Raport Optymalnego Poziomu Wycieku II POŁOWA 2014r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Optymalnego Poziomu Wycieku II POŁOWA 2014r."

Transkrypt

1 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu ul.1 Maja Racibórz Raport Optymalnego Poziomu Wycieku II POŁOWA 2014r. Opracował: Radosław Rajda Aleksander Pośpiech Stanisław Janik Racibórz /12

2 1. Wstęp Nieszczelności powstające w trakcie eksploatacji sieci wodociągowych to zjawiska, których nie da się uniknąć. Natomiast prawdziwym wyzwaniem jest - do jakiego stopnia je ograniczać, by jednocześnie zaoszczędzić wodę i zmniejszyć koszty jej dostawy. ZWiK Racibórz posiada certyfikat Optymalnego Poziomu Wycieków wystawiony przez firmę WaterKEY Warszawa w 2012 roku Numer: 0003/2012, co potwierdza prawidłowe prowadzenie gospodarki wodnej w zakresie ograniczania strat z wycieków. Dane z przepływów na poszczególne dzielnice dostarczane są z Centralnej Dyspozytorni gdzie na bieżąco są rejestrowane w systemie wizualizacji SCADA. Rysunek 1. Strefowe rozmieszczenia przepompowni wody- zdjęcie z monitoringu centralnej dyspozytorni 2. Założenia i opracowanie OPW (Optymalny Poziom Wycieku) w ZWiK Sp. z o.o. Racibórz Diagnostyka realizowana jest przez dział TW, który jest odpowiedzialny za sieć wodociągową. Głównym celem ekipy Diagnostyki jest dokonywanie przeglądu (wyszukiwania wycieków) sieci wodociągowej na terenie sieci wodociągowej eksploatowanej przez ZWiK Sp. z o.o. Racibórz. Do tego celu wykorzystuje się urządzenia: - system wykrywania i lokalizacji wycieków, - akustyczne logery strefowe, - kolerator multifunkcyjny LOKAL firmy FAST, - geofon, - traser. 2/12

3 Rysunek 2. Zdjęcie samochodu do lokalizacji awarii. Obszar całego miasta został podzielony na rejony, tak by cały teren miasta został zbadany. Przy kontroli sieci, pracownicy TW posługują się głównie systemem koleracji. Pomocniczo używa się logerów akustycznych oraz geofonów. ZWiK Sp. z o.o. Racibórz lokalizuje miejsca wycieków na terenie miasta za pomocą procesu Aktywnej Kontroli Wycieków, jak również poszukują awarii na zlecenie innych przedsiębiorstw wodociągowych. W skutek usuwania awarii zmniejszają się koszty eksploatacyjne pracy pompowni oraz straty wody wtoczonej do sieci wodociągowej. Ograniczana jest również w ten sposób maksymalna wydajność ujęć niezbędna do pokrycia zapotrzebowania na wodę ze strony systemu co ma bezpośredni ograniczający wpływ na długoterminowe koszty inwestycyjne. Obszary detekcji wycieków na sieci miejskiej Miasto zostało podzielone na kilka obszarów zgodnie z rozmieszczeniem dzielnic, które objęte są monitoringiem w Centralnej Dyspozytorni gdzie operator zaczytuje dane z przepływów nocnych poszczególnych przepompowni strefowych i przekazuje do działu TW jeden raz w tygodniu. - Obszar Centrum, -Obszar Ocice, -Obszar Brzezie, -Obszar Markowice, 3/12

4 -Obszar Sudół, Studzienna. Lp. Opis Miano Centrum Ocice Brzezie Markowice Sudół, Studzienna 1. Długość sieci głównej [km] Liczba przyłączy [szt.] Liczba mieszkańców [-] Przepływ na przepływomierzach [m 3 /h] 102, Zasilanie obszarów- nocny przepływ [m 3 /h] 92, Odbiorcy Domowi [m 3 /h] 27,8 1,8 1,6 1,3 1,4 7. Odbiorcy Niedomowi [m 3 /h] Straty jednostkowe dla sieci [m 3 /km*h] 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 9. Straty jednostkowe dla przyłączy [m 3 /przył*h] 0,006 0,002 0,002 0,002 0, Straty do [m 3 /h] 32,7 1,9 1,8 1,7 1,8 11. Ciśnienie [msw] 44,0 36,0 49,0 49,0 34,0 12. Straty do [m 3 /h] 26,2 1,1 1,7 1,6 1,0 13. Poziom wyjścia [m 3 /h] 59,0 2,9 3,3 2,9 2,9 14. Weryfikowany Nocny Przepływ [m 3 /h] 33,8-0,9 2,7-0,9-0,9 Rysunek 3. Tabela danych z podziałem sieci na dzielnice/obszary kontroli strat wody 3. Analiza OPW dla poszczególnych stref: Strefa Centrum Obraz 1. Wykresy programu ECOREG do wyznaczenia momentu przeglądu na sieci wodociągowej dla strefy Centrum 4/12

5 Obraz 2. Wykresy szczegółowego przebiegu cyklu w celu wyznaczenia momentu przeglądu na sieci wodociągowej dla strefy Centrum Wnioski: Dla strefy Centrum wykres szczegółowego przebiegu cyklu spadł poniżej wartości 0 w ostatnim tygodniu drugiej połowy roku Jeżeli taka tendencja będzie się utrzymywała w dłuższym czasie zaistnieje konieczność przegląd sieci wodociągowej w dzielnicy Centrum w celu poszukiwania awarii. Strefa Brzezie Obraz 3. Wykresy programu ECOREG do wyznaczenia momentu przeglądu na sieci wodociągowej dla strefy Brzezie 5/12

6 Obraz 4. Wykresy szczegółowego przebiegu cyklu w celu wyznaczenia momentu przeglądu na sieci wodociągowej dla strefy Brzezie Wnioski: Dla strefy Brzezie wykres szczegółowego przebiegu cyklu osiągnął wartość 0 w ostatnim tygodniu drugiej połowy roku Nie ma koniczności przeprowadzania przeglądu sieci w poszukiwaniu awarii wodociągowej w w/w strefie. Od dnia 12.XII.14r końca roku brakuje odczytów z przepływomierza Brzeska z uwagi na awarię sterownika. Strefa Markowice Obraz 5. Wykresy programu ECOREG do wyznaczenia momentu przeglądu na sieci wodociągowej dla strefy Markowice 6/12

7 Obraz 6. Wykresy szczegółowego przebiegu cyklu w celu wyznaczenia momentu przeglądu na sieci wodociągowej dla strefy Markowice Wnioski: Dla strefy Markowice wykres szczegółowego przebiegu cyklu spadł poniżej wartości 0 (obraz 5, 6), jeżeli taka tendencja będzie się utrzymywała w dłuższym czasie zaistnieje konieczność przegląd sieci wodociągowej w dzielnicy Markowice. Strefa Ocice Obraz 7. Wykresy programu ECOREG do wyznaczenia momentu przeglądu na sieci wodociągowej dla strefy Ocice 7/12

8 Obraz 8. Wykresy szczegółowego przebiegu cyklu w celu wyznaczenia momentu przeglądu na sieci wodociągowej dla strefy Ocice Wnioski: Dla strefy Ocice wykres szczegółowego przebiegu spadł poniżej wartości 0 (obraz 7, 8) przez okres 2 tygodni,po czym powrócił ponownie do wartości powyżej 0, i ponownie na okres tygodnia spadł poniżej wartości 0. Jeżeli taka tendencja będzie się otrzymywała w dalszym ciągu zaistnieje konieczność przeglądu sieci wodociągowej w poszukiwaniu awarii dla tej strefy. Strefa Sudół, Studzienna Cykl 1 Obraz 9. Wykresy programu ECOREG cykl 1 do wyznaczenia momentu przeglądu na sieci wodociągowej dla strefy Sudół, Studzienna 8/12

9 Obraz 10. Wykresy szczegółowego przebiegu cyklu w celu wyznaczenia momentu przeglądu na sieci wodociągowej dla strefy Sudół, Studzienna Cykl 2 Obraz 11. Wykresy programu ECOREG cykl 2 do wyznaczenia momentu przeglądu na sieci wodociągowej dla strefy Sudół, Studzienna 9/12

10 Obraz 12. Wykresy szczegółowego przebiegu cyklu w celu wyznaczenia momentu przeglądu na sieci wodociągowej dla strefy Sudół, Studzienna Rysunek 5. Wykres przedstawia zwiększony przepływ nocny podczas trwania cyklu 1, pomiar ze studni wodomierzowej ul. Bogumińska [m 3 /h]. Rysunek 6. Wykres przedstawia przepływ nocny podczas trwania cyklu 2, pomiar ze studni wodomierzowej ul. Bogumińska [m 3 /h]. 10/12

11 Wnioski: Dla strefy tej wykres szczegółowego przebiegu spadł poniżej wartości 0 (obraz 9), dlatego w okresie od 27.XI.14r do 08.XII.14r. został przeprowadzony przegląd sieci wodociągowej w w/w strefie. W wyniku prowadzonych działań wykryto awarię wodociągową na ulicy Moniuszki na przewodzie Ø100 żeliwo, którą usunięto dnia 08.XII.14r. Po usunięciu awarii przepływy nocne zarejestrowane w systemie SCADA CD zbliżyły się do wartości zera (obraz 10). Od tego czasu rozpoczął się cykl drugi (obraz 12), gdzie nie zaobserwowano spadków szczegółowego przebiegu cyklu poniżej wartości 0. Tak długi okres poszukiwania awarii wynikał z tego, że mieliśmy do czynienia z wyciekiem,,ukrytym (woda nie wydostawała się nad powierzchnię gruntu). 4. Korekta ciśnienia wyjściowego ze stacji SUW 1 Maja 8 z dniem Korekta ciśnienia wyjściowego na SUW 1 Maja 8 ma na celu zminimalizowanie niepożądanych wycieków w czasie nocnych przepływów. Zmniejszono ciśnienie wyjściowe z przepompowni II stopnia na SUW 1 Maja 8 o wartość 0,4 bar. Wnioski końcowe: Z przedstawionych powyżej wykresów sporządzonych w programie ECOREG v 2.0 dla poszczególnych stref możemy stwierdzić: Na chwilę obecną dla żadnej ze stref nie ma konieczności przeprowadzenia przeglądu sieci wodociągowej w celu poszukiwania awarii. Jak wynika z obliczeń(ostatnia kolumna tabeli) w 2014 roku nie opłacało się dokonywać całościowego wyszukiwania wycieków w sieci wodociągowej. ROK 2014 ESPB - wyciek porównawczy Wielkość wycieku Przeciętna długość wycieku Odstęp pomiędzy awariami Przeciętna ilość ESPB Oszczędność poj. przeglądu Krótkoterminowy koszt krańcowy Oszczędność z poj. przeglądu koszt przeglądu sieci Korzyści /Koszty Miano m3/h tys m3 dni dni szt m3 zł/m3 tys. zł tys. zł [-] 1,5 3, ,5 28,9 52 0, ,48 Pod koniec drugiej połowy 2014 w strefie Studzienna/Sudół stwierdzono znacznie zwiększony przepływ nocny, co skutkowało poszukiwaniem awarii w w/w strefie i jej usunięciu w dniu r.. 11/12

12 Aby udoskonalić standard OPW należy zastanowić się nad wydzieleniem następnej strefy w układzie systemu dystrybucyjnego ZWIK Sp. z o.o. (zabudowa przepływomierza pomiar on-line ze zbiornika Lipki: zasilanie Brzezia, zabudowa przepływomierza+ instalacja przesyłu danych zasilanie Kornowac).W pierwszym etapie najłatwiej byłoby wydzielić strefę Brzezia ze zbiornika Lipki ze względu na istniejące uzbrojenie terenu pod kątem przesyłu danych do systemu SCADA CD. /koniec opracowania/ 12/12

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W KRASNYMSTAWIE NA LATA 2015-2019 Krasnystaw,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wodociągo w i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o. Raport z działalności Spółki 2009-2012

Przedsiębiorstwo Wodociągo w i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o. Raport z działalności Spółki 2009-2012 Przedsiębiorstwo Wodociągo w i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o. Raport z działalności Spółki 2009-2012 str. 1 I www.pwikpiaseczno.pl Słowo wstępu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Projekt: CARE+ (Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce

Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce 2014 Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce Analiza rynku spółek komunalnych w Polsce 5,00 Rentowność kapitału własnego branży transportowej 0,00 0,05-5,00-10,00 % -15,00-20,00-17,87-25,00-30,00-29,20-25,59-35,00

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Andrychów

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Andrychów 40-105 Katowice, ul. Węglowa 7 tel.+48/32/351-36-70, fax+48/32/351-36-75 tel.fax +048 / 32 / 250-37-33, 250-46-62 e-mail: biuro@.com.pl www..com.pl Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3

I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 WPROWADZENIE...3. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Struktura dokumentu... 3 1 I. Spis treści I. SPIS TREŚCI...1 II. WPROWADZENIE...3 1. Podstawa prawna... 3 2. Struktura dokumentu... 3 3. Metody opracowania programu ochrony środowiska... 3 III. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA GMINY...5

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

79 (1/2014) ISSN 1507-3890

79 (1/2014) ISSN 1507-3890 79 (1/2014) ISSN 1507-3890 XX Wonderware 2014 (czytaj na str. 10) XX ASTOR Tour 2014 tradycyjnie nowocześni XX Referencje z branży wod-kan XX Obsługa zmiennych symbolicznych w Cscape 9.5 XX Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ 1 KONTAKT Zbigniew Modlioski, dr inż. Zakład Kotłów i Turbin pok. 305, A-4 tel. 71 320 23 24 http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~zmodl/

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 2014 Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA Projekt do konsultacji społecznych Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny - 1 - Wykonawca: Lider Projekt Lider

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2013 2017.

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2013 2017. Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2013 2017. Kraków, maj 2013 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej

Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej 11/2011 Rok 2, numer 2 Power News TEMATY NUMERU Zadanie na dziś - Stworzyć akumulatorownię Stworzenie akumulatorowni,

Bardziej szczegółowo

y 2014 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Raport Roczn

y 2014 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Raport Roczn WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Wstęp 5 Sprawozdanie finansowe 7 Infrastruktura wodociągowa 11 Infrastruktura kanalizacyjna 15 Polityka cenowa 19 Sprzedaż 21 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Win S-Ben. zintegrowany system zarządzania stacją paliw

Win S-Ben. zintegrowany system zarządzania stacją paliw Win S-Ben zintegrowany system zarządzania stacją paliw Informacje ogólne System zarządzania stacją paliw Win S-Ben obejmuje swoją funkcjonalnością wszystkie możliwe sposoby dystrybucji paliw. W prezentowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG Olsztyn, sierpień 2012 Wykonanie: WARMIŃSKO MAZURSKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o.o. ul. Kopernika 46A 10-513

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU Monika RYBIŃSKA, Marek SEKIETA Streszczenie: Posiadany przez przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe rzeczowy majątek trwały stanowi o potencjale przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. CHEŁM, MARZEC 2012 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Władze Spółki 4

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Wspólnoty Mieszkaniowej Opracował: Warszawa, maj 2006 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Podsumowanie dla kierownictwa... 1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela...

Bardziej szczegółowo

GUTcert jest członkiem: 11, rue Francis de Pressensé F - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Francja www.afnor.org

GUTcert jest członkiem: 11, rue Francis de Pressensé F - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Francja www.afnor.org Wersja 3.0 Stan na dzień: 01.01.2012 Wszelkie prawa (w szczególności prawo do powielania i rozpowszechniania oraz tłumaczenia) są zastrzeżone. Żadna część podręcznika nie może być powielana, przetwarzana

Bardziej szczegółowo

Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. Katowice, dnia 15.02.2008r. OR.VI.BG-0180-2/1/08 Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. WSTĘP Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 Strona: 1/35 0.1 SPIS TREŚCI... 1 0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 1. PREZENTACJA FIRMY... 4 1.1 Nazwa, adres... 4 1.2 Historia, przedmiot i zakres działania... 4 1.3 Struktura organizacyjna i

Bardziej szczegółowo

Gmina. Krupski Młyn Tworóg Zbrosławice

Gmina. Krupski Młyn Tworóg Zbrosławice SEMPER POWER Sp. z o.o. 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 7 tel. 693 399 332 Gmina Krupski Młyn Tworóg Zbrosławice PROGRAM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA GMIN

Bardziej szczegółowo