Instrukcja Instalacji. Węzeł cieplny DSA 2 MAXI. 1.0 Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Instalacji. Węzeł cieplny DSA 2 MAXI. 1.0 Spis treści"

Transkrypt

1 Instrukcja Instalacji 1.0 Spis treści 1.0 Spis treści Zalecenia dotyczące bezpiecznego użytkowania wyrobu Opis systemu Ogólne informacje o węzłach cieplnych Przykładowy schemat technologiczny węzła cieplnego DSA 2 MAXI Schematy elektryczne Widoczne komponenty węzła cieplnego Instalacja i rozruch węzła cieplnego - krok po kroku Zdejmowanie paneli osłonowych Zabezpieczająca osłona z kartonu Zdejmowanie węzła cieplnego z palety Transport węzła cieplnego do miejsca instalacji Miejsce instalacji Regulacja wysokości Podłączenia rurociągów Kierunki połączeń Wymiary króćców przyłączeniowych Połączenia elektryczne Ustawienia sterownika Wyświetlacz sterownika i używane symbole Obsługa sterownika Ustawianie daty i godziny Ustawianie krzywej grzewczej Ustawianie ograniczenia temperatury na zasilaniu Sterowanie ręczne Rozruch z jednym obiegiem Wyświetlanie wskazań czujników Alarmy Zmiana ekranu domyślnego na wyświetlaczu na ekran preferowany przez użytkownika Ustawienie wymaganej temperatury pomieszczenia Ustawienie wymaganej temperatury ciepłej wody użytkowej Podstawowe parametry ustawienia fabryczne Uruchomienie Diagnostyka usterek...24 Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 1

2 2.0 Zalecenia dotyczące bezpiecznego użytkowania wyrobu Przed instalacją i uruchomieniem węzła cieplnego należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami montażu i obsługi. Danfoss nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia węzła, które nie było przechowywane i/lub nie zostało zainstalowane zgodnie z poniższymi zaleceniami. Aby zapobiec zranieniom ciała i uszkodzenia urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami i bezwzględnie się do nich stosować. Wszystkie konieczne prace montażowe, rozruchowe i konserwacyjne mogą być wykonywane jedynie przez odpowiednio wykwalifikowany i upoważniony personel. Ostrzeżenie o gorących powierzchniach Węzeł cieplny posiada gorące powierzchnie, które mogą spowodować oparzenie skóry. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania w pobliżu urządzenia. Ostrzeżenie o wysokim ciśnieniu i wysokiej temperaturze Dopuszczalną maksymalną temperaturę i maksymalne ciśnienie dla danego urządzenia należy zawsze sprawdzić na tabliczce znamionowej zamieszczonej na nim. Sprawdzić jakie są dopuszczalne ciśnienie i temperatura w sieci instalacyjnej urządzenia. Ryzyko uszkodzenia ciała i wyposażenia znacząco rośnie w przypadku przekroczenia zalecanych dopuszczalnych wartości parametrów eksploatacyjnych. Węzeł cieplny jest wyposażony w zawory bezpieczeństwa, które muszą być zawsze zamontowane zgodnie z lokalnymi przepisami. Ostrzeżenie dotyczące uszkodzeń podczas transportu Przed montażem węzeła cieplnego należy sprawdzić, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Należy zachować szczególną ostrożność przy podnoszeniu i przenoszeniu dużych i ciężkich węzłów cieplnych. 3.0 Opis systemu 3.1 Ogólne informacje o węzłach cieplnych Układ ogrzewania obiektu jest włączony w zewnętrzną sieć ciepłowniczą poprzez węzeł cieplny. Gorąca woda do celów grzewczych doprowadzona z zewnętrznej sieci ciepłowniczej przepływa przez wymienniki ciepła znajdujące się w węźle. Woda nie wpływa do wewnętrznej sieci grzewczej, jedynie ciepło przez nią przenoszone jest odbierane przez wymiennik ciepła. Węzeł przekazuje i rozdziela ciepło na potrzeby ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wszystkie funkcje węzła cieplnego są sterowane za pomocą elektronicznego sterownika, który mierzy temperaturę zewnątrzną i ustawia temperaturę na zasilaniu na taką wartość, aby utrzymywane były wymagane temperatury: w pomieszczeniu i ciepłej wody użytkowej. Nastawy zależności parametrów mogą być zmienione poprzez elementy regulacyjne (np. krzywą grzewczą), można mierzyć temperatury, zmieniać nastawy, tworzyć harmonogramy ogrzewania, itp. 3.2 Opis węzła cieplnego DSA 2 MAXI jest do pewnego zakresu urządzeniem znormalizowanym. Ostateczny dobór podzespołów oraz wielkości wymienników ciepła odbywa się w oparciu o wymagania podane przez klienta. Niniejsza Instrukcja Instalacji zawiera zalecenia o charakterze ogólnym. Bardziej szczegółowe informacje właściwe dla danego zamówienia można znaleźć w dokumentacji dla konkretnego urządzenia. wytwórca ciepła wysoki parametr - zasilanie wysoki parametr - powrót Schemat ideowy instalacji grzewczej odbiorca ciepła ciepła woda użytkowa ogrzewanie 2 DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

3 3.3 Przykładowy schemat technologiczny węzła cieplnego DSA 2 MAXI - Dwufunkcyjny w układzie równoległym HEX2 HEX1 PI Obieg 2 Woda użytkowa Obieg 1 Ogrzewanie PS HEX1 HEX2 F ZZ G PC ZBO ZBW T PI PS P R TZ TE PE M IV MM PO płytowy wymiennik ciepła dla obiegu ogrzewania CO płytowy wymiennik ciepła dla obiegu ciepłej wody użytkowej CWU filtr siatkowy zawór zwrotny zawór kulowy pompa cyrkulacyjna zawory bezpieczeństwa obiegu ogrzewania zawory bezpieczeństwa dla obiegu CWU termometr manometr naczynie wzbiorcze zawór spustowy sterownik elektroniczny czujnik temperatury zewnętrznej czujnik temperatury czujnik ciśnienia siłownik zawór sterujący pompa obiegowa Skrzynka elektryczna TE 2B Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 3

4 3.4 Schematy elektryczne Węzeł cieplny ze sterownikiem ECL 4 DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

5 3.4 Schematy elektryczne Węzeł cieplny ze sterownikiem ECL Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 5

6 3.4 Schematy elektryczne Węzeł cieplny bez sterownika 6 DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

7 3.4 Schematy elektryczne Węzeł cieplny bez sterownika Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 7

8 4.0 Widoczne komponenty węzła cieplnego 1. Wszystkie funkcje węzła cieplnego są kontrolowane za pomocą elektronicznego sterownika, który monitoruje również parametry eksploatacyjne urządzenia. 2. Pokrętło: poruszanie się po menu i zmiana parametrów eksploatacyjnych pokazywanych na wyświetlaczu sterownika; 5 3. Wyświetlacz: pokazuje wszystkie wartości nastaw, temperatury oraz tryb pracy. Nawigacja po menu oraz zmiany nastaw odbywają się w oparciu o wskazania na wyświetlaczu Nóżki montażowe - do ustawiania urządzenia bezpośrednio na podłożu; możliwość regulacji wysokości (do 6 cm). 5. Króćce przyłączeniowe - do zewnętrznej sieci ciepłowniczej oraz obiegu ogrzewania i CWU. 6. Panele: chronią wewnętrzne podzespoły węzła cieplnego i zwiększają bezpieczeństwo użytkownika. Podczas wykonywania prac instalacyjnych lub serwisowych panele te muszą być zdjęte Instalacja i rozruch węzła cieplnego - krok po kroku 5.1 Zdejmowanie paneli osłonowych Panele należy zdjąć przed dostarczeniem węzła cieplnego na miejsce montażu i nie zakładać dopóki instalacja nie zostanie ukończona. Panele zdejmuje się przez ich wysunięcie do góry. 1. najpierw zdjąć białe panele z przodu i z tyłu; 2. następnie zdjąć panele szare. Panele należy ponownie założyć, gdy węzeł jest podłączony i gotowy do pracy. Przy ponownym zakładaniu paneli należy postępować w kolejności odwrotnej niż przy ich demontażu DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

9 5.2 Zabezpieczająca osłona z kartonu Podczas transportu i montażu węzła cieplnego kartonowa osłona powinna pozostać na górnym panelu urządzenia. 5.3 Zdejmowanie węza cieplnego z palety Węzeł cieplny jest przykręcony do palety przy pomocy elementów mocujących. W celu ściągnięcia urządzenia z palety należy odkręcić śruby zaznaczone strzałkami na rysunku. 5.4 Transport węzła cieplnego do miejca instalacji. Węzeł cieplny można przenieść do miejsca instalacji różnymi sposobami, zależnie od tego, gdzie to miejsce się znajduje i w jaki sposób można do niego dotrzeć. Należy zaplanować jak najkorzystniejszą trasę transportu do miejsca instalacji. Podczas transportu uważać, aby nie uszkodzić podłoża, ścian, schodów, framug drzwi, itp. Węzeł cieplny wyposażony jest w komponenty wrażliwe na uderzenia. Przy podnoszeniu węzła cieplnego należy uważać, aby nie doszło do wypadku ani uszkodzenia urządzenia. 1. Transport przy użyciu ręcznego wózka paletowego. Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 9

10 2. Podnoszenie urządzenia przy pomocy dźwigu Po wyłamaniu okrągłych metalowych zaślepek z górnej płyty węzła cieplnego, można w to miejsce wkręcić śruby oczkowe do otworów w narożach urządzenia. Teraz można podnieść urządzenie przy pomocy zawiesi taśmowych. 5.5 Miejsce instalacji Znormalizowane wymiary węzła cieplnego DSA 2 MAXI umożliwiają zaplanowanie miejsca instalacji i rozmieszczenia przyłączy do rurociągów. Przyłącza ustawione w kierunku pionowym do góry pozwalają na instalację węzła cieplnego w pobliżu ściany. Ponieważ gorące powierzchnie są ukryte pod osłoną, pomieszczenie węzła może być wykorzystane również do innych celów. 10 DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

11 5.6 Regulacja wysokości Ustawić węzeł cieplny na płaskiej, poziomej powierzchni i na żądanej wysokości. Do regulacji wysokości wykorzystać nóżki regulacyjne. Obracając nóżkami regulacyjnymi można regulować wysokość do 6 cm. 5.7 Podłączenia rurociągów Węzeł cieplny należy połączyć z zewnętrzną siecią ciepłowniczą, wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji zgodnie z króćcami przyłączeniowymi i kierunkami przepływu zaznaczonymi na rysunku. Rury wyposażone w złączki należy rozłączyć i przyspawać w dowolnym miejscu nad węzłem cieplnym. Rurociągi muszą być tak zmontowane, aby naprężenia wywołane np. rozszerzalnością cieplną nie spowodowały uszkodzenia węzła cieplnego. Rury muszą być zamocowane w obejmach, aby nie powstawały naprężenia skręcające. Podłączenie do sieci ciepłowniczej może wykonać jedynie wykwalifikowany monter za akceptacją lokalnego dostawcy ciepła. Przed podłączeniem, wszystkie rury i złączki muszą być oczyszczone i przepłukane Kierunki połączeń Układ szeregowo - równoległy: After cooling connection After cooling connection 1. Zasilanie z sieci ciepłowniczej S.C. 2. Powrót do sieci ciepłowniczej S.C. 3. Zasilanie instalacji C.O. 4. Powrót z instalacji C.O. 5. Woda zimna 6. CWU 7. Cyrkulacja CWU Ukad równolegy: Direct Direct return return connection connection Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 11

12 5.7.2 Wymiary króćców przyłączeniowych Króćce przyłączeniowe są znormalizowane, a ich rozstaw zależny jest od wymaganej mocy i wielkości węzła cieplnego. W układzie szeregowo - równoległym, rozstaw obu króćców przyłączeniowych: zimnej wody oraz powrotu do sieci ciepłowniczej zależy od wielkości wymaganego wymiennika ciepła. Rozstawy te muszą być zgodne z wymiarami podanymi na rysunkach wymiarowych. 100 Układ szeregowo równoległy, długość 1090 mm Układ szeregowo równoległy, długość 1350 mm Układ równoległy DN Układ równoległy DN Ukłóad równoległy DN DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

13 5.8 Połączenia elektryczne Ponieważ wewnętrzne połączenia elektryczne są wykonane fabrycznie, podłączenie węzła cieplnego do zasilania nie wymaga udziału wykwalifikowanego elektryka. Urządzenie należy podłączyć do gniazdka przy pomocy wtyczki. Czujnik temperatury zewnętrznej należy zamontować na północnej ścianie budynku na wysokości około 3m, gdzie będzie mierzona temperatura zewnętrzna. W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca pomiaru nie powinny znajdować się otwory wentylacyjne. Drugi koniec przewodu czujnika temperatury zewnętrznej należy podłączyć do skrzynki elektrycznej. Należy pamiętać, aby przed wykonaniem podłączenia tego czujnika, wyciągnąć wtyczkę skrzynki z gniazdka. W przypadku, gdy długość przewodu zasilającego czujnika temperatury zewnętrznej jest niewystarczająca, zaleca się jego wymianę na dłuższy. W ten sposób eliminuje się dodatkowe złącza. Min. powierzchnia przekroju kabla wynosi 0,4 mm 2, max. długość 125 m. Przy zastosowaniu przewodów łączonych (niezgodnie z powyższym zaleceniem) tulejkę łączącą należy zabezpieczyć rurką termokurczliwą. 20 m 20 m Włożyć wtyczkę do gniazdka zabezpieczonego bezpiecznikiem 10A/220V. Odczekać 10s, po czym uruchomić pompy obiegowe P1 (dla CWU) oraz P2 (dla ogrzewania) wciskając odpowiednie przyciski. Nie uruchamiać pomp, gdy w obiegu nie ma wody. 5.9 Ustawienia sterownika Opis Regulatory ECL Comfort z pogodową kompensacją stosowane są w układach ciepłowniczych, instalacjach centralnego ogrzewania i chłodzenia. Oszczędzanie energii jest możliwe dzięki regulacji z kompensacją pogodową regulacji temperatury zgodnie z harmonogramem optymalizacji, ograniczaniu temperatury na zasilaniu i powrocie oraz optymalizacji mocy grzewczej. Ponadto, sterownik posiada wbudowane funkcje rejestrowania danych i generowania alarmów. Ustawienia sterownika właściwe dla danego obiektu Przed uruchomieniem węzła cieplnego należy wykonać pewne ustawienia sterownika właściwe dla konkretnego obiektu. Pełna instrukcja obsługi sterownika oraz najważniejsze informacje z nim związane są zawarte w niniejszej Instrukcji Instalacji. Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 13

14 5.9.1 Wyświetlacz sterownika i używane symbole Preferowany ekran wyświetlacza dla instalatorów Symbol Opis Status komponentów Temperatura powrotu strona pierwotna: rzeczywista i zadana Wskaźnik położenia do nawigacji Temperatura zasilania: rzeczywista i żądana Menu wartości i nastawy Temperatura powrotu: rzeczywista Ciśnienie w systemie Preferowany ekran wyświetlacza dla użytkownika 1 = Obieg ogrzewania = Obieg CWU = Ogólne ustawienia sterownika Tryb pracy = Tryb ręczny = Tryb pracy wg zadanego harmonogramu = Tryb komfortu = Tryb oszczędzania = Tryb ochrony przeciwzamrożeniowej Wybór ekranu wyświetlacza Temperatury Temperatura zewnętrzna Temperatura pomieszczenia Temperatura CWU Wskaźnik położemia Tryb pracy wg zadanego harmonogramu Tryb pracy Tryb komfortu Tryb oszczędzania Tryb ochrony przeciwzamrożeniowej Praca w trybie ręcznym Ogrzewanie Data Temperatura na zewnątrz Czas (godzina/minuty Harmonogram Menu wartości i nastaw wskaźnik położenia do nawigacji zadana temperatura pomieszczenia 1 = Obieg ogrzewania = Obieg CWU = Ogólne ustawienia sterownika Tryb pracy = Tryb pracy wg zadanego harmonogramu = Tryb komfortu = Tryb oszczędzania = Tryb ochrony przeciwzamrożeniowej Wybór ekranu wyświetlacza Obieg Sterowany komponent Alarm CWU Ogólne ustawienia sterownika Załącz pompę ON Wyłącz pompę OFF Otwieranie zaworu Zamykanie zaworu Wybór ekranu wyświetlacza Obsługa sterownika Monochromatyczny wyświetlacz graficzny pokazuje wartości wszystkich temperatur, informacje o statusie oraz jest używany do ustawiania parametrów regulacji. Nawigacja, przeglądanie i wybór odpowiedniej pozycji w menu odbywają się za pomocą pokrętła. Obracając pokrętło w lewo lub w prawo i naciskając na środek jego tarczy, można przemieszczać się w menu i zmieniać wartości nastaw. Gdy wokół wartości lub symbolu pojawi się prostokąt, można dokonać zmiany tej wartości przez obrót pokrętła w lewo lub w prawo. Zawsze można wrócić do ekranu domyślnego przez przejście do górnej części ekranu i obracanie pokrętłem tak długo, aż pojawi się pozycja Początek. Jeśli pokrętło nie będzie uaktywnione przez 20 min. sterownik automatycznie przywróci ekran domyślny. 14 DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

15 5.9.3 Ustawianie daty i godziny Ustawić prawidłową datę i godzinę na sterowniku: Ustawianie godziny zakończone Datę ustawić tak samo jak godzinę Wychodzenie z menu. Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 15

16 5.9.4 Ustawianie krzywej grzewczej Ze względu na różne zapotrzebowanie ciepła, różne rodzaje układów ogrzewania oraz różne zabezpieczenie obiektu izolacją termiczną, itp. może zaistnieć konieczność zmiany krzywej grzewczej. Krzywą grzewcza należy zawsze ustalać w oparciu o parametry temperatury ogrzewania założone w projekcie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Na jej podstawie można określić temperaturę na zasilaniu właściwą dla danej temperatury zewnętrznej. [oc] [oc] Fabrycznie ustawiona krzywa grzewcza: Przykad krzywej grzewczej dla ogrzewania podłogowego: Fabrycznie ustawiona krzywa grzewcza ok.1.0 jest typową krzywą dla układu ogrzewania grzejnikami radiatorowymi Temperatura zewntrzna [ C] Temperatura na zasilaniu [ C] Wskazanie na wyświetlaczu (-30,75) (-15,60) (-5,50) 0 45 (0,45) 5 40 (5,40) (15,28) Typowa krzywa ogrzewania ok. 0.4 dla systemu ogrzewania podłogowego Temperatura zewnętrzna [ C] Temperatura na zasilaniu [ C] Wskazanie na wyświetlaczu (-30,45) (-15,38) (-5,34) 0 31 (0,31) 5 28 (5,28) (5,22) Zmiana krzywej grzewczej krok po kroku Ustawienie wymaganej temperatury Przejście do nastpnego punktu Ustawianie - w taki sam sposb jak w poprzednim punkcie 16 DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

17 Zapamiętanie nowej krzywej grzewczej Wyjście z menu Ustawianie ograniczenia temperatury na zasilaniu Ustawienie ograniczenia maksymalnej temperatury zasilania zabezpiecza instalację ogrzewania przed zbyt wysoką temperaturą czynnika np. w układzie ogrzewania podłogowego. Przy pierwszym uruchomieniu systemu ogrzewania podłogowego można ustawić maksymalną wartość graniczną temperatury zasilania np. na 27 C. Tak ustawione ograniczenie powoduje odcięcie pozostałej części krzywej grzewczej powyżej ustawionej wartości. W późniejszym czasie, gdy wylewka z betonu wyschnie, maksymalną temperaturę zasilania można podnieść do 45 C, tj. do typowej wartości temperatury zasilania układu ogrzewania podłogowego. Typowa wartość graniczna temperatury zasilania dla układów ogrzewania grzejnikami radiatorowymi wynosi 90 C. Typowe wartości graniczne temperatury na zasilaniu dla Temperatura zasilania różnych układów ogrzewania min [ C] max [ C] Ogrzewanie grzejnikami radiatorowymi Przy pierwszym uruchomieniu systemu ogrzewania podłogowego (suszenie wylewki z betonu) ogrzewanie podłogowe Ustawienie ograniczenia maksymalnej temperatury zasilania Typowe ograniczenie maksymalnej temperatury zasilania przy ogrzewaniu podłogowym wynosi 45 C Ustawienie ograniczenia minimalnej temperatury zasilania Typowe ograniczenie maksymalnej temperatury zasilania układu ogrzewaniagrzejnikami radiatorowymi wynosi 90 C Ekran z krzywą grzewczą ustawioną zg. z instrukcjami podanymi w rozdz Ustawianie krzywej grzewczej. Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 17

18 Typowe ograniczenie maksymalnej temperatury zasilania: przy pierwszym uruchomieniu układu ogrzewania podłogowego (suszeniu wylewki z betonu) - 27 C Przykładowy ekran krzywej grzewczej ograniczonej temperaturą maksymalną; krzywa grzewcza ogrzewania podłogowego, ograniczenie temperatury maksymalnej zasilania: 27 C Wyjście z menu Ekran z krzywą grzewczą ustawioną zg. z instrukcjami podanymi w rozdz Ustawianie krzywej grzewczej Wyjście z menu Typowe ograniczenie temperatury minimalnej na zasilaniu wynosi 20 C Sterowanie ręczne Sterowanie ręczne jest zazwyczaj używane przy instalacji lub konserwacji systemu. Dzięki temu można sprawdzać, czy sterowany komponent (zawór, pompa, itp.) działa prawidłowo. Nie zostawiać sterownika w trybie Sterowanie Ręczne po zakończeniu prac konserwacyjnych lub serwisowych. Normalnym trybem pracy jest Komfort lub gdy stosuje się harmonogramy Praca zgodnie z harmonogramem Zawór jest otwarty 18 DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

19 Zawór jest zamknięty Wyjście z menu Powrót do trybu komfortu Rozruch z jednym obiegiem Podczas rozruchu węzła cieplnego, może zajść konieczność zamknięcia jednego obiegu, np. obiegu CWU. Obieg ten można zamknąć przez wymuszone zamknięcie zaworu regulacyjnego. Pompę należy zatrzymać za pomocą przycisku. M1, P1 M2, P2 A1 Zawór regulacyjny CWU i pompa cyrkulacyjna Zawór regulacyjny ogrzewania i pompa obiegowa Przekaźnik alarmów Przykład: zamykanie zaworu regulacyjnego CWU Wymuszone zamknięcie zaworu STOP powoduje utrzymanie zaworu w pozycji zamkniętej Wyjście z menu Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 19

20 5.9.8 Wyświetlanie wskazań czujników Wartości temperatury i ciśnienia można odczytać na wyświetlaczu sterownika. Każdą wartość można znaleźć schodząc w dół wykazu. Wyjście z menu Alarmy Funkcje alarmów dostępne w sterowniku: alarm ciśnienia, pracy pompy i maksymalnej temperatury (funkcja termostatyczna ograniczająca temperaturę). Powstanie alarmu jest zgłaszane pojawieniem się symbolu na wyświetlaczu. Opcja Przegląd alarmów pokazuje dany alarm. 20 DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

21 Alarm ciśnienia Ograniczenie górne i dolne (Alarm wysoki, Alarm niski) muszą być dostosowane do budynku. Wartości X wyższy i X niższy zostały ustawione w oparciu o zabudowany w węźle cieplnym przetwornik ciśnienia. Nie zmieniać tych wartości! Alarm pracy pompy. Wskazanie alarmu znika z wyświetlacza, gdy pompa wznawia normalną pracę. Wartość alarmu: 1 = styk otwarty (np. pompa wilo) 2= styk zamknięty (np. pompa grundfoss) Ograniczenie temperatury maksymalnej (funkcja termostatycznego ograniczenia temperatury). Ograniczenie temperatury maksymalnej można wykorzystać np. w układzie ogrzewania podłogowego jako funkcję termostatycznego ograniczenia temperatury. Wyjście z menu W systemach ogrzewania podłogowego górna wartość graniczna temperatury może być ustawiona na 50 C Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 21

22 Zmiana ekranu domyślnego na wyświetlaczu na ekran preferowany przez użytkownika Po wykonaniu nastaw zaleca się zmianę ekranu domyślnego na wyświetlaczu na ekran preferowany przez użytkownika Ustawianie wymaganej temperatury pomieszczenia Ustawienie wymaganej temperatury pomieszczenia jest istotna nawet wtedy, gdy czujnik temperatury pomieszczenia nie jest podłączony. Nastawa ta ma wpływ na regulowaną temperaturę pomieszczenia Ustawianie wymaganej temperatury ciepłej wody użytkowej Zmiana obiegu 22 DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

23 Zmiana wymaganej temperatury Wyjście z menu 5.10 Podstawowe parametry ustawienia fabryczne Obieg ogrzewania Parametr Temperatura pomieszczenia/temperatura oszczędzania Ustawienie fabryczne 20 C/ 16 C Ustawienie użytkownika Krzywa grzewcza 1.0 Uwaga! Typowe ustawienie dla obiegu ogrzewania podłogowego wynosi 0,4 Wył. letnie (wyłączenie ogrzewania) 18 C Temp. max. (na zasilaniu) 90 C Uwaga! W przypadku ogrzewania podłogowego zmienić tę wartość na 45 C Temp. min. (na zasilaniu) 20 C Xp (zakres proporcjonalności) 85 K Tn (stała czasowa) 25 s Czas przejścia M (otwarcia/zamknięcia 120 s zaworu regulacyjnego) Nz (strefa nieczułości) 2 K Alarm wysoki (ograniczenie ciśnienia 2.3 maksymalnego) Alarm niski (ograniczenie ciśnienia minimalnego) 0.8 Opóźnienie alarmu (ciśnienia) 30 s Alarm pracy pompy, wartość alarmu 1 1 = styk otwarty (np. dla pompy wilo) 0 = styk zamknięty (np. dla pompy grundfos) Opóźnienie alarmu (pracy pompy) 20 s Alarm maksymalnej Tzasil. (funkcja termostatycznego ograniczenia temperatury zasilania) Opóźnienie alarmu (maksymalnej temperatury zasilania ) ΔT ALARM Uwagi 90 C Uwaga! W przypadku ogrzewania podłogowego zmienić tę wartość na 50 C 60 s Obieg CWU Parametr Temperatura CWU/temperatura oszczędzania Ustawienie fabryczne 58 C/ 55 C Temp. min. (na zasilaniu) 45 C Temp. max. (na zasilaniu) 65 C Ustawienie użytkownika Uwagi Xp (zakres proporcjonalności) Tn (stała czasowa) Czas przejścia M (otwarcia/zamknięcia zaworu regulacyjnego) Nz (strefa nieczułości) 9 K 13 s 15 s 3 K Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 23

24 5.11 Uruchomienie Przed uruchomieniem węzła cieplnego należy wykonać następujące sprawdzenia: Przed uruchomieniem węzła cieplnego należy sprawdzić czy: rurociągi są podłączone zgodnie z projektem zawory spustowe są zamknięte temperatura dla ciepłej wody użytkowej jest ustawiona na +58 C czujnik temperatury zewnętrznej jest zamontowany i podłączony ustawienia sterownika są prawidłowe połączenia są szczelne zawór bezpieczeństwa działa poprawnie Napełnić węzeł cieplny mediami roboczymi i powoli podnosić ciśnienie do uzyskania wartości roboczej. Przed uruchomieniem urządzenie należy odpowietrzyć. W tym celu przy napełnianiu węzła pozostawić zamknięty zawór odcinający na zasilaniu po stronie pierwotnej i powoli otwierać zawór odcinający na powrocie po stronie pierwotnej. Powietrze jest usuwane przez zawór odpowietrzający. Po odpowietrzeniu należy obserwować pracę węzła cieplnego. Jeśli urządzenie pracuje zgodnie z zadanymi parametrami, można je włączyć do ruchu ciągłego. Wszystkie wymienniki i węzły cieplne Danfoss są poddawane próbie ciśnieniowej zgodnie z Dyrektywą PED 97/23/WE (moduł H). Należy pamiętać o przekazaniu użytkownikom instrukcji obsługi węzła cieplnego. Po uruchomieniu węzła cieplnego należy sprawdzić: temperatury ciśnienia wielkość rozszerzalności termicznej działanie pomp kierunki przepływu działanie elementów sterowania 6.0 Diagnostyka usterek Zakłócenia w obiegu ogrzewania Usterka Możliwa przyczyna Rozwiązanie Awaria zewnętrznej sieci grzewczej Skontaktować się z lokalnym dostawcą ciepła Zatkany filtr Przejrzeć/wyczyścić filtr Nieprawidłowa krzywa grzewcza Sprawdzić ustawienie krzywej grzewczej Temperatura w pomieszczeniu jest za niska (co oznacza zbyt niską temperaturę na zasilaniu) Temperatura w pomieszczeniu jest za wysoka (co oznacza zbyt wysoką temperaturę na zasilaniu) Sterowanie obiegiem ogrzewania nie działa Uszkodzone elementy sterownika w obiegu ogrzewania Wyłączona pompa obiegowa Za niskie ciśnienie w obiegu ogrzewania Zapowietrzony obieg ogrzewania Zanieczyszczony wymiennik ciepła Zablokowany lub uszkodzony termostat grzejnika Zablokowany zawór regulacyjny Nieprawidłowa krzywa grzewcza Uszkodzony sterownik w obiegu ogrzewania Zawór regulacyjny pozostaje przez cały czas otwarty lub zamknięty Sterownik pozostał w trybie Sterowania ręcznego Uszkodzony sterownik, czujnik lub zawór regulacjny Zawór regulacyjny pozostaje przez cały czas otwarty lub zamknięty Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Włączyć pompę, sprawdzić np. wyjście przekaźnikowe obiegu ogrzewania Uzupełnić zład dopuszczając wodę przez zawór napełniania instalacji. Zanotować datę napełnienia. Odpowietrzyć grzejniki radiatorowe; w razie potrzeby uzupełnić zład Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Skontaktować się z instalatorem Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Sprawdzić ustawienie krzywej grzewczej Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Ustawić sterownik w trybie pracy Komfort lub Praca zg. z zadanym harmonogramem Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss 24 DEN-SMT/PL VI.GE.K3.49 Danfoss District Energy

25 Zwiększa się ilość wody w obiegu ogrzewania i jej nadmiar jest usuwany przez zawór bezpieczeństwa naczynia wzbiorczego Zbyt niskie ciśnienie w obiegu ogrzewania Wysoka temperatura na powrocie obiegu ogrzewania Wewnętrzny wyciek w wymienniku ciepła Woda przedostaje się do obiegu ogrzewania w wyniku nieszczelności (wycieku) na zaworze uzupełniania zładu Zbyt mała ilość wody lub nieszczelność w obiegu ogrzewania Duża różnica pomiędzy temperaturą na powrocie do sieci ciepłowniczej a temperaturą na powrocie z obiegu ogrzewania Skontaktować się z lokalnym dostawcą ciepła i/ lub lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Uzupełnić zład dopuszczając wodę poprzez zawór napełnienia instalacji. Zanotować datę napełnienia. Jeśli problem często się powtarza - skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Zakłócenia w obiegu ciepłej wody użytkowej (CWU) CWU ma nieprzyjemny zapach lub kolor Wewnętrzny wyciek w wymienniku ciepła CWU Zbyt duże odchyłki temperatury CWU Sterownik CWU nie pracuje lub zawór regulacyjny jest uszkodzony Zawór regulacyjny CWU jest przewymiarowany w stosunku do aktualnych warunków Nieprawidłowa cyrkulacja CWU Zatkany filtr Różnica ciśnień za duża Zanieczyszczony zawór regulacyjny Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Skontaktować się z instalatorem Przejrzeć/ wyczyścić filtr Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Inne sytuacje awaryjne Pompa przy pracy wydaje dziwny odgłos Zawór regulacyjny wytwarza głośny świszczący odgłos Widoczny wyciek wody na podłodze w pomieszczeniu węzła cieplnego lub zamoknięta izolacja wymiennika ciepła Ciśnienie lub temperatura wody do celów grzewczych w zewnętrznej sieci ciepłowniczej znacznie odbiega od wartości normalnej Temperatura zewnętrzna nie jest pokazywana na wyświetlaczu Korek powietrzny w pompie Uszkodzone łożysko pompy Uszkodzony zawór regulacyjny Zbyt duża różnica ciśnień w zewnętrznej sieci grzewczej Zewnętrzny wyciek w wymienniku ciepła Awaria w zewnętrznej sieci ciepłowniczej Czujnik temperatury zewnętrznej został podłączony do węzła cieplnego przy załączonym zasilaniu Zatrzymać pompę na krótką chwilę aby korek powietrzny został usunięty Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Skontaktować się z lokalnym dostawcą ciepła Skontaktować się z lokalnym dostawcą ciepła i/ lub lokalnym dystrybutorem firmy Danfoss Skontaktować się z lokalnym dostawcą ciepła Wyciągnąć wtyczkę przyłączową węzła cieplnego i ponownie ją podłączyć Danfoss District Energy VI.GE.K3.49 DEN-SMT/PL 25

26 Instrukcja usuwania odpadów: Ten produkt powinien być rozebrany a jego komponenty posegregowane, jeśli to możliwe, na różne grupy przed poddaniem recyklingowi lub utylizacji. Zawsze stosuj się do miejscowych przepisów w zakresie usuwania odpadów. Danfoss Poland Sp. z o.o. Tuchom, ul. Tęczowa Chwaszczyno Tel.: Fax: Produced by Danfoss A/S 05/2012

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

EH-203. Instrukcja obsługi. Regulator pogodowy. www.ouman.fi. Rodzaje systemów grzewczych: Rodzaje źródeł ciepła: Rodzaje zdalnego sterowania:

EH-203. Instrukcja obsługi. Regulator pogodowy. www.ouman.fi. Rodzaje systemów grzewczych: Rodzaje źródeł ciepła: Rodzaje zdalnego sterowania: EH-3 Regulator pogodowy Instrukcja obsługi OUMAN EH-3 jest regulatorem pogodowym nowej generacji. Jego wszechstronność, inteligencja i przejrzystość obsługi uczyniły go idealnym regulatorem dla ogrzewnictwa

Bardziej szczegółowo

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące.

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące. SYSTEMY VAV Lista Referencyjna Projektowanie i obszary zastosowania Montaż Uruchamianie Obsługa Elementy sterujące Karty techniczne Projektowanie i obszary zastosowania Projektowanie i obszary zastosowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW MIESZAJĄCYCH Laser Series Pro Wilo Yonos 15/6 (FAW3MTFVTRPN00P0)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW MIESZAJĄCYCH Laser Series Pro Wilo Yonos 15/6 (FAW3MTFVTRPN00P0) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW MIESZAJĄCYCH Laser Series Pro Wilo Yonos 15/6 (FAW3MTFVTRPN00P0) Zestaw mieszający Purmo został zaprojektowany, by umożliwić montaż obiegów ogrzewania podłogowego

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca

Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca Zestaw solarny do wspomagania ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca Solarset TOP DANE TECHNICZNE ver. 02.2013 Ulrich Podziękowania Dziękujemy i gratulujemy zakupu

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-48 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Instrukcja montażu i użytkowania Polski Pompa ciepła typu solanka/ woda do instalacji wewnętrznej Nr zamówienia: 452235.66.05 FD 9205 Spis treści 1 Należy niezwłocznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA. NOTOS xxxx-2. z podwójnym wymiennikiem krzyżowym. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA. NOTOS xxxx-2. z podwójnym wymiennikiem krzyżowym. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA NOTOS xxxx-2 z podwójnym wymiennikiem krzyżowym Dokumentacja Techniczno - Ruchowa DTR Basenowa centrala klimatyzacyjna Notos xxxx-2 str. 1 Zawartość 1. WSTĘP... 3 2. PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo