Instrukcja Instalacji. Węzeł cieplny DSA 2 MAXI. 1.0 Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Instalacji. Węzeł cieplny DSA 2 MAXI. 1.0 Spis treści"

Transkrypt

1 Instrukcja Instalacji 1.0 Spis treści 1.0 Spis treści Zalecenia dotyczące bezpiecznego użytkowania wyrobu Opis systemu Ogólne informacje o węzłach cieplnych Przykładowy schemat technologiczny węzła cieplnego DSA 2 MAXI Schematy elektryczne Widoczne komponenty węzła cieplnego Instalacja i rozruch węzła cieplnego - krok po kroku Zdejmowanie paneli osłonowych Zabezpieczająca osłona z kartonu Zdejmowanie węzła cieplnego z palety Transport węzła cieplnego do miejsca instalacji Miejsce instalacji Regulacja wysokości Podłączenia rurociągów Kierunki połączeń Wymiary króćców przyłączeniowych Połączenia elektryczne Ustawienia sterownika Wyświetlacz sterownika i używane symbole Obsługa sterownika Ustawianie daty i godziny Ustawianie krzywej grzewczej Ustawianie ograniczenia temperatury na zasilaniu Sterowanie ręczne Rozruch z jednym obiegiem Wyświetlanie wskazań czujników Alarmy Zmiana ekranu domyślnego na wyświetlaczu na ekran preferowany przez użytkownika Ustawienie wymaganej temperatury pomieszczenia Ustawienie wymaganej temperatury ciepłej wody użytkowej Podstawowe parametry ustawienia fabryczne Uruchomienie Diagnostyka usterek...24 Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 1

2 2.0 Zalecenia dotyczące bezpiecznego użytkowania wyrobu Przed instalacją i uruchomieniem węzła cieplnego należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami montażu i obsługi. Danfoss nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia węzła, które nie było przechowywane i/lub nie zostało zainstalowane zgodnie z poniższymi zaleceniami. Aby zapobiec zranieniom ciała i uszkodzenia urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami i bezwzględnie się do nich stosować. Wszystkie konieczne prace montażowe, rozruchowe i konserwacyjne mogą być wykonywane jedynie przez odpowiednio wykwalifikowany i upoważniony personel. Ostrzeżenie o gorących powierzchniach Węzeł cieplny posiada gorące powierzchnie, które mogą spowodować oparzenie skóry. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania w pobliżu urządzenia. Ostrzeżenie o wysokim ciśnieniu i wysokiej temperaturze Dopuszczalną maksymalną temperaturę i maksymalne ciśnienie dla danego urządzenia należy zawsze sprawdzić na tabliczce znamionowej zamieszczonej na nim. Sprawdzić jakie są dopuszczalne ciśnienie i temperatura w sieci instalacyjnej urządzenia. Ryzyko uszkodzenia ciała i wyposażenia znacząco rośnie w przypadku przekroczenia zalecanych dopuszczalnych wartości parametrów eksploatacyjnych. Węzeł cieplny jest wyposażony w zawory bezpieczeństwa, które muszą być zawsze zamontowane zgodnie z lokalnymi przepisami. Ostrzeżenie dotyczące uszkodzeń podczas transportu Przed montażem węzeła cieplnego należy sprawdzić, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Należy zachować szczególną ostrożność przy podnoszeniu i przenoszeniu dużych i ciężkich węzłów cieplnych. 3.0 Opis systemu 3.1 Ogólne informacje o węzłach cieplnych Układ ogrzewania obiektu jest włączony w zewnętrzną sieć ciepłowniczą poprzez węzeł cieplny. Gorąca woda do celów grzewczych doprowadzona z zewnętrznej sieci ciepłowniczej przepływa przez wymienniki ciepła znajdujące się w węźle. Woda nie wpływa do wewnętrznej sieci grzewczej, jedynie ciepło przez nią przenoszone jest odbierane przez wymiennik ciepła. Węzeł przekazuje i rozdziela ciepło na potrzeby ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wszystkie funkcje węzła cieplnego są sterowane za pomocą elektronicznego sterownika, który mierzy temperaturę zewnątrzną i ustawia temperaturę na zasilaniu na taką wartość, aby utrzymywane były wymagane temperatury: w pomieszczeniu i ciepłej wody użytkowej. Nastawy zależności parametrów mogą być zmienione poprzez elementy regulacyjne (np. krzywą grzewczą), można mierzyć temperatury, zmieniać nastawy, tworzyć harmonogramy ogrzewania, itp. 3.2 Opis węzła cieplnego DSA 2 MAXI jest do pewnego zakresu urządzeniem znormalizowanym. Ostateczny dobór podzespołów oraz wielkości wymienników ciepła odbywa się w oparciu o wymagania podane przez klienta. Niniejsza Instrukcja Instalacji zawiera zalecenia o charakterze ogólnym. Bardziej szczegółowe informacje właściwe dla danego zamówienia można znaleźć w dokumentacji dla konkretnego urządzenia. wytwórca ciepła wysoki parametr - zasilanie wysoki parametr - powrót Schemat ideowy instalacji grzewczej odbiorca ciepła ciepła woda użytkowa ogrzewanie 2 DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

3 3.3 Przykładowy schemat technologiczny węzła cieplnego DSA 2 MAXI - Dwufunkcyjny w układzie równoległym HEX2 HEX1 PI Obieg 2 Woda użytkowa Obieg 1 Ogrzewanie PS HEX1 HEX2 F ZZ G PC ZBO ZBW T PI PS P R TZ TE PE M IV MM PO płytowy wymiennik ciepła dla obiegu ogrzewania CO płytowy wymiennik ciepła dla obiegu ciepłej wody użytkowej CWU filtr siatkowy zawór zwrotny zawór kulowy pompa cyrkulacyjna zawory bezpieczeństwa obiegu ogrzewania zawory bezpieczeństwa dla obiegu CWU termometr manometr naczynie wzbiorcze zawór spustowy sterownik elektroniczny czujnik temperatury zewnętrznej czujnik temperatury czujnik ciśnienia siłownik zawór sterujący pompa obiegowa Skrzynka elektryczna TE 2B Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 3

4 3.4 Schematy elektryczne Węzeł cieplny ze sterownikiem ECL 4 DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

5 3.4 Schematy elektryczne Węzeł cieplny ze sterownikiem ECL Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 5

6 3.4 Schematy elektryczne Węzeł cieplny bez sterownika 6 DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

7 3.4 Schematy elektryczne Węzeł cieplny bez sterownika Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 7

8 4.0 Widoczne komponenty węzła cieplnego 1. Wszystkie funkcje węzła cieplnego są kontrolowane za pomocą elektronicznego sterownika, który monitoruje również parametry eksploatacyjne urządzenia. 2. Pokrętło: poruszanie się po menu i zmiana parametrów eksploatacyjnych pokazywanych na wyświetlaczu sterownika; 5 3. Wyświetlacz: pokazuje wszystkie wartości nastaw, temperatury oraz tryb pracy. Nawigacja po menu oraz zmiany nastaw odbywają się w oparciu o wskazania na wyświetlaczu Nóżki montażowe - do ustawiania urządzenia bezpośrednio na podłożu; możliwość regulacji wysokości (do 6 cm). 5. Króćce przyłączeniowe - do zewnętrznej sieci ciepłowniczej oraz obiegu ogrzewania i CWU. 6. Panele: chronią wewnętrzne podzespoły węzła cieplnego i zwiększają bezpieczeństwo użytkownika. Podczas wykonywania prac instalacyjnych lub serwisowych panele te muszą być zdjęte Instalacja i rozruch węzła cieplnego - krok po kroku 5.1 Zdejmowanie paneli osłonowych Panele należy zdjąć przed dostarczeniem węzła cieplnego na miejsce montażu i nie zakładać dopóki instalacja nie zostanie ukończona. Panele zdejmuje się przez ich wysunięcie do góry. 1. najpierw zdjąć białe panele z przodu i z tyłu; 2. następnie zdjąć panele szare. Panele należy ponownie założyć, gdy węzeł jest podłączony i gotowy do pracy. Przy ponownym zakładaniu paneli należy postępować w kolejności odwrotnej niż przy ich demontażu DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

9 5.2 Zabezpieczająca osłona z kartonu Podczas transportu i montażu węzła cieplnego kartonowa osłona powinna pozostać na górnym panelu urządzenia. 5.3 Zdejmowanie węza cieplnego z palety Węzeł cieplny jest przykręcony do palety przy pomocy elementów mocujących. W celu ściągnięcia urządzenia z palety należy odkręcić śruby zaznaczone strzałkami na rysunku. 5.4 Transport węzła cieplnego do miejca instalacji. Węzeł cieplny można przenieść do miejsca instalacji różnymi sposobami, zależnie od tego, gdzie to miejsce się znajduje i w jaki sposób można do niego dotrzeć. Należy zaplanować jak najkorzystniejszą trasę transportu do miejsca instalacji. Podczas transportu uważać, aby nie uszkodzić podłoża, ścian, schodów, framug drzwi, itp. Węzeł cieplny wyposażony jest w komponenty wrażliwe na uderzenia. Przy podnoszeniu węzła cieplnego należy uważać, aby nie doszło do wypadku ani uszkodzenia urządzenia. 1. Transport przy użyciu ręcznego wózka paletowego. Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 9

10 2. Podnoszenie urządzenia przy pomocy dźwigu Po wyłamaniu okrągłych metalowych zaślepek z górnej płyty węzła cieplnego, można w to miejsce wkręcić śruby oczkowe do otworów w narożach urządzenia. Teraz można podnieść urządzenie przy pomocy zawiesi taśmowych. 5.5 Miejsce instalacji Znormalizowane wymiary węzła cieplnego DSA 2 MAXI umożliwiają zaplanowanie miejsca instalacji i rozmieszczenia przyłączy do rurociągów. Przyłącza ustawione w kierunku pionowym do góry pozwalają na instalację węzła cieplnego w pobliżu ściany. Ponieważ gorące powierzchnie są ukryte pod osłoną, pomieszczenie węzła może być wykorzystane również do innych celów. 10 DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

11 5.6 Regulacja wysokości Ustawić węzeł cieplny na płaskiej, poziomej powierzchni i na żądanej wysokości. Do regulacji wysokości wykorzystać nóżki regulacyjne. Obracając nóżkami regulacyjnymi można regulować wysokość do 6 cm. 5.7 Podłączenia rurociągów Węzeł cieplny należy połączyć z zewnętrzną siecią ciepłowniczą, wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji zgodnie z króćcami przyłączeniowymi i kierunkami przepływu zaznaczonymi na rysunku. Rury wyposażone w złączki należy rozłączyć i przyspawać w dowolnym miejscu nad węzłem cieplnym. Rurociągi muszą być tak zmontowane, aby naprężenia wywołane np. rozszerzalnością cieplną nie spowodowały uszkodzenia węzła cieplnego. Rury muszą być zamocowane w obejmach, aby nie powstawały naprężenia skręcające. Podłączenie do sieci ciepłowniczej może wykonać jedynie wykwalifikowany monter za akceptacją lokalnego dostawcy ciepła. Przed podłączeniem, wszystkie rury i złączki muszą być oczyszczone i przepłukane Kierunki połączeń Układ szeregowo - równoległy: After cooling connection After cooling connection 1. Zasilanie z sieci ciepłowniczej S.C. 2. Powrót do sieci ciepłowniczej S.C. 3. Zasilanie instalacji C.O. 4. Powrót z instalacji C.O. 5. Woda zimna 6. CWU 7. Cyrkulacja CWU Ukad równolegy: Direct Direct return return connection connection Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 11

12 5.7.2 Wymiary króćców przyłączeniowych Króćce przyłączeniowe są znormalizowane, a ich rozstaw zależny jest od wymaganej mocy i wielkości węzła cieplnego. W układzie szeregowo - równoległym, rozstaw obu króćców przyłączeniowych: zimnej wody oraz powrotu do sieci ciepłowniczej zależy od wielkości wymaganego wymiennika ciepła. Rozstawy te muszą być zgodne z wymiarami podanymi na rysunkach wymiarowych. 100 Układ szeregowo równoległy, długość 1090 mm Układ szeregowo równoległy, długość 1350 mm Układ równoległy DN Układ równoległy DN Ukłóad równoległy DN DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

13 5.8 Połączenia elektryczne Ponieważ wewnętrzne połączenia elektryczne są wykonane fabrycznie, podłączenie węzła cieplnego do zasilania nie wymaga udziału wykwalifikowanego elektryka. Urządzenie należy podłączyć do gniazdka przy pomocy wtyczki. Czujnik temperatury zewnętrznej należy zamontować na północnej ścianie budynku na wysokości około 3m, gdzie będzie mierzona temperatura zewnętrzna. W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca pomiaru nie powinny znajdować się otwory wentylacyjne. Drugi koniec przewodu czujnika temperatury zewnętrznej należy podłączyć do skrzynki elektrycznej. Należy pamiętać, aby przed wykonaniem podłączenia tego czujnika, wyciągnąć wtyczkę skrzynki z gniazdka. W przypadku, gdy długość przewodu zasilającego czujnika temperatury zewnętrznej jest niewystarczająca, zaleca się jego wymianę na dłuższy. W ten sposób eliminuje się dodatkowe złącza. Min. powierzchnia przekroju kabla wynosi 0,4 mm 2, max. długość 125 m. Przy zastosowaniu przewodów łączonych (niezgodnie z powyższym zaleceniem) tulejkę łączącą należy zabezpieczyć rurką termokurczliwą. 20 m 20 m Włożyć wtyczkę do gniazdka zabezpieczonego bezpiecznikiem 10A/220V. Odczekać 10s, po czym uruchomić pompy obiegowe P1 (dla CWU) oraz P2 (dla ogrzewania) wciskając odpowiednie przyciski. Nie uruchamiać pomp, gdy w obiegu nie ma wody. 5.9 Ustawienia sterownika Opis Regulatory ECL Comfort z pogodową kompensacją stosowane są w układach ciepłowniczych, instalacjach centralnego ogrzewania i chłodzenia. Oszczędzanie energii jest możliwe dzięki regulacji z kompensacją pogodową regulacji temperatury zgodnie z harmonogramem optymalizacji, ograniczaniu temperatury na zasilaniu i powrocie oraz optymalizacji mocy grzewczej. Ponadto, sterownik posiada wbudowane funkcje rejestrowania danych i generowania alarmów. Ustawienia sterownika właściwe dla danego obiektu Przed uruchomieniem węzła cieplnego należy wykonać pewne ustawienia sterownika właściwe dla konkretnego obiektu. Pełna instrukcja obsługi sterownika oraz najważniejsze informacje z nim związane są zawarte w niniejszej Instrukcji Instalacji. Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 13

14 5.9.1 Wyświetlacz sterownika i używane symbole Preferowany ekran wyświetlacza dla instalatorów Symbol Opis Status komponentów Temperatura powrotu strona pierwotna: rzeczywista i zadana Wskaźnik położenia do nawigacji Temperatura zasilania: rzeczywista i żądana Menu wartości i nastawy Temperatura powrotu: rzeczywista Ciśnienie w systemie Preferowany ekran wyświetlacza dla użytkownika 1 = Obieg ogrzewania = Obieg CWU = Ogólne ustawienia sterownika Tryb pracy = Tryb ręczny = Tryb pracy wg zadanego harmonogramu = Tryb komfortu = Tryb oszczędzania = Tryb ochrony przeciwzamrożeniowej Wybór ekranu wyświetlacza Temperatury Temperatura zewnętrzna Temperatura pomieszczenia Temperatura CWU Wskaźnik położemia Tryb pracy wg zadanego harmonogramu Tryb pracy Tryb komfortu Tryb oszczędzania Tryb ochrony przeciwzamrożeniowej Praca w trybie ręcznym Ogrzewanie Data Temperatura na zewnątrz Czas (godzina/minuty Harmonogram Menu wartości i nastaw wskaźnik położenia do nawigacji zadana temperatura pomieszczenia 1 = Obieg ogrzewania = Obieg CWU = Ogólne ustawienia sterownika Tryb pracy = Tryb pracy wg zadanego harmonogramu = Tryb komfortu = Tryb oszczędzania = Tryb ochrony przeciwzamrożeniowej Wybór ekranu wyświetlacza Obieg Sterowany komponent Alarm CWU Ogólne ustawienia sterownika Załącz pompę ON Wyłącz pompę OFF Otwieranie zaworu Zamykanie zaworu Wybór ekranu wyświetlacza Obsługa sterownika Monochromatyczny wyświetlacz graficzny pokazuje wartości wszystkich temperatur, informacje o statusie oraz jest używany do ustawiania parametrów regulacji. Nawigacja, przeglądanie i wybór odpowiedniej pozycji w menu odbywają się za pomocą pokrętła. Obracając pokrętło w lewo lub w prawo i naciskając na środek jego tarczy, można przemieszczać się w menu i zmieniać wartości nastaw. Gdy wokół wartości lub symbolu pojawi się prostokąt, można dokonać zmiany tej wartości przez obrót pokrętła w lewo lub w prawo. Zawsze można wrócić do ekranu domyślnego przez przejście do górnej części ekranu i obracanie pokrętłem tak długo, aż pojawi się pozycja Początek. Jeśli pokrętło nie będzie uaktywnione przez 20 min. sterownik automatycznie przywróci ekran domyślny. 14 DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

15 5.9.3 Ustawianie daty i godziny Ustawić prawidłową datę i godzinę na sterowniku: Ustawianie godziny zakończone Datę ustawić tak samo jak godzinę Wychodzenie z menu. Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 15

16 5.9.4 Ustawianie krzywej grzewczej Ze względu na różne zapotrzebowanie ciepła, różne rodzaje układów ogrzewania oraz różne zabezpieczenie obiektu izolacją termiczną, itp. może zaistnieć konieczność zmiany krzywej grzewczej. Krzywą grzewcza należy zawsze ustalać w oparciu o parametry temperatury ogrzewania założone w projekcie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Na jej podstawie można określić temperaturę na zasilaniu właściwą dla danej temperatury zewnętrznej. [oc] [oc] Fabrycznie ustawiona krzywa grzewcza: Przykad krzywej grzewczej dla ogrzewania podłogowego: Fabrycznie ustawiona krzywa grzewcza ok.1.0 jest typową krzywą dla układu ogrzewania grzejnikami radiatorowymi Temperatura zewntrzna [ C] Temperatura na zasilaniu [ C] Wskazanie na wyświetlaczu (-30,75) (-15,60) (-5,50) 0 45 (0,45) 5 40 (5,40) (15,28) Typowa krzywa ogrzewania ok. 0.4 dla systemu ogrzewania podłogowego Temperatura zewnętrzna [ C] Temperatura na zasilaniu [ C] Wskazanie na wyświetlaczu (-30,45) (-15,38) (-5,34) 0 31 (0,31) 5 28 (5,28) (5,22) Zmiana krzywej grzewczej krok po kroku Ustawienie wymaganej temperatury Przejście do nastpnego punktu Ustawianie - w taki sam sposb jak w poprzednim punkcie 16 DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

17 Zapamiętanie nowej krzywej grzewczej Wyjście z menu Ustawianie ograniczenia temperatury na zasilaniu Ustawienie ograniczenia maksymalnej temperatury zasilania zabezpiecza instalację ogrzewania przed zbyt wysoką temperaturą czynnika np. w układzie ogrzewania podłogowego. Przy pierwszym uruchomieniu systemu ogrzewania podłogowego można ustawić maksymalną wartość graniczną temperatury zasilania np. na 27 C. Tak ustawione ograniczenie powoduje odcięcie pozostałej części krzywej grzewczej powyżej ustawionej wartości. W późniejszym czasie, gdy wylewka z betonu wyschnie, maksymalną temperaturę zasilania można podnieść do 45 C, tj. do typowej wartości temperatury zasilania układu ogrzewania podłogowego. Typowa wartość graniczna temperatury zasilania dla układów ogrzewania grzejnikami radiatorowymi wynosi 90 C. Typowe wartości graniczne temperatury na zasilaniu dla Temperatura zasilania różnych układów ogrzewania min [ C] max [ C] Ogrzewanie grzejnikami radiatorowymi Przy pierwszym uruchomieniu systemu ogrzewania podłogowego (suszenie wylewki z betonu) ogrzewanie podłogowe Ustawienie ograniczenia maksymalnej temperatury zasilania Typowe ograniczenie maksymalnej temperatury zasilania przy ogrzewaniu podłogowym wynosi 45 C Ustawienie ograniczenia minimalnej temperatury zasilania Typowe ograniczenie maksymalnej temperatury zasilania układu ogrzewaniagrzejnikami radiatorowymi wynosi 90 C Ekran z krzywą grzewczą ustawioną zg. z instrukcjami podanymi w rozdz Ustawianie krzywej grzewczej. Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 17

18 Typowe ograniczenie maksymalnej temperatury zasilania: przy pierwszym uruchomieniu układu ogrzewania podłogowego (suszeniu wylewki z betonu) - 27 C Przykładowy ekran krzywej grzewczej ograniczonej temperaturą maksymalną; krzywa grzewcza ogrzewania podłogowego, ograniczenie temperatury maksymalnej zasilania: 27 C Wyjście z menu Ekran z krzywą grzewczą ustawioną zg. z instrukcjami podanymi w rozdz Ustawianie krzywej grzewczej Wyjście z menu Typowe ograniczenie temperatury minimalnej na zasilaniu wynosi 20 C Sterowanie ręczne Sterowanie ręczne jest zazwyczaj używane przy instalacji lub konserwacji systemu. Dzięki temu można sprawdzać, czy sterowany komponent (zawór, pompa, itp.) działa prawidłowo. Nie zostawiać sterownika w trybie Sterowanie Ręczne po zakończeniu prac konserwacyjnych lub serwisowych. Normalnym trybem pracy jest Komfort lub gdy stosuje się harmonogramy Praca zgodnie z harmonogramem Zawór jest otwarty 18 DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

19 Zawór jest zamknięty Wyjście z menu Powrót do trybu komfortu Rozruch z jednym obiegiem Podczas rozruchu węzła cieplnego, może zajść konieczność zamknięcia jednego obiegu, np. obiegu CWU. Obieg ten można zamknąć przez wymuszone zamknięcie zaworu regulacyjnego. Pompę należy zatrzymać za pomocą przycisku. M1, P1 M2, P2 A1 Zawór regulacyjny CWU i pompa cyrkulacyjna Zawór regulacyjny ogrzewania i pompa obiegowa Przekaźnik alarmów Przykład: zamykanie zaworu regulacyjnego CWU Wymuszone zamknięcie zaworu STOP powoduje utrzymanie zaworu w pozycji zamkniętej Wyjście z menu Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 19

20 5.9.8 Wyświetlanie wskazań czujników Wartości temperatury i ciśnienia można odczytać na wyświetlaczu sterownika. Każdą wartość można znaleźć schodząc w dół wykazu. Wyjście z menu Alarmy Funkcje alarmów dostępne w sterowniku: alarm ciśnienia, pracy pompy i maksymalnej temperatury (funkcja termostatyczna ograniczająca temperaturę). Powstanie alarmu jest zgłaszane pojawieniem się symbolu na wyświetlaczu. Opcja Przegląd alarmów pokazuje dany alarm. 20 DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

21 Alarm ciśnienia Ograniczenie górne i dolne (Alarm wysoki, Alarm niski) muszą być dostosowane do budynku. Wartości X wyższy i X niższy zostały ustawione w oparciu o zabudowany w węźle cieplnym przetwornik ciśnienia. Nie zmieniać tych wartości! Alarm pracy pompy. Wskazanie alarmu znika z wyświetlacza, gdy pompa wznawia normalną pracę. Wartość alarmu: 1 = styk otwarty (np. pompa wilo) 2= styk zamknięty (np. pompa grundfoss) Ograniczenie temperatury maksymalnej (funkcja termostatycznego ograniczenia temperatury). Ograniczenie temperatury maksymalnej można wykorzystać np. w układzie ogrzewania podłogowego jako funkcję termostatycznego ograniczenia temperatury. Wyjście z menu W systemach ogrzewania podłogowego górna wartość graniczna temperatury może być ustawiona na 50 C Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 21

22 Zmiana ekranu domyślnego na wyświetlaczu na ekran preferowany przez użytkownika Po wykonaniu nastaw zaleca się zmianę ekranu domyślnego na wyświetlaczu na ekran preferowany przez użytkownika Ustawianie wymaganej temperatury pomieszczenia Ustawienie wymaganej temperatury pomieszczenia jest istotna nawet wtedy, gdy czujnik temperatury pomieszczenia nie jest podłączony. Nastawa ta ma wpływ na regulowaną temperaturę pomieszczenia Ustawianie wymaganej temperatury ciepłej wody użytkowej Zmiana obiegu 22 DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

23 Zmiana wymaganej temperatury Wyjście z menu 5.10 Podstawowe parametry ustawienia fabryczne Obieg ogrzewania Parametr Temperatura pomieszczenia/temperatura oszczędzania Ustawienie fabryczne 20 C/ 16 C Ustawienie użytkownika Krzywa grzewcza 1.0 Uwaga! Typowe ustawienie dla obiegu ogrzewania podłogowego wynosi 0,4 Wył. letnie (wyłączenie ogrzewania) 18 C Temp. max. (na zasilaniu) 90 C Uwaga! W przypadku ogrzewania podłogowego zmienić tę wartość na 45 C Temp. min. (na zasilaniu) 20 C Xp (zakres proporcjonalności) 85 K Tn (stała czasowa) 25 s Czas przejścia M (otwarcia/zamknięcia 120 s zaworu regulacyjnego) Nz (strefa nieczułości) 2 K Alarm wysoki (ograniczenie ciśnienia 2.3 maksymalnego) Alarm niski (ograniczenie ciśnienia minimalnego) 0.8 Opóźnienie alarmu (ciśnienia) 30 s Alarm pracy pompy, wartość alarmu 1 1 = styk otwarty (np. dla pompy wilo) 0 = styk zamknięty (np. dla pompy grundfos) Opóźnienie alarmu (pracy pompy) 20 s Alarm maksymalnej Tzasil. (funkcja termostatycznego ograniczenia temperatury zasilania) Opóźnienie alarmu (maksymalnej temperatury zasilania ) ΔT ALARM Uwagi 90 C Uwaga! W przypadku ogrzewania podłogowego zmienić tę wartość na 50 C 60 s Obieg CWU Parametr Temperatura CWU/temperatura oszczędzania Ustawienie fabryczne 58 C/ 55 C Temp. min. (na zasilaniu) 45 C Temp. max. (na zasilaniu) 65 C Ustawienie użytkownika Uwagi Xp (zakres proporcjonalności) Tn (stała czasowa) Czas przejścia M (otwarcia/zamknięcia zaworu regulacyjnego) Nz (strefa nieczułości) 9 K 13 s 15 s 3 K Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 23

24 5.11 Uruchomienie Przed uruchomieniem węzła cieplnego należy wykonać następujące sprawdzenia: Przed uruchomieniem węzła cieplnego należy sprawdzić czy: rurociągi są podłączone zgodnie z projektem zawory spustowe są zamknięte temperatura dla ciepłej wody użytkowej jest ustawiona na +58 C czujnik temperatury zewnętrznej jest zamontowany i podłączony ustawienia sterownika są prawidłowe połączenia są szczelne zawór bezpieczeństwa działa poprawnie Napełnić węzeł cieplny mediami roboczymi i powoli podnosić ciśnienie do uzyskania wartości roboczej. Przed uruchomieniem urządzenie należy odpowietrzyć. W tym celu przy napełnianiu węzła pozostawić zamknięty zawór odcinający na zasilaniu po stronie pierwotnej i powoli otwierać zawór odcinający na powrocie po stronie pierwotnej. Powietrze jest usuwane przez zawór odpowietrzający. Po odpowietrzeniu należy obserwować pracę węzła cieplnego. Jeśli urządzenie pracuje zgodnie z zadanymi parametrami, można je włączyć do ruchu ciągłego. Wszystkie wymienniki i węzły cieplne Danfoss są poddawane próbie ciśnieniowej zgodnie z Dyrektywą PED 97/23/WE (moduł H). Należy pamiętać o przekazaniu użytkownikom instrukcji obsługi węzła cieplnego. Po uruchomieniu węzła cieplnego należy sprawdzić: temperatury ciśnienia wielkość rozszerzalności termicznej działanie pomp kierunki przepływu działanie elementów sterowania 6.0 Diagnostyka usterek Zakłócenia w obiegu ogrzewania Usterka Możliwa przyczyna Rozwiązanie Awaria zewnętrznej sieci grzewczej Skontaktować się z lokalnym dostawcą ciepła Zatkany filtr Przejrzeć/wyczyścić filtr Nieprawidłowa krzywa grzewcza Sprawdzić ustawienie krzywej grzewczej Temperatura w pomieszczeniu jest za niska (co oznacza zbyt niską temperaturę na zasilaniu) Temperatura w pomieszczeniu jest za wysoka (co oznacza zbyt wysoką temperaturę na zasilaniu) Sterowanie obiegiem ogrzewania nie działa Uszkodzone elementy sterownika w obiegu ogrzewania Wyłączona pompa obiegowa Za niskie ciśnienie w obiegu ogrzewania Zapowietrzony obieg ogrzewania Zanieczyszczony wymiennik ciepła Zablokowany lub uszkodzony termostat grzejnika Zablokowany zawór regulacyjny Nieprawidłowa krzywa grzewcza Uszkodzony sterownik w obiegu ogrzewania Zawór regulacyjny pozostaje przez cały czas otwarty lub zamknięty Sterownik pozostał w trybie Sterowania ręcznego Uszkodzony sterownik, czujnik lub zawór regulacjny Zawór regulacyjny pozostaje przez cały czas otwarty lub zamknięty Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Włączyć pompę, sprawdzić np. wyjście przekaźnikowe obiegu ogrzewania Uzupełnić zład dopuszczając wodę przez zawór napełniania instalacji. Zanotować datę napełnienia. Odpowietrzyć grzejniki radiatorowe; w razie potrzeby uzupełnić zład Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Skontaktować się z instalatorem Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Sprawdzić ustawienie krzywej grzewczej Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Ustawić sterownik w trybie pracy Komfort lub Praca zg. z zadanym harmonogramem Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss 24 DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

25 Zwiększa się ilość wody w obiegu ogrzewania i jej nadmiar jest usuwany przez zawór bezpieczeństwa naczynia wzbiorczego Zbyt niskie ciśnienie w obiegu ogrzewania Wysoka temperatura na powrocie obiegu ogrzewania Wewnętrzny wyciek w wymienniku ciepła Woda przedostaje się do obiegu ogrzewania w wyniku nieszczelności (wycieku) na zaworze uzupełniania zładu Zbyt mała ilość wody lub nieszczelność w obiegu ogrzewania Duża różnica pomiędzy temperaturą na powrocie do sieci ciepłowniczej a temperaturą na powrocie z obiegu ogrzewania Skontaktować się z lokalnym dostawcą ciepła i/ lub lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Uzupełnić zład dopuszczając wodę poprzez zawór napełnienia instalacji. Zanotować datę napełnienia. Jeśli problem często się powtarza - skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Zakłócenia w obiegu ciepłej wody użytkowej (CWU) CWU ma nieprzyjemny zapach lub kolor Wewnętrzny wyciek w wymienniku ciepła CWU Zbyt duże odchyłki temperatury CWU Sterownik CWU nie pracuje lub zawór regulacyjny jest uszkodzony Zawór regulacyjny CWU jest przewymiarowany w stosunku do aktualnych warunków Nieprawidłowa cyrkulacja CWU Zatkany filtr Różnica ciśnień za duża Zanieczyszczony zawór regulacyjny Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Skontaktować się z instalatorem Przejrzeć/ wyczyścić filtr Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Inne sytuacje awaryjne Pompa przy pracy wydaje dziwny odgłos Zawór regulacyjny wytwarza głośny świszczący odgłos Widoczny wyciek wody na podłodze w pomieszczeniu węzła cieplnego lub zamoknięta izolacja wymiennika ciepła Ciśnienie lub temperatura wody do celów grzewczych w zewnętrznej sieci ciepłowniczej znacznie odbiega od wartości normalnej Temperatura zewnętrzna nie jest pokazywana na wyświetlaczu Korek powietrzny w pompie Uszkodzone łożysko pompy Uszkodzony zawór regulacyjny Zbyt duża różnica ciśnień w zewnętrznej sieci grzewczej Zewnętrzny wyciek w wymienniku ciepła Awaria w zewnętrznej sieci ciepłowniczej Czujnik temperatury zewnętrznej został podłączony do węzła cieplnego przy załączonym zasilaniu Zatrzymać pompę na krótką chwilę aby korek powietrzny został usunięty Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Skontaktować się z lokalnym dostawcą ciepła Skontaktować się z lokalnym dostawcą ciepła i/ lub lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Skontaktować się z lokalnym dostawcą ciepła Wyciągnąć wtyczkę przyłączową węzła cieplnego i ponownie ją podłączyć Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 25

26 Instrukcja usuwania odpadów: Ten produkt powinien być rozebrany a jego komponenty posegregowane, jeśli to możliwe, na różne grupy przed poddaniem recyklingowi lub utylizacji. Zawsze stosuj się do miejscowych przepisów w zakresie usuwania odpadów. Danfoss Poland Sp. z o.o. Tuchom, ul. Tęczowa Chwaszczyno Tel.: Fax: Produced by Danfoss A/S 05/2012

Danfoss Poland Sp. z o.o. Tuchom, ul. Tęczowa Chwaszczyno Tel.: Fax:

Danfoss Poland Sp. z o.o. Tuchom, ul. Tęczowa Chwaszczyno Tel.: Fax: Danfoss Poland Sp. z o.o. Tuchom, ul. Tęczowa 46 80-209 Chwaszczyno Tel.: +48 58 512 91 00 Fax: +48 58 512 91 05 info.den@danfoss.com www.danfoss.com Produced by Danfoss A/S 03/2012 MAKING MODERN LIVING

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Instrukcja użytkownika Danfoss District Energy Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego Ciepłownictwo Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego I OPIS TECHNICZNY... 3 1. TEMAT... 3 2. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Do ECL Comfort Va.c. i 24 Va.c.

Do ECL Comfort Va.c. i 24 Va.c. Arkusz informacyjny 230 Va.c. i 24 Va.c. Opis i aplikacje ECL comfort 110 zaprojektowano w sposób maksymalnie ułatwiający instalację: jeden kabel, jedna wtyczka. Wyposażony jest w podświetlany wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne Dane techniczne Zakres stosowania: Grupa armaturowo-pompowo-wymiennikowa (dalej solarna ) Regusol X umożliwia kontrolowane przekazanie energii cieplnej z obiegu pierwotnego (solarnego) do obiegu wtórnego

Bardziej szczegółowo

Audyt Węzła Cieplnego

Audyt Węzła Cieplnego Nie dotyczy Dobry Naprawa Wymiana Audyt Węzła Cieplnego Właściciel węzła Adres węzła Rodzaj węzła 1-funkcyjny 2-funkcyjny -funkcyjny Grupowy Indywidualny Inny. Numer zlecenia Audytor Data wykonania Centralne

Bardziej szczegółowo

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Opis Bieżący tryb (HEAT ogrzewanie lub COOL chłodzenie) Godzina Temperatura (zadana lub zmierzona) Przyciski regulacji Ekonomiczny Tryb automatyczny

Bardziej szczegółowo

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła X Płytowy, lutowany wymiennik ciepła Opis / zastosowanie X jest płytowym, lutowanym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w systemach ciepłowniczych (tj. klimatyzacja, ogrzewanie, ciepła woda

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015 Kolektory słoneczne płaskie - automatyka SOM plus Regulator solarny SOM plus ma zastosowanie w standardowych systemach solarnych. Obsługę regulatora ułatwia duży, wielofunkcyjny wyświetlacz. W regulatorze

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA 1. Instalacja kolektorów słonecznych Instalacje solarne dla potrzeb domów prywatnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora. ECL Comfort 210 / 310, aplikacja A214 / A Spis treści

Poradnik instalatora. ECL Comfort 210 / 310, aplikacja A214 / A Spis treści Poradnik instalatora ECL Comfort 210 / 310, aplikacja A214 / A314 1.0 Spis treści 1.0 Spis treści... 1 1.1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz produktu.............................................................

Bardziej szczegółowo

Mniejsze zużycie energii wiąże się z niższymi kosztami ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego

Mniejsze zużycie energii wiąże się z niższymi kosztami ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego Węzły cieplne Dlaczego węzły cieplne są coraz bardziej popularne? Węzły cieplne są niezbędnym zespołem urządzeń, łączącym miejskie sieci ciepłownicze z instalacjami budynków mieszkalnych. Dzięki wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,7 do 24,8 kw i 13,2 do 31,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z zamknietą komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła Opis / zastosowanie X jest płytowym, lutowanym miedzią wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w systemach ciepłowniczych (tj. klimatyzacja, ogrzewanie, ciepła woda użytkowa). Lutowane płytowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

GRUPA POMPOWA DO C.O. Z ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM C DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO ENBOX TM2043 DN25

GRUPA POMPOWA DO C.O. Z ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM C DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO ENBOX TM2043 DN25 GRUPA POMPOWA DO C.O. Z ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM 20 43 C DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO ENBOX TM2043 DN25 Energetyka Solarna ENSOL sp. z o.o. ul. Piaskowa 11, 47 400 Racibórz Tel. 032 415 00 80 1. Opis urządzenia

Bardziej szczegółowo

grzejnikowych do instalacji centralnego ogrzewania. działania o wąskim paśmie proporcjonalności Xp

grzejnikowych do instalacji centralnego ogrzewania. działania o wąskim paśmie proporcjonalności Xp Zgodne z normą EN 215 Zastosowanie grzejnikowych do instalacji centralnego ogrzewania. działania o wąskim paśmie proporcjonalności Xp utrzymuje stałą temperaturę, wysoki komfort, skutecznie oszczędza energię.

Bardziej szczegółowo

Regulator pokojowy. RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym)

Regulator pokojowy. RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym) RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym) odczyt i zmiana parametrów w połączeniu z regulatorem pompy ciepła umożliwia wygodną kontrolę, obsługę i opttymalizację pracy

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych. Technologia węzłów cieplnych. poszerza nasze horyzonty

Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych. Technologia węzłów cieplnych. poszerza nasze horyzonty Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych Technologia węzłów cieplnych poszerza nasze horyzonty Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych. HB, HO, WB, WO, WHBP, WHOBP, WHOP, WHBRP,

Bardziej szczegółowo

VX-Solo Wymiennikowy węzeł cieplny dla systemów centralnego ogrzewania

VX-Solo Wymiennikowy węzeł cieplny dla systemów centralnego ogrzewania VX-Solo Wymiennikowy węzeł cieplny dla systemów centralnego ogrzewania VX-Solo Spis treści VX-Solo... 1 Spis treści... 1 Warunki bezpieczeństwa... 2 Dostawa... 2 Transport i magazynowanie... 2 Montaż...

Bardziej szczegółowo

RET1000 B/M/MS. Elektroniczny termostat pokojowy Podręcznik użytkownika

RET1000 B/M/MS. Elektroniczny termostat pokojowy Podręcznik użytkownika RET1000 B/M/MS Elektroniczny termostat pokojowy Podręcznik użytkownika Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami EC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (2004/108/EC) Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. i 24 V a.c. Arkusz Informacyjny ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Zastosowanie ECL Comfort 200 jest regulatorem wstępnie zaprogramowanym do pracy w różnorodnych układach ciepłowniczych. Dla poszczególnych układów

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Arkusz Informacyjny ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Zastosowanie ECL Comfort 200 jest regulatorem wstępnie zaprogramowanym do pracy w różnorodnych układach ciepłowniczych. Dla poszczególnych układów

Bardziej szczegółowo

GRUPA POMPOWA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO Z TERMOSTATYCZNYM ZESPOŁEM MIESZAJĄCYM Art.5535PF

GRUPA POMPOWA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO Z TERMOSTATYCZNYM ZESPOŁEM MIESZAJĄCYM Art.5535PF Przeznaczenie i zastosowanie Służy do wymuszania obiegu czynnika roboczego w obwodzie grzewczym z jednoczesną zmianą jego temperatury poprzez zmieszanie czynnika zasilającego z powracającym. Funkcja ta

Bardziej szczegółowo

Akva Therm 22 Przepływowy podgrzewacz wody

Akva Therm 22 Przepływowy podgrzewacz wody Akva Therm 22 Przepływowy podgrzewacz wody Akva Therm 22 Spis treści Akva Therm 22...1 Spis treści...1 Warunki bezpieczeństwa...2 Dostawa...2 Transport i magazynowanie...2 Montaż...3 Podłączenie hydrauliczne...3

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Funkcje podstawowe... 4 7. Wybór regulacji temperatury pomieszczenia albo regulacji

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy BHT-1000-N

Termostat pokojowy BHT-1000-N Termostat pokojowy BHT-1000-N OPIS BHT-1000-N jest termostatem programowanym przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń. Duży, podświetlany ekran i elegancki wygląd podkreślony chromowaną ramką

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa COSMO PGU (bez mieszacza) Grupa pompowa COSMO PGM (z mieszaczem) 2 COSMO. Dane techniczne. Dane techniczne

Grupa pompowa COSMO PGU (bez mieszacza) Grupa pompowa COSMO PGM (z mieszaczem) 2 COSMO. Dane techniczne. Dane techniczne Grupy pompowe 1 2 COSMO Grupa pompowa COSMO PGU (bez mieszacza) Grupa pompowa COSMO (bez mieszacza) bez pompy, z dwoma zaworami kulowymi z gniazdem termometru, z zaworem zwrotnym z ręczną blokadą i śluzą

Bardziej szczegółowo

IRYD MZ pid fuzyy logic

IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotła CO z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym (z czujnikiem położenia podajnika). Regulator steruje rozbudowaną

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

EWA ZABOROWSKA. Zasady projektowania WODNYCH WEZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH

EWA ZABOROWSKA. Zasady projektowania WODNYCH WEZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH EWA ZABOROWSKA Zasady projektowania WODNYCH WEZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH GDANSK 2012 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Romuald Szymkiewicz REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH Janusz

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Regulatory różnicy ciśnienia DKH 512 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Opis / zastosowanie XG jest płytowym skręcanym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w miejskich systemach grzewczych i systemach chłodniczych. Wymiennik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW SPÓŁKI

REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW SPÓŁKI REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW SPÓŁKI DOTYCZĄCY KORZYSTANIA Z PROMOCJI NA USŁUGĘ EKSPLOATACJI WĘZŁA OBCEGO, WYKONYWANĄ PRZEZ GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA

Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA GOLD wielkości 04-80 1. Informacje ogólne Jeżeli centrala GOLD zawiera nagrzewnicę wodną bez zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego, obieg wodny nagrzewnicy

Bardziej szczegółowo

01219/16 PL SATK15313 ABC. Funkcja

01219/16 PL SATK15313 ABC. Funkcja SATK naścienna stacja mieszkaniowa do decentralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej Natychmiastowe przygotowanie ciepłej wody użytkowej Sterowanie mechaniczne. Kod SATK11 ABC ACCREDITED ISO 9001 FM

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. i 24 V a.c. Arkusz Informacyjny ECL Comfort 300 230 V a.c. i 24 V a.c. Zastosowanie ECL Comfort 300 jest elektronicznym regulatorem pogodowym, który może zostać zaprogramowany do wybranych aplikacji za pomocą karty

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472 Instrukcja obsługi Regulator ciepłowniczy RVL472 Przegląd, wyświetlacz i symbole... 2 Przycisk Info... 5 Tryby pracy... 6 Włączanie ogrzewania... 7 Przygotowanie c.w.u.... 8 Niewłaściwa temperatura w pomieszczeniu...

Bardziej szczegółowo

VIKERSØNN CRES manager. Instrukcja obsługi sterownika pompy ciepła Vikersønn. VIKERSØNN - Sprawdzona, norweska technologia. CRES manager /5

VIKERSØNN CRES manager. Instrukcja obsługi sterownika pompy ciepła Vikersønn. VIKERSØNN - Sprawdzona, norweska technologia. CRES manager /5 VIKERSØNN CRES manager Instrukcja obsługi sterownika pompy ciepła Vikersønn. 1/5 1. EKRAN GŁÓWNY (T.bazowa CO oraz Gradient) od których Temperatura zadana CO jest zależna. UWAGA: Aby podnieść (lub obniżyć)

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,5 do 24,0 kw i 13,5 do 30,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z otwarta komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Funkcje: Pompy jedno i dwudrogowe są elementami obiegu podłączonymi do podstawowego systemu solarnego oraz głównego panelu sterowania, który pokazuje zbiornik płynu

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego Dane techniczne Zastosowanie Rys. 1: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C5 (pompa UPS) Rys. 2: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C6 (pompa UPS) Rys. 3: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C7 (pompa Alpha2) Rys. 4: Grupa

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik pompy

Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik pompy Firma TMK spj Września ul Szosa Witkowska 105 tel/fax 61 437 97 60 wwwtmkcompl Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik MTS 100 Instrukcja obsługi i instalowania Zastosowanie Sterownik przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego Zastosowanie Grupa pompowo-mieszająca FHM-C5 (pompa UPS) Grupa pompowo-mieszająca FHM-C6 (pompa UPS) Grupa pompowo-mieszająca FHM-C7 (pompa Alpha2)

Bardziej szczegółowo

RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM

RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM INSTRUKCJA OBSŁUGI v.1.0 (9.06.2007) Regulator steruje obiegiem grzewczym w którym źródłem ciepła jest kominek z płaszczem wodnym. Odbiornikami ciepła są:

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi PODGRZEWACZ WODY VF 750-1 VF 750-2 VF 1000-1 VF 1000-2 Instrukcja obsługi 1. PRZEZNACZENIE Podgrzewacze serii VF przeznaczone są do stałego kontaktu z wodą pitną (użytkową). Podgrzewacze serii VF mogą

Bardziej szczegółowo

CZYNNOŚCI KONKURSOWE V MISTRZOSTW POLSKI INSTALATORÓW 2016

CZYNNOŚCI KONKURSOWE V MISTRZOSTW POLSKI INSTALATORÓW 2016 1 START wcisnąć przycisk uruchamiający stoper mierzący czas wykonania czynności 2 VOGEL & NOOT zamontować z lewej strony grzejnika COSMO T6 głowicę termostatyczną w pozycji nr 5 do zaworu termostatycznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVP montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa AVP-F montaż w rurociągu powrotnym, stała nastawa

Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVP montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa AVP-F montaż w rurociągu powrotnym, stała nastawa Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVP montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa AVP-F montaż w rurociągu powrotnym, stała nastawa Opis Regulator składa się z zaworu

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

Grupy pompowe DN 32 SA, SMT. Instrukcja montażu i obsługi

Grupy pompowe DN 32 SA, SMT. Instrukcja montażu i obsługi Grupy pompowe DN SA, SMT Instrukcja montażu i obsługi WOMIX Ul. Elizy Orzeszkowej 11 89-00 Szubin tel./fax +48 8 44 0 fax +48 8 44 1 www.womix.com.pl e-mail: biuro@womix.com.pl Grupy pompowe DN Cechy wspólne

Bardziej szczegółowo

Zehnder ComfoFond-L. Karta katalogowa - informacje techniczne. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Zehnder ComfoFond-L. Karta katalogowa - informacje techniczne. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Zehnder ComfoFond-L Karta katalogowa - informacje techniczne Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Opis Comfofond-L jest cieczowym gruntowym wymiennikiem, zwanym także gruntowym wymiennikiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F R PL Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA 1 PL Charakterystyka ogólna Victoria 20: Kocioł do Centralnego Ogrzewania

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od termostatu. - Element grzejny montuje się wyłącznie w dolnej

Bardziej szczegółowo

MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY

MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY OPIS SYSTEMU System SHHS (Smart Home Heating System) umożliwia łatwe i szybkie podłączenie czujników bezprzewodowych do regulatora Multifun. Zalety systemu SHHS: zmiana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Zbiorniki ciśnieniowe Zbiornik ciśnieniowy poziomy 200Ltr 283 Spis treści 1. Bezpieczeństwo 1 2. Zastosowanie 3 3. Projektowanie 3 4. Montaż 6 5. Uruchamianie 10 6. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SWK Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew

Bardziej szczegółowo

Zestaw regulacyjny ogrzewania podłogowego. Regulacja ogrzewania podłogowego do stałej regulacji temperatury zasilania

Zestaw regulacyjny ogrzewania podłogowego. Regulacja ogrzewania podłogowego do stałej regulacji temperatury zasilania Zestaw regulacyjny ogrzewania podłogowego Regulacja ogrzewania podłogowego do stałej regulacji temperatury zasilania IMI HEIMEIER / Regulacja ogrzewania podłogowego / Zestaw regulacyjny ogrzewania podłogowego

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji elektrycznej

Instrukcja instalacji elektrycznej Instrukcja instalacji elektrycznej Danfoss Pompy Ciepła DHP-A DHP-A Spis treści DHP-A 6, 400V 3N...4 7 DHP-A 8, 400V 3N... 8 11 DHP-A 10, 400V 3N...12 15 DHP-A 12, 400V 3N...16 19 DHP-A Opti 6, 400V 3N...20

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Instalowania, Serwisowania i Użytkowania SIM2Z.1LTT.1HT SIM2Z.1LTE.1HT. Moduł wielostrefowy do systemów grzewczych typu. nr T

Instrukcja. Instalowania, Serwisowania i Użytkowania SIM2Z.1LTT.1HT SIM2Z.1LTE.1HT. Moduł wielostrefowy do systemów grzewczych typu. nr T Instrukcja Instalowania, Serwisowania i Użytkowania Moduł wielostrefowy do systemów grzewczych typu SIM2Z.1LTT.1HT SIM2Z.1LTE.1HT nr T9770.00.00.00 nr T9790.00.00.00-1- SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.. 2 1.1. WIDOK

Bardziej szczegółowo

RTL. Ogranicznik temperatury powrotu ENGINEERING ADVANTAGE

RTL. Ogranicznik temperatury powrotu ENGINEERING ADVANTAGE Regulacja ogrzewania podłogowego RTL Ogranicznik temperatury powrotu Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE Ogranicznik temperatury powrotu RTL stosowany

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Arkusz informacyjny Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 5, 40) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65-15 AFQM DN 150-50

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja grupy pompowej stałowartościowej i z zaworem trójdrogowym

Instrukcja grupy pompowej stałowartościowej i z zaworem trójdrogowym Instrukcja grupy pompowej stałowartościowej i z zaworem trójdrogowym 0 / 0 - PL, EN, RU Spis treści INSTRUKCJA GRUPY POMPOWEJ STAŁOWARTOŚCIOWEJ... Budowa i zasada działania... Działanie... Regulacja zaworów...

Bardziej szczegółowo

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Przyjazne Technologie WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Regulacja R1 Regulacja R2/R3 Moduł obsługowy BM Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 MONTAŻ CZUJNIKÓW CIŚNIENIA... 3 PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW IMPULSOWYCH...4 PODŁĄCZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO... 5 NASTAWY CZUJNIKÓW CIŚNIENIA...

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D HRT-177WS PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D Instrukcja instalacji i użytkowania strona 2 PL WIRED - manual issue 02/2013 rev. 03 . PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za wybór tygodniowego programatora

Bardziej szczegółowo

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF R PL Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi i konserwacji dla Użytkownika LAURA 30/30 LAURA 30 A LAURA 30/30 F LAURA 30 AF Charakterystyka ogólna Laura

Bardziej szczegółowo