Instrukcja ACP-09CH25GEEI. RoHS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja ACP-09CH25GEEI. RoHS"

Transkrypt

1 PL Instrukcja ACP-09CH25GEEI 13 RoHS

2 Spis Treści Obsługa i konserwacja Środki ostrożności... Nazwy części klimatyzatora... Obsługa pilota bezprzewodowego... Tryb awaryjny... Czyszczenie i konserwacja... Rozwiązywanie problemów... Usługi instalacyjne Zasady instalacji Wymiary instalacji Montaż jednostki wewnętrznej Instalacja jednostki zewnętrznej Sprawdzenie po instalacji i próba pracy...23 Instalacja i utrzymanie filtra...24 Rury chłodnicze i dodatkowa ilość czynnika chłodniczego...25 Ten symbol oznacza przedmioty, które powinny być zabronione. Ten symbol oznacza przedmioty, które powinny być zastosowane. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (włączając dzieci) o ograniczonych zdolnościach umysłowych, sensorycznych oraz z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że będą pod nadzorem lub zostaną przeszkolone odnośnie używania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem. Nie wyrzucaj tego produktu do niesortowanych miejskich składowisk odpadów. Gromadzenie takich odpadów wymaga specjalnego traktowania.

3 Środki ostrożności - Praca oraz utrzymanie urządzenia Uziemienie musi zostać podłączone. Upewnij się, że wyciągnąłeś Wybierz najbardziej odpowiednią wtyczkę z kontaktu, gdy urządzenie temperaturę. nie będzie używane przez dłuższy czas. Utrzymuj temperaturę pomieszczenia niższa o 5 stopni niż temperatura na zewnątrz. Jeśli nie jest, musi je podłączyć wykwalifikowana osoba. Ponadto nie podłączaj przewodów do rur z gazem, cieczą, węża odpływu oraz innych nieodpowiednich miejsc. Nie zostawiaj okien i drzwi otwartych na długi czas podczas pracy klimatyzatora. Może to spowodować spadek wydajności urządzenia. Gromadzący kurz może spowodować spięcie elektryczne. Nie blokuj wlotu lub wylotu powietrza obu jednostek. Może to spowodować spadek wydajności klimatyzatora lub doprowadzić do uszkodzenia. Wykluczy to straty energii elektrycznej. Trzymaj palne substancje w odległości min 1m od jednostek. Zwróć uwagę na to czy wspornik, na którym jest zamontowane urządzenie jest dostatecznie wytrzymały. Nie stawaj na jednostce i nie umieszczaj na niej żadnych przedmiotów. Nigdy nie próbuj naprawiać jednostki samodzielnie. Jeśli jest uszkodzony, jednostka może spaść i kogoś zranić. Gdy spadną z urządzenia mogą spowodować zagrożenie. Nieprawidłowa naprawa może spowodować spięcie lub zapłon, w celu naprawy skontaktuj się z serwisem. 1

4 Zasady pracy urządzenia Nie odcinaj przewodów zasilania oraz sterujących. Jeżeli są uszkodzone skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem. Ustawianie odpowiedniego kierunku nawiewu. Gdy, urządzenie pracuje użyj pilota, aby ustawić pionowy i poziomy kierunek nawiewu. żaluzja pozioma żaluzja pionowa Nie wkładaj rąk do wlotów lub wylotów powietrza klimatyzatora. Nie kieruj strumienia powietrza w stronę roślin lub zwierząt. Może to mieć na nie zły wpływ. Nie kieruj na siebie strumienia zimnego powietrza przez dłuższy czas. Może to powodować problemy ze zdrowiem. Nie używaj klimatyzatora do innych celów, takich jak suszenie ubrań, schładzania żywności itp. Krople wody na urządzeniu mogą doprowadzić do spięcia i uszkodzenia urządzenia. Nie umieszczaj grzejników lub innych źródeł ciepła blisko klimatyzatora. 2

5 Zasady użytkowania Zasady pracy i specjalne funkcje chłodzenia Zasada: Klimatyzator pochłania ciepłe powietrze i przekazuje je na zewnątrz, dlatego temperatura wewnątrz pomieszczenia spada, a wydajność chłodnicza rośnie lub spada w zależności od temperatury otoczenia. Zabezpieczenie przed zamarzaniem: Gdy jednostka pracuje w trybie chłodzenia na niskich temperaturach, na wymienniku o ciepła może pojawić się szron, gdy temperatura wymiennika spadnie poniżej 0 C mikroprocesor jednostki wewnętrznej wyłączy sprężarkę w celu ochrony jednostki. Zasady pracy i specjalne funkcje grzania Zasada: Klimatyzator pochłania zimne powietrze i przekazuje je na zewnątrz, dlatego temperatura wewnątrz pomieszczenia rośnie, a wydajność grzewcza rośnie lub spada w zależności od temperatury otoczenia. Jeśli zewnętrzna temperatura zacznie spadać, ogrzewać innym sprzętem grzewczym. Rozmrażanie: Gdy na zewnątrz jest niska temperatura oraz wysoka wilgotność, po długim czasie pracy może się pojawić szron na zewnętrznej jednostce. Będzie to miało wpływ na pracę urządzenia. Grzanie zostanie zatrzymane na 8-10 minut. Podczas autorozmrażania, silniki wentylatorów jednostki wewnętrznej oraz jednostki zewnętrznej zatrzymują się. Podczas rozmrażania wskaźnik jednostki wewnętrznej miga,a jednostka zewnętrzna może emitować parę. Wynika to z rozmrażania, nie oznacza to uszkodzenia. Po zakończeniu rozmrażania, grzanie zostanie włączone automatycznie. Zabezpieczenie przed niechcianym chłodem: Jeśli w trybie grzania wewnętrzny wymiennik ciepła nie osiągnie wymaganej temperatury to wewnętrzna jednostka nie będzie działać, aby zapobieć wydmuchiwaniu chłodnego powietrza. (W ciągu 3 minut) 1.Rozpoczęcie grzania. 2.Zakończenie autorozmrażania. 3.Grzanie w niskiej temperaturze. Zakres temperatury pracy o wewnątrz ( C) o na zewnątrz ( C) Maksymalne chłodzenie Minimalne chłodzenie 43/26 21 Maksymalne grzanie Minimalne grzanie 6 Zakres temperatury pracy (temperatura zewnętrzna) dla jednostek chłodzących wynosi o o o o -7 C ~ 43 C, dla jednostek chłodząco-grzejących -7 C ~ 43 C. -3-

6 Nazwy części klimatyzatora Jednostka wewnętrzna Wlot powietrza Wylot powietrza Wyświetlane ikony Chłodzenie Osuszanie Grzanie Uruchomienie Ustawiona temperatura Jednostka zewnętrzna Wlot powietrza Pilot Panel przedni Filtr Żaluzja pozioma Rura przyłączeniowa Taśma wiążąca Kabel podłączeniowy Wąż skroplin Wylot powietrza -4-

7 Obsługa pilota bezprzewodowego 1 ON/OFF Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć urzadzenie 2 : Naciśnij, aby podnieść ustawioną temperaturę 3 MODE Naciśnij, aby zmienić tryb pracy (Auto/Chłodzenie/Osuszanie/Wentylator/Grzanie) 4 SWING Naciśnij, aby zmienić kąt nachylenia żaluzji 5 : Naciśnij, aby obniżyć ustawioną temperaturę 6 FAN Naciśnij, aby zmienić prędkość wentylatora TIMER OFF Naciśnij, aby ustawić czas funkcji Auto-Off CLOCK Naciśnij, aby ustawić godzinę TIMER ON Naciśnij, aby ustawić czas funkcji Auto-On SLEEP 11 TEMP 12 TURBO 13 X-FAN LIGHT Naciśnij lewą stronę, aby włączyć funkcję X-Fan lub prawą stronę, aby włączyć Wyświetlacz. 14 I FEEL 15 / Naciśnij, aby włączyć funkcję Health lub Air. 5

8 Obsługa pilota bezprzewodowego Ikona MODE: 20 Ikona SWING (góra,dół): Po naciśnięciu przycisku MODE ikona aktualnego trybu pracy (Auto), (Chłodzenie), (Osuszanie), (Wentylator), (Grzanie) zostanie wyświetlona. Jest wyświetlana po naciśnięciu przycisku SWING. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyczyścić wyświetlacz Ikona SLEEP: Jest wyświetlana po naciśnięciu przycisku SLEEP. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyczyścić wyświetlacz. Ikona LIGHT: Jest wyświetlana po naciśnięciu przycisku LIGHT. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyczyścić wyświetlacz. Ikona TEMP: Po naciśnięciu przycisku TEMP, ikona (ustawiona temperatura), (wewnętrzna temperatura), (zewnętrzna temperatura) oraz brak będą kolejno zmieniane Ikona LOCK: Jest wyświetlana po naciśnięciu przycisków "+" oraz "-" jednocześnie. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyczyścić wyświetlacz. Wyświetlanie ustawnionego czasu: Po naciśnięciu przycisku TIMER, ikona ON lub OFF zostanie wyświetlona oraz wartość ustawionego czasu. Cyfrowy wyświetlacz: Wyświetla ustawioną temperaturę. W trybie oszczędzania energii ikona "SE" zostanie wyświetlona. 24 Ikona AIR: Jest wyświetlana po naciśnięciu przycisku AIR. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyczyścić wyświetlacz. 6

9 Obsługa pilota bezprzewodowego Ikona HEALTH: Jest wyświetlana po naciśnięciu przycisku HEALHT. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyczyścić wyświetlacz. 28 Prędkość wentylatora: Naciśnij przycisk FAN, aby wybrać żądaną prędkość wentylatora (Auto- Niska-Średnia-Wysoka). Twój wybór będzie pokazany na wyświetlaczu za wyjątkiem prędkości AUTO. 26 Ikona X-Fan: Jest wyświetlana po naciśnięciu przycisku X-FAN. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyczyścić wyświetlacz. 29 Ikona I FEEL: Jest wyświetlana po naciśnięciu przycisku I-FELL. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyczyścić wyświetlacz. o 27 Ikona TURBO: 30 Ikona Grzania 8 C: Jest wyświetlana po naciśnięciu przycisku TURBO. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyczyścić wyświetlacz. Jest wyświetlana po naciśnięciu przycisku TEMP oraz CLOCK równocześnie w trybie grzania. 7

10 Obsługa pilota bezprzewodowego Obsługa pilota bezprzewodowego ON/OFF: Naciśnij przycisk, aby włączyć jedniostkę. Naciśnij ponownie, aby włączyć. Naciśnij przycisk, aby podnieść ustawioną temperaturę. Przytrzymanie przycisku na dłużej nić 2 sekundy powoduje szybkie zwiększanie temperatury. W trybie AUTO zmiana temperatury nie jest dostępna. MODE: Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu w kolejności: AUTO, Chłodzenie, Osuszanie, Wentylator oraz Grzanie jak poniżej: AUTO CHŁODZENIE OSUSZANIE WENTYLATOR GRZANIE * *Uwaga: Tylko dla modeli z funkcją grzania. Po podłączeniu domyślnym trybem jest AUTO. W trybie AUTO ustawiona temperatura nie jest pokazywana na wyświetlaczu, a urządzenie automatycznie wybiera tryb pracy, aby uzyskać najbardziej komfortową temperaturę. 4 SWING: Naciśnij przycisk, aby zmienić kąt nachylenia żaluzji, który będzie się zmieniał jak poniżej. 5 OFF : Naciśnij przycisk, aby zmniejszyć ustawioną temperaturę. Przytrzymanie przycisku na dłużej nić 2 sekundy powoduje szybkie zmniejszanie temperatury. W trybie AUTO zmiana temperatury nie jest dostępna. 6 FAN: Przycisk ten jest używany do ustawienia prędkości wentylatora w kolejności: AUTO, do, następnie powrót do AUTO. Auto, Niska predkosc Średnia prędkość Wysoka prędkość 7 8 CLOCK: Po naciśnięciu przycisku CLOCK ikona będzie migać. W ciągu 5 sekund należy naciskając przycisk "+" lub "-" ustawić czas. Przytrzymanie przycisku na dłużej niż 2 sekundy zwiększy lub zmniejszy czas o 1 minutę co 0.5 sekundy, a następnie o 10 minut co każde 0.5 sekundy. Po ustawieniu czasu naciśnij przycisk CLOCK, aby zatwierdzić ustawienia, a ikona będzie stale wyświetlana. TIMER OFF: Naciśnij przycisk, aby zainicjować funkcję TIMER OFF. Aby anulować program naciśnij przycisk ponownie. Ustawienia funkcji TIMER OFF są takie same jak TIMER ON. 8

11 Obsługa pilota bezprzewodowego TIMER ON: Naciśnij przycisk, aby włączyć funkcję automatycznego włączenia się jednostki. Aby anulować funkcję naciśnij przycisk ponownie. Po naciśnięciu przycisku, ikona zniknie, a znak "ON" zacznie migać. Pojawi się wartość czasu domyślnie ustawiona na 00:00. W ciągu 5 sekund, naciskając przycisk "+" lub "-" należy ustawić wartość czasu. Każde naciśnięcie przycisku zmienia wartość czasu o 1 minutę. Przytrzymanie przycisku szybko zmienia wartość czasu o 10minut. W ciągu 5 sekund od ustawienia TIMERA naciśnij przycisk TIMER, aby zatwierdzić. SLEEP: Naciśnij przycisk, aby włączyć funkcję SLEEP. Naciśnij ponownie, aby anulować. Funkcja ta jest dostępna w trybie Chłodzenia, Grzania (tylko modele z funkcją grzania) oraz osuszania i utrzymuje najbardziej komfortową temperaturę dla Ciebie. TEMP: Naciśnij ten przycisk, aby zmienić wyświetlanie temperatury pomiędzy temperaturą ustawioną. najbardziej komfortową temperaturę dla Ciebie. Gdy jednostka wewnętrzna zostanie włączona domyślnie wyświetlana jest ustawiona temperatura. Jeśli ikona wyświetlanej temperatury zostanie zmieniona na status " ", wyświetlana jest temperatura otoczenia. Jeśli w ciągu 5 sekund zostanie wysłany sygnał z pilota, wyświetlana będzie znowu temperatura ustawiona. Jeśli użytkownik nie zmieni stusu wyświetlania temperatury, będzie wyświetlana ustawiona temperatura. TURBO: Naciśnij przycisk, aby aktywować/deaktywować funkcję TURBO, która pozwala jednostce osiągać ustawioną temperaturę w jak najkrótszym czasie. W trybie chłodzenia urządzenie będzie dmuchać zimnym powietrzem dzięki super prędkości wentylatora. W trybie grzania urządzenie będzie dmuchać gorącym powietrzem dzięki super prędkości wentylatora. X-FAN : Funkcja X-Fan: Po wyłączeniu jednostki ikona " " będzie wyświetlana, a wentylator po wyłączeniu urządzenia będzie pracował jeszcze przez 10 minut, aby wysuszyć wnętrze urządzenia Domyślnie funkcja X-FAN jest wyłączona. Funkcja nie jest dostępna w trybie AUTO, Wentylatora oraz grzania. Funkcja LIGHT : Naciśnij przycisk, aby włączyć wyświetlacz, naciśnij ponownie, aby go wyłączyć. Jeśli funkcja jest włączona ikona " " jest wyświetlana, po jej wyłączeniu ikona " " znika. I FEEL: Naciśnij przycisk, aby włączyć funkcję I FELL. Jednostka automatycznie dopasuje temperaturę w zależności od wykrytej temperatury. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć funkcję. / Naciśnij przycisk, aby włączyć funkcję oczyszania lub HEALTH. Naciśnij przycisk raz, aby włączyć funkcję oczyszczania. Na wyświetlaczu pojawi się ikona. Naciśnij ponownie, aby włączyć dodatkowo funkcję oczyszczania. Na wyświetlaczu pojawią się ikony oraz. Naciśnij po raz trzeci, aby aby wyłączyć obie funkcje. Naciśnij po raz czwarty, aby włączyć tylko funkcję HEALTH. Wyświetlona zostanie ikona. Naciśnij ponownie przycisk, aby powtórzyć operację. 9

12 Kombinacja przycisków TEMP oraz CLOCK: Oszczędzanie energii Obsługa pilota bezprzewodowego Kombinacja przycisków "+" oraz "-". Naciśnij przyciski "+" oraz "-" równocześnie, aby zablokować klawiaturę. Jeśli pilot jest zablokowany ikona będzie wyświetlana. Wtedy naciśnięcie dowolnego spowoduje 3-krotne mignięcie ikony. Kombinacja przycisków MODE oraz "-". Gdy jednostka jest wyłączona naciśnij przycisk MODE oraz "-" równocześnie, aby zmienić jednostkę wyświetlania temperatury pomiędzy stopniami Celsjusza, a Fahrenheita. Naciśnij przyciski TEMP oraz CLOCK w trybie chłodzenia, aby włączyć funkcję oszczędzania energii. Na pilocie pojawi się ikona SE. Aby wyłączyć funkcję naciśnij przycisk ponownie. Kombinacja przycisków TEMP oraz CLOCK: Funkcja grzania 8 o C o Naciśnij przyciski TEMP oraz CLOCK w trybie grzania, aby włączyć funkcję grzania 8 C. o o Na pilocie bezprzewodowym pojawi się ikona oraz ustawiona temperatura 8 C (lub 48 F). Naciśnij przycisk ponownie, aby anulować funkcję. Podświetlenia Jednostka świeci 4 sekundy po włączeniu oraz 3 sekundy po każdym naciśnięciu. Wymiana baterii 1. Usuń pokrywkę baterii z tyłu pilota bezprzewodowego. (Tak jak pokazano na rysunku) 2. Wyjmij stare baterie. 3. Włóż dwie nowe baterie AAA 1.5V, zwróć uwagę na kierunki. 4. Zasuń pokrywkę baterii. UWAGA: Gdy wymieniasz baterie nie wkładaj baterii starych lub różnego typu. Może to spowodować usterkę. Jeśli pilot bezprzewodowy nie będzie używany przez dłuższy czas usuń baterie, aby zapobiec wyciekom z baterii. Pilot powinien być obsługiwany z zasięgu odbiornika sygnału. Pilot powinien być trzymany w odległości min 1m z dala od urządzeń Audio,Tv itp. Jeśli pilot bezprzewodowy nie działa prawidłowo wyciągnij baterie i włóż z powrotem po ok 30 sekundach. Jeśli dalej nie działa prawidłowo wymień baterie. Rysunek poglądowy wymiany baterii 10

13 Tryb awaryjny Tryb awaryjny Jeśli pilot bezprzewodowy jest zgubiony lub uszkodzony, należy używać przełącznika manualnego. W tym czasie urządzenie będzie pracowało w trybie AUTO, jednak zmiana prędkości wentylatora nie będzie możliwa. Przełącznik jest umiejsconiony blisko wyświetlacza. AUTO/STOP Manual Switch Włączanie urządzenia: Gdy urządzenie jest wyłączone naciśnij przycisk, a jednostka rozpocznie pracę w trybie AUTO. Mikroprocesor będzie na podstawie temepratury dobierał tryb (Chłodzenie/Grzanie/Wentylator), aby utrzymać najbardziej komfortowy klimat. Wyłączanie urządzenia: Gdy jednostka jest włączona, naciśnij przycisk, a jednostka się wyłączy. Code Switch only for some models 11

14 Czyszczenie i konserwacja UWAGA Odłącz zasilanie oraz wyciągnij wtyczkę z gniazdka przed czyszczeniem klimatyzatora, w przeciwnym wypadku może wystąpić porażenie prądem. Nigdy nie spryskuj jednostki wewnętrznej ani zewnętrznej wodą, może to doprowadzić do spięcia. Lotne ciecze (takie jak benzyna, rozpuszczalnik) niszczą powłokę klimatyzatora więc wycieraj urządzenie tylko suchą, miękką szmatką lub szmatką lekko nasączoną wodą lub środkiem do czyszczenia. Czyszczenie przedniego panela o Podczas czyszczenie przedniego panela używaj wody o temperaturze poniżej 45 C, następnie wytrzyj szmatką brudne miejsca. UWAGA: Nie zanurzaj przedniego panela w wodzie z powodu tego, że umieszczone są na nim elektroniczne komponenty oraz obwodów. Czyszczenie filtra powietrza (zalecane raz na trzy miesiące) UWAGA: Jeśli w pobliżu klimatyzatora znajduje się duża ilość kurzu filtr powietrza powinien być czyszczony częściej. Podczas wyjmowania lub wkładania filtra uważaj na palce, aby się nie skaleczyć. Wyciągnij filtr powietrza Unieś pod kątem panel przedni, pociągnij filtr w dół i wyjmij go na zewnątrz. Zabacz rys. 4(a,b) Czyszczenie filtra Aby wyczyścić filtr powietrza można użyć odkurzacza lub umyć go w wodzie z neutralnym detergentem, następnie wysuszyć w cieniu. Rys. 4 UWAGA: Nigdy nie używaj wody do czyszczenia o temperaturze o powyżej 45 C, może to spowodować deformację lub przebarwienia Nigdy nie susz nad ogniem. Włóż filtr powietrza Włóż filre z powrotem wzdłuż kierunku strzałek, następnie przykryj pokrywą oraz zatrzaśnij ją. 12

15 Czyszczenie i konserwacja Sprawdź przed użyciem Upewnij się, że nic nie zasłania wlotów oraz wylotów powietrza. Sprawdź, czy uziemienie jest podłączone prawidłowo. Sprawdź, czy baterie są wymienione na nowe. Sprawdź, czy wspornik jednostki zewnętrznej nie jest uszkodzony jeśli tak, skonktaktuj się ze sprzedawcą. Odłacz źródło zasilania. Utrzymanie po użyciu Wyczyść filtry oraz obudowę jednostki zewnętrznej i wewnętrznej. Wyczyść kurz i nasady z jednostki zewnętrznej.. Zamaluj miejsca zarysowań lub korozji, aby zapobieć. rdzewieniu. Zakryj jednostkę zewnętrzną aby uchronić ją przed deszczem oraz dostawaniem się kurzu do środka. 13

16 Rozwiązywanie problemów UWAGA Nie próbuj naprawiać klimatyzatora na własną rękę, może to spowodować spięcię lub doprowdzić do zapłonu. Sprawdź poniższe przed kontaktem z serwisem. Być może pomoże ci to zaoszczędzić twój czas oraz pieniądze. PROBLEM Klimatyzator nie działa od razu po włączeniu. zaczekaj ROZWIĄZANIE Po wyłaczeniu urządzenia w celu ochrony sprężarki nie działa ona przez około 3 minuty. Nieprzyjemny zapach wydobywa się z wylotu powietrza. Klimatyzator nie posiada żadnego szczególnego zapachu. Spowodowane jest to gromadzeniem się zapachów z otoczenia. Wyczyść filtr Jeśli problem dalej występuje należy wyczyścić cały klimatyzator (w tym celu skontaktuj się z autoryzowanym instalatorem. Podczas pracy urządzenia słyszalny jest odgłos płynącej wody. Gdy po włączeniu klimatyzatora sprężarka rozpocznie pracować, gdy sprężarka kończy pracę, lub gdy urządzenie przestanie pracować, czasem może pojawić się odgłos szumu lub bulgotania. Spowodowane jest to przepływającym czynnikiem. Nie jest to usterka. W trybie chłodzenia czasami para wydobywa się z wylotu powietrza. Gdy temperatura wewnętrzna oraz wilgotność jest bardzo wysoka, zjawisko to może mieć miejsce. Dzieje się tak ponieważ temperatura pomieszczenia obniża się bardzo wysoka. Gdy temperatura oraz wilgotność skończy spadać, para przestanie się wydobywać. Skrzypiący dźwięk słyszalny jest po włączeniu lub wyłączeniu urządzenia. Spowodowane jest to deformacją plastikowych części wywołaną zmianą temperatury. 14

17 Rozwiązywanie problemów Urządzenie nie pracuje. PROBLEM ROZWIĄZANIE Czy zasilanie jest podłączone? Czy wtyczka jest wsadzona go gniazdka? Czy bezpieczniki nie są wybite? Czy napięcie nie jest zbyt niskie lub wysokie? (sprawdzane przez profesjonaliste) Czy funkcje TIMER nie jest ustawiona? Wydajność chłodzenia, grzania nie jest wystarczająca. Czy temperatura jest ustawiona prawidłowo. Czy wloty oraz wyloty powietrza nie są zasłonięte. Czy filtr nie jest brudny? Czy drzwi oraz okna są zamknięte? Czy prędkość wentylatora nie jest ustawiona na niską? Czy nie ma innych źródeł ciepła w pomieszczeniu? Pilot bezprzewodowy nie działa. Gdy na jednostkę ingerują fale o wysokiej częstotliwości, czasem pilot może nie działać. Należy odłączyć wtyczkę oraz podłączyć z powrotem. Sprawdź, czy urządzenie jest w zasięgu pilota oraz czy odbiornik sygnału nie jest zasłonięty. Sprawdź, czy baterie nie są rozładowane. Jeśli tak, wymień je na nowe. Sprawdź, czy pilot nie jest uszkodzony. Wyciek wody w pomieszczeniu. Wysoka wilgotność powietrza. Wyciek skroplonej wody. Zarwany wąż skroplin jednostki wewnętrznej. Wyciek wody w jednostce zewnętrznej. Odgłos emitowany z jednostki wewnętrznej. Gdu jednostka pracuje w trybie chłodzenia rury oraz połączenia rur mogą być zaszronione z powodu schładzania się wody. Gdy jednostka pracuje w trybie rozmrażania, lód topi się i wypływa na zewnątrz. Gdy jednostka pracuje w trybie grzania woda z wymiennika ciepła kapie. Odgłos włączającej lub wyłączającej się sprzężarki lub odgłos wentylatora. Gdy zostanie rozpoczęte lub zakończone rozmrażanie dźwięk może być słyszalny. Spowodowane jest to powracającym czynnikiem. 15

18 Rozwiązywanie problemów Problem Wewnętrzna jednostka nie dostarcza powietrza Wilgoć na wylocie powietrza Przyczyna W trybie grzania, gdy temperatura wewnętrznego wymiennika ciepła jest bardzo niska, zatrzymane zostanie dostarczanie powietrza w celu ochrony przed chłodem. W trybie grzania, gdy zewnętrzna temperatura jest niska lub wysoka wilgotność, dużo szronu tworzy się na zewnętrznym wymienniku ciepła, wtedy urządzenie przestanie pracować na 3-12 min i włączy automatycznie odmrażanie. Podczas odmrażania woda i para wylewa się lub odparowuje. W trybie osuszania wentylator czasami zatrzymuje się w celu uniknięcia skraplania wody oraz ograniczenia wzrostu temperatury. Jeśli jednostka pracuje przez dłuższy okres w w warunkach zwiększonej wilgotności, krople wody będą się gromadzić na wylocie powietrza i ściekać. Krople wody kapią z jednostki wewnętrznej Zbyt duża wilgotność powietrza Wylewanie się skroplonej wody z jednostki wew. Rurociąg mógł zostać przerwany. Słyszalny jest hałas z jednostki wewnętrznej Odgłos wentylatora lub włączanie/wyłączanie sprężarki. Gdy rozpoczyna się lub kończy rozmrażanie słychać dźwięk. Spowodowane jest to powracającym czynnikiem. W poniższych sytuacjach natychmiast wyłącz urządzenie, odłącz jednostkę oraz skontaktuj się ze sprzedawcą. Gdy usłyszysz ostre, głośne dźwięki podczas pracy. Gdy poczujesz straszny odór podczas pracy. Gdy zauważysz wyciek wody. Gdy bezpieczniki często wybijają. Wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę Gdy woda lub jakiś przedmiot dostanie się do urządzenia. Poczujesz nadmierne ciepło w przewodach zasilających lub wtyczce zasilania. 16

19 Zasady instalacji Ważne informacje 1. Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowany personel zgodnie z zasadami zawartymi w tej instrukcji. 2. Jeśli klimatyzator nie jest podłączony, bezpośrednio podłącz go do stałego obwodu, bezpiecznik powinien być zainstalowany w obwodzie. Podstawowe wymagania dot. miejsca instalacji Instalowanie urządzeń w poniższych warunkach może spowodować uszkodzenie. (Jeśli jest to nieuniknione skontaktuj się z serwisem) Miejsca z silnymi źródłami ciepła, pary, gazów palnych lub lotnych substancji. Miejsca, w których fale o wysokiej częstotliwości są generowane przez urządzenia radiowe, spawaczy lub sprzęt medyczny. Miejsca, gdzie występuje duże zasolenie np. wybrzeża. Miejsca w którym olej (olej maszynowy) jest zawarty w powietrzu. Miejsca występowania gazu siarkowego, np gorące źródła. Inne miejsca o nietypowych okolicznościach. Wymagania dot. miejsca instalacji jednostki wewnętrznej 1. Wloty i wyloty powietrza powinny być z dala od przeszkód, upewnij się że powietrze będzie mogło swobodnie przepływać przez całe pomieszczenie. 2. Skroplona woda powinna być łatwo usuwana, a miejsce powinno mieć łatwe połączenie z jednostką zewnętrzną. 3. Wybierz miejsce gdzie dzieci nie bedą mieć dostępu. 4. Należy wybrać miejsce wystarczająco wytrzymałe, aby znieść ciężar i wibracje jednostki. 5. Pamiętaj, aby zostawić wystarczająco dużo miejsca, aby umożliwić dostęp do rutynowych prac konserwatorskich, odległość jednostki od podłogi powinna wynosić min 250 cm. 6. Wybierz miejsce z dala od telewizora lub innych urządzeń elektrycznych na minimum 1m. 7. Wybierz miejsce gdzie filtry będą mogły być łatwo wymieniane. 8. Upewnij się że umiejscowienie jednostki wewnętrznej jest zgodne z diagramem zawartym w instrukcji. 17

20 Zasady instalacji Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych 1. Urządzenie powinno korzystać z odpowiedniego źródła zasilania oraz odpowiednio dobranego kabla. 2. Nie ciągnij za przewód zasilający. 3. Jednostka powinna być odpowiednio uziemiona, zainstalowana przez profesjonalny personel oraz być wyposażona w układ przeciwprzepięciowy. 4. Minimalna odległość od łatwopalnych materiałów powinna wynosić min 1.5m. UWAGA: Upewnij się, że przewód uziemienia podłączony jest prawidłowo do gniazda zasilającego i że nie jest przerwany. Nieprawidłowe podłączenie może doprowadzić do zapłonu. Rura z cieczą Rura z czynnikiem Wymagania dot. uziemienia 1. Klimatyzatory są zaliczane do 1 klasy urządzeń elektrycznych i wymagaja odpowiedniego uziemienia. 2. Przewód żółto - zielony jest uziemieniem i nie może być przecięty lub skręcony, w innym przypadku może spowodować porażenie prądem. 3. Opór przewodu uziemiającego powinien odpowiadać ogólnie przyjętymi normami krajowymi. 4. Instalacja powinna oferwać możliwość uziemienia. Nie podłączaj przewodu do niżej wymienionych miejsc: Rura z gazem Inne miejsca uznane za nieodpowiednie przez pracowników. 18

21 Wymiary instalacji Wymiary instalacji Odległość od sufitu 15cm min Odległość od ściany 15cm min 15cm min Odległość od ściany cm min cm min Strona wydmuchu Odległość od podłogi Odległość od przeszkody 50cm min Wlot powietrza 30cm min Odległość od ściany 200cm min 30cm min Odległość od ściany 50cm min Strona wydmuchu 19

22 20

23 Instalacja jednostki wewnętrznej UWAGA: Jeżeli okaże się, że przewód elektryczny jest za krótki, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcom w celu zakupu przewodu o odpowiedniej długości. Łączenie przewodów jest niedozwolone. Przewody zasilające muszą być połączone prawidłowo, błędne połączenie może spowodować nieprawidłowe działanie lub usterki. Należy dokręcać sruby w celu uniknięcia luzów. Po dokręceniu śrub pociągnij delikatnie za przewód, aby upewnić się czy jest mocno zamontowany. Jeśli przewód uziemiający jest podłączony nieprawidłowo, może to doprowadzić do porażenia prądem. Obudowa musi być zamontowana i dokręcona, jeśli jest źle zamontowana, może to doprowadzić do dostania się kurzu lub wilgoci do środka przyłącza połączeniowego i spowodować pożar lub spięcie elektryczne. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i bezpicznik musi być zainstalowany. Instalacja zewnętrznej jednostki Rurociąg może być wyciągnięty na zewnątrz z prawej, lewej, tylnej prawej i tylnej lewej strony. Gdy wyciągasz przewód z lewej lub prawej strony jednostki wewnętrznej, odcięcie części z z ramy jest konieczne (rys. 2). (1) Usuń część 1 gdy wyciągasz tylko przewód zasilający (2) Usuń cześci 1 i 2 (lub 1,2,3), gdy wyciągasz przewód zasilający i rurociąg. Wyciągnij przewody z pakowania, owiń przewód zasilający oraz rurociąg taśmą i wyciągnij poprzez otwór na rurociąg (rys. 3). Powieś jednostkę przy pomocy zaczepów na tyle urządzenia i sprawdź czy jest zamontowana poprawnie (rys. 4). Instalacja rurociągu Dopasować osie rur i zaworów do siebie. Dokręcić nakrętkę ręcznie, a następnie dokręcić kluczem płaskim lub dymanometrycznym, odpowiednio do poniższej tabeli. Tabela siły dokręcania. Rys.2 Cześć 3 Część 2 Część 1 Prawa strona Prawy tył Hak mocyjący Płytka montażowa Rys.4 Rurociąg jednostki wewnętrznej Przewód elektryczny Przewód z gazem Przewód z cieczą Izalacja Na końcu obwiń taśmą Lewy tył Rys.3 Lewa strona Rurociąg z wodą Izolacja Nakrętka Przewody Średnica nakrętki Moment obrotowy Ф 6 15~20 Klucz płaski Ф ~40 Ф 12 45~55 Ф 16 60~65 Ф 19 70~75 UWAGA: Najpierw podłącz rurociąg do zewnętrznej jednostki, potem do wewnętrznej. Zwróć uwagę podczas gięcia, aby nie uszkodzić przewodu. Nakrętek nie dokręcaj zbyt mocno, może to spowodować wycieki. Płytka montażowa Klucz nastawny 21

24 Instalacja jednostki wewnętrznej Manifold Valve Multimeter -76cmHg Lo Handle Charging hose Manometer Hi handle Charging hose Vacuum pump Low pressure valve 42 Drain-water hole Bottom frame Drain plug Drain connecter Hose (available commercially, inner dia. 16mm) 22

25 Sprawdzenie instalacji i próba pracy Sprawdź po instalacji Części do sprawdzenia Czy jednostka jest pewnie zamocowana? Czy zrobiłeś próbę szczelności czynnika? Czy izolacja cieplna jest wystarczająca? Możliwa usterka Jednostka może upaść, drgać lub emitować hałas. Może to spowodować niewystarczającą wydajność urządzenia. Może spowodować skraplanie i kapanie wody. Czy jest zapewniony dobry odpływ wody? Czy napięcie jest zgodne z podanym na tabliczce znamieniowej? Czy przewody i rury są podłączone poprawnie i bezpiecznie? Czy urządzenie jest podłączone do bezpiecznego uziemienia? Czy przewód zasilający jest odpowiedni? Czy wlot i wylot powietrza nie jest zasłonięty. Może spowodować skraplanie i kapanie wody. Może to spowodować usterkę elektryczną albo uszkodzić części. Może to spowodować usterkę elektryczną albo uszkodzić części. Może to spowodować porażenie prądem. Może to spowodować usterkę elektryczną albo uszkodzić części. Może to spowodować niewystarczającą wydajność urządzenia. Czy została zmierzona długość instalacji? Wydajność chłodzenia może być niewystarczająca. Próba pracy 1. Przed rozpoczęciem pracy (1) Nie włączaj zasilania przed całkowitym zakończaniem instalacji (2) Przewody zasilania muszą być podłączone proprawnie i bezpiecznie. (3) Zawory odcinające z rur łączących powinny zostać otwarte. (4) Wszystkie zanieczyszczenia muszą zostać usunięte z urządzenia. 2. Próba pracy (1) Włącz zasilanie, naciśnij przycisk "ON/OFF" na pilocie zdalnego sterowania, aby rozpocząć pracę. (2) Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb pracy i sprawdzić czy urządzenie pracuje poprawnie czy nie. 23

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55

MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55 MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55 Spis treści 1 - Środki bezpieczeństwa... 2 - Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna... 3 - Specyfikacja techniczna... 4 - Wymiary... 5 - Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S MODEL LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA Oświadczenie CE: Niniejszym firma SHARP Electronics

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BN46-00299C-03

Instrukcja obsługi BN46-00299C-03 Instrukcja obsługi PE40C PE46C PE55C Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jakości pracy.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0600-E02 PL DIGITAL CAMERA X0 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych A-EHH-100-81(1) Telewizor LCD Instrukcja obsługi Instrukcja podłączenia i programowania Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z dodatkowych urządzeń Korzystanie z funkcji MENU Informacje dodatkowe KDL-46R473A

Bardziej szczegółowo

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI 4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI Instrukcja obsługi SRD-480D 4-Kanałowy Rejestrator DVR HD-SDI Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY PA-VR0E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI Opisywane urządzenie jest zgodne z dyrektywą 89/336/EWG z uwzględnieniem poprawki 93/68/EWG. Ostrzeżenia Zasady użytkowania Nie używaj słuchawek ani

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Instrukcja obsługi Przygotowania do użycia projektora Rzutowanie obrazu Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Korzystanie z projektora przy użyciu sieci Zmiana ustawień projektora

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo