Akva Vita Przepływowy podgrzewacz wody

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akva Vita Przepływowy podgrzewacz wody"

Transkrypt

1 Akva Vita Przepływowy podgrzewacz wody Akva Vita Spis treści Akva Vita... 1 Spis treści... 1 Warunki bezpieczeństwa... 2 Dostawa... 2 Transport i magazynowanie... 2 Montaż... 3 Podłączenie hydrauliczne... 4 Podłączenie elektryczne... 4 Napełnienie, rozruch... 4 Regulacja... 5 Obsługa... 7 Wykrywanie i usuwanie usterek CWU... 8 DH-SMT/PL VI.KR.T1.49 Danfoss 09/2006 1

2 Warunki bezpieczeństwa Poniższa instrukcja dotyczy standardowego wykonania podgrzewacza wody Akva Vita. Wersje specjalne podgrzewacza wody dostępne są na żądanie. W celu uniknięcia ryzyka zranienia osób i uszkodzenia urządzeń należy bezwzględnie i wnikliwie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Niezbędny montaż, uruchomienie oraz obsługa mogą być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowany i autoryzowany personel. Należy stosować się do instrukcji przedsiębiorstwa ciepłowniczego lub operatora systemu. Nieużywane przyłącza i końcowe zawory odcinające muszą być zaślepione korkiem. Zaślepki mogą być demontowane tylko przez autoryzowany serwis. Wysokie ciśnienie i temperatura Maksymalna temperatura czynnika w podgrzewaczu wody wynosi 120 C. Maksymalne ciśnienie robocze podgrzewacza wody wynosi 16 bar. Należy bezwzględnie przestrzegać dopuszczalnych ciśnień i temperatur. Ryzyko zranienia osób i uszkodzenia urządzeń dramatycznie wzrasta, jeżeli zalecane dopuszczalne parametry zostaną przekroczone. Instalację wody użytkowej podgrzewacza wody należy wyposażyć w zawór bezpieczeństwa. Gorące powierzchnie Podgrzewacz wody posiada gorące powierzchnie, które mogą spowodować oparzenia skóry. Prosimy zachować szczególną ostrożność w pobliżu podgrzewacza wody. Uszkodzenia podczas transportu Przed instalacją podgrzewacza wody prosimy upewnić się, czy podgrzewacz wody nie został uszkodzony podczas transportu. Poziom hałasu 55 db Ochrona przed korozją Orurowanie i komponenty są wykonane ze stali nierdzewnej i mosiądzu. Maksymalna zawartość chlorków czynnika nie powinna być wyższa niż 300 mg/l. Ryzyko korozji urządzeń dramatycznie wzrasta, jeżeli zalecana dopuszczalna zawartość chlorków zostanie przekroczona. Dostawa Podgrzewacz wody Akva Vita standardowo jest dostarczany wraz z obudową wykonaną z polerowanej stali nierdzewnej. Opcjonalne wyposażenie podgrzewacza wody: - bez obudowy, - zawór zwrotny i zawór bezpieczeństwa (ZW), - dodatkowy termostat zabezpieczający. Standardowa dostawa Podgrzewacz standardowo wyposażony jest w by-pass termostatyczny, oraz jest przygotowany do podłączenia cyrkulacji CWU. Podłączenie cyrkulacji CWU oraz związana z tym zmiana sposobu regulacji nie wymaga użycia dodatkowych komponentów. Pamiętaj o montażu pompy cyrkulacyjnej oraz zaworu zwrotnego (urządzenia te nie wchodzą w zakres dostawy i muszą być zamontowane na miejscu). Transport i magazynowanie Podgrzewacz wody przed zainstalowaniem należy przechowywać w suchym i ogrzewanym magazynie lub innym pomieszczeniu. Podczas transportu podgrzewacza wody do pomieszczenia instalacji należy podnosić go za specjalnie przygotowane zawiesia lub od spodu (za konstrukcję wsporczą). 2 VI.KR.T1.49 Danfoss 09/2006 DH-SMT/PL

3 Montaż Instalacja i podłączenie podgrzewacza wody powinno być przeprowadzone przez autoryzowany serwis, zgodnie z uznaną praktyką inżynierską. Instalacja musi być zgodna z lokalnymi przepisami i normami. Wokół podgrzewacza wody powinna być zachowana przestrzeń do jego montażu i obsługi. Przed zainstalowaniem podgrzewacza wody Akva Vita należy dokładnie przepłukać instalację i oczyścić końcówki przyłączy. Z powodu drgań podczas transportu, przed zainstalowaniem podgrzewacza wody należy sprawdzić i dokręcić wszystkie jego połączenia. Instalacja zimnej wody (ZW) Na przewodzie zimnej wody należy w każdym przypadku zamontować zawór zwrotny i zawór bezp. Zaleca się również zastosowanie filtra/ osadnika z siatką o możliwie najmniejszej wielkości oczek. Zmiana regulacji CWU (podłączenie cyrkulacji CWU) - Odkręcić nakrętkę (1) i usunąć płytkę zaślepiającą. - Wykręcić śrubę stożkową (2) (4 mm). - Odkręcić i przenieść kapilarę wraz z nakrętką złącza z poz. 3 do poz Wkręcić śrubę stożkową z poz. 2 (4 mm) w mufę z poz Przewód cyrkulacyjny CWU w budynku podłączyć z końcówką węzła - poz. 4 - pamiętając o montażu pompy i zaworu zwrotnego na instalacji cyrkulacji CWU (urządzenia nie wchodzą w zakres dostawy). Pompa powinna pompować wodę w kierunku węzła. DH-SMT/PL VI.KR.T1.49 Danfoss 09/2006 3

4 Podłączenie hydrauliczne Podłączenia rurociągów instalacji wewnętrznej oraz sieci cieplnej* muszą być wykonane za pomocą połączeń gwintowanych lub spawanych. Przyłącza: 1 Zimna woda (ZW) 2 Ciepła woda użytkowa (CWU) 3 Sieć cieplna (SC) zasilanie 4 Sieć cieplna (SC) powrót 5 Cyrkulacja CWU 6 Rura spustowa zaworu bezp. - opcjonalnie Średnice przyłączy: SC + CWU + ZW: Cyrkulacja: R ½ (gwint zew.) R ½ (gwint zew.) Wymiary (mm): Bez obudowy: W 420 x G 250 x S 155 Z obudową: W 420 x G 255 x S 160 * Sieć cieplna (SC) - w niniejszej instrukcji SC jest określona jako źródło ciepła węzła cieplnego. Jakkolwiek, węzły cieplne mogą być również zasilane z innych źródeł ciepła, takich jak np. kocioł olejowy lub gazowy, systemy solarne itp. Umożliwia to ich stosowanie w licznych systemach z różnymi źródłami ciepła, zależnych od lokalnych warunków pracy. W celu uproszczenia zdecydowaliśmy się na używanie SC jako ogólnego oznaczenia źródła ciepła. Podłączenie elektryczne Podgrzewacz wody nie wymaga podłączenia instalacji elektrycznej oraz wykonania uziemienia. Napełnienie, rozruch Przed zainstalowaniem podgrzewacza wody Akva Vita należy dokładnie przepłukać instalację i oczyścić końcówki przyłączy. Przed rozruchem należy sprawdzić, czy: - rurociągi instalacji budynku są prawidłowo podłączone do węzła - zgodnie ze schematem technologicznym, - zawory spustowe są zamknięte, - dokręcone są połączenia gwintowane. Wymiennik ciepła należy napełnić wodą tak, aby ciśnienie powoli osiągnęło wartość ciśnienia roboczego. Podczas napełniania wymiennika instalacja powinna być odpowietrzana. Następnie należy otworzyć zawory odcinające i obserwować działanie całego podgrzewacza wody (temperatury, ciśnienia, rozszerzalność, nieszczelności przecieki). Jeżeli podgrzewacz pracuje zgodnie z założonymi parametrami, może być dopuszczony do eksploatacji ciągłej. Wszystkie wymienniki i podgrzewacze są poddawane próbom ciśnieniowym u wytwórcy. 4 VI.KR.T1.49 Danfoss 09/2006 DH-SMT/PL

5 Regulacja 1. Regulacja temperatury CWU Temperatura CWU regulowana jest za pomocą zaworu proporcjonalnego regulatora PM. Temperaturę CWU reguluje się obracając dźwignię w kierunku czerwonego (gorący) lub niebieskiego (zimny) oznaczenia. Temperaturę należy ustawić na poziomie C przy normalnym poborze (8-10 l/min).* Temperatura nie powinna nigdy przewyższać 60 C dla ograniczenia odkładania się kamienia kotłowego (wytrącanie węglanu wapnia) w wymienniku. * zgodnie z Rozp. MI z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Temperatura w punkcie poboru jest zawsze zależna od temp. zasilania z SC lub innego źródła ciepła. Jeżeli ustawienie prawidłowej temperatury wg powyższych wskazań nie jest możliwe, wskazana jest zmiana standardowej nastawy regulatora. Regulator PM Regulator PM może pracować w trzech podstawowych ustawieniach: - Wysokie - Standardowe - ustawienie fabryczne - Niskie Orientacyjne nastawy regulatora PM w zależności od temperatury zasilania sieci cieplnej i p: Temperatura zasilania: Dyspozycyjna różnica ciśnień p (bar): > C niskie niskie standard C niskie standard standard C niskie wysokie wysokie powyżej 90 C* standard wysokie wysokie * Na zasilaniu sieci cieplnej, powyżej temperatury 90 C, należy zainstalować dodatkowy regulator termostatyczny, który pracując szeregowo z regulatorem PM zapewnia stałą temperaturę CWU. Zmiana nastawy: - zdemontować dźwignię przy pomocy załączonego klucza imbusowego, - zdjąć plastikową nasadkę, - zamontować ponownie dźwignię i obracać w kierunku żądanego ustawienia: - 1 obrót zgodny z ruchem zegara - ust. wysokie, - 1 obrót w kierunku przeciwnym - ust. niskie, - zamontować powtórnie nasadkę i dźwignię. DH-SMT/PL VI.KR.T1.49 Danfoss 09/2006 5

6 By-pass termostatyczny (standard) By-pass termostatyczny montuje się w węzłach cieplnych, zainstalowanych w znacznej odległości od głównego pionu zasilającego. By-pass termostatyczny utrzymuje stałą temperaturę w przewodzie zasilania SC, co ma znaczenie - szczególnie w okresie letnim - dla skrócenia czasu oczekiwania na podgrzanie ciepłej wody. By-pass wyposażony jest w termostat, który umożliwia uzyskiwanie ciepłej wody w wymienniku natychmiast po otwarciu zaworu czerpalnego. Zaleca się ustawienie termostatu w pozycji 3. W przypadku zbyt długiego oczekiwania na ciepłą wodę (pow. 20 sekund), może zajść konieczność ustawienia termostatu na wyższą wartość, jednakże maksymalnie w pozycji 4. Cyrkulacja CWU (opcja) Jeżeli podgrzewacz wody przyłączony jest do instalacji cyrkulacyjnej CWU w mieszkaniu, termostat przejmuje regulację temperatury wody cyrkulacyjnej CWU. Zapewnia to dostępność ciepłej wody w punkcie poboru bez żadnego opóźnienia i strat wody. Zaleca się ustawienie termostatu w pozycji 2-2,5. W przypadku wyłączenia pompy cyrkulacyjnej termostat należy zamknąć. W przypadku, gdy podgrzewacz wody został dostarczony z by-passem termostatycznym, zmianę regulacji z by-pass na cyrkulację należy przeprowadzić zgodnie z opisem na stronie 3. Orientacyjne wielkości nastaw termostatu: I = 10 C 1 = 20 C 2 = 30 C 3 = 40 C 4 = 45 C I = 50 C (max. temp.) 2. Zawory bezpieczeństwa (opcja) Zadaniem zaworu bezpieczeństwa jest z abezpiec zenie podgr zewac z a wody wypełnionego cieczą przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia. Przewód wyrzutowy zaworu bezpieczeństwa nie może być zamknięty. Wylot przewodu wyrzutowego należy umieścić w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne odprowadzenie i obserwację wydostającej się z zaworu bezpieczeństwa wody. Co pół roku należy sprawdzić gotowość zaworu bezpieczeństwa do pracy przekręcić pokrętło we wskazanym kierunku. 3. Filtry (nie wchodzi w zakres dostawy) Filtry powinny być czyszczone z osadów zgodnie z instrukcją producenta przez uprawniony personel, z częstotliwością zależną od warunków pracy podgrzewacza wody. 6 VI.KR.T1.49 Danfoss 09/2006 DH-SMT/PL

7 Obsługa Należy regularnie dokonywać sprawdzenia i konserwacji podgrzewacza wody, w celu utrzymania urządzenia w dobrym stanie technicznym. Przeglądy eksploatacyjno serwisowe oraz ich częstotliwość powinny być dostosowane do obowiązujących przepisów oraz zgodne z instrukcjami producentów poszczególnych urządzeń podgrzewacza wody. Jednakże, przeglądy te powinny być dokonywane przynajmniej 2 razy do roku (przed rozpoczęciem i po zakończeniu sezonu grzewczego). Oprócz przeglądów dotyczących prawidłowego działania podgrzewacza wody, należy również sprawdzać czy następujące parametry są zgodne z wymogami operatora systemu oraz lokalnymi przepisami: - wycieki, - temperatury na sieciach rozprowadzających, - temperatury zasilania i powrotu w obiegu pierwotnym (sieć cieplna) i różnice tych temperatur, - chwilowe schłodzenie wody w obiegu SC, - temperaturę CWU (wymagana wartość powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami), - spadki ciśnienia na urządzeniach filtrujących i uzdatniających wodę (filtry, filtroodmulniki itp.), - spadki ciśnień na wymienniku/-ach ciepła (strona sieciowa i instalacyjna wymiennika/- ków). Użytkownik podgrzewacza wody powinien odnotowywać powyższe obserwacje oraz prowadzić pisemną dokumentację z przeglądów. Przeglądy serwisowe są zwykle dokładniejsze (kompleksowość) od działań użytkownika a odstępy czasowe między nimi dłuższe. DH-SMT/PL VI.KR.T1.49 Danfoss 09/2006 7

8 Wykrywanie i usuwanie usterek CWU Problem Możliwa przyczyna Naprawa Czy przyczyną usterki jest regulator PM? Ogólnie: Czy warunki pracy podgrzewacza są dostateczne? Wyciek regulatora PM; Wyciek wody ze śruby imbusowej w środkowej części regulatora PM. Zbyt niski pobór CWU. Zbyt niski pobór CWU; Zbyt niska temperatura poboru CWU Wahania temperatury poboru CWU; Zbyt wysoka temperatura na powrocie strony SC podczas braku poboru CWU; Płytowy wymiennik ciepła jest zimny... Zbyt wysoka temperatura na powrocie strony SC podczas braku poboru CWU; Płytowy wymiennik ciepła jest gorący... Zbyt wysoka temperatura na powrocie strony SC podczas poboru CWU. Jeżeli ilość pobieranej wody jest na normatywnym poziomie (niezależnie od temperatury) to znaczy, że regulator PM pracuje poprawnie. Podgrzewacz wody wymaga temperatury przepływu wody po stronie SC minimum 60 C oraz różnicy ciśnień podczas pracy zgodnie z założoną wartością. Jeden z O-ringów jest uszkodzony (nie ma wpływu na pracę regulatora PM). Jeżeli zamontowany jest zawór zwrotny na instalacji ZW (np. w przyłączu instalacji domowej lub w wodomierzu ZW) należy zamontować również zawór bezpieczeństwa pomiędzy zaworem zwrotnym i wymiennikiem ciepła. Membrana regulatora PM jest wadliwa. - Niewłaściwa nastawa regulatora PM, - Zanieczyszczony filtr po stronie SC podgrzewacza, - Wadliwy zawór zwrotny w baterii termostatycznej (temperatura poboru CWU niższa od temperatury CWU z podgrzewacza), - Wadliwy zawór zwrotny na instalacji cyrkulacji CWU (przewód powrotu cyrkulacji schładza się podczas poboru CWU), - Wytrącenie kamienia wapiennego w wymienniku ciepła (Δt strony sieciowej wymiennika zbyt niska podczas poboru CWU), - Zanieczyszczony regulator PM, - Zbyt wysoki przepływ ZW (duża średnica nominalna przewodu, wysokie ciśnienie ZW), ogółem max litrów na minutę. Wadliwy lub niewłaściwie nastawiony zawór termostatyczny by-pass. Zanieczyszczenie (piasek, osad metaliczny lub podobne) w regulatorze PM. Regulator nie zamyka się po zakończeniu poboru CWU. Szum w instalacji może być słyszalny. Wytrącenie kamienia wapiennego w wymienniku ciepła. Zlokalizować usterkę w innej części instalacji (patrz poniżej). Skontaktować się z dostawcą energii cieplnej. Wymienić regulator PM (zamontować nowe uszczelki). Wymienić membranę lub regulator PM. Nastawa, patrz rozdział Regulacja. Oczyścić filtr. Oczyścić lub wymienić zawór zwrotny. Oczyścić lub wymienić zawór zwrotny. Wymienić lub oczyścić wymiennik ciepła. Oczyścić regulator, patrz Instrukcja regulatora PM. Zredukować przepływ ZW. Wymienić lub właściwie nastawić zawór termostatyczny by-pass. Zmienić kilkakrotnie położenie dźwigni pomiędzy czerwonym i niebieskim oznaczeniem; jednocześnie dokonując poboru CWU. Oczyścić regulator PM. Wymienić lub oczyścić wymiennik ciepła. 8 VI.KR.T1.49 Danfoss 09/2006 DH-SMT/PL

9 DH-SMT/PL VI.KR.T1.49 Danfoss 09/2006 9

10 Danfoss LPM Sp. z o.o. Tuchom Chwaszczyno Tel.: Fax: VI.KR.T1.49 Danfoss 09/2006 DH-SMT/PL

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi.

PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Zespół wodny Jøtul I 18 Zespół wodny Jøtul I 18 PL - Instrukcja montażu i obsługi 2 Wymiennik wodny Typ I Wymiennik wodny Typ II PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania

Bardziej szczegółowo

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Instrukcja montażu i użytkowania Polski Pompa ciepła typu solanka/ woda do instalacji wewnętrznej Nr zamówienia: 452235.66.05 FD 9205 Spis treści 1 Należy niezwłocznie

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 77 932 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna

Bardziej szczegółowo

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10 250

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10 250 Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10 250 Zawór AB-QM wyposażony w napęd jest zaworem regulacyjnym z pełnym autorytetem i funkcją automatycznego równoważenia/ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW MIESZAJĄCYCH Laser Series Pro Wilo Yonos 15/6 (FAW3MTFVTRPN00P0)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW MIESZAJĄCYCH Laser Series Pro Wilo Yonos 15/6 (FAW3MTFVTRPN00P0) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW MIESZAJĄCYCH Laser Series Pro Wilo Yonos 15/6 (FAW3MTFVTRPN00P0) Zestaw mieszający Purmo został zaprojektowany, by umożliwić montaż obiegów ogrzewania podłogowego

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A PL Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A Spis treści 1 Wprowadzenie...4 1.1 Używane symbole...4 1.2 Skróty...4 1.3 Informacje

Bardziej szczegółowo

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA. NOTOS xxxx-2. z podwójnym wymiennikiem krzyżowym. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA. NOTOS xxxx-2. z podwójnym wymiennikiem krzyżowym. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA NOTOS xxxx-2 z podwójnym wymiennikiem krzyżowym Dokumentacja Techniczno - Ruchowa DTR Basenowa centrala klimatyzacyjna Notos xxxx-2 str. 1 Zawartość 1. WSTĘP... 3 2. PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI,

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI, PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ WOD ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE INSTRUKCJ UKCJA INSTALA ALACJI CJI, UŻYTK TKOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI 1 UWAGA! Niniejsza instrukcja zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250 Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250 Zawór AB-QM wyposażony w napęd jest zaworem regulacyjnym z pełnym autorytetem i funkcją automatycznego równoważenia/ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Laddomat 21 Moduł ładujący

Laddomat 21 Moduł ładujący Laddomat 21 Moduł ładujący Art. nr. 11 23 72 1 Instrukcja obsługi i instalacji UWAGA! Rysunki zawarte w tej broszurze pokazują jedynie zasady wykonania podłączenia. Każda instalacja musi być zwymiarowana

Bardziej szczegółowo

MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi

MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi PL Wiszący kocioł gazowy z zamkniętą i otwartą komorą spalania MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi Szanowny Kliencie, Jesteśmy przekonani, że Twój nowy kocioł spełni wszystkie Twoje wymagania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca

Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca Zestaw solarny do wspomagania ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca Solarset TOP DANE TECHNICZNE ver. 02.2013 Ulrich Podziękowania Dziękujemy i gratulujemy zakupu

Bardziej szczegółowo