Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 713[02].Z1.11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 713[02].Z1.11"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Andrzej Świderek Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 713[02].Z1.11 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr inż. Janina Falkowska mgr inż. Beata Wiśniewska - Milej Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Marzena Więcek Konsultacja: dr inż. Bożena Zając Korekta: Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 713[02].Z1.11 Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych zawartej w modułowym programie nauczania dla zawodu monter instalacji sanitarnych. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Konserwacja instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wykrywanie i usuwanie awarii instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Konserwacja urządzeń lokalnych ujęć wody i lokalnych oczyszczalni ścieków Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 45 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik ten będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o nieprawidłowościach i usterkach pojawiających się podczas eksploatacji instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, a także ułatwi Ci wykonywanie konserwacji instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Poradnik ten zawiera: 1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 3. Materiał nauczania (rozdział 4) który umożliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Do poszerzenia wiedzy wykorzystaj wskazaną literaturę oraz inne źródła informacji. Materiał obejmuje również ćwiczenia, które zawierają: wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do realizacji ćwiczenia, pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia, sprawdzian teoretyczny, sprawdzian umiejętności praktycznych. 4. Przykład zadania/ćwiczenia oraz zestaw pytań sprawdzających Twoje opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu całej jednostki. Zaliczenie tego ćwiczenia jest dowodem osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. Wykonując sprawdzian postępów powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie, co oznacza, że opanowałeś materiał albo nie. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela lub instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. Po przerobieniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki modułowej. Jednostka modułowa:,,konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, której treści teraz poznasz jest jednym z modułów koniecznych do zapoznania się z czynnościami konserwacyjnymi instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, lokalnych ujęć wody i oczyszczalni ścieków. Ponadto przedstawione w niej możliwości lokalizacji i usuwania wybranych przykładowych awarii oraz zaproponowane zostały sposoby ich usunięcia a także wskazane możliwości zapobiegania im w przyszłości. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 3

5 713[02].Z1 Technologia montażu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 713[02].Z1/2/3/4.01 Prace przygotowawczo zakończeniowe przy wykonywaniu instalacji 713[02].Z1/2/3/4.02 Montaż instalacji z rur stalowych 713[02].Z1/2/3/4.03 Montaż instalacji z rur miedzianych 713[02].Z1/2.04 Montaż instalacji z tworzyw sztucznych 713[02].Z1.05 Montaż instalacji zimnej wody i ciepłej wody użytkowej 713[02].Z1.06 Instalacja urządzeń do lokalnego i centralnego przygotowania ciepłej d ż k j 713[02].Z1.07 Instalacja urządzeń lokalnych ujęć wody 713[02].Z1.08 Montaż instalacji z rur żeliwnych i kamionkowych 713[02].Z1.09 Montaż instalacji kanalizacyjnej 713[02].Z1.10 Instalacja urządzeń lokalnych ujęć ścieków 713[02].Z1.11 Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych powinieneś umieć: rozpoznawać rodzaje instalacji, wykonywać prace przygotowawczo-zakończeniowe przy montażu instalacji, rozróżniać łączniki do połączeń rozłącznych i nierozłącznych stosowane w instalacjach ze stali, miedzi i tworzywa sztucznego oraz z żeliwa i kamionki, oceniać stan techniczny rur i łączników do montażu, wykonywać połączenia rozłączne rur instalacyjnych, wykonywać podstawowe operacje obróbki materiałów stalowych, miedzianych, z tworzywa, żeliwa i kamionki, stosowanych w instalacjach sanitarnych, mocować elementy instalacji w budynku, prowadzić instalacje różnymi sposobami, stosować terminologię budowlaną, przestrzegać zasad bezpiecznej pracy, przewidywać i zapobiegać zagrożeniom, stosować procedury udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, odczytywać i interpretować rysunki budowlane, posługiwać się dokumentacją budowlaną, wykonywać przedmiary i obmiary robót, wykonywać pomiary i rysunki inwentaryzacyjne, organizować stanowiska składowania i magazynowania, korzystać z różnych źródeł informacji. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: wykonać prace związane z konserwacją instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ochrony ppoż., ocenić stan techniczny instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, dobrać narzędzia i sprzęt potrzebny do wykonania konserwacji instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, sprawdzić szczelność instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, wyregulować urządzenia znajdujące się w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, zabezpieczyć uszkodzone miejsca w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, zlokalizować awarie, odłączyć uszkodzony odcinek instalacji lub urządzenia od zasilania, wykonać naprawy typowych usterek występujących w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyścić elementy instalacji kanalizacyjnej, usunąć przyczyny niedrożności w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, zakonserwować elementy instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, posłużyć się dokumentacją techniczną. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Konserwacja instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Materiał nauczania Konserwacja instalacji i urządzeń wodociągowych Zadaniem podstawowym instalacji wodociągowej jest dostarczenie wody do wszystkich odbiorców w wymaganej ilości i jakości oraz pod odpowiednim ciśnieniem. Aby te zadania zostały każdorazowo wykonane instalacja wodociągowa powinna być poddawana regularnym zabiegom konserwacyjnym polegającym na wykonywaniu przeglądów okresowych i remontów bieżących. Instalację wodociągową trzeba chronić przed zamarznięciem poprzez usunięcie przyczyn powodujących obniżenie temperatury otoczenia poniżej 0 o C, sprawdzając stan pomieszczeń, uzupełniając wybite szyby itd. Jeżeli doszło już do zamarznięcia instalacji, należy zamarznięte miejsce odmrozić. Nie należy dopuścić do skraplania się pary wodnej na zimnych rurach metalowych szczególnie w pomieszczeniach: łaźni i kuchni, które powinny być dobrze wentylowane. Przecieki instalacji wodociągowej są zjawiskiem dość powszechnie występującym. Przyczyn jest bardzo wiele, m.in.: nieszczelne zawory, zły stan techniczny przewodów rurowych. Konserwacji powinna być poddawana cała instalacja wodociągowa znajdująca się w danym obiekcie, tj.: przewody wodociągowe, połączenie wodociągowe, armatura zamontowana na przewodach instalacyjnych, urządzenia do poboru wody, urządzenia do utrzymania ciśnienia wody, urządzenia poprawy jakości wody. Częstotliwość dokonywania przeglądów zależy od: wielkości instalacji określonej liczbą punktów czerpalnych w budynku lub pomieszczeniu, sposobu korzystania z punktów czerpalnych. Ilość przeprowadzanych przeglądów w obiektach niemieszkalnych jest znacznie większa niż w przypadku budynków czy pomieszczeń mieszkalnych ze względu na częstotliwość korzystania z instalacji. Tabela 1. Częstotliwości przeglądów instalacji wodociągowej w obiektach budowlanych [źródło własne] Rodzaj budynku Zalecane częstotliwości przeglądów mieszkalny 1 raz w miesiącu szkoła, przedszkole, internat, 2 3 razy w tygodniu urzędy zakłady przemysłowe, 1 raz dziennie usługowe hotele 1 raz w tygodniu 7

9 Zakres prac konserwacyjnych powinien obejmować: wymianę zużytych uszczelek w zaworach przelotowych, czerpalnych, wymianę zużytych uszczelek w bateriach zlewozmywakowych, umywalkowych, wannowych, uszczelnianie dławic, wymianę grzybków w zaworach przelotowych, czerpalnych i bateriach czerpalnych, wymianę zaworu pływakowego w zbiorniku płuczącym miski ustępowej. wymianę pływaka wraz z jego regulacją, drobne naprawy zbiornika płuczącego miski ustępowej typu: wymiana uszczelki zaworu pływakowego, czyszczenie z osadów zbiornika płuczącego. wymiana baterii, wymianę fragmentu instalacji, wymianę pompy cyrkulacyjnej, regulację pracy zbiornika hydroforowego, inne nie wymienione a wymagające drobnych prac remontowych z uwagi na długi okres użytkowania. Konserwacja instalacji i urządzeń kanalizacyjnych Celem eksploatacji instalacji kanalizacyjnej jest zapewnienie stałego odpływu ścieków z nieruchomości. Aby warunek ten został spełniony musi ona przez cały okres użytkowania być utrzymana w pełnej sprawności technicznej. Zakres czynności eksploatacyjnych obejmuje: przeglądy, konserwacje, remonty. Zadaniem przeglądów instalacji i urządzeń kanalizacyjnych jest kontrola i stwierdzenie ewentualnych uszkodzeń, ocena stanu zużycia poszczególnych ich elementów. Pozwalają one na szybkie usunięcie w ramach prac konserwacyjnych zauważonych usterek, przez co zapobiega się awariom i wyłączeniem instalacji kanalizacyjnej z użytkowania. Konserwacja obejmuje wykonywanie drobnych czynności naprawczych m.in.: przepychanie odpływów z przyborów sanitarnych, przepychanie podejść kanalizacyjnych, wymianę przyborów, wymianę uszkodzonych odcinków podejść, usunięcie osadów nagromadzonych w syfonach, usunięcie osadów zalegających w przewodach. Remonty naprawcze swoim zakresem obejmują prace o większym stopniu trudności technicznych, aż do wymiany całej instalacji kanalizacyjnej. Zakres prac konserwacyjnych powinni wykonywać pracownicy posiadający stosowne kwalifikacje zawodowe, aby prace te były prowadzone fachowo, sprawnie i nie wymagały kilkukrotnego powracania do realizacji prac o tym samym lub podobnym zakresie. W budownictwie mieszkalnym w warunkach miejskich zakresem czynności eksploatacyjnych objęta jest instalacja kanalizacyjna w obiekcie budowlanym - przybory i przewody aż do czyszczaka na przewodzie odpływowym wewnątrz budynku. Eksploatacją przykanalika zajmują się miejskie służby kanalizacyjne. Najczęściej wykonywanymi pracami na instalacji kanalizacyjnej są prace związane z przepychaniem przewodów z uwagi na ich zatkanie, które może wystąpić w różnych miejscach: w podejściach do przyborów, 8

10 w pionach, w przewodzie odpływowym. Przyczyny zatkania przewodów są bardzo różne, najczęstsze z nich to: nieprawidłowe korzystanie z instalacji przez użytkownika (wylewanie tłuszczy, wyrzucanie dużych rozmiarów odpadów i zanieczyszczeń np. puszki, opakowania, materiały włókniste, itp. ) błędy w budowie, wady materiałów użytych w wykonawstwie. Nieprawidłowe korzystanie z instalacji kanalizacyjnej polega na: spławianiu zanieczyszczeń stałych które ze względu na właściwości powinny być usunięte z odpadami powstającymi w gospodarstwie domowym lub przemysłowymi, spławianie papieru, szmat, waty lub innych środków opatrunkowych, popiołu, piasku, włosów, nici, odprowadzaniu substancji o charakterze agresywnym w stosunku do materiałów, z jakich wykonana jest instalacja. Błędy w budowie instalacji kanalizacyjnej lub ukryte wady materiałów mogą spowodować: przedostawanie się piasku przez niewłaściwie wykonane połączenia przewodów kanalizacyjnych układanych w gruncie, co w konsekwencji prowadzi do zatkania przewodów, niekorzystne warunki gruntowo-wodne, np. wysoki poziom wód gruntowych przy głęboko posadownionych piwnicach budynków może spowodować infiltrację wody do wnętrza przewodów, brak urządzeń przeciwzalewowych może spowodować cofkę ścieków z sieci kanalizacyjnej i zalanie pomieszczeń piwnicy budynku. Objawem niedrożności przewodów instalacji kanalizacyjnej jest zazwyczaj brak odpływu ścieków z przyborów lub wypływ ścieków z instalacji do niżej położonych mieszkań czy, piwnic budynku. Konserwacja lokalnych urządzeń kanalizacyjnych Przewody kanalizacyjne powinny być chronione przed zanieczyszczeniem i zatkaniem. Zawiesiny osadzające się we wpustach podłogowych powinny być zatrzymywane w zbiornikach lokalizowanych na przewodzie odpływowym. Jeśli pomimo to przedostaną się do dalszej części układu kanalizacyjnego, to winny ulec zatrzymaniu w zbiornikach piasku, osadu. W prawidłowo działającym urządzeniu powinno nastąpić oddzielenie zanieczyszczeń stałych od ścieków. Rys. 1. Wpust ze zbiornikiem szlamu [6] 9

11 Jeśli tak się nie dzieje, należy wyłączyć instalację z użytkowania, przeprowadzić czyszczenie zbiornika, dokonać jego płukania i kontrolnego sprawdzenia poprawności działania osadników. Przynajmniej dwa razy w tygodniu zbiorniki osadów powinny być czyszczone gruntownie z odkładających się na ich dnie osadów. Dla instalacji kanalizacyjnej jedną z uciążliwości jest obecność w przewodach tłuszczy, które wprowadzają do niej niestety użytkownicy. W niskiej temperaturze tłuszcze tężeją, osadzając się na wewnętrznych ściankach przewodów w postaci lepkiej mazi. Do takiej powierzchni bardzo łatwo przylegają inne zanieczyszczenia stałe. To wszystko powoduje zatkanie przekroju rury. Zatory utworzone przez osady tłuszczowe są bardzo trudne do usunięcia. Tłuszcze są rozkładane przez bakterie zamieniając się w kwasy agresywnie oddziaływujące na przewody rurowe i powodujące powstawanie bardzo specyficznych zapachów. Aby zapobiec przedostawaniu się tłuszczy w odległe części instalacji kanalizacyjnej powinny temu zapobiegać sprawnie funkcjonujące odtłuszczacze. W przypadku, gdy urządzenie to nie jest technicznie sprawne, mogą tworzyć się zatory w przewodach kanalizacyjnych, nieprzyjemne zapachy. Odtłuszczacze powinny być czyszczone dwa razy w tygodniu, a nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. Po takim czyszczeniu urządzenie powinno zostać poddane płukaniu, napełnione czystą wodą i włączone do eksploatacji. Czyszczenie i konserwacja odtłuszczacza polega na tym, że co dwa tygodnie, a nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, należy opróżnić go i czyścić. Odpływy powinny być czyszczone codziennie Po każdorazowym czyszczeniu należy odtłuszczacz ponownie napełnić czystą wodą. Odbenzyniacz również po każdorazowym opróżnieniu powinien być wypełniony wodą. Nagromadzoną ciecz lekką należy usuwać w zależności od stopnia jej zebrania i odprowadzić na miejsce składowania zużytego oleju. Kontrolę i czyszczenie należy bezwzględnie przeprowadzać jeden raz w roku. Rys. 2. Odtłuszczacz z żeliwa lub stali poza budynkiem na głębokości wolnej od przemarzania [6] 10

12 Czyszczenie i konserwacja osadnika piasku polega na tym, że co dwa tygodnie, a nie rzadziej niż raz w miesiącu, należy opróżnić go i oczyścić. Odpływy powinny być czyszczone codziennie. Po każdorazowym czyszczeniu należy osadnik piasku ponownie napełnić czystą wodą. Rys. 3. Betonowy osadnik piasku i namułów [6] Konserwacja instalacji kanalizacji deszczowej Prawidłowa praca instalacji polega na odbieraniu wody deszczowej niezależnie od wielkości opadów. Wykonanie połączeń między rurami powinno być szczelne i dodatkowo wzmocnione, nie należy zapominać o dylatacjach (szczelinach) umożliwiających zachowanie dobrych parametrów wytrzymałościowych (odcinki rur nie mogą być zbyt długie). Dylatacje muszą być prawidłowo uszczelnione; rury instalacyjne ulegają rozszerzaniu pod wpływem temperatury (szczególnie jest to istotne przy rurach z PVC). Trzeba uwzględnić luz podczas montażu naściennego. Dobór materiału na system orynnowania trzeba uzależnić od lokalnych warunków środowiskowych, aby nie uległ on zniszczeniu pod wpływem opadów Sprzęt stosowany do udrażniania instalacji i urządzeń kanalizacyjnych Wstępna lokalizacja miejsca awarii następuje na podstawie kontroli poziomu ścieków w miejscu ich wypływu i poniżej tego miejsca. Dokładne zlokalizowanie miejsca awarii wymaga zastosowania narzędzi: taśm, sprężyn, drążków elastycznych. Sprzęt ten wprowadza się przez przybory, czyszczaki do przewodów aż do miejsca stanowiącego opór. Po zlokalizowaniu zapchania wprowadza się do przewodu odpowiednie narządzie ręczne lub mechaniczne do ich przepychania. Przepychanie w pierwszej fazie prowadzi się poprzez użycie najprostszego sprzętu i sposobów. Podejmuje się następnie kolejne próby przebicia lub rozładowania korka, który spowodował zapchanie. Jeśli powodem zapchania zatoru było utknięcie w przewodzie twardego przedmiotu, to powinno podjąć się działania, mającego na celu wyciagnięcie go w całości. Ostatecznym sposobem usunięcia niedrożności w przepływie ścieków jest demontaż zapchanego odcinka przewodu lub kształtki i wstawienie nowego elementu. Po usunięciu przyczyny zapchania koniecznie należy instalację kanalizacyjną przepłukać z nagromadzonych osadów. Efektywność prac zależy od stosowanych narzędzi i sprzętu. Do przepychania stosuje się sprzęt ręczny i mechaniczny. Sprzęt ręczny to: taśmy stalowe o długości 7,5 30 m stosowane do ustalenia miejsca zatkania i przepychania przewodów, 11

13 druty stalowe o długości 2,5 3 m oraz drążki sprężyste o grubości mm i długości 3 m przystosowane do łączenia przez łączniki w długie odcinki z możliwościami założenia na koniec drutu końcówek o różnym przeznaczeniu, spirale stalowe nazywane żmijkami lub sprężynami kanalizacyjnymi o średnicach 16, 22, 31 mm w odcinkach długości 2 m lub 4 m każdy, przystosowane do łączenia na długość do 30 m, wycinacze korzeni, przepychacze do przyborów i rur. Rys. 4. Sprężyna kanalizacyjna ręczna teleskopowa [16] Rys. 5. Sprężyny kanalizacyjne [16] Sprzęt mechaniczny z silnikiem elektrycznym lub spalinowym stanowi konstrukcyjne rozwinięcie sprzętu ręcznego. Rys. 6. Maszyna bębnowa do czyszczenia instalacji kanalizacyjnej zapobiegająca nadmiernemu skręcaniu sprężyn [16] 12

14 Rys. 7. Zestawienie końcówek roboczych [16] 13

15 Zasady bhp podczas prac konserwacyjnych Każdorazowo, niezależnie od tego, kto wykonuje prace naprawcze instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, należy pamiętać o zachowaniu podstawowych wymagań bezpieczeństwa swojego i innych osób. Powinny podlegać sprawdzeniu narzędzia i sprzęt stosowany do prac instalacyjnych: młotki, narzędzia monterskie, przecinaki. Osoba wykonująca prace naprawcze powinna być wyposażona w odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej w wymaganym przepisami zakresie. Należy pamiętać, aby narzędzia były sprawne technicznie. Nie wolno: rzucać narzędzi, nie pozostawiać ich w czasie przerw na stanowiskach pracy, chodzić po narzędziach i sprzęcie. Praca powinna odbywać się na podłodze lub na pomostach czy rusztowaniach zabezpieczonych barierkami ochronnymi, ale zawsze z dostępem do dobrego oświetlenia. Należy bezwzględnie pamiętać, że podczas czynności konserwacyjnych mogą występować zagrożenia związane z napełnianiem instalacji wodą pod ciśnieniem, ruchem pomp, porażeniem prądem elektrycznym Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do zaplanowania przebiegu ćwiczeń i ich wykonania. 1. Jaki zakres prac obejmuje konserwacja instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej? 2. Jak często powinny być przeprowadzane przeglądy instalacji wodociągowej? 3. Jakie są przyczyny zamarzania instalacji wodociągowej? 4. Jak często powinny być czyszczone wpusty podłogowe? 5. Jakie zasady bhp obowiązują podczas prac konserwacyjnych instalacji wodociągowej? 6. Jakie zasady bhp obowiązują podczas prac konserwacyjnych instalacji kanalizacyjnej? 7. Jakie czynności naprawcze obejmuje konserwacja instalacji kanalizacyjnej? 8. Jakie są zadania przeglądów instalacji kanalizacyjnej? 9. W jaki sposób usunąć zator z osadów tłustych w przewodzie odpływowym? 10. Jaki sprzęt ręczny stosuje się do udrażniania przewodów kanalizacyjnych? 11. Czy potrafisz dobrać sprzęt do udrażniania przewodu odpływowego? 12. Kiedy stosuje się sprężyny kanalizacyjne w pracach konserwacyjnych instalacji kanalizacyjnej? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Z zestawu narzędzi i sprzętu dobierz te, które są konieczne do usunięcia niedrożności zlokalizowanej w przewodzie odpływowym instalacji kanalizacyjnej zgodnie z dokumentacją załączoną do wykonania zadania. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z dokumentacją zadania, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) zastosować się do poleceń zawartych w instrukcji zadania, 14

16 4) wybrać sprzęt i narzędzia do usunięcia niedrożności w przewodzie odpływowym, 5) sprawdzić w dokumentacji techniczno ruchowej sprzętu czy wybrane narzędzia i sprzęt są przeznaczone do wykonania prac wskazanych w instrukcji zadania, 6) dokonać oceny poprawności ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: zestaw sprzętu, narzędzi, końcówek do czyszczenia przewodów kanalizacyjnych, dokumentacja techniczno ruchowa sprzętu, przybory do pisania, arkusze do pisania, instrukcja wykonania ćwiczenia wraz z dokumentacją zadania, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 2 Sporządź wykaz czynności, materiałów, sprzętu i narzędzi oraz środków ochrony osobistej do wykonania płukania instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym po przeprowadzonej dezynfekcji przewodów. Podaj skład ekipy do wykonania zadania. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z instrukcją wykonania ćwiczenia, 2) zapoznać się z dokumentacją techniczną zadania, 3) zapoznać się z wytycznymi wykonania dezynfekcji i płukania instalacji wodociągowej, 4) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 5) na arkuszu papieru wykonać niezbędne zestawienia i wykazy, 6) podać skład ekipy, 7) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 8) dokonać oceny ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: arkusz papieru, długopis, ołówek, gumka, instrukcja wykonania ćwiczenia zawierająca dokumentację zadania, katalogi materiałów do budowy studni rewizyjnej, katalogi studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych, literatura z rozdziału Sprawdzian postępów Tak Nie Czy potrafisz: 1) określić przyczyny przecieków wody w instalacji wodociągowej? 2) usunąć zator lodowy w instalacji wodociągowej? 3) określić częstotliwość przeglądów instalacji wodociągowej w zależności od przeznaczenia budynku? 4) określić zakres konserwacji instalacji wodociągowej? 5) określić zakres konserwacji instalacji kanalizacyjnej? 15

17 6) określić miejsce powstania zatoru z osadów tłuszczowych? 7) dobrać sprzęt do usuwania osadów w instalacji kanalizacyjnej? 8) dobrać sprzęt do wycinania korzeni z przewodów odpływowych i przykanalika? 9) określić przyczyny powstawania zatorów w instalacji kanalizacyjnej? 10) wskazać miejsca, w których najczęściej powstają zatory w instalacjach kanalizacyjnych? 11) wskazać błędy w budowie będące przyczynami niedrożności przewodów kanalizacyjnych? 12) określić czynności przy likwidacji zatorów powstałych z różnych przyczyn? 16

18 4.2. Wykrywanie i usuwanie awarii instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Materiał nauczania Ryzyko zanieczyszczeń i ochrona wody pitnej Woda, znajdująca się w instalacjach wodociągowych odpowiada jakości wody z przeznaczeniem do picia i na potrzeby gospodarcze. Zanieczyszczona woda może prowadzić do ciężkich schorzeń. Groźba zanieczyszczenia wody zachodzi w przypadku każdej instalacji, jeśli została wykonana wadliwie, bez zachowania wymagań zawartych w normach, w wytycznych technologicznych, czy też do jej wykonania zostały zastosowane materiały niespełniające wymagań jakościowych. Możliwość zanieczyszczenia wody przez przepływ powrotny zachodzi, gdy: istnieje bezpośrednie połączenie instalacji wodociągowej z przewodami transportującymi wodę o jakości nie spełniającej norm wody do picia i na potrzeby gospodarcze, w przewodzie wodociągowym woda jest tylko pod ciśnieniem hydrostatycznym, instalacja wody niezdatnej do picia znajduje się powyżej punktu czerpalnego instalacji wodociągowej. W instalacjach wodociągowych może również wystąpić tzw. zjawisko lewarowe (syfonowe) spowodowane niewłaściwym podłączeniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, czyli błędem powstałym w czasie montażu. W instalacjach wody zimnej i ciepłej ciśnienie robocze wody spada zawsze wtedy, gdy woda nie jest dostarczana lub, gdy jest dostarczona w zbyt małej ilości. Przyczynami tego są: zaniżone parametry przewodów wodociągowych, zużycie wody jest większe niż możliwości jej dostarczania, pęknięcie przewodu wodociągowego dostarczającego wodę do odbiorcy, wadliwie działająca armatura odcinająca. W instalacjach wodociągowych może też powstawać przepływ wsteczny spowodowany działaniem nadciśnienia. Przekroczenie ciśnienia roboczego w zbiorniku z wodą czystą może prowadzić do jej wtórnego zanieczyszczenia. Jeśli w którejś części instalacji lub w którymś jej urządzeniu ciśnienie będzie wyższe niż w przewodzie wodociągowym to nastąpi wepchnięcie wody do przewodu. Zdarzenie takie może zajść w przypadku niefachowego zamontowania zamkniętego podgrzewacza wody. Woda w instalacji wodociągowej musi odpowiadać określonym wymogom jakościowym i aby nie dochodziło do jej wtórnego zanieczyszczenia (pogorszenie jakości) powinny być zachowane warunki: swobodnego odpływu wody z instalacji wodociągowych do urządzeń kanalizacyjnych, samoczynnego napowietrzania instalacji wodociągowej, samoczynnego blokowania powrotnego przepływu wody. Pierwszą czynnością konserwacyjną, którą powinno się wykonać, jest odcięcie dopływu wody do tej części instalacji, która uległa uszkodzeniu w celu uniemożliwienia odpływu ścieków. Następnie należy przystąpić do lokalizacji miejsca awarii. W instalacjach ciepłej wody użytkowej w temperaturze od 25 o C do 50 o C występuje zagrożenie jakości wody wywołane bakteriami legionellozy. Aby temu zapobiec powinno się skrócić czas podgrzewania wody albo podwyższyć temperaturę przygotowania ciepłej wody do 60 o C. Podczas dużych mrozów w pomieszczeniach nieogrzewanych, przez które prowadzona jest instalacja wodociągowa lub w przypadku, gdy nie jest na przewodzie wodociągowy, założona izolacja cieplna - może dojść do zamarznięcia wody. Najczęściej miejscami takimi są piwnice, 17

19 poddasza, nie użytkowane pomieszczenia magazynowe i fabryczne. W przypadku, gdy instalacja wykonana jest z rur metalowych przewodzących ciepło wystarczy podgrzanie części przewodu w miejscu powstania zatoru lodowego. W tym celu powinien zostać otwarty zawór poniżej miejsca, w którym zamarzła woda. Aby w przyszłości tego uniknąć, powinno się założyć izolację cieplną na przewodach rurowych lub uzupełnić izolację na przewodach wody zimnej, albo też wykonać prace mające na celu podwyższenie temperatury otoczenia. W trakcie wykonywania prac remontowych ścian i podłóg może wystąpić przebicie rury, jeśli instalacja wodociągowa wykonana jest podtynkowo z materiałów tworzywowych. Takie zdarzenie może mieć miejsce, kiedy nie znany jest sposób rozprowadzenia przewodów wodociągowych. Zwykle można to stwierdzić : po odgłosie wydobywającej się pod ciśnieniem wody, po zawilgoceniu ściany. Jeśli w rurze tkwi gwóźdź wyciek wody jest stosunkowo niewielki. Przed jego wyjęciem powinno nastąpić zamknięcie zaworu odcinającego i opróżnienie odcinka instalacji z wody. Spuszczanie wody z instalacji Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy instalacji wodociągowej należy spuścić z niej wodę. Spuszczanie zimnej wody polega na: zakręceniu głównego zaworu odcinającego instalację wodociągową, otworzeniu wszystkich zaworów i baterii czerpalnych, aby wypuścić wodę znajdującą się w przewodach rurowych, Jeśli układ instalacji wodociągowej jest z własnym ujęciem wody, to powinno się w pierwszej kolejności wyłączyć pompę i sprawdzić, czy za zbiornikiem jest zawór odcinający dla zasilania całego budynku. W przypadku braku zaworu należy wypuścić do kanalizacji wodę zgromadzoną w zbiorniku. Spuszczanie ciepłej wody zależy od sposobu jej przygotowania. Jeśli zasilanie ciepłą wodą jest z miejskiej sieci wodociągowej sposób postępowania jest taki sam jak w przypadku instalacji wody zimnej. W przypadku lokalnego przygotowania ciepłej wody użytkowej w pierwszej kolejności należy wyłączyć zasilanie(gaz lub prąd elektryczny). W przypadku użytkowania podgrzewacza pojemnościowego należy odłączyć grzałkę i zakręcić zawór. Jeśli naprawy wymaga zbiornik lub jego zasilanie należy opróżnić go z wody. Spuszczanie wody ze zbiornika płuczącego miski ustępowej powinno mieć miejsce przy każdorazowej naprawie. Czynność ta polega na: zakręceniu zaworu przy spłuczce ustępowej, a w przypadku braku tego zaworu powinno się zamknąć zawór odcinający dla całego pomieszczenia lub kondygnacji, odróżnieniu zbiornika z wody. Spuszczanie wody ze zbiornika przy pompie polega na: wyłączeniu zasilania pompy, odkręceniu zaworu spustowego. Spuszczanie wody ze zbiornika z gorąca wodą zależne jest od przyczyny stwierdzonego uszkodzenia. Jeśli jest konieczna wymiana lub naprawa zbiornika podgrzewacza, najpierw należy wyłączyć grzałkę, następnie zamknąć zawór z zimną wodą i wypuścić gorącą wodę przez armaturę czerpalną. Aby woda szybciej spłynęła powinien zostać poluzowany zawór bezpieczeństwa lub należy odkręcić odpowietrznik i poprzez korek spustowy odprowadzić wodę do kanalizacji. Podczas wymiany zbiornika powinno się odczekać aż wypłynie cała woda. W dalszej kolejności powinno się przystąpić do rozłączenia zbiornika i przewodów. 18

DIAGNOSTYKA SPŁUCZKI PODTYNKOWEJ GORGIEL

DIAGNOSTYKA SPŁUCZKI PODTYNKOWEJ GORGIEL DIAGNOSTYKA SPŁUCZKI PODTYNKOWEJ GORGIEL W20140304 www.gorgiel.pl WARTO WIEDZIEĆ: W 99% przypadków przecieków w muszli występujących wkrótce po montażu ramy nośnej są powiązane z błędami przy instalacji

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy ZASOBNIK SE Przeznaczenie Stojący zasobnik SE przeznaczony jest do magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe. Głównym elementem zasobnika jest zbiornik stalowy pokryty emalią ceramiczną. Dodatkowe zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi PODGRZEWACZ WODY VF 750-1 VF 750-2 VF 1000-1 VF 1000-2 Instrukcja obsługi 1. PRZEZNACZENIE Podgrzewacze serii VF przeznaczone są do stałego kontaktu z wodą pitną (użytkową). Podgrzewacze serii VF mogą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ typu WGJ-S 750/DUO stojący (dwie wężownice 2,5+1,5 m 2 )

PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ typu WGJ-S 750/DUO stojący (dwie wężownice 2,5+1,5 m 2 ) PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ typu WGJ-S 750/DUO stojący (dwie wężownice 2,5+1,5 m 2 ) INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016 ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY zair INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 917, 918 Edycja: 2/2016 Data: 13.12.2016 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Typ: ZN23-3D oraz ZN23-3W ZN40-3D oraz ZN40-3W ZN45-3D oraz ZN45-3W PERROT TD025_pl.doc Strona 1 / 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

HERZ-TS-98-VH, HERZ-TS-90-H, HERZ TS-FV, TS-98-VH, TS-90-H

HERZ-TS-98-VH, HERZ-TS-90-H, HERZ TS-FV, TS-98-VH, TS-90-H HERZ-Changefix HERZ - Przyrząd do wymiany wkładki termostatycznej HERZ-TS-90 Instrukcja dla 7780 / 7780 H, Wydanie 0711 Zastosowanie: HERZ-Changefix jest urządzeniem szczelnym, które może być zamontowane

Bardziej szczegółowo

ZASUWY NOŻOWE. LECHAR Art.170TH, 172TH. Przeznaczenie i zastosowanie

ZASUWY NOŻOWE. LECHAR  Art.170TH, 172TH. Przeznaczenie i zastosowanie Przeznaczenie i zastosowanie Zasuwy nożowe służą do regulacji lub zamykania przepływu płynnych czynników roboczych o dużej gęstości, emulsji oraz czynników roboczych będących proszkami i granulatami. Stosowane

Bardziej szczegółowo

ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP BA Art. ECO3Tm-BA i ECO3Tb-BA

ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP BA Art. ECO3Tm-BA i ECO3Tb-BA INFORMACJA TECHNICZNA ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP BA Art. ECO3Tm-BA i ECO3Tb-BA Opis ECO3Tm-BA i ECO3Tb-BA służą do zapobiegania wtórnemu zanieczyszczeniu wody, poprzez odłączanie od wodociągu głównego sieci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Kobylniki, ul. Szamotulska 28 62-090 Rokietnica +48 61 853 00 04 www.mpi.com.pl biuro@mpi.com.pl Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE ZABUDOWY, MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZAWORY NAPOWIETRZAJĄCO - ODPOWIETRZAJĄCE NR KAT. 9835/9836/9837/9838

OGÓLNE WYTYCZNE ZABUDOWY, MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZAWORY NAPOWIETRZAJĄCO - ODPOWIETRZAJĄCE NR KAT. 9835/9836/9837/9838 OGÓLNE WYTYCZNE ZABUDOWY, MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZAWORY NAPOWIETRZAJĄCO - ODPOWIETRZAJĄCE NR KAT. 9835/9836/9837/9838 1 Spis treści : 1. PRZEZNACZENIE 2. DOBÓR ZAWORÓW 3. MAGAZYNOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA RP/G 05 S

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA RP/G 05 S INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI Przedstawione w niniejszej instrukcji procedury obsługowo-naprawcze powinny być realizowane po każdych 40.000 km przejechanych na paliwie gazowym (jeżeli to

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA. OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku. ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35. Ul. Przemysłowa 33.

KARTA TYTUŁOWA. OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku. ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35. Ul. Przemysłowa 33. KARTA TYTUŁOWA OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35 INWESTOR: ZUM Muniserwis Ul. Przemysłowa 33 09-400 Płock STADIUM: Projekt wykonawczy BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

HERZ RL-5. Zawór powrotny wg DIN 3842 z 5 funkcjami podłączanie - odcinanie wstępna regulacja - napełnianie - opróżnianie

HERZ RL-5. Zawór powrotny wg DIN 3842 z 5 funkcjami podłączanie - odcinanie wstępna regulacja - napełnianie - opróżnianie HERZ RL-5 Zawór powrotny wg DIN 3842 z 5 funkcjami podłączanie - odcinanie wstępna regulacja - napełnianie - opróżnianie Arkusz znormalizowany 3923/3924, Wydanie 0711 Wykonanie R = R 1/2 G = G 3/4 Wymiary

Bardziej szczegółowo

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych 96-00 Skierniewice tel/fax 46 892 4 UWAGI OGÓLNE Pompy ciepła apic są urządzeniami grzewczo-chłodniczymi, e k o l o g i c z n y m i d o z a s t o s o w a n i a z a r ó w n o w m a ł y c h instalacjach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 097 07/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja naprawy Kontrola i wymiana anody magnezowej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do naprawy Spis treści Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1.0 Podstawa opracowania 2.0 Cel i zakres opracowania 3.0 Technologia 3.1 Wewnętrzna instalacja wodociągowa i cwu 3.2 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA. OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku. ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35. Ul. Przemysłowa 33.

KARTA TYTUŁOWA. OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku. ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35. Ul. Przemysłowa 33. KARTA TYTUŁOWA OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35 INWESTOR: ZUM Muniserwis Ul. Przemysłowa 33 09-400 Płock STADIUM: Projekt wykonawczy BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

1.Budowa. 2. Zakres stosowania. 3. Montaż i instalacja 4. Użytkowanie i konserwacja.

1.Budowa. 2. Zakres stosowania. 3. Montaż i instalacja 4. Użytkowanie i konserwacja. INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZBIORNIKÓW HYDROFOROWYCH TYPU 1.Budowa. Zbiorniki hydroforowe typu wykonane są z blachy stalowej jako konstrukcje całkowicie spawane. Zbiorniki są cynkowane ogniowo..

Bardziej szczegółowo

BATERIA STOJĄCA. Regulator przepływu. Uszczelka. płaska 3 Uszczelka. 4 Podkładka Wkręt. mocujący Nakrętka 6 mocująca Wężyk przyłączeniowy 7

BATERIA STOJĄCA. Regulator przepływu. Uszczelka. płaska 3 Uszczelka. 4 Podkładka Wkręt. mocujący Nakrętka 6 mocująca Wężyk przyłączeniowy 7 BATERIA NAŚCIENNA 7 9 6 Regulator przepływu BATERIA STOJĄCA Uszczelka fibrowa Rozeta Przyłącze mimośrodowe Wylewka baterii krótka (długa) 6 Wąż elastyczny 7 Przełącznik Wieszak słuchawki Regulator przepływu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POZIOMÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POZIOMÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POZIOMÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Adres inwestycji: 35-047 Rzeszów, ul. Lenartowicza 41 Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa budynku

Bardziej szczegółowo

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: (74) Pełnomocnik:

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185827 (21) Numer zgłoszenia: 326469 (22) Data zgłoszenia: 25.05.1998 (13) B1 (51) IntCl7 E03D 1/34 (54)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACJI URZĘDU MIASTA ŁODZI ul. Sienkiewicza 5, Łódź Tytuł inwestycji REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 Łódź, ul. Anczyca 6

WYDZIAŁ EDUKACJI URZĘDU MIASTA ŁODZI ul. Sienkiewicza 5, Łódź Tytuł inwestycji REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 Łódź, ul. Anczyca 6 bipro-bumar Sp. z o.o. rok założenia 1948 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI ul. Nawrot 114 90-029 Łódź Tel.(0-42) 674-46-24, 676-71-86, 674-48-25 Tel./Fax (0-42) 674-51-58, 676-71-94

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAWIERCANIA RUROCIĄGÓW PRZY POMOCY PRZYRZĄDU DO NAWIERCANIA HAWLE NR. KAT. 5800PL

INSTRUKCJA NAWIERCANIA RUROCIĄGÓW PRZY POMOCY PRZYRZĄDU DO NAWIERCANIA HAWLE NR. KAT. 5800PL INSTRUKCJA NAWIERCANIA RUROCIĄGÓW PRZY POMOCY PRZYRZĄDU DO NAWIERCANIA HAWLE NR. KAT. 5800PL 1 SPIS TREŚCI: 1. PRZYRZĄDY DO NAWIERCANIA 2. INSTRUKCJA NAWIERCANIA ZA POMOCĄ PRZYRZĄDU DO NAWIERCANIA HAWLE

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Instalacje sanitarne - Święciechowa Obiekt : Budynek Urzędu Gminy Kod CPV : 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

Łatwe utrzymanie czystości wewnątrz obudowy. Łatwy dostęp do wnętrza obudowy, instalacji sanitarnej.

Łatwe utrzymanie czystości wewnątrz obudowy. Łatwy dostęp do wnętrza obudowy, instalacji sanitarnej. Instrukcja montażu termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej ETO-TERM Opis produktu Termoizolacyjna obudowa studni głębinowej ETO-TERM produkcji EOTECH stanowi innowacyjne rozwiązanie w swojej kategorii.

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU 1. Opis techniczny 2. Rysunki Rys. WK-1 Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. WK-2 Rzut piwnic inwentaryzacja skala 1:50 Rys. WK-3 Rzut parteru inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

/2000 PL Dla firmy instalacyjnej. Instrukcja montażu

/2000 PL Dla firmy instalacyjnej. Instrukcja montażu 300 9059 10/2000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zespół przyłączeniowy do instalacji sanitarnej S-Flex do HT0/HT110, H0/H110 i S120 Logamax plus GB122 i Logamax U112/U114/U122/U124 Przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODNICY M-COOLER 1700 M-COOLER 1700R

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODNICY M-COOLER 1700 M-COOLER 1700R INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODNICY M-COOLER 1700 M-COOLER 1700R UWAGA: Prosimy używać chłodnicy po bardzo dokładnym przeczytaniu instrukcji obsługi. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania należy wyznaczyć

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO POMPY 20-15

DOKUMENTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO POMPY 20-15 OPIS TECHNICZNY POMPA AIRMIX Model 20-15 Instrukcja : 0206 573.015.211 Data : 10/06/02 DOKUMENTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO POMPY 20-15 Części zamienne : Zestaw naścienny (dok. 573.271.050) Silnik (dok. 573.272.050)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Zestawienie podstawowych wariantów przyłączy domowych do rurociągów z rur żeliwnych i stalowych nawiercanie pod ciśnieniem z boku ROZDZIAŁ 1A. Zestawienie uzupełniających wariantów

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

Instalacja zimnej wody z rur z miedzi - lutowanych

Instalacja zimnej wody z rur z miedzi - lutowanych Instalacja zimnej wody z rur z miedzi - lutowanych Wybór miedzi Wybór miedzi zależy od rodzaju instalacji Instalacja zewnętrzna Wybrać twarde rury miedziane. Instalacja wewnętrzna - pod tynkiem Używać

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Beata Rycerz Data: II 2009 r 36 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232, 45332

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych.

Instrukcja obsługi. Wstęp. Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Instrukcja obsługi Wstęp Pompa dozująca MixRite do dozowania np. kwasu mrówkowego, lekarstw, witamin czy środków dezynfekcyjnych. Dane techniczne 1618 042500 0,2 2% 1618 042600 0,2 2% z dozowaniem zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ WODY OKC 500 NTRR / SOL OKC 400 NTRR / SOL. Instrukcja obsługi

PODGRZEWACZ WODY OKC 500 NTRR / SOL OKC 400 NTRR / SOL. Instrukcja obsługi PODGRZEWACZ WODY OKC 200 NTRR / SOL OKC 250 NTRR / SOL OKC 300 NTRR / SOL OKC 400 NTRR / SOL OKC 500 NTRR / SOL Instrukcja obsługi Przed instalacją pogrzewacza należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję!

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i odbiorem robót polegających na białym montażu.

Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i odbiorem robót polegających na białym montażu. ST 02.19.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - BIAŁY MONTAŻ, WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK CPV 45332400-7 SPIS TREŚCI: 1 Wstęp 2 Materiały 3 Sprzęt 4 Transport 5 Wykonanie robót 6 Kontrola

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów Pojemnościowy podgrzewacz wody iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. VITOCELL-V 100 VN01 250906

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej ETO-TERM

Instrukcja montażu termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej ETO-TERM Instrukcja montażu termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej ETO-TERM Opis produktu Termoizolacyjna obudowa studni głębinowej ETO-term produkcji EOTECH stanowi innowacyjne rozwiązanie w swojej kategorii.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Instalacja wewnętrzna wod-kan w wydzielonych zespołach sanitarnych

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd / 89

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd / 89 PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. BRANŻA: SANITARNA INWESTOR: Przedszkole nr 28 ul. Narcyzowa 3, Gdynia. OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURY HAWLE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURY HAWLE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURY HAWLE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH WYTYCZNE DOTYCZĄ ZAWORÓW KĄTOWYCH DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH NR KAT 3120, 3130 Nr katalogowy 3120 Nr katalogowy

Bardziej szczegółowo

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia,

Bardziej szczegółowo

Pokrywa głowicy cylindrów, wymontowanie i zamontowanie

Pokrywa głowicy cylindrów, wymontowanie i zamontowanie Page 1 of 39 Pokrywa głowicy cylindrów, wymontowanie i zamontowanie Spezialwerkzeugliste: EN-47632 KM-6212-A KM-812 J463810 Wym., zdemontowanie Ostrzeżenie: Szyna paliwowa common rail w silnikach wysokoprężnych

Bardziej szczegółowo

Instalacja wodna z miedzi i tworzywa PCV i CPCV

Instalacja wodna z miedzi i tworzywa PCV i CPCV Instalacja wodna z miedzi i tworzywa PCV i CPCV Różne rodzaje połączeń Rodzaje połączeń w instalacji wodnej mogą być: skręcane, z zastosowaniem różnego rodzaju złączek, klejone - na przykład na złącza

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DODATKOWA POMPY F

DOKUMENTACJA DODATKOWA POMPY F SPECYFIKACJE POMPA AIRLESS model 40-25 F Instrukcja: 0306 573.029.2 Data: 12/06/03 DOKUMENTACJA DODATKOWA POMPY 40-25 F CZĘSCI ZAMIENNE: Zestaw ścienny (Dok. 573.121.050) Silnik (Dok. 573.045.050) Układ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ZAWÓR ZWROTNY Fig. 277 Edycja: 1/2016

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ZAWÓR ZWROTNY Fig. 277 Edycja: 1/2016 ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ZAWÓR ZWROTNY Fig. 277 Edycja: 1/2016 Data: 01.07.2016 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od personelu obsługującego

Bardziej szczegółowo

1 INSTRUKCJA ZABUDOWY :SXVW\ L NDQDî\ ]H VWDOL QLHUG]HZQHM

1 INSTRUKCJA ZABUDOWY :SXVW\ L NDQDî\ ]H VWDOL QLHUG]HZQHM INSTRUKCJA ZABUDOWY INSTRUKCJA ZABUDOWY Grupa ACO ACO jest globalnym - - - - - - - - - - - Syfon 6 7 8 9 6 - Syfon 6 7 7 Syfon 6 7 8 Faza 9 Faza 0 Faza Faza Faza 6 - - - - - - 6 Syfon 7 8 9 0 Faza Faza

Bardziej szczegółowo

1.1Przepisy i zarządzenia Dane geologiczne...14

1.1Przepisy i zarządzenia Dane geologiczne...14 Spis treści 1 Pozyskiwanie wody...13 1.1Przepisy i zarządzenia...13 1.2 Dane geologiczne...14 1.3 Źródła...15 1.3.1Typy źródeł...15 1.3.2.Ujęcia źródeł...18 1.3.3 Studnie zbiorcze...20 1.3.4 Nadzór i konserwacja...24

Bardziej szczegółowo

Dotyczy modelu: TOR-BWW.088C

Dotyczy modelu: TOR-BWW.088C INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII WANNOWEJ 3-OTWOROWEJ Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ BLUE WATER Dotyczy modelu: TOR-BWW.088C 1. SPRAWDZENIE KOMPLETNOŚCI BATERII: Nr. Nazwa elementu Ilość 1 Korpus mieszacza 1 2 Rozeta dekoracyjna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Przepływowe ciśnieniowe ogrzewacze wody typu PERFECT 3500, 4000, 4500, 5000, 5500 Zalety wynikające z użytkowania przepływowego ciśnieniowego ogrzewacza wody Znaczna oszczędność

Bardziej szczegółowo

Bateria Art. R Przeznaczenie : bateria stojąca umywalkowa, czasowa, z płynną regulacją czasu wypływu wody.

Bateria Art. R Przeznaczenie : bateria stojąca umywalkowa, czasowa, z płynną regulacją czasu wypływu wody. Bateria Art. R 7100 Przeznaczenie : bateria stojąca umywalkowa, czasowa, z płynną regulacją czasu wypływu wody. Standardowe części zamienne : - kompletna głowica czasowa art. R 2788, - zestaw naprawczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI BUFORÓW CIEPŁA

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI BUFORÓW CIEPŁA INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI BUFORÓW CIEPŁA Spis treści 1. WYMAGANIA OGÓLNE...2 2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA...2 2.1 ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJA URZĄDZENIA...2 2.2. KWALIFIKACJE PERSONELU...2 2.3

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SWK Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna RODZAJ OPRACOWANIA Instalacje sanitarne wewnętrzne INWESTOR: Gmina Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1,

Bardziej szczegółowo

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty w zakresie instalacji budowlanych Inwestor: Gmina Skulsk SPIS DZIAŁÓW Zamawiający: Gmina Skulsk PRZEDMIAR Strona 1 DZIAŁ D Z I A Ł U 10 Instalacja centralnego ogrzewania 20 Instalacja wody użytkowej 30 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

Regulamin. II. Podział napraw wewnątrz lokali na obciążające Spółdzielnię oraz użytkowników.

Regulamin. II. Podział napraw wewnątrz lokali na obciążające Spółdzielnię oraz użytkowników. Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale. I. Podstawa prawna. Regulamin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA 2 Contents 1. Wstęp... 4 1.1 Przedmiot ST... 4 1.2. Zakres stosowania ST... 4 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYPY: ESK 01 i ESK 11

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYPY: ESK 01 i ESK 11 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYPY: ESK 01 i ESK 11 EkoWodrol Sp. z o.o. ul. Słowiańska 13 75-846 Koszalin tel. +48 94 348 60 40 fax +48 94 348 60 41 ekowodrol@ekowodrol.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NITOWNICY RĘCZNEJ DWURAMIENNEJ VNG 361

INSTRUKCJA OBSŁUGI NITOWNICY RĘCZNEJ DWURAMIENNEJ VNG 361 INSTRUKCJA OBSŁUGI NITOWNICY RĘCZNEJ DWURAMIENNEJ VNG 361 DYSTRYBUTOR: NIROSTAL Sp. z o.o. Al. Niepodległości 710A, 81-853 Sopot tel/fax 058 341 92 02 tel. 058 741 87 25 fax. 058 741 87 26 tel kom. +48

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURY HAWLE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURY HAWLE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURY HAWLE DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA TYPU E NR KAT. 2681, 2650 Nr katalogowy 2681

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH 1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Przepływowe ogrzewacze wody typu PERFECT 350, 400, 450, 500 elektronik 1. Przeznaczenie i charakterystyka Przepływowe ogrzewacze wody typu PERFECT 350,400,450,500 elektronik

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi Zastosowanie Wodny Wymiennik Ciepła odbierając ciepło ze spalin podgrzewa wodę. W ten sposób podgrzana woda znajdzie zastosowanie we wszystkich typach

Bardziej szczegółowo

Baterie : Art. R 711, R 702, R 704. Przeznaczenie : baterie czasowe uruchamiane przedramieniem

Baterie : Art. R 711, R 702, R 704. Przeznaczenie : baterie czasowe uruchamiane przedramieniem Baterie : Art. R 711, R 702, R 704 Przeznaczenie : baterie czasowe uruchamiane przedramieniem Standardowe części zamienne : - kompletna głowica czasowa z dźwignią art. R 2701/20/7, - zestaw naprawczy art.

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. ADRES : 27-600 Sandomierz ul. Czyżewskiego 1 INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej 27-600 Sandomierz

Bardziej szczegółowo

Temperatura powyżej 52 C Czujnik termostatyczny 1 zamknięty

Temperatura powyżej 52 C Czujnik termostatyczny 1 zamknięty HERZ-ZTB Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury z automatycznym przepływem przy termicznej dezynfekcji Arkusz znormalizowany 4011, Wydanie 0612 Wartość kvs Czujnik termostatyczny 1 (52/55/58 C) Kierunek

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy modelu: GAL-BWW.080

Dotyczy modelu: GAL-BWW.080 INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII WANNOWEJ 3-OTWOROWEJ Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ (data ostatniej modyfikacji 01.01.2012) Dotyczy modelu: GAL-BWW.080 BLUE WATER 1. SPRAWDZENIE KOMPLETNOŚCI BATERII: Nr. Nazwa elementu

Bardziej szczegółowo

Budynek socjalny ob. nr 1A BRANŻA SANITARNA

Budynek socjalny ob. nr 1A BRANŻA SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY Projekt budowlany instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wodociągowej w budynku socjalnym ob. nr 1A Budynek socjalny ob. nr 1A BRANŻA SANITARNA INWESTYCJA INWESTOR BUDOWA REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. wewnętrzna instalacja wod-kan

Kosztorys. wewnętrzna instalacja wod-kan Kosztorys Budowa: Błądzikowo, ul. Pucka Obiekt: budynek B Zamawiający: PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O. UL. ZAMKOWA 6 84-100 PUCK Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERII SERII SENSO. Baterie Senso.indd :41

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERII SERII SENSO. Baterie Senso.indd :41 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERII SERII SENSO Baterie Senso.indd 1 14-11-06 10:41 INSTRUKCJA MONTAŻU Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu baterii prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL 04307183) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczątka Wykonawcy) Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet 3 - Materiały wodno - kanalizacyjne Lp. Nazwa produktu Jedn. miary Ilość Cena jedn. netto [PLN] Wartość netto [PLN]

Bardziej szczegółowo

Solarne naczynie powrotne

Solarne naczynie powrotne Instrukcja obsługi i instalacji Solarne naczynie powrotne 000069 Instrukcja instalacji Spis treści Uwagi dotyczące dokumentacji... urządzenia.... Tabliczka znamionowa.... Przewidziane przeznaczenie urządzenia....3

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Wyposażenie... 6 2.5.

Bardziej szczegółowo

HAWLE INSTRUKCJA KONSERWACJI ZAWORÓW NAPOWIETRZAJĄCO - ODPOWIETRZAJĄCYCH DO SCIEKÓW. Nr kat. 9863, Nr kat. 9864

HAWLE INSTRUKCJA KONSERWACJI ZAWORÓW NAPOWIETRZAJĄCO - ODPOWIETRZAJĄCYCH DO SCIEKÓW. Nr kat. 9863, Nr kat. 9864 HAWLE INSTRUKCJA KONSERWACJI ZAWORÓW NAPOWIETRZAJĄCO - ODPOWIETRZAJĄCYCH DO SCIEKÓW Nr kat. 9863, Nr kat. 9864 1 Spis treści : 1. PRZEZNACZENIE 2. DOBÓR ZAWORÓW 3. MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT 4. MONTAŻ 5.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA, TYPU E O NR KAT. 4000, 4700 1 Spis treści : 1. OPIS TECHNICZNY 2. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo