Elektroniczna Deska Bidetowa Elektroniczna Deska Bidetowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elektroniczna Deska Bidetowa Elektroniczna Deska Bidetowa"

Transkrypt

1 Rev.00 KARTA GWARANCYJNA Nazwa produktu Elektroniczna Deska Bidetowa Elektroniczna Deska Bidetowa Data zakupu Instrukcja Obsługi Model Okres gwarancji Nabywca Pieczątka i podpis sprzedawcy... IMPORTER SERWIS CENTRALNY MARAX R.RAJ Spółka jawna Kraków ul. Makuszyńskiego 24 KONTAKT: Tel , kom Serwis : Tel , kom Części zamienne: Tel , kom Rok założenia 1990 Przed pierwszym użyciem proszę zapoznać się z "Uwagami na temat bezpieczeństwa" i korzysta z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją. Po zapoznaniu się z instrukcją należy zachować ją w miejscu, gdzie będzie dostępna dla każdego. W celu poprawy jakości projekt i wymiary deski bidetowej mogą ulec zmianie bez powiadomienia

2 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA SPIS TREŚCI Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych, w szczególności przy obecności dzieci, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym: 3 CZYSZCZE 4 UZIEMIE UWAGI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA CHARKTERYSTYKA URZĄDZENIA PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ BEZPIECZEŃSTWO Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym: 1. Zawsze odłączaj urządzenie po użyciu. 2. Nie używaj podczas kąpieli. 3. Nie umieszczaj i nie przechowuj produktu w miejscu, gdzie może spać lub być zepchnięte do wanny lub umywalki. 4. Nie wkładaj do wody ani innego płynu. 5. Nie wyjmuj produktu, który wpadł do wody. Natychmiast odłącz go z wtyczki. Przed użyciem Przed użyciem WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEŻE PANEL STEROWANIA I FUNKCJE 12 Użytkowanie BUDOWA INSTALACJA UŻYTKOWA PRZECHOWYWA Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub innych zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzkiego. 1. Konieczny jest ścisły nadzór nad użytkowaniem produktu przez/w pobliżu dzieci lub osób niepełnosprawnych. 2. Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób zgodny z niniejszą instrukcją. Używaj tylko dodatkowych akcesoriów zalecanych przez producenta. 3. Nigdy nie używaj urządzenia, gdy uszkodzony został jego przewód lub wtyczka, jeżeli nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zamoczone. Oddaj produkt do kontroli i naprawy do punktu serwisowego. 4. Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni. 5. Nie wolno blokować otworów powietrznych produktu lub umieszczać go na miękkiej powierzchni takiej jak łóżko lub kanapa, gdzie otwory wentylacyjne mogą zostać zablokowane. Utrzymuj otwory powietrza czyste i wolne od wszelkich przyczepnych materiałów, włosów, i tym podobnych. 6. Nigdy nie używaj urządzenia, gdy jesteś senny lub ospały. 7. Nigdy nie umieszczaj żadnych przedmiotów w otworach urządzenia. 8. Urządzenie należy podłączyć tylko do poprawnie uziemionego wyjścia. Patrz Instrukcje uziemiania. ZACHOWAJ NIJSZĄ INSTRUKCJĘ 22 Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci lub osoby niepełnosprawne (w tym umysłowo chore) chyba, że są one nadzorowane przez osoby odpowiedzialne, zapewniające bezpieczne użytkowanie urządzenia. Należy zwracać szczególną uwagę, aby małe dzieci nie bawiły się urządzeniem. Inne 2 DIAGNOZOWA I ROZWIĄZYWA PROBLEMÓW SPECYFIKACJA Zmiany: Niniejsza instrukcja nie może być stosowana odnośnie użytkowania produktu przez dzieci lub osoby niepełnosprawne (w tym umysłowo chore). 3

3 UZIEMIE CZYSZCZE Przed czyszczeniem odłącz kabel zasilający. Elektroniczna deska bidetowa musi być uziemiona. Uziemienie redukuje ryzyko porażenia prądem w przypadku zwarcia elektrycznego, zapewniając przewód odprowadzający dla prądu. Produkt jest wyposażony w przewód z kablem i wtyczką z uziemieniem. Wtyczka musi być podłączona do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego kontaktu. Czyszczenie odpływu wody i filtra ① Zamknij zawór doprowadzający wodę BEZPIECZEŃSTWO ② Wciśnij przycisk DEMONTAŻU (DETACH) i pociągnij urządzenie do przodu. Przycisk DEMONTAŻU (DETACH) ③ Zdejmij filtr z zaworu odprowadzającego wodę z tłu deski bidetowej i wycz yść go przy użyciu miękkiej szczotki usuwając nieczystości. (Nagromadzenie brudu w filtrze spowoduje zmniejszenie strumienia wody wydostającego się z dyszy). Czyszczenie obudowy zewnętrznej Użyj miękkiej gąbki lub szmatki z środkiem o odczynniku neutralnym. Niewłaściwe użytkowanie wtyczki uziemiającej może grozić porażeniem prądem. Jeśli naprawa bądź wymiana przewodu lub wtyczki są konieczne, nie podłączaj kabla uziemiającego do gniazd sieciowych bez uziemienia. Zielony (lub zielono-żółty), izolowany kabel to przewód uziemiający. Jeśli niniejsza instrukcja nie jest wystarczająco zrozumiała lub masz wątpliwości, co do prawidłowego uziemienia urządzenia skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem. Urządzenie przeznaczone jest do użytku po podłączeniu do napięcia zasilania 230V. Jeśli niedostępne jest poprawnie uziemione gniazdo, można użyć tymczasowo uziemionego przedłużacza z bezpiecznikiem. Przedłużacz ten może być używany tylko do czasu prawidłowego uziemienia gniazda przez wykwalifikowanego elektryka. Zdemontuj des k ę sedesową pociągając odpowiednią końcówkę odłączającą Czyszczenie dysz Aby wysunąć dyszę, wciśnij przycisk regulacji położenia dyszy w kierunku "do przodu" ( FRONT) i przytrzymaj przez 3 sek. Dysza powróci automatycznie po 1 min. Przytrzymaj końcówkę dyszy i pociągnij, aby wyciągnąć. Czyść miękką szczotką (uważaj, aby nie uszkodzić otworów na dyszy). Po czyszczeniu, wciśnij przycisk STOP, a dysza schowa się pod deskę. 4 5

4 UWAGI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA Znaczenie Symbol OSTRZEŻE UWAGA W przypadku niewłaściwego użytkowania mogą wystąpić poważne uszkodzenia ciała lub śmierć W przypadku niewłaściwego użytkowania mogą wystąpić lekkie uszkodzenia ciała lub produktu. Ten znak oznacza, że należy zwrócić uwagę na pewne okoliczności lub działania, które mogą powodować zagrożenie. Gdziekolwiek pojawi się ten znak, uważnie zapoznaj się z instrukcją, aby uniknąć zagrożenia. Rodzaje instrukcji, których należy przestrzegać zostały oznaczone następującymi znakami: Te znaki informują o działaniach, których robić nie wolno Te znaki informują o działaniach, które trzeba podjąć OSTRZEŻE OSTRZEŻE Sprawdź czy na wtyczce nie ma zabrudzeń i wciśnij ją, aby stabilnie umieścić w kontakcie. Niestabilne umieszczenie wtyczki grozi pożarem. Jeśli wtyczka została uszkodzona oddaj ją do naprawy do fachowca lub skontaktuj się z Punktem Serwisowym, ale nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Nie ciągnij przewodu wyłączając wtyczkę. Grozi zwarciem, porażeniem prądem lub uszkodzeniem urządzenia. Chroń panel sterowania przed kontaktem z wodą Grozi pożarem lub porażeniem prądem. Jeśli woda dostała się do panelu wyjmij wtyczkę i skontaktuj się z punktem sprzedaży lub Punktem Serwisowym i postępuj zgodnie z instrukcjami. Nie rozpylaj wody na produkcie i nie używaj w zbyt wilgotnym miejscu. Grozi pożarem lub porażeniem prądem. Chroń przed kontaktem z wodą Nie zasłaniaj ręką wlotu ciepłego powietrza. Blokowanie wylotu powietrza może prowadzić do wewnętrznego przegrzani urządzenia i grozi pożarem. Przed użyciem Poniższe instrukcje mają pomóc w bezpiecznym korzystaniu z deski bidetowej, aby zapobiec nieoczekiwanemu niebezpieczeństwu lub uszkodzeniu, tak więc należy ich przestrzegać. Instrukcje odnośnie bezpieczeństwa zostały podzielone jak poniżej w zależności od stopnia zagrożenia jakie mogą powodować i ich pilnego charakteru, które to mogą wyniknąć z niewłaściwego użytkowania urządzenia. UWAGI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA Chroń przed kontaktem z wodą Nie rzucaj niedopałków lub innych płonących obiektów do toalety. Grozi pożarem. Deska bidetowa musi zostać uziemiona, aby zapobiec zwarciu lub porażeniu prądem elektrycznym. Brak uziemienia może powodować awarię urządzenia lub porażenie prądem. Wtyczka deski bidetowej posiada wbudowane uziemienie. Zawsze używaj dopasowanego gniazda. Nie podłączaj do tego samego gniazda dodatkowych urządzeń grzewczych powodując przekroczenie dopuszczalnego napięcia znamionowego. Grozi przegrzaniem lub pożarem. Nie ciągnij za przewód wyciągając wtyczkę. Grozi zwarciem, porażeniem prądem lub uszkodzeniem urządzenia Nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi rękami. Grozi porażeniem prądem. Nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego, wtyczki lub gniazka. Grozi zwarciem lub porażeniem prądem Przed demontażem lub przemieszczeniem produktu najpierw odłącz go od zasilania. W przeciwnym wypadku grozi porażeniem prądem. Zawsze przed czyszczeniem odłącz kabel zasilający. W przeciwnym wypadku grozi porażeniem prądem. Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci lub osoby niepełnosprawne (w tym umysłowo chore) chyba, że są one nadzorowane przez osoby odpowiedzialne, zapewniające bezpieczne użytkowanie urządzenia. Należy zwracać szczególną uwagę, aby małe dzieci nie bawiły się urządzeniem. Zmiany: 6 Niniejsza instrukcja nie może być stosowana odnośnie użytkowania produktu przez dzieci lub osoby niepełnosprawne (w tym umysłowo chore). 7

5 UWAGI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA UWAGI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEŻE Nie ciągnij na siłę za przewód łączący lub węża doprowadzającego wodę. Jeśli woda wypływa do urządzenia może grozić pożarem lub porażeniem prądem. Uziemienie Nie należy podejmować prób samodzielnego Jeśli produkt nie był używany przez dłuższy rozbierania, napraw lub modyfikacji urządzenia. czas, uruchom proces czyszczenia Grozi porażeniem prądem lub funkcję bidetu 2-3 razy przed użyciem. lub uszkodzeniem Zanieczyszczona woda może produktu. spowodować szkody dla zdrowia. Skontaktuj się z Serwisem Jeśli konieczna jest naprawa w celu naprawy. skontaktuj się z serwisem. Nie wycieraj panelu sterowania lub siedziska suchą lub szorstką tkaniną. Powierzchnia produktu może zostać porysowana i stracić połysk. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli nie działa poprawnie. Grozi pożarem lub porażeniem prądem. Oddaj urządzenie do naprawy i użyj, gdy będzie działać prawidłowo. 2~3 razy Nie demontuj Do czyszczenia używaj środka o neutralnym odczynniku. Nie używaj kwasowych i alkalicznych środków czyszczących, które mogą prowadzić do dekoloryzacji, wyblaknięcia lub deformacji. Użyj gniazdka sieciowego AC 230V/60Hz Nie montuj urządzenia w miejscu, z uziemieniem, dopasowanego do gdzie jest bezpośrednio wystawione Gniazdo wtyczki zasilającej. na działanie promieni słonecznych. z uziemieniem ryzyko uszkodzenie urządzenia Może to prowadzić lub zwarcia prowadzącego do dekoloryzacji do porażenia prądem. lub wyblaknięcia. Jeśli gniazdo elektryczne nie ma uziemienia, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Przed użyciem Jeśli poczujesz dziwny zapach wydobywający się z urządzenia, odłącz je od zasilania i skontaktuj się z punktem sprzedaży lub Punktem Serwisowym. Istnieje ryzyko porażenia prądem. UWAGA Zawsze używaj wody od upoważnionego dostawcy. Używanie wody przemysłowej lub ściekowej może doprowadzić do uszkodzeń skóry i chorób. Odłącz urządzenie z zasilania, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas.. Nie wciskaj przycisków na siłę. Grozi uszkodzeniem urządzenia. Nie stawaj na pokrywie toalety i nie umieszczaj na niej ciężkich przedmiotów. Może to doprowadzić do uszkodzenia pokrywy i obrażeń ciała. Dzieci, osoby starsze, słabe lub pod wpływem alkoholu muszą być w asyście osoby dorosłej. Aby uniknąć poparzenia, ustaw temperaturę na poziomie "Low" (niska) i nie pozwól na używanie urządzenia przez dłuższy czas. Nie trzaskaj deską i pokrywą przy zamykaniu. Grozi uszkodzeniem urządzenia.. Nie umieszczaj żadnych pojemników z płynem na urządzeniu. Jeśli płyn wyleje się na urządzenie może spowodować pożar lub porażenie prądem. Zadbaj o odpowiednie ustawienie temperatury deski oraz temp. powietrza w suszarce. W przypadku korzystania z deski przez dzieci, osoby starsze, oraz osoby przyjmujące leki należy zadbać o ustawienie odpowiedniej temperatury. Osoby te mogą mieć delikatną skórę oraz zmniejszoną odporność która wymaga użycia niższych temperatur. W przypadku tych osób dłuższy kontakt ze zbyt ciepłą deską oraz zbyt wysoką temperaturą powietrza w suszarce może powodować podrażnienia skóry. 8 Uwaga! Nie trzaskaji nie rzucaj deską sedesową ani pokrywą. Grozi uszkodzeniem urządzenia. 9

6 CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA Oprócz funkcji mycia, bidetu i osuszania, elektroniczna deska bidetowo-sedesowa posiada dodatkowo następujące cechy:. DWIE DYSZE SYSTEM ŁAGODNEGO ZAMYKANIA DESKI Deska i pokrywa z systemem wolnego zamykania umożliwia ciche zamykanie. FILTR WODY Filtr wody sprawia, że jest ona jeszcze czystsza. (Podłącz w dobrym kierunku) NEUTRALIZACJA (PB-X1500) PRZYJEMNEGO ZAPACHU DOPASOWA POZYCJI DYSZY Możesz regulować pozycję dyszy według uznania RUCHOME DYSZE Dysza porusza się w przód i w tył podczas funkcji mycia lub bidetu. Wbudowany odświeżacz umożliwia częściową katalizę i utrzymanie świeżego powietrza. REGULACJA CIŚNIA WODY Pięciostopniowa regulacja ciśnienia wody według indywidualnych potrzeb. PODGRZEWANA DESKA Podgrzewane siedzisko deski zapewnia komfort także w chłodniejsze dni. (czujnik siedziska) (OPCJA) Podczas uruchomienia funkcji bidetu inteligentny czujnik wykrywa obecność człowieka na desce, dzięki czemu zapobiega błędom podczas użytkowania. Jeśli nie chcesz używać czujnika zajętości siedziska, wciśnij przycisk temperatury siedziska (Seat Temp) i przytrzymaj przez 3 sek. (ta funkcja pozwala na użycie produktu przez małe dzieci). SUSZARKA Czterostopniowa funkcja osuszania jest dostępna po użyciu funkcji mycia lub bidetu. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII POWER-SAVE W czasie dłuższego nieużywania, urządzenie posiada funkcję utrzymania temperatury wody i siedziska na poziomie 25 C (77F) w celu maksymalnej oszczędności energii. REGULACJA TEMPERATURY Możesz regulować temperaturę wody i siedziska według uznania FUNKCJA BIDET Przeznaczona dla higieny intymnej kobiet. 10 SENSOR DESKI Przed użyciem Oddzielne dysze myjące i bidetowe zwiększają higienę. FUNKCJA NATRYSKU Przeznaczona jest do mycia tylnej części ciała. 11

7 PANEL STEROWANIA I FUNKCJE Przycisk STOP Wciśnij, aby przerwać działanie urządzenia. BUDOWA PRZEWÓD ZASILAJĄCY Przed połączeniem sprawdź zasilanie (230-,50Hz). *Sprawdź czy używane gniazdko jest uziemione. Przycisk uruchamiania NATRYSKU/DLA DZIECI POKRYWA DESKI Wciśnij przycisk, aby uruchomić dyszę do mycia tylnej części ciała. Przycisk MASAŻU Cykliczne natryski wody o różnym ciśnieniu, naprzemiennie wysokie i niskie ciśnienie wody. Wciśnij ten przycisk, aby wybrać jeden z czterech poziomów temperatury ciepłego powietrza suszarki. Przycisk REGULACJI CIŚNIA WODY Wciśnij przycisk, aby uruchomić dyszę do kobiecej higieny intymnej. Higiena intymna kobiet (zastosowanie materiału na bazie żywicy o właściwościach antybakteryjnych) Przesuwa dyszę w przód lub w tył. Przycisk USTAWIENIA POZYCJI DYSZY Użyj tego przycisku, jeśli chcesz przesunąć dyszę w przód lub w tył do jednej z pięciu pozycji. Przycisk nastawy TEMPERATURY WODY Przycisk nastwy TEMPERATURY DESKI Wciśnij ten przycisk, aby wybrać jeden z czterech poziomów temperatury wody ciepłej. Wciśnij ten przycisk, aby wybrać jeden z czterech poziomów temperatury deski. Jeśli nie chcesz używać czujnika zajętości siedziska, wciśnij przycisk temperatury siedziska (Seat Temp) i przytrzymaj przez 3 sek. (ta funkcja pozwala na użycie produktu przez małe dzieci). Użyj tego przycisku, aby włączyć/wyłączyć funkcję neutralizacji nieprzyjemnych zapachów. DYSZA BIDETOWA Przycisk PRZESUNIĘCIA DYSZY Użyj tych przycisków, aby ustawić ciśnienie wody. Przycisk DEZODORYZACJI 12 Przycisk uruchamiania funkcji BIDETU Przycisk OSZCZĘDZANIA ENERGII Przed użyciem Przycisk SUSZARKI DYSZA NATRYSKOWA Mycie tylnej części ciała (zastosowanie materiału na bazie żywicy o właściwościach antybakteryjnych) PANEL STEROWANIA Do kontroli funkcji mycia, bidetu i osuszania, regulacji temperatury, ciśnienia wody i nastawy dyszy. PODGRZEWANA DESKA Inne części (Akcesoria) Płyta montażowa Półokrągłe nasadki (tulejki) Dla większego komfortu, zwłaszcza w chłodniejsze dni, deska ma funkcje podgrzewania (zastosowanie materiału na bazie żywicy o właściwościach antybakteryjnych) Śruby montujące Nakrętki montujące Filtry wody należy okresowo wymieniać. Są one dostępne u autoryzowanych przedstawicieli serwisowych. Okres wymiany: min co 6 miesięcy lub częściej w zależności od twardości oraz zanieczyszczenia wody. 13

8 BUDOWA INSTALACJA 1. Przygotowanie Usuń dotychczasowe siedzisko toalety odkręcając śruby u dołu. Zachowaj zdemontowaną deskę. Użytkowanie Zamknij zawór dopływu wody podłączony do zbiornika na wodę w urządzeniu. 2. Instalacja panelu montażowego ODPŁYW WODY Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas lub będzie demontowane, odłącz zasilanie i spuść wodę przez otwór odpływowy. WYLOT CIEPŁEGO POWIETRZA Otwór wylotowy ciepłego powietrza podczas osuszania. PANEL MONTAŻOWY Po zamontowaniu panelu montażowego na toalecie, złącz go w tym miejscu. PRZYCISK DEMONTAŻU (DETACH) Wciśnij, aby zdjąć deskę z toalety. Umieść panel montażowy na toalecie. Dopasuj otwory w panelu do otworów toalety i włóż od góry śruby mocujące z nasadkami. Other Parts(Accessories) Instrukcja obsługi Wąż przyłączeniowy Trójnik Filtr wody Uwaga Pyta montażowa umożliwia dostosowanie rozstawu otworów montażowych w zakresie od 140 do 200 mm, oraz regulacje położenia przód-tył w zakresie do 40 mm * Użyj pompy ciśnieniowej, jeśli ciśnienie wody jest za niskie w miejscu zamontowania urządzenia (odpowiednia pompa jest sprzedawana oddzielnie)

9 INSTALACJA 3. Podłączenie węży i głównej części urządzenia INSTALACJA 4. Podłączenie zasilania i test układu wodnego Upewnij się, że zawór wody jest szczelnie zamknięty i odłącz wąż prowadzący wodę do obecnie podłączonej spłuczki. Użytkowanie Sprawdzenie szczelności połączeń Przed podłączeniem zasilania, odkręć zawór wody i upewnij się, czy nie ma wycieków. 5. Sprawdzenie poprawności działania Podłącz trójnik do przewodu doprowadzania wody (uszczelnij gumową uszczelką) Przed sprawdzeniem poprawności działania 1 SPRAWDZE FUNKCJI ELIMINOWANIA PRZYKRYCH ZAPACHÓW Sprawdź czy powietrze jest wydmuchiwane bez przeszkód z lewej strony bazy urządzenia. Podłącz wąż prowadzący wodę do spłuczki 2 SPRAWDZE FUNKCJI MYJĄCEJ I BIDETU Wciśnij przycisk MYCIE (CHOWER/CHILD) lub BIDET Ponieważ deska korzysta ze zbiornika na wodę, pierwsze uruchomienie przycisku MYCIE po instalacji spowoduje napełnienie zbiornika i dopiero po ok. 1-2 min woda będzie wypływać przez dysze. Podłącz filtr wody do trójnika. Zamontuj część główną do panelu montażowego jak pokazano na Rys. Usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. Podłącz wąż dopływu wody od filtra do deski bidetowej. Upewnij się, że po 1-2 min woda wypływa przez dysze. Upewnij się, że nie ma żadnych wycieków. Wciśnij przycisk CIŚ WODY (WATER PRESSURE) i sprawdź czy zmienia się siła natrysku. Sprawdź czy temperatura wody w dyszy jest odpowiednia (delikatnie dotykając końcówkę dyszy) Sprawdź czy w podczas tej funkcji działa przycisk STOP. 3 SPRAWDZA FUNKCJI OSUSZANIA Sprawdź czy z prawej strony dmucha ciepłe powietrze wciskając przycisk OSUSZA. Sprawdź czy w podczas tej funkcji działa przycisk STOP. 4 SPRAWDZE FUNKCJI PODGRZEWANIA DESKI Sprawdź szczelność uszczelek w miejscach przykręcania węża Uwaga 16 Deska bidetowa po zamontowaniu może się nieznacznie przesuwać, jest to możliwe ponieważ deska montowana jest na przesuwnej płycie, ale nie przeszkadza to w poprawnym działaniu urządzenia. Lokalizacja czujnika (ukryty wewnątrz) Sprawdź czy z prawej strony dmucha ciepłe powietrze wciskając przycisk OSUSZA. Sprawdź czy w podczas tej funkcji działa przycisk STOP. 5 SPRAWDZE CZUJNIKA ZAJĘTOŚCI DESKI Deska bidetowa działa tylko po wykryciu przez czujnik osoby siedzącej na desce. Dzieci potrzebują pomocy, aby usiąść na środku i być wyczuwalnymi dla czujnika. * Po zakończeniu sprawdzania poprawności od ① do ④ usuń etykietę czujnika z siedziska. Upewnij się, że czujnik działa naciskając przyciski MYCIE (CHOWER/CHILD) lub BIDET. Czujnik działa poprawnie, jeśli nie wypływa woda (w przypadku nie wykrycia osoby na desce). Deska nie działa z umieszczoną nakładką dla dzieci. 17

10 UŻYTKOWA Funkcja MYCIA (do tylnych części ciała) Zapali się lampka mycia i rozpocznie się natrysk. Mycie trwa ok 1 min i 30 sek. Ustaw dysze za pomocą przycisku POZYCJA DYSZY Ustaw siłę wypływu wody za pomocą przycisków CIŚ WODY. Funkcja BIDETU (do higieny kobiecej) 1. Wciśnij przycisk BIDET podczas siedzenia na desce. Zapali się lampka bidetu i rozpocznie się natrysk. Mycie trwa ok 1 min i 30 sek. Ustaw dysze za pomocą przycisku POZYCJA DYSZY. Ustaw siłę wypływu wody za pomocą przycisków CIŚ WODY. Strumień wody jest delikatny i obejmuje większy obszar. Użytkowanie 1. Wciśnij przycisk SHOWER/CHILD podczas siedzenia na desce. UŻYTKOWA 2. Wciśnij przycisk PRZESUNIĘCIA DYSZY (MOVE) W czasie korzystania z funkcji myjących dysze poruszają się do przodu i do tyłu. Ruch dysz będzie odbywał się przez cały czas trwania mycia. Dopasuj pozycje dyszy używając przycisków "w przód" (FRONT) i "w tył" (REAR). 3. Wciśnij przycisk OSUSZANIA (DRY) 2. Wciśnij przycisk PRZESUNIĘCIA DYSZY (MOVE) W czasie korzystania z funkcji myjących dysze poruszają się do przodu i do tyłu. Ruch dysz będzie odbywał się przez cały czas trwania funkcji bidetu. Dopasuj pozycje dyszy używając przycisków "w przód" (FRONT) i "w tył" (REAR). Osuszanie przebiega szybciej, jeśli przed uruchomieniem tej funkcji przetrzesz wilgotny obszar ciała papierem toaletowym Funkcja osuszania działa przez 3 min. 3. Wciśnij przycisk OSUSZANIA (DRY) Osuszanie przebiega szybciej, jeśli przed uruchomieniem tej funkcji przetrzesz wilgotny obszar ciała papierem toaletowym 4. Wciśnij przycisk STOP Funkcja osuszania działa przez 3 min. Wszystkie funkcje mają określony czas działania, ale wciśnięcie przycisku START w trakcie trwania danej funkcji powoduje jej natychmiastowe przerwanie. 4. Wciśnij przycisk STOP Jeśli z dysz kapie woda... Podczas używania funkcji myjących, zbiornik nagrzewa się i rozszerza. Nadmiar wody spowodowany rozszerzaniem się lub jej resztki mogą wypływać z dyszy, ale nie zakłóca to normalnego działania urządzenia. 18 Wszystkie funkcje mają określony czas działania, ale wciśnięcie przycisku START w trakcie trwania danej funkcji powoduje jej natychmiastowe przerwanie. Funkcja DEZODORYZACJI zatrzyma się automatycznie bez użycia tego przycisku. 19

11 UŻYTKOWA Funkcja MASAŻU UŻYTKOWA Dezodoryzacja Wciśnij przycisk MASAŻ, a zaświeci się lampka NATRYSK lub BIDET-u i rozpocznie się cykl natrysku, na przemian silne i słabe ciśnienie wody. Po ponownym wciśnięciu przycisku MASAŻ, urządzenie wróci do funkcji NATRYSKU lub BIDETU. Podczas, gdy urządzenie jest uruchomione wciśnij przycisk DEZODORYZACJA. Zapali się lampka dezodoryzacji, co oznacza, że tryb neutralizacji nieprzyjemnych zapachów jest uruchomiony. Proces dezodoryzacji rozpoczyna się zaraz po wciśnięciu przycisku, kiedy siedzisko jest zajęte. Ponowne wciśnięcie przycisku zatrzyma funkcję dezodoryzacji po 5 min od rozpoczęcia. Neutralizacja nieprzyjemnych zapachów wyłącza się po wciśnięciu przycisku STOP. Użycie funkcji osuszania podczas dezodoryzacji przerywa neutralizacje nieprzyjemnych zapachów na czas trwania osuszania. Użytkowanie Funkcja polecana dla osób z chorobami odbytu (zaparcia, hemoroidy, żylaki). Regulacja ciśnienia wody Temperatura wody Podczas natrysku wody Wciśnij przycisk WYSOKIE lub NISKIE ciśnienie Początkowe ciśnienie wody jest ustawione jako WYSOKIE Jeśli woda nie płynie z powodu zbyt niskiego ciśnienia, ustaw WYSOKIE za pomocą przycisku nastawy Naciśnij przycisk temperatury wody (WARM WATER). Zapali się lampka temperatury wody, co oznacza rozpoczęcie podgrzewania wody do mycia. Przy każdorazowym wciśnięciu przycisku WATER TEMP. zostanie zaświecona lampa wskazująca wybraną temperaturę wody. Power-Save (OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII) Funkcja OSZCZĘDNOŚCI ENERGII ma na celu oszczędzenie energii poprzez utrzymywanie niskiej temperatury wody oraz deski. Podczas, gdy urządzenie jest uruchomione wciśnij przycisk OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII. Zapali się lampka oszczędności energii, co oznacza, że tryb jest uruchomiony. Funkcja ta nie wyłącza urządzenia, ale utrzymuje temperaturę wody i deski na poziomie Ponowne wciśnięcie przycisku OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII powoduje powrót do ustawionej wcześniej temperatury. Jeśli urządzenie było odłączone od zasilania, ustawienia są anulowane. Powinny być zresetowane. 20 Podgrzewanie deski Wciśnij przycisk temperatura deski (SEAT TEMP) Lampka temperatury deski zapala się, co oznacza rozpoczęcie podgrzewania siedziska. Przy każdorazowym wciśnięciu przycisku (SEAT TEMP) zostanie zaświecona lampka wskazująca wybraną temperaturę deski. 21

12 PRZECHOWYWA DIAGNOZOWA I ROZWIĄZYWA PROBLEMÓW Przechowywanie deski przez dłuższy czas nieużytkowania 1.Odłącz wtyczkę z zasilania. 2. Zakręć zawór wody. Odłącz trójnik i wąż dopływu wody do deski i podłącz wąż od spłuczki bezpośrednio do przewodu doprowadzającego wodę. Bidet w ogóle się nie uruchamia. Sprawdź czy wtyczka zasilania została poprawnie umieszczona w kontakcie. Sprawdź czy nie wystąpiła awaria zasilania elektrycznego. 3. Zdemontuj urządzenie wciskając z boku przycisk DEMONTAŻ. 4. Otwórz z boku zatyczkę odpływu i spuść całą wodę. (Użyj zbiornika większego niż 1,5l) Brak strumienia wody. Sprawdź czy zawór dopływu wody jest odkręcony. Sprawdź czy otwory wylotowe dyszy nie są zablokowane. Sprawdź czy filtr wody lub zawór dopływu wody nie jest zablokowany. Sprawdź czy nie ma awarii w dostawie wody. Przy pierwszym użyciu deski, zbiornik napełnia się przez ok 1-2min zanim pojawi się strumień wody. Przycisk demontażu (DETACH) Ochrona przed zamarzaniem 1. Sprawdź czy wtyczka jest stabilnie podłączona do gniazdka. 2. Ustaw temperaturę wody używając przycisków regulacji. - Utrzymywanie ciepłej wody w zbiorniku zapobiega zamarzaniu. - Jeśli toaleta jest nie ogrzewana, ociepl rury doprowadzające wodę lub użyj innej nagrzewnicy do ogrzania pomieszczenia. 22 Niskie ciśnienie strumienia wody. Sprawdź czy nie zostało ustawione zbyt niskie ciśnienie wody. Sprawdź czy filtr nie jest zatkany. Zakręć inne krany aby zwiększyć ciśnienie wody w instalacji. Podgrzana woda nie jest wystarczająco ciepła. Sprawdź czy nastawa temperatury wody nie jest ustawiona w pozycji OFF (wyłączony). Zimna woda! 23

13 DIAGNOZOWA I ROZWIĄZYWA PROBLEMÓW SPECYFIKACJA NAZWA PRODUKTU Wyciek wody Sprawdź połączenia przewodów doprowadzających wodę. Sprawdź czy wszystkie elementy przewodów doprowadzających wodę zostały poprawnie zamontowane. Sprawdź czy nie uszczelek i korka. ZASILA ZUŻYCIE ENERGII PRZEWÓD ZASILAJĄCY WYMAGANE CIŚ WODY WYMIARY (mm) WAGA MYCIE BIDET Powietrze suszarki lub deska bidetowa nie jest wystarczająco ciepła. Sprawdź czy przycisk regulacji temperatury deski oraz powietrza suszarki nie został ustawiony na pozycję OFF (wyłączony). Wyciek wody z dysz. Objętość wody w zbiorniku w czasie ogrzewania wzrasta i woda może wypływać przez dysze. Program czyszczący uruchamiany jest automatycznie przed i po użytkowaniu deski i ma na celu czyszczenie urządzenia oraz gwarantuje zachowanie higieny dla każdego użytkownika. WODNY SYSTEM MYJĄCY REGULACJA CIŚNIA WODY 2 5kg Max. 1.1min. Kąt strumienia 55, System czyszczenia dysz Max. 1.3min. Kąt strumienia 55, System czyszczenia dysz Funkcja przesuwania dysz i masażu, regulacja pozycji dyszy 5-stopniowa regulacja dla myci i bidetu. (bardzo słabe, słabe, średnie, silne), sterowanie Micom POBÓR MOCY PODGRZEWACZA 900W POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 1.15 l PODGRZEWACZ POBÓR MOCY DESKI PODGRZEWACZA POZOSTAŁE REGULACJA TEMPERATURY NEUTRALIZATOR 24 1m (długość) 68.6~735.5kPa(0.7~7.5kgf/cm ) 483(szerokość) x 530(głębokość) x 137(wysokość) 4-stopniowa regulacja (Wyłączone, Low:34 C, Medium:37 C, High:40 C) POBÓR MOCY PODGRZEWACZA Regulowanie przy pomocy panelu sterowania nie działa. Czy nie siedzisz na skraju deski? (Czujnik zajętości siedziska nie został aktywowany) Usiądź ponownie lekko przesuwając się do tyłu. 230V~50Hz Max. 950W REGULACJA TEMPERATURY REGULACJA TEMPERATURY SUSZARKA Elektroniczna Deska Bidetowa PB-X5500 MODEL 4-stopniowa regulacja (Wyłączone, Low:34 C, Medium:38 C, High:40 C) 50W System łagodnego opadania deski i pokrywy 4-stopniowa regulacja (Wyłączone, Low:35 C, Medium:40 C, High:45 C) 200W Katalityczna dezodoryzacja powietrza Jeżeli ciśnienie wody w instalacji wodnej jest niższe niż 0,7kg/cm2 (10PSI) dysze mogą produkować zbyt słaby strumień wody. 25

14 NOTATKI NOTATKI

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0600-E02 PL DIGITAL CAMERA X0 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140197 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2

Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2 Naprawa-części zamienne Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2 333480C PL Układ elektrycznego, podgrzewanego dozownika wielu składników. Do natryskiwania powłok polimocznikowych i pianek poliuretanowych.

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI MODEL: MX-B382 CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejszą instrukcję należy przechowywać w dostępnym miejscu i korzystać z niej, gdy zajdzie konieczność. Uwaga! Aby całkowicie odłączyć

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c Podręcznik użytkownika ThinkPad E550, E555 i E550c Informacja: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać ze zrozumieniem:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.htc.com

Instrukcja obsługi. www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. GWARANCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BN46-00299C-03

Instrukcja obsługi BN46-00299C-03 Instrukcja obsługi PE40C PE46C PE55C Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jakości pracy.

Bardziej szczegółowo

Gniazdko zasilania musi się znajdować w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.

Gniazdko zasilania musi się znajdować w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne. w HS233 HSG 1155 OSD[V4.393] Przed rozpoczęciem użytkowania monitora proszę uważnie przeczytać podręcznik użytkownika. Proszę zachować podręcznik, aby móc z niego skorzystać w przyszłości. To urządzenie

Bardziej szczegółowo

LBP2900 Drukarka laserowa Podręcznik użytkownika

LBP2900 Drukarka laserowa Podręcznik użytkownika POL LBP2900 Drukarka laserowa Podręcznik użytkownika Podręczniki dotyczące drukarki Podręczniki dla tego urządzenia są zorganizowane w sposób przedstawiony poniżej. Zapoznaj się z odpowiednimi sekcjami,

Bardziej szczegółowo