Zapora ziemna, wysokość 17 m, długość 140 m, posadowiona na gruncie piaszczystogliniastym. Zbudowana w 1911 r w USA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapora ziemna, wysokość 17 m, długość 140 m, posadowiona na gruncie piaszczystogliniastym. Zbudowana w 1911 r w USA."

Transkrypt

1 Zapora Horse Creek Zapora ziemna, wysokość 17 m, długość 140 m, posadowiona na gruncie piaszczystogliniastym. Zbudowana w 1911 r w USA. Przekrój poprzeczny zapory Creek (USA) Katastrofa była spowodowana niewłaściwym zagęszczeniem korpusu zapory, co ułatwiło filtracje wody, doprowadziło do osiadania które spowodowało popękanie płaszcza betonowego. Składowisko elektrowni Skawina Mokre składowisko popiołów przylegało bezpośrednio do kanału żeglugowego. Obwałowanie o nachyleniu skarp 1:1,75 posadowione zostało na warstwie glin rzecznych z wkładkami torfów i namułów. Przekrój obwałowania mokrego składowiska popiołu elektrowni Skawina W 1964 r. nastąpiło przerwanie wałów na długości około 30 m, a materiał ziemny i popiołowy został zmyty do kanału żeglugowego.

2 Zapora Bouzey Zapora kamienna wybudowana w latach , we Francji, o wysokości około 25 m. Przekrój kamiennej zapory ciężkiej Bouzey we Francji W 1884 r. przy rzędnej piętrzenia o 2,7 m niższej niż projektowana nastąpiło przesunięcie środkowej części zapory o około 30 cm po warstwie gruntu ilastego, zalegającego w poziomych spękaniach piaskowców podłoża. W roku 1889 ukończono remont polegający na założeniu kamiennego progu zagłębionego w skale i wzmocnieniu dolnej części zapory. W 1895 r. nastąpiła katastrofa, runęła część muru o długości 22 m ograniczona dawniej powstałymi spękaniami, a następnie nastąpiło zniszczenie zapory na odcinku 170 m. Przyczyną katastrofy były występujące w górnej części zapory od strony górnej wody naprężenia rozciągające. Zapora Austin Ciężka zapora betonowa o wysokości 15 m, długości 168,5 m, wybudowana została w 1909 r. w USA. Posadowiona na cieńkowarstwowym piaskowcu, o poziomym układzie warstw. pomiędzy warstwami piaskowca znajdowały się wkładki łupków i margli. Widok od dolnej wody i plan zapory Austin po katastrofie Po 21 miesiącach eksploatacji (1911 r.) zapora uległa zniszczeniu mimo wcześniejszych remontów zabezpieczających. Przyczyna katastrofy było niewłaściwe posadowienie budowli, a w szczególności brak zamknięcia drogi filtracji, co spowodowało poślizg zapory po nawodnionych wkładkach łupkowych w piaskowcu.

3 Zapora Malpasset Łukowa zapora wybudowana w 1954 r. we Francji. Wysokość jej wynosiła 66 m, długość w koronie 222 m. Zapora łukowa Malpasset przed katastrofą Z powodu nieprzygotowania czaszy zbiornika można było go napełniać tylko do poziomu 13 m poniżej projektowanej rzędnej. W roku 1959 po szybkim i niekontrolowanym napełnieniu zbiornika do rzędnej zaledwie o 1,9 m niższej od maksymalnego piętrzenia uległa całkowitemu zniszczeniu lewa część zapory, natomiast na prawym przyczółku pozostały fundamenty i dolna część łuku zapory. Katastrofa pociągnęła za sobą ponad 400 ofiar śmiertelnych i zniszczenie miasta Frejus. Przyczyną katastrofy okazała się obecność w lewym brzegu systemu szczelin, kontaktujących się z górną wodą i niedrożnych w kierunku dolnej wody. Plan resztek zapory Malpasset z pokazaniem wektorów przesunięć poziomych w czasie katastrofy

4 Zapora Vajont Jedną z najtragiczniejszych katastrof lat 60-tych stanowił zsuw ok. 300 mln m 3 mas skalnych zbocza góry Monte Toc do zbiornika Vajont (pojemność około 200 mln m 3 ) we Francji. Katastrofa miała miejsce w 1963 r. i spowodowała ponad 2000 ofiar śmiertelnych i całkowite zniszczenie miasta Longarone. Przekrój przez osuwisko zbocza Monte Toc, z prawej strony dolina potoku Vajant z napełnionym zbiornikiem Zsuw mas skalnych spowodowany został nawodnieniem dolnej, stanowiącej podparcie części osuwiskowej zbocza na skutek spiętrzenia wody w zbiorniku. Spadające masy skalne spowodowały powstanie fali która przelała się zaporę łukową (wysokość zapory 263 m) warstwą o grubości m, i podążyła wąskim wąwozem w kierunku odległego o 1 km miasta Longarone. Sama zapora nie uległ zniszczeniu. Zbocze było obserwowane, a szybkość przemieszczeń punktów obserwacyjnych wynosiła: 37 dni przed katastrofą - 5 mm/dobę, 7 dni przed katastrofą - 40 mm/dobę, w dniu przed katastrofą do 400 mm/dobę. Pomimo niewątpliwych oznak katastrofy nie przeprowadzono ewakuacji zagrożonego miasta. Zapora Teton Zapora ziemna o wysokości 94 m uległa zniszczeniu w 1976 r. w czasie pierwszego napełniania zbiornika. Na dwa dni przed katastrofą stwierdzono wypływ na prawym brzegu doliny w odległości około 400 m od zapory o wydatku 150 l/min, następnego dnia stwierdzono nowy wypływ (75 l/min) w odległości około 50 m od stopy zapory. Zbiornik był prawie pełen (napełnienie do 8 m poniżej korony). W dniu katastrofy o godzinie 7 30 stwierdzono wypływ u stopy zapory oraz na prawym zboczu w miejscu styku z korpusem zapory (ok. 2 m 3 /min). po dwu godzinach wypływ zwiększył się do 12 m 3 /min; po godzinie 11-ej nastąpiło wytworzenie się tzw. przewodu rurowego, zaś o godzinie korona zapadła się i znaczna część zapory została rozmyta.

5 Plan zapory Tenton a, b - wycieki w przeddzień katastrofy c, d strefa wypływu w dniu katastrofy Przyczyną katastrofy było rozmycie (sufozja) pylastego materiału rdzenia i błędy projektowe niewłaściwa ocena stanu naprężeń w rdzeniu oraz niedocenienie negatywnej roli spękań skalistego podłoża w procesie sufozji pylastych gruntów podłoża. Do czynników sprzyjających powstaniu sufozji zaliczyć można: powstanie w rdzeniu naprężeń rozciągających na skutek tzw. efektu łuku (przesklepieniu gruntu nad wąską rynną wyłomu), co spowodowało rozluźnienie materiału rdzenia i zainicjowało proces wymywania cząstek pylastych, brak warstwy ochronnej pomiędzy rdzeniem, a ścianą wyłomu w spękanych tufach, co umożliwiło wymywanie cząstek rdzenia do szczelin w skale. Ewakuowano około mieszkańców doliny (15000 straciło dach nad głową) powiększono za pomocą materiałów wybuchowych przelew stokowy zapory ziemnej Idaha Falls znajdującej się poniżej. Liczba ofiar śmiertelnych wynosiła tylko 11 osób, zaś straty materialne (nie licząc kosztów zniszczenia zapory) 400 mln dolarów.

6 Zapora Iwiny Zapora ziemna osadnika gromadzącego osady poflotacyjne kopalni miedzi o wysokości 27 m i stromej skarpie odpowietrznej (1:1,5 do 1:2), skarpę odwodną wyłożono płytami betonowymi. Zaporę wykonano z różnoziarnistych piasków na około 20-metrowej miąższości piaskach aluwialnych z występującymi soczewkami glin piaszczystych i pylastych. W poprzek osi zapory, pod miejscem katastrofy przebiega uskok, który jest uskokiem żywym tzn. ulegającym dalszym ruchom. Przekrój poprzeczny zapory w Iwinach w miejscu zniszczenia Na dwie godziny przed katastrofą sejsmografy zarejestrowały lokalny wstrząs podziemny, mógł być on spowodowany ruchami uskoku. Biorąc pod uwagę możliwość powstania strefy rozluźnionej w podłożu zapory (na skutek infiltracji wód podziemnych spowodowanych odpompowaniem wody z pobliskiego wyrobiska) taki wstrząs mógł łatwo doprowadzić do utraty stateczności zapory. Katastrofa nastąpiła w końcowej fazie budowy w trakcie podwyższania korpusu grobli o 3,2 m przy poziomie osadów i wody nadosadowej o 25 cm niższym niż poziom korony (ok. 20 m). Przekrój wzdłuż osi zapory w miejscu katastrofy 1. korona zapory 2. korpus zapory 3. aluwia 4. hipotetyczna strefa rozluźnienia 5. hipotetyczne przysklepienia (w przypadku wstrząsu powód zapadania) 6. zwietrzelina 7. uskok 8. piaskowiec pstry Jako przyczynę katastrofy należy traktować brak należytego rozpoznania budowy podłoża, a w szczególności pominiecie w pierwotnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wspomnianego żywego uskoku. Jeśli chodzi o płytkie podłoże, to brak potwierdzenia przez dodatkowe wiercenia założeń przyjętych w projekcie (jednorodność podłoża w obrębie niebezpiecznych powierzchni poślizgu) mógł zmniejszyć przewidziany projektem zapas bezpieczeństwa.

7 Zapora Waco Jednorodna zapora ziemna o długości 5500 m i wysokości 43 m zbudowana w 1961 r. w USA. Zapora Waco przekroje: a) projekt wyjściowy b) po osunięciu skarpy c) odbudowa: 1 stary nasyp pozostawiony do rzędnej 137 W październiku 1961 r. w końcowej fazie budowy pojawiły się pęknięcia na skarpie odpowietrznej zapory. Ruch mas ziemnych był powolny, później na początku listopada przyspieszony, korona zapory obniżyła się o 5 m, a skarpa odpowietrzna na długości 230 m przesunęła się poziomo o 6 m. Strefa zsuwu rozciąga się poprzecznie na szerokości 250 m. Po wypadku zauważono, że łupki ilaste stanowiace podłoże zapory były w miejscu osuwiska ułożone inaczej niż pod pozostałą jej częścią. Jedna z warstw była nad odcinku między płaszczyznami ścięcia, ograniczającymi z oby stron osuwisko, podniesiona wyżej. Analiza osuwiska i badania laboratoryjne wykazały bardzo małą wytrzymałość resztkową tej warstwy iłołupków. Poza tym jej poziome uwarstwienie doprowadziło do powstania rozległej strefy wysokiego ciśnienia w porach. Szczęśliwie zbiornik nie był jeszcze napełniony i nie doszło do katastrofy. Zapora Waco - geologia

8 Zapora San Fernando Trzęsienie ziemi 9 lutego 1971 r. spowodowało przemieszczenie korony (ok. 1,50 m poziomo i 0,8 m w pionie) i skarpy odpowietrznej (ok. 2 m poziomo) górnej zapory San Fernando. W dolnej zaporze San Fernando nawodnienie piaszczystego nasypu zapoczątkowało powstanie znacznego obsunięcia umocnień odwodnych. Na szczęście nie doszło do przelania wody przez żadną z obu zapór, lecz pozostałe wzniesienia korony zapór ponad zwierciadłem wody były już bardzo małe. Dolna zapora San Fernando a) przekrój po wstrząsie b) odtworzony przekrój pierwotny Zapora Sheffild Zapora ziemna o wysokości maksymalnej 7,5 m zabudowana z piasków pylastych i pyłów piaszczystych pobranych z czaszy zbiornika i zagęszczonych przez ruch sprzętu do sypania po nasypie. Skarpę odwodną chroniło umocnienie betonowe ułożone na ekranie iłowym, przedłużonym w wykopie przez piaski pylaste podłoża, aż do piaskowca. poziom piętrzenia Zapora Sheffild przekrój: 1 umocnienie betonowe, 2 ił, 3 piasek pylasty-pył piaszczysty, 4 powierzchnia piezometryczna Wskutek trzęsienia ziemi w Santa Barbara w dniu 29 czerwca 1925 r. zapora uległa przerwaniu na skutek zsuwu skarpy odpowietrznej po prawie poziomej płaszczyźnie w sąsiedztwie podstawy zapory. Zsuw spowodowało upłynnienie warstwy piasku w podłożu.

9 Zapora Oros Zaporę ziemną zbudowano na półpustynnym, północnym wschodzie Brazyli, o nieregularnych, bardzo zmiennych w latach opadach, by stworzyć duży zbiornik zmniejszający skutki niszczących okresów suszy na polach uprawnych. Zlewnia o powierzchni km 2 składa się z gruntów granitowych odsłoniętych. Współczynnik spływu powierzchniowego jest wysoki, a więc wezbrania są bardzo gwałtowne i rzeka wysycha na 6 miesięcy w roku. Bezpośrednio poniżej zapory w strefie wyraźnego zwężenia koryta uformował się wybój który jest przyczyną niezwykłego zakrzywienia osi zapory. Wysokość zapory wynosi 54 m. Zapora Ors przekrój poprzeczny przed katastrofą 1;5 narzut kamienny, 2;6 piasek,3 ił, 4 skała, 7 iniekcje cementowe Trudności administracyjne spowodowały opóźnienie tempa budowy zapory, a wezbranie w roku 1960 było wczesne i znaczne. Od tego momentu zaczyna się dramatyczny wyścig między budowniczymi zapory a deszczem. mimo zbudowania prowizorycznej grodzy na koronie nasypu przeszło 500 mln m 3 wody w pięć dni wypełnia ograniczona pojemność zbiornika. Rano 26 marca woda zaczyna się przelewać warstwą o grubości 35 cm przez koronę na całej jej długości. Następnie tworzy się wyrwa w centralnej części, erozja postępuje bardzo szybko, rozmywając nasyp aż do skały podłoża. Cała objętość wody uwolnionej w ciągu 30 godzin ocenia się na 1 mld m 3, co oznacza średnie natężenie przepływu rzędu m 3 /s. Objętość nasypu rozmytego wynosiła około 1 mln m 3. Zapora Da Cunha i Oliveira Dwie jednorodne zapory uległy zniszczeniu przez przelanie wody. Były one położone na tej samej rzece, a fala powstała po przerwaniu zapory Da Cunha spowodowała awarię zapory Oliveira, położonej 10 km niżej. Obydwie zapory zbudowano pod koniec lat 50-tych i pracowały ponad 15 lat bardzo dobrze. Zapora Da Cunha widok zapory po katastrofie

10 Ponieważ głównym zadaniem obu zapór była produkcja energii elektrycznej, instrukcje eksploatacyjne wymagały utrzymania piętrzenia na najwyższym poziomie, tak by dysponować maksymalnym spadem na turbinach. Na instrukcjach tych w których nie doceniono możliwości przelania się wody przez koronę przy dużym wezbraniu, ciąży odpowiedzialność za katastrofę. Dodatkowo trzeba odnotować, że technicy odpowiedzialni za otwieranie zasuw przelewów wyszli z elektrowni na obiad i po południu nie mogli wrócić ponieważ drogę dojścia odciął im szybki przybór wód. Raport z dochodzenia podaje, że: przelewanie się wód przez zaporę Da Cunha trwało ponad 7 godzin do chwili jej przerwania, a pół godziny póżniej została przerwana zapora Oliveira. Przez zaporę Da Cunha woda przelewała się warstwą 1,26 m, a przez Oliveira 1,30 m. Zapora Hell Hole (USA) Zniszczenie kamienno-narzutowej zapory nastąpiło w trakcie budowy. W ciągu 24 godzin stan wody w zbiorniku ustalił się na poziomie 22 m powyżej aktualnie aktualne osiągniętej rzędnej pochyłego rdzenia. Wody wezbraniowe odpłynęły przez sztolnię obiegową i częściowo filtrując przez narzut kamienny (przepływ 350 m 3 /s) bez objawów erozji. Zapora Hell Hole przebieg zniszczenia

11 Następnie poziom spiętrzenia wzrósł do 30 m ponad poziom rdzenia a przepływ przez narzut osiągnął 500 m 3 /s i zaczęła formować się dziura w skarpie odpowietrznej na poziomie linii depresji powiększając się szybko i powodując wsteczną erozję wzdłuż tej linii. po osiągnięciu przez erozję skarpy odwodnej narzutu rozpoczęło się przelewanie. Przepływ rośnie gwałtownie do 7000 m 3 /s i trwa przez około godzinę, podczas wyrwa pogłębia się aż do poziomu wierzchu rdzenia. Zapora Biała Dresna Korona zapory ma szerokość 4,0 m i została wzniesiona 1,6 m ponad poziom najwyższej wody w zbiorniku. Skarpę odwodną złamano dwoma ławeczkami dolną o szerokości 1,5 m i górną o szerokości 1,0 m. Nachylenie jest zmienne, od 1:2 w dolnej części zapory do 1:1,5 w części od górnej półki do korony. Skarpą odwodną zabezpieczono 30 cm warstwą bruku granitowego na 40 cm podsypce żwirowej. Ekran szczelny wykonano z gliny piaszczystej oraz drewnianą ścianka szczelną o głębokości 2,0 m. Skarpa odpowietrzna miała nachylenie 1:1,5 i była obsiana trawą. Widok na zaporę Biała Dresna po katastrofie W dniu 18 września 1916 r. spostrzeżono duże przesiąki wody na skarpie odpowietrznej i wyciek wody w komorze zasuw. Wyrwa w zaporze stale ulegała powiększeniu, aż do całkowitego zniszczenia korpusu zapory. Po wypłynięciu w ciągu 30 min 250 tys m 3 zbiornik się opróżnił. Woda zmiotła wysoki las poniżej zapory i wyerodowała tysiące metrów sześciennych piasku i żwiru oraz tysiące głazów granitowych z których największe miały po 10 m 3 objętości. Straty były ogromne: zginęło 60 osób, zostało zniszczonych wiele domów i fabryk, ponad 400 osób straciło dach nad głową.

12 Widok zapory bezpośrednio po katastrofie

SPOSOBY DORAŹNEJ OCHRONY OBWAŁOWAŃ PODCZAS AKCJI PRZECIWPOWODZIOWEJ

SPOSOBY DORAŹNEJ OCHRONY OBWAŁOWAŃ PODCZAS AKCJI PRZECIWPOWODZIOWEJ SPOSOBY DORAŹNEJ OCHRONY OBWAŁOWAŃ PODCZAS AKCJI PRZECIWPOWODZIOWEJ WŁOCŁAWEK, MAJ 2009 SPOSOBY DORAŹNEJ OCHRONY OBWAŁOWAŃ PODCZAS AKCJI PRZECIWPOWODZIOWEJ Jako doraźne zabezpieczenia obwałowań traktować

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski BUDOWLE HYDROTECHNICZNE Wykład 4 Zapory ziemne dr inż. Ireneusz Dyka pok. 3.34 [ul. Heweliusza 4] http://pracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY PROJEKT GEOTECHNICZNY Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 3 1.2. Podstawy prawne... 3 1.3. Lokalizacja obiektu... 3 2. Analiza sposobu posadowienia w oparciu o dokumentację badań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. Wstęp... 2 1.1. Podstawa opracowania... 2 1.2. Cel i zakres opracowania... 2 1.3. Wykorzystane materiały... 2 2. Dane ogólne... 3 2.1. Położenie obiektu... 3 2.2. Stan prawny nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania 4 2. Zakres opracowania 4 3. Stan istniejący ubezpieczeń linii brzegowej 4 4. Granice własności 5 5. Wycinka drzew i krzewów 5 6. Projektowana

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Zadanie 4: Zadanie 5:

Zadanie 2. Zadanie 4: Zadanie 5: Zadanie 2 W stanie naturalnym grunt o objętości V = 0.25 m 3 waży W = 4800 N. Po wysuszeniu jego ciężar spada do wartości W s = 4000 N. Wiedząc, że ciężar właściwy gruntu wynosi γ s = 27.1 kn/m 3 określić:

Bardziej szczegółowo

Geozagrożenia enia w budownictwie i zagospodarowaniu przestrzennym na wilanowskim odcinku Skarpy Warszawskiej

Geozagrożenia enia w budownictwie i zagospodarowaniu przestrzennym na wilanowskim odcinku Skarpy Warszawskiej GEOBEZPIECZEŃSTWO I GOSPODARKA WODNA NA TERENIE DZIELNICY WILANÓW Geozagrożenia enia w budownictwie i zagospodarowaniu przestrzennym na wilanowskim odcinku Skarpy Warszawskiej mgr Grzegorz Ryżyński Laboratorium

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr IR-503/O/NZW/32/10 zawartej pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Firmą PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Witold Sterpejkowicz-Wersocki Katedra Hydrotechniki PG

Dr inż. Witold Sterpejkowicz-Wersocki Katedra Hydrotechniki PG OBLICZENIA FILTRACJI PRZEZ KORPUS I PODŁOŻE ZAPORY ZIEMNEJ Dr inż. Witold Sterpejkowicz-Wersocki Katedra Hydrotechniki PG OBLICZENIA FILTRACYJNE składają się z: 1) jednostkowego wydatku filtracyjnego (q)

Bardziej szczegółowo

Filtracja - zadania. Notatki w Internecie Podstawy mechaniki płynów materiały do ćwiczeń

Filtracja - zadania. Notatki w Internecie Podstawy mechaniki płynów materiały do ćwiczeń Zadanie 1 W urządzeniu do wyznaczania wartości współczynnika filtracji o powierzchni przekroju A = 0,4 m 2 umieszczono próbkę gruntu. Różnica poziomów h wody w piezometrach odległych o L = 1 m wynosi 0,1

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Instytut Budownictwa Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Projektowanie geotechniczne na podstawie

Bardziej szczegółowo

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Fundamentowanie Ćwiczenie 1: Odwodnienie wykopu fundamentowego Przyjęcie i odprowadzenie wód gruntowych

Bardziej szczegółowo

Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne

Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne Ścianki szczelne Ściankami szczelnymi nazywamy konstrukcje składające się z zagłębianych w grunt, ściśle do siebie przylegających. Ścianki tymczasowe potrzebne jedynie w okresie wykonywania robót, np..

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością według ISO 9001: 2008. mgr inż. Marek Inerowicz Certyfikat PKG nr 69. mgr inż. Marcin Sylka. techn. Stanisław Strugalski

System Zarządzania Jakością według ISO 9001: 2008. mgr inż. Marek Inerowicz Certyfikat PKG nr 69. mgr inż. Marcin Sylka. techn. Stanisław Strugalski Egz. System Zarządzania Jakością według ISO 9001: 2008 Przedsiębiorstwo Badawcze GEOSTAB Sp. z o.o. 80-260 Gdańsk Rodzinna 17 Certyfikat Nr 3 Polskiego Komitetu Geotechniki Koncepcja wykonania drogi łączącej

Bardziej szczegółowo

Odbudowa muru oporowego na rz. Sadówka w m. Sady Górne w km (posesja nr 24) I. Część opisowa.

Odbudowa muru oporowego na rz. Sadówka w m. Sady Górne w km (posesja nr 24) I. Część opisowa. I. Część opisowa. II. III. Kosztorys inwestorski SST. Kosztorys inwestorski SST. S P I S T R E Ś C I : 1. Wiadomości wstępne. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Cel i zakres opracowania. 1.3 Lokalizacja inwestycji.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń WYTYCZNE TECHNICZNE ZAMKNIĘCIA SKŁADOWISKA KWATERY ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH STANOWIĄCEJ ELEMENT MIEJSKIEGO SKŁADOWISKA

Bardziej szczegółowo

ST-25 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA - WYKOPY W GRUNCIE NIESPOISTYM

ST-25 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA - WYKOPY W GRUNCIE NIESPOISTYM Specyfikacja Techniczna - ST-25 Przyłącza - wykopy w gruncie niespoistym 254 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-25 PRZYŁĄCZA - WYKOPY W GRUNCIE NIESPOISTYM Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

MYLOF Zobacz film http://vimeo.com/31451910. Stopień Mylof z lotu. Hilbrycht

MYLOF Zobacz film http://vimeo.com/31451910. Stopień Mylof z lotu. Hilbrycht MYLOF Zobacz film http://vimeo.com/31451910 Stopień Mylof z lotu ptaka. Zdjęcie K. Hilbrycht Stopień wodny Mylof, połoŝony w km 133+640 (129+600 wg starego kilometraŝu) rzeki Brdy, składa się z następujących

Bardziej szczegółowo

GEOWIERT. geotechniczna

GEOWIERT. geotechniczna Głuchołazy,pl.Zgody 1 budynek mieszkalny wielorodzinny GEOWIERT Usługi Geologiczne Rok założenia 1987r Adres: 45-521 Opole-Grudzice,ul.Borowskiego 7 Tel./fax (077) 454-83-42 Telefon komórkowy 0602 643071

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY PRZEDMIAR ROBÓT MAPA SYTUACYJNA RYS. NR 1 MAPA EWIDENCYJNA RYS. NR 2 7, MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA ZAKRES ROBÓT RYS. 8 15 PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-1 RYS. NR 16 PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT

OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT I. Opis do przedmiaru robót II. Obliczenia do przedmiaru robót (pozycja przedmiaru) III. Bilans mas ziemnych tabela Nr 1 1 I. Opis do przedmiaru robót Przedmiotem przedmiaru robót

Bardziej szczegółowo

ST-K.09 Roboty ziemne-nasypy

ST-K.09 Roboty ziemne-nasypy ST-K.09 Roboty ziemne-nasypy Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania ST...2 1.3. Zakres robót objętych ST...2 1.4. Określenia podstawowe...2 1.5. Ogólne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Piotr Montewski

PRZEDMIAR ROBÓT. Piotr Montewski PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Remont wału przeciwpowodziowego Lewy wał rzeki Uszwicy- usuwanie szkód powodziowych w km 8+500-9+000 Kod CPV 45246200-5 - Budowa wałów rzecznych 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych

Bardziej szczegółowo

.&>* / Kraków, 05.10. 2003 r. Gminy w Chrzanowie. A1.Henryka 20. 32-500 Chrzanów. W załączeniu przesyłam sprawozdanie z wykonanej

.&>* / Kraków, 05.10. 2003 r. Gminy w Chrzanowie. A1.Henryka 20. 32-500 Chrzanów. W załączeniu przesyłam sprawozdanie z wykonanej .&>* / Kraków, 05.10. 2003 r. Urząd Gminy w Chrzanowie A1.Henryka 20 32-500 Chrzanów Na ręce Burmistrza m.chrzanowa Pana Ryszarda Kosowskiego W załączeniu przesyłam sprawozdanie z wykonanej przeze mnie

Bardziej szczegółowo

Stateczność zapory Czaniec przy uwzględnieniu wykonywanej przesłony antyfiltracyjnej

Stateczność zapory Czaniec przy uwzględnieniu wykonywanej przesłony antyfiltracyjnej XIII Konferencja Naukowa - Korbielów 2001 Metody Komputerowe w Projektowaniu i Analizie Konstrukcji Hydrotechnicznych Stateczność zapory Czaniec przy uwzględnieniu wykonywanej przesłony antyfiltracyjnej

Bardziej szczegółowo

Gmina Kłobuck ul. 11-go Listopada Kłobuck

Gmina Kłobuck ul. 11-go Listopada Kłobuck TEMAT: Zagospodarowanie terenu przy budynku biurowym przy ul. Zamkowej w Kłobucku. Działka nr: 371/16. STADIUM I CZĘŚĆ: PROJEKT BUDOWLANY Projekt architektoniczno-budowlany Kanalizacja deszczowa INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

gdzie: 2. MATERIAŁY (GRUNTY)

gdzie: 2. MATERIAŁY (GRUNTY) D-03.00.00 ROBOTY ZIEMNE WYKOPY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT II - IV 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Prezydenta Miasta Płocka w zakresie poprawy bezpieczeństwa powodziowego w Mieście

Działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Prezydenta Miasta Płocka w zakresie poprawy bezpieczeństwa powodziowego w Mieście Działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Prezydenta Miasta Płocka w zakresie poprawy bezpieczeństwa powodziowego w Mieście W 2010-2013 roku miasto Płock przeżywało dziesięciokrotnie

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed powodzią

Ochrona przed powodzią Ochrona przed powodzią Zajęcia Temat liczba godzin 1 Charakterystyka zjawisk powodziowych, formowanie fali powodziowej (2,5) 2 Ochrona przeciwpowodziowa w zbiornikach wodnych, sterowanie przebiegiem (2,5)

Bardziej szczegółowo

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3. Projekt muru oporowego

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3. Projekt muru oporowego Rok III, sem. VI 1 ZADANIE PROJEKTOWE NR 3 Projekt muru oporowego Według PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Ściany oporowe budowle utrzymujące w stanie statecznym uskok

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 14 Spis treści: CZĘŚĆ OPISOWA... 16 1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego.... 16 2. Forma architektoniczna obiektu.... 16 3. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R ROBÓT

P R Z E D M I A R ROBÓT STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R ROBÓT Budowa: Opaska z kamienia łamanego w Ustroniu Morskim km 322 wraz ze zjazdem technolog. z ul. Nadbrzeżnej Obiekt: Opaska brzegowa z kamienia łamanego

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Zwolski

dr inż. Jarosław Zwolski dr inż. Jarosław Zwolski Podtorze kolejowa budowla ziemna wraz z urządzeniami ją zabezpieczającymi, ochraniającymi i odwadniającymi, podlegająca oddziaływaniom eksploatacyjnym, wpływom klimatycznym oraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instytucja opracowująca kosztorys: mgr inż. Sławomir SZYMAŃSKI. mgr inż. Stanisław WOJTAS

Przedmiar robót. Instytucja opracowująca kosztorys: mgr inż. Sławomir SZYMAŃSKI. mgr inż. Stanisław WOJTAS Przedmiar robót Zabudowa wyrwy w obwałowaniu Portu Kraków Płaszów wraz z przywróceniem wału do należytego stanu technicznego na odcinku od km 00+000 do km 00+420 (wzdłuż ul. Na Zakolu Wisły) Data: 25/02/2011

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 23 D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B 02 kod 45111200

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B 02 kod 45111200 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B 02 kod 45111200 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJWES PROJWES S.C. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Józef Wesołowski, mgr inż. Mariusz Wesołowski 46-073 Mechnice, Al. Róż 18, tel./fax /077/ 44-04-884 e-mail projwes@o2.pl REGON

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

D - 02.01.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D - 02.01.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE D - 02.01.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych podczas

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Koncepcja programowo- przestrzenna

Koncepcja programowo- przestrzenna Załącznik nr 2b do SIWZ Koncepcja programowo- przestrzenna 1. Opis stanu istniejącego zbiornika położonego w oddziale 146 b,c,f na powierzchni 6,42 ha Istniejący zbiornik zajmuje powierzchnię około 3,20

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY ZIEMNE KOD CPV

D ROBOTY ZIEMNE KOD CPV D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45111200-0 D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

Zestaw cen jednostkowych dla wycen obiektów technicznych proponowanych w opracowaniach:

Zestaw cen jednostkowych dla wycen obiektów technicznych proponowanych w opracowaniach: Zestaw cen jednostkowych dla wycen obiektów technicznych proponowanych w opracowaniach: Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Sanu (wraz ze zlewnią Wisłoka) Analiza programu inwestycyjnego w zlewni

Bardziej szczegółowo

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OPRACOWAŁ: mgr Kazimierz Milanowski inż. Przemysław Milanowski Kraków grudzień 2010

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr IR-503/D/NZOt/9/10 zawartej pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Firmą INWDAR-PROJEKT Dariusz

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE KANAŁU ODPŁYWOWEGO STOPNIA WODNEGO W STRASZYNIE PRZED ZJAWISKAMI SUFOZYJNYMI

ZABEZPIECZENIE KANAŁU ODPŁYWOWEGO STOPNIA WODNEGO W STRASZYNIE PRZED ZJAWISKAMI SUFOZYJNYMI dr hab. inż. Adam BOLT, prof. nadzw. PG; dr inż. Wojciech SZUDEK, dr inż. Remigiusz DUSZYŃSKI Politechnika Gdańska, WILiŚ, Katedra Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej dr inż.tadeusz SUKOWSKI Pracownia

Bardziej szczegółowo

Bariery drogowe: chronią czy zagrażają?

Bariery drogowe: chronią czy zagrażają? Szczególne warunki stosowania drogowych barier ochronnych w obszarach górskich Bariery drogowe: chronią czy zagrażają? Opracował: Warszawa, 03 marca 2011 r. Marek Bujalski, tel.: +48 602 795 054 mail:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BD-02 CZYSZCZENIE I ODTWORZENIE ROWÓW

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BD-02 CZYSZCZENIE I ODTWORZENIE ROWÓW BD-02 Czyszczenie i odtworzenie rowów 22 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BD-02 CZYSZCZENIE I ODTWORZENIE ROWÓW BD-02 Czyszczenie i odtworzenie rowów 23 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE

PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE BYDGOSZCZ, LISTOPAD 2011 WPROWADZENIE : UWARUNKOWANIA HYDROTECHNICZNE REWITALIZACJI BWW ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM STAREGO KANAŁU BYDGOSKIEGO Ludgarda Iłowska CIEKI W OBSZARZE

Bardziej szczegółowo

Data: luty 2015r. CZĘŚĆ TEKSTOWA

Data: luty 2015r. CZĘŚĆ TEKSTOWA OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanego wodociągu w Jaroszowej Woli w ul. Głównej na odcinku od ul. Ogrodowej w kierunku Wągrodna na dz. ew. nr 87,75/2, 73/18, 73/13 Data: luty 2015r. CZĘŚĆ TEKSTOWA 1.0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Karta rejestracyjna osuwiska

Karta rejestracyjna osuwiska Karta rejestracyjna osuwiska 1. Numer ewidencyjny 1/Ru 2. Lokalizacja osuwiska: 1. Miejscowość: 2. Gmina: Poniecice 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) M3461Ad3; Poniecice 8. Kraina geograficzna:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Strona SYKAL

PRZEDMIAR Strona SYKAL PRZEDMIAR 187-00-000 Strona 3 01-10-2007 1 460 KNR 712-01-11-01-00-9 Piaskowanie powierzchni metalowych zamknięć jazu (konserwacja zamknięć) m² 50,575 10 Powierzchnia (4*4,25*2)*1,4+0,35*2*4,25 50,575

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00.00 Roboty ziemne

ST- 01.00.00 Roboty ziemne ST- 01.00.00 Roboty ziemne ST- 01.00.01 Wykopy ST- 01.00.02 Zasyp ST- 01.00.03 Nasyp ST- 01.00.04 Plantowanie, humusowanie i obsiew mieszanką traw str. 50 ST-01.00.01 Wykopy 1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI...

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Z E S P Ó Ł U S Ł U G G E O L O G IC Z N O - T E C H N IC Z N Y C H " H G S - E K O (HYDR OGEOLOGIA - GEOTEC HNIKA - S UR OW C E - EKOLOGIA) 38-400 KROSNO ul.czajkowskiego 55 tel/fax / 0-13/ 436-67-75

Bardziej szczegółowo

1. ROBOTY PRZYGOTOWCZE-CPV 45111000-8-ROZDZIAŁ 01 2. FUNDAMENTOWANIE-CPV -45221111-3-ROZDZIAŁ 11

1. ROBOTY PRZYGOTOWCZE-CPV 45111000-8-ROZDZIAŁ 01 2. FUNDAMENTOWANIE-CPV -45221111-3-ROZDZIAŁ 11 Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt REMONT MOSTU NA POTOKU "SOPOTNIA MAŁA" W CIAGU DROGI GMINNEJ DO" ŁYSNI" W SOPOTNI Kod CPV CPV -45221111-3 -45111000-8 -45233120-6

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 2 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie D-04.01.01 04.03.01 SPIS TREŚCI D-04.01.01 KORYTO WRAZ

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U WYKOPY POD FUNDAMENTY

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U WYKOPY POD FUNDAMENTY WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOPY POD FUNDAMENTY 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami. 2.

Bardziej szczegółowo

ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne

ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania ST...2 1.3. Ogólny zakres robót objętych ST...2 1.4. Określenia podstawowe...2

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYBRANYCH PRAC WYKONANYCH PRZEZ RZGW W ROKU 2011

PREZENTACJA WYBRANYCH PRAC WYKONANYCH PRZEZ RZGW W ROKU 2011 PREZENTACJA WYBRANYCH PRAC WYKONANYCH PRZEZ RZGW W ROKU 2011 Remont umocnienia brzegowego rzeki Łeby w km 15+680 15+740 w m. Gać, gmina Główczyce, powiat słupski Cel: zabezpieczenie przed dalszą erozją

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława)

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława) G E O L badania geologiczne ul. Świeża 7a; 54-060 Wrocław NIP 894-172-74-83 tel./fax. (071) 351 38 83; tel. kom. (0601) 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat: Kanalizacja sanitarna

Bardziej szczegółowo

2. Lokalizacja obiektu i charakterystyka jego części podziemnej

2. Lokalizacja obiektu i charakterystyka jego części podziemnej 1. Wprowadzenie. Dane wyjściowe Na czas wykonania wykopów budowlanych pod projektowany obiekt krytego basenu w Oławie zachodzi konieczność okresowego obniżenia zwierciadła wód gruntowych. na obszarze projektowanego

Bardziej szczegółowo

UO "WILBUD" Ul. Benedyktyńska 25, 58-405 Krzeszów PROJEKT BUDOWLANY

UO WILBUD Ul. Benedyktyńska 25, 58-405 Krzeszów PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W CZARNOWIE DZ. NR 267 Lokalizacja: Zamawiający: Czarnów, dz. nr 267 obręb Czarnów Jednostka ewidencyjna Kamienna Góra obszar wiejski projektowa Jednostka : Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 5.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 5.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 5.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. I -V ST 5.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa kanału deszczowego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km OPIS TECHNICZNY Do dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3336 D Ścinawka Górna Ścinawka Średnia wraz z przebudową skrzyŝowania z drogą wojewódzką nr 387 km 0 + 000 0 + 225, długość

Bardziej szczegółowo

dr inż. Ireneusz Dyka pok. 3.34 [ul. Heweliusza 4] http://pracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl

dr inż. Ireneusz Dyka pok. 3.34 [ul. Heweliusza 4] http://pracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Budowle hydrotechniczne Wykład 12 Budowle hydrotechniczne w ochronie przeciwpowodziowej dr inż. Ireneusz

Bardziej szczegółowo

Dane hydrologiczne do projektowania zbiorników wielozadaniowych i stopni piętrzących wraz z obiektami towarzyszącymi

Dane hydrologiczne do projektowania zbiorników wielozadaniowych i stopni piętrzących wraz z obiektami towarzyszącymi Dane hydrologiczne do projektowania zbiorników wielozadaniowych i stopni piętrzących wraz z obiektami towarzyszącymi dr inż. Anna Maksymiuk-Dziuban Klasa budowli hydrotechnicznych W Polsce obowiązuje rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ST-K.07 Roboty ziemne-wykopy (grunty kat. I-IV)

ST-K.07 Roboty ziemne-wykopy (grunty kat. I-IV) ST-K.07 Roboty ziemne-wykopy (grunty kat. I-IV) Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania ST...2 1.3. Zakres robót objętych ST...2 1.4. Określenia podstawowe...2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-M-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1441 S UJSOŁY ZŁATNA/ W KM 3+127 W MIEJSCOWOŚCI ZŁATNA USZKODZONEGO W TRAKCIE POWODZI W MAJU 2010r 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: Celem

Bardziej szczegółowo

Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów

Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów Spotkanie informacyjno - konsultacyjne 29 październik 2012 Obszar działania RZGW Wrocław Obszar działania RZGW we Wrocławiu wynosi 40 tys. km² (ok. 12,6 % powierzchni

Bardziej szczegółowo

Projekt odbudowy mostu w ciągu drogi gminnej ( działka nr 179/6) nad potokiem Czerwionka w km 9+070 w m. Czerwieńczyce OPIS TECHNICZNY

Projekt odbudowy mostu w ciągu drogi gminnej ( działka nr 179/6) nad potokiem Czerwionka w km 9+070 w m. Czerwieńczyce OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu odbudowy mostu drogowego w ciągu drogi gminnej (dz. nr 179/6), nad potokiem Czerwionka w km 9+070, w m. Czerwieńczyce 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 1. WPROWADZENIE 41 2. DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO INŻYNIERSKIE.. 43 2.1. Wymagania ogólne dokumentowania badań. 43 2.2. Przedstawienie danych

Bardziej szczegółowo

Roboty fundamentowe poniżej poziomu wód gruntowych

Roboty fundamentowe poniżej poziomu wód gruntowych Roboty fundamentowe poniżej poziomu wód gruntowych Wykonywanie fundamentów bezpośrednich poniżej poziomu występowania wód gruntowych wymaga zazwyczaj obniżenia jej zwierciadła na okres prowadzonych prac

Bardziej szczegółowo

SST 002 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE

SST 002 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE SST 002 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania.

3. Przedmiot opracowania. - 2 3. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branŝy drogowej na: - przebudowę nawierzchni ulicy; - przebudowę chodnika; - przebudowę dojść do budynków mieszkalnych. 4. Stan

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. nr 1 - Plan sytuacyjno wysokościowy Rys. nr 2 - Profil i przekroje dojazdów Rys. nr 3 - Widok ogólny i przekroje przepustu Rys.

Bardziej szczegółowo

Metody wgłębnego wzmocnienia podłoża pod nasypami drogowymi

Metody wgłębnego wzmocnienia podłoża pod nasypami drogowymi Zakład Dróg i Mostów Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Rzeszowska Metody wgłębnego wzmocnienia podłoża pod nasypami drogowymi Paweł Ślusarczyk www.knd.prz.edu.pl PLAN PREZENTACJI:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463 Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania

Bardziej szczegółowo

Zał. 7.2 Karty rejestracyjne osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w rejonie projektowanej inwestycji

Zał. 7.2 Karty rejestracyjne osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w rejonie projektowanej inwestycji Zał. 7.2 Karty rejestracyjne osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w rejo projektowanej inwestycji KARTA REJESTRACYJNA TERENU ZAGROŻONEGO RUCHAMI MASOWYMI 1. Numer identyfikacyjny: 0 0 2

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. CPV: Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów

Przedmiar Robót. CPV: Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów Inwestor: Jednostka projektowa: progeo Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o. pl. M.J. Piłsudskiego 1 55-100 Trzebnica progeo sp. z o.o. 50-541 Wrocław, Al. Armii Krajowej 45 tel. 071

Bardziej szczegółowo

Ponadto przy jazie farnym znajduje się prywatna elektrownia wodna Kujawska.

Ponadto przy jazie farnym znajduje się prywatna elektrownia wodna Kujawska. HYDROWĘZEŁ BYDGOSZCZ Hydrowęzeł Bydgoszcz, znajdujący się w administracji RZGW Gdańsk, tworzą śluza i dwa jazy na rzece Brdzie skanalizowanej (drogi wodnej Wisła - Odra). Hydrowęzeł Bydgoszcz położony

Bardziej szczegółowo

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. Specyfikacje Techniczne D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA ZBOCZY. Lech Wysokiński WYSOCZYZN I DOLIN RZECZNYCH. XI Międzynarodowe Targi Geologiczne GEO-EKO-TECH Warszawa, 2013 r.

PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA ZBOCZY. Lech Wysokiński WYSOCZYZN I DOLIN RZECZNYCH. XI Międzynarodowe Targi Geologiczne GEO-EKO-TECH Warszawa, 2013 r. PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA ZBOCZY WYSOCZYZN I DOLIN RZECZNYCH Lech Wysokiński Zbigniew Frankowski XI Międzynarodowe Targi Geologiczne GEO-EKO-TECH Warszawa, 2013 r. Krawędź ę doliny rzecznej na podstawie

Bardziej szczegółowo

BUDOPROJEKT PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY Aleksander KALETKA

BUDOPROJEKT PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY Aleksander KALETKA BUDOPROJEKT PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY Aleksander KALETKA 34-382 BYSTRA tel. 693069706 BYSTRA 210 NIP 553-135-99-14 konto mbank: 05114020040000330246404958 REGON 070763172 e-mail: budoprojekt@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B.02.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie: robót

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna Dotycząca oceny stanu technicznego nabrzeża Wyspy Puckiej, na cyplu Przekop Parnicki Kanał Rybny, długości ca 154 m

Ekspertyza techniczna Dotycząca oceny stanu technicznego nabrzeża Wyspy Puckiej, na cyplu Przekop Parnicki Kanał Rybny, długości ca 154 m Ekspertyza techniczna Dotycząca oceny stanu technicznego nabrzeża Wyspy Puckiej, na cyplu Przekop Parnicki Kanał Rybny, długości ca 154 m Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin Zakład Usług Komunalnych ul.

Bardziej szczegółowo

JAMROTECH Sp. z o.o. II. PRZEDMIAR ROBÓT. Umowa: Nr WI-PI.7011.229.1.2012 z dnia 15.11.2012r. Nr uprawnień budowlanych

JAMROTECH Sp. z o.o. II. PRZEDMIAR ROBÓT. Umowa: Nr WI-PI.7011.229.1.2012 z dnia 15.11.2012r. Nr uprawnień budowlanych JAMROTECH Sp. z o.o. ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszów Tel. kom.: (+48) 606-726-118, tel. / fax: (+48) 17 86-11-134 NIP: 813-367-20-85, REGON: 180833938, KRS: 0000416819 Adres e-mail: kontakt@jamrotech.pl,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE o Poj. 9m 3

PROJEKT BUDOWLANY. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE o Poj. 9m 3 PROJEKT BUDOWLANY DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE o Poj. 9m 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Część opisowa projektu 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

- 7 - SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. Wiadomości ogólne 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Podstawy opracowania 1.3. Lokalizacja inwestycji 2. Ogólny opis stanu technicznego 3. Rozwiązania projektowe

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA rodzaj dokumentacji: DOKUMENTACJA TECHNICZNA zadanie: REMONTU PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI UL. BOCZNA W MIEJSCOWOŚCI CHRUSZCZOBRÓD obiekt: nr działek: Chruszczobród, ul. Boczna, gm. Łazy działki nr 6041, obręb

Bardziej szczegółowo

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo