ĆWICZENIE 2. Usuwanie chromu (VI) z zastosowaniem wymieniaczy jonowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ĆWICZENIE 2. Usuwanie chromu (VI) z zastosowaniem wymieniaczy jonowych"

Transkrypt

1 ĆWICZENIE 2 Usuwanie chromu (VI) z zastosowaniem wymieniaczy jonowych

2 Część doświadczalna 1. Metody jonowymienne Do usuwania chromu (VI) można stosować między innymi wymieniacze jonowe. W wyniku przepuszczania przez kolumnę roztworu zawierającego jon CrO 4 zostaje on wymieniany na anion związany ze złożem. Metoda ta jest bardzo skuteczna w przypadku właściwego doboru anionitu. Zaletą jej jest także to, że wyciek po regeneracji złoża jest wielokrotnie bogatszy w związki chromu(vi) w stosunku do ich zawartości w roztworze wyjściowym. 2. Oznaczenie chromu w roztworze wyjściowym 2.1. Krzywa kalibracyjna Oznaczanie stężenia Cr(VI) w czasie reakcji redukcji jest możliwe dzięki zastosowaniu difenylokarbazydu, który z Cr(VI) daje kolorowy kompleks absorbujący promieniowanie przy λ=540nm. W celu przygotowania 0,5% roztworu difenylokarbazydu w acetonie należy : odważyć 0,25g difenylokarbazydu w małej zlewce na 50ml, proszek rozpuścić w acetonie (około 30ml) roztwór przenieść do kolbki miarowej na 50 ml i dopełnić do kreski acetonem. Ponieważ tak przygotowany roztwór jest czuły na światło należy przenieść go do butelki z ciemnego szkła. W celu przygotowania krzywej kalibracyjnej należy: do każdego z sześciu cylinderków na 10ml wlać przy użyciu tryskawki około 0,5ml wody destylowanej, 0,2ml H 2 SO 4 (1:1), 0,2ml H 3 PO 4 (6:14), 0,2ml 0,5% r-ru difenylokarbazydu, szlif każdego cylinderka należy przemyć niewielką ilością wody destylowanej z tryskawki w celu usunięcia z niego pozostałości po dodawanych roztworach. Całkowita ilość roztworu w cylinderku nie powinna przekroczyć 4ml. Do pierwszego z tak przygotowanych cylinderków oznaczonego nr 0 należy dolać wody destylowanej do całkowitej objętości 10ml tak przygotowany roztwór posłuży do zerowania kuwet w spekolu. Po ustawieniu spekola na długość fali 540nm należy napełnić obie kuwety roztworem zerowym i umieścić w aparacie. Aparat należy wyzerować na jednej kuwecie, używanej potem do zerowania w trakcie wszystkich pomiarów. Pomimo zastosowania tego samego roztworu wartość mierzona przez aparat na drugiej kuwecie jest różna od zera, może to być spowodowane przez: różną długość drogi

3 optycznej, trudne do usunięcia zabrudzenie kuwet. Wartość tą (X może być wartością dodatnią lub ujemną) zapisujemy w tabeli jako odpowiadającą absorbancji roztworu o zerowym stężeniu Cr(VI). Wzór tabeli do wykonania krzywej kalibracyjnej (roztwór wzorcowy o stężeniu 0,01mg Cr w 1 ml roztworu): Nr pomiaru Objętość Badane stężenie Absorbancja Absorbancja : roztworu Cr(VI) rzeczywista poprawiona wzorcowego [ ml ] [ ppm ] 0 0,0 0 X A pop =A rz -X=0 1 0,1 1 A rz A pop =A rz -X 2 0,3 3 A rz A pop =A rz -X 3 0,5 5 A rz A pop =A rz -X 4 0,8 8 A rz A pop =A rz -X 5 1,0 10 A rz A pop =A rz -X Do pozostałych cylinderków o numerach od 1 do 5 zawierających: około 0,5ml wody destylowanej, 0,2ml H 2 SO 4 (1:1), 0,2ml H 3 PO 4 (6:14), 0,2ml 0,5% r-ru difenylokarbazydu należy odmierzyć od 0,1ml r-ru wzorcowego (o stężeniu Cr(VI) 10ppm przygotowanego w punkcie 3) do cylinderka z nr 1 do 1,0ml roztworu wzorcowego do cylinderka z nr 5. Następnie dopełnić każdy z cylinderków wodą destylowaną do objętości 10ml. Uwaga: kompleks difenylokarbazydu i chromu jest trwały tylko przez 15min.. Po zanotowaniu wartości absorbancji rzeczywistej i przeliczeniu na poprawioną, należy sporządzić krzywą kalibracyjną w postaci wykresu stężenia chromu w funkcji absorbancji, z wykresu odczytać równanie krzywej y=ax, gdzie: x absorbancja; y - [Cr(VI)] w ppm; a faktor Przygotowanie roztworu modelowego Roztworem modelowym w ćwiczeniu jest roztwór K 2 Cr 2 O 7 o stężeniu 1 g/dm 3. W celu sporządzenia tego roztworu należy odważyć ok. 1,0 g dichromianu potasu i przenieść ilościowo do kolby miarowej na 1l, dopełnić wodą destylowaną do kreski.

4 2.3. Oznaczenie chromu w roztworze modelowym 2 ml przygotowanego roztworu przelać do kolby miarowej na 100 ml i dopełnić wodą destylowaną do kreski. Z kolby pobrać 1 ml roztworu i oznaczyć w nim zawartość chromu metodą spektrofotometryczną (jak w p. 2.1). 3. Oznaczenie całkowitej pojemności wymiennej anionitu Przyjąć, że w kolumnie znajduje się 8 g aklimatyzowanego anionitu. Anionit powinien być podstawiony grupami OH -. Przez tak przygotowany anionit przepuszczać roztwór ok. 10% CaCl 2, tak długo, aż mierzony przy pomocy papierka wskaźnikowego odczyn roztworu wyciekającego z kolumny okaże się obojętny (ok. 600ml). Kranik ustawić w takiej pozycji, aby z kolumny wyciekało ok. 1-2 ml. r-ru/min (można założyć, że jest to jedna kropla / 1-2 sekundy). Wyciek zawierający grupy OH - wlać do kolby miarowej na 1000 ml i dopełnić do kreski wodą destylowaną. Następnie pobrać dwie próbki po 10 ml i miareczkować 0,1 normalnym roztworem kwasu solnego wobec fenoloftaleiny. Zdolność wymienną obliczyć ze wzoru: Z w = V HCL m n HCl anionitu V 10 wycieku [mmol/g] Gdzie: V HCl - objętość HCl zużytego do miareczkowania n HCl normalność roztworu HCl V wycieku - całkowita objętość wycieku dopełnionego (1000 ml) m anionitu - masa anionitu 10 ilość pobranej próbki do analizy

5 4. Oznaczenie zdolności roboczej anionitu Przez kolumnę wymienną wypełnioną anionitem przepuszczać roztwór zawierający jony CrO 4 o oznaczonym wcześniej stężeniu. Wyciek zbierać do cylindra miarowego, do którego dodać niewielką ilość difenylokarbazydu (zbierany roztwór zakwasić kwasem siarkowym w ilości ok. 5 ml.). Pojawienie się pierwszych jonów CrO 4 w wycieku będzie sygnalizowane pojawieniem się czerwonofioletowego zabarwienia roztworu (utlenienie difenylokarbazydu i redukcja jonu CrO 4 w środowisku kwaśnym). Po pierwszych oznakach pojawienia się jonów CrO 4 w wycieku zakręcić kranik kolumny. Zmierzyć objętość wycieku i obliczyć zdolność roboczą anionitu. Obliczenia: Z r = V c m kat [mmol/g (anionitu)] Z r zdolność robocza anionitu (1g) V objętość wycieku [ml] c stężenie roztworu wprowadzonego [mmol/ml] m anion. - masa anionitu [g] Zdolność roboczą kolumny Z r(k) = Z r m anionitu 5. Badanie procesu usuwania jonów CrO 4 kolumny) z badanego roztworu (sprawność Kontynuując przepuszczanie roztworu zawierającego jony CrO 4, wyciek zbieramy do cylindra miarowego w ilości po 20 ml., badając każdą próbkę na obecność jonów CrO 4, (ze względu na niewielkie zawartości jonów CrO 4 w pierwszych próbkach pomijamy rozcieńczenie wstępne). Stężenie jonów CrO 4 w wycieku zmienia się (ulega zwiększeniu) wraz z kolejną pobieraną próbką i należy dostosować rozcieńczenie do skali krzywej kalibracyjnej.

6 Zebrane wyniki umieścić w tabeli L.p. V [ml] r [mmol] c [mmol] S [%] Gdzie: V objętość wycieku c - Ilość mmoli w przepuszczonym roztworze r ilość mmoli anionów znajdujących się w wycieku S stosunek ilości jonów zaadsorbowanych podczas przepływu przez anionit do ilości jonów wprowadzonych x100. Należy sporządzić wykres c(v) C [mmol/l] C r 0 V 1 V 2 V 3 V [ml] V objętość wycieku C stężenie j chromu w wycieku C r stężenie chromu w roztworze modelowym

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych.

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Ćwiczenie Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Wody naturalne występujące w przyrodzie dzielimy na wody: morskie, rzeczne (wody powierzchniowe), podziemne,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 Określenie potrzeb wapnowania gleb w zależności od ich właściwości fizykochemicznych

ĆWICZENIE 1 Określenie potrzeb wapnowania gleb w zależności od ich właściwości fizykochemicznych ĆWICZENIE 1 Określenie potrzeb wapnowania gleb w zależności od ich właściwości fizykochemicznych OZNACZANIE ODCZYNU GLEBY (ph) Do dwóch zlewek na 100 ml naważkami po 10 g gleby do każdej wlewamy po 25

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie kwasowości

Oznaczanie kwasowości ĆWICZENIE 8. Oznaczanie kwasowości Na kwasowość surowców i produktów spożywczych mają wpływ przede wszystkim naturalne kwasy organiczne (kwas jabłkowy, cytrynowy, mlekowy), oraz kwasy celowo dodawane w

Bardziej szczegółowo

DEZYNFEKCJA WODY CHLOROWANIE DO PUNKTU

DEZYNFEKCJA WODY CHLOROWANIE DO PUNKTU DEZYNFEKCJA WODY CHLOROWANIE DO PUNKTU PRZEŁAMANIA WPROWADZENIE Ostatnim etapem uzdatniania wody w procesie technologicznym dla potrzeb ludności i przemysłu jest dezynfekcja. Proces ten jest niezbędny

Bardziej szczegółowo

KOLORYMETRYCZNE OZNACZANIE Cd, Mn i Ni

KOLORYMETRYCZNE OZNACZANIE Cd, Mn i Ni KOLORYMETRYCZNE OZNACZANE Cd, Mn i Ni nstrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. l. WSTĘP 1.1. Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (UV) i promieniowania widzialnego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ A ZADANIA BWIĄZKWE Zadanie A1 dczyn roztworów blicz wartość ph (z dokładnością do jednej cyfry po przecinku) oraz określ odczyn następujących roztworów: a. 0,10 mol/dm 3 Na C 3 ; b. 0,10 mol/dm 3

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie aktywności enzymów

Oznaczanie aktywności enzymów Oznaczanie aktywności enzymów Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Biotechnologia Enzymatyczna Prowadzący: mgr inż. Anna Byczek CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest oznaczanie aktywności enzymu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS

OZNACZANIE STĘŻENIA BARWNIKÓW W WODZIE METODĄ UV-VIS OZNACZANE STĘŻENA BARWNKÓW W WODZE METODĄ UV-VS. SPEKTROFOTOMETRA UV-Vis Spektrofotometria w zakresie nadfioletu (ang. ultra-violet UV) i promieniowania widzialnego (ang. visible- Vis), czyli spektrofotometria

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ

Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ Wprowadzenie Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ opracowanie: Barbara Stypuła Celem ćwiczenia jest poznanie roli katalizatora w procesach chemicznych oraz prostego sposobu wyznaczenia wpływu

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA PRODUKTÓW ROŚLINNYCH

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA PRODUKTÓW ROŚLINNYCH TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA PRODUKTÓW ROŚLINNYCH PPRRZZEEWODNIKK DO ZZAJ JĘĘĆĆ LLABBORRATTORRYYJ JNYYCCH DR INŻ. MAŁGORZATA TAŃSKA, DR INŻ. SYLWESTER CZAPLICKI, DR INŻ. JUSTYNA BOJARSKA, MGR INŻ.

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie aktywności enzymów amylolitycznych.

Oznaczanie aktywności enzymów amylolitycznych. Oznaczanie aktywności enzymów amylolitycznych. Zajęcia 3 godzinne część A, zajęcia 4 godzinne część A i B. Cel ćwiczenia Ćwiczenie poświęcone jest zapoznaniu się z metodami oznaczania aktywności enzymów

Bardziej szczegółowo

Stan równowagi chemicznej

Stan równowagi chemicznej Stan równowagi chemicznej Metodyka i praktyka szkolna Scenariusz lekcji chemii w szkole ponadgimnazjalnej Scenariusz ten uzyskał I nagrodę w konkursie, pod tym samym tytułem, ogłoszonym na łamach naszego

Bardziej szczegółowo

1.3. Oznaczanie składu reszt kwasów tłuszczowych w glicerydach i fosfolipidach

1.3. Oznaczanie składu reszt kwasów tłuszczowych w glicerydach i fosfolipidach 1. Lipidy 36 Odparować z nich rozpuszczalnik i zanalizować je w argentacyjnej chromatografii cienkowarstwowej (zob. s. 33). Uzyskane frakcje nasyconych, jedno- i dwunienasyconych lipidów rezorcynolowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁECNIA PRAKTYCZNEGO INSTYTUT CHEMII UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY w SIEDLCACH INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH (KARTY PRACY) SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAKRES PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA. Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu

BIOTECHNOLOGIA. Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu BIOTECHNOLOGIA Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu Materiały do ćwiczeń dla studentów kierunku Biotechnologia w roku akademickim 2009/2010 opracowane przez

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 i 21 (skrypt) ćwiczenie laboratoryjne nr 3 dla e-rolnictwa

Ćwiczenie 4 i 21 (skrypt) ćwiczenie laboratoryjne nr 3 dla e-rolnictwa Ćwiczenie 4 i 21 (skrypt) ćwiczenie laboratoryjne nr 3 dla e-rolnictwa Właściwości i budowa węglowodanów. Sacharydy są podstawową i bardzo zróżnicowaną grupą związków naturalnych występujących we wszystkich

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI WITAMINY C W MATERIALE ROŚLINNYM METODĄ MIARECZKOWĄ

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI WITAMINY C W MATERIALE ROŚLINNYM METODĄ MIARECZKOWĄ OZNACZANIE ZAWARTOŚCI WITAMINY C W MATERIALE ROŚLINNYM METODĄ MIARECZKOWĄ Cel ćwiczenia Ćwiczenie poświęcone jest praktycznemu zapoznaniu się z metodyką oznaczania zawartości kwasu askorbinowego w wybranych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Elektroniczna Aparatura Medyczna

Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Elektroniczna Aparatura Medyczna POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Studia stacjonarne Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows

Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów dla Windows Instrukcja do programu Szacowanie niepewności pomiarów" dla Windows Program służy do szacowania niepewności dowolnych pomiarów i analiz, a w szczególności analiz chemicznych, hydrobiologicznych oraz pomiarów

Bardziej szczegółowo

Dziennik laboratoryjny zasady prowadzenia notatek.

Dziennik laboratoryjny zasady prowadzenia notatek. Dziennik laboratoryjny zasady prowadzenia notatek. Notatki laboratoryjne są jednym z elementów pracy doświadczalnej. Powinny składać się z dwóch głównych części: - planu przeprowadzenia eksperymentów,

Bardziej szczegółowo

PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. Wersja 6, 2009.03.27

PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. Wersja 6, 2009.03.27 WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA W LABORATORIACH BADAJĄCYCH MIĘSO NA OBECNOŚD WŁOŚNI METODĄ WYTRAWIANIA PRÓBKI ZBIORCZEJ WSPOMAGANEGO MIESZADŁEM MAGNETYCZNYM PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. 1 Opracowano w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 15. Lipoproteiny osocza. Tomasz Francuz. Dorota Polańska

ROZDZIAŁ 15. Lipoproteiny osocza. Tomasz Francuz. Dorota Polańska ROZDZIAŁ 15 Lipoproteiny osocza Tomasz Francuz Dorota Polańska Związki tłuszczowe osocza, jako nierozpuszczalne w wodzie transportowane są w kompleksie z białkami tworząc lipoproteiny. Wyjątkiem są wolne

Bardziej szczegółowo

Temat: Oznaczanie zawartości witaminy C w sokach z warzyw i owoców

Temat: Oznaczanie zawartości witaminy C w sokach z warzyw i owoców Zadanie 2. Temat: Oznaczanie zawartości witaminy C w sokach z warzyw i owoców Wykaz materiałów - owoc cytryny i papryki, kiszona kapusta - 2 zlewki o pojemności 100 ml, zlewka do homogenizatora o pojemności

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii Analitycznej

Katedra Chemii Analitycznej Chemia Analityczna Analiza Elementarna Oznaczanie zawartości węgla całkowitego, całkowitego węgla organicznego oraz węgla nieorganicznego w próbkach środowiskowych z kulometrycznym oznaczeniem końcowym

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE

ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami woltamerometrycznymi służącymi do charakterystyki pracy biosensorów w zadanym zakresie potencjałów.

Bardziej szczegółowo

WYTWARZANIE WĘGLI AKTYWNYCH

WYTWARZANIE WĘGLI AKTYWNYCH Przemysłowe laboratorium technologii ropy naftowej i węgla WYTWARZANIE WĘGLI AKTYWNYCH I. WSTĘP Węgle aktywne Termin węgiel aktywny oznacza materiał węglowy o silnie rozwiniętej powierzchni właściwej i

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej

Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej Katedra Technologii Leków i Biochemii Kultury tkankowe i komórkowe roślin i zwierząt Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA nr 11 ANALIZA TŁUSZCZÓW

PRACOWNIA nr 11 ANALIZA TŁUSZCZÓW PRACOWNIA nr 11 ANALIZA TŁUSZCZÓW Zagadnienia do kartkówki: 1. Tłuszcze - definicja, wzór ogólny, nazewnictwo, budowa, otrzymywanie i podział (ze względu na stan skupienia, na pochodzenie). 2. Podział:

Bardziej szczegółowo