Zdalny Sterownik Bezprzewodowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zdalny Sterownik Bezprzewodowy"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zdalny Sterownik Bezprzewodowy MODELE: BRC7C62 BRC7C67 Dziękujemy za zakup klimatyzatora firmy Daikin. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed przystąpieniem do eksploatacji klimatyzatora. Instrukcja zawiera informacje na temat prawidłowego korzystania z urządzenia i może być pomocna w przypadku wystąpienia problemów. Po przeczytaniu, instrukcję należy zachować, tak aby było można z niej korzystać w przyszłości.

2 PRZED ROZPOCZĘCIEM EKSPLOATACJI Ta instrukcja obsługi dotyczy jedynie użytkowania sterownika bezprzewodowego. W celu bezpiecznego użytkowania systemu oraz jego konserwacji należy zapoznać się również z instrukcją obsługi dołączoną do jednostki wewnętrznej 1

3 SPIS TREŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM EKSPLOATACJI... 1 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 NAZWY I FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH SEKCJI... 6 OBSŁUGA ZDALNEGO STEROWNIKA BEZPRZEWODOWEGO... 7 PROCEDURA OBSŁUGI... 8 OBJAWY NIE ŚWIADCZĄCE O AWARII KLIMATYZATORA DIAGNOZA AWARII Rys. 1, Rys. 3, Rys. 5 ~

4 ZDALNY PRZEŁĄCZNIK CHŁODZENIE / GRZANIE 3

5 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Uważnie przeczytaj poniższe przestrogi i użytkuj urządzenie poprawnie Istnieją dwa rodzaje wskazówek i przestróg dotyczących bezpieczeństwa, które zostały wymienione poniżej: OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa eksploatacja może prowadzić do poważnych konsekwencji takich jak śmierć lub ciężkie obrażenia PRZESTROGA: Niewłaściwa eksploatacja może prowadzić do obrażeń lub uszkodzeń. W pewnych warunkach może to wiązać się z poważnymi konsekwencjami UWAGA: Te wskazówki zapewnią prawidłową eksploatację urządzenia Postępuj zgodnie z tymi ważnymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Przechowuj te ostrzeżenia w miejscu dostępnym, tak aby można było do nich sięgnąć w razie potrzeby. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane innemu użytkownikowi, upewnij się by przekazać mu także instrukcję obsługi. OSTRZEŻENIE Nie narażaj się bezpośrednio na długotrwałe działanie strumienia zimnego powietrza oraz nie dopuść do zbyt mocnego schłodzenia powietrza w pomieszczeniu. W przeciwnym razie możesz zachorować lub ponieść uszczerbek na zdrowiu. Poproś swojego dealera o konserwację urządzenia i w razie konieczności o wykonanie napraw. Nieprawidłowa konserwacja lub naprawy mogą spowodować wyciek wody, porażenie elektryczne lub pożar. Jeżeli zaobserwujesz jakąś nieprawidłowość w działaniu urządzenia (np. zapach spalenizny) wyłącz zasilanie elektryczne i skontaktuj się z dealerem, u którego kupiłeś klimatyzator. Dalsza eksploatacja klimatyzatora w tych warunkach doprowadzi do jego zniszczenia i może spowodować porażenie prądem lub wywołać pożar. Nie wkładaj palców, ani żadnych innych przedmiotów w otwory wlotu i wylotu powietrza oraz pomiędzy łopatki kierownicy powietrza. Pracujący wysokoobrotowy wentylator jest niebezpieczny i może spowodować obrażenia. Poproś swojego dealera o zamontowanie klimatyzatora. Nieprawidłowy montaż może spowodować wyciek wody, porażenie elektryczne lub pożar. W razie konieczności poproś swojego dealera o demontaż i zmianę instalacji. Niepoprawny montaż może spowodować wyciek wody, porażenie elektryczne lub pożar. 4

6 PRZESTROGA Nie używaj klimatyzatora do celów innych niż klimatyzacja. Nie używaj klimatyzatora do specjalnych celów, takich jak konserwowanie lub ochrona żywności, zwierząt, roślin, urządzeń mechaniki precyzyjnej lub dzieł sztuki ze względu na możliwość niekorzystnego wpływu na ich jakość. W przypadku zastosowania klimatyzatora z innymi urządzeniami grzewczymi, należy zapewnić odpowiednią wentylację. Niewłaściwa wentylacja może doprowadzić do niedoboru tlenu. Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami. Może to doprowadzić do porażenia elektrycznego. Nie umieszczaj palników lub grzejników w strumieniu powietrza z klimatyzatora, ponieważ może to spowodować niecałkowite spalanie w palniku lub grzejniku. Nigdy nie umieszczaj, ani nie rozpylaj żadnych łatwopalnych aerozoli w pobliżu klimatyzatora, gdyż może to spowodować pożar. Nie narażaj zwierząt domowych lub roślin na działanie strumienia powietrza. Może to mieć na nie niekorzystny wpływ. 5

7 NAZWY I FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH SEKCJI (Rys. 1, 2) 1 WYŚWIETLENIE (TRANSMISJA SYGNAŁU) Zapala się w trakcie transmitowania sygnału. WYŚWIETLENIE (TRYB PRACY) 2 Wyświetlenie pokazuje aktualny tryb pracy. Dla modeli tylko chłodzących (Automatyczny) i (Grzanie) nie są zainstalowane PRZYCISK DOPASOWANIA KIERUNKU NAWIEWU POWIETRZA Patrz str. 10 PRZYCISK WYBORU TRYBU PRACY Wciśnij ten przycisk, aby wybrać TRYB PRACY PRZYCISK KASOWANIA ZNAKU FILTRA Zobacz w sekcji KONSERWACJA instrukcji obsługi dołączonej do jednostki wewnętrznej WYŚWIETLENIE (NASTAWA TEMPERATURY) PRZYCISK PRACY INSPEKCJI / TESTU Wyświetlenie pokazuje nastawę temperatury. WYŚWIETLENIE (ZAPROGRAMOWANY CZAS) To wyświetlenie pokazuje ZAPROGRAMOWANY CZAS włączenia lub wyłączenia systemu. WYŚWIETLENIE (KIEROWNICA NAWIEWU POWIETRZA) Patrz strona 10. WYŚWIETLENIE (PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA) To wyświetlenie pokazuje ustawioną prędkość wentylatora. 17 Ten przycisk jest wykorzystywany tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu podczas konserwacji urządzenia PRZEŁĄCZNIK PRACY AWARYJNEJ Ten przełącznik jest używany w przypadku, gdy zdalny sterownik nie pracuje. ODBIORNIK Odbiera on sygnały ze zdalnego sterownika. LAMPKA PRACY (Czerwona) 7 WYŚWIETLENIE (PRACA INSPEKCJI / TESTU) Po wciśnięciu INSPEKCJI / TESTU na wyświetlaczu pokazuje się tryb pracy systemu. PRZYCISK WŁĄCZ / WYŁĄCZ 8 Wciśnij przycisk, a system zostanie włączony. Wciśnij przycisk ponownie, a system wyłączy się. 9 PRZYCISK KONTROLI PRĘDKOŚCI WENTYLATORA Wciśnij ten przycisk, aby wybrać prędkość wentylatora DUŻĄ lub MAŁĄ. PRZYCISK USTAWIENIA TEMPERATURY 10 Używaj tego przycisku do USTAWIENIA TEMPERATURY (pokrywa przednia zdalnego sterownika może być zamknięta). 20 Podczas pracy klimatyzatora lampka pozostaje zaświecona. Kiedy wystąpi nieprawidłowość pracy urządzenia lampka będzie mrugać. LAMPKA PROGRAMOWANEGO ZEGARA CZASOWEGO 21 (Zielona) Kiedy ustawiony jest zegar czasowy, lampka świeci się. 22 LAMPKA CZASU CZYSZCZENIA FILTRA POWIETRZA (Czerwona) Zaświeci się, gdy należy wyczyścić filtr powietrza. LAMPKA ODMRAŻANIA (Pomarańczowa) 23 Zaświeci się, gdy uruchomi się operacja odmrażania (w modelach tylko chłodzących lampka ta nie włącza się) 24 PRZEŁĄCZNIK WYBORU WENTYLACJI / KLIMATYZACJI Ustaw przełącznik w pozycji (WENTYLATOR) dla WENTYLACJI i (KLIMATYZACJA) dla GRZANIA lub CHŁODZENIA PRZYCISK PROGRAMOWANIA ZEGARA PRZEŁĄCZNIK ZMIANY TRYBU PRACY CHŁODZENIE / GRZANIE 11 Używaj tego przycisku do zaprogramowania czasu 25 WŁĄCZENIA i/lub WYŁACZENIA (pokrywa przednia Ustaw przełącznik w pozycji (CHŁODZENIE) dla zdalnego sterownika musi być otwarta). CHŁODZENIA i (GRZANIE) dla GRZANIA PRZYCISK WŁĄCZENIA / WYŁĄCZENIA TRYBU PROGRAMOWANEGO ZEGARA Patrz str. 11. PRZYCISK ZATWIERDZENIA / ODWOŁANIA ZEGARA Patrz str (UWAGI) Dla łatwiejszego objaśnienia, na wyświetlaczu na rysunku 1 pokazane zostały wszystkie wskazania jednocześnie, inaczej niż w przypadku rzeczywistej pracy Rys 1-2 pokazuje sterownik z otwartą pokrywą przednią Rys 1-3 pokazuje możliwość użycia tego sterownika w połączeniu ze sterownikiem dostarczonym dla systemu VRV Jeżeli zaświeci się lampka wskazania czasu czyszczenia filtra powietrza, należy wyczyścić filtr powietrza tak, jak to zostało objaśnione w instrukcji obsługi dostarczonej wraz z jednostką wewnętrzną. Po wyczyszczeniu i ponownym zamontowaniu filtra powietrza, należy przycisnąć przycisk kasowania znaku filtra na zdalnym sterowniku. Lampka wskazania czasu czyszczenia filtra na odbiorniku zgaśnie.

8 OBSŁUGA ZDALNEGO STEROWNIKA BEZPRZEWODOWEGO Włożenie zdalnego sterownika Wsuń z góry Wyjmowanie zdalnego sterownika Wysuń do góry Uwagi dotyczące obsługi zdalnego sterownika Część transmitująca sygnał musi być skierowana w stronę odbiornika klimatyzatora. Jeżeli coś blokuje sygnał pomiędzy częścią transmitującą zdalnego sterownika a odbiornikiem jednostki wewnętrznej, na przykład zasłony, nie będzie on działał. Odbiornik Kieszeń zdalnego sterownika Wkładanie baterii 1 Zdejmij pokrywę tylną zdalnego sterownika wysuwając ją w kierunku wskazanym przez strzałkę. 2 krótkie sygnały dźwiękowe z odbiornika wskazują, że transmisja została wykonana poprawnie 2 Włóż baterie Użyj dwóch suchych baterii LR03<IEC>. Włóż baterie poprawnie tak, aby dopasować ich (+) i (-) Zasięg transmisji wynosi około 7 m 3 Zamknij pokrywę Nie upuszczaj, ani nie pozwól, aby sterownik uległ zamoczeniu. Zdalny sterownik może ulec uszkodzeniu. Miejsce montażu. Istnieje możliwość, że sygnały nie będą odbierane w pomieszczeniach wyposażonych w elektroniczne oświetlenie fluoroscencyjne. Przed zakupem nowych lamp fluoroscencyjnych skontaktuj się ze sprzedawcą. Jeżeli zdalny sterownik obsługuje inne urządzenia elektroniczne, przesuń je lub skontaktuj się z twoim dealerem. Kiedy zmieniać baterie W normalnych warunkach użytkowania trwałość baterii wynosi około roku. Należy je jednak zmieniać, gdy jednostka wewnętrzna nie odpowiada lub odpowiada wolno na polecenia lub, gdy wyświetlacz stanie się ciemny UWAGI Wymieniaj wszystkie baterie jednocześnie. Nie należy mieszać starych i nowych baterii. W przypadku, gdy zdalny sterownik nie jest używany przez długi okres czasu, wyjmij wszystkie baterie aby zapobiec wyciekaniu z nich cieczy. Umieszczenie zdalnego sterownika w kieszeni. Przymocuj kieszeń zdalnego sterownika do ściany lub słupa za pomocą dołączonej śruby (upewnij się co do transmisji sygnału). W PRZYPADKU SYSTEMU STEROWANIA CENTRALNEGO Jeżeli jednostka wewnętrzna jest sterowana centralnie, konieczna jest zmiana ustawienia zdalnego sterownika. W tym przypadku skontaktuj się z twoim dealerem firmy DAIKIN. 7

9 PROCEDURA OBSŁUGI DLA SYSTEMÓW ZE ZDALNYM PRZEŁĄCZNIKIEM CHŁODZENIE / GRZANIE (Rys. 4) Procedura obsługi różni się dla typu pompy ciepła i typu tylko chłodzącego. Skontaktuj się z twoim dealerem firmy Daikin aby potwierdzić twój typ systemu. Aby chronić urządzenie włącz włącznik zasilania głównego 6 godzin przed uruchomieniem. Jeżeli zasilanie główne zostanie wyłączone podczas pracy, urządzenie uruchomi się ponownie po przywróceniu zasilania. Wybierz TRYB PRACY za pomocą ZDALNEGO PRZEŁĄCZNIKA CHŁODZENIE / GRZANIE następująco. PRACA W TRYBIE CHŁODZENIA... Patrz rys. 4-1 PRACA W TRYBIE GRZANIA... Patrz rys. 4-2 PRACA W TRYBIE CHŁODZENIA, GRZANIA, AUTOMATYCZNYM I WENTYLACJI (Rys. 3, 4) PRACA W TRYBIE WENTYLACJI... Patrz rys. 4-3 Wciśnij przycisk WŁĄCZ / WYŁĄCZ Zaświeci się lampka pracy i system uruchomi się. PRACA AUTOMATYCZNA może być wybrana jedynie w systemie z odzyskiem ciepła. System tylko chłodzący daje jedynie możliwość wyboru trybu WENTYLACJI lub CHŁODZENIA. Ustawienia W celu zaprogramowania TEMPERATURY, PRĘDKOŚCI WENTYLATORA i KIERUNKU NAWIEWU POWIETRZA postępuj zgodnie z poniższą procedurą. DLA SYSTEMÓW BEZ ZDALNEGO PRZEŁĄCZNIKA CHŁODZENIE / GRZANIE (Rys. 3) Wciśnij przycisk USTAWIENIA TEMPERATURY i zaprogramuj nastawę temperatury. Wciśnij przycisk WYBORU TRYBU PRACY kilka razy i wybierz żądany TRYB PRACY następująco. PRACA W TRYBIE CHŁODZENIA... PRACA W TRYBIE GRZANIA... PRACA W TRYBIE AUTOMATYCZNYM... PRACA W TRYBIE WENTYLACJI... Włączony TRYB AUTOMATYCZNY W tym trybie pracy zmiana trybu CHŁODZENIE / GRZANIE jest wykonywana automatycznie przy danej temperaturze wewnętrznej. Wciśnij przycisk WŁĄCZ / WYŁĄCZ Zaświeci się lampka pracy i system uruchomi się. W przypadku pracy automatycznej Nastawa temperatury Przy każdym naciśnięciu tego przycisku, nastawa temperatury wzrasta o 1 o C Przy każdym naciśnięciu tego przycisku, nastawa temperatury obniża się o 1 o C Przy każdym naciśnięciu tego przycisku, nastawa temperatury przełącza się w kierunku H Przy każdym naciśnięciu tego przycisku, nastawa temperatury przełącza się w kierunku L Uwaga: To ustawienie nie jest możliwe w trybie wentylacji 8

10 Wciśnij przycisk KONTROLI PRĘDKOŚCI WENTYLATORA. Można wybrać DUŻĄ lub MAŁĄ prędkość wentylatora. Wciśnij przycisk KIERUNKU NAWIEWU POWIETRZA. W sprawie szczegółów patrz str. 10. (DOPASOWANIE KIERUNKU NAWIEWU POWIETRZA) WYŁĄCZENIE SYSTEMU Ponownie wciśnij przycisk WŁĄCZ / WYŁĄCZ. LAMPKA PRACY zgaśnie i system wyłączy się. Uwaga: Nie wyłączaj zasilania elektrycznego natychmiast po wyłączeniu urządzenia. Należy odczekać nie krócej niż 5 minut. W przeciwnym wypadku może wystąpić wyciek wody lub inna nieprawidłowość urządzenia. OBJAŚNIENIE PRACY W TRYBIE GRZANIA OPERACJA ODMRAŻANIA Wraz ze zwiększeniem się oszronienia wymiennika jednostki zewnętrznej, zmniejsza się efekt grzewczy i system przełącza się w tryb ODMRAŻANIA Wyłączy się wentylator i zaświeci się lampka ODMRAŻANIA w jednostce wewnętrznej. Po 6 do 8 minutach (maksymalnie 10 minut) OPERACJI ODMRAŻANIA system powróci do pracy w TRYBIE GRZANIA. Wydajność grzewcza i temperatura powietrza zewnętrznego Wydajność grzewcza obniża się wraz ze spadkiem temperatury powietrza zewnętrznego. W przypadku uczucia chłodu należy łącznie z tym klimatyzatorem zastosować inny grzejnik. Cyrkulacja gorącego powietrza ogrzewa pomieszczenie. Od momentu uruchomienia klimatyzatora do ogrzania całego pomieszczenia upłynie trochę czasu. Wentylator wewnątrz urządzenia automatycznie będzie pracował z małą prędkością, aż do momentu osiągnięcia przez klimatyzator odpowiedniej temperatury wewnątrz pomieszczenia. W tej sytuacji musisz poczekać. Jeżeli ciepłe powietrze gromadzi się pod sufitem, a dolna część pomieszczenia pozostaje chłodna, zaleca się użycie urządzenia zwiększającego cyrkulację powietrza. W sprawie szczegółów skontaktuj się z miejscem, w którym zakupiłeś klimatyzator. PRACA PROGRAMU OSUSZANIA (Rys. 5, 6) Funkcją tego programu jest zmniejszenie wilgotności w pomieszczeniu przy minimalnym spadku temperatury. Mikrokomputer automatycznie określa TEMPERATURĘ i PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA. System ten nie uruchomi się jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 16 o C DLA SYSTEMÓW BEZ ZDALNEGO PRZEŁĄCZNIKA CHŁODZENIE / GRZANIE (Rys. 5) Wciśnij przycisk WYBORU TRYBU PRACY kilka razy i wybierz (PRACA PROGRAMU OSUSZANIA) Wciśnij przycisk WŁĄCZ / WYŁĄCZ Zaświeci się lampka pracy i system uruchomi się. Ustawienia Wciśnij przycisk USTAWIENIA KIERUNKU NAWIEWU POWIETRZA. W sprawie szczegółów patrz str. 10. (DOPASOWANIE KIERUNKU NAWIEWU POWIETRZA) WYŁĄCZENIE SYSTEMU Wciśnij ponownie przycisk WŁĄCZ / WYŁĄCZ. Lampka PRACY zgaśnie i system wyłączy się. Uwaga: Nie wyłączaj zasilania elektrycznego natychmiast po wyłączeniu urządzenia. Należy odczekać nie krócej niż 5 minut. W przeciwnym wypadku może wystąpić wyciek wody lub inna nieprawidłowość urządzenia. 9

11 DLA SYSTEMÓW ZE ZDALNYM PRZEŁĄCZNIKIEM CHŁODZENIE / GRZANIE (Rys. 6) Wciśnij przycisk DOPASOWANIA KIERUNKU NAWIEWU POWIETRZA, aby wybrać kierunek nawiewu powietrza tak, jak to zostało pokazane poniżej. Za pomocą ZDALNEGO PRZEŁĄCZNIKA CHŁODZENIE / GRZANIE wybierz pracę w TRYBIE CHŁODZENIA. Kilkakrotnie wciśnij przycisk WYBORU TRYBU PRACY i wybierz PRGRAM OSUSZANIA Pojawi się WYŚWIETLENIE, a kierunek nawiewu powietrza będzie się ciągle zmieniał (ustawienie automatycznego ruchu) Wciśnij przycisk DOPASOWANIA KIERUNKU NAWIEWU POWIETRZA i wybierz wybrany kierunek nawiewu powietrza Wciśnij przycisk WŁĄCZ / WYŁĄCZ. Lampka PRACY zaświeci się i system włączy się. Wciśnij przycisk DOPASOWANIA KIERUNKU NAWIEWU POWIETRZA. W sprawie szczegółów patrz str. 10. (DOPASOWANIE KIERUNKU NAWIEWU POWIETRZA) WYŁĄCZENIE SYSTEMU WYŚWIETLENIE zniknie i zostanie ustawiony żądany kierunek nawiewu powietrza (ustawienie stałego kierunku nawiewu) Zakres ruchu łopatki jest zmienny. W sprawie szczegółów skontaktuj się z dealerem firmy Daikin RUCH KIEROWNICY NAWIEWU POWIETRZA W następujących warunkach kierunek nawiewu powietrza jest sterowny za pomocą mikrokomputera tak, że może być różny od wyświetlonego. Tryb pracy Chłodzenie Grzanie Wciśnij ponownie przycisk WŁĄCZ / WYŁĄCZ. Lampka PRACY zgaśnie i system wyłączy się. Uwaga: Nie wyłączaj zasilania elektrycznego natychmiast po wyłączeniu urządzenia. Należy odczekać nie krócej niż 5 minut. W przeciwnym wypadku może wystąpić wyciek wody lub inna nieprawidłowość urządzenia. Kiedy temperatura Kiedy temperatura w pomieszczeniu w pomieszczeniu jest niższa od jest wyższa od ustawionej ustawionej Warunki pracy Podczas operacji odmrażania Przy ciągłej pracy z poziomym kierunkiem nawiewu powietrza Tryb pracy zawiera pracę automatyczną. DOPASOWANIE KIERUNKU NAWIEWU (Rys. 7) Wciśnij przycisk DOPASOWANIA KIERUNKU NAWIEWU POWIETRZA, aby zmienić w górę / w dół kąt nawiewu powietrza 10

12 PRACA PROGRAMOWANEGO ZEGARA (Rys. 8) Zegar może być ustawiony w poniższe dwa sposoby. Zaprogramowanie czasu wyłączenia... Po upływie ustawionego czasu system wyłączy się. Zaprogramowanie czasu włączenia... Po upływie ustawionego czasu system włączy się. Zegar może być zaprogramowany najwyżej na 72 godziny. Przykład Kiedy zostanie zaprogramowane wyłączenie systemu po 3 godzinach i włączenie systemu po 4 godzinach, system wyłączy się po 3 godzinach i włączy się po upływie kolejnej godziny. Można jednocześnie zaprogramować czas włączenia i wyłączenia. Wciśnij kilkakrotnie przycisk WŁĄCZENIA / WYŁACZENIA TRYBU ZEGARA CZASOWEGO i wybierz tryb na wyświetlaczu. Wyświetlenie mruga. Ustawienie wyłączenia zegara... Ustawienia włączenia zegara... Po zaprogramowaniu zegara wyświetlacz pokazuje pozostały czas. Aby odwołać program czasowy wciśnij przycisk TIMER OFF (WYŁ. ZEGARA). Wyświetlenie zniknie ( ). USTAWIENIE STEROWNIKA NADRZĘDNEGO (dla systemu VRV) W przypadku zamontowania systemu jak przedstawiony poniżej, konieczne jest wyznaczenie sterownika nadrzędnego. Wciśnij przycisk PROGRAMOWANIA CZASU i ustaw czas wyłączenia lub włączenia systemu. Dla systemu w wersji pompy ciepła Po wciśnięciu tego przycisku czas przesuwa się naprzód o 1 godzinę. Po wciśnięciu tego przycisku czas cofa się o 1 godzinę. Kiedy jedna jednostka zewnętrzna jest połączona z kilkoma jednostkami wewnętrznymi. Jednostka zewnętrzna Wciśnij przycisk ZATWIERDZENIA. Jednostka wewnętrzna Procedura ustawienia zegara zakończy się. Wyświetlenie zmieni się z mrugającego na stałe. UWAGA W przypadku jednoczesnego ustawiania wyłączenia i włączenia zegara powtórz powyższą procedurę od do Jeden z tych zdalnych sterowników musi być ustawiony jako nadrzędny. 11

13 Dla systemu z odzyskiem ciepła Kiedy jedna jednostka BS jest połączona z kilkoma jednostkami wewnętrznymi. Jednostka zewnętrzna Wciśnij przycisk WYBORU TRYBU PRACY na sterowniku jednostki wewnętrznej, którą chcesz ustawić jako nadrzędną. Ustawienie jest zakończone. Ta jednostka wewnętrzna została ustawiona jako nadrzędna i wyświetlenie znika. Jednostka BS Jednostka wewnętrzna Aby zmienić ustawienie, powtórz kroki i PRACA AWARYJNA Jeden z tych zdalnych sterowników musi być ustawiony jako nadrzędny. Tryb pracy GRZANIE, CHŁODZENIE lub AUTOMATYCZNY (tylko systemy z odzyskiem ciepła) może być wybrany jedynie na sterowniku nadrzędnym. Kiedy jednostka wewnętrzna obsługiwana przez sterownik nadrzędny jest ustawiona w trybie CHŁODZENIA, można przełączać tryby pracy pomiędzy WENTYLACJA, OSUSZANIE i CHŁODZENIE. Kiedy jednostka wewnętrzna obsługiwana przez sterownik nadrzędny jest ustawiona w trybie GRZANIA, można przełączać tryby pracy pomiędzy WENTYLACJA a GRZANIE. Kiedy jednostka wewnętrzna obsługiwana przez sterownik nadrzędny jest ustawiona w trybie WENTYLACJI, nie można przełączyć trybu pracy. Przy próbie ustawień innych niż opisane powyżej, zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy jako ostrzeżenie. Tylko w przypadku systemu z odzyskiem ciepła można ustawić jednostkę wewnętrzną w trybie AUTOMATYCZNYM. Przy próbie wykonania tej czynności jako ostrzeżenie zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Gdy zdalny sterownik nie działa z powodu wyczerpania się lub braku baterii, użyj przełącznika zlokalizowanego obok kratki nawiewnej na jednostce głównej. Kiedy zdalny sterownik nie pracuje, ale wskazanie wyczerpania się baterii nie jest zapalone, skontaktuj się z dealerem. WŁĄCZENIE Wciśnij przycisk PRACY AWARYJNEJ. Urządzenie włączy się w poprzednim ustawionym trybie pracy. System będzie pracował z poprzednio ustawioną ilością nawiewanego powietrza. Ustawienie zdalnego sterownika nadrzędnego PRACY. Przyciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy przycisk WYBORU TRYBU Wyświetlanie pokazujące na wszystkich jednostkach podrzędnych podłączonych do jednej jednostki zewnętrznej lub jednostki BS zacznie mrugać. 12 WYŁĄCZENIE Ponownie wciśnij przycisk PRACY AWARYJNEJ.

14 UWAGI DLA SYSTEMU KONTROLI GRUPOWEJ LUB DLA SYSTEMU STEROWANIA ZA POMOCĄ DWÓCH ZDALNYCH STEROWNIKÓW Ten system umożliwia dwa inne systemy sterowania obok sterowania indywidualnego (jeden zdalny sterownik kontroluje jedną jednostkę wewnętrzną). Sprawdź poniższe wskazówki jeżeli twoja jednostka pracuje w poniższym systemie sterowania: System kontroli grupowej. Jeden zdalny sterownik kontroluje do 16 jednostek wewnętrznych. Wszystkie jednostki wewnętrzne są ustawione jednakowo. System sterowania za pomocą dwóch zdalnych sterowników. Dwa zdalne sterowniki kontrolują jedną jednostkę wewnętrzną (w przypadku systemu kontroli grupowej, jedną grupę jednostek wewnętrznych). Jednostka pracuje indywidualnie. UWAGI: Nie jest możliwy system sterowania za pomocą dwóch zdalnych sterowników przy użyciu jedynie sterowników bezprzewodowych (będzie to system sterowania za pomocą dwóch zdalnych sterowników składający się z jednego sterownika przewodowego i jednego sterownika bezprzewodowego). W systemie sterowania za pomocą dwóch zdalnych sterowników sterownik bezprzewodowy nie może kontrolować pracy programowanego zegara. OBJAWY NIE ŚWIADCZĄCE O AWARII KLIMATYZATORA Następujące objawy nie są awarią klimatyzatora. I. SYSTEM NIE DZIAŁA. System nie włącza się natychmiast po naciśnięciu przycisku WŁĄCZ / WYŁĄCZ. Jeżeli lampka kontrolna PRACY świeci się, system pracuje normalnie. Nie włącza się natychmiast, ponieważ zadziałało zabezpieczenie chroniące układ przed przeciążeniem. Po upływie 3 minut system automatycznie włączy się ponownie. System nie rozpoczyna pracy natychmiast po powrocie ustawienia do poprzedniej pozycji po naciśnięciu przycisku USTAWIENIA TEMPERATURY. Układ nie uruchamia się natychmiast, ponieważ zadziałało zabezpieczenie chroniące system przed przeciążeniem. Po upływie 3 minut system włączy się automatycznie. Jeżeli sygnał dźwiękowy z odbiornika zostaje powtórzony kolejno 3 razy (w trakcie normalnej pracy słychać go tylko 2 razy). Sterowanie jest ustawione z opcjonalnego sterownika centralnego. Jeżeli lampka kontrolna odmrażania na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej jest zaświecona po włączeniu ogrzewania. To wskazanie ostrzega przed wydmuchem zimnego powietrza z urządzenia. Nic złego nie dzieje się z urządzeniem. Tylko lampka wskazania pracy spośród 3 lampek na jednostce wewnętrznej wyświetla funkcje. UWAGA: Skontaktuj się z dealerem firmy Daikin w przypadku zmiany kombinacji lub ustawienia kontroli grupowej i sterowania za pomocą dwóch zdalnych sterowników 13

15 DIAGNOZA AWARII (Rys. 9) Wciśnij przycisk WYBORU TRYBU PRACY. po prawej stronie kodu awarii zacznie mrugać. I. WYŁĄCZENIE AWARYJNE Kiedy klimatyzator wyłączy się awaryjnie, lampka pracy na jednostce wewnętrznej zacznie mrugać. Wykonaj samodzielnie poniższe kroki, aby odczytać kod awarii, który pojawi się na wyświetlaczu. Z tym kodem skontaktuj się z dealerem firmy Daikin. Pomoże to wskazać przyczynę awarii i przyspieszy naprawę. Wciśnij przycisk PROGRAMOWANIA ZEGARA i zmieniaj kod awarii. Naciskaj do momentu pojawienia się długiego sygnału z jednostki wewnętrznej. Kod awarii jest ustawiony, gdy jednostka wewnętrzna wyemituje długi dźwięk. Wciśnij przycisk INSPEKCJI / TESTU, aby wybrać tryb inspekcji Kasowanie wyświetlenia. Wciśnij przycisk WYBORU TRYBU PRACY, aby przywrócić normalny stan wyświetlacza. się. pojawi się na wyświetlaczu i mruga. UNIT zaświeci Wciśnij przycisk PROGRAMOWANIA ZEGARA i zmień numer jednostki. II. W PRZYPADKACH INNYCH NIŻ WYŁĄCZENIE AWARYJNE 1. Urządzenie nie działa w ogóle. Sprawdź, czy odbiornik nie jest narażony na działanie promieni słonecznych lub silne światło. Trzymaj odbiornik z dala od światła. Naciskaj i zmieniaj numer jednostki, aż do momentu pojawienia się sygnału dźwiękowego z jednostki wewnętrznej i wykonaj poniższe czynności w zależności od liczby sygnałów. Liczba dźwięków 3 krótkie dźwięki... Wykonaj wszystkie kroki od do Sprawdź, czy w zdalnym sterowniku są baterie. Włóż baterie. Sprawdź, czy numer jednostki wewnętrznej i numer zdalnego sterownika są jednakowe. Numer 1 krótki dźwięk... Wykonaj kroki i 1 długi dźwięk... Stan normalny Wciśnij przycisk WYBORU TRYBU PRACY. po lewej stronie kodu awarii zacznie mrugać. Obsługuj jednostkę wewnętrzną za pomocą zdalnego sterownika o tym samym numerze. Sygnał transmitowany ze zdalnego sterownika o innym numerze nie może być zaakceptowany (jeżeli nie ma numeru, jest on przyjmowany jako 1 ). Wciśnij przycisk PROGRAMOWANIA ZEGARA i zmieniaj kod awarii. Wciskaj do momentu pojawienia dwukrotnego sygnału dźwiękowego z jednostki wewnętrznej. 2. System pracuje, lecz nie chłodzi lub grzeje wystarczająco. Nastawa temperatury nie jest właściwa. PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA jest ustawiona jako MAŁA. Kąt nawiewu powietrza nie jest właściwy. 14

16 Skontaktuj się z miejscem zakupu klimatyzatora w następującym przypadku. OSTRZEŻENIE Kiedy poczujesz zapach spalenizny, natychmiast wyłącz zasilanie elektryczne i skontaktuj się z miejscem zakupu. Użytkowanie urządzenia w warunkach innych niż poprawnej pracy mogą być przyczyną uszkodzenia urządzenia, porażenia prądem elektrycznym i/lub pożaru. Problem Przeciwdziałanie Lampka PRACY jednostki wewnętrznej mruga i urządzenie nie działa w ogóle Nr jednostki, na której wykryto problem Kod awarii Sprawdź kod awarii (A1 ~ UF) na zdalnym sterowniku i skontaktuj się z miejscem zakupu klimatyzatora (patrz strona 14). Wyświetlenie INSPEKCJI 15

17 16

18 17

19 18

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Zdalny Sterownik Bezprzewodowy MODELE: BRC4C61 BRC4C62 BRC4C63 BRC4C64 Dziękujemy za zakup klimatyzatora firmy Daikin. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zestaw bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania BRC7E530W7 BRC7E531W7

Instrukcja obsługi. Zestaw bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania BRC7E530W7 BRC7E531W7 sterowania BRC7E530W7 BRC7E53W7 5 6 7 3 4 ON/OFF M H L C hr. hr. TEST DOWN FAN UP ON/OFF M H L C hr. hr. TEST TEST SWING FAN TIME TEMP UP DOWN RESERVE CANCEL TIMER MODE 5 7 4 5 9 8 0 7 6 4 5 3 0 3 9 8

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

PROSTY PILOT PRZEWODOWY

PROSTY PILOT PRZEWODOWY PODRĘCZNIK OBSŁUGI PROSTY PILOT PRZEWODOWY UTY-RSNYM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9374142170 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...PL-1 NAZWY ELEMENTÓW...PL-2 PRACA...PL-3 PREZENTACJA

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje Pilot i jego funkcje PL POLSKI 1. Przycisk wyboru trybu Za każdym naciśnięciem tego przycisku wybierany jest tryb pracy zgodnie z następującą sekwencją: AUTO, CHŁODZENIE, SUSZENIE, OGRZEWANIE (niedostępne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA WYŚWIETLACZ DZIAŁANIA Wyświetla bieżące ustawienia. Przycisk WYŚWIETLACZA Naciśnij ten przycisk jeden raz, by wstrzymać wyświetlanie przez zespół wewnątrz pomieszczenia, naciśnij

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik przewodowy RBC-AMT32E

Instrukcja obsługi. Sterownik przewodowy RBC-AMT32E Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy RBC-AMT32E 1 NAZWY ELEMENTÓW STEROWNIKA Niniejszy sterownik przewodowy może sterować pracą maksymalnie 8 jednostek wewnętrznych. Sekcja wyświetlania Na przykładowym

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA......2 SPECYFIKACJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA.....3 FUNKCJE PRACY....4 IKONY NA WYŚWIETLACZU...6 PRZYCISKI FUNKCYJNE........7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Rozpakowywanie i instalacja Rozpoczęcie korzystania z lampki LivingColors Po rozpakowaniu lampki LivingColors nie ma potrzeby parowania z nią pilota zdalnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Rozpakowywanie i instalacja Rozpoczęcie korzystania z lampki LivingColors Po rozpakowaniu lampki LivingColors nie ma potrzeby parowania z nią pilota zdalnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

FAN. Mode Power Speed MODE SWING

FAN. Mode Power Speed MODE SWING Pilot zdalnego sterowania Sterowanie przewodowe Instrukcja obsługi FAN Mode Power Speed MODE SWING Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z zawartymi w niej zasadami Proszę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. SPIS TREŚCI STRONA 1. Specyfikacje pilota 3 2. STEROWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi sterownika dotykowego Wygląd i przyciski sterownika Rys.1 Sterownik dotykowy 1 Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA,

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329022 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWA CZĘŚCI... 1 PRZYGOTOWANIE... 2 PRACA...

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PANEL KONTROLNY 2. BATERIE 3. OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE 3.1 USTAWIENIE ZEGARA 3.2 PROGRAMOWANIE KARMIENIA 3.3 KARMIENIE RĘCZNE 3.4 PODGLĄD USTAWIEŃ 4. UWAGI

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL 04307665) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji.

Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. - W przypadku przerwy w dopływie energii elektrycznej, klimatyzator wyłączy się a po przywróceniu zasilania klimatyzator uruchomi

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA

KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA W celu ulepszenia produktów ich konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby uzyskać szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Specyfikacje pilota Model RM02A/BGE-A; RM02A/BGE (T)-A Napięcie znamionowe 3.0

Bardziej szczegółowo

FUJITSU AIR CONDITIONERS Generalny Przedstawiciel w Polsce: KLIMA THERM FUJITSU GENERAL LIMITED PODRĘCZNIK OBSŁUGI. Prosty pilot przewodowy UTB-YP

FUJITSU AIR CONDITIONERS Generalny Przedstawiciel w Polsce: KLIMA THERM FUJITSU GENERAL LIMITED PODRĘCZNIK OBSŁUGI. Prosty pilot przewodowy UTB-YP TM PODRĘCZNIK OBSŁUGI Prosty pilot przewodowy UTB-YP FUJITSU AIR CONDITIONERS Generalny Przedstawiciel w Polsce: KLIMA THERM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA FUJITSU GENERAL LIMITED

Bardziej szczegółowo

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi Zasilacze regulowane DC AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy Instrukcja obsługi Rozdział 1. Instalacja i zalecenia dotyczące obsługi Podczas instalowania zasilacza w miejscu pracy należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych typu split 1 Ścienne: ON/OFF: MSR1-09HRN1-QC2 MSR1-12HRN1-QC2 MSR1-18HRN1-QB8 MSR1-24HRN1-QB8W INVERTER: MSR1-09HRDN1-QC2 MSR1-12HRDN1-QC2 MSR1-18HRDN1-QC2

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzeń serii Home Control

Instrukcja obsługi urządzeń serii Home Control Za pomocą bezprzewodowego, radiowego systemu sterowania AB440, można zdalnie włączać, wyłączać, lub przyciemnić lampy. Można też sterować innymi urządzeniami elektrycznymi. Sterowanie odbywa się przy użyciu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex. INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY RT12 RT18 RT24 RT36 RT48 RT60 Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.com/ KLIMATYZATOR PRZYPODŁOGOWO PODSUFITOWY

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY

PROGRAMATOR TYGODNIOWY PROGRAMATOR TYGODNIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTWT IHXR OSTRZEŻENIE! PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 OSTRZEŻENIE - Nie wolno dopuścić do zawilgocenia pilota, może to

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329053 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1 NAZWY CZĘŚCI 1 INFORMACJA O FUNKCJONALNOŚCI 2 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania ECO

Moduł zdalnego sterowania ECO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania ECO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje podstawowe funkcje regulacyjne. Edycja:A Kod: D-LBR754

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK MODEL:REK 33, REK 31ED v1.0-20.12.2007 Stalgast sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a 03-878 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Przeczytaj uważnie przed użyciem

Instrukcja Obsługi. Przeczytaj uważnie przed użyciem Instrukcja Obsługi Przeczytaj uważnie przed użyciem OBUDOWA Z EKRANEM DOTYKOWYM Instrukcja Obsługi Przeczytaj uważnie przed użyciem A = CZAS (TIME) E = USTAW (SET) I = WENTYLATOR (FAN) B = DYSK TW. (HDD)

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

INFRAZON LATAJĄCY SPODEK

INFRAZON LATAJĄCY SPODEK INFRAZON LATAJĄCY SPODEK 1. Wstęp. Przed włączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić czy napięcie w gniazdku odpowiada wymaganemu przez urządzenie 220V / 50 Hz / 900-1100 W. Dla najlepszego efektu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji T100 HTM Informacje ogólne

Instrukcja obsługi i konserwacji T100 HTM Informacje ogólne Telestart T100 HTM Polski 2 Instrukcja obsługi i konserwacji T100 HTM Informacje ogólne Szanowni Klienci firmy Webasto! Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego produktu. Zakładamy, że

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off KJR-90B Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. KJR-90B to ujednolicony, prosty w obsłudze i kompaktowy sterownik centralny,

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638 Model No.: T638 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiek: powyżej 8 lat Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. 1. Wbudowany moduł

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu:

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: 841289 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Chłodziarka jest przeznaczona do chłodzenia i podgrzewania jedzenia. Posiada przełącznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

OPCJONALNY ZDALNY STEROWNIK

OPCJONALNY ZDALNY STEROWNIK KLIMATYZATOR POKOJOWY DAIKIN Instrukcja Obsługi OPCJONALNY ZDALNY STEROWNIK PRZECZYTAJ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Wskazówki dotyczące bezpieczeostwa... 2 Nazwy i funkcje poszczególnych elementów.. 4 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059 INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna niania Nr produktu 260059 Układ rodzica 1 Dioda LED ustawiania głośności 3 ZIELONE i 2 CZERWONE diody LED wskazują natężenie dźwięków w pokoju dziecka w zależności od głośności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI System: Modele: Moduł styków bezprądowych (Dry contact) PQDSBC UWAGA Przed instalacją wyrobu należy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Prace instalacyjne muszą być wykonane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A ŚRODKI OSTROśNOŚCI I UWAGI Zasłony, firany, drzwi i tym podobne przedmioty mogą ograniczać transmisję sygnału ze sterownika

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 I. Główne cechy INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Trzyliniowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest godzina (lub data), temperatura wewnętrzna i wilgotność względna. 2. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LECCO, GARDA, (PL /2)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LECCO, GARDA, (PL /2) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LECCO, GARDA, (PL 04306753/2) TRYBY PRACY OKAPU Okap może działać zarówno jako pochłaniacz, jak i wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap,

Bardziej szczegółowo

Poprawny sposób przyłożenia palca. Nota:

Poprawny sposób przyłożenia palca. Nota: Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI SPLIT - ścienne ON/OFF: KSR1-09HRN KSR1-12HRN KSR1-18HRN KSR1-24HRN SPLIT - ścienne INVERTER: KSR1-09HRD KSR1-12HRD KSR1-18HRD KSR1-24HRD SPLIT - Multi

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi STRONA 1 Alkomat / Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup alkomatu Vordon. Przed pierwszym użyciem proszę się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi, szczególnie z informacją zawartą w sekcji Informacje

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA!

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA! Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja i-r Light Sensor

Instrukcja i-r Light Sensor Instrukcja i-r Light Sensor Spis treści Informacje ogólne str. 3 Opis urządzenia str. 4 Funkcje str. 5 Procedury programowania str. 7 Wymiana baterii str. 9 Dane techniczne str. 10 2 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw R&TTE 1999/5/CE Ze względu na możliwy dalszy rozwój norm oraz produktów przytoczone dane oraz zdjęcia są prawnie wiążące

Bardziej szczegółowo

Programator czasowy Nr produktu

Programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator czasowy Nr produktu 000494722 Strona 1 z 7 PL Cyfrowy programator czasowy tygodniowy Wyprodukowano dla: Inter-Union Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Urządzenie wewnętrzne Daikin Altherma EKHVMRD50AAV1 EKHVMRD80AAV1 EKHVMYD50AAV1 EKHVMYD80AAV1

Instrukcja obsługi. Urządzenie wewnętrzne Daikin Altherma EKHVMRD50AAV1 EKHVMRD80AAV1 EKHVMYD50AAV1 EKHVMYD80AAV1 EKHVMRD50AAV1 EKHVMRD80AAV1 EKHVMYD50AAV1 EKHVMYD80AAV1 EKHVMRD50+80AAV1 EKHVMYD50+80AAV1 Spis treśc Strona 1. Definicje... 1 2. Wstęp... 2 2.1. Informacje ogólne... 2 2.2. Zakres niniejszej instrukcji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy zegar sterujący

Cyfrowy zegar sterujący Cyfrowy zegar sterujący Nr zam. 61 07 20 INSTRUKCJA OBSŁUGI Uwaga! Koniecznie przeczytać! W razie uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem Instrukcji wygasają roszczenia z tytułu gwarancji. Nie ponosimy

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo