Instrukcja Instalacji. Węzeł cieplny DSA 2 MAXI. 1.0 Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Instalacji. Węzeł cieplny DSA 2 MAXI. 1.0 Spis treści"

Transkrypt

1 Instrukcja Instalacji 1.0 Spis treści 1.0 Spis treści Zalecenia dotyczące bezpiecznego użytkowania wyrobu Opis systemu Ogólne informacje o węzłach cieplnych Przykładowy schemat technologiczny węzła cieplnego DSA 2 MAXI Schematy elektryczne Widoczne komponenty węzła cieplnego Instalacja i rozruch węzła cieplnego - krok po kroku Zdejmowanie paneli osłonowych Zabezpieczająca osłona z kartonu Zdejmowanie węzła cieplnego z palety Transport węzła cieplnego do miejsca instalacji Miejsce instalacji Regulacja wysokości Podłączenia rurociągów Kierunki połączeń Wymiary króćców przyłączeniowych Połączenia elektryczne Ustawienia sterownika Wyświetlacz sterownika i używane symbole Obsługa sterownika Ustawianie daty i godziny Ustawianie krzywej grzewczej Ustawianie ograniczenia temperatury na zasilaniu Sterowanie ręczne Rozruch z jednym obiegiem Wyświetlanie wskazań czujników Alarmy Zmiana ekranu domyślnego na wyświetlaczu na ekran preferowany przez użytkownika Ustawienie wymaganej temperatury pomieszczenia Ustawienie wymaganej temperatury ciepłej wody użytkowej Podstawowe parametry ustawienia fabryczne Uruchomienie Diagnostyka usterek...24 Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 1

2 2.0 Zalecenia dotyczące bezpiecznego użytkowania wyrobu Przed instalacją i uruchomieniem węzła cieplnego należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami montażu i obsługi. Danfoss nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia węzła, które nie było przechowywane i/lub nie zostało zainstalowane zgodnie z poniższymi zaleceniami. Aby zapobiec zranieniom ciała i uszkodzenia urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami i bezwzględnie się do nich stosować. Wszystkie konieczne prace montażowe, rozruchowe i konserwacyjne mogą być wykonywane jedynie przez odpowiednio wykwalifikowany i upoważniony personel. Ostrzeżenie o gorących powierzchniach Węzeł cieplny posiada gorące powierzchnie, które mogą spowodować oparzenie skóry. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania w pobliżu urządzenia. Ostrzeżenie o wysokim ciśnieniu i wysokiej temperaturze Dopuszczalną maksymalną temperaturę i maksymalne ciśnienie dla danego urządzenia należy zawsze sprawdzić na tabliczce znamionowej zamieszczonej na nim. Sprawdzić jakie są dopuszczalne ciśnienie i temperatura w sieci instalacyjnej urządzenia. Ryzyko uszkodzenia ciała i wyposażenia znacząco rośnie w przypadku przekroczenia zalecanych dopuszczalnych wartości parametrów eksploatacyjnych. Węzeł cieplny jest wyposażony w zawory bezpieczeństwa, które muszą być zawsze zamontowane zgodnie z lokalnymi przepisami. Ostrzeżenie dotyczące uszkodzeń podczas transportu Przed montażem węzeła cieplnego należy sprawdzić, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Należy zachować szczególną ostrożność przy podnoszeniu i przenoszeniu dużych i ciężkich węzłów cieplnych. 3.0 Opis systemu 3.1 Ogólne informacje o węzłach cieplnych Układ ogrzewania obiektu jest włączony w zewnętrzną sieć ciepłowniczą poprzez węzeł cieplny. Gorąca woda do celów grzewczych doprowadzona z zewnętrznej sieci ciepłowniczej przepływa przez wymienniki ciepła znajdujące się w węźle. Woda nie wpływa do wewnętrznej sieci grzewczej, jedynie ciepło przez nią przenoszone jest odbierane przez wymiennik ciepła. Węzeł przekazuje i rozdziela ciepło na potrzeby ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wszystkie funkcje węzła cieplnego są sterowane za pomocą elektronicznego sterownika, który mierzy temperaturę zewnątrzną i ustawia temperaturę na zasilaniu na taką wartość, aby utrzymywane były wymagane temperatury: w pomieszczeniu i ciepłej wody użytkowej. Nastawy zależności parametrów mogą być zmienione poprzez elementy regulacyjne (np. krzywą grzewczą), można mierzyć temperatury, zmieniać nastawy, tworzyć harmonogramy ogrzewania, itp. 3.2 Opis węzła cieplnego DSA 2 MAXI jest do pewnego zakresu urządzeniem znormalizowanym. Ostateczny dobór podzespołów oraz wielkości wymienników ciepła odbywa się w oparciu o wymagania podane przez klienta. Niniejsza Instrukcja Instalacji zawiera zalecenia o charakterze ogólnym. Bardziej szczegółowe informacje właściwe dla danego zamówienia można znaleźć w dokumentacji dla konkretnego urządzenia. wytwórca ciepła wysoki parametr - zasilanie wysoki parametr - powrót Schemat ideowy instalacji grzewczej odbiorca ciepła ciepła woda użytkowa ogrzewanie 2 DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

3 3.3 Przykładowy schemat technologiczny węzła cieplnego DSA 2 MAXI - Dwufunkcyjny w układzie równoległym HEX2 HEX1 PI Obieg 2 Woda użytkowa Obieg 1 Ogrzewanie PS HEX1 HEX2 F ZZ G PC ZBO ZBW T PI PS P R TZ TE PE M IV MM PO płytowy wymiennik ciepła dla obiegu ogrzewania CO płytowy wymiennik ciepła dla obiegu ciepłej wody użytkowej CWU filtr siatkowy zawór zwrotny zawór kulowy pompa cyrkulacyjna zawory bezpieczeństwa obiegu ogrzewania zawory bezpieczeństwa dla obiegu CWU termometr manometr naczynie wzbiorcze zawór spustowy sterownik elektroniczny czujnik temperatury zewnętrznej czujnik temperatury czujnik ciśnienia siłownik zawór sterujący pompa obiegowa Skrzynka elektryczna TE 2B Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 3

4 3.4 Schematy elektryczne Węzeł cieplny ze sterownikiem ECL 4 DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

5 3.4 Schematy elektryczne Węzeł cieplny ze sterownikiem ECL Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 5

6 3.4 Schematy elektryczne Węzeł cieplny bez sterownika 6 DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

7 3.4 Schematy elektryczne Węzeł cieplny bez sterownika Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 7

8 4.0 Widoczne komponenty węzła cieplnego 1. Wszystkie funkcje węzła cieplnego są kontrolowane za pomocą elektronicznego sterownika, który monitoruje również parametry eksploatacyjne urządzenia. 2. Pokrętło: poruszanie się po menu i zmiana parametrów eksploatacyjnych pokazywanych na wyświetlaczu sterownika; 5 3. Wyświetlacz: pokazuje wszystkie wartości nastaw, temperatury oraz tryb pracy. Nawigacja po menu oraz zmiany nastaw odbywają się w oparciu o wskazania na wyświetlaczu Nóżki montażowe - do ustawiania urządzenia bezpośrednio na podłożu; możliwość regulacji wysokości (do 6 cm). 5. Króćce przyłączeniowe - do zewnętrznej sieci ciepłowniczej oraz obiegu ogrzewania i CWU. 6. Panele: chronią wewnętrzne podzespoły węzła cieplnego i zwiększają bezpieczeństwo użytkownika. Podczas wykonywania prac instalacyjnych lub serwisowych panele te muszą być zdjęte Instalacja i rozruch węzła cieplnego - krok po kroku 5.1 Zdejmowanie paneli osłonowych Panele należy zdjąć przed dostarczeniem węzła cieplnego na miejsce montażu i nie zakładać dopóki instalacja nie zostanie ukończona. Panele zdejmuje się przez ich wysunięcie do góry. 1. najpierw zdjąć białe panele z przodu i z tyłu; 2. następnie zdjąć panele szare. Panele należy ponownie założyć, gdy węzeł jest podłączony i gotowy do pracy. Przy ponownym zakładaniu paneli należy postępować w kolejności odwrotnej niż przy ich demontażu DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

9 5.2 Zabezpieczająca osłona z kartonu Podczas transportu i montażu węzła cieplnego kartonowa osłona powinna pozostać na górnym panelu urządzenia. 5.3 Zdejmowanie węza cieplnego z palety Węzeł cieplny jest przykręcony do palety przy pomocy elementów mocujących. W celu ściągnięcia urządzenia z palety należy odkręcić śruby zaznaczone strzałkami na rysunku. 5.4 Transport węzła cieplnego do miejca instalacji. Węzeł cieplny można przenieść do miejsca instalacji różnymi sposobami, zależnie od tego, gdzie to miejsce się znajduje i w jaki sposób można do niego dotrzeć. Należy zaplanować jak najkorzystniejszą trasę transportu do miejsca instalacji. Podczas transportu uważać, aby nie uszkodzić podłoża, ścian, schodów, framug drzwi, itp. Węzeł cieplny wyposażony jest w komponenty wrażliwe na uderzenia. Przy podnoszeniu węzła cieplnego należy uważać, aby nie doszło do wypadku ani uszkodzenia urządzenia. 1. Transport przy użyciu ręcznego wózka paletowego. Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 9

10 2. Podnoszenie urządzenia przy pomocy dźwigu Po wyłamaniu okrągłych metalowych zaślepek z górnej płyty węzła cieplnego, można w to miejsce wkręcić śruby oczkowe do otworów w narożach urządzenia. Teraz można podnieść urządzenie przy pomocy zawiesi taśmowych. 5.5 Miejsce instalacji Znormalizowane wymiary węzła cieplnego DSA 2 MAXI umożliwiają zaplanowanie miejsca instalacji i rozmieszczenia przyłączy do rurociągów. Przyłącza ustawione w kierunku pionowym do góry pozwalają na instalację węzła cieplnego w pobliżu ściany. Ponieważ gorące powierzchnie są ukryte pod osłoną, pomieszczenie węzła może być wykorzystane również do innych celów. 10 DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

11 5.6 Regulacja wysokości Ustawić węzeł cieplny na płaskiej, poziomej powierzchni i na żądanej wysokości. Do regulacji wysokości wykorzystać nóżki regulacyjne. Obracając nóżkami regulacyjnymi można regulować wysokość do 6 cm. 5.7 Podłączenia rurociągów Węzeł cieplny należy połączyć z zewnętrzną siecią ciepłowniczą, wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji zgodnie z króćcami przyłączeniowymi i kierunkami przepływu zaznaczonymi na rysunku. Rury wyposażone w złączki należy rozłączyć i przyspawać w dowolnym miejscu nad węzłem cieplnym. Rurociągi muszą być tak zmontowane, aby naprężenia wywołane np. rozszerzalnością cieplną nie spowodowały uszkodzenia węzła cieplnego. Rury muszą być zamocowane w obejmach, aby nie powstawały naprężenia skręcające. Podłączenie do sieci ciepłowniczej może wykonać jedynie wykwalifikowany monter za akceptacją lokalnego dostawcy ciepła. Przed podłączeniem, wszystkie rury i złączki muszą być oczyszczone i przepłukane Kierunki połączeń Układ szeregowo - równoległy: After cooling connection After cooling connection 1. Zasilanie z sieci ciepłowniczej S.C. 2. Powrót do sieci ciepłowniczej S.C. 3. Zasilanie instalacji C.O. 4. Powrót z instalacji C.O. 5. Woda zimna 6. CWU 7. Cyrkulacja CWU Ukad równolegy: Direct Direct return return connection connection Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 11

12 5.7.2 Wymiary króćców przyłączeniowych Króćce przyłączeniowe są znormalizowane, a ich rozstaw zależny jest od wymaganej mocy i wielkości węzła cieplnego. W układzie szeregowo - równoległym, rozstaw obu króćców przyłączeniowych: zimnej wody oraz powrotu do sieci ciepłowniczej zależy od wielkości wymaganego wymiennika ciepła. Rozstawy te muszą być zgodne z wymiarami podanymi na rysunkach wymiarowych. 100 Układ szeregowo równoległy, długość 1090 mm Układ szeregowo równoległy, długość 1350 mm Układ równoległy DN Układ równoległy DN Ukłóad równoległy DN DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

13 5.8 Połączenia elektryczne Ponieważ wewnętrzne połączenia elektryczne są wykonane fabrycznie, podłączenie węzła cieplnego do zasilania nie wymaga udziału wykwalifikowanego elektryka. Urządzenie należy podłączyć do gniazdka przy pomocy wtyczki. Czujnik temperatury zewnętrznej należy zamontować na północnej ścianie budynku na wysokości około 3m, gdzie będzie mierzona temperatura zewnętrzna. W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca pomiaru nie powinny znajdować się otwory wentylacyjne. Drugi koniec przewodu czujnika temperatury zewnętrznej należy podłączyć do skrzynki elektrycznej. Należy pamiętać, aby przed wykonaniem podłączenia tego czujnika, wyciągnąć wtyczkę skrzynki z gniazdka. W przypadku, gdy długość przewodu zasilającego czujnika temperatury zewnętrznej jest niewystarczająca, zaleca się jego wymianę na dłuższy. W ten sposób eliminuje się dodatkowe złącza. Min. powierzchnia przekroju kabla wynosi 0,4 mm 2, max. długość 125 m. Przy zastosowaniu przewodów łączonych (niezgodnie z powyższym zaleceniem) tulejkę łączącą należy zabezpieczyć rurką termokurczliwą. 20 m 20 m Włożyć wtyczkę do gniazdka zabezpieczonego bezpiecznikiem 10A/220V. Odczekać 10s, po czym uruchomić pompy obiegowe P1 (dla CWU) oraz P2 (dla ogrzewania) wciskając odpowiednie przyciski. Nie uruchamiać pomp, gdy w obiegu nie ma wody. 5.9 Ustawienia sterownika Opis Regulatory ECL Comfort z pogodową kompensacją stosowane są w układach ciepłowniczych, instalacjach centralnego ogrzewania i chłodzenia. Oszczędzanie energii jest możliwe dzięki regulacji z kompensacją pogodową regulacji temperatury zgodnie z harmonogramem optymalizacji, ograniczaniu temperatury na zasilaniu i powrocie oraz optymalizacji mocy grzewczej. Ponadto, sterownik posiada wbudowane funkcje rejestrowania danych i generowania alarmów. Ustawienia sterownika właściwe dla danego obiektu Przed uruchomieniem węzła cieplnego należy wykonać pewne ustawienia sterownika właściwe dla konkretnego obiektu. Pełna instrukcja obsługi sterownika oraz najważniejsze informacje z nim związane są zawarte w niniejszej Instrukcji Instalacji. Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 13

14 5.9.1 Wyświetlacz sterownika i używane symbole Preferowany ekran wyświetlacza dla instalatorów Symbol Opis Status komponentów Temperatura powrotu strona pierwotna: rzeczywista i zadana Wskaźnik położenia do nawigacji Temperatura zasilania: rzeczywista i żądana Menu wartości i nastawy Temperatura powrotu: rzeczywista Ciśnienie w systemie Preferowany ekran wyświetlacza dla użytkownika 1 = Obieg ogrzewania = Obieg CWU = Ogólne ustawienia sterownika Tryb pracy = Tryb ręczny = Tryb pracy wg zadanego harmonogramu = Tryb komfortu = Tryb oszczędzania = Tryb ochrony przeciwzamrożeniowej Wybór ekranu wyświetlacza Temperatury Temperatura zewnętrzna Temperatura pomieszczenia Temperatura CWU Wskaźnik położemia Tryb pracy wg zadanego harmonogramu Tryb pracy Tryb komfortu Tryb oszczędzania Tryb ochrony przeciwzamrożeniowej Praca w trybie ręcznym Ogrzewanie Data Temperatura na zewnątrz Czas (godzina/minuty Harmonogram Menu wartości i nastaw wskaźnik położenia do nawigacji zadana temperatura pomieszczenia 1 = Obieg ogrzewania = Obieg CWU = Ogólne ustawienia sterownika Tryb pracy = Tryb pracy wg zadanego harmonogramu = Tryb komfortu = Tryb oszczędzania = Tryb ochrony przeciwzamrożeniowej Wybór ekranu wyświetlacza Obieg Sterowany komponent Alarm CWU Ogólne ustawienia sterownika Załącz pompę ON Wyłącz pompę OFF Otwieranie zaworu Zamykanie zaworu Wybór ekranu wyświetlacza Obsługa sterownika Monochromatyczny wyświetlacz graficzny pokazuje wartości wszystkich temperatur, informacje o statusie oraz jest używany do ustawiania parametrów regulacji. Nawigacja, przeglądanie i wybór odpowiedniej pozycji w menu odbywają się za pomocą pokrętła. Obracając pokrętło w lewo lub w prawo i naciskając na środek jego tarczy, można przemieszczać się w menu i zmieniać wartości nastaw. Gdy wokół wartości lub symbolu pojawi się prostokąt, można dokonać zmiany tej wartości przez obrót pokrętła w lewo lub w prawo. Zawsze można wrócić do ekranu domyślnego przez przejście do górnej części ekranu i obracanie pokrętłem tak długo, aż pojawi się pozycja Początek. Jeśli pokrętło nie będzie uaktywnione przez 20 min. sterownik automatycznie przywróci ekran domyślny. 14 DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

15 5.9.3 Ustawianie daty i godziny Ustawić prawidłową datę i godzinę na sterowniku: Ustawianie godziny zakończone Datę ustawić tak samo jak godzinę Wychodzenie z menu. Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 15

16 5.9.4 Ustawianie krzywej grzewczej Ze względu na różne zapotrzebowanie ciepła, różne rodzaje układów ogrzewania oraz różne zabezpieczenie obiektu izolacją termiczną, itp. może zaistnieć konieczność zmiany krzywej grzewczej. Krzywą grzewcza należy zawsze ustalać w oparciu o parametry temperatury ogrzewania założone w projekcie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Na jej podstawie można określić temperaturę na zasilaniu właściwą dla danej temperatury zewnętrznej. [oc] [oc] Fabrycznie ustawiona krzywa grzewcza: Przykad krzywej grzewczej dla ogrzewania podłogowego: Fabrycznie ustawiona krzywa grzewcza ok.1.0 jest typową krzywą dla układu ogrzewania grzejnikami radiatorowymi Temperatura zewntrzna [ C] Temperatura na zasilaniu [ C] Wskazanie na wyświetlaczu (-30,75) (-15,60) (-5,50) 0 45 (0,45) 5 40 (5,40) (15,28) Typowa krzywa ogrzewania ok. 0.4 dla systemu ogrzewania podłogowego Temperatura zewnętrzna [ C] Temperatura na zasilaniu [ C] Wskazanie na wyświetlaczu (-30,45) (-15,38) (-5,34) 0 31 (0,31) 5 28 (5,28) (5,22) Zmiana krzywej grzewczej krok po kroku Ustawienie wymaganej temperatury Przejście do nastpnego punktu Ustawianie - w taki sam sposb jak w poprzednim punkcie 16 DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

17 Zapamiętanie nowej krzywej grzewczej Wyjście z menu Ustawianie ograniczenia temperatury na zasilaniu Ustawienie ograniczenia maksymalnej temperatury zasilania zabezpiecza instalację ogrzewania przed zbyt wysoką temperaturą czynnika np. w układzie ogrzewania podłogowego. Przy pierwszym uruchomieniu systemu ogrzewania podłogowego można ustawić maksymalną wartość graniczną temperatury zasilania np. na 27 C. Tak ustawione ograniczenie powoduje odcięcie pozostałej części krzywej grzewczej powyżej ustawionej wartości. W późniejszym czasie, gdy wylewka z betonu wyschnie, maksymalną temperaturę zasilania można podnieść do 45 C, tj. do typowej wartości temperatury zasilania układu ogrzewania podłogowego. Typowa wartość graniczna temperatury zasilania dla układów ogrzewania grzejnikami radiatorowymi wynosi 90 C. Typowe wartości graniczne temperatury na zasilaniu dla Temperatura zasilania różnych układów ogrzewania min [ C] max [ C] Ogrzewanie grzejnikami radiatorowymi Przy pierwszym uruchomieniu systemu ogrzewania podłogowego (suszenie wylewki z betonu) ogrzewanie podłogowe Ustawienie ograniczenia maksymalnej temperatury zasilania Typowe ograniczenie maksymalnej temperatury zasilania przy ogrzewaniu podłogowym wynosi 45 C Ustawienie ograniczenia minimalnej temperatury zasilania Typowe ograniczenie maksymalnej temperatury zasilania układu ogrzewaniagrzejnikami radiatorowymi wynosi 90 C Ekran z krzywą grzewczą ustawioną zg. z instrukcjami podanymi w rozdz Ustawianie krzywej grzewczej. Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 17

18 Typowe ograniczenie maksymalnej temperatury zasilania: przy pierwszym uruchomieniu układu ogrzewania podłogowego (suszeniu wylewki z betonu) - 27 C Przykładowy ekran krzywej grzewczej ograniczonej temperaturą maksymalną; krzywa grzewcza ogrzewania podłogowego, ograniczenie temperatury maksymalnej zasilania: 27 C Wyjście z menu Ekran z krzywą grzewczą ustawioną zg. z instrukcjami podanymi w rozdz Ustawianie krzywej grzewczej Wyjście z menu Typowe ograniczenie temperatury minimalnej na zasilaniu wynosi 20 C Sterowanie ręczne Sterowanie ręczne jest zazwyczaj używane przy instalacji lub konserwacji systemu. Dzięki temu można sprawdzać, czy sterowany komponent (zawór, pompa, itp.) działa prawidłowo. Nie zostawiać sterownika w trybie Sterowanie Ręczne po zakończeniu prac konserwacyjnych lub serwisowych. Normalnym trybem pracy jest Komfort lub gdy stosuje się harmonogramy Praca zgodnie z harmonogramem Zawór jest otwarty 18 DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

19 Zawór jest zamknięty Wyjście z menu Powrót do trybu komfortu Rozruch z jednym obiegiem Podczas rozruchu węzła cieplnego, może zajść konieczność zamknięcia jednego obiegu, np. obiegu CWU. Obieg ten można zamknąć przez wymuszone zamknięcie zaworu regulacyjnego. Pompę należy zatrzymać za pomocą przycisku. M1, P1 M2, P2 A1 Zawór regulacyjny CWU i pompa cyrkulacyjna Zawór regulacyjny ogrzewania i pompa obiegowa Przekaźnik alarmów Przykład: zamykanie zaworu regulacyjnego CWU Wymuszone zamknięcie zaworu STOP powoduje utrzymanie zaworu w pozycji zamkniętej Wyjście z menu Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 19

20 5.9.8 Wyświetlanie wskazań czujników Wartości temperatury i ciśnienia można odczytać na wyświetlaczu sterownika. Każdą wartość można znaleźć schodząc w dół wykazu. Wyjście z menu Alarmy Funkcje alarmów dostępne w sterowniku: alarm ciśnienia, pracy pompy i maksymalnej temperatury (funkcja termostatyczna ograniczająca temperaturę). Powstanie alarmu jest zgłaszane pojawieniem się symbolu na wyświetlaczu. Opcja Przegląd alarmów pokazuje dany alarm. 20 DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

21 Alarm ciśnienia Ograniczenie górne i dolne (Alarm wysoki, Alarm niski) muszą być dostosowane do budynku. Wartości X wyższy i X niższy zostały ustawione w oparciu o zabudowany w węźle cieplnym przetwornik ciśnienia. Nie zmieniać tych wartości! Alarm pracy pompy. Wskazanie alarmu znika z wyświetlacza, gdy pompa wznawia normalną pracę. Wartość alarmu: 1 = styk otwarty (np. pompa wilo) 2= styk zamknięty (np. pompa grundfoss) Ograniczenie temperatury maksymalnej (funkcja termostatycznego ograniczenia temperatury). Ograniczenie temperatury maksymalnej można wykorzystać np. w układzie ogrzewania podłogowego jako funkcję termostatycznego ograniczenia temperatury. Wyjście z menu W systemach ogrzewania podłogowego górna wartość graniczna temperatury może być ustawiona na 50 C Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 21

22 Zmiana ekranu domyślnego na wyświetlaczu na ekran preferowany przez użytkownika Po wykonaniu nastaw zaleca się zmianę ekranu domyślnego na wyświetlaczu na ekran preferowany przez użytkownika Ustawianie wymaganej temperatury pomieszczenia Ustawienie wymaganej temperatury pomieszczenia jest istotna nawet wtedy, gdy czujnik temperatury pomieszczenia nie jest podłączony. Nastawa ta ma wpływ na regulowaną temperaturę pomieszczenia Ustawianie wymaganej temperatury ciepłej wody użytkowej Zmiana obiegu 22 DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

23 Zmiana wymaganej temperatury Wyjście z menu 5.10 Podstawowe parametry ustawienia fabryczne Obieg ogrzewania Parametr Temperatura pomieszczenia/temperatura oszczędzania Ustawienie fabryczne 20 C/ 16 C Ustawienie użytkownika Krzywa grzewcza 1.0 Uwaga! Typowe ustawienie dla obiegu ogrzewania podłogowego wynosi 0,4 Wył. letnie (wyłączenie ogrzewania) 18 C Temp. max. (na zasilaniu) 90 C Uwaga! W przypadku ogrzewania podłogowego zmienić tę wartość na 45 C Temp. min. (na zasilaniu) 20 C Xp (zakres proporcjonalności) 85 K Tn (stała czasowa) 25 s Czas przejścia M (otwarcia/zamknięcia 120 s zaworu regulacyjnego) Nz (strefa nieczułości) 2 K Alarm wysoki (ograniczenie ciśnienia 2.3 maksymalnego) Alarm niski (ograniczenie ciśnienia minimalnego) 0.8 Opóźnienie alarmu (ciśnienia) 30 s Alarm pracy pompy, wartość alarmu 1 1 = styk otwarty (np. dla pompy wilo) 0 = styk zamknięty (np. dla pompy grundfos) Opóźnienie alarmu (pracy pompy) 20 s Alarm maksymalnej Tzasil. (funkcja termostatycznego ograniczenia temperatury zasilania) Opóźnienie alarmu (maksymalnej temperatury zasilania ) ΔT ALARM Uwagi 90 C Uwaga! W przypadku ogrzewania podłogowego zmienić tę wartość na 50 C 60 s Obieg CWU Parametr Temperatura CWU/temperatura oszczędzania Ustawienie fabryczne 58 C/ 55 C Temp. min. (na zasilaniu) 45 C Temp. max. (na zasilaniu) 65 C Ustawienie użytkownika Uwagi Xp (zakres proporcjonalności) Tn (stała czasowa) Czas przejścia M (otwarcia/zamknięcia zaworu regulacyjnego) Nz (strefa nieczułości) 9 K 13 s 15 s 3 K Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 23

24 5.11 Uruchomienie Przed uruchomieniem węzła cieplnego należy wykonać następujące sprawdzenia: Przed uruchomieniem węzła cieplnego należy sprawdzić czy: rurociągi są podłączone zgodnie z projektem zawory spustowe są zamknięte temperatura dla ciepłej wody użytkowej jest ustawiona na +58 C czujnik temperatury zewnętrznej jest zamontowany i podłączony ustawienia sterownika są prawidłowe połączenia są szczelne zawór bezpieczeństwa działa poprawnie Napełnić węzeł cieplny mediami roboczymi i powoli podnosić ciśnienie do uzyskania wartości roboczej. Przed uruchomieniem urządzenie należy odpowietrzyć. W tym celu przy napełnianiu węzła pozostawić zamknięty zawór odcinający na zasilaniu po stronie pierwotnej i powoli otwierać zawór odcinający na powrocie po stronie pierwotnej. Powietrze jest usuwane przez zawór odpowietrzający. Po odpowietrzeniu należy obserwować pracę węzła cieplnego. Jeśli urządzenie pracuje zgodnie z zadanymi parametrami, można je włączyć do ruchu ciągłego. Wszystkie wymienniki i węzły cieplne Danfoss są poddawane próbie ciśnieniowej zgodnie z Dyrektywą PED 97/23/WE (moduł H). Należy pamiętać o przekazaniu użytkownikom instrukcji obsługi węzła cieplnego. Po uruchomieniu węzła cieplnego należy sprawdzić: temperatury ciśnienia wielkość rozszerzalności termicznej działanie pomp kierunki przepływu działanie elementów sterowania 6.0 Diagnostyka usterek Zakłócenia w obiegu ogrzewania Usterka Możliwa przyczyna Rozwiązanie Awaria zewnętrznej sieci grzewczej Skontaktować się z lokalnym dostawcą ciepła Zatkany filtr Przejrzeć/wyczyścić filtr Nieprawidłowa krzywa grzewcza Sprawdzić ustawienie krzywej grzewczej Temperatura w pomieszczeniu jest za niska (co oznacza zbyt niską temperaturę na zasilaniu) Temperatura w pomieszczeniu jest za wysoka (co oznacza zbyt wysoką temperaturę na zasilaniu) Sterowanie obiegiem ogrzewania nie działa Uszkodzone elementy sterownika w obiegu ogrzewania Wyłączona pompa obiegowa Za niskie ciśnienie w obiegu ogrzewania Zapowietrzony obieg ogrzewania Zanieczyszczony wymiennik ciepła Zablokowany lub uszkodzony termostat grzejnika Zablokowany zawór regulacyjny Nieprawidłowa krzywa grzewcza Uszkodzony sterownik w obiegu ogrzewania Zawór regulacyjny pozostaje przez cały czas otwarty lub zamknięty Sterownik pozostał w trybie Sterowania ręcznego Uszkodzony sterownik, czujnik lub zawór regulacjny Zawór regulacyjny pozostaje przez cały czas otwarty lub zamknięty Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Włączyć pompę, sprawdzić np. wyjście przekaźnikowe obiegu ogrzewania Uzupełnić zład dopuszczając wodę przez zawór napełniania instalacji. Zanotować datę napełnienia. Odpowietrzyć grzejniki radiatorowe; w razie potrzeby uzupełnić zład Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Skontaktować się z instalatorem Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Sprawdzić ustawienie krzywej grzewczej Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Ustawić sterownik w trybie pracy Komfort lub Praca zg. z zadanym harmonogramem Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss 24 DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

25 Zwiększa się ilość wody w obiegu ogrzewania i jej nadmiar jest usuwany przez zawór bezpieczeństwa naczynia wzbiorczego Zbyt niskie ciśnienie w obiegu ogrzewania Wysoka temperatura na powrocie obiegu ogrzewania Wewnętrzny wyciek w wymienniku ciepła Woda przedostaje się do obiegu ogrzewania w wyniku nieszczelności (wycieku) na zaworze uzupełniania zładu Zbyt mała ilość wody lub nieszczelność w obiegu ogrzewania Duża różnica pomiędzy temperaturą na powrocie do sieci ciepłowniczej a temperaturą na powrocie z obiegu ogrzewania Skontaktować się z lokalnym dostawcą ciepła i/ lub lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Uzupełnić zład dopuszczając wodę poprzez zawór napełnienia instalacji. Zanotować datę napełnienia. Jeśli problem często się powtarza - skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Zakłócenia w obiegu ciepłej wody użytkowej (CWU) CWU ma nieprzyjemny zapach lub kolor Wewnętrzny wyciek w wymienniku ciepła CWU Zbyt duże odchyłki temperatury CWU Sterownik CWU nie pracuje lub zawór regulacyjny jest uszkodzony Zawór regulacyjny CWU jest przewymiarowany w stosunku do aktualnych warunków Nieprawidłowa cyrkulacja CWU Zatkany filtr Różnica ciśnień za duża Zanieczyszczony zawór regulacyjny Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Skontaktować się z instalatorem Przejrzeć/ wyczyścić filtr Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Inne sytuacje awaryjne Pompa przy pracy wydaje dziwny odgłos Zawór regulacyjny wytwarza głośny świszczący odgłos Widoczny wyciek wody na podłodze w pomieszczeniu węzła cieplnego lub zamoknięta izolacja wymiennika ciepła Ciśnienie lub temperatura wody do celów grzewczych w zewnętrznej sieci ciepłowniczej znacznie odbiega od wartości normalnej Temperatura zewnętrzna nie jest pokazywana na wyświetlaczu Korek powietrzny w pompie Uszkodzone łożysko pompy Uszkodzony zawór regulacyjny Zbyt duża różnica ciśnień w zewnętrznej sieci grzewczej Zewnętrzny wyciek w wymienniku ciepła Awaria w zewnętrznej sieci ciepłowniczej Czujnik temperatury zewnętrznej został podłączony do węzła cieplnego przy załączonym zasilaniu Zatrzymać pompę na krótką chwilę aby korek powietrzny został usunięty Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Skontaktować się z lokalnym dostawcą ciepła Skontaktować się z lokalnym dostawcą ciepła i/ lub lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Skontaktować się z lokalnym dostawcą ciepła Wyciągnąć wtyczkę przyłączową węzła cieplnego i ponownie ją podłączyć Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 25

26 Instrukcja usuwania odpadów: Ten produkt powinien być rozebrany a jego komponenty posegregowane, jeśli to możliwe, na różne grupy przed poddaniem recyklingowi lub utylizacji. Zawsze stosuj się do miejscowych przepisów w zakresie usuwania odpadów. Danfoss Poland Sp. z o.o. Tuchom, ul. Tęczowa Chwaszczyno Tel.: Fax: Produced by Danfoss A/S 05/2012

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne Dane techniczne Zakres stosowania: Grupa armaturowo-pompowo-wymiennikowa (dalej solarna ) Regusol X umożliwia kontrolowane przekazanie energii cieplnej z obiegu pierwotnego (solarnego) do obiegu wtórnego

Bardziej szczegółowo

Audyt Węzła Cieplnego

Audyt Węzła Cieplnego Nie dotyczy Dobry Naprawa Wymiana Audyt Węzła Cieplnego Właściciel węzła Adres węzła Rodzaj węzła 1-funkcyjny 2-funkcyjny -funkcyjny Grupowy Indywidualny Inny. Numer zlecenia Audytor Data wykonania Centralne

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych. Technologia węzłów cieplnych. poszerza nasze horyzonty

Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych. Technologia węzłów cieplnych. poszerza nasze horyzonty Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych Technologia węzłów cieplnych poszerza nasze horyzonty Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych. HB, HO, WB, WO, WHBP, WHOBP, WHOP, WHBRP,

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA 1. Instalacja kolektorów słonecznych Instalacje solarne dla potrzeb domów prywatnych

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Arkusz Informacyjny ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Zastosowanie ECL Comfort 200 jest regulatorem wstępnie zaprogramowanym do pracy w różnorodnych układach ciepłowniczych. Dla poszczególnych układów

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Regulatory różnicy ciśnienia DKH 512 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

Bardziej szczegółowo

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Opis / zastosowanie XG jest płytowym skręcanym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w miejskich systemach grzewczych i systemach chłodniczych. Wymiennik

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa COSMO PGU (bez mieszacza) Grupa pompowa COSMO PGM (z mieszaczem) 2 COSMO. Dane techniczne. Dane techniczne

Grupa pompowa COSMO PGU (bez mieszacza) Grupa pompowa COSMO PGM (z mieszaczem) 2 COSMO. Dane techniczne. Dane techniczne Grupy pompowe 1 2 COSMO Grupa pompowa COSMO PGU (bez mieszacza) Grupa pompowa COSMO (bez mieszacza) bez pompy, z dwoma zaworami kulowymi z gniazdem termometru, z zaworem zwrotnym z ręczną blokadą i śluzą

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Funkcje: Pompy jedno i dwudrogowe są elementami obiegu podłączonymi do podstawowego systemu solarnego oraz głównego panelu sterowania, który pokazuje zbiornik płynu

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego Dane techniczne Zastosowanie Rys. 1: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C5 (pompa UPS) Rys. 2: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C6 (pompa UPS) Rys. 3: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C7 (pompa Alpha2) Rys. 4: Grupa

Bardziej szczegółowo

RTL. Ogranicznik temperatury powrotu ENGINEERING ADVANTAGE

RTL. Ogranicznik temperatury powrotu ENGINEERING ADVANTAGE Regulacja ogrzewania podłogowego RTL Ogranicznik temperatury powrotu Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE Ogranicznik temperatury powrotu RTL stosowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SP180 Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D HRT-177WS PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D Instrukcja instalacji i użytkowania strona 2 PL WIRED - manual issue 02/2013 rev. 03 . PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za wybór tygodniowego programatora

Bardziej szczegółowo

Regulatory pogodowe. Comfort 210/310. Comfort 110. Legenda oznaczeń klucza aplikacji ECL:

Regulatory pogodowe. Comfort 210/310. Comfort 110. Legenda oznaczeń klucza aplikacji ECL: Regulatory pogodowe COMFORT Oznaczenie klucza aplikacji 210 310 Rodzaj aplikacji i układu Rodzaje obiegów Ogrzewnie Technologia Ciepła woda użytkowa (CWU) CWU Zasobnik z wężownicą Zasobnik z ładowaniem

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500 kw

Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500 kw Węzły cieplne PROFI o mocy 70-00 kw Produkt: węzły cieplne o mocy c.o. 70 do 00 kw przygotowanie czynnika grzewczego dla układów instalacji c.o. z Logotermami obsługa instalacji c.o. w układzie standardowym

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 4 136 Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 VKF46... Korpus odlewany z żeliwa szarego EN-GJL-250 (< DN 300) lub z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 ( DN 350) DN40... DN400 k vs 50... 14500 m 3 /h Do montażu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA

Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA PL.TBPA.9 Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA GOLD wielkości /, 8,, /, /, /, /, /8 COMPACT wielkości: / Informacje ogólne Jeżeli centrala GOLD zawiera nagrzewnicę wodną bez zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

Oryginalna instrukcja obsługi Jasopels Q-VEX Clima

Oryginalna instrukcja obsługi Jasopels Q-VEX Clima Oryginalna instrukcja obsługi Jasopels Q-VEX Clima 1. Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UE Producent: Jasopels A / S Tel. +45 76 94 35 00 Adres: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Urządzenie: Jasopels

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Wilo-Yonos PICO Pompa o najwyższej sprawności do powszechnych zastosowań.

Wilo-Yonos PICO Pompa o najwyższej sprawności do powszechnych zastosowań. Wilo-Yonos PICO Pompa o najwyższej sprawności do powszechnych zastosowań. Unikalny system odpowietrzania pompy ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Wilo-Yonos PICO Bezdławnicowa

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Instrukcja obsługi Nr produktu: 618888 1. Wygląd produktu 1) Przełącznik wyboru funkcji 2) Regulator ustawień temperatury Przełącznik wyboru funkcji

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew nia

Bardziej szczegółowo

Siemens w ciepłownictwie Automatyka ciepłownicza

Siemens w ciepłownictwie Automatyka ciepłownicza Siemens w ciepłownictwie Automatyka ciepłownicza Industry / B / CPS Produkty HVAC firmy Siemens Systemy Automatyki Budynkowej Systemy standardowe ermostaty Czujniki Zawory i siłowniki Siłowniki do przepustnic

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Akva Vita Przepływowy podgrzewacz wody

Akva Vita Przepływowy podgrzewacz wody Akva Vita Przepływowy podgrzewacz wody Akva Vita Spis treści Akva Vita... 1 Spis treści... 1 Warunki bezpieczeństwa... 2 Dostawa... 2 Transport i magazynowanie... 2 Montaż... 3 Podłączenie hydrauliczne...

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Arkusz informacyjny Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 5, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65 15 AFQM DN 150 50

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470?

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Wiemy z doświadczenia, że prawidłowy dobór krzywej grzewczej na początku oraz podczas sezonu grzewczego nie zawsze bywa oczywisty. Jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie 230 V~ / 50 Hz Max. obciążenie regulatora 16

Bardziej szczegółowo

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Wersja 1.1 09.01.2015 1. Przed rozpoczęciem kablowania centrali wyposażonej w automatykę opartą o sterowniki serii UNIBOX

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia

Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia Zastosowanie Wersja prosta RA-DV RA-DV to seria zaworów grzejnikowych, niezależnych od ciśnienia, zaprojektowana do używania w 2-rurowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Przyjazne Technologie Instrukcja montażu i obsługi Moduł obsługowy BM-Solar Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy ZASOBNIK SE Przeznaczenie Stojący zasobnik SE przeznaczony jest do magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe. Głównym elementem zasobnika jest zbiornik stalowy pokryty emalią ceramiczną. Dodatkowe zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Temperatura powyżej 52 C Czujnik termostatyczny 1 zamknięty

Temperatura powyżej 52 C Czujnik termostatyczny 1 zamknięty HERZ-ZTB Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury z automatycznym przepływem przy termicznej dezynfekcji Arkusz znormalizowany 4011, Wydanie 0612 Wartość kvs Czujnik termostatyczny 1 (52/55/58 C) Kierunek

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu (PN 16) AVQ - na powrót i na zasilanie

Regulator przepływu (PN 16) AVQ - na powrót i na zasilanie Arkusz informacyjny Regulator przepływu (PN 16) AVQ - na powrót i na zasilanie Opis Jest to regulator przepływu, bezpośredniego działania, stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator zamyka

Bardziej szczegółowo

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN Zehnder Oplflex Opis i schematy podłączeń elektrycznych grzejników kanałowych z termostatem RTM 101, regulatorem SR 201, zasilaczem DR-60-24 lub DR-100-24 Dynamic FCT 24 V made by ISAN Instrukcja dotycząca

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR PL 206951-PL 11-08-22V.A004 (C. 3.0-1-06) Spis treści 1 Protokół z przekazania do eksploatacji... 1 1.1 Nastawy funkcji... 1 1.2 Ustawianie programu tygodniowego... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Zastosowanie: Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU pośredniczy w zaopatrywaniu pojedynczych mieszkań w ciepło oraz ciepłą i zimną wodę użytkową.

Bardziej szczegółowo

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania ST-37 Aby uruchomić funkcję serwisowe sterownika należy ustawić przycisk sieć w pozycji 0 następnie nacisnąć przycisk wyjście. Trzymając go należy załączyć przycisk sieć w pozycję 1. Trzymając przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

CIAO GREEN Wiszące kotły kondensacyjne

CIAO GREEN Wiszące kotły kondensacyjne Wiszące kotły kondensacyjne Katalog produktów SPRAWNOŚĆ wg dyrektywy 92/42/CEE (do 108,9%) KOCIOŁ KONDENSACYJNY NA KAŻDĄ KIESZEŃ! MODELE: CIAO GREEN 25 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny, kondensacyjny CIAO GREEN

Bardziej szczegółowo

SYSTEM STEROWANIA SYSTEM OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM ROZDZIELACZY MOSIĘŻNYCH

SYSTEM STEROWANIA SYSTEM OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM ROZDZIELACZY MOSIĘŻNYCH GWARANCJA SZCZELNOŚCI - SYSTEM STEROWANIA OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM SYSTEM ROZDZIELACZY MOSIĘŻNYCH SYSTEM STEROWANIA OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM model dane techniczne Dobowy regulator elektroniczny Dobowy regulator

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze-woda Small

Pompa ciepła powietrze-woda Small Instrukcja obsługi i montażu Pompa ciepła powietrze-woda Small Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem wykonania instalacji i użytkowaniem produktu. Produkujemy w Polsce www.galmet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. DEVIreg 550. Inteligentny termostat elektroniczny. www.devi.com

Podręcznik użytkownika. DEVIreg 550. Inteligentny termostat elektroniczny. www.devi.com Podręcznik użytkownika DEVIreg 550 Inteligentny termostat elektroniczny www.devi.com Spis treści 1 Wstęp................... 4 1.1 Instrukcje bezpieczeństwa... 6 2 Ustawienia................ 7 2.1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Dlaczego pompa ciepła?

Dlaczego pompa ciepła? domowa pompa ciepła darmowa energia z powietrza sprawność 400% COP 4 (B7/W35) kompletne źródło ciepła dla domu ogrzewanie, ciepła woda użytkowa (c.w.u), woda basenowa współpraca z dodatkowym źródłem ciepła

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi

Bardziej szczegółowo

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C Wersje B podstawowa I INTEGRATA Wykonanie ST standardowe LN wersja wyciszona Wyposażenie AS standardowe DS desuperheater HR całkowity

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści: INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP Spis treści: 1. Przeznaczenie. 2. Bezpieczeństwo 3. Materiały i akcesoria 4. Montaż 5. Podłączenie 6. Obsługa 7. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Powiat suski Wydział Środowiska Skrócona instrukcja obsługi Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego 24

Bardziej szczegółowo

REGULATOR BEZPRZEWODOWY 2 STREF

REGULATOR BEZPRZEWODOWY 2 STREF REGULATOR BEZPRZEWODOWY 2 STREF KARTA KATALOGOWA WŁAŚCIWOŚCI Regulator CM67 Z nie wymaga połączeń elektrycznych pomiędzy termostatem pomieszczeniowym a głowicami sterującymi lub kotłem Niezawodna komunikacja

Bardziej szczegółowo

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem Art. 450M i 460M ZAWORY MIESZAJĄCE Przeznaczenie i zastosowanie: Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87

ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87 INFORMACJA TECHNICZNA ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87 Opis ESM87 służy do otwierania i zamykania przepływu wody, oraz nieagresywnych ciekłych czynników roboczych o gęstości zbliżonej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych 96-00 Skierniewice tel/fax 46 892 4 UWAGI OGÓLNE Pompy ciepła apic są urządzeniami grzewczo-chłodniczymi, e k o l o g i c z n y m i d o z a s t o s o w a n i a z a r ó w n o w m a ł y c h instalacjach

Bardziej szczegółowo

Automatyczne zawory napełniające AL, ALM, ALD, ALOD

Automatyczne zawory napełniające AL, ALM, ALD, ALOD Automatyczne zawory napełniające AL, ALM, ALD, ALOD Główne cechy: Przeznaczony jest do automatycznego napełniania zamkniętych instalacji grzewczych. - Zintegrowany zawór zwrotny i ręczny zawór odcinający.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S Instrukcja instalacji ExaControl E7R S WSTĘP WSTĘP 1 Informacje dotyczące dokumentacji 1.1 Dokumentacja produktu Instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna być przekazana użytkownikowi po

Bardziej szczegółowo

Zasady działania układu regulacyjnego PPU

Zasady działania układu regulacyjnego PPU Zasady działania układu regulacyjnego PPU Układ PPU służy do regulacji wydajności grzewczej nagrzewnicy wodnej, tj. regulacji ilości przepływającego przez nagrzewnicę czynnika grzewczego, a co za tym idzie

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających 4 506 SQL33.00 Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających SQL33... SQL83... z kątem obrotu 90 Napięcie zasilania 230 V AC SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC Napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

13. MODUS BOX / BASIC BOX MIESZKANIOWE STACJE ROZDZIAŁU I POMIARU CIEPŁA

13. MODUS BOX / BASIC BOX MIESZKANIOWE STACJE ROZDZIAŁU I POMIARU CIEPŁA 13. MODUS BOX / BASIC BOX MIESZKANIOWE STACJE ROZDZIAŁU I POMIARU CIEPŁA PRZEGLĄD URZĄDZEŃ www.immergas.com.pl 272 BASIC BOX / MODUS BOX Płacisz za ciepło, które zużyjesz NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa (dane techniczne)

Karta katalogowa (dane techniczne) ECOAIR HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-ZIEMIA-WODA Pack B 3-2 kw Pack B -22 kw Pack B T -22 kw Pack C 3-2 kw Pack C -22 kw Pack C T -22 kw Karta katalogowa (dane techniczne) .. ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

Bardziej szczegółowo