Grupa pracująca nad kolonografią MR uważa za lepszą technikę ciemnego światła, oraz rozdęcie jelita powietrzem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa pracująca nad kolonografią MR uważa za lepszą technikę ciemnego światła, oraz rozdęcie jelita powietrzem"

Transkrypt

1 Grupa pracująca nad kolonografią MR uważa za lepszą technikę ciemnego światła, oraz rozdęcie jelita powietrzem Niemieccy badacze, pionierzy kolonografii MR (MRC - MR colonography) pracują nad rozszerzeniem swojej oceny obrazowania techniką ciemnego światła, którą stworzyli w 2001 roku Niemieccy badacze, pionierzy kolonografii MR (MRC - MR colonography) pracują nad rozszerzeniem swojej oceny obrazowania techniką ciemnego światła, którą stworzyli w 2001 roku. W dwóch niedawno opublikowanych artykułach, radiolodzy z University Hospital w Essen omówili skuteczność techniki obrazowania ciemnym światłem i zbadali wpływ na tę technikę zastosowanego środka kontrastowego -powietrza versus wody. Przed dniami ciemnego światła była standardowa kolonografia MR, która polega na nabywaniu ultraszybkich trójwymiarowych obrazów T1-zależnych w sekwencji echa gradientowego, na pojedynczym wstrzymanym wdechu, w systemie MR z gradientami o dużej wydajności. W standardowej MRC okrężnica jest rozdęta ciepłą wodą z kranu zmieszaną z paramagnetycznym środkiem kontrastowym, który ukazuje ubytki wypełnienia jako czarne masy na tle jasnego światła okrężnicy. Niestety technika ta ma istotne ograniczenie - trudność odróżnienia stolca i małych kieszonek powietrza od guzów i polipów. Wszystkie są czarne w obrazach MRI. Ponadto standardowa MRC wymaga zarówno obrazowania w pozycji na brzuchu, jak i na plecach, by zniwelować występowanie kieszonek powietrznych. W przeciwieństwie do tego, tak zwana kolonografia MR metodą ciemnego światła, jak wykazano, jest szybsza i bardziej dokładna niż standardowa technika jasnego światła - napisali autorzy w artykule przeglądowym w Journal of Abdominal Imaging. W MRC metodą ciemnego światła, podawanie środka wypełniającego w postaci wody i paramagnetycznej substancji kontrastowej jest zaniechane na korzyść dożylnego podania kontrastu, który ukazuje ściany okrężnicy jako jasne, natomiast jej światło jako ciemne - napisali dr Waleed Ajaj, dr Jorg Debatin oraz dr Thomas Lauenstein (Abdominal Imaging online, 14 stycznia 2004). "Jeżeli tylko wykryta zostaje zmiana wystająca ze ściany okrężnicy, ta część okrężnicy powinna zostać poddana ocenie na zdjęciach przed podaniem kontrastu" - napisali.,,mierząc intensywność sygnału jaki daje zmiana w zdjęciach natywnych oraz po podaniu kontrastu, można ustalić wartość wzmocnienia przez kontrast. Wtedy różnicowanie między małymi zalegającymi cząstkami stolca, a zmianami w jelicie grubym jest proste: zalegający stolec nie wykazuje wzmocnienia kontrastem, podczas gdy zmiany rosnące zawsze wykazują". Radiolodzy z Essen oddali również niedawno do druku badanie, w którym 122 pacjentów było badanych za pomocą MRC ciemnego światła, a następnie konwencjonalną kolonoskopią. MRC, a które nie uwidoczniło zmian mniejszych niż 5 mm, ale Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 1/5

2 prawidłowo wykryło 16 z 18 zmian o wymiarach od 5 do 10 mm - napisali Ajai i współpracownicy w Abdominal Imaging. T1-zależna GRE MR kolonografia tego samego pacjenta. U góry: okrężnica wypełniona wodą podaną we wlewie doodbytniczym. U dołu: badanie wykonane innego dnia, po wypełnieniu doodbytniczym powietrzem. Obrazy dzięki uprzejmości doktora Thomasa Lauensteina Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 2/5

3 Według wyników, które są w toku publikacji w Gut, MRC ciemnego światła nie dawało wyników fałszywie dodatnich. MRC wykryło również zmiany zapalne ściany jelit u 25 z 28 pacjentów oraz przetoki jelitowe u trzech pacjentów z chorobą Crohna. Zmiany te były widoczne w obu metodach i wszystkie zostały potwierdzone w kolonoskopii konwencjonalnej. Podobną dokładność zaobserwowano w badaniu z 2001 roku (dr Thomas Lauenstein, dr Christoph Herborn i wsp., Rofo Fortschr Geb Rontgenstr Neuen Bildgeb Verfahr, Wrzesień 2001, Vol. 173:9, pp ). "W obu badaniach podkreśla się, że MRC ciemnego światła może pozwolić ominąć wiele ograniczeń związanych z technikami MRI jasnego światła" - napisali autorzy w Abdominal Imaging.,,Technika z podaniem dożylnym paramagnetycznego kontrastu pozwala na bezpośrednie przedstawienie ściany jelita grubego. Stąd też jasna ściana okrężnicy może być z łatwością odróżniona od ciemnego, wypełnionego wodą jej światła. Ten sposób bezpośredniej wizualizacji patologii jelita grubego zmniejsza częstość wyników fałszywie dodatnich...". Ostrzegli oni jednak, że pacjenci muszą być dokładnie badani pod kątem przeciwwskazań do wykonania MRI, w tym w kierunku ciężkiej klaustrofobii oraz obecności metalowych implantów, rozruszników serca, czy protez stawu biodrowego, które normalnie nie są przeciwwskazaniem do MRI, ale utrudniają analizę okrężnicy esowatej i prostnicy. Porównanie kontrastu z powietrza do kontrastu wodnego w MRC W kolejnym, nowym badaniu radiolodzy z Essen próbowali ustalić, co sprawowało się lepiej jako czynnik napełniający w MRC ciemnego światła - powietrze, czy woda. (Journal of Magnetic Resonance Imaging, Luty 2004, Vol. 19:2, pp ). "Strach przed pogorszeniem jakości obrazu z powodu podatności na artefakty na granicy powietrze/tkanka długo faworyzował użycie wody lub roztworów wodnych dla rozdęcia jelita grubego w MRC" - napisali.,,wraz z dostępnością wysokiej jakości gradientów pozwalających na bardzo krótkie czasy nabycia danych, potencjalnie istotne zakłócenia są zredukowane. W związku Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 3/5

4 z tym zainteresowanie stosowaniem środków gazowych wzrosło. Zapobiegają one ryzyku wycieku i sugeruje się, że są związane z mniejszym dyskomfortem w porównaniu do płynu". Grupa wykonała MRC ciemnego światła, a następnie konwencjonalną kolonoskopię w grupie 50 pacjentów, u których podejrzewano zmiany patologiczne w jelicie grubym. Pacjenci byli randomizowani do dwóch grup po 25 osób, z których w jednej grupie zastosowano wodę, a w drugiej powietrze przed wykonaniem badania obrazowego. Ponadto pięciu zdrowych ochotników zgodziło się na poddanie badaniu MRC dwukrotnie - raz z wodą, a raz z podaniem powietrza, a następnie na badanie konwencjonalne. Pacjenci i ochotnicy poddani zostali standardowemu przygotowaniu jelit, w tym podaniu 3 litrów Golytely (Braintree Laboratories, Braintree, MA), otrzymali też 40 mg Buscopanu - środka przeciwskurczowego, a następnie dostali przez cewnik około 2000 ml ciepłej wody lub 2000 ml powietrza. Dane z MR zostały uzyskane przy użyciu połączenia dwóch cewek na 1,5- teslowym skanerze Magnetom Sonata (Siemens Medical Solutions, Erlangen, Niemcy). Trójwymiarowe T1 - zależne obrazy w sekwencji echa gradientowego (96 przekrojów, efektywna grubość przekroju 1,54 mm) były nabyte w płaszczyźnie czołowej, a parametry sekwencji były następujące: TR/TE 3,1/1,1 ms, kąt obrotu - 12ş, FOV 450 x 450. Następnie podano dożylnie paramagnetyczny środek kontrastowy- Gd-BOPTA (0,2 mmol/kg) i powtórzono tę samą sekwencję obrazowania z 75-sekundowym opóźnieniem. Trójwymiarowe obrazy z MRC, zarówno przed, jak i po podaniu kontrastu, zostały badane na stacji roboczej Siemens Virtuoso przez dwóch radiologów, którzy nie znali wyników, i którzy stawiali diagnozę wspólnie. Analiza zawierała obliczenie współczynnika sygnał - szum między ścianą jelita, a jego światłem dla każdego z sześciu odcinków jelita, ocenę stopnia rozdęcia w każdym segmencie, ocenę stopnia artefaktów w MR, oraz stwierdzenie patologii jelita grubego. Według wyników, w MRC z wodą uwidoczniono cztery twory u czterech pacjentów (25 mm, 20 mm, 10 mm i 8 mm) oraz zmiany związane z chorobą zapalną jelit u kolejnych czterech pacjentów - piszą autorzy. Dwie największe zmiany były złośliwe. Pojedynczy, czteromilimetrowy polip został przeoczony w technice z użyciem wody, co wykazała wykonana tego samego dnia u wszystkich pacjentów kolonoskopia konwencjonalna. W grupie z MRC z powietrzem ujawniono kolejne cztery zmiany u czterech pacjentów oraz zmiany wskazujące na wrzodziejące zapalenie jelita grubego u trzech osób. Kolonoskopia konwencjonalna nie wykazała dodatkowych patologii. "Wszystkie wykryte zmiany w jelicie grubym wykazywały wzmocnienie po dożylnym podaniu kontrastu paramagnetycznego" - napisali autorzy.,,cztery zmiany (trzy raki i jeden polip) wykazały silniejsze wzmocnienie, niż normalnie występujące w ścianie jelita grubego", podczas gdy wzmocnienie w pozostałych zmianach było identyczne ze wzmocnieniem ściany jelita grubego. Wskaźnik jakości obrazu był lepszy przy zastosowaniu powietrza (1,2 dla powietrza versus 1,3 dla wody, wśród ochotników), ale różnica ta nie była istotna statystycznie. Natomiast zastosowanie powietrza dało dużo lepsze rozdęcie jelita niż woda (p U pacjentów i ochotników artefakty nie stanowiły problemu zarówno przy zastosowaniu powietrza jak i wody, chociaż było kilka artefaktów związanych z ruchem. Były natomiast istotne statystycznie różnice we współczynniku kontrast - szum, ze średnią 43,5 dla rozdęcia powietrzem i średnią 36, Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 4/5

5 (p "Niewielki wyciek wody i jeden przypadek nietrzymania odbytniczego po rozdęciu wodą były zrównoważone przez dwóch pacjentów narzekających na skurcze jelita po rozdęciu powietrzem" - stwierdzili autorzy. Technika ciemnego światła pozwala na ominięcie wielu ograniczeń wcześniejszych protokołów MRC - podali autorzy.,,trójwymiarowa natura stosowanych T1-zależnych sekwencji zapewnia wspaniałe rozwiązania przestrzenne we wszystkich trzech planach, pozwalając tym samym na wykrycie zmian jelita grubego tak małych jak 5 mm". Co więcej, osiem z dziewięciu zmian było wykrytych w MRC z wodą, a żadna zmiana nie została pominięta przy zastosowaniu powietrza. Ponadto zastosowanie ultrakrótkich (0,6 sekundowych) czasów echa praktycznie wyeliminowało obecność podatności na zakłócenia w przypadku rozdęcia powietrzem, ponieważ po prostu nie było czasu na wystąpienie zakłócenia fazowego. Stąd też nie było zaskoczeniem, że jakość obrazu po podaniu powietrza i wody nie wykazała istotnych statystycznie różnic". "Podsumowując, uważamy, że MRC może być wykonywane zarówno z zastosowaniem powietrza, jak i wody jako środka rozciągającego" - napisali. Wciąż jednak,,nieco lepsze CNR i lepsze rozdęcie odbytnicy i esicy wydaje się wskazywać na rozdęcie powietrzem, jako lepszą metodę" Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 5/5

Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego

Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego Lek. med. Łukasz Gmerek Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: prof. UM. dr hab. Piotr Krokowicz

Bardziej szczegółowo

Rak piersi diagnostyka

Rak piersi diagnostyka Rak piersi diagnostyka Dziedziczny rak piersi i jajnika najczęściej jest spowodowany mutacjami w genie BRCA1 na chromosomie 17q21. Obserwowane są powtarzalne mutacje, z których trzy stanowią ponad 90%

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak jelita grubego RAK jelita grubego / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Fundacja Projan Warszawa 2014 r. Wydanie I Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej dowiedziałeś się, że masz raka jelita

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii

Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii 1 Wytyczne ESPEN: Żywienie pozajelitowe w Intensywnej Terapii Pierre Singer 1, Mette M. Berger 2, Greet Van den Berghe 3, Gianni Biolo 4, Philip Calder 4, AlastairForbes 6, Richard Griffiths 7, Georg Kreyman

Bardziej szczegółowo

Obrazowanie w medycynie. Rezonans magnetyczny Technika PET USG

Obrazowanie w medycynie. Rezonans magnetyczny Technika PET USG Obrazowanie w medycynie Rezonans magnetyczny Technika PET USG Rezonans magnetyczny Rezonans magnetyczny jest jedną z najmłodszych technik wprowadzonych do diagnostyki obrazowej.

Bardziej szczegółowo

Rosnąca ilość informacji możliwych do uzyskania

Rosnąca ilość informacji możliwych do uzyskania TK I MR SERCA niezbędna jakość diagnostyki obrazowej w kardiologii Od kilku lat obserwujemy szczególnie intensywny rozwój metod diagnostyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego. W związku z tym

Bardziej szczegółowo

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY Mając detektor scyntylacyjny możemy zmierzyć natężenie promieniowania wychodzącego z jakiegoś narządu, a jeśli wybierzemy odpowiednie okno amplitud, to

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Amyvid 800 MBq/ml roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 800 MBq of

Bardziej szczegółowo

Rezonans magnetyczny (MR)

Rezonans magnetyczny (MR) 28 Rezonans magnetyczny (MR) Badanie Rezonansu Magnetycznego (MR), stanowi metodę obrazowania ciała umożliwiająca uzyskanie bardzo szczegółowych obrazów narządów i tkanek w organizmie, bez narażenia na

Bardziej szczegółowo

Obrazowanie serca metodą CMR. Znaczenie MRI w diagnostyce kardiologicznej. Płaszczyzny obrazowania 2015-04-24 II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

Obrazowanie serca metodą CMR. Znaczenie MRI w diagnostyce kardiologicznej. Płaszczyzny obrazowania 2015-04-24 II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK Obrazowanie serca metodą CMR Znaczenie MRI w diagnostyce kardiologicznej Podczas jednego badania CMR można uzyskać szczegółowe informacje o morfologii oraz czynności serca, zarówno w spoczynku, jak i w

Bardziej szczegółowo

HOMEOPATIA TO BZDURA

HOMEOPATIA TO BZDURA "THE LANCET": HOMEOPATIA TO BZDURA W okresie 9. 07. 1998 r. do 30. 06. 2005 r. rząd szwajcarski zrealizował program oceny medycyny komplementarnej (PEK) obejmujący 5 terapii (medycynę antropozoficzną,

Bardziej szczegółowo

Parkinson Polska. Kwartalnik. Nr 2 (11) Ogólnopolski Biuletyn o Chorobie Parkinsona KRS 0000221902 ISSN 2082-2073. Oda do zdrowia

Parkinson Polska. Kwartalnik. Nr 2 (11) Ogólnopolski Biuletyn o Chorobie Parkinsona KRS 0000221902 ISSN 2082-2073. Oda do zdrowia Kwartalnik Nr 2 (11) ISSN 2082-2073 egzemplarz bezpłatny 2014 Parkinson Polska Ogólnopolski Biuletyn o Chorobie Parkinsona Oda do zdrowia O! Jakby to dobrze było, gdybyś do mnie powróciło, zdrówko moje!

Bardziej szczegółowo

Czy, co i kiedy badać w bólach głowy?

Czy, co i kiedy badać w bólach głowy? ISSN 1734 5251 Czy, co i kiedy badać w bólach głowy? Jacek J. Rożniecki Katedra i Klinika Neurologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi STRESZCZENIE Badania diagnostyczne w bólach głowy,

Bardziej szczegółowo

kwartalnik j-elita.org.pl

kwartalnik j-elita.org.pl Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego kwartalnik Choroba Leśniowskiego-Crohna j-elita.org.pl ISSN 1898-6749 4 nr (16) październik - grudzień 2011 Szanowni Państwo, W imieniu Towarzystwa J-elita i wszystkich

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla chorych na GIST (Nowotwory podscieliskowe przewodu pokarmowego)

Poradnik dla chorych na GIST (Nowotwory podscieliskowe przewodu pokarmowego) Global GIST-Network Poradnik dla chorych na GIST (Nowotwory podscieliskowe przewodu pokarmowego) Deutsch English Español Francaçis Italiano Nederlands Norsk Polski Português Markus Wartenberg / Peter Reichardt

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Towarzystwo Ortopedyczne LECZENIE PACJENTÓW ZE ZŁAMANIAMI NISKOENERGETYCZNYMI

Brytyjskie Towarzystwo Ortopedyczne LECZENIE PACJENTÓW ZE ZŁAMANIAMI NISKOENERGETYCZNYMI Brytyjskie Towarzystwo Ortopedyczne LECZENIE PACJENTÓW ZE ZŁAMANIAMI NISKOENERGETYCZNYMI Polskie Towarzystwo Osteoartrologii, 2013 British Orthopaedic Association PATRON H.R.H. THE PRINCE OF WALES THE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 4 Moczowód. Wprowadzenie i wiadomości ogólne Moczowód wprowadzenie

SEKCJA 4 Moczowód. Wprowadzenie i wiadomości ogólne Moczowód wprowadzenie SEKCJA Moczowód Wprowadzenie i wiadomości ogólne Moczowód wprowadzenie Zmiany wrodzone Zdwojenie i ektopia moczowodu Torbiel ujścia moczowodu (ureterocele) Zmiany zapalne Pęcherzykowe zapalenie błony śluzowej

Bardziej szczegółowo

aktualności biomérieux wrzesień 2009 Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności biomérieux wrzesień 2009 Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 50 wrzesień 2009 aktualności biomérieux Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Postępowanie w przypadku nieprawidłowego wyniku badania cytologicznego 8 Identyfikacja mrna genów

Bardziej szczegółowo

Współczesna diagnostyka obrazowa choroby zwyrodnieniowej stawów Current imaging methods in diagnostics of osteoarthritis

Współczesna diagnostyka obrazowa choroby zwyrodnieniowej stawów Current imaging methods in diagnostics of osteoarthritis 155 GERIATRIA 2011; 5: 155-161 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 25.05.2011 Poprawiono 07.06.2011 Zaakceptowano/Accepted: 08.06.2011 Współczesna diagnostyka obrazowa

Bardziej szczegółowo

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Autor: Waldemar Kosiba Praca doktorska Promotor: dr hab. prof. UR Sławomir Snela Rzeszów 2015 Serdeczne

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne?

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne? Sylwia Bedyńska Aneta Brzezicka Marzena Cypryańska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej CZĘŚĆ I PRZYGOTOWANIE DANYCH DO ANALIZY STATYSTYCZNEJ ROZDZIAŁ Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska

Bardziej szczegółowo

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 -----------------

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 ----------------- We wszystkich tych przypadkach należałoby rozważyć stosowanie tabletki o większej zawartości hormonu do czasu stosowania wyżej wymienionych leków. W przypadku rifampicyny należałoby stosować dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Santa Maria della Misericordia Hospital, Sant'Andrea delle Fratte, Perugia, Włochy.

Santa Maria della Misericordia Hospital, Sant'Andrea delle Fratte, Perugia, Włochy. JOURNAL OF ENDOUROLOGY listopad 2011 r. Powtarzana przezcewkowa resekcja guza pęcherza moczowego przeprowadzana w świetle białym u pacjentów z nienaciekającym błony mięśniowej rakiem urotelialnym pęcherza

Bardziej szczegółowo

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego Redakcja: Jacek Fijuth, Rafał Dziadziuszko Zespół autorski: Jacek Fijuth, Rafał Dziadziuszko, Wojciech Biernat, Barbara Bobek-Billewicz, Wiesław Bonicki, Michał Jarząb,

Bardziej szczegółowo

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Praca statutowa nr 06.30.003.6 Warszawa, grudzień 2006 Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

kwartalnik j-elita.org.pl Szanowni Państwo, W numerze: Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita

kwartalnik j-elita.org.pl Szanowni Państwo, W numerze: Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita j-elita.org.pl Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego kwartalnik Choroba Leśniowskiego-Crohna ISSN 1898-6749 3 nr (23) lipiec wrzesień 2013 Szanowni Państwo, Z niewielkim opóźnieniem przesyłamy kolejny

Bardziej szczegółowo

Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych

Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych Wydział Wojskowo Lekarski Oddział Fizjoterapii Tomasz Szkudlarek Nr albumu 092023 Skuteczność poizometrycznej relaksacji mięśni u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo