DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split"

Transkrypt

1 Instal acja Instru kcja obsługi DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instalacja powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika. W trosce o bezpieczeństwo i komfort użytkownika prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i postępowanie według jej zaleceń. Prosimy o zachowanie instrukcji, gdyż może okazać się potrzebna w przyszłości. Nazwy komponentów Instrukcja sterowania...2 Zasady użytkowania...9 ˇInstrukcje dotyczące instalacji...18 ˇDane techniczne...24

2 Wstęp Instrukcja ta dotyczy następujących modeli:

3 24 MB06 MB11 (kw) Wydajność Panel chłodzenia ogrzewania Wydajność 220V-240V ˇ/0Hz Pobór (kw) zasilania /8/ 41/8/ 41/8/ 40/7/ 41/8/ // //2 41/8/ 80 8// //2 41/8/ //2 40/7/ Przepływ powietrza (m /h) Poziom hałasu db ( A ) 9ˇ9ˇ284 9ˇ9ˇ284 9ˇ9ˇ284 9ˇ9ˇ284 9ˇ9ˇ284 ٨٣٥ ˇ ٨٣٥ ˇ ٢٤٠ ٨٣٥ ˇ ٨٣٥ ˇ ٢٤٠ ٨٣٥ ˇ ٨٣٥ ˇ ٢٤٠ ٨٣٥ ˇ ٨٣٥ ˇ ٢٤٠ ٨٣٥ ˇ ٨٣٥ ˇ ٢٤٠ ٨٣٥ ˇ ٨٣٥ ˇ ٢٨٠ ٨٣٥ ˇ ٨٣٥ ˇ ٢٨٠ ٨٣٥ ˇ ٨٣٥ ˇ ٢٨٠ Długość rury z czynnikiem chłodniczym: m (w poziomie). C.Producent ma prawo do wprowadzania zmian w parametrach i wyglądzie urządzenia. Proszę zwracać uwagę na informacje umieszczone na produkcie. Jedn. wewn Fan Panel Wymiary L ˇ W ˇ H (mm) (dł/szer/wys) Uwaga: czynniki wpływające na wydajność: A. Tryb chłodzenia: temperatura pomieszczenia: 27ˇDB/19ˇWB; temperatura na zewnątrz: ˇDB/24ˇWB. Długość rury z czynnikiem chłodniczym: m (w poziomie). B. Tryb ogrzewania: temperatura pomieszczenia: 20DB, temperatura na zewnątrz: 7ˇDB/6ˇWB BTU 42000BTU 6000BTU 6000BTU 0000BTU 0000BTU 24000BTU 24000BTU 18000BTU 18000BTU 16000BTU 12000BTU 9000BTU Typ Dana techniczne ٦ ٣٥/ ۱٢ ۷ ٦ ٣٥/ ۱٢ ۷ ٦ ٣٥/ ۱٢ ۷ ٦ ٣٥/ ۱٢ ۷ 6./ / / / / / / / / Rura substancji Jedn. wewn.ciekłej/gazowej Waga (kg) Panel Dane techniczne Nazwy komponentów Jednostka wewnętrzna Sterownik MODE SWING Sterownik przewodowy 4 1 Pilot zdalnego sterowania Uwaga: ˇNależy zapoznać się z instrukcją obsługi pilota zdalnego sterowania oraz sterownika przewodowego oraz instrukcjami dla konfiguracji jednostek ściennych oraz konfiguracji zdalnego sterowania dla RFK i RFTS. Panel Panel sterowania :Pokrywa boczna 2:Wyświetlacz :Rama 4:Żaluzja nawiewu powietrza :Klawisz dostępu 6:Wlot powietrza

4 Instrukcja sterowanaia PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Ekran wyświetlacza oraz funkcje przycisków Wskaźnik trybu pracy Auto Cooling Dehumidifying Heating Humidifying Emisja sygnału Dane techniczne przewodów Uwaga 1.Żółty kabel i zielony przewód powinny być podłączone do terminala oznaczonego symbolem:ˇ ˇ. 2.Podłączając przewody jednostki wewnętrznej do jednostki zewnętrznej należy sprawdzać numery na tablicy terminala Kable powinny łączyć terminale oznaczone tym samym numerem..nieprawidłowe podłączenie kabli może doprowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia elektrycznego. 4.Uszkodzone przewody muszą być wymienione przez wykwalifikowany serwis. Prędkość wentylatora Funkcja emisji anionów Silny nawiew Delikatny nawiew Nawiew z prawej/ lewej strony Funkcja programatora czasowego (Timer) on am off pm Wskaźnik wilgotności Wskaźnik temperatury Funkcja Feeling Funkcja Sleep Nawiew w górę/w dół Wyświetlacz Timera/zegara.Dane techniczne przewodów: kabel zasilania - H0VV-F, kabel zasilania łączący jednostkę wewnętrzną z jednostką zewnętrzną - H0RN-F. Typ Parametry Zasilanie zasilania do kabla Moc 9000Btu 12000Btu 16000Btu Regulacja temperatury (+) FAN Regulacja prędkości wentylatora Wybór trybu pracy 18000Btu 24000Btu 0000Btu 220V-240V ˇ /0Hz Wewnątrz urządzenia do kabla 2 ˇ1.mm UWAGA Rysunek przedstawia jedynie schemat pilota zdalnego Regulacja kierunku nawiewu sterowania. Pilot dołączony do zakupionego klimatyzatora może różnić się od powyższego schematu. Pilot może nie posiadać niektórych funkcji przedstawionych na schemacie. SWING MODE Regulacja temperatury (-) Włączanie i wyłączanie klimatyzatora 6000Btu 42000Btu 48000Btu Klawisz " " Naciśnięcie klawisza uruchamia klimatyzator, ponowne naciśnięcie wyłącza urządzenie. Klawisz "MODE" Umożliwia wybór pożądanego trybu pracy, każdorazowe naciśnięcie powoduje zmianę trybu według następującej kolejności: Uwaga: Klimatyzator typu tylko chłodzenie (cooling-only) nie ma funkcji ogrzewania. Klawisz "FAN" Pozwala wybrać odpowiednią prędkość wentylatora: "Low", "Med", "High", "Auto". Low Med High Auto 2 2

5 Połączenia elektryczne Instalacja elektryczna powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanych specjalistów. Klimatyzator powinien być podłączony do niezależnego obwodu elektrycznego. Obwód ten musi posiadać łącznik z rozłączeniem pełnobiegunowym o co najmniej milimetrowym odstępie między stykami. Zasilanie oraz wewnetrzne i zewnętrzne połączenia powinny posiadać oddzielne kable. Wszelkie naprawy muszą być przeprowadzany przez specjalistyczny serwis. Użytkownicy nie mogą wykonywać ich samodzielnie. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym instalacja zasilająca musi posiadać ochronę przez prądem upływowym, wyłącznik automatyczny oraz bezpiecznik. Dane techniczne bezpiecznika tablicy rozdzielczej: T.1AL 20V. Uwaga Klawisz "SWING" Pozwala zmienić kierunek nawiewu powietrza za pomocą poziomych żaluzji. Naciśnij raz, a żaluzje zaczną zmieniać kierunek nawiewu powietrza z jednostki wewnętrznej. Naciśnij klawisz ponownie w momencie gdy kierunek nawiewu powietrza będzie optymalny. Naciśnięcie klawisza zablokuje pozycję żaluzji. Klawisze "+" i "-" Klawisze pozwalają podnosić bądź obniżać zaprogramowaną temperaturę klimatyzatora. Temperatura ustawiana jest w zakresie od 16C do 2C. Każdorazowe naciśnięcie zmienia temperaturę o 1C. W trybie wentylacji- FAN nie ma możliwości regulacji temperatury. Klawisze pilota po otwarciu klapki Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym wymagane jest niezawodne uziemienie. Należy zabezpieczyć kable taśmą izolacyjną aby uniknąć przypadkowego odłączenia kabla od terminala. Niewłaściwe podłączenie lub izolacja pociągają za sobą zagrożenie pożarem lub porażeniem prądem. Uziemienia nie należy podłączać do rur gazowych lub wodociągowych, linii telefonicznych, piorunochronu lub innego uziemienia. 1 4 Numer parametru Ustawienia Klawisz funkcji Sleep Po włączeniu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej nie wolno wyłączać zasilania w ciągu 1 minuty gdyż może to wywołać zakłócenia w pracy urządzenia (jest to czas,w którym system aktualizuje ustawienia). Prosimy o podłączenie zasilania oraz innych połączeń wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na rysunku. Dokładne i bezpieczne podłączenie kabli do kostki terminala pomoże zapobiec ich przypadkowemu rozłączeniu pod wpływem siły zewnętrznej. Po dokładnym podłączeniu kabli należy nałożyć na nie izolację aby nie stykały się z innymi częściami klimatyzatora, np. rurą lub kompresorem. Schemat przewodów Regulacja czasu programatora i zegara Klawisz zatwierdzający Zmiana ustawień programatora czasowego i zegara Włączanie i wyłączanie klimatyzatora TIMER/CLOCK POWER /QUIET SLEEP Jednostka zewnętrzna Regulacja czasu programatora i zegara. Hz٥٠/VAC٢٢٠-٢٤٠Wejście jedn. wewn. # 1 Ustawianie parametrów Naciśnij klawisz Sleep osiem razy w ciągu sekund aby otworzyć interface parametrów pilota. Wybierz numer parametru i wprowadź jego wartość. Zatwierdź środkowym klawiszem. Pojedynczy brzęczący sygnał oznacza prawidłowe wprowadzenie ustawień. Przykład Naciśnij klawisz Sleep osiem razy w ciągu sekund aby otworzyć interface parametrów pilota. Wybierz parametr nr 1 ustawiając jego wartość na poziomie 4. Zatwierdź środkowym klawiszem. Jednostka wewnętrzna ustawiona jest pod nr 4. Kabel komunikacyjny Kabel komunikacyjny Kabel komunikacyjny Hz٥٠/VAC٢٢٠-٢٤٠ Hz٥٠/VAC٢٢٠-٢٤٠ Hz٥٠/VAC٢٢٠-٢٤٠ Hz٥٠/VAC٢٢٠-٢٤٠ Uwaga: Rysunek pokazuje wszystkie segmenty wyświetlacza LCD jako podświetlone. Zjawisko to ma miejsce tylko gdy pilot podłączony jest do zasilania. W normalnym trybie operacyjnym podświetlone są tylko segmenty aktywne. Jedn. wewn. 1# Jedn. wewn.2# Jedn. wewn. # Jedn. wewn. 4# 22

6 1. Ustawianie zegara Ustawienie zegara po uruchomieniu pilota. Po uruchomieniu pilota pole wyświetlacza pokazujące czas będzie migać. Otwórz klapkę pilota i za pomocą przycisków i wprowadź aktualny czas. Zegar działa w systemie 12-godzinnym z oznaczeniem: a.m. i p.m. Za pomocą klawisza TIMER / CLOCK zatwierdź wprowadzone zmiany, Ustawienie zegara podczas użytkowania pilota Wciśnij i przytrzymaj klawisz TIMER / CLOCK, a pole wskazujące godzinę zacznie migać. Otwórz klapkę pilota i za pomocą przycisków i wprowadź aktualny czas. 2. Ustawianie programatora czasowego Włączenie programatora czasowego. Przy wyłączonym klimatyzatorze naciśnij klawisz TIMER / CLOCK, na wyświetlaczu pojawi się migający symbol: ON. Za pomocą klawiszy i wprowadź czas uruchomienia: ON. Zegar działa w systemie 12-godzinnym z oznaczeniem: a.m. i p.m. Zatwierdź ustawienia czasowe za pomocą klawisza TIMER / CLOCK. Wprowadź inne ustawienia trybu pracy klimatyzatora (tryb pracy, temperatura, nawiew swing, prędkość wentylatora, itp.) Wprowadzone ustawienia zostaną zapisane na wyświetlaczu. Kiedy nadejdzie określona pora klimatyzator zostanie uruchomiony zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami. Wyłączenie programatora czasowego. Ustawianie funkcji Sleep Naciśnij klawisz SLEEP, na wyświetlaczu pojawi się symbol, funkcja sleep została włączona. Po 1 godzinie pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia zaprogramowana temperatura wzrośnie automatycznie o 1. Po kolejnej godzinie pracy temperatura wzrośnie o kolejny 1. Po 1 godzinie pracy klimatyzatora w trybie ogrzewania zaprogramowana temperatura obniży się automatycznie o 2, po kolejnej godzinie temperatura obniży się o kolejne 2. Po 7 godzinach pracy w trybie SLEEP klimatyzator zostanie automatycznie wyłączony. Aby skasować funkcję naciśnij ponownie klawisz SLEEP lub klawisz. (Uwaga: przy aktywnej funkcji SLEEP możliwe jest przełączanie klimatyzatora na inne tryby pracy jednak wybranie innego trybu pracy powoduje skasowanie funkcji SLEEP. Naciśnięcie klawisza spowoduje wprowadzenie nowych ustawień temperatury. W trybie wentylacji nie ma funkcji SLEEP.) 4. Ustawianie kierunku nawiewu powietrza Jednostka posiada cztery kratki wylotu powietrza, z których każda posiada żaluzje regulujące kierunek nawiewu powietrza. Działanie żaluzji jest zintegrowane - nie można ustawiać każdej z nich oddzielnie. Żaluzje mogą być ustawione na stałe, lub na określony czas. Zalecane jest ustawienie żaluzji w najbardziej komfortowej pozycji i pozostawienie ich w tym położeniu. Zalecenia producenta przedstawione są na obrazkach. UWAGA-- nie wolno ręcznie zmieniać położenia żaluzji, może to spowodować uszkodzenie mechanizmu. 1.Kabel zasilania definiowany jest jako kabel doprowadzający zasilanie z oddzielnego gniazdka do jednostki wewnętrznej lub jednostki zewnętrznej. Kabel łączący jednostki jest odpowiedzialny za doprowadzenie zasilania od jednostki wewnętrznej do zewnętrznej. 2. Wymienione powyżej kable są charakterystyczne dla zasilania klimatyzatorów wszystkich typów.. W celu uniknięcia spadku napięcia w sytuacji gdy przekrój kabla zasilającego osiąga wartość minimalną w stosunku do jego długości, należy zastosować kabel większego rozmiaru.. 4. Kabel zasilający jednostki wewnętrznej odpowiada specyfikacjom: 227 IEC. Kabel zasilający jednostki zewnętrznej oraz kabel łączący odpowiadają specyfikacjom standardowych przewodów neoprenowych typu H0RN-F. Przy zastosowaniu jednopasmowego dwuwarstwowego przewodu należy wybrać przewód o przekroju większym o jeden rozmiar i należy zastosować specjalną izolację elektryczną. Sposób podłączenia 1. Podłączanie jednostki wewnętrznej. Otwórz pokrywę puszki terminala. Połącz przewody zgodnie ze szkicem połączeń elektrycznych. Sprawdź czy wszystkie przewody połączone są dokładnie, solidnie i prawidłowo. 2. Podłączanie jednostki zewnętrznej. Otwórz panel skrzynki elektrycznej w jednostce zewnętrznej i podłącz przewody według schematu obwodu zamieszczonego na panelu. Sprawdź czy wszystkie przewody połączone są dokładnie, solidnie i prawidłowo. Uziemienie musi być podłączone prawidłowo. Uwaga: Płyta PC jednostki zewnętrznej, której zasilanie wynosi: 80V-41V posiada sekwencyjną ochronę fazową. Proszę pamiętać o tym podczas podłączania przewodu zasilania. Po wykonaniu i sprawdzeniu podłączenia należy sprawdzić pod kątem szczelności przewody z gazem i cieczą i połączyć wszystkie przewody według schematu obok: 1. Umieść przewód skroplin na samym dole obok kabla komunikacyjnego 2. Następnie nałóż na nie izolowane przewody z czynnikiem chłodniczym.. Na górze umieść główny przewód zasilania. 4.Owiń dokładnie taśmą. Upewnij się, że przewód skroplin nie uległ uszkodzeniu. Uwaga: Nie wolno ściskać przewodu skroplin podczas owijania przewodów! Przekazanie do użytkowania 1. Włącz zasilanie i uruchom tryb chłodzenia (sprawdź w instrukcji jak obsługiwać pilota zdalnego sterowania). 2..Po upływie -minutowego czasu ochrony kompresora, rozpocznij obserwację klimatyzatora sprawdzając najpierw czy jednostka wewnętrzna prawidłowo wydmuchuje zimne powietrze i czy ani jednostka wewnętrzna ani zewnętrzna nie emitują podejrzanych dźwięków.. Przełącz do trybu ogrzewania i sprawdź po minutach czy jednostka wewnętrzna prawidłowo wydmuchuje ciepłe powietrze i czy ani jednostka wewnętrzna ani zewnętrzna nie emitują podejrzanych dźwięków. 4. Wybierz tryb wentylacji i sprawdź czy wentylator działa prawidłowo przy wszystkich prędkościach..przetestuj pozostałe funkcje według instrukcji pilota. 6. Włącz tryb chłodzenia i sprawdź czy skropliny odprowadzane są w sposób prawidłowy. 7. Po upewnieniu się, że klimatyzator pracuje prawidłowo zakończ test naciskając klawisz Switch On/Off i odłącz zasilanie >0 >100 Kabel zasilający łączący jedn. wewn. z zewn. Kabel przesyłający sygnał z jedn. wewn. do zewn. Izolacja cieplna Przewód z cieczą Izolacja przewodu z cieczą Kostka terminala Przewód skroplin Przegroda Pokrywa kostki terminala Uziemienie Klamra wiążąca 10mm Przewód główny Izolacja przewodu gazowego Przewód gazowy Kabel komunikacyjny 4 21

7 Zawieszenie jednostki wewnętrznej: Jednostka wewnętrzna powinna zostać zawieszona w sposób przedstawiony na rysunku: 1. Dopasuj położenie względne haków i śrub mocujących aby wyrównać ustawienie jednostki we wszystkich kierunkach. Po wykonaniu instalacji sprawdź ustawienie poziomu za pomocą poziomicy. Niewłaściwe zamontowanie może doprowadzić do wycieku wody, nieszczelności, itp. 2. Dokręć śruby i upewnij się, że wszystkie nakrętki i uszczelki są solidnie dopasowane i że jednostka jest mocno i stabilnie zawieszona na hakach.. Po zainstalowaniu jednostki upewnij się, że zamontowana jest w sposób bezpieczny, nie trzęsie się i nie przechyla. Sprawdź poziom za pomocą poziomicy Powiększony fragment 4. Sprawdź czy środek urządzenia i środek otworu w suficie znajdują się w jednej linii. Śruba mocująca Uszczelka Podkładka sprężysta Nakrętka Hak mocujący Ustawianie żaluzji nawiewu powietrza. Po uruchomieniu wentylatora naciśnij klawisz SWING i żaluzje zaczną się wychylać zmieniając kierunek nawiewu. Po uzyskaniu pożądanego ustawienia nawiewu ponownie naciśnij klawisz SWING i żaluzje zostaną zablokowane w danym ustawieniu. Nawiew powietrza powinien być Żaluzje nawiewu powietrza ustawiony w sposób zapewniający równomierną wentylację całego pomieszczenia Żaluzja nawiewu Instalacja przewodu odprowadzającego skropliny 1. Rura odprowadzająca skropliny zapobiega kondensacji wody. Powinna być >1:100 zainstalowana z zachowaniem lekkiego W związku ze zjawiskiem unoszenia się W związku ze zjawiskiem opadania spadku: (1 / 100 ~ 10). ciepłego powietrza w górę, w trybie ogrzewania chłodnego powietrza w dół, w trybie chłodzenia 2. Jednostka jest wyposażona w pompę skroplin o wydajności do wysokości 1200mm. Jednak po <00 <600 zalecane jest skierowanie nawiewu w dół w stronę podłogi. zalecane jest skierowanie nawiewu poziomo po suficie. zatrzymaniu pompy woda w rurze odpłynie z powrotem do zbiornika i może zacząć wyciekać. Z tego powodu instalacja powinna zostać wykonana <800 Jednostka: mm tak jak na rysunku po prawej.. Przy równoczesnym odprowadzaniu skroplin z kilku jednostek do wspólnej rury, rura ta powinna zostać zainstalowana 100mm poniżej otworu odprowadzającego skropliny z każdej jednostki, tak jak pokazano na rysunku. >100mm Instalacja kratki Instalację należy przeprowadzić według rysunku obok. Kratka posiada cztery zaciski odpowiadające haczykom jednostki wewnętrznej. Najpierw należy dopasować zaciski do haczyków. Następnie mocujemy kratkę za pomocą śrub widocznych w czterech kątach kratki. Śruby połączeniowe umieszczone są wewnątrz panelu kratki. Przewód z czynnikiem chłodniczym Silnik wentylatora Uwaga: Podczas instalacji należy zwrócić uwagą na właściwą lokalizację silnika wentylatora i przewodu z czynnikiem chłodniczym. 20

8 Użytkowanie i wymiana baterii 1. Otwórz tylną klapkę pilota tak jak pokazano na obrazku. 2. Włóż dwie baterie typu AAA zwracając uwagą na położenie biegunów.. Załóż klapkę z powrotem. Rechargeable Old New Jeżeli skraca się dystans efektywnej pracy pilota należy wymienić baterie. Wyciek z baterii, ich przegrzanie lub uszkodzenie mogą doprowadzić do uszkodzenia pilota. Obie baterie powinny być wymieniane w tym samym czasie, Nie należy stosować akumulatorów, ani baterii innego rozmiaru, kształtu lub zastosowania. Częste stosowanie pilota skróci czas użytkowania baterii. Zestaw zawiera baterie niezbędne do uruchomienia pilota. Powinny one zostać zużyta w przeciągu roku. Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie. ˇ ˇ 2. Instalując urządzenie w hali produkcyjnej należy zwrócić uwagę, aby nie było narażone na zanieczyszczenie olejem, pyłem, opiłkami żelaza lub kurzem.,. Nie instaluj urządzenia w pobliżu potencjalnego źródła gazów łatwopalnych. 4. Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródła kwasowych lub żrących gazów. Uwaga: Nie należy dopuścić do upuszczenia klimatyzatora podczas transportu lub montażu! Instalacja Wymiary jednostki wewnętrznej 60(hymiary haczyka) 60 ( wymiary panelu) 610ˇ60 (wymiary otworu sufitowego) 9 (wymiary jednostki) 410(hymiary haczyka) 9 (wymiary jednostki) 610ˇ60 (wymiary otworu sufitowego) 60 (wymiary panelu) 90 (wymiary panelu) 860ˇ910 (wymiary otworu sufitowego) 840 (wymiary jednostki) 780 (hymiary haczyka A) 680 (hymiary haczyka B) 840 (wymiary jednostki) 860ˇ910 (wymiary otworu sufitowego) Przewód z czynnikiem chłodniczym Śruba mocująca 90 (wymiary panelu) Hak mocujący Sufit Prosimy o ostrożne obchodzenie się z pilotem i zabezpieczenie go przed uszkodzeniem Aby uniknąć uszkodzenia wyświetlacza LCD nie należy narażać pilota na bezpośrednie działanie promieni 9000Btu 12000Btu 16000Btu 18000Btu 24000Btu 0000Btu 6000Btu 42000Btu 48000Btu lub zamoknięciem. słonecznych lub wilgoci. Zawieszenie stelaża jednostki wewnętrznej 1. Wybór miejsce zawieszenia stelaża. Stelaż powinien być zamocowany albo w drewnianej ramie, albo uzbrojonym betonie. Miejsce zawieszenia musi być wystarczająco stabilne, aby udźwignąć ciężar ponad 200kg i przetrzymać długotrwałe wibracje. Wbudowany haczyk Pręt zbrojeniowy Śruba mocująca Nie należy samodzielnie demontować pilota. Jego komponenty mogą być naprawiane jedynie przez profesjonalny serwis. Ingerencja użytkownika może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń. Wymień baterie gdy będzie to potrzebne. Stosowanie wyczerpanych lub uszkodzonych baterii może doprowadzić do uszkodzenia pilota. 2. Montaż stelaża. Śruby mocujące należy zamontować tak jak na obrazku obok lub przy pomocy stalowych lub drewnianych wsporników. Jeżeli urządzenie zamontowane jest w pochyłym suficie należy założyć podkładkę pomiędzy sufitem i panelem Podkładka wylotu powietrza, aby utrzymać poziom. Patrz rysunek obok. Jednostka wewnętrzna Pochyły sufit 6 19

9 Akcesoria dodatkowe - sterownik przewodowy Instrukcje dotyczące instalacji Instalacja jednostki wewnętrznej Wybór miejsca instalacji Aby zapewnić łatwy dostęp do urządzenia podczas czynności konserwacyjnych przy montażu należy zachować odstęp pokazany na rysunku. Wskaźnik trybu Odszranianie Czyszczenie filtra Blokada Podczas wyboru miejsca montażu należy uwzględnić poniższe zalecenia i omówić lokalizację z klientem. 1. Obieg powietrza nie może być zakłócony żadnymi przeszkodami. Powietrze powinno docierać do każdego miejsca w pomieszczeniu. 2. Odległość od sufitu i innych przeszkód przedstawiona jest na rysunku. Jednostka wewnętrzna Wentylator Wskaźnik pracy Regulacja temperatury +/Klawisz programatora czasowego Podłoga Włącznik/wyłącznik Klawisz funkcji SWING Wymiana ciepła Klawisz trybu pracy Klawisz prędkości całkowitej wymiany ciepła Prędkość nawiewu Klawisz filtra Jednostka wewnętrzna Klawisz samokontroli Klawisz Health Oświetlenie Regulacja czasu +/>100 Klawisz funkcji Sleep >2000 Odległość pomiędzy dwiema jednostkami >4000. Wybierając miejsce instalacji należy uwzględnić konieczność odprowadzania skroplin. (Patrz "Instalacja rury odprowadzającej skropliny.) Uwaga 4. Miejsce instalacji powinno być w stanie udźwignąć czterokrotną wagę urządzenia. Nie powinno powodować natężenia hałasu i wibracji.. Jednostka wewnętrzna nie może być umieszczona w pobliżu źródła ciepła lub pary wodnej. Nie może znajdować się bezpośrednio przy wejściu do pomieszczenia. 6. Powinna znajdować się blisko oddzielnego źródła zasilania, do którego ma być podłączona. 7.Powinna być umieszczona jak najbliżej jednostki zewnętrznej. 8.Nie może być narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ani na wilgoć. 9. Wysokość jednostki nad sufitem powinna umożliwić właściwe odprowadzanie skroplin. 10. Ze względu na ryzyko porażenia prądem elektrycznym nie należy instalować urządzenia w pralni lub suszarni. ˇ Uwaga 1 ˇPodstawowe funkcje i tryby pracy 1.Gdy urządzenie jest wyłączone naciśnięcie klawisza ˇ ˇ uruchamia jednostkę wewnętrzną, włącza się kontrolka stanu pracy. Gdy urządzenie jest włączone naciśnięcie klawisza ˇ ˇ wyłącza klimatyzator, gaśnie też kontrolka stanu pracy. 2. Naciskanie klawiszy pozwala na przełączanie trybów pracy w następującej kolejności: Wentylacja Automatyczny Chłodzenie.Naciśnij klawisz Med Low Auto Osuszanie Ogrzewanie Automatyczny aby wybrać odpowiednią prędkość wentylatora:: High Auto W trybie wentylacji nie ma opcji prędkości: automatyczna 4.Naciśnięcie klawisza funkcji SWING zmienia tryb nawiewu w następujący sposób: [ Szczególną uwagę należy zachować podczas instalacji urządzenia w następujących miejscach: 1. W restauracjach, kuchniach i innych miejscach związanych z produkcją żywności kurz, mąka,tłuszcz itp. będą osadzać się na wentylatorze wewnętrznym, wymienniku ciepła i pompie odprowadzającej skropliny. Może to prowadzić to obniżenia wydajności, wycieków z urządzenia a nawet jego uszkodzenia. Aby temu zapobiec należy podjąć następujące kroki:.za pomocą wybierz pożądaną temperaturę. 6. Po naciśnięciu klawisza HEALTH w następujący sposób:[ ]ˇ[ ]ˇ[ 7.Po naciśnięciu klawisza SLEEP Jednostka wewnętrzna Zachowaj odstęp sposób: [ ]ˇ[ ]ˇ[, nawiew powietrza będzie się przełączał ] tryb SLEEP będzie się przełączał w następujący ] 8. Model nie posiada funkcji prędkości całkowitej wymiany ciepła ani prędkości wentylacji Okap kuchenny Zachowaj odstęp Płyta kuchenna Wydajność wyciągu kuchennego oraz okapu powinny być wystarczające, aby pochłaniać tłuszcz, parę, mąkę, itp. i zapobiec ich przedostawaniu się do klimatyzatora. 9. Gdy na sterowniku przewodowym pojawi się symbol ] jako odpowiedź na informację przekazana przez jednostkę wewnętrzną naciśnij klawisz. Funkcja czyszczenia filtra zostanie uruchomiona i sygnał resetujący zostanie przesłany do jednostki wewnętrznej. Jednostka wewnętrzna powinna być oddalona od sprzętu kuchennego ]ˇ[ ]ˇ[ ]

10 Ustawianie zegara: ON OFF Naciskaj klawisz przez sekund aby przejść do funkcji ustawiania zegara.symbol: [Timing clock] zacznie migać. Naciśnij klawisz: Time +/- i ustawienia zegara będą się zmieniać po minucie za każdym naciśnięciem. Wciśnij klawisz: Time +/- i po upływie 2 sekund ustawienia zegara będą się zmieniać raz na sekundę, po upływie sekund dziesięć razy na sekundę a po upływie 10 sekund będą przeskakiwać o 10 minut z częstotliwością 10 razy na sekundę. Po ustawieniu zegara naciśnij ponownie klawisz aby zatwierdzić wprowadzone dane. Zegar będzie pracował zgodnie z ustawieniami dopóki nie zostaną wprowadzone inne za pomocą klawiszy: ON Time +/- w trybie ustawiania zegara lub dopóki nie zostanie wciśnięty klawisz ˇ OFF ˇ Po wybraniu klawisza ˇTime +/-ˇ; zegar wróci wówczas do ustawień wyjściowych. Ustawianie programatora czasowego: Ustawianie czasu rozpoczęcia pracy - Timing ON: do interfejsu programowania czasu włączenia urządzenia. ˇTiming ONˇ będzie migać z częstotliwością 1Hz. Za pomocą klawiszy: ˇ+/-ˇ ustaw czas włączenia - ˇTiming ONˇ. Zatwierdź za pomocą klawisza: ˇTimingˇ. Ustawianie czasu zakończenia pracy - Timing OFF: ON OFF ON przy wyłączonym klimatyzatorze naciśnij OFF aby przejść ON przy włączonym klimatyzatorze naciśnij OFF aby przejść do interfejsu Timing OFF. ˇTiming OFFˇ będzie migać z częstotliwością 1Hz. Za pomocą klawiszy: ˇ+/-ˇ ustaw czas wyłączenia - ˇTiming OFFˇ. Zatwierdź za pomocą klawisza: ˇTimingˇ. Timing Switch: naciśnij dwukrotnie klawisz Timing, [Timing ON ON] zacznie najpierw migać z częstotliwością 1Hz. [Timing OFF OFF] nie zapala się. Można teraz wprowadzić czas uruchomienia klimatyzatora i zatwierdzić go za pomocą klawisza: Timing. Następnie [Timing OFF OFF] zacznie migać z częstotliwością 1Hz, [Timing ON ON] nie będzie się zapalać. Można teraz wprowadzić czas wyłączenia klimatyzatora i zatwierdzić go za pomocą klawisza: Timing. Naciśnij znowu klawisz ˇTimingˇ, aby wyłączyć wprowadzone dane i przejść do ekranu zegara. Sekwencja czasowa ustawień zadecyduje, która czynność zostanie wykonana najpierw. Jeżeli wskazania są takie same lub jedno z nich pokrywa się z bieżącym wskazaniem zegara, funkcja ta nie zadziała prawidłowo. Jeżeli w trybie ustawiania czasu w ciągu 10 sekund nie zostaną wprowadzone żadne zmiany operacja zostanie skasowana, a zegar powróci do wcześniejszego ustawienia. Po wprowadzeniu czasu wyjdź z trybu programatora. Naciśnij, aby sprawdzić kod usterki. Naciśnij klawisz samokontroli, aby poszukać ewentualnych usterek we wszystkich jednostkach wewnętrznych; Po uruchomieniu trybu samokontroli, w miejscu wyświetlania wskazania temperatury pojawią się słowa [Self-check] i [Unit No.]. Wyświetli się cyfra oznaczającą daną jednostkę wewnętrzną oraz kody dwóch ostatnich usterek pokazane na wyświetlaczu czasu w formacie [XX YY], gdzie XX oznacza ostatnią usterkę, a YY- poprzednią. Wskazanie oznacza brak usterek. Kod usterki poszczególnych jednostek będzie wyświetlony przez sekundy po czym pojawi się symbol usterki dla całej grupy jednostek Sprawdzanie parametrów jednostek wewnętrznych: W normalnym trybie działania urządzenia przyciskanie przez 10 sekund klawisza ˇSelf-checkˇsprawi, że w polu temperatury wyświetlacza LCD pojawi się oznaczenie [XX] odpowiadające symbolowi jednostki. Jednostkę można wybrać za pomocą klawisza: ˇtemperature +/-ˇ.Oznaczenie [YZZZ], które pojawi się na polu czasu pokazuje parametry jednostki. Y wskazuje typ danych, a ZZZ podaje szczegóły. Typ danych można wybierać klawiszem Time +/-, a klawisz ˇModeˇ zatwierdza parametry. Jeżeli w ciągu 1 sekund nie nastąpi wprowadzenie żadnych zmian wyświetlacz powróci do normalnego wyglądu, a parametry pozostaną bez zmian. Y ZZZ System A Temperatura czujnika wewn. ˇTAˇ Wartość rzeczywista, system dziesiętny H Temperatura czujnika wewn. ˇTc1ˇ Wartość rzeczywista, system dziesiętny C Temperatura czujnika wewn. ˇTc2ˇ Wartość rzeczywista, system dziesiętny J Temperatura czujnika wewn. ˇTmˇ Wartość rzeczywista, system dziesiętny E PMV otwarcie jedn. wewnętrznej Wartość rzeczywista, system dziesiętny F W trybie sprawdzania parametrów naciśnięcie klawisza ˇSelf-checkˇ powoduje powrót do normalnego trybu operacyjnego. Uwaga! Nie instaluj jednostki zewnętrznej w pobliżu balkonów lub innych miejsc, w którym byłby łatwo dostępny dla dzieci. Wspinanie się na klimatyzator może być niebezpieczne dla życia i zdrowia. Jednostka wewnętrzna powinna być umieszczona co najmniej 2. metra nad podłogą, aby nie utrudniać ludziom poruszania się po pomieszczeniu. Jeżeli podczas instalacji nastąpi wyciek czynnika chłodniczego należy natychmiast wywietrzyć pomieszczenie. Po zakończonej instalacji należy przeprowadzić dokładny test szczelności systemu. Nie wolno pozwolić na kontakt czynnika chłodniczego z iskrą, lub otwartym ogniem gdyż palący się czynnik chłodniczy wydziela trujące gazy. Upewnij się, że kabel zasilania jest właściwie zamontowany i bezpiecznie umieszczony. Niewłaściwe podłączenie może prowadzić do przegrzania przewodu i w konsekwencji do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Jednostka musi posiadać ochronę przed prądem upływowym. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym cała instalacja powinna być sprawdzona przez wykwalifikowanego elektryka. Jednostka musi być odpowiednio uziemiona. Nie wolno podłączać uziemienia do przewodów z gazem lub cieczą, piorunochronu czy kabli telefonicznych. Nieodpowiednie uziemienie pociąga za sobą niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.! Sprawdź czy rura odprowadzająca skropliny została zainstalowana zgodnie z instrukcją i czy nałożono na nią odpowiednią izolację, tak aby nie nastąpiła kondensacja wody. Wadliwa instalacja rury może doprowadzić do wycieku i szkód kosztownych do usunięcia. System elektronicznej kontroli klimatyzatora może być zakłócany sygnałami emitowanymi przez radio, telewizor, telefony komórkowe i inne urządzenia systemu. Należy unikać posługiwania się tymi urządzeniami w pobliżu klimatyzatora gdyż może doprowadzić to do uszkodzenia systemu. Zalecane jest umieszczenie tych urządzeń co najmniej 1 metr od jednostki wewnętrznej i 2 metry od jednostki zewnętrznej. W zależności od częstotliwości sygnału odległość ta może w niektórych przypadkach wymagać zwiększenia. Nie wolno! Nie próbuj samodzielnie instalować, naprawiać lub demontować klimatyzatora. Skontaktuj się w tym celu ze sprzedawcą lub serwisem. Nie instaluj urządzenia w pojeździe, na statku lub w samolocie lub też w jakimkolwiek innym miejscu, które będzie się poruszało podczas jego pracy. Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródła łatwopalnych gazów, gdyż w wypadku ich wycieku może nastąpić pożar lub eksplozja. 8 17

11 Przepisy bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem instalacji należy bezwzględnie zapoznać się z przepisami bezpieczeństwa. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa jest istotne, aby uniknąć narażania na niebezpieczeństwo życia i zdrowia użytkownika i innych osób. Potencjalne zagrożenia oznaczone są za pomocą następujących symboli: Uwaga! Nie wolno! Zagrożenie dla życia lub zdrowia. Zagrożenie uszkodzenia lub utraty mienia. Bezwzględnie zakazane! ˇ Poniższe symbole oznaczają zalecenia, których należy bezwzględnie przestrzegać. Zalecenia, których należy bezwzględnie przestrzegać. Ważne jest, aby po instalacji klimatyzator został gruntownie przetestowany przez osobę wykwalifikowaną i formalnie przekazany do użytku. Następnie podczas eksploatacji i konserwacji użytkownik powinien postępować zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi. Uwaga! Nie próbuj samodzielnie instalować urządzenia. Niewłaściwa instalacja może doprowadzić do wycieku wody lub czynnika chłodniczego, a w konsekwencji do zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia. Miejsce instalacji urządzenia musi być wystarczająco stabilne, aby udźwignąć jego wagę. W przeciwnym razie klimatyzator może spaść, co oznacza ryzyko poważnych obrażeń ciała, a nawet śmierci dla znajdujących się w pobliżu ludzi. Instalacja powinna uwzględniać ryzyko huraganów, trzęsień ziemi i innych klęsk żywiołowych. Urządzenie nie powinno spaść z miejsca instalacji mimo tak trudnych warunków. Instalacja elektryczna urządzenia musi być przeprowadzona zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami i wykonana zgodnie z instrukcją przez osoby wykwalifikowane. Klimatyzator musi posiadać własny obwód zasilania. Aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia urządzenia należy upewnić się co do wystarczającej wydajności zasilania. Aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru i porażenia prądem elektrycznym należy zadbać o właściwe i solidne połączenie przewodów, tak aby czynniki zewnętrzne nie spowodowały ich rozłączenia. Upewnij się, że przewód z czynnikiem chłodniczym został odpowiednio opróżniony, przetestowany i napełniony odpowiednią ilością czynnika. Wprowadzanie do przewodu zbyt dużej ilości czynnika może spowodować jego wyciek, co z kolei niesie ryzyko nagłej śmierci na skutek uduszenia dla znajdujących się w pobliżu osób. Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac związanych z instalacją elektryczną należy bezwzględnie odłączyć zasilanie. Jeżeli klimatyzator ma być zainstalowany w małym pomieszczeniu, nawet niewielki wyciek może spowodować przekroczenie normy stężenia czynnika chłodniczego w powietrzu, co niesie ryzyko nagłej śmierci na skutek uduszenia. W takim przypadku należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu zainstalowania dodatkowych środków bezpieczeństwa, np. specjalnych detektorów z sygnałem dźwiękowym. Nakrętki redukcyjne łączące przewody powinny zostać dokręcone za pomocą klucza dynamometrycznego do określonego momentu obrotowego. Zbyt mocne lub zbyt słabe dokręcenie może doprowadzić do wycieku czynnika chłodniczego. Nie uruchamiaj kompresora, zanim połączenia przewodów nie zostaną prawidłowo wykonane, sprawdzone pod względem szczelności i opróżnione. Podczas wykonywania czynności instalacyjnych i konserwacyjnych uważaj, żeby do urządzenie ani do systemu przewodów nie przedostało się żadne ciało obce. Używaj wyłącznie czynnika chłodniczego zalecanego przez producenta, którego nazwa umieszczona jest na plakietce informacyjnej jednostki zewnętrznej.uważaj, aby podczas instalacji do systemu przewodów chłodniczych nie przedostało się żadne ciało obce ani wilgoć. Przed uruchomieniem klimatyzatora należy dokładnie sprawdzić szczelność przewodów i opróżnić system. Zanieczyszczenie czynnika chłodniczego wilgocią lub innymi gazami może doprowadzić do zakłóceń w pracy klimatyzatora, wycieku lub nawet eksplozji Nie wolno przedłużać kabla zasilania, ani też łączyć kilku kabli. 9 Zasady użytkowania Przestrzeganie poniższych instrukcji pozwoli na satysfakcjonujące użytkowanie klimatyzatora. Podczas trybu chłodzenia unikaj bezpośredniego działania promieni słonecznych Zasuń zasłony. Unikaj nadmiernego wychłodzenia Zalecany zakres temperatur: Chłodzenie: 26ˇ28ˇ Ogrzewanie: 18ˇ22ˇ Osuszanie: 20ˇ24ˇ Przed czyszczeniem filtra wyłącz klimatyzator za pomocą sterownika i odłącz zasilanie. Nie myj klimatyzatora wodą gdyż może to doprowadzić do zwarcie i porażenia prądem elektrycznym. Czyszcząc filtr powietrza należy zachować zasady bezpieczeństwa. Czyszczenie filtra powietrza Regularne czyszczenie filtra pozwoli na zachowanie właściwej wydajności pracy klimatyzatora. Zaleca się czyszczenie filtra raz w miesiącu lub częściej, jeżeli będzie to potrzebne. Filtr odkurza się odkurzaczem lub myje wodą z mydłem. o ˇ Silnie zabrudzony filtr należy umyć w ciepłej wodzie (do 4 C) z detergentem. ˇ Przed ponownym założeniem należy upewnić się, że filtr jest całkowicie suchy, w przeciwnym razie może dojść do zwarcia i porażenia prądem elektrycznym. Prawidłowa metoda eksploatacji ˇ Nie należy suszyć filtra bezpośrednio w miejscu nasłonecznionym. ˇ Nie blokuj przepływu powietrza Nie umieszczaj żadnych przedmiotów blokujących przepływ powietrza w pobliżu wlotu i wylotu powietrza obu jednostek. Mogą one zakłócić pracę urządzenia. Zamykaj okna i drzwi. ˇ Czyść filtr powietrza regularnie Otwarte drzwi i okna wpływają na intensywność chłodzenia lub ogrzewania zmuszając klimatyzator do wytężonej pracy, co prowadzi do obniżenia jego wydajności. ˇ Podczas trybu chłodzenia nie włączaj w pomieszczeniu urządzeń ogrzewających Urządzenia ogrzewające obniżą efekt chłodzenia. Zanieczyszczony filtr zakłóci pracę klimatyzatora mogąc doprowadzić do jego uszkodzenia. Zaleca się czyszczenie filtra raz w miesiącu lub częściej, jeżeli będzie to potrzebne. Filtr odkurza się odkurzaczem lub myje. Zużuty filtr należy wymienić.

12 2. Wyjmowanie filtra ˇ Upewnij się, że klimatyzator jest wyłączony, a zasilanie odłączone. ˇ Na kratce wlotu powierza znajdują się dwa zatrzaski, które należy zwolnić. Zatrzaski Przepisy bezpieczeństwa Uwaga! Można teraz odchylić kratkę i zdjąć filtr z czterech zaczepów. ˇ Przed ponownym założeniem filtra należy upewnić się, że jest on czysty i całkowicie suchy. ˇ Upewnij się, że po założeniu filtra i zamknięciu klapki zatrzaski są w prawidłowym ustawieniu. Nie używaj łatwopalnych sprayów w pobliżu klimatyzatora. Jeżeli pojawią się nieprawidłowości w pracy urządzenia (takie jak przykry zapach lub przegrzanie) należy natychmiast wyłączyć klimatyzator i odłączyć zasilanie. Konserwacja i serwis Rozpoczynając każdy sezon pracy należy sprawdzić: 1. Wlot i wylot powietrza w obu jednostkach nie może być niczym zablokowany. Zablokowanie przepływu powietrza może zakłócić pracę urządzenia i doprowadzić do jego uszkodzenia. 2. Przewody elektryczne, a zwłaszcza kabel uziemienia muszą być w dobrym stanie. Jakiekolwiek uszkodzenia muszą zostać naprawione przez wykwalifikowana osobę.. System odprowadzania skroplin musi być drożny. Niedrożność może doprowadzić do zakłócenia pracy urządzenia, wycieku i kosztownych szkód. Filtr Kratka wlotu powietrza Nie zbliżaj się do klimatyzatora z otwartym ogniem. Nie próbuj samodzielnie naprawiać klimatyzatora. Klimatyzator jest przeznaczony do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń. Nie jest przeznaczony do kontaktu z żywnością, zwierzętami, dziełami sztuki, sprzętem specjalistycznym, itp. Nie nadaje się do zastosowania w pracowniach komputerowych. Nie używaj przewodów, które nie odpowiadają normom lub zostały uszkodzone. Nie wkładaj do klimatyzatora palców lub jakichkolwiek przedmiotów. Nie dotykaj metalowych części wymiennika ciepła. W obszarze nawiewu nie wolno zapalać ognia. Nawiew klimatyzatora może wpłynąć na proces spalania, zgasić płomień lub skierować go w niewłaściwą stronę. Rezultatem może być niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu. Kończąc sezon należy Włączyć klimatyzator na 2- godziny w trybie wentylacji, aby całkowicie usunąć z niego wilgoć. Po zakończeniu pracy należy odłączyć zasilanie. Uwaga: Jeżeli klimatyzator nie będzie używany przez dłuższy czas należy odłączyć zasilanie. Pozostawienie urządzenia w trybie czuwania wiąże się z poborem zasilania. W przewodach klimatyzatora znajduje się woda, przy dużej wilgotności pomieszczenia może też nastąpić skraplania wody na urządzeniu. Z tego powodu nie należy umieszczać pod urządzeniem przedmiotów, które mogłyby ulec uszkodzeniu przez kapiącą wodę. Nie kieruj nawiewu bezpośrednio na rośliny lub zwierzęta, gdyż może być to dla nich szkodliwe. ˇInne czynności konserwacyjne 1. Po kliku sezonach pracy należy skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem w celu dokładnego oczyszczenia jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. Zapewni to prawidłową pracę urządzenia. 2. Wnętrze urządzenia może ulec zabrudzeniu, co przejawia się zablokowaniem odpływu skroplin, przykrym zapachem, wyciekiem wody, słabym nawiewem lub zakłóceniem pracy w trybie chłodzenia lub ogrzewania. Należy wówczas skontaktować się ze specjalistą w celu sprawdzenia i przeczyszczenia systemu... Nie próbuj samodzielnie czyścić wnętrza którejkolwiek jednostki. Niesie to ze sobą zagrożenie życia lub zdrowia, bądź też może doprowadzić do uszkodzenia systemu. Nie przebywaj przez dłuższy czas pod bezpośrednim nawiewem klimatyzatora. Przeprowadzaj regularną kontrolę klimatyzatora, aby upewnić się, że funkcjonuje prawidłowo i jego cząści nie uległy obluzowaniu. Zadbaj o odpowiednią wentylację w pomieszczeniu. Nie czyść klimatyzatora wodą. Przed czyszczeniem klimatyzatora odłącz zasilanie. 10 1

13 Przepisy bezpieczeństwa Aby uniknąć narażania na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia lub też uszkodzenia mienia należy dostosować się do przepisów bezpieczeństwa. Poziom zagrożenia przedstawiają poniższe symbole. Uwaga! Symbol ten oznacza zagrożenie dla życia lub zdrowia. Symbol ten oznacza zagrożenie dla zdrowia i mienia. Poniższe symbole również określają zasady obsługi urządzenia: Diagnozowanie usterek Po zaobserwowaniu nieprawidłowości w pracy klimatyzatora takich jak zapach spalenizny, wyciek wody, lub głośne odgłosy należy niezwłocznie odłączyć zasilanie i skontaktować się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym. Dalsza praca klimatyzatora może spowodować jego uszkodzenie. Nie próbuj samodzielnie naprawiać klimatyzatora. Błędy popełniane przez osoby niewykwalifikowane mogą spowodować zwarcie, wyciek gazu, itp. co może być poważnym zagrożeniem dla użytkowników. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub serwisem w wypadku potrzeby konserwacji lub naprawy urządzenia. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub serwisem w wypadku zaobserwowania następujących problemów: Symbol oznacza, że czynność jest surowo zabroniona. Symbol oznacza, że należy bezwzględnie stosować się do zalecenia. ˇ Nietypowe odgłosy podczas pracy urządzenia ˇ Wyciek wody z jednostki wewnętrznej ˇ Jednostka nie reaguje na sygnał pilota ˇ Zapach spalenizny lub dym ˇAwaria obwodu elektrycznego lub wybijanie bezpiecznika ˇ Przewody są przegrzane ˇ Wyłącz klimatyzator i odłącz zasilanie Przepisy bezpieczeństwa Klimatyzator nie jest przeznaczony do samodzielnego montażu. Instalacja powinna być wykonana przez wykwalifikowanego technika. Zalecenie to wynika z obecności napięcia sieciowego oraz czynnika chłodniczego pod wysokim ciśnieniem. Wszystkie prace związane z instalacją elektryczną oraz jej konserwacją powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego technika. Upewnij się, że przed rozpoczęciem prac związanych z konserwacją urządzenia zasilanie zostało odłączone. Ważne! ˇ Klimatyzator nie jest zaprojektowany do obsługi przez dzieci i osoby niepełnosprawne. W przypadku pojawienia się poniższych problemów wypróbuj zaproponowane rozwiązania. Jeżeli problem nie ustąpi skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.. Usterka Klimatyzator nie działa Niska wydajność ogrzewania lub chłodzenia Sprawdź ˇ Czy ochrona przed prądem upływowym nie wyłączyła urządzenia? ˇ Czy wyłącznik automatyczny lub bezpiecznik nie wyłączył urządzenia? ˇ Czy napięcie elektryczne jest w normie (pomiędzy 90 a 110%) ˇ Czy filtr nie jest zanieczyszczony (jeżeli został zainstalowany)? ˇ Czy wlot lub wylot powietrza nie jest zablokowany? ˇ Czy zamknięte są drzwi i okna? Po 1 min. pracy zmierz temperaturę przy wlocie i wylocie powietrza. Prawidłowa różnica wynosi 8ˇ lub więcej w trybie chłodzenie i 14ˇ lub więcej w trybie ogrzewania. Dane mogą różnić się w zależności od otoczenia. Proszę skonsultować problem z instalatorem. Uwaga! Wlot powietrza ˇ Urządzenie musi posiadać prawidłowe ˇNależy zainstalować ochronę przed prądem upływowym, uziemienie. Nieprawidłowe uziemienie ze względu na zagrożenie pożarem Wylot powietrza może spowodować przebicie i porażenie i porażeniem prądem elektrycznym. prądem elektrycznym. ˇ Nie instaluj jednostki wewnętrznej ani zewnętrznej w pobliżu źródła łatwopalnych gazów ze względu na wysokie zagrożenie pożarem lub wybuchem. ˇ Aby uniknąć wycieku wody należy upewnić się, że rury zostały prawidłowo połączone. Wentylator jednostki wewnętrznej nie pracuje ˇ W trybie ogrzewania lub przy innych ustawieniach wentylator może zwolnić lub zatrzymać się w ramach normalnej pracy urządzenia Installation instructions

14 Usterka Z jedn. wewn.wydobywa się para wodna Jednostka wewnętrzna wydaje nietypowe dźwięki Z klimatyzatora wydobywa się nieprzyjemny zapach W trybie ogrzewania wentylator jednostki wewn. uruchamia się tylko gdy jednostka rozpocznie grzania a kontrolka pracy na sterowniku przewodowym miga. Diagnoza ˇPowodem może być zetknięcie zimnego powietrza z klimatyzatora z ciepłym powietrzem pomieszczenia. ˇ Po zatrzymanie klimatyzatora lub podczas zmiany trybu pracy z tryby chłodzenia na ogrzewanie słyszalny jest odgłos bulgotania. ˇ Odgłos pękania powodowany jest kurczeniem lub rozszerzaniem obudowy pod wpływem zmian temperatury. ˇ Czynnik chłodniczy przepływający przez rury wydaje bulgoczący odgłos. ˇ Sam klimatyzator nie wydziela zapachów. Nieprzyjemny zapach może być wywołany przez bakterie nagromadzone w jego wnętrzu. ˇWyczyść filtr. Jeżeli nie przyniesie to rezultatu skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem w celu wyczyszczenia klimatyzatora. ˇAby zapobiec powstawaniu przeciągów w pomieszczeniu wentylator jest uruchamiany w trybie ogrzewania tylko gdy powietrze jest gorące. Wkrótce po włączeniu ogrzewania wentylator zostanie uruchomiony. ˇ Klimatyzator mógł mieć zapamiętaną funkcję, która została automatycznie przywrócona po przerwie w zasilaniu. Kontrolka zasilania Kontrolka programatora Zapalona kontrolka Usterki Jedn, wewn. A ˇ( ۱ˇ۱٥razy) Jedn. zewn. C E H F J 4 ۱ F-۱٥Usterki Uwaga: Kontrolka zasilania i programatora miga tylko raz przy każdym ostrzeżeniu Potem zapalona kontrolka wskazuje specyficzna usterkę. Przykład: Usterka, kontrolka zasilania i programatora migają równocześnie jeden raz. Dwie sekundy później zapalona kontrolka miga trzy razy. Przerwa pomiędzy dwoma ostrzeżeniami wynosi osiem sekund. Kod usterki Kody usterek jednostki wewnętrznej Kod ۱A ٢A A ٤A A A6 A7 Opis Błąd czujnika temperatury pomieszczenia Błąd czujnika temperatury punktu centralnego w wężownicy jednostki wewnętrznej Błąd czujnika temperatury wlotu powietrza w wężownicy jednostki wewnętrznej Błąd czujnika temperatury wylotu powietrza w wężownicy jednostki wewnętrznej Błąd pompy wewnętrznej Błąd wewnętrznego wentylatora PG Błąd dwukierunkowego silnika synchronicznego Kod A8 A9 AA AC AE AH AJ Błąd EEPROM Opis Błąd komunikacji jednostki wewnętrznej z zewnętrzną Błąd komunikacji jednostki wewn. ze sterownikiem przewodowym Błąd jednostki centralnej Odmienne tryby pracy Konflikt adresu jednostki wewnętrznej Zbyt duża moc jednostki wewnętrznej Usterki: 1.Sterownik przewodowy pokazuje kod usterki za pomocą dwóch znaków, Pierwsza cyfra odnosi się do danych z kolumny B, a drugi symbol ˇ0~Fˇ do danych z odpowiedniego rzędu. 2.Panel zdalnego sterowania wykorzystuje trzy wskaźniki. Kontrolka zasilania i kontrolka programatora odnoszą się odpowiednio do rzędu ˇ9ˇ i kolumny ˇBˇ. Migające kontrolki odnoszą się do symboli ˇ0~Fˇ. Szczegóły pokazano poniżej: 12 1

FAN. Mode Power Speed MODE SWING

FAN. Mode Power Speed MODE SWING Pilot zdalnego sterowania Sterowanie przewodowe Instrukcja obsługi FAN Mode Power Speed MODE SWING Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z zawartymi w niej zasadami Proszę

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych typu split 1 Ścienne: ON/OFF: MSR1-09HRN1-QC2 MSR1-12HRN1-QC2 MSR1-18HRN1-QB8 MSR1-24HRN1-QB8W INVERTER: MSR1-09HRDN1-QC2 MSR1-12HRDN1-QC2 MSR1-18HRDN1-QC2

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje Pilot i jego funkcje PL POLSKI 1. Przycisk wyboru trybu Za każdym naciśnięciem tego przycisku wybierany jest tryb pracy zgodnie z następującą sekwencją: AUTO, CHŁODZENIE, SUSZENIE, OGRZEWANIE (niedostępne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi sterownika dotykowego Wygląd i przyciski sterownika Rys.1 Sterownik dotykowy 1 Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI SPLIT - ścienne ON/OFF: KSR1-09HRN KSR1-12HRN KSR1-18HRN KSR1-24HRN SPLIT - ścienne INVERTER: KSR1-09HRD KSR1-12HRD KSR1-18HRD KSR1-24HRD SPLIT - Multi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex. INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY RT12 RT18 RT24 RT36 RT48 RT60 Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.com/ KLIMATYZATOR PRZYPODŁOGOWO PODSUFITOWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA WYŚWIETLACZ DZIAŁANIA Wyświetla bieżące ustawienia. Przycisk WYŚWIETLACZA Naciśnij ten przycisk jeden raz, by wstrzymać wyświetlanie przez zespół wewnątrz pomieszczenia, naciśnij

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 UWAGA! Nawilżacz ultradźwiękowy nie nadaje się do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi bądź umysłowymi,

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA......2 SPECYFIKACJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA.....3 FUNKCJE PRACY....4 IKONY NA WYŚWIETLACZU...6 PRZYCISKI FUNKCYJNE........7

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo)

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) th-tune Terminal wewnętrzny (pokojowy) Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) 1 Informacje ogólne Th-Tune współpracuje z pompami ciepła Ecoforest ecogeo w celu dokładnego zarządzania temperaturą

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LECCO, GARDA, (PL /2)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LECCO, GARDA, (PL /2) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LECCO, GARDA, (PL 04306753/2) TRYBY PRACY OKAPU Okap może działać zarówno jako pochłaniacz, jak i wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL 04308079) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL 04308252) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP www.kernau.com 2 Parametry techniczne Wydajność Napięcie znamionowe Moc ogólna Moc żarówek Wylot powietrza 520m³/h 230V-50Hz 180 W 2x35W (Max

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Włączenie pilota zdalnego sterowania po raz pierwszy lub odłączenie baterii Krok 1 - Wyłączyć urządzenie, przyciskiem panelu (lampka ON wyłączona). Krok 2 - Przycisnąć przez

Bardziej szczegółowo

Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A 12/24V 6/6A Nr produktu

Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A 12/24V 6/6A Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A 12/24V 6/6A Nr produktu 000111182 Strona 1 z 6 Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A b/n 111199 12/24V 6/6A b/n 111182 CE Z automatycznym

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA!

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA! Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL 04307665) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent FRAL S.r.l. www.fral.it Importer UNI-LUX Sp. z o.o. www.uni-lux.pl 1 INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA 1. Proszę uważnie przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO Model: KA1VA DOM BIANCO Sp z o.o. 05-090 Raszyn, Al. Krakowska 5 tel. 022/720 11 98, 720 11 99 fax. 022/720 06 88 SPIS TREŚCI: STRONY: 1. REKOMENDACJE I ZALECENIA

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

SINCLAIR Instrukcja obsługi klimatyzatora ASD 09,12,18,24,36, 41,60 A

SINCLAIR Instrukcja obsługi klimatyzatora ASD 09,12,18,24,36, 41,60 A SINCLAIR Instrukcja obsługi klimatyzatora ASD 09,12,18,24,36, 41,60 A 1 SPIS TREŚCI WSKAZÓWKI URUCHOMIENIA KLIMATYZATORA Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...3 Włączanie i wyłączanie jednostki...4 Nastawianie

Bardziej szczegółowo

KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA

KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA Kurtyna powietrzna została zaprojektowana aby umożliwić odseparowanie powietrza znajdującego się wewnątrz pomieszczenia od powietrza zewnętrznego, głównie przy otwartych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI!!! CAS POLSKA Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka.

1. UWAGI!!! CAS POLSKA Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka. 1. UWAGI!!! Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka. 1. Sprawdzić stabilność i poprawność zamocowania wagi 2. Nie wystawiać

Bardziej szczegółowo

System zdalnego sterowania

System zdalnego sterowania System zdalnego sterowania Instrukcja obsługi Nr produktu: 225067 Wersja: 02/03 System zdalnego sterowania Pro 40, 60, 90 System wtykowy JR Produkt nr 22 50 62, 22 50 67, 22 50 71 System wtykowy Futaba

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329022 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWA CZĘŚCI... 1 PRZYGOTOWANIE... 2 PRACA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D

Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D Dziękujemy Państwu za zakup zasilacza KORAD Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL 04307183) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego sejfu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

DDWszechstronny i prosty montaż. DDEfektywny proces chłodzenia i grzania AGYF09LA AGYF12LA AGYF14LA. Montaż we wnęce. Montaż w ścianie Grzanie

DDWszechstronny i prosty montaż. DDEfektywny proces chłodzenia i grzania AGYF09LA AGYF12LA AGYF14LA. Montaż we wnęce. Montaż w ścianie Grzanie DDWszechstronny i prosty montaż DDEfektywny proces chłodzenia i grzania W zależności od stopnia zaawansowania budowy i wyposażania pomieszczenia, jednostka wewnętrzna może być tak zainstalowana, aby była

Bardziej szczegółowo

APY-09CL. Klimatyzator przenośny. Instrukcja obsługi

APY-09CL. Klimatyzator przenośny. Instrukcja obsługi APY-09CL Klimatyzator przenośny Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości klimatyzatora. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną. Modele: RM-3512-S/Y

KARTA KATALOGOWA. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną. Modele: RM-3512-S/Y KARTA KATALOGOWA Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną Modele: RM-3512-S/Y www.ferono.com info@ferono.com Wprowadzenie Kurtyna powietrzna montowana jest przy wejściach w supermarketach, teatrach, halach,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo