INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC F.H.U. DARPIN Ul. Św. Huberta 47b, Gliwice Tel. +48 (032) , Fax. +48 (032)

2 2 S t r o n a

3 Spis treści Spis treści Wstęp Specyfikacja techniczna Wymiary: Bezpieczeństwo Transport Instalacja i początkowe czynności Sprawdzenie urządzenia po dostawie Instalacja Uruchomienie urządzenia Użytkowanie Funkcje sterownika z wyświetlaczem Obsługa sterownika Konserwacja i obsługa Wykrywanie i usuwanie usterek Załączniki Schemat podłączenia pompy ciepła Dane użytkowe urządzenia Kody podłączenia płyty głównej CHILLER Kody podłączenia PROTECT Schematy połączeń elektrycznych S t r o n a

4 1 Wstęp Przed uruchomieniem pompy ciepła chłodniczego należy zapoznać się z instrukcja obsługi, która zawiera niezbędne informacje do prawidłowej obsługi urządzeni. Należy ściśle przestrzegać zaleceń zamieszczonych w instrukcji, w razie zniszczeń lub problemów spowodowanych nie przestrzeganiem instrukcji, firma Darpin nie ponosi odpowiedzialności! Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące rozruchu pompy ciepła, jak również dotyczące zapobiegania wypadkom i uszkodzeniom podczas jej eksploatacji. Ponadto, zamieszczono też informacje na temat czynności konserwacyjnych wymaganych do zapewnienia niezawodnej pracy. W przypadku wątpliwości dotyczących urządzenia prosimy kontaktować się z firmą DARPIN. Parametry urządzenia zamieszczono na tabliczce znamionowej. Dane zamieszczone w niniejszej instrukcji są oparte na najnowszych dostępnych informacjach. Producent zastrzega sobie jednak prawo do ich modyfikowania bez wcześniejszego uprzedzenia. Ewentualne modyfikacje nie zobowiązują producenta do prowadzenia podobnych zmian w urządzeniach uprzednio dostarczonych. Wszelkie prace przy urządzeniu muszą być wykonywane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach. Brak przestrzegania poniższych zaleceń może doprowadzić do: porażenia prądem elektrycznym, obrażeń spowodowanych przez obracające się elementy, obrażeń spowodowanych przez ostre krawędzie oraz duży ciężar, obrażeń spowodowanych przez sprężony gaz, obrażeń na skutek dotknięcia elementów o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Wszelkie prace przy urządzeniu muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami krajowymi, jak również zgodnie z zasadami dobrej praktyki oraz wiedzy instalatorskiej. Producent udziela gwarancji na pompy ciepła zgodnie z warunkami ustalonymi przy składaniu zamówienia. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z należytą starannością. 4 S t r o n a

5 Gwarancja ulega unieważnieniu jeśli : prace serwisowe i konserwacyjne nie były wykonywane zgodnie z przepisami, naprawy nie były wykonywane przez pracowników firmy DARPIN lub były wykonane bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy DARPIN; zmodyfikowano urządzenie bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy DARPIN; zmodyfikowano nastawy oraz zabezpieczenia bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy DARPIN; zastosowano czynniki chłodnicze lub smary/oleje inne niż zalecane przez producenta; urządzenie nie zostało zamontowane i/lub podłączone zgodnie z instrukcją; urządzenie jest użytkowane/obsługiwane niedbale, w sposób nieprawidłowy, niedozwolony lub niezgodny z jego naturą i/lub przeznaczeniem; nie zainstalowano czujnika przepływu i filtru na zasilaniu pompy ciepła W wymienionych wyżej sytuacjach firma DARPIN nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzenia lub jego uszkodzenie. W przypadku zgłaszania roszczeń gwarancyjnych trzeba podać numer seryjny urządzenia oraz numer zamówienia. UWAGI: POMPĘ CIEPŁA NALEŻY WYŁĄCZYĆ TYLKO ZA POMOCĄ STEROWNIKA ZABRANIA SIĘ WYŁĄCZENIA GŁÓWNEGO ZASILANIA PRZED ZATRZYMANIEM PRACY POMPY CIEPŁA NIE DOSTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ GROZI USZKODZENIEM POMPY CIEPŁA ORAZ UTRATĄ GWARANCJI 5 S t r o n a

6 2 Specyfikacja techniczna DASC (R)W TYP DASC 030B DASC 040B DASC 050SB DASC 060SB DASC 100SB DASC 130SB DASC 200SB DASC 250SB DASC 300SB DASC 450SB Moc chłodnicza 45/40 o C kw 7, Moc chłodnicza 20/15 o C kw 9,3 12, , Moc grzewcza kw ,5 17,5 27, Ciśnienie pompy Bar 2 2,4 3 Moc pompy kw 0,2 0,37 0,37 0,37 0,75 0,75 1,1 1,8 1,8 2,5 Rodzaj prądu V/Ph/Hz 230V/I/50 400V/3/50 Pobór mocy kw 2,7 3,6 4,3 5,3 9,3 11,4 17, Pobór prądu A 12,2 16,3 7,5 9,3 16, Typ kompresorów Typ rotary scroll Ilość kompresorów szt Pobór mocy kompresorów obr./min 1x2,4 1x3,1 1x3,7 1x4,7 2x4,1 2x5,13 3x5,3 4x5,4 4x6,4 3x12 Ilość wentylatorów Szt Obroty wentylatora obr./min Pobór mocy wentylatora W x200 2x200 3x200 3x200 3x200 3x550 Spadek ciśnienia kpa Przepływ wody m3/h 1,3 1,7 2,3 2,8 4,6 6 10,5 12, Hałas w odległości 5m db(a) Ciężar bez wody Kg Podłączenia bez wody Cal ,5 1,5 2 2,5 2,5 2,5 Szerokość mm Długość mm Wysokość mm Warunki pomiarowe dla powyższych tabeli: Tryb chłodzenia: temperatura powietrza zewnętrznego: 35 C, temperatura wody na wylocie: 7 C, temperatura wody na wlocie: 12 C, Tryb grzania: temperatura powietrza zewnętrznego: 7 C, temperatura wody na wylocie: 45 C, temperatura wody na wlocie: 40 6 S t r o n a

7 2.1Wymiary: 7 S t r o n a

8 Model: DASC W /100/130B Model: DASC W 200SB Model: DASC W /100/130B Model: DASC W 250/300 SB Model: DASC W 450 SB Oznaczenia symbolu DASC(a)W(b) a) - Modele z C oznaczają tylko tryb chłodzenia - Modele z R oznaczają zarówno tryb chłodzenia jak i grzania b) - Modele z B oznaczają pompa ciepła wyposażony w pompę wody - Modele z dodatkowym S oznaczają zasilanie pompy ciepła 400V / 3 / 50Hz - Modele bez dodatkowego S oznaczają zasilanie pompy ciepła 230V / 1 / 50Hz 8 S t r o n a

9 3 Bezpieczeństwo Informacje podane w instrukcji obsługi zawierają zalecenia pracy podczas uruchamiania oraz konserwacji pompy ciepła, dlatego też instalator wraz z inwestorem obsługującym to urządzenie powinien zapoznać się z tymi informacjami. Wszystkie ogólne instrukcje bezpieczeństwa zamieszczone w tym rozdz iale muszą być przestrzegane! Osoba obsługująca pompę ciepła powinien być przeszkolony do swej pracy. Nadzór nad pompą ciepła oraz czynności konserwujące powinny być wykonywane w regularnych odstępach czasowych. Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może doprowadzić do uszkodzeń ciała, być przyczyna zanieczyszczenia środowiska lub zniszczenia pompy ciepła chłodniczego. Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa spowoduje utratę prawa do ubiegania się odszkodowania za zniszczenia. W trakcie pracy urządzenia nie wolno usuwać zabezpieczeń (osłon), które zostały zamontowane w celu uniknięcia kontaktu operatora z poruszającymi się częściami urządzenia. Niebezpieczeństwo wynikające z używaniem zasilania elektrycznego musi być wyeliminowane (podczas pracy urządzenia chłodniczego należy stosować się do wymagań odpowiednich norm VDE, EN lub IEC). Podczas remontu lub konserwacji, urządzenie chłodnicze musi być całkowicie zatrzymane. Szczególną uwagę należy zwrócić na obsługę pompy ciepła. Mimo, iż urządzenie chłodnicze posiada liczne zabezpieczenia, należy je obsługiwać z najwyższą ostrożnością. Po zakończeniu prac remontowych lub konserwacyjnych wszystkie zdemontowane osłony powinny być ponownie zainstalowane przed uruchomieniem urządzenia. Urządzenie może być modyfikowane tylko po uzyskaniu zgody firmy Darpin. Oryginalne części zamienne i akcesoria zaakceptowane przez producenta gwarantują niezawodną pracę. Użycie nieoryginalnych części powoduje anulowanie gwarancji i odpowiedzialności firmy Darpin za późniejsze zniszczenia 9 S t r o n a

10 4 Transport Pompa ciepła powinna być transportowane do miejsca przeznaczenia w oryginalnym opakowaniu Firma Darpin musi zostać niezwłocznie poinformowana w razie uszkodzeń pompy ciepła UWAGA! Podczas przenoszenia urządzenia w inne miejsce, wszystkie połączenia instalacyjne muszą zostać odłączone od urządzenia (niektóre urządzenia mogą mieć dodatkowy obwód zasilania 230 V wymagający oddzielnego odłącznika sprawdzić schemat połączeń elektrycznych) W trakcie transportu należy uważać na uszkodzenia maszyny Urządzenia należy przenosić za pomocą wózka widłowego lub dźwigu z odpowiednim trawersem Trawers musi mieć odpowiednią nośność i zapewnić wystarczającą amortyzację aby uniknąć uszkodzenia urządzenia i lameli Do rozładunku i przenoszenia większych urządzeń należy użyć czterech lin wystarczająco amortyzujących podnoszenie aby uniknąć uszkodzeń Urządzenia podczas transportu muszą znajdować się w pozycji pionowej Rys Góra, nie przewracać (transport w pozycji pionowej) 2. Dopuszczalna liczba warstw piętrzenia 3. Ostrożnie delikatne 4. Chronić przed wilgocią 10 S t r o n a

11 5 Instalacja i początkowe czynności 5.1 Sprawdzenie urządzenia po dostawie Przy odbiorze dostawy klient ma obowiązek upewnić się, czy dostarczone urządzenie jest sprawne. W tym celu trzeba sprawdzić czy: nie widać uszkodzeń zewnętrznych, zostały dostarczone akcesoria zamówione do montażu na obiekcie oraz czy są one sprawne, dostarczone urządzenie jest zgodne z treścią zamówienia, jak również dowodu dostawy. Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, to dokładny opis uszkodzeń należy przesłać listem poleconym do firmy przewozowej w ciągu 48 godzin (dwóch dni roboczych) od daty dostawy. Kopię takiego listu trzeba przesłać, w celach informacyjnych, firmie DARPIN. W przypadku niespełnienia powyższych warunków, wszelkie roszczenia wobec firmy przewozowej nie będą rozpatrywane. 5.2 Instalacja W trakcie instalowania pompy ciepła należy dokładnie przestrzegać następujących zaleceń: Urządzenie powinno być zamontowane na podeście, konstrukcji, dachu, ziemi lub jakimkolwiek miejscu dogodnym do montażu i mogącym ponieść ciężar urządzenia Urządzenie powinno być zainstalowane z użyciem podkładek antywibracyjnych jak również należy upewnić się czy zostało odpowiednio wypoziomowane (nie można dopuścić do ewentualnych przetarć instalacji freonowej podczas pracy) W przypadku użycia wibroizolatorów, NALEŻY zainstalować elastyczne złącza rur instalacji wodnej urządzenia. Wibroizolatory muszą być zainstalowane PRZED przymocowaniem urządzenia do podłoża. Firma DARPIN nie poznosi odpowiedzialności za dobór wibroizolatorów. Urządzenie musi być przymocowane śrubami do wibroizolatorów, które muszą być trwale przymocowane do betonowej płyty podłoża. Upewnić się, czy powierzchnie kontaktowe wibroizolatorów znajdują się dokładnie na poziomie płyty podłoża. W razie potrzeby zastosować podkładki odległościowe lub poprawić powierzchnię podłoża. Urządzenie należy wypoziomować. 11 S t r o n a

12 Przed uruchomieniem urządzenia, nawet na krótki czas lub w celu sprawdzenia działania, trzeba upewnić się, czy wszystkie zawory obiegu czynnika chłodniczego są całkowicie otwarte (zawory wylotowe oraz zawory cieczy), po czym sprawdzić system zgodnie podanymi poniżej punktami. (Uruchomienie sprężarki przy zamkniętym zaworze wylotowym spowoduje zadziałanie presostatu wysokiego ciśnienia lub uszkodzenie uszczelki głowicy cylindra lub zadziałanie wewnętrznego zaworu bezpieczeństwa) Jeśli urządzenie instalowane jest wewnątrz pomieszczenia należy zapewnić odpowiednią wentylację i swobodny przepływ powietrza oraz wyeliminować inne źródła promieniowania ciepła Należy wyeliminować wszelkie przeszkody na wlocie i wylocie powietrza do urządzenia Upewnić się, czy obiegi wody są całkowicie napełnione wodą, odpowietrzone przy użyciu zaworów znajdujących się we wszystkich wysokich punktach (dotyczy też parownika), jak również czy są idealnie czyste i szczelne. Oprócz tego, filtry muszą zostać oczyszczone po 2 godzinach pracy pompy wodnej. Minimalna temperatura zewnętrzna dla pompy ciepła ustawionego na powietrzu powinna być zgodna z temperaturą podaną w danych technicznych Przed włączeniem urządzenia należy włączyć wszystkie obsługiwane ręcznie bezpieczniki (w razie potrzeby) oraz włączyć zasilanie wszystkich elementów: sprężarek, wentylatorów... Upewnić się, czy zasilanie urządzenia zostało doprowadzone z budynku w sposób prawidłowy a przekroje przewodów są dostosowane do natężenia prądu występującego przy rozruchu oraz podczas pracy. Sprawdzić zamocowanie wszystkich połączeń elektrycznych. TRZEBA sprawdzić, czy napięcia zasilania doprowadzone do obwodów mocy oraz sterowania są zgodne z napięciami, do których jest przystosowana rozdzielnia elektryczna. Przy podłączaniu rur wlotu i wyloty należy zwrócić uwagę na poniższe punkty: Na ile to możliwe należy zmniejszyć opór przepływu wody z rury zewnętrznej. Instalację należy wykonać w średnicy minimalnie takiej jak przyłącza pompy ciepła lub większej. Na instalacji należy zamontować filtr wodny wraz z manometrami aby zapobiec dostaniu się do wymiennika ciepła w pompie ciepła zanieczyszczeń oraz osadów co może go trwale uszkodzić. Równocześnie należy kontrolować poziom zabrudzenia filtrów i regularnie je czyścić. Po wykonaniu instalacji należy ją przepłukać oraz sprawdzić szczelność! W razie potrzeby, aby zapobiec skraplaniu należy wykonać otulinę. 12 S t r o n a

13 Do podłączenia przewodów zasilających należy: Przeprowadzić przewód przez otwór i podłączyć podpowiedz nim końcem Podłączyć przewód sygnału kontrolera przewodów 5.3 Uruchomienie urządzenia W celu sprawdzenia, czy urządzenie jest gotowe do uruchomienia należy sprawdzić poniższe punkty. Termometry oraz presostaty są zainstalowane w obiegu wody schłodzonej lub ogrzanej oraz obiegu wody skraplacza. Sprawdzić stan następujących zabezpieczeń: presostatu wysokiego ciśnienia, czujnika różnicowego ciśnienia oleju, presostatu niskiego ciśnienia, czujników ciśnienia i termostatów w wentylatorach, przekaźnika zabezpieczającego przed krótkimi cyklami pracy. Upewnić się, czy działają wszystkie kontrolki. Przed uruchomieniem pompy ciepła, włączyć pompę parownika. Czujnik przepływu jest zainstalowany, podłączony do rozdzielnicy elektrycznej i działa prawidłowo. Sprawdzić ciśnienie oleju podczas pracy sprężarki. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nie uruchamiać ponownie sprężarki, aż do usunięcia przyczyny problemu. W dniu uruchomienia sprawdzić, czy obciążenie chłodzenia/grzania jest wystarczające (co najmniej 50% obciążenia nominalnego). UWAGA!! Urządzenia są dostarczane z pełnym ładunkiem roboczym oleju i nie ma potrzeby uzupełniania go przed lub po uruchomieniu. Należy zwrócić uwagę, że wyłączenia urządzenia spowodowane zadziałaniem czujnika ciśnienia różnicowego oleju mają zazwyczaj inną przyczynę niż brak oleju w obiegach czynnika chłodniczego. Nadmierna ilość oleju może spowodować poważne problemy z instalacją, a w szczególności ze sprężarkami. Potrzeba dodania oleju może zachodzić tylko w przypadku wymiany sprężarki. 13 S t r o n a

14 Urządzenia są dostarczane z pełnym ładunkiem czynnika chłodniczego. Ładunek ten może wymagać uzupełnienia po zainstalowaniu lub w czasie użytkowania urządzenia. Uruchomienie musi być przeprowadzone przez pracownika przeszkolonego w dziedzinie techniki grzewczo/chłodniczej. Nie wolno wyłączać zasilania grzałek olejowych za wyjątkiem długotrwałych prac serwisowych lub sezonowej przerwy w użytkowaniu. Należy pamiętać, że zasilanie grzałek olejowych trzeba włączyć na co najmniej 24 godziny przed ponownym uruchomieniem urządzenia. Wokół urządzeń musi być zapewniona wystarczająca wolna przestrzeń umożliwiająca zarówno prawidłową cyrkulację powietrza wydmuchiwanego ze skraplaczy, jak i łatwy dostęp do wszystkich elementów w czasie serwisowania oraz konserwacji urządzenia. W przypadku, gdy powietrze wydmuchiwane ze skraplaczy napotyka przeszkody, będzie ono ponownie zasysane przez wentylatory. Z tego powodu może dojść do zwiększenia lub mniejszania temperatury powietrza chłodzącego skraplacze. Oprócz tego, przeszkody znajdujące się w pobliżu wylotu powietrza pogarszają warunki przepływu powietrza nad całą powierzchnią wymiennika ciepła w skraplaczu. Oba te zjawiska prowadzą do zmniejszenia wydajności wymiany ciepła, a tym samym do zwiększenia ciśnienia skraplania. W rezultacie jest to przyczyną zmniejszenia wydajności chłodzenia/grzania oraz zwiększenia mocy pobieranej przez sprężarkę. Rysunek 1. przedstawia przestrzeń serwisową dla pompy ciepła poniżej 50 kw RYS. 1 Rysunek 1 Rysunek podglądowy dla pompy ciepła typ DASC 030B do DASC 130SB 14 S t r o n a

15 Rysunek 2. przedstawia przestrzeń serwisową dla pompy ciepła powyżej 50 kw Rysunek 2 Rysunek podglądowy dla pompy ciepła typ DASC 200SB do DASC 450SB Rysunek 3. przedstawia rzeczywiste odległości pomiędzy ścianą i innymi pompami ciepła Rysunek 3 Rysunki podglądowe dla pompy ciepła typ DASC 030B do DASC 450SB 15 S t r o n a

16 6 Użytkowanie 6.1 Funkcje sterownika z wyświetlaczem 6.2 Obsługa sterownika WŁĄCZENIE ZASILANIA Po sprawdzeniu urządzenia należy włączyć zasilanie pompy ciepła, na wyświetlaczy LCD zostanie pokazany poniższy obraz: Jest to tzn. stan gotowości 16 S t r o n a

17 URUCHOMIENIE URZĄDZENIA Nacisnąć aby uruchomić urządzenie, na wyświetlaczu LCD zostanie pokazany poniższy obraz: Jest to tzn. stan pracy WYBÓR TRYBU [tylko dla pomp ciepła (R)] Nacisnąć M w stanie gotowości, aby wybrać tryb (grzanie lub chłodzenie). Na wyświetlaczu LCD zostanie pokazany poniższy obraz ZATRZYMANIE URZĄDZENIA Nacisnąć aby zatrzymać urządzenie. 18 S t r o n a

18 SPRAWDZANIE DANYCH 1. Nacisnąć oraz aby sprawdzić dane, na wyświetlaczu LCD zostanie pokazany poniższy obraz: 2. Nacisnąć kilkukrotnie aby sprawdzić wszystkie ustawienia danych. POPRAWIANIE USTAWIEŃ Sprawdzić ustawianie danych i dokonać poprawek w ustawieniach (Uwaga! Należy sprawdzać i poprawiać ustawienia danych tylko w stanie gotowości urządzenia, po jego uruchomieniu można jedynie sprawdzić dane). Nacisnąć, i jednocześnie, aby ustawić wszystkie dane działania. Nacisnąć aby wejść w ustawienia danych. W tym momencie naciśnięcie i z zmienia ustawienia danych, ponownie naciśnięcie zatwierdza te ustawienia. Brak jakiejkolwiek reakcji przez 5 sekund spowoduje automatyczne wyjście z ustawienia danych. Na wyświetlaczu LCD zostanie pokazany poniższy obraz 18 S t r o n a

19 WADLIWE DZIAŁANIE W stanie gotowości lub działania, jeżeli w układzie nastąpi awaria, urządzenie zatrzyma się i włączony zostanie alarm. Zostanie wyświetlony kod usterki jak poniżej: 6.3 Konserwacja i obsługa 1. Należy często sprawdzać poprawny przepływ wody w instalacji. Należy unikać dostania się do układu powietrza lub braku przepływu wody, gdyż będzie to miało wpływ na osiągi i działanie urządzenia. Należy regularnie czyścić filtr wodny, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia przez zabrudzenia filtra (głównie wymiennika ciepła w urządzeniu). 2. Wokół urządzenia należy pozostawić przestrzeń zapewniającą swobodny przepływ powietrza. Należy regularnie czyścić skraplacze urządzenia dla utrzymania dobrej wymiany ciepła i oszczędności energii. 3. Należy często sprawdzać źródło zasilania i połączenia przewodów elektrycznych. W przypadku nieprawidłowego działania lub stwierdzenia przepalenia któregokolwiek z podzespołów należy je naprawić lub wymienić. W przypadku postoju urządzenia gdy temperatura otoczenia spada do 0 C lub mniej należy opróżnić cały układ hydrauliczny (w tym pompę) z wody, chyba że układ urządzenia napełniony jest glikolem. W przypadku dłuższych postojów urządzenia należy również opróżnić je z wody. Należy także gruntownie sprawdzić urządzenie i napełnić układ wodą przed ponownym uruchomieniem urządzenia 19 S t r o n a

20 6.4 Wykrywanie i usuwanie usterek Kontrola urządzenia przed dodaniem do eksploatacji: Sprawdzić silniki wentylatorów oraz pompę wody upewnić się, że działają w odpowiednim kierunku. Upewnić się, że wszystkie wloty / wyloty wody są otwarte. Sprawdzić, czy instalacja hydrauliczna zapewnia odpowiednią ilość wody, jaki jest stan odpowietrzenia, czy zawory są otwarte czy nie. Sprawdzić połączenia przewodów elektrycznych. Sprawdzić źródło zasilania i napięcie oraz zgodność połączeń ze schematem elektrycznym. Sprawdzić połączenie przewodu uziemiającego. Sprawdzić urządzenie, czy lampka komunikacji zewnętrznej skrzynki rozdzielczej świeci się na zielono, czy wskaźnik usterki świeci się na czerwono. Podłączyć manometr na wlocie czynnika chłodniczego, aby sprawdzać ciśnienie układu podczas pracy. PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA NALEŻY: Odpowietrzyć układ wodny na odpowietrzniku wewnątrz urządzenia i na pompie wodnej Nie uruchamiać układów freonowych jeżeli pompa po odpowietrzeniu układu nie pracowała krócej niż 30 minut Wykrywanie i usuwanie usterek: Użyć sterownika z wyświetlaczem do uruchomienia urządzenia. Sprawdzić działanie pompy wody, jeżeli jest prawidłowe sprawdzić czujnik przepływu wody i manometr. Ciśnienie wody podczas pracy wynosi około 0,2MPa. Sprężarka uruchomi się chwilę po uruchomieniu pompy wody. Sprawdzić poprawność działania urządzenia jeśli będzie nieprawidłowa należy niezwłocznie odciąć źródło zasilania. Oprócz tego należy zwrócić uwagę na ciśnienie w układzie czynnika chłodzącego. Sprawdzić czy wielkość prądu wejściowego urządzenia jest zgodna z danymi eksploatacyjnymi w instrukcji, jeżeli nie należy przerwać kontrolę. Zapewnić odpowiednią dla pracy urządzenia temperaturę wewnętrzną pomieszczenia. Obserwować temperaturę wody na wylocie. Sterownik został fabrycznie ustawiony, odradza się jego ponowne ustawianie. 20 S t r o n a

21 Usterka Najczęstsze usterki i ich naprawa. Można zdiagnozować i usunąć usterkę stosownie do wyświetlanego kodu usterki na wyświetlaczu LCD: Normalne działanie Kod usterki Stan lampki wskazującej usterkę Włączona Przyczyna Rozwiązanie Awaria czujnika temp. wody na wlocie PP01 1-krotne mignięcie Przerwany obwód lub zwarcie Sprawdzid lub wymienid czujnik Awaria czujnika temp. wody na wylocie PP02 2-krotne mignięcie Przerwany obwód lub zwarcie Sprawdzid lub wymienid czujnik Awaria czujnika parownika 1 PP03 3-krotne mignięcie Przerwany obwód lub zwarcie Sprawdzid lub wymienid czujnik Awaria czujnika parownika 2 PP04 4-krotne mignięcie Przerwany obwód lub zwarcie Sprawdzid lub wymienid czujnik Awaria czujnika temperatury otoczenia PP05 5-krotne mignięcie Przerwany obwód lub zwarcie Sprawdzid lub wymienid czujnik Zbyt duża różnica temperatur wody na wlocie i na wylocie PP06 Włączona Niewystarczająca wielkośd przepływu wody/glikolu Sprawdzid wielkośd przepływu wody oraz stan zanieczyszczenia układu hydraulicznego Antyzamarzanie w trybie chłodzenia PP07 Włączona Niewystarczająca wielkośd przepływu wody/glikolu Sprawdzid wielkośd przepływu wody oraz stan zanieczyszczenia układu hydraulicznego Uruchomienie głównego zabezpieczenia przeciw zamarzaniu PP07 Włączona Temperatura otoczenia zbyt niska Uruchomienie drugiego zabezpieczenia przeciw zamarzaniu PP07 Włączona Temperatura otoczenia zbyt niska Awaria układu 1 EE01 6-krotne mignięcie Awaria zabezpieczenia układu 1 Sprawdzid każdy etap zabezpieczeo układu 1, usunąd usterkę zgodnie z tabelą usterek Układu Zabezpieczeo Awaria układu 2 EE02 7-krotne mignięcie Awaria zabezpieczenia układu 2 Sprawdzid każdy etap zabezpieczeo układu 1, usunąd usterkę zgodnie z tabelą usterek Układu Zabezpieczeo Awaria przełącznika przepływu EE03 8-krotne mignięcie Brak wody/glikolu - za mało wody w układzie hydraulicznym Sprawdzid wielkośd przepływu wody oraz poprawnośd działania pompy Nieprawidłowe podłączenie źródła zasilania EE04 9-krotne mignięcie Błędne podłączenie lub brak podłączenia Sprawdzid podłączenia kabla zasilającego Wysokie/Niskie ciśnienie (tylko dla DASCW ) EE04 9-krotne mignięcie Zadziałanie czujnika Nis / Wys ciśnienia Sprawdzid każdy czujnik ciśnienia i układu powrotnego 3-krotne powtórzenie PP06 w ciągu 30 min. EE05 10-krotne mignięcie Niewystarczająca wielkośd przepływu wody/glikolu Sprawdzid wielkośd przepływu wody oraz stan zanieczyszczenia układu hydraulicznego Rozmrażanie Włączona Awaria łączności EE08 Awaria sterownika i wyświetlacza LCD Sprawdzid podłączenie przewodu 21 S t r o n a

22 Można zdiagnozować i usunąć usterkę stosownie do wyświetlanego kodu usterki Układu Zabezpieczeń (PROTECT 300): Kod wyświetlany Nazwa Przyczyna Objawy Naprawialne Rozwiązanie Zamarzanie czynnika chłodniczego Temp.czynnika chłodniczego na wylocie za niska Urządzenie zatrzymuje się i włącza się alarm Tak Zmniejszyd ilośd czynnika chłodniczego Wyciek czynnika chłodniczego Temp. czynnika chłodniczego na wlocie za niska Urządzenie zatrzymuje się i włącza się alarm Tak Zwiększyd ilośd czynnika chłodniczego Niskie ciśnienie Niskie ciśnienie powoduje działanie przełącznika Urządzenie zatrzymuje się i włącza się alarm Tak Sprawdzid przełącznik ciśnienia i układ powrotny Zbyt wysoka temperatura na wyjściu ze sprężarki Zbyt wysoka temperatura na wyjściu ze sprężarki Urządzenie zatrzymuje się i włącza się alarm Tak Sprawdzid układ chłodzenia Przeciążenie sprężarki Zbyt wysoki prąd sprężarki Urządzenie zatrzymuje się i włącza się alarm Tak Sprawdzid źródło zasilania sprężarki i występowanie zward Wysokie ciśnienie Wysokie ciśnienie powoduje działanie przełącznika Urządzenie zatrzymuje się i włącza się alarm Tak Sprawdzid przełącznik ciśnieniowy i układ powrotny Awaria czujnika temperatury przed kródcem Przerwany obwód lub zwarcie czujnika temperatury Urządzenie zatrzymuje się i włącza się alarm Tak Sprawdzid i wymienid czujnik Awaria czujnika temperatury na kródcu wylotowym Przerwany obwód lub zwarcie czujnika temperatury Urządzenie zatrzymuje się i włącza się alarm Tak Sprawdzid i wymienid czujnik Awaria czujnika temperatury wylotowej Przerwany obwód lub zwarcie czujnika temperatury Urządzenie zatrzymuje się i włącza się alarm Tak Sprawdzid i wymienid czujnik Nieprawidłowe podłączenia źródła zasilania Błędne podłączenie lub jego brak Urządzenie zatrzymuje się i włącza się alarm Tak Sprawdzid podłączenia źródła zasilania 22 S t r o n a

23 Można zdiagnozować i usunąć pozostałe usterki stosownie do wyświetlanego kodu: Usterka Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie Urządzenie nie może pracować Pompa wody może pracować, ale woda nie krąży w obiegu lub pompa bardzo głośno pracuje Słabe chłodzenie i sprężarka nie może przestać pracować WYSOKIE CIŚNIENIE sprężarki zbyt wysokie 1. Awaria źródła zasilania 2. Nieprawidłowe podłączenie źródła zasilania 3. Przepalony bezpiecznik zasilacza 1. Wyciek wody z układu 2. Układ zapowietrzony 3. Niektóre zawory w układzie hydraulicznym nie są otwarte 4. Filtr wodny zatkany 1. Nie wystarczająca ilość czynnika chłodniczego 2. Awaria zabezpieczenia przed przegrzaniem układu hydraulicznego 3. Słabe rozchodzenie się ciepła 4. Niewystarczająca wielkość przepływu wody 1. Za dużo czynnika chłodniczego 2. Słabe rozchodzenie się ciepła 1. Odłączyć źródło zasilania wyłącznikiem i sprawdzić je 2. Sprawdzić przyczynę i przywrócić do poprawnego stanu 3. Sprawdzić i wymienić bezpiecznik 1. Sprawdzić zasilanie układu wodą 2. Odpowietrzyć układ 3. Otworzyć zawory w układzie hydraulicznym 4. Wyczyścić filtr wody 1. Sprawdzić szczelność układu i uzupełnić czynnik chłodniczy 2. Wzmocnić przewody zabezpieczające przed przegrzaniem 3. Wyczyścić skraplacze 4. Wyczyścić filtr wody 1. Upuścić nadmierną ilość czynnika chłodniczego 2. Wyczyścić skraplacze NISKIE CIŚNIENIE sprężarki zbyt niskie Sprężarka nie może pracować Sprężarka bardzo głośno pracuje Wentylator nie może pracować Sprężarka może pracować ale nie może chłodzić (grzać) Zabezpieczenie niskiej temperatury wody Zabezpieczenie niskiej wielkości przepływu wody 1. Niewystarczająca ilość czynnika chłodniczego 2. Uszkodzony zawór rozprężny 3. Niewystarczająca wielkość przepływu wody 4. Uszkodzony czujnik temperatury zaworu rozprężnego 1. Awaria źródła zasilania 2. Awaria styków sprężarki 3. Awaria połączeń 4. Zabezpieczenie przeciążenia sprężarki 5. Nieprawidłowo ustawiona temperatura wody powrotnej 6. Niewystarczająca wielkość przepływu wody 1. Ciekły czynnik chłodniczy dostał się do sprężarki 2. Zużyta sprężarka 1. Awaria przekaźnika wentylatora 2. Awaria silnika wentylatora 1. Wyciek czynnika chłodniczego 2. Zamarznięte płyty wymiennika ciepła 3. Awaria sprężarki 1. Niewystarczająca ilość wody w układzie 2. Zbyt niska ustawiona wartość temperatury 1. Niewystarczająca wielkość przepływu wody 2. Awaria przełącznika przepływu wody 1. Sprawdzić szczelność układu i uzupełnić czynnik chłodniczy 2. Wymienić zawór rozprężny 3. Wyczyścić filtr i odpowietrzyć układ 1. Sprawdzić źródło zasilania 2. Wymienić stycznik 3. Znaleźć przyczynę i usunąć awarię 4. Wymienić zabezpieczenie przeciążenia sprężarki 5. Ponownie nastawić poprawną temperaturę wody powrotnej 6. Wyczyścić filtr wody lub odpowietrzyć układ 1. Odnaleźć przyczynę wycieku czynnika chłodniczego i usunąć ją 2. Wymienić sprężarkę 1. Wymienić przekaźnik wentylatora 2. Wymienić silnik wentylatora 1. Sprawdzić szczelność układu i uzupełnić czynnik chłodniczy 2. Znaleźć przyczynę i wymienić wymiennik ciepła 3. Wymienić sprężarkę 1. Wyczyścić filtr wody lub odpowietrzyć układ 2. Nastawić ponownie poprawną temperaturę wody 1. Wyczyścić filtr wody lub odpowietrzyć układ 2. Wymienić przełącznik wielkości przepływu wody 23 S t r o n a

24 7 Załączniki 7.1 Schemat podłączenia pompy ciepła 24 S t r o n a

25 7.2 Dane użytkowe urządzenia Dane Oznaczenie Zakres Domyślnie Ustawialne 00 Ustawienie temperatury wody powrotnej (tryb chłodzenia) 8-18 C 12 C Tak 01 Ustawienie temperatury wody powrotnej (tryb grzania) C 40 C Tak 02 Osuszanie w trybie grzania (mróz) min 40 min Tak 03 Osuszanie w trybie grzania (bez mrozu) min 40 min Tak 04 Warunki wyjścia z rozmrażania w trybie grzania 0 30 C 13 C Tak 05 Czas wyjścia z rozmrażania w trybie grzania 0 15 min 8 min Tak 06 Wielkośd układu Tak 07 Automatyczne ponowne uruchamianie Model (tylko chłodzenie/ pompa 08 ciepła / dodatkowe źródło ogrzewania / gorąca woda) (brak) Tak (pompa ciepła) Tak 7.3 Kody podłączenia płyty głównej CHILLER S t r o n a

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

Znaczenie przycisków na sterowniku przewodowym

Znaczenie przycisków na sterowniku przewodowym 2. Sterownik przewodowy Znaczenie przycisków na sterowniku przewodowym PRZYCISK PRĘDKOŚCI WENTYLATORA Wybierz prędkość wentylatora. PRZYCISK WYBORU TRYBU Wybierz tryb. PRZYCISK ANULOWANIA Anuluj WŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne LAK 9IMR

Dane techniczne LAK 9IMR Dane techniczne LAK 9IMR Informacja o urządzeniu LAK 9IMR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Nie - Miejsce ustawienia Limity pracy - Min.

Bardziej szczegółowo

28 Materiały techniczne 2015/2 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

28 Materiały techniczne 2015/2 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego 1- i -sprężarkowe powietrzne pompy ciepła Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 15 85 13.1 38 5 9 79 3. 1 1.1 79 1. 79.1 5.1 1 3. 1 3 9 15 5 3 7 9 3 7 9 1. 1.1 5.1 5. 5.3 5. 5.5.8.7. Legenda do rysunku patrz

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu 000561364 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Uwaga Dokładnie zapoznaj się z przepisami i wskazówkami bezpieczeństwa. Brak przestrzegania poniższych

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 PROGRAM UZYTKOWY SIECI plan LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 KOD PROGRAMU: EPSTDEMCHA 1 SPIS TREŚCI Zakres zastosowania i rodzaje funkcji wykonywanych

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 8TU

Dane techniczne SIW 8TU Informacja o urządzeniu SIW 8TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej FUNKCJE AUTOMATYKI CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ GOLEM-D-1S-2X Z WYSOKOSPRAWNYM WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM RECYRKULACJĄ I NAGRZEWNICĄ WODNĄ PODŁĄCZONA DO WYMIENNIKA GRUNTOWEGO. Centrala będzie pracować wg zegara

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 11TU

Dane techniczne SIW 11TU Informacja o urządzeniu SIW 11TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa kompaktowa - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE Przy produkcji urządzenia nie używano azbestu. 2 1. Wstęp Prosimy utrzymywać tą instrukcję w dobrym stanie i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu razem z instrukcją

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18)

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18) Wymiennik do kominków INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka 39 33-300 Nowy Sącz tel./fax. (48 18) 443-41-32 www.inotec.pl, inotec@inotec.pl Spis treści; Spis treści;... 2 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kontrolera YZ-988

Instrukcja obsługi kontrolera YZ-988 Instrukcja obsługi kontrolera YZ-988 W skład systemu wchodzą: Elektroniczny kontroler Czujnik temperatury Pro Eco Solutions Ltd. Oddział w Polsce Sadków, ul. Kasztanowa 2, 55-080 Kąty Wrocławskie Tel.

Bardziej szczegółowo

1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła 2 Manometr instalacji dolnego źródła ciepła

1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła 2 Manometr instalacji dolnego źródła ciepła Rysunek wymiarowy 1 1 199 73 173 73 59 79 1 3 11 1917 95 5 7 7 93 7 79 5 3 533 9 9 1 1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła Manometr instalacji dolnego źródła ciepła 17 3 Odpowietrzanie Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów Pojemnościowy podgrzewacz wody iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. VITOCELL-V 100 VN01 250906

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off KJR-90B Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. KJR-90B to ujednolicony, prosty w obsłudze i kompaktowy sterownik centralny,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25 z wyposażeniem Instrukcja obs³ugi INS-005-002 130x184,5 Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia instalacyjne qukład należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC 10.2012 0 854.011.0627 Spis treści 1. Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania... 3 1.1. Znaki ostrzegawcze... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 6TU

Dane techniczne SIW 6TU Informacja o urządzeniu SIW 6TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY CIEPŁA POWIETRZE - WODA

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY CIEPŁA POWIETRZE - WODA INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY CIEPŁA POWIETRZE - WODA F.H.U. DARPIN Ul. Św. Huberta 47b, 44-105 Gliwice Tel. +48 (032) 270 59 26, Fax. +48 (032) 270 59 27 www.darpin.com.pl darpin@darpin.com.pl 2 S t r o n

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

13/29 LA 60TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu

13/29 LA 60TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu LA 6TUR+ Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 19 1598 6 1 95 91 1322 8 4.1 231 916 32 73 32 85 6 562 478 X 944 682 44 4 2 4 58 58 2.21 1.2 1.1 2.11 1.3 1.4 4.1 1.4 94 4 8 4.1 8 4.2 2.2 1.3 379 31 21 95

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

KODY BŁĘDÓW KLIMATYZATORÓW VESSER

KODY BŁĘDÓW KLIMATYZATORÓW VESSER KODY BŁĘDÓW KLIMATYZATORÓW VESSER Seria WGB U8 Uszkodzone uzwojenie silnika jednostki wewnętrznej lub elektroniki F1 Błąd czujnika temperatury otoczenia jednostki wewnętrznej Seria WGC09I/GC09I, WGC12I/GC12I

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ 1/11 KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ KLIMOR Spółka z o.o. GDYNIA styczeń 2012 r 2/11 1. WSTĘP Celem DTR jest zapoznanie instalatorów i użytkowników z budową oraz prawidłową obsługą i

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Przepływowe ciśnieniowe ogrzewacze wody typu PERFECT 3500, 4000, 4500, 5000, 5500 Zalety wynikające z użytkowania przepływowego ciśnieniowego ogrzewacza wody Znaczna oszczędność

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Przepływowe ogrzewacze wody typu PERFECT 350, 400, 450, 500 elektronik 1. Przeznaczenie i charakterystyka Przepływowe ogrzewacze wody typu PERFECT 350,400,450,500 elektronik

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi POMPKA SKROPLIN

Instrukcja obsługi POMPKA SKROPLIN Instrukcja obsługi POMPKA SKROPLIN model: ZF-2.0 1 ELEMENTY POMPKI Przewód sygnałowy Zasilanie Króciec wylotowy Zbiornik Odpowietrznik Pływak Króciec wlotowy 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie Pobór

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25. Instrukcja obs³ugi

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25. Instrukcja obs³ugi ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 5 Instrukcja obs³ugi INS-005-001 10x180 Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia instalacyjne qukład należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym jego nagrzewanie

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC!

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Urządzenie Indeks Supraeco W SWO 270-1X 7 736 500 988 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Schemat okablowania DHP-S, 400V 3N.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Schemat okablowania DHP-S, 400V 3N. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Schemat okablowania www.heating.danfoss.com Danfoss A/S nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku postępowania niezgodnego z instrukcją w czasie instalacji

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44 Zawór kulowy z napędem 02/14 OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE TEC-44 to zawór kulowy sterowany mikroprocesorem, zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

KODY BŁĘDÓW KLIMATYZATORÓW ELECTRA

KODY BŁĘDÓW KLIMATYZATORÓW ELECTRA KODY BŁĘDÓW KLIMATYZATORÓW ELECTRA Seria JGF H6 Nieprawidłowa praca wentylatora jednostki wewnętrznej C5 Nieprawidłowe ustawienie zworki na płycie głównej jednostki wewnętrznej U8 Uszkodzone uzwojenie

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF R PL Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi i konserwacji dla Użytkownika LAURA 30/30 LAURA 30 A LAURA 30/30 F LAURA 30 AF Charakterystyka ogólna Laura

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Schemat okablowania DHP-R.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Schemat okablowania DHP-R. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Schemat okablowania www.heating.danfoss.com Danfoss A/S nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku postępowania niezgodnego z instrukcją w czasie instalacji

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

SI 35TU. 2-sprężarkowe gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy

SI 35TU. 2-sprężarkowe gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy SI TU 2-sprężarkowe gruntowe pompy ciepła Rysunek wymiarowy 1 5 785 6 885 S Z 1.1 682 595 75 1.5 222 1 1.6 1.2 2 4 565 61 1.1 Zasilanie ogrzewania, wyjście z pompy ciepła, gwint zewnętrzny 1½ 1.2 Powrót

Bardziej szczegółowo

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C Wersje B podstawowa I INTEGRATA Wykonanie ST standardowe LN wersja wyciszona Wyposażenie AS standardowe DS desuperheater HR całkowity

Bardziej szczegółowo

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 3140006 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul.

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MSMW, maksymalnie 2 sztuki w kaskadzie dla chłodzenia przy zastosowaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA KANAŁOWA OKRĄGŁA -NGO-

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA KANAŁOWA OKRĄGŁA -NGO- Gdynia -NGO- 1998 1/12 NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA KANAŁOWA OKRĄGŁA -NGO- ZAKŁADY URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH i KLIMATYZACYJNYCH KLIMOR Spółka z o.o. 81-963 Gdynia, ul. Łużycka 8 tel. (058) 622-30-81 fax. (058)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki gwarancyjne pełni Gwarant lub Autoryzowany Serwis Gwaranta.

2. Obowiązki gwarancyjne pełni Gwarant lub Autoryzowany Serwis Gwaranta. WARUNKI GWARANCJI 1. Clima Produkt zwany Gwarantem udziela gwarancji na sprzedane urządzenia, pod warunkiem eksploatacji urządzeń zgodnej z warunkami określonymi w DTR i na warunkach określonych poniżej.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Konstrukcja Szafy Sterowniczej PLC

Ćwiczenie 1 Konstrukcja Szafy Sterowniczej PLC Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Automatyzacja Zajęcia laboratoryjne Ćwiczenie 1 Konstrukcja Szafy Sterowniczej PLC Poznań 2017 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Błędy w jednostce zewnętrznej

Błędy w jednostce zewnętrznej Błędy w jednostce zewnętrznej E1: Błąd kolejności faz 1. Należy sprawdzić kolejność faz. Rozwiązanie: Jeśli kolejność faz nie jest prawidłowa, należy ją zmienić. Jeśli zmiana nie pomogła, lub podłączenie

Bardziej szczegółowo

Czynnik chłodniczy R410A

Czynnik chłodniczy R410A Chłodzone powietrzem agregaty wody lodowej, pompy ciepła oraz agregaty skraplające z wentylatorami osiowymi, hermetycznymi sprężarkami typu scroll, płytowymi parownikami, lamelowymi skraplaczami i czynnikiem

Bardziej szczegółowo

2

2 1 2 4 5 6 7 8 9 SmartPlus J.M. G5+ G6+ G8+ G+ G12+ G14+ G16+ Moc grzewcza* Moc chłodnicza Moc elektryczna sprężarki Moc elektryczna dodatkowej grzałki elektrycznej Liczba faz Napięcie Częstotliwość Prąd

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Bonnie CS - dystrybutor wody zimnej i gazowanej. wlasnawoda.pl. Obsługa - podawanie wody gazowanej

Bonnie CS - dystrybutor wody zimnej i gazowanej. wlasnawoda.pl. Obsługa - podawanie wody gazowanej pl w la sn aw od a. I nst r ukcj aobsł ugi dyst r ybut or adowody Bonni e Dystrybutory Bonnie - informacje ogólne Wymiary urządzenia Bonnie CH - dystrybutor wody zimnej i gorącej Budowa Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F R PL Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA 1 PL Charakterystyka ogólna Victoria 20: Kocioł do Centralnego Ogrzewania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Hydrofor INSTRUKCJA OBSŁUGI

Hydrofor INSTRUKCJA OBSŁUGI 11105897 Hydrofor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące osób i rzeczy Symbole wraz z napisem UWAGA i ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ informują o ryzyku wystąpienia niebezpieczeństwa, związanego z nieprzestrzeganiem

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

Sterownik ECON. Instrukcja obsługi i montażu

Sterownik ECON. Instrukcja obsługi i montażu Sterownik ECON Instrukcja obsługi i montażu Opis regulatora i systemu Przy odbiorze, stanowiącym integralną część dostawy, należy uważnie sprawdzić poprawność wszystkich elementów. Części oznaczone na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

OK - AGREGAT GOTOWY DO PRACY +48 510 985835 WYKAZ KODÓW ALARMOWYCH FIRMY THERMO KING SPRAWDŹ ZGODNIE Z OPISEM NALEŻY PODJĄĆ NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIE ***Poniższe instrukcje są wyłącznie sugestiami, które

Bardziej szczegółowo

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Calowe zawory bez wyłącznika krańcowego Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym: SBMV22 zawór dwudrogowy 22mm SBMV28 zawór dwudrogowy 28mm Zawory metryczne posiadają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 ACS Opis urządzenia: W skrócie Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MPMSII, maksymalnie

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Manometry Magneti Marelli do czynnika 1234Yf

Instrukcja obsługi Manometry Magneti Marelli do czynnika 1234Yf Instrukcja obsługi Manometry Magneti Marelli do czynnika 1234Yf 007950024715 Ważne Przed użytkowaniem kolektorów Magneti Marelli przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i zapoznaj się ze specyfikacjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SEVEN STAR EKOPARK. Czujnik poziomu wody - czujnikiem temperatury

Instrukcja obsługi sterownika SEVEN STAR EKOPARK. Czujnik poziomu wody - czujnikiem temperatury Instrukcja obsługi sterownika SEVEN STAR EKOPARK W skład systemu wchodzą: Elektroniczny sterownik Czujnik poziomu wody - czujnikiem temperatury Zawór elektromagnetyczny Zasady bezpieczeństwa: Proszę uważnie

Bardziej szczegółowo