ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY OGRZEWACZ WODY MODELE INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY OGRZEWACZ WODY MODELE INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI"

Transkrypt

1 ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY OGRZEWACZ WODY MODELE Samson 35EL Samson 50EL Samson 80EL Samson 100EL INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

2 SPIS TREŚCI 1. Wytyczne dla użytkownika urządzenia Cechy urządzenia Bezpieczeństwo Dane techniczne Budowa/struktura urządzenia Schemat elektryczny ogrzewacza Możliwe awarie i sposoby ich usuwania Montaż ogrzewacza Instrukcja użytkowania

3 Dziękujemy Państwu za zakup elektrycznego ogrzewacza wody marki SAMSON. Wierzymy, że dzięki prawidłowemu, wydajnemu i bezawaryjnemu funkcjonowaniu spełni on Państwa oczekiwania. Przed rozpoczęciem użytkowania należy bezwzględnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i stosować się do zawartych w niej wytycznych. Niedokładne zapoznanie się z instrukcją może doprowadzić do nieprawidłowego korzystania z urządzenia, co może być przyczyną jego uszkodzenia jak i nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Informacje zawarte w instrukcji oparte są na najnowszych danych o urządzeniu. Producent zastrzega sobie prawo zmian w budowie urządzenia bez konieczności umieszczania ich w instrukcji, jeśli nie mają one wpływu na cechy użytkowe i techniczne ogrzewacza. Wyrób został wykonany według standardów PN-EN Atest Higieniczny nr HK/W/0635/01/2011 Sprawozdanie z badań na kompatybilność elektromagnetyczną nr BE/327/ Wytyczne dla użytkownika urządzenia: Ogrzewacz można użytkować tylko wówczas, gdy został on prawidłowo zainstalowany i znajduje się w nienagannym stanie technicznym. Nie wolno włączać ogrzewacza do sieci elektrycznej, jeśli zbiornik nie jest całkowicie wypełniony wodą. W przypadku dłuższego niekorzystania z ogrzewacza w okresie zimowym, gdy jest on zamontowany w nieogrzewanym pomieszczeniu, w którym temperatura powietrza spada poniżej 0 C, należy dokładnie opróżnić zbiornik. Sposób opróżniania ogrzewacza opisany jest w podpunkcie Bezpieczeństwo. Źródło zasilania ogrzewacza musi być uziemione. Podczas normalnej pracy urządzenia może nastąpić kapanie z otworu zaworu bezpieczeństwa. Jest to sytuacja normalna i nie wolno jej zapobiegać ponieważ zablokowanie otworu może być przyczyną awarii zbiornika. Dwubiegunowy termiczny wyłącznik bezpieczeństwa chroniący przed przegrzaniem: Niniejszy ogrzewacz posiada wyłącznik bezpieczeństwa chroniący przed przegrzaniem. Umożliwia on automatyczne odłączenie zasilania kiedy ogrzewacz jest z jakiegoś powodu przegrzany lub temperatura wody jest za wysoka. Dla zachowania bezpieczeństwa wyłącznik odłącza oba przewody zasilające. Sposób ponownego załączenia termicznego wyłącznika bezpieczeństwa: 1. Wyciągnij wtyczkę ze źródła zasilania ogrzewacza. 2. Zdemontuj pokrywę umieszczoną w dolnej części ogrzewacza. 3. Wciśnij czarny przycisk ( w kształcie bolca) na ograniczniku temperatury. 4. Zamontuj pokrywę w miejscu jej demontażu 3

4 5. Obniż nieco nastawienie wartości temperatury. 6. Podłącz ogrzewacz do źródła zasilania. Jeżeli wyżej wymienione działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, co oznacza, że temperatura wody w zbiorniku jest nadal zbyt wysoka, odkręć kran i wylewaj gorącą wodę przez kilka minut. Kiedy temperatura wody obniży się, powtórz wyżej opisane czynności (1 4). 2. Cechy urządzenia Estetyczna obudowa zewnętrzna z elektrycznym wyświetlaczem temperatury wody w zasobniku Wnętrze zbiornika jest emaliowane co czyni go odpornym na rdzę i korozję. Warstwa izolacyjna pozwala utrzymać temperaturę wody przy niewielkim zużyciu energii. Pozwala ona na utrzymanie wysokiej temperatury wody przy odłączeniu zasilania do 48 godzin. Moc znamionowa 1500 W. 3. Bezpieczeństwo Zawór bezpieczeństwa: Niniejszy elektryczny ogrzewacz wody wyposażony jest w jednokierunkowy zawór bezpieczeństwa. Należy zainstalować go na przewodzie doprowadzającym zimną wodę. Kiedy ciśnienie wody w zbiorniku przekroczy 0,7 MPa zawór bezpieczeństwa automatycznie je obniży poprzez otworzenie wypływu wody przy niepożądanym wzroście ciśnienia. W tej sytuacji może nastąpić kapanie z otworu zaworu bezpieczeństwa. Pod żadnym pozorem nie można tamować takiego wycieku.(rys. 1) Rysunek 1 4

