Chirurgia ultradźwiękowa Variosurg Instrukcja Obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chirurgia ultradźwiękowa Variosurg Instrukcja Obsługi"

Transkrypt

1 Chirurgia ultradźwiękowa Variosurg Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup urządzenia Variosurg. Zestaw ten znajdzie zastosowanie w stomatologii i w chirurgii jamy ustnej (implantologia, chirurgia kości, chirurgia zatok, osteopslastyka, osteotomia, chirurgia ogólna jamy ustnej, usuwanie zębów, syndesmotomia, odrywanie zębów, periochirurgia, chirurgia torbieli). Przed użyciem zalecamy dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcja obsługi, która dostarczy informacji na temat używania zestawu oraz konserwacji. Zachowaj tą instrukcję, aby w razie konieczności móc do niej powrócić. Klasyfikacja Przyrządu Klasyfikacja według typu ochrony przed elektrowstrząsem: Przyrządy I klasy Klasyfikacja według stopnia ochrony przed elektrowstrząsem: Zastosowana część typu BF Klasyfikacja według metod sterylizacji lub dezynfekcji dozwolonych przez producenta: Zapoznaj się ze sterylizacją (patrz punkt Sterylizacja.) Klasyfikacja według stopnia ochrony przed szkodliwą inwazją płynu na podstawie IEC60529: Pedał nożny --- IPX8 (chroniony przed zanurzeniem) Klasyfikacja według poziomu bezpieczeństwa przy użyciu w powietrzu, łatwopalnym znieczulającym gazie lub podtlenku azotu (gazie rozweselającym). Nie jest odpowiedni do użycia w obecności łatwopalnej znieczulającej mieszanki z powietrzem oraz dwutlenkiem tlenu lub azotu. Klasyfikacja według sposobu obsługi: Stale działający przyrząd Zalecenie i deklaracja producenta elektromagnetyczne emisje VarioSurg przeznaczony do użycia w środowisku elektromagnetycznym opisanym niżej. Klient lub użytkownik VarioSurg powinien upewnić się, że przyrząd może być użyty w danym środowisku. Test emisji Test Elektromagnetyczne środowisko - zalecenie emisji Grupa 1 RF emisje CISPR11 (RF częstotliwość radiowa) VarioSurg używa energię RF tylko dla jego wewnętrznego działania. Z tego powodu emisje RF są bardzo niskie i nie mogą wpłynąć na znajdujący się w pobliżu sprzęt elektroniczny. RF emisje CISPR11 Klasa B VarioSurg można używać we wszystkich Harmoniczne emisje IEC Klasa A budynkach, w tym także mieszkalnych i bezpośrednio połączonych z siecią elektryczną o 1

2 Wahania napięcia/migotanie emisji IEC Ustępuje mocy niskiego napięcia przy warunku że następujące ostrzeżenie jest brane pod uwagę: Ostrzeżenie: Ten sprzęt/ system jest przeznaczony do użycia wyłącznie przez profesjonałów opieki zdrowotnej. Ten sprzęt/ system może spowodować interferencję radiową lub może zakłócać działanie znajdującego się w pobliżu sprzętu. Może okazać się koniecznym przyjęcie łagodzących przedsięwzięć takich jak zmiana lokalizacji VarioSurg. Zalecenie i deklaracja producenta elektromagnetyczna odporność VarioSurg przeznaczony jest do użycia w środowisku elektromagnetycznym opisanym niżej. Klient lub użytkownik VarioSurg powinien upewnić się, że przyrząd może być użyty w danym środowisku. Test odpornościowy Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) IEC Elektryczny szybki przejściowy proces/impuls IEC Przepięcie IEC Spady napięcia, przerwania oraz zmiany napięcia w wejściowych przewodach zasilających IEC IEC60601 poziom próby ±6kV kontakt ±8kV powietrze ±2kV dla przewodów zasilających ±1kV dla wejścia/wyjścia ±1kV przewód/ody elektryczny/e do przewodu/ów elektrycznego/ych ±2kV przewód/ody elektryczny/e do uziemienia <5% Ut (>95% spadu w Ut) na 0.5 cyklu 40% Ut (60% spadu w Ut) na 5 cykli 70% Ut(30% spadu w Ut) na 25 cykli <5% Ut (>95% spadu w Ut) na 5 Poziom podatności ±6kV kontakt ±8kV powietrze ±2kV dla przewodów zasilających ±1kV dla wejścia/wyjścia ±1kV przewód/ody elektryczny/e do przewodu/ów elektrycznego/ych ±2kV przewód/ody elektryczny/e do uziemienia <5% Ut (>95% spadu w Ut) na 0.5 cyklu 40% Ut (60% spadu w Ut) na 5 cykli 70% Ut(30% spadu w Ut) na 25 cykli <5% Ut (>95% spadu w Ut) na 5 sekund/cykli Środowisko elektromagnetyczne - zalecenie Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub pokryte płytką ceramiczną. Jeżeli podłogi pokryte są materiałem syntetycznym, względna wilgotność powinna wynosić co najmniej 30 %. Jakość sieci elektrycznej powinna być typowa dla komercyjnego lub szpitalnego środowiska. Jakość sieci elektrycznej powinna być typowa dla komercyjnego lub szpitalnego środowiska. Jakość sieci elektrycznej powinna być typowa dla komercyjnego lub szpitalnego środowiska. Jeżeli użytkownik VarioSurg potrzebuje kontynuować działanie w czasie przerwań napięcia elektrycznego, poleca się by VarioSurg był zasilany 2

3 sekund/cykli od bezprzerwowego zasilacza lub baterii. Częstotliwość sieciowa (50/60Hz) pole magnetyczne IEC A/m 3 A/m Częstotliwość sieciowa i pola magnetyczne powinny być na poziomie charakterystycznym dla typowego usytuowania w standardowym komercyjnym lub szpitalnym środowisku. NOTATKA: Ut to a.c. napięcia w sieci elektrycznej przed zastosowaniem poziomu próby. Zalecenie i deklaracja producenta elektromagnetyczna odporność VarioSurg przeznaczony jest do użycia w środowisku elektromagnetycznym opisanym niżej. Klient lub użytkownik VarioSurg powinien upewnić się, że przyrząd może być użyty w danym środowisku. Test odpornościowy Przewodzone RF IEC Promieniujące RF IEC IEC60601 poziom próby 3Vrms 150 khz do 80MHz 3V/m 80MHz do 2.5 GHz Poziom podatności 3Vrms 3V/m Środowisko elektromagnetyczne - zalecenie Przenośny i ruchomy sprzęt RF do komunikacji powinien być używany z każdą częścią Variosurg, łącznie z kablami w odległości nie bliższej niż zalecana tj. obliczona od poniższego równania do częstotliwości nadajnika. Zalecana odległość d=1.2 P d=1.2 P 80MHz do 800MHz d=2.3 P 800MHz do 2,5GHz Gdzie P to maksymalna moc wyjściowa nadajnika w watach (W) określona zgodnie z informacją jego producenta oraz d to zalecana odległość w metrach (m). Natężenia pola z nadajników RF jako określonego elektromagnetycznym środowiskiem badania, powinno być mniejszym od poziomu podatności w każdym obszarze częstotliwości. Zakłócenie pracy VarioSurg może wystąpić w okolicy sprzętu RF i jest oznaczone następującym symbolem: ((( ))) NOTATKA 1: Przy 80MHz i 800MHz, stosuje się zasięg wyższej częstotliwości. NOTATKA 2: Te wskazówki mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na elektromagnetyczne rozprzestrzenianie może wpływać absorpcja(pochłanianie) oraz refleksja(odbicie) od budowli, przedmiotów i ludzi. Punkt A 3

4 Natężenia pola z nadajników RF, takich jak stacje radiowe (komórkowe/bezprzewodowe), telefony i radia, częstotliwości AM i FM oraz ich emisja a także transmisja telewizyjna nie mogą być określone precyzyjnie. Do pomiaru środowiska elektromagnetycznego nadajników RF, powinno być wykorzystane elektromagnetyczne środowisko badania. Jeżeli stopień natężenia pola w miejscu używania VarioSurg przewyższa odpowiedni poziom podatności na RF, VarioSurg powinien normalnie działać. Jeżeli zostały zauważone niewłaściwe działania, niezbędne są dodatkowe przedsięwzięcia takie jak zmiana lokalizacji VarioSurg. Punkt B Powyżej zasięgu częstotliwości od 150kHz do 80MHz, natężenie pola powinno być mniejsze niż 3 V/m. Zalecana odległość między przenośnym i ruchomym sprzętem RF do komunikacji a VarioSurg VarioSurg przeznaczony jest do użycia w środowisku elektromagnetycznym w którym zakłócenia emisji RF są pod kontrolą. Klient lub użytkownik VarioSurg może zapobiec elektromagnetycznej interferencji poprzez utrzymanie zalecanej poniżej odległości między przenośnym i ruchomym sprzętem RF (nadajnikami) a VarioSurg, odpowiednio do maksymalnej oddawanej mocy sprzętu. Maksymalna moc wyjściowa nadajnika Odległość odpowiednia do częstotliwości nadajnika m W 150kHz do 80MHz d=1.2 P 80MHz do 800MHz d=1.2 P 800MHz do 2,5GHz d=2.3 P Dla nadajników z maksymalną mocą wyjściową, nie wykazaną powyżej, zalecaną odległość (d) w metrach (m) można oszacować za pomocą odpowiedniego równania do częstotliwości nadajnika, gdzie P to maksymalna moc wyjściowa nadajnika w watach (W) zgodnie z informacją producenta. NOTATKA 1: Przy 80 MHz i 800 MHz, stosuje się odległość dla zasięgu wyższej częstotliwości. NOTATKA 2: Te wskazówki mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na elektromagnetyczne rozprzestrzenianie może wpływać absorpcja oraz refleksja(odbicie) od budowli, przedmiotów i ludzi. Kable oraz akcesoria Maksymalna długość Przewód końcówki 2m Przewód sterownika nożnego 2m Ustępuje Emisje RF, CISPR11, Klasa B/Grupa1 Harmoniczne emisje, IEC Wahania napięcia/migotanie emisji IEC Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) IEC Przepięcie IEC Spady napięcia, przerwania oraz zmiany napięcia w wejściowych przewodach zasilających 4

5 IEC Częstotliwość sieciowa (50/60Hz) pole magnetyczne IEC Przewodzone RF IEC Promieniujące RF IEC Symbole Symbol TUV Rhineland Ameryki Północnej przyznawany przez Narodowe Laboratorium Badawcze (NRTL) Stanów Zjednoczonych oraz jest akceptowany przez Radę ds. Standardów Kanady dotyczących certyfikacji elektro-medycznych produktów zgodnych z Narodowymi Standardami Kanady. Ten produkt został uprojektowany w taki sposób by nie był źródłem zapłonu w powietrzu oraz łatwopalnego anestetycznego gazu. Normy dyrektywy Unii Europejskiej 93/42/EEC są stosowane w uprojektowaniu oraz produkcji tego sprzętu medycznego. Zabezpieczony przeciw zjawiskom trwałego zanurzenia w kurzu i wodzie. Utylizacja tego przyrządu oraz jego akcesoriów za pomocą przyjętych metod dla sprzętu elektronicznego w zgodności z Dyrektywą 2002/96/CE Dotyczący części typu FB Odwołaj się do Instrukcji Obsługi Zawartość 1. Uwagi bezpieczeństwa przed użyciem Zalety produktu Specyfikacja Skład kompletu Jednostka sterująca z pompą nawadniającą Sterownik nożny Instalacja Praca z urządzeniem Dbanie o urządzenie i konserwacja Poszukiwanie uszkodzeń oraz ich naprawa Akcesoria dodatkowe Utylizacja produktu Gwarancja Uwagi bezpieczeństwa oraz objawy niebezpieczeństwa! Przed użyciem przyrządu przeczytaj uważnie uwagi bezpieczeństwa w celu prawidłowego posługiwania się nim. Niebezpieczne objawy są ułożone w taki sposób by ułatwić bezpieczne używanie produktu, oraz eliminować jakiekolwiek niebezpieczeństwa lub uszkodzenia dla ciebie i innych. Są one sklasyfikowane według wielkości i stopnia zagrożenia niebezpieczeństwa lub uszkodzenia. Przestrzegaj każdy punkt dotyczący bezpieczeństwa. 5

6 Klasyfikacja Ostrzeżenia Pouczenia Uwagi bezpieczeństwa Stopień zagrożenia, uszkodzenia i ryzyka Uczula na sytuacje, kiedy może zaistnieć zranienia ciała lub uszkodzenia przyrządu. Uczula na sytuacje, kiedy może zaistnieć małe lub średnie zranienie ciała lub uszkodzenia przyrządu. Wyjaśnia instrukcje, których powinno się przestrzegać z powodów bezpieczeństwa. 1. Uwagi bezpieczeństwa przed użyciem OSTRZEŻENIA! To jest elektryczne urządzenie medyczne. Kompatybilność elektromagnetyczna została opisana w załączonej dokumentacji. Urządzenia wysyłające fale RF mogą zakłócać pracę produktu Variosurg. Nie włączaj kabla do gniazda zasilającego ani nie odłączaj, gdy twoje ręce nie są całkowicie suche. Groźba porażenia prądem. Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach, gdzie istnieje ryzyko wybuchu lub w pobliżu materiałów łatwopalnych. Szczególną uwagę należy zachować w przypadku pacjentów poddanych znieczuleniu palnymi gazami (np. podtlenkiem azotu gazem rozweselającym). Podczas używania dbaj o to, żeby jednostka sterująca nie miała kontaktu z wodą ani z środkami antyseptycznymi. Istnieję bowiem wtedy zagrożenie pożarem lub porażeniem prądem. W przypadku kontaktu z wodą lub środkami antyseptycznymi, niezwłocznie wytrzyj ją suchą ścierką. Unikaj gwałtownego wstrząsania rękojeścią, gdyż może dojść do uszkodzenia światłowodu albo spowodować porażenie prądem. Nie dotykaj metalowych styków, które służą do połączenia rękojeści z przewodem. Zakazuję się rozmontowywania lub przeróbek/wniesienia zmian do jednostki sterującej. Nie używaj urządzenia Variosurg u pacjentów z wszczepionym stymulatorem serca. Praca stymulatora może być bowiem zakłócona przez działanie produktu Variosurg. Upewnij się, że używasz odpowiedniego bezpiecznika. Nie przełączaj bez konkretnego powodu przełącznika ON/OFF. Istnieje wtedy ryzyka spalenia bezpiecznika. Jeśli zauważysz jakąś nieprawidłowość w pracy urządzenia Variosurg (np.: wibracje, zbyt duże generowanie ciepła, głośna praca), 6

7 natychmiast przerwij pracę. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w odległość 10 cm od urządzenia Variosurg POUCZENIA! Urządzenie to może być obsługiwane wyłącznie przez wykwalifikowany personel (stomatolodzy, chirurdzy szczękowi). Podczas używania produktu w chirurgii, pamiętaj o zabezpieczeniu zabiegu przygotowując 2 zestawy Variosurg gotowe do pracy. Dbaj o bezpieczeństwo pacjenta i rób wszystko, aby nie doszło do żadnego wypadku. Umieść urządzenia na twardej poziomej powierzchni. Unikaj gwałtownych ruchów jednostką sterującą. Najpierw sprawdź poprawność działania urządzenia jeszcze poza jamą ustną pacjenta. Jeżeli zauważysz jakieś nieprawidłowość, to zakończ pracę z urządzeniem Variosurg. Wyłącz zasilanie przed odłączaniem kabla zasilającego albo kabla od rękojeści. Kable odłączaj trzymając za wtyczki, a nie ciągnąc po prostu za kabel. Nie odłączaj kabla zasilającego ani kabla od rękojeści, gdy naciskasz sterownik nożny. Jeżeli pompa uległa zamoczeniu, to wytrzyj ją do sucha. W przeciwnym razie wałek wewnątrz pompy może się ślizgać. Jeżeli rurka nawadniające zostanie zagięta lub załamana, to wtedy grozi jej złamanie lub odłączenie. Jeżeli zauważysz nieprawidłowości w przepływie nawadniającym, to możliwe, że rurka nawadniająca jest zużyta lub istnieje przeciek w systemie odciągania śliny. Rurka nawadniająca jest przeznaczona do jednorazowego użycia. Nie odłączaj przewodu od rękojeści. Rób to tylko wtedy, kiedy wymieniasz lampę. Nie włączaj zasilania, gdy przewód rękojeści nie jest do niej podłączony, ani gdy naciskasz na sterownik nożny. Zawsze najpierw usuwaj końcówkę z rękojeści, a potem dopiero odłączaj od niej przewód. W przeciwnym razie, możesz skaleczyć się końcówką. Nigdy nie sterylizuj rękojeści promieniami ultrafioletowym. Mogą one spowodować odbarwienia. Jeżeli po sterylizacji w autoklawie na rękojeści lub na przewodzie rękojeści widać krople wody, to wytrzyj je. W przeciwnym razie mogą tworzyć się plamy. Ślinociąg używany jest do nawadniania i chłodzenia. Jeżeli przepływ wody jest zbyt duży, może to skutkować nekrozą komórek kości lub uszkodzeniem powierzchni zębów. Podczas użycia rób wszystko, aby nie dopuścić dotykania przez końcówkę protezy, np. ceramicznej. Może to spowodować jej złamanie lub powstawanie 7

8 odprysków. Podczas użycia rób wszystko, aby nie dopuścić dotykania przez końcówkę metalowej i porcelanowej koron. Może to spowodować ich rozluźnienie lub złamanie. Nie ustawiaj mocy urządzenia na wyższą niż ta, do której przystosowana jest dana końcówka. W przeciwnym razie końcówka może ulec uszkodzeniu. Nie używaj końcówek porysowanych, poskręcanych lub zardzewiałych. Podczas pracy taka końcówka może się złamać. Końcówki pokryte diamentem mogą być użyte tylko dla jednego pacjenta. Komórki wszczepiające się pomiędzy diamentowe gruzełki końcówki mogą tam pozostawać nawet po czyszczeniu i po sterylizacji w autoklawie i zanieczyścić jamę ustną innego pacjenta. Nigdy nie szlifuj ani nie wyginaj końcówek. Może to spowodować ich uszkodzenie lub złamanie. Nawet jeżeli końcówka jest używana z odpowiednią mocą, zbyt długa praca może spowodować, uszkodzenie struktury zębów. Dlatego podczas pracy używaj też ssaka i uważaj, żeby żaden odłamek końcówki nie pozostał w jamie ustnej. Staraj się trzymać ślinociąg zdala od końcówki jednostki sterującej. Może to spowodować łuszczenie tafli/blachy lub odbarwienie obudowy. Używaj tylko końcówek wyprodukowanych przez firmę NSK. Unikaj kontaktu końcówek z gumą, skórą i nerwami; może to spowodować zapalenie się lub wypadek. Staraj się, aby końcówka dotykała błony śluzowej tylko tam, gdzie jest to wymagane. Końcówka zużywa się wraz z czasem jej używania. Kiedy jest już zużyta, drga słabiej i jej pokrycie może odpryskiwać. Kiedy zauważysz, że praca z końcówka staje się mało wydajna, to wymień ją na nową. Zaleca się, aby końcówkę wymieniać na nową poszyciu jej 5 razy dla uzyskania odpowiedniego komfortu i wydajności pracy. Podczas wymiany końcówki na nową, pamiętaj, aby zamocować ją za pomocą dołączonego klucza. Niepewnie zamocowana końcówka może drgać słabo lub nie drgać wcale. Kiedy zainstalujesz końcówkę z zabrudzonym gwintem, to jej wibracje mogą stać się słabsze lub może ona przestać wibrować. Jeżeli zauważysz, że końcówka nie wibruję, to wyjmij ją z pola operacji i ponownie naciśnij na sterownik nożny. Jeżeli końcówka nadal nie drga, to odkręć ją i ponownie zamocuj. Urządzenie przechowuj w warunkach temperatury od -10 C do 60 C i wilgotności od 10% do 85%. Przechowywanie w innych warunkach może spowodować awarię. UWAGI BEZPIECZEŃSTWA! Kiedy pracująca rękojeść znajduje się w pobliżu komputera lub sieci LAN, odbiornika radiowego, kamery cyfrowej itp., to jej praca może zakłócać funkcjonowanie tych urządzeń. Po skończonej pracy wyłącz urządzenie. Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyłącz je całkowicie od zasilania. Po skończonej pracy urządzenie wyczyść, a odpowiednie elementy poddaj sterylizacji w autoklawie. Pozostawienie urządzenia niewyczyszczonego (np. ze śladami krwi) może spowodować je awarię. 8

9 Jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy okres czasu, to po ponownym włączeniu sprawdź je, zanim je znowu użyjesz. Odpowiedzialność za posługiwanie się urządzenie i jego konserwację leży po stronie użytkownika. 2. Charakterystyka urządzenia Najważniejsza cecha: wysoka wydajność cięcia pozwala skrócić czas operacji. Dobra widoczność: zaopatrzenie rękojeści w światło pozwala na bezpieczna pracę w oświetlonym polu operacyjnym. Bezpieczeństwo: nawet gdy tkanki miękkie zostaną przypadkowo dotknięte pod czas operacji, to nie ma zagrożenia ich zniszczeniem. Efekt kawitacji: krew wyciekająca podczas zabiegu jest całkowicie usuwana, co czyni pole operacyjne czystym. Minimalna inwazyjność: chłodzenie powoduje, że generowanie ciepła podczas cięcia i skrobania jest mniejsze. 3. Specyfikacja Typ Nominalne zasilanie elektryczne Częstotliwość rezonansowa Maksymalna moc wyjściowa Wejściowe zasilanie elektryczne Oświetlenie Wymiary Waga Bezpiecznik NE214 AC100V 50/60Hz, AC120V 50/60Hz, AC230V 50/60Hz 28 ~ 32kHz 17W 50VA Lampa halogenowa 268 *230* 103(mm) 3.1 kg 100/120V Specyfikacja T1.25AL250V 230V Specyfikacja T630mAL250V Środowisko używania Temperatura 0-40 C Wilgotność % Ciśnienie atmosferyczne kpa Środowisko przechowywania Temperatura C Wilgotność % Ciśnienie atmosferyczne kpa 4. Skład kompletu Nr Nazwa części Ilość 9

10 1 Jednostka sterująca z pompą nawadniającą 1 2 Sterownik nożny 1 3 Kabel zasilający 1 4 Rękojeść 1 5 Rękaw rękojeści 1 6 Wężyk 5 7 Uchwyt wężyka 7 8 Wieszak na butelkę 1 9 Klucz dynamometryczny 1 10 Statyw na końcówki 1 11 Kaseta do sterylizacji 1 12 Końcówki 6 (Pakiet podstawowy) 13 Zapasowa żarówka 1 5. Jednostka Sterująca z Pompą Nawadniającą Obudowa pompy Panel sterowania Gniazdo rękawa rękojeści Panel przedni Wyświetlacz LCD Gniazdo kabla zasilającego Główny włącznik Gniazdo kabla sterownika nożnego Opis działania: Panel przedni i wyświetlacz LCD Wskaźnik wytwarzania fal ultradźwiękowych -wyświetlana jest animacja podczas oscylacji fal ultradźwiękowych Numer programu - wyświetlany jest numer wybranego programu Poziom drgań/wibracji - 10 pasków pokazuje stopień nasilenia wibracji Poziom przepływu - pokazuje wybrany poziom przepływu chłodzącego Tryb drgań - pokazuje wybrany tryb Przycisk zapamiętywania - pozwala na zapamiętanie ustawień aktualnie wyświetlanych na wyświetlaczu LCD Przyciski wyboru trybu pracy - wybierz odpowiedni tryb pracy w zależności od operacji, którą chcesz wykonywać Panel sterujący Przycisk przepływu 10

11 - pozwala ustawić pożądaną wielkość przepływu wody podczas chłodzenia; przepływa można ustawić nawet podczas wytwarzani fal ultradźwiękowych przez urządzenie. System samoczyszczący - przytrzymanie przycisku przez ponad 3 sekundy spowoduje włączenie największego przepływu, który pozwoli na wyczyszczenie wnętrza rękojeści. Przyciski wyboru programu - przyciski - i + pozwalają na wybór programu; możliwość ta jest zablokowana podczas wytwarzania fal ultradźwiękowych. Przyciski do ustawiania intensywności drgań - siła wyświetlana jest na wyświetlaczu LCD - przycisk - zmniejsza, a przycisk + zwiększa intensywność drgań Numery programów Programy są przypisane tak, jak napisano poniżej: - tryb SURG Programy nr 1, 2, 3, 4, 5. -tryb ENDO programy nr 6, 7 - tryb PERIO programy nr 8, 9 Programy 1, 2, 3 posiadają funkcję rozsadzania (efekt wiertaki udarowej). Program 1 10Hz Program 2 30Hz Program 3 60Hz (ustaw właściwy program w zależności od gęstości kości) *Program 4 i 5 zabezpieczają trwałą wibrację bez funkcji rozsadzania. Poziom drgań - tryb SURG można zmieniać poziom drgań w zakresie od 10% do 100% ze skokiem co 10% - tryb ENDO można zmieniać poziom drgań ze skokiem co 5% w zakresie 5-50%, a wyżej ze skokiem co 10% Wielkość przepływu chłodzącego - do wyboru jest 5 poziomów przepływu wody - w trybie SURG do wyboru 5 poziomów pomiędzy 15 ml/min. a 90 ml/min. - w trybie ENDO i PERIO do wyboru 5 poziomów pomiędzy 10 ml/min. a 38 ml/min. W zależności od stanu rurki nawadniającej wielkość przepływu może być ograniczona. Jeżeli ustawisz na niski przepływ wody, pompa zacznie pracować intensywnie i później zwolni pracę przy osiągnięciu docelowej wartości. Funkcja pamięci Przyciskając przycisk MEMORIZE, możliwe jest zapisanie aktualnie wyświetlanych ustawień jako program o wybranym numerze porządkowym. Ustaw parametry, które chcesz zachować, a następnie wciśnij przycisk MEMORIZE na przynajmniej sekundę. Dźwięk bip oznacza, że ustawienia zostały zapisane. W trybie SURG możesz zachować tylko ustawienia dla trybu SURG. Ta sama zasada dotyczy pozostałych trybów pracy urządzenia. Kiedy zmieniasz ustawienia danego programu, to nowe dane zostaną zapisane i zastąpią poprzednie ustawienia tego programu. 11

12 Tryb wyboru Przycisk SELECT pozwala na wybór odpowiedniego trybu pracy. System samoczyszczący Po wciśnięciu przycisku Autocleaning na czas dłuższy niż 3 sekundy pompa zacznie pompować płyn z największym przepływem (90 ml/min.), co spowoduje wyczyszczenie wnętrza rękojeści. Przyciski wyboru programu Pozwalają na wybranie zachowanego wcześniej programu. Numer programu jest wyświetlany na wyświetlaczu LCD przycisk - pozwala na ustawienie programu o niższym numerze, a przycisk + pozwala na ustawienie programu o wyższym numerze. Program nie może być zmieniony podczas generowania drgań przez urządzenie. Przycisk mocy Przycisk ten pozwala na wybór odpowiedniej intensywności drgań. Poziom mocy wyświetlany jest na wyświetlaczu LCD. Przycisk - pozwala na zmniejszenie mocy, natomiast przycisk + pozwala na zwiększenie mocy. Moc może być zmieniania podczas pracy. Ustaw mniejszą moc, kiedy zaczynasz pracę, a następnie dostosuj ją do pożądanej podczas pracy. POUCZENIE! Wyświetlacz LCD wykonany jest z płynu krystalicznego. Dlatego z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie. 6. Sterownik nożny Włączanie/wyłączanie przepływu wody. Naciśnięcie przycisku powoduję włączenie nawadnianie o przepływie na poziomie 5. Przycisk zwiększania numeru programu. Naciśnięcie spowoduje przejście do programu o wyższym numerze. Przycisk zmniejszania numeru programu. Naciśnięcie spowoduje przejście do programu o niższym numerze. Przycisk włączania/wyłączania wibracji. Po naciśnięciu będą generowane drgania na poziomie, który jest wyświetlany na wyświetlaczu. POUCZENIE! Jeśli pomyłkowo włączysz zasilanie trzymając wciśnięty przycisk do generowania drgań, to i tak drgania nie będę wytworzone, a usłyszysz tylko 3 krótkie dźwięki. 7. Instalacja 7-1. Podłączenie przewodu rękojeści Włóż końcówkę przewodu do odpowiedniego gniazda jednostki sterującej w taki sposób, aby znak znajdował się na górze i był zgrany z takim samym znakiem na obudowie jednostki. (Rys.1) Chwyć za tył końcówki i włóż ją do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie. Następnie pociągnij ją do siebie, aby sprawdzić, czy jest prawidłowo zainstalowana. Aby 12

13 wyjąć wtyczkę przewodu z gniazda, przytrzymaj łączenie/fugę/ przegub blokady i wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Przednia strona Jednostki Sterującej Przegub blokady Rys Podłączenie sterownika nożnego Zwróć się w kierunku wkrętu wtyczki przewodu pedału sterownika nożnego. Późnej wsadź wtyczkę do gniazdka sterownika nożnego na jednostce sterującej. Wkręć wtyczkę zapinając zamek/zamknięcie jednostki sterującej. 7-3 Podłączanie kabla zasilającego Upewnij się, że włącznik zasilania jest ustawiony na pozycję. Włącz końcówkę przewodu zasilającego do gniazda z tyłu jednostki sterującej dopasowując kształt tej wtyczki do kształtu tego gniazdka. Drugi koniec kabla zasilającego włóż do gniazdka z prądem, które posiada uziemienie Montowanie wieszaka na butelkę z płynem fizjologicznym Włóż wyprostowany koniec wieszaka do otworu w przyczepie na obudowie jednostki sterującej. Zgraj koniec wieszaka z otworem, aby pasowały do siebie. Sprawdź później stabilność połączenia. 7-5 Instalowanie wężyka nawadniającego (1) 1. Ustaw przełącznik pompy w pozycji OPEN. Umieść koniec wężyka zaopatrzony w dyszę po prawej stronie pompy. (Rys. 12). Wężyk umieszczaj głęboko, robiąc to w kierunku pokazany na obudowie pompy (WATER WAY). Sprawdź, czy wężyk nie jest poskręcany. Upewnij się, że wężyk został zamocowany wystarczająco głęboko. 2. Następnie przekręć przełącznik pompy w pozycję CLOSE. 3. Upewnij się, że wężyk został zamocowany wystarczająco głęboko. 4. Przekręć przełącznik pompy w pozycję CLOSE. POUCZENIE! Zawsze pamiętaj, aby w butelce była odpowiednia ilość płynu fizjologicznego. (2) Wolny koniec wężyka nawadniającego podłącz do odpowiedniego gniazda w rękojeści. POUCZENIE! Słabe wstawienie może nie zamocować wężyka. Z wyjątkiem wymiany wężyka, nigdy nie odłączaj końca wężyka od rurki wodnej. (3) 1. Zamknij zatrzask znajdujący się między dyszą wężyka, a pompą nawadniającą. (Rys.11.) 2. Powieś butelkę z płynem fizjologicznym na wieszaku i przymocuj do niej wężyk za pomocą dyszy. POUCZENIE! 13

14 Używaj tylko butelek z płynem fizjologicznym o pojemności 500ml. Nigdy nie wieszaj więcej niż 800 gramów na wieszak. 3. Otwórz przykrywkę wężyka w celu dostarczenia powietrza do butelki. 7-6 Podłączanie uchwytu na wężyk Uchwyt ten pozwala na utrzymywanie blisko siebie przewodu rękojeści i wężyka nawadniającego. Łatwiej będzie, gdy najpierw zamocujesz przewód rękojeści, a potem wężyk nawadniający. POUCZENIE! Montuj przewód rękojeści oraz wężyk nawadniający za pomocą 7 uchwytów wężyka. Jeżeli zostawisz pompę nawadniającą działającą ze zgiętym wężykiem lub bez przepływu wody, wężyk może pęknąć lub odpaść od butelki. 8. Praca z urządzeniem 8-1 Podłączanie i odłączanie końcówki Aby zamocować końcówkę, najpierw przykręć ją delikatnie ręką (Rys.15). Następnie włóż końcówkę w otwór klucza (Rys. 16). POUCZENIE! Aby uniknąć zranienia, zwracaj uwagę na to, żeby końcówka nie miała kontaktu z wnętrzem klucza (Rys. 17). Jeżeli końcówka nie jest wystarczająco dobrze dokręcona, to praca będzie mniej wydajna, ponieważ drgania będą słabsze. Mocno trzymaj klucz i dokręć nim końcówkę zgodnie z kierunkiem zegara (Rys. 18). Aby odłączyć końcówkę, umieść klucz w tym samym miejscu jak przy zamocowaniu, ale trzymaj i obracaj nim przeciwstawnie do kierunku zegara. POUCZENIE! Używaj tylko końcówek, które wcześniej były poddane sterylizacji. 8-2 Sprawdzanie i Regulacja (1) Sprawdzanie obiegu wody Upewnij się, że wężyk jest prawidłowo podłączony do butelki z płynem fizjologicznym, pompą i rękojeścią. (2) Włączanie głównego zasilania Przełącz włącznik zasilania znajdujący się z tyłu jednostki sterującej na pozycję I. (Rys. 3). I Wyłączanie zasilania Włączanie zasilania (3) Przygotowanie system nawadniającego Natychmiast po włączeniu zasilania zwolnij zacisk znajdujący się na wężyku. Naciskając odpowiedni przycisk na sterowniku nożnym sprawdź poprawność przepływu płynu fizjologicznego przez wężyk. Jeżeli zamocowałeś właśnie nowy wężyk, to przepływ płynu fizjologicznego od butelki do drugiego końca wężyka może potrwać kilka sekund. 14

15 (4) Ustawienia pracy urządzenia Naciśnij przycisk SELECT MODE, aby wybrać odpowiedni tryb pracy. Ustaw wielkość przepływu, wybierz odpowiedni program i ustaw pożądaną moc na panelu sterującym. Na rysunku 19 pokazane jest zestawienie mocy dla końcówek pracujących w odpowiednich trybach. Zawsze przed użyciem końcówki, sprawdź na jej opakowaniu, w jakim zakresie mocy może ona pracować. Skróty wybieranych trybów mają następujące znaczenie: S Tryb Surg P- Tryb Perio E- Tryb Endo Rys. 20 POUCZENIE! Jeśli ustawisz poziom mocy na większy niż jest napisane na opakowaniu końcówki, to może to skutkować jej złamaniem, uszkodzeniem powierzchni zęba, dziąsła lub błony śluzowej. Kiedy kupujesz nową końcówkę, pamiętaj, że nie jest ona sterylna i trzeba ja poddać sterylizacji przed użyciem w jamie ustnej pacjenta. Uważaj by nie poddawać sterylizacji obudowę końcówki. (5) Uruchamianie urządzenia Kiedy naciskasz na sterownik nożny urządzenie się uruchamia. Sygnalizuje to też zaświecenie się lampki na rączce. Jeżeli używasz urządzenia po raz pierwszy i wężyk nie jest wypełniony całkowicie płynem fizjologicznym, sprawdź następujące rzeczy: - uruchom urządzenie poza jamą ustną pacjenta, przekręć pompę, sprawdź, czy płyn fizjologicznym wypływa obok końca końcówki - sprawdź, czy lampa na rączce świeci się - upewnij się, że nic nie dotyka ani końcówki, ani rączki POUCZENIE! Podobnie po wymianie butelki z płynem fizjologicznym, uruchom urządzenie poza jama ustną pacjenta i pozwól, aby wężyk wypełnił się płynem fizjologicznym, aż zacznie on wypływać obok końca końcówki. Poprawność pracy urządzenia sprawdzaj tylko w granicach mocy przewidzianych dla danej końcówki. Nie używaj urządzenia bez podłączenia butelki z płynem fizjologicznym. Używanie produktu bez przepływu płynu fizjologicznego może spowodować przegrzanie się rączki lub uszkodzenia tkanek w polu operacyjnym lub powierzchni zęba. Podczas pracy nie naciskaj na końcówkę z dużą siłą. Urządzenie jest tak zaprogramowane, że w razie problemów z pompą lub przepływem płynu fizjologicznego jest wyświetlany błąd (E-P). UWAGA! Po wyłączeniu zasilania urządzenie zapamiętuje ustawienia, które ostatnio widniały na wyświetlaczu. Po ponownym włączeniu zasilania są one przywracane. Aby zapamiętać na stałe dane ustawienia, wciśnij przycisk MEMORIZE po ustawieniu pożądanych parametrów. 15

16 9. Dbanie o urządzenie i Sterylizacja 9-1 Automatyczne czyszczenie. (1) Po zakończeniu pracy przeczyść wnętrze rączki wodą destylowaną. Wyciągnij dyszę z butelki z płynem fizjologicznym i zanurz ją w pojemniku z wodą destylowaną. Naciśnij przycisk FLOW na około 3 sekundy, aż pompa zacznie pracować. Na wyświetlaczu pojawi się oznaczenie przepływu z paskami postępu. Poszczególne paski będę znikały po 3 sekundach pokazując progres samoczyszczenia. POUCZENIE! Po uruchomieniu systemu samoczyszczącego, pompa pracuję z największą wydajnością (przepływ wody osiąga maksymalny poziom przez czas 30 sekund). Szczególnie uważnie dbać o wyczyszczenie wnętrza rączki, gdyż pozostałości płynu fizjologicznego mogą krystalizować i utrudniać w przyszłości przepływ płynu fizjologicznego. (2) Odłącz przewód rączki i wężyk do płynu fizjologicznego od jednostki sterującej. Po oddzieleniu przewodu rączki od wężyka do płynu fizjologicznego umieść przewód wraz z rączką w kasecie do sterylizacji. Zalecamy nie odłączać od przewody uchwytu na wężyk do płynu fizjologicznego. Po użyciu wężyka, wyrzuć go do pojemnika na odpady medyczne. (3) Końcówki, klucze do końcówek i statywy na końcówki. - Umyj i wyczyść powierzchnie końcówek dołączona szczoteczką, a następnie przetrzyj bawełnianą szmatką nasączoną alkoholem. - Włóż końcówki do statywu, a następnie umieść statyw wraz z końcówkami w kasecie do sterylizacji. - W kasecie do sterylizacji zmieszczą się 2 statywy z końcówkami. - Włóż klucze do końcówek do kasety do sterylizacji. - Ułóż wszystkie elementy, które chcesz wysterylizować w kasecie w taki sposób, jak pokazano na rysunku Do statywu na końcówki nie wkładaj końcówki do sterylizacji. Umieść ją w torebce do sterylizacji i zaklej ją. (4) Sterylizacja - zalecamy sterylizowanie w autoklawie parowym - sterylizować w temperaturze maksymalnie do 135 C Np.: sterylizacja przez 20 min. w temperaturze 121 C lub przez 15 min. w temperaturze 135 C - zauważ, że nie wolno sterylizować jednostki sterującej ani sterownika nożnego POUCZENIA! Nigdy nie sterylizuj rączki itp. promieniami ultrafioletowymi, gdyż mogą one spowodować odbarwienia. Jeżeli sterylizujesz rączkę z innymi narzędziami, na których są ślady środka antyseptycznego, to również mogą pojawić się odbarwienia. Jeżeli podczas suszenia temperatura w autoklawie wzrośnie powyżej 135 C, to należy 16

17 pominąć cykl suszenia. Temperatura w dolnej części komory w autoklawie często przekracza nastawioną wcześniej temperaturę, toteż wszystkie elementy urządzeni Variosurg, które poddajesz sterylizacji umieszczaj w środkowej lub górnej części komory. Nie czyść urządzenia w dezynfektorze termicznym. Po zakończonej operacji u pacjenta wyłącz zasilanie. Jeżeli na jednostce sterującej są ślady płynu fizjologicznego to wytrzyj je szmatką zmoczoną wcześniej w czystej wodzie i wyciśniętą po tym. Później przetrzyj urządzenie suchą szmatką. Nie czyść urządzenia i poszczególnych jego elementów rozpuszczalnikami organicznymi. 9-2 Wymiana lampy halogenowej Zdejmuj tylną część obudowy (szarą) rączki tylko wtedy, kiedy wymieniasz lampę. Obróć tą część obudowy w kierunku zaznaczonym strzałką. (Rys. 23). Przed wymianą lampy odłącz przewód rączki od jednostki sterującej. Odkręć tylną część obudowy i zsuń obudowę przewodu. (Rys. 24). Powoli odciągnij rączkę od przewodu. (Rys. 25). Powoli odciągnij pierścień.(rys. 26). Włóż cienki śrubokręt w zaznaczone na rysunku miejsce i wyciągnij starą lampę.(rys. 27).Ostrożnie włóż nową lampę tak, aby jej złącza pasowały w odpowiednie otwory w gnieździe. Nałóż pierścień. Zgraj koniec rączki i koniec przewodu i włóż jedno w drugie. Nałóż tylną (szarą) część obudowy i dokręć ją w kierunku przeciwnym do kierunku zaznaczonego przez strzałkę. ZAGROŻENIE! Nie dotykaj styków elektrycznych w rączce i w przewodzie. Może to spowodować ich uszkodzenie. POUCZENIA! Usuń końcówkę z rączki, zanim ją rozkręcisz, aby przypadkiem się nie skaleczyć. Następnie usuń wszelki płyn z przewodu dla płynu fizjologicznego przepuszczając przez niego powietrze. Tylną część obudowy rączki odkręcaj po całkowitym usunięciu płynu z rączki. Pozostałości po płynie fizjologicznym mogą kapnąć na lampę po rozkręceniu rączki i powodować później korozję. Nie dotykaj palcami oszklonej powierzchni nowej lampy oraz chroń ją przed jakimkolwiek uderzeniem. 10. Poszukiwanie uszkodzeń Jeżeli jest podejrzewane uszkodzenie, sprawdź dane poniższej tabeli przed tym jak poprosisz o naprawę. Gdy zostanie wyświetlony kod błędu, odwołaj się do tabeli kodów błędu (str. 26). Jeśli żaden przypadek nie dotyczy ciebie, lub stan nie zostaje 17

18 poprawiony nawet po podjęciu zalecanych działań, produkt prawdopodobnie jest uszkodzony. W takim przypadku skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. Problem Możliwa przyczyna Działanie do wykonania Zasilanie nie włącza się (wyświetlacz LCD nie zaświeca się) Pomimo włączonego zasilania, jednostka wyświetla znak oscylatora, symbol wibracji i Kabel elektryczny nie jest podłączony do jednostki. Wtyczka nie jest wsadzona do gniazdka, lub w gniazdku nie ma prądu. Bezpiecznik spalił się. Wewnętrzny bezpiecznik się spalił. Nastąpiłeś na pedał sterownika nożnego. Sprawdź połączenie. Sprawdź połączenie. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. Jeżeli sterownik nożny jest naciśnięty przy włączonym zasilaniu, jednostka nie działa w celu ochrony przed możliwym wypadkiem. Końcówka nie wibruje. Końcówka nie wibruje (jest wyświetlany znak oscylatora). Końcówka wibruje, ale słabo. Nie ma bezproblemowego/łatwego cięcia. Sterownik nożny nie jest podłączony. Końcówka i kabel nie są podłączone. Albo kabel nie jest podłączony do jednostki sterującej. Uszkodzenie układu. Abrazja/zniszczenie końcówki. Niewłaściwy tryb. Nieprawidłowe wmontowanie końcówki. Ustawienie mocy jest zbyt wysokie. Sterownik nożny nie jest wsadzony do gniazdka poprawnie. Uszkodzenie wewnątrz końcówki. Uszkodzenie wewnątrz sterownika nożnego. Zdejmij stopę ze sterownika nożnego i spróbuj ponownie. Sprawdź połączenie. Sprawdź połączenie. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. Wymień starą końcówkę na nową. Wybierz odpowiedni tryb. Ponownie wmontuj końcówkę nakrętkowym kluczem aż do zatrzasku. Ustaw ponownie tryb oraz zasięg mocy opisany na opakowaniu końcówki. Wsadź sterownik nożny do gniazdka poprawnie. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. 18

19 Końcówka łatwo się psuje. Końcówka łatwo rozluźnia się. Słychać głośny niewłaściwy szum z końcówki. Końcówka staje się gorąca. Płyn fizjologiczny nie przekształca się w spray. Woda nie wycieka. Jej ilość jest mała. Ustawienie mocy jest zbyt wysokie dla tej końcówki. Końcówka nie jest odpowiednio wmontowana. Ustawienie mocy nie jest odpowiednie dla tej końcówki. Końcówka nie jest odpowiednio wmontowana. Uszkodzenie wewnątrz końcówki lub jednostki sterującej. Nie jest ustawione odpowiednie wyjście dla zamocowanej końcówki. Końcówka została zamocowana nieprawidłowo. Uszkodzenie wewnątrz końcówki lub wewnątrz jednostki sterującej. Ciało obce zostało zablokowane w końcówce, dlatego też uniemożliwia wyciek płynu fizjologicznego. Brak dostarczenia płynu fizjologicznego. Płyn fizjologiczny przy określonych warunkach nie może przekształcić się w spray. Ustaw ponownie tryb oraz zasięg mocy opisany na opakowaniu końcówki. Ponownie wmontuj końcówkę nakrętkowym kluczem aż do zatrzasku. Ustaw ponownie tryb oraz zasięg mocy opisany na opakowaniu końcówki. Ponownie wmontuj końcówkę nakrętkowym kluczem aż do zatrzasku. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. Ustaw ponownie tryb i zasięg mocy opisane na opakowaniu końcówki. Ponownie zamocuj końcówkę kluczem dynamometrycznym aż do zatrzasku i obracania się. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. Wstrzyknij powietrze do rurki wodnej. Jeżeli zablokowanie wciąż pozostaje, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. Sprawdź pozostałą ilość płynu w butelce oraz czy jest jakiekolwiek pęknięcie wężyka. Niektóre płyny nie są skłonne do przekształcania się w spray, w zależności od ich ilości lub kształtu końcówki. Lecz nie jest to uszkodzenie. Sprawdź połączenie. Sterownik nożny nie jest podłączony. Wężyk nie jest podłączony Sprawdź połączenie. do butelki. Wężyk nie jest podłączony do końcówki. Wężyk nie jest wstawiony do Sprawdź punkt 7-5(1). 19

20 Wyciek wody. pompy poprawnie. Pokrywka pompy nie jest zamknięta. (pompa wiruje swobodnie). Wężyk jest uszkodzony (gdzieś przecieka). Wyciek wody z łącznika między butelką a wężykiem. Wyciek wody z łącznika między końcówką a wężykiem. Zamknij pokrywkę. Wymień wężyk. Bezpiecznie włóż igłę do butelki.(patrz 7-5 (3)). Bezpiecznie włóż koniec wężyka wokół rurki wodnej końcówki (Patrz 7-5 (2)). Wymień wężyk. Wyciek wody z wężyka. Pompa nie zatrzymuje się. To tryb samooczyszczania. Jeżeli chcesz go zatrzymać, naciśnij przycisk Przepływu. Lampa nie świeci. Wyświetlanie za wyświetlaczu LCD jest nieprawidłowe. Brak wyświetlania. Nastąpiłeś na przycisk napełniania wodą na sterowniku nożnym. Uszkodzenie układu. Halogenowa lampa eksplodowała. Obszary połączenia lampy VA nie są wsadzone poprawnie do otworów gniazdka. Uszkodzenie wewnątrz jednostki sterującej lub wewnątrz kabla końcówki. Uszkodzenie lub rozłączenie układu. Przegrzanie. Kod błędu jest wyświetlony. Zdejmij swoją stopę ze sterownika nożnego. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. Wymień żarówkę. (Patrz 9-2). Złącz obszary połączenia lampy VA z otworem gniazdka i wsadź je bezpiecznie. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. Bardzo wysoka temperatura może uniemożliwić działanie wyświetlacza LCD (po upadku temperatury działanie zostaje odnowione). Odwołaj się do tabeli kodów błędu. 20

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych. 1. Rodzaj zabezpieczeń przed porażeniem prądem: Urządzenie klasy I Zabezpieczenie przed porażeniem prądem: Niesklasyfikowane

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność. Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność. Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9 Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9 Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Materac antyodleżynowy CA-MI MAT-130

Materac antyodleżynowy CA-MI MAT-130 1 Materac przeznaczony jest do leczenia odleżyn w warunkach szpitalnych oraz domowych. Delikatny masaż skóry poprawia krążenie krwi oraz utlenienie tkanek, chroniąc przed powstawaniem odleżyn. Łatwy w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego sejfu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera T863. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l Nr produktu 883541 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do rozdrabniania papieru,

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN 1. OPIS PRODUKTU Pompka skroplin z najmniejszym pływakiem. Niezawodny pojemnościowy system kontroli poziomu wody w komorze pływakowej Brak ruchomych części Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU N ie zak ryw ać WAŻNE! Uwaga!!Używając odbiorników energii elektrycznej należy pamiętać o minimalizowaniu ryzyka

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Instrukcja użytkownika 1-minutowa instalacja plug & play SZANOWNI PAŃSTWO! Dziękujemy za zakup urządzenia Wireless Phone Jack i/lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ INSTRUKCJA OBSŁUGI elr2q/elr2h P.V2 elr2/i Rev. 1.0 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup dwukanałowego

Bardziej szczegółowo

Osiągnij możliwie najlepsze rezultaty

Osiągnij możliwie najlepsze rezultaty INSTRUKCJA OBSŁUGI: OBROŻA ANTYSZCZEKOWA EYENIMAL BARK CONTROL SOFT Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru! Uwaga! Zapoznaj się z instrukcją obsługi tego produktu i zachowaj

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie uduszeniem: Zestaw zawiera drobne elementy. Nie odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.

Zagrożenie uduszeniem: Zestaw zawiera drobne elementy. Nie odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat. Wiek: 5 lat + Zawartość: - Pojazd - Nadajnik - Instrukcja użytkowania Zagrożenie uduszeniem: Zestaw zawiera drobne elementy. Nie odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat. Ostrzeżenie: - Zabawka jest rekomendowana

Bardziej szczegółowo

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie,

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie, Maszyna do popcornu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup maszyny do popcornu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza Oczyszczacz powietrza Lavender 1224 BAP-HC-I1224-U16X Instrukcja obsługi 21 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Pirometr przenośny model: 8861B

Pirometr przenośny model: 8861B www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl tel.: 91-880 88 80, 32-444 90 90 fax: 91-880 80 89, 32-444 90 91 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka przemysłowa pomiary temperatury i wilgotności. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3 1.OPIS URZĄDZENIA. DOSER ONE v3 to mikroprocesorowy sterownik pomp dozujących służących do uzupełniania mikroelementów, pierwiastków śladowych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 v2.0 -.11.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI RBS 10A/16A (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Dziękujemy za zakup naszego produktu. instrukcja obsługi MISTRAL Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że jego użytkowanie dostarczy Państwu wiele p r z y j e m n o ś c i. P r z e d u ż y c i e m urządzenia, prosimy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wodoodpornego głośnika Bluetooth. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup łodzi pontonowej dla dzieci. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Pedometr (licznik kroków) 3D

Pedometr (licznik kroków) 3D Pedometr (licznik kroków) 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup urządzenia pomiarowego z czujnikiem 3D. Dzięki temu krokomierzowi bez problemu sprawdzisz, ile spalono kalorii podczas spaceru, czy wysiłku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYCIA BEZRTĘCIOWY SFIGMOMANOMETR DM1016

INSTRUKCJA UŻYCIA BEZRTĘCIOWY SFIGMOMANOMETR DM1016 INSTRUKCJA UŻYCIA BEZRTĘCIOWY SFIGMOMANOMETR 0197 DM1016 5131 CIŚNIENIOMIERZ BEZRTĘCIOWY Drodzy Państwo Dziękujemy za zakup Sfigmomanometru DM1016, nowego ciśnieniomierza bezrtęciowego naszej firmy. Jego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI (PL)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI (PL) Seria: grzejniki konwekcyjne Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem urządzenia i zachowanie jej na przyszłość Instrukcja montażu i obsługi dotyczy następujących

Bardziej szczegółowo

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz... 188 2. Zawartość opakowania... 188 3. Ogólne środki ostrożności... 188 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji...

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 UWAGA! Trzymaj to urządzenie z dala od deszczu i wilgoci! Przed otwarciem obudowy, odłącz urządzenie od zasilania! Przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi Słuchawki przewodowe Sennheiser Instrukcja obsługi Istotne informacje nt. bezpieczeństwa Istotne informacje nt. bezpieczeństwa www RS 220 Manual Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie i

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 I. Uwagi i specyfikacja Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno oglądać video ani zdjęć podczas jazdy. Nie wolno przerabiać

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Nr produktu 000676422

Nr produktu 000676422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Myjka ultradźwiękowa Nr produktu 000676422 Strona 1 z 7 Profesjonalna myjka ultradźwiękowa Nr art.: 43675 Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup myjki ultradźwiękowej.

Bardziej szczegółowo

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Gwint E27 2 Timer (Zegar) 3 Czułość światła (luks) 4 Czujnik ruchu PIR 5 Gniazdo E27 * nie dostarczone V. 03 21/12/2012 2 Velleman nv INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

ORVALDI MBS-PDU 1U. Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu

ORVALDI MBS-PDU 1U. Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ORVALDI MBS-PDU 1U Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.sklep.orvaldi.pl www.orvaldi.com

Bardziej szczegółowo

ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów Os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 012 285 22 22 fax. +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl. Defibrylator.

ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów Os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 012 285 22 22 fax. +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl. Defibrylator. ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów Os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 012 285 22 22 fax. +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Defibrylator DefiCARD S Instrukcja obsługi Zabierzów, marzec 2004 WYDANIE IV SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Przed przystąpieniem do montażu prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi i montażu ponieważ bezpieczne użytkowanie zależy od poprawnego zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD

Niszczarka dokumentów i płyt CD INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD Nr produktu 883485 Strona 1 z 7 1. Przeznaczenie Ten produkt jest przeznaczony do rozdrabniania papieru, płyt CD i kart kredytowych. Osobny pojemnik zbiorczy

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Krótka instrukcja obsługi 8151298 Krótka instrukcja obsługi Cyfrowy panel sterujący MMI Przewód sterujący panelu MMI Uchwyt przewodu pływającego Przewód pływający Rączka przewodu Zasilacz Pokrywa wirnika

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzny czujnik temperatury, radiowa komunikacja

Zewnętrzny czujnik temperatury, radiowa komunikacja Instalacja i instrukcja obsługi Zewnętrzny czujnik temperatury, radiowa komunikacja Czujnik wilgotności HM-WDS10-TH-O Strona 1 z 9 Spis treści: 1. Informacje dotyczące instrukcji.....3 2. Ważne informacje......3

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu Nr produktu 000103696

Licznik prądu Nr produktu 000103696 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu Nr produktu 000103696 Strona 1 z 8 3. Zawartość opakowania Tuż po rozpakowaniu sprawdź zawartość opakowania licznika prądu. Sprawdź tez czy sam licznik jest w dobrym stanie.

Bardziej szczegółowo