INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

2 S t r o n a 2 SPIS TREŚCI 1. GENERALNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZASADA DZIAŁANIA DANE TECHNICZNE INSTALACJA umiejscowienie Green e-pack instalacja solarnego panelu termodynamicznego podłączenia chłodnicze podłączenia hydrauliczne czujnik temperatury podłączenia elektryczne testowanie azotem próżnia napełnianie układu chłodniczego napełnianie układu hydraulicznego włączanie systemu UŻYTKOWANIE ustawianie temperatury KONSERWACJA, NAPRAWA I CZYSZCZENIE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW... 21

3 S t r o n a 3 1. GENERALNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Aby uniknąć obrażeń, jak również uszkodzenia urządzenia należy przeczytać i stosować zalecenia zawarte w tej instrukcji. Instalacja leży po stronie kupującego. Należy dokładnie przeczytać instrukcję przed instalacją. Producent i dostawca nie odpowiadają za uszkodzenia wynikłe w wyniku podłączenia niezgodnego z instrukcją. Instalacji powinien dokonywać wykwalifikowany instalator, aby uniknąć wycieków gazu, wody i uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem. Należy unikać instalacji urządzenia w miejscach gdzie występują gazy korozyjne, przerwy lub wahania w dostawie prądu, silne pola elektromagnetyczne lub w niesprzyjającym środowisku. Podłączenia elektryczne muszą być wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami. Należy zainstalować grupę bezpieczeństwa i sprawdzić, czy działa ona prawidłowo Należy zostawić odpowiednią przestrzeń do obsługi i konserwacji. Urządzenie należy użytkować i transportować w pozycji poziomej. Powierzchnia, do której będzie przytwierdzone urządzenie powinno być płaskie, odpowiednio wytrzymałe i nie powinno powodować wibracji. Konserwacje i naprawy powinny być dokonywane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane. Woda zasilająca powinna być miękka. Twarda woda (CaCO3 powyżej 200 ppm) może powodować uszkodzenia z powodu osadzania się kamienia kotłowego na elementach hydraulicznych.

4 S t r o n a 4 2. ZASADA DZIAŁANIA Green e-packjest pompą ciepła, która może być podłączona do jakiegokolwiek zbiornika buforowego lub zasobnika ciepłej wody użytkowej. Parownik, czyli aluminiowy panel termodynamiczny, który jest wystawiony na działanie energii pobiera ciepło zarówno ze słońca jak i otoczenia. Poniższy schemat pokazuje zasadę działania systemu Green e-pack do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Rys. 1 Schemat poglądowy instalacji

5 S t r o n a 5 3. DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE Green e-pack Wydajność cieplna (termodynamiczna) [W] 2000 Moc elektryczna kompresora [W] 300 do 500 Zasilanie elektryczne 230V / 50Hz Temperatura pracy [ o C] Zakres COP Czynnik chłodniczy R134a Temperatura wody z układu termodynamicznego 55 Wymiary (wys x szer x gł) [mm] 300x415x340 Maksymalne ciśnienie robocze [bar] 8 Podłączenie zimnej wody / ciepłej wody [ ] 3/4 3/4 Waga panelu termodynamicznego [kg] 6,2 Wymiary panelu termodynamicznego 1700x800x25 Wymiary po spakowaniu (wys x szer x gł) [mm] 460x380x425 Podłączenia panelu termodynamicznego wlot/wylot [ ] 1/4 3/8 Podłączenia Green e-pack wlot/wylot [ ] 3/8 1/4 Rys. 2 Podzespoły Green E-Pack

6 S t r o n a 6 4. INSTALACJA Kolejność podłączania 1. Umiejscowienie Green e-pack 2. Instalacja panela termodynamicznego 3. Podłączenia czynnika chłodniczego 4. Podłączenia hydrauliczne 5. Czujnik temperatury 6. Podłączenia elektryczne 7. Lutowanie 8. Test instalacji chłodniczej azotem, max 10 bar 9. Opróżnienie instalacji chłodniczej (próżnia) 10. Napełnienie instalacji chłodniczej 11. Napełnienie instalacji hydraulicznej 12. Włączenie urządzenia 4.1. umiejscowienie Green e-pack Miejsce Zanim rozpoczniesz instalację, sprawdź czy miejsce, w którym zostanie umiejscowione urządzenie posiada: Dostatecznie dużo miejsca na podłączenia elektryczne i hydrauliczne. Czy jest bezpieczne i o dostatecznej nośności do przytwierdzenia zarówno panela jak i pompy ciepła Green e-pack. Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w pozycji poziomej i nie należy instalować go w żadnej innej. Maksymalna odległość pomiędzy Green e-pack i zbiornikiem nie może być większa niż 8 metrów. Należy użyć rury minimum 18mm i nie może być więcej niż 10 kolan, 2 trójników i 4 zaworów. Zaleca się umiejscowienie Green e-pack możliwie jak najbliżej zbiornika oraz użycie możliwie najmniejszej ilości akcesoriów (kolan, zaworów, itp.) dla zapewnienia optymalnego działania systemu. Zaleca się umiejscowienie Green e-pack przynajmniej 20 cm poniżej górnej krawędzi zbiornika, aby uniknąć zapowietrzania systemu lub zastosowanie odpowietrzników automatycznych. Jeśli Green e-pack jest instalowany powyżej zbiornika, można zastosować dodatkową pompę pomiędzy pompą ciepła a zbiornikiem. Zalecane jest, aby wylot ciepłej wody użytkowej był powyżej wlotu wody do pompy ciepła.

7 S t r o n a 7 Przenoszenie Urządzenie musi być transportowane i przenoszone w pozycji poziomej. Jeśli podczas przenoszenia urządzenie będzie transportowane w innej pozycji, należy ustawić je poziomo przynajmniej na 24 godziny przed instalacją. Nieprawidłowa instalacja spowoduje zerwanie gwarancji instalacja solarnego panelu termodynamicznego Zalecane jest, żeby panel termodynamiczny był mocowany w pozycji pionowej (pozycja pozioma jest dopuszczalna) z przyłączami usytuowanymi w dolnej części z boku, jak na rysunku 4. Należy zwrócić uwagę, aby nie doszło do uszkodzenia rur podczas ich gięcia. Należy zwrócić uwagę na maksymalną odległość pomiędzy panelem termodynamicznym i jednostką wewnętrzną, która nie może być większa niż 8 m. Dla uzyskania maksymalnej wydajności zaleca się jak najkrótszą odległość. System jest wypełniony gazem na łączną długość rur 8m. Panel termodynamiczny powinien być zamontowany w kierunku południowym, południowozachodnim lub południowo wschodnim z uwagi na to, że kierunek warunkuje w pewnym stopniu wydajność systemu. Pochylenie w pionie panelu może wahać się pomiędzy 10 i 90 stopni. Ponieważ panele czerpią również ciepło z powietrza, najlepiej umieścić je równolegle do najczęściej wiejących wiatrów, żeby wiatr mógł swobodnie je owiewać. Panel powinien być instalowany na ścianie zewnętrznej. Jeśli jest instalowany na dachu, nacisk śniegu nie może przekroczyć 1.0 N/m 2 i nie powinien być narażony na wiatr mocniejszy niż 28 m/s.

8 S t r o n a 8 Rys. 3 Panel termodynamiczny Rys 4. Dobre i złe podłączenie panelu termodynamicznego

9 S t r o n a podłączenia chłodnicze Lutowanie Lutowanie powinno odbywać się przez wykwalifikowane osoby. Uszkodzenia wynikłe podczas lutowania są podstawą do zerwania gwarancji. Instalację musi wykonywać osoba z uprawnieniami chłodniczymi. Zalecane jest lutowanie twarde z użyciem acetylenu lub propanu. Jako materiału dodatkowego należy użyć prętów o zawartości 40% srebra. Panele pokryte są warstwą ułatwiającą przenikanie ciepła. Aby nie zniszczyć tej warstwy zaleca się jej odcięcie lub osłonięcie mokrym materiałem. Rys 5. Typowy zestaw do lutowania twardego Podłączenia Rury używane do podłączenia panelu termodynamicznego powinny być wykonane z miedzi używanej specjalnie do układów chłodniczych. Rury biegnące wewnątrz pomieszczeń oraz przy przejściach przez ściany powinny być zaizolowane izolacją przeciwdziałającą kondensacji wody. W miejscach, gdzie wilgoć nie stanowi problemu, można pominąć izolowanie. Rury powinny być w miarę możliwości odizolowane od wody w celu uniknięcia strat mocy. Przed lutowaniem należy upewnić się, że rury nie są zawilgocone i wolne od zanieczyszczeń. Rury gazowe powinny być poprowadzone z możliwie jak najmniejszą ilością zagięć i zamocowane w taki sposób, żeby nie przenosiły hałasu i wibracji. Przed zaizolowaniem rur i załadowaniem instalacji, należy sprawdzić, czy nie występują przecieki.

10 S t r o n a 10 Rys 6. Podłączenia chłodnicze Rys. 7 Podłączenia serwisowe Rys. 8 Podłączenie panelu poziome i pionowe

11 S t r o n a 11 Zmiany ciśnienia strony niskociśnieniowej w Temperatura wody i wysokie ciśnienie zależności od temp. zew. Temp zew o C Ciśnienie (bar) Temp wody o C Ciśnienie (bar) -10 0,5-0,7 20 7,5-5 0,7-0,9 25 8,3 0 0,9-1,1 30 9,1 5 1,1-1,4 35 9,6 10 1,4-1, ,9 15 1,8-2, ,5 20 2,3-2, ,5-2, ,8 30 2,8-3,3 Rys 9. Przyłącze wys. ciśn. Rys 10. Przyłącze wys. ciśn.

12 S t r o n a podłączenia hydrauliczne Podłączenia zimnej i ciepłej wody znajdują się pod spodem Green e-pack (patrz rysunek 2) Minimalna średnica rur po stronie hydraulicznej to 18 mm. Minimalne ciśnienie pracy wynosi 1 bar. Dolot wody powinien zostać podłączony zgodnie z rysunkiem 11. Należy również zainstalować zawór bezpieczeństwa oraz sprawdzić poprawność jego działania. Instalator powinien zamontować trójniki na wlocie wylocie wody z zasobnika ciepłej wody użytkowej. Instalator musi zainstalować odpowiedni filtr, manometr, zbiornik przeponowy i zawór bezpieczeństwa jak to jest pokazane na rys. 12 i 13. Zalecane jest zainstalowanie Green e-pack 20 cm poniżej górnej dennicy zasobnika CWU. Wylot ciepłej wody powinien znajdować się powyżej pompy ciepła. Nie należy używać węży elastycznych. Należy zainstalować zawór zwrotny. Systemy hydrauliczne mogą różnić się od przedstawionych. Nie należy podłączać Green e-pack do wężownicy zasobnika ciepłej wody użytkowej z uwagi na możliwość nieosiągania temperatury maksymalnej. Rys 11. Wstawienie trójnika na rurze z zasobnika do Green e-pack

13 S t r o n a 13 Rys 12 Instalacja ze zbiornikiem z dwoma podłączeniami

14 S t r o n a 14 Rys 13 Instalacja ze zbiornikiem z 3 lub więcej podłączeniami

15 S t r o n a czujnik temperatury Dostarczony czujnik temperatury przytwierdź do zbiornika. Zalecane jest umieszczenie go w połowie wysokości. Przewód elektryczny może być wydłużony w razie potrzeby podłączenia elektryczne Podłączenia elektryczne powinny być wykonywane, gdy zostały wcześniej podłączone układ chłodniczy, układ hydrauliczny i zbiornik jest wypełniony wodą. Należy podłączyć prąd jednofazowy 230V / 50Hz z przewodem uziemiającym. Rys 14. Schemat podłączenia elektrycznego Sterownik Presostat niskiego ciśnienia Czujnik temperatury Presostat wysokiego ciśnienia

16 S t r o n a testowanie azotem Sprawdzenie spawów. Po wykonaniu wszystkich połączeń, system powinien zostać sprawdzony, czy nie występują żadne wycieki. Do tego celu należy wykorzystać azot o ciśnieniu mniejszym niż 10 bar próżnia Po wykonaniu sprawdzenia szczelności należy wywołać próżnię w układzie Green e-pack i panelu termodynamicznym. Próżnia powinno utrzymać się przynajmniej przez 30 minut napełnianie układu chłodniczego Urządzenie jest wstępnie napełnione 700g gazu chłodniczego (R134a) przygotowanym do napełnienia instalacji do 8 m długości. Aby napełnić układ należy otworzyć zawory serwisowe. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wycieków, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem napełnianie układu hydraulicznego Po przygotowaniu układu hydraulicznego, należy napełnić zbiornik wodą oraz odpowietrzyć układ włączanie systemu Green e-pack może zostać uruchomiony po spełnieniu wszystkich poprzedzających kroków. Do włączenia systemu należy podłączyć go do prądu. Po włączeniu układ termodynamiczny powinien automatycznie utrzymywać zadaną temperaturę dzięki elektronicznemu sterownikowi.

17 S t r o n a 17 Rys 15. Panel sterujący 5. UŻYTKOWANIE 5.1 ustawianie temperatury Elektroniczny termostat pokazuje temperaturę wody w danym czasie. Ustawienie standardowe to 55 o C. Aby sprawdzić ustawioną temperaturę, naciśnij przycisk SET. Aby zmienić nastawę należy przytrzymać przycisk SET przez co najmniej 7 sekund. Wtedy pokazana zostanie wartość nastawy temperatur. Możemy wtedy zmienić nastawy używając przycisków ze strzałkami góra/dół (w zakresie 20 do 55 o C). Po wybraniu żądanej temperatury, zatwierdzamy ustawienie poprzez ponowne przyciśnięcie przycisku SET. UWAGA: Zadana temperatura nie powinna nigdy przekroczyć wartości 55 o C

18 S t r o n a 18 Rys. 16. Schemat termostatu Przycisk Opis Uwagi Przytrzymaj przycisk przez co najmniej 7 sekund aby System jest wstępnie ustawiony na 55 o C SET zmienić nastawę temperatury Nie powinna być nigdy wyższa niż 55 o C GÓRA DÓŁ Zwiększa temperaturę Zmniejsza temperaturę

19 S t r o n a 19 Rys 17. Nastawianie temperatury

20 S t r o n a KONSERWACJA, NAPRAWA I CZYSZCZENIE UWAGA: Wszystkie prace konserwacyjne i naprawcze muszą być wykonywane przez wyspecjalizowane osoby Przed wezwaniem serwisu należy sprawdzić, czy występujące zakłócenia w pracy urządzenia nie są spowodowane przyczynami takimi jak: chwilowy zanik dopływu wody lub zasilania elektrycznego. Pomieszczenie, w którym stoi urządzenie musi być czyste i dobrze wentylowane Normalnie nie jest wymagane czyszczenie termodynamicznego panelu solarnego z uwagi na to, że jest on spłukiwany z kurzu podczas deszczu. W przypadku dużego zabrudzenia, może być myty wodą z dodatkiem detergentu (bez użycia środków ściernych). Nie należy myć paneli podczas silnego słońca. Jakikolwiek przegląd instalacji powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowanego instalatora. Zalecane jest opróżnianie systemu z wody podczas długotrwałej przerwy w eksploatacji.

21 7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW S t r o n a 21 Przy wystąpieniu problemów, należy przede wszystkim sprawdzić ciśnienie gazu w systemie oraz temperaturę parowania, która powinna być niższa o o C niższa niż temperatura otoczenia. Problem Przyczyna Rozwiązanie Sprawdzić zasilanie prądem Brak prądu Sterownik nie Sprawdzić, czy włącznik główny jest włączony wyświetla żadnych informacji Zadziałał presostat automatyczny Sprawdzić zawartość R134a Sprawdzić poprawność działania presostatu Błąd wyświetlacza Sprawdzić poprawność działania wyświetlacza Wyciek w obiegu Sprawdzić połączenia w obiegu chłodniczym chłodniczym System startuje i Źle załadowany czynnik Sprawdzić zawartość R134a zatrzymuje się, Brud w filtrze obiegu wyświetlacz jest Wymienić filtr i przeczyścić panel termodynamiczny chłodniczego wyłączony Zadziałał presostat Sprawdzić poprawność działania presostatu Czujnik temperatury Sprawdzić podłączenie czujnika temperatury Sprawdzić czujnik temperatury przy użyciu miernika Pojawił się błąd E1 Zadziałał presostat na wyświetlaczu Wyciek gazu: Sprawdź szczelność układu chłodniczego niskiego ciśnienia Pojawił się błąd AE na wyświetlaczu Wyciek wody Sprawdzić zawartość R134a Sprawdzić połączenia w obiegu hydraulicznym Źle załadowany czynnik Sprawdzić zawartość R134a Woda jest zimna, a Ustawienie temperatury kompresor pracuje wody Sprawdzić nastawę temperatury Wyciek gazu Sprawdzić możliwość wycieku w układzie chłodniczym Kompresor pracuje krótkimi cyklami Woda wolno się podgrzewa Zasilanie prądem Wyciek gazu lub ilość Źle zaizolowany zbiornik Nieprawidłowa instalacja Sprawdzić napięcie sieci zasilającej i stan zacisków Sprawdzić połączenia w układzie chłodniczym. Jeśli rury mają ponad 8m, należy dodać czynnika chłodniczego. Zaizolować zbiornik Sprawdzić, czy panel jest prawidłowo zainstalowany.

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Instrukcja montażu i użytkowania Polski Pompa ciepła typu solanka/ woda do instalacji wewnętrznej Nr zamówienia: 452235.66.05 FD 9205 Spis treści 1 Należy niezwłocznie

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi

MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi PL Wiszący kocioł gazowy z zamkniętą i otwartą komorą spalania MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi Szanowny Kliencie, Jesteśmy przekonani, że Twój nowy kocioł spełni wszystkie Twoje wymagania.

Bardziej szczegółowo

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A PL Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A Spis treści 1 Wprowadzenie...4 1.1 Używane symbole...4 1.2 Skróty...4 1.3 Informacje

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Pompy ciepła glikol-woda Wydanie 0/07 Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-, WPS.. - i WPS.. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Ciepło jest naszym żywiołem Spis treści Spis treści Podstawy................................

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 77 932 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

Laddomat 21 Moduł ładujący

Laddomat 21 Moduł ładujący Laddomat 21 Moduł ładujący Art. nr. 11 23 72 1 Instrukcja obsługi i instalacji UWAGA! Rysunki zawarte w tej broszurze pokazują jedynie zasady wykonania podłączenia. Każda instalacja musi być zwymiarowana

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca

Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca Zestaw solarny do wspomagania ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca Solarset TOP DANE TECHNICZNE ver. 02.2013 Ulrich Podziękowania Dziękujemy i gratulujemy zakupu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m)

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m) Mikrofalowa bariera Bistatyczna Forteza 50, 100, 200 PC Instrukcja obsługi i Instrukcja serwisowa 2012-04-12 2012 Odwiedź naszą stronę internetową: www.forteza.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi.

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Zespół wodny Jøtul I 18 Zespół wodny Jøtul I 18 PL - Instrukcja montażu i obsługi 2 Wymiennik wodny Typ I Wymiennik wodny Typ II PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo