Instrukcja ACP-09CH25GEEI. RoHS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja ACP-09CH25GEEI. RoHS"

Transkrypt

1 PL Instrukcja ACP-09CH25GEEI 13 RoHS

2 Spis Treści Obsługa i konserwacja Środki ostrożności... Nazwy części klimatyzatora... Obsługa pilota bezprzewodowego... Tryb awaryjny... Czyszczenie i konserwacja... Rozwiązywanie problemów... Usługi instalacyjne Zasady instalacji Wymiary instalacji Montaż jednostki wewnętrznej Instalacja jednostki zewnętrznej Sprawdzenie po instalacji i próba pracy...23 Instalacja i utrzymanie filtra...24 Rury chłodnicze i dodatkowa ilość czynnika chłodniczego...25 Ten symbol oznacza przedmioty, które powinny być zabronione. Ten symbol oznacza przedmioty, które powinny być zastosowane. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (włączając dzieci) o ograniczonych zdolnościach umysłowych, sensorycznych oraz z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że będą pod nadzorem lub zostaną przeszkolone odnośnie używania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem. Nie wyrzucaj tego produktu do niesortowanych miejskich składowisk odpadów. Gromadzenie takich odpadów wymaga specjalnego traktowania.

3 Środki ostrożności - Praca oraz utrzymanie urządzenia Uziemienie musi zostać podłączone. Upewnij się, że wyciągnąłeś Wybierz najbardziej odpowiednią wtyczkę z kontaktu, gdy urządzenie temperaturę. nie będzie używane przez dłuższy czas. Utrzymuj temperaturę pomieszczenia niższa o 5 stopni niż temperatura na zewnątrz. Jeśli nie jest, musi je podłączyć wykwalifikowana osoba. Ponadto nie podłączaj przewodów do rur z gazem, cieczą, węża odpływu oraz innych nieodpowiednich miejsc. Nie zostawiaj okien i drzwi otwartych na długi czas podczas pracy klimatyzatora. Może to spowodować spadek wydajności urządzenia. Gromadzący kurz może spowodować spięcie elektryczne. Nie blokuj wlotu lub wylotu powietrza obu jednostek. Może to spowodować spadek wydajności klimatyzatora lub doprowadzić do uszkodzenia. Wykluczy to straty energii elektrycznej. Trzymaj palne substancje w odległości min 1m od jednostek. Zwróć uwagę na to czy wspornik, na którym jest zamontowane urządzenie jest dostatecznie wytrzymały. Nie stawaj na jednostce i nie umieszczaj na niej żadnych przedmiotów. Nigdy nie próbuj naprawiać jednostki samodzielnie. Jeśli jest uszkodzony, jednostka może spaść i kogoś zranić. Gdy spadną z urządzenia mogą spowodować zagrożenie. Nieprawidłowa naprawa może spowodować spięcie lub zapłon, w celu naprawy skontaktuj się z serwisem. 1

4 Zasady pracy urządzenia Nie odcinaj przewodów zasilania oraz sterujących. Jeżeli są uszkodzone skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem. Ustawianie odpowiedniego kierunku nawiewu. Gdy, urządzenie pracuje użyj pilota, aby ustawić pionowy i poziomy kierunek nawiewu. żaluzja pozioma żaluzja pionowa Nie wkładaj rąk do wlotów lub wylotów powietrza klimatyzatora. Nie kieruj strumienia powietrza w stronę roślin lub zwierząt. Może to mieć na nie zły wpływ. Nie kieruj na siebie strumienia zimnego powietrza przez dłuższy czas. Może to powodować problemy ze zdrowiem. Nie używaj klimatyzatora do innych celów, takich jak suszenie ubrań, schładzania żywności itp. Krople wody na urządzeniu mogą doprowadzić do spięcia i uszkodzenia urządzenia. Nie umieszczaj grzejników lub innych źródeł ciepła blisko klimatyzatora. 2

5 Zasady użytkowania Zasady pracy i specjalne funkcje chłodzenia Zasada: Klimatyzator pochłania ciepłe powietrze i przekazuje je na zewnątrz, dlatego temperatura wewnątrz pomieszczenia spada, a wydajność chłodnicza rośnie lub spada w zależności od temperatury otoczenia. Zabezpieczenie przed zamarzaniem: Gdy jednostka pracuje w trybie chłodzenia na niskich temperaturach, na wymienniku o ciepła może pojawić się szron, gdy temperatura wymiennika spadnie poniżej 0 C mikroprocesor jednostki wewnętrznej wyłączy sprężarkę w celu ochrony jednostki. Zasady pracy i specjalne funkcje grzania Zasada: Klimatyzator pochłania zimne powietrze i przekazuje je na zewnątrz, dlatego temperatura wewnątrz pomieszczenia rośnie, a wydajność grzewcza rośnie lub spada w zależności od temperatury otoczenia. Jeśli zewnętrzna temperatura zacznie spadać, ogrzewać innym sprzętem grzewczym. Rozmrażanie: Gdy na zewnątrz jest niska temperatura oraz wysoka wilgotność, po długim czasie pracy może się pojawić szron na zewnętrznej jednostce. Będzie to miało wpływ na pracę urządzenia. Grzanie zostanie zatrzymane na 8-10 minut. Podczas autorozmrażania, silniki wentylatorów jednostki wewnętrznej oraz jednostki zewnętrznej zatrzymują się. Podczas rozmrażania wskaźnik jednostki wewnętrznej miga,a jednostka zewnętrzna może emitować parę. Wynika to z rozmrażania, nie oznacza to uszkodzenia. Po zakończeniu rozmrażania, grzanie zostanie włączone automatycznie. Zabezpieczenie przed niechcianym chłodem: Jeśli w trybie grzania wewnętrzny wymiennik ciepła nie osiągnie wymaganej temperatury to wewnętrzna jednostka nie będzie działać, aby zapobieć wydmuchiwaniu chłodnego powietrza. (W ciągu 3 minut) 1.Rozpoczęcie grzania. 2.Zakończenie autorozmrażania. 3.Grzanie w niskiej temperaturze. Zakres temperatury pracy o wewnątrz ( C) o na zewnątrz ( C) Maksymalne chłodzenie Minimalne chłodzenie 43/26 21 Maksymalne grzanie Minimalne grzanie 6 Zakres temperatury pracy (temperatura zewnętrzna) dla jednostek chłodzących wynosi o o o o -7 C ~ 43 C, dla jednostek chłodząco-grzejących -7 C ~ 43 C. -3-

6 Nazwy części klimatyzatora Jednostka wewnętrzna Wlot powietrza Wylot powietrza Wyświetlane ikony Chłodzenie Osuszanie Grzanie Uruchomienie Ustawiona temperatura Jednostka zewnętrzna Wlot powietrza Pilot Panel przedni Filtr Żaluzja pozioma Rura przyłączeniowa Taśma wiążąca Kabel podłączeniowy Wąż skroplin Wylot powietrza -4-

7 Obsługa pilota bezprzewodowego 1 ON/OFF Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć urzadzenie 2 : Naciśnij, aby podnieść ustawioną temperaturę 3 MODE Naciśnij, aby zmienić tryb pracy (Auto/Chłodzenie/Osuszanie/Wentylator/Grzanie) 4 SWING Naciśnij, aby zmienić kąt nachylenia żaluzji 5 : Naciśnij, aby obniżyć ustawioną temperaturę 6 FAN Naciśnij, aby zmienić prędkość wentylatora TIMER OFF Naciśnij, aby ustawić czas funkcji Auto-Off CLOCK Naciśnij, aby ustawić godzinę TIMER ON Naciśnij, aby ustawić czas funkcji Auto-On SLEEP 11 TEMP 12 TURBO 13 X-FAN LIGHT Naciśnij lewą stronę, aby włączyć funkcję X-Fan lub prawą stronę, aby włączyć Wyświetlacz. 14 I FEEL 15 / Naciśnij, aby włączyć funkcję Health lub Air. 5

8 Obsługa pilota bezprzewodowego Ikona MODE: 20 Ikona SWING (góra,dół): Po naciśnięciu przycisku MODE ikona aktualnego trybu pracy (Auto), (Chłodzenie), (Osuszanie), (Wentylator), (Grzanie) zostanie wyświetlona. Jest wyświetlana po naciśnięciu przycisku SWING. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyczyścić wyświetlacz Ikona SLEEP: Jest wyświetlana po naciśnięciu przycisku SLEEP. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyczyścić wyświetlacz. Ikona LIGHT: Jest wyświetlana po naciśnięciu przycisku LIGHT. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyczyścić wyświetlacz. Ikona TEMP: Po naciśnięciu przycisku TEMP, ikona (ustawiona temperatura), (wewnętrzna temperatura), (zewnętrzna temperatura) oraz brak będą kolejno zmieniane Ikona LOCK: Jest wyświetlana po naciśnięciu przycisków "+" oraz "-" jednocześnie. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyczyścić wyświetlacz. Wyświetlanie ustawnionego czasu: Po naciśnięciu przycisku TIMER, ikona ON lub OFF zostanie wyświetlona oraz wartość ustawionego czasu. Cyfrowy wyświetlacz: Wyświetla ustawioną temperaturę. W trybie oszczędzania energii ikona "SE" zostanie wyświetlona. 24 Ikona AIR: Jest wyświetlana po naciśnięciu przycisku AIR. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyczyścić wyświetlacz. 6

9 Obsługa pilota bezprzewodowego Ikona HEALTH: Jest wyświetlana po naciśnięciu przycisku HEALHT. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyczyścić wyświetlacz. 28 Prędkość wentylatora: Naciśnij przycisk FAN, aby wybrać żądaną prędkość wentylatora (Auto- Niska-Średnia-Wysoka). Twój wybór będzie pokazany na wyświetlaczu za wyjątkiem prędkości AUTO. 26 Ikona X-Fan: Jest wyświetlana po naciśnięciu przycisku X-FAN. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyczyścić wyświetlacz. 29 Ikona I FEEL: Jest wyświetlana po naciśnięciu przycisku I-FELL. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyczyścić wyświetlacz. o 27 Ikona TURBO: 30 Ikona Grzania 8 C: Jest wyświetlana po naciśnięciu przycisku TURBO. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyczyścić wyświetlacz. Jest wyświetlana po naciśnięciu przycisku TEMP oraz CLOCK równocześnie w trybie grzania. 7

10 Obsługa pilota bezprzewodowego Obsługa pilota bezprzewodowego ON/OFF: Naciśnij przycisk, aby włączyć jedniostkę. Naciśnij ponownie, aby włączyć. Naciśnij przycisk, aby podnieść ustawioną temperaturę. Przytrzymanie przycisku na dłużej nić 2 sekundy powoduje szybkie zwiększanie temperatury. W trybie AUTO zmiana temperatury nie jest dostępna. MODE: Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu w kolejności: AUTO, Chłodzenie, Osuszanie, Wentylator oraz Grzanie jak poniżej: AUTO CHŁODZENIE OSUSZANIE WENTYLATOR GRZANIE * *Uwaga: Tylko dla modeli z funkcją grzania. Po podłączeniu domyślnym trybem jest AUTO. W trybie AUTO ustawiona temperatura nie jest pokazywana na wyświetlaczu, a urządzenie automatycznie wybiera tryb pracy, aby uzyskać najbardziej komfortową temperaturę. 4 SWING: Naciśnij przycisk, aby zmienić kąt nachylenia żaluzji, który będzie się zmieniał jak poniżej. 5 OFF : Naciśnij przycisk, aby zmniejszyć ustawioną temperaturę. Przytrzymanie przycisku na dłużej nić 2 sekundy powoduje szybkie zmniejszanie temperatury. W trybie AUTO zmiana temperatury nie jest dostępna. 6 FAN: Przycisk ten jest używany do ustawienia prędkości wentylatora w kolejności: AUTO, do, następnie powrót do AUTO. Auto, Niska predkosc Średnia prędkość Wysoka prędkość 7 8 CLOCK: Po naciśnięciu przycisku CLOCK ikona będzie migać. W ciągu 5 sekund należy naciskając przycisk "+" lub "-" ustawić czas. Przytrzymanie przycisku na dłużej niż 2 sekundy zwiększy lub zmniejszy czas o 1 minutę co 0.5 sekundy, a następnie o 10 minut co każde 0.5 sekundy. Po ustawieniu czasu naciśnij przycisk CLOCK, aby zatwierdzić ustawienia, a ikona będzie stale wyświetlana. TIMER OFF: Naciśnij przycisk, aby zainicjować funkcję TIMER OFF. Aby anulować program naciśnij przycisk ponownie. Ustawienia funkcji TIMER OFF są takie same jak TIMER ON. 8

11 Obsługa pilota bezprzewodowego TIMER ON: Naciśnij przycisk, aby włączyć funkcję automatycznego włączenia się jednostki. Aby anulować funkcję naciśnij przycisk ponownie. Po naciśnięciu przycisku, ikona zniknie, a znak "ON" zacznie migać. Pojawi się wartość czasu domyślnie ustawiona na 00:00. W ciągu 5 sekund, naciskając przycisk "+" lub "-" należy ustawić wartość czasu. Każde naciśnięcie przycisku zmienia wartość czasu o 1 minutę. Przytrzymanie przycisku szybko zmienia wartość czasu o 10minut. W ciągu 5 sekund od ustawienia TIMERA naciśnij przycisk TIMER, aby zatwierdzić. SLEEP: Naciśnij przycisk, aby włączyć funkcję SLEEP. Naciśnij ponownie, aby anulować. Funkcja ta jest dostępna w trybie Chłodzenia, Grzania (tylko modele z funkcją grzania) oraz osuszania i utrzymuje najbardziej komfortową temperaturę dla Ciebie. TEMP: Naciśnij ten przycisk, aby zmienić wyświetlanie temperatury pomiędzy temperaturą ustawioną. najbardziej komfortową temperaturę dla Ciebie. Gdy jednostka wewnętrzna zostanie włączona domyślnie wyświetlana jest ustawiona temperatura. Jeśli ikona wyświetlanej temperatury zostanie zmieniona na status " ", wyświetlana jest temperatura otoczenia. Jeśli w ciągu 5 sekund zostanie wysłany sygnał z pilota, wyświetlana będzie znowu temperatura ustawiona. Jeśli użytkownik nie zmieni stusu wyświetlania temperatury, będzie wyświetlana ustawiona temperatura. TURBO: Naciśnij przycisk, aby aktywować/deaktywować funkcję TURBO, która pozwala jednostce osiągać ustawioną temperaturę w jak najkrótszym czasie. W trybie chłodzenia urządzenie będzie dmuchać zimnym powietrzem dzięki super prędkości wentylatora. W trybie grzania urządzenie będzie dmuchać gorącym powietrzem dzięki super prędkości wentylatora. X-FAN : Funkcja X-Fan: Po wyłączeniu jednostki ikona " " będzie wyświetlana, a wentylator po wyłączeniu urządzenia będzie pracował jeszcze przez 10 minut, aby wysuszyć wnętrze urządzenia Domyślnie funkcja X-FAN jest wyłączona. Funkcja nie jest dostępna w trybie AUTO, Wentylatora oraz grzania. Funkcja LIGHT : Naciśnij przycisk, aby włączyć wyświetlacz, naciśnij ponownie, aby go wyłączyć. Jeśli funkcja jest włączona ikona " " jest wyświetlana, po jej wyłączeniu ikona " " znika. I FEEL: Naciśnij przycisk, aby włączyć funkcję I FELL. Jednostka automatycznie dopasuje temperaturę w zależności od wykrytej temperatury. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć funkcję. / Naciśnij przycisk, aby włączyć funkcję oczyszania lub HEALTH. Naciśnij przycisk raz, aby włączyć funkcję oczyszczania. Na wyświetlaczu pojawi się ikona. Naciśnij ponownie, aby włączyć dodatkowo funkcję oczyszczania. Na wyświetlaczu pojawią się ikony oraz. Naciśnij po raz trzeci, aby aby wyłączyć obie funkcje. Naciśnij po raz czwarty, aby włączyć tylko funkcję HEALTH. Wyświetlona zostanie ikona. Naciśnij ponownie przycisk, aby powtórzyć operację. 9

12 Kombinacja przycisków TEMP oraz CLOCK: Oszczędzanie energii Obsługa pilota bezprzewodowego Kombinacja przycisków "+" oraz "-". Naciśnij przyciski "+" oraz "-" równocześnie, aby zablokować klawiaturę. Jeśli pilot jest zablokowany ikona będzie wyświetlana. Wtedy naciśnięcie dowolnego spowoduje 3-krotne mignięcie ikony. Kombinacja przycisków MODE oraz "-". Gdy jednostka jest wyłączona naciśnij przycisk MODE oraz "-" równocześnie, aby zmienić jednostkę wyświetlania temperatury pomiędzy stopniami Celsjusza, a Fahrenheita. Naciśnij przyciski TEMP oraz CLOCK w trybie chłodzenia, aby włączyć funkcję oszczędzania energii. Na pilocie pojawi się ikona SE. Aby wyłączyć funkcję naciśnij przycisk ponownie. Kombinacja przycisków TEMP oraz CLOCK: Funkcja grzania 8 o C o Naciśnij przyciski TEMP oraz CLOCK w trybie grzania, aby włączyć funkcję grzania 8 C. o o Na pilocie bezprzewodowym pojawi się ikona oraz ustawiona temperatura 8 C (lub 48 F). Naciśnij przycisk ponownie, aby anulować funkcję. Podświetlenia Jednostka świeci 4 sekundy po włączeniu oraz 3 sekundy po każdym naciśnięciu. Wymiana baterii 1. Usuń pokrywkę baterii z tyłu pilota bezprzewodowego. (Tak jak pokazano na rysunku) 2. Wyjmij stare baterie. 3. Włóż dwie nowe baterie AAA 1.5V, zwróć uwagę na kierunki. 4. Zasuń pokrywkę baterii. UWAGA: Gdy wymieniasz baterie nie wkładaj baterii starych lub różnego typu. Może to spowodować usterkę. Jeśli pilot bezprzewodowy nie będzie używany przez dłuższy czas usuń baterie, aby zapobiec wyciekom z baterii. Pilot powinien być obsługiwany z zasięgu odbiornika sygnału. Pilot powinien być trzymany w odległości min 1m z dala od urządzeń Audio,Tv itp. Jeśli pilot bezprzewodowy nie działa prawidłowo wyciągnij baterie i włóż z powrotem po ok 30 sekundach. Jeśli dalej nie działa prawidłowo wymień baterie. Rysunek poglądowy wymiany baterii 10

13 Tryb awaryjny Tryb awaryjny Jeśli pilot bezprzewodowy jest zgubiony lub uszkodzony, należy używać przełącznika manualnego. W tym czasie urządzenie będzie pracowało w trybie AUTO, jednak zmiana prędkości wentylatora nie będzie możliwa. Przełącznik jest umiejsconiony blisko wyświetlacza. AUTO/STOP Manual Switch Włączanie urządzenia: Gdy urządzenie jest wyłączone naciśnij przycisk, a jednostka rozpocznie pracę w trybie AUTO. Mikroprocesor będzie na podstawie temepratury dobierał tryb (Chłodzenie/Grzanie/Wentylator), aby utrzymać najbardziej komfortowy klimat. Wyłączanie urządzenia: Gdy jednostka jest włączona, naciśnij przycisk, a jednostka się wyłączy. Code Switch only for some models 11

14 Czyszczenie i konserwacja UWAGA Odłącz zasilanie oraz wyciągnij wtyczkę z gniazdka przed czyszczeniem klimatyzatora, w przeciwnym wypadku może wystąpić porażenie prądem. Nigdy nie spryskuj jednostki wewnętrznej ani zewnętrznej wodą, może to doprowadzić do spięcia. Lotne ciecze (takie jak benzyna, rozpuszczalnik) niszczą powłokę klimatyzatora więc wycieraj urządzenie tylko suchą, miękką szmatką lub szmatką lekko nasączoną wodą lub środkiem do czyszczenia. Czyszczenie przedniego panela o Podczas czyszczenie przedniego panela używaj wody o temperaturze poniżej 45 C, następnie wytrzyj szmatką brudne miejsca. UWAGA: Nie zanurzaj przedniego panela w wodzie z powodu tego, że umieszczone są na nim elektroniczne komponenty oraz obwodów. Czyszczenie filtra powietrza (zalecane raz na trzy miesiące) UWAGA: Jeśli w pobliżu klimatyzatora znajduje się duża ilość kurzu filtr powietrza powinien być czyszczony częściej. Podczas wyjmowania lub wkładania filtra uważaj na palce, aby się nie skaleczyć. Wyciągnij filtr powietrza Unieś pod kątem panel przedni, pociągnij filtr w dół i wyjmij go na zewnątrz. Zabacz rys. 4(a,b) Czyszczenie filtra Aby wyczyścić filtr powietrza można użyć odkurzacza lub umyć go w wodzie z neutralnym detergentem, następnie wysuszyć w cieniu. Rys. 4 UWAGA: Nigdy nie używaj wody do czyszczenia o temperaturze o powyżej 45 C, może to spowodować deformację lub przebarwienia Nigdy nie susz nad ogniem. Włóż filtr powietrza Włóż filre z powrotem wzdłuż kierunku strzałek, następnie przykryj pokrywą oraz zatrzaśnij ją. 12

15 Czyszczenie i konserwacja Sprawdź przed użyciem Upewnij się, że nic nie zasłania wlotów oraz wylotów powietrza. Sprawdź, czy uziemienie jest podłączone prawidłowo. Sprawdź, czy baterie są wymienione na nowe. Sprawdź, czy wspornik jednostki zewnętrznej nie jest uszkodzony jeśli tak, skonktaktuj się ze sprzedawcą. Odłacz źródło zasilania. Utrzymanie po użyciu Wyczyść filtry oraz obudowę jednostki zewnętrznej i wewnętrznej. Wyczyść kurz i nasady z jednostki zewnętrznej.. Zamaluj miejsca zarysowań lub korozji, aby zapobieć. rdzewieniu. Zakryj jednostkę zewnętrzną aby uchronić ją przed deszczem oraz dostawaniem się kurzu do środka. 13

16 Rozwiązywanie problemów UWAGA Nie próbuj naprawiać klimatyzatora na własną rękę, może to spowodować spięcię lub doprowdzić do zapłonu. Sprawdź poniższe przed kontaktem z serwisem. Być może pomoże ci to zaoszczędzić twój czas oraz pieniądze. PROBLEM Klimatyzator nie działa od razu po włączeniu. zaczekaj ROZWIĄZANIE Po wyłaczeniu urządzenia w celu ochrony sprężarki nie działa ona przez około 3 minuty. Nieprzyjemny zapach wydobywa się z wylotu powietrza. Klimatyzator nie posiada żadnego szczególnego zapachu. Spowodowane jest to gromadzeniem się zapachów z otoczenia. Wyczyść filtr Jeśli problem dalej występuje należy wyczyścić cały klimatyzator (w tym celu skontaktuj się z autoryzowanym instalatorem. Podczas pracy urządzenia słyszalny jest odgłos płynącej wody. Gdy po włączeniu klimatyzatora sprężarka rozpocznie pracować, gdy sprężarka kończy pracę, lub gdy urządzenie przestanie pracować, czasem może pojawić się odgłos szumu lub bulgotania. Spowodowane jest to przepływającym czynnikiem. Nie jest to usterka. W trybie chłodzenia czasami para wydobywa się z wylotu powietrza. Gdy temperatura wewnętrzna oraz wilgotność jest bardzo wysoka, zjawisko to może mieć miejsce. Dzieje się tak ponieważ temperatura pomieszczenia obniża się bardzo wysoka. Gdy temperatura oraz wilgotność skończy spadać, para przestanie się wydobywać. Skrzypiący dźwięk słyszalny jest po włączeniu lub wyłączeniu urządzenia. Spowodowane jest to deformacją plastikowych części wywołaną zmianą temperatury. 14

17 Rozwiązywanie problemów Urządzenie nie pracuje. PROBLEM ROZWIĄZANIE Czy zasilanie jest podłączone? Czy wtyczka jest wsadzona go gniazdka? Czy bezpieczniki nie są wybite? Czy napięcie nie jest zbyt niskie lub wysokie? (sprawdzane przez profesjonaliste) Czy funkcje TIMER nie jest ustawiona? Wydajność chłodzenia, grzania nie jest wystarczająca. Czy temperatura jest ustawiona prawidłowo. Czy wloty oraz wyloty powietrza nie są zasłonięte. Czy filtr nie jest brudny? Czy drzwi oraz okna są zamknięte? Czy prędkość wentylatora nie jest ustawiona na niską? Czy nie ma innych źródeł ciepła w pomieszczeniu? Pilot bezprzewodowy nie działa. Gdy na jednostkę ingerują fale o wysokiej częstotliwości, czasem pilot może nie działać. Należy odłączyć wtyczkę oraz podłączyć z powrotem. Sprawdź, czy urządzenie jest w zasięgu pilota oraz czy odbiornik sygnału nie jest zasłonięty. Sprawdź, czy baterie nie są rozładowane. Jeśli tak, wymień je na nowe. Sprawdź, czy pilot nie jest uszkodzony. Wyciek wody w pomieszczeniu. Wysoka wilgotność powietrza. Wyciek skroplonej wody. Zarwany wąż skroplin jednostki wewnętrznej. Wyciek wody w jednostce zewnętrznej. Odgłos emitowany z jednostki wewnętrznej. Gdu jednostka pracuje w trybie chłodzenia rury oraz połączenia rur mogą być zaszronione z powodu schładzania się wody. Gdy jednostka pracuje w trybie rozmrażania, lód topi się i wypływa na zewnątrz. Gdy jednostka pracuje w trybie grzania woda z wymiennika ciepła kapie. Odgłos włączającej lub wyłączającej się sprzężarki lub odgłos wentylatora. Gdy zostanie rozpoczęte lub zakończone rozmrażanie dźwięk może być słyszalny. Spowodowane jest to powracającym czynnikiem. 15

18 Rozwiązywanie problemów Problem Wewnętrzna jednostka nie dostarcza powietrza Wilgoć na wylocie powietrza Przyczyna W trybie grzania, gdy temperatura wewnętrznego wymiennika ciepła jest bardzo niska, zatrzymane zostanie dostarczanie powietrza w celu ochrony przed chłodem. W trybie grzania, gdy zewnętrzna temperatura jest niska lub wysoka wilgotność, dużo szronu tworzy się na zewnętrznym wymienniku ciepła, wtedy urządzenie przestanie pracować na 3-12 min i włączy automatycznie odmrażanie. Podczas odmrażania woda i para wylewa się lub odparowuje. W trybie osuszania wentylator czasami zatrzymuje się w celu uniknięcia skraplania wody oraz ograniczenia wzrostu temperatury. Jeśli jednostka pracuje przez dłuższy okres w w warunkach zwiększonej wilgotności, krople wody będą się gromadzić na wylocie powietrza i ściekać. Krople wody kapią z jednostki wewnętrznej Zbyt duża wilgotność powietrza Wylewanie się skroplonej wody z jednostki wew. Rurociąg mógł zostać przerwany. Słyszalny jest hałas z jednostki wewnętrznej Odgłos wentylatora lub włączanie/wyłączanie sprężarki. Gdy rozpoczyna się lub kończy rozmrażanie słychać dźwięk. Spowodowane jest to powracającym czynnikiem. W poniższych sytuacjach natychmiast wyłącz urządzenie, odłącz jednostkę oraz skontaktuj się ze sprzedawcą. Gdy usłyszysz ostre, głośne dźwięki podczas pracy. Gdy poczujesz straszny odór podczas pracy. Gdy zauważysz wyciek wody. Gdy bezpieczniki często wybijają. Wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę Gdy woda lub jakiś przedmiot dostanie się do urządzenia. Poczujesz nadmierne ciepło w przewodach zasilających lub wtyczce zasilania. 16

19 Zasady instalacji Ważne informacje 1. Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowany personel zgodnie z zasadami zawartymi w tej instrukcji. 2. Jeśli klimatyzator nie jest podłączony, bezpośrednio podłącz go do stałego obwodu, bezpiecznik powinien być zainstalowany w obwodzie. Podstawowe wymagania dot. miejsca instalacji Instalowanie urządzeń w poniższych warunkach może spowodować uszkodzenie. (Jeśli jest to nieuniknione skontaktuj się z serwisem) Miejsca z silnymi źródłami ciepła, pary, gazów palnych lub lotnych substancji. Miejsca, w których fale o wysokiej częstotliwości są generowane przez urządzenia radiowe, spawaczy lub sprzęt medyczny. Miejsca, gdzie występuje duże zasolenie np. wybrzeża. Miejsca w którym olej (olej maszynowy) jest zawarty w powietrzu. Miejsca występowania gazu siarkowego, np gorące źródła. Inne miejsca o nietypowych okolicznościach. Wymagania dot. miejsca instalacji jednostki wewnętrznej 1. Wloty i wyloty powietrza powinny być z dala od przeszkód, upewnij się że powietrze będzie mogło swobodnie przepływać przez całe pomieszczenie. 2. Skroplona woda powinna być łatwo usuwana, a miejsce powinno mieć łatwe połączenie z jednostką zewnętrzną. 3. Wybierz miejsce gdzie dzieci nie bedą mieć dostępu. 4. Należy wybrać miejsce wystarczająco wytrzymałe, aby znieść ciężar i wibracje jednostki. 5. Pamiętaj, aby zostawić wystarczająco dużo miejsca, aby umożliwić dostęp do rutynowych prac konserwatorskich, odległość jednostki od podłogi powinna wynosić min 250 cm. 6. Wybierz miejsce z dala od telewizora lub innych urządzeń elektrycznych na minimum 1m. 7. Wybierz miejsce gdzie filtry będą mogły być łatwo wymieniane. 8. Upewnij się że umiejscowienie jednostki wewnętrznej jest zgodne z diagramem zawartym w instrukcji. 17

20 Zasady instalacji Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych 1. Urządzenie powinno korzystać z odpowiedniego źródła zasilania oraz odpowiednio dobranego kabla. 2. Nie ciągnij za przewód zasilający. 3. Jednostka powinna być odpowiednio uziemiona, zainstalowana przez profesjonalny personel oraz być wyposażona w układ przeciwprzepięciowy. 4. Minimalna odległość od łatwopalnych materiałów powinna wynosić min 1.5m. UWAGA: Upewnij się, że przewód uziemienia podłączony jest prawidłowo do gniazda zasilającego i że nie jest przerwany. Nieprawidłowe podłączenie może doprowadzić do zapłonu. Rura z cieczą Rura z czynnikiem Wymagania dot. uziemienia 1. Klimatyzatory są zaliczane do 1 klasy urządzeń elektrycznych i wymagaja odpowiedniego uziemienia. 2. Przewód żółto - zielony jest uziemieniem i nie może być przecięty lub skręcony, w innym przypadku może spowodować porażenie prądem. 3. Opór przewodu uziemiającego powinien odpowiadać ogólnie przyjętymi normami krajowymi. 4. Instalacja powinna oferwać możliwość uziemienia. Nie podłączaj przewodu do niżej wymienionych miejsc: Rura z gazem Inne miejsca uznane za nieodpowiednie przez pracowników. 18

21 Wymiary instalacji Wymiary instalacji Odległość od sufitu 15cm min Odległość od ściany 15cm min 15cm min Odległość od ściany cm min cm min Strona wydmuchu Odległość od podłogi Odległość od przeszkody 50cm min Wlot powietrza 30cm min Odległość od ściany 200cm min 30cm min Odległość od ściany 50cm min Strona wydmuchu 19

22 20

23 Instalacja jednostki wewnętrznej UWAGA: Jeżeli okaże się, że przewód elektryczny jest za krótki, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcom w celu zakupu przewodu o odpowiedniej długości. Łączenie przewodów jest niedozwolone. Przewody zasilające muszą być połączone prawidłowo, błędne połączenie może spowodować nieprawidłowe działanie lub usterki. Należy dokręcać sruby w celu uniknięcia luzów. Po dokręceniu śrub pociągnij delikatnie za przewód, aby upewnić się czy jest mocno zamontowany. Jeśli przewód uziemiający jest podłączony nieprawidłowo, może to doprowadzić do porażenia prądem. Obudowa musi być zamontowana i dokręcona, jeśli jest źle zamontowana, może to doprowadzić do dostania się kurzu lub wilgoci do środka przyłącza połączeniowego i spowodować pożar lub spięcie elektryczne. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i bezpicznik musi być zainstalowany. Instalacja zewnętrznej jednostki Rurociąg może być wyciągnięty na zewnątrz z prawej, lewej, tylnej prawej i tylnej lewej strony. Gdy wyciągasz przewód z lewej lub prawej strony jednostki wewnętrznej, odcięcie części z z ramy jest konieczne (rys. 2). (1) Usuń część 1 gdy wyciągasz tylko przewód zasilający (2) Usuń cześci 1 i 2 (lub 1,2,3), gdy wyciągasz przewód zasilający i rurociąg. Wyciągnij przewody z pakowania, owiń przewód zasilający oraz rurociąg taśmą i wyciągnij poprzez otwór na rurociąg (rys. 3). Powieś jednostkę przy pomocy zaczepów na tyle urządzenia i sprawdź czy jest zamontowana poprawnie (rys. 4). Instalacja rurociągu Dopasować osie rur i zaworów do siebie. Dokręcić nakrętkę ręcznie, a następnie dokręcić kluczem płaskim lub dymanometrycznym, odpowiednio do poniższej tabeli. Tabela siły dokręcania. Rys.2 Cześć 3 Część 2 Część 1 Prawa strona Prawy tył Hak mocyjący Płytka montażowa Rys.4 Rurociąg jednostki wewnętrznej Przewód elektryczny Przewód z gazem Przewód z cieczą Izalacja Na końcu obwiń taśmą Lewy tył Rys.3 Lewa strona Rurociąg z wodą Izolacja Nakrętka Przewody Średnica nakrętki Moment obrotowy Ф 6 15~20 Klucz płaski Ф ~40 Ф 12 45~55 Ф 16 60~65 Ф 19 70~75 UWAGA: Najpierw podłącz rurociąg do zewnętrznej jednostki, potem do wewnętrznej. Zwróć uwagę podczas gięcia, aby nie uszkodzić przewodu. Nakrętek nie dokręcaj zbyt mocno, może to spowodować wycieki. Płytka montażowa Klucz nastawny 21

24 Instalacja jednostki wewnętrznej Manifold Valve Multimeter -76cmHg Lo Handle Charging hose Manometer Hi handle Charging hose Vacuum pump Low pressure valve 42 Drain-water hole Bottom frame Drain plug Drain connecter Hose (available commercially, inner dia. 16mm) 22

25 Sprawdzenie instalacji i próba pracy Sprawdź po instalacji Części do sprawdzenia Czy jednostka jest pewnie zamocowana? Czy zrobiłeś próbę szczelności czynnika? Czy izolacja cieplna jest wystarczająca? Możliwa usterka Jednostka może upaść, drgać lub emitować hałas. Może to spowodować niewystarczającą wydajność urządzenia. Może spowodować skraplanie i kapanie wody. Czy jest zapewniony dobry odpływ wody? Czy napięcie jest zgodne z podanym na tabliczce znamieniowej? Czy przewody i rury są podłączone poprawnie i bezpiecznie? Czy urządzenie jest podłączone do bezpiecznego uziemienia? Czy przewód zasilający jest odpowiedni? Czy wlot i wylot powietrza nie jest zasłonięty. Może spowodować skraplanie i kapanie wody. Może to spowodować usterkę elektryczną albo uszkodzić części. Może to spowodować usterkę elektryczną albo uszkodzić części. Może to spowodować porażenie prądem. Może to spowodować usterkę elektryczną albo uszkodzić części. Może to spowodować niewystarczającą wydajność urządzenia. Czy została zmierzona długość instalacji? Wydajność chłodzenia może być niewystarczająca. Próba pracy 1. Przed rozpoczęciem pracy (1) Nie włączaj zasilania przed całkowitym zakończaniem instalacji (2) Przewody zasilania muszą być podłączone proprawnie i bezpiecznie. (3) Zawory odcinające z rur łączących powinny zostać otwarte. (4) Wszystkie zanieczyszczenia muszą zostać usunięte z urządzenia. 2. Próba pracy (1) Włącz zasilanie, naciśnij przycisk "ON/OFF" na pilocie zdalnego sterowania, aby rozpocząć pracę. (2) Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb pracy i sprawdzić czy urządzenie pracuje poprawnie czy nie. 23

ACP-12CH35GEYI ACP-18CH50GEYI. RoHS

ACP-12CH35GEYI ACP-18CH50GEYI. RoHS ACP-12CH35GEYI ACP-18CH50GEYI 13 RoHS PL Instrukcja obsługi ACP-12CH35GEYI ACP-18CH50GEYI 13 RoHS Spis Treści Obsługa i konserwacja Środki ostrożności... Nazwy części klimatyzatora... Obsługa pilota bezprzewodowego...

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex. INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY RT12 RT18 RT24 RT36 RT48 RT60 Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.com/ KLIMATYZATOR PRZYPODŁOGOWO PODSUFITOWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych typu split 1 Ścienne: ON/OFF: MSR1-09HRN1-QC2 MSR1-12HRN1-QC2 MSR1-18HRN1-QB8 MSR1-24HRN1-QB8W INVERTER: MSR1-09HRDN1-QC2 MSR1-12HRDN1-QC2 MSR1-18HRDN1-QC2

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA WYŚWIETLACZ DZIAŁANIA Wyświetla bieżące ustawienia. Przycisk WYŚWIETLACZA Naciśnij ten przycisk jeden raz, by wstrzymać wyświetlanie przez zespół wewnątrz pomieszczenia, naciśnij

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 Produkt nr: 551666 Strona 1 z 11 Instrukcje bezpieczeństwa 1. Po przetransportowaniu lub przechylaniu urządzenia (krótkotrwałe ustawienie osuszacza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NORDIC INVERTER ASH-09AIN PT, ASH-12AIN P ASH-18AIN PT, ASH-24AIN PT

INSTRUKCJA OBSŁUGI NORDIC INVERTER ASH-09AIN PT, ASH-12AIN P ASH-18AIN PT, ASH-24AIN PT INSTRUKCJA OBSŁUGI NORDIC INVERTER ASH-09AIN PT, ASH-12AIN P ASH-18AIN PT, ASH-24AIN PT 1. OPIS JEDNOSTKI. 2 2. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. Wtyczka musi być wciśnięta do gniazdka ciasno i do końca. W przeciwnym

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA......2 SPECYFIKACJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA.....3 FUNKCJE PRACY....4 IKONY NA WYŚWIETLACZU...6 PRZYCISKI FUNKCYJNE........7

Bardziej szczegółowo

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI SPLIT - ścienne ON/OFF: KSR1-09HRN KSR1-12HRN KSR1-18HRN KSR1-24HRN SPLIT - ścienne INVERTER: KSR1-09HRD KSR1-12HRD KSR1-18HRD KSR1-24HRD SPLIT - Multi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

jednostka nie będzie używana przedłużyć kabel.

jednostka nie będzie używana przedłużyć kabel. PRZECZYTAJ UWAŻNIE PONIŻSZE INFORMACJE Kiedy wydajność prądowa jest bardzo duża, części elektryczne jednostki ulegną zniszczeniu. Kiedy wydajność prądowa jest bardzo mała, nastąpią duże wibracje sprężarki,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW KLIMATYZATORY ŚCIENNE MSR-09HRDN1 MSR-12HRDN1 MSR-18HRDN1 MSR-24HRDN1 SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...5 MONTAŻ I WYMIANA BATERII...6 PRACA AUTOMATYCZNA...7

Bardziej szczegółowo

jednostka nie będzie używana przedłużyć kabel.

jednostka nie będzie używana przedłużyć kabel. PRZECZYTAJ UWAŻNIE PONIŻSZE INFORMACJE Kiedy wydajność prądowa jest bardzo duża, części elektryczne jednostki ulegną zniszczeniu. Kiedy wydajność prądowa jest bardzo mała, nastąpią duże wibracje sprężarki,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje Pilot i jego funkcje PL POLSKI 1. Przycisk wyboru trybu Za każdym naciśnięciem tego przycisku wybierany jest tryb pracy zgodnie z następującą sekwencją: AUTO, CHŁODZENIE, SUSZENIE, OGRZEWANIE (niedostępne

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA!

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA! Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL 04307665) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent FRAL S.r.l. www.fral.it Importer UNI-LUX Sp. z o.o. www.uni-lux.pl 1 INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA 1. Proszę uważnie przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi SERIA ARCTIC ASH-13AIA PT, ASH-18AIA PT

Instrukcja Obsługi SERIA ARCTIC ASH-13AIA PT, ASH-18AIA PT Instrukcja Obsługi SERIA ARCTIC ASH-13AIA PT, ASH-18AIA PT Utylizacja używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego UWAGA! Symbol ten oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz MALTEC ML 1E20 Instrukcja obsługi i konserwacji

Odkurzacz MALTEC ML 1E20 Instrukcja obsługi i konserwacji Odkurzacz MALTEC ML 1E20 Instrukcja obsługi i konserwacji 1/8 1. Charakterystyka urządzenia 1. Odkurzacz do odkurzania na mokro i sucho 2. W podstawie wmontowane zaczepy, które pozwalają na łatwe przechowywanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH SERII WGCE WGVE WGHE RESIDENTIAL AIR CONDITIONERS

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH SERII WGCE WGVE WGHE RESIDENTIAL AIR CONDITIONERS RESIDENTIAL AIR CONDITIONERS INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH SERII WGCE WGVE WGHE Dziękujemy za zakup klimatyzatorów Vesser. Aby zapewnić właściwą pracę urządzenia prosimy o przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR ŚCIENNY TYPU SPLIT EK-18SHEL EK-24SHEL INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR ŚCIENNY TYPU SPLIT EK-18SHEL EK-24SHEL INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ŚCIENNY TYPU SPLIT EK-18SHEL EK-24SHEL Dziękujemy za zakup klimatyzatora naszej firmy. Prosimy o uważne przeczytanie INSTRUKCJI OBSŁUGI przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia. Prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORY KASETONOWE MCA2-12,18

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORY KASETONOWE MCA2-12,18 INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORY KASETONOWE MCA2-12,18 MCC-24 48 Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA... 5 MONTAŻ BATERII... 6 PRACA AUTOMATYCZNA... 7 FUNKCJA CHŁODZENIA/GRZANIA/WENTYLACJI...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR. PRZECZYTAJ TĄ INSTRUKCJĘ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR. PRZECZYTAJ TĄ INSTRUKCJĘ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR PRZECZYTAJ TĄ INSTRUKCJĘ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ www.blizzard.agdex.com 1 Dziękujemy za zakup klimatyzatora BLIZZARD. Proszę o uważna przeczytanie poniższej instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika POL Podręcznik użytkownika SDCE 021 W SDCE 026 W SDCE 036 W SDCE 051 W SDCE 066 W SDHE 021 W SDHE 026 W SDHE 036 W SDHE 051 W SDHE 066 W SDCE 041 M2 SDCE 051 M2 SDCE 066 M2 SDCE 086 M3 SDHE 041 M2 SDHE

Bardziej szczegółowo

Szafa chłodnicza podblatowa

Szafa chłodnicza podblatowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Szafa chłodnicza podblatowa v1.0-06.2008 MODEL: 880110 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH Dziękujemy za zakup klimatyzatorów Electra. Aby zapewnić właściwą pracę urządzenia prosimy o przestrzeganie zasad zawartych w tej instrukcji. - 2 - SYMBOLE I

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Dotyczy serii: Alfa. Passion

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Dotyczy serii: Alfa. Passion INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dotyczy serii: Alfa Passion Jeżeli korzystasz z tego urządzenia w krajach Unii Europejskiej, przeczytaj najpierw poniższą informację: To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci

Bardziej szczegółowo

1.1 Zestawienie zbiorcze

1.1 Zestawienie zbiorcze 1. Osuszacz typu CF0.5E, CF08E 1.1 Zestawienie zbiorcze CF0.5E CF0.8E Rysunek 1-1 MODEL UWAGI CF0.5E CF0.8E CE 1Ph 220-230V 50Hz R134a -1- 1.2 Specyfikacja techniczna Tabela 1-1 Model Zasilanie elektryczne

Bardziej szczegółowo

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PL TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFA 30-1046, 0-69 C, prysznicowy Nr produktu 672446 Strona 1 z 5 Termometr prysznicowy Dziękujemy za wybór tego termometru cyfrowego prysznicowego TFA. 1. Przed użyciem termometru

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

SINCLAIR Instrukcja obsługi klimatyzatora ASD 09,12,18,24,36, 41,60 A

SINCLAIR Instrukcja obsługi klimatyzatora ASD 09,12,18,24,36, 41,60 A SINCLAIR Instrukcja obsługi klimatyzatora ASD 09,12,18,24,36, 41,60 A 1 SPIS TREŚCI WSKAZÓWKI URUCHOMIENIA KLIMATYZATORA Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...3 Włączanie i wyłączanie jednostki...4 Nastawianie

Bardziej szczegółowo

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА USER MANUAL EXI09HD1W EXI12HD1W EXI18HD1W EXI22HD1W KEZELÉSI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI MANUALUL UTILIZATORULUI

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА USER MANUAL EXI09HD1W EXI12HD1W EXI18HD1W EXI22HD1W KEZELÉSI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI MANUALUL UTILIZATORULUI EXI09HD1W EXI12HD1W EXI18HD1W EXI22HD1W BG EN HU PL RO SK СТАЕН КЛИМАТИК ТИП СПЛИТ SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER OSZTOTT TÍPUSÚ SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS KLIMATYZATOR POKOJOWY TYPU SPLIT APARAT DE CLIMATIZARE

Bardziej szczegółowo

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PL TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KLIMATYZATORA PRZENOŚNEGO AELIAN09 AELIAN12

Instrukcja obsługi KLIMATYZATORA PRZENOŚNEGO AELIAN09 AELIAN12 Instrukcja obsługi KLIMATYZATORA PRZENOŚNEGO AELIAN09 AELIAN12 SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. INFORMACJE OGÓLNE...1 BEZPIECZEŃSTWO URZĄDZENIA... 2 OPIS URZĄDZENIA... 3 OBSŁUGA URZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną. Modele: RM-3512-S/Y

KARTA KATALOGOWA. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną. Modele: RM-3512-S/Y KARTA KATALOGOWA Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną Modele: RM-3512-S/Y www.ferono.com info@ferono.com Wprowadzenie Kurtyna powietrzna montowana jest przy wejściach w supermarketach, teatrach, halach,

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE SERIA MHA, MHC, MHD, MHG, MTB Ze sterownikiem przewodowym KJR 12 Prosimy o przeczytanie poniższej instrukcji Instrukcja zawiera wiele cennych

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza Wood s MRD9

Osuszacz powietrza Wood s MRD9 Osuszacz powietrza Wood s MRD9 1 1. Włącznik/Wyłącznik 2. Prawa strona osuszacza 3. Przednia obudowa 4. Rączka 5. Wlot powietrza 6. Otwór spustowy 7. Zbiornik na wodę Panel kontroli Zbiornik jest pełen

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator inwerterowy Typu Split

Klimatyzator inwerterowy Typu Split Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję. Klimatyzator inwerterowy Typu Split Instrukcja użytkownika Przeczytaj tą

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. SPIS TREŚCI STRONA 1. Specyfikacje pilota 3 2. STEROWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OSUSZACZA POWIETRZA FIRMY CHIGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OSUSZACZA POWIETRZA FIRMY CHIGO CHIGO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OSUSZACZA POWIETRZA FIRMY CHIGO (MODEL) CFZ-0.5BD CFZ-0.8BD Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy CHIGO. Prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB 500-28 Właściwości Zwarta konstrukcja Niewielki i zgrabny Duża siła ssania Wiele akcesoriów do różnorodnych zadań. Odkurzacz jest wyposażony w dwa rodzaje przystawek,

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza Oczyszczacz powietrza Lavender 1224 BAP-HC-I1224-U16X Instrukcja obsługi 21 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b)

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b) Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA AM-09C53CD1(b) Dziękujemy za wybór naszego klimatyzatora. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA przed użyciem oraz zachowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Salamander Numer katalogowy: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Salamander Numer katalogowy: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Salamander Numer katalogowy: 744000, 744020 v2.0-04.2013 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania

Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać poniŝszą instrukcję. Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania Przeczytaj tą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie Odstraszacz szkodników Plus Instrukcja obsługi Nr produktu: 620376 Wersja 06/08 Przeznaczenie Odstraszacz szkodników jest skuteczny na myszach, szczurach i innych szkodnikach, działa na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE Przy produkcji urządzenia nie używano azbestu. 2 1. Wstęp Prosimy utrzymywać tą instrukcję w dobrym stanie i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu razem z instrukcją

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR I WENTYLATOR STOJĄCY

WENTYLATOR I WENTYLATOR STOJĄCY WENTYLATOR I WENTYLATOR STOJĄCY PL INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed użyciem urządzenia lub rozpoczęciem prac konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

KCC-267ES i KCC-357ES

KCC-267ES i KCC-357ES Instrukcja obsługi dla KCC-267ES i KCC-357ES Klimatyzator przenośny 1 Wprowadzenie Dziękujemy za wybranie tego klimatyzatora, który zapewni Państwu pełny Komfort Domowy w domu i w biurze. Urządzenie może

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo