Elektroniczna Deska Bidetowa Elektroniczna Deska Bidetowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elektroniczna Deska Bidetowa Elektroniczna Deska Bidetowa"

Transkrypt

1 Rev.00 KARTA GWARANCYJNA Nazwa produktu Elektroniczna Deska Bidetowa Elektroniczna Deska Bidetowa Data zakupu Instrukcja Obsługi Model Okres gwarancji Nabywca Pieczątka i podpis sprzedawcy... IMPORTER SERWIS CENTRALNY MARAX R.RAJ Spółka jawna Kraków ul. Makuszyńskiego 24 KONTAKT: Tel , kom Serwis : Tel , kom Części zamienne: Tel , kom Rok założenia 1990 Przed pierwszym użyciem proszę zapoznać się z "Uwagami na temat bezpieczeństwa" i korzysta z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją. Po zapoznaniu się z instrukcją należy zachować ją w miejscu, gdzie będzie dostępna dla każdego. W celu poprawy jakości projekt i wymiary deski bidetowej mogą ulec zmianie bez powiadomienia

2 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA SPIS TREŚCI Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych, w szczególności przy obecności dzieci, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym: 3 CZYSZCZE 4 UZIEMIE UWAGI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA CHARKTERYSTYKA URZĄDZENIA PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ BEZPIECZEŃSTWO Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym: 1. Zawsze odłączaj urządzenie po użyciu. 2. Nie używaj podczas kąpieli. 3. Nie umieszczaj i nie przechowuj produktu w miejscu, gdzie może spać lub być zepchnięte do wanny lub umywalki. 4. Nie wkładaj do wody ani innego płynu. 5. Nie wyjmuj produktu, który wpadł do wody. Natychmiast odłącz go z wtyczki. Przed użyciem Przed użyciem WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEŻE PANEL STEROWANIA I FUNKCJE 12 Użytkowanie BUDOWA INSTALACJA UŻYTKOWA PRZECHOWYWA Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub innych zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzkiego. 1. Konieczny jest ścisły nadzór nad użytkowaniem produktu przez/w pobliżu dzieci lub osób niepełnosprawnych. 2. Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób zgodny z niniejszą instrukcją. Używaj tylko dodatkowych akcesoriów zalecanych przez producenta. 3. Nigdy nie używaj urządzenia, gdy uszkodzony został jego przewód lub wtyczka, jeżeli nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zamoczone. Oddaj produkt do kontroli i naprawy do punktu serwisowego. 4. Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni. 5. Nie wolno blokować otworów powietrznych produktu lub umieszczać go na miękkiej powierzchni takiej jak łóżko lub kanapa, gdzie otwory wentylacyjne mogą zostać zablokowane. Utrzymuj otwory powietrza czyste i wolne od wszelkich przyczepnych materiałów, włosów, i tym podobnych. 6. Nigdy nie używaj urządzenia, gdy jesteś senny lub ospały. 7. Nigdy nie umieszczaj żadnych przedmiotów w otworach urządzenia. 8. Urządzenie należy podłączyć tylko do poprawnie uziemionego wyjścia. Patrz Instrukcje uziemiania. ZACHOWAJ NIJSZĄ INSTRUKCJĘ 22 Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci lub osoby niepełnosprawne (w tym umysłowo chore) chyba, że są one nadzorowane przez osoby odpowiedzialne, zapewniające bezpieczne użytkowanie urządzenia. Należy zwracać szczególną uwagę, aby małe dzieci nie bawiły się urządzeniem. Inne 2 DIAGNOZOWA I ROZWIĄZYWA PROBLEMÓW SPECYFIKACJA Zmiany: Niniejsza instrukcja nie może być stosowana odnośnie użytkowania produktu przez dzieci lub osoby niepełnosprawne (w tym umysłowo chore). 3

3 UZIEMIE CZYSZCZE Przed czyszczeniem odłącz kabel zasilający. Elektroniczna deska bidetowa musi być uziemiona. Uziemienie redukuje ryzyko porażenia prądem w przypadku zwarcia elektrycznego, zapewniając przewód odprowadzający dla prądu. Produkt jest wyposażony w przewód z kablem i wtyczką z uziemieniem. Wtyczka musi być podłączona do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego kontaktu. Czyszczenie odpływu wody i filtra ① Zamknij zawór doprowadzający wodę BEZPIECZEŃSTWO ② Wciśnij przycisk DEMONTAŻU (DETACH) i pociągnij urządzenie do przodu. Przycisk DEMONTAŻU (DETACH) ③ Zdejmij filtr z zaworu odprowadzającego wodę z tłu deski bidetowej i wycz yść go przy użyciu miękkiej szczotki usuwając nieczystości. (Nagromadzenie brudu w filtrze spowoduje zmniejszenie strumienia wody wydostającego się z dyszy). Czyszczenie obudowy zewnętrznej Użyj miękkiej gąbki lub szmatki z środkiem o odczynniku neutralnym. Niewłaściwe użytkowanie wtyczki uziemiającej może grozić porażeniem prądem. Jeśli naprawa bądź wymiana przewodu lub wtyczki są konieczne, nie podłączaj kabla uziemiającego do gniazd sieciowych bez uziemienia. Zielony (lub zielono-żółty), izolowany kabel to przewód uziemiający. Jeśli niniejsza instrukcja nie jest wystarczająco zrozumiała lub masz wątpliwości, co do prawidłowego uziemienia urządzenia skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem. Urządzenie przeznaczone jest do użytku po podłączeniu do napięcia zasilania 230V. Jeśli niedostępne jest poprawnie uziemione gniazdo, można użyć tymczasowo uziemionego przedłużacza z bezpiecznikiem. Przedłużacz ten może być używany tylko do czasu prawidłowego uziemienia gniazda przez wykwalifikowanego elektryka. Zdemontuj des k ę sedesową pociągając odpowiednią końcówkę odłączającą Czyszczenie dysz Aby wysunąć dyszę, wciśnij przycisk regulacji położenia dyszy w kierunku "do przodu" ( FRONT) i przytrzymaj przez 3 sek. Dysza powróci automatycznie po 1 min. Przytrzymaj końcówkę dyszy i pociągnij, aby wyciągnąć. Czyść miękką szczotką (uważaj, aby nie uszkodzić otworów na dyszy). Po czyszczeniu, wciśnij przycisk STOP, a dysza schowa się pod deskę. 4 5

4 UWAGI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA Znaczenie Symbol OSTRZEŻE UWAGA W przypadku niewłaściwego użytkowania mogą wystąpić poważne uszkodzenia ciała lub śmierć W przypadku niewłaściwego użytkowania mogą wystąpić lekkie uszkodzenia ciała lub produktu. Ten znak oznacza, że należy zwrócić uwagę na pewne okoliczności lub działania, które mogą powodować zagrożenie. Gdziekolwiek pojawi się ten znak, uważnie zapoznaj się z instrukcją, aby uniknąć zagrożenia. Rodzaje instrukcji, których należy przestrzegać zostały oznaczone następującymi znakami: Te znaki informują o działaniach, których robić nie wolno Te znaki informują o działaniach, które trzeba podjąć OSTRZEŻE OSTRZEŻE Sprawdź czy na wtyczce nie ma zabrudzeń i wciśnij ją, aby stabilnie umieścić w kontakcie. Niestabilne umieszczenie wtyczki grozi pożarem. Jeśli wtyczka została uszkodzona oddaj ją do naprawy do fachowca lub skontaktuj się z Punktem Serwisowym, ale nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Nie ciągnij przewodu wyłączając wtyczkę. Grozi zwarciem, porażeniem prądem lub uszkodzeniem urządzenia. Chroń panel sterowania przed kontaktem z wodą Grozi pożarem lub porażeniem prądem. Jeśli woda dostała się do panelu wyjmij wtyczkę i skontaktuj się z punktem sprzedaży lub Punktem Serwisowym i postępuj zgodnie z instrukcjami. Nie rozpylaj wody na produkcie i nie używaj w zbyt wilgotnym miejscu. Grozi pożarem lub porażeniem prądem. Chroń przed kontaktem z wodą Nie zasłaniaj ręką wlotu ciepłego powietrza. Blokowanie wylotu powietrza może prowadzić do wewnętrznego przegrzani urządzenia i grozi pożarem. Przed użyciem Poniższe instrukcje mają pomóc w bezpiecznym korzystaniu z deski bidetowej, aby zapobiec nieoczekiwanemu niebezpieczeństwu lub uszkodzeniu, tak więc należy ich przestrzegać. Instrukcje odnośnie bezpieczeństwa zostały podzielone jak poniżej w zależności od stopnia zagrożenia jakie mogą powodować i ich pilnego charakteru, które to mogą wyniknąć z niewłaściwego użytkowania urządzenia. UWAGI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA Chroń przed kontaktem z wodą Nie rzucaj niedopałków lub innych płonących obiektów do toalety. Grozi pożarem. Deska bidetowa musi zostać uziemiona, aby zapobiec zwarciu lub porażeniu prądem elektrycznym. Brak uziemienia może powodować awarię urządzenia lub porażenie prądem. Wtyczka deski bidetowej posiada wbudowane uziemienie. Zawsze używaj dopasowanego gniazda. Nie podłączaj do tego samego gniazda dodatkowych urządzeń grzewczych powodując przekroczenie dopuszczalnego napięcia znamionowego. Grozi przegrzaniem lub pożarem. Nie ciągnij za przewód wyciągając wtyczkę. Grozi zwarciem, porażeniem prądem lub uszkodzeniem urządzenia Nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi rękami. Grozi porażeniem prądem. Nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego, wtyczki lub gniazka. Grozi zwarciem lub porażeniem prądem Przed demontażem lub przemieszczeniem produktu najpierw odłącz go od zasilania. W przeciwnym wypadku grozi porażeniem prądem. Zawsze przed czyszczeniem odłącz kabel zasilający. W przeciwnym wypadku grozi porażeniem prądem. Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci lub osoby niepełnosprawne (w tym umysłowo chore) chyba, że są one nadzorowane przez osoby odpowiedzialne, zapewniające bezpieczne użytkowanie urządzenia. Należy zwracać szczególną uwagę, aby małe dzieci nie bawiły się urządzeniem. Zmiany: 6 Niniejsza instrukcja nie może być stosowana odnośnie użytkowania produktu przez dzieci lub osoby niepełnosprawne (w tym umysłowo chore). 7

5 UWAGI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA UWAGI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEŻE Nie ciągnij na siłę za przewód łączący lub węża doprowadzającego wodę. Jeśli woda wypływa do urządzenia może grozić pożarem lub porażeniem prądem. Uziemienie Nie należy podejmować prób samodzielnego Jeśli produkt nie był używany przez dłuższy rozbierania, napraw lub modyfikacji urządzenia. czas, uruchom proces czyszczenia Grozi porażeniem prądem lub funkcję bidetu 2-3 razy przed użyciem. lub uszkodzeniem Zanieczyszczona woda może produktu. spowodować szkody dla zdrowia. Skontaktuj się z Serwisem Jeśli konieczna jest naprawa w celu naprawy. skontaktuj się z serwisem. Nie wycieraj panelu sterowania lub siedziska suchą lub szorstką tkaniną. Powierzchnia produktu może zostać porysowana i stracić połysk. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli nie działa poprawnie. Grozi pożarem lub porażeniem prądem. Oddaj urządzenie do naprawy i użyj, gdy będzie działać prawidłowo. 2~3 razy Nie demontuj Do czyszczenia używaj środka o neutralnym odczynniku. Nie używaj kwasowych i alkalicznych środków czyszczących, które mogą prowadzić do dekoloryzacji, wyblaknięcia lub deformacji. Użyj gniazdka sieciowego AC 230V/60Hz Nie montuj urządzenia w miejscu, z uziemieniem, dopasowanego do gdzie jest bezpośrednio wystawione Gniazdo wtyczki zasilającej. na działanie promieni słonecznych. z uziemieniem ryzyko uszkodzenie urządzenia Może to prowadzić lub zwarcia prowadzącego do dekoloryzacji do porażenia prądem. lub wyblaknięcia. Jeśli gniazdo elektryczne nie ma uziemienia, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Przed użyciem Jeśli poczujesz dziwny zapach wydobywający się z urządzenia, odłącz je od zasilania i skontaktuj się z punktem sprzedaży lub Punktem Serwisowym. Istnieje ryzyko porażenia prądem. UWAGA Zawsze używaj wody od upoważnionego dostawcy. Używanie wody przemysłowej lub ściekowej może doprowadzić do uszkodzeń skóry i chorób. Odłącz urządzenie z zasilania, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas.. Nie wciskaj przycisków na siłę. Grozi uszkodzeniem urządzenia. Nie stawaj na pokrywie toalety i nie umieszczaj na niej ciężkich przedmiotów. Może to doprowadzić do uszkodzenia pokrywy i obrażeń ciała. Dzieci, osoby starsze, słabe lub pod wpływem alkoholu muszą być w asyście osoby dorosłej. Aby uniknąć poparzenia, ustaw temperaturę na poziomie "Low" (niska) i nie pozwól na używanie urządzenia przez dłuższy czas. Nie trzaskaj deską i pokrywą przy zamykaniu. Grozi uszkodzeniem urządzenia.. Nie umieszczaj żadnych pojemników z płynem na urządzeniu. Jeśli płyn wyleje się na urządzenie może spowodować pożar lub porażenie prądem. Zadbaj o odpowiednie ustawienie temperatury deski oraz temp. powietrza w suszarce. W przypadku korzystania z deski przez dzieci, osoby starsze, oraz osoby przyjmujące leki należy zadbać o ustawienie odpowiedniej temperatury. Osoby te mogą mieć delikatną skórę oraz zmniejszoną odporność która wymaga użycia niższych temperatur. W przypadku tych osób dłuższy kontakt ze zbyt ciepłą deską oraz zbyt wysoką temperaturą powietrza w suszarce może powodować podrażnienia skóry. 8 Uwaga! Nie trzaskaji nie rzucaj deską sedesową ani pokrywą. Grozi uszkodzeniem urządzenia. 9

6 CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA Oprócz funkcji mycia, bidetu i osuszania, elektroniczna deska bidetowo-sedesowa posiada dodatkowo następujące cechy:. DWIE DYSZE SYSTEM ŁAGODNEGO ZAMYKANIA DESKI Deska i pokrywa z systemem wolnego zamykania umożliwia ciche zamykanie. FILTR WODY Filtr wody sprawia, że jest ona jeszcze czystsza. (Podłącz w dobrym kierunku) NEUTRALIZACJA (PB-X1500) PRZYJEMNEGO ZAPACHU DOPASOWA POZYCJI DYSZY Możesz regulować pozycję dyszy według uznania RUCHOME DYSZE Dysza porusza się w przód i w tył podczas funkcji mycia lub bidetu. Wbudowany odświeżacz umożliwia częściową katalizę i utrzymanie świeżego powietrza. REGULACJA CIŚNIA WODY Pięciostopniowa regulacja ciśnienia wody według indywidualnych potrzeb. PODGRZEWANA DESKA Podgrzewane siedzisko deski zapewnia komfort także w chłodniejsze dni. (czujnik siedziska) (OPCJA) Podczas uruchomienia funkcji bidetu inteligentny czujnik wykrywa obecność człowieka na desce, dzięki czemu zapobiega błędom podczas użytkowania. Jeśli nie chcesz używać czujnika zajętości siedziska, wciśnij przycisk temperatury siedziska (Seat Temp) i przytrzymaj przez 3 sek. (ta funkcja pozwala na użycie produktu przez małe dzieci). SUSZARKA Czterostopniowa funkcja osuszania jest dostępna po użyciu funkcji mycia lub bidetu. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII POWER-SAVE W czasie dłuższego nieużywania, urządzenie posiada funkcję utrzymania temperatury wody i siedziska na poziomie 25 C (77F) w celu maksymalnej oszczędności energii. REGULACJA TEMPERATURY Możesz regulować temperaturę wody i siedziska według uznania FUNKCJA BIDET Przeznaczona dla higieny intymnej kobiet. 10 SENSOR DESKI Przed użyciem Oddzielne dysze myjące i bidetowe zwiększają higienę. FUNKCJA NATRYSKU Przeznaczona jest do mycia tylnej części ciała. 11

7 PANEL STEROWANIA I FUNKCJE Przycisk STOP Wciśnij, aby przerwać działanie urządzenia. BUDOWA PRZEWÓD ZASILAJĄCY Przed połączeniem sprawdź zasilanie (230-,50Hz). *Sprawdź czy używane gniazdko jest uziemione. Przycisk uruchamiania NATRYSKU/DLA DZIECI POKRYWA DESKI Wciśnij przycisk, aby uruchomić dyszę do mycia tylnej części ciała. Przycisk MASAŻU Cykliczne natryski wody o różnym ciśnieniu, naprzemiennie wysokie i niskie ciśnienie wody. Wciśnij ten przycisk, aby wybrać jeden z czterech poziomów temperatury ciepłego powietrza suszarki. Przycisk REGULACJI CIŚNIA WODY Wciśnij przycisk, aby uruchomić dyszę do kobiecej higieny intymnej. Higiena intymna kobiet (zastosowanie materiału na bazie żywicy o właściwościach antybakteryjnych) Przesuwa dyszę w przód lub w tył. Przycisk USTAWIENIA POZYCJI DYSZY Użyj tego przycisku, jeśli chcesz przesunąć dyszę w przód lub w tył do jednej z pięciu pozycji. Przycisk nastawy TEMPERATURY WODY Przycisk nastwy TEMPERATURY DESKI Wciśnij ten przycisk, aby wybrać jeden z czterech poziomów temperatury wody ciepłej. Wciśnij ten przycisk, aby wybrać jeden z czterech poziomów temperatury deski. Jeśli nie chcesz używać czujnika zajętości siedziska, wciśnij przycisk temperatury siedziska (Seat Temp) i przytrzymaj przez 3 sek. (ta funkcja pozwala na użycie produktu przez małe dzieci). Użyj tego przycisku, aby włączyć/wyłączyć funkcję neutralizacji nieprzyjemnych zapachów. DYSZA BIDETOWA Przycisk PRZESUNIĘCIA DYSZY Użyj tych przycisków, aby ustawić ciśnienie wody. Przycisk DEZODORYZACJI 12 Przycisk uruchamiania funkcji BIDETU Przycisk OSZCZĘDZANIA ENERGII Przed użyciem Przycisk SUSZARKI DYSZA NATRYSKOWA Mycie tylnej części ciała (zastosowanie materiału na bazie żywicy o właściwościach antybakteryjnych) PANEL STEROWANIA Do kontroli funkcji mycia, bidetu i osuszania, regulacji temperatury, ciśnienia wody i nastawy dyszy. PODGRZEWANA DESKA Inne części (Akcesoria) Płyta montażowa Półokrągłe nasadki (tulejki) Dla większego komfortu, zwłaszcza w chłodniejsze dni, deska ma funkcje podgrzewania (zastosowanie materiału na bazie żywicy o właściwościach antybakteryjnych) Śruby montujące Nakrętki montujące Filtry wody należy okresowo wymieniać. Są one dostępne u autoryzowanych przedstawicieli serwisowych. Okres wymiany: min co 6 miesięcy lub częściej w zależności od twardości oraz zanieczyszczenia wody. 13

8 BUDOWA INSTALACJA 1. Przygotowanie Usuń dotychczasowe siedzisko toalety odkręcając śruby u dołu. Zachowaj zdemontowaną deskę. Użytkowanie Zamknij zawór dopływu wody podłączony do zbiornika na wodę w urządzeniu. 2. Instalacja panelu montażowego ODPŁYW WODY Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas lub będzie demontowane, odłącz zasilanie i spuść wodę przez otwór odpływowy. WYLOT CIEPŁEGO POWIETRZA Otwór wylotowy ciepłego powietrza podczas osuszania. PANEL MONTAŻOWY Po zamontowaniu panelu montażowego na toalecie, złącz go w tym miejscu. PRZYCISK DEMONTAŻU (DETACH) Wciśnij, aby zdjąć deskę z toalety. Umieść panel montażowy na toalecie. Dopasuj otwory w panelu do otworów toalety i włóż od góry śruby mocujące z nasadkami. Other Parts(Accessories) Instrukcja obsługi Wąż przyłączeniowy Trójnik Filtr wody Uwaga Pyta montażowa umożliwia dostosowanie rozstawu otworów montażowych w zakresie od 140 do 200 mm, oraz regulacje położenia przód-tył w zakresie do 40 mm * Użyj pompy ciśnieniowej, jeśli ciśnienie wody jest za niskie w miejscu zamontowania urządzenia (odpowiednia pompa jest sprzedawana oddzielnie)

9 INSTALACJA 3. Podłączenie węży i głównej części urządzenia INSTALACJA 4. Podłączenie zasilania i test układu wodnego Upewnij się, że zawór wody jest szczelnie zamknięty i odłącz wąż prowadzący wodę do obecnie podłączonej spłuczki. Użytkowanie Sprawdzenie szczelności połączeń Przed podłączeniem zasilania, odkręć zawór wody i upewnij się, czy nie ma wycieków. 5. Sprawdzenie poprawności działania Podłącz trójnik do przewodu doprowadzania wody (uszczelnij gumową uszczelką) Przed sprawdzeniem poprawności działania 1 SPRAWDZE FUNKCJI ELIMINOWANIA PRZYKRYCH ZAPACHÓW Sprawdź czy powietrze jest wydmuchiwane bez przeszkód z lewej strony bazy urządzenia. Podłącz wąż prowadzący wodę do spłuczki 2 SPRAWDZE FUNKCJI MYJĄCEJ I BIDETU Wciśnij przycisk MYCIE (CHOWER/CHILD) lub BIDET Ponieważ deska korzysta ze zbiornika na wodę, pierwsze uruchomienie przycisku MYCIE po instalacji spowoduje napełnienie zbiornika i dopiero po ok. 1-2 min woda będzie wypływać przez dysze. Podłącz filtr wody do trójnika. Zamontuj część główną do panelu montażowego jak pokazano na Rys. Usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. Podłącz wąż dopływu wody od filtra do deski bidetowej. Upewnij się, że po 1-2 min woda wypływa przez dysze. Upewnij się, że nie ma żadnych wycieków. Wciśnij przycisk CIŚ WODY (WATER PRESSURE) i sprawdź czy zmienia się siła natrysku. Sprawdź czy temperatura wody w dyszy jest odpowiednia (delikatnie dotykając końcówkę dyszy) Sprawdź czy w podczas tej funkcji działa przycisk STOP. 3 SPRAWDZA FUNKCJI OSUSZANIA Sprawdź czy z prawej strony dmucha ciepłe powietrze wciskając przycisk OSUSZA. Sprawdź czy w podczas tej funkcji działa przycisk STOP. 4 SPRAWDZE FUNKCJI PODGRZEWANIA DESKI Sprawdź szczelność uszczelek w miejscach przykręcania węża Uwaga 16 Deska bidetowa po zamontowaniu może się nieznacznie przesuwać, jest to możliwe ponieważ deska montowana jest na przesuwnej płycie, ale nie przeszkadza to w poprawnym działaniu urządzenia. Lokalizacja czujnika (ukryty wewnątrz) Sprawdź czy z prawej strony dmucha ciepłe powietrze wciskając przycisk OSUSZA. Sprawdź czy w podczas tej funkcji działa przycisk STOP. 5 SPRAWDZE CZUJNIKA ZAJĘTOŚCI DESKI Deska bidetowa działa tylko po wykryciu przez czujnik osoby siedzącej na desce. Dzieci potrzebują pomocy, aby usiąść na środku i być wyczuwalnymi dla czujnika. * Po zakończeniu sprawdzania poprawności od ① do ④ usuń etykietę czujnika z siedziska. Upewnij się, że czujnik działa naciskając przyciski MYCIE (CHOWER/CHILD) lub BIDET. Czujnik działa poprawnie, jeśli nie wypływa woda (w przypadku nie wykrycia osoby na desce). Deska nie działa z umieszczoną nakładką dla dzieci. 17

10 UŻYTKOWA Funkcja MYCIA (do tylnych części ciała) Zapali się lampka mycia i rozpocznie się natrysk. Mycie trwa ok 1 min i 30 sek. Ustaw dysze za pomocą przycisku POZYCJA DYSZY Ustaw siłę wypływu wody za pomocą przycisków CIŚ WODY. Funkcja BIDETU (do higieny kobiecej) 1. Wciśnij przycisk BIDET podczas siedzenia na desce. Zapali się lampka bidetu i rozpocznie się natrysk. Mycie trwa ok 1 min i 30 sek. Ustaw dysze za pomocą przycisku POZYCJA DYSZY. Ustaw siłę wypływu wody za pomocą przycisków CIŚ WODY. Strumień wody jest delikatny i obejmuje większy obszar. Użytkowanie 1. Wciśnij przycisk SHOWER/CHILD podczas siedzenia na desce. UŻYTKOWA 2. Wciśnij przycisk PRZESUNIĘCIA DYSZY (MOVE) W czasie korzystania z funkcji myjących dysze poruszają się do przodu i do tyłu. Ruch dysz będzie odbywał się przez cały czas trwania mycia. Dopasuj pozycje dyszy używając przycisków "w przód" (FRONT) i "w tył" (REAR). 3. Wciśnij przycisk OSUSZANIA (DRY) 2. Wciśnij przycisk PRZESUNIĘCIA DYSZY (MOVE) W czasie korzystania z funkcji myjących dysze poruszają się do przodu i do tyłu. Ruch dysz będzie odbywał się przez cały czas trwania funkcji bidetu. Dopasuj pozycje dyszy używając przycisków "w przód" (FRONT) i "w tył" (REAR). Osuszanie przebiega szybciej, jeśli przed uruchomieniem tej funkcji przetrzesz wilgotny obszar ciała papierem toaletowym Funkcja osuszania działa przez 3 min. 3. Wciśnij przycisk OSUSZANIA (DRY) Osuszanie przebiega szybciej, jeśli przed uruchomieniem tej funkcji przetrzesz wilgotny obszar ciała papierem toaletowym 4. Wciśnij przycisk STOP Funkcja osuszania działa przez 3 min. Wszystkie funkcje mają określony czas działania, ale wciśnięcie przycisku START w trakcie trwania danej funkcji powoduje jej natychmiastowe przerwanie. 4. Wciśnij przycisk STOP Jeśli z dysz kapie woda... Podczas używania funkcji myjących, zbiornik nagrzewa się i rozszerza. Nadmiar wody spowodowany rozszerzaniem się lub jej resztki mogą wypływać z dyszy, ale nie zakłóca to normalnego działania urządzenia. 18 Wszystkie funkcje mają określony czas działania, ale wciśnięcie przycisku START w trakcie trwania danej funkcji powoduje jej natychmiastowe przerwanie. Funkcja DEZODORYZACJI zatrzyma się automatycznie bez użycia tego przycisku. 19

11 UŻYTKOWA Funkcja MASAŻU UŻYTKOWA Dezodoryzacja Wciśnij przycisk MASAŻ, a zaświeci się lampka NATRYSK lub BIDET-u i rozpocznie się cykl natrysku, na przemian silne i słabe ciśnienie wody. Po ponownym wciśnięciu przycisku MASAŻ, urządzenie wróci do funkcji NATRYSKU lub BIDETU. Podczas, gdy urządzenie jest uruchomione wciśnij przycisk DEZODORYZACJA. Zapali się lampka dezodoryzacji, co oznacza, że tryb neutralizacji nieprzyjemnych zapachów jest uruchomiony. Proces dezodoryzacji rozpoczyna się zaraz po wciśnięciu przycisku, kiedy siedzisko jest zajęte. Ponowne wciśnięcie przycisku zatrzyma funkcję dezodoryzacji po 5 min od rozpoczęcia. Neutralizacja nieprzyjemnych zapachów wyłącza się po wciśnięciu przycisku STOP. Użycie funkcji osuszania podczas dezodoryzacji przerywa neutralizacje nieprzyjemnych zapachów na czas trwania osuszania. Użytkowanie Funkcja polecana dla osób z chorobami odbytu (zaparcia, hemoroidy, żylaki). Regulacja ciśnienia wody Temperatura wody Podczas natrysku wody Wciśnij przycisk WYSOKIE lub NISKIE ciśnienie Początkowe ciśnienie wody jest ustawione jako WYSOKIE Jeśli woda nie płynie z powodu zbyt niskiego ciśnienia, ustaw WYSOKIE za pomocą przycisku nastawy Naciśnij przycisk temperatury wody (WARM WATER). Zapali się lampka temperatury wody, co oznacza rozpoczęcie podgrzewania wody do mycia. Przy każdorazowym wciśnięciu przycisku WATER TEMP. zostanie zaświecona lampa wskazująca wybraną temperaturę wody. Power-Save (OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII) Funkcja OSZCZĘDNOŚCI ENERGII ma na celu oszczędzenie energii poprzez utrzymywanie niskiej temperatury wody oraz deski. Podczas, gdy urządzenie jest uruchomione wciśnij przycisk OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII. Zapali się lampka oszczędności energii, co oznacza, że tryb jest uruchomiony. Funkcja ta nie wyłącza urządzenia, ale utrzymuje temperaturę wody i deski na poziomie Ponowne wciśnięcie przycisku OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII powoduje powrót do ustawionej wcześniej temperatury. Jeśli urządzenie było odłączone od zasilania, ustawienia są anulowane. Powinny być zresetowane. 20 Podgrzewanie deski Wciśnij przycisk temperatura deski (SEAT TEMP) Lampka temperatury deski zapala się, co oznacza rozpoczęcie podgrzewania siedziska. Przy każdorazowym wciśnięciu przycisku (SEAT TEMP) zostanie zaświecona lampka wskazująca wybraną temperaturę deski. 21

12 PRZECHOWYWA DIAGNOZOWA I ROZWIĄZYWA PROBLEMÓW Przechowywanie deski przez dłuższy czas nieużytkowania 1.Odłącz wtyczkę z zasilania. 2. Zakręć zawór wody. Odłącz trójnik i wąż dopływu wody do deski i podłącz wąż od spłuczki bezpośrednio do przewodu doprowadzającego wodę. Bidet w ogóle się nie uruchamia. Sprawdź czy wtyczka zasilania została poprawnie umieszczona w kontakcie. Sprawdź czy nie wystąpiła awaria zasilania elektrycznego. 3. Zdemontuj urządzenie wciskając z boku przycisk DEMONTAŻ. 4. Otwórz z boku zatyczkę odpływu i spuść całą wodę. (Użyj zbiornika większego niż 1,5l) Brak strumienia wody. Sprawdź czy zawór dopływu wody jest odkręcony. Sprawdź czy otwory wylotowe dyszy nie są zablokowane. Sprawdź czy filtr wody lub zawór dopływu wody nie jest zablokowany. Sprawdź czy nie ma awarii w dostawie wody. Przy pierwszym użyciu deski, zbiornik napełnia się przez ok 1-2min zanim pojawi się strumień wody. Przycisk demontażu (DETACH) Ochrona przed zamarzaniem 1. Sprawdź czy wtyczka jest stabilnie podłączona do gniazdka. 2. Ustaw temperaturę wody używając przycisków regulacji. - Utrzymywanie ciepłej wody w zbiorniku zapobiega zamarzaniu. - Jeśli toaleta jest nie ogrzewana, ociepl rury doprowadzające wodę lub użyj innej nagrzewnicy do ogrzania pomieszczenia. 22 Niskie ciśnienie strumienia wody. Sprawdź czy nie zostało ustawione zbyt niskie ciśnienie wody. Sprawdź czy filtr nie jest zatkany. Zakręć inne krany aby zwiększyć ciśnienie wody w instalacji. Podgrzana woda nie jest wystarczająco ciepła. Sprawdź czy nastawa temperatury wody nie jest ustawiona w pozycji OFF (wyłączony). Zimna woda! 23

13 DIAGNOZOWA I ROZWIĄZYWA PROBLEMÓW SPECYFIKACJA NAZWA PRODUKTU Wyciek wody Sprawdź połączenia przewodów doprowadzających wodę. Sprawdź czy wszystkie elementy przewodów doprowadzających wodę zostały poprawnie zamontowane. Sprawdź czy nie uszczelek i korka. ZASILA ZUŻYCIE ENERGII PRZEWÓD ZASILAJĄCY WYMAGANE CIŚ WODY WYMIARY (mm) WAGA MYCIE BIDET Powietrze suszarki lub deska bidetowa nie jest wystarczająco ciepła. Sprawdź czy przycisk regulacji temperatury deski oraz powietrza suszarki nie został ustawiony na pozycję OFF (wyłączony). Wyciek wody z dysz. Objętość wody w zbiorniku w czasie ogrzewania wzrasta i woda może wypływać przez dysze. Program czyszczący uruchamiany jest automatycznie przed i po użytkowaniu deski i ma na celu czyszczenie urządzenia oraz gwarantuje zachowanie higieny dla każdego użytkownika. WODNY SYSTEM MYJĄCY REGULACJA CIŚNIA WODY 2 5kg Max. 1.1min. Kąt strumienia 55, System czyszczenia dysz Max. 1.3min. Kąt strumienia 55, System czyszczenia dysz Funkcja przesuwania dysz i masażu, regulacja pozycji dyszy 5-stopniowa regulacja dla myci i bidetu. (bardzo słabe, słabe, średnie, silne), sterowanie Micom POBÓR MOCY PODGRZEWACZA 900W POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 1.15 l PODGRZEWACZ POBÓR MOCY DESKI PODGRZEWACZA POZOSTAŁE REGULACJA TEMPERATURY NEUTRALIZATOR 24 1m (długość) 68.6~735.5kPa(0.7~7.5kgf/cm ) 483(szerokość) x 530(głębokość) x 137(wysokość) 4-stopniowa regulacja (Wyłączone, Low:34 C, Medium:37 C, High:40 C) POBÓR MOCY PODGRZEWACZA Regulowanie przy pomocy panelu sterowania nie działa. Czy nie siedzisz na skraju deski? (Czujnik zajętości siedziska nie został aktywowany) Usiądź ponownie lekko przesuwając się do tyłu. 230V~50Hz Max. 950W REGULACJA TEMPERATURY REGULACJA TEMPERATURY SUSZARKA Elektroniczna Deska Bidetowa PB-X5500 MODEL 4-stopniowa regulacja (Wyłączone, Low:34 C, Medium:38 C, High:40 C) 50W System łagodnego opadania deski i pokrywy 4-stopniowa regulacja (Wyłączone, Low:35 C, Medium:40 C, High:45 C) 200W Katalityczna dezodoryzacja powietrza Jeżeli ciśnienie wody w instalacji wodnej jest niższe niż 0,7kg/cm2 (10PSI) dysze mogą produkować zbyt słaby strumień wody. 25

14 NOTATKI NOTATKI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów Instrukcja obsługi Suszarka do włosów PL 8 1 7 6 2 3 4 5 2 PL Suszarka do włosów Podłączenie do sieci zasilającej Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej wyłącznie do gniazdka z uziemieniem,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza Oczyszczacz powietrza Lavender 1224 BAP-HC-I1224-U16X Instrukcja obsługi 21 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PL TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 ROZDZIAŁ 1 Zasady bezpieczeństwa 1.1. Wstęp Niniejszy rozdział zawiera zasady bezpieczeństwa. System

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI PL OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS DLA SWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJE Importer i wyłączny przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 Produkt nr: 551666 Strona 1 z 11 Instrukcje bezpieczeństwa 1. Po przetransportowaniu lub przechylaniu urządzenia (krótkotrwałe ustawienie osuszacza

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA MODEL: ABW-90P

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA MODEL: ABW-90P MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA MODEL: ABW-90P Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Instrukcję prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Przed instalacją uważnie zapoznaj się z instrukcją. Uwaga: 1. Zainstaluj urządzenie zgodnie z instrukcją 2. Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 v2.0 -.11.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Nr produktu 000676422

Nr produktu 000676422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Myjka ultradźwiękowa Nr produktu 000676422 Strona 1 z 7 Profesjonalna myjka ultradźwiękowa Nr art.: 43675 Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup myjki ultradźwiękowej.

Bardziej szczegółowo

prosimy pozostawić niniejszą instrukcję u klienta

prosimy pozostawić niniejszą instrukcję u klienta instrukcja instalacji i konserwacji IR-DSPOUT-C/P Wylewka umywalkowa z sensorem podczerwieni prosimy pozostawić niniejszą instrukcję u klienta Ważne prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami Prosimy

Bardziej szczegółowo

PL INSTRUKCJA NAWILŻACZ

PL INSTRUKCJA NAWILŻACZ PL INSTRUKCJA NAWILŻACZ PL ZAPOZNAJ SIĘ UWAŻNIE Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI OBSŁUGI. NIEPRZESTRZEGANIE TYCH WSKAZÓWEK MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE DLA TWOJEGO DZIECKA. INSTRUKCJĘ ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125 Odkurzacz piorący do tapicerki Art. Nr 160 125 Prosimy i przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa Nie wolno ciągnąć urządzenia za przewód

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA I ZACHOWAJ JĄ TYLKO DLA DOMOWEGO UŻYTKU.

PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA I ZACHOWAJ JĄ TYLKO DLA DOMOWEGO UŻYTKU. PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPRES DO KAWY CAFE DIRETTO Elementy: 1. Podstawa 2. Obudowa 3. Zbiornik na wodę 4. Pokrywa 5. Przycisk zamykający pokrywę 6. Płytka rozprowadzająca wodę 7. Gumowy pierścień uszczelniający

Bardziej szczegółowo

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie,

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie, Maszyna do popcornu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup maszyny do popcornu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520. INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520. Rys. 1 Rys. 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI (POLSKI) Aby zapewnić prawidłową i bezpieczną obsługę podgrzewacza do mleka, przeczytaj uważnie poniższe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATOR / WENTYLATOR, NAWILŻACZ, OCZYSZCZACZ POWIETRZA, JONIZATOR

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATOR / WENTYLATOR, NAWILŻACZ, OCZYSZCZACZ POWIETRZA, JONIZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATOR / WENTYLATOR, NAWILŻACZ, OCZYSZCZACZ POWIETRZA, JONIZATOR 1 PRZECZYTAJ I ZAPAMIĘTAJ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ Przeczytaj uważnie instrukcję przed przystąpieniem do montażu,

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD

Niszczarka dokumentów i płyt CD INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD Nr produktu 883485 Strona 1 z 7 1. Przeznaczenie Ten produkt jest przeznaczony do rozdrabniania papieru, płyt CD i kart kredytowych. Osobny pojemnik zbiorczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem Instrukcja obsługi SensuAir Nawilżacz powietrza z odświeżaczem 3359 1 Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Gratulujemy Ci z okazji zakupu Twojego nowego filtra do powietrza i do aromaterapii SensuAir.

Bardziej szczegółowo

8. Gdy stwierdzisz, że urządzenie pracuje w sposób niewłaściwy odłącz je od sieci i zwróć się do autoryzowanego serwisu. Tylko po-sprzedażowy serwis

8. Gdy stwierdzisz, że urządzenie pracuje w sposób niewłaściwy odłącz je od sieci i zwróć się do autoryzowanego serwisu. Tylko po-sprzedażowy serwis UWAGA! W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia pradem lub obrażeń cielesnych, przed użyciem grzejnika należy przeczytać całą instrukcję oraz zatrzymać ją do wykorzystania w przyszłości. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi czajnika. elektrycznego. Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE

Instrukcja obsługi czajnika. elektrycznego. Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE elektrycznego Instrukcja obsługi czajnika Produkt posiada certyfikat na Ukrainie i certyfikat CE Dziękujemy za zakup urządzenia z «Maestro». Funkcjonalność, jakość projektowania i standardy gwarantują

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz... 188 2. Zawartość opakowania... 188 3. Ogólne środki ostrożności... 188 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI (PL)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI (PL) Seria: grzejniki konwekcyjne Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem urządzenia i zachowanie jej na przyszłość Instrukcja montażu i obsługi dotyczy następujących

Bardziej szczegółowo

Urządzenia przemysłowe Konica Minolta. Środki ostrożności

Urządzenia przemysłowe Konica Minolta. Środki ostrożności Urządzenia przemysłowe Konica Minolta Środki ostrożności Symbole bezpieczeństwa Symbole stosowane w tej instrukcji mają za zadanie zapobiegać wypadkom powodowanym niewłaściwym użytkowaniem urządzeń. Symbol

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Materac antyodleżynowy CA-MI MAT-130

Materac antyodleżynowy CA-MI MAT-130 1 Materac przeznaczony jest do leczenia odleżyn w warunkach szpitalnych oraz domowych. Delikatny masaż skóry poprawia krążenie krwi oraz utlenienie tkanek, chroniąc przed powstawaniem odleżyn. Łatwy w

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 UWAGA! Trzymaj to urządzenie z dala od deszczu i wilgoci! Przed otwarciem obudowy, odłącz urządzenie od zasilania! Przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Dziękujemy za zakup naszego produktu. instrukcja obsługi MISTRAL Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że jego użytkowanie dostarczy Państwu wiele p r z y j e m n o ś c i. P r z e d u ż y c i e m urządzenia, prosimy zapoznać

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych.

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Instrukcja obsługi Wstęp Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Dane techniczne 1618 042500 0,2 2% 1618 042600 0,2 2% z dozowaniem zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU N ie zak ryw ać WAŻNE! Uwaga!!Używając odbiorników energii elektrycznej należy pamiętać o minimalizowaniu ryzyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Przepływowe ciśnieniowe ogrzewacze wody typu PERFECT 3500, 4000, 4500, 5000, 5500 Zalety wynikające z użytkowania przepływowego ciśnieniowego ogrzewacza wody Znaczna oszczędność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZAJNIKA ELEKTRYCZNEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZAJNIKA ELEKTRYCZNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI CZAJNIKA ELEKTRYCZNEGO Spis treści Czajnik elektryczny PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Waże zalecenia dotyczące bezpieczeństwa... 5 Wymagania elektryczne... 7 Utylizacja odpadów sprzętu

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent FRAL S.r.l. www.fral.it Importer UNI-LUX Sp. z o.o. www.uni-lux.pl 1 INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA 1. Proszę uważnie przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi Tablica Interaktywna Avtek TT-BOARD seria 2xxx Instrukcja obsługi Spis Treści SPECYFIKACJA... 3 AKCESORIA... 4 SPOSÓB MONTAŻU... 6 M ONTAŻ NA ŚCIANIE... 6 SPOSÓB PODŁĄCZENIA TABLICY... 8 INSTALACJA I USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 1. UWAGI Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem urządzenia. Węże sprzętu powinny być przechowywane

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Filtr z węglem aktywnym dla FryMac MKII

Instrukcja użytkownika Filtr z węglem aktywnym dla FryMac MKII Instrukcja użytkownika Filtr z węglem aktywnym dla FryMac MKII Instalacja, obsługa i mycie. Oryginalny język instrukcji - język angielski V1.0. Spis treści 1. Ogólny opis produktu... 2 2. Środki ostrożności....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd

Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

837 Cell-u-light urządzenie do usuwania cellulitu. Instrukcja obsługi

837 Cell-u-light urządzenie do usuwania cellulitu. Instrukcja obsługi 837 Cell-u-light urządzenie do usuwania cellulitu Instrukcja obsługi Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, Gratulujemy Ci zakupu urządzenia do usuwania cellulitu Cellu. Życzymy Ci wiele radości z korzystania

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz z funkcją mycia

Odkurzacz z funkcją mycia Odkurzacz z funkcją mycia Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odkurzacza z funkcją mycia. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Szafa chłodnicza podblatowa

Szafa chłodnicza podblatowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Szafa chłodnicza podblatowa v1.0-06.2008 MODEL: 880110 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Gwint E27 2 Timer (Zegar) 3 Czułość światła (luks) 4 Czujnik ruchu PIR 5 Gniazdo E27 * nie dostarczone V. 03 21/12/2012 2 Velleman nv INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Mobilna płyta indukcyjna

Mobilna płyta indukcyjna Mobilna płyta indukcyjna Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mobilnej płyty indukcyjnej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

IMPORTER: Webasto Petemar Sp.z o.o. ul. Warszawska 205/219 05-092 Łomianki tel: 22 732 7320 fax: 22 732 7321 e-mail: webasto.petemar@webasto.

IMPORTER: Webasto Petemar Sp.z o.o. ul. Warszawska 205/219 05-092 Łomianki tel: 22 732 7320 fax: 22 732 7321 e-mail: webasto.petemar@webasto. IMPORTER: Webasto Petemar Sp.z o.o. ul. Warszawska 205/219 05-092 Łomianki tel: 22 732 7320 fax: 22 732 7321 e-mail: webasto.petemar@webasto.pl Nr instrukcji: I0018 INSTRUKCJA OBSŁUGI CZAJNIKA SAMOCHODWEGO

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470)

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) Szanowni Państwo! Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne.

Bardziej szczegółowo

DESKA DO PRASOWANIA Z FUNKCJĄ ZASYSANIA, NADMUCHU I PODGRZEWANYM BLATEM ASM 650

DESKA DO PRASOWANIA Z FUNKCJĄ ZASYSANIA, NADMUCHU I PODGRZEWANYM BLATEM ASM 650 DESKA DO PRASOWANIA Z FUNKCJĄ ZASYSANIA, NADMUCHU I PODGRZEWANYM BLATEM ASM 650 1 DESKA DO PRASOWANIA Z FUNKCJĄ ZASYSANIA, NADMUCHU I PODGRZEWANYM BLATEM Opis A) Przycisk nożny aktywujący funkcję zasysania/nadmuchu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l Nr produktu 883541 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do rozdrabniania papieru,

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SAUNA DO TWARZY Z INHALATOREM MODEL: TM-7100

Instrukcja obsługi SAUNA DO TWARZY Z INHALATOREM MODEL: TM-7100 Instrukcja obsługi SAUNA DO TWARZY Z INHALATOREM MODEL: TM-7100 SAUNA DO TWARZY Z INHALATOREM TM-7100 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sauna do twarzy z inhalatorem zalety kąpieli parowej Dziękujemy za zakup sauny do

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została

Bardziej szczegółowo