HYDROIZOLACJE HYDROIZOLACJA OD STRONY NEGATYWNEJ NA MUR I BETON

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HYDROIZOLACJE HYDROIZOLACJA OD STRONY NEGATYWNEJ NA MUR I BETON"

Transkrypt

1 HYDROIZOLACJE HYDROIZOLACJA OD STRONY NEGATYWNEJ NA MUR I BETON

2 Kiedy występuje parcie wody od strony negatywnej? Typowy przypadek parcia negatywnego wody występuje, gdy woda przedostaje się przez ściany piwnicy od strony gruntu, a hydroizolacja znajduje się wewnątrz pomieszczenia. Generalnie parcie wody od strony negatywnej oznacza, że warstwa hydroizolacji stosowana jest po stronie elementu konstrukcji znajdującego się po przeciwnej stronie bezpośredniego działania wody. Zabezpieczenie od negatywnego parcia wody jest bardziej skomplikowane niż ochrona od działania pozytywnego wody, gdyż w przypadku strony negatywnej penetruje ona poprzez element konstrukcji za materiał izolacyjny próbując odspoić go od podłoża. Ważne: Jeśli jest to możliwe, materiał uszczelniający powinien być aplikowany od strony pozytywnej konstrukcji. Gdy nie ma dostępu od strony pozytywnej, należy wykonać izolację od strony negatywnej. KÖSTER NB 1 Przykłady negatywnego działania wody na konstrukcję: wewnątrz piwnic na zewnątrz zbiorników wodnych lub silosów wewnątrz szybów windowych wewnątrz tuneli przeciekające strony ścian oporowych część sufitowa przeciekających stropów Beton Wyoblenie Piwnice często nie są dostępne z zewnątrz, dlatego mogą być uszczelnione od wewnątrz (od strony negatywnej). Wypełnione zbiorniki wodne nie są dostępne od wewnątrz, aby wykonać warstwę hydroizolacji. Żeby nie wyłączać zbiornika z użytkowania, konieczne jest wykonanie hydroizolacji z zewnątrz (od strony negatywnej).

3 Dlaczego właśnie systemy hydroizolacyjne KÖSTER? Woda, która penetruje poprzez elementy konstrukcji i ma kontakt z warstwą hydroizolacji od strony negatywnej, zawsze próbuje odspoić materiał izolacyjny od podłoża. Pod wpływem ciśnienia wody kryształy soli formują się w kapilarach wypełniając przestrzenie pomiędzy hydroizolacją i podłożem. Z tego też powodu elastyczna powłoka często ulega odspojeniu i odpada po pewnym czasie. Mikrozaprawa uszczelniająca KÖSTER NB I przeznaczona jest do hydroizolacji mineralnych podłoży murowanych czy betonowych, nawet od strony negatywnej. Produkt zawiera czynnik reagujący z wilgocią i składnikami podłoża tworząc kryształy, które penetrują w pory i kapilary podłoża. Mikrozaprawa uszczelniająca KÖSTER NB I penetruje w podłoże stając się jego integralną częścią, zabezpieczając tym samym podłoże przed działaniem wody, a jednocześnie czyni je otwartym dyfuzyjnie. Materiał posiada trwałość porównywalną z trwałością konstrukcji. Mikrozaprawa uszczelniająca KÖSTER NB I nie ulega odspajaniu od podłoża czyniąc je trwale wodoszczelnym. Mikrozaprawa uszczelniająca (Szlam uszczelniający) Mikrozaprawa uszczelniająca KÖSTER NB I staje się integralną częścią konstrukcji Obraz z mikroskopu elektronowego: jasne obszary składniki o utajonych właściwościach hydraulicznych, które penetrują w pory podłoża krystalizując do postaci ciała stałego wypełniającego pory materiału budowlanego Ważne: Mikrozaprawa uszczelniająca KÖSTER NB I jest odporna na ciśnienie wody do 13 bar (130 metrów słupa wody) po stronie negatywnej Mikrozaprawa uszczelniająca KÖSTER NB I nie zawiera chlorków, dlatego nie działa agresywnie na pręty zbrojeniowe Mikrozaprawa uszczelniająca KÖSTER NB I nie wymaga wilgoci do krystalizacji Mikrozaprawa uszczelniająca KÖSTER NB I sprawdza się również na porowatym podłożu Hydroizolacja od strony negatywnej 2 3

4 Jak zabezpieczyć konstrukcję przed parciem wody od strony negatywnej? Aby hydroizolacja działała właściwie, produkt uszczelniający powinien posiadać następujące właściwości: Produkt uszczelniający powinien być na bazie mineralnej, podobnie jak cegła czy beton materiał stanie się integralną częścią podłoża. Materiał hydroizolacyjny powinien penetrować w podłoże na pewną głębokość, tak aby nie mógł ulec odspojeniu. Materiał powinien być otwarty dyfuzyjnie, żeby para wodna mogła penetrować poprzez utwardzoną powłokę hydroizolacji. Produkt nie powinien zawierać chlorków, aby nie powodować korozji stali zbrojeniowej. Materiał powinien być odporny na wysokie ciśnienie wody od strony negatywnej. Produkt powinien być łatwy w aplikacji. Materiał powinien posiadać właściwości samouszczelniające, aby zabezpieczać przed przeciekami z rys o małej rozwartości. Mikrozaprawa uszczelniająca KÖSTER NB I posiada wszystkie wymienione właściwości i może być stosowana jako zabezpieczenie przeciw wilgoci, wodzie wywierającej i niewywierającej ciśnienia. KÖSTER NB I jest wodoszczelną mikrozaprawą uszczelniającą na bazie mineralnej, zawiera składniki krystalizujące i uszczelniające kapilary. Mikrozaprawa uszczelniająca KÖSTER NB I posiada doskonałą odporność na ścieranie i ciśnienie wody jak również wysoką odporność na działanie szerokiej gamy substancji chemicznych. Mikrozaprawa uszczelniająca KÖSTER NB I nadaje się również do stosowania jako hydroizolacja zbiorników wody pitnej (Atest PZH HK/B/0085/01/2005). Aplikacja materiału Podłoże mineralne powinno być czyste, nośne i wolne od tłuszczu, zaolejeń oraz luźnych cząstek. Przed nakładaniem szlamu podłoże należy zwilżyć, stojąca woda musi być usunięta. Chłonne i zanieczyszczone solami podłoża należy zagruntować preparatem KÖSTER Polysil TG 500. Mikrozaprawę uszczelniającą KÖSTER NB I należy mieszać z wodą przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Materiał nakłada się w co najmniej dwóch warstwach za pomocą szczotki lub natryskiem. Podczas aplikacji oraz po 24 godzinach od nakładania należy unikać ujemnych temperatur i działania silnego wiatru. Worek 25 kg mikrozaprawy uszczelniającej KÖSTER NB I należy wymieszać z 8 l wody zarobowej. Aby zwiększyć elastyczność i przyczepność mikrozaprawy uszczelniającej do podłoża można wymieszać składnik proszkowy z 6 l wody zarobowej i 2 l emulsji KÖSTER SB lub z płynem zarobowym KÖSTER NB I Flex. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie KÖSTER Polysil TG 500 Mikrozaprawa Mikrozaprawa KÖSTER Polysil TG 500 uszczelniająca KÖSTER uszczelniająca KÖSTER NB I, 1. warstwa NB I, 2. warstwa Mikrozaprawa uszczelniająca KÖSTER NB I może być nakładana za pomocą szczotki lub może być natryskiwana na podłoże np. za pomocą pompy do natrysku KÖSTER Variojet FU-KB.

5 Co jeśli występują aktywne przecieki? Trudna sytuacja: hydroizolacja od strony negatywnej przeciw napierającej wodzie. Standardowo materiały na bazie cementu mają czas wiązania przynajmniej kilka godzin. W przypadku aktywnych przecieków materiały te zostaną wymyte. Należy wtedy zastosować system KÖSTER KD składający się z następujących składników: mikrozaprawa uszczelniająca KD 1, proszek Blitzpulver KD 2, płyn utwardzający KD 3. Proszek Blitzpulver jest silnie reagującym proszkiem o bardzo krótkim czasie wiązania. Blitzpulver po wtarciu w miejsce przecieku zatrzymuje wypływanie wody w przeciągu kilku sekund. KD 1, która jest krystalizującą mikrozaprawą uszczelniającą jest nakładana razem z proszkiem KD 2 Blitzpulver i płynem utwardzającym KD 3. Płyn KD 3 penetruje głęboko w podłoże tworząc nierozpuszczalne związki. W ten sposób wypełnia pory i poprzez ciągły proces krystalizacji trwale zatrzymuje wypływ wody. Aplikacja materiału Uszczelnienie na szybko Należy uformować okrągłą porcję proszku Blitzpulver, przycisnąć w miejscu przecieku i przytrzymać, aż do powstrzymania przecieku. Szczelne w kilka sekund Aktywny wyciek wody jest uszczelniony trwale po aplikacji proszku KÖSTER KD 2 Blitzpulver. Uszczelnianie powierzchni Po zatrzymaniu przecieku, otaczająca powierzchnia musi zostać uszczelniona: Należy rozrobić z wodą tyle mikrozaprawy uszczelniającej KÖSTER KD 1, ile można wykorzystać w ciągu 10 minut. Nanieść mikrozaprawę uszczelniającą na podłoże za pomocą pędzla. Następnie należy wetrzeć dłonią proszek KÖSTER KD 2 Blitzpulver na świeżo nałożoną warstwę szlamu, aż powierzchnia będzie sucha. Nie zachowując przerwy nanieść na powierzchnię płyn utwardzający KÖSTER KD 3 za pomocą czystego pędzla. Natychmiast oraz po ok. 30 minutach powtórzyć krok pierwszy nanieść mikrozaprawę uszczelniającą. Maksymalna grubość warstwy uszczelnienia nie powinna przekraczać 4 mm. KÖSTER KD 1 KÖSTER KD 2 KÖSTER KD 3 KÖSTER KD 1 KÖSTER KD 1 Hydroizolacja od strony negatywnej 4 5

6 Jak postępować z zasolonymi podłożami? Wszystkie mineralne podłoża zawierają pewien procent soli. W przypadku wyższego stężenia soli w środowisku może stać się ona problemem, z taką sytuacją mamy do czynienia np. w przypadku budynków rolniczych czy nadmorskich. Sole rozpuszczalne w wodzie mogą być transportowane poprzez kapilary wewnątrz materiału budowlanego. Podczas gdy woda ulega wyparowaniu, sole krystalizują głównie w porach znajdujących się blisko powierzchni materiału budowlanego znacznie zwiększając swoją objętość. Podczas tworzenia kryształów ciśnienie krystalizacyjne może być tak duże, że może dojść do zniszczenia materiału budowlanego. Materiał traci swoją wytrzymałość mechaniczną i staje się kruchy, powierzchnia materiału ulega zniszczeniu. Typowym objawem zanieczyszczenia solami jest pojawienie się wykwitów solnych (biały nalot na powierzchni muru lub betonu). Często sole są podciągane kapilarnie arnie z gruntu powodując zawilgocenie materiału ału budowlanego. Po jakimś czasie farby lub tynki zostają odspojone od podłoża poprzez ciśnienie krystalizacyjne. W celu odrestaurowania zanieczyszczonych solami podłoży, KÖSTER oferuje następujące produkty: KÖSTER Polysil TG 500 oraz tynk renowacyjny KÖSTER Sanierputz. KÖSTER Polysil TG 500 jest płynem o niskiej lepkości na bazie polimerowokrzemianowej. Po rozprowadzeniu na podłożu natryskiem preparat KÖSTER Polysil TG 500 penetruje w kapilary. Redukuje on objętość porów, zmniejszając tym samym ryzyko powtórnego pojawienia się wykwitów solnych. Wzmacnia chemiczną i mechaniczną odporność mineralnych materiałów budowlanych. Ilustracje pokazują co dzieje się w kapilarach po aplikacji KÖSTER Polysil TG 500. Kolorem szarym zaznaczone są obszary porów impregnowane krzemianami. Sole pokazane są jako białe wielokąty zamknięte w strefie kapilarnej. KÖSTER Polysil TG 500 zawiera składnik polimerowy, który otacza kryształy soli i ogranicza ich ruchliwość. KÖSTER Polysil TG 500 Typowe zniszczenia spowodowane wane przez wykwity solne. Ściany wewnętrzne tych budynków zostały odrestaurowane tynkiem renowacyjnym KÖSTER Sanierputz II

7 Tynki renowacyjne KÖSTER Sanierputz są nakładane, aby utworzyć na powierzchni ściany wysokoporowatą, paroprzepuszczalną warstwę. Pory w tynku renowacyjnym KÖSTER umożliwiają krystalizację soli w porach tynku, dzięki czemu powstawanie wykwitów solnych zostaje zatrzymane. Dzięki odpowiedniej mikrostrukturze tynków renowacyjnych KÖSTER Sanierputz, zawilgocone ściany zostają osuszone. Tynk renowacyjny może absorbować parę wodną, dzięki czemu ściany mogą oddychać. W ten sposób tynk renowacyjny KÖSTER umożliwia uzyskanie komfortowego i zdrowego klimatu w pomieszczeniu. Tynk renowacyjny KÖSTER Sanierputz Tynk renowacyjny KÖSTER Sanierputz. Krystalizacja soli wewnątrz porów tynku renowacyjnego KÖSTER zapobiega powstawaniu uszkodzeń od rosnących kryształów soli Aplikacja produktu Należy usunąć stare tynki. Ubytki w podłożu należy uzupełnić zaprawą KÖSTER Sperrmortel. Nałożyć KÖSTER Polysil TG 500 na powierzchnię za pomocą natrysku zablokuje to działanie soli i wzmocni podłoże. Nałożyć obrzutkę renowacyjną KÖSTER, aby zapewnić lepszą przyczepność tynku renowacyjnego do podłoża. Dodać 1 kg KÖSTER SB Haftemulsion do wody zarobowej. Nakładać tynk renowacyjny KÖSTER Sanierputz za pomocą kielni lub przy użyciu pompy do natrysku KÖSTER Variojet FU-KB. Po ok. 60 minutach wygładzić powierzchnię. Hydroizolacja od strony negatywnej 6 7

8 Karty techniczne KÖSTER NB I Mikrozaprawa uszczelniająca Krystalizujący, wodoszczelny produkt do hydroizolacji od strony pozytywnej i negatywnej. Dane Techniczne Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) > 20 N/mm 2 Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) > 5 N/mm 2 Przyczepność do podłoża > 1,5 N/mm 2 Odporność na działanie wody pod ciśnieniem (od strony pozytywnej) do 13 bar Współczynnik oporu dyfuzyjnego: 60 Czas obróbki: ok. 2 godziny Możliwość wchodzenia po ok. 2 dniach Pełne obciążenie po ok. 2 tygodniach Polysil TG 500 Utwardzacz do mikrozaprawy uszczelniającej, preparat blokujący działanie soli Dane Techniczne Temperatura stosowania: min. +5 o C Gęstość: 1,03 g/cm 3 Powierzchnia: przezroczysta, lekko klejąca Wydłużenie przy zerwaniu: ok 500% Aplikacja następnej warstwy: - po 30 minutach: materiały na bazie cementu - po co najmniej 24 godzinach: farby akrylowe i silikatowe Zużycie Zabezpieczenie przed parciem od strony pozytywnej: min. 1,5 kg/m 2 (1 warstwa), max. 4,0 kg/m 2 (2-3 warstwy) Zabezpieczenie przed parciem od strony negatywnej: min. 3,0 kg/m 2 (2 warstwy) Zużycie Jako grunt głębokopenetrujący: ok g/m 2 Jako utwardzacz d o szlamów: ok g/m 2 Dodatkowo dostępne produkty Biała mikrozaprawa uszczelniająca KÖSTER NB II Szybkowiążąca mikrozaprawa uszczelniająca KÖSTER NB I Mikrozaprawa uszczelniająca NB I BG część systemu BG do uszczelniania zbiorników fermentowni i podobnych zastosowań Istotne właściwości produktu: Mikrozaprawa uszczelniająca KÖSTER NB I Spełnia wymagania Niemieckiego Związku Gazu i Wody, raport nr W270 Odporny na działanie chlorków i siarczków Odporność na ciśnienie wody od strony negatywnej do 13 bar (130 m słupa wody) Zdolność do samodzielnego uszczelniania niewielkich przecieków Zawiera składniki krystalizujące Przekrywa mikrorysy Odporny na zamrażanie/odmrażanie Dopuszczony do stosowania w zbiornikach wody pitnej (Atest PZH nr HK/B/0085/01/2005)

9 Karty techniczne System uszczelniania KÖSTER KD System uszczelniania od strony negatywnej przeciw aktywnym przeciekom Dane Techniczne Mikrozaprawa uszczelniająca KÖSTER KD 1: czas wiązania (+20 o C, 65% wilgotność względna) ok. 15 min Proszek KÖSTER KD 2 Blitzpulver: czas wiązania (+20 o C, 65% wilgotności względnej podczas uszczelnienia miejsc przecieków) ok. 10 sekund Płyn utwardzający KÖSTER KD 3: czas reakcji (+20 o C, 65% wilgotność względna) 2-3 godziny System uszczelniający KÖSTER KD: odporność na działanie wody pod ciśnieniem do 7 bar (od strony negatywnej) Zużycie Mikrozaprawa uszczelniająca KÖSTER KD 1: ok. 1,5 2,5 kg/m 2 Proszek KÖSTER KD 2 Blitzpulver: ok. 1,0 2,0 kg/m 2 Płyn utwardzający KÖSTER KD 3: ok. 0,5 kg/m 2 Tynk renowacyjny KÖSTER Sanierputz II biały Szerokoporowy, odporny na działanie soli tynk renowacyjny Dane Techniczne Gęstość świeżej zaprawy: 1,3 kg/dm 3 Zawartość (porów w świeżej zaprawie): 34% objętościowo Wytrzymałość na ściskanie > 2,5 N/mm 2 Wytrzymałość na zginanie > 1,4 N/mm 2 Porowatość ok. 41% objętościowo Początek wiązania po ok. 3 godzinach Zużycie ok. 12 kg/m 2 na warstwę tynku o grubości 1 cm Dodatkowo dostępne produkty Tynk renowacyjny KÖSTER Sanierputz I szary Tynk renowacyjny KÖSTER Sanierputz E Tynk renowacyjny KÖSTER Sanierputz II szybki i lekki Tynk renowacyjny szybkowiążący KÖSTER Sanierputz II Istotne właściwości produktu: System uszczelniający KÖSTER KD Szybka wodoszczelność przeciw wodzie pod ciśnieniem i aktywnym przeciekom Odporność na działanie chlorków i siarczków Certyfikat LAW Engineering, może być stosowany jako ochrona przed parciem wody od strony negatywnej do 18 bar Hydroizolacja od strony negatywnej 8 9

10 Jak uszczelniać dylatacje, pęknięcia i rysy? Kiedy przeprowadza się prace hydroizolacyjne, połączenia ściana/podłoga, pęknięcia, rysy i dylatacje są obszarami, które wymagają szczególnej uwagi. Te szczególne miejsca muszą być odpowiednio traktowane podczas wykonywania hydroizolacji. Często wymagane są odpowiednie materiały i sposoby aplikacji w celu zachowania trwałej wodoszczelności. Na przykład: w połączeniach ściana/podłoga konieczne jest zastosowanie wyobleń; rysy i pęknięcia powinny być wypełnione elastycznie lub na sztywno zależnie od wymagań części konstrukcji. KÖSTER posiada szeroki zakres materiałów, akcesoriów i sprzętu do iniekcji rys oraz wypełniania dylatacji, np. masa uszczelniająca KÖSTER FS-V lub FS-H, systemy iniekcyjne KÖSTER KB-PUR oraz masa uszczelniająca KÖSTER KB-Flex 200. Więcej informacji znajdą Państwo w katalogu Zielone Strony Uszczelnień oraz kontaktując się z Naszym Działem Technicznym. KB-PUR 2 IN 1 Pasta uszczelniająca KB-Flex 200 Masa uszczelniająca FS Fugenspachtel

11 Możliwość stosowania produktów KÖSTER 1. Zewnętrzna hydroizolacja piwnic 2. Wewnętrzna hydroizolacja piwnic 3. Izolacja pozioma 4. Iniekcja z wykorzystaniem węży iniekcyjnych 5. Naprawa i zabezpieczenie betonu 6. Uszczelnienie dylatacji 8. Powłoki posadzkowe 9. Ochrona fasad budynku 10. Izolacja balkonów i tarasów 11. Hydroizolacja dachów 12. Hydroizolacja zbiorników na wodę 13. Specjalne zastosowania hydroizolacji 7. Izolacja łazienek i pomieszczeń mokrych KÖSTER BAUCHEMIE AG opracowuje, produkuje i dostarcza szeroką gamę materiałów chemii budowlanej do hydroizolacji budowli i naprawy betonu. Firma KÖSTER BAUCHEMIE AG założona została w 1982 roku, w Niemczech. Obecnie Grupa KÖSTER skupia 24 firmy działające w ponad 45 krajach. Nasza polityka polega na oferowaniu produktów o najwyższej jakości, trwałości i parametrach. Hydroizolacja od strony negatywnej 10 11

12 Doradcy techniczni KOESTER Polska Sp. z o.o. Katowice Kraków , Olsztyn Poznań Warszawa Wrocław Skontaktuj się z nami: HYDROIZOLACJE KOESTER Polska Sp. z o.o. ul. Dobrego Pasterza Kraków tel.: , ; fax: www. koester.pl,

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 miesięcznik HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 edycja 2015 poleca Iniekcja Krystaliczna 28 lat doświadczenia Trwałe osuszanie budynków poprzez wytworzenie blokady przeciwwilgociowej Iniekcja Krystaliczna, opracowana

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Historia. 3 2. Opis techniczny.. 4 3. Inwentaryzacja i badania wilgotnościowe. 4 3.1 Wnioski wynikające z inwentaryzacji i badań

Spis treści 1. Historia. 3 2. Opis techniczny.. 4 3. Inwentaryzacja i badania wilgotnościowe. 4 3.1 Wnioski wynikające z inwentaryzacji i badań Spis treści 1. Historia. 3 2. Opis techniczny.. 4 3. Inwentaryzacja i badania wilgotnościowe. 4 3.1 Wnioski wynikające z inwentaryzacji i badań wilgotnościowych.. 4 4. Zakres prac izolacyjnych. 5 4.1 Izolacja

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania do prac glazurniczych

Kompleksowe rozwiązania do prac glazurniczych Kompleksowe rozwiązania do prac glazurniczych KATALOG PRODUKTOWY Jesteśmy wiodącym na świecie specjalistą, dostarczającym inteligentne rozwiązania w zakresie klejów i uszczelniaczy. Posiadamy silne zaplecze

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03

Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Dobrek Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

Technik. forum. poradnik eksperta 01/2014 FARBY TYNKI OCIEPLENIA TECHNIKI DEKORACYJNE FARBY TYNKI OCIEPLENIA

Technik. forum. poradnik eksperta 01/2014 FARBY TYNKI OCIEPLENIA TECHNIKI DEKORACYJNE FARBY TYNKI OCIEPLENIA Technik poradnik eksperta 01/2014 forum FARBY TYNKI OCIEPLENIA TECHNIKI DEKORACYJNE FARBY TYNKI OCIEPLENIA W NUMERZE 4 CENTRUM SZKOLENIOWE W KLESZCZOWIE 8 KREATYWNE MOŻLIWOŚCI MODELOWANIA FASAD 12 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikadur 31 CF Normal

KARTA INFORMACYJNA Sikadur 31 CF Normal KARTA INFORMACYJNA Dwuskładnikowy, tiksotropowy klej epoksydowy OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA jest bezrozpuszczalnikowym, niewrażliwym na wilgoć, tiksotropowym, dwuskładnikowym klejem i zaprawą

Bardziej szczegółowo

SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w murze preparatem INTRASIT VK 10A

SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w murze preparatem INTRASIT VK 10A SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod: 45453100 Roboty renowacyjne SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci

Bardziej szczegółowo

BETON. Płynny jastrych anhydrytowy. Poradnik techniczny. dla ekip wykonawczych i inwestorów

BETON. Płynny jastrych anhydrytowy. Poradnik techniczny. dla ekip wykonawczych i inwestorów BETON Płynny jastrych anhydrytowy Poradnik techniczny dla ekip wykonawczych i inwestorów Szanowni Państwo Mamy przyjemność przedstawić Poradnik o charakterze informacyjno-instruktażowym, którego zadaniem

Bardziej szczegółowo

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB)

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB) WŁAŚCIWOŚCI weber.tec Superflex 10 elastyczny, mostkuje rysy o wysokiej zawartości części stałych - 90% przyjazny dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników dobra przyczepność do podłoża odporny na

Bardziej szczegółowo

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU CONCEPT STONE WSZYSTKIE KOMPONENTY: WYMAGANIA I WARUNKI NAKŁADANIA ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM OPISEM JEST NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEGO ZASTOSOWANIA, PRZYGOTOWANIA ORAZ NAŁOŻENIA POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW.

Bardziej szczegółowo

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej.

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Sposobem na zminimalizowanie tej ilości może być wstawienie nowych, szczelnych okien lub ocieplenie dachu. Jednak najwięcej energii budynek traci przez

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA BRANśA: FAZA: P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU KRUS PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

CR 90 Crystaliser. Potrójna ochrona przed wodą

CR 90 Crystaliser. Potrójna ochrona przed wodą CR 90 Crystaliser Potrójna ochrona przed wodą 1. Powłoka uszczelniająca 2. Proces krystalizacji blokowanie przenikania wody 3. Uszczelnianie mikrorys w betonie CR 90 Crystaliser Potrójna ochrona przed

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA i INŻYNIERII ŚRODOWISKA KATEDRA PODSTAW BUDOWNICTWA i OCHRONY BUDOWLI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA TEMAT: SYSTEMY RENOWACJI ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

Budujące Rozwiązania dla Rolnictwa

Budujące Rozwiązania dla Rolnictwa Budujące Rozwiązania dla Rolnictwa materiały budowlane i technologie o najwyższej jakości, spełniające wysokie wymagania współczesnej produkcji rolnej www.grupapsb.com.pl Grupa Polskie Składy Budowlane

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 15 Pronto

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 15 Pronto KARTA INFORMACYJNA Dwuskładnikowe spoiwo PMMA do jastrychów samozagładzających i zapraw wyrównawczych na bazie reaktywnych żywic akrylowych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA jest dwuskładnikowym,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1

DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1 ARTYKUŁ: DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1 DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK RZECZOZNAWCA BUDOWLANY BIEGŁY SĄDOWY WYKŁADOWCA KATEDRA BUDOWNICTWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor CureHard 18

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor CureHard 18 KARTA INFORMACYJNA Preparat na bazie krzemianu sodu do powierzchniowego utwardzania i uszczelniania betonu OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA APROBATY / NORMY jest płynnym, bezrozpuszczalnikowym

Bardziej szczegółowo

XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna XXIV Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009. awarie budowlane

XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna XXIV Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009. awarie budowlane XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna XXIV Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009 awarie budowlane Prof. dr hab. inŝ. JERZY HOŁA, jerzy.hola@pwr.wroc.pl Dr inŝ. ZYGMUNT MATKOWSKI, zygmunt.matkowski@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie przepony poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach przy użyciu Środka do izolacji ścian

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 14 Pronto

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 14 Pronto KARTA INFORMACYJNA Dwuskładnikowe spoiwo PMMA do jastrychów samozagładzających i zapraw wyrównawczych na bazie reaktywnych żywic akrylowych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA jest dwuskładnikowym,

Bardziej szczegółowo

WYPIS I WYRYS Z PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI DZIEDZIŃCA, STROPU PIWNICY POD DZIEDZIŃCEM RING, FRAGMENTU ŚCIANY WSCHODNIEJ PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ

WYPIS I WYRYS Z PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI DZIEDZIŃCA, STROPU PIWNICY POD DZIEDZIŃCEM RING, FRAGMENTU ŚCIANY WSCHODNIEJ PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ M A R E K B U L A K 08-110 SIEDLCE ul. CZERWONEGO KRZYśA 15/8 tel./fax.: (25) 644 62 79 kom. 0 600 880 333 www.bulakprojekt.pl; mail: bulakprojekt@bulakprojekt.pl 02-692 WARSZAWA ul. JADŹWINGÓW 2 lok.

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych REFORMA 2012 Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych Mirosława Popek Kwalifikacja B. 18.4 Podręcznik do nauki zawodu MURARZ-TYNKARZ TECHNIK BUDOWNICTWA Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87 Strona 1 Tytuł: Zamawiający: Projekt budowlany Remontu kamienicy /wymiana więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji/ Płock, ul. Kwiatka 10. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 13 Pronto

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 13 Pronto KARTA INFORMACYJNA Dwuskładnikowa żywica gruntująca na bazie reaktywnych żywic akrylowych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA jest dwuskładnikowym, szybkosprawnym materiałem gruntującym o niskiej

Bardziej szczegółowo

BOLIX Complex renowacje system renowacji i ochrony mikrobiologicznej ścian zewnętrznych budynków

BOLIX Complex renowacje system renowacji i ochrony mikrobiologicznej ścian zewnętrznych budynków REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1185/2010 BOLIX Complex renowacje system renowacji i ochrony mikrobiologicznej ścian zewnętrznych budynków WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Dotycząca pomieszczeń przeznaczonych na stałą ekspozycję zbiorów tyflologicznych

Dotycząca pomieszczeń przeznaczonych na stałą ekspozycję zbiorów tyflologicznych Konserwacja Zabytków Andrzej Lipiński ul. Powstańców Wlkp. 57 Drużyna 62-05 Mosina tel.kom. 0504 164 07 e-mail: andrzej.lipinski@op.pl OPINIA KONSERWATORSKA Dotycząca pomieszczeń przeznaczonych na stałą

Bardziej szczegółowo