PROTOKÓŁ OCENY STANU TECHNICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ OCENY STANU TECHNICZNEGO"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 PROTOKÓŁ OCENY STANU TECHNICZNEGO nieruchomości Centrum Biznesu Grafit, położonej we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8 spisany w dniach od do r. przez dzierżawcę Wrocławskie Mieszkania spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. M. Reja reprezentowaną przez: 1. Ryszard Seweryniak, 2. Wiesław Zboralski Protokół został sporządzony w celu ogólnej oceny wykonania napraw gwarancyjnych przez Generalnego Wykonawcę na podstawie wykazanych w lutym b.r. wad i usterek. W załączeniu wykaz usterek załącznik nr 2. Opis najistotniejszych wad dotyczących stanu technicznego obiektu. Dach : ocena techniczna bardzo zła: przecieki, zastoiny wody z opadów atmosferycznych na pokryciu papowym powiększają się w stosunku do stanu z grudnia 2012r. Stan spowodowany jest nieprawidłowościami wykonawczymi, widoczna korozja na części konstrukcji stalowych, poziom kratek odprowadzających wodę jest wyższy od powierzchni dachowej, pasy na łączeniach papy termozgrzewalnej przegrzane (kilkucentymetrowy wypływ lepiku)

2 Izolacja pionowa oraz przepusty instalacyjne przez ściany zewnętrzne Widoczne przesiąki pomiędzy posadzką a ścianami zewnętrznymi zarówno w miejscach przepustów instalacyjnych, jak również na powierzchniach ścian i sufitów nie wyposażonych w instalacje dają podstawę do stwierdzenia, że nieprawidłowo wykonano całą izolacje pionową ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnej. Pojawiają się liczne zawilgocenia oraz wykwity solne i pęcherze pod powłokami malarskimi na powierzchniach ścian, zawilgocenie rozprzestrzenia się na lokale użytkowe parteru. Po półrocznej eksploatacji i obserwacji obiektu stwierdzono niepodważalnie cykliczne zalewanie kondygnacji podziemnej w miejscach podanych powyżej w okresie wzmożonych opadów atmosferycznych i roztopów. W celu określenia przyczyn zalewania i zawilgocenia kondygnacji podziemnej należy poddać ściany badaniu kamerą termowizyjną oraz zlecić ekspertyzę rzeczoznawcy budowlanemu.

3 Izolacja Pozioma przy znacznych różnicach temperatur w upalne dni posadzka całego parkingu jest mokra. Konieczność wykonania ekspertyzy określającej przyczynę wraz z badaniem termowizyjnym. Zbiornik p/poż. dwukomorowy dwukomorowy zbiornik wody użytkowej przedzielony ścianami żelbetowymi gr.30 cm * 2 szt. Zbiorniki umieszczone szczelnie obok siebie. Zbiorniki połączone są trzema przepustami przepływowymi fi 25. Konstrukcja zbiornika ze ścian żelbetowych, w tym ściana fundamentowa budynku jest jednocześnie jedną ze ścian zbiornika gr. 30 cm Wymiary komór: komora nr.1-23,82*2,80+( 1,32+2,33*2,80/2 ); komora nr.2 6,02*2,80. Objętość V= 186,00 m3 ; H = 2,88. Wykonawca po wielu nieudanych próbach zastosował metodę naprawczą, która doraźnie uszczelniła miejsce przecieku ze zbiornika na kondygnacje podziemną. W żaden sposób nie można tej metody potraktować jako metody ostatecznie rozwiązującej problem. Wykazaliśmy, że są obserwowane ubytki wody w zbiorniku, co widoczne było między innymi na dylatacji ściany zbiornika i skutkowało wyciekiem wody w kierunku garażu. Wykonawca robót widoczny

4 przeciek zlikwidował poprzez wypełnienie szczeliny dylatacyjnej od strony garażu masą uszczelniającą, która dodatkowo została zabezpieczona i dociśnięta czołowo poprzez dokręcenie płyty z blachy stalowej przytwierdzonej do ściany za pomocą kołków rozporowych. Wyciek wody ustał jednak istnieje obawa, że wcześniej wyciekająca woda może nadal penetrować betonowe ściany budynku będące jednocześnie ścianami zbiornika. Ponadto istnieje nadal podejrzenie, że istnieją nieszczelności zbiornika (odnotowujemy ubytki stanu wody) niewidoczne na zewnątrz. Wskazane są wewnętrzne oględziny zbiornika, przeprowadzenie bezinwazyjnego badania szczelności zbiornika i doszczelnienie jego powierzchni od wewnątrz, poddanie zbiornika ekspertyzie rzeczoznawcy w celu oceny czy nie występuje w tym przypadku wada projektowa oraz wskazanie metod naprawczych. Węzły sanitarne ścianki systemowe kabin WC mocowane na 2 śruby, podstawy są czterootworowe. Montaż pierwotnie był na 1 śrubę, aktualnie na 2 śruby. Mocowanie nie gwarantuje stabilności ścianek. Tryskacze TAXCARE zabudowana instalacja tryskaczowa 68 punktów systemem sufitów podwieszanych. Tryskacze winny być obniżone do poziomu sufitów podwieszanych i wbudowane w rastry celem możliwości zadziałania. W pomieszczeniu obecnie użytkowanym przez TAX CARE istniejąca instalacja tryskaczowa została wykonana zgodnie z projektem budowlanym. W wyniku adaptacji pomieszczeń na potrzeby TAX CARE w chwili obecnej, po wykonaniu podwieszanej konstrukcji obniżonego sufitu, tryskacze są zlokalizowane w przestrzeni zamkniętej ponad sufitem podwieszonym a stropem. Należy opracować koncepcję, co do stanu istniejącego, czy instalację tryskaczową można zdemontować w całym pomieszczeniu, czy należy ją przeprojektować i dokonać niezbędnych zmian polegających na wyprowadzeniu tryskaczy poniżej sufitu podwieszanego. Zamalowane 4 tryskacze czarną farbą na parterze, I, II p. Posadzki : Wykonawca usunął i naprawił liczne spękania, lecz w dalszym ciągu pozostało mnóstwo szczelin dylatacyjnych. Sposób naprawy pęknięć Wykonawca ograniczył do wypełnienia szczelin, winien wyciąć fragment posadzki i wykonać nowy fragment zdylatowany od pozostałej części. Posadzka posiada liczne wżery, które się powiększają na skutek utleniania margielu. Jakość wykonanych posadzek nie spełnia standardów wykonawczych. Nieprawidłowe spadki posadzek w kondygnacji podziemnej-podczas opadów atmosferycznych był zalewany szyb windowy brak spadku posadzki w kierunku wpustu ściekowego. Odspajanie powłok malarskich poziomych wyznaczających linie miejsc postojowych parkingu. Płyta konstrukcyjna stropowa / Opinia BETARD / Głębokie i mnogie rozwarstwienie elementu stropu pomiędzy lokalem +2.UB.18 a barierką komunikacji pionowej głównej w załączniku opinia wraz z zaleceniami naprawczymi sporządzona przez przedstawiciela producenta płyt filigran P. Artura Wnuka odnośnie uszkodzonej płyty stropowej, która została wbudowana z uszkodzeniem powstałym najprawdopodobniej podczas montażu płyty na stropie.

5 Inne : Przecieki z szybu wentylacyjnego na kondygnację podziemną, Okna i drzwi - nieszczelne, niesprawne, wymagające uszczelnień, napraw gwarancyjnych i regulacji ( widoczne ugięcia ramiaków poziomych spowodowane dużym ciężarem szyb dotyczy zestawów PCV i ślusarki. Ugięcia ramiaków poziomych pogłębiają się, okucia nie dobrane zostały prawidłowo do obciążeń zestawów PCV i ślusarki. Podczas intensywnych opadów atmosferycznych woda przedostaje się do pomieszczeń po obwodzie stolarki nie właściwa obróbka wokół okien i podokienników. Drzwi p/pożarowe są wypaczone, nieszczelne, źle osadzone. Wodomierze - brak możliwości odczytów otwory rewizyjne szachów nie dostosowane do lokalizacji wodomierzy, Komunikacje pionowe niezabezpieczone przed dostępem osób postronnych ręczne wyłączniki klapy dymowej / brak kluczyka i szybki. Wentylacja dwa wentylatory na dachu III nie podłączone do zasilania. PRZEPOMPOWNIA - CENTRALA TRYSKACZOWA nieszczelna wanna odpływowa przecieka,

6 SEPARATOR TŁUSZCZÓW - nieprzykręcony do podłoża stojak stalowy zbiornika, nie usunięto skutecznie wady gdyż przykręcono na podstawę na 2 śruby, winno być na 4 śruby. Zagospodarowanie terenu zastoiny wody na nawierzchni asfaltowej oraz brukowej, nierówności, brak osłon na śrubach mocujących słupy oświetleniowe, niewyregulowane do poziomu nawierzchni pokrywy studzienek Oceny technicznej dokonali: 1. Ryszard Seweryniak 2. Wiesław Zboralski Opracowanie : 3. Jolanta Łapczyńska

7

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie SPS TREŚ 1. DANE FORMALNE 3 2. DANE OGÓLNE O OBEKE 3. OENA STANU TEHNZNEGO 5 3.1. Konstrukcja stropodachu nad kondygnacją techniczną 5 3.2. Stropodach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA UMOWA Z DNIA 26.02.2015 r. BZP.2421.18.2015.AB załącznik nr 11 DATA: 26.03.2015r. EGZ. NR TEMAT: EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA OBIEKT: POMIESZCZENIA PIWNICZNE I PARTERU ADRES: 50-237 WROCŁAW, UL.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ programy / dotacje: generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 1 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 A. Wstęp 1. Przedmiotem Warunków technicznych wykonania DC jest określenie prac dla projektantów i wykonawców przy realizacji : - remontu istniejącego sklepu spożywczego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA BUDOWLANA

EKSPERTYZA BUDOWLANA Tel./fax: (059) 834 60 13 Biuro: Os. Wazów 9 77-300 Człuchów E-mail: biuro.aro@wp.pl EGZ. 3/3 EKSPERTYZA BUDOWLANA OBIEKT: INWESTOR: WYKONAWCA: BUDYNEK NR 5 SKW UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 130 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA BRANśA: FAZA: P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU KRUS PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA. adres obiektu: ul. Puławska 228 02-670 Warszawa woj. Mazowieckie

OPINIA TECHNICZNA. adres obiektu: ul. Puławska 228 02-670 Warszawa woj. Mazowieckie 15.II.1968r. ZESPÓŁ OŚRODKÓW RZECZOZNAWSTWA ZOR Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO - TECHNICZNYCH NOT WARSZAWSKI DOM TECHNIKA lok.115

Bardziej szczegółowo

T E C Z K A Z A W I E R A

T E C Z K A Z A W I E R A T E C Z K A Z A W I E R A A. Część opisowa - Opis techniczny B. Część rysunkowa - Rzut piwnic inwentaryzacja rys. nr 1 - Rzut parteru inwentaryzacja rys. nr 2 - Rzut 1.piętra inwentaryzacja rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo