O Autorach...h Dla kogo jest ta książka?...ż C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O Autorach...h...15. Dla kogo jest ta książka?...ż...20. C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc 1"

Transkrypt

1 Rozdział 1. O Autorach...h...15 Wst p...h...17 O tej książce...ż...ż Dla kogo jest ta książka?...ż...20 Wprowadzenie do relacyjnych baz danych i Microsoft SQL Server h...21 SQL Server to jest to!...ż...ż..2 1 Historia SQL Servera...ż...ż..22 Co to jest baza danych?...ż...23 Obiekty relacyjnej bazy danych...ż...24 Projektowanie relacyjnych baz danych...ż...25 Rozmowa z klientem...ż...26 Grupowanie obiektów...ż...27 Normalizacja danych...ż...28 Tworzenie bazy danych i tabel...ż...29 SQL Server i model klient-serwer...ż...29 Rozdział 2. Instalacja Microsoft SQL Server Jakie rodzaje serwerów SQL są dostępne?...ż...31 Standard Edition...ż...ż...32 Enterprise Edition...ż...ż.32 Personal Edition...ż...ż...32 Developer Edition...ż...ż.33 Evaluation Edition...ż...ż33 Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (MSDE)...33 Wymagania serwera SQL...ż...33 Opcje programowe i sprzętowe...ż...33 Instalacja SQL Servera ż...37 Rozpoczęcie procesu instalacji...ż...37 Warunki wstępne systemu operacyjnego...ż...38 Instalacja SQL Servera 2000 (120-dniowa wersja Evaluation Edition )...38 Instalacja innych, opcjonalnych składników SQL Servera...55 Microsoft SQL Server Analysis Services...ż...55 Microsoft English Query...ż...55 Po instalacji: co zyskałeś?...ż...56 Usługi SQL Servera...ż...56 Foldery instalacyjne...ż...57 C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc 1

2 2 MS SQL Server 2000 dla kardego Wpisy w rejestrach systemu Windows...ż...58 Domyślne bazy danych SQL Servera...ż...60 Domyślne identyfikatory (ID) logowania do serwera SQL...61 Kopie jawnie nazwane kontra kopie domyślne...ż...62 Kopia domyślna...ż...ż...62 Kopia jawnie nazwana...ż...63 Składniki wspólne...ż...ż.63 Instalacja kopii jawnie nazwanej...ż...63 Uaktualnienie z wcześniejszej wersji SQL Servera...ż...64 Uaktualnienie z wersji SQL Server ż...64 Rozwiązywanie problemów z instalacją...ż...65 sqlstp.log...ż...ż Pliki z rozszerzeniem *.OUT...ż...65 Dziennik błędów SQL Servera...ż...65 Dziennik zdarzeń aplikacji Windows NT/ ż...66 Usuwanie serwera SQL...ż...66 Rozdział 3. Narz dzia SQL Servera 2000 i jego usługi...67 Grupa programowa Microsoft SQL Server...ż...67 Plik readme.txt...ż...ż...68 Books Online...ż...ż...68 Service Manager...ż...ż...73 Narzędzie Client Network...ż...76 Narzędzie Server Network...ż...80 Query Analyzer...ż...ż...82 Enterprise Manager...ż...92 Import and Export Data...ż...97 Configure SQL XML Support in IIS...ż...97 Profiler...ż...ż Grupa programowa Microsoft SQL Server Switch...ż...98 SQL Server Version Upgrade Wizard...ż...98 Microsoft SQL Server 6.x Switch...ż...98 Uninstal SQL Server 6.x...ż...99 Inne narzędzia-usługi SQL Servera...ż...99 Narzędzia związane z połączeniami...ż...99 Narzędzia diagnostyczne i konserwacyjne serwera BCP jedyny w swojej klasie...ż Rozdział 4. Tworzenie baz danych i plików danych oraz administracja nimi Tworzenie bazy danych...ż Zbieranie informacji o bazie danych...ż Ustawianie opcji bazy danych...ż Zmiana rozmiaru bazy danych...ż Rozszerzenie bazy danych...ż Zmniejszanie bazy danych...ż Zmiana nazwy bazy danych...ż Grupy plików bazy danych...ż Usuwanie bazy danych...ż Rozdział 5. Ustawienia zabezpiecze logowania i urytkownika Model bezpiecznego dostępu do SQL Servera...ż Uwierzytelnianie Windows...ż Uwierzytelnianie logowania do SQL Servera...ż Nazwa użytkownika bazy danych SQL Servera...ż Prawa dostępu...ż...ż C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc

3 Spis trelci 3 Rozdział 6. Rozdział 7. Tryby zabezpieczeń SQL Servera (z uwzględnieniem logowania) Mixed Mode...ż...ż Windows Authentication Mode...ż Ustawienia Security Mode...ż Konta logowania zarządzanie graficzne...ż Użytkownicy bazy danych...ż Dodawanie użytkownika do bazy danych...ż Nazwa użytkownika Guest...ż Dodawanie aliasu...ż...ż162 Zmiana właściciela bazy danych...ż Role...ż...ż Rola Public...ż...ż Role o zasięgu serwera...ż Role bazy danych...ż...ż166 Role aplikacji...ż...ż Ustawianie uprawnie bazy danych Potrzeba używania uprawnień...ż Implementacja uprawnień w bazie danych...ż Typy uprawnień...ż...ż..177 Pierwszeństwo uprawnień...ż Specjalne uprawnienia SQL Servera...ż Role stałe i związane z nimi uprawnienia...ż sa...ż...ż Ustalone role bazy danych...ż Właściciel bazy danych (dbo)...ż Uprawnienia właściciela obiektów bazy danych (dboo) Uprawnienia użytkownika...ż Rola public...ż...ż Instrukcje uprawnień...ż...ż.188 Uprawnienie CREATE DATABASE...ż Uprawnienia CREATE TABLE, VIEW FUNCTION, PROCEDURE, DEFAULT i RULE...ż Uprawnienie polecenia BACKUP DATABASE i BACKUP LOG Przydzielanie uprawnień polecenia...ż Administracja uprawnieniami polecenia za pomocą SQL Server Enterprise Managera...ż Uprawnienia obiektu...ż...ż.193 Przyznawanie uprawnień obiektu...ż Uprawnienia dotyczące widoków, procedur składowych i funkcji Uprawnienia do widoków...ż Uprawnienia do procedur składowych...ż Uprawnienia do funkcji zdefiniowanych przez użytkownika Łańcuchy własności...ż...ż..202 Łańcuch pojedynczego właściciela...ż Przerwane łańcuchy własności...ż Projektowanie strategii uprawnień...ż Najlepsze działania...ż Wskazówki należy... nie należy......ż Generacja skryptów bezpieczeństwa...ż Tworzenie kopii bezpiecze stwa baz danych Ochrona danych za pomocą lustrzanego odbicia, dupleksowania i paskowania RAID...ż...ż C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc 3

4 4 MS SQL Server 2000 dla kardego Rozdział 8. Rozdział 9. Sposób działania kopii bezpieczeństwa...ż Typy kopii bezpieczeństwa...ż Transakcje i punkty kontrolne...ż Inne strategie tworzenia kopii bezpieczeństwa...ż Terminologia związana z kopiami bezpieczeństwa...ż Rozważania dotyczące tworzenia kopii bezpieczeństwa Kto odpowiada za archiwizację danych?...ż Jak będzie sprawdzana poprawność utworzonych kopii bezpieczeństwa? Które bazy danych należy archiwizować?...ż Gdzie będą przechowywane kopie bezpieczeństwa? Jak często należy tworzyć kopie bezpieczeństwa baz danych? Jak długo należy przechowywać kopie bezpieczeństwa? Ile czasu zajmuje odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa? Czy mam plan odzyskiwania danych po awarii?...ż Wybór taśm...ż...ż Tworzenie kopii bezpieczeństwa baz użytkownika...ż Modele odtwarzania baz danych i kopie bezpieczeństwa Tworzenie kopii bezpieczeństwa systemowych baz danych Baza danych master...ż Baza danych MSDB...ż Baza danych model...ż Baza danych tempdb...ż Dystrybucyjna baza danych...ż Przygotowanie do implementacji archiwizacji...ż Tworzenie narzędzia archiwizacyjnego...ż Sprawdzanie spójności bazy danych...ż Tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych...ż Opcje nośnika archiwizacyjnego...ż Polecenie BACKUP DATABASE dla całej bazy danych Polecenie BACKUP:DATABASE dla plików i grup plików Polecenie BACKUP LOG...ż Tworzenie kopii bezpieczeństwa z użyciem SQL Server Enterprise Managera Odtwarzanie baz danych...h Odtwarzanie bazy danych...ż Odzyskiwanie automatyczne...ż Odzyskiwanie ręczne...ż Scenariusze odtwarzania...ż Odtwarzanie po utracie dysku...ż Odtwarzanie po utracie bazy danych master...ż Typy danych i tworzenie tabel...h Tabele...ż...ż Kolumny...ż...ż Identyfikatory SQL Servera...ż Typy danych...ż...ż Wartość NULL...ż...ż Sposób kodowania...ż Zmienne tekstowe...ż...ż Dane binarne...ż...ż Liczby całkowite...ż...ż Przybliżone i dokładne liczbowe typy danych...ż Typy danych liczbowych przybliżonych...ż Dokładne typy danych liczbowych...ż C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc

5 Spis trelci 5 Specjalne typy danych...ż bit...ż...ż text i image...ż...ż RowGUID...ż...ż sql_variant...ż...ż table...ż...ż Typy danych daty i czasu...ż Waluta...ż...ż Typ danych automatycznie wzrastający rowversion (timestamp) Praca z ANSI i Unicode...ż Tworzenie typów danych zdefiniowanych przez użytkownika Kolumny wyliczeniowe...ż Tworzenie tabel...ż...ż Używanie wyrażenia CREATE TABLE...ż Tworzenie tabel za pomocą SQL Server Enterprise Managera Usuwanie tabel...ż...ż Rozdział 10. Pobieranie danych za pomoc wyrarenia SELECT Proste polecenia SELECT...ż Zmiana nagłówków kolumn...ż Używanie literałów...ż Manipulacja danymi...ż...ż..305 Operatory arytmetyczne...ż Funkcje matematyczne...ż Funkcje ciągu znaków...ż Funkcje daty...ż...ż Funkcje systemowe...ż...ż Konwersja danych...ż...ż Wybór wierszy...ż...ż Operatory porównania...ż Zakresy...ż...ż Listy...ż...ż Łańcuchy znaków...ż Nieznane wartości...ż Stosowanie złożonych kryteriów do pobierania wierszy Eliminacja nadmiarowych informacji...ż Sortowanie danych za pomocą klauzuli ORDER BY...ż..323 Przegląd zagadnień...ż...ż Funkcje agregujące...ż...ż GROUP BY i HAVING...ż COMPUTE i COMPUTE BY...ż Super aggregates (ROLLUP i CUBE)...ż Korelacja danych...ż...ż Implementacja złączeń...ż Złączenia wewnętrzne (inner joins)...ż Złączenia naturalne (natural joins)...ż Złączenia skośne lub nieograniczone (cross lub unrestricted joins) Złączenia zewnętrzne (outer join)...ż Złączenia własne (self join)...ż Podzapytania...ż...ż Stosowanie podzapytań...ż Typy podzapytań...ż...ż.340 Podzapytania skorelowane...ż SELECT INTO...ż...ż Operator UNION...ż...ż C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc 5

6 6 MS SQL Server 2000 dla kardego Rozdział 11. Modyfikacja danych...h Rejestracja transakcji...ż...ż.34 7 Wpisywanie danych...ż...ż..348 Polecenie INSERT VALUES...ż Wartości domyślne...ż Wpisywanie danych za pomocą polecenia SELECT Korzystanie z procedur składowych do wpisywania danych Usuwanie danych...ż...ż Usuwanie danych za pomocą tabeli przeglądowej (lookup) Używanie TRUNCATE TABLE...ż Aktualizacja danych...ż...ż..358 Polecenie UPDATE...ż Wykonywanie polecenia UPDATE z wykorzystaniem tabeli przeglądowej Rozdział 12. Rozszerzenia j zyka Transact-SQL...h363 Pliki wsadowe (batches)...ż Skrypty...ż...ż Transakcje...ż...ż Typy transakcji...ż...ż Transakcje rozproszone...ż Elementy języka kontroli przepływu...ż Blok BEGIN...END...ż Polecenie PRINT...ż...ż378 Blok IF...ELSE...ż...ż Wyrażenia CASE...ż...ż380 Polecenie WHILE...ż Blokowanie...ż...ż Typy blokad...ż...ż Kontrola blokowania...ż Obserwacja blokad...ż Rozdział 13. Indeksowanie w celu poprawy wydajnolci Dlaczego używać indeksów?...ż Struktury indeksu...ż...ż396 Opcje indeksu...ż...ż Indeksy SQL Servera...ż...ż401 Opcje fillfactor i pad_index...ż Opcja DROP_EXISTING...ż Opcja STATISTICS_NORECOMPUTE...ż Opcja SORT_IN_TEMPDB...ż Opcja IGNORE_DUP_KEY...ż Korzystanie z indeksu...ż Kiedy indeks będzie używany?...ż Jak sprawdzić, czy indeks jest używany?...ż Omijanie działań optymalizatora...ż Pielęgnacja indeksu...ż...ż Statystyki...ż...ż Polecenie DBCC UPDATEUSAGE...ż Polecenie DBCC SHOWCONTIG...ż Polecenie DBCC DBREINDEX...ż Polecenie DBCC INDEXDEFRAG...ż Widoki indeksowane...ż Zarządzanie indeksami za pomocą SQL Server Enterprise Managera C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc

7 Spis trelci 7 Wybór indeksu...ż...ż Wybór indeksu zgrupowanego...ż Wybór indeksu niezgrupowanego...ż SQL Server Index Tunning Wizard...ż Indeksowanie pełnotekstowe...ż Rozdział 14. Zapewnienie integralnolci danych Jak zapewnić integralność danych?...ż Typy integralności...ż...ż Integralność dziedziny...ż Integralność referencyjna...ż Integralność encji...ż...ż437 Tradycyjne metody integralności...ż Typy danych zdefiniowane przez użytkownika...ż Wartości domyślne...ż Reguły...ż...ż Zapewnienie poprawności danych za pomocą więzów ANSI i mechanizmów integralności deklaratywnej...ż Właściwość IDENTITY...ż Więzy ANSI...ż...ż Usuwanie więzów...ż Zapewnienie poprawności danych za pomocą SQL Server Enterprise Managera Opóźnianie stosowania więzów...ż Wyłączanie więzów...ż Rozdział 15. Tworzenie widoków, procedur wyzwalanych, procedur składowych i funkcji...h Tworzenie widoków i operacje na nich...ż Tworzenie widoków...ż Pobieranie informacji o widokach...ż Typy widoków...ż...ż Modyfikacja danych w widokach...ż Zmienianie widoków...ż Usuwanie widoków...ż Procedury składowe...ż...ż..480 Tworzenie procedur składowych...ż Pobieranie informacji o procedurach składowych...ż.483 Tworzenie grup procedur...ż Używanie parametrów w procedurach składowych Opcja WITH RECOMPILE...ż Automatyczne uruchamianie procedur składowych podczas uruchomienia SQL Servera...ż Opcja WITH ENCRYPTION...ż Zdalne procedury składowe...ż Procedury wyzwalane (triggers)...ż Tabele inserted i deleted...ż Tworzenie procedur wyzwalanych za pomocą polecenia CREATE TRIGGER Wymuszanie integralności danych za pomocą procedur wyzwalanych Procedury wyzwalane typu INSTEAD OF...ż Pobieranie informacji o procedurach wyzwalanych Funkcje zdefiniowane przez użytkownika...ż Funkcje skalarne...ż...ż.499 Funkcje tabelowe o wartości inline...ż Funkcje tabelowe o wartościach multistatement...ż C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc 7

8 8 MS SQL Server 2000 dla kardego Rozdział 16. Metodologie projektowania replikacji Czym jest replikacja?...ż...ż503 Współczynniki rozproszonych danych...ż Metodologie dystrybucji...ż Replikacja łączona...ż Replikacja migawkowa (snapshot)...ż Replikacja transakcyjna...ż Subskrypcje możliwe do uaktualniania...ż Replikacja migawkowa z uaktualnianiem subskrybentów Replikacja transakcyjna z uaktualnianiem subskrybentów Transakcje rozproszone...ż Metafora wydawca-subskrybent...ż Artykuły...ż...ż Publikacje...ż...ż Jak działa replikacja?...ż...ż517 Jak działa replikacja łączona?...ż Wewnętrzne procesy replikacji migawkowej...ż Wewnętrzne procesy replikacji transakcyjnej...ż Wewnętrzne procesy uaktualniania kolejkowanego Scenariusze replikacji...ż...ż523 Publikator centralny...ż Publikator centralny ze zdalnym dystrybutorem...ż Republikator...ż...ż Centralny subskrybent...ż Wiele publikatorów i subskrybentów...ż Transformacja publikowanych danych...ż Publikowanie baz danych SQL Servera w Internecie...ż..527 Publikowanie poprzez VPN...ż Publikowanie przez Microsoft Proxy Server...ż Publikowanie przez File Transfer Protocol (FTP)...ż.528 Zalecane działania...ż...ż Replikacja w środowisku heterogenicznym...ż Publikowanie danych do baz danych innych niż SQL Server Publikowanie danych innych SZBD na SQL Server Rozdział 17. Implementacja metod replikacji...h Kwestie zabezpieczeń...ż Konfiguracja serwerów...ż Instalacja replikacji...ż...ż Instalacja serwera dystrybucji...ż Tworzenie publikacji...ż Tworzenie subskrypcji...ż Synchronizacja ręczna...ż Weryfikacja synchronizacji początkowej...ż Testowanie replikacji...ż Rozważania dotyczące replikacji...ż Publikowanie...ż...ż Subskrybent...ż...ż Wydajność...ż...ż Zarządzanie replikacją...ż Używanie monitora replikacji...ż Zarządzenie serwerem dystrybucji...ż Skrypty replikacji...ż...ż564 Monitor wydajności i replikacja...ż C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc

9 Spis trelci 9 Używanie procedur składowych...ż Rozważania dotyczące administracji...ż Rozwiązywanie problemów...ż Odtwarzanie replikacji...ż Rozdział 18. Planowanie zada przy pomocy SQL Server Agenta Dlaczego automatyzować SQL Server?...ż Które narzędzie wybrać do planowania?...ż Usługa harmonogramu Windows ż Usługa SQL Server Agent...ż Integracja z SQLMail...ż...ż582 Konfiguracja profilu Microsoft Outlook Messaging Konfiguracja SQL Mail dla SQL Servera...ż Konfiguracja SQL Mail do używania z SQL Server Agentem Wysyłanie poczty elektronicznej z SQL Servera...ż Planowanie zadań...ż...ż Tworzenie nowego zadania...ż Konfiguracja kroków zadania...ż Planowanie zadania...ż Powiadamianie o zadaniach...ż Ustawianie opcji zadań systemowych...ż Zadania Multiservera...ż Ustawianie komunikatów i operatorów...ż Konfiguracja operatorów...ż Tworzenie komunikatów...ż Ustawianie opcji komunikatów systemowych...ż Zalety integracji Monitora wydajności...ż Korzystanie z kreatora Database Maintenance Plan...ż Rozdział 19. Migracja danych pomi dzy serwerami baz danych Przesuwanie danych przy pomocy metody backup-and-restore Używanie BCP do ładowania danych...ż Uprawnienia BCP...ż Używanie programu BCP...ż Tryb macierzysty (native) a tryb znakowy...ż Pliki formatu...ż...ż Rozmiary zadań wsadowych...ż Szybki BCP...ż...ż Polecenie BULK INSERT...ż Data Transformation Services...ż Pakiety transformacji danych (DTP)...ż Eksport danych za pomocą DTS Import and Export Wizards Rozdział 20. Podstawy i narz dzia monitorowania wydajnolci Dobór i dostrajanie sprzętu komputerowego...ż Pamięć operacyjna...ż Procesor...ż...ż Sieć komputerowa...ż Dyski...ż...ż Parametry konfiguracji systemu Windows ż Liczniki monitora wydajności systemu Windows Pamięć...ż...ż Procesor...ż...ż Sieć...ż...ż Dysk...ż...ż C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc 9

10 10 MS SQL Server 2000 dla kardego Konfigurowanie systemu SQL Server...ż Opcje konfiguracyjne procesora...ż Opcje konfiguracyjne pamięci...ż Opcje wejścia-wyjścia...ż Opcje zapytań i indeksów...ż Monitorowanie wydajności systemu SQL Server...ż Liczniki wydajności systemu SQL Server...ż Monitorowanie wydajności za pomocą systemowych procedur składowanych Okno bieżącej aktywności programu SQL Server Enterprise Manager Korzystanie z programu SQL Server Profiler...ż Kreator dostrajania indeksów Index Tuning Wizard Rozdział 21. XML i SQL Server...h Czym jest XML?...ż...ż Dostęp do SQL Servera za pośrednictwem serwera internetowych usług informacyjnych...ż Katalogi wirtualne i SQL Server...ż Korzystanie z zasobów systemu SQL Server za pośrednictwem adresów URL Odczyt i zapis XML w systemie SQL Server...ż Prawidłowe instrukcje SELECT...ż Stosowanie klauzuli FOR XML...ż Skorowidz...h C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc

11 Rozdział 4. W rozdziale 3. Narzędzia SQL Servera 2000 i jego usługi zostały omówione różnorodne narzędzia, dostarczane wraz z SQL Serverem 2000, np. SQL Server Enterprise Manager, narzędzie z Microsoft Management Console (MMC). W tym rozdziale zostaną wykorzystane narzędzia SQL Server Enterprise Manager i SQL Server Query Analyzer. Rozdział ten pokazuje, jak tworzyć bazę danych, zmieniać ją i usuwać. Po utworzeniu baza danych jest przechowywana w co najmniej dwóch osobnych plikach. Jeden z nich zawiera dane, tabele systemowe i inne obiekty bazy danych, drugi dziennik transakcji. W SQL Serverze 2000 można określić przyrost bazy danych przez ustalenie parametrów przyrostu pliku bazy danych lub dziennika transakcji. Również w tym rozdziale zostaną omówione podstawy używania grup plików. Ogólnie grupa plików pozwala na jednoznaczne wskazanie, w którym pliku bazy danych umieszczone zostaną obiekty takie, jak tabele i indeksy. Grupy plików mogą ułatwić pielęgnację bazy danych, np. przez zezwolenie na tworzenie kopii bezpieczeństwa jedynie grupy plików, a nie całej bazy danych. Grupy plików mają zalety zarówno jeśli chodzi o administrację, jak i o pielęgnację bazy danych, a także potencjalnie poprawiają wydajność większych kopii baz SQL Servera. W tym rozdziale zostaną również omówione różne opcje konfiguracji bazy danych oraz ich wpływ na bazę. C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc 111

12 112 MS SQL Server 2000 dla kardego Tworzenie bazy danych Aby utworzyć bazę danych w SQL Serverze, można skorzystać z: Database Creation Wizard, SQL Server Enterprise Managera, wyrażenia "$$#. Kiedy powstaje nowa baza danych, naprawdę tworzona jest kopia bazy danych 3./. Należy pamiętać, że wszystkie parametry bazy danych 3./, włączając w to opcje, które zostały ustawione przez użytkownika, pojawią się w każdej nowo utworzonej bazie danych. Po utworzeniu bazy danych przez przekopiowanie bazy 3./ ta nowa wypełnia dodatkową przestrzeń pustym miejscem ( rozszerza się do żądanego rozmiaru). W bazie danych muszą być pliki do fizycznego przechowywania danych na dysku. Po utworzeniu bazy danych powinno się określić co najmniej jeden plik do przechowywania danych i tabel systemowych oraz osobny plik do przechowywania dziennika transakcji. Baza danych i dziennik transakcji mogą obejmować wiele plików, jak pokazano na rysunku 4.1. Baza danych $6+./ w tym przykładzie ma trzy pliki danych i jeden plik na dziennik transakcji. Rysunek 4.1. Baza danych i dziennik transakcji mogą zajmować kilka plików Utworzone pliki bazy danych nie mogą być współdzielone z inną bazą danych lub dziennikiem transakcji. W tej części zostanie omówione polecenie "$$#i znaczenie każdego z jego parametrów. Po zrozumieniu działania tego polecenia będziesz mógł zobaczyć, jak utworzyć bazę danych za pomocą SQL Server Enterprise Managera. Składnia polecenia "$$# wygląda następująco: "$$#.+8+,+7/)2+ / " " )2+ /Г )2+ / Г# 7 / Г # + )7 / % $ Г "'$ 163;8 ) 2-6/ /28 Г )2+ /Г )2+ / 112 C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc

13 Rozdział 4. Tworzenie baz danych i plików danych oraz administracja nimi 113 Г# 7 / % $ Г # + )7 / % $ Г "'$ 163;8 ) 2-6/ /28 Г2 Г $ )2+ / " "$$ W przypadku SQL Servera 2000 jedynym parametrem, jaki należy określić, jest logiczna nazwa bazy danych ( ). Chociaż tworzenie bazy danych tym sposobem w SQL Serverze 2000 jest możliwe, nie jest jednak zalecane. Jeśli mimo to użytkownik skłania się ku wypróbowaniu tej metody, powinien określić koniecznie następujące parametry: logiczną nazwę bazy danych, nazwę pliku danych i jego rozmiar oraz nazwę pliku dziennika transakcji i jego rozmiar. Następująca lista opisuje dostępne parametry polecenia "$$#:.+8+,+7/)2+ / odnosi się do bazy danych jako całości. " " określa, do których grup plików przynależy baza danych. Domyślną grupą plików jest Grupy plików zostaną omówione później. określa nazwę logiczną, która będzie używana w SQL Serverze do odnoszenia się do fizycznego pliku bazy danych na dysku. jest to ścieżka i nazwa pliku, określająca lokalizację danych nae dysku twardym. Wymagany jest lokalny dysk twardy. # określa, jak duży powinien być plik bazy danych. Wartość ta może być wyrażona w megabajtach lub kilobajtach. Domyślnym rozmiareme jest wielkość pliku 3./. Aby określić jednostkę (megabajt lub kilobajt), należy dołączyć sufiks lub do parametru rozmiaru. Przykładowo, utworzy plik o wielkości 10 megabajtów. Megabajty mogą być urywane tylko do okrellenia pełnych liczb. Aby utworzyć 2,5 megabajtową baz danych, nalery uryć kilobajtów, czylpi KB. # określa maksymalny rozmiar, do którego baza danych może sieę rozrastać. Jeżeli nie zostanie on określony i włączony jest eautomatyczny wzrost, baza danych może rozrastać się, aż zajmie cały dysk etwardy. Parametr ten jest również wyrażony w megabajtach lub kilobajtaech. "'$ określa wartość przyrostu, używanego do automatycznego powiększania pliku bazy danych. Parametr ten może być wyrażony w megabajtach, kilobajtach lub jako procent rozmiaru pliku w czaesie powiększania go. Jeśli nie jest on określony, domyślnie przyjmeuje się 1 MB. Parametr "'$ nie może przekroczyć wartości parametru #. opisuje, gdzie położone są pliki dziennika transakcji i jaki ejest ich rozmiar. $, nowa opcja w SQL Serverze 2000, określa językową stronę kodeową w pojedynczej bazie danych. Może to być strona kodowa dostępna ew SQL Serverze lub w systemie Windows. Jeżeli ten parametr nie ezostanie określony, domyślnie przyjmowana jest wartość z kopii SQL Servera Strona kodowa może być również określona na poziomie tabeli i pojedyncezej kolumny. C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc 113

14 114 MS SQL Server 2000 dla kardego " ustawia dla bazy danych własność DBO Use Only. Opcja ta jest wprowadzona jedynie dla zachowania zgodności wstecz z SQL Sereverem 6.5 i nie powinna być używana w SQL Serverze "$$ dołącza ponownie zbiór plików, które tworzą bazę danych. Pliki bazy danych muszą być wcześniej utworzone i oddzielone od SQLe Servera Opcja ta zostanie omówiona później. Wydruk 4.1 pokazuje kod potrzebny do utworzenia bazy danych, która uruchamia się, rezerwując w sumie 25 MB 20 MB dla obszaru danych i 5 MB dla dziennika transakcji. Pliki mogą rozrastać się do 115 MB 100 MB dla danych i 15 MB dla dziennika transakcji. Baza ta korzysta również z kolejności sortowania, używanej przez SQL Server W przypadku SQL Servera 2000 lepiej jest okrellić ilolć przestrzeni, która jest potrzebna w danej chwili do przechowywania danych i dzienników, nir rezerwować całolć przestrzeni dysku, jaka być more b dzie potrzebna w przyszłolci. Morna skorzystać z parametrów "'$ i #, aby pozwolić w razie potrzeby na rozrastanie si bazy danych, a w danym momencie oszcz dzić przestrze na dysku. Wydruk 4.1. Tworzenie bazy danych rezerwującej 25MB %# +78/6 "$$#6311/6 " " 6311/6+8+Г / #! #/6:/6 ##! / Г # # "'$ 6311/6 31Г / #! #/6:/6 ##! $ 6311/ Г # Г # Г "'$ $ /"$$#463-/ /6+8+ $ /"$$#463-/ /6 31 Wydruk 4.2 pokazuje, jak utworzyć bazę danych, która zajmuje kilka plików dla danych i dziennika. Warto zauważyć, że pliki dzienników i danych używają rozszerzeń sugerowanych przez firmę Microsoft. Pierwszy plik danych powinien mieć rozszerzenie.mdf, a kolejne.ndf. Pliki dziennika powinny używać rozszerzenia.ldf. Ponownie używane są domyślne ustawienia strony kodowej języka z SeQL Servera C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc

15 Rozdział 4. Tworzenie baz danych i plików danych oraz administracja nimi 115 Wydruk 4.2. Tworzenie bazy danych rozmieszczonej w kilku plikaich %# +78/6 "$$# /+4 " " /+4+8+Г / #! #/6:/6 ##! +8+ / Г # Г # Г "'$ Г /+4+8+Г / #! #/6:/6 ##! +8+ / Г # Г # Г "'$ /+4 31Г / #! #/6:/6 ##! +8+ / Г # Г # Г "'$ Г /+4 31Г / #! #/6:/6 ##! +8+ / Г # Г # Г "'$ Г $ /"$$#463-/ /+4+8+ $ /"$$#463-/ /+4+8+ $ /"$$#463-/ /+4 31 $ /"$$#463-/ /+4 31 Przy określeniu wielu plików danych SQL Server automatycznie rozdziela informacje do wszystkich określonych plików. Podział danych pomiędzy kilka z nich może pomóc w redukcji niezgodności i błędów w bazie danych. Warto zauważyć, że SQL Server nigdy nie dzieli informacji pomiędzy pliki dziennika. Są one wypełniane sekwencyjnie i kiedy jeden z nich jest pełny, dane są kierowane do kolejnego pliku dziennieka transakcji. Wydruk 4.3 pokazuje, jak utworzyć bazę danych, która będzie sortować dane tak, jak określisz to poleceniem $. W tym przypadku SQL Server 2000 tworzy bazę danych, która korzysta ze strony kodowania Latin1 lub 1251, słownikowej kolejności sortowania (General) i jest niewrażliwa na wielkość liter (CI) oraz akcent (AI). Jereli nie urywasz macierzy RAID 5 (redundant array of inexpensive disks) lub w wyrszej wersji, zaleca si umieszczenie dzienników transakcji na osobnych dyskach fizycznych. Rozmieszczenie ich w ten sposób zapewnia wi ksze morliwolci odzyskania danych w przypadku uszkodzenia dysku. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest to, re zapis do dziennika transakcji nie koliduje z zapisepm do plików danych. C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc 115

16 116 MS SQL Server 2000 dla kardego Wydruk 4.3. Tworzenie bazy danych SQL Servera 2000 używającej niestaindardowej kolejności sortowania %# +78/6 "$$##; " " #; +8+Г / #! #/6:/6 ##! +8+ #; Г # Г # Г "'$ #; 31Г / #! #/6:/6 ##! +8+ #; 31.0 Г # Г # Г "'$ $ +8 2)/2/6+ ) ) $ /"$$#463-/ #; +8+ $ /"$$#463-/ #; 31 Można również używać SQL Server Enterprise Managera do tworzenia nowej bazy danych. Aby utworzyć bazę danych, postępuj według poniższych kroków: 1. Uruchom SQL Server Enterprise Managera wybierz z menu Start opcję Programy, następnie Microsoft SQL Server 2000 i Enterprise Manager. 2. Połącz się z kopią SQL Servera. 3. Rozwiń folder Databases, jak pokazano na rysunku Kliknij prawym klawiszem ikonę folderu Databases lub pustą przestrzeń w prawym panelu, następnie wybierz New Database z menu kontekstowego. 5. Pojawi się okno dialogowe Database Properites z aktywną zakładką General. Wpisz nazwę bazy danych (przykładowo 63+ ). Następnie możesz przejść do zakładki Data Files (zobacz rysunek 4.3), aby zobaczyć nowy plik bazy danych o nazwie 63+ )+8+ o rozmiarze wstępnie ustawionym na 1 MB w domyślnym folderze...\data. Warto zauważyć, że w bloku File Properties w dolnej części okna opcja Automatically Grow File jest włączona i ustawione są właściwości File Growth. Jest również ustawiony maksymalny rozmiar pliku jako Unrestricted File Growth. 6. Jeśli chcesz zmienić właściwości plików bazy danych, kliknij odpowiednie pole i wprowadź modyfikacje (w przykładzie pozostawiono wartości domyślne). Możesz dodać kolejne pliki bazy przejdź do wolnegeo pola w kolumnie File Name i ustaw właściwości dodatkowego pliku. 7. Kliknij zakładkę Transaction Log. Warto zauważyć, że domyślną nazwą dziennika jest 63+ ) 31, a jego rozmiar to 1 MB. 116 C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\r04-18.doc

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora SPIS TREŚCI 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER... 3 1.1. Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE.ERP... 3 1.1.1. Wymagane

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04 JSystems Administracja Oracle Kompendium wiedzy 2010-01-04 1 2 Globalny obszar systemowy - SGA Serwer Oracle składa się z plików bazy danych oraz instancji Oracle, której budowa jest przedstawiona na powyższym

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39 Spis treści O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 SQL Server Management Studio... 21 Interfejs użytkownika SQL Server Management Studio... 23 Okna interfejsu użytkownika SQL

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

A-61768_pl. Podręcznik administratora

A-61768_pl. Podręcznik administratora A-61768_pl Podręcznik administratora Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Acronis Backup & Recovery 11.5 Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Spis treści Podziękowania...9 O autorach... 11 Wstęp... 13 Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Rozdział 1. O systemie Damn Small Linux... 21 Miara sukcesu Damn Small Linux... 22 Co Damn

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Autor: Danuta Mendrala, Pawe³ Potasiñski, Marcin Szeliga, Damian Widera ISBN: 978-83-246-2033-3 Format: 158x235, stron: 488 Poznaj nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

Pakiet Microsoft Active Directory Management Pack Podręcznik

Pakiet Microsoft Active Directory Management Pack Podręcznik Pakiet Microsoft Active Directory Management Pack Podręcznik Active Directory Management Pack dla Microsoft Operations Manager 2005 Kierownik programu: Mas Libman Autor: Shala Brandolini Data publikacji:

Bardziej szczegółowo