WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej"

Transkrypt

1 DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej

2 DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-2 1. Spis treści 1. Spis treści 2. Spis rysunków 3. Opis techniczny 4. Opis rozwiązań projektowych 4.1. Instalacja centralnego ogrzewania 4.2. Instalacja ogrzewania podłogowego 4.3. Instalacja wodociągowa 4.4. Instalacja kanalizacyjna 4.5. Instalacja wentylacyjna 5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 6. Uwagi końcowe 7. Załączniki - obliczenia zapotrzebowania ciepła - obliczenia hydrauliczne instalacji grzewczej - obliczenia hydrauliczne instalacji wodociągowej 2. Spis rysunków Instalacja co rzut przyziemia skala 1:50 rys. nr 1 Instalacja wod-kan rzut przyziemia skala 1:50 rys. nr 2 Instalacja ks rozwinięcie pionu skala 1:50 rys. nr 3 Instalacja wentylacji skala 1:50 rys. nr 4

3 DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-3 3. Opis techniczny do projektu budowlanego budynku Domu Pogrzebowego w Rakoniewicach w zakresie branży sanitarnej 3.1. Podstawa opracowania Projekt wykonano w oparciu o: Projekt architektoniczno-budowlany Wytyczne technologiczne Inwestora Obowiązujące normy i przepisy Katalogi producentów 3.2. Zakres opracowania W zakres niniejszego opracowania wchodzi: projekt instalacji centralnego ogrzewania projekt instalacji ogrzewania podłogowego instalacja wod-kan źródło ciepła instalacja wentylacyjna 4. Opis rozwiązań projektowych 4.1. Instalacja centralnego ogrzewania Opis instalacji W budynku zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowe z rozdziałem dolnym o parametrach 70/50 o C oraz ogrzewanie podłogowe o parametrach pracy 40/32 0 C pracujące w systemie zamkniętym. Instalacja będzie wykonana następująco: poziomy rozprowadzające w posadzce lub w ścianie tuż nad posadzką z rur systemu RAUTITAN FLEX łączonych poprzez złącza zaciskowe z pierścieniem pełnym wciskanym praską, Instalacja będzie zasilana w czynnik grzejny z kotła kondensacyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu kotłowni na parterze budynku. Rozprowadzenie czynnika do grup grzejników wykonać należy z rur i kształtek systemu RAUTITAN FLEX. Rury układane w podłodze lub na ścianie przy posadzce należy prowadzić w otulinie termoizolacyjnej. Połączenia rur z grzejnikiem będzie dokonywane za pośrednictwem tulei zaciskowych na zimno. Przyłącze do grzejnika będzie realizowane przy

4 DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-4 pomocy tzw. garnituru przyłącznego kątowego. W jastrychu lub pod tynkiem wykonane zostaje połączenie tuleja zaciskowa, a ponad jastrychem (lub tynkiem) pozostaje widoczna estetyczna część metalowa garnituru przyłącznego. Garnitury przyłączne kątowe składają się z rury 15x1.0 mm ze stali szlachetnej wlutowanej w odpowiednią kształtkę dla połączenia typu tuleja zaciskowa (również ze stali szlachetnej). Połączenie między rurą stalową a podłączeniem do grzejnika następuje za pomocą odpowiedniej złączki pośredniej z gwintem wewnętrznym. Dla zneutralizowania wydłużenia cieplnego, w posadzce w pomieszczeniach, należy prowadzić rurociągi łukiem do około 1.5 m przed grzejnikiem. Aby zapobiec tworzeniu się mostka akustycznego należy poprzez odcinek izolacji odłączyć rurę metalową od bezpośredniego kontaktu z jastrychem. Montaż i układanie rur systemu REHAU RAUTITAN FLEX należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi montażowymi producenta systemu. Przewody rozprowadzające należy zaizolować termicznie wg WT Podłączenie kotła z obiegiem grzewczym należy wykonać za pomocą rur i kształtek miedzianych lub stalowych. Wyniki obliczeń hydraulicznych przedstawiono w załączniku. Obieg instalacji c.o. - strata ciśnienia 4,5 kpa - przepływ masowy 1293,6 kg/h (dotyczy całej instalacji grzewczej) - ilość ciepła 15,8 kw (dotyczy całej instalacji) Obieg instalacji o.p. - strata ciśnienia 20,58 kpa - przepływ masowy 1293,6 kg/h - ilość ciepła do pokrycia przez op 9,6 kw Moc źródła ciepła Q = 15,8 kw Zestawienie mocy: - moc całkowita W W tym - wydajność grzejników konwekcyjnych 4981 W - wydajność grzejników płaszczyznowych 9628 W - zyski ciepła z działek 246 W - niewykorzystane straty ciepła działek 235 W - straty ogrzewań płaszczyznowych 736 W Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych należy przeprowadzić próby szczelności przyłącza c.o.: 1. Badanie szczelności na zimno: - badania należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej wyższej od 0 0 C;

5 DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-5 - badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej; - przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą; - na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od 5 0 C) przed rozpoczęciem badania szczelności, instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów i skontrolować szczelność połączeń instalacji; - po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy odłączyć naczynie wzbiorcze, a następnie podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą ręcznej pompy tłokowej, podłączonej w najniższym jej punkcie. Ciśnienie w instalacji za pomocą pompy podnosimy do 0,4 MPa; - wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne gdy, w ciągu 20 min. manometr nie wykaże spadku ciśnienia, a także nie zostaną stwierdzone przecieki ani roszenia, szczególnie na połączeniach, szwach i dławicach. 2. Badanie szczelności na gorąco: - badanie szczelności na gorąco należy przeprowadzać po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno; - próby szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego C; - przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany przez co najmniej 72 godziny; - podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławic itp. oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń Przybory grzejne W budynku zastosowano grzejniki typu stalowe płytowe w wersji higienicznej firmy V&H typ Cosmo T6. Grzejniki należy doposażyć w głowice termostatyczne typu Danfoss RA2000 (lub RAW-K). Możliwe jest także stosowanie głowic termostatycznych innych typów firmy Danfoss lub Heimeier ze specjalnymi adapterami. Na przewodach powrotnych zaprojektowano zawory powrotne Oventrop typ Multiflex kątowy (grzejniki stalowe płytowe). Zestawienie wymaganych typów grzejników podano na rysunkach rzutów poszczególnych kondygnacji.

6 DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-6 Zestawienie grzejników

7 DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S Regulacja instalacji c.o. Regulacja instalacji c.o. zmierzająca do utrzymania w pomieszczeniach wymaganej normatywnej temperatury wewnętrznej będzie realizowana dwustopniowo: za pomocą regulatora temperatury pokojowej z programatorem dobowym będącego na wyposażeniu kotła oraz przy pomocy termostatycznych zaworów grzejnikowych z określoną wstępną nastawą bezpośrednio w pomieszczeniach Zabezpieczenie instalacji Zabezpieczenie instalacji wykonane będzie zgodnie z PN-91/B dla systemu zamkniętego poprzez naczynie przeponowe zainstalowane w kotle oraz zawory bezpieczeństwa Źródło ciepła Cała instalacja grzewcza będzie układem niskotemperaturowym, energooszczędnym. Źródłem ciepła będzie gazowy kocioł kondensacyjny kompaktowa centrala grzewcza. Maksymalna temperatura robocza możliwa do uzyskania na zasilaniu wynosi 70 0 C. Moc max źródła ciepła Q = 19 kw Przyjęto centralę grzewczą firmy Viessmann typ Vitodens 333-F FS3A z regulatorem Vitotronic 200 z wbudowanem podgrzewaczem cwu o pojemności 100 ltr. Dane charakterystyczne kotła: - gazowy kocioł jednofunkcyjny Vitodens 333-F FS3A - zakres znamionowej mocy cieplnej 3,8-19,0 kw - elektryczny pobór mocy 100 W - dopuszczalne ciśnienie robocze 3 bar - wymiary - długość 595 mm - szerokość 600 mm - wysokość 1425 mm - przyłącze spalin - przyłącze spalin ø60 mm - przyłącze powietrza dolotowego ø100 mm System automatyki źródła ciepła Całość układu będzie sterowana przez układ automatyki będący na wyposażeniu kotła układ Vitotronic 200 sterowany pogodowo.

8 DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-8 Do obiegu grzewczego z podmieszaniem (instalacja ogrzewania podłogowego) konieczny jest zestaw rozszerzający Zapotrzebowanie ciepła Obliczeniowe straty ciepła dla poszczególnych pomieszczeń pokazano na rysunkach. Obliczenia zapotrzebowania ciepła przeprowadzono na programie obliczeniowym InstalSystem PL w opraciu o normy PN oraz EN ISO Uwaga! Przy doborze wielkości źródła ciepła uwzględniono również ilość ciepła potrzebnego na pokrycie strat z tytułu wychłodzenia instalacji Układ spalinowy Na potrzeby kotła kondensacyjnego przewidziano układ spalinowy system SPS system spalin/powietrze dolotowe o średnicy ø 60/100 mm ze stali szlachetnej. System należy przyłączyć do elementu przyłączeniowego kotła. Dla takiego rozwiązania nie jest wymagane doprowadzenie powietrza przez ścianę kotłowni, wystarczy układ wentylacji grawitacyjnej.

9 DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-9 W celu neutralizacji kondensatu należy zamówić urządzenie neutralizujące do instalacji jednokotłowych nr kat Wyprowadzenie komina przez dach na zewnątrz Instalacja ogrzewania podłogowego Zaprojektowano instalację ogrzewania podłogowego systemu REHAU z rur PE-Xa RAUTHERM S. Za pomocą tego systemu będą ogrzewane pomieszczenia na parterze i piętrze. Dla potrzeb ogrzewania podłogowego dobrano odpowiedni układ warstw posadzek. Przykładowy przekrój przez posadzki pokazano na rysunkach. Montaż rur grzewczych odbywać się będzie na płycie systemowej TACKER. Przedtem należy zamontować samoprzylepne paski brzegowe wzdłuż ścian, ościeżnic drzwiowych, kominka. Foliową stopkę paska brzegowego układa się na płycie systemowej co zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci. Następnie układa się płyty systemowe. Każda płytę należy połączyć za pomocą taśmy samoprzylepnej. Rura grzewcza rozwijana jest ze zwoju, układana na płycie systemowej zgodnie z wyliczonymi nastawami i mocowana za pomocą szpilek TACKER (uchwytów). Rury należy podłączyć do króćców rozdzielacza ogrzewania podłogowego REHAU typ HKV-P z rotametrami (miernikami przepływu) za pomocą śrubunków podłączeniowych. Zaleca się, aby na odcinku 1 do 2 m od rozdzielacza rury grzewcze dodatkowo zaizolować w celu uniknięcia miejscowego przegrzania posadzki. Na tak przygotowany układ należy wylać jastrych (Uwaga! W trakcie wylewania jastrychu rury powinny być pod ciśnieniem). Do jastrychu należy dodać plastyfikator, który ogranicza skurcz posadzki i zapobiega rozszerzaniu płyty grzewczej na skutek różnicy temperatur. Czynnik grzewczy dla potrzeb ogrzewania podłogowego będzie przygotowywany poprzez układ mieszający zlokalizowany przy kotle kondensacyjnym. Na załączonych rysunkach pokazano rozstaw rur, sposób układania (ślimak lub podwójny meander) oraz miejsce montażu szczelin dylatacyjnych. W celu regulacji ogrzewania podłogowego przewidziano układ automatyki RAUMATIC M. W każdym pomeszczeniu przewidziano regulator naścienny, który należy montować w sąsiedztwie wyłączników elektrycznych oświetlenia. W łazienkach nie należy montować regulatorów ogrzewania podłogowego oraz siłowników termicznych. Funkcję regulacyjną będzie pełnić głowica termostatyczna przy grzejniku drabinkowym. Montaż pętli grzewczych i automatyki należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu producenta systemu.

10 DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-10 - przygotowanie jastrychu z wykorzystaniem plastyfikatora Wytwarzanie cementowego jastrychu zgodnie z normą DIN W połączeniu z ogrzewaniem podłogowym Materiały wyjściowe: Cement CEMI 32,5 R (DIN 1164) Wypełniacze: pospółka 0/8 mm (DIN 1045) 60% linii ziarna 0 4 mm, 40% linii ziarna 4 8 mm Woda: woda z wodociągów Dodatek: REHAU dodatek do jastrychu P Skład zaprawy: Kolejność dozowania: Okres przydatności REHAU - dodatku do jastrychu P Cement: wypełniacze = 1 : 4,5 części ciężaru (50 kg cementu: 225 kg pospółki = około szufli) litrów wody zarobowej 500 g (0,5 litra) REHAU dodatku do jastrychu P (Dodatek do obowiązkowej lub wymaganej mieszanki) 6 szufli pospółki (ok. 30 litrów) 50 kg cementu 10 litrów wody zarobowej 0,5 litra REHAU dodatku do jastrychu P szufli pospółki (ok. 110 litrów) 6-8 litrów wody zarobowej 12 miesięcy od daty napełnienia (patrz etykieta) Mieszając doprowadzić do uzyskania plastycznej zaprawy, a następnie kontynuować mieszanie przez 2 minuty. Po dodaniu dodatku do jastrychu P obróbka musi się odbyć w przeciągu minut. Świeżą zaprawę nanosi się w kierunku wzdłużnym do rur grzewczych, a następnie dobrze zagęszcza. Wytrzymałości jastrychu w szczególności zależą od odpowiedniego składu zaprawy, poprawnego ułożenia i dokładności dalszej obróbki, zgodnie z arkuszem Dodatek do jastrychu P. Uwaga! Jastrych po wylaniu nakryć folią na okres minimum 7 dni. Pierwsze grzanie może odbyć się po 21 dniach. Dodatek do jastrychu P przechowywać w temperaturach dodatnich. Zawartość kanistra: 10 kg - próba ciśnieniowa dla ogrzewania podłogowego PRÓBA CIŚNIENIOWA Obwody grzewcze po wykonaniu należy przy anhydrytowym lub cementowym jastrychu sprawdzić na szczelność przez wykonanie wodnej próby ciśnieniowej. Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymogami DIN 4725 część 4.

11 DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-11 W razie niebezpieczeństwa wystąpienia mrozu należy do wody instalacyjnej dodać odpowiedniego środka uniemożliwiającego zamarzanie. PRZEBIEG PRÓBY 1. Zawór kulowy przy zaworze zamknąć. 2. Obwody grzewcze kolejno napełniać. 3. Układ odpowietrzyć. 4. Wytworzyć 10 bar ciśnienia próbnego. 5. Ciśnienie po około 2 godzinach ponownie uzupełnić, gdyż może nastąpić jego spadek na skutek rozszerzalności rur. 6. Czas próby wynosi 24 godziny. 7. Próba ciśnieniowa jest pozytywna, gdy w żadnym miejscu przewodu rurowego nie wystąpił wyciek wody i ciśnienie próbne nie wykazało większego spadku jak 0,1 bar na godzinę. - wygrzewanie jastrychu NAGRZEWANIE Pierwsze grzanie instalacji winno nastąpić przed ułożeniem okładziny podłogowej, jednak nie wcześniej niż 21 dni po ułożeniu jastrychu w przypadku jastrychów cementowych i 7 dni w przypadku jastrychów anhydrytowych. Działania przeciągów na wiążący jastrych należy unikać. Pierwsze rozgrzanie rozpoczyna się temperaturą 25 0 C, którą należy utrzymywać przez 3 dni. Przez następne 3 dni będzie utrzymywana maksymalna temperatura zasilania, do czasu aż zostanie stwierdzone, że jastrych wykazuje zalecaną dla układania wykładziny wilgotność. Do pomiaru wilgotności należy w powierzchni grzewczej przewidzieć odpowiednie miejsca (3 na 200 m 2 względnie jedno na mieszkanie/pokój). Z próby szczelności i uruchamiania kotła należy sporządzić protokół. Protokół winien zawierać poniższe dane: 1. Data uruchamiania z każdorazową temperaturą zasilania. 2. Osiągniętą maksymalną temperaturę zasilania. 3. Stan eksploatacyjny i temperaturę zewnętrzną przy odbiorze.

12 DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-12 Parametry montażu ogrzewania podłogowego

13 DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S Instalacja wodociągowa Zaprojektowano dolny rozdział wody. Składa się z przewodu głównego i przewodów rozdzielczych. Przewody należy wykonać z rur PE-Xa systemu REHAU RAUTITAN FLEX łączonych w technice tulei zaciskowej, prowadzonych z minimalnym spadkiem umożliwiającym odpowietrzanie i spuszczanie wody. Przewody wodociągowe prowadzić w bruzdach lub po wierzchu ścian w odległości 0.15 m pod przewodami c.o. i kablami elektrycznymi oraz w posadzce na podejściu do poszczególnych przyborów. Rurociągi pionowe mocować do ściany za pomocą haków lub uchwytów i prowadzić w półłupinie wciskowej. W miejscach przejścia przewodów przez ściany i stropy powinny być osadzone tuleje. Średnice przewodów wody zimnej i ciepłej wg rysunków. Ciepła woda przygotowywana będzie za pomocą zasobnika ciepłej wody użytkowej. Ponadto przewody należy zabezpieczyć otulinami izolacyjnymi wg WT Jako armaturę odcinającą zaprojektowano zawory przelotowe kulowe proste i skośne z półśrubunkami wyposażonymi w uszczelki typu o-ring. Zawory kątowe zespolone z filtrem siatkowym, instalowane będą przed bateriami umywalkowymi oraz przy płuczkach ustępowych. Jako izolację termiczną i akustyczną projektuje się izolację o współczynniku λ=0,035 W/mK wykonaną z kauczuku o zamkniętych porach zabezpieczającej przed wykropleniem. Armaturę do przyborów sanitarnych zaprojektowano jako armaturę mieszającą. Zaprojektowano miski ustępowe typu compakt lub na stelażu. Główne ciągi instalacji zimnej wody układane będą w posadzce, natomiast pionowe przewody oraz połączenia od pionów do punktów czerpalnych pod tynkiem. Rury izolowane będą termicznie i akustycznie j.w. Minimalna grubość przykrycia tynkiem lub jastrychem wynosi 4 cm, zaprawa klasy Z 100, B 10. W przypadku gdy nie ma takich możliwości tynk należy wzmocnić siatką stalową. Łączenie rur i odejść należy wykonać zgodnie z instrukcją wykonania dla rur danego producenta. Przejścia przez stropy i przegrody prowadzić w rurach osłonowych wypełnionych materiałem ogniochronnym. Przed zalaniem betonem lub zaprawą instalację należy poddać próbie ciśnienia. Budynek zaopatrywany będzie w wodę z przyłącza wodociągowego Φ50. Przyłącze doprowadzone jest do budynku w pomieszczeniu kotłowni. Obiekt zasilany będzie w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową z lokalnego źródła ciepła - kotłowni. Obliczenie zapotrzebowania na zimną wodę i stratę ciśnienia w instalacji przeprowadzono zgodnie z PN 92/B i zostały załączone do projektu.

14 DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-14 Próba szczelności Wewnętrzną instalację wodociągową należy poddać próbie szczelności. Próbę ciśnieniową instalacji należy wykonać dwuetapowo jako próbę wstępną i próbę główną. Próba wstępna Dla wykonania próby wstępnej instalację należy poddać ciśnieniu o 50% większym od ciśnienia roboczego (przyjęto 10 bar ) w czasie 30 min, w odstępach 10 min, dwukrotnie przywracając jego wartość. W fazie tej próby w ciągu dalszych 30 minut ciśnienie próbne nie może obniżyć się o więcej niż o 0,6 bar. Próba główna Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić próbę główną. Próba ta trwa dwie godziny, podczas której odczytane wcześniej po próbie wstępnej ciśnienie, nie może się obniżyć o więcej niż o 2%. Dezynfekcja Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej jest ostatnią czynnością przed oddaniem wodociągu do eksploatacji. Płukanie odbywa się czystą wodą wodociągową, która powinna odpowiadać warunkom zawartym w Rozporządzeniu ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia r., Dz. U.. nr 16 z r. Prędkość wody podczas płukania powinna wynosić co najmniej 1,0 m/s. Czas płukania określa się na podstawie wyników obserwacji stanu wypływającej wody z przewodu. Płukanie można zakończyć z chwilą, gdy wypływająca woda jest tak czysta jak woda użyta do płukania. Płukanie dotyczy wszystkich projektowanych sieci wodociągowych. Do dezynfekcji używa się roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, które należy wprowadzać do przewodu w kilku miejscach. Przewód należy napełniać czystą wodą z równoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, aby uzyskać stężenie równe 250 g/m 3 wolnego chloru. Roztwór w przewodzie powinien być przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie należy doprowadzić czystą wodę w celu wypłukania roztworu z przewodu. Minimalna ilość wody powinna zapewnić 10-krotną wymianę wody w przewodzie przy zachowaniu prędkości płukania jw. Sieć wodociągowa zabezpieczona jest przed skażeniem wtórnym poprzez zawór antyskażeniowy znajdujący się na wejściu wody do budynku za wodomierzem.

15 DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-15 Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana w zasobniku warstwowym o pojemności 100 ltr. Dla potrzeb instalacji wodociągowej i grzewczej zaleca się układ zmiękczania wody stację uzdatniania wody firmy Viessmann typ Aquahome 27 o natężeniu przepływu 2,7 m 3 /h Instalacja kanalizacyjna Kanalizację sanitarną projektuje się wykonać z rur HT PP. Połączenia uszczelnione będą za pomocą uszczelek fabrycznych dwuwargowych. Piony kanalizacyjne wykonane będą z rur kanalizacyjnych wewnętrznych PP, natomiast poziomy ułożone w gruncie z rur kanalizacyjnych zewnętrznych typoszeregu SN8. Na każdym pionie powyżej posadzki zamontować rewizje. Piony powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość 0,5m, zakończone rurą wywiewną. Montaż instalacji należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Piony instalowane będą w kanałach, w ścianach. Poziomy ułożone będą w gruncie. Rury należy położyć na podsypce piaskowej o grubości 0,1 m. Obsypkę w wysokości 0,3 m powyżej rury należy wykonać również piaskiem pozbawionym grubszych frakcji Instalacja wentylacyjna Z uwagi na specyfikę działania i przeznaczenie obiektu przewidziano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną dla pomieszczeń nr 6 i 7 (przygotowywanie i przechowywanie zwłok). Ciąg wywiewny ponadto będzie obsługiwać dodatkowo 3 pomieszczenia wc. Dla pozostałych pomieszczeń przewidziano wentylację grawitacyjną. Kaplica nawiew grawitacyjny przez kratki, wywiew mechaniczny poprzez wentylator wyciągowy zlokalizowany na dachu.

16 DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-16 Bilans powietrza wentylacyjnego Zestawienie pomieszczeń Parter pow wys kubatura nawiew wywiew krotność 1 KAPLICA 103, , ,94005 WENTYLATOR WYW 2 POM BIUR SZATN 7, ,94 GRAWITACJA 0 3 KORYTARZ 8, ,83 GRAWITACJA 0 4 KOTŁOWNIA 4, ,07 GRAWITACJA 0 5 MAGAZYN PODR 4, ,22 GRAWITACJA 0 6 PRZYGOT ZWŁOK 20, , CENTRALA 7 PRZECHOW ZWŁOK 19, , CENTRALA 8 WC D/INW 8, , ,19474 CENTRALA 9 WC MĘSKIE 4, , ,30415 CENTRALA 10 WC DAMSKIE 5, , CENTRALA razem parter 187,7 666, Dobrano centralę wentylacyjną nawiewno wywiewną z rekuperacją o wydatku 620 m 3 /h wywiew i 480 m 3 /h nawiew oraz sprężu 200 Pa. Centralę umieszczono w pomieszczeniu kotłowni. Regulacja ilości powietrza odbywać się będzie poprzez regulatory obrotów silników centrali, poprzez przepustnice oraz przez wkręcanie lub wykręcanie główek anemostatów. Rozprowadzenie powietrza przy pomocy rur wentylacyjnych SPIRO oraz kanałów prostokątnych. Rury wentylacyjne typu Spiro poukładano pod stropem parteru. Rury wentylacyjne należy ocieplić 3 cm warstwą wełny szklanej Wszystkie trójniki i złączki blaszane instalacji należy zaizolować 3 cm warstwą wełny szklanej. Drzwi od pomieszczeń: 10,9,8 powinny mieć szczelinę wentylacyjną przy podłodze min. 1,5 cm. Kratki na przewodach wentylacji grawitacyjnej powinny mieć zamykaną żaluzję i podczas działania wentylacji mechanicznej powinny być zamknięte. Przejścia instalacji wentylacyjnej przez stropy i ściany należy wykonać w ten sposób, żeby nie kolidowały z elementami konstrukcyjnymi budynku. Czerpnię i wyrzutnię powietrza umieścić wg rysunku wyrzutnia na dach, czerpnia przez ścianę budynku. Na przewodzie nawiewnym i wywiewnym zamontować tłumik akustyczny. Nawiew powietrza i wywiew za pośrednictwem anemostatów. Przyjęto centralę wentylacyjną System air typ Topvex TR03 lewa z nagrzewnicą elektryczną o mocy 3 kw. Należy zapewnić odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej. Na instalacji odprowadzającej skropliny należy zastosować zamknięcie wodne syfony. Przewody odprowadzenia skroplin prowadzić ze spadkiem 3 %.

17 DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-17 Centrala wentylacyjna Systemair Topvex TR03: Napięcie 400 V pobór mocy przez wentylatory 2 x 505 W pobór mocy przez nagrzewnicę elektryczną 3 kw Wykonać instalację elektryczną przeciwporażeniową przy podłączeniu elektrycznym. Wszystkie urządzenia zasilane energią elektryczną należy zabezpieczyć przed możliwością porażenia prądem obsługi lub osób postronnych. Montaż instalacji. Do montażu zastosować materiały oraz urządzenia podane w niniejszym projekcie. Połączenia kanałów z centralą wentylacyjną zrealizować za pomocą króćców elastycznych. Centrala oraz kanały dolotowe powinny być montowane w pomieszczeniach o temperaturze powyżej 5 0 C.oraz odseparowane cieplnie od otoczenia. Próby szczelności przewody wentylacyjne. Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić próbę szczelności całej instalacji wentylacyjnej. Próbę wykonać wg normy PN-B/76001/1996 Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. Przewody wentylacyjne powinny odpowiadać klasie szczelności A. Wytyczne eksploatacji. Urządzenia wentylacyjne nie wymagają stałej obsługi i są dozorowane okresowo. W ujętych w projekcie rozwiązaniach zachowano odpowiednią ilość miejsca dla dostępu dla obsługi urządzeń. Czynności związane z eksploatacją i konserwacją należy wykonywać zgodnie z instrukcjami obsługi dostarczanymi wraz z urządzeniami. Do usuwania sygnalizowanych niesprawności oraz do przeprowadzenia okresowych przeglądów i remontów bieżących urządzeń należy wezwać uprawniony serwis. Przestrzegać okresowo sprawdzania stanu filtrów, czyścić je, a w razie konieczności wymienić. WYKONAWSTWO Roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych część II Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz z obowiązującymi normami i przepisami. Montaż urządzeń powinien być wykonany przez firmy udzielające gwarancji na urządzenia i zapewniające serwis. Do wykonania instalacji należy używać materiały i urządzenia posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne oraz certyfikaty.

18 DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sporządzić plan bioz. Roboty budowlane stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dla robót wykonawczych to montaż kotła gazowego, montaż centrali wentylacyjnej, podłączenia elektryczne i praca z urządzeniami elektrycznymi, praca na wysokości, podłączenie przyłącza gazowego do kotła. W trakcie realizacji obiektu stosować się do obowiązujących przepisów bhp, p-poż i sanitarnych. 6. Uwagi końcowe Całość prac należy wykonać zgodnie z: obowiązującymi przepisami BHP i P-poż. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe. wytycznymi producentów urządzeń. UWAGA! Wszystkie prace wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom 2 Instalacje sanitarne i przemysłowe; przepisami BHP oraz PN. W PRZYPADKU wprowadzenia zmian w stosunku do projektu budowlanego projektant nie ponosi odpowiedzialności za SKUTKI WYNIKŁE Z TYCH ZMIAN. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I KONCEPCYJNE ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU CHRONIONE SĄ PRAWEM AUTORSKIM. POWIELANIE I ZMIANA CAŁOŚCI LUB FRAGMENTÓW (ROZWIĄZAŃ, URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW) BEZ PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA JEST NARUSZENIEM TYCH PRAW.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM SOLARTIME Sp. z o.o. Miłocin 284 36-062 Zaczernie PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM Adres inwestycji: Przedszkole Samorządowe 38-460 Jedlicze ul. Rejtana Nazwa i adres inwestora:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE...

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.2. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA... 3 1.3. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 4 1.4. ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO I POWIETRZNEGO OBIEKTU.... 5 2. OPIS PROJEKTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE Spis treści 12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11 Instalacje sanitarne...117 12.1. Wstęp...117 12.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...117 12.1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA PROJEKT WYKONAWCZY Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH ST-I-02.01. INSTALACJE C.O. Grupa robót:453 100000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych Klasa robót:453 30000-9 Hydraulika i roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Liliana Wojciechowska-Zgraja ul. Niemcewicza 1/7 58-100 Świdnica tel/fax 0 74 857 41 75 ; tel. kom.604 112 845 NIP 886-112-41-33 e-mail: lilianazgraja@wp.pl http://www.lilianazgraja.info-net.com.pl

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo