Instrukcja montażu i obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja montażu i obsługi"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu i obsługi Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Przed instalacją uważnie przeczytaj instrukcję Uwaga:. Zainstaluj urządzenie zgodnie z instrukcją 2. Zachowaj instrukcję. Przestrzegaj środków ostrożności wymienionych w instrukcji

2 Prawidłowo zainstalowany i używany bidet powinien dobrze służyć przez lata. Przeczytaj instrukcję przed instalacją. ści WAŻNE INFORMACJE OPIS URZĄDZENIA ŚRODKI OSTROZNOŚCI OBSŁUGA NSTALACJA KONSERWACJA USUWANIE USTEREK CERTYFIKATY GWARANCJA FORMULARZ REJESTRACYJNY

3 WAŻNE INFORMACJE PONIŻSZE SYMBOLE ZOSTAŁY UŻYTE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI W CELU OZNACZENIA POZIOMU EWENTUALNEGO NIEBEZPIECZEŃSTWA OSTRZEŻENIE Wskazuje na potencjalne niebezpieczeństwo, które może spowodować poważne obrażenia ciała. Wskazuje na potencjalne niebezpieczeństwo, które może spowodować niewielkie/umiarkowane obrażenia ciała lub zniszczenie urządzenia

4 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE Chroń urządzenie przed bezpośrednim działaniem słońca oraz materiałami łatwo palnymi. Nie rozkręcaj urzdzenia. Spowoduje to wygaśnięcie gwarancji. Poparzenie spowodowane niską temperaturą Poparzenia zazwyczaj są wynikiem zetknięcia skóry z bardzo wysoką temperaturą, np. z ogniem, wrzątkiem, gorącym olejem, itd. Czasami jednak skóra w zetknięciu z działaniem niskiej temperatury (40 stopni C 60 stopni C) przez dłuższy okres również ulega poparzeniom. Osoby z delikatną skórą powinny mieć na uwadze niniejsze ostrzeżenie..

5 WAŻNE INFORMACJE ś ó Do czyszczenia urządzenia nie używaj środków chemicznych, tylko wilgotnej szmatki lub łagodnych środków czyszczących. Zastosuj wszelkie środki ostrożności, gdy z urządzenia korzysta osoba niepełnosprawna, starsza lub dziecko. Nie używaj siły fizycznej do zamykania pokrywy i deski sedesowej. Nie stawaj na urządzeniu.

6 WAŻNE INFORMACJE Nie ciągnij za przewód dopływu wody Chroń urządzenie przed zamoczeniem. Skóra człowieka ulega poparzeniu w kontakcie z gorącą wodą. Skóra człowieka ulega poparzeniu w kontakcie z gorącą wodą. Osoby chore i dzieci powinny być nadzorowane, gdy korzystają z urządzenia. Zawsze używaj wody o niskiej temperaturze, gdy z bidetu korzystają: 1. Dzieci 2. Osoby chore 3. Osoby z bardzo delikatną skórą 4. Osoby niepełnosprawne

7 Pojemnik na płyn do higieny intymnej kobiet Ustawienie funkcji: -higiena pośladków, -lewatywa, -higiena intymna kobiet Przycisk czyszczenia dyszy Pokrywa z systemem hydraulicznym Informacja z ostrzeżeniami Dysza mycia pośladków i lewatywy Dysza higieny intymnej kobiet Podłączenie zimnej wody Podłączenie ciepłej wody Regulator temperatury wody Deska

8 OPIS CZĘŚCI Trójnik 1/2 cala Wąż łączący (BIAŁY) 4m Wąż dopływu wody Śruby - 2 szt. Nasadki Podkładki Podkładki montażowe Nakrędki Klucz Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja montażu i obsługi ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Ciśnienie wody powinno wahać się pomiędzy kgf/cm2 (28.4 psi psi) 2. Bidet podłącz tylko do bieżącej wody. 3. Zabezpiecz bidet przed zamarzaniem. 4. Zabezpiecz bidet przed bezpośrednim działaniem słońca. Plastik może się odbarwić. 5. Nie ciągnij za wąż doprowadzający wodę. Mogą nastąpić wycieki. 6. Nie używaj zbyt dużej siły przy korzystaniu z drążka wybierania roadzaju zabiegu. 9

9 OBSŁUGA HIGIENA POŚLADKÓW I LEWATYWA - Usiądź na desce. Wybierz opcję higieny pośladków i lewatywy przesuwając drążek do siebie (do tyłu). Stop Higiena pośladków REGULACJA CIŚNIENIA WODY ORAZ FUNKCJA LEWATYWY woda dostaje się do środka wydalenie pozostałości - Ciśnienie wody reguluje się ręcznie, w 5-stopniowej skali; - W celu uruchomienia funkcji lewatywy powoli zwiększaj ciśnienie wody, aż woda dostanie się do odbytu; - Przybierz pozycję, by woda z łatwością dostała się do organizmu; - Gdy woda wypełni twój organizm, napnij mięśnie brzucha, by pozbyć się nie wydalonych pozostałości przemiany materii. W razie potrzeby, czynność tę można powtórzyć parę razy. 10

10 HOT (ciepła) OBSŁUGA Higiena intymna kobiet HIGIENA INTYMNA KOBIET. By wybrać opcję higieny intymnej, powoli przesuwaj drążek od siebie (do przodu). Stop Higiena pośladków Lewatywa Higiena intymna kobiet Cold (zimna) REGULACJA TEMPERATURY WODY Temperaturę wody można regulować, tak jak to pokazano na rysunku. PRZYCISK CZYSZCZENIA DYSZ Dla uzyskania maksymalnej higieny, każdorazowo przed oraz po skorzystaniu z bidetu wciśnij przycisk, by oczyścić dysze. 11

11 INSTALACJA 1 Zdemontuj starą deskę wraz z pokrywą 2 Zakręć zawór doprowadzający wodę.

12 INSTALACJA 3 Podłącznie trójnika (ciepła i zimna woda) 1. Usuń pozostalą wodę z obiegu 2. Odkręć wężyk ciepłej / zimnej wody 3. Zamontuj trójnik (patrz rysunek). 4. Podłącz przewody doprowadzające ciepłą/zimną wodę. 5. Podłącz wężyk ciepłej / zimnej wody (7/8 3 /8 ) Uszczelka Wskazówka: Nie dokręcaj na siłę poszczególnych części. Na poczatku używaj tylko siły rąk, później stopniowo dokręcaj części coraz mocniej, tak aby nie było przecieków wody. 13

13 INSTALACJA 4 Instalacja Bio Bidetu. Włóż śruby montażowe w metalowe podkładki a następnie umieść je w spodniej części Bio Bidetu (patrz rysunek obok). 2. Przykręć Bio Bidet do muszli sedesowej. Wsuń śruby wraz z podkładkami montażowymi w szczeliny 5 Podłącz wąż zimnej i ciepłej wody do Bio Bidetu Zabezpiecz przewody przed ewentualnym uszkodzeniem.

14 KONSERWACJA Czyszczenie dyszy - Wyciągnij dyszę i wyczyść ją miękką szczoteczką - Po wyczyszczeniu dyszy wciśnij przycisk wypłukania wody z obiegu. *** UWAGA *** - Nie pij wody wypływającej z dysz. - Nie używaj siły do wyciągania dysz.

15 USUWANIE USTEREK Przed kontaktem z serwisem prosimy o sprawdzenie niżej opisanych problemów Problem Co robić Uwagi Niewłaściwy strumień wody 1.Sprawdź czy nie jest zakręcony zawór. 2.Oczyść dyszę Brak węża ciepłej wody przy umywalce Wyciek wody Podłącz bidet do innego źródła wody Sprawdź podłączenie wody i dokręć, jeśli się poluzowało. Jeśli wyciek nastąpił w Bio Bidecie, natychmiast zamknij dopływ wody i skontaktuj się z serwisem. CHARAKTERYSTYKA I CERTYFIKATY Funkcja natryskowej lewatywy. Centralny wirujący napowietrzony strumień wody powstaje w połączeniu strumienia z dyszy centralnej oraz 6-u obwodowych strumieni. (U.S Patent No. US B2, Korean Patent No ) Korean Medical appliance production lisence : No Certified by KOREAN FDA Certyfikat jakości : ISO 9001 oraz ISO 14001

16 GWARANCJA ZAKRES ŚWIADCZEŃ GWARANCYJNYCH: 1. Gwarantem jakości urządzenia jest HAPPY HOUSE, Elbląg, ul. Traugutta 31C, 2. HAPPY HOUSE gwarantuje najwyższą jakość urządzenia produkcji firmy UCI, Inc USA odpowiadającą właściwościom i przeznaczeniu określonym w instrukcji obsługi. 3. Gwarancja na urządzenie jest udzielana wyłącznie konsumentowi tzn. osobie fizycznej, która nabywa BioBidet w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą bądź zawodową (Dz.U. Nr 141, poz z 2002 r.). 4. HAPPY HOUSE udziela, przy założeniu, że spełnione będą przedstawione poniżej warunki, gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od daty zakupu urządzenia przez klienta. NUMER ZGŁOSZENIA 1. W celu wcześniejszego sprawdzenia zasadności roszczenia gwarancyjnego, warunki gwarancji przewidują, że klient, lub autoryzowany sprzedawca PRZED wysłaniem urządzenia skontaktuje się telefonicznie z HAPPY HOUSE lub wyśle a na adres: i przedstawi usterkę. 2. Klient lub autoryzowany sprzedawca otrzymają wówczas numer zgłoszenia. Następnie urządzenie wraz z numerem zgłoszenia musi zostać przesłane do naprawy w oryginalnym opakowaniu. 3. Firma HAPPY HOUSE poinformuje o adresie na który należy dokonać przesyłki. 4. Przesyłki nieopłacone nie będą przyjmowane WARUNKI GWARANCJI 1. Świadczenia gwarancyjne będą wykonywane tylko wtedy, jeśli razem z urządzeniem przesłana zostanie kopia oryginalnej faktury lub paragonu. 2. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od daty dostarczenia reklamowanego urządzenia do Autoryzowanego Serwisu. 3. Jeżeli urządzenie musi zostać zamontowane w nietypowym miejscu lub podłączone do nietypowej instalacji, gdzie dołączony osprzęt nie jest wystarczający, nie będzie to uznawane jako wada materiałowa lub produkcyjna. 4. Podstawa gwarancji wygaśnie, jeśli na urządzeniu przeprowadzone zostaną naprawy, lub zostanie ono otworzone przez nieautoryzowany punkt serwisowy lub przez klienta. 5. Jeżeli w okresie trwania gwarancji zostaną wykonane 4 naprawy o tym samym charakterze i SERWIS stwierdzi bezskuteczność kolejnej naprawy, sprzedawca jest zobowiązany do wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad lub zwrotu zapłaconej kwoty pieniężnej. 6. Uszkodzone urządzenia, które nie kwalifikują się do naprawy gwarancyjnej, naprawiane będą na koszt Klienta. Firma HAPPY HOUSE poinformuje klienta o tym, że usterka nie kwalifikuje się do naprawy gwarancyjnej. Jeśli w ciągu 4-ch tygodni od chwili poinformowania Klienta nie udzieli on zl ecenia naprawy na piśmie, z zapewnieniem o przyjęciu kosztów naprawy, firma HAPPY HOUSE odeśle urządzenie do klienta. Koszty przesyłki i opakowania naliczone zostaną w takim przypadku i pobrane od Klienta za zaliczeniem pocztowym przy dostawie urządzenia. 7. W przypadku uzasadnionych reklamacji wyrób odesłany zostanie do klienta na koszt HAPPY HOUSE. 8. Inne niż powyższe świadczenia gwarancyjne nie będą udzielane.

17 GWARANCJA ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI: HAPPY HOUSE odmawia przyjęcia reklamacji w przypadku: 1. Stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi. 2. Dostarczenia urządzenia brudnego lub noszącego ślady napraw we własnym zakresie. 3. Stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu. 4. Wady formalnej związanej z dokumentami sprzedaży urządzenia jak: niewypełniony dokument gwarancyjny lub brak dowodu zakupu. GWARANCJĄ JAKOŚCI NIE SĄ OBJĘTE WADY: 1. Części, które przy zgodnej z zaleceniami eksploatacji podlegają naturalnemu zużyciu przed upływem okresu gwarancji np. filtry 2. Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych urządzenia i wyposażenia. 3. Uszkodzenia spowodowane wadliwym montażem urządzenia, niezgodnym z instrukcją montażu. 4. Uszkodzenia powstałe wskutek stosowania innych chemicznych środków czyszczących niż zalecane przez producenta. 5. Zmiany koloru urządzenia spowodowane złymi warunkami panującymi w pomieszczeniu, w którym zamontowano urządzenie. 6. Uszkodzenia powstałe w wyniku napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione. 7. Uszkodzenia związane z brakiem zalecanych czynności konserwacyjnych - patrz instrukcja obsługi. PRZENIESIENIE GWARANCJI NA INNE OSOBY Gwarancja udzielana jest wyłącznie pierwotnemu kupującemu (klientowi) i nie może być przenoszona na inne osoby. Poza firmą HAPPY HOUSE żadna inna osoba trzecia (np. sprzedawca itp.) nie jest upoważniona do składania zobowiązań gwarancyjnych w imieniu firmy HAPPY HOUSE. ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE Klientowi nie przysługuje żadne prawo do roszczenia o odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku niewłaściwie wykonywanych napraw gwarancyjnych. Odpowiedzialność firmy HAPPY HOUSE ograniczona jest do kwoty odpowiadającej wartości towarowej urządzenia. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową (Dz.U. z 2002r, nr 141, poz.1176) REJESTRACJA GWARANCJI Aby nabyć prawa do 2-u letniej gwarancji, należy w ciągu 14 dni licząc od daty zakupu BioBidetu, wypełnić oraz odesłać na adres HAPPY HOUSE, ul. Nowogrodzka 50 lok 515, Warszawa, FORMULARZ GWARANCYJNY. Można też wejść na stronę (gwarancja) i wypełnić formularz on-line. 18

18 GWARANCJA REJESTRACJA GWARANCJI MODEL. Numer seryjny urządzenia.. NABYWCA: Imię i nazwisko. Adres:. Miasto:.. Kod pocztowy: Telefon: FAX: SPRZEDAWCA: Nazwa sklepu:. Adres:. Miasto:.. Kod pocztowy: REJESTRACJA GWARANCJI Aby nabyć prawa do 2 letniej gwarancji, należy w ciągu 14 dni licząc od daty zakupu BioBidetu, wypełnić oraz odesłać na adres HAPPY HOUSE, ul. Nowogrodzka 50 lok 515, Warszawa, powyższy formularz. Można też wejść na stronę (gwarancja) i wypełnić formularz on-line.. 19

19 lifestyle upgrade Dziękujemy za zakup urządzenia Bio Bidet. Jego producent, BBC Innovation z USA, dołożył wszelkich starań, aby urządzenie to niezawodnie służyło przez długie lata jego użytkownikowi. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcją obsługi i montażu. Z powazaniem, Wyłaczny dystrybutor na Polskę Bio Bidet by BBC Innovation company. Happy House / ul. Nowogrodzka 50 lok 515 / Warszawa / tel. (22) / / BioBidet by BBC Innovation, The Bidet Company Bio Bidet is Registered Trade Mark. All rights reserved 2003

20 Wyprodukowano przez: BBC Innovation, Inc 205 Berg Street Algonquin, IL Wyłączny importer na Polskę: HAPPY HOUSE Ul. Nowogrodzka 50 lok Warszawa Instrukcja montażu i obsługi BioBidetu BB- i 3000 Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie fragmentów bez pisemnego zezwolenia Happy House zabronione.

Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu. z dnia 05.01.2012 r.

Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu. z dnia 05.01.2012 r. Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu z dnia 05.01.2012 r. Spis Treści: OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.amelis-colour.com stanowi własność DELTIM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE KLIKNIJ TUTAJ, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO AKTUALNEJ WERSJI ONLINE tego dokumentu, który zawiera najnowsze informacje oraz jest bardziej funkcjonalny dzięki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży MIREX Sp. z o.o. z dnia 01.10.2009r.

Ogólne warunki sprzedaży MIREX Sp. z o.o. z dnia 01.10.2009r. Ogólne warunki sprzedaży MIREX Sp. z o.o. z dnia 01.10.2009r. Spis treści Strona Ogólne warunki sprzedaży...2 Zawarcie umowy sprzedaży...2 Cena...2 Gwarancja jakości...2 Warunki dostawy...3 Termin płatności

Bardziej szczegółowo

WYWAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI SBM99A

WYWAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI SBM99A WYWAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI SBM99A CASTEX Ul. Fordońska 44 PL 85-719 Bydgoszcz tel. 00 48 052 569 30 45 kom.00 48 500 221 936 www.castex.pl 1 SPIS TREŚCI 1. Ogólne 1.1. Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A.

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.komputronik.pl prowadzony jest przez Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A.

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. Szanowny Abonencie, Poniżej przedstawiamy Ci jako Ubezpieczonemu zmienione Warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Maxcom MS450 Dual SIM

Skrócona instrukcja obsługi Maxcom MS450 Dual SIM Skrócona instrukcja obsługi Maxcom MS450 Dual SIM Więcej informacji można znaleźć w pełnej wersji instrukcji obsługi. Instrukcję można pobrać ze strony www.maxcom.pl OPIS TELEFONU NAZWA KRÓTKI OPIS 1 EKRAN

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTÓW Suunto Oy tel. +358 9 875870 faks. +358 9 87587301 Suunto USA tel. 1 (800) 543-9124 Suunto Canada tel. 1 (800) 776-7770 Centrum europejskie tel. +358 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki stron, wynikające z korzystania ze sklepu internetowego, umieszczonego pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi. Router mobilny LTE HUAWEI E5372

Skrócona instrukcja obsługi. Router mobilny LTE HUAWEI E5372 Skrócona instrukcja obsługi Router mobilny LTE HUAWEI E5372 Dziękujemy za zakup Routera mobilnego Huawei E5372. Urządzenie zapewnia użytkownikom szybką łączność w sieci LTE/HSPA+/GPRS. W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Service Description Consumer Basic Hardware Service Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu System Klienta. Do celów związanych z niniejszą Umową System definiowany jest jako system firmy Dell

Bardziej szczegółowo

Skanery. ScanMate. i1150/i1180. Podręcznik użytkownika. A-61816_pl 5K2886

Skanery. ScanMate. i1150/i1180. Podręcznik użytkownika. A-61816_pl 5K2886 Skanery ScanMate i1150/i1180 Podręcznik użytkownika A-61816_pl 5K2886 Licencje innych firm This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander.

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o.

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o. Regulamin- ZEGARKI.PL- od 07.12.2012 Strona 1 z 10 REGULAMIN SKLEPU ZEGARKI.PL Ważny od 07.12.2012 PROMOCJA DOSTAWA GRATIS!!! Dowolny produkt zapłacony kartą lub przelewem powyżej 100,00 zł dostarczymy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY I GWARANCJI ACTE Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY I GWARANCJI ACTE Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY I GWARANCJI ACTE Sp. z o.o. I. OFERTY HANDLOWE 1. Zapytanie ofertowe może wpłynąć w postaci e-maila, faksu lub listu - wymagana jest forma pisemna. 2. Oferty handlowe są odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140197 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Gratulujemy! Kupując produkty Gigaset, wybrali Państwo markę oddaną ochronie środowiska. Opakowanie tego produktu jest przyjazne dla środowiska! Więcej informacji na stronie internetowej www.gigaset.com

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą.

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą. Regulamin sklepu internetowego YES.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: YES Biżuteria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Świerzawska 1 60321 Poznań NIP: 7780171607

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo