Zdalny Sterownik Bezprzewodowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zdalny Sterownik Bezprzewodowy"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zdalny Sterownik Bezprzewodowy MODELE: BRC7C62 BRC7C67 Dziękujemy za zakup klimatyzatora firmy Daikin. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed przystąpieniem do eksploatacji klimatyzatora. Instrukcja zawiera informacje na temat prawidłowego korzystania z urządzenia i może być pomocna w przypadku wystąpienia problemów. Po przeczytaniu, instrukcję należy zachować, tak aby było można z niej korzystać w przyszłości.

2 PRZED ROZPOCZĘCIEM EKSPLOATACJI Ta instrukcja obsługi dotyczy jedynie użytkowania sterownika bezprzewodowego. W celu bezpiecznego użytkowania systemu oraz jego konserwacji należy zapoznać się również z instrukcją obsługi dołączoną do jednostki wewnętrznej 1

3 SPIS TREŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM EKSPLOATACJI... 1 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 NAZWY I FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH SEKCJI... 6 OBSŁUGA ZDALNEGO STEROWNIKA BEZPRZEWODOWEGO... 7 PROCEDURA OBSŁUGI... 8 OBJAWY NIE ŚWIADCZĄCE O AWARII KLIMATYZATORA DIAGNOZA AWARII Rys. 1, Rys. 3, Rys. 5 ~

4 ZDALNY PRZEŁĄCZNIK CHŁODZENIE / GRZANIE 3

5 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Uważnie przeczytaj poniższe przestrogi i użytkuj urządzenie poprawnie Istnieją dwa rodzaje wskazówek i przestróg dotyczących bezpieczeństwa, które zostały wymienione poniżej: OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa eksploatacja może prowadzić do poważnych konsekwencji takich jak śmierć lub ciężkie obrażenia PRZESTROGA: Niewłaściwa eksploatacja może prowadzić do obrażeń lub uszkodzeń. W pewnych warunkach może to wiązać się z poważnymi konsekwencjami UWAGA: Te wskazówki zapewnią prawidłową eksploatację urządzenia Postępuj zgodnie z tymi ważnymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Przechowuj te ostrzeżenia w miejscu dostępnym, tak aby można było do nich sięgnąć w razie potrzeby. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane innemu użytkownikowi, upewnij się by przekazać mu także instrukcję obsługi. OSTRZEŻENIE Nie narażaj się bezpośrednio na długotrwałe działanie strumienia zimnego powietrza oraz nie dopuść do zbyt mocnego schłodzenia powietrza w pomieszczeniu. W przeciwnym razie możesz zachorować lub ponieść uszczerbek na zdrowiu. Poproś swojego dealera o konserwację urządzenia i w razie konieczności o wykonanie napraw. Nieprawidłowa konserwacja lub naprawy mogą spowodować wyciek wody, porażenie elektryczne lub pożar. Jeżeli zaobserwujesz jakąś nieprawidłowość w działaniu urządzenia (np. zapach spalenizny) wyłącz zasilanie elektryczne i skontaktuj się z dealerem, u którego kupiłeś klimatyzator. Dalsza eksploatacja klimatyzatora w tych warunkach doprowadzi do jego zniszczenia i może spowodować porażenie prądem lub wywołać pożar. Nie wkładaj palców, ani żadnych innych przedmiotów w otwory wlotu i wylotu powietrza oraz pomiędzy łopatki kierownicy powietrza. Pracujący wysokoobrotowy wentylator jest niebezpieczny i może spowodować obrażenia. Poproś swojego dealera o zamontowanie klimatyzatora. Nieprawidłowy montaż może spowodować wyciek wody, porażenie elektryczne lub pożar. W razie konieczności poproś swojego dealera o demontaż i zmianę instalacji. Niepoprawny montaż może spowodować wyciek wody, porażenie elektryczne lub pożar. 4

6 PRZESTROGA Nie używaj klimatyzatora do celów innych niż klimatyzacja. Nie używaj klimatyzatora do specjalnych celów, takich jak konserwowanie lub ochrona żywności, zwierząt, roślin, urządzeń mechaniki precyzyjnej lub dzieł sztuki ze względu na możliwość niekorzystnego wpływu na ich jakość. W przypadku zastosowania klimatyzatora z innymi urządzeniami grzewczymi, należy zapewnić odpowiednią wentylację. Niewłaściwa wentylacja może doprowadzić do niedoboru tlenu. Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami. Może to doprowadzić do porażenia elektrycznego. Nie umieszczaj palników lub grzejników w strumieniu powietrza z klimatyzatora, ponieważ może to spowodować niecałkowite spalanie w palniku lub grzejniku. Nigdy nie umieszczaj, ani nie rozpylaj żadnych łatwopalnych aerozoli w pobliżu klimatyzatora, gdyż może to spowodować pożar. Nie narażaj zwierząt domowych lub roślin na działanie strumienia powietrza. Może to mieć na nie niekorzystny wpływ. 5

7 NAZWY I FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH SEKCJI (Rys. 1, 2) 1 WYŚWIETLENIE (TRANSMISJA SYGNAŁU) Zapala się w trakcie transmitowania sygnału. WYŚWIETLENIE (TRYB PRACY) 2 Wyświetlenie pokazuje aktualny tryb pracy. Dla modeli tylko chłodzących (Automatyczny) i (Grzanie) nie są zainstalowane PRZYCISK DOPASOWANIA KIERUNKU NAWIEWU POWIETRZA Patrz str. 10 PRZYCISK WYBORU TRYBU PRACY Wciśnij ten przycisk, aby wybrać TRYB PRACY PRZYCISK KASOWANIA ZNAKU FILTRA Zobacz w sekcji KONSERWACJA instrukcji obsługi dołączonej do jednostki wewnętrznej WYŚWIETLENIE (NASTAWA TEMPERATURY) PRZYCISK PRACY INSPEKCJI / TESTU Wyświetlenie pokazuje nastawę temperatury. WYŚWIETLENIE (ZAPROGRAMOWANY CZAS) To wyświetlenie pokazuje ZAPROGRAMOWANY CZAS włączenia lub wyłączenia systemu. WYŚWIETLENIE (KIEROWNICA NAWIEWU POWIETRZA) Patrz strona 10. WYŚWIETLENIE (PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA) To wyświetlenie pokazuje ustawioną prędkość wentylatora. 17 Ten przycisk jest wykorzystywany tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu podczas konserwacji urządzenia PRZEŁĄCZNIK PRACY AWARYJNEJ Ten przełącznik jest używany w przypadku, gdy zdalny sterownik nie pracuje. ODBIORNIK Odbiera on sygnały ze zdalnego sterownika. LAMPKA PRACY (Czerwona) 7 WYŚWIETLENIE (PRACA INSPEKCJI / TESTU) Po wciśnięciu INSPEKCJI / TESTU na wyświetlaczu pokazuje się tryb pracy systemu. PRZYCISK WŁĄCZ / WYŁĄCZ 8 Wciśnij przycisk, a system zostanie włączony. Wciśnij przycisk ponownie, a system wyłączy się. 9 PRZYCISK KONTROLI PRĘDKOŚCI WENTYLATORA Wciśnij ten przycisk, aby wybrać prędkość wentylatora DUŻĄ lub MAŁĄ. PRZYCISK USTAWIENIA TEMPERATURY 10 Używaj tego przycisku do USTAWIENIA TEMPERATURY (pokrywa przednia zdalnego sterownika może być zamknięta). 20 Podczas pracy klimatyzatora lampka pozostaje zaświecona. Kiedy wystąpi nieprawidłowość pracy urządzenia lampka będzie mrugać. LAMPKA PROGRAMOWANEGO ZEGARA CZASOWEGO 21 (Zielona) Kiedy ustawiony jest zegar czasowy, lampka świeci się. 22 LAMPKA CZASU CZYSZCZENIA FILTRA POWIETRZA (Czerwona) Zaświeci się, gdy należy wyczyścić filtr powietrza. LAMPKA ODMRAŻANIA (Pomarańczowa) 23 Zaświeci się, gdy uruchomi się operacja odmrażania (w modelach tylko chłodzących lampka ta nie włącza się) 24 PRZEŁĄCZNIK WYBORU WENTYLACJI / KLIMATYZACJI Ustaw przełącznik w pozycji (WENTYLATOR) dla WENTYLACJI i (KLIMATYZACJA) dla GRZANIA lub CHŁODZENIA PRZYCISK PROGRAMOWANIA ZEGARA PRZEŁĄCZNIK ZMIANY TRYBU PRACY CHŁODZENIE / GRZANIE 11 Używaj tego przycisku do zaprogramowania czasu 25 WŁĄCZENIA i/lub WYŁACZENIA (pokrywa przednia Ustaw przełącznik w pozycji (CHŁODZENIE) dla zdalnego sterownika musi być otwarta). CHŁODZENIA i (GRZANIE) dla GRZANIA PRZYCISK WŁĄCZENIA / WYŁĄCZENIA TRYBU PROGRAMOWANEGO ZEGARA Patrz str. 11. PRZYCISK ZATWIERDZENIA / ODWOŁANIA ZEGARA Patrz str (UWAGI) Dla łatwiejszego objaśnienia, na wyświetlaczu na rysunku 1 pokazane zostały wszystkie wskazania jednocześnie, inaczej niż w przypadku rzeczywistej pracy Rys 1-2 pokazuje sterownik z otwartą pokrywą przednią Rys 1-3 pokazuje możliwość użycia tego sterownika w połączeniu ze sterownikiem dostarczonym dla systemu VRV Jeżeli zaświeci się lampka wskazania czasu czyszczenia filtra powietrza, należy wyczyścić filtr powietrza tak, jak to zostało objaśnione w instrukcji obsługi dostarczonej wraz z jednostką wewnętrzną. Po wyczyszczeniu i ponownym zamontowaniu filtra powietrza, należy przycisnąć przycisk kasowania znaku filtra na zdalnym sterowniku. Lampka wskazania czasu czyszczenia filtra na odbiorniku zgaśnie.

8 OBSŁUGA ZDALNEGO STEROWNIKA BEZPRZEWODOWEGO Włożenie zdalnego sterownika Wsuń z góry Wyjmowanie zdalnego sterownika Wysuń do góry Uwagi dotyczące obsługi zdalnego sterownika Część transmitująca sygnał musi być skierowana w stronę odbiornika klimatyzatora. Jeżeli coś blokuje sygnał pomiędzy częścią transmitującą zdalnego sterownika a odbiornikiem jednostki wewnętrznej, na przykład zasłony, nie będzie on działał. Odbiornik Kieszeń zdalnego sterownika Wkładanie baterii 1 Zdejmij pokrywę tylną zdalnego sterownika wysuwając ją w kierunku wskazanym przez strzałkę. 2 krótkie sygnały dźwiękowe z odbiornika wskazują, że transmisja została wykonana poprawnie 2 Włóż baterie Użyj dwóch suchych baterii LR03<IEC>. Włóż baterie poprawnie tak, aby dopasować ich (+) i (-) Zasięg transmisji wynosi około 7 m 3 Zamknij pokrywę Nie upuszczaj, ani nie pozwól, aby sterownik uległ zamoczeniu. Zdalny sterownik może ulec uszkodzeniu. Miejsce montażu. Istnieje możliwość, że sygnały nie będą odbierane w pomieszczeniach wyposażonych w elektroniczne oświetlenie fluoroscencyjne. Przed zakupem nowych lamp fluoroscencyjnych skontaktuj się ze sprzedawcą. Jeżeli zdalny sterownik obsługuje inne urządzenia elektroniczne, przesuń je lub skontaktuj się z twoim dealerem. Kiedy zmieniać baterie W normalnych warunkach użytkowania trwałość baterii wynosi około roku. Należy je jednak zmieniać, gdy jednostka wewnętrzna nie odpowiada lub odpowiada wolno na polecenia lub, gdy wyświetlacz stanie się ciemny UWAGI Wymieniaj wszystkie baterie jednocześnie. Nie należy mieszać starych i nowych baterii. W przypadku, gdy zdalny sterownik nie jest używany przez długi okres czasu, wyjmij wszystkie baterie aby zapobiec wyciekaniu z nich cieczy. Umieszczenie zdalnego sterownika w kieszeni. Przymocuj kieszeń zdalnego sterownika do ściany lub słupa za pomocą dołączonej śruby (upewnij się co do transmisji sygnału). W PRZYPADKU SYSTEMU STEROWANIA CENTRALNEGO Jeżeli jednostka wewnętrzna jest sterowana centralnie, konieczna jest zmiana ustawienia zdalnego sterownika. W tym przypadku skontaktuj się z twoim dealerem firmy DAIKIN. 7

9 PROCEDURA OBSŁUGI DLA SYSTEMÓW ZE ZDALNYM PRZEŁĄCZNIKIEM CHŁODZENIE / GRZANIE (Rys. 4) Procedura obsługi różni się dla typu pompy ciepła i typu tylko chłodzącego. Skontaktuj się z twoim dealerem firmy Daikin aby potwierdzić twój typ systemu. Aby chronić urządzenie włącz włącznik zasilania głównego 6 godzin przed uruchomieniem. Jeżeli zasilanie główne zostanie wyłączone podczas pracy, urządzenie uruchomi się ponownie po przywróceniu zasilania. Wybierz TRYB PRACY za pomocą ZDALNEGO PRZEŁĄCZNIKA CHŁODZENIE / GRZANIE następująco. PRACA W TRYBIE CHŁODZENIA... Patrz rys. 4-1 PRACA W TRYBIE GRZANIA... Patrz rys. 4-2 PRACA W TRYBIE CHŁODZENIA, GRZANIA, AUTOMATYCZNYM I WENTYLACJI (Rys. 3, 4) PRACA W TRYBIE WENTYLACJI... Patrz rys. 4-3 Wciśnij przycisk WŁĄCZ / WYŁĄCZ Zaświeci się lampka pracy i system uruchomi się. PRACA AUTOMATYCZNA może być wybrana jedynie w systemie z odzyskiem ciepła. System tylko chłodzący daje jedynie możliwość wyboru trybu WENTYLACJI lub CHŁODZENIA. Ustawienia W celu zaprogramowania TEMPERATURY, PRĘDKOŚCI WENTYLATORA i KIERUNKU NAWIEWU POWIETRZA postępuj zgodnie z poniższą procedurą. DLA SYSTEMÓW BEZ ZDALNEGO PRZEŁĄCZNIKA CHŁODZENIE / GRZANIE (Rys. 3) Wciśnij przycisk USTAWIENIA TEMPERATURY i zaprogramuj nastawę temperatury. Wciśnij przycisk WYBORU TRYBU PRACY kilka razy i wybierz żądany TRYB PRACY następująco. PRACA W TRYBIE CHŁODZENIA... PRACA W TRYBIE GRZANIA... PRACA W TRYBIE AUTOMATYCZNYM... PRACA W TRYBIE WENTYLACJI... Włączony TRYB AUTOMATYCZNY W tym trybie pracy zmiana trybu CHŁODZENIE / GRZANIE jest wykonywana automatycznie przy danej temperaturze wewnętrznej. Wciśnij przycisk WŁĄCZ / WYŁĄCZ Zaświeci się lampka pracy i system uruchomi się. W przypadku pracy automatycznej Nastawa temperatury Przy każdym naciśnięciu tego przycisku, nastawa temperatury wzrasta o 1 o C Przy każdym naciśnięciu tego przycisku, nastawa temperatury obniża się o 1 o C Przy każdym naciśnięciu tego przycisku, nastawa temperatury przełącza się w kierunku H Przy każdym naciśnięciu tego przycisku, nastawa temperatury przełącza się w kierunku L Uwaga: To ustawienie nie jest możliwe w trybie wentylacji 8

10 Wciśnij przycisk KONTROLI PRĘDKOŚCI WENTYLATORA. Można wybrać DUŻĄ lub MAŁĄ prędkość wentylatora. Wciśnij przycisk KIERUNKU NAWIEWU POWIETRZA. W sprawie szczegółów patrz str. 10. (DOPASOWANIE KIERUNKU NAWIEWU POWIETRZA) WYŁĄCZENIE SYSTEMU Ponownie wciśnij przycisk WŁĄCZ / WYŁĄCZ. LAMPKA PRACY zgaśnie i system wyłączy się. Uwaga: Nie wyłączaj zasilania elektrycznego natychmiast po wyłączeniu urządzenia. Należy odczekać nie krócej niż 5 minut. W przeciwnym wypadku może wystąpić wyciek wody lub inna nieprawidłowość urządzenia. OBJAŚNIENIE PRACY W TRYBIE GRZANIA OPERACJA ODMRAŻANIA Wraz ze zwiększeniem się oszronienia wymiennika jednostki zewnętrznej, zmniejsza się efekt grzewczy i system przełącza się w tryb ODMRAŻANIA Wyłączy się wentylator i zaświeci się lampka ODMRAŻANIA w jednostce wewnętrznej. Po 6 do 8 minutach (maksymalnie 10 minut) OPERACJI ODMRAŻANIA system powróci do pracy w TRYBIE GRZANIA. Wydajność grzewcza i temperatura powietrza zewnętrznego Wydajność grzewcza obniża się wraz ze spadkiem temperatury powietrza zewnętrznego. W przypadku uczucia chłodu należy łącznie z tym klimatyzatorem zastosować inny grzejnik. Cyrkulacja gorącego powietrza ogrzewa pomieszczenie. Od momentu uruchomienia klimatyzatora do ogrzania całego pomieszczenia upłynie trochę czasu. Wentylator wewnątrz urządzenia automatycznie będzie pracował z małą prędkością, aż do momentu osiągnięcia przez klimatyzator odpowiedniej temperatury wewnątrz pomieszczenia. W tej sytuacji musisz poczekać. Jeżeli ciepłe powietrze gromadzi się pod sufitem, a dolna część pomieszczenia pozostaje chłodna, zaleca się użycie urządzenia zwiększającego cyrkulację powietrza. W sprawie szczegółów skontaktuj się z miejscem, w którym zakupiłeś klimatyzator. PRACA PROGRAMU OSUSZANIA (Rys. 5, 6) Funkcją tego programu jest zmniejszenie wilgotności w pomieszczeniu przy minimalnym spadku temperatury. Mikrokomputer automatycznie określa TEMPERATURĘ i PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA. System ten nie uruchomi się jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 16 o C DLA SYSTEMÓW BEZ ZDALNEGO PRZEŁĄCZNIKA CHŁODZENIE / GRZANIE (Rys. 5) Wciśnij przycisk WYBORU TRYBU PRACY kilka razy i wybierz (PRACA PROGRAMU OSUSZANIA) Wciśnij przycisk WŁĄCZ / WYŁĄCZ Zaświeci się lampka pracy i system uruchomi się. Ustawienia Wciśnij przycisk USTAWIENIA KIERUNKU NAWIEWU POWIETRZA. W sprawie szczegółów patrz str. 10. (DOPASOWANIE KIERUNKU NAWIEWU POWIETRZA) WYŁĄCZENIE SYSTEMU Wciśnij ponownie przycisk WŁĄCZ / WYŁĄCZ. Lampka PRACY zgaśnie i system wyłączy się. Uwaga: Nie wyłączaj zasilania elektrycznego natychmiast po wyłączeniu urządzenia. Należy odczekać nie krócej niż 5 minut. W przeciwnym wypadku może wystąpić wyciek wody lub inna nieprawidłowość urządzenia. 9

11 DLA SYSTEMÓW ZE ZDALNYM PRZEŁĄCZNIKIEM CHŁODZENIE / GRZANIE (Rys. 6) Wciśnij przycisk DOPASOWANIA KIERUNKU NAWIEWU POWIETRZA, aby wybrać kierunek nawiewu powietrza tak, jak to zostało pokazane poniżej. Za pomocą ZDALNEGO PRZEŁĄCZNIKA CHŁODZENIE / GRZANIE wybierz pracę w TRYBIE CHŁODZENIA. Kilkakrotnie wciśnij przycisk WYBORU TRYBU PRACY i wybierz PRGRAM OSUSZANIA Pojawi się WYŚWIETLENIE, a kierunek nawiewu powietrza będzie się ciągle zmieniał (ustawienie automatycznego ruchu) Wciśnij przycisk DOPASOWANIA KIERUNKU NAWIEWU POWIETRZA i wybierz wybrany kierunek nawiewu powietrza Wciśnij przycisk WŁĄCZ / WYŁĄCZ. Lampka PRACY zaświeci się i system włączy się. Wciśnij przycisk DOPASOWANIA KIERUNKU NAWIEWU POWIETRZA. W sprawie szczegółów patrz str. 10. (DOPASOWANIE KIERUNKU NAWIEWU POWIETRZA) WYŁĄCZENIE SYSTEMU WYŚWIETLENIE zniknie i zostanie ustawiony żądany kierunek nawiewu powietrza (ustawienie stałego kierunku nawiewu) Zakres ruchu łopatki jest zmienny. W sprawie szczegółów skontaktuj się z dealerem firmy Daikin RUCH KIEROWNICY NAWIEWU POWIETRZA W następujących warunkach kierunek nawiewu powietrza jest sterowny za pomocą mikrokomputera tak, że może być różny od wyświetlonego. Tryb pracy Chłodzenie Grzanie Wciśnij ponownie przycisk WŁĄCZ / WYŁĄCZ. Lampka PRACY zgaśnie i system wyłączy się. Uwaga: Nie wyłączaj zasilania elektrycznego natychmiast po wyłączeniu urządzenia. Należy odczekać nie krócej niż 5 minut. W przeciwnym wypadku może wystąpić wyciek wody lub inna nieprawidłowość urządzenia. Kiedy temperatura Kiedy temperatura w pomieszczeniu w pomieszczeniu jest niższa od jest wyższa od ustawionej ustawionej Warunki pracy Podczas operacji odmrażania Przy ciągłej pracy z poziomym kierunkiem nawiewu powietrza Tryb pracy zawiera pracę automatyczną. DOPASOWANIE KIERUNKU NAWIEWU (Rys. 7) Wciśnij przycisk DOPASOWANIA KIERUNKU NAWIEWU POWIETRZA, aby zmienić w górę / w dół kąt nawiewu powietrza 10

12 PRACA PROGRAMOWANEGO ZEGARA (Rys. 8) Zegar może być ustawiony w poniższe dwa sposoby. Zaprogramowanie czasu wyłączenia... Po upływie ustawionego czasu system wyłączy się. Zaprogramowanie czasu włączenia... Po upływie ustawionego czasu system włączy się. Zegar może być zaprogramowany najwyżej na 72 godziny. Przykład Kiedy zostanie zaprogramowane wyłączenie systemu po 3 godzinach i włączenie systemu po 4 godzinach, system wyłączy się po 3 godzinach i włączy się po upływie kolejnej godziny. Można jednocześnie zaprogramować czas włączenia i wyłączenia. Wciśnij kilkakrotnie przycisk WŁĄCZENIA / WYŁACZENIA TRYBU ZEGARA CZASOWEGO i wybierz tryb na wyświetlaczu. Wyświetlenie mruga. Ustawienie wyłączenia zegara... Ustawienia włączenia zegara... Po zaprogramowaniu zegara wyświetlacz pokazuje pozostały czas. Aby odwołać program czasowy wciśnij przycisk TIMER OFF (WYŁ. ZEGARA). Wyświetlenie zniknie ( ). USTAWIENIE STEROWNIKA NADRZĘDNEGO (dla systemu VRV) W przypadku zamontowania systemu jak przedstawiony poniżej, konieczne jest wyznaczenie sterownika nadrzędnego. Wciśnij przycisk PROGRAMOWANIA CZASU i ustaw czas wyłączenia lub włączenia systemu. Dla systemu w wersji pompy ciepła Po wciśnięciu tego przycisku czas przesuwa się naprzód o 1 godzinę. Po wciśnięciu tego przycisku czas cofa się o 1 godzinę. Kiedy jedna jednostka zewnętrzna jest połączona z kilkoma jednostkami wewnętrznymi. Jednostka zewnętrzna Wciśnij przycisk ZATWIERDZENIA. Jednostka wewnętrzna Procedura ustawienia zegara zakończy się. Wyświetlenie zmieni się z mrugającego na stałe. UWAGA W przypadku jednoczesnego ustawiania wyłączenia i włączenia zegara powtórz powyższą procedurę od do Jeden z tych zdalnych sterowników musi być ustawiony jako nadrzędny. 11

13 Dla systemu z odzyskiem ciepła Kiedy jedna jednostka BS jest połączona z kilkoma jednostkami wewnętrznymi. Jednostka zewnętrzna Wciśnij przycisk WYBORU TRYBU PRACY na sterowniku jednostki wewnętrznej, którą chcesz ustawić jako nadrzędną. Ustawienie jest zakończone. Ta jednostka wewnętrzna została ustawiona jako nadrzędna i wyświetlenie znika. Jednostka BS Jednostka wewnętrzna Aby zmienić ustawienie, powtórz kroki i PRACA AWARYJNA Jeden z tych zdalnych sterowników musi być ustawiony jako nadrzędny. Tryb pracy GRZANIE, CHŁODZENIE lub AUTOMATYCZNY (tylko systemy z odzyskiem ciepła) może być wybrany jedynie na sterowniku nadrzędnym. Kiedy jednostka wewnętrzna obsługiwana przez sterownik nadrzędny jest ustawiona w trybie CHŁODZENIA, można przełączać tryby pracy pomiędzy WENTYLACJA, OSUSZANIE i CHŁODZENIE. Kiedy jednostka wewnętrzna obsługiwana przez sterownik nadrzędny jest ustawiona w trybie GRZANIA, można przełączać tryby pracy pomiędzy WENTYLACJA a GRZANIE. Kiedy jednostka wewnętrzna obsługiwana przez sterownik nadrzędny jest ustawiona w trybie WENTYLACJI, nie można przełączyć trybu pracy. Przy próbie ustawień innych niż opisane powyżej, zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy jako ostrzeżenie. Tylko w przypadku systemu z odzyskiem ciepła można ustawić jednostkę wewnętrzną w trybie AUTOMATYCZNYM. Przy próbie wykonania tej czynności jako ostrzeżenie zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Gdy zdalny sterownik nie działa z powodu wyczerpania się lub braku baterii, użyj przełącznika zlokalizowanego obok kratki nawiewnej na jednostce głównej. Kiedy zdalny sterownik nie pracuje, ale wskazanie wyczerpania się baterii nie jest zapalone, skontaktuj się z dealerem. WŁĄCZENIE Wciśnij przycisk PRACY AWARYJNEJ. Urządzenie włączy się w poprzednim ustawionym trybie pracy. System będzie pracował z poprzednio ustawioną ilością nawiewanego powietrza. Ustawienie zdalnego sterownika nadrzędnego PRACY. Przyciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy przycisk WYBORU TRYBU Wyświetlanie pokazujące na wszystkich jednostkach podrzędnych podłączonych do jednej jednostki zewnętrznej lub jednostki BS zacznie mrugać. 12 WYŁĄCZENIE Ponownie wciśnij przycisk PRACY AWARYJNEJ.

14 UWAGI DLA SYSTEMU KONTROLI GRUPOWEJ LUB DLA SYSTEMU STEROWANIA ZA POMOCĄ DWÓCH ZDALNYCH STEROWNIKÓW Ten system umożliwia dwa inne systemy sterowania obok sterowania indywidualnego (jeden zdalny sterownik kontroluje jedną jednostkę wewnętrzną). Sprawdź poniższe wskazówki jeżeli twoja jednostka pracuje w poniższym systemie sterowania: System kontroli grupowej. Jeden zdalny sterownik kontroluje do 16 jednostek wewnętrznych. Wszystkie jednostki wewnętrzne są ustawione jednakowo. System sterowania za pomocą dwóch zdalnych sterowników. Dwa zdalne sterowniki kontrolują jedną jednostkę wewnętrzną (w przypadku systemu kontroli grupowej, jedną grupę jednostek wewnętrznych). Jednostka pracuje indywidualnie. UWAGI: Nie jest możliwy system sterowania za pomocą dwóch zdalnych sterowników przy użyciu jedynie sterowników bezprzewodowych (będzie to system sterowania za pomocą dwóch zdalnych sterowników składający się z jednego sterownika przewodowego i jednego sterownika bezprzewodowego). W systemie sterowania za pomocą dwóch zdalnych sterowników sterownik bezprzewodowy nie może kontrolować pracy programowanego zegara. OBJAWY NIE ŚWIADCZĄCE O AWARII KLIMATYZATORA Następujące objawy nie są awarią klimatyzatora. I. SYSTEM NIE DZIAŁA. System nie włącza się natychmiast po naciśnięciu przycisku WŁĄCZ / WYŁĄCZ. Jeżeli lampka kontrolna PRACY świeci się, system pracuje normalnie. Nie włącza się natychmiast, ponieważ zadziałało zabezpieczenie chroniące układ przed przeciążeniem. Po upływie 3 minut system automatycznie włączy się ponownie. System nie rozpoczyna pracy natychmiast po powrocie ustawienia do poprzedniej pozycji po naciśnięciu przycisku USTAWIENIA TEMPERATURY. Układ nie uruchamia się natychmiast, ponieważ zadziałało zabezpieczenie chroniące system przed przeciążeniem. Po upływie 3 minut system włączy się automatycznie. Jeżeli sygnał dźwiękowy z odbiornika zostaje powtórzony kolejno 3 razy (w trakcie normalnej pracy słychać go tylko 2 razy). Sterowanie jest ustawione z opcjonalnego sterownika centralnego. Jeżeli lampka kontrolna odmrażania na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej jest zaświecona po włączeniu ogrzewania. To wskazanie ostrzega przed wydmuchem zimnego powietrza z urządzenia. Nic złego nie dzieje się z urządzeniem. Tylko lampka wskazania pracy spośród 3 lampek na jednostce wewnętrznej wyświetla funkcje. UWAGA: Skontaktuj się z dealerem firmy Daikin w przypadku zmiany kombinacji lub ustawienia kontroli grupowej i sterowania za pomocą dwóch zdalnych sterowników 13

15 DIAGNOZA AWARII (Rys. 9) Wciśnij przycisk WYBORU TRYBU PRACY. po prawej stronie kodu awarii zacznie mrugać. I. WYŁĄCZENIE AWARYJNE Kiedy klimatyzator wyłączy się awaryjnie, lampka pracy na jednostce wewnętrznej zacznie mrugać. Wykonaj samodzielnie poniższe kroki, aby odczytać kod awarii, który pojawi się na wyświetlaczu. Z tym kodem skontaktuj się z dealerem firmy Daikin. Pomoże to wskazać przyczynę awarii i przyspieszy naprawę. Wciśnij przycisk PROGRAMOWANIA ZEGARA i zmieniaj kod awarii. Naciskaj do momentu pojawienia się długiego sygnału z jednostki wewnętrznej. Kod awarii jest ustawiony, gdy jednostka wewnętrzna wyemituje długi dźwięk. Wciśnij przycisk INSPEKCJI / TESTU, aby wybrać tryb inspekcji Kasowanie wyświetlenia. Wciśnij przycisk WYBORU TRYBU PRACY, aby przywrócić normalny stan wyświetlacza. się. pojawi się na wyświetlaczu i mruga. UNIT zaświeci Wciśnij przycisk PROGRAMOWANIA ZEGARA i zmień numer jednostki. II. W PRZYPADKACH INNYCH NIŻ WYŁĄCZENIE AWARYJNE 1. Urządzenie nie działa w ogóle. Sprawdź, czy odbiornik nie jest narażony na działanie promieni słonecznych lub silne światło. Trzymaj odbiornik z dala od światła. Naciskaj i zmieniaj numer jednostki, aż do momentu pojawienia się sygnału dźwiękowego z jednostki wewnętrznej i wykonaj poniższe czynności w zależności od liczby sygnałów. Liczba dźwięków 3 krótkie dźwięki... Wykonaj wszystkie kroki od do Sprawdź, czy w zdalnym sterowniku są baterie. Włóż baterie. Sprawdź, czy numer jednostki wewnętrznej i numer zdalnego sterownika są jednakowe. Numer 1 krótki dźwięk... Wykonaj kroki i 1 długi dźwięk... Stan normalny Wciśnij przycisk WYBORU TRYBU PRACY. po lewej stronie kodu awarii zacznie mrugać. Obsługuj jednostkę wewnętrzną za pomocą zdalnego sterownika o tym samym numerze. Sygnał transmitowany ze zdalnego sterownika o innym numerze nie może być zaakceptowany (jeżeli nie ma numeru, jest on przyjmowany jako 1 ). Wciśnij przycisk PROGRAMOWANIA ZEGARA i zmieniaj kod awarii. Wciskaj do momentu pojawienia dwukrotnego sygnału dźwiękowego z jednostki wewnętrznej. 2. System pracuje, lecz nie chłodzi lub grzeje wystarczająco. Nastawa temperatury nie jest właściwa. PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA jest ustawiona jako MAŁA. Kąt nawiewu powietrza nie jest właściwy. 14

16 Skontaktuj się z miejscem zakupu klimatyzatora w następującym przypadku. OSTRZEŻENIE Kiedy poczujesz zapach spalenizny, natychmiast wyłącz zasilanie elektryczne i skontaktuj się z miejscem zakupu. Użytkowanie urządzenia w warunkach innych niż poprawnej pracy mogą być przyczyną uszkodzenia urządzenia, porażenia prądem elektrycznym i/lub pożaru. Problem Przeciwdziałanie Lampka PRACY jednostki wewnętrznej mruga i urządzenie nie działa w ogóle Nr jednostki, na której wykryto problem Kod awarii Sprawdź kod awarii (A1 ~ UF) na zdalnym sterowniku i skontaktuj się z miejscem zakupu klimatyzatora (patrz strona 14). Wyświetlenie INSPEKCJI 15

17 16

18 17

19 18

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Instrukcja obsługi Przygotowania do użycia projektora Rzutowanie obrazu Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Korzystanie z projektora przy użyciu sieci Zmiana ustawień projektora

Bardziej szczegółowo

Radiotelefon przenośny TC-320 Instrukcja obsługi

Radiotelefon przenośny TC-320 Instrukcja obsługi Radiotelefon przenośny TC-320 Instrukcja obsługi jest zastrzeżonym znakiem towarowym Hytera Communications Corp. SPIS TREŚCI INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 1 KONTROLA PRODUKTU PO DOSTAWIE... 2

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY PA-VR0E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI Opisywane urządzenie jest zgodne z dyrektywą 89/336/EWG z uwzględnieniem poprawki 93/68/EWG. Ostrzeżenia Zasady użytkowania Nie używaj słuchawek ani

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi POLSKI

Instrukcja obsługi POLSKI Instrukcja obsługi Przed użyciem aparatu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, w tym z częścią Środki ostrożności. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu użycia jej w przyszłości.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Numer modelu: Numer seryjny:

Instrukcja obsługi MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Numer modelu: Numer seryjny: HM343ED(PL).fm Page 1 Monday, December 26, 2005 10:13 AM MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Instrukcja obsługi PAL Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa...2 Przed

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Instrukcja obsługi Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Nr modelu HC-V270 HC-V260 Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0600-E02 PL DIGITAL CAMERA X0 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S MODEL LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA Oświadczenie CE: Niniejszym firma SHARP Electronics

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH www.auraton.pl 2005 RTH Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH PLUS 2005 RTH 2 Gratulujemy Państwu zakupu bezprzewodowego regulatora temperatury AURATON 2005 RTH LCD 24h Praca pod obciążeniem

Bardziej szczegółowo

Na zewnątrz. Wyposażenie profesjonalne - Akcesoria. Legenda. : numer rozdziału. : numer strony

Na zewnątrz. Wyposażenie profesjonalne - Akcesoria. Legenda. : numer rozdziału. : numer strony 1WPROWADZENIE 5 Na zewnątrz 6 Klucze - Pilot zdalnego sterowania Odryglowanie selektywne kabiny i przestrzeni ładunkowej. Zaryglowanie wyłącznie przestrzeni ładunkowej. Zaryglowanie całego samochodu. a

Bardziej szczegółowo

FAX 1195L Podstawowy Podręcznik Użytkownika

FAX 1195L Podstawowy Podręcznik Użytkownika FAX 1195L Podstawowy Podręcznik Użytkownika Zanim rozpoczniesz użytkowanie tego urządzenia przeczytaj dokładnie tą instrukcję i przechowuj ją w dostępnym miejscu, aby odwoływać się do niej w przyszłości.

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Odbiornik cyfrowej telewizji kablowej HD

Podręcznik użytkownika Odbiornik cyfrowej telewizji kablowej HD K7.5_POL_109437 Podręcznik użytkownika Odbiornik cyfrowej telewizji kablowej HD Przeczytaj dokładnie cały podręcznik i zachowaj go na przyszłość. HD_C_K7.5_109437_R410_Pol.indd 1 2008-06-19 6:07:29 Ogólne

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Instrukcja obsługi Urządzenie posiada numer seryjny zlokalizowany na dolnym panelu. Zapisz go i zachowaj. Nr seryjny: Strona 1 z 124 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1.

Bardziej szczegółowo