Instrukcja obsługi. Moduł wewnętrzny HWS-802XWHM3-E HWS-802XWHT6-E HWS-1402XWHM3-E HWS-1402XWHT6-E HWS-1402XWHT9-E POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Moduł wewnętrzny HWS-802XWHM3-E HWS-802XWHT6-E HWS-1402XWHM3-E HWS-1402XWHT6-E HWS-1402XWHT9-E POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA"

Transkrypt

1 POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA Moduł wewnętrzny Nazwa modelu: HWS-802XWHM3-E HWS-802XWHT6-E HWS-1402XWHM3-E HWS-1402XWHT6-E HWS-1402XWHT9-E Moduł wewnętrzny 2 Polski

2 Dziękujemy za zakup pompy ciepła typu powietrze-woda firmy TOSHIBA. Przed rozpoczęciem użytkowania systemu przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Dopilnuj, aby instalator lub sprzedawca dostarczył Instrukcję Obsługi oraz Instrukcję Instalacji. Poproś instalatora lub sprzedawcę o: Wyjaśnienie zawartości Instrukcji Obsługi przed jej przekazaniem. ZASTOSOWANIE NOWEGO CZYNNIKA CHŁODNICZEGO Niniejsza pompa ciepła typu powietrze-woda jest urządzeniem nowego typu, w którym zastosowano nowy czynnik chłodniczy HFC (R410A) zamiast konwencjonalnego czynnika R22, co ma na celu zapobieganie niszczeniu warstwy ozonowej. Spis treści 1 ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA NAZWY I FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI SPOSÓB KORZYSTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI KONSERWACJA DZIAŁANIE I OSIĄGI POMPY CIEPŁA TYPU POWIETRZE WODA WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK PL 2

3 1 ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA NIEBEZPIECZEŃSTWO NIE PRÓBUJ INSTALOWAĆ URZĄDZENIA SAMODZIELNIE. INSTALACJA WYMAGA ZATRUDNIENIA WYKWALIFIKOWANEGO INSTALATORA. NIE PRÓBUJ NAPRAWIAĆ URZĄDZENIA SAMODZIELNIE. URZĄDZENIE NIE ZAWIERA KOMPONENTÓW PRZEZNACZONYCH DO SAMODZIELNEJ NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. OTWARCIE LUB ZDJĘCIE POKRYWY NARAŻA NA DZIAŁANIE NIEBEZPIECZNEGO NAPIĘCIA. WYŁĄCZENIE ZASILANIA ZAPOBIEGA POTENCJALNEMU ZAGROŻENIU PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIA ODNOŚNIE INSTALACJI Instalację pompy ciepła należy zlecić dystrybutorowi lub wykwalifikowanemu instalatorowi. Nieprawidłowa samodzielna instalacja pompy ciepła może spowodować takie problemy jak: wyciek wody, porażenie prądem elektrycznym, pożar i tym podobne. Upewnij się, że przy instalacji pompy ciepła zastosowano właściwe uziemienie. Nie należy podłączać przewodów uziemiających do rur gazowych, wodnych, piorunochronów lub przewodów uziemiających linii telefonicznych. Jeśli pompa ciepła zostanie nieprawidłowo uziemiona może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Wyciek wody może prowadzić do poważnego uszkodzenia. Dlatego zaleca się instalację modułu wewnętrznego w pomieszczeniach o wodoodpornym podłożu oraz systemach odprowadzania wody. W połączeniu z niniejszym urządzeniem należy stosować części i produkty zgodne ze zalecanymi specyfikacjami. Jeśli zostaną użyte części lub produkty niezgodne ze specyfikacjami, może to spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie, dym, pożar lub porażenie prądem elektrycznym. OSTRZEŻENIA ODNOŚNIE EKSPLOATACJI W celu uniknięcia zranienia i uszkodzenia urządzenia nie wkładaj palców ani patyków do wylotu lub wlotu powietrza jednostki zewnętrznej, wewnątrz znajdują się wentylatory pracujące z dużą prędkością. Po zauważeniu objawów nieprawidłowego działania pompy ciepła (zapach spalenizny, słabe ogrzewanie itp.), należy natychmiast odłączyć zasilanie, wyłączyć główny wyłącznik/bezpiecznik, w celu zatrzymania działania pompy ciepła i skontaktować się ze sprzedawcą. Jeśli pomimo oznak nieprawidłowego funkcjonowania pompa ciepła nadal pracuje, może to spowodować jej uszkodzenie, porażenie prądem elektrycznym, pożar i tym podobne. Unikaj rozlewania wody lub innych płynów na moduł wewnętrzny. Mokre urządzenie może spowodować porażenie prądem elektrycznym. OSTRZEŻENIA ODNOŚNIE PRZENOSZENIA I NAPRAWY Nie próbuj przenosić lub naprawiać urządzenia samodzielnie. Ponieważ wnętrze urządzenia znajduje się pod wysokim napięciem, po zdjęciu obudowy możesz zostać porażony. Wszelkie naprawy pompy ciepła należy zlecać specjaliście. W przypadku niewłaściwej naprawy może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Przeniesienie pompy ciepła na inne miejsce instalacji należy zlecić specjaliście. W przypadku niewłaściwej instalacji może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. PL 3 2-PL

4 UWAGA Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (włączając dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi lub psychicznymi, lub brakiem wiedzy i doświadczenia, chyba że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje. ODŁĄCZANIE URZĄDZENIA OD GŁÓWNEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA Urządzenie należy podłączyć do głównego źródła zasilania za pomocą wyłącznika o odstępie między stykami minimum 3 mm. UWAGI ODNOŚNIE INSTALACJI Upewnij się, że pompa ciepła korzysta ze źródła zasilania o odpowiednim napięciu znamionowym, przeznaczonego wyłącznie dla niej, w przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu lub spowodować pożar. Nie należy instalować pompy ciepła w miejscu, gdzie występuje ryzyko wycieku gazu palnego. Jeśli gaz palny gromadzi w pobliżu urządzenia, może dojść do powstania pożaru. UWAGI ODNOŚNIE EKSPLOATACJI Przed przystąpieniem do użytkowania pompy ciepła przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję. Nie instaluj pompy ciepła w pomieszczeniach o specjalnym przeznaczeniu, na statku lub w innym pojeździe, ponieważ wydajność urządzenia zostanie zmniejszona. Jeśli pompa ciepła jest używana w jednym pomieszczeniu z urządzeniem spalającym, należy zapewnić dopływ świeżego powietrza. Słaba wentylacja może spowodować braki tlenu. Jeśli pompa ciepła jest używana w zamkniętym pomieszczeniu, należy zapewnić dopływ świeżego powietrza. Słaba wentylacja może spowodować braki tlenu. Nie kładź na urządzeniu pojemnika z wodą, np. wazonu, ponieważ wylana na urządzenie woda może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Okresowo sprawdzaj betonowe wsporniki pod jednostką zewnętrzną. Jeśli podstawa jest uszkodzona lub zniszczona urządzenie może przewrócić się i spowodować uszkodzenie ciała. Okresowo sprawdzaj czy elementy montażowe urządzenia nie są uszkodzone. Jeśli są one uszkodzone urządzenie może spaść lub przewrócić się i spowodować uszkodzenie ciała. Nie myj urządzenia wodą. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. Do czyszczenia urządzenia nie używaj alkoholu, benzyny, rozcieńczalnika, płynu czyszczącego do szkła, proszku szorującego itp. ponieważ mogą one zniszczyć urządzenie. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia wyłącz główny wyłącznik lub bezpiecznik. Nie kładź żadnych przedmiotów ani nie stawaj na urządzeniu, ponieważ może to spowodować upadek lub przewrócenie się urządzenia i uszkodzenia ciała. Aby klimatyzator działał ze swoją pierwotną wydajnością, eksploatuj go w zakresie temperatur roboczych określonych w instrukcji. W przeciwnym wypadku może funkcjonować nieprawidłowo lub nastąpi z niego wyciek wody. Usuwaj śnieg, zanim zgromadzi się on na jednostce zewnętrznej. Zgromadzony śnieg może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie lub uszkodzenie urządzenia. Pod urządzeniem nie umieszczaj żadnych urządzeń elektrycznych ani mebli. Z urządzenia może wyciekać woda, co może prowadzić do powstania rdzy, awarii i uszkodzenia mienia. Nie pozwalaj na zatrzymanie przepływu powietrza wokół urządzenia, należy je montować z zachowaniem wskazanej przestrzeni instalacyjno-serwisowej. Zatrzymany przepływ powietrza może obniżyć wydajność i spowodować awarię. Sprawdzaj urządzenie pod kątem wycieków wody, w budynkach wielorodzinnych wyciekająca woda może zalać niższa piętra. Codziennie sprawdzaj czy nie ma wycieków wody. Nie dotykaj rur wodnych, rur czynnika chłodniczego lub złączy, mogą być one bardzo gorące. Nie pij wody wydostającej się z pompy ciepła. Po dłuższym użytkowaniu woda może być zanieczyszczona przez materiały z jakich zrobione są rury w module hydro. Jeśli woda zawiera ciała stałe, jest kolorowa lub ma zapach NIE PIJ JEJ. Zleć przeprowadzenie natychmiastowej kontroli urządzenia. Używaj wody spełniającej normy jakości. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, poproś dystrybutora lub instalatora o opróżnienie modułu hydro z wody, zapobiegnie to zmianie jakości wody. Przystępując ponownie do użytkowania zleć napełnienie urządzenia wodą i wykonaj pracę testową. Zleć okresowe czyszczenie sitka. Poproś o potwierdzenie, że zawór bezpieczeństwa działa prawidłowo. Uważaj, aby nie uszkodzić ciśnieniomierza, który jest zrobiony ze szkła. 3-PL 4

5 2 NAZWY I FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI Przyciski Rys Przycisk TEMP: Zmienia nastawę temperatury dla każdego trybu działania (STREFA 1/ 2, gorąca woda) o 1 C. 2. przycisk SCHEDULE: 5 Służy do ustawiania aktualnego czasu i zaprogramowanego działania tygodniowego. 3. Przycisk TIME: Zmienia czas dla aktualnej nastawy czasu i zaprogramowanego działania tygodniowego przy pomocy przycisków i Przycisk NIGHT: 11. Przycisk AUTO TEMP: Steruje ustawieniami trybu nocnego. Automatycznie ustawia temperaturę w zależności od zewnętrznej temperatury. (Naciskanie tego przycisku przez dłuższy czas zmienia tryb na tryb ustawiania danych). 12. Przycisk OPERATE MODE: Wybiera tryb działania ZONE 1/ 2 (ogrzewanie lub chłodzenie). 4. Przycisk SET: Potwierdza wprowadzone bieżące nastawy czasu i zaprogramowanego działania tygodniowego. 5. Przycisk CL: 6. Przycisk DAY: Kasuje nastawy dla aktualnego czasu i zaplanowanych operacji tygodniowych. Pozwala ustawić dni tygodnia dla aktualnej nastawy czasu i zaplanowanych operacji tygodniowych. 13. Przycisk ZONE 1, 2: Włącza/wyłącza działanie w strefie (ogrzew. podpodłog. /grzejnik/ klimakonwektor). 14. Przycisk ANTI BACTERIA: 15. Przycisk HOT WATER BOOST: Regularnie podwyższa temperaturę cieplej wody w zbiorniku w celu sterylizacji. (Naciskanie tego przycisku przez dłuższy czas zmienia tryb na tryb ustawiania danych). Funkcja szybkiego podgrzania wody w zbiorniku ciepłej wody użytkowej. 7. Przycisk STEP: Określa numer etapu (STEP) w danym dniu dla programu tygodniowego. 16. Przycisk HOT WATER: Włącza/wyłącza tryb ciepłej wody użytkowej. PL 8. Przycisk TEST: 9. Przycisk FROST PROTECTION: Używany przy pracy testowej lub serwisowaniu. Steruje trybem działania na minimalnym poziomie przez okres nieużytkowy (wyjście, nieobecność), aby zapobiec zamarznięciu. 17. Przycisk SELECT: Wybór trybu działania, przy zmianie nastawy temperatury dla poszczególnych trybów działania. UWAGA: W zależności od specyfikacji używanego systemu, niektóre funkcje mogą być niedostępne. Odnośnie szczegółów skontaktuj się z firmą instalatorską. 5 4-PL

6 Znaczenie wskaźników na wyświetlaczu Rys Strona ogrzewania [STREFA 1, 2] Strona gorącej wody 18. Wskazanie Opis 20. Wskazanie Opis Wyświetla się, gdy podłączone jest ogrzew. podłogowe lub grzejnik (jeśli w systemie znajduje się ogrzew. podłog. lub grzejnik). Wyświetla się przy sterowaniu drugą strefą temperatury. (Może się nie wyświetlać w zależności od systemu). Wyświetla się, gdy podłączony jest system cieplej wody użytkowej (gdy system obejmuje dostawę gorącej wody). Oznaczenie [ ] wyświetla się dla trybu działania, dla którego ma być zmieniona temperatura. Wyświetla się podczas trybu ogrzewania lub chłodzenia przy użyciu pompy ciepła. Wyświetla się gdy tryb cieplej wody użytkowej realizowany jest przez pompę ciepła. Wyświetla się, gdy w trybie ogrzewania uruchomiona zostaje wewnętrzna grzałka. Wyświetla się po wybraniu trybu ogrzewania. Wyświetla się, gdy wewnętrzna grzałka uruchomiona zostaje w trybie cieplej wody użytkowej. Wyświetla się podczas trybu cieplej wody użytkowej. Wyświetla się po wybraniu trybu chłodzenia. Wyświetla się, gdy uruchomione zostaje wspomaganie cieplej wody użytkowej. Zapala się po naciśnięciu przycisku FROST PROTECTION i gaśnie po ponownym naciśnięciu tego przycisku. Zapala się po naciśnięciu przycisku ANTI BACTERIA i gaśnie po ponownym naciśnięciu tego przycisku. Wyświetla się po wybraniu trybu Auto. Wyświetla nastawę temperatury ogrzewania/chłodzenia.(ogrzewanie: 20 do 55 C, nastawa fabryczna: Auto, chłodzenie: 10 do 30 C) Gaśnie po wybraniu trybu Auto. Wyświetla nastawę temperatury cieplej wody użytkowej. (40 do 75 C, nastawa fabryczna: 65 C) C Wyświetla się, gdy na 7-segmentowym wyświetlaczu wskazana jest nastawa temperatury lub temperatura wody na czujniku. 5-PL 6

7 19. Wskazanie Opis Zegar: wyświetla aktualny czas (AM lub PM). Wyświetla dni tygodnia (od niedzieli do soboty). Zapala się po naciśnięciu przycisku NIGHT i gaśnie po ponownym naciśnięciu tego przycisku. Wyświetla się, gdy ustawiony jest tryb cichej pracy nocnej. Wskazuje status zaplanowanej operacji 1 (włączając nastawę czasu). Wskazuje etap zaplanowanej operacji, gdy ustawiony jest program zaplanowanego działania STEP 1-5. Wyświetla się, podczas ustawiania czasu oraz ustawiania zaplanowanego działania. 21. Wskazanie Opis Wyświetla się, gdy aktywowana jest pompa wewnętrzna (pompa 1) lub pompa pomocnicza (pompa 2). Wyświetla się podczas działania tylko grzałki pomocniczej. Wyświetla się, gdy urządzenie wchodzi w tryb ustawiania danych i gaśnie, gdy urządzenie opuszcza ten tryb. Wyświetla się, gdy urządzenie wchodzi w tryb serwisowy i gaśnie, gdy urządzenie opuszcza ten tryb. Wyświetla się, gdy wystąpi błąd i gaśnie, gdy błąd zostaje usunięty. Wyświetla się przez dwie sekundy po zakończeniu ustawień. Wyświetla się przez dwie sekundy, gdy nie powiodło się dokonanie ustawień. PL 7 6-PL

8 3 SPOSÓB KORZYSTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI Ustawianie timera Najpierw na zdalnym sterowniku należy ustawić aktualną godzinę. Procedura ustawiania aktualnego czasu i dnia tygodnia (jeśli czas/dzień nie zostaną ustawione, wskazanie czasu i dnia tygodnia miga). (1) Naciskaj przycisk TIME lub przez co najmniej 4 sekundy, aby uruchomić tryb ustawiania danych. Wskazanie SETTING miga. (2) Ustaw aktualny dzień tygodnia przyciskiem DAY. Każde naciśnięcie przycisku powoduje przesunięcie wskaźnika cyklicznie nad MO TU SU MO. (3) Ustaw aktualny czas przyciskami TIME oraz. Dłuższe naciskanie przycisku powoduje zmianę nastawy co 10 minut. (4) Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić ustawienia. Tryb ogrzewania lub chłodzenia Wykonywanie trybu ogrzewania lub chłodzenia Naciśnij przycisk ZONE1,2, aby uruchomić tryb ogrzewania lub chłodzenia. Nastawa temperatury pojawia się pod wskazaniem na zdalnym wyświetlaczu. (Jeśli dostępna jest ZONE2, nastawa temperatury wyświetla się równocześnie pod ). Podczas działania pompy ciepła lub po uruchomieniu grzałki wewnętrznej lub pomocniczej wyświetlają się symbole. Użyj przycisku OPERATE MODE, aby wybrać tryb chłodzenia lub ogrzewania. Za każdym razem po naciśnięciu tego przycisku symbole ogrzewania i chłodzenia wyświetlają się na przemian. Aby zatrzymać ogrzewanie lub chłodzenie naciśnij przycisk ZONE1, 2. Nastawa temperatury oraz symbole gasną a tryb ogrzewania lub chłodzenia zostaje wyłączony. Ustawianie temperatury Naciśnij przycisk SELECT, aby przesunąć oznaczenie i wybierz lub. Zmień nastawę temp. przyciskiem TEMP. Nastawa temperatury ZONE2 musi być równa lub niższa niż nastawa temperatury ZONE1. Tryb działania Auto Nastawa temperatury może być wykonana automatycznie w zależności od temperatury zewnętrznej. Naciśnij przycisk AUTO TEMP.. Wskazanie temperatury zmienia się na A i temperatura wody jest ustawiania automatycznie w zależności od temperatury zewnętrznej. Zmiana wartości nastawy dla trybu Auto Naciskaj przycisk AUTO TEMP. przez co najmniej 4 sekundy, aby wejść w tryb dostosowania krzywej grzania dla trybu auto. Wyświetla się ekran ustawiania kodu funkcji. Naciśnij przycisk TIME, aby wyświetlić temperaturę między -5 a +5 C. W tym przypadku temperatura jest wyświetlana jako -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Wyświetla się tylko temperatura dla ZONE1. Gdy naciśnięty zostanie przycisk SET po zmianie temperatury, zmiana zostanie zarejestrowana. 7-PL 8

9 Po naciśnięciu przycisku TEST zarejestrowane dane zostają potwierdzone. Urządzenie wychodzi z trybu ustawiania kodu funkcji i na wyświetlaczu pojawia się oznaczenie A. Każdorazowo po naciśnięciu przycisku AUTO TEMP. tryb zmienia się w następujący sposób: Brak wskazania (anulacja) Auto Ciepła woda użytkowa Tryb dostawy cieplej wody użytkowej Naciśnij przycisk HOT WATER, aby uruchomić tryb cieplej wody użytkowej. Nastawa temperatury wyświetla się pod symbolem na zdalnym sterowniku i zapala się symbol. Podczas działania pompy ciepła lub po uruchomieniu grzałki wewnętrznej wyświetlają się symbole lub. z nastawą minimalnej wydajności (docelowa temperatura wody: 15 C). Aby zatrzymać tryb ochrony przed zamarznięciem ponownie naciśnij przycisk FROST PROTECTION aby wykasować oznaczenie na zdalnym sterowniku. Funkcja ta ma pierwszeństwo przed zaprogramowanym działaniem i trybem cichej pracy nocnej, ustawianymi osobno. Poproś instalatora o ustawienie minimalnej wydajności. Tryb nocny Funkcja ta używana jest do kontynuacji trybu ogrzewania podczas określonego okresu czasu (godziny snu itp.) w nocy. Gdy podczas ogrzewania (ZONE1 lub ZONE2) naciśnięty zostanie przycisk NIGHT, na zdalnym sterowniku pojawia się symbol i uruchomiony zostaje tryb pracy nocnej. Nastawa temperatury jest obniżana o 5 C między nastawionym czasem rozpoczęcia i zakończenia trybu. Aby zatrzymać tryb pracy nocnej ponownie naciśnij przycisk NIGHT, w celu wykasowania oznaczenia na zdalnym sterowniku. Ustawianie czasu rozpoczęcia i zakończenia trybu nocnego Naciskaj przycisk NIGHT przez co najmniej 4 sekundy, gdy uruchomiony jest tryb pracy nocnej (na zdalnym sterowniku wyświetla się symbol ), aby wejść w tryb ustawień. Ustawianie temperatury Naciśnij przycisk SELECT, aby przesunąć oznaczenie i wybierz. Zmień nastawę temperatury przyciskiem TEMP. Przydatne funkcje Ochrona przed zamarzaniem Funkcja ta pozwala na kontynuację działania przy minimalnej wydajności zapobiegając zamarzaniu rur w przypadku, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas z powodu nieobecności. Gdy podczas ogrzewania (ZONE1 lub ZONE2) naciśnięty zostanie przycisk FROST PROTECTION, na zdalnym sterowniku pojawia się symbol i uruchomiony zostaje tryb ochrony przed zamarznięciem Na zdalnym sterowniku wskazany jest tryb dokonywania ustawień. Wybierz numer kodu, który ma być ustawiony przy pomocy przycisków TEMP i ustaw czas rozpoczęcia i zakończenia przyciskami TIME. Nr kodu 0E: Czas rozpoczęcia (domyślnie 22) 0F: Czas zakończenia (domyślnie 06) Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić czas rozpoczęcia i zakończenia. Naciśnij przycisk TEST, aby wyjść z trybu ustawiania. PL 9 8-PL

10 Tryb wspomagania ciepłej wody użytkowej Funkcję tę stosuje się, gdy tymczasowo priorytetowy jest tryb ciepłej wody użytkowej. Tryb ciepłej wody wykonywany jest z pierwszeństwem względem innych trybów przy docelowo ustawionym czasie (60 minut) i nastawie temperatury (75 C). Zastosuj tę funkcję, gdy ciepła woda nie była używana przez dłuższy czas lub jeśli potrzebna jest jej duża ilość. Gdy naciśnięty zostanie przycisk HOT WATER BOOST, na zdalnym sterowniku pojawia się symbol i uruchomiony zostaje tryb wspomagania ciepłej wody. Gdy minął ustawiony czas działania lub temperatura wody osiągnęła zadaną wartość, tryb wspomagania automatycznie kończy działanie. Preferowane nastawy czasu i temperatury można zmienić na wartości w zakresie od 30 do 180 minut lub 40 do 80 C. Poproś instalatora o zmianę nastawy. Tryb antybakteryjny Funkcja ta pozwala na uruchomienie trybu antybakteryjnego w zbiorniku cieplej wody użytkowej. Gdy naciśnięty zostanie przycisk ANTI BACTERIA, na zdalnym sterowniku pojawia się symbol i zarezerwowany zostaje tryb antybakteryjny. Tryb antybakteryjny jest wykonywany, aby utrzymać ustaloną temperaturę (75 C) przez ustalony okres czasu (30 minut) o danej godzinie (22:00) w określonym odstępie czasu (7 dni). Ustawienia dla odstępu czasu, godziny uruchomienia i czasu utrzymania temperatury mogą zostać zmienione, poproś instalatora o wykonanie tych zmian. Timer programowania Dla każdego dnia tygodnia można zaprogramować osiem etapów (STEP) trybu działania. (Przykład) Poniedziałek STEP1: 04:00 ZONE1: ogrzewanie 45 C, gorąca woda 50 C STEP2: 07:00 ZONE1: ogrzewanie 50 C, gorąca woda 45 C STEP3: 10:00 ZONE1: ogrzewanie wyłączone, gorąca woda 45 C STEP4: 16:00 ZONE1: ogrzewanie 50 C, gorąca woda 50 C STEP5: 23:00 ZONE1: ogrzewanie 40 C, gorąca woda 45 C Od wtorku do soboty: tak samo jak w poniedziałek Niedziela STEP1: 04:00 ZONE1: ogrzewanie 45 C, gorąca woda 50 C Włączanie funkcji programu Naciśnij przycisk SCHEDULE oraz przycisk SET w ciągu pięciu sekund, gdy miga symbol. Symbol zaczyna świecić na stałe i funkcja programu zaczyna działać. Anulowanie funkcji programu Naciśnij przycisk SCHEDULE oraz przycisk CL w ciągu pięciu sekund, gdy miga symbol. Symbol znika i funkcja programu jest anulowana. 9-PL 10

11 Ustawianie programu Naciskaj przycisk SCHEDULE 4 sekundy. przez co najmniej W celu ustawienia programu wykonaj następującą procedurę Ustawianie programu po raz pierwszy Kroki: Ustawianie istniejącego programu Kroki: Ustaw czas rozpoczęcia Ustaw czas rozpoczęcia przyciskami TIME. Gdy zapamiętany zostanie ustawiony czas rozpoczęcia zostanie on wyświetlony. Jeśli nie ustawiono czasu rozpoczęcia, wyświetla się Ustaw temperaturę Ustaw temperaturę dla ZONE1 i ZONE2 przyciskiem SELECT oraz przyciskami TEMP. Naciśnij przycisk SELECT, aby oznaczenie wskazywało strefę, którą należy zmienić. Wprowadź nastawę temperatury przyciskami TEMP. 5 Ustaw tryb działania Ustaw tryb działania (ogrzewanie lub chłodzenie) przyciskiem OPERATE MODE. 1 Ustaw dni tygodnia Każde naciśnięcie przycisku DAY powoduje kolejne przesunięcia oznaczenia migającego w interwałach 1 Hz nad bieżącym dniem tygodnia. Jeśli równocześnie dokonuje się ustawień dla wszystkich dni tygodnia, migają wszystkie dni (od MO (poniedziałek do SU (niedziela)). Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić nastawę dni tygodnia. Po zakończeniu ustawień oznaczenie zaczyna świecić na stałe. 2 Ustaw etapy (STEP) Wybierz etap do ustawienia przyciskiem STEP i naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić wybrany etap C L 1. 1 do 8: Numer etapu programu działania. C (Kopiowanie): Ustawia tryb działania równocześnie dla dnia (0:00 do 23:59). L (Kasowanie): Kasuje wszystkie aktualne ustawienia programu działania (dla całego tygodnia). 6 Potwierdź ustawienia Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić ustawienia. Pod ustawionym dniem tygodnia miga oznaczenie i na wyświetlaczu przez 4 sekundy wyświetla się znak. Naciśnij przycisk SCHEDULE, aby zakończyć ustawienia. Kopiowanie danych Gdy podczas ustawiania etapu (STEP) wybrane zostanie C, nastawa dla określonego dnia tygodnia może zostać skopiowana. Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić tryb kopiowania. Przyciskiem DAY określ dzień tygodnia, dla którego mają być skopiowane ustawienia. Każde naciśnięcie przycisku DAY powoduje kolejne przesunięcia oznaczenia migającego nad określonym dniem tygodnia. Jeśli oznaczenie miga nad wszystkimi dniami, można skopiować dane dla wszystkich dni tygodnia. Naciśnij przycisk SET. Gdy na zdalnym sterowniku na 4 sekundy pojawi się znak zakończone., nastawy zostały PL PL

12 4 KONSERWACJA Produkt ten wymaga przeprowadzenia okresowej konserwacji (raz w roku). Skontaktuj się z firmą instalatorską. Jeśli wystąpi problem, skontaktuj się z firmą instalatorską lub dystrybutorem produktu. 5 DZIAŁANIE I OSIĄGI POMPY CIEPŁA TYPU POWIETRZE WODA Funkcja 3-minutowego zabezpieczenia Funkcja 3-minutowego zabezpieczenia zapobiega uruchomieniu pompy ciepła typu powietrze woda przez pierwsze 3 minuty po włączeniu głównego zasilania/wyłącznika oraz po ponownym uruchomieniu pompy ciepła. Zanik zasilania Zanik zasilania podczas pracy spowoduje całkowite zatrzymanie urządzenia. Aby ponownie uruchomić urządzenie naciśnij na zdalnym sterowniku przycisk ZONE1, 2/HOT WATER. Charakterystyka ogrzewania Tryb odszraniania Jeśli jednostka zewnętrzna zostanie oszroniona podczas trybu ogrzewania lud ciepłej wody użytkowej, odszranianie włącza się automatycznie (na około 2 do 10 minut), aby utrzymać wydajność grzewczą. Woda powstała w trakcie odszraniania zostanie odprowadzona z tacy ociekowej jednostki zewnętrznej. Wydajność grzewcza W trybie ogrzewania ciepło jest pobierane z zewnątrz i przenoszone do pomieszczenia. Taki sposób ogrzewania zwany jest systemem pompy ciepła. Gdy temperatura zewnętrzna jest zbyt niska, zaleca się użyć drugiego urządzenia grzewczego w połączeniu z pompą ciepła. Uwaga na opady śniegu i zamarzanie jednostki zewnętrznej W miejscach o dużych opadach śniegu wylot i wlot powietrza jednostki zewnętrznej często są pokryte śniegiem lub zamarznięte. Jeśli śnieg lub zmarzlina nie zostaną usunięte z jednostki zewnętrznej, może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub słabe właściwości grzejne. W zimnych rejonach należy zwrócić uwagę, aby wąż spustowy dokładnie odprowadzał wodę bez jej pozostawania wewnątrz, aby zapobiec zamarzaniu. Zamarznięcie wody w wężu spustowym lub wewnątrz jednostki zewnętrznej może spowodować uszkodzenie urządzenia lub słabe właściwości grzejne. Warunki pracy pompy ciepła typu powietrze - woda Dla zapewnienia właściwych osiągów pompa ciepła powinna pracować w następujących zakresach temperatur: Tryb chłodzenia Gorąca woda Tryb ogrzewania Temperatura zewnętrzna : 10 C do 43 C Temperatura pomieszczenia : 18 C do 32 C Temperatura zewnętrzna : -20 C do 43 C Temperatura pomieszczenia : 5 C do 32 C Temperatura zewnętrzna : -20 C do 25 C Temperatura pomieszczenia : 5 C do 32 C Jeśli pompa ciepła jest używana poza podanymi zakresami, zadziałać mogą wewnętrzne zabezpieczenia. 11-PL 12

13 Specyfikacje ogólne Typ Funkcja Ogrzewanie Jednostka zewnętrzna HWS-802H-E HWS-1102H-E HWS-142H-E Inwerter Ogrzewanie i chłodzenie Wydajność (kw) 8,0 11,2 14,0 Moc (kw) 1,96 2,40 3,15 COP 4,08 4,66 4,45 Wydajność (kw) 6,0 10,0 11,0 Chłodzenie Moc (kw) 2,13 3,52 4,08 EER 2,82 2,84 2,69 Zasilanie 230 V ~ Czynnik chłodniczy R410 A Wymiary wys.x szer.x głęb. (mm) 890 x 900 x x 900 x 320 Moduł hydro HWS- 802XWHM3-E HWS- 802XWHT6-E HWS- 1402XWHM3-E HWS- 1402XWHT6-E HWS- 1402XWHT9-E Moc grzałki pomocniczej 3 kw 6 kw 3 kw 6 kw 9 kw Zasilanie grzałki pomocniczej 230 V ~ 400 V 3N ~ 230 V ~ 400 V 3N ~ 400 V 3N ~ grzałki zbiornika ciepłej wody użytkowej (opcja) 230 V ~ Temperatura wody Ogrzewanie ( C) 20 do 55 wylotowej Chłodzenie ( C) 10 do 25 Do użytku z HWS-802H-E HWS-1102H-E/HWS-1402H-E Wymiary wys. x szer. x głęb. (mm) 925 x 525 x 355 Zbiornik ciepłej wody użytkowej (opcja) HWS-1501CSHM3-E HWS-1501CSHM3-UK HWS-2101CSHM3-E HWS-2101CSHM3-UK HWS-3001CSHM3-E HWS-3001CSHM3-UK Objętość wody litry Maks. temp. wody ( C) 75 Grzałka elektryczna (kw) 2,75 Wysokość (mm) Średnica (mm) 550 Materiał Stal nierdzewna PL PL

14 6 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK Jeśli wystąpi problem skontaktuj się z firmą instalatorską lub dystrybutorem produktu. Problem Nic nie wyświetla się na zdalnym sterowniku. Miga wskazanie czasu. Na zdalnym sterowniku wyświetla się kod błędu. Pomieszczenie nie jest chłodzone lub ogrzewane. Nie jest dostarczana gorąca woda. Działanie Sprawdź czy włączone jest zasilanie. Czy włączony jest wyłącznik różnicowo-prądowy? Nie wykonano ustawienia godziny/dnia. Ustaw godzinę i dzień. Skontaktuj się z instalatorem. Czy ustawione jest zaprogramowane działanie? Sprawdź czy ustawione jest zaprogramowane działanie. Czy ustawione jest działanie trybu pracy nocnej? Sprawdź ustawienie na zdalnym sterowniku. Czy klimatyzator działa w trybie Auto? W trybie Auto docelowa temperatura ustawiana jest automatycznie w zależności od temperatury zewnętrznej. Można zmienić ustawienia trybu Auto. Skontaktuj się z instalatorem. Czy główny zawór wody jest zamknięty? Sprawdź zawory. Czy nie używasz zbyt dużej ilości gorącej wody? Jeśli wykorzysta się gorącą wodę w ilości większej niż pojemność zbiornika, dostarczana będzie woda o temperaturze niższej niż nastawa temperatury gorącej wody. W przypadku pytań należy skontaktować się z instalatorem. 13-PL 14

15 NOTATKI PL PL

16 Informacje zgodnie z Dyrektywą EMC 2004/108/EC (Nazwa producenta) (Adres, miasto, kraj) (Nazwa importera/ dystrybutora w UE) (Adres, miasto, kraj) TOSHIBA CARRIER CORPORATION Takanawa, 3-Chome, Minatoku, Tokio Japonia Carrier Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 14; Warszawa; Polska EF

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA Jednostka Hydro Nazwa modelu: HWS-803XWHM3-E HWS-803XWHT6-E HWS-803XWHD6-E HWS-803XWHT9-E HWS-1403XWHM3-E HWS-1403XWHT6-E HWS-1403XWHD6-E HWS-1403XWHT9-E Jednostka Hydro Polski

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329022 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWA CZĘŚCI... 1 PRZYGOTOWANIE... 2 PRACA...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

TOSHIBA TCB-SC642TLE. Instrukcja obsługi TOSHIBA CARRIER CORPORATION

TOSHIBA TCB-SC642TLE. Instrukcja obsługi TOSHIBA CARRIER CORPORATION TOSHIBA TCB-SC642TLE Instrukcja obsługi TOSHIBA CARRIER CORPORATION JAK UŻYWAĆ STEROWNIKA CENTRALNEGO 1.Sekcja wyświetlacza A: ALL/ZONE/GR przycisk Umożliwia następujące sterowanie: ALL: włącz/wyłącz wszystkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi sterownika dotykowego Wygląd i przyciski sterownika Rys.1 Sterownik dotykowy 1 Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329053 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1 NAZWY CZĘŚCI 1 INFORMACJA O FUNKCJONALNOŚCI 2 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje Pilot i jego funkcje PL POLSKI 1. Przycisk wyboru trybu Za każdym naciśnięciem tego przycisku wybierany jest tryb pracy zgodnie z następującą sekwencją: AUTO, CHŁODZENIE, SUSZENIE, OGRZEWANIE (niedostępne

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY

KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY 1 KLIMATYZATORY ROZSZERZONA OCHRONA GWARANCYJNA NA KLIMATYZATORY WHIRLPOOL Od 1 czerwca 2013 roku firma Whirlpool wprowadziła rozszerzoną ochronę gwarancyjną na wszystkie

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność!

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! KARTA PRODUKTU Klimakonwektory wodne Nr art.: 416-087, 416-111, 416-112 Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! 2 lata gwarancji Jula Poland Sp. z o.o. Biuro obsługi klienta: 801 600

Bardziej szczegółowo

EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni.

EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Spis treści Wstęp Proszę najpierw przeczytać... 3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze-woda

Pompa ciepła powietrze-woda Pompa ciepła powietrze-woda Instrukcja serwisowa T1/R410A/50 Hz Spis treści 1 URZĄDZENIA... 3 1.1 Jednostki wewnętrzne / zewnętrzne...3 1.2 Zbiornik wody...4 2 OZNACZENIA... 4 2.1 Jednostki wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY

KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY 1 ROZSZERZONA OCHRONA GWARANCYJNA NA KLIMATYZATORY WHIRLPOOL Od 1 czerwca 2013 roku firma Whirlpool wprowadziła rozszerzoną ochronę gwarancyjną na wszystkie modele klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008 ST-301 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 2/2008 My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-301 230V, 50Hz

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF R PL Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi i konserwacji dla Użytkownika LAURA 30/30 LAURA 30 A LAURA 30/30 F LAURA 30 AF Charakterystyka ogólna Laura

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA WYŚWIETLACZ DZIAŁANIA Wyświetla bieżące ustawienia. Przycisk WYŚWIETLACZA Naciśnij ten przycisk jeden raz, by wstrzymać wyświetlanie przez zespół wewnątrz pomieszczenia, naciśnij

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent FRAL S.r.l. www.fral.it Importer UNI-LUX Sp. z o.o. www.uni-lux.pl 1 INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA 1. Proszę uważnie przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA......2 SPECYFIKACJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA.....3 FUNKCJE PRACY....4 IKONY NA WYŚWIETLACZU...6 PRZYCISKI FUNKCYJNE........7

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC!

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Urządzenie Indeks Supraeco W SWO 270-1X 7 736 500 988 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo)

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) th-tune Terminal wewnętrzny (pokojowy) Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) 1 Informacje ogólne Th-Tune współpracuje z pompami ciepła Ecoforest ecogeo w celu dokładnego zarządzania temperaturą

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D

Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D Dziękujemy Państwu za zakup zasilacza KORAD Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy regulator temperatury NA24

Dwukanałowy regulator temperatury NA24 Dwukanałowy regulator temperatury NA24 NA24 to regulator temperatury 2w1 z możliwością konfiguracji każdego kanału z osobna lub ustawienia regulatora w tryb pracy współkanałowej. Urządzenie ma 2 wejścia

Bardziej szczegółowo

TERMOSTATY GoldTherm Sp. z o.o.

TERMOSTATY GoldTherm Sp. z o.o. TERMOSTATY GoldTherm Sp. z o.o. WŁAŚCIWOŚCI - Różne rodzaje manualny i programowalny termostat - Łatwe w użyciu - Energooszczędne OPIS Termostaty GoldTherm Sp. z o.o. doskonale nadają się do kontroli systemów

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Opis ekranu dotykowego (Touch LCD Wall Controller) Naścienny ekran dotykowy LCD jest wyposażeniem do adaptera typu KKRP01A,

Bardziej szczegółowo

34 sterowanie sterownik centralny CE51-24/E(M) Nazwa modelu Zasilanie Wymiary (HxWxD) Waga CE51-24/E(M) 220V~240V, 50/60 Hz 185 x 131 x 68 mm 557 g Ustawienia zegara systemowego Alarm i wyświetlanie kodów

Bardziej szczegółowo

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia:

RR-5T INSTRUKCJA OBSŁUGI RR-5T !!! System sterowania napędami PORTOS. Dane techniczne : Charakterystyka urządzenia: R PORTOS Sp.J. ul. Złota 71 62-800 Kalisz tel. 62 / 768 40 00 sekretariat@portosrolety.pl www.portosrolety.pl System sterowania napędami PORTOS INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmitery działają na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE SERIA MHA, MHC, MHD, MHG, MTB Ze sterownikiem przewodowym KJR 12 Prosimy o przeczytanie poniższej instrukcji Instrukcja zawiera wiele cennych

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D HRT-177WS PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D Instrukcja instalacji i użytkowania strona 2 PL WIRED - manual issue 02/2013 rev. 03 . PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za wybór tygodniowego programatora

Bardziej szczegółowo

BAHIA grzejnik łazienkowy

BAHIA grzejnik łazienkowy ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. BAHIA grzejnik łazienkowy -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Dlaczego pompa ciepła?

Dlaczego pompa ciepła? domowa pompa ciepła darmowa energia z powietrza sprawność 400% COP 4 (B7/W35) kompletne źródło ciepła dla domu ogrzewanie, ciepła woda użytkowa (c.w.u), woda basenowa współpraca z dodatkowym źródłem ciepła

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Instrukcja użytkownika Danfoss District Energy Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. SPIS TREŚCI STRONA 1. Specyfikacje pilota 3 2. STEROWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem Instrukcja obsługi SensuAir Nawilżacz powietrza z odświeżaczem 3359 1 Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Gratulujemy Ci z okazji zakupu Twojego nowego filtra do powietrza i do aromaterapii SensuAir.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 UWAGA! Nawilżacz ultradźwiękowy nie nadaje się do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi bądź umysłowymi,

Bardziej szczegółowo

OPCJONALNY ZDALNY STEROWNIK

OPCJONALNY ZDALNY STEROWNIK KLIMATYZATOR POKOJOWY DAIKIN Instrukcja Obsługi OPCJONALNY ZDALNY STEROWNIK PRZECZYTAJ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Wskazówki dotyczące bezpieczeostwa... 2 Nazwy i funkcje poszczególnych elementów.. 4 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura INSTRUKCJA OBSŁUGI Rys.1. Wyświetlacz Rys.2. Klawiatura Przycisk Funkcja PWR/MODE Dłuższe naciśnięcie włącza lub wyłącza skaner. Krótkie naciśnięcie przełącza tryby pracy skanera pomiędzy trybem VFO i

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru! Uwaga! Zapoznaj się z instrukcją obsługi tego produktu i zachowaj ją na przyszłość

Bardziej szczegółowo

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO G-202-P12 WERSJA DO URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH. Wersja Programu 03

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO G-202-P12 WERSJA DO URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH. Wersja Programu 03 P.P.U.H. Geco spółka z o. o. 30-134 Kraków, ul. Zarzecze 112A tel. +48 (12) 6369811,6361290 fax. +48 (12) 6362002 e-mail: geco@geco.pl http://www.geco.pl SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU

Bardziej szczegółowo