Instrukcja obsługi. Moduł wewnętrzny HWS-802XWHM3-E HWS-802XWHT6-E HWS-1402XWHM3-E HWS-1402XWHT6-E HWS-1402XWHT9-E POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Moduł wewnętrzny HWS-802XWHM3-E HWS-802XWHT6-E HWS-1402XWHM3-E HWS-1402XWHT6-E HWS-1402XWHT9-E POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA"

Transkrypt

1 POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA Moduł wewnętrzny Nazwa modelu: HWS-802XWHM3-E HWS-802XWHT6-E HWS-1402XWHM3-E HWS-1402XWHT6-E HWS-1402XWHT9-E Moduł wewnętrzny 2 Polski

2 Dziękujemy za zakup pompy ciepła typu powietrze-woda firmy TOSHIBA. Przed rozpoczęciem użytkowania systemu przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Dopilnuj, aby instalator lub sprzedawca dostarczył Instrukcję Obsługi oraz Instrukcję Instalacji. Poproś instalatora lub sprzedawcę o: Wyjaśnienie zawartości Instrukcji Obsługi przed jej przekazaniem. ZASTOSOWANIE NOWEGO CZYNNIKA CHŁODNICZEGO Niniejsza pompa ciepła typu powietrze-woda jest urządzeniem nowego typu, w którym zastosowano nowy czynnik chłodniczy HFC (R410A) zamiast konwencjonalnego czynnika R22, co ma na celu zapobieganie niszczeniu warstwy ozonowej. Spis treści 1 ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA NAZWY I FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI SPOSÓB KORZYSTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI KONSERWACJA DZIAŁANIE I OSIĄGI POMPY CIEPŁA TYPU POWIETRZE WODA WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK PL 2

3 1 ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA NIEBEZPIECZEŃSTWO NIE PRÓBUJ INSTALOWAĆ URZĄDZENIA SAMODZIELNIE. INSTALACJA WYMAGA ZATRUDNIENIA WYKWALIFIKOWANEGO INSTALATORA. NIE PRÓBUJ NAPRAWIAĆ URZĄDZENIA SAMODZIELNIE. URZĄDZENIE NIE ZAWIERA KOMPONENTÓW PRZEZNACZONYCH DO SAMODZIELNEJ NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. OTWARCIE LUB ZDJĘCIE POKRYWY NARAŻA NA DZIAŁANIE NIEBEZPIECZNEGO NAPIĘCIA. WYŁĄCZENIE ZASILANIA ZAPOBIEGA POTENCJALNEMU ZAGROŻENIU PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIA ODNOŚNIE INSTALACJI Instalację pompy ciepła należy zlecić dystrybutorowi lub wykwalifikowanemu instalatorowi. Nieprawidłowa samodzielna instalacja pompy ciepła może spowodować takie problemy jak: wyciek wody, porażenie prądem elektrycznym, pożar i tym podobne. Upewnij się, że przy instalacji pompy ciepła zastosowano właściwe uziemienie. Nie należy podłączać przewodów uziemiających do rur gazowych, wodnych, piorunochronów lub przewodów uziemiających linii telefonicznych. Jeśli pompa ciepła zostanie nieprawidłowo uziemiona może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Wyciek wody może prowadzić do poważnego uszkodzenia. Dlatego zaleca się instalację modułu wewnętrznego w pomieszczeniach o wodoodpornym podłożu oraz systemach odprowadzania wody. W połączeniu z niniejszym urządzeniem należy stosować części i produkty zgodne ze zalecanymi specyfikacjami. Jeśli zostaną użyte części lub produkty niezgodne ze specyfikacjami, może to spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie, dym, pożar lub porażenie prądem elektrycznym. OSTRZEŻENIA ODNOŚNIE EKSPLOATACJI W celu uniknięcia zranienia i uszkodzenia urządzenia nie wkładaj palców ani patyków do wylotu lub wlotu powietrza jednostki zewnętrznej, wewnątrz znajdują się wentylatory pracujące z dużą prędkością. Po zauważeniu objawów nieprawidłowego działania pompy ciepła (zapach spalenizny, słabe ogrzewanie itp.), należy natychmiast odłączyć zasilanie, wyłączyć główny wyłącznik/bezpiecznik, w celu zatrzymania działania pompy ciepła i skontaktować się ze sprzedawcą. Jeśli pomimo oznak nieprawidłowego funkcjonowania pompa ciepła nadal pracuje, może to spowodować jej uszkodzenie, porażenie prądem elektrycznym, pożar i tym podobne. Unikaj rozlewania wody lub innych płynów na moduł wewnętrzny. Mokre urządzenie może spowodować porażenie prądem elektrycznym. OSTRZEŻENIA ODNOŚNIE PRZENOSZENIA I NAPRAWY Nie próbuj przenosić lub naprawiać urządzenia samodzielnie. Ponieważ wnętrze urządzenia znajduje się pod wysokim napięciem, po zdjęciu obudowy możesz zostać porażony. Wszelkie naprawy pompy ciepła należy zlecać specjaliście. W przypadku niewłaściwej naprawy może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Przeniesienie pompy ciepła na inne miejsce instalacji należy zlecić specjaliście. W przypadku niewłaściwej instalacji może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. PL 3 2-PL

4 UWAGA Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (włączając dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi lub psychicznymi, lub brakiem wiedzy i doświadczenia, chyba że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje. ODŁĄCZANIE URZĄDZENIA OD GŁÓWNEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA Urządzenie należy podłączyć do głównego źródła zasilania za pomocą wyłącznika o odstępie między stykami minimum 3 mm. UWAGI ODNOŚNIE INSTALACJI Upewnij się, że pompa ciepła korzysta ze źródła zasilania o odpowiednim napięciu znamionowym, przeznaczonego wyłącznie dla niej, w przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu lub spowodować pożar. Nie należy instalować pompy ciepła w miejscu, gdzie występuje ryzyko wycieku gazu palnego. Jeśli gaz palny gromadzi w pobliżu urządzenia, może dojść do powstania pożaru. UWAGI ODNOŚNIE EKSPLOATACJI Przed przystąpieniem do użytkowania pompy ciepła przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję. Nie instaluj pompy ciepła w pomieszczeniach o specjalnym przeznaczeniu, na statku lub w innym pojeździe, ponieważ wydajność urządzenia zostanie zmniejszona. Jeśli pompa ciepła jest używana w jednym pomieszczeniu z urządzeniem spalającym, należy zapewnić dopływ świeżego powietrza. Słaba wentylacja może spowodować braki tlenu. Jeśli pompa ciepła jest używana w zamkniętym pomieszczeniu, należy zapewnić dopływ świeżego powietrza. Słaba wentylacja może spowodować braki tlenu. Nie kładź na urządzeniu pojemnika z wodą, np. wazonu, ponieważ wylana na urządzenie woda może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Okresowo sprawdzaj betonowe wsporniki pod jednostką zewnętrzną. Jeśli podstawa jest uszkodzona lub zniszczona urządzenie może przewrócić się i spowodować uszkodzenie ciała. Okresowo sprawdzaj czy elementy montażowe urządzenia nie są uszkodzone. Jeśli są one uszkodzone urządzenie może spaść lub przewrócić się i spowodować uszkodzenie ciała. Nie myj urządzenia wodą. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. Do czyszczenia urządzenia nie używaj alkoholu, benzyny, rozcieńczalnika, płynu czyszczącego do szkła, proszku szorującego itp. ponieważ mogą one zniszczyć urządzenie. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia wyłącz główny wyłącznik lub bezpiecznik. Nie kładź żadnych przedmiotów ani nie stawaj na urządzeniu, ponieważ może to spowodować upadek lub przewrócenie się urządzenia i uszkodzenia ciała. Aby klimatyzator działał ze swoją pierwotną wydajnością, eksploatuj go w zakresie temperatur roboczych określonych w instrukcji. W przeciwnym wypadku może funkcjonować nieprawidłowo lub nastąpi z niego wyciek wody. Usuwaj śnieg, zanim zgromadzi się on na jednostce zewnętrznej. Zgromadzony śnieg może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie lub uszkodzenie urządzenia. Pod urządzeniem nie umieszczaj żadnych urządzeń elektrycznych ani mebli. Z urządzenia może wyciekać woda, co może prowadzić do powstania rdzy, awarii i uszkodzenia mienia. Nie pozwalaj na zatrzymanie przepływu powietrza wokół urządzenia, należy je montować z zachowaniem wskazanej przestrzeni instalacyjno-serwisowej. Zatrzymany przepływ powietrza może obniżyć wydajność i spowodować awarię. Sprawdzaj urządzenie pod kątem wycieków wody, w budynkach wielorodzinnych wyciekająca woda może zalać niższa piętra. Codziennie sprawdzaj czy nie ma wycieków wody. Nie dotykaj rur wodnych, rur czynnika chłodniczego lub złączy, mogą być one bardzo gorące. Nie pij wody wydostającej się z pompy ciepła. Po dłuższym użytkowaniu woda może być zanieczyszczona przez materiały z jakich zrobione są rury w module hydro. Jeśli woda zawiera ciała stałe, jest kolorowa lub ma zapach NIE PIJ JEJ. Zleć przeprowadzenie natychmiastowej kontroli urządzenia. Używaj wody spełniającej normy jakości. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, poproś dystrybutora lub instalatora o opróżnienie modułu hydro z wody, zapobiegnie to zmianie jakości wody. Przystępując ponownie do użytkowania zleć napełnienie urządzenia wodą i wykonaj pracę testową. Zleć okresowe czyszczenie sitka. Poproś o potwierdzenie, że zawór bezpieczeństwa działa prawidłowo. Uważaj, aby nie uszkodzić ciśnieniomierza, który jest zrobiony ze szkła. 3-PL 4

5 2 NAZWY I FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI Przyciski Rys Przycisk TEMP: Zmienia nastawę temperatury dla każdego trybu działania (STREFA 1/ 2, gorąca woda) o 1 C. 2. przycisk SCHEDULE: 5 Służy do ustawiania aktualnego czasu i zaprogramowanego działania tygodniowego. 3. Przycisk TIME: Zmienia czas dla aktualnej nastawy czasu i zaprogramowanego działania tygodniowego przy pomocy przycisków i Przycisk NIGHT: 11. Przycisk AUTO TEMP: Steruje ustawieniami trybu nocnego. Automatycznie ustawia temperaturę w zależności od zewnętrznej temperatury. (Naciskanie tego przycisku przez dłuższy czas zmienia tryb na tryb ustawiania danych). 12. Przycisk OPERATE MODE: Wybiera tryb działania ZONE 1/ 2 (ogrzewanie lub chłodzenie). 4. Przycisk SET: Potwierdza wprowadzone bieżące nastawy czasu i zaprogramowanego działania tygodniowego. 5. Przycisk CL: 6. Przycisk DAY: Kasuje nastawy dla aktualnego czasu i zaplanowanych operacji tygodniowych. Pozwala ustawić dni tygodnia dla aktualnej nastawy czasu i zaplanowanych operacji tygodniowych. 13. Przycisk ZONE 1, 2: Włącza/wyłącza działanie w strefie (ogrzew. podpodłog. /grzejnik/ klimakonwektor). 14. Przycisk ANTI BACTERIA: 15. Przycisk HOT WATER BOOST: Regularnie podwyższa temperaturę cieplej wody w zbiorniku w celu sterylizacji. (Naciskanie tego przycisku przez dłuższy czas zmienia tryb na tryb ustawiania danych). Funkcja szybkiego podgrzania wody w zbiorniku ciepłej wody użytkowej. 7. Przycisk STEP: Określa numer etapu (STEP) w danym dniu dla programu tygodniowego. 16. Przycisk HOT WATER: Włącza/wyłącza tryb ciepłej wody użytkowej. PL 8. Przycisk TEST: 9. Przycisk FROST PROTECTION: Używany przy pracy testowej lub serwisowaniu. Steruje trybem działania na minimalnym poziomie przez okres nieużytkowy (wyjście, nieobecność), aby zapobiec zamarznięciu. 17. Przycisk SELECT: Wybór trybu działania, przy zmianie nastawy temperatury dla poszczególnych trybów działania. UWAGA: W zależności od specyfikacji używanego systemu, niektóre funkcje mogą być niedostępne. Odnośnie szczegółów skontaktuj się z firmą instalatorską. 5 4-PL

6 Znaczenie wskaźników na wyświetlaczu Rys Strona ogrzewania [STREFA 1, 2] Strona gorącej wody 18. Wskazanie Opis 20. Wskazanie Opis Wyświetla się, gdy podłączone jest ogrzew. podłogowe lub grzejnik (jeśli w systemie znajduje się ogrzew. podłog. lub grzejnik). Wyświetla się przy sterowaniu drugą strefą temperatury. (Może się nie wyświetlać w zależności od systemu). Wyświetla się, gdy podłączony jest system cieplej wody użytkowej (gdy system obejmuje dostawę gorącej wody). Oznaczenie [ ] wyświetla się dla trybu działania, dla którego ma być zmieniona temperatura. Wyświetla się podczas trybu ogrzewania lub chłodzenia przy użyciu pompy ciepła. Wyświetla się gdy tryb cieplej wody użytkowej realizowany jest przez pompę ciepła. Wyświetla się, gdy w trybie ogrzewania uruchomiona zostaje wewnętrzna grzałka. Wyświetla się po wybraniu trybu ogrzewania. Wyświetla się, gdy wewnętrzna grzałka uruchomiona zostaje w trybie cieplej wody użytkowej. Wyświetla się podczas trybu cieplej wody użytkowej. Wyświetla się po wybraniu trybu chłodzenia. Wyświetla się, gdy uruchomione zostaje wspomaganie cieplej wody użytkowej. Zapala się po naciśnięciu przycisku FROST PROTECTION i gaśnie po ponownym naciśnięciu tego przycisku. Zapala się po naciśnięciu przycisku ANTI BACTERIA i gaśnie po ponownym naciśnięciu tego przycisku. Wyświetla się po wybraniu trybu Auto. Wyświetla nastawę temperatury ogrzewania/chłodzenia.(ogrzewanie: 20 do 55 C, nastawa fabryczna: Auto, chłodzenie: 10 do 30 C) Gaśnie po wybraniu trybu Auto. Wyświetla nastawę temperatury cieplej wody użytkowej. (40 do 75 C, nastawa fabryczna: 65 C) C Wyświetla się, gdy na 7-segmentowym wyświetlaczu wskazana jest nastawa temperatury lub temperatura wody na czujniku. 5-PL 6

7 19. Wskazanie Opis Zegar: wyświetla aktualny czas (AM lub PM). Wyświetla dni tygodnia (od niedzieli do soboty). Zapala się po naciśnięciu przycisku NIGHT i gaśnie po ponownym naciśnięciu tego przycisku. Wyświetla się, gdy ustawiony jest tryb cichej pracy nocnej. Wskazuje status zaplanowanej operacji 1 (włączając nastawę czasu). Wskazuje etap zaplanowanej operacji, gdy ustawiony jest program zaplanowanego działania STEP 1-5. Wyświetla się, podczas ustawiania czasu oraz ustawiania zaplanowanego działania. 21. Wskazanie Opis Wyświetla się, gdy aktywowana jest pompa wewnętrzna (pompa 1) lub pompa pomocnicza (pompa 2). Wyświetla się podczas działania tylko grzałki pomocniczej. Wyświetla się, gdy urządzenie wchodzi w tryb ustawiania danych i gaśnie, gdy urządzenie opuszcza ten tryb. Wyświetla się, gdy urządzenie wchodzi w tryb serwisowy i gaśnie, gdy urządzenie opuszcza ten tryb. Wyświetla się, gdy wystąpi błąd i gaśnie, gdy błąd zostaje usunięty. Wyświetla się przez dwie sekundy po zakończeniu ustawień. Wyświetla się przez dwie sekundy, gdy nie powiodło się dokonanie ustawień. PL 7 6-PL

8 3 SPOSÓB KORZYSTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI Ustawianie timera Najpierw na zdalnym sterowniku należy ustawić aktualną godzinę. Procedura ustawiania aktualnego czasu i dnia tygodnia (jeśli czas/dzień nie zostaną ustawione, wskazanie czasu i dnia tygodnia miga). (1) Naciskaj przycisk TIME lub przez co najmniej 4 sekundy, aby uruchomić tryb ustawiania danych. Wskazanie SETTING miga. (2) Ustaw aktualny dzień tygodnia przyciskiem DAY. Każde naciśnięcie przycisku powoduje przesunięcie wskaźnika cyklicznie nad MO TU SU MO. (3) Ustaw aktualny czas przyciskami TIME oraz. Dłuższe naciskanie przycisku powoduje zmianę nastawy co 10 minut. (4) Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić ustawienia. Tryb ogrzewania lub chłodzenia Wykonywanie trybu ogrzewania lub chłodzenia Naciśnij przycisk ZONE1,2, aby uruchomić tryb ogrzewania lub chłodzenia. Nastawa temperatury pojawia się pod wskazaniem na zdalnym wyświetlaczu. (Jeśli dostępna jest ZONE2, nastawa temperatury wyświetla się równocześnie pod ). Podczas działania pompy ciepła lub po uruchomieniu grzałki wewnętrznej lub pomocniczej wyświetlają się symbole. Użyj przycisku OPERATE MODE, aby wybrać tryb chłodzenia lub ogrzewania. Za każdym razem po naciśnięciu tego przycisku symbole ogrzewania i chłodzenia wyświetlają się na przemian. Aby zatrzymać ogrzewanie lub chłodzenie naciśnij przycisk ZONE1, 2. Nastawa temperatury oraz symbole gasną a tryb ogrzewania lub chłodzenia zostaje wyłączony. Ustawianie temperatury Naciśnij przycisk SELECT, aby przesunąć oznaczenie i wybierz lub. Zmień nastawę temp. przyciskiem TEMP. Nastawa temperatury ZONE2 musi być równa lub niższa niż nastawa temperatury ZONE1. Tryb działania Auto Nastawa temperatury może być wykonana automatycznie w zależności od temperatury zewnętrznej. Naciśnij przycisk AUTO TEMP.. Wskazanie temperatury zmienia się na A i temperatura wody jest ustawiania automatycznie w zależności od temperatury zewnętrznej. Zmiana wartości nastawy dla trybu Auto Naciskaj przycisk AUTO TEMP. przez co najmniej 4 sekundy, aby wejść w tryb dostosowania krzywej grzania dla trybu auto. Wyświetla się ekran ustawiania kodu funkcji. Naciśnij przycisk TIME, aby wyświetlić temperaturę między -5 a +5 C. W tym przypadku temperatura jest wyświetlana jako -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Wyświetla się tylko temperatura dla ZONE1. Gdy naciśnięty zostanie przycisk SET po zmianie temperatury, zmiana zostanie zarejestrowana. 7-PL 8

9 Po naciśnięciu przycisku TEST zarejestrowane dane zostają potwierdzone. Urządzenie wychodzi z trybu ustawiania kodu funkcji i na wyświetlaczu pojawia się oznaczenie A. Każdorazowo po naciśnięciu przycisku AUTO TEMP. tryb zmienia się w następujący sposób: Brak wskazania (anulacja) Auto Ciepła woda użytkowa Tryb dostawy cieplej wody użytkowej Naciśnij przycisk HOT WATER, aby uruchomić tryb cieplej wody użytkowej. Nastawa temperatury wyświetla się pod symbolem na zdalnym sterowniku i zapala się symbol. Podczas działania pompy ciepła lub po uruchomieniu grzałki wewnętrznej wyświetlają się symbole lub. z nastawą minimalnej wydajności (docelowa temperatura wody: 15 C). Aby zatrzymać tryb ochrony przed zamarznięciem ponownie naciśnij przycisk FROST PROTECTION aby wykasować oznaczenie na zdalnym sterowniku. Funkcja ta ma pierwszeństwo przed zaprogramowanym działaniem i trybem cichej pracy nocnej, ustawianymi osobno. Poproś instalatora o ustawienie minimalnej wydajności. Tryb nocny Funkcja ta używana jest do kontynuacji trybu ogrzewania podczas określonego okresu czasu (godziny snu itp.) w nocy. Gdy podczas ogrzewania (ZONE1 lub ZONE2) naciśnięty zostanie przycisk NIGHT, na zdalnym sterowniku pojawia się symbol i uruchomiony zostaje tryb pracy nocnej. Nastawa temperatury jest obniżana o 5 C między nastawionym czasem rozpoczęcia i zakończenia trybu. Aby zatrzymać tryb pracy nocnej ponownie naciśnij przycisk NIGHT, w celu wykasowania oznaczenia na zdalnym sterowniku. Ustawianie czasu rozpoczęcia i zakończenia trybu nocnego Naciskaj przycisk NIGHT przez co najmniej 4 sekundy, gdy uruchomiony jest tryb pracy nocnej (na zdalnym sterowniku wyświetla się symbol ), aby wejść w tryb ustawień. Ustawianie temperatury Naciśnij przycisk SELECT, aby przesunąć oznaczenie i wybierz. Zmień nastawę temperatury przyciskiem TEMP. Przydatne funkcje Ochrona przed zamarzaniem Funkcja ta pozwala na kontynuację działania przy minimalnej wydajności zapobiegając zamarzaniu rur w przypadku, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas z powodu nieobecności. Gdy podczas ogrzewania (ZONE1 lub ZONE2) naciśnięty zostanie przycisk FROST PROTECTION, na zdalnym sterowniku pojawia się symbol i uruchomiony zostaje tryb ochrony przed zamarznięciem Na zdalnym sterowniku wskazany jest tryb dokonywania ustawień. Wybierz numer kodu, który ma być ustawiony przy pomocy przycisków TEMP i ustaw czas rozpoczęcia i zakończenia przyciskami TIME. Nr kodu 0E: Czas rozpoczęcia (domyślnie 22) 0F: Czas zakończenia (domyślnie 06) Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić czas rozpoczęcia i zakończenia. Naciśnij przycisk TEST, aby wyjść z trybu ustawiania. PL 9 8-PL

10 Tryb wspomagania ciepłej wody użytkowej Funkcję tę stosuje się, gdy tymczasowo priorytetowy jest tryb ciepłej wody użytkowej. Tryb ciepłej wody wykonywany jest z pierwszeństwem względem innych trybów przy docelowo ustawionym czasie (60 minut) i nastawie temperatury (75 C). Zastosuj tę funkcję, gdy ciepła woda nie była używana przez dłuższy czas lub jeśli potrzebna jest jej duża ilość. Gdy naciśnięty zostanie przycisk HOT WATER BOOST, na zdalnym sterowniku pojawia się symbol i uruchomiony zostaje tryb wspomagania ciepłej wody. Gdy minął ustawiony czas działania lub temperatura wody osiągnęła zadaną wartość, tryb wspomagania automatycznie kończy działanie. Preferowane nastawy czasu i temperatury można zmienić na wartości w zakresie od 30 do 180 minut lub 40 do 80 C. Poproś instalatora o zmianę nastawy. Tryb antybakteryjny Funkcja ta pozwala na uruchomienie trybu antybakteryjnego w zbiorniku cieplej wody użytkowej. Gdy naciśnięty zostanie przycisk ANTI BACTERIA, na zdalnym sterowniku pojawia się symbol i zarezerwowany zostaje tryb antybakteryjny. Tryb antybakteryjny jest wykonywany, aby utrzymać ustaloną temperaturę (75 C) przez ustalony okres czasu (30 minut) o danej godzinie (22:00) w określonym odstępie czasu (7 dni). Ustawienia dla odstępu czasu, godziny uruchomienia i czasu utrzymania temperatury mogą zostać zmienione, poproś instalatora o wykonanie tych zmian. Timer programowania Dla każdego dnia tygodnia można zaprogramować osiem etapów (STEP) trybu działania. (Przykład) Poniedziałek STEP1: 04:00 ZONE1: ogrzewanie 45 C, gorąca woda 50 C STEP2: 07:00 ZONE1: ogrzewanie 50 C, gorąca woda 45 C STEP3: 10:00 ZONE1: ogrzewanie wyłączone, gorąca woda 45 C STEP4: 16:00 ZONE1: ogrzewanie 50 C, gorąca woda 50 C STEP5: 23:00 ZONE1: ogrzewanie 40 C, gorąca woda 45 C Od wtorku do soboty: tak samo jak w poniedziałek Niedziela STEP1: 04:00 ZONE1: ogrzewanie 45 C, gorąca woda 50 C Włączanie funkcji programu Naciśnij przycisk SCHEDULE oraz przycisk SET w ciągu pięciu sekund, gdy miga symbol. Symbol zaczyna świecić na stałe i funkcja programu zaczyna działać. Anulowanie funkcji programu Naciśnij przycisk SCHEDULE oraz przycisk CL w ciągu pięciu sekund, gdy miga symbol. Symbol znika i funkcja programu jest anulowana. 9-PL 10

11 Ustawianie programu Naciskaj przycisk SCHEDULE 4 sekundy. przez co najmniej W celu ustawienia programu wykonaj następującą procedurę Ustawianie programu po raz pierwszy Kroki: Ustawianie istniejącego programu Kroki: Ustaw czas rozpoczęcia Ustaw czas rozpoczęcia przyciskami TIME. Gdy zapamiętany zostanie ustawiony czas rozpoczęcia zostanie on wyświetlony. Jeśli nie ustawiono czasu rozpoczęcia, wyświetla się Ustaw temperaturę Ustaw temperaturę dla ZONE1 i ZONE2 przyciskiem SELECT oraz przyciskami TEMP. Naciśnij przycisk SELECT, aby oznaczenie wskazywało strefę, którą należy zmienić. Wprowadź nastawę temperatury przyciskami TEMP. 5 Ustaw tryb działania Ustaw tryb działania (ogrzewanie lub chłodzenie) przyciskiem OPERATE MODE. 1 Ustaw dni tygodnia Każde naciśnięcie przycisku DAY powoduje kolejne przesunięcia oznaczenia migającego w interwałach 1 Hz nad bieżącym dniem tygodnia. Jeśli równocześnie dokonuje się ustawień dla wszystkich dni tygodnia, migają wszystkie dni (od MO (poniedziałek do SU (niedziela)). Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić nastawę dni tygodnia. Po zakończeniu ustawień oznaczenie zaczyna świecić na stałe. 2 Ustaw etapy (STEP) Wybierz etap do ustawienia przyciskiem STEP i naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić wybrany etap C L 1. 1 do 8: Numer etapu programu działania. C (Kopiowanie): Ustawia tryb działania równocześnie dla dnia (0:00 do 23:59). L (Kasowanie): Kasuje wszystkie aktualne ustawienia programu działania (dla całego tygodnia). 6 Potwierdź ustawienia Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić ustawienia. Pod ustawionym dniem tygodnia miga oznaczenie i na wyświetlaczu przez 4 sekundy wyświetla się znak. Naciśnij przycisk SCHEDULE, aby zakończyć ustawienia. Kopiowanie danych Gdy podczas ustawiania etapu (STEP) wybrane zostanie C, nastawa dla określonego dnia tygodnia może zostać skopiowana. Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić tryb kopiowania. Przyciskiem DAY określ dzień tygodnia, dla którego mają być skopiowane ustawienia. Każde naciśnięcie przycisku DAY powoduje kolejne przesunięcia oznaczenia migającego nad określonym dniem tygodnia. Jeśli oznaczenie miga nad wszystkimi dniami, można skopiować dane dla wszystkich dni tygodnia. Naciśnij przycisk SET. Gdy na zdalnym sterowniku na 4 sekundy pojawi się znak zakończone., nastawy zostały PL PL

12 4 KONSERWACJA Produkt ten wymaga przeprowadzenia okresowej konserwacji (raz w roku). Skontaktuj się z firmą instalatorską. Jeśli wystąpi problem, skontaktuj się z firmą instalatorską lub dystrybutorem produktu. 5 DZIAŁANIE I OSIĄGI POMPY CIEPŁA TYPU POWIETRZE WODA Funkcja 3-minutowego zabezpieczenia Funkcja 3-minutowego zabezpieczenia zapobiega uruchomieniu pompy ciepła typu powietrze woda przez pierwsze 3 minuty po włączeniu głównego zasilania/wyłącznika oraz po ponownym uruchomieniu pompy ciepła. Zanik zasilania Zanik zasilania podczas pracy spowoduje całkowite zatrzymanie urządzenia. Aby ponownie uruchomić urządzenie naciśnij na zdalnym sterowniku przycisk ZONE1, 2/HOT WATER. Charakterystyka ogrzewania Tryb odszraniania Jeśli jednostka zewnętrzna zostanie oszroniona podczas trybu ogrzewania lud ciepłej wody użytkowej, odszranianie włącza się automatycznie (na około 2 do 10 minut), aby utrzymać wydajność grzewczą. Woda powstała w trakcie odszraniania zostanie odprowadzona z tacy ociekowej jednostki zewnętrznej. Wydajność grzewcza W trybie ogrzewania ciepło jest pobierane z zewnątrz i przenoszone do pomieszczenia. Taki sposób ogrzewania zwany jest systemem pompy ciepła. Gdy temperatura zewnętrzna jest zbyt niska, zaleca się użyć drugiego urządzenia grzewczego w połączeniu z pompą ciepła. Uwaga na opady śniegu i zamarzanie jednostki zewnętrznej W miejscach o dużych opadach śniegu wylot i wlot powietrza jednostki zewnętrznej często są pokryte śniegiem lub zamarznięte. Jeśli śnieg lub zmarzlina nie zostaną usunięte z jednostki zewnętrznej, może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub słabe właściwości grzejne. W zimnych rejonach należy zwrócić uwagę, aby wąż spustowy dokładnie odprowadzał wodę bez jej pozostawania wewnątrz, aby zapobiec zamarzaniu. Zamarznięcie wody w wężu spustowym lub wewnątrz jednostki zewnętrznej może spowodować uszkodzenie urządzenia lub słabe właściwości grzejne. Warunki pracy pompy ciepła typu powietrze - woda Dla zapewnienia właściwych osiągów pompa ciepła powinna pracować w następujących zakresach temperatur: Tryb chłodzenia Gorąca woda Tryb ogrzewania Temperatura zewnętrzna : 10 C do 43 C Temperatura pomieszczenia : 18 C do 32 C Temperatura zewnętrzna : -20 C do 43 C Temperatura pomieszczenia : 5 C do 32 C Temperatura zewnętrzna : -20 C do 25 C Temperatura pomieszczenia : 5 C do 32 C Jeśli pompa ciepła jest używana poza podanymi zakresami, zadziałać mogą wewnętrzne zabezpieczenia. 11-PL 12

13 Specyfikacje ogólne Typ Funkcja Ogrzewanie Jednostka zewnętrzna HWS-802H-E HWS-1102H-E HWS-142H-E Inwerter Ogrzewanie i chłodzenie Wydajność (kw) 8,0 11,2 14,0 Moc (kw) 1,96 2,40 3,15 COP 4,08 4,66 4,45 Wydajność (kw) 6,0 10,0 11,0 Chłodzenie Moc (kw) 2,13 3,52 4,08 EER 2,82 2,84 2,69 Zasilanie 230 V ~ Czynnik chłodniczy R410 A Wymiary wys.x szer.x głęb. (mm) 890 x 900 x x 900 x 320 Moduł hydro HWS- 802XWHM3-E HWS- 802XWHT6-E HWS- 1402XWHM3-E HWS- 1402XWHT6-E HWS- 1402XWHT9-E Moc grzałki pomocniczej 3 kw 6 kw 3 kw 6 kw 9 kw Zasilanie grzałki pomocniczej 230 V ~ 400 V 3N ~ 230 V ~ 400 V 3N ~ 400 V 3N ~ grzałki zbiornika ciepłej wody użytkowej (opcja) 230 V ~ Temperatura wody Ogrzewanie ( C) 20 do 55 wylotowej Chłodzenie ( C) 10 do 25 Do użytku z HWS-802H-E HWS-1102H-E/HWS-1402H-E Wymiary wys. x szer. x głęb. (mm) 925 x 525 x 355 Zbiornik ciepłej wody użytkowej (opcja) HWS-1501CSHM3-E HWS-1501CSHM3-UK HWS-2101CSHM3-E HWS-2101CSHM3-UK HWS-3001CSHM3-E HWS-3001CSHM3-UK Objętość wody litry Maks. temp. wody ( C) 75 Grzałka elektryczna (kw) 2,75 Wysokość (mm) Średnica (mm) 550 Materiał Stal nierdzewna PL PL

14 6 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK Jeśli wystąpi problem skontaktuj się z firmą instalatorską lub dystrybutorem produktu. Problem Nic nie wyświetla się na zdalnym sterowniku. Miga wskazanie czasu. Na zdalnym sterowniku wyświetla się kod błędu. Pomieszczenie nie jest chłodzone lub ogrzewane. Nie jest dostarczana gorąca woda. Działanie Sprawdź czy włączone jest zasilanie. Czy włączony jest wyłącznik różnicowo-prądowy? Nie wykonano ustawienia godziny/dnia. Ustaw godzinę i dzień. Skontaktuj się z instalatorem. Czy ustawione jest zaprogramowane działanie? Sprawdź czy ustawione jest zaprogramowane działanie. Czy ustawione jest działanie trybu pracy nocnej? Sprawdź ustawienie na zdalnym sterowniku. Czy klimatyzator działa w trybie Auto? W trybie Auto docelowa temperatura ustawiana jest automatycznie w zależności od temperatury zewnętrznej. Można zmienić ustawienia trybu Auto. Skontaktuj się z instalatorem. Czy główny zawór wody jest zamknięty? Sprawdź zawory. Czy nie używasz zbyt dużej ilości gorącej wody? Jeśli wykorzysta się gorącą wodę w ilości większej niż pojemność zbiornika, dostarczana będzie woda o temperaturze niższej niż nastawa temperatury gorącej wody. W przypadku pytań należy skontaktować się z instalatorem. 13-PL 14

15 NOTATKI PL PL

16 Informacje zgodnie z Dyrektywą EMC 2004/108/EC (Nazwa producenta) (Adres, miasto, kraj) (Nazwa importera/ dystrybutora w UE) (Adres, miasto, kraj) TOSHIBA CARRIER CORPORATION Takanawa, 3-Chome, Minatoku, Tokio Japonia Carrier Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 14; Warszawa; Polska EF

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Numer modelu: Numer seryjny:

Instrukcja obsługi MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Numer modelu: Numer seryjny: HM343ED(PL).fm Page 1 Monday, December 26, 2005 10:13 AM MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Instrukcja obsługi PAL Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa...2 Przed

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych A-EHH-100-81(1) Telewizor LCD Instrukcja obsługi Instrukcja podłączenia i programowania Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z dodatkowych urządzeń Korzystanie z funkcji MENU Informacje dodatkowe KDL-46R473A

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI MODEL: MX-B382 CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejszą instrukcję należy przechowywać w dostępnym miejscu i korzystać z niej, gdy zajdzie konieczność. Uwaga! Aby całkowicie odłączyć

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-48 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0600-E02 PL DIGITAL CAMERA X0 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S MODEL LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA Oświadczenie CE: Niniejszym firma SHARP Electronics

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo