WYNIKI BADANIA SATYSFAKCJI PACJENTÓW POWIATOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARACHOWICACH - ODDZIAŁY SZPITALNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYNIKI BADANIA SATYSFAKCJI PACJENTÓW POWIATOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARACHOWICACH - ODDZIAŁY SZPITALNE"

Transkrypt

1 WYNIKI BADANIA SATYSFAKCJI PACJENTÓW POWIATOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARACHOWICACH - ODDZIAŁY SZPITALNE

2 Raport dotyczy wyników badań satysfakcji pacjentów przeprowadzonych na przełomie 213/214 roku Badanie zostało zrealizowane przy pomocy analizy własnej w 13 oddziałach Na potrzeby badania wydano 5 ankiet Z oddziałów szpitalnych otrzymano 49 ankiet (wskaźnik zwrotności - 98%)

3 Badanie przeprowadzono w oddziałach: Kardiologicznym 35 ankiet Pediatrycznym 51 ankiet Chirurgii Ogólnej 38 ankiet Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym 26 ankiet Medycyny Paliatywnej 22 ankiet Rehabilitacyjnym 5 ankiet Chorób Wewnętrznych I o Profilu Nefrologicznym 5 ankiet Chorób Wewnętrznych II o Profilu Gastrologicznym 5 ankiet Okulistycznym 32 ankiet Chirurgii Urazowo Ortopedycznej z Pododdziałem Endoprotezoplastyki 31 ankiet Położniczo Ginekologicznym 41 ankiet Chorób Zakaźnych 25 ankiet Reumatologicznym 39 ankiet

4 Badanie przeprowadzono w oddziałach: 6 ILOŚĆ ANKIET ODDZ. CHIRURGII OGÓLNEJ - 38 ODDZ. WEWNĘTRZNY I - 5 ODDZ. POŁOŻNICZO -GINEKOLOGICZNY ODDZ. KARDIOLOGICZNY - 35 ODDZ. MED. PALIATYWNEJ - 22 ODDZ. OKULISTYCZNY - 32 ODDZ. REUMATOLOGICZNY - 39

5 Dane socjodemograficzne respondentów WIEK do 2 8 ankietowanych ankietowanych ankietowanych ankietowanych ankietowanych ankietowanych 75 i powyżej 5 ankietowanych brak danych 13 ankietowanych

6 Dane socjodemograficzne respondentów WIEK WIEK 4 2 DO 2: : : : : : 54 BRAK DANYCH: I WIĘCEJ: 5

7 Dane socjodemograficzne respondentów PŁEĆ kobiety 293 ankietowanych (59.79%) mężczyźni 174 ankietowanych (35.51%) brak danych 23 ankietowanych ( 4.69%)

8 Dane socjodemograficzne respondentów PŁEĆ kobiety 293 mężczyźni 174 brak danych 23

9 Dane socjodemograficzne respondentów MIEJSCE ZAMIESZKANIA Starachowice 26 ankietowanych (42.4%) Powiat 128 ankietowanych (26.12%) inne 134 ankietowanych (27.34%) brak danych 22 ankietowanych ( 4.48%)

10 Dane socjodemograficzne respondentów MIEJSCE ZAMIESZKANIA Starachow ice 26 Pow iat Starachow icki 128 inne 134 brak danych 22

11 Funkcjonowanie Izby Przyjęć 1. Czas oczekiwania na lekarza. CZAS do 5 minut LICZBA ANKIETOWANYCH [%] DANE ZBIORCZE 139 [28.36%] 5 15 minut 148 [3.2%] 15 3 minut 13 [21.2%] powyżej 3 minut 88 [17.95%] brak danych 12 [2.44%] DO 5 MIN MINUT POWYŻEJ 3 MINUT - 88 BRAK DANYCH - 12

12 IZBA PRZYJĘĆ Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach DANE ZBIORCZE Ad 1 W przypadku pierwszego zagadnienia "Czas oczekiwania na lekarza" najkorzystniejszej oceny dokonali respondenci z oddziałów Pediatrycznego i Okulistycznego. Aż 43 (84.31%) z 51 małych pacjentów oczekiwała na lekarza do 5 minut. Ten sam czas podało 21 respondentów (65.62%) z 32 oczekujących na przyjęcie na Oddział Okulistyczny. Pacjenci ci przyjmowani są bezpośrednio na oddział bez udziału SOR.

13 DANE ZBIORCZE Funkcjonowanie Izby Przyjęć 2. Czy zakres i ilość otrzymanych informacji dotyczących Pani/Pana sytuacji zdrowotnej i planowanego trybu postępowania wobec Pani/Pana osoby był wystarczający? TAK 427 ankietowanych (87.14%) NIE 49 ankietowanych (1.%) BRAK DANYCH 14 ankietowanych ( 2.85%) TAK NIE - 49 BRAK DANYCH - 14

14 IZBA PRZYJĘĆ Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach DANE ZBIORCZE Ad 2 Na pytanie nr 2 "Czy zakres i ilość otrzymanych informacji dotyczących Pani/Pana sytuacji zdrowotnej i planowanego trybu postępowania wobec Pani/Pana osoby był wystarczający?" negatywnie wypowiedziało się 49 pacjentów (1%).

15 DANE ZBIORCZE Funkcjonowanie Izby Przyjęć 3. Czy będąc w Izbie Przyjęć oczekiwałaby Panią/Pan zapewnienia możliwości przebywania z osobą bliską? TAK 412 ankietowanych (84.8%) NIE 67 ankietowanych (13.67%) BRAK DANYCH 11 ankietowanych ( 2.24%) TAK NIE - 67 BRAK DANYCH

16 IZBA PRZYJĘĆ Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach DANE ZBIORCZE Ad 3 Znaczna większość respondentów (412 z 49, czyli 84.8%) udzieliła twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 3 "Czy będąc w Izbie Przyjęć oczekiwałaby Pani/Pan zapewnienia możliwości przebywania z osobą bliską?". Innego zdania była 18-osobowa grupa respondentów z Oddziału Chorób Wewnętrznych I o Profilu Nefrologicznym (z pośród 5 ankietowanych, czyli 36%) oraz 8 z 35 respondentów hospitalizowanych na Oddziale Kardiologicznym (czyli 22.85%).

17 DANE ZBIORCZE Funkcjonowanie Izby Przyjęć 4. Czy personel Izby Przyjęć zajmował się Panią/Panem w sposób troskliwy, życzliwy, empatyczny, zapewniający poczucie bezpieczeństwa? TAK 441 ankietowanych (9.%) NIE 42 ankietowanych ( 8.57%) BRAK DANYCH 7 ankietowanych ( 1.42%) TAK NIE - 42 BRAK DANYCH

18 IZBA PRZYJĘĆ Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach DANE ZBIORCZE Ad 4 "Czy personel Izby Przyjęć zajmował się Panią/Panem w sposób troskliwy, życzliwy, empatyczny, zapewniający poczucie bezpieczeństwa?". Twierdząco odpowiedziało 441 ankietowanych spośród 49, czyli 9%. Negatywnej oceny dokonało 42 respondentów (8.57%) - pacjenci przyjmowani na Oddział poprzez SOR.

19 Funkcjonowanie Oddziału 1. Czy została Pani/Pan zapoznana/y z topografią oddziału oraz z harmonogramem jego funkcjonowania (pory posiłków, wizyty lekarskiej, badań i zabiegów, czasu wolnego)? TAK 396 ankietowanych (8.81%) NIE 66 ankietowanych (13.46%) BRAK DANYCH 28 ankietowanych ( 5.71%) DANE ZBIORCZE TAK NIE - 66 BRAK DANYCH - 28

20 ODDZIAŁY SZPITALNE DANE ZBIORCZE Ad 1 "Czy została Pani/Pan zapoznana/y z topografią oddziału oraz z harmonogramem jego funkcjonowania (pory posiłków, wizyty lekarskiej, badań i zabiegów, czasu wolnego)?" Pozytywnie na to pytanie odpowiedziało 8.81% respondentów, czyli 396 spośród % ankietowanych (66 osób) udzieliło negatywnej odpowiedzi. Było to 2 (64.51%) z 31 ankietowanych z Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej z Pododdziałem Endoproztezoplastyki, 9 (25.71%) z 35 pacjentów Oddziału Kardiologicznego oraz 1 (24.39%) z 41 respondentek Oddziału Ginekologiczno - Położniczego. Przy pierwszym z nich warto dodać, że z pewnością część z tych pacjentów jest unieruchomiona, więc ciężko by zostali w sposób właściwy zapoznani z topografią oddziału.

21 DANE ZBIORCZE Funkcjonowanie Oddziału 2. Czy lekarz wyraża się w sposób zrozumiały dla Pani/Pana? TAK 449 ankietowanych (91.63%) NIE 2 ankietowanych ( 4.8%) BRAK DANYCH 21 ankietowanych ( 4.28%) TAK NIE - 2 BRAK DANYCH - 21

22 DANE ZBIORCZE ODDZIAŁY SZPITALNE Ad 2 Na pytanie "Czy lekarz wyraża się w sposób zrozumiały dla Pani/Pana?" 91.63% respondentów odpowiedziała twierdząco 449 z 49. Pojawiały się pojedyncze negatywne oceny na różnych oddziałach (4,28%).

23 DANE ZBIORCZE Funkcjonowanie Oddziału 3. Czy lekarz jest dla Pani/Pana dostępny w razie potrzeby? TAK 436 ankietowanych (88.97%) NIE 29 ankietowanych ( 5.91%) BRAK DANYCH 25 ankietowanych ( 5.1%) TAK NIE - 29 BRAK DANYCH - 25

24 DANE ZBIORCZE ODDZIAŁY SZPITALNE Ad % ankietowanych (436 z 49) pozytywnie wypowiedziała się na temat dostępności lekarza w razie potrzeby. Od normy zdecydowanie odchyla się Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, w którym aż 61.29% ankietowanych (19 z 31 osób) wypowiedziało się negatywnie.

25 DANE ZBIORCZE Funkcjonowanie Oddziału 4. Czy lekarz okazuje życzliwość Pani/Pana osoby? TAK 44 ankietowanych (89.79%) NIE 3 ankietowanych ( 6.12%) BRAK DANYCH 2 ankietowanych ( 4.8%) TAK - 44 NIE - 3 BRAK DANYCH - 2

26 ODDZIAŁY SZPITALNE DANE ZBIORCZE Ad 4 W przypadku kolejnego pytania "Czy lekarz okazuje życzliwość w stosunku do Pani/Pana?" 89.79% ankietowanych odpowiedziała twierdząco 44 na 49. Negatywne oceny wystawiło 61.29% respondentów (19 spośród 31 ankietowanych) z Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej.

27 DANE ZBIORCZE Funkcjonowanie Oddziału 5. Czy personel pielęgniarski jest dostępny w każdej chwili i gotowy nieść oczekiwaną pomoc? TAK 445 ankietowanych (9.81%) NIE 6 ankietowanych ( 1.22%) BRAK DANYCH 29 ankietowanych ( 5.91%) TAK NIE - 6 BRAK DANYCH - 29

28 ODDZIAŁY SZPITALNE DANE ZBIORCZE Ad 5 Wysoko oceniono dostępność personelu pielęgniarskiego. Pozytywnych odpowiedzi udzieliło 9.81% ankietowanych (445 z 49). 5.91%respondentów (czyli 29 pacjentów) nie udzieliło odpowiedzi. Pozytywne oceny pojawiły się w ostatniej części ankiety w uwagach.

29 DANE ZBIORCZE Funkcjonowanie Oddziału 6. Czy na bieżąco jest Pani/Pan informowana/y o aktualnej sytuacji zdrowotnej, planowanym postępowaniu leczniczym lub diagnostycznym, wykonywanych zabiegach przez lekarzy, pielęgniarki lub inny personel oddziału? TAK 445 ankietowanych (9.81%) NIE 17 ankietowanych ( 3.46%) BRAK DANYCH 28 ankietowanych ( 5.71%) TAK NIE - 17 BRAK DANYCH - 28

30 DANE ZBIORCZE ODDZIAŁY SZPITALNE Ad 6 "Czy na bieżąco jest Pani/Pan informowana/y o aktualnej sytuacji zdrowotnej, planowanym postępowaniu leczniczym lub diagnostycznym, wykonywanych zabiegach przez lekarzy, pielęgniarki lub inny personel oddziału?". Na to pytanie pozytywnej oceny udzieliło 9.81% respondentów, czyli 445 z 49 pacjentów. Pojawiły się pojedyncze negatywne odpowiedzi.

31 DANE ZBIORCZE Czystość Oddziału 7. Jak ocenia Pani/Pan czystość w oddziale (sale chorych, gabinety, korytarze)? Czystość w oddziale (w skali 1-5)) LICZBA ANKIETOWANYCH [%] Brak danych 1 [.2%] 1 [.2%] 12 [2.44%] 65 [13.26%] 46 [82.85%] 5 [1.2%] pkt pkt pkt pkt pkt - 46brak danych - 5 czystość oddziału

32 DANE ZBIORCZE ODDZIAŁY SZPITALNE - CZYSTOŚĆ Ad 7 "Jak ocenia pani/pan czystość w oddziale?". Na "5" oceniło 82.85%, czyli 46 z 49 ankietowanych, natomiast na "4" 13.26% respondentów (65 pacjentów). Pojawiły się pojedyncze oceny "niskie".

33 Czystość Oddziału 8. Jak ocenia Pani/Pan czystość toalet i łazienek? Czystość sanitariatów (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH [%] DANE ZBIORCZE brak danych 1 [.2%] 2 [.4%] 19 [3.87%] 8 [16.32%] 367 [74.89%] 21 [3.87%] czystość sanitariatów pkt -1 2 pkt pkt pkt pkt BRAK DANYCH - 21

34 DANE ZBIORCZE ODDZIAŁY SZPITALNE - CZYSTOŚĆ Ad 8 "Jak ocenia Pani/Pan czystość toalet i łazienek?". Tu pojawiły się nieco słabsze oceny. Najwyższe noty "5" wystawiło 74.89% ankietowanych (367 z 49). Jedynie 16.32%, czyli 8 pacjentów oceniło czystość w tym zakresie na "4".

35 Czystość Oddziału 9. Jak ocenia Pani/Pan czystość bielizny pościelowej? Czystość pościeli (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH [%] DANE ZBIORCZE Brak danych [%] 8 [1.63%] 27 [5.51%] 221 [45.1%] 23 [41.42%] 31 [6.32%] czystość pościeli 5 1 pkt - 2 pkt pkt pkt brak danych pkt - 23

36 DANE ZBIORCZE ODDZIAŁY SZPITALNE - CZYSTOŚĆ Ad 9 "Jak ocenia Pani/Pan czystość pościeli?" Opinie podzieliły się niemal po równo pomiędzy notą "5" i "4" odpowiednio 41.42% odpowiedzi (23 ankietowanych) i 45.1% odpowiedzi 221 (ankietowanych). Ocenę "3" wystawiło 5.51% respondentów, czyli 8 z 51 pacjentów Oddziału Pediatrycznego. Tu należy dodać, że ankiety wypełniane były przez rodziców. Nie jest to więc ocena pacjentów tylko ich rodzin.

37 Posiłki DANE ZBIORCZE 1. a) Jak ocenia Pan/i posiłki podawane w oddziale? Walory smakowe (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH [%] brak danych 34 [6.93%] 39 [7.95%] 113 [23.6%] 141 [28.77%] 141 [28.77%] 22 [4.48%] w alory smakow e pkt pkt pkt pkt BRAK DANYCH pkt - 141

38 DANE ZBIORCZE ODDZIAŁY SZPITALNE - POSIŁKI Ad 1 Walory smakowe posiłków na "5" i "4" oceniło po 141 respondentów, czyli po 28.77%. Daje nam to łączny wynik sięgający 57.54% pozytywnych odpowiedzi. Z kolei 23.6% ankietowanych (113 osób) oceniło je na "3". Najniższe noty przyznali m.in. Pacjenci Oddziału Chirurgii Ogólnej 11 na "1" [28.94%], 7 na "2" [18.42%], 1 na "3" [26.31%] z 38 osób ankietowanych.

39 Posiłki DANE ZBIORCZE 1. b) Jak ocenia Pan/i posiłki podawane w oddziale? Temperatura posiłków (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH [%] Brak danych 14 [2.85%] 42 [8.57%] 97 [19.79%] 146 [29.79%] 169 [34.48%] 22 [4.48%] temperatura posiłków 1 pkt pkt pkt pkt BRAK DANYCH pkt - 169

40 DANE ZBIORCZE ODDZIAŁY SZPITALNE - POSIŁKI Ad 1 Temperatura posiłków oceniona została nieco wyżej. Najlepszą notę przyznało 169 pacjentów %. Na "4" temperaturę posiłków oceniło 146 ankietowanych %, a na "3" 97 respondentów %. Na "2" temperaturę posiłków oceniło 7 pacjentów z oddziału Chirurgii Ogólnej na 38 ankietowanych, co daje 18.42%. Tu warto zastanowić się czy te odpowiedzi nie mają związku z dietą, która obowiązuje pacjentów przed zabiegami.

41 DANE ZBIORCZE Opinie 11. Czy widzi Pani/Pan potrzebę zorganizowania na terenie szpitala świetlicy, w której można by spędzić wolny czas, spotkać się z bliskimi? TAK 318 ankietowanych (64.89%) NIE 125 ankietowanych (25.51%) BRAK DANYCH 47 ankietowanych ( 9.59%) TAK NIE BRAK DANYCH -47

42 DANE ZBIORCZE ODDZIAŁY SZPITALNE Ad 11 Odpowiedzi na pytanie dotyczące potrzeby utworzenia świetlicy, w której można by spędzić wolny czas, spotkać się z bliskimi rozłożyły się następująco: 318 na TAK (64.89%), 125 na NIE (25.51%). 47 osób nie udzieliło odpowiedzi (9.59%). Brak wyraźnego podziału odpowiedzi na poszczególne oddziały.

43 DANE ZBIORCZE Opinie 12. Poziom zadowolenia Pani/Pana z opieki sprawowanej w oddziale. Poziom zadowolenia brak danych LICZBA ANKIETOWANYCH [%] [.2%] 2 [.4%] 1 [2.4%] 72 [14.69%] 383 [78.16%] 22 [4.48%] pkt pkt pkt pkt pkt BRAK DANYCH - 22 ocena opieki

44 DANE ZBIORCZE ODDZIAŁY SZPITALNE Ad 12 Zdecydowana większość ankietowanych wyraziła zadowolenie z przebiegu hospitalizacji % respondentów (383 na 49) wystawiło najwyższą notę "5". Niespełna 3% ankietowanych oceniło pobyt w szpitalu niskimi notami od "1" do "3". Nieco niższe noty pojawiły się na ankietach dotyczących Oddziału Pediatrycznego 7 ocen na "3" [13.72%], 7 ocen na "4" [13.72%], ale aż 37 ocen na "5" [72.54%].

45 Funkcjonowanie Izby Przyjęć 1. Czas oczekiwania na lekarza. ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY CZAS do 5 minut LICZBA ANKIETOWANYCH 5 15 minut 15 3 minut powyżej 3 minut DO 5 MIN MINUT POWYŻEJ 3 MINUT - 7

46 ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY Funkcjonowanie Izby Przyjęć 2. Czy zakres i ilość otrzymanych informacji dotyczących Pani/Pana sytuacji zdrowotnej i planowanego trybu postępowania wobec Pani/Pana osoby był wystarczający? TAK 34 ankietowanych NIE 1 ankietowany TAK - 34 NIE

47 ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY Funkcjonowanie Izby Przyjęć 3. Czy będąc w Izbie Przyjęć oczekiwałaby Panią/Pan zapewnienia możliwości przebywania z Panią/Panem w Izbie Przyjęć osoby bliskiej? TAK 26 ankietowanych NIE 8 ankietowanych BRAK DANYCH 1 ankietowany TAK - 26 NIE - 8 BRAK DANYCH

48 ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY Funkcjonowanie Izby Przyjęć 4. Czy personel Izby Przyjęć zajmował się Panią/Panem w sposób troskliwy, życzliwy, empatyczny, zapewniający poczucie bezpieczeństwa? TAK 25 ankietowanych NIE 9 ankietowanych TAK - 25 NIE

49 ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY Funkcjonowanie Oddziału 1. Czy została Pani/Pan zapoznana/y z topografią oddziału oraz z harmonogramem jego funkcjonowania (pory posiłków, wizyty lekarskiej, badań i zabiegów, czasu wolnego)? TAK 25 ankietowanych NIE 9 ankietowanych BRAK DANYCH 1 ankietowany TAK - 25 NIE - 9 BRAK DANYCH - 1

50 ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY Funkcjonowanie Oddziału 2. Czy lekarz wyraża się w sposób zrozumiały dla Pani/Pana? 3 TAK 25 ankietowanych NIE 9 ankietowanych BRAK DANYCH 1 ankietowany TAK - 25 NIE - 9 BRAK DANYCH - 1

51 ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY Funkcjonowanie Oddziału 3. Czy lekarz jest dla Pani/Pana dostępny w razie potrzeby? TAK 33 ankietowanych NIE ankietowanych BRAK DANYCH 2 ankietowanych TAK 33 NIE BRAK DANYCH 2

52 ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY Funkcjonowanie Oddziału 4. Czy lekarz okazuje życzliwość Pani/Pana osoby? TAK 34 ankietowanych NIE ankietowanych BRAK DANYCH 1 ankietowany TAK - 34 NIE - BRAK DANYCH - 1

53 ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY Funkcjonowanie Oddziału 5. Czy personel pielęgniarski jest dostępny w każdej chwili i gotowy nieść oczekiwaną pomoc? TAK 33 ankietowanych NIE ankietowanych BRAK DANYCH 2 ankietowanych TAK - 33 NIE - BRAK DANYCH - 2

54 ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY Funkcjonowanie Oddziału 6. Czy na bieżąco jest Pani/Pan informowana/y o aktualnej sytuacji zdrowotnej, planowanym postępowaniu leczniczym lub diagnostycznym, wykonywanych zabiegach przez lekarzy, pielęgniarki lub inny personel oddziału? TAK 32 ankietowanych NIE 2 ankietowanych BRAK DANYCH 1 ankietowany TAK - 32 NIE - 2 BRAK DANYCH - 1

55 ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY Czystość Oddziału 7. Jak ocenia Pani/Pan czystość w oddziale (sale chorych, gabinety, korytarze)? Czystość w oddziale (w skali 1-5)) LICZBA ANKIETOWANYCH brak danych czystość oddziału 5 1 pkt 2 pkt 3 pkt pkt pkt - 27 brak danych - 1

56 Czystość Oddziału ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY 8. Jak ocenia Pani/Pan czystość toalet i łazienek? Czystość sanitariatów (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH brak danych czystość sanitariatów 5 1 pkt 2 pkt 3 pkt pkt pkt - 22 brak danych - 1

57 ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY Czystość Oddziału 9. Jak ocenia Pani/Pan czystość bielizny pościelowej? Czystość pościeli (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH brak danych czystość pościeli 5 1 pkt 2 pkt 3 pkt pkt pkt - 11 brak danych - 1

58 ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY Posiłki 1. a) Jak ocenia Pan/i posiłki podawane w oddziale? Walory smakowe (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH pkt pkt pkt pkt pkt - 2 w alory smakow e

59 ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY Posiłki 1. b) Jak ocenia Pan/i posiłki podawane w oddziale? Temperatura posiłków (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH temperatura posiłków pkt pkt pkt pkt pkt - 6

60 Opinie ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY 11. Czy widzi Pani/Pan potrzebę zorganizowania na terenie szpitala świetlicy, w której można by spędzić wolny czas, spotkać się z bliskimi? TAK 2 ankietowanych NIE 12 ankietowanych BRAK DANYCH 3 ankietowanych TAK - 2 NIE - 12 BRAK DANYCH -3

61 Opinie ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY 12. Poziom zadowolenia Pani/Pana z opieki sprawowanej w oddziale. Poziom zadowolenia LICZBA ANKIETOWANYCH brak danych ocena opieki 5 1 pkt - 2 pkt pkt pkt pkt - 27 brak danych -

62 Funkcjonowanie Izby Przyjęć 1. Czas oczekiwania na lekarza. ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY CZAS do 5 minut LICZBA ANKIETOWANYCH 5 15 minut 15 3 minut 43 8 powyżej 3 minut DO 5 MIN MINUT POWYŻEJ 3 MINUT -

63 ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY Funkcjonowanie Izby Przyjęć 2. Czy zakres i ilość otrzymanych informacji dotyczących Pani/Pana sytuacji zdrowotnej i planowanego trybu postępowania wobec Pani/Pana osoby był wystarczający? TAK 51 ankietowanych NIE ankietowanych 1% ZADOWOLONYCH!!!

64 ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY Funkcjonowanie Izby Przyjęć 3. Czy będąc w Izbie Przyjęć oczekiwałaby Panią/Pan zapewnienia możliwości przebywania z Panią/Panem w Izbie Przyjęć osoby bliskiej? TAK 49 ankietowanych NIE 2 ankietowanych TAK - 49 NIE

65 ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY Funkcjonowanie Izby Przyjęć 4. Czy personel Izby Przyjęć zajmował się Panią/Panem w sposób troskliwy, życzliwy, empatyczny, zapewniający poczucie bezpieczeństwa? TAK 49 ankietowanych NIE 2 ankietowanych TAK - 49 NIE

66 ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY Funkcjonowanie Oddziału 1. Czy została Pani/Pan zapoznana/y z topografią oddziału oraz z harmonogramem jego funkcjonowania (pory posiłków, wizyty lekarskiej, badań i zabiegów, czasu wolnego)? TAK 48 ankietowanych NIE 3 ankietowanych TAK - 48 NIE - 3

67 ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY Funkcjonowanie Oddziału 2. Czy lekarz wyraża się w sposób zrozumiały dla Pani/Pana? TAK 5 ankietowanych NIE 1 ankietowany TAK - 5 NIE - 1

68 ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY Funkcjonowanie Oddziału 3. Czy lekarz jest dla Pani/Pana dostępny w razie potrzeby? TAK 51 ankietowanych NIE ankietowanych 1% ZADOWOLONYCH!!!

69 ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY Funkcjonowanie Oddziału 4. Czy lekarz okazuje życzliwość Pani/Pana osoby? TAK 47 ankietowanych NIE 4 ankietowanych TAK - 47 NIE - 4

70 ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY Funkcjonowanie Oddziału 5. Czy personel pielęgniarski jest dostępny w każdej chwili i gotowy nieść oczekiwaną pomoc? TAK 51 ankietowanych NIE ankietowanych 1% ZADOWOLONYCH!!!

71 ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY Funkcjonowanie Oddziału 6. Czy na bieżąco jest Pani/Pan informowana/y o aktualnej sytuacji zdrowotnej, planowanym postępowaniu leczniczym lub diagnostycznym, wykonywanych zabiegach przez lekarzy, pielęgniarki lub inny personel oddziału? TAK 51 ankietowanych NIE ankietowanych 1% ZADOWOLONYCH!!!

72 ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY Czystość Oddziału 7. Jak ocenia Pani/Pan czystość w oddziale (sale chorych, gabinety, korytarze)? Czystość w oddziale (w skali 1-5)) LICZBA ANKIETOWANYCH pkt 2 pkt 3 pkt pkt pkt - 42 czystość oddziału

73 ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY Czystość Oddziału 8. Jak ocenia Pani/Pan czystość toalet i łazienek? Czystość sanitariatów (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH pkt - 2 pkt pkt pkt pkt - 42 czystość sanitariatów

74 ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY Czystość Oddziału 9. Jak ocenia Pani/Pan czystość bielizny pościelowej? Czystość pościeli (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH brak danych czystość pościeli 5 1 pkt 2 pkt pkt pkt pkt - 19 brak danych - 1

75 ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY Posiłki 1. a) Jak ocenia Pan/i posiłki podawane w oddziale? Walory smakowe (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH w alory smakow e 5 1 pkt pkt pkt pkt pkt - 14

76 ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY Posiłki 1. b) Jak ocenia Pan/i posiłki podawane w oddziale? Temperatura posiłków (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH temperatura posiłków 5 1 pkt pkt pkt pkt pkt - 2

77 Opinie ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY 11. Czy widzi Pani/Pan potrzebę zorganizowania na terenie szpitala świetlicy, w której można by spędzić wolny czas, spotkać się z bliskimi? TAK NIE 29 ankietowanych 22 ankietowanych TAK - 29 NIE - 22

78 Opinie ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY 12. Poziom zadowolenia Pani/Pana z opieki sprawowanej w oddziale. Poziom zadowolenia LICZBA ANKIETOWANYCH ocena opieki pkt - 2 pkt pkt pkt pkt - 27 brak danych -

79 ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM Funkcjonowanie Izby Przyjęć 1. Czas oczekiwania na lekarza. CZAS do 5 minut LICZBA ANKIETOWANYCH 5 15 minut 15 3 minut powyżej 3 minut DO 5 MIN MINUT POWYŻEJ 3 MINUT - 8

80 ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM Funkcjonowanie Izby Przyjęć 2. Czy zakres i ilość otrzymanych informacji dotyczących Pani/Pana sytuacji zdrowotnej i planowanego trybu postępowania wobec Pani/Pana osoby był wystarczający? TAK 23 ankietowanych NIE 3 ankietowany TAK - 23 NIE

81 ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM Funkcjonowanie Izby Przyjęć 3. Czy będąc w Izbie Przyjęć oczekiwałaby Panią/Pan zapewnienia możliwości przebywania z Panią/Panem w Izbie Przyjęć osoby bliskiej? TAK 22 ankietowanych NIE 3 ankietowanych BRAK DANYCH 1 ankietowany TAK - 22 NIE - 3 BRAK DANYCH

82 ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM Funkcjonowanie Izby Przyjęć 4. Czy personel Izby Przyjęć zajmował się Panią/Panem w sposób troskliwy, życzliwy, empatyczny, zapewniający poczucie bezpieczeństwa? TAK 23 ankietowanych NIE 3 ankietowanych TAK - 23 NIE

83 Funkcjonowanie Oddziału 1. Czy została Pani/Pan zapoznana/y z topografią oddziału oraz z harmonogramem jego funkcjonowania (pory posiłków, wizyty lekarskiej, badań i zabiegów, czasu wolnego)? ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM TAK 22 ankietowanych NIE 4 ankietowanych TAK - 22 NIE - 4

84 ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM Funkcjonowanie Oddziału 2. Czy lekarz wyraża się w sposób zrozumiały dla Pani/Pana? TAK 24 ankietowanych NIE 2 ankietowanych TAK - 24 NIE - 2

85 ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM Funkcjonowanie Oddziału 3. Czy lekarz jest dla Pani/Pana dostępny w razie potrzeby? TAK 23 ankietowanych NIE 2 ankietowanych BRAK DANYCH 1 ankietowany TAK - 23 NIE - 2 BRAK DANYCH - 1

86 ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM Funkcjonowanie Oddziału 4. Czy lekarz okazuje życzliwość Pani/Pana osoby? TAK 25 ankietowanych NIE 1 ankietowany TAK - 25 NIE - 1

87 Funkcjonowanie Oddziału 5. Czy personel pielęgniarski jest dostępny w każdej chwili i gotowy nieść oczekiwaną pomoc? ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM TAK 24 ankietowanych NIE 2 ankietowanych TAK - 24 NIE - 2

88 Funkcjonowanie Oddziału 6. Czy na bieżąco jest Pani/Pan informowana/y o aktualnej sytuacji zdrowotnej, planowanym postępowaniu leczniczym lub diagnostycznym, wykonywanych zabiegach przez lekarzy, pielęgniarki lub inny personel oddziału? ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM TAK 25 ankietowanych NIE 1 ankietowany TAK - 25 NIE - 1

89 ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM Czystość Oddziału 7. Jak ocenia Pani/Pan czystość w oddziale (sale chorych, gabinety, korytarze)? Czystość w oddziale (w skali 1-5)) LICZBA ANKIETOWANYCH czystość oddziału 5 1 pkt 2 pkt 3 pkt - 4 pkt pkt - 25

90 ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM Czystość Oddziału 8. Jak ocenia Pani/Pan czystość toalet i łazienek? Czystość sanitariatów (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH czystość sanitariatów 5 1 pkt 2 pkt 3 pkt pkt pkt - 23

91 ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM Czystość Oddziału 9. Jak ocenia Pani/Pan czystość bielizny pościelowej? Czystość pościeli (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH czystość pościeli pkt 2 pkt 3 pkt pkt pkt - 8

92 ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM Posiłki 1. a) Jak ocenia Pan/i posiłki podawane w oddziale? Walory smakowe (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH w alory smakow e pkt pkt pkt pkt pkt - 12

93 ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM Posiłki 1. b) Jak ocenia Pan/i posiłki podawane w oddziale? Temperatura posiłków (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH temperatura posiłków pkt pkt pkt pkt pkt - 13

94 Opinie Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM 11. Czy widzi Pani/Pan potrzebę zorganizowania na terenie szpitala świetlicy, w której można by spędzić wolny czas, spotkać się z bliskimi? TAK 2 ankietowanych NIE 5 ankietowanych BRAK DANYCH 1 ankietowany TAK - 2 NIE - 5 BRAK DANYCH -1

95 Opinie Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM 12. Poziom zadowolenia Pani/Pana z opieki sprawowanej w oddziale. Poziom zadowolenia LICZBA ANKIETOWANYCH ocena opieki 5 1 pkt - 2 pkt - 3 pkt - 4 pkt pkt - 22

96 ODDZIAŁ REHABILITACYJNY Funkcjonowanie Izby Przyjęć 1. Czas oczekiwania na lekarza. CZAS do 5 minut LICZBA ANKIETOWANYCH 5 15 minut 15 3 minut powyżej 3 minut brak danych DO 5 MIN MINUT POWYŻEJ 3 MINUT - 12 BRAK DANYCH - 1

97 ODDZIAŁ REHABILITACYJNY Funkcjonowanie Izby Przyjęć 2. Czy zakres i ilość otrzymanych informacji dotyczących Pani/Pana sytuacji zdrowotnej i planowanego trybu postępowania wobec Pani/Pana osoby był wystarczający? TAK 46 ankietowanych NIE 2 ankietowanych BRAK DANYCH 2 ankietowanych TAK - 46 NIE - 2 BRAK DANYCH - 2

98 ODDZIAŁ REHABILITACYJNY Funkcjonowanie Izby Przyjęć 3. Czy będąc w Izbie Przyjęć oczekiwałaby Panią/Pan zapewnienia możliwości przebywania z osobą bliską? TAK 43 ankietowanych NIE 5 ankietowanych BRAK DANYCH 2 ankietowanych TAK - 43 NIE - 5 BRAK DANYCH

99 ODDZIAŁ REHABILITACYJNY Funkcjonowanie Izby Przyjęć 4. Czy personel Izby Przyjęć zajmował się Panią/Panem w sposób troskliwy, życzliwy, empatyczny, zapewniający poczucie bezpieczeństwa? TAK 47 ankietowanych NIE 3 ankietowanych TAK - 47 NIE

100 ODDZIAŁ REHABILITACYJNY Funkcjonowanie Oddziału 1. Czy została Pani/Pan zapoznana/y z topografią oddziału oraz z harmonogramem jego funkcjonowania (pory posiłków, wizyty lekarskiej, badań i zabiegów, czasu wolnego)? TAK 45 ankietowanych NIE 4 ankietowanych BRAK DANYCH 1 ankietowany TAK - 45 NIE - 4 BRAK DANYCH - 1

101 ODDZIAŁ REHABILITACYJNY Funkcjonowanie Oddziału 2. Czy lekarz wyraża się w sposób zrozumiały dla Pani/Pana? TAK 48 ankietowanych NIE 2 ankietowanych TAK - 48 NIE - 2

102 ODDZIAŁ REHABILITACYJNY Funkcjonowanie Oddziału 3. Czy lekarz jest dla Pani/Pana dostępny w razie potrzeby? TAK 48 ankietowanych NIE 2 ankietowanych TAK - 48 NIE - 2

103 ODDZIAŁ REHABILITACYJNY Funkcjonowanie Oddziału 4. Czy lekarz okazuje życzliwość Pani/Pana osoby? TAK 48 ankietowanych NIE 2 ankietowanych TAK - 48 NIE - 2

104 ODDZIAŁ REHABILITACYJNY Funkcjonowanie Oddziału 5. Czy personel pielęgniarski jest dostępny w każdej chwili i gotowy nieść oczekiwaną pomoc? TAK 47 ankietowanych NIE ankietowanych BRAK DANYCH 3 ankietowanych TAK - 47 NIE - BRAK DANYCH - 3

105 ODDZIAŁ REHABILITACYJNY Funkcjonowanie Oddziału 6. Czy na bieżąco jest Pani/Pan informowana/y o aktualnej sytuacji zdrowotnej, planowanym postępowaniu leczniczym lub diagnostycznym, wykonywanych zabiegach przez lekarzy, pielęgniarki lub inny personel oddziału? TAK 45 ankietowanych NIE 2 ankietowanych BRAK DANYCH 3 ankietowanych TAK - 45 NIE - 2 BRAK DANYCH - 3

106 Czystość Oddziału ODDZIAŁ REHABILITACYJNY 7. Jak ocenia Pani/Pan czystość w oddziale (sale chorych, gabinety, korytarze)? Czystość w oddziale (w skali 1-5)) LICZBA ANKIETOWANYCH pkt pkt pkt pkt pkt - 42 czystość oddziału

107 Czystość Oddziału ODDZIAŁ REHABILITACYJNY 8. Jak ocenia Pani/Pan czystość toalet i łazienek? Czystość sanitariatów (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH pkt 2 pkt pkt pkt pkt - 43 czystość sanitariatów

108 Czystość Oddziału ODDZIAŁ REHABILITACYJNY 9. Jak ocenia Pani/Pan czystość bielizny pościelowej? Czystość pościeli (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH czystość pościeli 5 1 pkt 2 pkt 3 pkt pkt pkt - 25

109 Posiłki Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ODDZIAŁ REHABILITACYJNY 1. a) Jak ocenia Pan/i posiłki podawane w oddziale? Walory smakowe (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH w alory smakow e 5 1 pkt - 2 pkt pkt pkt pkt - 22

110 ODDZIAŁ REHABILITACYJNY Posiłki 1. b) Jak ocenia Pan/i posiłki podawane w oddziale? Temperatura posiłków (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH temperatura posiłków 5 1 pkt pkt pkt pkt pkt - 27

111 Opinie ODDZIAŁ REHABILITACYJNY 11. Czy widzi Pani/Pan potrzebę zorganizowania na terenie szpitala świetlicy, w której można by spędzić wolny czas, spotkać się z bliskimi? TAK 4 ankietowanych NIE 5 ankietowanych BRAK DANYCH 5 ankietowanych TAK - 4 NIE - 5 BRAK DANYCH -5

112 ODDZIAŁ REHABILITACYJNY Opinie 12. Poziom zadowolenia Pani/Pana z opieki sprawowanej w oddziale. Poziom zadowolenia LICZBA ANKIETOWANYCH brak danych pkt - 2 pkt - 3 pkt - 4 pkt pkt - 4 brak danych - 1 ocena opieki

113 Funkcjonowanie Izby Przyjęć 1. Czas oczekiwania na lekarza. CZAS do 5 minut LICZBA ANKIETOWANYCH ODDZIAŁ PALIATYWNY 5 15 minut 15 3 minut powyżej 3 minut DO 5 MIN MINUT POWYŻEJ 3 MINUT - 3

114 ODDZIAŁ PALIATYWNY Funkcjonowanie Izby Przyjęć 2. Czy zakres i ilość otrzymanych informacji dotyczących Pani/Pana sytuacji zdrowotnej i planowanego trybu postępowania wobec Pani/Pana osoby był wystarczający? TAK 22 ankietowanych NIE ankietowanych 1% ZADOWOLONYCH!!!

115 ODDZIAŁ PALIATYWNY Funkcjonowanie Izby Przyjęć 3. Czy będąc w Izbie Przyjęć oczekiwałaby Panią/Pan zapewnienia możliwości przebywania z Panią/Panem w Izbie Przyjęć osoby bliskiej? TAK 22 ankietowanych NIE ankietowanych 1% ZADOWOLONYCH!!!

116 ODDZIAŁ PALIATYWNY Funkcjonowanie Izby Przyjęć 4. Czy personel Izby Przyjęć zajmował się Panią/Panem w sposób troskliwy, życzliwy, empatyczny, zapewniający poczucie bezpieczeństwa? TAK 22 ankietowanych NIE ankietowanych 1% ZADOWOLONYCH!!!

117 ODDZIAŁ PALIATYWNY Funkcjonowanie Oddziału 1. Czy została Pani/Pan zapoznana/y z topografią oddziału oraz z harmonogramem jego funkcjonowania (pory posiłków, wizyty lekarskiej, badań i zabiegów, czasu wolnego)? TAK 22 ankietowanych NIE ankietowanych 1% ZADOWOLONYCH!!!

118 ODDZIAŁ PALIATYWNY Funkcjonowanie Oddziału 2. Czy lekarz wyraża się w sposób zrozumiały dla Pani/Pana? TAK 22 ankietowanych NIE ankietowanych 1% ZADOWOLONYCH!!!

119 ODDZIAŁ PALIATYWNY Funkcjonowanie Oddziału 3. Czy lekarz jest dla Pani/Pana dostępny w razie potrzeby? TAK 21 ankietowanych NIE ankietowanych BRAK DANYCH 1 ankietowany TAK 21 NIE BRAK DANYCH 1

120 ODDZIAŁ PALIATYWNY Funkcjonowanie Oddziału 4. Czy lekarz okazuje życzliwość Pani/Pana osoby? TAK 22 ankietowanych NIE ankietowanych 1% ZADOWOLONYCH!!!

121 ODDZIAŁ PALIATYWNY Funkcjonowanie Oddziału 5. Czy personel pielęgniarski jest dostępny w każdej chwili i gotowy nieść oczekiwaną pomoc? TAK 22 ankietowanych NIE ankietowanych 1% ZADOWOLONYCH!!!

122 ODDZIAŁ PALIATYWNY Funkcjonowanie Oddziału 6. Czy na bieżąco jest Pani/Pan informowana/y o aktualnej sytuacji zdrowotnej, planowanym postępowaniu leczniczym lub diagnostycznym, wykonywanych zabiegach przez lekarzy, pielęgniarki lub inny personel oddziału? TAK 22 ankietowanych NIE ankietowanych 1% ZADOWOLONYCH!!!

123 Czystość Oddziału ODDZIAŁ PALIATYWNY 7. Jak ocenia Pani/Pan czystość w oddziale (sale chorych, gabinety, korytarze)? Czystość w oddziale (w skali 1-5)) LICZBA ANKIETOWANYCH czystość oddziału 5 1 pkt 2 pkt 3 pkt - 4 pkt pkt - 21

124 Czystość Oddziału ODDZIAŁ PALIATYWNY 8. Jak ocenia Pani/Pan czystość toalet i łazienek? Czystość sanitariatów (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH czystość sanitariatów 5 1 pkt 2 pkt 3 pkt - 4 pkt pkt - 21

125 ODDZIAŁ PALIATYWNY Czystość Oddziału 9. Jak ocenia Pani/Pan czystość bielizny pościelowej? Czystość pościeli (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH brak danych czystość pościeli pkt 2 pkt 3 pkt - 4 pkt pkt - 15 brak danych - 1

126 ODDZIAŁ PALIATYWNY Posiłki 1. a) Jak ocenia Pan/i posiłki podawane w oddziale? Walory smakowe (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH pkt pkt - 3 pkt pkt pkt - 17 w alory smakow e

127 ODDZIAŁ PALIATYWNY Posiłki 1. b) Jak ocenia Pan/i posiłki podawane w oddziale? Temperatura posiłków (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH pkt - 2 pkt - 3 pkt pkt pkt - 18 temperatura posiłków

128 Opinie Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ODDZIAŁ PALIATYWNY 11. Czy widzi Pani/Pan potrzebę zorganizowania na terenie szpitala świetlicy, w której można by spędzić wolny czas, spotkać się z bliskimi? TAK 19 ankietowanych NIE 3 ankietowanych TAK - 19 NIE - 3

129 Opinie ODDZIAŁ PALIATYWNY 12. Poziom zadowolenia Pani/Pana z opieki sprawowanej w oddziale. Poziom zadowolenia LICZBA ANKIETOWANYCH ocena opieki 5 1 pkt - 2 pkt - 3 pkt - 4 pkt pkt - 2

130 ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I O PROFILU NEFROLOGICZNYM Funkcjonowanie Izby Przyjęć 1. Czas oczekiwania na lekarza. CZAS do 5 minut 5 15 minut 15 3 minut powyżej 3 minut LICZBA ANKIETOWANYCH DO 5 MIN MINUT POWYŻEJ 3 MINUT - 15

131 Funkcjonowanie Izby Przyjęć 2. Czy zakres i ilość otrzymanych informacji dotyczących Pani/Pana sytuacji zdrowotnej i planowanego trybu postępowania wobec Pani/Pana osoby był wystarczający? ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I O PROFILU NEFROLOGICZNYM TAK 36 ankietowanych NIE 12 ankietowanych BRAK DANYCH 2 ankietowanych TAK - 36 NIE - 12 BRAK DANYCH - 2

132 ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I O PROFILU NEFROLOGICZNYM Funkcjonowanie Izby Przyjęć 3. Czy będąc w Izbie Przyjęć oczekiwałaby Panią/Pan zapewnienia możliwości przebywania z osobą bliską? TAK 3 ankietowanych NIE 18 ankietowanych BRAK DANYCH 2 ankietowanych TAK - 3 NIE - 18 BRAK DANYCH

133 ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I O PROFILU NEFROLOGICZNYM Funkcjonowanie Izby Przyjęć 4. Czy personel Izby Przyjęć zajmował się Panią/Panem w sposób troskliwy, życzliwy, empatyczny, zapewniający poczucie bezpieczeństwa? TAK 46 ankietowanych NIE 3 ankietowanych BRAK DANYCH 1 ankietowany TAK - 46 NIE - 3 BRAK DANYCH

134 ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I O PROFILU NEFROLOGICZNYM Funkcjonowanie Oddziału 1. Czy została Pani/Pan zapoznana/y z topografią oddziału oraz z harmonogramem jego funkcjonowania (pory posiłków, wizyty lekarskiej, badań i zabiegów, czasu wolnego)? TAK 46 ankietowanych NIE 1 ankietowanych BRAK DANYCH 3 ankietowany TAK - 46 NIE - 1 BRAK DANYCH - 3

135 ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I O PROFILU NEFROLOGICZNYM Funkcjonowanie Oddziału 2. Czy lekarz wyraża się w sposób zrozumiały dla Pani/Pana? TAK 49 ankietowanych NIE 1 ankietowany TAK - 49 NIE - 1

136 ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I O PROFILU NEFROLOGICZNYM Funkcjonowanie Oddziału 3. Czy lekarz jest dla Pani/Pana dostępny w razie potrzeby? TAK 49 ankietowanych NIE 1 ankietowanych TAK - 49 NIE - 1

137 ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I O PROFILU NEFROLOGICZNYM Funkcjonowanie Oddziału 4. Czy lekarz okazuje życzliwość Pani/Pana osoby? TAK 5 ankietowanych NIE ankietowanych 1% ZADOWOLONYCH!!!

138 ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I O PROFILU NEFROLOGICZNYM Funkcjonowanie Oddziału 5. Czy personel pielęgniarski jest dostępny w każdej chwili i gotowy nieść oczekiwaną pomoc? TAK 47 ankietowanych NIE ankietowanych BRAK DANYCH 3 ankietowanych TAK - 47 NIE - BRAK DANYCH - 3

139 ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I O PROFILU NEFROLOGICZNYM Funkcjonowanie Oddziału 6. Czy na bieżąco jest Pani/Pan informowana/y o aktualnej sytuacji zdrowotnej, planowanym postępowaniu leczniczym lub diagnostycznym, wykonywanych zabiegach przez lekarzy, pielęgniarki lub inny personel oddziału? TAK 45 ankietowanych NIE 5 ankietowanych TAK - 45 NIE - 5

140 ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I O PROFILU NEFROLOGICZNYM Czystość Oddziału 7. Jak ocenia Pani/Pan czystość w oddziale (sale chorych, gabinety, korytarze)? Czystość w oddziale (w skali 1-5)) LICZBA ANKIETOWANYCH Brak danych pkt - 2 pkt - 3 pkt pkt pkt - 39 brak danych - 2 czystość oddziału

141 ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I O PROFILU NEFROLOGICZNYM Czystość Oddziału 8. Jak ocenia Pani/Pan czystość toalet i łazienek? Czystość sanitariatów (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH pkt 2 pkt - 3 pkt pkt pkt - 39 czystość sanitariatów

142 ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I O PROFILU NEFROLOGICZNYM Czystość Oddziału 9. Jak ocenia Pani/Pan czystość bielizny pościelowej? Czystość pościeli (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH Brak danych czystość pościeli 5 1 pkt 2 pkt 3 pkt pkt pkt - 23 brak danych - 4

143 ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I O PROFILU NEFROLOGICZNYM Posiłki 1. a) Jak ocenia Pan/i posiłki podawane w oddziale? Walory smakowe (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH pkt pkt pkt pkt pkt - 16 w alory smakow e

144 ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I O PROFILU NEFROLOGICZNYM Posiłki 1. b) Jak ocenia Pan/i posiłki podawane w oddziale? Temperatura posiłków (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH Brak danych temperatura posiłków 5 1 pkt - 2 pkt pkt pkt pkt - 16 BRAK DANYCH - 1

145 ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I O PROFILU NEFROLOGICZNYM Opinie 11. Czy widzi Pani/Pan potrzebę zorganizowania na terenie szpitala świetlicy, w której można by spędzić wolny czas, spotkać się z bliskimi? TAK 31 ankietowanych NIE 16 ankietowanych BRAK DANYCH 3 ankietowanych TAK - 31 NIE - 16 BRAK DANYCH -3

146 ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY I O PROFILU NEFROLOGICZNYM Opinie 12. Poziom zadowolenia Pani/Pana z opieki sprawowanej w oddziale. Poziom zadowolenia LICZBA ANKIETOWANYCH pkt - 2 pkt - 3 pkt - 4 pkt pkt - 41 ocena opieki

147 ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II I O PROFILU GASTROLOGICZNYM Funkcjonowanie Izby Przyjęć 1. Czas oczekiwania na lekarza. CZAS do 5 minut 5 15 minut 15 3 minut powyżej 3 minut brak danych LICZBA ANKIETOWANYCH DO 5 MIN MINUT POWYŻEJ 3 MINUT - 9 BRAK DANYCH - 3

148 ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II I O PROFILU GASTROLOGICZNYM Funkcjonowanie Izby Przyjęć 2. Czy zakres i ilość otrzymanych informacji dotyczących Pani/Pana sytuacji zdrowotnej i planowanego trybu postępowania wobec Pani/Pana osoby był wystarczający? TAK 46 ankietowanych NIE 1 ankietowany BRAK DANYCH 3 ankietowanych TAK - 46 NIE - 1 BRAK DANYCH - 3

149 ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II I O PROFILU GASTROLOGICZNYM Funkcjonowanie Izby Przyjęć 3. Czy będąc w Izbie Przyjęć oczekiwałaby Panią/Pan zapewnienia możliwości przebywania z osobą bliską? TAK 4 ankietowanych NIE 9 ankietowanych BRAK DANYCH 1 ankietowany TAK - 4 NIE - 9 BRAK DANYCH

150 ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II I O PROFILU GASTROLOGICZNYM Funkcjonowanie Izby Przyjęć 4. Czy personel Izby Przyjęć zajmował się Panią/Panem w sposób troskliwy, życzliwy, empatyczny, zapewniający poczucie bezpieczeństwa? TAK 46 ankietowanych NIE 3 ankietowanych BRAK DANYCH 1 ankietowany TAK - 46 NIE - 3 BRAK DANYCH

151 ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II I O PROFILU GASTROLOGICZNYM Funkcjonowanie Oddziału 1. Czy została Pani/Pan zapoznana/y z topografią oddziału oraz z harmonogramem jego funkcjonowania (pory posiłków, wizyty lekarskiej, badań i zabiegów, czasu wolnego)? TAK 45 ankietowanych NIE 4 ankietowanych BRAK DANYCH 1 ankietowany TAK - 45 NIE - 4 BRAK DANYCH - 1

152 ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II I O PROFILU GASTROLOGICZNYM Funkcjonowanie Oddziału 2. Czy lekarz wyraża się w sposób zrozumiały dla Pani/Pana? 6 TAK 49 ankietowanych NIE 1 ankietowany BRAK DANYCH 1 ankietowany TAK - 48 NIE - 1 BRAK DANYCH - 1

153 ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II I O PROFILU GASTROLOGICZNYM Funkcjonowanie Oddziału 3. Czy lekarz jest dla Pani/Pana dostępny w razie potrzeby? TAK 49 ankietowanych NIE 1 ankietowanych TAK - 49 NIE - 1

154 ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II I O PROFILU GASTROLOGICZNYM Funkcjonowanie Oddziału 4. Czy lekarz okazuje życzliwość Pani/Pana osoby? TAK 5 ankietowanych NIE ankietowanych 1% ZADOWOLONYCH!!!

155 ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II I O PROFILU GASTROLOGICZNYM Funkcjonowanie Oddziału 5. Czy personel pielęgniarski jest dostępny w każdej chwili i gotowy nieść oczekiwaną pomoc? TAK 5 ankietowanych NIE ankietowanych 1% ZADOWOLONYCH!!!

156 ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II I O PROFILU GASTROLOGICZNYM Funkcjonowanie Oddziału 6. Czy na bieżąco jest Pani/Pan informowana/y o aktualnej sytuacji zdrowotnej, planowanym postępowaniu leczniczym lub diagnostycznym, wykonywanych zabiegach przez lekarzy, pielęgniarki lub inny personel oddziału? TAK 47 ankietowanych NIE 2 ankietowanych BRAK DANYCH 1 ankietowany TAK - 47 NIE - 2 BRAK DANYCH - 1

157 ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II I O PROFILU GASTROLOGICZNYM Czystość Oddziału 7. Jak ocenia Pani/Pan czystość w oddziale (sale chorych, gabinety, korytarze)? Czystość w oddziale (w skali 1-5)) LICZBA ANKIETOWANYCH pkt - 2 pkt - 3 pkt pkt pkt - 4 czystość oddziału

158 ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II I O PROFILU GASTROLOGICZNYM Czystość Oddziału 8. Jak ocenia Pani/Pan czystość toalet i łazienek? Czystość sanitariatów (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH czystość sanitariatów pkt 2 pkt - 3 pkt pkt pkt - 36

159 ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II I O PROFILU GASTROLOGICZNYM Czystość Oddziału 9. Jak ocenia Pani/Pan czystość bielizny pościelowej? Czystość pościeli (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH czystość pościeli 5 1 pkt 2 pkt 3 pkt pkt pkt - 19

160 ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II I O PROFILU GASTROLOGICZNYM Posiłki 1. a) Jak ocenia Pan/i posiłki podawane w oddziale? Walory smakowe (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH pkt pkt pkt pkt pkt - 12 w alory smakow e

161 ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II I O PROFILU GASTROLOGICZNYM Posiłki 1. b) Jak ocenia Pan/i posiłki podawane w oddziale? Temperatura posiłków (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH pkt - 2 pkt pkt pkt pkt - 18 temperatura posiłków

162 ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II I O PROFILU GASTROLOGICZNYM Opinie 11. Czy widzi Pani/Pan potrzebę zorganizowania na terenie szpitala świetlicy, w której można by spędzić wolny czas, spotkać się z bliskimi? TAK 35 ankietowanych NIE 11 ankietowanych BRAK DANYCH 4 ankietowanych TAK - 35 NIE - 11 BRAK DANYCH - 4

163 ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY II O PROFILU GASTROLOGICZNYM Opinie 12. Poziom zadowolenia Pani/Pana z opieki sprawowanej w oddziale. Poziom zadowolenia LICZBA ANKIETOWANYCH brak danych ocena opieki pkt - 2 pkt - 3 pkt pkt pkt - 36 BRAK DANYCH - 1

164 ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Funkcjonowanie Izby Przyjęć 1. Czas oczekiwania na lekarza. CZAS do 5 minut LICZBA ANKIETOWANYCH 5 15 minut 15 3 minut powyżej 3 minut DO 5 MIN MINUT POWYŻEJ 3 MINUT - 1

165 Funkcjonowanie Izby Przyjęć 2. Czy zakres i ilość otrzymanych informacji dotyczących Pani/Pana sytuacji zdrowotnej i planowanego trybu postępowania wobec Pani/Pana osoby był wystarczający? 3 ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ TAK 24 ankietowanych NIE 14 ankietowanych TAK - 24 NIE - 14

166 ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Funkcjonowanie Izby Przyjęć 3. Czy będąc w Izbie Przyjęć oczekiwałaby Panią/Pan zapewnienia możliwości przebywania z osobą bliską? TAK 36 ankietowanych NIE 2 ankietowanych TAK - 36 NIE

167 ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Funkcjonowanie Izby Przyjęć 4. Czy personel Izby Przyjęć zajmował się Panią/Panem w sposób troskliwy, życzliwy, empatyczny, zapewniający poczucie bezpieczeństwa? TAK 36 ankietowanych NIE 2 ankietowanych TAK - 36 NIE

168 ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Funkcjonowanie Oddziału 1. Czy została Pani/Pan zapoznana/y z topografią oddziału oraz z harmonogramem jego funkcjonowania (pory posiłków, wizyty lekarskiej, badań i zabiegów, czasu wolnego)? TAK 34 ankietowanych NIE 3 ankietowanych BRAK DANYCH 1 ankietowany TAK - 34 NIE - 3 BRAK DANYCH - 1

169 ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Funkcjonowanie Oddziału 2. Czy lekarz wyraża się w sposób zrozumiały dla Pani/Pana? TAK 33 ankietowanych NIE 5 ankietowanych TAK - 35 NIE - 5

170 ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Funkcjonowanie Oddziału 3. Czy lekarz jest dla Pani/Pana dostępny w razie potrzeby? TAK 33 ankietowanych NIE 5 ankietowanych TAK - 35 NIE - 5

171 ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Funkcjonowanie Oddziału 4. Czy lekarz okazuje życzliwość Pani/Pana osoby? TAK 34 ankietowanych NIE 4 ankietowanych TAK - 34 NIE - 4

172 ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Funkcjonowanie Oddziału 5. Czy personel pielęgniarski jest dostępny w każdej chwili i gotowy nieść oczekiwaną pomoc? TAK 37 ankietowanych NIE 1 ankietowanych TAK - 37 NIE - 1

173 ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Funkcjonowanie Oddziału 6. Czy na bieżąco jest Pani/Pan informowana/y o aktualnej sytuacji zdrowotnej, planowanym postępowaniu leczniczym lub diagnostycznym, wykonywanych zabiegach przez lekarzy, pielęgniarki lub inny personel oddziału? TAK 36 ankietowanych NIE 2 ankietowanych TAK - 36 NIE - 2

174 ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Czystość Oddziału 7. Jak ocenia Pani/Pan czystość w oddziale (sale chorych, gabinety, korytarze)? Czystość w oddziale (w skali 1-5)) LICZBA ANKIETOWANYCH czystość oddziału pkt - 2 pkt - 3 pkt pkt pkt - 29

175 ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Czystość Oddziału 8. Jak ocenia Pani/Pan czystość toalet i łazienek? Czystość sanitariatów (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH brak danych czystość sanitariatów 5 1 pkt pkt - 3 pkt pkt - 13 BRAK DANYCH pkt - 2

176 ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Czystość Oddziału 9. Jak ocenia Pani/Pan czystość bielizny pościelowej? Czystość pościeli (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH czystość pościeli 5 1 pkt 2 pkt pkt pkt pkt - 11

177 ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Posiłki 1. a) Jak ocenia Pan/i posiłki podawane w oddziale? Walory smakowe (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH brak danych w alory smakow e 2 1 pkt pkt pkt pkt pkt - 3 BRAK DANYCH - 1

178 ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Posiłki 1. b) Jak ocenia Pan/i posiłki podawane w oddziale? Temperatura posiłków (w skali 1-5) LICZBA ANKIETOWANYCH brak danych pkt pkt pkt pkt pkt - 4 BRAK DANYCH - 1 temperatura posiłków

179 Opinie Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ 11. Czy widzi Pani/Pan potrzebę zorganizowania na terenie szpitala świetlicy, w której można by spędzić wolny czas, spotkać się z bliskimi? TAK 29 ankietowanych NIE 8 ankietowanych BRAK DANYCH 1 ankietowanych TAK - 29 NIE - 8 BRAK DANYCH -1

Wyniki badania satysfakcji pacjentów Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

Wyniki badania satysfakcji pacjentów Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Wyniki badania satysfakcji pacjentów Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego na 11 Oddziałach Szpitalnych na przełomie 216/217 roku Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach - 20014

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach - 20014 Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach - 20014 W czwartym kwartale 2014 roku w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przeprowadzono anonimowe badania satysfakcji pacjenta. Na ich podstawie

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI PACJENTÓW

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI PACJENTÓW OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI PACJENTÓW Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Ankieta anonimowa. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane do wprowadzenia zmian mających na celu eliminację ewentualnych niedociągnięć.

Ankieta anonimowa. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane do wprowadzenia zmian mających na celu eliminację ewentualnych niedociągnięć. Ankieta anonimowa Drogi Pacjencie - dążąc do zapewnienia wysokiej jakości świadczeń oferowanych przez nasz Szpital, pragniemy poznać Państwa opinię na temat jakości aktualnie świadczonych usług. Uzyskane

Bardziej szczegółowo

1. Ile razy w ciągu ostatnich 5 lat (łącznie z aktualnym pobytem) przebywał/a Pan/i w naszym szpitalu? 1 raz 2-3 razy więcej niż 3 razy

1. Ile razy w ciągu ostatnich 5 lat (łącznie z aktualnym pobytem) przebywał/a Pan/i w naszym szpitalu? 1 raz 2-3 razy więcej niż 3 razy PSJ 8.2.1 Załącznik 2 Anonimowa ankieta badania satysfakcji pacjenta z usług świadczonych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełm. Szanowni Państwo! Pragmy poznać Państwa zda na temat jakości usług medycznych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski WYKAZ TELEFONÓW ODDZIAŁY Szpitalny Kliniczny Oddział Ratunkowy Obszar segregacji medycznej i przyjęć 895386511, 895386432 Gabinet lekarski 895386289 Dyżurka położnych 895386285 Izba Przyjęć 895386302,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 2291 UCHWAŁA NR 1131/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w sprawie zmiany Statutu Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2011 r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZPITAL w CZELADZI ul. Szpitalna 40

SZPITAL w CZELADZI ul. Szpitalna 40 Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 12 SZPITAL w CZELADZI ul. Szpitalna 40 tel. centr.: (32) 265-16-44, 265-17-47, 265-15-86, 265-16-86, 265-14-36, 736-76-38,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach oraz likwidacji

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/168/17 RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO. z dnia 9 lutego 2017 roku

Kraków, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/168/17 RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO. z dnia 9 lutego 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 lutego 2017 r. Poz. 1303 UCHWAŁA NR XIX/168/17 RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie: zmian w Statucie Szpitala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert. na udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie miasta Przemyśl oraz powiatu przemyskiego SzM-ZP

Szczegółowe warunki konkursu ofert. na udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie miasta Przemyśl oraz powiatu przemyskiego SzM-ZP Organizator Konkursu/ Udzielający Zamówienie : Na mocy porozumienia o wzajemnej współpracy z dnia 26 listopada 2015 r.: oraz Szpital Miejski w Przemyślu 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85 REGON 180954820,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PACJENTÓW

INFORMATOR DLA PACJENTÓW INFORMATOR DLA PACJENTÓW Witamy Państwa w Beskidzkim Centrum Onkologii Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (BCO-SM). Nasz Szpital usytuowany jest w trzech różnych lokalizacjach na terenie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2015 ŁÓDŹ LIPIEC 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r. UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 18 września 2013 r. w sprawie: zmian statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/408/2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/408/2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/408/2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1 INFORMATOR Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Ziemi Słupskiej

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Oznaczenie sprawy: WSz II1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Lp Nazwa/rodzaj dokumentu medycznego Data Wydanie Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 748 UCHWAŁA NR XXVII/177/17 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

1. Metoda... 2. 2. Materiał... 4. 3. Statystyka opisowa... 8. 4. Statystyka testowa... 24. 5.1. Wzór kwestionariusza badawczego...

1. Metoda... 2. 2. Materiał... 4. 3. Statystyka opisowa... 8. 4. Statystyka testowa... 24. 5.1. Wzór kwestionariusza badawczego... Spis treści. 1. Metoda.... 2 2. Materiał.... 4 3. Statystyka opisowa.... 8 4. Statystyka testowa.... 24 5. Załączniki.... 25 5.1. Wzór kwestionariusza badawczego... 25 5.2. Zgoda Starosty Otwockiego oraz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik do Uchwały Nr XXV/ /2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego Załącznik Nr 1 do Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 1303 UCHWAŁA NR XVI/164/2016 RADY POWIATU BĘDZIŃSKIEGO z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/314/2012 Rady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Koordynator w zespole transplantacyjnym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Iwona Podlińska

Koordynator w zespole transplantacyjnym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Iwona Podlińska Koordynator w zespole transplantacyjnym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Iwona Podlińska Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Oddziały Szpitalne Izba Przyjęć Oddział Ratunkowy Intensywnej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2016 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

SZPITAL w CZELADZI ul. Szpitalna 40

SZPITAL w CZELADZI ul. Szpitalna 40 Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 12 SZPITAL w CZELADZI ul. Szpitalna 40 tel. centr: (32) 265-16-44, 265-17-47, 265-15-86, 265-16-86, 265-14-36, 736-76-38, 763-76-39

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 3086 UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA. z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA. z dnia Załącznik do Uchwały Nr XXVIII-210 /09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 17 czerwca 2009 r. Projekt Prezydenta Miasta UCHWAŁA Nr RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego perspektywa płatnika. Zielona Góra, 8 września 2016 roku

Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego perspektywa płatnika. Zielona Góra, 8 września 2016 roku Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego perspektywa płatnika Zielona Góra, 8 września 2016 roku Wprowadzenie współpraca Wojewoda współpraca współpraca Pozostali interesariusze Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 czerwca 2017 r. Poz. 2996 UCHWAŁA NR 738/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz. 2639 UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 77 ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1)

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 77 ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r. UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin A D R E S Y Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin (32) 267-30-11; Czeladź (32) 265-16-44, 265-17-47; 265-15-86; 265-15-81; 265-16-86; 265-14-36;

Bardziej szczegółowo

Kolejki Oczekujących. Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny. Gabinet Ginekologiczno-Położniczy. Gabinet Poradni Alergologicznej

Kolejki Oczekujących. Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny. Gabinet Ginekologiczno-Położniczy. Gabinet Poradni Alergologicznej Kolejki Oczekujących Stan na dzień : 30-06-2013 Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny stabilne: 9 stabilne: 48 Gabinet Ginekologiczno-Położniczy stabilne: 1 stabilne: 0 Gabinet Poradni Alergologicznej

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników badań

Analiza wyników badań Analiza wyników badań Zaprezentowane w poniższym podrozdziale wyniki badań są skutkiem poddania analizie zebranych danych. W pytaniach zamkniętych zastosowano skalę Likerta i każdej odpowiedzi przypisano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r. UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

1. Działalność medyczna realizowana w podmiocie leczniczym Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku w roku 2016

1. Działalność medyczna realizowana w podmiocie leczniczym Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku w roku 2016 1. Działalność medyczna realizowana w podmiocie leczniczym Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku w roku 0 Nazwa komórki LEKARZA POZ 7.00-18.00 Tel. (74)867 3 44 7.30-17.00 GABINET PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO-

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU. www.spsk1.com.pl

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU. www.spsk1.com.pl SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU www.spsk1.com.pl 2014 BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTÓW Z JAKOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH ŚWIADCZONYCH W SZPITALU KLINICZNYM NR 1 WE WROCŁAWIU W tym roku

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rudzie Śląskiej. Uchwala

Rada Miejska w Rudzie Śląskiej. Uchwala U C H W A Ł A nr 323/XIV/03 RADY MIEJSKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ z dnia 24.09.2003 r. w sprawie: przyjęcia programu restrukturyzacji i reorganizacji lecznictwa zamkniętego w Rudzie Śląskiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

1. Działalność medyczna realizowana w podmiocie leczniczym Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku w roku 2014

1. Działalność medyczna realizowana w podmiocie leczniczym Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku w roku 2014 1. Działalność medyczna realizowana w podmiocie leczniczym Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku w roku 014 Nazwa komórki LEKARZA POZ, WYSPIAŃSKIEGO 8.00-15.30 tel. (74)863086 poniedziałek piątek 7.30-9.00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2705 UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

1. Dane statystyczne przeprowadzonych badań ankietowych

1. Dane statystyczne przeprowadzonych badań ankietowych SPRAWOZDANIE Z BADANIA SATYSFAKCJI PACJENTA PRZEPROWADZONEGO W PORADNIACH MIEJSKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W OLSZTYNIE W OKRESIE 1.05.2014 30.07.2014 W ZESTAWIENIU Z WYNIKAMI ANKIET Z ROKU 2013. Liczba

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/173/2016 RADY POWIATU PUŁAWSKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Lublin, dnia 16 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/173/2016 RADY POWIATU PUŁAWSKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 września 2016 r. Poz. 3776 UCHWAŁA NR XXII/173/2016 RADY POWIATU PUŁAWSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 1330 UCHWAŁA NR XVII/114/16 RADY POWIATU W WIELUNIU z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniająca Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

STATUT Szpitala Powiatowego w Drezdenku. Tekst jednolity. Postanowienia ogólne

STATUT Szpitala Powiatowego w Drezdenku. Tekst jednolity. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Zgromadzenia Wspólników Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku z dnia 20 czerwca 2012 r. STATUT Szpitala Powiatowego w Drezdenku Tekst jednolity Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku tel. Centrala 44 685 47 00 tel. Sekretariat 44 685 476 fax. 44 685 47 0 KRS 00000004 NIP 77-8 -77-458 Radomsko, dn. 9..04 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I. Dotyczy: świadczeń

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III)

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku tel. Centrala 44 685 47 00 tel. Sekretariat 44 685 476 fax. 44 685 47 0 KRS 00000004 NIP 77-8 -77-458 Radomsko, dn. 9..04 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I. Dotyczy: świadczeń

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Oddziały szpitala. Administrator, SP Opoczno - Wygenerowano: /10:22:20

Oddziały szpitala. Administrator, SP Opoczno - Wygenerowano: /10:22:20 Oddziały szpitala Administrator, 23.02.2012 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii W oddziale przebywają chorzy w stanach zagrożenia życia. Oddział dysponuje specjalistycznym sprzętem do leczenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5553 UCHWAŁA NR XL/850/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 1 Wzór znaku graficznego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie Załącznik Nr

Bardziej szczegółowo

Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia

Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia II Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2014 Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia Tomasz PękalskiP Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zostało bardzo dokładnie przemyślane,

Bardziej szczegółowo

Kolejki Oczekujących. Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny. Gabinet Ginekologiczno-Położniczy. Gabinet Poradni Alergologicznej

Kolejki Oczekujących. Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny. Gabinet Ginekologiczno-Położniczy. Gabinet Poradni Alergologicznej Kolejki Oczekujących Stan na dzień : 31-12-2013 Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny Liczba oczekujących - pilne : 0 Szacowany czas oczekiwania - pilne : 6 stabilne: 8 stabilne: 51 Gabinet Ginekologiczno-Położniczy

Bardziej szczegółowo

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor ADRESY Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin: (32) 267-30-11, 267-30-12, 267-30-13, 267-30-14, 267-30-15 Czeladź: (32) 265-16-44, 265-17-47,

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 17 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala

Bardziej szczegółowo

Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. 3) Wielkopolskie Centrum Ortopedii i Chirurgii Urazowej im. Ireneusza Wierzejewskiego,

Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. 3) Wielkopolskie Centrum Ortopedii i Chirurgii Urazowej im. Ireneusza Wierzejewskiego, Szpital Wojewódzki w Poznaniu Uchwała Nr 144 Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 1 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Na podstawie art. 39

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2007-2011 Szpitale LICZBA SZPITALI LICZBA ŁÓŻEK 2007 2008 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 16 grudnia 2015, 01:12 Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Dz.Urz.MSWiA.04.4.9

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 września 2017 r. Poz. 4909 UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych I. Charakterystyka 1. Zespół Poradni Specjalistycznych jest jednostką organizacyjną Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, realizującą zadania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W LIKWIDACJI DZIAŁ REJESTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH I STATYSTYKI MEDYCZNEJ

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W LIKWIDACJI DZIAŁ REJESTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH I STATYSTYKI MEDYCZNEJ WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W LIKWIDACJI DZIAŁ REJESTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH I STATYSTYKI MEDYCZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2014 ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/333/2014 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO. z dnia 25 kwietnia 2014 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/333/2014 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO. z dnia 25 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 2191 UCHWAŁA NR XLVIII/333/2014 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 6 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 6 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 2 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 2 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. UCHWAŁA NR XXXVII/743/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Na podstawie art. 42

Bardziej szczegółowo

Centralna Rejestracja Poradni (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna

Centralna Rejestracja Poradni (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna Centralna Rejestracja Poradni +48 23 697 25 22 (numer wewnętrzny 250) Szpitalna Centrala Telefoniczna +48 23 697 22 11 Numery wewnętrzne do poszczególnych jednostek szpitala: Dyrekcja 199 - Sekretariat

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010.

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ w Opolu Lubelskim WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Opolu Lubelskim WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2274 UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

ZASTĘPCA DYREKTORA PION DZIAŁALNOŚCI NIEMEDYCZNEJ Dział Zatrudnienia i Płac GŁÓWNY KSIĘGOWY Dział Ekonomiczny Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Komitet Transfuzjologiczny

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/142/2016 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO. z dnia 5 sierpnia 2016 r.

Wrocław, dnia 10 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/142/2016 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO. z dnia 5 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 sierpnia 2016 r. Poz. 3863 UCHWAŁA NR XXI/142/2016 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 9 do SIWZ 123/2017/N/Bełchatów INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Adres siedziby: ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/173/2016 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO. z dnia 28 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/173/2016 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO. z dnia 28 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz. 5567 UCHWAŁA NR XXVI/173/2016 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE DYREKTOR Rada Społeczna SP ZOZ MSW Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 marca 2017 r. Poz. 1250 UCHWAŁA NR XXVIII/165/17 RADY POWIATU W WIELUNIU z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor ADRESY Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin: (32) 267-30-11, 267-30-12, 267-30-13, 267-30-14, 267-30-15 Czeladź: (32) 265-16-44, 265-17-47,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 27 października 2010r.

UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 27 października 2010r. UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 27 października 2010r. W SPRAWIE: w sprawie przyjęcia Raportu Lecznictwo Stacjonarne Województwa Świętokrzyskiego w 2009 roku NA PODSTAWIE:

Bardziej szczegółowo