5 W razie potrzeby opróżnienia zbiornika, w pierwszej kolejności należy zamknąć zawór na doprowadzeniu zimnej wody. Następnie, należy otworzyć zawór ciepłej wody i odkręcić śruby na zaworze bezpieczeństwa. Potem podnieść plastikową dźwignię do góry i pozwolić, żeby woda swobodnie wypłynęła ze zbiornika. (Rys. 2) Rysunek 2 4. Dane techniczne Napięcie znamionowe 220~240V Moc znamionowa 1500W Częstotliwość znamionowa 50~60Hz Prąd znamionowy 6,8A Maksymalne ciśnienie 0,7MPa Pojemność znamionowa 30 l, 50 l, 80l, 100 l robocze Temperatura znamionowa 75 C Sprawność grzewcza >90% Wodoodporność IPX4 Typ zbiornika Hermetycznie zamy kany zbiornik Gniazdo wtykowe 250V, 10A Typ mocowania Wiszący 5

6 5. Budowa/struktura urządzenia Rysunek 3 6. Schemat elektryczny ogrzewacza Rysunek 4 7. Możliwe awarie i sposoby ich usuwania Usterka Przyczyna powstania Sposób usunięcia Awaria kontrolki zasilania Brak zasilania w gniazdku. Zbadaj czy w gniazdku jest zasilanie i czy połączenie wtyczki z gniazdkiem jest właściwe. 6

7 Niska temperatura wody. Woda nie leci z wylotu rury ciepłej wody. Wyciek wody. Uszkodzenie przewodów wewnętrznych. Uszkodzenie kontrolki. Działanie zapobiegające przegrzaniu. Zbyt krótki czas ogrzewania. Złe ustawienie dźwigni zaworu mieszającego ciepłą i zimną wodę. Wadliwy regulator temperatury Element grzewczy uszkodzony. Brak wody w wodociągu. Zbyt niskie ciśnienie w sieci wodociągowej. Wadliwy regulator temperatury. Uszkodzony zawór mieszający wodę. Rury nie są prawidłowo podłączone. Połączenia rur nie są szczelne. Zbiornik przecieka. Skontaktuj się z serwisem. Odczekaj aż woda się nagrzeje. Ustaw dźwignię na wyższą temperaturę. Skontaktuj się z serwisem. Poczekaj na wodę Poczekaj aż ciśnienie wzrośnie i użyj ogrzewacza ponownie. Wymień uszkodzony element. Podłącz rury zgodnie z rysunkiem 7. Hermetycznie uszczelnij połączenia rur. Skontaktuj się z serwisem. 8. Montaż ogrzewacza Elektryczny ogrzewacz wody powinien być zamontowany na odpowiednio mocnej ścianie, np. betonowej, lub z pełnej cegły. Ponadto, powinien on być zamontowany blisko gniazda wtykowego w miejscu z wygodnym dostępem do wody. UWAGA: Do montażu należy użyć akcesoriów dołączonych do zestawu. Po upewnieniu się, że wspornik jest stabilnie zamontowany możemy zawiesić elektryczny ogrzewacz wody na ścianie. W przeciwnym razie urządzenie może spaść powodując poważne uszkodzenia. Zanim wybierzemy miejsce na wkręcenie dybli montażowych, należy się upewnić, że odstęp pomiędzy dnem zbiornika a podłożem jest większy niż 200 mm. Dzięki temu pozostanie odpowiednia przestrzeń do obsługi urządzenia, jeśli to będzie konieczne. Po wybraniu odpowiedniego miejsca należy, przy pomocy kołków rozporowych, solidnie zamocować wspornik i powiesić na nim ogrzewacz. Ściany, na których chcemy zawiesić ogrzewacz muszą być odpowiednio wytrzymałe dyble muszą być dobrze zamocowane. Należy stosować gniazdko wtykowe jednofazowe, z uziemieniem, hermetyczne, zgodne z polską normą. Gniazdo powinno znajdować się na odpowiedniej wysokości tak, aby nie było narażone na zalanie wodą czy nadmierną wilgoć. 7

8 Wszystkie elementy armatury mają gwint G1/2" Połączenia hydrauliczne należy wykonać zgodnie z Rys. 5. Rysunek 5 9. Instrukcja użytkowania Napełnianie zbiornika wodą: Po odpowiednim połączeniu wszystkich rur ustaw pokrętło termostatu na wysoką temperaturę, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Odkręć zawór na doprowadzeniu wody zimnej. W tym momencie zbiornik zacznie się napełniać. UWAGA: W czasie pracy ogrzewacza zawór na doprowadzeniu wody zimnej musi być odkręcony. W tym czasie możemy regulować tym zaworem przepływ wody, podczas gdy dźwignia regulująca temperaturę wody służy jedynie do ustawienia temperatury wody lub jej całkowitego zakręcenia. Po napełnieniu zasobnika wodą należy odkręcić punkt poboru ciepłej wody i dokonać odpowietrzenia zasobnika oraz instalacji ciepłej wody. Gdy woda wypływa w punkcie poboru ciepłej wody w sposób płynny, możemy uznać, że instalacja jest prawidłowo odpowietrzona. Podłączenie do źródła zasilania: Po całkowitym napełnieniu zbiornika wodą możemy podłączyć ogrzewacz do źródła zasilania za pomocą przewodu przyłączeniowego z wtyczką. 8

9 Korzystanie z ciepłej wody: W czasie normalnej pracy ogrzewacza pracującego dłuższy czas można korzystać z ciepłej wody znajdującej się w zbiorniku. Temperaturę wody dostosowujemy za pomocą pokrętła nastawiającego temperaturę wody obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W tym czasie z prysznica może lecieć gorąca woda. Po skończeniu korzystania z ciepłej wody należy zakręcić wodę obracając dźwignię w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara. UWAGA: Regulując temperaturę wody nie należy kierować strumienia bezpośrednio na ciało; w celu uniknięcia oparzenia najpierw należy sprawdzić temperaturę wody. Jeśli, pomimo włączonego zasilania, grzałka nie grzeje, może to być spowodowane zadziałaniem wyłącznika termicznego, zabezpieczającego przed przegrzaniem.(opis działania wyłącznika na stronie 3) Automatyczne utrzymywanie temperatury wody: Gdy woda w zbiorniku osiągnie ustawioną temperaturę następuje automatyczne odcięcie zasilania i urządzenie przestaje ogrzewać wodę. W tym czasie włączy się czujnik temperatury, a ogrzewacz będzie pracował w trybie podtrzymywania temperatury. Kiedy temperatura wody spadnie do określonego poziomu, elektryczny ogrzewacz znowu zacznie ogrzewać wodę do żądanej temperatury i po jej osiągnięciu znów odłączy zasilanie. Ogrzewacz będzie pracował w ten sposób utrzymując stałą temperaturę wody w zbiorniku. Ustawianie temperatury wody: Temperaturę wody w zbiorniku ogrzewacza nastawia się przekręcając pokrętło ustawienia temperatury w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Temperaturę można regulować bezstopniowo w zakresie C, od pozycji wyłączone poprzez niską, średnią do wysokiej temperatury. 9

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW MIESZAJĄCYCH Laser Series Pro Wilo Yonos 15/6 (FAW3MTFVTRPN00P0)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW MIESZAJĄCYCH Laser Series Pro Wilo Yonos 15/6 (FAW3MTFVTRPN00P0) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW MIESZAJĄCYCH Laser Series Pro Wilo Yonos 15/6 (FAW3MTFVTRPN00P0) Zestaw mieszający Purmo został zaprojektowany, by umożliwić montaż obiegów ogrzewania podłogowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi.

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Zespół wodny Jøtul I 18 Zespół wodny Jøtul I 18 PL - Instrukcja montażu i obsługi 2 Wymiennik wodny Typ I Wymiennik wodny Typ II PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A PL Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A Spis treści 1 Wprowadzenie...4 1.1 Używane symbole...4 1.2 Skróty...4 1.3 Informacje

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca

Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca Zestaw solarny do wspomagania ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca Solarset TOP DANE TECHNICZNE ver. 02.2013 Ulrich Podziękowania Dziękujemy i gratulujemy zakupu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-48 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI,

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI, PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ WOD ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE INSTRUKCJ UKCJA INSTALA ALACJI CJI, UŻYTK TKOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI 1 UWAGA! Niniejsza instrukcja zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Laddomat 21 Moduł ładujący

Laddomat 21 Moduł ładujący Laddomat 21 Moduł ładujący Art. nr. 11 23 72 1 Instrukcja obsługi i instalacji UWAGA! Rysunki zawarte w tej broszurze pokazują jedynie zasady wykonania podłączenia. Każda instalacja musi być zwymiarowana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo