowej, choć jego wnioski znalazły później zastosowanie także w innych dziedzinach życia (w logistyce cywilnej). Jomini opisywał m.in. takie problemy, jak zaopatrywanie i lokalizacja magazynów, organizacja marszów i środków transportowych, przygotowywanie dróg komunikacyjnych oraz zaopatrywanie oddziałów czyli kwestie, które współcześnie należą do terminu logistyka. Przetłumaczony na język angielski Zarys sztuki wojennej stał się lekturą amerykańskich oficerów, a sama logistyka jako przedmiot znalazła się prawie 50 lat później (w 1885 r.) w programie nauczania Szkoły Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Była ona rozumiana przede wszystkim jako element ekonomiczny działań militarnych. Termin ten na dobre został przyswojony przez środowisko wojskowe w latach , podczas drugiej wojny światowej; Departament Obrony Stanów Zjednoczonych stworzył wówczas specjalne zespoły, które zajmowały się opracowywaniem bazujących na matematyce modeli planowania, głównie dotyczących zaopatrzenia magazynów, a także problemów związanych z transportem oraz lokalizacją. Zespoły te opracowały podstawy rozwoju nauki planowania, która w dzisiejszych czasach obejmuje badania operacyjne oraz ekonomiczną dyscyplinę naukową, jaką jest właśnie logistyka. Obecnie stanowi ona tak rozległą dziedzinę, że wciąż nie doczekała się ujednolicenia stosowanych pojęć. W obiegu znajduje się ponad sto definicji tego terminu, a ich autorzy zwracają uwagę na różne aspekty znaczeniowe tego słowa, koncentrując się przeważnie na wiedzy ekonomicznej 1. Oto kilka najczęściej przytaczanych. 1 Instrumenty zarządzania logistycznego, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2006.

13 LOGISTYKA DEFINICJE, ZNACZENIE 13 Logistyka to termin oznaczający zarządzanie działaniami dotyczącymi składowania czy przemieszczania, których celem jest ułatwienie przepływu towarów z miejsca pochodzenia do miejsca, w którym znajduje się odbiorca danego dobra 1. Logistyka to proces zarządzania łańcuchem dostaw. Występujące w definicji określenie łańcuch dostaw rozumiane jest tu jako działalność związana z przepływem produktów i usług od ich źródła, przez wszystkie formy pośrednie, aż do postaci, w której te produkty i usługi konsumowane są przez ostatecznego klienta. Istota logistyki sprowadza się więc do integrowania zarządzania tradycyjnymi obszarami produkcji, finansów i marketingu 2. Logistyka to procesy realnego przepływu produktów, od źródeł pozyskania z przyrody aż do końcowych ogniw, które zaspokajają potrzeby konsumenckie gospodarstw domowych oraz potrzeby produkcyjne i inwestycyjne podmiotów gospodarczych 3. Dla lepszego zrozumienia znaczenia terminu logistyka warto przytoczyć jej najpopularniejszą definicję opracowaną przez Radę Zarządzania Logistycznego (ang. Council of Logistics Management): Logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokajania wymagań klienta 4. Biorąc pod uwagę powyższe definicje, warto wyróżnić trzy podstawowe koncepcje: 1. Logistyka jako proces przepływu dóbr materialnych (surowce, materiały, półfabrykaty, wyroby gotowe) w przedsiębiorstwach i pomiędzy nimi oraz przepływ informacji, które kierują powyższymi procesami. 2. Logistyka jako sfera ekonomii, która bada prawidłowości i zjawiska przepływu dóbr i informacji w gospodarce. 3. Logistyka jako koncepcja zarządzania przepływem dóbr, oparta na spójnym ujęciu różnych procesów. Logistyka może być rozpatrywana w dwóch aspektach: systemowym i procesowym. Podejście systemowe (myślenie o całości) zakłada, że wszelkie działania przedsiębiorstwa dotyczące fizycznego przepływu produktów powinny być traktowane jako jedna całość, a nie jako oddzielne byty. Logistyka jest więc celowo zorganizowanym, zintegrowanym przepływem produktów (materiałów, półproduktów, wyrobów, towarów). Określają go: sposób, w jaki przebiegają procesy logistyczne (np. między dostawcą a producentem, między producentem a odbiorcą), techniki sterowania procesami logistycznymi (np. transport, magazynowanie), środki realizacji procesów logistycznych (techniczne, kadrowe, finansowe), organizacja, czyli podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych osób (komórek). W podejściu procesowym (zasada przepływów) logistyka jest rozpatrywana jako sprawne i efektywne zarządzanie procesem przepływu produktów i informacji od producenta do odbiorcy końcowego (zarządzanie łańcuchem logistycznym). Wszystko, co się przemieszcza w czasie i w przestrzeni, powinno się odbywać w sposób ciągły. Każda 1 Por. B. Rzeczyński, Logistyka miejska XXI wieku, Logistyka 2002, nr 3, s Por. E. Gołembska, Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Poznań 2010, s Por. Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012, s dostęp: r.

14 14 LOGISTYKA A PRODUKCJA przerwa w danej działalności musi być na bieżąco identyfikowana i analizowana, konieczne jest także podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie ich negatywnych skutków. Zmiana miejsca wyrobów gotowych i materiałów oraz związanych z nimi informacji wymaga przezwyciężenia czasu i przestrzeni. W związku z tym mówimy o: aspekcie czasowym logistyki, rozumianym jako czas przepływu produktów przez poszczególne ogniwa łańcucha i w całym łańcuchu; aspekcie przestrzennym logistyki, rozumianym jako czynności umożliwiające przemieszczanie produktów z jednego ogniwa łańcucha (miejsca) do następnego ogniwa (miejsca) 1. Z innego punktu widzenia logistykę dzieli się na makrologistykę, mikrologistykę oraz mezologistykę. Makrologistyka to ta sfera logistyki, która znajduje się poza obszarem przedsiębiorstwa i odnosi do procesów realizowanych w skali całego kraju. Należą do niej: metalogistyka związana z procesami kooperacji przedsiębiorstw; eurologistyka dotycząca międzynarodowych systemów logistycznych pomiędzy firmami różnych państw (europejskich lub między firmą zlokalizowaną na terenie Europy a jej filiami na świecie), tworzących łańcuch dostaw; logistyka globalna obejmująca procesy logistyczne w skali całego świata. Mikrologistyka z kolei to sfera logistyki odnosząca się do procesów dziejących się wewnątrz danego przedsiębiorstwa. W jej skład wchodzi pięć podsystemów. 1. Logistyka zaopatrzenia (faza zaopatrzenia). Ma ona na celu zapewnienie przedsiębiorstwu zasilania w dobra rzeczowe niezbędne do wykonywania określonych zadań (np. surowce, materiały, paliwa) i przepływające od dostawców działających na rynku materiałowym do magazynów zaopatrzeniowych przedsiębiorstwa produkcyjnego. Wiąże się z pewnym ryzykiem i stanowi połączenie między logistyką dystrybucji dostawców a logistyką produkcji w przedsiębiorstwie. 2. Logistyka produkcji (faza produkcji). Ma na celu realizację przepływu materiałów i półproduktów w trakcie procesów produkcyjnych. Sytuuje się między logistyką zaopatrzenia a logistyką dystrybucji. Obejmuje wszelkie procesy i czynności związane z zaopatrzeniem stanowisk produkcyjnych w niezbędne materiały, z których powstanie dany wyrób. 3. Logistyka dystrybucji (faza sprzedaży). Odnosi się do rynku i obejmuje wszelkie procesy i czynności związane z dostarczaniem gotowych wyrobów klientom. Zalicza się do niej magazynowanie wyrobów gotowych oraz przekazywanie ich odbiorcom (pakowanie i transport). 4. Logistyka części zamiennych. Dotyczy fazy zaopatrzenia odbiorców w części zamienne. 5. Logistyka zwrotna. Obejmuje fazę zagospodarowania pozostałości po produktach i ich opakowań. Mezologistyka obejmuje swym zasięgiem procesy logistyczne w układach współdziałających ze sobą organizacji gospodarczych, najczęściej zorganizowanych w łańcuchy dostaw bądź sieci logistyczne 2. Mezologistyka obejmuje branże i działy gospodarki narodowej 3. 1 Por. M. Sołtysik, Zarządzanie logistyczne, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2000, s G. Jokiel, Logistyka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu prezentacja w systemie Power-Point, stan na dzień: Podstawy logistyki. Prezentacja w systemie Power-Point, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, stan na dzień:

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi LOGISTYKA Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Podstawowe treści przedmiotu definicje logistyki procesy i procedury logistyczne, rodzaje logistyki (mikro, mezo,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce PROWADZĄCY: prof nadzw. dr hab. inż Andrzej Bujak Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA WPROWADZENIE

LOGISTYKA WPROWADZENIE LOGISTYKA WPROWADZENIE - prezentacja zagadnień Paweł Morawski Katedra Marketingu i Logistyki SAN rok akademicki 2012-2013 1 Logistyka Wprowadzenie Kontakt z prowadzącym: dr inż. Paweł Morawski www: http://pmorawski.spoleczna.pl

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

11111 \lm~li ~ i11111

11111 \lm~li ~ i11111 :i.~&jp~ow~o Wyższej i Zarządzania NTERNATONAL @ Sy iemy ~mt~jr(jatyi;-.:a:~ej identyf!kair;ji >;, d~ntyfikai:;;jzi! ~H::wnure!ka~.::]a w systemie >;, PlaUi;.n'rny f: katalogi elektroniczne Spał. Wyższa

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA WPROWADZENIE

LOGISTYKA WPROWADZENIE LOGISTYKA WPROWADZENIE - prezentacja zagadnień Paweł Morawski Katedra Marketingu SWSPiZ rok akademicki 2011-2012 1 Logistyka Wprowadzenie Cele kształcenia: Obejmują zdobycie lub pogłębienie wiedzy z zakresu

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda P O L I T E C H N I K A C Z Ę S T O CHOWSKA ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda CZĘSTOCHOWA 2009 RECENZENCI Dr hab.joanna Nowakowska-Grunt, Prof. P.Cz. Dr

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE Redaktor naukowy Elżbieta Kociołek-Balawejder Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp... 7 Michał Grzebyk, Waldemar Podgórski,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo