Akva Vita Przepływowy podgrzewacz wody

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akva Vita Przepływowy podgrzewacz wody"

Transkrypt

1 Akva Vita Przepływowy podgrzewacz wody Akva Vita Spis treści Akva Vita... 1 Spis treści... 1 Warunki bezpieczeństwa... 2 Dostawa... 2 Transport i magazynowanie... 2 Montaż... 3 Podłączenie hydrauliczne... 4 Podłączenie elektryczne... 4 Napełnienie, rozruch... 4 Regulacja... 5 Obsługa... 7 Wykrywanie i usuwanie usterek CWU... 8 DH-SMT/PL VI.KR.T1.49 Danfoss 09/2006 1

2 Warunki bezpieczeństwa Poniższa instrukcja dotyczy standardowego wykonania podgrzewacza wody Akva Vita. Wersje specjalne podgrzewacza wody dostępne są na żądanie. W celu uniknięcia ryzyka zranienia osób i uszkodzenia urządzeń należy bezwzględnie i wnikliwie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Niezbędny montaż, uruchomienie oraz obsługa mogą być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowany i autoryzowany personel. Należy stosować się do instrukcji przedsiębiorstwa ciepłowniczego lub operatora systemu. Nieużywane przyłącza i końcowe zawory odcinające muszą być zaślepione korkiem. Zaślepki mogą być demontowane tylko przez autoryzowany serwis. Wysokie ciśnienie i temperatura Maksymalna temperatura czynnika w podgrzewaczu wody wynosi 120 C. Maksymalne ciśnienie robocze podgrzewacza wody wynosi 16 bar. Należy bezwzględnie przestrzegać dopuszczalnych ciśnień i temperatur. Ryzyko zranienia osób i uszkodzenia urządzeń dramatycznie wzrasta, jeżeli zalecane dopuszczalne parametry zostaną przekroczone. Instalację wody użytkowej podgrzewacza wody należy wyposażyć w zawór bezpieczeństwa. Gorące powierzchnie Podgrzewacz wody posiada gorące powierzchnie, które mogą spowodować oparzenia skóry. Prosimy zachować szczególną ostrożność w pobliżu podgrzewacza wody. Uszkodzenia podczas transportu Przed instalacją podgrzewacza wody prosimy upewnić się, czy podgrzewacz wody nie został uszkodzony podczas transportu. Poziom hałasu 55 db Ochrona przed korozją Orurowanie i komponenty są wykonane ze stali nierdzewnej i mosiądzu. Maksymalna zawartość chlorków czynnika nie powinna być wyższa niż 300 mg/l. Ryzyko korozji urządzeń dramatycznie wzrasta, jeżeli zalecana dopuszczalna zawartość chlorków zostanie przekroczona. Dostawa Podgrzewacz wody Akva Vita standardowo jest dostarczany wraz z obudową wykonaną z polerowanej stali nierdzewnej. Opcjonalne wyposażenie podgrzewacza wody: - bez obudowy, - zawór zwrotny i zawór bezpieczeństwa (ZW), - dodatkowy termostat zabezpieczający. Standardowa dostawa Podgrzewacz standardowo wyposażony jest w by-pass termostatyczny, oraz jest przygotowany do podłączenia cyrkulacji CWU. Podłączenie cyrkulacji CWU oraz związana z tym zmiana sposobu regulacji nie wymaga użycia dodatkowych komponentów. Pamiętaj o montażu pompy cyrkulacyjnej oraz zaworu zwrotnego (urządzenia te nie wchodzą w zakres dostawy i muszą być zamontowane na miejscu). Transport i magazynowanie Podgrzewacz wody przed zainstalowaniem należy przechowywać w suchym i ogrzewanym magazynie lub innym pomieszczeniu. Podczas transportu podgrzewacza wody do pomieszczenia instalacji należy podnosić go za specjalnie przygotowane zawiesia lub od spodu (za konstrukcję wsporczą). 2 VI.KR.T1.49 Danfoss 09/2006 DH-SMT/PL

3 Montaż Instalacja i podłączenie podgrzewacza wody powinno być przeprowadzone przez autoryzowany serwis, zgodnie z uznaną praktyką inżynierską. Instalacja musi być zgodna z lokalnymi przepisami i normami. Wokół podgrzewacza wody powinna być zachowana przestrzeń do jego montażu i obsługi. Przed zainstalowaniem podgrzewacza wody Akva Vita należy dokładnie przepłukać instalację i oczyścić końcówki przyłączy. Z powodu drgań podczas transportu, przed zainstalowaniem podgrzewacza wody należy sprawdzić i dokręcić wszystkie jego połączenia. Instalacja zimnej wody (ZW) Na przewodzie zimnej wody należy w każdym przypadku zamontować zawór zwrotny i zawór bezp. Zaleca się również zastosowanie filtra/ osadnika z siatką o możliwie najmniejszej wielkości oczek. Zmiana regulacji CWU (podłączenie cyrkulacji CWU) - Odkręcić nakrętkę (1) i usunąć płytkę zaślepiającą. - Wykręcić śrubę stożkową (2) (4 mm). - Odkręcić i przenieść kapilarę wraz z nakrętką złącza z poz. 3 do poz Wkręcić śrubę stożkową z poz. 2 (4 mm) w mufę z poz Przewód cyrkulacyjny CWU w budynku podłączyć z końcówką węzła - poz. 4 - pamiętając o montażu pompy i zaworu zwrotnego na instalacji cyrkulacji CWU (urządzenia nie wchodzą w zakres dostawy). Pompa powinna pompować wodę w kierunku węzła. DH-SMT/PL VI.KR.T1.49 Danfoss 09/2006 3

4 Podłączenie hydrauliczne Podłączenia rurociągów instalacji wewnętrznej oraz sieci cieplnej* muszą być wykonane za pomocą połączeń gwintowanych lub spawanych. Przyłącza: 1 Zimna woda (ZW) 2 Ciepła woda użytkowa (CWU) 3 Sieć cieplna (SC) zasilanie 4 Sieć cieplna (SC) powrót 5 Cyrkulacja CWU 6 Rura spustowa zaworu bezp. - opcjonalnie Średnice przyłączy: SC + CWU + ZW: Cyrkulacja: R ½ (gwint zew.) R ½ (gwint zew.) Wymiary (mm): Bez obudowy: W 420 x G 250 x S 155 Z obudową: W 420 x G 255 x S 160 * Sieć cieplna (SC) - w niniejszej instrukcji SC jest określona jako źródło ciepła węzła cieplnego. Jakkolwiek, węzły cieplne mogą być również zasilane z innych źródeł ciepła, takich jak np. kocioł olejowy lub gazowy, systemy solarne itp. Umożliwia to ich stosowanie w licznych systemach z różnymi źródłami ciepła, zależnych od lokalnych warunków pracy. W celu uproszczenia zdecydowaliśmy się na używanie SC jako ogólnego oznaczenia źródła ciepła. Podłączenie elektryczne Podgrzewacz wody nie wymaga podłączenia instalacji elektrycznej oraz wykonania uziemienia. Napełnienie, rozruch Przed zainstalowaniem podgrzewacza wody Akva Vita należy dokładnie przepłukać instalację i oczyścić końcówki przyłączy. Przed rozruchem należy sprawdzić, czy: - rurociągi instalacji budynku są prawidłowo podłączone do węzła - zgodnie ze schematem technologicznym, - zawory spustowe są zamknięte, - dokręcone są połączenia gwintowane. Wymiennik ciepła należy napełnić wodą tak, aby ciśnienie powoli osiągnęło wartość ciśnienia roboczego. Podczas napełniania wymiennika instalacja powinna być odpowietrzana. Następnie należy otworzyć zawory odcinające i obserwować działanie całego podgrzewacza wody (temperatury, ciśnienia, rozszerzalność, nieszczelności przecieki). Jeżeli podgrzewacz pracuje zgodnie z założonymi parametrami, może być dopuszczony do eksploatacji ciągłej. Wszystkie wymienniki i podgrzewacze są poddawane próbom ciśnieniowym u wytwórcy. 4 VI.KR.T1.49 Danfoss 09/2006 DH-SMT/PL

5 Regulacja 1. Regulacja temperatury CWU Temperatura CWU regulowana jest za pomocą zaworu proporcjonalnego regulatora PM. Temperaturę CWU reguluje się obracając dźwignię w kierunku czerwonego (gorący) lub niebieskiego (zimny) oznaczenia. Temperaturę należy ustawić na poziomie C przy normalnym poborze (8-10 l/min).* Temperatura nie powinna nigdy przewyższać 60 C dla ograniczenia odkładania się kamienia kotłowego (wytrącanie węglanu wapnia) w wymienniku. * zgodnie z Rozp. MI z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Temperatura w punkcie poboru jest zawsze zależna od temp. zasilania z SC lub innego źródła ciepła. Jeżeli ustawienie prawidłowej temperatury wg powyższych wskazań nie jest możliwe, wskazana jest zmiana standardowej nastawy regulatora. Regulator PM Regulator PM może pracować w trzech podstawowych ustawieniach: - Wysokie - Standardowe - ustawienie fabryczne - Niskie Orientacyjne nastawy regulatora PM w zależności od temperatury zasilania sieci cieplnej i p: Temperatura zasilania: Dyspozycyjna różnica ciśnień p (bar): > C niskie niskie standard C niskie standard standard C niskie wysokie wysokie powyżej 90 C* standard wysokie wysokie * Na zasilaniu sieci cieplnej, powyżej temperatury 90 C, należy zainstalować dodatkowy regulator termostatyczny, który pracując szeregowo z regulatorem PM zapewnia stałą temperaturę CWU. Zmiana nastawy: - zdemontować dźwignię przy pomocy załączonego klucza imbusowego, - zdjąć plastikową nasadkę, - zamontować ponownie dźwignię i obracać w kierunku żądanego ustawienia: - 1 obrót zgodny z ruchem zegara - ust. wysokie, - 1 obrót w kierunku przeciwnym - ust. niskie, - zamontować powtórnie nasadkę i dźwignię. DH-SMT/PL VI.KR.T1.49 Danfoss 09/2006 5

6 By-pass termostatyczny (standard) By-pass termostatyczny montuje się w węzłach cieplnych, zainstalowanych w znacznej odległości od głównego pionu zasilającego. By-pass termostatyczny utrzymuje stałą temperaturę w przewodzie zasilania SC, co ma znaczenie - szczególnie w okresie letnim - dla skrócenia czasu oczekiwania na podgrzanie ciepłej wody. By-pass wyposażony jest w termostat, który umożliwia uzyskiwanie ciepłej wody w wymienniku natychmiast po otwarciu zaworu czerpalnego. Zaleca się ustawienie termostatu w pozycji 3. W przypadku zbyt długiego oczekiwania na ciepłą wodę (pow. 20 sekund), może zajść konieczność ustawienia termostatu na wyższą wartość, jednakże maksymalnie w pozycji 4. Cyrkulacja CWU (opcja) Jeżeli podgrzewacz wody przyłączony jest do instalacji cyrkulacyjnej CWU w mieszkaniu, termostat przejmuje regulację temperatury wody cyrkulacyjnej CWU. Zapewnia to dostępność ciepłej wody w punkcie poboru bez żadnego opóźnienia i strat wody. Zaleca się ustawienie termostatu w pozycji 2-2,5. W przypadku wyłączenia pompy cyrkulacyjnej termostat należy zamknąć. W przypadku, gdy podgrzewacz wody został dostarczony z by-passem termostatycznym, zmianę regulacji z by-pass na cyrkulację należy przeprowadzić zgodnie z opisem na stronie 3. Orientacyjne wielkości nastaw termostatu: I = 10 C 1 = 20 C 2 = 30 C 3 = 40 C 4 = 45 C I = 50 C (max. temp.) 2. Zawory bezpieczeństwa (opcja) Zadaniem zaworu bezpieczeństwa jest z abezpiec zenie podgr zewac z a wody wypełnionego cieczą przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia. Przewód wyrzutowy zaworu bezpieczeństwa nie może być zamknięty. Wylot przewodu wyrzutowego należy umieścić w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne odprowadzenie i obserwację wydostającej się z zaworu bezpieczeństwa wody. Co pół roku należy sprawdzić gotowość zaworu bezpieczeństwa do pracy przekręcić pokrętło we wskazanym kierunku. 3. Filtry (nie wchodzi w zakres dostawy) Filtry powinny być czyszczone z osadów zgodnie z instrukcją producenta przez uprawniony personel, z częstotliwością zależną od warunków pracy podgrzewacza wody. 6 VI.KR.T1.49 Danfoss 09/2006 DH-SMT/PL

7 Obsługa Należy regularnie dokonywać sprawdzenia i konserwacji podgrzewacza wody, w celu utrzymania urządzenia w dobrym stanie technicznym. Przeglądy eksploatacyjno serwisowe oraz ich częstotliwość powinny być dostosowane do obowiązujących przepisów oraz zgodne z instrukcjami producentów poszczególnych urządzeń podgrzewacza wody. Jednakże, przeglądy te powinny być dokonywane przynajmniej 2 razy do roku (przed rozpoczęciem i po zakończeniu sezonu grzewczego). Oprócz przeglądów dotyczących prawidłowego działania podgrzewacza wody, należy również sprawdzać czy następujące parametry są zgodne z wymogami operatora systemu oraz lokalnymi przepisami: - wycieki, - temperatury na sieciach rozprowadzających, - temperatury zasilania i powrotu w obiegu pierwotnym (sieć cieplna) i różnice tych temperatur, - chwilowe schłodzenie wody w obiegu SC, - temperaturę CWU (wymagana wartość powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami), - spadki ciśnienia na urządzeniach filtrujących i uzdatniających wodę (filtry, filtroodmulniki itp.), - spadki ciśnień na wymienniku/-ach ciepła (strona sieciowa i instalacyjna wymiennika/- ków). Użytkownik podgrzewacza wody powinien odnotowywać powyższe obserwacje oraz prowadzić pisemną dokumentację z przeglądów. Przeglądy serwisowe są zwykle dokładniejsze (kompleksowość) od działań użytkownika a odstępy czasowe między nimi dłuższe. DH-SMT/PL VI.KR.T1.49 Danfoss 09/2006 7

8 Wykrywanie i usuwanie usterek CWU Problem Możliwa przyczyna Naprawa Czy przyczyną usterki jest regulator PM? Ogólnie: Czy warunki pracy podgrzewacza są dostateczne? Wyciek regulatora PM; Wyciek wody ze śruby imbusowej w środkowej części regulatora PM. Zbyt niski pobór CWU. Zbyt niski pobór CWU; Zbyt niska temperatura poboru CWU Wahania temperatury poboru CWU; Zbyt wysoka temperatura na powrocie strony SC podczas braku poboru CWU; Płytowy wymiennik ciepła jest zimny... Zbyt wysoka temperatura na powrocie strony SC podczas braku poboru CWU; Płytowy wymiennik ciepła jest gorący... Zbyt wysoka temperatura na powrocie strony SC podczas poboru CWU. Jeżeli ilość pobieranej wody jest na normatywnym poziomie (niezależnie od temperatury) to znaczy, że regulator PM pracuje poprawnie. Podgrzewacz wody wymaga temperatury przepływu wody po stronie SC minimum 60 C oraz różnicy ciśnień podczas pracy zgodnie z założoną wartością. Jeden z O-ringów jest uszkodzony (nie ma wpływu na pracę regulatora PM). Jeżeli zamontowany jest zawór zwrotny na instalacji ZW (np. w przyłączu instalacji domowej lub w wodomierzu ZW) należy zamontować również zawór bezpieczeństwa pomiędzy zaworem zwrotnym i wymiennikiem ciepła. Membrana regulatora PM jest wadliwa. - Niewłaściwa nastawa regulatora PM, - Zanieczyszczony filtr po stronie SC podgrzewacza, - Wadliwy zawór zwrotny w baterii termostatycznej (temperatura poboru CWU niższa od temperatury CWU z podgrzewacza), - Wadliwy zawór zwrotny na instalacji cyrkulacji CWU (przewód powrotu cyrkulacji schładza się podczas poboru CWU), - Wytrącenie kamienia wapiennego w wymienniku ciepła (Δt strony sieciowej wymiennika zbyt niska podczas poboru CWU), - Zanieczyszczony regulator PM, - Zbyt wysoki przepływ ZW (duża średnica nominalna przewodu, wysokie ciśnienie ZW), ogółem max litrów na minutę. Wadliwy lub niewłaściwie nastawiony zawór termostatyczny by-pass. Zanieczyszczenie (piasek, osad metaliczny lub podobne) w regulatorze PM. Regulator nie zamyka się po zakończeniu poboru CWU. Szum w instalacji może być słyszalny. Wytrącenie kamienia wapiennego w wymienniku ciepła. Zlokalizować usterkę w innej części instalacji (patrz poniżej). Skontaktować się z dostawcą energii cieplnej. Wymienić regulator PM (zamontować nowe uszczelki). Wymienić membranę lub regulator PM. Nastawa, patrz rozdział Regulacja. Oczyścić filtr. Oczyścić lub wymienić zawór zwrotny. Oczyścić lub wymienić zawór zwrotny. Wymienić lub oczyścić wymiennik ciepła. Oczyścić regulator, patrz Instrukcja regulatora PM. Zredukować przepływ ZW. Wymienić lub właściwie nastawić zawór termostatyczny by-pass. Zmienić kilkakrotnie położenie dźwigni pomiędzy czerwonym i niebieskim oznaczeniem; jednocześnie dokonując poboru CWU. Oczyścić regulator PM. Wymienić lub oczyścić wymiennik ciepła. 8 VI.KR.T1.49 Danfoss 09/2006 DH-SMT/PL

9 DH-SMT/PL VI.KR.T1.49 Danfoss 09/2006 9

10 Danfoss LPM Sp. z o.o. Tuchom Chwaszczyno Tel.: Fax: VI.KR.T1.49 Danfoss 09/2006 DH-SMT/PL

Akva Therm 22 Przepływowy podgrzewacz wody

Akva Therm 22 Przepływowy podgrzewacz wody Akva Therm 22 Przepływowy podgrzewacz wody Akva Therm 22 Spis treści Akva Therm 22...1 Spis treści...1 Warunki bezpieczeństwa...2 Dostawa...2 Transport i magazynowanie...2 Montaż...3 Podłączenie hydrauliczne...3

Bardziej szczegółowo

Niskoparametrowy węzeł cieplny bezpośredni dla systemów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej

Niskoparametrowy węzeł cieplny bezpośredni dla systemów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej Akva Vita TDP Niskoparametrowy węzeł cieplny bezpośredni dla systemów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej Akva Vita TDP Spis treści Akva Vita TDP...1 Spis treści...1 Dostawa...2

Bardziej szczegółowo

Akva Lux TDP Niskoparametrowy węzeł cieplny bezpośredni dla systemów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej

Akva Lux TDP Niskoparametrowy węzeł cieplny bezpośredni dla systemów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej Akva Lux TDP Niskoparametrowy węzeł cieplny bezpośredni dla systemów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej Akva Lux TDP Spis treści Akva Lux TDP... 1 Spis treści... 1 Warunki bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Akva Vita VX-2000 Wymiennikowy węzeł cieplny dla systemów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej

Akva Vita VX-2000 Wymiennikowy węzeł cieplny dla systemów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej Akva Vita VX-2000 Wymiennikowy węzeł cieplny dla systemów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej Akva Vita VX-2000 Spis treści Akva Vita VX-2000... 1 Spis treści... 1 Warunki bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

VX-Solo Wymiennikowy węzeł cieplny dla systemów centralnego ogrzewania

VX-Solo Wymiennikowy węzeł cieplny dla systemów centralnego ogrzewania VX-Solo Wymiennikowy węzeł cieplny dla systemów centralnego ogrzewania VX-Solo Spis treści VX-Solo... 1 Spis treści... 1 Warunki bezpieczeństwa... 2 Dostawa... 2 Transport i magazynowanie... 2 Montaż...

Bardziej szczegółowo

Akva Lux TDP-F Niskoparametrowy węzeł cieplny bezpośredni dla systemów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej

Akva Lux TDP-F Niskoparametrowy węzeł cieplny bezpośredni dla systemów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej Akva Lux TDP-F Niskoparametrowy węzeł cieplny bezpośredni dla systemów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej Akva Lux TDP-F Spis treści Akva Lux TDP-F... 1 Spis treści... 1 Warunki

Bardziej szczegółowo

Niskoparametrowy węzeł cieplny bezpośredni dla systemów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej

Niskoparametrowy węzeł cieplny bezpośredni dla systemów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej Akva Vita TDP-F Niskoparametrowy węzeł cieplny bezpośredni dla systemów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej Akva Vita TDP-F Spis treści Akva Vita TDP-F...1 Spis treści...1 Dostawa...2

Bardziej szczegółowo

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Zastosowanie: Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU pośredniczy w zaopatrywaniu pojedynczych mieszkań w ciepło oraz ciepłą i zimną wodę użytkową.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów Pojemnościowy podgrzewacz wody iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. VITOCELL-V 100 VN01 250906

Bardziej szczegółowo

Lutowany wymiennik ciepła XB06 i regulator temperatury IHPT kompensowany przepływem z wbudowanym regulatorem p (NO) (PN16)

Lutowany wymiennik ciepła XB06 i regulator temperatury IHPT kompensowany przepływem z wbudowanym regulatorem p (NO) (PN16) Arkusz informacyjny Lutowany wymiennik ciepła XB06 i regulator temperatury IHPT kompensowany przepływem z wbudowanym regulatorem p (NO) (PN16) Opis XB06 IHPT XB są to płytowe, lutowane wymienniki ciepła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

01219/16 PL SATK15313 ABC. Funkcja

01219/16 PL SATK15313 ABC. Funkcja SATK naścienna stacja mieszkaniowa do decentralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej Natychmiastowe przygotowanie ciepłej wody użytkowej Sterowanie mechaniczne. Kod SATK11 ABC ACCREDITED ISO 9001 FM

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Regulatory różnicy ciśnienia DKH 512 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

Bardziej szczegółowo

DAL 516. Regulatory różnicy ciśnienia Z ograniczeniem przepływu maksymalnego

DAL 516. Regulatory różnicy ciśnienia Z ograniczeniem przepływu maksymalnego DAL 516 Regulatory różnicy ciśnienia Z ograniczeniem przepływu maksymalnego IMI TA / Regulatory różnicy ciśnienia / DAL 516 DAL 516 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do systemów grzewczych

Bardziej szczegółowo

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła Opis / zastosowanie X jest płytowym, lutowanym miedzią wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w systemach ciepłowniczych (tj. klimatyzacja, ogrzewanie, ciepła woda użytkowa). Lutowane płytowe

Bardziej szczegółowo

TA-COMFORT-W. Produkty prefabrykowane Stacja mieszkaniowa do przygotowania ciepłej wody

TA-COMFORT-W. Produkty prefabrykowane Stacja mieszkaniowa do przygotowania ciepłej wody TA-COMFORT-W Produkty prefabrykowane Stacja mieszkaniowa do przygotowania ciepłej wody IMI TA / Zawory regulacyjne / TA-COMFORT-W TA-COMFORT-W Kompletna stacja z termostatycznym zaworem mieszającym i/lub

Bardziej szczegółowo

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F R PL Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA 1 PL Charakterystyka ogólna Victoria 20: Kocioł do Centralnego Ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Termostatyczny Zawór Mieszający TVM-W

Termostatyczny Zawór Mieszający TVM-W CCR2 - CONTROLLER Arkusz informacyjny Termostatyczny Zawór Mieszający TVM-W Zastosowanie TVM-W jest mieszającym zaworem bezpośredniego działania, umożliwiający dostawę wody o wymaganej, stałej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 3140006 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu (PN 16) AVQ - na powrót i na zasilanie

Regulator przepływu (PN 16) AVQ - na powrót i na zasilanie Arkusz informacyjny Regulator przepływu (PN 16) AVQ - na powrót i na zasilanie Opis Jest to regulator przepływu, bezpośredniego działania, stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator zamyka

Bardziej szczegółowo

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła X Płytowy, lutowany wymiennik ciepła Opis / zastosowanie X jest płytowym, lutowanym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w systemach ciepłowniczych (tj. klimatyzacja, ogrzewanie, ciepła woda

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych. Technologia węzłów cieplnych. poszerza nasze horyzonty

Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych. Technologia węzłów cieplnych. poszerza nasze horyzonty Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych Technologia węzłów cieplnych poszerza nasze horyzonty Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych. HB, HO, WB, WO, WHBP, WHOBP, WHOP, WHBRP,

Bardziej szczegółowo

Danfoss Poland Sp. z o.o. Tuchom, ul. Tęczowa Chwaszczyno Tel.: Fax:

Danfoss Poland Sp. z o.o. Tuchom, ul. Tęczowa Chwaszczyno Tel.: Fax: Danfoss Poland Sp. z o.o. Tuchom, ul. Tęczowa 46 80-209 Chwaszczyno Tel.: +48 58 512 91 00 Fax: +48 58 512 91 05 info.den@danfoss.com www.danfoss.com Produced by Danfoss A/S 03/2012 MAKING MODERN LIVING

Bardziej szczegółowo

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia,

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

normalnie zamkniętym (NC) regulatorem p

normalnie zamkniętym (NC) regulatorem p Arkusz informacyjny Regulatory bezpośredniego działania zintegrowane z wymiennikiem ciepła (PN16) PM2+P proporcjonalny regulator przepływu z wbudowanym normalnie zamkniętym (NC) regulatorem p PTC2+P regulator

Bardziej szczegółowo

Reduktor ciśnienia (PN 25) AVD - do instalacji wodnych AVDS - do instalacji parowych

Reduktor ciśnienia (PN 25) AVD - do instalacji wodnych AVDS - do instalacji parowych Arkusz informacyjny Reduktor ciśnienia (PN 25) - do instalacji wodnych S - do instalacji parowych Opis Dane techniczne : DN 15-50 k vs 4,0-20 m 3 /h PN 25 Zakres nastawy: 0,2-1,0 bar / 1-5 bar / 3-12 bar

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SWK Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew

Bardziej szczegółowo

TA-COMFORT-R. Produkty prefabrykowane Stacja mieszkaniowa do zasilania obiegu grzewczego i przygotowania ciepłej wody

TA-COMFORT-R. Produkty prefabrykowane Stacja mieszkaniowa do zasilania obiegu grzewczego i przygotowania ciepłej wody TA-COMFORT-R Produkty prefabrykowane Stacja mieszkaniowa do zasilania obiegu grzewczego i przygotowania ciepłej wody IMI TA / Zawory regulacyjne / TA-COMFORT-R TA-COMFORT-R Wszystko w jednym : regulator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Zbiorniki ciśnieniowe Zbiornik ciśnieniowy poziomy 200Ltr 283 Spis treści 1. Bezpieczeństwo 1 2. Zastosowanie 3 3. Projektowanie 3 4. Montaż 6 5. Uruchamianie 10 6. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Reduktor ciśnienia (PN 25) AVD - do instalacji wodnych AVDS - do instalacji parowych

Reduktor ciśnienia (PN 25) AVD - do instalacji wodnych AVDS - do instalacji parowych Arkusz informacyjny Reduktor ciśnienia (PN 25) - do instalacji wodnych S - do instalacji parowych Opis Dane podstawowe: DN 15-50 k vs 4,0-25 m 3 /h PN 25 Zakres nastawy: 0,2-1,0 bar / 1-5 bar / 3-12 bar

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi PODGRZEWACZ WODY VF 750-1 VF 750-2 VF 1000-1 VF 1000-2 Instrukcja obsługi 1. PRZEZNACZENIE Podgrzewacze serii VF przeznaczone są do stałego kontaktu z wodą pitną (użytkową). Podgrzewacze serii VF mogą

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Akva Lux II TDP-F / Akva Vita II TDP-F. Instrukcja montażu i użytkowania. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Akva Lux II TDP-F / Akva Vita II TDP-F. Instrukcja montażu i użytkowania. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Instrukcja montażu i użytkowania Danfoss District Energy Typ 004U8598 Typ 0048600 Obudowa do montażu na ścianie Typ 0048044 Obudowa do montażu we wnęce 1.0 Spis treści 1.0

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego Ciepłownictwo Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego I OPIS TECHNICZNY... 3 1. TEMAT... 3 2. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALACJI I KONSERWACJI ZASOBNIKOWEGO PODGRZEWACZA WODY IDRA 12 IDRA 12 S

INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALACJI I KONSERWACJI ZASOBNIKOWEGO PODGRZEWACZA WODY IDRA 12 IDRA 12 S INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALACJI I KONSERWACJI ZASOBNIKOWEGO PODGRZEWACZA WODY IDRA 12 IDRA 12 S 1. Uwagi dla użytkownika -Po rozpakowaniu urządzenia upewnić się, czy zawartość jest kompletna. W przypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI BUFORÓW CIEPŁA

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI BUFORÓW CIEPŁA INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI BUFORÓW CIEPŁA Spis treści 1. WYMAGANIA OGÓLNE...2 2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA...2 2.1 ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJA URZĄDZENIA...2 2.2. KWALIFIKACJE PERSONELU...2 2.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zestaw cyrkulacyjny do podgrzewaczy wody. Div.734

Instrukcja montażu. Zestaw cyrkulacyjny do podgrzewaczy wody. Div.734 Zestaw cyrkulacyjny do podgrzewaczy wody Div.734 Polski Jeśli w domowej instalacji wodociągowej jest cyrkulacja ciepłej wody, do systemu cyrkulacji należy podłączyć podgrzewacz wody, używając powyższego

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻ, KONSERWACJA ZASOBNIKÓW C.W.U. (solarne bojlery).

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻ, KONSERWACJA ZASOBNIKÓW C.W.U. (solarne bojlery). THERMO SOLAR- POLSKA 58-200 DZIERŻONIÓW Ul. SŁONECZNIKOWA 12 woj. DOLNOŚLĄSKIE 074 8319058 0601723580 fax: 074 8319058 e-mail: biuro@energiasloneczna.com www.energiasloneczna.com ZASOBNIKI SOLARNE: HT

Bardziej szczegółowo

DA 50. Regulator różnicy ciśnienia ENGINEERING ADVANTAGE

DA 50. Regulator różnicy ciśnienia ENGINEERING ADVANTAGE Regulatory różnicy ciśnienia DA 50 Regulator różnicy ciśnienia utrzymanie ciśnienia i odgazowanie Równoważenie i Regulacja termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE Regulatory różnicy ciśnienia do instalacji

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu z zaworem regulacyjnym (PN 16) AVQM - na powrót i na zasilanie

Regulator przepływu z zaworem regulacyjnym (PN 16) AVQM - na powrót i na zasilanie Arkusz informacyjny Regulator przepływu z zaworem regulacyjnym (PN 16) AVQM - na powrót i na zasilanie Opis Kompletne urządzenie składa się z regulatora przepływu bezpośredniego działania z siłownikiem

Bardziej szczegółowo

1.Budowa. 2. Zakres stosowania. 3. Montaż i instalacja 4. Użytkowanie i konserwacja.

1.Budowa. 2. Zakres stosowania. 3. Montaż i instalacja 4. Użytkowanie i konserwacja. INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZBIORNIKÓW HYDROFOROWYCH TYPU 1.Budowa. Zbiorniki hydroforowe typu wykonane są z blachy stalowej jako konstrukcje całkowicie spawane. Zbiorniki są cynkowane ogniowo..

Bardziej szczegółowo

Regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa SAVA (PN 25)

Regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa SAVA (PN 25) Arkusz informacyjny Regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa SAVA (PN 25) Opis Jest to regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa, bezpośredniego działania, stosowany głównie

Bardziej szczegółowo

/2000 PL Dla firmy instalacyjnej. Instrukcja montażu

/2000 PL Dla firmy instalacyjnej. Instrukcja montażu 300 9059 10/2000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zespół przyłączeniowy do instalacji sanitarnej S-Flex do HT0/HT110, H0/H110 i S120 Logamax plus GB122 i Logamax U112/U114/U122/U124 Przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji. Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B

Instrukcja obsługi i instalacji. Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B Instrukcja obsługi i instalacji Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia PN25

Regulator różnicy ciśnienia PN25 Regulator różnicy ciśnienia PN25 VHG519... Korpus z żeliwa sferoidalnego GJS-400-15 Średnica DN15...50 k vs 2,5...32 m 3 /h Nastawiana wymagana różnica ciśnienia Do montażu na zasilaniu lub na powrocie

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień (PN 25) AVP AVP-F

Regulator różnicy ciśnień (PN 25) AVP AVP-F Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień (PN 25) AVP AVP-F - na powrót i zasilanie, nastawa zmienna - na powrót i zasilanie, nastawa stała Opis Jest to regulator różnicy ciśnień, bezpośredniego działania,

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15

Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 Kunda, Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 Instrukcja obsługi i montażu AN 77 976: Grupa bezpieczeństwa zasobnika c.w.u. DN 15 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032

Bardziej szczegółowo

Reduktor ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa SAVD (PN 25)

Reduktor ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa SAVD (PN 25) Arkusz informacyjny Reduktor ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa SAVD (PN 25) Opis Regulator składa się z zaworu, siłownika z dwoma membranami oraz sprężyn(y) regulacji ciśnienia. Regulator zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych

Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych do Warunków Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych Obowiązuje od dnia 09.03.2015 r. Liczba stron 1/6 I.

Bardziej szczegółowo

Regulator temperatury (PN 25) AVT / VG - gwint zewnętrzny AVT / VGF - kołnierz

Regulator temperatury (PN 25) AVT / VG - gwint zewnętrzny AVT / VGF - kołnierz Arkusz informacyjny Regulator temperatury (PN 25) AVT / VG - gwint zewnętrzny AVT / VGF - kołnierz Opis AVT / VG AVT / VG(F) jest proporcjonalnym regulatorem temperatury bezpośredniego działania stosowanym

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu PN25

Regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu PN25 Regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu PN25 VSG519... Korpus z żeliwa sferoidalnego GJS-400-15 Średnica DN15...50 k vs 2,5...28,5 m 3 /h Nastawiana żądana różnica ciśnienia Do montażu na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja grupy pompowej stałowartościowej i z zaworem trójdrogowym

Instrukcja grupy pompowej stałowartościowej i z zaworem trójdrogowym Instrukcja grupy pompowej stałowartościowej i z zaworem trójdrogowym 0 / 0 - PL, EN, RU Spis treści INSTRUKCJA GRUPY POMPOWEJ STAŁOWARTOŚCIOWEJ... Budowa i zasada działania... Działanie... Regulacja zaworów...

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVPL montowany na powrocie, z regulacją nastawy

Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVPL montowany na powrocie, z regulacją nastawy Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVPL montowany na powrocie, z regulacją nastawy Opis Regulator może być stosowany po stronie pierwotnej węzłów cieplnych domowych, dla mniejszych układów,

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa dla instalacji centralnego ogrzewania

Grupa pompowa dla instalacji centralnego ogrzewania Grupa pompowa dla instalacji centralnego ogrzewania Seria 7/ PL ACCREDITED ISO 9 FM Funkcja Grupa pompowa instalowana jest na zasilaniu obiegów grzewczych instalacji. Wyposażona w pompę, termometry na

Bardziej szczegółowo

Zasady doboru układów automatycznej regulacji w węzłach cieplnych

Zasady doboru układów automatycznej regulacji w węzłach cieplnych Zasady doboru układów automatycznej regulacji w węzłach cieplnych do Warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych Obowiązuje od dnia 09.12.2014 r. Liczba stron 1/6 1. Funkcje układów

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Temperatura powyżej 52 C Czujnik termostatyczny 1 zamknięty

Temperatura powyżej 52 C Czujnik termostatyczny 1 zamknięty HERZ-ZTB Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury z automatycznym przepływem przy termicznej dezynfekcji Arkusz znormalizowany 4011, Wydanie 0612 Wartość kvs Czujnik termostatyczny 1 (52/55/58 C) Kierunek

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy ZASOBNIK SE Przeznaczenie Stojący zasobnik SE przeznaczony jest do magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe. Głównym elementem zasobnika jest zbiornik stalowy pokryty emalią ceramiczną. Dodatkowe zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

AVTQ DN 20 regulator temperatury kompensowany przepływem

AVTQ DN 20 regulator temperatury kompensowany przepływem AVTQ DN 20 regulator temperatury kompensowany przepływem Opis AVTQ zapobiega powstawaniu wysokich temperatur w wymiennikach ciepła gdy nie ma rozbioru ciepłej wody użytkowej. Regulator odcina dopływ ciepłej

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK IEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SWW SWWZ SBW SBWZ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze

Bardziej szczegółowo

Regulator temperatury AVTB (PN 16)

Regulator temperatury AVTB (PN 16) Arkusz Informacyjny Regulator temperatury AVTB (PN 16) Zastosowanie AVTB regulator temperatury mający zastosowanie do regulacji temperatury w wymiennikach pojemnościowych, wymiennikach płytowych, podgrzewaczach

Bardziej szczegółowo

Wymiennikowa stacja podgrzewu cwu

Wymiennikowa stacja podgrzewu cwu Instrukcja montażu Wymiennikowa stacja podgrzewu cwu Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust FLUIDRAIN-COMBO jest zintegrowanym spustem kondensatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC 10.2012 0 854.011.0627 Spis treści 1. Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania... 3 1.1. Znaki ostrzegawcze... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

DA 50. Regulatory różnicy ciśnień Regulator różnicy ciśnień z regulacją nastawy DN 32-50

DA 50. Regulatory różnicy ciśnień Regulator różnicy ciśnień z regulacją nastawy DN 32-50 DA 50 Regulatory różnicy ciśnień Regulator różnicy ciśnień z regulacją nastawy DN 32-50 IMI TA / Regulatory różnicy ciśnień / DA 50 DA 50 Regulatory różnicy ciśnienia do instalacji grzewczych i chłodniczych,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego podgrzewacze wody geostor?

Dlaczego podgrzewacze wody geostor? Dlaczego podgrzewacze wody? Aby efektywnie wykorzystać energię natury. Ponieważ wybiega w przyszłość. VIH RW 300 Podgrzewacz pojemnościowy, wyposażony w wężownicę o dużej powierzchni, do współpracy z pompą

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK IEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SW SB SWZ SBZ 2 Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi rozdzielacza DSM Art. Nr FBWMRST0240122P0- FBWMRST1240122P0

Instrukcja montażu i obsługi rozdzielacza DSM Art. Nr FBWMRST0240122P0- FBWMRST1240122P0 1. Zastosowanie Rozdzielacze ze stali nierdzewnej nadają się do stosowania w wodnych systemach ogrzewania zgodnie z normą EN 12828 oraz systemów chłodzenia powierzchniowego zgodnie z normą PN-EN 1264.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO Dane istniejąca moc cieplana do c.o. moc dla celów c.o. parter+piętro moc do celów wentylacyjnych sala parter+sala piętro moc dla celów przygotowania c.w.u.: parametry sieci:

Bardziej szczegółowo

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Opis / zastosowanie XG jest płytowym skręcanym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w miejskich systemach grzewczych i systemach chłodniczych. Wymiennik

Bardziej szczegółowo

Arkusz Informacyjny. Zastosowanie. Zamawianie

Arkusz Informacyjny. Zastosowanie. Zamawianie Element termostatyczny typu RAVI - do 2-drogowych zaworów typu RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN10), VMA (PN 16) - do 3-drogowych zaworów typu KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Zastosowanie RAVI jest to element termostatyczny

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idea i korzyści dla indywidualnego klienta. PKL - Mieszkaniowy węzeł cieplny

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idea i korzyści dla indywidualnego klienta. PKL - Mieszkaniowy węzeł cieplny MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Idea i korzyści dla indywidualnego klienta PKL - Mieszkaniowy węzeł cieplny Zadając pytanie w temacie ciepłownictwa, pada jedna odpowiedź: Danfoss rozwiąże każdy problem Danfoss

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SP180 Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do mycia częsci. Art. Nr

Urządzenie do mycia częsci. Art. Nr Urządzenie do mycia częsci Art. Nr 219983 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do mycia części składa się z wanny o pojemności 50l, zamontowanej na zbiorniku o pojemności 65l. Urządzenie posiada

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,5 do 24,0 kw i 13,5 do 30,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z otwarta komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOTRANS 100 Płytowy wymiennik ciepła

VIESMANN VITOTRANS 100 Płytowy wymiennik ciepła VIESMANN VITOTRANS 100 Płytowy wymiennik ciepła Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOTRANS 100 Typ PWT Do stacji wymiennikowych sieci cieplnych, rozdzielenia systemowego instalacji grzewczych

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

Regulator upustowy różnicy ciśnień AVPA (PN 16 i PN 25)

Regulator upustowy różnicy ciśnień AVPA (PN 16 i PN 25) Arkusz informacyjny Regulator upustowy różnicy ciśnień AVPA (PN 16 i PN 25) Opis Jest to regulator upustowy różnicy ciśnień, bezpośredniego działania, stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Arkusz informacyjny Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 5, 40) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65-15 AFQM DN 150-50

Bardziej szczegółowo

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C Siłowniki pneumatyczne PRISMA 1/5 1. Informacje ogólne Siłowniki pneumatyczne PRISMA są napędami ćwierćobrotowymmi stosowanymi jako napęd armatur o kącie otwarcia 0-90 C lub 0-180 C. Siłownik zasilany

Bardziej szczegółowo

Regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa SAVA (PN 25)

Regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa SAVA (PN 25) Arkusz informacyjny Regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa SAVA (PN 25) Opis Jest to regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa, bezpośredniego działania, stosowany głównie

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa COSMO PGU (bez mieszacza) Grupa pompowa COSMO PGM (z mieszaczem) 2 COSMO. Dane techniczne. Dane techniczne

Grupa pompowa COSMO PGU (bez mieszacza) Grupa pompowa COSMO PGM (z mieszaczem) 2 COSMO. Dane techniczne. Dane techniczne Grupy pompowe 1 2 COSMO Grupa pompowa COSMO PGU (bez mieszacza) Grupa pompowa COSMO (bez mieszacza) bez pompy, z dwoma zaworami kulowymi z gniazdem termometru, z zaworem zwrotnym z ręczną blokadą i śluzą

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Arkusz informacyjny Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis DN 15 32 DN 40, 50 DN 50 100 DN 125 DN 150 DN 200, 250 DH-SMT/SI AHQM

Bardziej szczegółowo

Drufi+ DFR. Drufi+ FR. Instrukcja obsługi Drufi+ DFR / FR

Drufi+ DFR. Drufi+ FR. Instrukcja obsługi Drufi+ DFR / FR Drufi+ DFR Drufi+ FR Instrukcja obsługi Drufi+ DFR / FR Zakres stosowania Filtry z płukaniem wstecznym DRUFI+ FR zgodne z normą DIN EN 13443, część 1 (z reduktorem ciśnienia DFR dodatkowo zgodnie z PN

Bardziej szczegółowo

Audyt Węzła Cieplnego

Audyt Węzła Cieplnego Nie dotyczy Dobry Naprawa Wymiana Audyt Węzła Cieplnego Właściciel węzła Adres węzła Rodzaj węzła 1-funkcyjny 2-funkcyjny -funkcyjny Grupowy Indywidualny Inny. Numer zlecenia Audytor Data wykonania Centralne

Bardziej szczegółowo

Thera-3 Seria T6000. Głowica termostatyczna

Thera-3 Seria T6000. Głowica termostatyczna Thera-3 Seria T6000 Głowica termostatyczna Zastosowanie Głowice termostatyczne są instalowane na zaworach termostatycznych. Zestaw głowicy z zaworem termostatycznym reguluje temperaturę pokojową zmieniając

Bardziej szczegółowo

DA 50. Regulatory różnicy ciśnień Z regulacją nastawy DN 32-50

DA 50. Regulatory różnicy ciśnień Z regulacją nastawy DN 32-50 DA 50 Regulatory różnicy ciśnień Z regulacją nastawy DN 32-50 IMI TA / Regulatory różnicy ciśnień / DA 50 DA 50 Regulatory różnicy ciśnienia do instalacji grzewczych i chłodniczych, mogą być stosowane

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVP - na powrót lub zasilanie, nastawa zmienna AVP-F - na powrót, nastawa stała

Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVP - na powrót lub zasilanie, nastawa zmienna AVP-F - na powrót, nastawa stała Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVP - na powrót lub zasilanie, nastawa zmienna AVP-F - na powrót, nastawa stała Opis Jest to regulator różnicy ciśnień, bezpośredniego działania, stosowany

Bardziej szczegółowo