Chirurgia ultradźwiękowa Variosurg Instrukcja Obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chirurgia ultradźwiękowa Variosurg Instrukcja Obsługi"

Transkrypt

1 Chirurgia ultradźwiękowa Variosurg Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup urządzenia Variosurg. Zestaw ten znajdzie zastosowanie w stomatologii i w chirurgii jamy ustnej (implantologia, chirurgia kości, chirurgia zatok, osteopslastyka, osteotomia, chirurgia ogólna jamy ustnej, usuwanie zębów, syndesmotomia, odrywanie zębów, periochirurgia, chirurgia torbieli). Przed użyciem zalecamy dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcja obsługi, która dostarczy informacji na temat używania zestawu oraz konserwacji. Zachowaj tą instrukcję, aby w razie konieczności móc do niej powrócić. Klasyfikacja Przyrządu Klasyfikacja według typu ochrony przed elektrowstrząsem: Przyrządy I klasy Klasyfikacja według stopnia ochrony przed elektrowstrząsem: Zastosowana część typu BF Klasyfikacja według metod sterylizacji lub dezynfekcji dozwolonych przez producenta: Zapoznaj się ze sterylizacją (patrz punkt Sterylizacja.) Klasyfikacja według stopnia ochrony przed szkodliwą inwazją płynu na podstawie IEC60529: Pedał nożny --- IPX8 (chroniony przed zanurzeniem) Klasyfikacja według poziomu bezpieczeństwa przy użyciu w powietrzu, łatwopalnym znieczulającym gazie lub podtlenku azotu (gazie rozweselającym). Nie jest odpowiedni do użycia w obecności łatwopalnej znieczulającej mieszanki z powietrzem oraz dwutlenkiem tlenu lub azotu. Klasyfikacja według sposobu obsługi: Stale działający przyrząd Zalecenie i deklaracja producenta elektromagnetyczne emisje VarioSurg przeznaczony do użycia w środowisku elektromagnetycznym opisanym niżej. Klient lub użytkownik VarioSurg powinien upewnić się, że przyrząd może być użyty w danym środowisku. Test emisji Test Elektromagnetyczne środowisko - zalecenie emisji Grupa 1 RF emisje CISPR11 (RF częstotliwość radiowa) VarioSurg używa energię RF tylko dla jego wewnętrznego działania. Z tego powodu emisje RF są bardzo niskie i nie mogą wpłynąć na znajdujący się w pobliżu sprzęt elektroniczny. RF emisje CISPR11 Klasa B VarioSurg można używać we wszystkich Harmoniczne emisje IEC Klasa A budynkach, w tym także mieszkalnych i bezpośrednio połączonych z siecią elektryczną o 1

2 Wahania napięcia/migotanie emisji IEC Ustępuje mocy niskiego napięcia przy warunku że następujące ostrzeżenie jest brane pod uwagę: Ostrzeżenie: Ten sprzęt/ system jest przeznaczony do użycia wyłącznie przez profesjonałów opieki zdrowotnej. Ten sprzęt/ system może spowodować interferencję radiową lub może zakłócać działanie znajdującego się w pobliżu sprzętu. Może okazać się koniecznym przyjęcie łagodzących przedsięwzięć takich jak zmiana lokalizacji VarioSurg. Zalecenie i deklaracja producenta elektromagnetyczna odporność VarioSurg przeznaczony jest do użycia w środowisku elektromagnetycznym opisanym niżej. Klient lub użytkownik VarioSurg powinien upewnić się, że przyrząd może być użyty w danym środowisku. Test odpornościowy Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) IEC Elektryczny szybki przejściowy proces/impuls IEC Przepięcie IEC Spady napięcia, przerwania oraz zmiany napięcia w wejściowych przewodach zasilających IEC IEC60601 poziom próby ±6kV kontakt ±8kV powietrze ±2kV dla przewodów zasilających ±1kV dla wejścia/wyjścia ±1kV przewód/ody elektryczny/e do przewodu/ów elektrycznego/ych ±2kV przewód/ody elektryczny/e do uziemienia <5% Ut (>95% spadu w Ut) na 0.5 cyklu 40% Ut (60% spadu w Ut) na 5 cykli 70% Ut(30% spadu w Ut) na 25 cykli <5% Ut (>95% spadu w Ut) na 5 Poziom podatności ±6kV kontakt ±8kV powietrze ±2kV dla przewodów zasilających ±1kV dla wejścia/wyjścia ±1kV przewód/ody elektryczny/e do przewodu/ów elektrycznego/ych ±2kV przewód/ody elektryczny/e do uziemienia <5% Ut (>95% spadu w Ut) na 0.5 cyklu 40% Ut (60% spadu w Ut) na 5 cykli 70% Ut(30% spadu w Ut) na 25 cykli <5% Ut (>95% spadu w Ut) na 5 sekund/cykli Środowisko elektromagnetyczne - zalecenie Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub pokryte płytką ceramiczną. Jeżeli podłogi pokryte są materiałem syntetycznym, względna wilgotność powinna wynosić co najmniej 30 %. Jakość sieci elektrycznej powinna być typowa dla komercyjnego lub szpitalnego środowiska. Jakość sieci elektrycznej powinna być typowa dla komercyjnego lub szpitalnego środowiska. Jakość sieci elektrycznej powinna być typowa dla komercyjnego lub szpitalnego środowiska. Jeżeli użytkownik VarioSurg potrzebuje kontynuować działanie w czasie przerwań napięcia elektrycznego, poleca się by VarioSurg był zasilany 2

3 sekund/cykli od bezprzerwowego zasilacza lub baterii. Częstotliwość sieciowa (50/60Hz) pole magnetyczne IEC A/m 3 A/m Częstotliwość sieciowa i pola magnetyczne powinny być na poziomie charakterystycznym dla typowego usytuowania w standardowym komercyjnym lub szpitalnym środowisku. NOTATKA: Ut to a.c. napięcia w sieci elektrycznej przed zastosowaniem poziomu próby. Zalecenie i deklaracja producenta elektromagnetyczna odporność VarioSurg przeznaczony jest do użycia w środowisku elektromagnetycznym opisanym niżej. Klient lub użytkownik VarioSurg powinien upewnić się, że przyrząd może być użyty w danym środowisku. Test odpornościowy Przewodzone RF IEC Promieniujące RF IEC IEC60601 poziom próby 3Vrms 150 khz do 80MHz 3V/m 80MHz do 2.5 GHz Poziom podatności 3Vrms 3V/m Środowisko elektromagnetyczne - zalecenie Przenośny i ruchomy sprzęt RF do komunikacji powinien być używany z każdą częścią Variosurg, łącznie z kablami w odległości nie bliższej niż zalecana tj. obliczona od poniższego równania do częstotliwości nadajnika. Zalecana odległość d=1.2 P d=1.2 P 80MHz do 800MHz d=2.3 P 800MHz do 2,5GHz Gdzie P to maksymalna moc wyjściowa nadajnika w watach (W) określona zgodnie z informacją jego producenta oraz d to zalecana odległość w metrach (m). Natężenia pola z nadajników RF jako określonego elektromagnetycznym środowiskiem badania, powinno być mniejszym od poziomu podatności w każdym obszarze częstotliwości. Zakłócenie pracy VarioSurg może wystąpić w okolicy sprzętu RF i jest oznaczone następującym symbolem: ((( ))) NOTATKA 1: Przy 80MHz i 800MHz, stosuje się zasięg wyższej częstotliwości. NOTATKA 2: Te wskazówki mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na elektromagnetyczne rozprzestrzenianie może wpływać absorpcja(pochłanianie) oraz refleksja(odbicie) od budowli, przedmiotów i ludzi. Punkt A 3

4 Natężenia pola z nadajników RF, takich jak stacje radiowe (komórkowe/bezprzewodowe), telefony i radia, częstotliwości AM i FM oraz ich emisja a także transmisja telewizyjna nie mogą być określone precyzyjnie. Do pomiaru środowiska elektromagnetycznego nadajników RF, powinno być wykorzystane elektromagnetyczne środowisko badania. Jeżeli stopień natężenia pola w miejscu używania VarioSurg przewyższa odpowiedni poziom podatności na RF, VarioSurg powinien normalnie działać. Jeżeli zostały zauważone niewłaściwe działania, niezbędne są dodatkowe przedsięwzięcia takie jak zmiana lokalizacji VarioSurg. Punkt B Powyżej zasięgu częstotliwości od 150kHz do 80MHz, natężenie pola powinno być mniejsze niż 3 V/m. Zalecana odległość między przenośnym i ruchomym sprzętem RF do komunikacji a VarioSurg VarioSurg przeznaczony jest do użycia w środowisku elektromagnetycznym w którym zakłócenia emisji RF są pod kontrolą. Klient lub użytkownik VarioSurg może zapobiec elektromagnetycznej interferencji poprzez utrzymanie zalecanej poniżej odległości między przenośnym i ruchomym sprzętem RF (nadajnikami) a VarioSurg, odpowiednio do maksymalnej oddawanej mocy sprzętu. Maksymalna moc wyjściowa nadajnika Odległość odpowiednia do częstotliwości nadajnika m W 150kHz do 80MHz d=1.2 P 80MHz do 800MHz d=1.2 P 800MHz do 2,5GHz d=2.3 P Dla nadajników z maksymalną mocą wyjściową, nie wykazaną powyżej, zalecaną odległość (d) w metrach (m) można oszacować za pomocą odpowiedniego równania do częstotliwości nadajnika, gdzie P to maksymalna moc wyjściowa nadajnika w watach (W) zgodnie z informacją producenta. NOTATKA 1: Przy 80 MHz i 800 MHz, stosuje się odległość dla zasięgu wyższej częstotliwości. NOTATKA 2: Te wskazówki mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na elektromagnetyczne rozprzestrzenianie może wpływać absorpcja oraz refleksja(odbicie) od budowli, przedmiotów i ludzi. Kable oraz akcesoria Maksymalna długość Przewód końcówki 2m Przewód sterownika nożnego 2m Ustępuje Emisje RF, CISPR11, Klasa B/Grupa1 Harmoniczne emisje, IEC Wahania napięcia/migotanie emisji IEC Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) IEC Przepięcie IEC Spady napięcia, przerwania oraz zmiany napięcia w wejściowych przewodach zasilających 4

5 IEC Częstotliwość sieciowa (50/60Hz) pole magnetyczne IEC Przewodzone RF IEC Promieniujące RF IEC Symbole Symbol TUV Rhineland Ameryki Północnej przyznawany przez Narodowe Laboratorium Badawcze (NRTL) Stanów Zjednoczonych oraz jest akceptowany przez Radę ds. Standardów Kanady dotyczących certyfikacji elektro-medycznych produktów zgodnych z Narodowymi Standardami Kanady. Ten produkt został uprojektowany w taki sposób by nie był źródłem zapłonu w powietrzu oraz łatwopalnego anestetycznego gazu. Normy dyrektywy Unii Europejskiej 93/42/EEC są stosowane w uprojektowaniu oraz produkcji tego sprzętu medycznego. Zabezpieczony przeciw zjawiskom trwałego zanurzenia w kurzu i wodzie. Utylizacja tego przyrządu oraz jego akcesoriów za pomocą przyjętych metod dla sprzętu elektronicznego w zgodności z Dyrektywą 2002/96/CE Dotyczący części typu FB Odwołaj się do Instrukcji Obsługi Zawartość 1. Uwagi bezpieczeństwa przed użyciem Zalety produktu Specyfikacja Skład kompletu Jednostka sterująca z pompą nawadniającą Sterownik nożny Instalacja Praca z urządzeniem Dbanie o urządzenie i konserwacja Poszukiwanie uszkodzeń oraz ich naprawa Akcesoria dodatkowe Utylizacja produktu Gwarancja Uwagi bezpieczeństwa oraz objawy niebezpieczeństwa! Przed użyciem przyrządu przeczytaj uważnie uwagi bezpieczeństwa w celu prawidłowego posługiwania się nim. Niebezpieczne objawy są ułożone w taki sposób by ułatwić bezpieczne używanie produktu, oraz eliminować jakiekolwiek niebezpieczeństwa lub uszkodzenia dla ciebie i innych. Są one sklasyfikowane według wielkości i stopnia zagrożenia niebezpieczeństwa lub uszkodzenia. Przestrzegaj każdy punkt dotyczący bezpieczeństwa. 5

6 Klasyfikacja Ostrzeżenia Pouczenia Uwagi bezpieczeństwa Stopień zagrożenia, uszkodzenia i ryzyka Uczula na sytuacje, kiedy może zaistnieć zranienia ciała lub uszkodzenia przyrządu. Uczula na sytuacje, kiedy może zaistnieć małe lub średnie zranienie ciała lub uszkodzenia przyrządu. Wyjaśnia instrukcje, których powinno się przestrzegać z powodów bezpieczeństwa. 1. Uwagi bezpieczeństwa przed użyciem OSTRZEŻENIA! To jest elektryczne urządzenie medyczne. Kompatybilność elektromagnetyczna została opisana w załączonej dokumentacji. Urządzenia wysyłające fale RF mogą zakłócać pracę produktu Variosurg. Nie włączaj kabla do gniazda zasilającego ani nie odłączaj, gdy twoje ręce nie są całkowicie suche. Groźba porażenia prądem. Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach, gdzie istnieje ryzyko wybuchu lub w pobliżu materiałów łatwopalnych. Szczególną uwagę należy zachować w przypadku pacjentów poddanych znieczuleniu palnymi gazami (np. podtlenkiem azotu gazem rozweselającym). Podczas używania dbaj o to, żeby jednostka sterująca nie miała kontaktu z wodą ani z środkami antyseptycznymi. Istnieję bowiem wtedy zagrożenie pożarem lub porażeniem prądem. W przypadku kontaktu z wodą lub środkami antyseptycznymi, niezwłocznie wytrzyj ją suchą ścierką. Unikaj gwałtownego wstrząsania rękojeścią, gdyż może dojść do uszkodzenia światłowodu albo spowodować porażenie prądem. Nie dotykaj metalowych styków, które służą do połączenia rękojeści z przewodem. Zakazuję się rozmontowywania lub przeróbek/wniesienia zmian do jednostki sterującej. Nie używaj urządzenia Variosurg u pacjentów z wszczepionym stymulatorem serca. Praca stymulatora może być bowiem zakłócona przez działanie produktu Variosurg. Upewnij się, że używasz odpowiedniego bezpiecznika. Nie przełączaj bez konkretnego powodu przełącznika ON/OFF. Istnieje wtedy ryzyka spalenia bezpiecznika. Jeśli zauważysz jakąś nieprawidłowość w pracy urządzenia Variosurg (np.: wibracje, zbyt duże generowanie ciepła, głośna praca), 6

7 natychmiast przerwij pracę. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w odległość 10 cm od urządzenia Variosurg POUCZENIA! Urządzenie to może być obsługiwane wyłącznie przez wykwalifikowany personel (stomatolodzy, chirurdzy szczękowi). Podczas używania produktu w chirurgii, pamiętaj o zabezpieczeniu zabiegu przygotowując 2 zestawy Variosurg gotowe do pracy. Dbaj o bezpieczeństwo pacjenta i rób wszystko, aby nie doszło do żadnego wypadku. Umieść urządzenia na twardej poziomej powierzchni. Unikaj gwałtownych ruchów jednostką sterującą. Najpierw sprawdź poprawność działania urządzenia jeszcze poza jamą ustną pacjenta. Jeżeli zauważysz jakieś nieprawidłowość, to zakończ pracę z urządzeniem Variosurg. Wyłącz zasilanie przed odłączaniem kabla zasilającego albo kabla od rękojeści. Kable odłączaj trzymając za wtyczki, a nie ciągnąc po prostu za kabel. Nie odłączaj kabla zasilającego ani kabla od rękojeści, gdy naciskasz sterownik nożny. Jeżeli pompa uległa zamoczeniu, to wytrzyj ją do sucha. W przeciwnym razie wałek wewnątrz pompy może się ślizgać. Jeżeli rurka nawadniające zostanie zagięta lub załamana, to wtedy grozi jej złamanie lub odłączenie. Jeżeli zauważysz nieprawidłowości w przepływie nawadniającym, to możliwe, że rurka nawadniająca jest zużyta lub istnieje przeciek w systemie odciągania śliny. Rurka nawadniająca jest przeznaczona do jednorazowego użycia. Nie odłączaj przewodu od rękojeści. Rób to tylko wtedy, kiedy wymieniasz lampę. Nie włączaj zasilania, gdy przewód rękojeści nie jest do niej podłączony, ani gdy naciskasz na sterownik nożny. Zawsze najpierw usuwaj końcówkę z rękojeści, a potem dopiero odłączaj od niej przewód. W przeciwnym razie, możesz skaleczyć się końcówką. Nigdy nie sterylizuj rękojeści promieniami ultrafioletowym. Mogą one spowodować odbarwienia. Jeżeli po sterylizacji w autoklawie na rękojeści lub na przewodzie rękojeści widać krople wody, to wytrzyj je. W przeciwnym razie mogą tworzyć się plamy. Ślinociąg używany jest do nawadniania i chłodzenia. Jeżeli przepływ wody jest zbyt duży, może to skutkować nekrozą komórek kości lub uszkodzeniem powierzchni zębów. Podczas użycia rób wszystko, aby nie dopuścić dotykania przez końcówkę protezy, np. ceramicznej. Może to spowodować jej złamanie lub powstawanie 7

8 odprysków. Podczas użycia rób wszystko, aby nie dopuścić dotykania przez końcówkę metalowej i porcelanowej koron. Może to spowodować ich rozluźnienie lub złamanie. Nie ustawiaj mocy urządzenia na wyższą niż ta, do której przystosowana jest dana końcówka. W przeciwnym razie końcówka może ulec uszkodzeniu. Nie używaj końcówek porysowanych, poskręcanych lub zardzewiałych. Podczas pracy taka końcówka może się złamać. Końcówki pokryte diamentem mogą być użyte tylko dla jednego pacjenta. Komórki wszczepiające się pomiędzy diamentowe gruzełki końcówki mogą tam pozostawać nawet po czyszczeniu i po sterylizacji w autoklawie i zanieczyścić jamę ustną innego pacjenta. Nigdy nie szlifuj ani nie wyginaj końcówek. Może to spowodować ich uszkodzenie lub złamanie. Nawet jeżeli końcówka jest używana z odpowiednią mocą, zbyt długa praca może spowodować, uszkodzenie struktury zębów. Dlatego podczas pracy używaj też ssaka i uważaj, żeby żaden odłamek końcówki nie pozostał w jamie ustnej. Staraj się trzymać ślinociąg zdala od końcówki jednostki sterującej. Może to spowodować łuszczenie tafli/blachy lub odbarwienie obudowy. Używaj tylko końcówek wyprodukowanych przez firmę NSK. Unikaj kontaktu końcówek z gumą, skórą i nerwami; może to spowodować zapalenie się lub wypadek. Staraj się, aby końcówka dotykała błony śluzowej tylko tam, gdzie jest to wymagane. Końcówka zużywa się wraz z czasem jej używania. Kiedy jest już zużyta, drga słabiej i jej pokrycie może odpryskiwać. Kiedy zauważysz, że praca z końcówka staje się mało wydajna, to wymień ją na nową. Zaleca się, aby końcówkę wymieniać na nową poszyciu jej 5 razy dla uzyskania odpowiedniego komfortu i wydajności pracy. Podczas wymiany końcówki na nową, pamiętaj, aby zamocować ją za pomocą dołączonego klucza. Niepewnie zamocowana końcówka może drgać słabo lub nie drgać wcale. Kiedy zainstalujesz końcówkę z zabrudzonym gwintem, to jej wibracje mogą stać się słabsze lub może ona przestać wibrować. Jeżeli zauważysz, że końcówka nie wibruję, to wyjmij ją z pola operacji i ponownie naciśnij na sterownik nożny. Jeżeli końcówka nadal nie drga, to odkręć ją i ponownie zamocuj. Urządzenie przechowuj w warunkach temperatury od -10 C do 60 C i wilgotności od 10% do 85%. Przechowywanie w innych warunkach może spowodować awarię. UWAGI BEZPIECZEŃSTWA! Kiedy pracująca rękojeść znajduje się w pobliżu komputera lub sieci LAN, odbiornika radiowego, kamery cyfrowej itp., to jej praca może zakłócać funkcjonowanie tych urządzeń. Po skończonej pracy wyłącz urządzenie. Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyłącz je całkowicie od zasilania. Po skończonej pracy urządzenie wyczyść, a odpowiednie elementy poddaj sterylizacji w autoklawie. Pozostawienie urządzenia niewyczyszczonego (np. ze śladami krwi) może spowodować je awarię. 8

9 Jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy okres czasu, to po ponownym włączeniu sprawdź je, zanim je znowu użyjesz. Odpowiedzialność za posługiwanie się urządzenie i jego konserwację leży po stronie użytkownika. 2. Charakterystyka urządzenia Najważniejsza cecha: wysoka wydajność cięcia pozwala skrócić czas operacji. Dobra widoczność: zaopatrzenie rękojeści w światło pozwala na bezpieczna pracę w oświetlonym polu operacyjnym. Bezpieczeństwo: nawet gdy tkanki miękkie zostaną przypadkowo dotknięte pod czas operacji, to nie ma zagrożenia ich zniszczeniem. Efekt kawitacji: krew wyciekająca podczas zabiegu jest całkowicie usuwana, co czyni pole operacyjne czystym. Minimalna inwazyjność: chłodzenie powoduje, że generowanie ciepła podczas cięcia i skrobania jest mniejsze. 3. Specyfikacja Typ Nominalne zasilanie elektryczne Częstotliwość rezonansowa Maksymalna moc wyjściowa Wejściowe zasilanie elektryczne Oświetlenie Wymiary Waga Bezpiecznik NE214 AC100V 50/60Hz, AC120V 50/60Hz, AC230V 50/60Hz 28 ~ 32kHz 17W 50VA Lampa halogenowa 268 *230* 103(mm) 3.1 kg 100/120V Specyfikacja T1.25AL250V 230V Specyfikacja T630mAL250V Środowisko używania Temperatura 0-40 C Wilgotność % Ciśnienie atmosferyczne kpa Środowisko przechowywania Temperatura C Wilgotność % Ciśnienie atmosferyczne kpa 4. Skład kompletu Nr Nazwa części Ilość 9

10 1 Jednostka sterująca z pompą nawadniającą 1 2 Sterownik nożny 1 3 Kabel zasilający 1 4 Rękojeść 1 5 Rękaw rękojeści 1 6 Wężyk 5 7 Uchwyt wężyka 7 8 Wieszak na butelkę 1 9 Klucz dynamometryczny 1 10 Statyw na końcówki 1 11 Kaseta do sterylizacji 1 12 Końcówki 6 (Pakiet podstawowy) 13 Zapasowa żarówka 1 5. Jednostka Sterująca z Pompą Nawadniającą Obudowa pompy Panel sterowania Gniazdo rękawa rękojeści Panel przedni Wyświetlacz LCD Gniazdo kabla zasilającego Główny włącznik Gniazdo kabla sterownika nożnego Opis działania: Panel przedni i wyświetlacz LCD Wskaźnik wytwarzania fal ultradźwiękowych -wyświetlana jest animacja podczas oscylacji fal ultradźwiękowych Numer programu - wyświetlany jest numer wybranego programu Poziom drgań/wibracji - 10 pasków pokazuje stopień nasilenia wibracji Poziom przepływu - pokazuje wybrany poziom przepływu chłodzącego Tryb drgań - pokazuje wybrany tryb Przycisk zapamiętywania - pozwala na zapamiętanie ustawień aktualnie wyświetlanych na wyświetlaczu LCD Przyciski wyboru trybu pracy - wybierz odpowiedni tryb pracy w zależności od operacji, którą chcesz wykonywać Panel sterujący Przycisk przepływu 10

11 - pozwala ustawić pożądaną wielkość przepływu wody podczas chłodzenia; przepływa można ustawić nawet podczas wytwarzani fal ultradźwiękowych przez urządzenie. System samoczyszczący - przytrzymanie przycisku przez ponad 3 sekundy spowoduje włączenie największego przepływu, który pozwoli na wyczyszczenie wnętrza rękojeści. Przyciski wyboru programu - przyciski - i + pozwalają na wybór programu; możliwość ta jest zablokowana podczas wytwarzania fal ultradźwiękowych. Przyciski do ustawiania intensywności drgań - siła wyświetlana jest na wyświetlaczu LCD - przycisk - zmniejsza, a przycisk + zwiększa intensywność drgań Numery programów Programy są przypisane tak, jak napisano poniżej: - tryb SURG Programy nr 1, 2, 3, 4, 5. -tryb ENDO programy nr 6, 7 - tryb PERIO programy nr 8, 9 Programy 1, 2, 3 posiadają funkcję rozsadzania (efekt wiertaki udarowej). Program 1 10Hz Program 2 30Hz Program 3 60Hz (ustaw właściwy program w zależności od gęstości kości) *Program 4 i 5 zabezpieczają trwałą wibrację bez funkcji rozsadzania. Poziom drgań - tryb SURG można zmieniać poziom drgań w zakresie od 10% do 100% ze skokiem co 10% - tryb ENDO można zmieniać poziom drgań ze skokiem co 5% w zakresie 5-50%, a wyżej ze skokiem co 10% Wielkość przepływu chłodzącego - do wyboru jest 5 poziomów przepływu wody - w trybie SURG do wyboru 5 poziomów pomiędzy 15 ml/min. a 90 ml/min. - w trybie ENDO i PERIO do wyboru 5 poziomów pomiędzy 10 ml/min. a 38 ml/min. W zależności od stanu rurki nawadniającej wielkość przepływu może być ograniczona. Jeżeli ustawisz na niski przepływ wody, pompa zacznie pracować intensywnie i później zwolni pracę przy osiągnięciu docelowej wartości. Funkcja pamięci Przyciskając przycisk MEMORIZE, możliwe jest zapisanie aktualnie wyświetlanych ustawień jako program o wybranym numerze porządkowym. Ustaw parametry, które chcesz zachować, a następnie wciśnij przycisk MEMORIZE na przynajmniej sekundę. Dźwięk bip oznacza, że ustawienia zostały zapisane. W trybie SURG możesz zachować tylko ustawienia dla trybu SURG. Ta sama zasada dotyczy pozostałych trybów pracy urządzenia. Kiedy zmieniasz ustawienia danego programu, to nowe dane zostaną zapisane i zastąpią poprzednie ustawienia tego programu. 11

12 Tryb wyboru Przycisk SELECT pozwala na wybór odpowiedniego trybu pracy. System samoczyszczący Po wciśnięciu przycisku Autocleaning na czas dłuższy niż 3 sekundy pompa zacznie pompować płyn z największym przepływem (90 ml/min.), co spowoduje wyczyszczenie wnętrza rękojeści. Przyciski wyboru programu Pozwalają na wybranie zachowanego wcześniej programu. Numer programu jest wyświetlany na wyświetlaczu LCD przycisk - pozwala na ustawienie programu o niższym numerze, a przycisk + pozwala na ustawienie programu o wyższym numerze. Program nie może być zmieniony podczas generowania drgań przez urządzenie. Przycisk mocy Przycisk ten pozwala na wybór odpowiedniej intensywności drgań. Poziom mocy wyświetlany jest na wyświetlaczu LCD. Przycisk - pozwala na zmniejszenie mocy, natomiast przycisk + pozwala na zwiększenie mocy. Moc może być zmieniania podczas pracy. Ustaw mniejszą moc, kiedy zaczynasz pracę, a następnie dostosuj ją do pożądanej podczas pracy. POUCZENIE! Wyświetlacz LCD wykonany jest z płynu krystalicznego. Dlatego z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie. 6. Sterownik nożny Włączanie/wyłączanie przepływu wody. Naciśnięcie przycisku powoduję włączenie nawadnianie o przepływie na poziomie 5. Przycisk zwiększania numeru programu. Naciśnięcie spowoduje przejście do programu o wyższym numerze. Przycisk zmniejszania numeru programu. Naciśnięcie spowoduje przejście do programu o niższym numerze. Przycisk włączania/wyłączania wibracji. Po naciśnięciu będą generowane drgania na poziomie, który jest wyświetlany na wyświetlaczu. POUCZENIE! Jeśli pomyłkowo włączysz zasilanie trzymając wciśnięty przycisk do generowania drgań, to i tak drgania nie będę wytworzone, a usłyszysz tylko 3 krótkie dźwięki. 7. Instalacja 7-1. Podłączenie przewodu rękojeści Włóż końcówkę przewodu do odpowiedniego gniazda jednostki sterującej w taki sposób, aby znak znajdował się na górze i był zgrany z takim samym znakiem na obudowie jednostki. (Rys.1) Chwyć za tył końcówki i włóż ją do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie. Następnie pociągnij ją do siebie, aby sprawdzić, czy jest prawidłowo zainstalowana. Aby 12

13 wyjąć wtyczkę przewodu z gniazda, przytrzymaj łączenie/fugę/ przegub blokady i wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Przednia strona Jednostki Sterującej Przegub blokady Rys Podłączenie sterownika nożnego Zwróć się w kierunku wkrętu wtyczki przewodu pedału sterownika nożnego. Późnej wsadź wtyczkę do gniazdka sterownika nożnego na jednostce sterującej. Wkręć wtyczkę zapinając zamek/zamknięcie jednostki sterującej. 7-3 Podłączanie kabla zasilającego Upewnij się, że włącznik zasilania jest ustawiony na pozycję. Włącz końcówkę przewodu zasilającego do gniazda z tyłu jednostki sterującej dopasowując kształt tej wtyczki do kształtu tego gniazdka. Drugi koniec kabla zasilającego włóż do gniazdka z prądem, które posiada uziemienie Montowanie wieszaka na butelkę z płynem fizjologicznym Włóż wyprostowany koniec wieszaka do otworu w przyczepie na obudowie jednostki sterującej. Zgraj koniec wieszaka z otworem, aby pasowały do siebie. Sprawdź później stabilność połączenia. 7-5 Instalowanie wężyka nawadniającego (1) 1. Ustaw przełącznik pompy w pozycji OPEN. Umieść koniec wężyka zaopatrzony w dyszę po prawej stronie pompy. (Rys. 12). Wężyk umieszczaj głęboko, robiąc to w kierunku pokazany na obudowie pompy (WATER WAY). Sprawdź, czy wężyk nie jest poskręcany. Upewnij się, że wężyk został zamocowany wystarczająco głęboko. 2. Następnie przekręć przełącznik pompy w pozycję CLOSE. 3. Upewnij się, że wężyk został zamocowany wystarczająco głęboko. 4. Przekręć przełącznik pompy w pozycję CLOSE. POUCZENIE! Zawsze pamiętaj, aby w butelce była odpowiednia ilość płynu fizjologicznego. (2) Wolny koniec wężyka nawadniającego podłącz do odpowiedniego gniazda w rękojeści. POUCZENIE! Słabe wstawienie może nie zamocować wężyka. Z wyjątkiem wymiany wężyka, nigdy nie odłączaj końca wężyka od rurki wodnej. (3) 1. Zamknij zatrzask znajdujący się między dyszą wężyka, a pompą nawadniającą. (Rys.11.) 2. Powieś butelkę z płynem fizjologicznym na wieszaku i przymocuj do niej wężyk za pomocą dyszy. POUCZENIE! 13

14 Używaj tylko butelek z płynem fizjologicznym o pojemności 500ml. Nigdy nie wieszaj więcej niż 800 gramów na wieszak. 3. Otwórz przykrywkę wężyka w celu dostarczenia powietrza do butelki. 7-6 Podłączanie uchwytu na wężyk Uchwyt ten pozwala na utrzymywanie blisko siebie przewodu rękojeści i wężyka nawadniającego. Łatwiej będzie, gdy najpierw zamocujesz przewód rękojeści, a potem wężyk nawadniający. POUCZENIE! Montuj przewód rękojeści oraz wężyk nawadniający za pomocą 7 uchwytów wężyka. Jeżeli zostawisz pompę nawadniającą działającą ze zgiętym wężykiem lub bez przepływu wody, wężyk może pęknąć lub odpaść od butelki. 8. Praca z urządzeniem 8-1 Podłączanie i odłączanie końcówki Aby zamocować końcówkę, najpierw przykręć ją delikatnie ręką (Rys.15). Następnie włóż końcówkę w otwór klucza (Rys. 16). POUCZENIE! Aby uniknąć zranienia, zwracaj uwagę na to, żeby końcówka nie miała kontaktu z wnętrzem klucza (Rys. 17). Jeżeli końcówka nie jest wystarczająco dobrze dokręcona, to praca będzie mniej wydajna, ponieważ drgania będą słabsze. Mocno trzymaj klucz i dokręć nim końcówkę zgodnie z kierunkiem zegara (Rys. 18). Aby odłączyć końcówkę, umieść klucz w tym samym miejscu jak przy zamocowaniu, ale trzymaj i obracaj nim przeciwstawnie do kierunku zegara. POUCZENIE! Używaj tylko końcówek, które wcześniej były poddane sterylizacji. 8-2 Sprawdzanie i Regulacja (1) Sprawdzanie obiegu wody Upewnij się, że wężyk jest prawidłowo podłączony do butelki z płynem fizjologicznym, pompą i rękojeścią. (2) Włączanie głównego zasilania Przełącz włącznik zasilania znajdujący się z tyłu jednostki sterującej na pozycję I. (Rys. 3). I Wyłączanie zasilania Włączanie zasilania (3) Przygotowanie system nawadniającego Natychmiast po włączeniu zasilania zwolnij zacisk znajdujący się na wężyku. Naciskając odpowiedni przycisk na sterowniku nożnym sprawdź poprawność przepływu płynu fizjologicznego przez wężyk. Jeżeli zamocowałeś właśnie nowy wężyk, to przepływ płynu fizjologicznego od butelki do drugiego końca wężyka może potrwać kilka sekund. 14

15 (4) Ustawienia pracy urządzenia Naciśnij przycisk SELECT MODE, aby wybrać odpowiedni tryb pracy. Ustaw wielkość przepływu, wybierz odpowiedni program i ustaw pożądaną moc na panelu sterującym. Na rysunku 19 pokazane jest zestawienie mocy dla końcówek pracujących w odpowiednich trybach. Zawsze przed użyciem końcówki, sprawdź na jej opakowaniu, w jakim zakresie mocy może ona pracować. Skróty wybieranych trybów mają następujące znaczenie: S Tryb Surg P- Tryb Perio E- Tryb Endo Rys. 20 POUCZENIE! Jeśli ustawisz poziom mocy na większy niż jest napisane na opakowaniu końcówki, to może to skutkować jej złamaniem, uszkodzeniem powierzchni zęba, dziąsła lub błony śluzowej. Kiedy kupujesz nową końcówkę, pamiętaj, że nie jest ona sterylna i trzeba ja poddać sterylizacji przed użyciem w jamie ustnej pacjenta. Uważaj by nie poddawać sterylizacji obudowę końcówki. (5) Uruchamianie urządzenia Kiedy naciskasz na sterownik nożny urządzenie się uruchamia. Sygnalizuje to też zaświecenie się lampki na rączce. Jeżeli używasz urządzenia po raz pierwszy i wężyk nie jest wypełniony całkowicie płynem fizjologicznym, sprawdź następujące rzeczy: - uruchom urządzenie poza jamą ustną pacjenta, przekręć pompę, sprawdź, czy płyn fizjologicznym wypływa obok końca końcówki - sprawdź, czy lampa na rączce świeci się - upewnij się, że nic nie dotyka ani końcówki, ani rączki POUCZENIE! Podobnie po wymianie butelki z płynem fizjologicznym, uruchom urządzenie poza jama ustną pacjenta i pozwól, aby wężyk wypełnił się płynem fizjologicznym, aż zacznie on wypływać obok końca końcówki. Poprawność pracy urządzenia sprawdzaj tylko w granicach mocy przewidzianych dla danej końcówki. Nie używaj urządzenia bez podłączenia butelki z płynem fizjologicznym. Używanie produktu bez przepływu płynu fizjologicznego może spowodować przegrzanie się rączki lub uszkodzenia tkanek w polu operacyjnym lub powierzchni zęba. Podczas pracy nie naciskaj na końcówkę z dużą siłą. Urządzenie jest tak zaprogramowane, że w razie problemów z pompą lub przepływem płynu fizjologicznego jest wyświetlany błąd (E-P). UWAGA! Po wyłączeniu zasilania urządzenie zapamiętuje ustawienia, które ostatnio widniały na wyświetlaczu. Po ponownym włączeniu zasilania są one przywracane. Aby zapamiętać na stałe dane ustawienia, wciśnij przycisk MEMORIZE po ustawieniu pożądanych parametrów. 15

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Pompa insulinowa Swiss made Termin handlowy oraz logotyp Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. a ich wykorzystanie przez firmę Roche jest objęte licencją. Inne nazwy

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

boso-abi System 100 boso-abi System 100 PWV Instrukcja obsługi

boso-abi System 100 boso-abi System 100 PWV Instrukcja obsługi boso-abi System 100 boso-abi System 100 PWV Instrukcja obsługi wraz z instrukcją obsługi i instalacji programu Boso profil-manager XD Spis treści: 1. Znaczenie symboli i przycisków kontrolnych... 2 2.

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c Podręcznik użytkownika ThinkPad E550, E555 i E550c Informacja: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać ze zrozumieniem:

Bardziej szczegółowo

HTC HD2 Skrócony przewodnik

HTC HD2 Skrócony przewodnik HTC HD2 Skrócony przewodnik Skrócony przewodnik Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA.

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Ploter tnący Podręcznik użytkownika Dziękujemy za nabycie produktu. W celu właściwego i bezpiecznego stosowania oraz pełnego zrozumienia możliwości urządzenia, prosimy przeczytać podręcznik i przechowywać

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4 Instrukcja obsługi Integra Dziękujemy za zakup odbiornika Integra. Proszę dobrze zapoznać się z nieniejszą instrukcją zanim dokonacie Państwo podłączeń i włączenia jednostki.postępowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi A-dec 200

Instrukcja obsługi A-dec 200 Instrukcja obsługi A-dec 200 Fotel dentystyczny, konsoleta i blok spluwaczki, spluwaczka, lampa główna Prawa autorskie 2014 A-dec Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma A-dec Inc. nie udziela żadnej gwarancji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0600-E02 PL DIGITAL CAMERA X0 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD)

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) 19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) Instrukcja obsługi Copyright 2005, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI MODEL: MX-B382 CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejszą instrukcję należy przechowywać w dostępnym miejscu i korzystać z niej, gdy zajdzie konieczność. Uwaga! Aby całkowicie odłączyć

Bardziej szczegółowo

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7169 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Kwiecień 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo