MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH MAJA 2006 NAŁĘCZÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW"

Transkrypt

1 MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH MAJA 2006 NAŁĘCZÓW

2 PATRONAT HONOROWY Rektor Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa. Skubiszewskiego w Lublinie Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Książek Dziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa. Skubiszewskiego w Lublinie Prof. dr hab. n. med. Marian Semczuk Prezydent Miasta Lublina Andrzej Pruszkowski Wojewoda lubelski Wojciech Żukowski ORGANIZATORZY KONFERENCJI Katedra i Zakład Higieny AM w Lublinie Polskie Towarzystwo Higieniczne- Oddział Lubelski

3 KOMITET NAUKOWY Przewodniczący Prof. dr hab. n. med. Andrzej Borzęcki Sekretarz dr n. med. Anna Pikuła Członkowie: Prof. dr hab. Andrzej Grzybowski Dr hab. Jadwiga Jośko Doc. dr hab. n. med. Emilia Kolarzyk Prof. dr hab. Jan Karczewski Prof. dr hab. Irena Dorota Karwat Doc. dr hab. Alicja Krzyżaniak Doc. dr hab. Jerzy T. Marcinkowski Doc. dr hab. Krystyna Pawlas Prof. dr hab. Zygmunt Stęplewski Dr hab. Andrzej Szpak Prof. dr hab. Leszek Wdowiak KOMITET ORGANIZACYJNY Przewodniczący : Prof. dr hab. n. med. Andrzej Borzęcki Sekretarz : dr n. med. Anna Pikuła Członkowie: mgr Monika Bedlińska mgr chemii Irena Czapka lek. med. Justyna Janowska Nowosad dr n. med. Barbara Nieradko-Iwanicka lek. med. Monika Sałaga -Pylak lek. med. Adam Stadnik Dr n. przyr. Zofia Święs Mgr biol. Ewa Wilgat Dr n. przyr. Alicja Wójcik Lek. med. Katarzyna Wojtowicz-Chomicz Lek. med. Małgorzata Kowal

4 Sekretariat Konferencji: Katedra i Zakład Higieny A M. w Lublinie Lublin Ul. Radziwiłłowska 11 tel (81) INFORMACJE OGÓLNE Biuro zjazdowe: TERMY PAŁACOWE ul. Grabowa1 Nałęczów Będzie czynne od czwartku 25.V.2006 od godz Miejsce Obrad: PAŁAC MAŁACHOWSKICH W PARKU ZDROJOWYM RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 25.V CZWARTEK 14:00-16:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW W BIURZE ZJAZDOWYM 16:00-17:30 OTWARCIE KONFERENCJI- POWITANIE I WYKŁADY INAUGURACYJNE 17:30-18:30 SPOTKANIE KIEROWNIKÓW KATEDR I ZAKŁADÓW 18:30 IMPREZA PLENEROWA 26.V PIĄTEK 9:00-13:30 SESJE TEMATYCZNE I SESJE POSTEROWE 13:30-15:00 OBIAD 15:00-18:30 SESJE TEMATYCZNE I POSTEROWE 20:00 BANKIET 27.V SOBOTA 9:00-12:00 SESJE TEMATYCZNE I POSTEROWE 12:00 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 13:00 OBIAD Szczegółowy program konferencji będzie dostępny na stronie: i konferencje/ Sesje ustne Godzina Sala A Sala B Sala A Piątek Piątek Piątek Piątek Sobota Alergia Higiena w różnych okresach życia Varia Psychologia Higiena w różnych Varia okresach życia Stomatologia Profilaktyka uzależnień Fizyczne chemiczne i biologiczne czynniki środowiskowe wpływające na zdrowie człowieka Stomatologia Niepełnosprawność Fizyczne chemiczne i biologiczne czynniki środowiskowe wpływające na zdrowie człowieka Higiena żywności Psychologia studenci i żywienia

5 Sesja ustna I sala A Środowiskowe uwarunkowania chorób alergicznych Przewodniczą: Prof. Andrzej Emeryk, Prof. Zenon Siergiejko, Dr Anna Pikuła 1. Zenon Siergiejko, Ewa Świebocka, Grzegorz Siergiejko, Adam Leoniuk, Jolanta Tobolczyk, Jerzy Hofman CHANGES IN SERUM LEVEL OF CHOSEN MARKERS AFTER BRONCHIAL ALLERGEN CHALLENGE IN POLLINOSIS PATIENTS. Zmiany stężenia wybranych markerów w surowicy chorych na pyłkowicę po oskrzelowym teście prowokacyjnym z alergenem. 2. Andrzej Emeryk, Ewa Chojna, Justyna Emeryk PREVALENCE OF ASTHMA IN SCHOOLCHILDREN IN LUBLIN IN YEARS Występowanie astmy oskrzelowej u dzieci w wieku szklonym w lublinie w latach Ewa Świebocka, Grzegorz Siergiejko, Adam Leoniuk, Jolanta Tobolczyk, Zenon Siergiejko, Jerzy Hofman BRONCHIAL HYPER-REACTIVITY IN ALLERGIC PATIENTS IS ACCOMPANIED BY ELEVATED SERUM LEVEL OF EOSINOPHIL DERIVATED NEUROTOXIN ( EDN ). Nadreaktywności oskrzeli u osób z chorobami alergicznymi towarzyszy podwyższone stężenie neurotoksyny ezoynofilowej (edn) w surowicy. 4. Edyta Krzych-Fałta, Ewa M Gałkowska, Bolesław Samoliński THE FREQUENCY OF POSITIVE SKIN PRICK TESTS RESULTS WITH DUST MITE PERENNIAL INHALE ALLERGENS IN WARSAW. Częstość dodatnich reakcji na alergeny roztoczy kurzu odpowiedzialnych za całoroczny alergiczny nieżyt nosa w Warszawie. 5. Irena Kosińska THE THREATS CONNECTED WITH THE PRESENCE OF PIGEONS NESTS ON LOFTS OF BUILDINGS IN THE ASPECT OF THE AIR MICROFLORA. Zagrożenia związane z obecnością gniazd gołębi na strychach budynków w aspekcie mikroflory powietrza 6. Ewa Świebocka, Zenon Siergiejko, Piotr Siergiejko, Małgorzata Sidorczuk, Jerzy Hofman BRONCHIAL ALLERGEN CHALLENGE IN POLLINOSIS PATIENTS HOW OFTEN LATE ASTHMATIC REACTION LASTS AT LEAST 24 HOURS? Oskrzelowy test prowokacyjny z alergenem u chorych na pyłkowicę jak często późna reakcja astmatyczna trwa przynajmniej 24 godziny? 7. Wojciech Lubiński, Artur Badyda, Tadeusz Płusa, Andrzej Kraszewski, Andrzej Emeryk WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO NA OBJAWY CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO I WYNIKI BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH ODDYCHANIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WARSZAWY. 8. Ewa Markut-Miotła, Irena Dorota Karwat, Aneta Komsta, Paweł Miotła. HYGIENIC STYLE OF LIFE AND ASTMA FREQUENCY IN CHILDREN. Higieniczny tryb życia a częstość występowania astmy oskrzelowej u dzieci 9. Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Małgorzata Bartkowiak-Emeryk, Wanda Stankiewicz, Dariusz Michałkiewicz, Dariusz Jurkiewicz IMMUNOLOGICAL METHOD OF Alt a 1 ALLERGEN DETECTION. Immunologiczna metoda pomiaru stężenia Alergenów Alt a Piotr Rapiejko, Zbigniew Wawrzyniak, Ryszard Jachowicz, Małgorzata Barkowiak-Emeryk, Dariusz Jurkiewicz. AUTOMATIC SYSTEM OF POLLEN RECOGNITION ON THE AIR. Automatyczny system monitorowania stężenia pyłku roślin w atmosferze 11. Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Andrzej Emeryk, Małgorzata Bartkowiak-Emeryk, Zbigniew Bartuzi, Radosław Gawlik, Dariusz Michałkiewicz, Grzegorz Zioło, Andrzej Lademann, Dariusz Jurkiewicz ANNUAL TOTAL AMOUNT OF POLLEN AND THE FREQUENCY OF POSITIVE SKIN PRICK TEST RESULTS TO POLLEN ALLERGENS. Roczne stężenie pyłku a częstość dodatnich testów skórnych z alergenami kpy łku roślin 12. Piotr Rapiejko, Zbigniew Wawrzyniak, Ryszard Jachowicz, Andrzej Emeryk, Dariusz Jurkiewicz TEMPERATURE AND HUMIDITY PROFILE IN NASAL CAVITY. Pomiary temperatury i wilgotności powietrza w jamach nosa 13. Alina Trojanowska, Andrzej Emeryk INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON QUALITY OF LIFE OF CHILDREN SUFFERING FROM ASTHMA. Wpływ czynników środowiskowych na jakość życia dzieci chorych na astmę oskrzelową

6 Sesja ustna II sala A Środowisko a problemy psychologiczne Przewodniczą: Prof. Alicja Walczak, Prof. Jan Karczewski, Dr Monika Sałaga-Pylak 1. Maciej Cymerys, Wiesław Bryl, Anna Miczke, Danuta Pupek-Musialik STUDENTS` OPINION ON SOME CHOSEN ASPECTS OF MEDICAL ETHICS. Opina studentów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu dotycząca wybranych zagadnień etyki lekarskiej. 2. Marianna Charzyńska-Gula, Hanna Kachaniuk, Andrzej Stanisławek, Małgorzata Ćwik, Renata Domżał- Drzewicka ENVIRONMENTAL/SOCIAL HEALTH FACTORS IN MOTHER-DAUGHTER RELATIONSHIP AND THEIR SIGNIFICANCE FOR THE PROPHYLAXIS OF FEMALE CARCINOMAS. Środowiskowe uwarunkowania zdrowia w relacji matka-córka i ich znaczenie w procesie profilaktyki nowotworów kobiecych 3. Jolanta Masiak, Beata Pawłowska THE ANXIETY AND EMOTIONAL NEEDS OF PEOPLE WITH THE NEUROTIC DISORDERS. Lęk a potrzeby emocjonalne u osób z zaburzeniami nerwicowymi 4. Jolanta Masiak, Beata Pawłowska. THE INTENSITY OF THE ANXIETY SYMPTOMS CHARACTERISTIC FOR PATIENTS WITH DIAGNOSIS OF NEUROTIC DISORDERS. Nasilenie lęku u osób z zaburzeniami nerwicowymi. 5. Jolanta Masiak, Beata Pawłowska EMOTIONAL NEEDS AND THE INTENSITY OF NEUROTIC SYNDROMES Of PEOPLE WITH DIAGNOSIS OF NEUROTIC DISORDERS. Potrzeby emocjonalne a nasilenie syndromów nerwicowych u osób z rozpoznaniem zaburzeń nerwicowych. 6. Przemysław Mielniczuk, Leszek Wdowiak, Magdalena Kwiatosz Muc, Anna Gruszczak, Kamil Muc. EMIGRATION OR SCIENTIFIC WORK PLANS FOR THE FUTURE OF MEDICAL STUDENTS AND YOUNG DOCTORS. Emigracja czy praca naukowa? plany na przyszłość studentów medycyny i lekarzy starzystów. 7. Barbara Nieradko-Iwanicka, Janusz Iwanicki, Renata Jońska, Andrzej Borzęcki OCCUPATIONAL THERAPY WORKSHOPS IN LUBLIN VOIVODESHIP- PRESENT SITUATION AND PERSPECTIVES. Warsztaty terapii zajęciowej w województwie lubelskim- sytuacja obecna i perspektywy 8. Hanna Skórzyńska, Anna Pacian, Dorota Żołnierczuk-Kieliszek, Wojciech Krawczyk, Marlena Sokół, Tomasz Kucmin THE INFLUENCE OF DISEASE FOR PSYCHIC FRAME OF MAIND OF PATIENTS. Wpływ choroby na samopoczucie psychiczne pacjentów 9. Grażyna Stadnicka, Grażyna J. Iwanowicz-Palus, Agnieszka Bień FACTORS DETERMINING THE SEXUAL BEHAVIORS OF WOMEN. Czynniki warunkujące zachowania seksualne kobiet 10. Anna Agnieszka Tomczak, Dariusz Juchnowicz, Włodzimierz Chrzanowski THE EFFECT OF SEX HORMONES LEVELS ON THE RATE OF PSYCHIATRIC DISORDERS. Wpływ stężenia hormonów płciowych na częstość występowania zaburzeń psychicznych 11. Anna Agnieszka Tomczak, Dariusz Juchnowicz, Włodzimierz Chrzanowski THE INFLUENCE OF DEMOGRAPHIC AND ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE DISTRIBUTION OF DEPRESSIVE AND ANXIETY DISORDERS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN. Rola czynników demograficznych i środowiskowych w zaburzeniach depresyjnych i lękowych okresu okołomenopauzalnego 12. Monika Wasilewska, Dorota Krzemionka-Brózda, Małgorzata Kuleta FAMILY ENVIROMENT AND DEPRESSION WHILST ENTERING ADULTHOOD. Środowisko rodzinne a zaburzenia depresyjne osób u progu dorosłości Sesja ustna III sala B Higiena w różnych okresach życia Przewodniczą: Prof. Andrzej Buczyńki, Prof. Kornelia Kędziora Kornatowska, Dr Alicja Wójcik 1. E. Barnaś, B. Penar- Zadarko, A. Pikuła, A. Borzęcki. MENOPAUSAL SYMPTOMS AS SUBJECTIVE FEELING OF WOMEN PATIENTS symptomy menopauzalne w subiektywnych odczuciach pacjentek. 2. E. Barnaś, B. Penar- Zadarko, A. Pikuła, A. Borzęcki. THE ASSESSMENT OF WOMEN S LIFE QUALITY DURING CLIMACTERIUM. Jakość życia kobiet w okresie klimakterium

7 3. Bucholc Marzena, Oleszczuk Jan. FAMILY ECONOMIC STATUS AS A DETERMINANT OF NUTRITION HABITS IN WOMEN AFTER PREMATURE BIRTH. Status ekonomiczny rodziny determinantem zachowań żywieniowych kobiet z dokonanym porodem przedwczesnym 4. Maria Chrzanowska, Stanisław Matusik MALE INHABITANTS OF KRAKOW AND THEIR SELF- ASSESSMENT OF HEALTH CONDITION IN THE LIGHT OF SOME OF SELECTED BIOLOGICAL TRAITS, SOCIAL VARIABLES, AND LIFESTYLES Samoocena stanu zdrowia mężczyzn z populacji krakowskiej w świetle wybranych cech biologicznych, zmiennych społecznych i stylu życia 5. M. Drozd-Dąbrowska, A. Walczak, Z. Szych, E. Pastucha, P. Wysiewki, W. Durka THE URBAN HEALTH OF SZCZECIN POPULATION: HYPERTENSION WITHIN A MIDDLE AGE GROUP. Zdrowie mieszkańców Szczecina: nadciśnienie tętnicze w wieku średnim 6. Andrzej Szpak, Agnieszka Genowska. PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF DIETARY HABITS OF MEN IN PODLASIE REGION - A PROSPECTIVE STUDY. Uwarunkowanie psychologiczne sposobu żywienia mężczyzn w regionie podlaskim w badaniu prospektywnym 7. Nina Gozdek AGE AS A VARIABLE DIFFERENTIATING THE LEVEL OF KNOWLEDGE ABOUT PROPHYLAXIS OF OSTEOPOROSIS IN THE GROUP OF EDUCATIONAL HEALTH PROGRAMME PARTICIPANTS.Wiek jako zmienna różnicująca poziom wiedzy na temat profilaktyki osteoporozy w grupie uczestników programu edukacyjno-zdrowotnego 8. Nina Gozdek THE LEVEL OF KNOWLEDGE ABOUT VIRAL HEPATITIS IN THE GROUP OF EDUCATIONAL HEALTH PROGRAMME PARTICIPANTS VERSUS THE PLACE OF RESIDENCE. Poziom wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby w grupie uczestników programu edukacyjnego a miejsce zamieszkania 9. A. Gruszczak, M. Dudzińska, S. Tokarski, W. Piątkowski HEALTH BEHAVIOURS AMONG STUDENTS OF UNIVERSITIES OF LUBLIN. Zachowania zdrowotne studentów lubelskich uczelni wyższych 10. Bogna Grygiel-Górniak, Juliusz Przysławski. NUTRITIONAL AND NON - NUTRITIONAL RISK FACTORS OF DIABETES MELLITUS TYPE 2 IN POSTMENOPAUSAL VISCERALLY OBESE WOMEN Żywieniowe i pozażywieniowe uwarunkowania cukrzycy typu 2 w grupie wisceralnie otyłych kobiet po menopauzie 11. Bogna Grygiel Górniak, Izabela Bolesławska, Juliusz Przysławski NUTRITIONAL RISK FACTORS OF CARDIOVCASCULAR DISEASES DEVELOPMENT AMONG OBESE WOMEN WITH THE SPECIAL CONSIDERATION OF TRACE ELEMETS. Żywieniowe czynniki ryzyka chorób sercowo naczyniowych w grupie otyłych kobiet ze szczególnym uwzględnieniem mikropierwiastków 12. Agnieszka Jastrzębska, Marek Zatoń, Bartosz Ochmann. PHYSICAL PERFORMANCE AND KINESTHETIC DIFFERENTIATION ABILITY. Wydolność fizyczna i zdolność różnicownia kinestetycznego. 13. Barbara Jędrzejewska, Irena D. Karwat, Janina Nowak CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W STARSZYM WIEKU CHORYCH NA CUKRZYCĘ TYPU II ZAMIESZKAŁYCH W ŚRODOWISKU WIEJSKIM 14. Katarzyna Witana, Andrzej Szpak, Ryszard Radwan SOCIO-ECONOMIC DETERMINANTS OF DIETARY HABITS OF HIGH SCHOOL STUDENTS FROM BIALYSTOK. Uwarunkowania społecznoekonomiczne sposobu żywienia młodzieży szkół średnich w białymstoku 15. Teresa Bernadetta Kulik, Anna Pacian, Bożena Zboina, Dorota Żołnierczuk-Kieliszek, Agata Stefanowicz, Hanna Skórzyńska, Mariusz Goniewicz QUALITY OF LIFE OF THE UNEMPLOYED IN THE REGION OF LUBLIN. Jakość życia bezrobotnych w makroregionie lubelskim 16. Bartosz Ochmann, Agnieszka Jastrzębska ARTEFICIAL NEURAL NETWORK AS A MEASURE OF WORK CAPACITY. Zastowowanie sztucznych sieci neuronowych do przewidywania wielkości obciążenia pracą. 17. Aniela Płotka, Marta Makara-Studzińska, Hanna Karakuła PROFESSIONAL BURNOUT SYNDROME IN THE GROUP OF NURSES PREVENTION. Zespół wypalenia zawodowego w grupie pielęgniarek - zapobieganie 18. Aniela Płotka LIFESTYLE AND HEALTH. Styl życia a zdrowie 19. Elżbieta Stasiak, Andrzej Stanisławek LONG TERM DOMESTIC CARE AS A HEALTH CARE OF CHRONIC DISABLED PATIENT. Opieka domowa długoterminowa jako opieka zdrowotna nad pacjentem przewlekle chorym, niepełnosprawnym Sesja ustna IV sala B Higiena w różnych okresach życia

8 Przewodniczą: Prof. Kornelia Kędziora Kornatowska, Prof. Andrzej Buczyńki, Dr Alicja Wójcik 1. Elżbieta Stasiak, Renata Domżał-Drzewicka, Andrzej Stanisławek, PREDOMINATING PROBLEMS OCCURRING IN PATIENTS PROVIDED WITH LONG TERM D0MESTIC CARE IN THEIR ENVIRONMENT STUDIED IN YEARS 2005/2006. Dominujące problemy występujące u pacjentów objętych opieką domową długoterminową w okresie 2005/2006 roku w środowisku zamieszkania 2. Teresa Stawińska, Maria Szczygielska Majewska, Cezary Łuckiewicz, Piotr Majcher THE ISSUE OF MOTOR ACTIVITY HAS MANY ASPECTS. FOR A PHYSIOTHERAPIST PHYSICAL ACTIVITY MEANS. Aktywność ruchowa studentów fizjoterapii akademii medycznej w Lublinie 3. Magdalena Wiśniewska, Andrzej Szpak, Ryszard Radwan. EFFECT OF CIGARETTE SMOKING ON BODY MASS INDEX OF MEN IN A 9-YEAR PROSPECTIVE STUDY. Wpływ palenia tytoniu na wskaźnik masy ciała mężczyzn w 9-letnim badaniu prospektywnym 4. Andrzej Szpak, Magdalena Wiśniewska CIGARETTE SMOKING AND DIETARY HABITS OF MEN LIVING IN PODLASIE REGION A LONG-TERM OBSERVATION. Palenie tytoniu a sposób żywienia mężczyzn mieszkajacych w regionie podlaskim 5. Andrzej Szpak, Krystyna Syczewska-Weber, Jacek Jamiołkowski, Katarzyna Witana. RISK FACTORS OF PREMATURE DEATHS OF MEN FROM PODLASIE REGION DURING 15-YEAR OBSERVATION. Czynniki ryzyka przedwczesnych zgonów mężczyzn w regionie podlaskim w 15- letniej obserwacji 6. Lidia Wądołowska, Marzena Danowska-Oziewicz, Ewa Niedźwiedzka, Małgorzata Anna Słowińska, Margaret Lumbers, Monique Raats, Niels Asger Nielsen, Food in Later Life Team FOOD PATTERNS AMONG POLISH OLDER PEOPLE. WZORCE SPOŻYCIA ŻYWNOŚCI PRZEZ OSOBY STARSZE W POLSCE 7. Andrzej Zaleski, Rafał Szafraniec, Andrzej Bugajski, Andrzej Czamara, Andrzej Samołyk, Katarzyna Piesiewicz, Zbigniew Jethon THE INTERRELATIONSHIP BETWEEN SOMATIC CHANGES AND PHYSICAL PERFORMANCE IN TENNIS PLAYERS. Współzależność zmian somatycznych i zdolności wysiłkowej u osób uprawiających tenis ziemny 8. Andrzej Czamara, Andrzej Bugajski, Zbigniew Jethon, Wojciech Dyrek, Rafał Szafraniec, Andrzej Zaleski, Ryszard Błacha THE INFLUENCE OF TENNIS AND SQUASH TRAINING ON STRENGH AND POWER OF SOME MUSCLE GROUPS. Oddziaływanie treningu w tenisie ziemnym i squash na kształtowanie się siły i mocy wybranych grup mięśniowych 9. Marek Zatoń, Krystyna Zatoń, Andrzej Klarowicz. USING COSMED K4B 2 ANALYZER TO CONTROL LOAD IN A SWIMMING TRAINING. Wykorzystanie analizatora cosmed k4b 2 do kontroli obciążeń w treningu pływackim. 10. Roman Łakomy, Anna Kłos., Jerzy Bertrandt. TASKS OF HYGIENE DURING SERVING THE RECRUIT SERVICE. ZADANIA HIGIENY W OKRESIE PEŁNIENIA ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 11. Dorota Żołnierczuk-Kieliszek, Teresa Bernadetta Kulik, Anna Pacian, Agata Stefanowicz OPINIONS OF WOMEN APPLYING HORMONAL REPLACEMENT THERAPY ABOUT THIS TREATMENT. Opinie kobiet stosujących hormonalną terapię zastępczą na temat tego leczenia 12. Dorota Żołnierczuk-Kieliszek, Teresa Bernadetta Kulik, Anna Pacian, Gajowiak Katarzyna, Skórzyńska Hanna TOBACCO SMOKING AND PASSIVE SMOKING EXPOSURE AMONG THE STUDENTS OF THE MEDICAL UNIVERSITY IN LUBLIN. Palenie tytoniu i narażenie na palenie bierne wśród studentów akademii medycznej w lublinie. 13. Dorota Żołnierczuk-Kieliszek, Teresa Bernadetta Kulik, Anna Pacian, Tomasz Kucmin THE QUALITY OF LIFE OF ELDERLY PEOPLE STAYING AT NURSING HOMES. Jakość życia osób starszych przebywających w domach pomocy społecznej. 14. Krystyna Rożek, Teresa Sławińska, Zofia Ignasiak, Jarosław Domaradzki THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ADIPOSITY- AND LUNG VENTILATION PARAMETERS AND PHYSICAL EFFICIENCY IN THE YOUTH FROM INDUSTRIAL REGIONS. Współzależność otłuszczenia ciała, parametrów wentylacyjnych płuc i wydolności fizycznej młodzieży z regionu przemysłowego 15. Henryk Knapik, Michał Kuszewski HALLUX VALGUS AND VARUS VTH TOE ANGLES IN CHILDREN FROM 8 TO 12 YEARS OF AGE FROM RUDA ŚLĄSKA Kąty koślawości palucha i szpotawości palca małego dzieci w wieku 8-12 lat z Rudy Śląskiej 16. Beata Kulik-Rechberger, Elżbieta Pac-Kożuchowska, Maria Kozłowska BIRTH SIZE IN RELATION TO PUBERTAL DEVELOPMENT AND AGE AT MENARCHE 17. Iwona Wierzbicka Damska, Magdalena Ciereszko, Eugenia Murawska Ciałowicz, Beata Pieróg CORRELATIONS BETWEEN BUILD AND BODY COMPOSITION AND LIFE STYLE IN 12-YEARS OLD GIRLS AND BOYS TRAINING GIVEN SPORT DISCIPLINES. Korelacje budowy i składu ciała ze stylem życia u dwunastoletnich dziewcząt i chłopców trenujących różne dyscypliny sportowe

9 18. Jacek Wilczyński BODY POSTURE AND THE VISUAL-MOTOR COORDINATION MEASURED AMONG 15 YEARS OLD BY THE CROSS TEST Postawa ciała a koordynacja wzrokowo-ruchowa mierzona testem krzyżowym u młodzieży 15 letniej 19. Jolanta Taczała 1,2, Piotr Majcher 1, Piotr Mazurkiewicz 3, Cezary Łuckiewicz 1 ERGONOMIA PRACY UKŁADU MIĘŚNIOWEGO W ASPEKCIE ROZWOJU MOTORYCZNEGO WCZEŚNIAKÓW THE ERGONOMICS OF MUSCULAR S SYSTEM WORK IN THE ACPECT OF MOTOR DEVELOPMENT OF PREMATURE NEWBORNS 20. Jolanta Taczała 1,2, Piotr Majcher 1, Piotr Mazurkiewicz 3, Cezary Łuckiewicz 1 ZNACZENIE WIOTKOŚCI STAWOWEJ W PATOGENEZIE STÓP PŁASKO-KOŚLAWYCHTHE IMPORTANCE OF THE JOINT LAXITY IN THE PATHOGENESIS OF THE PLATYVALGUS FEET Sesja ustna V sala C Varia Przewodniczą: Prof. Anna Kwaśniewska, Prof. Krystyn Sosada, Dr Barbara Nieradko-Iwanicka 1. Maria Bartosińska, Jan Ejsmont, Paweł Zagożdżon, Leszek Zaborski THE ANALYSIS OF MORTALITY FROM SUDDEN CAUSES IN POMERANIAN VOIVODSHIP Analiza umieralności z przyczyn nagłych w województwie pomorskim 2. Anna Bogucka-Kocka, Janusz Kocki PHOTOTOXICITY EFFECTS OF PLANTS COMPOUNDS Działanie fototoksyczne związków roślinnych 3. Katarzyna Kotwica, Anna Bogucka-Kocka, Grzegorz Prokop, Aleksandra Benedycka, Maria Cioch, Anna Dmoszyńska, Janusz Kocki ACETYLSALICYLIC ACID EFFECTS ON HUMAN LEUKAEMIC CELL GROWTH Działanie kwasu acetylosalicylowego na ludzkie komórki białaczkowe 4. W. Bolanowski, L. Waszkiewicz OPINIONS OF MEDICAL PERSONNEL ON HOSPITAL MANAGEMENT 5. W. Bolanowski COOPERATION OF MEDICAL PERSONNEL IN HOSPITAL ENVIRONMENT 6. Wojciech Bolanowski, Ludmiła Waszkiewicz WORK SATISFACTION IN HOSPITAL MEDICAL PERSONNEL IN POLAND 7. W. Bolanowski ATTITUDES OF YOUNG DOCTORS FROM EASTERN AND WESTERN AREAS OF POLAND 8. Wojciech Bolanowski ORGANISATION OF POLISH HEALTHCARE SYSTEM CREATES UNFAVOURABLE WORK ENVIRONMENT TO YOUNG DOCTORS 9. Wiesław Bryl, Anna Miczke, Maciej Cymerys, Danuta Pupek-Musialik HEALTH EDUCATION, A RECOMMENDED PREVENTIVE APPROACH IN ARTERIAL HYPERTENSION Edukacja zdrowotna jako zalecana metoda działania prewencyjnego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym 10. Wiesław Bryl, Anna Miczke, Maciej Cymerys, Danuta Pupek-Musialik ASSESSMENT OF KNOWLEDGE ON ARTERIA HYPERTENSION ON DIABETES IN THE CONTEXT OF LIFE-STYLE AMONG PATIENTS OF A SPECIALIST CLINIC Styl życia a nadciśnienie tętnicze i cukrzyca ocena wiedzy pacjentów poradni specjalistycznej 11. Anna Miczke, Wiesław Bryl, Maciej Cymerys, Danuta Pupek-Musialik ACCIDENTAL DETECTING OF DIABETES MELLITUS T. 2 IN OBESE SUBJECTS.Przypadkowe rozpoznania cukrzycy typu 2 w populacji osób otyłych. 12. Jerzy Gałęcki ISCHEMIC HEART DISEASE AS A CAUSE OF DEATH. Choroba niedokrwienna serca jako przyczyna zgonu 13. Jerzy Gałęcki MORTALITY DUE TO CARDIOVASCULAR DISEASES AMONG THE CITY OF POZNAŃ POPULATION Umieralność z powodu chorób układu krążenia populacji miasta Poznania 14. Jerzy Gałęcki SELECTED HEART DISEASES AS A CAUSE OF DEATH. Wybrane choroby serca jako przyczyna zgonu 15. Irena Dorota Karwat, Monika Kłodnicka, Maciej Paszkowski, Katarzyna Kurek PROPHILAXIS OF CERVICAL CANCER Profilaktyka raka szyjki macicy 16. Krzysztof Włoch, Piotr Mazurkiewicz SELECTED ELEMENTS OF THE SYSTEM OF PROVIDING QUALITY HOSPITAL SERVICES wybrane elementy systemu zapewnienia jakości usług szpitalnych Sesja ustna VI

10 sala C Varia Przewodniczą: Prof. Krystyn Sosada, Prof. Anna Kwaśniewska, Dr Barbara Nieradko-Iwanicka 1. Anna Kwaśniewska, Elżbieta Korobowicz, Józef Visconti, Małgorzata Zdunek, Marek Szymański, Mariusz Skoczyński,Anna Goździcka-Józefiak HERPES SIMPLEX VIRUS TYPE II AND CHLAMYDIA TRACHOMATIS ARE NOT A COFACTOR TO HUMAN PAPILLOMAVIRUS DETECTED IN PARAFFIN-SECTIONED SAMPLES FOR VULVAR CANCER 2. Murawska Ciałowicz E., Wierzbicka Damska I., Kałwa M., Milczarska J., Januszewska J., Zawadzki M., Paprocka Borowicz M, Pieróg B. HOMOCYSTEINE, WITAMIN B12 AND FOLIC AMID CONCENTRATION IN BLOOD OF MEN AND WOMEN AFTER ENDURANCE EXERCISE UP TO EXHAUSTION. Antyoksydacyjne właściwości witaminy a i e na skutki procesu starzenia wybranych olejów spożywczych 3. Barbara Nieradko-Iwanicka, Paweł Kalinowski, Andrzej Borzęcki HAND HYGIENE AMONG MEDICAL STUDENTS. Higiena rąk wsród studentów akademii medycznej 4. Barbara Nieradko-Iwanicka, Paweł Kalinowski, Andrzej Borzęcki EFFECT OF DELTAMETHRIN ON MEMORY PROCESSES IN MICE AFTER TRANSIENT BRAIN OLIGEMIA. Wpływ deltametryny na procesy pamięci u myszy po przejściowym niedokrwieniu mózgu 5. L. Wdowiak, B. Pasławska INFLUENCE OF TATTOOING AND PIERCING ON HEALTH wpływ tatuażu i piercingu na zdrowie człowieka 6. Stefan M. Pojda, Ewa Herba, Dorota Pojda-Wilczek,Barbara Zatorska, Kalina Góra-Kupilas THE BASIC CAUSE OF DIFFICULTIES IN DEFINING THE EPIDEMIOLOGY OF GLAUCOMA. Zasadnicza przyczyna trudności w określeniu epidemiologii jaskry 7. Grzegorz Prokop, Marek Wojcieszek, Kazimierz Radomski, Janusz Kocki METACHRONOUS COLORECTAL AND SMALL INTESTINE NEOPLASMS AS THE REASON OF MECHANICAL INTESTINAL OCCLUSION IN A PATIENT AFTER RIGHT HEMICOLECTOMY AS A RESULT OF VERMIFORM APPENDIX ADENOCARCINOMA. CASE REPORT. Metachroniczne guzy jelita grubego oraz cienkiego jako przyczyna niedrożności u pacjenta po przebytej hemicolectomii prawostronnej z powodu raka wyrostka robaczkowego. Opis przypadku. 8. Marek Pilecki, Janusz Kocki, Iwona Korszeń-Pilecka, Katarzyna Domańska, Maria Bretner, Ryszard Szyszka PROTEIN KINASE CK2 ACTIVITY IN CANCER TRANSFORMED CELL LINES STIMULATED TBBZ. Aktywność kinazy białkowej CK2 w transformowanych komórkowych liniach nowotworowych stymulowanych TBBz. 9. Jacek Marcin Robak, Janusz Jacek Kraczkowski, Arkadiusz Krzyżanowski, Anna Semczuk-Sikora, Marian Semczuk INFLUENCE OF ADENOSINE RECEPTOR AGONISTS AND ANTAGONISTS ON ETHANOL INDUCED SLEEPING TIME IN MICE. Wpływ agonistów i antagonistów receptorów adenozynowych a1 na czas trwania narkozy etanolowej u myszy. 10. Katarzyna Kotwica, Anna Bogucka-Kocka, Grzegorz Prokop, Aleksandra Benedycka, Marcin Feldo, Ewa Ciećko, Lidia Grzywacz, Grzegorz Łobiński,Janusz Kocki NONSTEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS INDUCE APOPTOSIS IN HUMAN LEUKAEMIC CELL LINE Nie-steroidowe leki przeciwzapalne indukują apoptozę w ludzkich komórkach linii białaczkowych 11. Janusz Kocki, Joanna Bartosińska, Jarosław Bartosiński, Monika Lenart, Grzegorz Prokop, Grzegorz Łobiński, Dorota Lorenc, Waldemar Białowąs ETIOLOGICAL FACTORS OF HUMAN CONGENITAL DEVELOPMENTAL DEFECTS - OPINIONS OF POLISH YOUTH Czynniki etiologiczne wad wrodzonych człowieka - opinie polskiej młodzieży 12. Wysokiński Andrzej, Zapolski Tomasz AORTIC ATHEROSCLEROSIS IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE ASSESSED BY TRANSOESOPHAGEAL ECHOCARDIOGRAPHY ULTRASOUND HISTOPATHOLOGY. Miażdżyca aorty u chorych z chorobą niedokrwienną serca oceniana przy zastosowaniu echokardiografii przezprzełykowej ultrasonograficzna histopatologia 13. Wysokiński Andrzej, Zapolski Tomasz, Janicka Lucyna, Mierzicki Piotr, Książek Andrzej CARDIAC AND AORTIC CALCIFICATIONS IN PATIENTS WITH CHRONIC RENAL FAILURE Zwapnienia w sercu i aorcie u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek 14. Zapolski Tomasz, Wysokiński Andrzej USE OF TRANSOESOPHAGEAL ECHOCARDIOGRAPHY TO ASSESS AORTIC ATHEROSCLEROSIS IN PATIENTS WITH CALCIFIC VALVULAR HEART DISEASE. Echokardiografia przezprzełykowa w ocenie zmian miażdżycowych u chorych z wapniejącymi zastawkowymi wadami serca

11 15. Zapolski Tomasz, Wysokiński Andrzej, Matuszek Beata, Nowakowski Andrzej LEFT VENTRICLE FUNCTION IN PATIENTS WITH HYPOPITUITARISM,.czynność lewej komory serca u chorych z niedoczynnością przysadki mózgowej Sesja ustna VII sala A Higiena narządu żucia Przewodniczą: Prof. Teresa Bachanek, Prof. Maria Mielnik-Błaszczak, Dr Anna Pikuła 1. Agnieszka Pawłowicz, Teresa Bachanek HEALTH STATE OF THE ORAL CAVITY IN PATIENT OF SPECIALIST CLINICS AND HEALTH STATE Stan zdrowia jamy ustnej a ogólny stan zdrowia pacjentów 2. Teresa Bachanek, Ewa Wolańska, Mirosław Orłowski, Katarzyna Jarmolińska, Renata Chałas HYGIENE AND HEALTH STATE OF THE ORAL CAVITY EVALUATED IN 18-YEAR-OLD TEENAGERS OF THE LUBLIN PROVINCE. Stan higieny i zdrowia jamy ustnej w ocenie młodzieży 18-letniej województwa lubelskiego 3. Barbara Jodłowska- Jędrych, Marcin Rumiński, Marian Jędrych, Krystyna Czerny AN EVALUATION OF PERIODONTIUM CONDITION IN PATIENTS OF A DENTAL SURGERY Ocena stanu higieny jamy ustnej u pacjentów gabinetu stomatologicznego 4. Aneta Komsta, Irena Dorota Karwat, Ewa Markut-Miotła LEVEL OF HYGIENE ORAL AND TOOTHING STATUS IN PREGNANT WOMAN. Poziom higieny jamy ustnej a stan uzębienia u kobiet w ciąży 5. Teresa Bachanek, Wojciech Krajewski, PSORIASIS, ITS RELATED SYMPTOMS IN ORAL CAVITY- REVIEW OF THE LITERATURE. Łuszczyca, objawy z nią związane występujące w jamy ustnej - przegląd piśmiennictwa. 6. Mielnik-Błaszczak M., Krawczyk D., Kuc D., Zawiślak M., Pels E. NUTRITIONAL AND ORAL HYGIENE HABITS VS. DENTAL HEALTH IN CHILDREN LIVING IN THE REGION OF LUBLIN. Nawyki żywieniowe i higieniczne dotyczące jamy ustnej a stan uzębienia u dzieci z regionu lubelskiego. 7. Dagmara Krawczyk, Magdalena Miazek, Anna Michalska, T. Katarzyna Różyło:X-RAY LABORATORY THE THREATS TO THE ENVIRONMENT AND POSSIBILITIES OF THEIR ELIMINATION. Pracownia rentgenodiagnostyki a zagrożenia dla środowiska i możliwości ich eliminacji Sesja ustna VIII sala A Higiena narządu żucia Przewodniczą: Prof. Maria Mielnik-Błaszczak Prof. Teresa Bachanek, Dr Anna Pikuła 1. Marta Kusa-Podkańska, Marta Skiba, Joanna Wysokińska-Miszczuk DENTAL PLAQUE AND SEVERAL METHODS OF ELIMINATION. Płytka nazębna i kilka metod jej usuwania 2. Dagmara Krawczyk, Magdalena Miazek, Magdalena Jurkiewicz-Mazurek, T. Katarzyna Różyło MODERN METHODS OF RADIOLOGY PROTECTION IN DENTISTRY. Współczesne metody ochrony radiologicznej w stomatologii. 3. Teresa Bachanek, Halina Grochowska, Mirosław Orłowski THE USE OF OZONE AND PEROXIDON IN FAST WHITENING OF DEAD TEETH. Krótkoterminowe wybielanie zębow martwych przy zastosowaniu ozonu i preparatu peroxidon 4. E. Pels, D. Krawczyk, M. Mielnik-Błaszczak CONDITION OF SELECTED ORAL PARAMETERS VS. SIZE OF BACTERIAL CULTURES IN SALIVA IN PATIENTS. Stan wybranych parametrów jamy ustnej a liczebność kolonii bakteryjnych w ślinie pacjentów. 5. Barbara Tymczyna, Teresa Bachanek, Katarzyna Rzucidło DISORDERS CONCERNING THE NUMBER OF TEETH EVALUATED ON THE BASIS OF THE PANORAMIC RADIOGRAMS. Zaburzenia dotyczące liczby zębów oceniane na podstawie zdjęć pantomograficznych 6. Jarosław Sobieszczański, Anna Sobieszczańska, T. Katarzyna Różyło, Irena Dorota Karwat INFLUENCE OF CHOOSEN SOCIAL CONDITIONS ON PREVALENCE OF TOOTH DECAY OF CHILDREN AT

12 SCHOOLAGE. Wybrane warunki socjalne w środowisku rodzinnym, a występowanie próchnicy u młodzieży 7. Maria Mielnik-Błaszczak, Dorota Krawczyk, Ewa Kułażyńska-Kamińska, Anna WĘCŁAWSKA EVALUATION OF THE STATE OF DECIDUOUS TEETH IN 4 TO 5-YEAR-OLD CHILDREN TREATED IN THE CHAIR AND DEPARTMENT OF PAEDODONTICS SKUBISZEWSKI MEDICAL UNIVERSITY OF LUBLIN IN Ocena stanu uzębienia u dzieci w wieku 4 5 lat zgłaszających się do katedry i zakładu stomatologii wieku rozwojowego r w lublinie w 2006 roku. 8. Artur Wituła, Edward Franek, Jan ragacz, Piotr Malara, Anna Błach. THE EFFECT OF IMMUNOSUPPRESSION TREATMENT ON THE HYGIENE OF ORAL CAVITY. Wpływ leczenia immunosupresyjnego na stan higieny jamy ustnej. 9. Maria Mielnik-Błaszczak, Anna Zioło ERGONOMICS IN THE WORK OF THE DENTAL TEAM. Ergonomia w pracy zespołu stomatologicznego Sesja ustna IX sala B Profilaktyka uzależnień Przewodniczą: Prof. Janusz Pach,Prof. Helena Donica, Monika Sałaga-Pylak 1. Karolina Dżaman, Marcin Jadczak, Piotr Rapiejko, Andrzej Emeryk, Beata Zielnik-Jurkiewicz TASTE AND SMELL PERECEPTION IN CIGARETES SMOKERS. Zmiany wrażliwości smakowej i węchowej u palaczy 2. Kinga Gielicz-Kwiecień, Alicja Nasiłowska-Barud, Jerzy Łopatyński THE LEVEL OF NICOTINE ADDICTION AND SOME FACTORS MOTIVATING TO SMOKING CESSATION IN PATIENTS. WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND CHRONIC GASTRIC/DUODENAL ULCER DISEASE Poziom uzależnienia od nikotyny a czynniki motywujące do zaprzestania palenia tytoniu U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym I z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy 3. Jacek Mitka, Dominik Graczyk, Zbigniew Jethon, Łukasz Kruszwicki, Katarzyna Piesiewicz THE USE OF STIMULANTS AND PSYCHOACTIVE DRUGS BY COLLEGE STUDENTS IN LEGNICA AND WROCŁAW Rozpowszechnienie przyjmowania używek i substancji psychoaktywnych wśród studentów szkół wyższych Legnicy i Wrocławia 4. Kłos Krzysztof, Bertrandt Jerzy, Abramowicz Michał, Jałocha Łukasz, Łakomy Roman SMOKING - THE ADDICTION WE FIGHT PRELIMINARY EXAMINATIONS Palenie papierosów uzależnienie z którym walczymy 5. Marta Makara- Studzińska, Hanna Karakuła, Rafał Piszczek, Aniela Płotka PATTERNS OF ALCOHOL CONSUMPTION AMONG STUDENTS Style konsumpcji alkoholu wśród studentów 6. Marta Makara-Studzińska, Bożena Śpila, Ewa Rudnicka-Drożak INTIMATE PARTNER VIOLENCE BY ALCOHOL ABUSING MEN Przemoc stosowana przez mężczyzn nadużywających alkoholu 7. Justyna Pawęzka, Hanna Karakuła, Anna Grzywa, Antoni Ferenc jr., Katarzyna Szajer, Kinga Szymona NICOTINE DEPENDENCE AND SCHIZOPHRENIA MUTUAL IMPLICATION Uzależnienie od nikotyny a schizofrenia wzajemne implikacje 8. Sikorska- Jaroszyńska M.H.J., Mielnik-Błaszczak M. CIGARETTE SMOKING HABIT IN THE FIRST YEARS UNIVERSITY STUDENTS THE ANALYSIS BASED ON QUESTIONNAIRE TESTS. Palenie tytoniu wśród studentów pierwszych lat wyższych uczelni w świetle badań ankietowych. 9. Katarzyna Naumiuk-Sojczuk, Sebastian Sojczuk, Alicja Nasiłowska-Barud, Andrzej Wolski THE LEVEL OF NICOTINE AND SOME FACTORS MOTIVATING TO SMOKING CESSATION IN PATIENTS WITH PERIPHERAL VASCULAR DISEASES Poziom uzależnienia od nikotyny a czynniki motywujące do zaprzestania palenia tytoniu u pacjentów z chorobami naczyń obwodowych Sesja ustna X sala B Niepełnosprawność jako choroba cywilizacyjna Przewodniczą: Prof. Zbigniew Jethon, Prof. Edward Saulicz, Dr Zofia Święs

13 1. Jerzy Rafał Piechura, Krystyna Rożek, Katarzyna Grygiel THE EFFECT OF SELECTED PHYSIOTHERAPY METHODS ON BIOMECHANICS FUNCTIONING OF THE HANDS IN RA PATIENTS. Wpływ wybranych metod fizjoterapii na czynność biomechaniczną ręki reumatoidalnej 2. Małgorzata Kałwa, Eugenia Murawska Ciałowicz, Iwona Damska-Wierzbicka, Krystyna Zatoń, Wiesław Błach, Beata Zysiak USING THE RHYTHMIC WEIGHT TRAINING IN WATER IN CARDIOVASCULAR SYSTEM DISEASES PREVENTION Zastosowanie rytmicznych ćwiczeń siłowych w wodzie w profilaktyce chorób układu krążenia 3. Hanna Kachaniuk, Ewa Prus, Alina Deluga INCIDENCE OF CHRONIC DISEASES AMONG THE INHABITANTS OF THE CITY OF LUBLIN Występowanie schorzeń przewlekłych wśród mieszkańców miasta Lublina. 4. Małgorzata Krzywińska-Wiewiorowska,Małgorzata Gromadecka-Sutkiewicz, Alicja Krzyżaniak POVERTY AND THE CONDITION OF HEALTH OF CHILDREN WITH MILD MENTAL RETARDATION. Sytuacja zdrowotna dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym w aspekcie ubóstwa 5. Piotr Mazurkiewicz, Piotr Majcher, Jolanta Taczała, Małgorzata Kwoka. THE IMPACT OF LOCOMOTOR DISABILITY ON AN INDIVIDUAL S QUALITY OF LIFE. Wpływ niepełnosprawności lokomocyjnej na jakość życia człowieka 6. Piotr Mazurkiewicz, Piotr Majcher, Jolanta Taczała, Renata Obłoza, Agata Bącela: THE EFFECT OF URBANIZATION AND ADAPTATION OF ARCHITECTURAL BARRIERS ON THE QUALITY OF LIFE OF THE DISABLED. Wpływ urbanizacji i adaptacji barier architektonicznych na jakość życia osób niepełnosprawnych 7. Matyja Małgorzata, Saulicz Edward, Saulicz Mariola, Kokosz Mirosław, Gnat Rafał, Kuszewski Michał, Bereszko Joanna: AN ASSESSMENT OF TRUNK ROTATION MOBILITY AMONG TEENAGERS WITH FAULTY POSTURE. Ocena ruchów rotacyjnych tułowia u młodzieży z wadami postawy ciała. 8. Ryszard Plinta, Marek Piekarski, Katarzyna Owieczko, Zbigniew Gąsior INFLUENCE OF PRACTISING SPORT ON HEMODYNAMICAL ACTIVITY OF CIRCULATORY SYSTEM FOR PERSONS AFTER SPINAL CORD INJURIES. Wpływ uprawiania sportu na czynność hemodynamiczną ukłądu krążenia osób po urazach rdzenia kręgowego 9. Ryszard Plinta, Katarzyna Owieczko, Joanna Sobiecka, Edward Saulicz THE INFLUENCE OF LIFESTYLE OF PREGNANT WOMEN ON THE BIRTH OF CHILD WITH BEING HANDICAP OF NERVOUS SYSTEM. Wpływ stylu życia kobiety w ciąży na urodzenie dziecka z niepełnosprawnością układu nerwowego 10. Ryszard Plinta, Barbara Monastyrska-Cup, Zofia Jedynak-Kałużny, Józefa Dąbek, Zbigniew Gąsior OPINION OF INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY AT PERSONS AFTER SPINAL CORD INJURY AT HEART RHYTHM PARAMETERS. Ocena wpływu aktywności fizycznej u osób po urazie rdzenia kręgowego na wskaźniki rytmu serca 11. Bożena Ostrowska: BODY BALANCE AND FALLS IN WOMEN AFTER MENOPAUSE RECRUITED FROM WAŁBRZYCH. Równowaga ciała i upadki u kobiet po menopauzie zamieszkujących w Wałbrzychu 12. Maria Szczygielska Majewska, Piotr Majcher, Teresa Stawińska, Włodzimierz Bulikowski, Jolanta Taczała. MENTAL WELL-BEING OF THE DISABLED IN LOCAL ENVIRONMENT. Samopoczucie osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym 13. Maria Szczygielska Majewska, Teresa Stawińska, Piotr Majcher, Włodzimierz Bulikowski, Ewa Jaracz PROBLEMS OF PATIENTS AFTER A MYOCARDIAL INFRACTION AT THE STAGE OF SPA REHABILITATION Problemy osób po zawale mięśnia sercowego na etapie rehabilitacji uzdrowiskowej Sesja ustna XI sala C Fizyczne chemiczne i biologiczne czynniki środowiskowe wpływające na zdrowie człowieka Przewodniczą: Prof. Andrzej Szpak,, Prof. Regina Olędzka, 1. Barbara Harazin, Piotr Szłapa, Jolanta Malinowska: MEASUREMENTS OF COUPLING FORCES APPLIED BY RAMMERS ON VIBRATING TOOLS AT WORKPLACES. Pomiary sił kontaktu wywieranych przez formierzy na narzędzia wibracyjne na stanowiskach pracy 2. Grzegorz Zieliński, Brunon Zemła, Barbara Harazin, Jolanta Malinowska : INCIDENCE OF LEUKAEMIA AND EXPOSURE OF POPULATION TO 50 Hz MAGNETIC FIELDS IN THE HOUSING ENVIRONMENT OF CITIES IN SILESIAN VOIVODESHIP. Ekspozycja ludności na pola magnetyczne

14 50 hz w środowisku komunalnym, a zachorowalność na nowotwory krwi w wybranych miastach woj. Śląskiego 3. Barbara Harazin, Jolanta Malinowska, Grzegorz Zieliński ACOUSTIC ENVIRONMENT IN NURSERY SCHOOL S ROOMS. Środowisko akustyczne w pomieszczeniach przedszkoli 4. Szymon Brużewicz, Zdzisław Sysak, Adam Malicki: PRESSURIZATION EFFECT ON SALMONELLA WITHIN DRIED EGG ALBUMIN. Wpływ wysokich ciśnień hydrostatycznych na pałeczki salmonella w suszonej albuminie jaja kurzego. 5. Krzysztof Celinski, Anetta Kurzeja-Miroslaw, Maria Slomka. Halina Cichoz-Lach, Agnieszka Madro, Beata Kasztelan Szczerbińska: THE EFFECTS OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE PREVALENCE OF HELICOBACTER PYLORI INFECTION IN INHABITANTS OF THE LUBLIN COUNTRY. Wpływ czynników środowiskowych na częstość infekcji H. pylori wśród mieszkańców wsi lubelskiej w grupie ludności zamieszkującej tereny wiejskie na Lubelszczyźnie 6. Dagmara Krawczyk, Magdalena Miazek, Anna Michalska, T. Katarzyna Różyło:X-RAY LABORATORY THE THREATS TO THE ENVIRONMENT AND POSSIBILITIES OF THEIR ELIMINATION. Pracownia rentgenodiagnostyki a zagrożenia dla środowiska i możliwości ich eliminacji 7. Karolina Dżaman, Marcin Jadczak, Piotr Rapiejko, Andrzej Emeryk, Dariusz Jurkiewicz. CASES ON SMELL AND TASTE SENSES IN PEOPLE WORKING WITH SEWGES AND MUNICIPAL WASTES. Zachowanie się powonienia i smaku u osób pracujących w narażeniu na ścieki i odpady komunalne 8. Krystyna Kimak: CONTENT OF TRACE ELEMENTS ON HUMAN HEALTH. Wpływ ilości pierwiastków śladowych na zdrowie człowieka. 9. Karolina Dżaman, Marcin Jadczak, Piotr Rapiejko, Małgorzata Barkowiak-Emeryk, Beata Zielnik- Jurkiewicz. SODIUM HYPOCHLORITE IMPACT ON TASTE AND SMELL SENSES. Wpływ podchlorynu sodu na zmysł smaku i węchu. 10. Barbara Jodłowska Jędrych, Marian Jędrych, Elżbieta Pietryka-Michałowska: CHLORIDES CONCENTRATION AND OXIDATION LEVELS IN WATERS OF THE LUBLIN COAL MINING AREA IN RELATION TO THE HEALTH CONDITION OF THE AREA POPULATION. Poziom chlorków i utlenialność w wodach lubelskiego zagłębia węglowego w korelacji ze stanem zdrowia jego mieszkańców. Sesja ustna XII sala C Fizyczne chemiczne i biologiczne czynniki środowiskowe wpływające na zdrowie człowieka Przewodniczą: Prof. Regina Olędzka, Prof. Andrzej Szpak, 1. Witold Kołłątaj, Leszek Szewczyk. THYROID DISEASES, IS IT THE THE PRICE WE PAY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTIONS? Tyreopatie czy to kara za zanieczyszczenie środowiska naturalnego człowieka? 2. Andrzej Jarmoluk, Adam Malicki, Szymon Brużewicz EFFECT OF PULSED ELECTRIC FIELD (PEF) ON ESCHERICHIA COLI WITHIN MINCED MEAT. Wpływ pulsującego pola elektrycznego (pef) na escherichia coli w mięsie mielonym 3. Marian Jędrych, Barbara Jodłowska Jędrych: THE EVALUATION OF POLLUTION OF LUBLIN COAL MINING AREA WATER RESERVOIRS WITH IRON IN RELATION TO THE HEALTH CONDITION OF THE AREA POPULATION. Ocena stanu zanieczyszczenia żelazem wód lubelskiego zagłębia węglowego w korelacji ze stanem zdrowia jego mieszkańców 4. Elżbieta Pietryka-Michałowska, Barbara Jodłowska Jędrych, Marian Jędrych POLLUTION OF LUBLIN COAL MINING AREA WATER RESERVOIRS WITH NITRATE AND NITRITE NITROGEN AND IN RELATION TO THE HEALTH CONDITION OF THE AREA INHABITANTS. Stan zanieczyszczenia wód lubelskiego zagłębia węglowego azotem azotanowym w korelacji ze stanem zdrowia jego mieszkańców 5. Elżbieta Puacz PhD, Liliann Kristinn Elmborg MA. THE EFFECTS OF MEDIKZAP AND NE 555 DEVICES USED IN NATURAL MEDICINE ON THE CANDIDA ALBICANS (FUNGUS) CELLS. Działanie aparatów medikzap i ne 555 stosowanych w medycynie naturalnej na komórki grzyba z rodzaju Candida albicans

15 6. Elżbieta Puacz PhD, Liliann Kristinn Elmborg MA, EVALUATION STUDY OF THE EFFECT OF THREE ELECTRIC CURRENTS ON THE CANDIDA ALBICANS CELL. Badania nad oddziaływaniem różnie modulowanego prądu elektrycznego na komórki Candida albicans 7. Tadeusz Sadowski, Leszek Drobek, Anna Głogowska, Marcelina Krzanak, Wojciech Król, Zenon Czuba. ASSESSMENT OF SOIL AND GROUND ENVIRONMENT CONDITION PF SELECTED AREA SUBJECT TO INDUSTIAL ANTHROPO-PRESSION. Stan środowiska glebowo-gruntowego wybranych terenów poddanych antropopresji przemysłowej. 8. Piotr Paluszkiewicz, Bożena Muraczyńska, Tadeusz Paweł WasilewskiANALIZA WYSTĘPOWANIA WYBRANYCH OBRAŻEŃ CIAŁA W ŚRODOWISKU WIEJSKIM I MIEJSKIM ZAOPATRYWANYCH W AMBULATORIUM CHIRURGICZNYM 9. Ewa Warchoł-Sławińska, Piotr Mazurkiewicz STRENUOUS AND HARMFUL ASPECTS OF HOSPITAL WORK FOR NURSES. Uciążliwości i szkodliwości pracy w warunkach szpitalnych pielęgniarek 10. Ewa Warchoł-Sławińska, Piotr Mazurkiewicz, Dorota Marszał WORKING CONDITIONS OF NURSES. Warunki pracy pielęgniarek 11. Witold Kołłątaj, Leszek Szewczyk DIABETOGENIC FACTORS AMONG ENVIRONMENTAL POLLUTANTS. Czynniki diabetogenne wśród zanieczyszczeń środowiskowych 12. Witold Kołłątaj, Leszek Szewczyk MALE INFERTILITY- THE HIGH PRICE FOR THE POLLUTION OF THE HUMAN NATURAL ENVIRONMENT. Niepłodność męska wysoka cena za zanieczyszczenie środowiska naturalnego człowieka Sesja ustna XIII Sobota sala A Higiena żywności i żywienia Przewodniczą: Prof. Lidia Wądołowska, Prof. Krzysztof Celiński, Dr Anna Pikuła 1. Agnieszka Bartoszek, Hanna Kachaniuk, Renata Domżał-Drzewicka, Katarzyna Kocka, Andrzej Stanisławek, Maria Nowińska NUTRITION STYLE FOR WOMEN WITH FAMILY HISTORY OF BREAST CANCER styl odżywiania kobiet obciążonych ryzykiem rodzinnego występowania raka piersi 2. Sylwia Bartuś, Andrzej Szpak PREVENTION OF OBESITY IN THE LOCAL MEDIA IN Profilaktyka otyłości w mediach lokalnych w roku Lidia Wądołowska1, Marzena Danowska-Oziewicz1, Ewa Niedźwiedzka1, Małgorzata Anna Słowińska1, Margaret Lumbers2, Monique Raats3, Niels Asger Nielsen4, Food in Later Life Team BMI AND OBESITY INCIDENCE IN RELATION TO FOOD PATTERNS AMONG POLISH OLDER PEOPLE. BMI i występowanie otyłości w odniesieniu do wzorców spożycia żywności przez osoby starsze w Polsce 4. E. Trafalska, J. Lukamowicz, A. Grzybowski FOLATE INTAKE AND FOLATE STATUS IN LODZ MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS Spożycie i stan odżywienia kwasem foliowym w populacji studentów um w łodzi 5. Grzegorz Galiński, Jan Gawęcki, Jacek Anioła, Jolanta Czarnocińska, Maria Jeżewska EFFECT OF SODIUM 5 -RIBONUCLEOTIDES ON SENSORY-SPECIFIC SATIETY IN WOMEN AND MEN AFTER 60. YEARS OF AGE. Wpływ 5 -rybonukleotydów sodu na występowanie zjawiska sytości sensorycznie specyficznej u kobiet i mężczyzn po 60. Roku życia 6. Anna Kłos, Maria Długaszek, Jerzy Bertrandt,Mirosława Szopa, Roman Łakomy SKAŻENIE KADMEM I OŁOWIEM CAŁODZIENNYCH RACJI POKARMOWYCH STUDENTÓW WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 7. Elżbieta Niedworok, Beata Całyniuk, Teresa Kokot, Ewa Nowakowska-Zajdel ANTIOXIDANT EFFECT OF VITAMINE A AND E ON CONSEQUENCES OF AGING PROCESS DIFFERENT EDIBLE OILS. Antyoksydacyjne właściwości witaminy a i e na skutki procesu starzenia wybranych olejów spożywczych 8. Regina Olędzka, Dorota Skrajnowska, Anna Ścisłowska, Andrzej Tokarz PHOSPHORUS AND BIOELEMENTS CONTENTS IN MEAL CONCENTRATES. Zawartość fosforu i biopierwiastków w koncentratach obiadowych 9. Katarzyna Przybyłowicz, Roman Cichon, Lidia Wądołowska EFFECT OF CONSUMPTION OF SOME NUTRITIONAL COMPONENTS AND PHYSICAL ACTIVITY ON THE BODY MASS AND COMPOSITION IN PERIMENOPAUSAL WOMEN. Masa i skład ciała a spożycie wybranych składników odżywczych i aktywność fizyczna kobiet w okresie okołomenopauzalnym 10. Sadowski Tadeusz, Anna Głogowska-Gruszka, Józef Lipa, Wojciech Król, Zenon Czuba, Joanna Staniek- Sadowska. PRESENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANT BACTERIAL STRAINS IN DRY FOODSTAFF

16 DERIVED FROM HOSPITAL S STORAGE PLACES. Obecność antybiotykoopornych szczepów bakteryjnych w suchych produktach spożywczych pochodzących z magazynów szpitalnych 11. Małgorzata Anna Słowińska, Lidia Wądołowska DIETS BALANCING AND THEIR ENERGY VALUE AND MORTALITY OF OLDER PEOPLE FROM OLSZTYN REGION. Zbilansowanie racji pokarmowych i ich wartość energetyczna a śmiertelność ogólna osób starszych z rejonu Olsztyna 12. Elżbieta Stasiak, Renata Domżał- Drzewicka, Andrzej Stanisławek NUTRITION OF YOUNG WOMEN Charakterystyka sposobu odżywiania młodych kobiet Sesja ustna XIV Sobota sala B Środowisko a problemy psychologiczne Przewodniczą: Prof. Irena Karwat, Dr n.med.barbara Nieradko-Iwanicka, Prof.Jerzy Marcinkowski 1. Anna Andruszkiewicz, Małgorzata Basińska. SOCIAL`S WORKERS TYPES OF BEHAVIORS AT WORK AND COPING STRATEGIES WITH STRESS IN THE WORKPLACE. Typy zachowań związanych z pracą pracowników socjalnych a strategie radzenia sobie ze stresem w pracy 2. Marzena Binczycka Anholcer INFANTICIDES AND CHILDREN KILLING A SOCIAL, LAW AND MEDICAL PROBLEM Dzieciobójstwo i zabójstwa dzieci, problem społeczny, medyczny i prawny. 3. Marzena Binczycka Anholcer MOBBING AS A KIND OF MOLESTATION AT WORKPLACE. Mobbing jako forma przemocy w miejscu pracy 4. Marzena Binczycka Anholcer GENDER AND SUICIDE. Płeć a samobójstwo 5. Marzena Binczycka Anholcer KILLING - AN AGGRESSIVE BEHAVIOUR AGAINST LIFE Zabójstwo zachowanie agresywne przeciwko życiu 6. Małgorzata Gromadecka-Sutkiewicz, Małgorzata Krzywińska-Wiewiorowska, Barbara Stawińska- Witoszyńska. EATING DISORDERS RESULT OF CHASING BEAUTY. Zaburzenia łaknienia-efekt pogoni za pięknem 7. Grażyna J. Iwanowicz-Palus, Agnieszka Bałanda SELF-ESTIMATION OF HEALTH IN MIDWIVES AND THE PLACE OF PURSUING A PROFESSIONAL CAREER Samoocena sytuacji zdrowotnej położnych a miejsce realizacji praktyki zawodowej 8. Grażyna J. Iwanowicz-Palus, Mariola Kicia SELF-ESTIMATION OF PROFESSIONAL POSITION BY MIDWIVES AND WITH THEIR WORK-PLACE. Samoocena położnych dotycząca sytuacji zawodowej a miejsce realizacji praktyki zawodowej 9. Agnieszka Bień, Grażyna J. Iwanowicz-Palus, Irena Wrońska GLOBAL SENSE OF COHERENCE OF WOMEN IN PREGNANCY AND PUERPERIUM, AND THE ROLE OF STRESSORS IN THEIR LIFE. Globalna orientacja życiowa kobiet w okresie ciąży i połogu a stresory w ich życiu. 10. Izabella Kara, Tomasz Maksymiuk, Agnieszka Wiesiołowska, Monika Zysnarska CONTROL AND EXPRESSION OF EMOTIONS IN PHYSICIANS ACTIVE IN THEIR WORK ENVIRONMENT. Kontrola i ekspresja emocji w środowisku pracy lekarza 11. Dorota Krzemionka-Brózda, Małgorzata Kuleta, Monika Wasilewska THE OBESE SELF. COGNITIVE REPRESENTATION OF THE SELF AND THE BODY AMONG THE WOMEN WITH OVERWEIGHT. Otyłe ja. Poznawcza reprezentacja własnej osoby i własnego ciała u osób z nadwagą. 12. Tomasz Kucmin, Dorota Żołnierczuk Kieliszek, Anna Pacian, Ewa Rudnicka - Drożak DEPRESSION IN COURSE OF SOMATIC DISEASES - PRELIMINARY REPORT Zaburzenia depresyjne w przebiegu chorób somatycznych doniesienie wstępne. 13. Teresa Bernadetta Kulik, Bożena Zboina, Anna Pacian, Ewa Rudnicka-Drożak. BIOPSYCHOSOCIAL FACTORS SHAPING QUALITY OF LIFE OF ELDERLY PEOPLE IN LONG TERM CARE. Czynniki biopsychospołeczne kształtujące poczucie jakość życia osób starszych w opiece długoterminowej 14. Małgorzata Kuleta, Dorota Krzemionka-Brózda, Monika Wasilewska THE INFLUENCE OF SOCIOCULTURAL AND PERSONALITY FACTORS ON BODY IMAGE HEALTHY IMPLICATIONS. Wpływ czynników społeczno - kulturowych i osobowościowych na obraz własnego ciała - implikacje zdrowotne

17 Sesja ustna XV Sobota sala C Studenci Przewodniczą: Prof. Andrzej Borzęcki, Dr n.med Paweł Kalinowski 1. Tomasz Bieżanek, Michał Mełges, Teresa Bachanek, Barbara Tymczyna. USE OF OBTURA SYSTEM IN ENDODONTIC TREATMENT. Wykorzystanie systemu obtura w endodoncji. 2. Marta Chmielewska, Paweł Węgorowski EXPECTATION OF PATIENTS ABOUT ESTHETIC OF THEIR TEETHAND THEIR DENTAL CONSCIOUSNESS. Oczekiwania pacjentów dotyczące estetyki uzębienia a ich świadomość stomatologiczna 3. Piotr Cisłak, Marcin Ciota, Robert Błaszczyk, Rafał Fornal, Klaudia Tokarska, Sylwia Gomółka PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA KOBIET PO MASTEKTOMII W ŚRODOWISKU. 4. Glazer Magdalena, Jaremek Magdalena, Miszczak Michał, Przybylski Piotr CORRELATION BETWEEN DIABETIC NEPHROPATHY AND TYPE OF DIABETES MELLITUS. Nefropatia cukrzycowa a typ cukrzycy 5. Jerzy Maciejewski, Hanna Trzcinska, Marcin Zmudziński, Beata Małecka RELATIONSHIP BETWEEN HOUSING CONDITIONS AND OCCURRENCE OF THE ALLERGIC DISEASES SYMPTOMS AT YOUTH OF SECONDARY-SCHOOL AGE Zależności między warunkami mieszkaniowymi a występowaniem objawów chorób o podłożu alergicznym u młodzieży wieku gimnazjalnego 6. Marcin Zmudzinski, Marek Muszytowski, Grażyna Szumczyk-Muszytowska, Piotr Moczynski, Hanna Trzcinska, Jerzy Maciejewski INFLUENCE OF HYPERTENSION ON INCREASE IN NT-PROBNP CONCENTRATION IN BLOOD IN HEMODIALYSED PATIENTS Wpływ nadciśnienia tętniczego na wzrost stężenia nt-probnp we krwi chorych hemodializowanych 7. Michał Mełges, Tomasz Bieżanek, Teresa Bachanek, Barbara Tymczyna PROPERTIES AND USE OF OZONE IN DENTISTRY - SELECTED ISSUES (LITERATURE REVIEW) zastosowanie ozonu w stomatologii wybrane zagadnienia (przegląd piśmiennictwa) 8. Justyna Zięba, Magdalena Majewska, Elżbieta Mazur-Stążka, Radosław Krawczykiewicz, Bożena Szepieniec, Mariusz Miązek FREQUENCY OF HYPERTENSION AND EFFECTIVENESS OF ANTIHYPERTENSIVE DRUG TREATMENT AMONG PATIENTS OF CARDIOLOGICAL CLINIC. Rozpowszechnienie i skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego wśród pacjentów gabinetu kardiologicznego 9. Diana Szymańska, Katarzyna Gil, Anna Klocek Kruk. EVALUATION OF RISK FACTORS AND COMPLICATIONS IN PATIENTS TREATED FOR GALLSTONES AT GASTROENTEROLOGICAL CLINIC IN LUBLIN. Ocena czynników ryzyka i powikłań u pacjentów leczonych z powodu komicy pęcherzyka żółciowego w Klinice Gastroenterologii w Lublinie. Sesja plakatowa I - piątek Przewodniczą: Prof. Andrzej Borzęcki, Dr Zofia Święs, Prof.Emilia Kolarzyk Higiena żywności i żywienia 1. Andrzej Knapik, Ryszard Plinta, Edward Saulicz, Rafał Gnat. EVALUATION OF SELECTED BODY MASS PARAMETERS IN LIGHT OF PHYSICAL ACTIVITY. Ocena wybranych parametrów masy ciała w świetle aktywności fizycznej 2. Jacek Anioła, Jan Gawęcki, Jolanta Czarnocińska, Grzegorz Galiński. THE ASSESSMENT OF BIOLOGICAL EFFICIENCY OF NEW HIGH-FIBER MIXES IN STUDIES ON RATS. Ocena efektywności biologicznej nowych mieszanych preparatów wysokobłonnikowych w badaniach na szczurach.

18 3. Joanna Bajerska-Jarzębowska, Jan Jeszka, Marian Remiszewski, Eugeniusz Korbas, Jacek Anioła. THE EFFECT OF GREEN TEA SUPPLEMENTATION ON BODY COMPOSITION IN JUDO AND WEIGHT LIFTING ATHLETES. Wpływ suplementacji ekstraktem z zielonej herbaty na skład ciała zawodników uprawiających judo i trójbój siłowy 4. Beata Pieróg, Iwona Wierzbicka-Damska, Eugenia Murawska-Ciałowicz, Marek Zatoń. NATRITIONAL MANNERS OF WOMEN SUFFERING FROM ANOREXIA DURING THE ILLNESS AND DURING THE THERAPY. Sposoby żywienia osób z anoreksją w trakcie choroby i podczas terapii. 5. Beata Pieróg, Eugenia Murawska-Ciałowicz, Iwona Wierzbicka-Damska, Marek Zatoń. SOME ASPECTS OF STUDENTS NUTRITIONAL BEHAVIOR PATTERNS. Niektóre aspekty zachowań żywieniowych młodzieży akademickiej. 6. Biegańska-Marecik Róża, Walkowiak-Tomczak Dorota, Czapski Janusz. CHANGES IN NITRATE AND NITRITE CONTENTS IN SPINACH (SPINACIA OLERACEA) AND KALE (BRASSICA OLERACEA VAR. ACEPHALA) STORED IN MODIFIED ATMOSPHERE. ZMIANY ZAWARTOŚCI AZOTANÓW I AZOTYNÓW W SZPINAKU (SPINACIA OLERACEA) I JARMUŻU (BRASICA OLERACEA VAR. ACEPHALA) PRZECHOWYWANYCH W ATMOSFERZE MODYFIKOWANEJ 7. Jolanta Czarnocińska, Jacek Anioła, Grzegorz Galiński, Hanna Paczkowska. ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE CHOICE OF FISH AND FRUITS OF SEA CONSUMED BY STUDENTS. Analiza czynników wpływających na wybór ryb i owoców morza spożywanych przez studentów 8. Jolanta Czarnocińska, Grzegorz Galiński, Jacek Anioła, Elżbieta Kobza. THE ANALYSIS OF STUDENTS DIETARY ATTITUDE TO FISH CONSUMPTION IN THE ASPECT OF ARTERIOSCLEROSIS PREVENTION. Analiza postaw żywieniowych studentów w zakresie spożycia ryb w aspekcie profilaktyki miażdżycy 9. M. Człapka-Matyasik, A. Kostrzewa-Tarnowska, J.Kaczmarek, J.Jeszka. RED BEETROOT JUICE DECREASES OXIDATIVE STRESS IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE - PILOT STUDY. Obniżenie poziomu stresu oksydacyjnego pod wpływem soku z buraka czerwonego u pacjentów cierpiących na niedokrwienną chorobę serca badania pilotażowe 10. Ewa Nowakowska-Zajdel, Teresa Kokot, Andrzej Kozowicz, Janusz Wierzgoń, Agnieszka Nowok, Małgorzata Muc-Wierzgoń, Ewa Ziółko, Krystyna Jastrzębska-Okoń. OBESITY AND CANCER. Otyłość a choroba nowotworowa 11. Ewa Flaczyk, Joanna Kobus, Danuta Górecka. INFLUENCE OF SEASONING ON THE MICROBIAL QUALITY AND CHEMICAL COMPOSITION OF FRESH MILK FROM SMALL FARMS IN WIELKOPOLSKA AREA. Wpływ pory roku na jakość mikrobiologiczną i skład chemiczny mleka przeznaczonego do skupu pochodzącego z małych gospodarstw rolnych z terenu wielkopolski 12. Ewa Flaczek, Joanna Kobus, Dominik Kmiecik, Krystyna Szymandera- Buszka. RELATIONSHIPE BETWEEN QUALITY OF FRESH MILK AND PRODUCTIVITY OF FARMS FROM WIELKOPOLSKA AREA. Kształtowanie się jakości zdrowotnej i składu chemicznego mleka przeznaczonego do skupu w zależności od wielkości produkcji mlecznej gospodarstw z terenu wielkopolski 13. Danuta Górecka, Józef Korczak, Jolanta Czarnocińska, Anna Górna. SORPTION OF BILE ACIDS BY DIETARY FIBER OF DIFFERENT KINDS OF BREAD. Wiązanie kwasów żółciowych przez błonnik pokarmowy wybranych rodzajów pieczywa 14. Danuta Górecka, Krystyna Szymandera-Buszka, Marzanna Hęś, Ewa Flaczyk. CONTENTS OF DIETARY FIBER AND ITS FRACTIONS IN SELECTED PLANT ORIGIN MATERIALS. Zawartość błonnika pokarmowego i jego frakcji w wybranych surowcach roślinnych. 15. Anna Gramza, Józef Korczak, Krystyna Szymandera-Buszka, Julita Reguła, Jacek Anioła. INFLUENCE OF LIGHT PRESENCE IN LINOLEIC ACID EMULSION WITH TEA EXTRACTS. Wpływ światła na stabilność emulsji kwasu linolowego z dodatkiem ekstraktów herbaty 16. Anna Gramza, Julita Reguła, Józef Korczak, Marzanna Hęś, Katarzyna Waszkowiak. TEA LEAVES EXTRACTS ANTIOXIDANT ACTIVITY IN DIFFERENT ph LIPID EMULSIONS. Aktywność przeciwutleniająca ekstraktów herbaty w układach zemulgowanych o zróżnicowanym ph 17. Marzanna Hęś, Józef Korczak, Anna Gramza, Anna Jędrusek-Golińska. THE INFLUENCE OF BHT ON QUANTITATIVE CHANGES IN AVAILABLE LYSINE AND METHIONINE IN MODEL SYSTEMS CONTAINING EMULSIFIED FATTY ACID ESTERS. Wpływ dodatku bht na zmiany ilościowe dostępnej lizyny i metioniny w układach modelowych zawierających zemulgowane estry kwasów tłuszczowych 18. Iwona Paradowska-Stankiewicz, Andrzej Grzybowski. ASSESSMENT OF HEALTH HAZARDS RELATED TO INCORRECT NUTRITION. Ocena zagrożeń zdrowotnych wynikających z wadliwego żywienia 19. A. Kostrzewa-Tarnowska, M. Człapka-Matyasik, J. Walkowiak, J. Jeszka. THE EFFECT OF CONTROLLED LEGUMES CONSUMPTION ON BREAST CANCER RISK OF POSTMENOPAUSAL

19 WOMEN PILOT STUDY. Wpływ spożycia roślin strączkowych na ryzyko raka piersi u kobiet po menopauzie badania pilotażowe 20. Andrzej Kot, Stanisław Zaręba. EVALUATION OF CONTAMINATION OF MEAT AND MEAT PRODUCTS WITH CADMIUM AND LEAD. Ocena skażenia mięsa i przetworów mięsnych kadmem i ołowiem 21. Andrzej Kot, Stanisław Zaręba. EVALUATION OF CONTAMINATION OF POULTRY AND POULTRY PRODUCTS WITH CADIUM AND LEAD. Ocena skażenia drobiu i przetworów drobiowych kadmem i ołowiem 22. Małgorzata Kowal, Jan Sobiecki, Agnieszka Woronkowicz, R. Żarów. THE EFFECT OF WORK AND PHYSICAL ACTIVITY ON FAT PARAMETERS AND THE DISTRIBUTION OF FAT TISSUE. Wpływ wykonywanej pracy i aktywności fizycznej na parametry otłuszczenia i dystrybucji tkanki tłuszczowej 23. Maria Kurowska, Jerzy S. Tarach, Tomasz Gieroba, Emilia Pabis. ANALYSIS OF THE KNOWLEDGE SOURCES CONCERNING THE PRINCIPLES OF HEALTHY NOURISHMENT, SOME SELECTED FEEDING HABITS AND PHYSICAL ACTIVITY OF RURAL RESIDENTS. Analiza źródeł wiedzy o zasadach zdrowego żywienia oraz wybranych zwyczajów żywieniowych i aktywności fizycznej u mieszkańców wsi 24. Anna Lebiedzińska, Radosław Żbikowski, Konstanty I. Eller, Victor A. Tutleyan, Piotr Szefer. ASSESSMENT OF CONCENTRATION OF BIOGENIC AMINES IN SALMONS AND APPLICATION OF FACTOR ANALYSIS TO STUDY INTERELEMENTAL RELATIONSHIPS. Aplikacja analizy faktorowej w badaniach oceny zróżnicowania zawartości amin biogennych w łososiach 25. Anna Lebiedzińska, Marcin Marszałł. FRUIT JUICES AND FRUIT DRINKS THE SOURCE OF VITAMINS B - HPLC DETERMINATION OF WATER SOLUBLE VITAMINS IN FOOD. Soki owocowe źródłem witamin rozpuszczalnych w wodzie oznaczanie witamin grupy b w sokach i napojach owocowych przy użyciu metody hplc 26. Anna Lebiedzińska. SELECTED FOODSTUFFS AS A SOURCE OF VITAMINS B 12 AND B 6. Wybrane produkty spożywcze źródłem witamin b 12 i b Lisowska A., Drzymała S., Przysławski J., Schlegel-Zawadzka M.,Walkowiak J. IRON STATUS OF LONG-TERM LACTO-OVO-VEGETARIANS AND VEGANS 28. Beata Malara, Kalina Góra-Kupilas, Jadwiga Jośko, Piotr Malara. COMPARISON OF DIETARY HABITS IN STUDENTS OF DIFFERENT UNIVERSITIES. Porównanie nawyków żywieniowych studentówybranych uczelni śląskich 29. Adam Malicki, Szymon Brużewicz. SHELF-LIFE OF VACUUM-PACKED MINCED MEAT STORED UNDER REFRIGERATION. Trwałość pakowanego próżniowo mięsa mielonego przechowywanego w warunkach chłodniczych 30. Adam Malicki, Szymon Brużewicz, Danuta Figurska-Ciura, Marzena Styczyńska. CONTENTS OF CERTAIN HEAVY METALS AND MICROBIOLOGICAL CONTAMINATIONS IN FOOD ADDITIVES AND FLAVORINGS. Zawartość wybranych metali ciężkich oraz zanieczyszczeń mikrobiologicznych w dodatkach funkcjonalnych i przyprawach 31. Agnieszka Marzec, Zbigniew Marzec, Stanislaw Zareba, Anna Presz. CALCIUM AND PHOSPHORUS CONTENT IN FOOD PRODUCTS DESIGNED FOR INFANT AND CHILD NUTRITION. Zawartość wapnia i fosforu w produktach spożywczych przeznaczonych do żywienia niemowląt i dzieci 32. Wiesław Ziółkowski, Rafał Nazarewicz. METABOLIC CHANGES INDUCED BY SHORT TERM LOW CARBOHYDRATE-HIGH FAT DIET WITH CALORIC RESTRICTION. Zmiany metaboliczne spowodowane krótkotrwałą dietą niskowęglowodanową, wysokotłuszczową z restrykcją kaloryczną 33. Rafał Nazarewicz. INFLUENCE OF VEGETARIAN DIET ON THYROID HORMONES LEVELS AND OXIDATIVE STRESS. Wpływ diety wegetariańskiej na poziomy hormonów tarczycy i stres oksydacyjny 34. Julita Reguła, Monika Kowalewska, Anna Gramza, Jacek Anioła, Małgorzata Zielke. CONTENT DETERMINATION OF THE SWEETENERS CONTENT IN CHOSEN FOOD PRODUCTS PREFERRED BY OBESITY PERSONS, DIABETICS AND YOUNG HEALTHY PEOPLE AND THE ASSESSMENT OF ITS INTAKE. Oznaczenie zawartości wybranych substancji intensywnie słodzących w produktach spożywczych preferowanych przez osoby otyłe, chore na cukrzycę i młodzież oraz oszacowanie wielkości ich spożycia 35. Julita Reguła, Jan Jeszka, Beata Kosidowska, Anna Gramza, Jacek Anioła, Marek Siwulski. SORPTION OF IRON, COPPER AND ZINC AS WELL AS CHEMICAL COMPOSITION OF DRIED SHIITAKE (LENTINULLA EDODES) AND OYSTER (PLEUROTUS OSTREATUS) MUSHROOMS. Zdolność wiązania żelaza, miedzi i cynku oraz skład chemiczny suszu grzybów shiitake (lentinulla edodes) i boczniaka (pleurotus ostreatus) 36. Sadowski Tadeusz, Anna Głogowska-Gruszka, Józef Lipa, Edyta Grygierczyk, Teresa Kokot, Zenon Czuba, Wojciech Król. ESTIMATION OF HEALTH RISKS RESULTED FROM PRESENCE OF NITRATES

20 AND NITRITES IN FOOD. Ocena zagrożeń zdrowotnych wynikających z obecności azotanów i azotynów w artykułach spożywczych. 37. Jolanta Ustymowicz- Farbiszewska, Barbara Smorczewska-Czupryńska, Mariola Kozłowska, Jan Karczewski, Bożena Kozłowska. ANALYSIS OF THE CONTENT OF CHOSEN MICROELEMENTS (FE, ZN) IN THE DIETS OF GYMNASIUM STUDENTS FROM THE VICINITY OF BIAŁYSTOK. Analiza zawartości wybranych mikroelementów (Fe, Zn) w dietach młodzieży gimnazjalnej z okolic Białegostoku 38. Barbara Smorczewska-Czupryńska, Jolanta Ustymowicz- Farbiszewska, Mariola Kozłowska, Jan Karczewski, Bożena Kozłowska. ANALYSIS OF VITAMIN B CONTENT IN DAILY FOOD RATIONS OF GYMNASIUM ADOLESCENTS FROM THE VICINITY OF BIAŁYSTOK. Analiza zawartości witamin z grupy B w dziennych racjach pokarmowych młodzieży gimnazjalnej z okolic Białegostoku. 39. Lucyna Ostrowska, Ewa Stefańska, Danuta Czapska, Jan Karczewski, Joanna Szwarc. ASSESSMENT OF EATING HABITS IN SUBJECTS WITH OVERWEIGHT AND OBESITY. Ocena nawyków żywieniowych osób z nadwagą i otyłością 40. Krystyna Szymandera Buszka, Danuta Górecka, Marzanna Hęś, Katarzyna Waszkowiak. STABILITY OF THIAMINE DURING OF BARLEY GROATS COOKING. Stabilność tiaminy podczas ogrzewania kaszy jęczmiennej 41. Krystyna Szymandera Buszka, Anna Gramza. ESTIMATION OF FISH CONSUMPTION AS IODINE SOURCE. Charakterystyka spożycia ryb jako źródła jodu 42. Walkowiak J., Człapka-Matyasik M., Wądołowska L., Lisowska A., Przysławski J. SHORT-TERM VEGETARIAN DIET INFLUENCES IRON STATUS IN HEALTHY SUBJECTS. 43. Mariola Dec-Szlichtyng, Barbara Borowicz, Krystyna Lupa Częstość występowania otyłości w wybranej populacji wiejskiej. OBESITY INCIDENCE AMONG THE SELECTED RURAL POPULATION. Fizyczne, chemiczne i biologiczne czynniki środowiskowe wpływające na zdrowie człowieka 1. Jadwiga Błoniarz, Stanisław Zaręba, Ryszard Kocjan, Agnieszka Zaręba: LEAD AND CADMIUM CONTENTS OF HERBAL AND HERBAL-FRUIT TEAS AS AN INDICATION OF ENVIRONMENTAL POLLUTION. Zawartość ołowiu i kadmu w herbatkach ziołowych i ziołowo-owocowych jako wskaźnik zanieczyszczenia środowiska 2. Andrzej Buczyński, Andrzej Cader, Krzysztof Pacholski, Maria Dziedziczak-Buczyńska, Anna Jerominko: THE EFFECT OF ELECTROMAGNETIC FIELD OCCURRING IN VEHICLES ON REACTIVE OXYGEN SPECIES (ROS) GENERATION IN BLOOD PLATELETS. Wpływ pola elektromagnetycznego występującego w pojazdach na wytwarzanie reaktywnych form tlenu w krwinkach płytkowych. 3. Alina Chudnicka, Jarosław Król, Maria Kozioł-Montewka, Agnieszka Bogut: PROPIONIBACTERIUM A PATOGEN, AN OPPORTUNISTIC MICROORGANISM. Propionibacterium patogen, oportunista 4. Paweł Cyplik, Katarzyna Czaczyk, Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Małgorzata Gumienna, Włodzimierz Grajek: THE CONTENT OF INORGANIC ANIONS AND AMMONIUM ION IN WELL WATER OF WIELKOPOLSKA (POLAND). Zawartość anionów nieorganicznych oraz jonu amonowego w studniach wielkopolski. 5. Kalina Góra-Kupilas, Beata Malara, Jadwiga Jośko: THE ROLE OF ENVIRONMENTAL FACTORS IN DRY EYE SYNDROME DEVELOPMENT IN STUDENTS. Udział czynników środowiskowych w powstawaniu zespołu suchego oka u studentów 6. Katarzyna Górnik, Wanda Kuźna-Grygiel, Ewa Szczepanowska: EVALUATION OF ANTIPROTOZOONIC ACTIVITY OF CHLORINE APPLIED TO PURIFICATION OF WATER IN SWIMMING-POOLS OF SZCZECIN CITY. Ocena przeciwpierwotniaczego działania chloru stosowanego do oczyszczania wody pływalni Szczecina. 7. Zofia Ignasiak, Krystyna Rożek, Teresa Sławińska, Grzegorz Żurek: BIOLOGICAL STATUS OF CHILDREN FROM COPPER MINE DISTRICT. Kondycja biologiczna dzieci z terenów zagłębia miedziowego 8. Marcin Jadczak, Michał Winiarski, Ireneusz Kantor, Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz: EVALUATION OF HYPERBARIC OXYGEN THERAPY ON HERING FUNCTION IN PATIENTS WITH SUDDEN SENSORINEURAL HEARING LOSS. Wpływ terapii tlenem hiperbarycznym na funkcjonowanie narządu słuchu u pacjentów z nagłym czuciowo-nerwowym upośledzeniem słuchu. 9. Marcin Jadczak, Karolina Dżaman, Piotr Rapiejko, Andrzej Emeryk, Dariusz Jurkiewicz, Beata Zielnik- Jurkiewicz: INFLUENCE OF EXPOSURE ON ANESTHETIC GASES ON SMELL AND TASTE SENSES OF SURGICAL THEATRE WORKERS. Wpływ ekspozycji na gazy medyczne u pracowników szpitalnego blokuo operacyjnego na odbiór bodźców smakowych i węchowych.

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING. KWARTALNIK / QUARTERLY Nr 1 (55) 3/2015

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING. KWARTALNIK / QUARTERLY Nr 1 (55) 3/2015 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznan University of Medical Sciences Wydział Nauk o Zdrowiu Faculty of Health Sciences PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING KWARTALNIK / QUARTERLY

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE KORELATY I RÓŻNICE MIĘDZY ŚRODOWISKAMI SPOŁECZNYMI

ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE KORELATY I RÓŻNICE MIĘDZY ŚRODOWISKAMI SPOŁECZNYMI ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2013, 59, 1, 103 113 EWA SYGIT KOWALKOWSKA ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. DYSERTACJE REPRODUKTYWNE ZDROWIE KOBIET Z DZIEĆMI PONIŻEJ PIERWSZEGO ROKU ŻYCIA. Człowiek i Zdrowie, nr 2 (VI), 2012

CZĘŚĆ I. DYSERTACJE REPRODUKTYWNE ZDROWIE KOBIET Z DZIEĆMI PONIŻEJ PIERWSZEGO ROKU ŻYCIA. Człowiek i Zdrowie, nr 2 (VI), 2012 Reproduktywne zdrowie kobiet... CZĘŚĆ I. DYSERTACJE REPRODUKTYWNE ZDROWIE KOBIET Z DZIEĆMI PONIŻEJ PIERWSZEGO ROKU ŻYCIA Człowiek i Zdrowie, nr 2 (VI), 2012 Eugenij Tishchenko 2, Siarhei Panko 1, Darja

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 18

Studia Medyczne Tom 18 Studia Medyczne Tom 18 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 18 QUARTERLY April June Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana w Index

Bardziej szczegółowo

PULS UCZELNI. Higher School s Pulse. Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3. Studia magisterskie - START 1 października 2014

PULS UCZELNI. Higher School s Pulse. Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3. Studia magisterskie - START 1 października 2014 Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu PULS UCZELNI Public Higher Medical Professional School in Opole ISSN 2080-2021 Higher School s Pulse Studia

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PAM SPSK 1 w Szczecinie XLII Zjazd Psychiatrów Polskich Miejsce psychiatrii

Bardziej szczegółowo

Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina

Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina 1 Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...4 I. WSTĘP...7 1.1 AKTYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 16

Studia Medyczne Tom 16 Studia Medyczne Tom 16 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 16 Q U A R T E R L Y October December Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 13

Studia Medyczne Tom 13 Studia Medyczne Tom 13 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 13 Q U A R T E R L Y j a n u a ry m a r c h Publikacja indeksowana w Index Copernicus 2008: ICV=3,80 Studia Medyczne Pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 11

Studia Medyczne Tom 11 Studia Medyczne Tom 11 MEDICAL STUDIES Edited by Stanis³aw G³uszek Vol. 11 Q U A R T E R LY july september Publikacja indeksowana w Index Copernicus 2008: ICV=3,80 Studia Medyczne Pod redakcj¹ Stanis³awa

Bardziej szczegółowo

Evaluation of diets of young people aged 13-15 from rural areas in K arpatian province in terms of diet-related disease risk in adulthood

Evaluation of diets of young people aged 13-15 from rural areas in K arpatian province in terms of diet-related disease risk in adulthood ORIGINAL ARTICLES / Prace oryginalne Gastroenterologia Polska 2011, 18 (4): 141-146 ISSN 1232-9886 Copyright 2011 Cornetis, www.cornetis.pl Evaluation of diets of young people aged 13-15 from rural areas

Bardziej szczegółowo

NR 1 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20

NR 1 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII TOM 20 NR 1 2012 ISSN-1230-8323 QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY INDEXED IN: EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus WROC³AW 2012 FIZJOTERAPIA Kwartalnik

Bardziej szczegółowo

MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES

MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES (dawniej ANNALES ACADEMIAE MEDICAE BYDGOSTIENSIS) TOM XXI/4 październik grudzień

Bardziej szczegółowo

ISSN 1505-7054. 2014 Vol. 17 No. 3 www.medycynasrodowiskowa.pl

ISSN 1505-7054. 2014 Vol. 17 No. 3 www.medycynasrodowiskowa.pl ISSN 1505-7054 2014 Vol. 17 No. 3 www.medycynasrodowiskowa.pl W numerze: 3 WWA ryzyko zdrowotne 3 Berylowce w migdałkach 3 Pył w migdałkach dzieci 3 Bierne palenie metale w migdałkach 3 Metale ciężkie

Bardziej szczegółowo

NR 3 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20

NR 3 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII TOM 20 NR 3 2012 ISSN-1230-8323 QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY INDEXED IN: EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus WROC³AW 2012 FIZJOTERAPIA Kwartalnik

Bardziej szczegółowo

Program III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca

Program III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE. Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca III BAŁTYCKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca Program Biuro Organizacyjne III Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

dr Piotr Łysoń Lidia Motrenko-Makuch ISSN 2084-0470

dr Piotr Łysoń Lidia Motrenko-Makuch ISSN 2084-0470 Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia CSO, Social Surveys and Living Conditions Department kierujący supervisor dr Piotr Łysoń zespół

Bardziej szczegółowo

Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine

Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine Czasopismo Journal Instytutu Medycyny Pracy of Institute of Occupational Medicine i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu and Environmental Health in Sosnowiec

Bardziej szczegółowo

Spis treści/contents. 11 Neuroscience of my own subjective perspective Jan Jakub Trąbka. 13 Editorial note Irena Roterman-Konieczna

Spis treści/contents. 11 Neuroscience of my own subjective perspective Jan Jakub Trąbka. 13 Editorial note Irena Roterman-Konieczna Spis treści/contents 11 Neuroscience of my own subjective perspective Jan Jakub Trąbka 13 Editorial note Irena Roterman-Konieczna 15 Modelowanie cybernetyczne systemu nerwowego od struktur neuropodobnych,

Bardziej szczegółowo

Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych po przebytym zawale serca do osób bez klinicznych objawów tej choroby

Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych po przebytym zawale serca do osób bez klinicznych objawów tej choroby Stanisławska Hygeia Public J Health i wsp. Porównanie 2014, 49(1): występowania 127-133 czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych... 127 Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej

Bardziej szczegółowo

Nowe programy prewencji nadciśnienia tętniczego Oddziału Gdańskiego PTNT. Część I: Program Sopocki

Nowe programy prewencji nadciśnienia tętniczego Oddziału Gdańskiego PTNT. Część I: Program Sopocki Tomasz Zdrojewski, Alicja Kowalisko 5, Barbara Krupa-Wojciechowska, Bogdan Wyrzykowski, Wiktor Januszko 1, Michał Kąkol, Piotr Bandosz, Małgorzata Wasilewska 3, Arkadiusz Szalewski 4, Alicja Gasińska 1,

Bardziej szczegółowo

ISSN 2391-5501 ZESZYTY NAUKOWE (WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARSZAWIE) TOM 1 (1) 2014. Warszawa 2014 październik grudzień

ISSN 2391-5501 ZESZYTY NAUKOWE (WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARSZAWIE) TOM 1 (1) 2014. Warszawa 2014 październik grudzień ISSN 2391-5501 ZESZYTY NAUKOWE (WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARSZAWIE) TOM 1 (1) 2014 Warszawa 2014 październik grudzień Kwartalnik / Quarterly nr 1 (1) 2014 AUTORZY: 1. M. Aniołkowska - absolwentka

Bardziej szczegółowo

Folia Medica Lodziensia

Folia Medica Lodziensia Folia Medica Lodziensia tom 41 numer 1 2014 Spis treści Agnieszka Jeleń, Anna Koziróg, Aleksandra Sałagacka, Monika Talarowska, Piotr Gałecki, Ewa Balcerczak... 5 Czy cichy polimorfizm pojedynczego nukleotydu

Bardziej szczegółowo

Telemedycyna i ezdrowie 2014

Telemedycyna i ezdrowie 2014 Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-zdrowia www.telemedycyna.org 1998-2014 Konferencja międzynarodowa Telemedycyna i ezdrowie 2014 STRESZCZENIA Pod redakcją Wojciecha Glinkowskiego www.e-zdrowie.pl 24

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA Pod redakcją Bogdana Wojtyniaka Pawła Goryńskiego i Bożeny Moskalewicz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny Warszawa 212

Bardziej szczegółowo

Dostępność do badań profilaktycznych rozwiązania w UE

Dostępność do badań profilaktycznych rozwiązania w UE : 75 79 Copyright by Wydawnictwo Continuo prace poglądowe Reviews Dostępność do badań profilaktycznych rozwiązania w UE Accessibility to preventive screening solutions of EU pl issn 1734-3402 Donata Kurpas1,

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 10, 43, 2010 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 10, 43, 2010 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO Ultrasonografia jest pismem

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 14

Studia Medyczne Tom 14 Studia Medyczne Tom 14 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 14 QUARTERLY april june Publikacja indeksowana w Index Copernicus 2008: ICV=3,80 Studia Medyczne Pod redakcją Stanisława Głuszka

Bardziej szczegółowo

Obniżamy cholesterol ze smakiem 2013 SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII. dr inż. D. Gajewska

Obniżamy cholesterol ze smakiem 2013 SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII. dr inż. D. Gajewska SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII dr inż. D. Gajewska Choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD) są główną przyczyną przedwczesnej śmiertelności i życia z niepełnosprawnością (DALYs) w Europie. W większości

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ

WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ ACCIDENTS AT WORK AND WORK-RELATED HEALTH PROBLEMS Statistical Information and Elaborations

Bardziej szczegółowo