Elektroniczna Deska Bidetowa Elektroniczna Deska Bidetowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elektroniczna Deska Bidetowa Elektroniczna Deska Bidetowa"

Transkrypt

1 Rev.00 KARTA GWARANCYJNA Nazwa produktu Elektroniczna Deska Bidetowa Elektroniczna Deska Bidetowa Data zakupu Instrukcja Obsługi Model Okres gwarancji Nabywca Pieczątka i podpis sprzedawcy... IMPORTER SERWIS CENTRALNY MARAX R.RAJ Spółka jawna Kraków ul. Makuszyńskiego 24 KONTAKT: Tel , kom Serwis : Tel , kom Części zamienne: Tel , kom Rok założenia 1990 Przed pierwszym użyciem proszę zapoznać się z "Uwagami na temat bezpieczeństwa" i korzysta z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją. Po zapoznaniu się z instrukcją należy zachować ją w miejscu, gdzie będzie dostępna dla każdego. W celu poprawy jakości projekt i wymiary deski bidetowej mogą ulec zmianie bez powiadomienia

2 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA SPIS TREŚCI Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych, w szczególności przy obecności dzieci, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym: 3 CZYSZCZE 4 UZIEMIE UWAGI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA CHARKTERYSTYKA URZĄDZENIA PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ BEZPIECZEŃSTWO Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym: 1. Zawsze odłączaj urządzenie po użyciu. 2. Nie używaj podczas kąpieli. 3. Nie umieszczaj i nie przechowuj produktu w miejscu, gdzie może spać lub być zepchnięte do wanny lub umywalki. 4. Nie wkładaj do wody ani innego płynu. 5. Nie wyjmuj produktu, który wpadł do wody. Natychmiast odłącz go z wtyczki. Przed użyciem Przed użyciem WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEŻE PANEL STEROWANIA I FUNKCJE 12 Użytkowanie BUDOWA INSTALACJA UŻYTKOWA PRZECHOWYWA Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub innych zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzkiego. 1. Konieczny jest ścisły nadzór nad użytkowaniem produktu przez/w pobliżu dzieci lub osób niepełnosprawnych. 2. Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób zgodny z niniejszą instrukcją. Używaj tylko dodatkowych akcesoriów zalecanych przez producenta. 3. Nigdy nie używaj urządzenia, gdy uszkodzony został jego przewód lub wtyczka, jeżeli nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zamoczone. Oddaj produkt do kontroli i naprawy do punktu serwisowego. 4. Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni. 5. Nie wolno blokować otworów powietrznych produktu lub umieszczać go na miękkiej powierzchni takiej jak łóżko lub kanapa, gdzie otwory wentylacyjne mogą zostać zablokowane. Utrzymuj otwory powietrza czyste i wolne od wszelkich przyczepnych materiałów, włosów, i tym podobnych. 6. Nigdy nie używaj urządzenia, gdy jesteś senny lub ospały. 7. Nigdy nie umieszczaj żadnych przedmiotów w otworach urządzenia. 8. Urządzenie należy podłączyć tylko do poprawnie uziemionego wyjścia. Patrz Instrukcje uziemiania. ZACHOWAJ NIJSZĄ INSTRUKCJĘ 22 Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci lub osoby niepełnosprawne (w tym umysłowo chore) chyba, że są one nadzorowane przez osoby odpowiedzialne, zapewniające bezpieczne użytkowanie urządzenia. Należy zwracać szczególną uwagę, aby małe dzieci nie bawiły się urządzeniem. Inne 2 DIAGNOZOWA I ROZWIĄZYWA PROBLEMÓW SPECYFIKACJA Zmiany: Niniejsza instrukcja nie może być stosowana odnośnie użytkowania produktu przez dzieci lub osoby niepełnosprawne (w tym umysłowo chore). 3

3 UZIEMIE CZYSZCZE Przed czyszczeniem odłącz kabel zasilający. Elektroniczna deska bidetowa musi być uziemiona. Uziemienie redukuje ryzyko porażenia prądem w przypadku zwarcia elektrycznego, zapewniając przewód odprowadzający dla prądu. Produkt jest wyposażony w przewód z kablem i wtyczką z uziemieniem. Wtyczka musi być podłączona do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego kontaktu. Czyszczenie odpływu wody i filtra ① Zamknij zawór doprowadzający wodę BEZPIECZEŃSTWO ② Wciśnij przycisk DEMONTAŻU (DETACH) i pociągnij urządzenie do przodu. Przycisk DEMONTAŻU (DETACH) ③ Zdejmij filtr z zaworu odprowadzającego wodę z tłu deski bidetowej i wycz yść go przy użyciu miękkiej szczotki usuwając nieczystości. (Nagromadzenie brudu w filtrze spowoduje zmniejszenie strumienia wody wydostającego się z dyszy). Czyszczenie obudowy zewnętrznej Użyj miękkiej gąbki lub szmatki z środkiem o odczynniku neutralnym. Niewłaściwe użytkowanie wtyczki uziemiającej może grozić porażeniem prądem. Jeśli naprawa bądź wymiana przewodu lub wtyczki są konieczne, nie podłączaj kabla uziemiającego do gniazd sieciowych bez uziemienia. Zielony (lub zielono-żółty), izolowany kabel to przewód uziemiający. Jeśli niniejsza instrukcja nie jest wystarczająco zrozumiała lub masz wątpliwości, co do prawidłowego uziemienia urządzenia skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem. Urządzenie przeznaczone jest do użytku po podłączeniu do napięcia zasilania 230V. Jeśli niedostępne jest poprawnie uziemione gniazdo, można użyć tymczasowo uziemionego przedłużacza z bezpiecznikiem. Przedłużacz ten może być używany tylko do czasu prawidłowego uziemienia gniazda przez wykwalifikowanego elektryka. Zdemontuj des k ę sedesową pociągając odpowiednią końcówkę odłączającą Czyszczenie dysz Aby wysunąć dyszę, wciśnij przycisk regulacji położenia dyszy w kierunku "do przodu" ( FRONT) i przytrzymaj przez 3 sek. Dysza powróci automatycznie po 1 min. Przytrzymaj końcówkę dyszy i pociągnij, aby wyciągnąć. Czyść miękką szczotką (uważaj, aby nie uszkodzić otworów na dyszy). Po czyszczeniu, wciśnij przycisk STOP, a dysza schowa się pod deskę. 4 5

4 UWAGI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA Znaczenie Symbol OSTRZEŻE UWAGA W przypadku niewłaściwego użytkowania mogą wystąpić poważne uszkodzenia ciała lub śmierć W przypadku niewłaściwego użytkowania mogą wystąpić lekkie uszkodzenia ciała lub produktu. Ten znak oznacza, że należy zwrócić uwagę na pewne okoliczności lub działania, które mogą powodować zagrożenie. Gdziekolwiek pojawi się ten znak, uważnie zapoznaj się z instrukcją, aby uniknąć zagrożenia. Rodzaje instrukcji, których należy przestrzegać zostały oznaczone następującymi znakami: Te znaki informują o działaniach, których robić nie wolno Te znaki informują o działaniach, które trzeba podjąć OSTRZEŻE OSTRZEŻE Sprawdź czy na wtyczce nie ma zabrudzeń i wciśnij ją, aby stabilnie umieścić w kontakcie. Niestabilne umieszczenie wtyczki grozi pożarem. Jeśli wtyczka została uszkodzona oddaj ją do naprawy do fachowca lub skontaktuj się z Punktem Serwisowym, ale nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Nie ciągnij przewodu wyłączając wtyczkę. Grozi zwarciem, porażeniem prądem lub uszkodzeniem urządzenia. Chroń panel sterowania przed kontaktem z wodą Grozi pożarem lub porażeniem prądem. Jeśli woda dostała się do panelu wyjmij wtyczkę i skontaktuj się z punktem sprzedaży lub Punktem Serwisowym i postępuj zgodnie z instrukcjami. Nie rozpylaj wody na produkcie i nie używaj w zbyt wilgotnym miejscu. Grozi pożarem lub porażeniem prądem. Chroń przed kontaktem z wodą Nie zasłaniaj ręką wlotu ciepłego powietrza. Blokowanie wylotu powietrza może prowadzić do wewnętrznego przegrzani urządzenia i grozi pożarem. Przed użyciem Poniższe instrukcje mają pomóc w bezpiecznym korzystaniu z deski bidetowej, aby zapobiec nieoczekiwanemu niebezpieczeństwu lub uszkodzeniu, tak więc należy ich przestrzegać. Instrukcje odnośnie bezpieczeństwa zostały podzielone jak poniżej w zależności od stopnia zagrożenia jakie mogą powodować i ich pilnego charakteru, które to mogą wyniknąć z niewłaściwego użytkowania urządzenia. UWAGI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA Chroń przed kontaktem z wodą Nie rzucaj niedopałków lub innych płonących obiektów do toalety. Grozi pożarem. Deska bidetowa musi zostać uziemiona, aby zapobiec zwarciu lub porażeniu prądem elektrycznym. Brak uziemienia może powodować awarię urządzenia lub porażenie prądem. Wtyczka deski bidetowej posiada wbudowane uziemienie. Zawsze używaj dopasowanego gniazda. Nie podłączaj do tego samego gniazda dodatkowych urządzeń grzewczych powodując przekroczenie dopuszczalnego napięcia znamionowego. Grozi przegrzaniem lub pożarem. Nie ciągnij za przewód wyciągając wtyczkę. Grozi zwarciem, porażeniem prądem lub uszkodzeniem urządzenia Nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi rękami. Grozi porażeniem prądem. Nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego, wtyczki lub gniazka. Grozi zwarciem lub porażeniem prądem Przed demontażem lub przemieszczeniem produktu najpierw odłącz go od zasilania. W przeciwnym wypadku grozi porażeniem prądem. Zawsze przed czyszczeniem odłącz kabel zasilający. W przeciwnym wypadku grozi porażeniem prądem. Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci lub osoby niepełnosprawne (w tym umysłowo chore) chyba, że są one nadzorowane przez osoby odpowiedzialne, zapewniające bezpieczne użytkowanie urządzenia. Należy zwracać szczególną uwagę, aby małe dzieci nie bawiły się urządzeniem. Zmiany: 6 Niniejsza instrukcja nie może być stosowana odnośnie użytkowania produktu przez dzieci lub osoby niepełnosprawne (w tym umysłowo chore). 7

5 UWAGI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA UWAGI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEŻE Nie ciągnij na siłę za przewód łączący lub węża doprowadzającego wodę. Jeśli woda wypływa do urządzenia może grozić pożarem lub porażeniem prądem. Uziemienie Nie należy podejmować prób samodzielnego Jeśli produkt nie był używany przez dłuższy rozbierania, napraw lub modyfikacji urządzenia. czas, uruchom proces czyszczenia Grozi porażeniem prądem lub funkcję bidetu 2-3 razy przed użyciem. lub uszkodzeniem Zanieczyszczona woda może produktu. spowodować szkody dla zdrowia. Skontaktuj się z Serwisem Jeśli konieczna jest naprawa w celu naprawy. skontaktuj się z serwisem. Nie wycieraj panelu sterowania lub siedziska suchą lub szorstką tkaniną. Powierzchnia produktu może zostać porysowana i stracić połysk. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli nie działa poprawnie. Grozi pożarem lub porażeniem prądem. Oddaj urządzenie do naprawy i użyj, gdy będzie działać prawidłowo. 2~3 razy Nie demontuj Do czyszczenia używaj środka o neutralnym odczynniku. Nie używaj kwasowych i alkalicznych środków czyszczących, które mogą prowadzić do dekoloryzacji, wyblaknięcia lub deformacji. Użyj gniazdka sieciowego AC 230V/60Hz Nie montuj urządzenia w miejscu, z uziemieniem, dopasowanego do gdzie jest bezpośrednio wystawione Gniazdo wtyczki zasilającej. na działanie promieni słonecznych. z uziemieniem ryzyko uszkodzenie urządzenia Może to prowadzić lub zwarcia prowadzącego do dekoloryzacji do porażenia prądem. lub wyblaknięcia. Jeśli gniazdo elektryczne nie ma uziemienia, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Przed użyciem Jeśli poczujesz dziwny zapach wydobywający się z urządzenia, odłącz je od zasilania i skontaktuj się z punktem sprzedaży lub Punktem Serwisowym. Istnieje ryzyko porażenia prądem. UWAGA Zawsze używaj wody od upoważnionego dostawcy. Używanie wody przemysłowej lub ściekowej może doprowadzić do uszkodzeń skóry i chorób. Odłącz urządzenie z zasilania, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas.. Nie wciskaj przycisków na siłę. Grozi uszkodzeniem urządzenia. Nie stawaj na pokrywie toalety i nie umieszczaj na niej ciężkich przedmiotów. Może to doprowadzić do uszkodzenia pokrywy i obrażeń ciała. Dzieci, osoby starsze, słabe lub pod wpływem alkoholu muszą być w asyście osoby dorosłej. Aby uniknąć poparzenia, ustaw temperaturę na poziomie "Low" (niska) i nie pozwól na używanie urządzenia przez dłuższy czas. Nie trzaskaj deską i pokrywą przy zamykaniu. Grozi uszkodzeniem urządzenia.. Nie umieszczaj żadnych pojemników z płynem na urządzeniu. Jeśli płyn wyleje się na urządzenie może spowodować pożar lub porażenie prądem. Zadbaj o odpowiednie ustawienie temperatury deski oraz temp. powietrza w suszarce. W przypadku korzystania z deski przez dzieci, osoby starsze, oraz osoby przyjmujące leki należy zadbać o ustawienie odpowiedniej temperatury. Osoby te mogą mieć delikatną skórę oraz zmniejszoną odporność która wymaga użycia niższych temperatur. W przypadku tych osób dłuższy kontakt ze zbyt ciepłą deską oraz zbyt wysoką temperaturą powietrza w suszarce może powodować podrażnienia skóry. 8 Uwaga! Nie trzaskaji nie rzucaj deską sedesową ani pokrywą. Grozi uszkodzeniem urządzenia. 9

6 CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA Oprócz funkcji mycia, bidetu i osuszania, elektroniczna deska bidetowo-sedesowa posiada dodatkowo następujące cechy:. DWIE DYSZE SYSTEM ŁAGODNEGO ZAMYKANIA DESKI Deska i pokrywa z systemem wolnego zamykania umożliwia ciche zamykanie. FILTR WODY Filtr wody sprawia, że jest ona jeszcze czystsza. (Podłącz w dobrym kierunku) NEUTRALIZACJA (PB-X1500) PRZYJEMNEGO ZAPACHU DOPASOWA POZYCJI DYSZY Możesz regulować pozycję dyszy według uznania RUCHOME DYSZE Dysza porusza się w przód i w tył podczas funkcji mycia lub bidetu. Wbudowany odświeżacz umożliwia częściową katalizę i utrzymanie świeżego powietrza. REGULACJA CIŚNIA WODY Pięciostopniowa regulacja ciśnienia wody według indywidualnych potrzeb. PODGRZEWANA DESKA Podgrzewane siedzisko deski zapewnia komfort także w chłodniejsze dni. (czujnik siedziska) (OPCJA) Podczas uruchomienia funkcji bidetu inteligentny czujnik wykrywa obecność człowieka na desce, dzięki czemu zapobiega błędom podczas użytkowania. Jeśli nie chcesz używać czujnika zajętości siedziska, wciśnij przycisk temperatury siedziska (Seat Temp) i przytrzymaj przez 3 sek. (ta funkcja pozwala na użycie produktu przez małe dzieci). SUSZARKA Czterostopniowa funkcja osuszania jest dostępna po użyciu funkcji mycia lub bidetu. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII POWER-SAVE W czasie dłuższego nieużywania, urządzenie posiada funkcję utrzymania temperatury wody i siedziska na poziomie 25 C (77F) w celu maksymalnej oszczędności energii. REGULACJA TEMPERATURY Możesz regulować temperaturę wody i siedziska według uznania FUNKCJA BIDET Przeznaczona dla higieny intymnej kobiet. 10 SENSOR DESKI Przed użyciem Oddzielne dysze myjące i bidetowe zwiększają higienę. FUNKCJA NATRYSKU Przeznaczona jest do mycia tylnej części ciała. 11

7 PANEL STEROWANIA I FUNKCJE Przycisk STOP Wciśnij, aby przerwać działanie urządzenia. BUDOWA PRZEWÓD ZASILAJĄCY Przed połączeniem sprawdź zasilanie (230-,50Hz). *Sprawdź czy używane gniazdko jest uziemione. Przycisk uruchamiania NATRYSKU/DLA DZIECI POKRYWA DESKI Wciśnij przycisk, aby uruchomić dyszę do mycia tylnej części ciała. Przycisk MASAŻU Cykliczne natryski wody o różnym ciśnieniu, naprzemiennie wysokie i niskie ciśnienie wody. Wciśnij ten przycisk, aby wybrać jeden z czterech poziomów temperatury ciepłego powietrza suszarki. Przycisk REGULACJI CIŚNIA WODY Wciśnij przycisk, aby uruchomić dyszę do kobiecej higieny intymnej. Higiena intymna kobiet (zastosowanie materiału na bazie żywicy o właściwościach antybakteryjnych) Przesuwa dyszę w przód lub w tył. Przycisk USTAWIENIA POZYCJI DYSZY Użyj tego przycisku, jeśli chcesz przesunąć dyszę w przód lub w tył do jednej z pięciu pozycji. Przycisk nastawy TEMPERATURY WODY Przycisk nastwy TEMPERATURY DESKI Wciśnij ten przycisk, aby wybrać jeden z czterech poziomów temperatury wody ciepłej. Wciśnij ten przycisk, aby wybrać jeden z czterech poziomów temperatury deski. Jeśli nie chcesz używać czujnika zajętości siedziska, wciśnij przycisk temperatury siedziska (Seat Temp) i przytrzymaj przez 3 sek. (ta funkcja pozwala na użycie produktu przez małe dzieci). Użyj tego przycisku, aby włączyć/wyłączyć funkcję neutralizacji nieprzyjemnych zapachów. DYSZA BIDETOWA Przycisk PRZESUNIĘCIA DYSZY Użyj tych przycisków, aby ustawić ciśnienie wody. Przycisk DEZODORYZACJI 12 Przycisk uruchamiania funkcji BIDETU Przycisk OSZCZĘDZANIA ENERGII Przed użyciem Przycisk SUSZARKI DYSZA NATRYSKOWA Mycie tylnej części ciała (zastosowanie materiału na bazie żywicy o właściwościach antybakteryjnych) PANEL STEROWANIA Do kontroli funkcji mycia, bidetu i osuszania, regulacji temperatury, ciśnienia wody i nastawy dyszy. PODGRZEWANA DESKA Inne części (Akcesoria) Płyta montażowa Półokrągłe nasadki (tulejki) Dla większego komfortu, zwłaszcza w chłodniejsze dni, deska ma funkcje podgrzewania (zastosowanie materiału na bazie żywicy o właściwościach antybakteryjnych) Śruby montujące Nakrętki montujące Filtry wody należy okresowo wymieniać. Są one dostępne u autoryzowanych przedstawicieli serwisowych. Okres wymiany: min co 6 miesięcy lub częściej w zależności od twardości oraz zanieczyszczenia wody. 13

8 BUDOWA INSTALACJA 1. Przygotowanie Usuń dotychczasowe siedzisko toalety odkręcając śruby u dołu. Zachowaj zdemontowaną deskę. Użytkowanie Zamknij zawór dopływu wody podłączony do zbiornika na wodę w urządzeniu. 2. Instalacja panelu montażowego ODPŁYW WODY Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas lub będzie demontowane, odłącz zasilanie i spuść wodę przez otwór odpływowy. WYLOT CIEPŁEGO POWIETRZA Otwór wylotowy ciepłego powietrza podczas osuszania. PANEL MONTAŻOWY Po zamontowaniu panelu montażowego na toalecie, złącz go w tym miejscu. PRZYCISK DEMONTAŻU (DETACH) Wciśnij, aby zdjąć deskę z toalety. Umieść panel montażowy na toalecie. Dopasuj otwory w panelu do otworów toalety i włóż od góry śruby mocujące z nasadkami. Other Parts(Accessories) Instrukcja obsługi Wąż przyłączeniowy Trójnik Filtr wody Uwaga Pyta montażowa umożliwia dostosowanie rozstawu otworów montażowych w zakresie od 140 do 200 mm, oraz regulacje położenia przód-tył w zakresie do 40 mm * Użyj pompy ciśnieniowej, jeśli ciśnienie wody jest za niskie w miejscu zamontowania urządzenia (odpowiednia pompa jest sprzedawana oddzielnie)

9 INSTALACJA 3. Podłączenie węży i głównej części urządzenia INSTALACJA 4. Podłączenie zasilania i test układu wodnego Upewnij się, że zawór wody jest szczelnie zamknięty i odłącz wąż prowadzący wodę do obecnie podłączonej spłuczki. Użytkowanie Sprawdzenie szczelności połączeń Przed podłączeniem zasilania, odkręć zawór wody i upewnij się, czy nie ma wycieków. 5. Sprawdzenie poprawności działania Podłącz trójnik do przewodu doprowadzania wody (uszczelnij gumową uszczelką) Przed sprawdzeniem poprawności działania 1 SPRAWDZE FUNKCJI ELIMINOWANIA PRZYKRYCH ZAPACHÓW Sprawdź czy powietrze jest wydmuchiwane bez przeszkód z lewej strony bazy urządzenia. Podłącz wąż prowadzący wodę do spłuczki 2 SPRAWDZE FUNKCJI MYJĄCEJ I BIDETU Wciśnij przycisk MYCIE (CHOWER/CHILD) lub BIDET Ponieważ deska korzysta ze zbiornika na wodę, pierwsze uruchomienie przycisku MYCIE po instalacji spowoduje napełnienie zbiornika i dopiero po ok. 1-2 min woda będzie wypływać przez dysze. Podłącz filtr wody do trójnika. Zamontuj część główną do panelu montażowego jak pokazano na Rys. Usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. Podłącz wąż dopływu wody od filtra do deski bidetowej. Upewnij się, że po 1-2 min woda wypływa przez dysze. Upewnij się, że nie ma żadnych wycieków. Wciśnij przycisk CIŚ WODY (WATER PRESSURE) i sprawdź czy zmienia się siła natrysku. Sprawdź czy temperatura wody w dyszy jest odpowiednia (delikatnie dotykając końcówkę dyszy) Sprawdź czy w podczas tej funkcji działa przycisk STOP. 3 SPRAWDZA FUNKCJI OSUSZANIA Sprawdź czy z prawej strony dmucha ciepłe powietrze wciskając przycisk OSUSZA. Sprawdź czy w podczas tej funkcji działa przycisk STOP. 4 SPRAWDZE FUNKCJI PODGRZEWANIA DESKI Sprawdź szczelność uszczelek w miejscach przykręcania węża Uwaga 16 Deska bidetowa po zamontowaniu może się nieznacznie przesuwać, jest to możliwe ponieważ deska montowana jest na przesuwnej płycie, ale nie przeszkadza to w poprawnym działaniu urządzenia. Lokalizacja czujnika (ukryty wewnątrz) Sprawdź czy z prawej strony dmucha ciepłe powietrze wciskając przycisk OSUSZA. Sprawdź czy w podczas tej funkcji działa przycisk STOP. 5 SPRAWDZE CZUJNIKA ZAJĘTOŚCI DESKI Deska bidetowa działa tylko po wykryciu przez czujnik osoby siedzącej na desce. Dzieci potrzebują pomocy, aby usiąść na środku i być wyczuwalnymi dla czujnika. * Po zakończeniu sprawdzania poprawności od ① do ④ usuń etykietę czujnika z siedziska. Upewnij się, że czujnik działa naciskając przyciski MYCIE (CHOWER/CHILD) lub BIDET. Czujnik działa poprawnie, jeśli nie wypływa woda (w przypadku nie wykrycia osoby na desce). Deska nie działa z umieszczoną nakładką dla dzieci. 17

10 UŻYTKOWA Funkcja MYCIA (do tylnych części ciała) Zapali się lampka mycia i rozpocznie się natrysk. Mycie trwa ok 1 min i 30 sek. Ustaw dysze za pomocą przycisku POZYCJA DYSZY Ustaw siłę wypływu wody za pomocą przycisków CIŚ WODY. Funkcja BIDETU (do higieny kobiecej) 1. Wciśnij przycisk BIDET podczas siedzenia na desce. Zapali się lampka bidetu i rozpocznie się natrysk. Mycie trwa ok 1 min i 30 sek. Ustaw dysze za pomocą przycisku POZYCJA DYSZY. Ustaw siłę wypływu wody za pomocą przycisków CIŚ WODY. Strumień wody jest delikatny i obejmuje większy obszar. Użytkowanie 1. Wciśnij przycisk SHOWER/CHILD podczas siedzenia na desce. UŻYTKOWA 2. Wciśnij przycisk PRZESUNIĘCIA DYSZY (MOVE) W czasie korzystania z funkcji myjących dysze poruszają się do przodu i do tyłu. Ruch dysz będzie odbywał się przez cały czas trwania mycia. Dopasuj pozycje dyszy używając przycisków "w przód" (FRONT) i "w tył" (REAR). 3. Wciśnij przycisk OSUSZANIA (DRY) 2. Wciśnij przycisk PRZESUNIĘCIA DYSZY (MOVE) W czasie korzystania z funkcji myjących dysze poruszają się do przodu i do tyłu. Ruch dysz będzie odbywał się przez cały czas trwania funkcji bidetu. Dopasuj pozycje dyszy używając przycisków "w przód" (FRONT) i "w tył" (REAR). Osuszanie przebiega szybciej, jeśli przed uruchomieniem tej funkcji przetrzesz wilgotny obszar ciała papierem toaletowym Funkcja osuszania działa przez 3 min. 3. Wciśnij przycisk OSUSZANIA (DRY) Osuszanie przebiega szybciej, jeśli przed uruchomieniem tej funkcji przetrzesz wilgotny obszar ciała papierem toaletowym 4. Wciśnij przycisk STOP Funkcja osuszania działa przez 3 min. Wszystkie funkcje mają określony czas działania, ale wciśnięcie przycisku START w trakcie trwania danej funkcji powoduje jej natychmiastowe przerwanie. 4. Wciśnij przycisk STOP Jeśli z dysz kapie woda... Podczas używania funkcji myjących, zbiornik nagrzewa się i rozszerza. Nadmiar wody spowodowany rozszerzaniem się lub jej resztki mogą wypływać z dyszy, ale nie zakłóca to normalnego działania urządzenia. 18 Wszystkie funkcje mają określony czas działania, ale wciśnięcie przycisku START w trakcie trwania danej funkcji powoduje jej natychmiastowe przerwanie. Funkcja DEZODORYZACJI zatrzyma się automatycznie bez użycia tego przycisku. 19

11 UŻYTKOWA Funkcja MASAŻU UŻYTKOWA Dezodoryzacja Wciśnij przycisk MASAŻ, a zaświeci się lampka NATRYSK lub BIDET-u i rozpocznie się cykl natrysku, na przemian silne i słabe ciśnienie wody. Po ponownym wciśnięciu przycisku MASAŻ, urządzenie wróci do funkcji NATRYSKU lub BIDETU. Podczas, gdy urządzenie jest uruchomione wciśnij przycisk DEZODORYZACJA. Zapali się lampka dezodoryzacji, co oznacza, że tryb neutralizacji nieprzyjemnych zapachów jest uruchomiony. Proces dezodoryzacji rozpoczyna się zaraz po wciśnięciu przycisku, kiedy siedzisko jest zajęte. Ponowne wciśnięcie przycisku zatrzyma funkcję dezodoryzacji po 5 min od rozpoczęcia. Neutralizacja nieprzyjemnych zapachów wyłącza się po wciśnięciu przycisku STOP. Użycie funkcji osuszania podczas dezodoryzacji przerywa neutralizacje nieprzyjemnych zapachów na czas trwania osuszania. Użytkowanie Funkcja polecana dla osób z chorobami odbytu (zaparcia, hemoroidy, żylaki). Regulacja ciśnienia wody Temperatura wody Podczas natrysku wody Wciśnij przycisk WYSOKIE lub NISKIE ciśnienie Początkowe ciśnienie wody jest ustawione jako WYSOKIE Jeśli woda nie płynie z powodu zbyt niskiego ciśnienia, ustaw WYSOKIE za pomocą przycisku nastawy Naciśnij przycisk temperatury wody (WARM WATER). Zapali się lampka temperatury wody, co oznacza rozpoczęcie podgrzewania wody do mycia. Przy każdorazowym wciśnięciu przycisku WATER TEMP. zostanie zaświecona lampa wskazująca wybraną temperaturę wody. Power-Save (OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII) Funkcja OSZCZĘDNOŚCI ENERGII ma na celu oszczędzenie energii poprzez utrzymywanie niskiej temperatury wody oraz deski. Podczas, gdy urządzenie jest uruchomione wciśnij przycisk OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII. Zapali się lampka oszczędności energii, co oznacza, że tryb jest uruchomiony. Funkcja ta nie wyłącza urządzenia, ale utrzymuje temperaturę wody i deski na poziomie Ponowne wciśnięcie przycisku OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII powoduje powrót do ustawionej wcześniej temperatury. Jeśli urządzenie było odłączone od zasilania, ustawienia są anulowane. Powinny być zresetowane. 20 Podgrzewanie deski Wciśnij przycisk temperatura deski (SEAT TEMP) Lampka temperatury deski zapala się, co oznacza rozpoczęcie podgrzewania siedziska. Przy każdorazowym wciśnięciu przycisku (SEAT TEMP) zostanie zaświecona lampka wskazująca wybraną temperaturę deski. 21

12 PRZECHOWYWA DIAGNOZOWA I ROZWIĄZYWA PROBLEMÓW Przechowywanie deski przez dłuższy czas nieużytkowania 1.Odłącz wtyczkę z zasilania. 2. Zakręć zawór wody. Odłącz trójnik i wąż dopływu wody do deski i podłącz wąż od spłuczki bezpośrednio do przewodu doprowadzającego wodę. Bidet w ogóle się nie uruchamia. Sprawdź czy wtyczka zasilania została poprawnie umieszczona w kontakcie. Sprawdź czy nie wystąpiła awaria zasilania elektrycznego. 3. Zdemontuj urządzenie wciskając z boku przycisk DEMONTAŻ. 4. Otwórz z boku zatyczkę odpływu i spuść całą wodę. (Użyj zbiornika większego niż 1,5l) Brak strumienia wody. Sprawdź czy zawór dopływu wody jest odkręcony. Sprawdź czy otwory wylotowe dyszy nie są zablokowane. Sprawdź czy filtr wody lub zawór dopływu wody nie jest zablokowany. Sprawdź czy nie ma awarii w dostawie wody. Przy pierwszym użyciu deski, zbiornik napełnia się przez ok 1-2min zanim pojawi się strumień wody. Przycisk demontażu (DETACH) Ochrona przed zamarzaniem 1. Sprawdź czy wtyczka jest stabilnie podłączona do gniazdka. 2. Ustaw temperaturę wody używając przycisków regulacji. - Utrzymywanie ciepłej wody w zbiorniku zapobiega zamarzaniu. - Jeśli toaleta jest nie ogrzewana, ociepl rury doprowadzające wodę lub użyj innej nagrzewnicy do ogrzania pomieszczenia. 22 Niskie ciśnienie strumienia wody. Sprawdź czy nie zostało ustawione zbyt niskie ciśnienie wody. Sprawdź czy filtr nie jest zatkany. Zakręć inne krany aby zwiększyć ciśnienie wody w instalacji. Podgrzana woda nie jest wystarczająco ciepła. Sprawdź czy nastawa temperatury wody nie jest ustawiona w pozycji OFF (wyłączony). Zimna woda! 23

13 DIAGNOZOWA I ROZWIĄZYWA PROBLEMÓW SPECYFIKACJA NAZWA PRODUKTU Wyciek wody Sprawdź połączenia przewodów doprowadzających wodę. Sprawdź czy wszystkie elementy przewodów doprowadzających wodę zostały poprawnie zamontowane. Sprawdź czy nie uszczelek i korka. ZASILA ZUŻYCIE ENERGII PRZEWÓD ZASILAJĄCY WYMAGANE CIŚ WODY WYMIARY (mm) WAGA MYCIE BIDET Powietrze suszarki lub deska bidetowa nie jest wystarczająco ciepła. Sprawdź czy przycisk regulacji temperatury deski oraz powietrza suszarki nie został ustawiony na pozycję OFF (wyłączony). Wyciek wody z dysz. Objętość wody w zbiorniku w czasie ogrzewania wzrasta i woda może wypływać przez dysze. Program czyszczący uruchamiany jest automatycznie przed i po użytkowaniu deski i ma na celu czyszczenie urządzenia oraz gwarantuje zachowanie higieny dla każdego użytkownika. WODNY SYSTEM MYJĄCY REGULACJA CIŚNIA WODY 2 5kg Max. 1.1min. Kąt strumienia 55, System czyszczenia dysz Max. 1.3min. Kąt strumienia 55, System czyszczenia dysz Funkcja przesuwania dysz i masażu, regulacja pozycji dyszy 5-stopniowa regulacja dla myci i bidetu. (bardzo słabe, słabe, średnie, silne), sterowanie Micom POBÓR MOCY PODGRZEWACZA 900W POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 1.15 l PODGRZEWACZ POBÓR MOCY DESKI PODGRZEWACZA POZOSTAŁE REGULACJA TEMPERATURY NEUTRALIZATOR 24 1m (długość) 68.6~735.5kPa(0.7~7.5kgf/cm ) 483(szerokość) x 530(głębokość) x 137(wysokość) 4-stopniowa regulacja (Wyłączone, Low:34 C, Medium:37 C, High:40 C) POBÓR MOCY PODGRZEWACZA Regulowanie przy pomocy panelu sterowania nie działa. Czy nie siedzisz na skraju deski? (Czujnik zajętości siedziska nie został aktywowany) Usiądź ponownie lekko przesuwając się do tyłu. 230V~50Hz Max. 950W REGULACJA TEMPERATURY REGULACJA TEMPERATURY SUSZARKA Elektroniczna Deska Bidetowa PB-X5500 MODEL 4-stopniowa regulacja (Wyłączone, Low:34 C, Medium:38 C, High:40 C) 50W System łagodnego opadania deski i pokrywy 4-stopniowa regulacja (Wyłączone, Low:35 C, Medium:40 C, High:45 C) 200W Katalityczna dezodoryzacja powietrza Jeżeli ciśnienie wody w instalacji wodnej jest niższe niż 0,7kg/cm2 (10PSI) dysze mogą produkować zbyt słaby strumień wody. 25

14 NOTATKI NOTATKI

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855249 Strona 1 z 8 Bezpieczeństwo Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z poniższymi środkami bezpieczeństwa: Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16

Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16 Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16 1 S trona Nie zwijać kabla Upewnić się że wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka Nie używać przedłużacza Upewnić się że wtyczka jest czysta Wyjąć wtyczkę po zakończeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 UWAGA! Nawilżacz ultradźwiękowy nie nadaje się do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi bądź umysłowymi,

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów Instrukcja obsługi Suszarka do włosów PL 8 1 7 6 2 3 4 5 2 PL Suszarka do włosów Podłączenie do sieci zasilającej Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej wyłącznie do gniazdka z uziemieniem,

Bardziej szczegółowo

AT Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne

AT Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne AT-5461 Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne Bezpieczeństwo Przeczytaj i zachowaj tę instrukcję Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 lat lub przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: 435130 v2.0-12.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08 Nr produktu : 551106 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Reflektor halogenowy jest przeznaczony do oświetlania oczek wodnych i stawów. Produkt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu zasilającego. 3. Tekstylny worek na śmieci o pojemności 2 l. 4.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz. Nr produktu

Odkurzacz. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odkurzacz Nr produktu 001170855 Strona 1 z 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było używane przez osoby (włączając w to dzieci)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza Oczyszczacz powietrza Lavender 1224 BAP-HC-I1224-U16X Instrukcja obsługi 21 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: ,

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: , Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji BEMAR Kitchen Line Kod produktu: 238905, 238912 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 1 Szanowny Kliencie,

Bardziej szczegółowo

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup deski automatycznej. Deska sedesowa reaguje na ruch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Kostkarka do lodu v2.0-11.2009 MODEL: 871101 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi T-8280

Instrukcja obsługi T-8280 Instrukcja obsługi T-8280 Spis treści Gwarancja...2 Opis urządzenia...3 Dane techniczne...3 Wymagania dotyczące środowiska pracy i ochrony...4 Zawartość opakowania:...5 UWAGA!!...5 Instrukcje bezpieczeństwa...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 LAminator

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od termostatu. - Element grzejny montuje się wyłącznie w dolnej

Bardziej szczegółowo

Myjka parowa Heavy-duty steam cleaner HDS3000. Instrukcja obsługi i konserwacji. Strona 1/7

Myjka parowa Heavy-duty steam cleaner HDS3000. Instrukcja obsługi i konserwacji. Strona 1/7 Myjka parowa Heavy-duty steam cleaner HDS3000 Instrukcja obsługi i konserwacji Strona 1/7 Wprowadzenie: Dziękujemy za zakup Myjki parowej JQ-688. Przed przystąpieniem do użytkowania, prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , , INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-12.2009 ZAPARZACZE MODEL: 752060, 752120, 752150 Stalgast Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJE DLA SERWISANTA Dziękujemy Państwu za zakup jednego z produktów firmy UNOX. Poniższe instrukcje i zalecenia dotyczą prawidłowej instalacji jak

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REF Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów i wierzymy,

Bardziej szczegółowo

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFA 30-1046, 0-69 C, prysznicowy Nr produktu 672446 Strona 1 z 5 Termometr prysznicowy Dziękujemy za wybór tego termometru cyfrowego prysznicowego TFA. 1. Przed użyciem termometru

Bardziej szczegółowo

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PL TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Podgrzewacz-termos

Instrukcja obsługi. Podgrzewacz-termos Instrukcja obsługi Podgrzewacz-termos Produkt posiada certyfikat na CE Dziękujemy za zakup sprzętu firmy «Maestro». Funkcjonalność, design i standardów jakości gwarantują Państwu niezawodność i łatwość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Salamander Numer katalogowy: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Salamander Numer katalogowy: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Salamander Numer katalogowy: 744000, 744020 v2.0-04.2013 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu:

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: 841289 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Chłodziarka jest przeznaczona do chłodzenia i podgrzewania jedzenia. Posiada przełącznik

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI PL OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 Produkt nr: 551666 Strona 1 z 11 Instrukcje bezpieczeństwa 1. Po przetransportowaniu lub przechylaniu urządzenia (krótkotrwałe ustawienie osuszacza

Bardziej szczegółowo

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W)

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka ceramicznego z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU WSTĘP OSTRZEŻENIE URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE

OPIS PRODUKTU WSTĘP OSTRZEŻENIE URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE OPIS PRODUKTU WSTĘP Produkt ten jest wysokiej klasy sprzętem prasującym o estetycznym designie, urządzenie łatwe w obsłudze, ekonomiczne bezpieczne. Urządzenie znajdzie zastosowanie w wielu sytuacjach

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS DLA SWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJE Importer i wyłączny przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 ROZDZIAŁ 1 Zasady bezpieczeństwa 1.1. Wstęp Niniejszy rozdział zawiera zasady bezpieczeństwa. System

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu 000561364 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Uwaga Dokładnie zapoznaj się z przepisami i wskazówkami bezpieczeństwa. Brak przestrzegania poniższych

Bardziej szczegółowo

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY I n s t r u k c j a o b s ł u g i Symbole ostrzegawcze instrukcji. Uziemienie Prąd zmienny Wysokie napięcie ON: oznacza że urządzenie jest włączone OFF: oznacza że urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ultradźwiękowego nawilżacza. Model HYB-58

Instrukcja obsługi ultradźwiękowego nawilżacza. Model HYB-58 Instrukcja obsługi ultradźwiękowego nawilżacza Model HYB-58 Gratulujemy zakupu wysokiej jakości produktu. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. Poniżej

Bardziej szczegółowo

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA MODEL: ABW-90P

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA MODEL: ABW-90P MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA MODEL: ABW-90P Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Instrukcję prosimy

Bardziej szczegółowo

Kuchenka indukcyjna MODEL:

Kuchenka indukcyjna MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770351 v1.0-08.2008 Stalgast sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a 03-878 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Przed instalacją uważnie zapoznaj się z instrukcją. Uwaga: 1. Zainstaluj urządzenie zgodnie z instrukcją 2. Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA! Przed użyciem kuchenki dokładnie zapoznaj się z instrukcją Zachowaj niniejszą instrukcję przez cały okres użytkowania kuchenki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL: 775010 v2-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

PL INSTRUKCJA NAWILŻACZ

PL INSTRUKCJA NAWILŻACZ PL INSTRUKCJA NAWILŻACZ PL ZAPOZNAJ SIĘ UWAŻNIE Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI OBSŁUGI. NIEPRZESTRZEGANIE TYCH WSKAZÓWEK MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE DLA TWOJEGO DZIECKA. INSTRUKCJĘ ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi WSTĘP MIE0154/MIE0155/MIE0156 z cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzuje się dużą ilością funkcji, prostotą i wygodą użytkowania

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Szafa chłodnicza/ mroźnicza MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Szafa chłodnicza/ mroźnicza MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Szafa chłodnicza/ mroźnicza MODEL: 880600, 880601 v2.0-06.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

prosimy pozostawić niniejszą instrukcję u klienta

prosimy pozostawić niniejszą instrukcję u klienta instrukcja instalacji i konserwacji IR-100/LIF-C/P Bateria umywalkowa z czujnikiem podczerwieni prosimy pozostawić niniejszą instrukcję u klienta Ważne prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz samochodowy Dunlop V. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Strona 1 z 6

Odkurzacz samochodowy Dunlop V. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Strona 1 z 6 Odkurzacz samochodowy Dunlop V Instrukcja obsługi Nr produktu: 856588 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 ODKURZACZ NA SUCHO/ NA MOKRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie tego produktu. Rozłóż stronę z ilustracjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770351 v1.0-03.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FK100Z FK120Z FK150Z

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FK100Z FK120Z FK150Z INSTRUKCJA OBSŁUGI Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy Modele: FK100Z FK120Z FK150Z www.ferono.com info@ferono.com 1. INFORMACJA O PRODUKCIE Jako jeden z produktów do urządzenia nowoczesnego wnętrza najwyższej

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

Nr produktu 000676422

Nr produktu 000676422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Myjka ultradźwiękowa Nr produktu 000676422 Strona 1 z 7 Profesjonalna myjka ultradźwiękowa Nr art.: 43675 Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup myjki ultradźwiękowej.

Bardziej szczegółowo

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie,

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie, Maszyna do popcornu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup maszyny do popcornu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

SLOW JUICER MODEL: Geneve BM 101

SLOW JUICER MODEL: Geneve BM 101 SLOW JUICER MODEL: Geneve BM 101 SPECYFIKACJA PRODUKTU Nazwa produktu: wyciskarka wolnoobrotowa Model: K-008 Napięcie: Częstotliwość: Moc: Ilość obrotów: Długość przewodu: Silnik: Bezpiecznik: Waga: Wymiary

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

IH 1,5 IH 2,0 PROMIENNIK PODCZERWIENI

IH 1,5 IH 2,0 PROMIENNIK PODCZERWIENI IH 1,5 IH 2,0 PROMIENNIK PODCZERWIENI ! Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu, prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed korzystaniem z rejestratora. Urządzenie powinno

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 v2.0 -.11.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA CD-4820

Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA CD-4820 Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA CD-4820 Dokładnie przeczytaj tę instrukcję przed montażem, instalacją i uruchomieniem urządzenia! Jak przy wszystkich urządzeniach technicznych. prawidłowe i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru! Uwaga! Zapoznaj się z instrukcją obsługi tego produktu i zachowaj ją na przyszłość

Bardziej szczegółowo

prosimy pozostawić niniejszą instrukcję u klienta

prosimy pozostawić niniejszą instrukcję u klienta instrukcja instalacji i konserwacji IR-DSPOUT-C/P Wylewka umywalkowa z sensorem podczerwieni prosimy pozostawić niniejszą instrukcję u klienta Ważne prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami Prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

VOLUME HOOD DRYER HS 6780

VOLUME HOOD DRYER HS 6780 VOLUME HOOD DRYER HS 6780 F E C B D A 2 BEZPIECZEŃSTWO Podczas uruchamiania urządzenia należy przestrzegać następujących wskazówek: 7 Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. 7 Uważać,

Bardziej szczegółowo

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 PURLINE Instrukcja obsługi Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 Gratulacje Dokonując zakupu nawilżacza Purline wybrali Państwo jedno z najlepszych tego typu urządzeń dostępnych obecnie na rynku. PROSIMY PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo