INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC F.H.U. DARPIN Ul. Św. Huberta 47b, Gliwice Tel. +48 (032) , Fax. +48 (032)

2 2 S t r o n a

3 Spis treści Spis treści Wstęp Specyfikacja techniczna Wymiary: Bezpieczeństwo Transport Instalacja i początkowe czynności Sprawdzenie urządzenia po dostawie Instalacja Uruchomienie urządzenia Użytkowanie Funkcje sterownika z wyświetlaczem Obsługa sterownika Konserwacja i obsługa Wykrywanie i usuwanie usterek Załączniki Schemat podłączenia pompy ciepła Dane użytkowe urządzenia Kody podłączenia płyty głównej CHILLER Kody podłączenia PROTECT Schematy połączeń elektrycznych S t r o n a

4 1 Wstęp Przed uruchomieniem pompy ciepła chłodniczego należy zapoznać się z instrukcja obsługi, która zawiera niezbędne informacje do prawidłowej obsługi urządzeni. Należy ściśle przestrzegać zaleceń zamieszczonych w instrukcji, w razie zniszczeń lub problemów spowodowanych nie przestrzeganiem instrukcji, firma Darpin nie ponosi odpowiedzialności! Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące rozruchu pompy ciepła, jak również dotyczące zapobiegania wypadkom i uszkodzeniom podczas jej eksploatacji. Ponadto, zamieszczono też informacje na temat czynności konserwacyjnych wymaganych do zapewnienia niezawodnej pracy. W przypadku wątpliwości dotyczących urządzenia prosimy kontaktować się z firmą DARPIN. Parametry urządzenia zamieszczono na tabliczce znamionowej. Dane zamieszczone w niniejszej instrukcji są oparte na najnowszych dostępnych informacjach. Producent zastrzega sobie jednak prawo do ich modyfikowania bez wcześniejszego uprzedzenia. Ewentualne modyfikacje nie zobowiązują producenta do prowadzenia podobnych zmian w urządzeniach uprzednio dostarczonych. Wszelkie prace przy urządzeniu muszą być wykonywane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach. Brak przestrzegania poniższych zaleceń może doprowadzić do: porażenia prądem elektrycznym, obrażeń spowodowanych przez obracające się elementy, obrażeń spowodowanych przez ostre krawędzie oraz duży ciężar, obrażeń spowodowanych przez sprężony gaz, obrażeń na skutek dotknięcia elementów o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Wszelkie prace przy urządzeniu muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami krajowymi, jak również zgodnie z zasadami dobrej praktyki oraz wiedzy instalatorskiej. Producent udziela gwarancji na pompy ciepła zgodnie z warunkami ustalonymi przy składaniu zamówienia. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z należytą starannością. 4 S t r o n a

5 Gwarancja ulega unieważnieniu jeśli : prace serwisowe i konserwacyjne nie były wykonywane zgodnie z przepisami, naprawy nie były wykonywane przez pracowników firmy DARPIN lub były wykonane bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy DARPIN; zmodyfikowano urządzenie bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy DARPIN; zmodyfikowano nastawy oraz zabezpieczenia bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy DARPIN; zastosowano czynniki chłodnicze lub smary/oleje inne niż zalecane przez producenta; urządzenie nie zostało zamontowane i/lub podłączone zgodnie z instrukcją; urządzenie jest użytkowane/obsługiwane niedbale, w sposób nieprawidłowy, niedozwolony lub niezgodny z jego naturą i/lub przeznaczeniem; nie zainstalowano czujnika przepływu i filtru na zasilaniu pompy ciepła W wymienionych wyżej sytuacjach firma DARPIN nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzenia lub jego uszkodzenie. W przypadku zgłaszania roszczeń gwarancyjnych trzeba podać numer seryjny urządzenia oraz numer zamówienia. UWAGI: POMPĘ CIEPŁA NALEŻY WYŁĄCZYĆ TYLKO ZA POMOCĄ STEROWNIKA ZABRANIA SIĘ WYŁĄCZENIA GŁÓWNEGO ZASILANIA PRZED ZATRZYMANIEM PRACY POMPY CIEPŁA NIE DOSTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ GROZI USZKODZENIEM POMPY CIEPŁA ORAZ UTRATĄ GWARANCJI 5 S t r o n a

6 2 Specyfikacja techniczna DASC (R)W TYP DASC 030B DASC 040B DASC 050SB DASC 060SB DASC 100SB DASC 130SB DASC 200SB DASC 250SB DASC 300SB DASC 450SB Moc chłodnicza 45/40 o C kw 7, Moc chłodnicza 20/15 o C kw 9,3 12, , Moc grzewcza kw ,5 17,5 27, Ciśnienie pompy Bar 2 2,4 3 Moc pompy kw 0,2 0,37 0,37 0,37 0,75 0,75 1,1 1,8 1,8 2,5 Rodzaj prądu V/Ph/Hz 230V/I/50 400V/3/50 Pobór mocy kw 2,7 3,6 4,3 5,3 9,3 11,4 17, Pobór prądu A 12,2 16,3 7,5 9,3 16, Typ kompresorów Typ rotary scroll Ilość kompresorów szt Pobór mocy kompresorów obr./min 1x2,4 1x3,1 1x3,7 1x4,7 2x4,1 2x5,13 3x5,3 4x5,4 4x6,4 3x12 Ilość wentylatorów Szt Obroty wentylatora obr./min Pobór mocy wentylatora W x200 2x200 3x200 3x200 3x200 3x550 Spadek ciśnienia kpa Przepływ wody m3/h 1,3 1,7 2,3 2,8 4,6 6 10,5 12, Hałas w odległości 5m db(a) Ciężar bez wody Kg Podłączenia bez wody Cal ,5 1,5 2 2,5 2,5 2,5 Szerokość mm Długość mm Wysokość mm Warunki pomiarowe dla powyższych tabeli: Tryb chłodzenia: temperatura powietrza zewnętrznego: 35 C, temperatura wody na wylocie: 7 C, temperatura wody na wlocie: 12 C, Tryb grzania: temperatura powietrza zewnętrznego: 7 C, temperatura wody na wylocie: 45 C, temperatura wody na wlocie: 40 6 S t r o n a

7 2.1Wymiary: 7 S t r o n a

8 Model: DASC W /100/130B Model: DASC W 200SB Model: DASC W /100/130B Model: DASC W 250/300 SB Model: DASC W 450 SB Oznaczenia symbolu DASC(a)W(b) a) - Modele z C oznaczają tylko tryb chłodzenia - Modele z R oznaczają zarówno tryb chłodzenia jak i grzania b) - Modele z B oznaczają pompa ciepła wyposażony w pompę wody - Modele z dodatkowym S oznaczają zasilanie pompy ciepła 400V / 3 / 50Hz - Modele bez dodatkowego S oznaczają zasilanie pompy ciepła 230V / 1 / 50Hz 8 S t r o n a

9 3 Bezpieczeństwo Informacje podane w instrukcji obsługi zawierają zalecenia pracy podczas uruchamiania oraz konserwacji pompy ciepła, dlatego też instalator wraz z inwestorem obsługującym to urządzenie powinien zapoznać się z tymi informacjami. Wszystkie ogólne instrukcje bezpieczeństwa zamieszczone w tym rozdz iale muszą być przestrzegane! Osoba obsługująca pompę ciepła powinien być przeszkolony do swej pracy. Nadzór nad pompą ciepła oraz czynności konserwujące powinny być wykonywane w regularnych odstępach czasowych. Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może doprowadzić do uszkodzeń ciała, być przyczyna zanieczyszczenia środowiska lub zniszczenia pompy ciepła chłodniczego. Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa spowoduje utratę prawa do ubiegania się odszkodowania za zniszczenia. W trakcie pracy urządzenia nie wolno usuwać zabezpieczeń (osłon), które zostały zamontowane w celu uniknięcia kontaktu operatora z poruszającymi się częściami urządzenia. Niebezpieczeństwo wynikające z używaniem zasilania elektrycznego musi być wyeliminowane (podczas pracy urządzenia chłodniczego należy stosować się do wymagań odpowiednich norm VDE, EN lub IEC). Podczas remontu lub konserwacji, urządzenie chłodnicze musi być całkowicie zatrzymane. Szczególną uwagę należy zwrócić na obsługę pompy ciepła. Mimo, iż urządzenie chłodnicze posiada liczne zabezpieczenia, należy je obsługiwać z najwyższą ostrożnością. Po zakończeniu prac remontowych lub konserwacyjnych wszystkie zdemontowane osłony powinny być ponownie zainstalowane przed uruchomieniem urządzenia. Urządzenie może być modyfikowane tylko po uzyskaniu zgody firmy Darpin. Oryginalne części zamienne i akcesoria zaakceptowane przez producenta gwarantują niezawodną pracę. Użycie nieoryginalnych części powoduje anulowanie gwarancji i odpowiedzialności firmy Darpin za późniejsze zniszczenia 9 S t r o n a

10 4 Transport Pompa ciepła powinna być transportowane do miejsca przeznaczenia w oryginalnym opakowaniu Firma Darpin musi zostać niezwłocznie poinformowana w razie uszkodzeń pompy ciepła UWAGA! Podczas przenoszenia urządzenia w inne miejsce, wszystkie połączenia instalacyjne muszą zostać odłączone od urządzenia (niektóre urządzenia mogą mieć dodatkowy obwód zasilania 230 V wymagający oddzielnego odłącznika sprawdzić schemat połączeń elektrycznych) W trakcie transportu należy uważać na uszkodzenia maszyny Urządzenia należy przenosić za pomocą wózka widłowego lub dźwigu z odpowiednim trawersem Trawers musi mieć odpowiednią nośność i zapewnić wystarczającą amortyzację aby uniknąć uszkodzenia urządzenia i lameli Do rozładunku i przenoszenia większych urządzeń należy użyć czterech lin wystarczająco amortyzujących podnoszenie aby uniknąć uszkodzeń Urządzenia podczas transportu muszą znajdować się w pozycji pionowej Rys Góra, nie przewracać (transport w pozycji pionowej) 2. Dopuszczalna liczba warstw piętrzenia 3. Ostrożnie delikatne 4. Chronić przed wilgocią 10 S t r o n a

11 5 Instalacja i początkowe czynności 5.1 Sprawdzenie urządzenia po dostawie Przy odbiorze dostawy klient ma obowiązek upewnić się, czy dostarczone urządzenie jest sprawne. W tym celu trzeba sprawdzić czy: nie widać uszkodzeń zewnętrznych, zostały dostarczone akcesoria zamówione do montażu na obiekcie oraz czy są one sprawne, dostarczone urządzenie jest zgodne z treścią zamówienia, jak również dowodu dostawy. Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, to dokładny opis uszkodzeń należy przesłać listem poleconym do firmy przewozowej w ciągu 48 godzin (dwóch dni roboczych) od daty dostawy. Kopię takiego listu trzeba przesłać, w celach informacyjnych, firmie DARPIN. W przypadku niespełnienia powyższych warunków, wszelkie roszczenia wobec firmy przewozowej nie będą rozpatrywane. 5.2 Instalacja W trakcie instalowania pompy ciepła należy dokładnie przestrzegać następujących zaleceń: Urządzenie powinno być zamontowane na podeście, konstrukcji, dachu, ziemi lub jakimkolwiek miejscu dogodnym do montażu i mogącym ponieść ciężar urządzenia Urządzenie powinno być zainstalowane z użyciem podkładek antywibracyjnych jak również należy upewnić się czy zostało odpowiednio wypoziomowane (nie można dopuścić do ewentualnych przetarć instalacji freonowej podczas pracy) W przypadku użycia wibroizolatorów, NALEŻY zainstalować elastyczne złącza rur instalacji wodnej urządzenia. Wibroizolatory muszą być zainstalowane PRZED przymocowaniem urządzenia do podłoża. Firma DARPIN nie poznosi odpowiedzialności za dobór wibroizolatorów. Urządzenie musi być przymocowane śrubami do wibroizolatorów, które muszą być trwale przymocowane do betonowej płyty podłoża. Upewnić się, czy powierzchnie kontaktowe wibroizolatorów znajdują się dokładnie na poziomie płyty podłoża. W razie potrzeby zastosować podkładki odległościowe lub poprawić powierzchnię podłoża. Urządzenie należy wypoziomować. 11 S t r o n a

12 Przed uruchomieniem urządzenia, nawet na krótki czas lub w celu sprawdzenia działania, trzeba upewnić się, czy wszystkie zawory obiegu czynnika chłodniczego są całkowicie otwarte (zawory wylotowe oraz zawory cieczy), po czym sprawdzić system zgodnie podanymi poniżej punktami. (Uruchomienie sprężarki przy zamkniętym zaworze wylotowym spowoduje zadziałanie presostatu wysokiego ciśnienia lub uszkodzenie uszczelki głowicy cylindra lub zadziałanie wewnętrznego zaworu bezpieczeństwa) Jeśli urządzenie instalowane jest wewnątrz pomieszczenia należy zapewnić odpowiednią wentylację i swobodny przepływ powietrza oraz wyeliminować inne źródła promieniowania ciepła Należy wyeliminować wszelkie przeszkody na wlocie i wylocie powietrza do urządzenia Upewnić się, czy obiegi wody są całkowicie napełnione wodą, odpowietrzone przy użyciu zaworów znajdujących się we wszystkich wysokich punktach (dotyczy też parownika), jak również czy są idealnie czyste i szczelne. Oprócz tego, filtry muszą zostać oczyszczone po 2 godzinach pracy pompy wodnej. Minimalna temperatura zewnętrzna dla pompy ciepła ustawionego na powietrzu powinna być zgodna z temperaturą podaną w danych technicznych Przed włączeniem urządzenia należy włączyć wszystkie obsługiwane ręcznie bezpieczniki (w razie potrzeby) oraz włączyć zasilanie wszystkich elementów: sprężarek, wentylatorów... Upewnić się, czy zasilanie urządzenia zostało doprowadzone z budynku w sposób prawidłowy a przekroje przewodów są dostosowane do natężenia prądu występującego przy rozruchu oraz podczas pracy. Sprawdzić zamocowanie wszystkich połączeń elektrycznych. TRZEBA sprawdzić, czy napięcia zasilania doprowadzone do obwodów mocy oraz sterowania są zgodne z napięciami, do których jest przystosowana rozdzielnia elektryczna. Przy podłączaniu rur wlotu i wyloty należy zwrócić uwagę na poniższe punkty: Na ile to możliwe należy zmniejszyć opór przepływu wody z rury zewnętrznej. Instalację należy wykonać w średnicy minimalnie takiej jak przyłącza pompy ciepła lub większej. Na instalacji należy zamontować filtr wodny wraz z manometrami aby zapobiec dostaniu się do wymiennika ciepła w pompie ciepła zanieczyszczeń oraz osadów co może go trwale uszkodzić. Równocześnie należy kontrolować poziom zabrudzenia filtrów i regularnie je czyścić. Po wykonaniu instalacji należy ją przepłukać oraz sprawdzić szczelność! W razie potrzeby, aby zapobiec skraplaniu należy wykonać otulinę. 12 S t r o n a

13 Do podłączenia przewodów zasilających należy: Przeprowadzić przewód przez otwór i podłączyć podpowiedz nim końcem Podłączyć przewód sygnału kontrolera przewodów 5.3 Uruchomienie urządzenia W celu sprawdzenia, czy urządzenie jest gotowe do uruchomienia należy sprawdzić poniższe punkty. Termometry oraz presostaty są zainstalowane w obiegu wody schłodzonej lub ogrzanej oraz obiegu wody skraplacza. Sprawdzić stan następujących zabezpieczeń: presostatu wysokiego ciśnienia, czujnika różnicowego ciśnienia oleju, presostatu niskiego ciśnienia, czujników ciśnienia i termostatów w wentylatorach, przekaźnika zabezpieczającego przed krótkimi cyklami pracy. Upewnić się, czy działają wszystkie kontrolki. Przed uruchomieniem pompy ciepła, włączyć pompę parownika. Czujnik przepływu jest zainstalowany, podłączony do rozdzielnicy elektrycznej i działa prawidłowo. Sprawdzić ciśnienie oleju podczas pracy sprężarki. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nie uruchamiać ponownie sprężarki, aż do usunięcia przyczyny problemu. W dniu uruchomienia sprawdzić, czy obciążenie chłodzenia/grzania jest wystarczające (co najmniej 50% obciążenia nominalnego). UWAGA!! Urządzenia są dostarczane z pełnym ładunkiem roboczym oleju i nie ma potrzeby uzupełniania go przed lub po uruchomieniu. Należy zwrócić uwagę, że wyłączenia urządzenia spowodowane zadziałaniem czujnika ciśnienia różnicowego oleju mają zazwyczaj inną przyczynę niż brak oleju w obiegach czynnika chłodniczego. Nadmierna ilość oleju może spowodować poważne problemy z instalacją, a w szczególności ze sprężarkami. Potrzeba dodania oleju może zachodzić tylko w przypadku wymiany sprężarki. 13 S t r o n a

14 Urządzenia są dostarczane z pełnym ładunkiem czynnika chłodniczego. Ładunek ten może wymagać uzupełnienia po zainstalowaniu lub w czasie użytkowania urządzenia. Uruchomienie musi być przeprowadzone przez pracownika przeszkolonego w dziedzinie techniki grzewczo/chłodniczej. Nie wolno wyłączać zasilania grzałek olejowych za wyjątkiem długotrwałych prac serwisowych lub sezonowej przerwy w użytkowaniu. Należy pamiętać, że zasilanie grzałek olejowych trzeba włączyć na co najmniej 24 godziny przed ponownym uruchomieniem urządzenia. Wokół urządzeń musi być zapewniona wystarczająca wolna przestrzeń umożliwiająca zarówno prawidłową cyrkulację powietrza wydmuchiwanego ze skraplaczy, jak i łatwy dostęp do wszystkich elementów w czasie serwisowania oraz konserwacji urządzenia. W przypadku, gdy powietrze wydmuchiwane ze skraplaczy napotyka przeszkody, będzie ono ponownie zasysane przez wentylatory. Z tego powodu może dojść do zwiększenia lub mniejszania temperatury powietrza chłodzącego skraplacze. Oprócz tego, przeszkody znajdujące się w pobliżu wylotu powietrza pogarszają warunki przepływu powietrza nad całą powierzchnią wymiennika ciepła w skraplaczu. Oba te zjawiska prowadzą do zmniejszenia wydajności wymiany ciepła, a tym samym do zwiększenia ciśnienia skraplania. W rezultacie jest to przyczyną zmniejszenia wydajności chłodzenia/grzania oraz zwiększenia mocy pobieranej przez sprężarkę. Rysunek 1. przedstawia przestrzeń serwisową dla pompy ciepła poniżej 50 kw RYS. 1 Rysunek 1 Rysunek podglądowy dla pompy ciepła typ DASC 030B do DASC 130SB 14 S t r o n a

15 Rysunek 2. przedstawia przestrzeń serwisową dla pompy ciepła powyżej 50 kw Rysunek 2 Rysunek podglądowy dla pompy ciepła typ DASC 200SB do DASC 450SB Rysunek 3. przedstawia rzeczywiste odległości pomiędzy ścianą i innymi pompami ciepła Rysunek 3 Rysunki podglądowe dla pompy ciepła typ DASC 030B do DASC 450SB 15 S t r o n a

16 6 Użytkowanie 6.1 Funkcje sterownika z wyświetlaczem 6.2 Obsługa sterownika WŁĄCZENIE ZASILANIA Po sprawdzeniu urządzenia należy włączyć zasilanie pompy ciepła, na wyświetlaczy LCD zostanie pokazany poniższy obraz: Jest to tzn. stan gotowości 16 S t r o n a

17 URUCHOMIENIE URZĄDZENIA Nacisnąć aby uruchomić urządzenie, na wyświetlaczu LCD zostanie pokazany poniższy obraz: Jest to tzn. stan pracy WYBÓR TRYBU [tylko dla pomp ciepła (R)] Nacisnąć M w stanie gotowości, aby wybrać tryb (grzanie lub chłodzenie). Na wyświetlaczu LCD zostanie pokazany poniższy obraz ZATRZYMANIE URZĄDZENIA Nacisnąć aby zatrzymać urządzenie. 18 S t r o n a

18 SPRAWDZANIE DANYCH 1. Nacisnąć oraz aby sprawdzić dane, na wyświetlaczu LCD zostanie pokazany poniższy obraz: 2. Nacisnąć kilkukrotnie aby sprawdzić wszystkie ustawienia danych. POPRAWIANIE USTAWIEŃ Sprawdzić ustawianie danych i dokonać poprawek w ustawieniach (Uwaga! Należy sprawdzać i poprawiać ustawienia danych tylko w stanie gotowości urządzenia, po jego uruchomieniu można jedynie sprawdzić dane). Nacisnąć, i jednocześnie, aby ustawić wszystkie dane działania. Nacisnąć aby wejść w ustawienia danych. W tym momencie naciśnięcie i z zmienia ustawienia danych, ponownie naciśnięcie zatwierdza te ustawienia. Brak jakiejkolwiek reakcji przez 5 sekund spowoduje automatyczne wyjście z ustawienia danych. Na wyświetlaczu LCD zostanie pokazany poniższy obraz 18 S t r o n a

19 WADLIWE DZIAŁANIE W stanie gotowości lub działania, jeżeli w układzie nastąpi awaria, urządzenie zatrzyma się i włączony zostanie alarm. Zostanie wyświetlony kod usterki jak poniżej: 6.3 Konserwacja i obsługa 1. Należy często sprawdzać poprawny przepływ wody w instalacji. Należy unikać dostania się do układu powietrza lub braku przepływu wody, gdyż będzie to miało wpływ na osiągi i działanie urządzenia. Należy regularnie czyścić filtr wodny, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia przez zabrudzenia filtra (głównie wymiennika ciepła w urządzeniu). 2. Wokół urządzenia należy pozostawić przestrzeń zapewniającą swobodny przepływ powietrza. Należy regularnie czyścić skraplacze urządzenia dla utrzymania dobrej wymiany ciepła i oszczędności energii. 3. Należy często sprawdzać źródło zasilania i połączenia przewodów elektrycznych. W przypadku nieprawidłowego działania lub stwierdzenia przepalenia któregokolwiek z podzespołów należy je naprawić lub wymienić. W przypadku postoju urządzenia gdy temperatura otoczenia spada do 0 C lub mniej należy opróżnić cały układ hydrauliczny (w tym pompę) z wody, chyba że układ urządzenia napełniony jest glikolem. W przypadku dłuższych postojów urządzenia należy również opróżnić je z wody. Należy także gruntownie sprawdzić urządzenie i napełnić układ wodą przed ponownym uruchomieniem urządzenia 19 S t r o n a

20 6.4 Wykrywanie i usuwanie usterek Kontrola urządzenia przed dodaniem do eksploatacji: Sprawdzić silniki wentylatorów oraz pompę wody upewnić się, że działają w odpowiednim kierunku. Upewnić się, że wszystkie wloty / wyloty wody są otwarte. Sprawdzić, czy instalacja hydrauliczna zapewnia odpowiednią ilość wody, jaki jest stan odpowietrzenia, czy zawory są otwarte czy nie. Sprawdzić połączenia przewodów elektrycznych. Sprawdzić źródło zasilania i napięcie oraz zgodność połączeń ze schematem elektrycznym. Sprawdzić połączenie przewodu uziemiającego. Sprawdzić urządzenie, czy lampka komunikacji zewnętrznej skrzynki rozdzielczej świeci się na zielono, czy wskaźnik usterki świeci się na czerwono. Podłączyć manometr na wlocie czynnika chłodniczego, aby sprawdzać ciśnienie układu podczas pracy. PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA NALEŻY: Odpowietrzyć układ wodny na odpowietrzniku wewnątrz urządzenia i na pompie wodnej Nie uruchamiać układów freonowych jeżeli pompa po odpowietrzeniu układu nie pracowała krócej niż 30 minut Wykrywanie i usuwanie usterek: Użyć sterownika z wyświetlaczem do uruchomienia urządzenia. Sprawdzić działanie pompy wody, jeżeli jest prawidłowe sprawdzić czujnik przepływu wody i manometr. Ciśnienie wody podczas pracy wynosi około 0,2MPa. Sprężarka uruchomi się chwilę po uruchomieniu pompy wody. Sprawdzić poprawność działania urządzenia jeśli będzie nieprawidłowa należy niezwłocznie odciąć źródło zasilania. Oprócz tego należy zwrócić uwagę na ciśnienie w układzie czynnika chłodzącego. Sprawdzić czy wielkość prądu wejściowego urządzenia jest zgodna z danymi eksploatacyjnymi w instrukcji, jeżeli nie należy przerwać kontrolę. Zapewnić odpowiednią dla pracy urządzenia temperaturę wewnętrzną pomieszczenia. Obserwować temperaturę wody na wylocie. Sterownik został fabrycznie ustawiony, odradza się jego ponowne ustawianie. 20 S t r o n a

21 Usterka Najczęstsze usterki i ich naprawa. Można zdiagnozować i usunąć usterkę stosownie do wyświetlanego kodu usterki na wyświetlaczu LCD: Normalne działanie Kod usterki Stan lampki wskazującej usterkę Włączona Przyczyna Rozwiązanie Awaria czujnika temp. wody na wlocie PP01 1-krotne mignięcie Przerwany obwód lub zwarcie Sprawdzid lub wymienid czujnik Awaria czujnika temp. wody na wylocie PP02 2-krotne mignięcie Przerwany obwód lub zwarcie Sprawdzid lub wymienid czujnik Awaria czujnika parownika 1 PP03 3-krotne mignięcie Przerwany obwód lub zwarcie Sprawdzid lub wymienid czujnik Awaria czujnika parownika 2 PP04 4-krotne mignięcie Przerwany obwód lub zwarcie Sprawdzid lub wymienid czujnik Awaria czujnika temperatury otoczenia PP05 5-krotne mignięcie Przerwany obwód lub zwarcie Sprawdzid lub wymienid czujnik Zbyt duża różnica temperatur wody na wlocie i na wylocie PP06 Włączona Niewystarczająca wielkośd przepływu wody/glikolu Sprawdzid wielkośd przepływu wody oraz stan zanieczyszczenia układu hydraulicznego Antyzamarzanie w trybie chłodzenia PP07 Włączona Niewystarczająca wielkośd przepływu wody/glikolu Sprawdzid wielkośd przepływu wody oraz stan zanieczyszczenia układu hydraulicznego Uruchomienie głównego zabezpieczenia przeciw zamarzaniu PP07 Włączona Temperatura otoczenia zbyt niska Uruchomienie drugiego zabezpieczenia przeciw zamarzaniu PP07 Włączona Temperatura otoczenia zbyt niska Awaria układu 1 EE01 6-krotne mignięcie Awaria zabezpieczenia układu 1 Sprawdzid każdy etap zabezpieczeo układu 1, usunąd usterkę zgodnie z tabelą usterek Układu Zabezpieczeo Awaria układu 2 EE02 7-krotne mignięcie Awaria zabezpieczenia układu 2 Sprawdzid każdy etap zabezpieczeo układu 1, usunąd usterkę zgodnie z tabelą usterek Układu Zabezpieczeo Awaria przełącznika przepływu EE03 8-krotne mignięcie Brak wody/glikolu - za mało wody w układzie hydraulicznym Sprawdzid wielkośd przepływu wody oraz poprawnośd działania pompy Nieprawidłowe podłączenie źródła zasilania EE04 9-krotne mignięcie Błędne podłączenie lub brak podłączenia Sprawdzid podłączenia kabla zasilającego Wysokie/Niskie ciśnienie (tylko dla DASCW ) EE04 9-krotne mignięcie Zadziałanie czujnika Nis / Wys ciśnienia Sprawdzid każdy czujnik ciśnienia i układu powrotnego 3-krotne powtórzenie PP06 w ciągu 30 min. EE05 10-krotne mignięcie Niewystarczająca wielkośd przepływu wody/glikolu Sprawdzid wielkośd przepływu wody oraz stan zanieczyszczenia układu hydraulicznego Rozmrażanie Włączona Awaria łączności EE08 Awaria sterownika i wyświetlacza LCD Sprawdzid podłączenie przewodu 21 S t r o n a

22 Można zdiagnozować i usunąć usterkę stosownie do wyświetlanego kodu usterki Układu Zabezpieczeń (PROTECT 300): Kod wyświetlany Nazwa Przyczyna Objawy Naprawialne Rozwiązanie Zamarzanie czynnika chłodniczego Temp.czynnika chłodniczego na wylocie za niska Urządzenie zatrzymuje się i włącza się alarm Tak Zmniejszyd ilośd czynnika chłodniczego Wyciek czynnika chłodniczego Temp. czynnika chłodniczego na wlocie za niska Urządzenie zatrzymuje się i włącza się alarm Tak Zwiększyd ilośd czynnika chłodniczego Niskie ciśnienie Niskie ciśnienie powoduje działanie przełącznika Urządzenie zatrzymuje się i włącza się alarm Tak Sprawdzid przełącznik ciśnienia i układ powrotny Zbyt wysoka temperatura na wyjściu ze sprężarki Zbyt wysoka temperatura na wyjściu ze sprężarki Urządzenie zatrzymuje się i włącza się alarm Tak Sprawdzid układ chłodzenia Przeciążenie sprężarki Zbyt wysoki prąd sprężarki Urządzenie zatrzymuje się i włącza się alarm Tak Sprawdzid źródło zasilania sprężarki i występowanie zward Wysokie ciśnienie Wysokie ciśnienie powoduje działanie przełącznika Urządzenie zatrzymuje się i włącza się alarm Tak Sprawdzid przełącznik ciśnieniowy i układ powrotny Awaria czujnika temperatury przed kródcem Przerwany obwód lub zwarcie czujnika temperatury Urządzenie zatrzymuje się i włącza się alarm Tak Sprawdzid i wymienid czujnik Awaria czujnika temperatury na kródcu wylotowym Przerwany obwód lub zwarcie czujnika temperatury Urządzenie zatrzymuje się i włącza się alarm Tak Sprawdzid i wymienid czujnik Awaria czujnika temperatury wylotowej Przerwany obwód lub zwarcie czujnika temperatury Urządzenie zatrzymuje się i włącza się alarm Tak Sprawdzid i wymienid czujnik Nieprawidłowe podłączenia źródła zasilania Błędne podłączenie lub jego brak Urządzenie zatrzymuje się i włącza się alarm Tak Sprawdzid podłączenia źródła zasilania 22 S t r o n a

23 Można zdiagnozować i usunąć pozostałe usterki stosownie do wyświetlanego kodu: Usterka Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie Urządzenie nie może pracować Pompa wody może pracować, ale woda nie krąży w obiegu lub pompa bardzo głośno pracuje Słabe chłodzenie i sprężarka nie może przestać pracować WYSOKIE CIŚNIENIE sprężarki zbyt wysokie 1. Awaria źródła zasilania 2. Nieprawidłowe podłączenie źródła zasilania 3. Przepalony bezpiecznik zasilacza 1. Wyciek wody z układu 2. Układ zapowietrzony 3. Niektóre zawory w układzie hydraulicznym nie są otwarte 4. Filtr wodny zatkany 1. Nie wystarczająca ilość czynnika chłodniczego 2. Awaria zabezpieczenia przed przegrzaniem układu hydraulicznego 3. Słabe rozchodzenie się ciepła 4. Niewystarczająca wielkość przepływu wody 1. Za dużo czynnika chłodniczego 2. Słabe rozchodzenie się ciepła 1. Odłączyć źródło zasilania wyłącznikiem i sprawdzić je 2. Sprawdzić przyczynę i przywrócić do poprawnego stanu 3. Sprawdzić i wymienić bezpiecznik 1. Sprawdzić zasilanie układu wodą 2. Odpowietrzyć układ 3. Otworzyć zawory w układzie hydraulicznym 4. Wyczyścić filtr wody 1. Sprawdzić szczelność układu i uzupełnić czynnik chłodniczy 2. Wzmocnić przewody zabezpieczające przed przegrzaniem 3. Wyczyścić skraplacze 4. Wyczyścić filtr wody 1. Upuścić nadmierną ilość czynnika chłodniczego 2. Wyczyścić skraplacze NISKIE CIŚNIENIE sprężarki zbyt niskie Sprężarka nie może pracować Sprężarka bardzo głośno pracuje Wentylator nie może pracować Sprężarka może pracować ale nie może chłodzić (grzać) Zabezpieczenie niskiej temperatury wody Zabezpieczenie niskiej wielkości przepływu wody 1. Niewystarczająca ilość czynnika chłodniczego 2. Uszkodzony zawór rozprężny 3. Niewystarczająca wielkość przepływu wody 4. Uszkodzony czujnik temperatury zaworu rozprężnego 1. Awaria źródła zasilania 2. Awaria styków sprężarki 3. Awaria połączeń 4. Zabezpieczenie przeciążenia sprężarki 5. Nieprawidłowo ustawiona temperatura wody powrotnej 6. Niewystarczająca wielkość przepływu wody 1. Ciekły czynnik chłodniczy dostał się do sprężarki 2. Zużyta sprężarka 1. Awaria przekaźnika wentylatora 2. Awaria silnika wentylatora 1. Wyciek czynnika chłodniczego 2. Zamarznięte płyty wymiennika ciepła 3. Awaria sprężarki 1. Niewystarczająca ilość wody w układzie 2. Zbyt niska ustawiona wartość temperatury 1. Niewystarczająca wielkość przepływu wody 2. Awaria przełącznika przepływu wody 1. Sprawdzić szczelność układu i uzupełnić czynnik chłodniczy 2. Wymienić zawór rozprężny 3. Wyczyścić filtr i odpowietrzyć układ 1. Sprawdzić źródło zasilania 2. Wymienić stycznik 3. Znaleźć przyczynę i usunąć awarię 4. Wymienić zabezpieczenie przeciążenia sprężarki 5. Ponownie nastawić poprawną temperaturę wody powrotnej 6. Wyczyścić filtr wody lub odpowietrzyć układ 1. Odnaleźć przyczynę wycieku czynnika chłodniczego i usunąć ją 2. Wymienić sprężarkę 1. Wymienić przekaźnik wentylatora 2. Wymienić silnik wentylatora 1. Sprawdzić szczelność układu i uzupełnić czynnik chłodniczy 2. Znaleźć przyczynę i wymienić wymiennik ciepła 3. Wymienić sprężarkę 1. Wyczyścić filtr wody lub odpowietrzyć układ 2. Nastawić ponownie poprawną temperaturę wody 1. Wyczyścić filtr wody lub odpowietrzyć układ 2. Wymienić przełącznik wielkości przepływu wody 23 S t r o n a

24 7 Załączniki 7.1 Schemat podłączenia pompy ciepła 24 S t r o n a

25 7.2 Dane użytkowe urządzenia Dane Oznaczenie Zakres Domyślnie Ustawialne 00 Ustawienie temperatury wody powrotnej (tryb chłodzenia) 8-18 C 12 C Tak 01 Ustawienie temperatury wody powrotnej (tryb grzania) C 40 C Tak 02 Osuszanie w trybie grzania (mróz) min 40 min Tak 03 Osuszanie w trybie grzania (bez mrozu) min 40 min Tak 04 Warunki wyjścia z rozmrażania w trybie grzania 0 30 C 13 C Tak 05 Czas wyjścia z rozmrażania w trybie grzania 0 15 min 8 min Tak 06 Wielkośd układu Tak 07 Automatyczne ponowne uruchamianie Model (tylko chłodzenie/ pompa 08 ciepła / dodatkowe źródło ogrzewania / gorąca woda) (brak) Tak (pompa ciepła) Tak 7.3 Kody podłączenia płyty głównej CHILLER S t r o n a

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Instrukcja montażu i użytkowania Polski Pompa ciepła typu solanka/ woda do instalacji wewnętrznej Nr zamówienia: 452235.66.05 FD 9205 Spis treści 1 Należy niezwłocznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA. NOTOS xxxx-2. z podwójnym wymiennikiem krzyżowym. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA. NOTOS xxxx-2. z podwójnym wymiennikiem krzyżowym. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA NOTOS xxxx-2 z podwójnym wymiennikiem krzyżowym Dokumentacja Techniczno - Ruchowa DTR Basenowa centrala klimatyzacyjna Notos xxxx-2 str. 1 Zawartość 1. WSTĘP... 3 2. PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi

MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi PL Wiszący kocioł gazowy z zamkniętą i otwartą komorą spalania MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi Szanowny Kliencie, Jesteśmy przekonani, że Twój nowy kocioł spełni wszystkie Twoje wymagania.

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2

Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2 Naprawa-części zamienne Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2 333480C PL Układ elektrycznego, podgrzewanego dozownika wielu składników. Do natryskiwania powłok polimocznikowych i pianek poliuretanowych.

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. NC 8400 stalowa. wieża chłodnicza

Specyfikacje. NC 8400 stalowa. wieża chłodnicza Specyfikacje NC 8400 stalowa wieża chłodnicza NC Stalowa wieża chłodnicza Spis treści 2 / Podstawa / Dostępne opcje Podstawa 4 Wydajność termiczna 5 Gwarancja wydajności 5 Konstrukcja 5 obciążenia 6 Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55

MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55 MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55 Spis treści 1 - Środki bezpieczeństwa... 2 - Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna... 3 - Specyfikacja techniczna... 4 - Wymiary... 5 - Instalacja...

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo