Konserwacja w warunkach domowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konserwacja w warunkach domowych"

Transkrypt

1

2 SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI PRACY Włączyć urządzenie pod napięcie. Jeśli Wasza tablica elektryczna jest wyposażona w przekaźnik przełączający na taryfę nocną, przełączyć wyłącznik w położenie praca wymuszona ( marche forcé ), lub I. Po upływie 15 do 30 minut, woda może wyciekać kropla po kropli z otworu do opróżniania zespołu zaworów bezpieczeństwa znajdujących się w osłonie syfonu. Syfon należy podłączyć do odprowadzenia ścieków. Jest to normalne zjawisko związane z rozszerzalnością cieplną wody w wyniku jej nagrzewania. W związku z powyższym, przez zawór bezpieczeństwa wypływa pewna ilość wody tak, aby ciśnienie w zasobniku nie przekroczyło 7 barów. Podczas całego cyklu ogrzewania zasobnika może wycieknąć w ten sposób od 2 do 3 % jego pojemności. Ponownie sprawdzić szczelność połączeń. Po zakończeniu tej operacji, przełączyć przełącznik w położenie automatyczne. Lampka sygnalizacyjna znajduje się na osłonie elektrycznej i pełni ona następujące 3 funkcje: Jeśli świeci na zielono: system ACI pracuje poprawnie, ogrzewacz wody jest zabezpieczony przed korozją. Jeśli przejdzie na kolor pomarańczowy: działa element grzewczy ogrzewacza wody. Woda jest podgrzewana (system ACI pracuje także podczas tej fazy ogrzewania). Jeśli lampka nie świeci: ogrzewacz wody nie działa poprawnie. Należy skontaktować się z instalatorem (patrz rozdział poświecony diagnostyce usterek przeznaczonej dla specjalisty). Po upływie około 15 minut po włączeniu urządzenia pod napięcie, należy sprawdzić lampkę sygnalizacyjną znajdującą się na osłonie. Ta lampka kontrolna winna świecić się w sposób ciągły (całą dobę) UWAGA W trakcie ogrzewania w zależności od jakości wody, ogrzewacz może wydawać odgłos gotowania wody, taki jak czajnik. Jest to objaw normalny i nie mówi o jakimkolwiek uszkodzeniu urządzenia. Konserwacja w warunkach domowych Ogrzewacz wody wymaga niewielkich zabiegów konserwacyjnych ze strony użytkownika: należy przełączyć zawór zespołu zaworów bezpieczeństwa oraz zawór kurkowy wyłączający 1 raz w miesiącu i sprawdzić wyciekanie wody kropla po kropli. Okresowo należy sprawdzić działanie lampki sygnalizacyjnej. Jeśli ona nie działa, należy skontaktować się z instalatorem. W przypadku anomalii, braku ogrzewania lub wydostawania się pary podczas czerpania wody, należy wyłączyć zasilanie elektryczne i uprzedzić instalatora. W przypadku regionów, w których woda jest bardzo zasadowa o twardości (TH> 20 F), zaleca się jej zmiękczanie. W przypadku stosowania zmiękczacza, twardość wody powinna przekraczać 12 F. Zmiękczacz nie powoduje utraty gwarancji pod warunkiem, że został on zatwierdzony przez CSTB dla Francji i jest stosowany zgodnie z regułami sztuki, regularnie sprawdzany i konserwowany. Rozporządzenie Nr z dnia 20 grudnia 2001 i okólnik DGS/SD 7A. Rozporządzenie Nr z dnia 25 listopada Zgodność z DTU 60,1 5

3 Konserwacja wykonywana przez upoważnionego specjalistę Aby parametry urządzenia nie uległy pogorszeniu przez szereg lat, specjalista powinien je sprawdzić co 2 lata (co roku gdy instalacja lub woda jest złej jakości, lub nieznana), zgodnie z poniższą procedurą: Wyłączyć zasilanie elektryczne urządzenia (zabezpieczenie). Odkręcić pokrywę termostatu. Odłączyć przewody od zacisków termostatu. Opróżnić zasobnik: zamknąć kurek wody zimnej zespołu zaworu bezpieczeństwa, otworzyć kurek wody ciepłej, przestawić kurek zaworu bezpieczeństwa w położenie opróżniania. Po zakończeniu opróżniania odkręcić rurkę odprowadzającą znajdującą się z tyłu osłony syfonu. Zwolnić z zatrzasków osłonę syfonu pociągając do siebie. Wyjąć termostat oraz jego wspornik plastikowy, po odłączeniu różnych wiązek przewodów. Zdemontować zespół grzewczy. Usunąć kamień kotłowy w postaci osadu lub płytek, znajdujący się na spodzie zbiornika i dokładnie oczyścić osłony elementów grzewczych i termostatu. Nie należy drapać lub odbijać kamienia kotłowego przylegającego do ścianek, ponieważ grozi to pogorszeniem jakości pokrycia. Anoda tytanowa nie wymaga żadnej konserwacji. Założyć zespół grzewczy z użyciem nowej uszczelki i dokręcić umiarkowanie oraz stopniowo nakrętki (dokręcanie na krzyż). Założyć i podłączyć termostat. Zamontować osłonę syfonu. Napełnić ogrzewacz wody przy otwartym kurku wody ciepłej, wypływ wody wskazuje na napełnienie ogrzewacza. Sprawdzić szczelność uszczelki, a następnie założyć termostat wraz ze wspornikiem oraz podłączyć zasilanie elektryczne. Ponownie sprawdzić następnego dnia szczelność uszczelnienia, i w razie potrzeby lekko dokręcić nakrętki. KONSERWACJA OGRANICZNIKA TEMPERATURY: Zaleca się sprawdzenie działania ogranicznika temperatury co 2 lata. Przy pomocy termometru należy zmierzyć temperaturę wody ciepłej, przy kurku najbardziej oddalonym od ogrzewacza wody: powinna wynosić 50 C. Ogranicznik temperatury nie podlega demontażowi. Nie należy usiłować go demontować. W przypadku awarii należy go wymienić. Ogranicznik ten pełni funkcję zaworu bezpieczeństwa. Zaleca się jego wymianę maksymalnie co 5 lat. KONSERWACJA FILTRA (RYSUNKI OD 1 DO 3): Odkręcić rurkę odprowadzającą znajdującą się z tyłu osłony syfonu. Zwolnić z zatrzasków osłonę syfonu pociągając do siebie. Wyczyścić filtr znajdujący się w zespole zaworów bezpieczeństwa. DEMONTAŻ ZAWORÓW BEZPIECZEŃSTWA (RYSUNKI OD 4 DO 5): Opróżnić ogrzewacz wody. Odkręcić nakrętkę zaworu bezpieczeństwa. Wymienić zawór bezpieczeństwa (zakup w serwisie posprzedażnym). 6

4 Diagnostyka usterek do użytku przez specjalistę WAŻNE: Wyłącznie upoważniony specjalista posiada prawo do wykonywania konserwacji i usuwania usterek. STWIERDZONA USTERKA MOŻLIWA PRZYCZYNA DIAGNOSTYKA I USUWANIE Brak ciepłej wody Brak grzania Brak ciepłej wody Woda niewystarczająco ciepła* Lampka sygnalizacyjna ciągle nie świeci W przypadku zasilania elektrycznego taryfa dzień/noc: lampka nie świeci się w godzinach taryfy dziennej. Inne przypadki nieprawidłowej pracy. Słaby przepływ wody w kurku ciepłej wody. Wyciek wody z zespołu zaworów bezpieczeństwa. Niestabilna temperatura wody w kurku. Ogrzewacz wody wyposażony jest w funkcję zabezpieczającą przed ogrzewaniem bez wody: jeśli ogrzewacz nie jest napełniony wodą, zabezpieczenie to działa i uniemożliwia włączenie napięcia na grzałkę. Brak zasilania elektrycznego ogrzewacza wody: uszkodzony stycznik dzień/noc, bezpiecznik, itd. Uszkodzona grzałka lub jej przewody. Przerwa w obwodzie: przewody źle podłączone lub uszkodzone. Za krótki czas zasilania elektrycznego ogrzewacza wody, uszkodzony stycznik dzień/noc. Uszkodzona grzałka lub jej przewody. Zwarcie w przewodach: nie działa zabezpieczenie. Uszkodzony akumulator. UWAGA: Akumulator podlega recyklingowi i nie należy go wyrzucać. Zanieczyszczony filtr. Uszkodzony lub zanieczyszczony zawór bezpieczeństwa. Zanieczyszczony temperatury. ogranicznik Sprawdzić czy ogrzewacz jest całkowicie napełniony, otwierając kurek wody ciepłej. Sprawdzić styk złącz i przewód ochronny. Przełączyć na pracę wymuszoną i sprawdzić napięcie na zaciskach zasilania termostatu elektronicznego. Sprawdzić napięcie na złączu grzałki pomiędzy przewodami niebieskimi i czerwonymi. Sprawdzić wzrokowo połączenia elektryczne. Sprawdzić prawidłowość działania stycznika dzień/noc. Sprawdzić oporności grzałki na złączu wiązki grzałki, jak również stan samej wiązki. Lampka zawsze wyłączona: skontaktować się z serwisem posprzedażnym. Lampka nie świeci w okresie, gdy ogrzewacz wody nie jest pod napięciem: wymienić akumulator. W przypadku innych rodzajów usterek należy skontaktować się z serwisem posprzedażnym. Na ostatniej stronie tej instrukcji podano dane kontaktowe z serwisem posprzedażnym. Wyczyścić filtr (patrz Rozdział KONSERWACJA). Wymienić zawór bezpieczeństwa (patrz Rozdział KONSERWACJA). Wymienić ogranicznik temperatury. * Urządzenie to daje wodę o temperaturze 50 C dla bezpieczeństwa użytkownika (poparzenie). To może spowodować zmianę przyzwyczajeń panujących w gospodarstwie domowym. WAŻNE: Zabrania się bezpośredniego podłączenia grzałki elektrycznej. 7

5 SCHEMAT PODŁĄCZENIA OGRZEWACZA WODY DLA UŻYTKU SPECJALISTY Zacisk zasilania Akumulator Złącze przewodów zasilających grzałki Przewody grzałki Czujnik temperatury Termostat elektroniczny Zacisk masy Lampki sygnalizacyjne Kabel zasilający Grzałka Serwis posprzedażny Poniżej podano wykaz części ogrzewacza wody podlegających wymianie (odnośnie części specjalnych prosimy o kontakt): Uszczelnienie kołnierza Zespół termostatu elektronicznego Element grzewczy (grzałka steatytowa) Osłona grzałki steatytowej Zespół zaworu bezpieczeństwa Zawór bezpieczeństwa Ogranicznik temperatury Wąż Filtr zespołu zaworu bezpieczeństwa Osłona syfonu Czujnik do regulacji Akumulator Wyłącznie elektryk upoważniony jest do wymiany części elektrycznych. Należy stosować wyłącznie części wskazane przez producenta. Przy zamawianiu należy dokładnie podać typ ogrzewacza wody, jego pojemność, rodzaj urządzenia tzn. zasilanie TRÓJFAZOWE lub JEDNOFAZOWE, datę produkcji. Wszystkie te dane znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia umieszczonej w pobliżu jego części elektrycznej. 8

6 Z gwarancji wyłącza się następujące usterki: Zakres zastosowania gwarancji Nienormalne warunki środowiskowe: Różne uszkodzenia spowodowane udarami lub upadkiem podczas transportowania po opuszczeniu zakładu producenta. Usytuowanie urządzenia w miejscu narażonym na działanie niskich temperatur lub niekorzystnych warunków (środowisko zawilgocone, agresywne, lub źle przewietrzane). Stosowanie wody o stopniu agresywności określonym w przepisach DTU Plomberie 60-1 dodatek 4 ciepła woda (zawartość chlorków, siarczanów, wapnia, rezystywność i TAC). Zasilanie elektryczne o dużych przepięciach (sieć, wyładowania atmosferyczne...). Uszkodzenia wynikłe z nieustalonych przyczyn spowodowanych wyborem miejsca posadowienia (miejsca trudnodostępne), a których można by uniknąć przez natychmiastową naprawę urządzenia. Nie zastosowanie łapy mocującej w przypadku modeli 250 i 300 L. Nie przymocowanie do ściany wsporników naściennych w przypadku modeli 150 i 200 L. Montaż niezgodny z przepisami, normami i zasadami sztuki, a mianowicie: Nieprawidłowe podłączenie elektryczne: nie zgodne z normą NFC 15100, nieprawidłowe uziemienie, za cienkie przewody, podłączenie przewodami giętkimi (linkami), nieprzestrzeganie schematów podłączeń zalecanych przez Producenta. Usytuowanie urządzenia niezgodne z wymaganiami niniejszej Instrukcji. Zewnętrzna korozja. Nieprawidłowa konserwacja: Nadmierne osadzanie się kamienia kotłowego na elementach grzewczych oraz zaworach/elementach bezpieczeństwa. Brak konserwacji zespołu zaworów bezpieczeństwa powodujący nadmierne ciśnienie. Zmiana wyposażenia oryginalnego, bez zgody Producenta, lub też stosowanie nieoryginalnych części zamiennych. Ogranicznik temperatury jest wstępnie wyregulowany na 50 C. Wszelkie zmiany tej nastawy powodują utratę gwarancji. WAŻNE: Urządzenie będące przyczyną wypadku winno pozostać na swoim miejscu do dyspozycji rzeczoznawców, obrażony winien poinformować swego ubezpieczyciela. Warunki gwarancji Urządzenie winien zainstalować wykwalifikowany specjalista zgodnie z przepisami sztuki, obowiązującymi normami w kraju instalacji, jak również wskazaniami niniejszej instrukcji. Należy jest używać normalnie, a specjalista winien je regularnie konserwować. W takich warunkach, nasza gwarancja obejmuje wymianę lub dostawę do naszego dystrybutora lub instalatora elementów uznanych za uszkodzone przez nasz serwis, lub, w razie konieczności, urządzenia, z wyłączeniem kosztów robocizny oraz transportu jak również wszelkich odszkodowań i przedłużenia gwarancji. Gwarancja zaczyna obowiązywać od daty posadowienia (przyjmuje się datę faktury zainstalowania); w przypadku braku dokumentu potwierdzającego ten stan, za datę rozpoczęcia gwarancji przyjmuje się datę produkcji podaną na tabliczce znamionowej plus 6 miesięcy. Gwarancja na zamienne części lub ogrzewacz (na gwarancji) kończy się w tym samym terminie, co gwarancja wymienionej części lub ogrzewacza. UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialności za koszty lub uszkodzenia wynikłe z wadliwej instalacji (np. niskie temperatury, zespół zaworów bezpieczeństwa nie podłączony do odprowadzenia ścieków, brak pojemnika retencyjnego..) lub też utrudniony dostęp. Postanowienia warunków niniejszej gwarancji nie wykluczają przywileju na korzyść kupującego, gwarancji prawnej w zakresie ukrytych wad, mającej zastosowanie we wszystkich przypadkach w ramach ustawodawstwa danego kraju. 9

7

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A PL Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A Spis treści 1 Wprowadzenie...4 1.1 Używane symbole...4 1.2 Skróty...4 1.3 Informacje

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi

MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi PL Wiszący kocioł gazowy z zamkniętą i otwartą komorą spalania MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi Szanowny Kliencie, Jesteśmy przekonani, że Twój nowy kocioł spełni wszystkie Twoje wymagania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI,

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI, PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ WOD ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE INSTRUKCJ UKCJA INSTALA ALACJI CJI, UŻYTK TKOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI 1 UWAGA! Niniejsza instrukcja zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

ZASOBNIKI ciepłej wody użytkowej

ZASOBNIKI ciepłej wody użytkowej ZASOBNIKI ciepłej wody użytkowej SOLTER 500 ZBW SOLTER 770 ZBW SOLTER 1050 ZBW INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Instalację oraz wszelkie naprawy zasobnika należy powierzyć wyłącznie fachowcom

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA NISKONAPIĘCIOWYCH KLATKOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH O BUDOWIE ZAMKNIĘTEJ EN ROZMIAR 56 315

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA NISKONAPIĘCIOWYCH KLATKOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH O BUDOWIE ZAMKNIĘTEJ EN ROZMIAR 56 315 HR - 10002 Zagreb PP202 Hrvatska, Zagreb, Fallerovo šetalište 22 www.koncar-mes.hr Hrvatska Tel.: 01 3667 273 Faks: 01 3667 287 E-mail: prodaja@koncar-mes.hr Eksport Tel.: +385 1 3667 278 Faks: +385 1

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi.

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Zespół wodny Jøtul I 18 Zespół wodny Jøtul I 18 PL - Instrukcja montażu i obsługi 2 Wymiennik wodny Typ I Wymiennik wodny Typ II PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Polski. APC Smart-UPS. 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02

Instrukcja obsługi. Polski. APC Smart-UPS. 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02 Instrukcja obsługi Polski APC Smart-UPS 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02 Wstęp Ten awaryjny zasilacz bezprzerwowy (UPS) firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo