Studia magisterskie II stopnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia magisterskie II stopnia"

Transkrypt

1 Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Inżynieria Internetowa Internet Engineering

2 Wydział Elektroniki Kierunek: Informatyka w języku angielskim Specjalność: Inżynieria Internetowa Internet Engineering Spis treści Wprowadzenie 1 Dlaczego warto studiować w języku angielskim? 2 O studiach 3 Perspektywy po studiach 6 Zasady przyjmowania na studia 7 Studenckie koła naukowe na Wydziale Elektroniki 8 Oferta studiów magisterskich II stopnia w języku angielskim na Politechnice Wrocławskiej 9 Kontakt 10

3 Wprowadzenie Ogromne możliwości komputera podłączonego do sieci internetowej obrazują słowa Michaela Della, który powiedział, że lepsza od Internetu byłaby tylko telepatia. Te możliwości Internetu sprawiają, że komunikacja przenosi się do wirtualnego, silnie skomputeryzowanego świata. Zjawisko to dotyczy indywidualnych osób korzystających z poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych, portali społecznościowych, ale również firm i całych korporacji. Rozwój Internetu zmienia świat: wpływa na relacje miedzy ludźmi, sposób działania firm, uprawianie polityki. Rozwiązania, takie jak elektroniczny obieg dokumentów, system workflow, hurtownie i eksploracja danych, są coraz powszechniej stosowane w przedsiębiorstwach. Współczesną cywilizację tworzy społeczeństwo informacyjne wykorzystujące powszechnie technologie informacyjne. Mamy już e-biznes, e-administrację, e-edukację, e-pracę i trudno przewidzieć, jak będzie się kształtowało e-społeczeństwo nowej generacji. Jeśli chcesz uczestniczyć w tym fascynującym procesie, zapraszam na Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, na którym kształcimy w dziedzinach kluczowych dla sukcesów XXI wieku, takich jak informatyka, telekomunikacja, teleinformatyka, elektronika, automatyka i robotyka. prof. dr hab. inż. Jan Zarzycki Dziekan Wydziału Elektroniki 1

4 Dlaczego warto studiować w języku angielskim? To prawda, że studiowanie w obcym języku jest wyzwaniem, ale podejmując je możesz zyskać jeszcze więcej na wartości swego wykształcenia gdyż: będziesz miał/a większe możliwości na rynku pracy. Na przykład, większe szanse na pracę w innym kraju, w międzynarodowym zespole, w międzynarodowej firmie. Po prostu świat dla Ciebie będzie większy i bardziej dostępny, dobra znajomość fachowego języka angielskiego ułatwia karierę zawodową gdyż będziesz w stanie szybciej niż inni mieć informację o nowościach w swojej dziedzinie, a nowości w dziedzinach technicznych są łatwo dostępne przeważnie w języku angielskim, jeżeli myślisz o karierze naukowej, to dobra znajomość języka angielskiego umożliwi Tobie udział w pracach międzynarodowych zespołów naukowych. Co myślą o studiach w języku angielskim studenci możesz się dowiedzieć odwiedzając forum dyskusyjne na 2

5 O studiach Specjalność Internet Engineering w języku angielskim nawiązuje do wieloletnich doświadczeń Wydziału Elektroniki w kształceniu na kierunku Informatyka w zakresie inżynierii internetowej. Po raz pierwszy specjalność Inżynieria Internetowa została uruchomiona w roku 1999 w ramach jednolitych studiów magisterskich. W obecnej formie, specjalność realizowana jest w 3 wersjach w ramach studiów magisterskich: Specjalność Inżynieria Internetowa prowadzona w języku polskim dla absolwentów studiów inżynierskich, Specjalność Internet Engineering w języku angielskim dla absolwentów studiów inżynierskich (trzysemestralna), Specjalność Internet Engineering w języku angielskim dla absolwentów innych studiów informatycznych (czterosemestralna). Kształcenie w specjalności Inżynieria Internetowa obejmuje wszystkie aspekty wiedzy, sprzętowe i programowe, potrzebne w pracy zawodowej w zakresie informatyki. Szczególny nacisk położono na umiejętność projektowania i zarządzania złożonymi systemami informatycznymi, a także opanowanie najnowszych technologii wykorzystywanych w bezpiecznych usługach internetowych i mobilnych. Program obejmuje również umiejętność pracy zespołowej, szczególnie w grupach wielonarodowościowych. Gwarancją jakości kształcenia na kierunku Informatyka jest certyfikat Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. 3

6 Program studiów 1 semestr Application programming - Java and XML technologies Information systems modelling Information systems analysis Advanced databases Discrete mathematics Foreign / Polish language and culture 2 semestr IT applications: Electronic Media in Business and Commerce Secure systems and networks Artificial intelligence Softcomputing Multimedia and computer visualisation 3 semestr Application programming: Data mining and data warehousing Application programmming: Mobile Computing Final project Diploma seminar 4

7 Uczelnia bez barier Politechnika Wrocławska od roku 2005 konsekwentnie wdraża ideę uczelni bez barier. Studenci niepełnosprawni mogą liczyć na pomoc w sferze organizacyjnej, materialnej, socjalno-bytowej i dydaktycznej. W ramach projektu Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej zostanie zakupiony sprzęt dla osób z niepełnosprawnych ruchowo i ze względu na wzrok. Wszelkie pytania można kierować do Pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych: mgr inż. Jerzy Borowiec tel ,

8 Perspektywy po studiach Po ukończeniu tych studiów będziesz miał/a wiedzę i umiejętności programistyczne potrzebne do: konstrukcji niezawodnych sieci i systemów komputerowych, wykorzystania technologii internetowych (Java/XML), projektowania usług internetowych dla przemysłu i handlu, zarządzania systemami zapewniającymi bezpieczeństwo i poufność danych, analizowania dużych zbiorów danych przy pomocy technik data mining, praktycznego zastosowania technik inteligentnego przetwarzania i sztucznej inteligencji, projektowania i programowania usług mobilnych. Dziś w okresie bardzo szybkiego rozwoju technologii i przenikaniu się dyscyplin naukowych, trudno jest mówić o wykształceniu na całe życie. Dlatego nasz system kształcenia rozwija również umiejętności zdobywania nowej wiedzy. Dbamy o to, by nasi absolwenci potrafili twórczo stosować posiadaną wiedzę oraz samodzielnie i szybko ją poszerzać. Absolwentki i absolwenci Inżynierii Internetowej pracują wszędzie w przedsiębiorstwach informatycznych i komputerowych, w jednostkach badawczych, w przemyśle, bankowości, administracji państwowej, szkolnictwie. Kierują zespołami programistów, pracują jako architekci systemów usług sieciowych i serwisów internetowych (również na urządzenia mobilne), projektanci i programiści systemów informatycznych wspierających te usługi, administratorzy sieci i systemów przemysłowych, specjaliści w zakresie bezpieczeństwa usług.

9 Zasady przyjęcia na studia Kandydat na studia II stopnia w języku angielskim na specjalności Inżynieria Internetowa powinien posiadać dyplom inżyniera lub magistra inżyniera oraz legitymować się znajomością języka angielskiego. Podstawą przyjęcia na studia II stopnia są: 1) wartość wskaźnika rekrutacyjnego W II gdzie: W II = D 10 D ocena na dyplomie 2) dodatkowe warunki przyjęć wymagany tytuł zawodowy: inżynier, magister inżynier dopuszczalne kierunki ukończonych studiów: Informatyka, Elektronika i Telekomunikacja, Teleinformatyka, Automatyka i Robotyka, FizykaTechniczna Szczegółowe warunki przyjęcia na specjalność Inżynieria Internetowa są opublikowane w Internecie

10 Studenckie Koła Naukowe na Wydziale Elektroniki Studenci Wydziału Elektroniki to osoby zafascynowane nowymi technologiami. Stad na wydziale aktywnie działa wiele studenckich kół naukowych. Koła to miejsce realizacji pasji, marzeń i pierwszych sukcesów zawodowych. Może już dziś znajdziesz coś dla siebie! Studenckie Koło Naukowe CHIP przy Instytucie Informatyki, Automatyki i Robotyki Studenckie Koło Naukowe Polskiej Sekcji Audio Engineering Society AES» Studenckie Koło Naukowe Informatyki Systemów Autonomicznych i Adaptacyjnych ISAA Koło Naukowe Studentów Telekomunikacji Koło Naukowe Misje Kosmiczne Europejskich Studentów Studenckie Koło Naukowe Systemów Informatycznych i Sieci Komputerowych SISK Studenckie Koło Naukowe Microsytems Oriented Society MOS Studenckie Koło Naukowe BARAK przy Instytucie Informatyki, Automatyki i Robotyki Studenckie Koło Naukowe TRAF przy Instytucie Informatyki, Automatyki i Robotyki Studenckie Koło Naukowe Zastosowania Inżynierii Komputerowej w Technice EZI Studenckie Koło Naukowe Robotyków KoNaR przy Instytucie Informatyki, Automatyki i Robotyki Studenckie Koło Naukowe Teorii i Techniki Antenowej (TTA) Studenckie Koło Naukowe Elektronicznych i Komputerowych Systemów Automatyki EKSA Studenckie Koło Naukowe Rozwiązania Informatyczne dla Firm RIF Studenckie Koło Naukowe HORYZONT Studenckie Koło Naukowe Grafiki Komputerowej CiGriSS Studenckie Koło Naukowe Optokumunikacji HETERODYNKA Studenckie Koło Naukowe KREDEK (Creation and Development Group) Studenckie Koło Naukowe Układów Elektronicznych Studenckie Koło Naukowe KNIO Koło Inżynierii Oprogramowania Koło Naukowe Systemów Wbudowanych KN Telewizji Cyfrowej TVC Koło Naukowe Inteligencji Obliczeniowej i Informatyki Medycznej IOIM Koło Naukowe Wireless Group WG Koło Naukowe Radiokomunikacji ETER Akademickie Koło Naukowe SEnS - Software Engineering Society Studenckie Koło Naukowe DanieE Dane i Eksploracja Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe MECHATRONIKI Telekomunikacyjno-Elektroniczne Koło Studenckie Analizy Sygnałów Rangers Użytkowników Technologii IBM \\\\\\\ WRKIBMi\\\\\\\ Międzywydziałowe Koło Nauk Społeczno-Politycznych Republika Zaawansowana Informatyka i Sterowanie 8

11 Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim na Politechnice Wrocławskiej Termin rozpoczęcia październik 2010 Studia 4-semestralne Chemia Medyczna Medicinal Chemistry Inżynieria Internetowa Internet Engineering Sterowanie w Systemie Elektroenergetycznym Control in Electrical Power Engineering Systemy Energii Odnawialnej Renewable Energy Systems Inżynieria Komputerowa Computer Engineering Systemy Informatyczne Zarządzania Business Information Systems Matematyka dla Przemysłu i Gospodarki Mathematics for Industry and Commerce Nanoinżynieria Nanoengineering Studia 3-semestralne Zarządzanie Jakością Środowiska Environmental Quality Management Termin rozpoczęcia luty 2011 Studia 3-semestralne Budownictwo Civil Engineering Bioinformatyka Bioinformatics Chemia Medyczna Medicinal Chemistry Zaawansowana Informatyka i Sterowanie Advanced Informatics and Control Elektronika Stosowana Advanced Applied Electronics Inżynieria Internetowa Internet Engineering Elektronika, Fotonika, Mikrosystemy Electronics, Photonics, Microsystems Chłodnictwo i Kriogenika Refrigeration and Cryogenics Górnictwo i Energetyka Mining and Power Engineering Inżynieria Pojazdów Automotive Engineering Zarządzanie Produkcją Production Management Zarządzanie Jakością Środowiska Environmental Quality Management Szczegółowe warunki przyjęcia są opublikowane w Internecie 9

12 Na Twoje pytania chętnie odpowiedzą: dr inż. Dariusz Caban opiekun merytoryczny specjalności Inżynieria Internetowa Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki. Wydział Elektroniki Budynek C3 pracownicy biura projektu: Politechnika Wrocławska Budynek B-1, ul. M. Smoluchowskiego 25, pokój 407 (III piętro) Wrocław pracownicy Działu Rekrutacji Wybrzeże Wyspiańskiego 27, WROCŁAW bud. A-1, pok. 172 tel , fax zapraszamy! Politechnika Wrocławska 2010/2011 Projekt Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Inżynieria Komputerowa Computer Engineering www.studia.pwr.wroc.pl Wydział Informatyki i Zarządzania Kierunek: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Inżynier XXI wieku musi być entuzjastą nowoczesnych technologii, otwartym na wszystkie innowacje i wyzwania współczesnego świata. Jest zdolny do poszerzania swojej

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

TRÓJMIEJSKIE TARGI PRACY 11-12 MAJA 2015 KATALOG WYSTAWCÓW

TRÓJMIEJSKIE TARGI PRACY 11-12 MAJA 2015 KATALOG WYSTAWCÓW TRÓJMIEJSKIE TARGI PRACY 11-12 2015 KATALOG WYSTAWCÓW SPONSOR GŁÓWNY SPONSORZY BRANŻOWI PARTNER STRATEGICZNY WYSTAWCY WSTĘP TRÓJMIEJSKIE TARGI PRACY 2015 WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy na XVIII edycji

Bardziej szczegółowo

katalog pracodawców Pracuj dla najlepszych! 2014 www.biurokarier.pwr.wroc.pl Oferty pracy,

katalog pracodawców Pracuj dla najlepszych! 2014 www.biurokarier.pwr.wroc.pl Oferty pracy, katalog pracodawców Pracuj dla najlepszych! 2014 Oferty pracy, praktyk i staży www.biurokarier.pwr.wroc.pl Czytelniku, oddajemy w Twoje ręce pierwsze wydanie Katalogu Pracodawców opracowane przez Biuro

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKADEMICKI SAS

PROGRAM AKADEMICKI SAS Dla przyszłych liderów analityki i big data PROGRAM AKADEMICKI SAS THE POWER TO KNOW INFORMACJE O SAS SAS na świecie SAS Institute jest liderem rynku analityki biznesowej oraz największym niezależnym dostawcą

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Praktyki i staże w IT

Praktyki i staże w IT LUTY 2013 RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW COMPUTERWORLD.PL/PRACA Praktyki i staże w IT Jak staż pomoże Ci w karierze Ile można zarobić na stażu Jak znaleźć pierwszą pracę w IT Kogo szukają pracodawcy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 www.pwsz.nysa.pl 1 NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA

Bardziej szczegółowo

Partnerzy honorowi. Partnerzy medialni

Partnerzy honorowi. Partnerzy medialni Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy i udziału w kolejnych Targach Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków na 21-22.X.2013! Kontakt: Katarzyna Strój, k.stroj@elka.pw.edu.pl tel. +48(0)22

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

20-21. 28-29 Wodna edukacja 36-37 44-45. Czujne oko kamery. 58-59 Potrzebni inżynierowie 52-53. Wzięty inżynier. Medycyna szyta na miarę 60-61

20-21. 28-29 Wodna edukacja 36-37 44-45. Czujne oko kamery. 58-59 Potrzebni inżynierowie 52-53. Wzięty inżynier. Medycyna szyta na miarę 60-61 20-21 22-23 24-25 26-27 Robotycy do roboty! Informatyk potrzebny od zaraz Ekonomiści w centrum Światło otwiera nowe możliwości // SPIS 28-29 Wodna edukacja 30-31 Pedagog nowoczesny 32-33 Inżynierowie nad

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA IT. Katowice, 5 października 2013 r. hotel Novotel Centrum

KONFERENCJA IT. Katowice, 5 października 2013 r. hotel Novotel Centrum KONFERENCJA IT Katowice, 5 października 2013 r. hotel Novotel Centrum PARTNERZY PARTNERZY MERYTORYCZNI PARTNERZY PARTNERZY NASI PRELEGENCI MACIEJ KUREK Specjalista ds. PR marki 2BE.PL, Grupa Adweb. Absolwent

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

WYDANIE DLA INŻYNIERÓW

WYDANIE DLA INŻYNIERÓW WYDANIE DLA INŻYNIERÓW www.praktyki.eurostudent.pl ZESKANUJ KOD I WEJDŹ NA PRAKTYCZNĄ STRONĘ KARIERY grudzień 2013 Raport KARIERA INŻYNIERA RYNEK PRACY DLA INŻYNIERÓW Raport specjalny BRANŻA IT ROŚNIE

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

Inżynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej 22 X 2013. Katalog wystawców

Inżynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej 22 X 2013. Katalog wystawców Inżynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej 22 X 2013 Katalog wystawców Honorowy patronat objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak Sponsorzy

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

INTERESUJESZ SIĘ KOMPUTERAMI? DOBRZE PŁATNĄ GWARANTOWANĄ

INTERESUJESZ SIĘ KOMPUTERAMI? DOBRZE PŁATNĄ GWARANTOWANĄ INTERESUJESZ SIĘ KOMPUTERAMI? ZDOBĄDŹ DOBRZE PŁATNĄ GWARANTOWANĄ PRACĘ. SPRAWDŹ, JAK ZOSTAĆ PROGRAMISTĄ! INFORMATOR K A 3 1 0 2 Y T S I M A RIERA PROGR PROGRAMISTA -WŁAŚCIWIE KTO TO TAKI? s.6 DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WZROST POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE PROGRAM

PROJEKT WZROST POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE PROGRAM PROJEKT WZROST POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE PROGRAM do zabezpieczenia realizacji przedsięwzięć projektu "Automatyczne przetwarzanie informacji multimedialnej

Bardziej szczegółowo