Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 713[02].Z1.11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 713[02].Z1.11"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Andrzej Świderek Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 713[02].Z1.11 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr inż. Janina Falkowska mgr inż. Beata Wiśniewska - Milej Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Marzena Więcek Konsultacja: dr inż. Bożena Zając Korekta: Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 713[02].Z1.11 Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych zawartej w modułowym programie nauczania dla zawodu monter instalacji sanitarnych. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Konserwacja instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wykrywanie i usuwanie awarii instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Konserwacja urządzeń lokalnych ujęć wody i lokalnych oczyszczalni ścieków Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 45 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik ten będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o nieprawidłowościach i usterkach pojawiających się podczas eksploatacji instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, a także ułatwi Ci wykonywanie konserwacji instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Poradnik ten zawiera: 1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 3. Materiał nauczania (rozdział 4) który umożliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Do poszerzenia wiedzy wykorzystaj wskazaną literaturę oraz inne źródła informacji. Materiał obejmuje również ćwiczenia, które zawierają: wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do realizacji ćwiczenia, pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia, sprawdzian teoretyczny, sprawdzian umiejętności praktycznych. 4. Przykład zadania/ćwiczenia oraz zestaw pytań sprawdzających Twoje opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu całej jednostki. Zaliczenie tego ćwiczenia jest dowodem osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. Wykonując sprawdzian postępów powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie, co oznacza, że opanowałeś materiał albo nie. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela lub instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. Po przerobieniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki modułowej. Jednostka modułowa:,,konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, której treści teraz poznasz jest jednym z modułów koniecznych do zapoznania się z czynnościami konserwacyjnymi instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, lokalnych ujęć wody i oczyszczalni ścieków. Ponadto przedstawione w niej możliwości lokalizacji i usuwania wybranych przykładowych awarii oraz zaproponowane zostały sposoby ich usunięcia a także wskazane możliwości zapobiegania im w przyszłości. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 3

5 713[02].Z1 Technologia montażu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 713[02].Z1/2/3/4.01 Prace przygotowawczo zakończeniowe przy wykonywaniu instalacji 713[02].Z1/2/3/4.02 Montaż instalacji z rur stalowych 713[02].Z1/2/3/4.03 Montaż instalacji z rur miedzianych 713[02].Z1/2.04 Montaż instalacji z tworzyw sztucznych 713[02].Z1.05 Montaż instalacji zimnej wody i ciepłej wody użytkowej 713[02].Z1.06 Instalacja urządzeń do lokalnego i centralnego przygotowania ciepłej d ż k j 713[02].Z1.07 Instalacja urządzeń lokalnych ujęć wody 713[02].Z1.08 Montaż instalacji z rur żeliwnych i kamionkowych 713[02].Z1.09 Montaż instalacji kanalizacyjnej 713[02].Z1.10 Instalacja urządzeń lokalnych ujęć ścieków 713[02].Z1.11 Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych powinieneś umieć: rozpoznawać rodzaje instalacji, wykonywać prace przygotowawczo-zakończeniowe przy montażu instalacji, rozróżniać łączniki do połączeń rozłącznych i nierozłącznych stosowane w instalacjach ze stali, miedzi i tworzywa sztucznego oraz z żeliwa i kamionki, oceniać stan techniczny rur i łączników do montażu, wykonywać połączenia rozłączne rur instalacyjnych, wykonywać podstawowe operacje obróbki materiałów stalowych, miedzianych, z tworzywa, żeliwa i kamionki, stosowanych w instalacjach sanitarnych, mocować elementy instalacji w budynku, prowadzić instalacje różnymi sposobami, stosować terminologię budowlaną, przestrzegać zasad bezpiecznej pracy, przewidywać i zapobiegać zagrożeniom, stosować procedury udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, odczytywać i interpretować rysunki budowlane, posługiwać się dokumentacją budowlaną, wykonywać przedmiary i obmiary robót, wykonywać pomiary i rysunki inwentaryzacyjne, organizować stanowiska składowania i magazynowania, korzystać z różnych źródeł informacji. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: wykonać prace związane z konserwacją instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ochrony ppoż., ocenić stan techniczny instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, dobrać narzędzia i sprzęt potrzebny do wykonania konserwacji instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, sprawdzić szczelność instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, wyregulować urządzenia znajdujące się w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, zabezpieczyć uszkodzone miejsca w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, zlokalizować awarie, odłączyć uszkodzony odcinek instalacji lub urządzenia od zasilania, wykonać naprawy typowych usterek występujących w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyścić elementy instalacji kanalizacyjnej, usunąć przyczyny niedrożności w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, zakonserwować elementy instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, posłużyć się dokumentacją techniczną. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Konserwacja instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Materiał nauczania Konserwacja instalacji i urządzeń wodociągowych Zadaniem podstawowym instalacji wodociągowej jest dostarczenie wody do wszystkich odbiorców w wymaganej ilości i jakości oraz pod odpowiednim ciśnieniem. Aby te zadania zostały każdorazowo wykonane instalacja wodociągowa powinna być poddawana regularnym zabiegom konserwacyjnym polegającym na wykonywaniu przeglądów okresowych i remontów bieżących. Instalację wodociągową trzeba chronić przed zamarznięciem poprzez usunięcie przyczyn powodujących obniżenie temperatury otoczenia poniżej 0 o C, sprawdzając stan pomieszczeń, uzupełniając wybite szyby itd. Jeżeli doszło już do zamarznięcia instalacji, należy zamarznięte miejsce odmrozić. Nie należy dopuścić do skraplania się pary wodnej na zimnych rurach metalowych szczególnie w pomieszczeniach: łaźni i kuchni, które powinny być dobrze wentylowane. Przecieki instalacji wodociągowej są zjawiskiem dość powszechnie występującym. Przyczyn jest bardzo wiele, m.in.: nieszczelne zawory, zły stan techniczny przewodów rurowych. Konserwacji powinna być poddawana cała instalacja wodociągowa znajdująca się w danym obiekcie, tj.: przewody wodociągowe, połączenie wodociągowe, armatura zamontowana na przewodach instalacyjnych, urządzenia do poboru wody, urządzenia do utrzymania ciśnienia wody, urządzenia poprawy jakości wody. Częstotliwość dokonywania przeglądów zależy od: wielkości instalacji określonej liczbą punktów czerpalnych w budynku lub pomieszczeniu, sposobu korzystania z punktów czerpalnych. Ilość przeprowadzanych przeglądów w obiektach niemieszkalnych jest znacznie większa niż w przypadku budynków czy pomieszczeń mieszkalnych ze względu na częstotliwość korzystania z instalacji. Tabela 1. Częstotliwości przeglądów instalacji wodociągowej w obiektach budowlanych [źródło własne] Rodzaj budynku Zalecane częstotliwości przeglądów mieszkalny 1 raz w miesiącu szkoła, przedszkole, internat, 2 3 razy w tygodniu urzędy zakłady przemysłowe, 1 raz dziennie usługowe hotele 1 raz w tygodniu 7

9 Zakres prac konserwacyjnych powinien obejmować: wymianę zużytych uszczelek w zaworach przelotowych, czerpalnych, wymianę zużytych uszczelek w bateriach zlewozmywakowych, umywalkowych, wannowych, uszczelnianie dławic, wymianę grzybków w zaworach przelotowych, czerpalnych i bateriach czerpalnych, wymianę zaworu pływakowego w zbiorniku płuczącym miski ustępowej. wymianę pływaka wraz z jego regulacją, drobne naprawy zbiornika płuczącego miski ustępowej typu: wymiana uszczelki zaworu pływakowego, czyszczenie z osadów zbiornika płuczącego. wymiana baterii, wymianę fragmentu instalacji, wymianę pompy cyrkulacyjnej, regulację pracy zbiornika hydroforowego, inne nie wymienione a wymagające drobnych prac remontowych z uwagi na długi okres użytkowania. Konserwacja instalacji i urządzeń kanalizacyjnych Celem eksploatacji instalacji kanalizacyjnej jest zapewnienie stałego odpływu ścieków z nieruchomości. Aby warunek ten został spełniony musi ona przez cały okres użytkowania być utrzymana w pełnej sprawności technicznej. Zakres czynności eksploatacyjnych obejmuje: przeglądy, konserwacje, remonty. Zadaniem przeglądów instalacji i urządzeń kanalizacyjnych jest kontrola i stwierdzenie ewentualnych uszkodzeń, ocena stanu zużycia poszczególnych ich elementów. Pozwalają one na szybkie usunięcie w ramach prac konserwacyjnych zauważonych usterek, przez co zapobiega się awariom i wyłączeniem instalacji kanalizacyjnej z użytkowania. Konserwacja obejmuje wykonywanie drobnych czynności naprawczych m.in.: przepychanie odpływów z przyborów sanitarnych, przepychanie podejść kanalizacyjnych, wymianę przyborów, wymianę uszkodzonych odcinków podejść, usunięcie osadów nagromadzonych w syfonach, usunięcie osadów zalegających w przewodach. Remonty naprawcze swoim zakresem obejmują prace o większym stopniu trudności technicznych, aż do wymiany całej instalacji kanalizacyjnej. Zakres prac konserwacyjnych powinni wykonywać pracownicy posiadający stosowne kwalifikacje zawodowe, aby prace te były prowadzone fachowo, sprawnie i nie wymagały kilkukrotnego powracania do realizacji prac o tym samym lub podobnym zakresie. W budownictwie mieszkalnym w warunkach miejskich zakresem czynności eksploatacyjnych objęta jest instalacja kanalizacyjna w obiekcie budowlanym - przybory i przewody aż do czyszczaka na przewodzie odpływowym wewnątrz budynku. Eksploatacją przykanalika zajmują się miejskie służby kanalizacyjne. Najczęściej wykonywanymi pracami na instalacji kanalizacyjnej są prace związane z przepychaniem przewodów z uwagi na ich zatkanie, które może wystąpić w różnych miejscach: w podejściach do przyborów, 8

10 w pionach, w przewodzie odpływowym. Przyczyny zatkania przewodów są bardzo różne, najczęstsze z nich to: nieprawidłowe korzystanie z instalacji przez użytkownika (wylewanie tłuszczy, wyrzucanie dużych rozmiarów odpadów i zanieczyszczeń np. puszki, opakowania, materiały włókniste, itp. ) błędy w budowie, wady materiałów użytych w wykonawstwie. Nieprawidłowe korzystanie z instalacji kanalizacyjnej polega na: spławianiu zanieczyszczeń stałych które ze względu na właściwości powinny być usunięte z odpadami powstającymi w gospodarstwie domowym lub przemysłowymi, spławianie papieru, szmat, waty lub innych środków opatrunkowych, popiołu, piasku, włosów, nici, odprowadzaniu substancji o charakterze agresywnym w stosunku do materiałów, z jakich wykonana jest instalacja. Błędy w budowie instalacji kanalizacyjnej lub ukryte wady materiałów mogą spowodować: przedostawanie się piasku przez niewłaściwie wykonane połączenia przewodów kanalizacyjnych układanych w gruncie, co w konsekwencji prowadzi do zatkania przewodów, niekorzystne warunki gruntowo-wodne, np. wysoki poziom wód gruntowych przy głęboko posadownionych piwnicach budynków może spowodować infiltrację wody do wnętrza przewodów, brak urządzeń przeciwzalewowych może spowodować cofkę ścieków z sieci kanalizacyjnej i zalanie pomieszczeń piwnicy budynku. Objawem niedrożności przewodów instalacji kanalizacyjnej jest zazwyczaj brak odpływu ścieków z przyborów lub wypływ ścieków z instalacji do niżej położonych mieszkań czy, piwnic budynku. Konserwacja lokalnych urządzeń kanalizacyjnych Przewody kanalizacyjne powinny być chronione przed zanieczyszczeniem i zatkaniem. Zawiesiny osadzające się we wpustach podłogowych powinny być zatrzymywane w zbiornikach lokalizowanych na przewodzie odpływowym. Jeśli pomimo to przedostaną się do dalszej części układu kanalizacyjnego, to winny ulec zatrzymaniu w zbiornikach piasku, osadu. W prawidłowo działającym urządzeniu powinno nastąpić oddzielenie zanieczyszczeń stałych od ścieków. Rys. 1. Wpust ze zbiornikiem szlamu [6] 9

11 Jeśli tak się nie dzieje, należy wyłączyć instalację z użytkowania, przeprowadzić czyszczenie zbiornika, dokonać jego płukania i kontrolnego sprawdzenia poprawności działania osadników. Przynajmniej dwa razy w tygodniu zbiorniki osadów powinny być czyszczone gruntownie z odkładających się na ich dnie osadów. Dla instalacji kanalizacyjnej jedną z uciążliwości jest obecność w przewodach tłuszczy, które wprowadzają do niej niestety użytkownicy. W niskiej temperaturze tłuszcze tężeją, osadzając się na wewnętrznych ściankach przewodów w postaci lepkiej mazi. Do takiej powierzchni bardzo łatwo przylegają inne zanieczyszczenia stałe. To wszystko powoduje zatkanie przekroju rury. Zatory utworzone przez osady tłuszczowe są bardzo trudne do usunięcia. Tłuszcze są rozkładane przez bakterie zamieniając się w kwasy agresywnie oddziaływujące na przewody rurowe i powodujące powstawanie bardzo specyficznych zapachów. Aby zapobiec przedostawaniu się tłuszczy w odległe części instalacji kanalizacyjnej powinny temu zapobiegać sprawnie funkcjonujące odtłuszczacze. W przypadku, gdy urządzenie to nie jest technicznie sprawne, mogą tworzyć się zatory w przewodach kanalizacyjnych, nieprzyjemne zapachy. Odtłuszczacze powinny być czyszczone dwa razy w tygodniu, a nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. Po takim czyszczeniu urządzenie powinno zostać poddane płukaniu, napełnione czystą wodą i włączone do eksploatacji. Czyszczenie i konserwacja odtłuszczacza polega na tym, że co dwa tygodnie, a nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, należy opróżnić go i czyścić. Odpływy powinny być czyszczone codziennie Po każdorazowym czyszczeniu należy odtłuszczacz ponownie napełnić czystą wodą. Odbenzyniacz również po każdorazowym opróżnieniu powinien być wypełniony wodą. Nagromadzoną ciecz lekką należy usuwać w zależności od stopnia jej zebrania i odprowadzić na miejsce składowania zużytego oleju. Kontrolę i czyszczenie należy bezwzględnie przeprowadzać jeden raz w roku. Rys. 2. Odtłuszczacz z żeliwa lub stali poza budynkiem na głębokości wolnej od przemarzania [6] 10

12 Czyszczenie i konserwacja osadnika piasku polega na tym, że co dwa tygodnie, a nie rzadziej niż raz w miesiącu, należy opróżnić go i oczyścić. Odpływy powinny być czyszczone codziennie. Po każdorazowym czyszczeniu należy osadnik piasku ponownie napełnić czystą wodą. Rys. 3. Betonowy osadnik piasku i namułów [6] Konserwacja instalacji kanalizacji deszczowej Prawidłowa praca instalacji polega na odbieraniu wody deszczowej niezależnie od wielkości opadów. Wykonanie połączeń między rurami powinno być szczelne i dodatkowo wzmocnione, nie należy zapominać o dylatacjach (szczelinach) umożliwiających zachowanie dobrych parametrów wytrzymałościowych (odcinki rur nie mogą być zbyt długie). Dylatacje muszą być prawidłowo uszczelnione; rury instalacyjne ulegają rozszerzaniu pod wpływem temperatury (szczególnie jest to istotne przy rurach z PVC). Trzeba uwzględnić luz podczas montażu naściennego. Dobór materiału na system orynnowania trzeba uzależnić od lokalnych warunków środowiskowych, aby nie uległ on zniszczeniu pod wpływem opadów Sprzęt stosowany do udrażniania instalacji i urządzeń kanalizacyjnych Wstępna lokalizacja miejsca awarii następuje na podstawie kontroli poziomu ścieków w miejscu ich wypływu i poniżej tego miejsca. Dokładne zlokalizowanie miejsca awarii wymaga zastosowania narzędzi: taśm, sprężyn, drążków elastycznych. Sprzęt ten wprowadza się przez przybory, czyszczaki do przewodów aż do miejsca stanowiącego opór. Po zlokalizowaniu zapchania wprowadza się do przewodu odpowiednie narządzie ręczne lub mechaniczne do ich przepychania. Przepychanie w pierwszej fazie prowadzi się poprzez użycie najprostszego sprzętu i sposobów. Podejmuje się następnie kolejne próby przebicia lub rozładowania korka, który spowodował zapchanie. Jeśli powodem zapchania zatoru było utknięcie w przewodzie twardego przedmiotu, to powinno podjąć się działania, mającego na celu wyciagnięcie go w całości. Ostatecznym sposobem usunięcia niedrożności w przepływie ścieków jest demontaż zapchanego odcinka przewodu lub kształtki i wstawienie nowego elementu. Po usunięciu przyczyny zapchania koniecznie należy instalację kanalizacyjną przepłukać z nagromadzonych osadów. Efektywność prac zależy od stosowanych narzędzi i sprzętu. Do przepychania stosuje się sprzęt ręczny i mechaniczny. Sprzęt ręczny to: taśmy stalowe o długości 7,5 30 m stosowane do ustalenia miejsca zatkania i przepychania przewodów, 11

13 druty stalowe o długości 2,5 3 m oraz drążki sprężyste o grubości mm i długości 3 m przystosowane do łączenia przez łączniki w długie odcinki z możliwościami założenia na koniec drutu końcówek o różnym przeznaczeniu, spirale stalowe nazywane żmijkami lub sprężynami kanalizacyjnymi o średnicach 16, 22, 31 mm w odcinkach długości 2 m lub 4 m każdy, przystosowane do łączenia na długość do 30 m, wycinacze korzeni, przepychacze do przyborów i rur. Rys. 4. Sprężyna kanalizacyjna ręczna teleskopowa [16] Rys. 5. Sprężyny kanalizacyjne [16] Sprzęt mechaniczny z silnikiem elektrycznym lub spalinowym stanowi konstrukcyjne rozwinięcie sprzętu ręcznego. Rys. 6. Maszyna bębnowa do czyszczenia instalacji kanalizacyjnej zapobiegająca nadmiernemu skręcaniu sprężyn [16] 12

14 Rys. 7. Zestawienie końcówek roboczych [16] 13

15 Zasady bhp podczas prac konserwacyjnych Każdorazowo, niezależnie od tego, kto wykonuje prace naprawcze instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, należy pamiętać o zachowaniu podstawowych wymagań bezpieczeństwa swojego i innych osób. Powinny podlegać sprawdzeniu narzędzia i sprzęt stosowany do prac instalacyjnych: młotki, narzędzia monterskie, przecinaki. Osoba wykonująca prace naprawcze powinna być wyposażona w odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej w wymaganym przepisami zakresie. Należy pamiętać, aby narzędzia były sprawne technicznie. Nie wolno: rzucać narzędzi, nie pozostawiać ich w czasie przerw na stanowiskach pracy, chodzić po narzędziach i sprzęcie. Praca powinna odbywać się na podłodze lub na pomostach czy rusztowaniach zabezpieczonych barierkami ochronnymi, ale zawsze z dostępem do dobrego oświetlenia. Należy bezwzględnie pamiętać, że podczas czynności konserwacyjnych mogą występować zagrożenia związane z napełnianiem instalacji wodą pod ciśnieniem, ruchem pomp, porażeniem prądem elektrycznym Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do zaplanowania przebiegu ćwiczeń i ich wykonania. 1. Jaki zakres prac obejmuje konserwacja instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej? 2. Jak często powinny być przeprowadzane przeglądy instalacji wodociągowej? 3. Jakie są przyczyny zamarzania instalacji wodociągowej? 4. Jak często powinny być czyszczone wpusty podłogowe? 5. Jakie zasady bhp obowiązują podczas prac konserwacyjnych instalacji wodociągowej? 6. Jakie zasady bhp obowiązują podczas prac konserwacyjnych instalacji kanalizacyjnej? 7. Jakie czynności naprawcze obejmuje konserwacja instalacji kanalizacyjnej? 8. Jakie są zadania przeglądów instalacji kanalizacyjnej? 9. W jaki sposób usunąć zator z osadów tłustych w przewodzie odpływowym? 10. Jaki sprzęt ręczny stosuje się do udrażniania przewodów kanalizacyjnych? 11. Czy potrafisz dobrać sprzęt do udrażniania przewodu odpływowego? 12. Kiedy stosuje się sprężyny kanalizacyjne w pracach konserwacyjnych instalacji kanalizacyjnej? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Z zestawu narzędzi i sprzętu dobierz te, które są konieczne do usunięcia niedrożności zlokalizowanej w przewodzie odpływowym instalacji kanalizacyjnej zgodnie z dokumentacją załączoną do wykonania zadania. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z dokumentacją zadania, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) zastosować się do poleceń zawartych w instrukcji zadania, 14

16 4) wybrać sprzęt i narzędzia do usunięcia niedrożności w przewodzie odpływowym, 5) sprawdzić w dokumentacji techniczno ruchowej sprzętu czy wybrane narzędzia i sprzęt są przeznaczone do wykonania prac wskazanych w instrukcji zadania, 6) dokonać oceny poprawności ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: zestaw sprzętu, narzędzi, końcówek do czyszczenia przewodów kanalizacyjnych, dokumentacja techniczno ruchowa sprzętu, przybory do pisania, arkusze do pisania, instrukcja wykonania ćwiczenia wraz z dokumentacją zadania, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 2 Sporządź wykaz czynności, materiałów, sprzętu i narzędzi oraz środków ochrony osobistej do wykonania płukania instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym po przeprowadzonej dezynfekcji przewodów. Podaj skład ekipy do wykonania zadania. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z instrukcją wykonania ćwiczenia, 2) zapoznać się z dokumentacją techniczną zadania, 3) zapoznać się z wytycznymi wykonania dezynfekcji i płukania instalacji wodociągowej, 4) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 5) na arkuszu papieru wykonać niezbędne zestawienia i wykazy, 6) podać skład ekipy, 7) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 8) dokonać oceny ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: arkusz papieru, długopis, ołówek, gumka, instrukcja wykonania ćwiczenia zawierająca dokumentację zadania, katalogi materiałów do budowy studni rewizyjnej, katalogi studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych, literatura z rozdziału Sprawdzian postępów Tak Nie Czy potrafisz: 1) określić przyczyny przecieków wody w instalacji wodociągowej? 2) usunąć zator lodowy w instalacji wodociągowej? 3) określić częstotliwość przeglądów instalacji wodociągowej w zależności od przeznaczenia budynku? 4) określić zakres konserwacji instalacji wodociągowej? 5) określić zakres konserwacji instalacji kanalizacyjnej? 15

17 6) określić miejsce powstania zatoru z osadów tłuszczowych? 7) dobrać sprzęt do usuwania osadów w instalacji kanalizacyjnej? 8) dobrać sprzęt do wycinania korzeni z przewodów odpływowych i przykanalika? 9) określić przyczyny powstawania zatorów w instalacji kanalizacyjnej? 10) wskazać miejsca, w których najczęściej powstają zatory w instalacjach kanalizacyjnych? 11) wskazać błędy w budowie będące przyczynami niedrożności przewodów kanalizacyjnych? 12) określić czynności przy likwidacji zatorów powstałych z różnych przyczyn? 16

18 4.2. Wykrywanie i usuwanie awarii instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Materiał nauczania Ryzyko zanieczyszczeń i ochrona wody pitnej Woda, znajdująca się w instalacjach wodociągowych odpowiada jakości wody z przeznaczeniem do picia i na potrzeby gospodarcze. Zanieczyszczona woda może prowadzić do ciężkich schorzeń. Groźba zanieczyszczenia wody zachodzi w przypadku każdej instalacji, jeśli została wykonana wadliwie, bez zachowania wymagań zawartych w normach, w wytycznych technologicznych, czy też do jej wykonania zostały zastosowane materiały niespełniające wymagań jakościowych. Możliwość zanieczyszczenia wody przez przepływ powrotny zachodzi, gdy: istnieje bezpośrednie połączenie instalacji wodociągowej z przewodami transportującymi wodę o jakości nie spełniającej norm wody do picia i na potrzeby gospodarcze, w przewodzie wodociągowym woda jest tylko pod ciśnieniem hydrostatycznym, instalacja wody niezdatnej do picia znajduje się powyżej punktu czerpalnego instalacji wodociągowej. W instalacjach wodociągowych może również wystąpić tzw. zjawisko lewarowe (syfonowe) spowodowane niewłaściwym podłączeniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, czyli błędem powstałym w czasie montażu. W instalacjach wody zimnej i ciepłej ciśnienie robocze wody spada zawsze wtedy, gdy woda nie jest dostarczana lub, gdy jest dostarczona w zbyt małej ilości. Przyczynami tego są: zaniżone parametry przewodów wodociągowych, zużycie wody jest większe niż możliwości jej dostarczania, pęknięcie przewodu wodociągowego dostarczającego wodę do odbiorcy, wadliwie działająca armatura odcinająca. W instalacjach wodociągowych może też powstawać przepływ wsteczny spowodowany działaniem nadciśnienia. Przekroczenie ciśnienia roboczego w zbiorniku z wodą czystą może prowadzić do jej wtórnego zanieczyszczenia. Jeśli w którejś części instalacji lub w którymś jej urządzeniu ciśnienie będzie wyższe niż w przewodzie wodociągowym to nastąpi wepchnięcie wody do przewodu. Zdarzenie takie może zajść w przypadku niefachowego zamontowania zamkniętego podgrzewacza wody. Woda w instalacji wodociągowej musi odpowiadać określonym wymogom jakościowym i aby nie dochodziło do jej wtórnego zanieczyszczenia (pogorszenie jakości) powinny być zachowane warunki: swobodnego odpływu wody z instalacji wodociągowych do urządzeń kanalizacyjnych, samoczynnego napowietrzania instalacji wodociągowej, samoczynnego blokowania powrotnego przepływu wody. Pierwszą czynnością konserwacyjną, którą powinno się wykonać, jest odcięcie dopływu wody do tej części instalacji, która uległa uszkodzeniu w celu uniemożliwienia odpływu ścieków. Następnie należy przystąpić do lokalizacji miejsca awarii. W instalacjach ciepłej wody użytkowej w temperaturze od 25 o C do 50 o C występuje zagrożenie jakości wody wywołane bakteriami legionellozy. Aby temu zapobiec powinno się skrócić czas podgrzewania wody albo podwyższyć temperaturę przygotowania ciepłej wody do 60 o C. Podczas dużych mrozów w pomieszczeniach nieogrzewanych, przez które prowadzona jest instalacja wodociągowa lub w przypadku, gdy nie jest na przewodzie wodociągowy, założona izolacja cieplna - może dojść do zamarznięcia wody. Najczęściej miejscami takimi są piwnice, 17

19 poddasza, nie użytkowane pomieszczenia magazynowe i fabryczne. W przypadku, gdy instalacja wykonana jest z rur metalowych przewodzących ciepło wystarczy podgrzanie części przewodu w miejscu powstania zatoru lodowego. W tym celu powinien zostać otwarty zawór poniżej miejsca, w którym zamarzła woda. Aby w przyszłości tego uniknąć, powinno się założyć izolację cieplną na przewodach rurowych lub uzupełnić izolację na przewodach wody zimnej, albo też wykonać prace mające na celu podwyższenie temperatury otoczenia. W trakcie wykonywania prac remontowych ścian i podłóg może wystąpić przebicie rury, jeśli instalacja wodociągowa wykonana jest podtynkowo z materiałów tworzywowych. Takie zdarzenie może mieć miejsce, kiedy nie znany jest sposób rozprowadzenia przewodów wodociągowych. Zwykle można to stwierdzić : po odgłosie wydobywającej się pod ciśnieniem wody, po zawilgoceniu ściany. Jeśli w rurze tkwi gwóźdź wyciek wody jest stosunkowo niewielki. Przed jego wyjęciem powinno nastąpić zamknięcie zaworu odcinającego i opróżnienie odcinka instalacji z wody. Spuszczanie wody z instalacji Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy instalacji wodociągowej należy spuścić z niej wodę. Spuszczanie zimnej wody polega na: zakręceniu głównego zaworu odcinającego instalację wodociągową, otworzeniu wszystkich zaworów i baterii czerpalnych, aby wypuścić wodę znajdującą się w przewodach rurowych, Jeśli układ instalacji wodociągowej jest z własnym ujęciem wody, to powinno się w pierwszej kolejności wyłączyć pompę i sprawdzić, czy za zbiornikiem jest zawór odcinający dla zasilania całego budynku. W przypadku braku zaworu należy wypuścić do kanalizacji wodę zgromadzoną w zbiorniku. Spuszczanie ciepłej wody zależy od sposobu jej przygotowania. Jeśli zasilanie ciepłą wodą jest z miejskiej sieci wodociągowej sposób postępowania jest taki sam jak w przypadku instalacji wody zimnej. W przypadku lokalnego przygotowania ciepłej wody użytkowej w pierwszej kolejności należy wyłączyć zasilanie(gaz lub prąd elektryczny). W przypadku użytkowania podgrzewacza pojemnościowego należy odłączyć grzałkę i zakręcić zawór. Jeśli naprawy wymaga zbiornik lub jego zasilanie należy opróżnić go z wody. Spuszczanie wody ze zbiornika płuczącego miski ustępowej powinno mieć miejsce przy każdorazowej naprawie. Czynność ta polega na: zakręceniu zaworu przy spłuczce ustępowej, a w przypadku braku tego zaworu powinno się zamknąć zawór odcinający dla całego pomieszczenia lub kondygnacji, odróżnieniu zbiornika z wody. Spuszczanie wody ze zbiornika przy pompie polega na: wyłączeniu zasilania pompy, odkręceniu zaworu spustowego. Spuszczanie wody ze zbiornika z gorąca wodą zależne jest od przyczyny stwierdzonego uszkodzenia. Jeśli jest konieczna wymiana lub naprawa zbiornika podgrzewacza, najpierw należy wyłączyć grzałkę, następnie zamknąć zawór z zimną wodą i wypuścić gorącą wodę przez armaturę czerpalną. Aby woda szybciej spłynęła powinien zostać poluzowany zawór bezpieczeństwa lub należy odkręcić odpowietrznik i poprzez korek spustowy odprowadzić wodę do kanalizacji. Podczas wymiany zbiornika powinno się odczekać aż wypłynie cała woda. W dalszej kolejności powinno się przystąpić do rozłączenia zbiornika i przewodów. 18

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Grzegorczyk Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03

Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Dobrek Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA RAUGEO DO POMP CIEPŁA NOWOCZESNE OGRZEWANIE, CHŁODZENIE I OSZCZĘDZANIE ENERGII Z WYKORZYSTANIEM CIEPŁA GEOTERMALNEGO INFORMACJA TECHNICZNA 827600 PL Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3 Strona 1/51 Egzemplarz nadzorowany przez... /imię i nazwisko osoby nadzorującej dokument w komórce/ Opracował: Aktualizował: Przeglądu dokonał: Specjalista Specjalista St. Inspektor ds. AdministracyjnoTechnicznych

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

50LAT. Gwarancjaobejmuje

50LAT. Gwarancjaobejmuje D M I M C / P V C P L 7 s y s t e m i n s t a l a c y j n y p v c c / p v c u P r o j e k t o w a n i e i m o n t a ż z k a t a l o g i e m LAT Gwarancjaobejmuje ruryizłączkizpvcc/pvcu NIBCOINCtoamerykańskafirmazdługoletnią

Bardziej szczegółowo

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140197 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28.

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Z AT W I E R D Z AM INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla BUDYNKU COLLEGIUM MAXIMUM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Opracował: Mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz Łączkowski

Bardziej szczegółowo