HYDROIZOLACJE HYDROIZOLACJA OD STRONY NEGATYWNEJ NA MUR I BETON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HYDROIZOLACJE HYDROIZOLACJA OD STRONY NEGATYWNEJ NA MUR I BETON"

Transkrypt

1 HYDROIZOLACJE HYDROIZOLACJA OD STRONY NEGATYWNEJ NA MUR I BETON

2 Kiedy występuje parcie wody od strony negatywnej? Typowy przypadek parcia negatywnego wody występuje, gdy woda przedostaje się przez ściany piwnicy od strony gruntu, a hydroizolacja znajduje się wewnątrz pomieszczenia. Generalnie parcie wody od strony negatywnej oznacza, że warstwa hydroizolacji stosowana jest po stronie elementu konstrukcji znajdującego się po przeciwnej stronie bezpośredniego działania wody. Zabezpieczenie od negatywnego parcia wody jest bardziej skomplikowane niż ochrona od działania pozytywnego wody, gdyż w przypadku strony negatywnej penetruje ona poprzez element konstrukcji za materiał izolacyjny próbując odspoić go od podłoża. Ważne: Jeśli jest to możliwe, materiał uszczelniający powinien być aplikowany od strony pozytywnej konstrukcji. Gdy nie ma dostępu od strony pozytywnej, należy wykonać izolację od strony negatywnej. KÖSTER NB 1 Przykłady negatywnego działania wody na konstrukcję: wewnątrz piwnic na zewnątrz zbiorników wodnych lub silosów wewnątrz szybów windowych wewnątrz tuneli przeciekające strony ścian oporowych część sufitowa przeciekających stropów Beton Wyoblenie Piwnice często nie są dostępne z zewnątrz, dlatego mogą być uszczelnione od wewnątrz (od strony negatywnej). Wypełnione zbiorniki wodne nie są dostępne od wewnątrz, aby wykonać warstwę hydroizolacji. Żeby nie wyłączać zbiornika z użytkowania, konieczne jest wykonanie hydroizolacji z zewnątrz (od strony negatywnej).

3 Dlaczego właśnie systemy hydroizolacyjne KÖSTER? Woda, która penetruje poprzez elementy konstrukcji i ma kontakt z warstwą hydroizolacji od strony negatywnej, zawsze próbuje odspoić materiał izolacyjny od podłoża. Pod wpływem ciśnienia wody kryształy soli formują się w kapilarach wypełniając przestrzenie pomiędzy hydroizolacją i podłożem. Z tego też powodu elastyczna powłoka często ulega odspojeniu i odpada po pewnym czasie. Mikrozaprawa uszczelniająca KÖSTER NB I przeznaczona jest do hydroizolacji mineralnych podłoży murowanych czy betonowych, nawet od strony negatywnej. Produkt zawiera czynnik reagujący z wilgocią i składnikami podłoża tworząc kryształy, które penetrują w pory i kapilary podłoża. Mikrozaprawa uszczelniająca KÖSTER NB I penetruje w podłoże stając się jego integralną częścią, zabezpieczając tym samym podłoże przed działaniem wody, a jednocześnie czyni je otwartym dyfuzyjnie. Materiał posiada trwałość porównywalną z trwałością konstrukcji. Mikrozaprawa uszczelniająca KÖSTER NB I nie ulega odspajaniu od podłoża czyniąc je trwale wodoszczelnym. Mikrozaprawa uszczelniająca (Szlam uszczelniający) Mikrozaprawa uszczelniająca KÖSTER NB I staje się integralną częścią konstrukcji Obraz z mikroskopu elektronowego: jasne obszary składniki o utajonych właściwościach hydraulicznych, które penetrują w pory podłoża krystalizując do postaci ciała stałego wypełniającego pory materiału budowlanego Ważne: Mikrozaprawa uszczelniająca KÖSTER NB I jest odporna na ciśnienie wody do 13 bar (130 metrów słupa wody) po stronie negatywnej Mikrozaprawa uszczelniająca KÖSTER NB I nie zawiera chlorków, dlatego nie działa agresywnie na pręty zbrojeniowe Mikrozaprawa uszczelniająca KÖSTER NB I nie wymaga wilgoci do krystalizacji Mikrozaprawa uszczelniająca KÖSTER NB I sprawdza się również na porowatym podłożu Hydroizolacja od strony negatywnej 2 3

4 Jak zabezpieczyć konstrukcję przed parciem wody od strony negatywnej? Aby hydroizolacja działała właściwie, produkt uszczelniający powinien posiadać następujące właściwości: Produkt uszczelniający powinien być na bazie mineralnej, podobnie jak cegła czy beton materiał stanie się integralną częścią podłoża. Materiał hydroizolacyjny powinien penetrować w podłoże na pewną głębokość, tak aby nie mógł ulec odspojeniu. Materiał powinien być otwarty dyfuzyjnie, żeby para wodna mogła penetrować poprzez utwardzoną powłokę hydroizolacji. Produkt nie powinien zawierać chlorków, aby nie powodować korozji stali zbrojeniowej. Materiał powinien być odporny na wysokie ciśnienie wody od strony negatywnej. Produkt powinien być łatwy w aplikacji. Materiał powinien posiadać właściwości samouszczelniające, aby zabezpieczać przed przeciekami z rys o małej rozwartości. Mikrozaprawa uszczelniająca KÖSTER NB I posiada wszystkie wymienione właściwości i może być stosowana jako zabezpieczenie przeciw wilgoci, wodzie wywierającej i niewywierającej ciśnienia. KÖSTER NB I jest wodoszczelną mikrozaprawą uszczelniającą na bazie mineralnej, zawiera składniki krystalizujące i uszczelniające kapilary. Mikrozaprawa uszczelniająca KÖSTER NB I posiada doskonałą odporność na ścieranie i ciśnienie wody jak również wysoką odporność na działanie szerokiej gamy substancji chemicznych. Mikrozaprawa uszczelniająca KÖSTER NB I nadaje się również do stosowania jako hydroizolacja zbiorników wody pitnej (Atest PZH HK/B/0085/01/2005). Aplikacja materiału Podłoże mineralne powinno być czyste, nośne i wolne od tłuszczu, zaolejeń oraz luźnych cząstek. Przed nakładaniem szlamu podłoże należy zwilżyć, stojąca woda musi być usunięta. Chłonne i zanieczyszczone solami podłoża należy zagruntować preparatem KÖSTER Polysil TG 500. Mikrozaprawę uszczelniającą KÖSTER NB I należy mieszać z wodą przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Materiał nakłada się w co najmniej dwóch warstwach za pomocą szczotki lub natryskiem. Podczas aplikacji oraz po 24 godzinach od nakładania należy unikać ujemnych temperatur i działania silnego wiatru. Worek 25 kg mikrozaprawy uszczelniającej KÖSTER NB I należy wymieszać z 8 l wody zarobowej. Aby zwiększyć elastyczność i przyczepność mikrozaprawy uszczelniającej do podłoża można wymieszać składnik proszkowy z 6 l wody zarobowej i 2 l emulsji KÖSTER SB lub z płynem zarobowym KÖSTER NB I Flex. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie KÖSTER Polysil TG 500 Mikrozaprawa Mikrozaprawa KÖSTER Polysil TG 500 uszczelniająca KÖSTER uszczelniająca KÖSTER NB I, 1. warstwa NB I, 2. warstwa Mikrozaprawa uszczelniająca KÖSTER NB I może być nakładana za pomocą szczotki lub może być natryskiwana na podłoże np. za pomocą pompy do natrysku KÖSTER Variojet FU-KB.

5 Co jeśli występują aktywne przecieki? Trudna sytuacja: hydroizolacja od strony negatywnej przeciw napierającej wodzie. Standardowo materiały na bazie cementu mają czas wiązania przynajmniej kilka godzin. W przypadku aktywnych przecieków materiały te zostaną wymyte. Należy wtedy zastosować system KÖSTER KD składający się z następujących składników: mikrozaprawa uszczelniająca KD 1, proszek Blitzpulver KD 2, płyn utwardzający KD 3. Proszek Blitzpulver jest silnie reagującym proszkiem o bardzo krótkim czasie wiązania. Blitzpulver po wtarciu w miejsce przecieku zatrzymuje wypływanie wody w przeciągu kilku sekund. KD 1, która jest krystalizującą mikrozaprawą uszczelniającą jest nakładana razem z proszkiem KD 2 Blitzpulver i płynem utwardzającym KD 3. Płyn KD 3 penetruje głęboko w podłoże tworząc nierozpuszczalne związki. W ten sposób wypełnia pory i poprzez ciągły proces krystalizacji trwale zatrzymuje wypływ wody. Aplikacja materiału Uszczelnienie na szybko Należy uformować okrągłą porcję proszku Blitzpulver, przycisnąć w miejscu przecieku i przytrzymać, aż do powstrzymania przecieku. Szczelne w kilka sekund Aktywny wyciek wody jest uszczelniony trwale po aplikacji proszku KÖSTER KD 2 Blitzpulver. Uszczelnianie powierzchni Po zatrzymaniu przecieku, otaczająca powierzchnia musi zostać uszczelniona: Należy rozrobić z wodą tyle mikrozaprawy uszczelniającej KÖSTER KD 1, ile można wykorzystać w ciągu 10 minut. Nanieść mikrozaprawę uszczelniającą na podłoże za pomocą pędzla. Następnie należy wetrzeć dłonią proszek KÖSTER KD 2 Blitzpulver na świeżo nałożoną warstwę szlamu, aż powierzchnia będzie sucha. Nie zachowując przerwy nanieść na powierzchnię płyn utwardzający KÖSTER KD 3 za pomocą czystego pędzla. Natychmiast oraz po ok. 30 minutach powtórzyć krok pierwszy nanieść mikrozaprawę uszczelniającą. Maksymalna grubość warstwy uszczelnienia nie powinna przekraczać 4 mm. KÖSTER KD 1 KÖSTER KD 2 KÖSTER KD 3 KÖSTER KD 1 KÖSTER KD 1 Hydroizolacja od strony negatywnej 4 5

6 Jak postępować z zasolonymi podłożami? Wszystkie mineralne podłoża zawierają pewien procent soli. W przypadku wyższego stężenia soli w środowisku może stać się ona problemem, z taką sytuacją mamy do czynienia np. w przypadku budynków rolniczych czy nadmorskich. Sole rozpuszczalne w wodzie mogą być transportowane poprzez kapilary wewnątrz materiału budowlanego. Podczas gdy woda ulega wyparowaniu, sole krystalizują głównie w porach znajdujących się blisko powierzchni materiału budowlanego znacznie zwiększając swoją objętość. Podczas tworzenia kryształów ciśnienie krystalizacyjne może być tak duże, że może dojść do zniszczenia materiału budowlanego. Materiał traci swoją wytrzymałość mechaniczną i staje się kruchy, powierzchnia materiału ulega zniszczeniu. Typowym objawem zanieczyszczenia solami jest pojawienie się wykwitów solnych (biały nalot na powierzchni muru lub betonu). Często sole są podciągane kapilarnie arnie z gruntu powodując zawilgocenie materiału ału budowlanego. Po jakimś czasie farby lub tynki zostają odspojone od podłoża poprzez ciśnienie krystalizacyjne. W celu odrestaurowania zanieczyszczonych solami podłoży, KÖSTER oferuje następujące produkty: KÖSTER Polysil TG 500 oraz tynk renowacyjny KÖSTER Sanierputz. KÖSTER Polysil TG 500 jest płynem o niskiej lepkości na bazie polimerowokrzemianowej. Po rozprowadzeniu na podłożu natryskiem preparat KÖSTER Polysil TG 500 penetruje w kapilary. Redukuje on objętość porów, zmniejszając tym samym ryzyko powtórnego pojawienia się wykwitów solnych. Wzmacnia chemiczną i mechaniczną odporność mineralnych materiałów budowlanych. Ilustracje pokazują co dzieje się w kapilarach po aplikacji KÖSTER Polysil TG 500. Kolorem szarym zaznaczone są obszary porów impregnowane krzemianami. Sole pokazane są jako białe wielokąty zamknięte w strefie kapilarnej. KÖSTER Polysil TG 500 zawiera składnik polimerowy, który otacza kryształy soli i ogranicza ich ruchliwość. KÖSTER Polysil TG 500 Typowe zniszczenia spowodowane wane przez wykwity solne. Ściany wewnętrzne tych budynków zostały odrestaurowane tynkiem renowacyjnym KÖSTER Sanierputz II

7 Tynki renowacyjne KÖSTER Sanierputz są nakładane, aby utworzyć na powierzchni ściany wysokoporowatą, paroprzepuszczalną warstwę. Pory w tynku renowacyjnym KÖSTER umożliwiają krystalizację soli w porach tynku, dzięki czemu powstawanie wykwitów solnych zostaje zatrzymane. Dzięki odpowiedniej mikrostrukturze tynków renowacyjnych KÖSTER Sanierputz, zawilgocone ściany zostają osuszone. Tynk renowacyjny może absorbować parę wodną, dzięki czemu ściany mogą oddychać. W ten sposób tynk renowacyjny KÖSTER umożliwia uzyskanie komfortowego i zdrowego klimatu w pomieszczeniu. Tynk renowacyjny KÖSTER Sanierputz Tynk renowacyjny KÖSTER Sanierputz. Krystalizacja soli wewnątrz porów tynku renowacyjnego KÖSTER zapobiega powstawaniu uszkodzeń od rosnących kryształów soli Aplikacja produktu Należy usunąć stare tynki. Ubytki w podłożu należy uzupełnić zaprawą KÖSTER Sperrmortel. Nałożyć KÖSTER Polysil TG 500 na powierzchnię za pomocą natrysku zablokuje to działanie soli i wzmocni podłoże. Nałożyć obrzutkę renowacyjną KÖSTER, aby zapewnić lepszą przyczepność tynku renowacyjnego do podłoża. Dodać 1 kg KÖSTER SB Haftemulsion do wody zarobowej. Nakładać tynk renowacyjny KÖSTER Sanierputz za pomocą kielni lub przy użyciu pompy do natrysku KÖSTER Variojet FU-KB. Po ok. 60 minutach wygładzić powierzchnię. Hydroizolacja od strony negatywnej 6 7

8 Karty techniczne KÖSTER NB I Mikrozaprawa uszczelniająca Krystalizujący, wodoszczelny produkt do hydroizolacji od strony pozytywnej i negatywnej. Dane Techniczne Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) > 20 N/mm 2 Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) > 5 N/mm 2 Przyczepność do podłoża > 1,5 N/mm 2 Odporność na działanie wody pod ciśnieniem (od strony pozytywnej) do 13 bar Współczynnik oporu dyfuzyjnego: 60 Czas obróbki: ok. 2 godziny Możliwość wchodzenia po ok. 2 dniach Pełne obciążenie po ok. 2 tygodniach Polysil TG 500 Utwardzacz do mikrozaprawy uszczelniającej, preparat blokujący działanie soli Dane Techniczne Temperatura stosowania: min. +5 o C Gęstość: 1,03 g/cm 3 Powierzchnia: przezroczysta, lekko klejąca Wydłużenie przy zerwaniu: ok 500% Aplikacja następnej warstwy: - po 30 minutach: materiały na bazie cementu - po co najmniej 24 godzinach: farby akrylowe i silikatowe Zużycie Zabezpieczenie przed parciem od strony pozytywnej: min. 1,5 kg/m 2 (1 warstwa), max. 4,0 kg/m 2 (2-3 warstwy) Zabezpieczenie przed parciem od strony negatywnej: min. 3,0 kg/m 2 (2 warstwy) Zużycie Jako grunt głębokopenetrujący: ok g/m 2 Jako utwardzacz d o szlamów: ok g/m 2 Dodatkowo dostępne produkty Biała mikrozaprawa uszczelniająca KÖSTER NB II Szybkowiążąca mikrozaprawa uszczelniająca KÖSTER NB I Mikrozaprawa uszczelniająca NB I BG część systemu BG do uszczelniania zbiorników fermentowni i podobnych zastosowań Istotne właściwości produktu: Mikrozaprawa uszczelniająca KÖSTER NB I Spełnia wymagania Niemieckiego Związku Gazu i Wody, raport nr W270 Odporny na działanie chlorków i siarczków Odporność na ciśnienie wody od strony negatywnej do 13 bar (130 m słupa wody) Zdolność do samodzielnego uszczelniania niewielkich przecieków Zawiera składniki krystalizujące Przekrywa mikrorysy Odporny na zamrażanie/odmrażanie Dopuszczony do stosowania w zbiornikach wody pitnej (Atest PZH nr HK/B/0085/01/2005)

9 Karty techniczne System uszczelniania KÖSTER KD System uszczelniania od strony negatywnej przeciw aktywnym przeciekom Dane Techniczne Mikrozaprawa uszczelniająca KÖSTER KD 1: czas wiązania (+20 o C, 65% wilgotność względna) ok. 15 min Proszek KÖSTER KD 2 Blitzpulver: czas wiązania (+20 o C, 65% wilgotności względnej podczas uszczelnienia miejsc przecieków) ok. 10 sekund Płyn utwardzający KÖSTER KD 3: czas reakcji (+20 o C, 65% wilgotność względna) 2-3 godziny System uszczelniający KÖSTER KD: odporność na działanie wody pod ciśnieniem do 7 bar (od strony negatywnej) Zużycie Mikrozaprawa uszczelniająca KÖSTER KD 1: ok. 1,5 2,5 kg/m 2 Proszek KÖSTER KD 2 Blitzpulver: ok. 1,0 2,0 kg/m 2 Płyn utwardzający KÖSTER KD 3: ok. 0,5 kg/m 2 Tynk renowacyjny KÖSTER Sanierputz II biały Szerokoporowy, odporny na działanie soli tynk renowacyjny Dane Techniczne Gęstość świeżej zaprawy: 1,3 kg/dm 3 Zawartość (porów w świeżej zaprawie): 34% objętościowo Wytrzymałość na ściskanie > 2,5 N/mm 2 Wytrzymałość na zginanie > 1,4 N/mm 2 Porowatość ok. 41% objętościowo Początek wiązania po ok. 3 godzinach Zużycie ok. 12 kg/m 2 na warstwę tynku o grubości 1 cm Dodatkowo dostępne produkty Tynk renowacyjny KÖSTER Sanierputz I szary Tynk renowacyjny KÖSTER Sanierputz E Tynk renowacyjny KÖSTER Sanierputz II szybki i lekki Tynk renowacyjny szybkowiążący KÖSTER Sanierputz II Istotne właściwości produktu: System uszczelniający KÖSTER KD Szybka wodoszczelność przeciw wodzie pod ciśnieniem i aktywnym przeciekom Odporność na działanie chlorków i siarczków Certyfikat LAW Engineering, może być stosowany jako ochrona przed parciem wody od strony negatywnej do 18 bar Hydroizolacja od strony negatywnej 8 9

10 Jak uszczelniać dylatacje, pęknięcia i rysy? Kiedy przeprowadza się prace hydroizolacyjne, połączenia ściana/podłoga, pęknięcia, rysy i dylatacje są obszarami, które wymagają szczególnej uwagi. Te szczególne miejsca muszą być odpowiednio traktowane podczas wykonywania hydroizolacji. Często wymagane są odpowiednie materiały i sposoby aplikacji w celu zachowania trwałej wodoszczelności. Na przykład: w połączeniach ściana/podłoga konieczne jest zastosowanie wyobleń; rysy i pęknięcia powinny być wypełnione elastycznie lub na sztywno zależnie od wymagań części konstrukcji. KÖSTER posiada szeroki zakres materiałów, akcesoriów i sprzętu do iniekcji rys oraz wypełniania dylatacji, np. masa uszczelniająca KÖSTER FS-V lub FS-H, systemy iniekcyjne KÖSTER KB-PUR oraz masa uszczelniająca KÖSTER KB-Flex 200. Więcej informacji znajdą Państwo w katalogu Zielone Strony Uszczelnień oraz kontaktując się z Naszym Działem Technicznym. KB-PUR 2 IN 1 Pasta uszczelniająca KB-Flex 200 Masa uszczelniająca FS Fugenspachtel

11 Możliwość stosowania produktów KÖSTER 1. Zewnętrzna hydroizolacja piwnic 2. Wewnętrzna hydroizolacja piwnic 3. Izolacja pozioma 4. Iniekcja z wykorzystaniem węży iniekcyjnych 5. Naprawa i zabezpieczenie betonu 6. Uszczelnienie dylatacji 8. Powłoki posadzkowe 9. Ochrona fasad budynku 10. Izolacja balkonów i tarasów 11. Hydroizolacja dachów 12. Hydroizolacja zbiorników na wodę 13. Specjalne zastosowania hydroizolacji 7. Izolacja łazienek i pomieszczeń mokrych KÖSTER BAUCHEMIE AG opracowuje, produkuje i dostarcza szeroką gamę materiałów chemii budowlanej do hydroizolacji budowli i naprawy betonu. Firma KÖSTER BAUCHEMIE AG założona została w 1982 roku, w Niemczech. Obecnie Grupa KÖSTER skupia 24 firmy działające w ponad 45 krajach. Nasza polityka polega na oferowaniu produktów o najwyższej jakości, trwałości i parametrach. Hydroizolacja od strony negatywnej 10 11

12 Doradcy techniczni KOESTER Polska Sp. z o.o. Katowice Kraków , Olsztyn Poznań Warszawa Wrocław Skontaktuj się z nami: HYDROIZOLACJE KOESTER Polska Sp. z o.o. ul. Dobrego Pasterza Kraków tel.: , ; fax: www. koester.pl,

SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH. Skuteczna walka z solami i zawilgoceniem

SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH. Skuteczna walka z solami i zawilgoceniem SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH Skuteczna walka z solami i zawilgoceniem Od ponad 60-u lat Kompetencja made in Germany SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH REMMERS Genialny pomysł i jego realizacja Zadaniem systemów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna Strona 1/5

Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Charakterystyka Funkcja Obróbka Zakres stosowania Dane techniczne Grupa produktów Podstawowe składniki Parametry Hydrofobizowana Dobra przyczepność do podłoża Odporność

Bardziej szczegółowo

HYDROIZOLACJE. HyDroizolacja. pomieszczeń mokrych

HYDROIZOLACJE. HyDroizolacja. pomieszczeń mokrych HYDROIZOLACJE HyDroizolacja pomieszczeń mokrych Hydroizolacja pod płytkami Zastosowanie systemowej hydroizolacji jest koniecznością, gdy chcemy długo i w pełni użytkować pomieszczenia mokre jak np. łazienki,

Bardziej szczegółowo

Szybki sposób na piękne ściany

Szybki sposób na piękne ściany BOTAMENT RENOVATION Szybki sposób na piękne ściany Inteligentny system tynków regulujących wilgotność Materiały budowlane dla fachowców Przyczyny i skutki Zawilgocenia murów Długotrwałe zawilgocenie murów

Bardziej szczegółowo

Knauf buduje. zaufanie. Systemy budowlane 02/2009. Knauf Gładź gipsowa. Systemy budowlane. Knauf Bauprodukte

Knauf buduje. zaufanie. Systemy budowlane 02/2009. Knauf Gładź gipsowa. Systemy budowlane. Knauf Bauprodukte Systemy budowlane 02/2009 Knauf Gładź gipsowa Systemy budowlane 02/2009 Systemy budowlane Knauf Bauprodukte 1 Knauf buduje Jesteśmy producentem profesjonalnych materiałów z sektora chemii budowlanej. Nasze

Bardziej szczegółowo

CR 90 Crystaliser. Potrójna ochrona przed wodą

CR 90 Crystaliser. Potrójna ochrona przed wodą CR 90 Crystaliser Potrójna ochrona przed wodą 1. Powłoka uszczelniająca 2. Proces krystalizacji blokowanie przenikania wody 3. Uszczelnianie mikrorys w betonie CR 90 Crystaliser Potrójna ochrona przed

Bardziej szczegółowo

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Strona 1 KARTA TECHNICZNA PRODUKTU TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Zakres stosowania: Tynk Silikonowo Silikatowy jest przeznaczony do wykonywania wyprawy wierzchniej w systemie ociepleń Termodek

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON M

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON M Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka przy realizacji projektu:..................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON SYSTEM Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka przy realizacji projektu:.........................................................................................

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 TYNK AKRYLOWY WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE : Łatwo obrabialny, elastyczny Odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne Zmywalny, hydrofobowy Posiada zdolności dyfuzyjne Zabezpieczony

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 01.04 ROBOTY IZOLACYJNE Numery pozycji CPV Roboty izolacyjne-45320000-6 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU Strona 1 z 5 Zakres stosowania Główne zalety produktu Silikatowo-silikonowa masa tynkarska służy do wykonywania ochronno-dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej w systemie ociepleń Akrys 3000 ze styropianem i

Bardziej szczegółowo

Dodatek do betonu w proszku na bazie cementu i specjalnych chemikaliów do uszczelnienia betonu za pomocą głębokiej krystalizacji

Dodatek do betonu w proszku na bazie cementu i specjalnych chemikaliów do uszczelnienia betonu za pomocą głębokiej krystalizacji CEMIX Sp. z o.o. e-mail: cemix@cemix.com.pl tel/fax 0048 32 233 45 07 tel/fax 0048 32 270 03 03 tel/fax 0048 25 758 9242 Renocem Krystop Mix Dodatek do betonu w proszku na bazie cementu i specjalnych chemikaliów

Bardziej szczegółowo

Systemy budowlane Knauf Bauprodukte

Systemy budowlane Knauf Bauprodukte Knauf Bauprodukte 2010 Knauf buduje Nasze produkty i usługi opracowujemy zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Klienta, jego wymaganiami i oczekiwaniami korzystając z wieloletniego doświadczenia całej Grupy

Bardziej szczegółowo

system uszczelniający FERMACELL

system uszczelniający FERMACELL FERMACELL wytyczne dla wykonawców: system uszczelniający FERMACELL Wymagania przeciwwilgociowe/ Obszary zastosowania. Płaszczyzna uszczelnienia z normowymi taśmami uszczelniającymi leży pod płytkami. W

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

zewnętrzna hydroizolacja Fundamentów

zewnętrzna hydroizolacja Fundamentów HYDROIZOLACJE zewnętrzna hydroizolacja Fundamentów Spis treści Spis treści 2 Hydroizolacja zewnętrzna budynków 3 Czym jest hydroizolacja od strony pozytywnej? 3 Systemowe rozwiązania hydroizolacji KÖSTER

Bardziej szczegółowo

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE Techniki dekoracji powierzchni MIKROCEMENT RODADECK SF RODADECK SF jest to dwuskładnikowy produkt na bazie spoiw hydraulicznych, żywic syntetycznych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoColl KM

Instrukcja Techniczna StoColl KM Mineralna, elastyczna zaprawa do przyklejania płytek ceramicznych, klinkierowych, kamienia naturalnego oraz mozaiki szklanej Charakterystyka Zastosowanie na zewnątrz i wewnątrz zaprawa klejowa (elastyczna)

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU HYDROIZOLACJA BALKONÓW I TARASÓW HYDROIZOLACJA BALKONÓW I TARASÓW Tarasy i balkony, naleŝą do tych części budynku, które naraŝone są

Bardziej szczegółowo

USZCZELNIANIE TO NASZA SPECJALNOŚĆ

USZCZELNIANIE TO NASZA SPECJALNOŚĆ HYDROIZOLACJE USZCZELNIANIE TO NASZA SPECJALNOŚĆ wydanie 06.2012 PROGRAM PRODUKCJI KOESTER POLSKA Hydroizolacja zewnętrzna budynków - powłokowe masy bitumiczne 1. Masy bitumiczne do hydroizolacji budynków

Bardziej szczegółowo

2 3

2 3 1 2 3 4 5 6 7 Dodatki 8 9 10 11 DACH Produkt Zużycie Opakowanie Art.-Nr. System uszczelniania ścian fundamentowych (od wewnątrz) składa się z trzech produktów. Zastosowanie systemu BORNIT -KAS (Kellerabdichtungssystem)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac do wykonania naprawy słupów nośnych płaszcza chłodni kominowych

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac do wykonania naprawy słupów nośnych płaszcza chłodni kominowych Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac do wykonania naprawy nośnych płaszcza chłodni kominowych 1. Odkucie odspojonych i skorodowanych części, rozkucie rys i pęknięć. 2. Oczyszczenie odsłoniętego zbrojenia

Bardziej szczegółowo

IV. KONSTRUKCJE - INSTALACJE IV.3. Zaprawa VERMIPLASTER

IV. KONSTRUKCJE - INSTALACJE IV.3. Zaprawa VERMIPLASTER VERMIPLASTER IV. KONSTRUKCJE - INSTALACJE IV.3. Zaprawa VERMIPLASTER do zabezpieczeń konstrukcji stalowych Zaprawa ogniochronna VERMIPLASTER jest nietoksyczną mieszanką na bazie gipsu, wermikulitu, perlitu

Bardziej szczegółowo

Eurokalmatron ZESTAWY OCHRONNO NAPRAWCZE KONSTRUKCJI BETONOWYCH

Eurokalmatron ZESTAWY OCHRONNO NAPRAWCZE KONSTRUKCJI BETONOWYCH Eurokalmatron JEST TO: Eurokalmatron ZESTAWY OCHRONNO NAPRAWCZE KONSTRUKCJI BETONOWYCH materiał na bazie cementu o działaniu kapilarnym, zapewniający wodoszczelność betonu, zapraw cementowopiaskowych i

Bardziej szczegółowo

Przeciekające żelbetowe zbiorniki wody pitnej

Przeciekające żelbetowe zbiorniki wody pitnej Przeciekające żelbetowe zbiorniki wody pitnej strona 1 Przeciekające żelbetowe zbiorniki wody pitnej Duża i z tradycjami firma budująca dla przemysłu, po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania dwóch żelbetowych

Bardziej szczegółowo

1. Nie należy stosować masy uszczelniającej, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5 C.

1. Nie należy stosować masy uszczelniającej, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5 C. OPIS PRODUKTU Ogniochronna masa akrylowa skutecznie wypełnia szczeliny wokół rur i kabli w przejściach instalacyjnych, szczelinach i dylatacjach w przegrodach wykonanych z płyt G/K, cegły, betonu, żelbetu.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory uŝytkowe obiektu, jego trwałość jak równieŝ na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Tynk mozaikowy karta kolorów

Tynk mozaikowy karta kolorów Tynk mozaikowy karta kolorów TYLKO DLA ProFESJONALISTÓW 2 1,5 mm 1,5 mm M-1502 M-1516 M-1530 M-1544 M-1558 M-1572 M-1586 M-1600 M-1504 M-1518 M-1532 M-1546 M-1560 M-1574 M-1588 M-1602 M-1506 M-1520 M-1534

Bardziej szczegółowo

JEST TYLKO JEDNA TAKA HYDROIZOLACJA!

JEST TYLKO JEDNA TAKA HYDROIZOLACJA! REWOLUCYJNA RECEPTURA JEST TYLKO JEDNA TAKA HYDROIZOLACJA! Nowy Remmers Multi-Baudicht 2K CAŁKOWITE WYSCHNIĘCIE 2 HYDROIZOLACJA TYPU wszystko-w-jednym MULTI-BAUDICHT 2K CHRONI ZAWSZE! Zastosowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Kiesol. Instrukcja Techniczna Numer artykułu 1810

Kiesol. Instrukcja Techniczna Numer artykułu 1810 Strona 1 z 5 Właściwości produktu Kiesol jest płynnym, złożonym produktem zawierającym hydrofobowe związki kwasu krzemowego. Wgłębne uszczelnienie wilgotnego muru w wyniku hydrofobizacji i zwężenia kapilar.

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU Strona 1 z 5 Zakres stosowania Elastyczny podkład pod Nanotech Fasada - element systemu Nanotech Fasada - przeznaczony do dekoracji i ochrony nowych budynków lub renowacji istniejących powłok. W systemie

Bardziej szczegółowo

Wilgoć - czynnik oddziaływujący na budynek

Wilgoć - czynnik oddziaływujący na budynek Wilgoć - czynnik oddziaływujący na budynek Tylko niektóre czynniki oddziałujące na budynek mogą stwarzać równie intensywne i istotne dla jego prawidłowego funkcjonowania zagrożenie jak wilgoć w różnych

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU Strona 1 z 5 Zakres stosowania to silikonowana, elastyczna farba renowacyjna oparta na kombinacji spoiw polimerowych element systemu Nanotech przeznaczona do dekoracyjnoochronnego malowania i renowacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX przy realizacji projektu:.................................................................................................. - 1 - SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania... 3 2. Materiały... 3 2.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Informacje podręczne: 1 Gruntowanie. 1A - ARDEX P 51 - środek gruntujący

Informacje podręczne: 1 Gruntowanie. 1A - ARDEX P 51 - środek gruntujący 1 Gruntowanie 1A - ARDEX P 51 - środek gruntujący Do stosowania wewnątrz Na podłoża chłonne - betony, jastrychy, tynki cementowe, wapienne, gipsowe Nakładać pędzlem, szczotką, miotłą Koncentrat - zawsze

Bardziej szczegółowo

System do izolacji fundamentów Trwałość na lata

System do izolacji fundamentów Trwałość na lata System do izolacji fundamentów Trwałość na lata Niezawodne i długotrwałe zabezpieczenie przed wodą 3 rodzaje mas bitumiczno-kauczukowych BT 18 nowoczesne rozwiązanie alternatywne do papy termozgrzewalnej

Bardziej szczegółowo

Hydroizolacje bitumiczne

Hydroizolacje bitumiczne Hydroizolacje bitumiczne Hydroizolacje bitumiczne Produkty zaprezentowane w tej broszurze pod marką Avenarius-Agro przeznaczone są do wykonywania hydroizolacji z zastosowaniem grubowarstwowych powłok bitumicznych

Bardziej szczegółowo

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń systemami GREINPLAST W, GREINPLAST WGS i GREINPLAST WGF GREINPLAST W

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń systemami GREINPLAST W, GREINPLAST WGS i GREINPLAST WGF GREINPLAST W Dekllaracja zgodnościi nr W/0211 1. Producent wyrobu budowlanego: Greinplast Sp. z o.o. 36-007 Krasne 512B Zakład Produkcyjny: Greinplast Sp. z o.o. 36-007 Krasne 512B 2. Nazwa wyrobu budowlanego: Zestawy

Bardziej szczegółowo

Natryskowe systemy uszczelniające oraz powłoki poliuretanowo-betonowe. Rafał Błaszczyk 6-7.03.2014 Tarnowo Podgórne

Natryskowe systemy uszczelniające oraz powłoki poliuretanowo-betonowe. Rafał Błaszczyk 6-7.03.2014 Tarnowo Podgórne Natryskowe systemy uszczelniające oraz powłoki poliuretanowo-betonowe Rafał Błaszczyk 6-7.03.2014 Tarnowo Podgórne Masterseal Membrany Natryskowe Masterseal to systemy żywic polimocznikowych i poliuretanowych

Bardziej szczegółowo

ZASTĘPUJE HA FLEX LV I TACSS FLEX 44 LV

ZASTĘPUJE HA FLEX LV I TACSS FLEX 44 LV karta techniczna HA Flex LV AF to 1-komponentowa, hydro-aktywna, niezawierająca ftalanów elastyczna żywica poliuretanowa nowej generacji, o wysokiej wydajności, tworząca po utwardzeniu piankę o zamkniętych

Bardziej szczegółowo

matowy, półpołysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C

matowy, półpołysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C VULMKORIZ-R RF PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ROZCIEŃCZALNE W WODZIE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA Opis produktu: to jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna farba antykorozyjna do pokryć dachowych,

Bardziej szczegółowo

Dekalog dobrego montażu

Dekalog dobrego montażu Dekalog dobrego montażu 64 1. Oczyść powierzchnię muru z kurzu, pyłu i luźnych części, zagruntuj powierzchnię Emulsją Gruntującą, jeśli mur jest wykonany z chłonnego materiału. 2. Uzyskaj pion i poziom

Bardziej szczegółowo

Ochrona budowli Naprawa i ochrona powierzchni posadzek. HADALAN Mineralne i żywiczne systemy naprawy i ochrony posadzek

Ochrona budowli Naprawa i ochrona powierzchni posadzek. HADALAN Mineralne i żywiczne systemy naprawy i ochrony posadzek Ochrona budowli Naprawa i ochrona powierzchni posadzek HADALAN Mineralne i żywiczne systemy naprawy i ochrony posadzek Dla ka dego obcià enia odpowiednie rozwiàzanie Chcąc dokładniej opisać zadania, jakie

Bardziej szczegółowo

Produkty BASF WODA. BASF rozwiązania dla podtopionych i zalanych domów

Produkty BASF WODA. BASF rozwiązania dla podtopionych i zalanych domów Produkty BASF WODA BASF rozwiązania dla podtopionych i zalanych domów Ulewne deszcze, powodzie oraz podtopienia stanowią zagrożenie dla budynku. Zalane piwnice i podmyte fundamenty - to tyle niektóre skutki

Bardziej szczegółowo

HYDROIZOLACJE NAPRAWA RYS I PĘKNIĘĆ SYSTEMY INIEKCJI

HYDROIZOLACJE NAPRAWA RYS I PĘKNIĘĆ SYSTEMY INIEKCJI HYDROIZOLACJE NAPRAWA RYS I PĘKNIĘĆ SYSTEMY INIEKCJI Dlaczego należy naprawiać rysy? Naprawa rys może przynieść następujące korzyści: Poprawa estetyki Jeżeli rysy występują jedynie w postaci mniejszych

Bardziej szczegółowo

Część A B - 03 IZOLACJE PRZCIWWILGOCIOWE I TERMICZNE

Część A B - 03 IZOLACJE PRZCIWWILGOCIOWE I TERMICZNE Przebudowa piwnic zewnętrznych budynku Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, oraz utwardzenie terenu wokół budynku od strony wschodniej i południowej Część A B - 03 IZOLACJE PRZCIWWILGOCIOWE I TERMICZNE

Bardziej szczegółowo

Construction. System do ogniochronnego zabezpieczania szczelin dylatacyjnych w klasie do EI 120. Opis produktu. Badania 1/6

Construction. System do ogniochronnego zabezpieczania szczelin dylatacyjnych w klasie do EI 120. Opis produktu. Badania 1/6 Karta Informacyjna Wydanie 09/04/2013 Karta systemowa System do ogniochronnego zabezpieczania szczelin dylatacyjnych w klasie do EI 120 Construction Opis produktu Zastosowanie Niezawodny system do uszczelniania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA. TrioLit Floor HP

INFORMACJA TECHNICZNA. TrioLit Floor HP ZASTOSOWANIE wysokowydajny utwardzacz, ochrona przed plamami, mikropowłoka wykończeniowa posadzek betonowych jest płynnym, wodnym środkiem opartym na bazie krzemianów litu i polimerów, który wchodząc w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI. Baseny Niecki basenowe z wodą wodociągową

ROZDZIAŁ VI. Baseny Niecki basenowe z wodą wodociągową ROZDZIAŁ VI Baseny Niecki basenowe z wodą wodociągową W ostatnich latach wzrasta ilość oddawanych do użytku basenów. Zwiększają się jednocześnie wymagania osób korzystających z basenów. Współczesne kompleksy

Bardziej szczegółowo

Multipor innowacyjny system potrójnej izolacji stropów

Multipor innowacyjny system potrójnej izolacji stropów Multipor innowacyjny system potrójnej izolacji stropów doskonale izoluje termicznie podnosi odporność ogniową absorbuje hałas Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami, aby z pomocą naszych doradców wybrać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoFlexyl

Instrukcja Techniczna StoFlexyl Akrylowa masa dyspersyjna do wykonywania hydroizolacji i zabezpieczeń wodochronnych Charakterystyka Funkcja Zastosowanie Do gruntowania, uszczelniania, klejenia, zbrojenia i malowania Do wykonywania: hydroizolacji

Bardziej szczegółowo

do klejenia płyt ochronnych, izolacyjnych

do klejenia płyt ochronnych, izolacyjnych c Stan: grudzień 2015 Elastyczna dwukomponentowa izolacja reaktywna PCI Barraseal Turbo do zewnętrznych ścian piwnic, fundamentów oraz elementów betonowych Zakres stosowania Na powierzchnie pionowe i poziome

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA ZAWILGOCONYCH ŚCIAN W BUDYNKACH I POMIESZCZENIACH:

PROBLEMATYKA ZAWILGOCONYCH ŚCIAN W BUDYNKACH I POMIESZCZENIACH: PROBLEMATYKA ZAWILGOCONYCH ŚCIAN W BUDYNKACH I POMIESZCZENIACH: unoszący się w piwnicy zapach wilgoci, soli, stęchlizny, zagrzybienie, olbrzymie straty energii (już 6 % zawilgocenia powoduje 30 % redukcję

Bardziej szczegółowo

BORNIT - SP (Sanierputz) Tynk naprawczy Oddychający, niewodochłonny i termoizolacyjny tynk wewnętrzny i zewnętrzny.

BORNIT - SP (Sanierputz) Tynk naprawczy Oddychający, niewodochłonny i termoizolacyjny tynk wewnętrzny i zewnętrzny. BORNIT - SP (Sanierputz) Tynk naprawczy Oddychający, niewodochłonny i termoizolacyjny tynk wewnętrzny i zewnętrzny. 01. Właściwości Tynk naprawczy BORNIT - Sanierputz odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym

Bardziej szczegółowo

Vulmsidizol System VULM BIOTECHNOLOGY. ul. Zygmunta Vogla 8 02-963 Warszawa tel.: +48 22 378 22 90 fax: +48 22 378 22 99 email: biuro@vulmbiotech.

Vulmsidizol System VULM BIOTECHNOLOGY. ul. Zygmunta Vogla 8 02-963 Warszawa tel.: +48 22 378 22 90 fax: +48 22 378 22 99 email: biuro@vulmbiotech. Vulmsidizol System VULM BIOTECHNOLOGY ul. Zygmunta Vogla 8 02-963 Warszawa tel.: +48 22 378 22 90 fax: +48 22 378 22 99 email: biuro@vulmbiotech.pl Wstęp: PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ROZCIEŃCZALNE W WODZIE NIESZKODLIWE

Bardziej szczegółowo

Renocem Krystop T1,T2,MIX materiał do uszczelnienia betonu poprzez głęboką rekrystalizację

Renocem Krystop T1,T2,MIX materiał do uszczelnienia betonu poprzez głęboką rekrystalizację Renocem Krystop T,T,MIX materiał do uszczelnienia betonu poprzez głęboką rekrystalizację Zastosowanie Renocem Krystop Renocem Krystop jest środkiem do uszczelnienia betonu poprzez budowanie nierozpuszczalnych

Bardziej szczegółowo

Specialchem. www.specialchem.pl

Specialchem. www.specialchem.pl Specialchem www.specialchem.pl Impregnacja i czyszczenie Katalog 2016 Specialchem Specialchem to marka produktów profesjonalnych przeznaczonych dla domu i inwestycji. Znakomity stosunek jakości do ceny

Bardziej szczegółowo

Właściwości BORNIT-Fundamentflex 2K to dwuskładnikowa, grubowarstwowa masa 01.

Właściwości BORNIT-Fundamentflex 2K to dwuskładnikowa, grubowarstwowa masa 01. BORNIT -Fundamentflex 2K Wysoce elastyczna, dwukomponentowa grubowarstwowa masa bitumiczna, zawierająca polistyren i uszlachetniona tworzywami sztucznymi. KMB zgodne z DIN 18195 Posiadający ogólny certyfikat

Bardziej szczegółowo

S&P C-Sheet Maty kompozytowe z włóknami węglowych

S&P C-Sheet Maty kompozytowe z włóknami węglowych 07/12 S&P C-Sheet Maty kompozytowe z włóknami węglowych Opis produktu Maty S&P C-Sheet są gotowymi produktami wykonanymi z włókien węglowych na osnowie poliestrowej.. Obszary zastosowań Maty S&P C-Sheet

Bardziej szczegółowo

Pyroplast HW Pyroplast C SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH DREWNA I KABLI

Pyroplast HW Pyroplast C SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH DREWNA I KABLI Pyroplast HW Pyroplast C SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH DREWNA I KABLI Pyroplast HW Pyroplast HW jest bezbarwnym preparatem wieloskładnikowym typu powłokowego o zastrzeżonym składzie chemicznym. Posiada

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi,

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi, Załącznik nr 7 do siwz Znak sprawy IOS.VI.ZP.271.4.2015 Dokumentacja Nazwa inwestycji: Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowicach wraz z izolacją termiczną i przeciwwilgociową fundamentów etap

Bardziej szczegółowo

Porotherm T Dryfix Porotherm T Profi Cegły szlifowane wypełnione wełną mineralną. Rozwiązania ścienne

Porotherm T Dryfix Porotherm T Profi Cegły szlifowane wypełnione wełną mineralną. Rozwiązania ścienne Porotherm T Dryfix Porotherm T Profi Cegły szlifowane wypełnione wełną mineralną Rozwiązania ścienne Rozwi¹zania cienne Innowacyjny, wysokiej klasy produkt do wznoszenia ścian jednowarstwowych bez docieplenia.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PAGEL NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

SYSTEM PAGEL NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH SYSTEM PAGEL NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 1. Wstęp Poniższy artykuł przedstawia sposób naprawy konstrukcji żelbetowych przy użyciu materiałów naprawczych PAGEL, od momentu rozpoznania uszkodzenia aż

Bardziej szczegółowo

mcr Isoverm 825 natryskowy system zabezpieczeń ogniochronnych stalowych konstrukcji budowlanych

mcr Isoverm 825 natryskowy system zabezpieczeń ogniochronnych stalowych konstrukcji budowlanych mcr Isoverm 825 natryskowy system zabezpieczeń ogniochronnych stalowych konstrukcji budowlanych 1 2 ZASTOSOWANIE Natryskowy system mcr Isoverm 825 służy do zabezpieczenia ogniochronnego elementów konstrukcji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE Załącznik nr 10 do siwz PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE Opracowanie Artysta Plastyk- Konserwator

Bardziej szczegółowo

SIGMACOVER 300 (SIGMA TCN 300)

SIGMACOVER 300 (SIGMA TCN 300) Str 1 / 5 DANE TECHNICZNE Rewizja wydania z 09 2004 OPIS: Farba smołowo-epoksydowa, dwuskłakowa, utwardzana adduktem poliaminowym CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWA: doskonała odporność na zalegającą wodę i ropę

Bardziej szczegółowo

System do izolacji fundamentów Trwałość na lata

System do izolacji fundamentów Trwałość na lata System do izolacji fundamentów Trwałość na lata Niezawodne i długotrwałe zabezpieczenie przed wodą 3 rodzaje mas bitumiczno-kauczukowych BT 18 nowoczesne rozwiązanie alternatywne do papy termozgrzewalnej

Bardziej szczegółowo

HYDROIZOLACJE IZOLACJE POZIOME. PRZECIW WILGOCI PODCIĄGAnEJ KAPILARNIE W MURACH. System chroniony patentem

HYDROIZOLACJE IZOLACJE POZIOME. PRZECIW WILGOCI PODCIĄGAnEJ KAPILARNIE W MURACH. System chroniony patentem HYDROIZOLACJE IZOLACJE POZIOME PRZECIW WILGOCI PODCIĄGAnEJ KAPILARNIE W MURACH System chroniony patentem Dlaczego wilgoć podciągana kapilarnie jest tak istotnym zagadnieniem dla właściciela budynku? Zjawisko

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW KÖSTER

CENNIK PRODUKTÓW KÖSTER HYDROIZOLACJE CEIK PRODUKTÓW A ROK 2014 pis treści strona 1. Bitumiczne produkty do hydroizolacji budowli 3 2. amoprzylepne izolacje bitumiczne 4 3. Dodatki do betonów i zapraw 4 4. Uszczelnienia na bazie

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA AQUAZINGA

KARTA TECHNICZNA AQUAZINGA 1/5 AQUAZINGA Aquazinga jest dwuskładnikową, wodorozcieńczalną powłoką stanowiącą system antykorozyjny stworzony na bazie nieorganicznych krzemianów cynku. Dzięki wysokiej zawartości cynku w suchej warstwie

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA. Alifatyczna poliuretanowa warstwa wierzchnia, ochrona UV Obszary o lokalnym ruchu pieszych

KARTA TECHNICZNA. Alifatyczna poliuretanowa warstwa wierzchnia, ochrona UV Obszary o lokalnym ruchu pieszych KARTA TECHNICZNA Alifatyczna poliuretanowa warstwa wierzchnia, ochrona UV Obszary o lokalnym ruchu pieszych ul. Pocztowa 9 62-200 Gniezno, POLAND tel./fax + 48 61 6394751 fax + 48 61 6394521 biuro@pgic.pl

Bardziej szczegółowo

Multipor system izolacji termicznej ścian i stropów. Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska

Multipor system izolacji termicznej ścian i stropów. Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska system izolacji termicznej ścian i stropów Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska Xella Polska Bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego Mineralne płyty izolacyjne Bloki wapienno-piaskowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW KÖSTER

CENNIK PRODUKTÓW KÖSTER HYDROIZOLACJE CEIK PRODUKTÓW A ROK 2015 pis treści strona 1. Bitumiczne produkty do hydroizolacji budowli 3 2. amoprzylepne izolacje bitumiczne 4 3. Dodatki do betonów i zapraw 4 4. Uszczelnienia na bazie

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE BITUMICZNE Testo wane w każdych warunkach.

IZOLACJE BITUMICZNE Testo wane w każdych warunkach. IZOLACJE BITUMICZNE Testowane w każdych warunkach. Opady Opady Opady Warstwa drenażowa Drenaż 2 Opady Opady 3 m głębokość posadowienia zwierciadło wody 300 mm zwierciadło wody Bemessungswasserstand mind.

Bardziej szczegółowo

Renowacja i uszczelnianie obiektów Renowacja obiektów w przypadku szkód powstałych pod wpływem wilgoci i soli

Renowacja i uszczelnianie obiektów Renowacja obiektów w przypadku szkód powstałych pod wpływem wilgoci i soli Renowacja i uszczelnianie obiektów Renowacja obiektów w przypadku szkód powstałych pod wpływem wilgoci i soli Renowacja i uszczelnianie obiektów Spis treści Podstawowe aspekty renowacji obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych Podręcznik A3 Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych W większości obiektów budowlanych stosowane są szczeliny dylatacyjne. Szczeliny te muszą przejąć naprężenia wynikające ze zmian

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PRZYCZYNY AWARII NA BALONACH ORAZ SPOSÓB NAPRAWY

OPRACOWANIE PRZYCZYNY AWARII NA BALONACH ORAZ SPOSÓB NAPRAWY Toruń dn. 2012-05-01 Stanisław Gazda GP.I.7342/101/TO/92 602 261 732 Wspólnota Mieszkaniowa Koniuchy 21 87-100 Toruń OPRACOWANIE PRZYCZYNY AWARII NA BALONACH ORAZ SPOSÓB NAPRAWY Niniejsze opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo

YTONG MULTIPOR MINERALNE PŁYTY IZOLACYJNE. Xella Polska sp. z o.o

YTONG MULTIPOR MINERALNE PŁYTY IZOLACYJNE. Xella Polska sp. z o.o YTONG MULTIPOR MINERALNE PŁYTY IZOLACYJNE Xella Polska sp. z o.o. 31.05.2010 YTONG MULTIPOR YTONG MULTIPOR jest mineralnym materiałem produkowanym na bazie piasku kwarcowego, wapna, cementu i wody z dodatkiem

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna PROTECT 321 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

Karta Techniczna PROTECT 321 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. PRODUKTY POWIĄZANE Utwardzacz do wyrobów poliuretanowych, standardowy, szybki Rozcieńczalnik uniwersalny, wolny, standardowy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna Sto-Baukleber

Instrukcja Techniczna Sto-Baukleber Mineralna zaprawa klejowa Charakterystyka Zastosowanie na zewnątrz i wewnątrz na wszystkie podłoża mineralne i większość podłoży organicznch do przyklejania płyt termoizolacyjnych na podłożach mineralnych

Bardziej szczegółowo

matowy, półpołysk, połysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C

matowy, półpołysk, połysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C VULMKORIZ-PUR OIL PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ROZCIEŃCZALNE W WODZIE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA Opis produktu: to jednoskładnikowa, poliuretanowa antykorozyjna farba pigmentowana fosforanem

Bardziej szczegółowo

CENNIK SYSTEMÓW NATRYSKU PIANEK 2014

CENNIK SYSTEMÓW NATRYSKU PIANEK 2014 CENNIK SYSTEMÓW NATRYSKU PIANEK 2014 PIANKI POLIURETANOWE Natrysk piankami Purex NG Natrysk piankami Ekoprodur Natrysk piankami Izopianol Natrysk piankami Baymer S Y S T EM Y STR OPO DAC H OW E S Y S T

Bardziej szczegółowo

Aida Kiesol. Instrukcja Techniczna Numer artykułu 1810

Aida Kiesol. Instrukcja Techniczna Numer artykułu 1810 Aida Kiesol Instrukcja Techniczna Numer artykułu 1810 Preparat krzemionkujący o działaniu wgłębnym przeznaczony do uszczelniania i renowacji w systemie Aida Kiesol, w budowlach istniejących i nowo budowanych

Bardziej szczegółowo

Budynek bez wilgoci Skutecznie, szybko i łatwo

Budynek bez wilgoci Skutecznie, szybko i łatwo Budynek bez wilgoci Skutecznie, szybko i łatwo Nowoczesne materiały hydroizolacyjne Systemy Weber chronią fundamenty, tarasy, balkony oraz pomieszczenia mokre. Specjalistyczne materiały izolacyjne w systemach

Bardziej szczegółowo

Pyroplast HW WYKONANIE ZABEZPIECZENIA. powłokowy system zabezpieczeń ogniochronnych elementów drewnianych SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Pyroplast HW WYKONANIE ZABEZPIECZENIA. powłokowy system zabezpieczeń ogniochronnych elementów drewnianych SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH WYKONANIE ZABEZPIECZENIA Wykonanie izolacji polega na nałożeniu na poszczególne elementy drewniane warstw składających się na system Pyroplast HW. Zabezpieczane elementy zachowują naturalny kształt i wygląd

Bardziej szczegółowo

NIDA Hydro - płyta gipsowa do stosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych

NIDA Hydro - płyta gipsowa do stosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych GIPS POMIESZCZENIA MOKRE I WILGOTNE NIDA Hydro - płyta gipsowa do stosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych Zwiększone parametry mechaniczne, wyjątkowa odporność na działanie wody oraz zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Renowacja zawilgoconych i zasolonych budowli. Systemowe rozwiązania PCI Saniment

Renowacja zawilgoconych i zasolonych budowli. Systemowe rozwiązania PCI Saniment Renowacja zawilgoconych i zasolonych budowli Systemowe rozwiązania PCI Saniment Renowacja zawilgoconych i zasolonych budowli Spis treści Podstawowe aspekty renowacji budowli Przykłady Rozwiązania PCI Przyczyny

Bardziej szczegółowo

SUPER SZYBKOSCHNĄCY GRUBOPOWŁOKOWY EPOKSYDOWY PODKŁAD ANTYKOROZYJNY DWUSKŁADNIKOWY POD MALOWANIE PROSZKOWE SV 4970 KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

SUPER SZYBKOSCHNĄCY GRUBOPOWŁOKOWY EPOKSYDOWY PODKŁAD ANTYKOROZYJNY DWUSKŁADNIKOWY POD MALOWANIE PROSZKOWE SV 4970 KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ SUPER SZYBKOSCHNĄCY GRUBOPOWŁOKOWY EPOKSYDOWY PODKŁAD ANTYKOROZYJNY DWUSKŁADNIKOWY POD MALOWANIE PROSZKOWE SV 4970 KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ OPIS PRODUKTU SV 4970 to dwuskładnikowy podkład epoksydowy

Bardziej szczegółowo

Sposób na ocieplenie od wewnątrz

Sposób na ocieplenie od wewnątrz Sposób na ocieplenie od wewnątrz Piotr Harassek Xella Polska sp. z o.o. 25.10.2011 Budynki użytkowane stale 1 Wyższa temperatura powierzchni ściany = mniejsza wilgotność powietrza Wnętrze (ciepło) Rozkład

Bardziej szczegółowo

Farby silikonowe w zastosowaniu w budownictwie

Farby silikonowe w zastosowaniu w budownictwie Farby silikonowe w zastosowaniu w budownictwie Ściany zewnętrzne budynków są przeważnie wzniesione z materiałów opartych na składnikach mineralnych. Ich porowata struktura bardzo szybko wchłania wodę,

Bardziej szczegółowo

Ochrona zbiorników wody pitnej WODA PITNA. Naszym najcenniejszym zasobem

Ochrona zbiorników wody pitnej WODA PITNA. Naszym najcenniejszym zasobem Ochrona zbiorników wody pitnej WODA PITNA Naszym najcenniejszym zasobem Woda pitna jest podstawą istnienia zwierząt i roślin. Jest niezbędna człowiekowi do przeżycia, zatem musi być zabezpieczona przed

Bardziej szczegółowo

LUSSO PREMIUM farba dyspersyjna

LUSSO PREMIUM farba dyspersyjna LUSSO PREMIUM farba dyspersyjna OPIS PRODUKTU: Wysokoelastyczna farba do malowania powierzchni powlekanych profili dekoracyjnych LINTON. Doskonała siła krycia. Półmatowa. Duża odporna na działanie światła.

Bardziej szczegółowo

Strona. 9 Renowacja pustek 177 pod płytkami i jastrychami

Strona. 9 Renowacja pustek 177 pod płytkami i jastrychami Strona 9 Renowacja pustek 177 pod płytkami i ami 175 Renowacja pustek pod płytkami i ami 9 Często okładziny ceramiczne, kamienne lub y odspajają się od podłoża. Wymaga to podjęcia pracochłonnych środków

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja ARTIS VISIO ARDEX :

Specyfikacja ARTIS VISIO ARDEX : Dzia ł Techniczny ARDEX Po lska Sp. z o.o. STANO WICE ul. Jarzębino wa 6 55-200 OŁA WA www.ardex.pl e-mail:biuro@ardex.pl Tel: 71 716 45 60 Fax: 71 716 45 61 stan: maj 2016 Specyfikacja ARTIS VISIO ARDEX

Bardziej szczegółowo

weber.tec 906 (Plastikol UDM 2)

weber.tec 906 (Plastikol UDM 2) Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa bitumiczna masa uszczelniająca. OPIS PRODUKTU jest elastyczną, dwuskładnikową bitumiczną masą uszczelniającą (KMB), przeznaczoną do trwałego i niezawodnego

Bardziej szczegółowo

Dwuskładnikowy, trwale elastyczny preparat uszczelniający. Nie zawiera zmiękczaczy i rozpuszczalników

Dwuskładnikowy, trwale elastyczny preparat uszczelniający. Nie zawiera zmiękczaczy i rozpuszczalników Dwuskładnikowy, trwale elastyczny preparat uszczelniający Nie zawiera zmiękczaczy i rozpuszczalników Umożliwia zagruntowanie i uszczelnienie w ciągu jednego dnia Jest otwarty na dyfuzję i nie obkurcza

Bardziej szczegółowo

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych Podkład epoksydowy antykorozyjny Szybkoschnący antykorozyjny podkład epoksydowy utwardzany adduktem aminowym. PRODUKTY POWIĄZANE Utwardzacz do podkładu epoksydowego Utwardzacz do podkładu epoksydowego

Bardziej szczegółowo

Natryskowe izolacje poliuretanowe

Natryskowe izolacje poliuretanowe Natryskowe izolacje poliuretanowe Izolacja termiczna, akustyczna oraz hydroizolacja Co wyróżnia nasze produkty? Nowoczesne systemy natryskowych pian poliuretanowych (PUR) cechuje bardzo wysoka skuteczność,

Bardziej szczegółowo

Perlicover WP 520. Karta techniczna 1 z 5. J.P. COVER Sp. z o.o.; tel.: 32 469 49 70; www.jpcover.pl; jpcover@jpcover.pl

Perlicover WP 520. Karta techniczna 1 z 5. J.P. COVER Sp. z o.o.; tel.: 32 469 49 70; www.jpcover.pl; jpcover@jpcover.pl Lekka wylewka perlitowa Klasa: CT-C5-F2 Karta techniczna 1 z 5 3-4 krotne odciążenie konstrukcji stropu w porówaniu z tradycyjną wylewką Łatwość wykonania wylewki na nierównych podłożach Płynna regulacja

Bardziej szczegółowo