Mariusz Porczek. Interests. Summary

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mariusz Porczek. Interests. Summary"

Transkrypt

1 Mariusz Porczek GIS Analyst Interests Geography, astronomy, travels, history, sport, statistics, Summary Do#wiadczenie zdobyte w bran#ach: dziennikarstwo, ochrona #rodowiska, sprzeda# bezpo#rednia, sprzeda# wysy#kowa, organizacja imprez, organizacje non-profit, administracja publiczna, Rozwini#te zdolno#ci analityczne Zainteresowania analizami przestrzennymi Rozwini#te zainteresowania GIS i SIP Umiej#tno#ci kartograficzne Tworzenie map tematycznych Zainteresowania ochron# #rodowiska Organizowanie imprez Wspó#praca z klientami, partnerami, instytucjami Zarz#dzanie lud#mi Komunikatywno## Nastawienie na efekt i rozwój Kreatywno## Rozwi#zywanie problemów Redagowanie informacji Poprawna polszczyzna Znajomo## ustaw i przepisów prawa polskiego Skills & Expertise GIS systems MapInfo Professional ArcGIS Surfer 8 DEM Quantum GIS NMT Editing Spatial Databases Spatial Analysis Proofreading Google Maps Corel Draw Corel Photopaint Vertical Mapper AutoCAD SQL Blogging Creative Writing Newsletters Journalism Copywriting Microsoft Office Copy Editing Page1

2 Microsoft Excel Microsoft Word Statistics Social Media Research Customer Service PowerPoint Event Planning Public Speaking Office Management Public Relations Outlook HTML CSS Open Office English Russian Polish Adobe Acrobat Network Analyzer Projects Spatial Differentiation of Information Society Vulnerability to Defined Environmental Hazards in Poland ( ), member of the project: NCN September 2014 to Present Members:Mariusz Porczek Wykonawca analiz przestrzennych z dziedziny geografii fizycznej. The Disaster Risk Reduction Conference in Warsaw, Poland June 2014 to Present Members:Mariusz Porczek Tworzenie i utrzymanie strony internetowej, organizacja konferencji Courses Bachelor of Geography, Geography and Regional Studies Uniwersytet Warszawski Russian Language course (B2/TRKI III) Studia Podyplomowe, Geodesy and Cartography Politechnika Warszawska Creating and Integrating Data for Natural Resource Applications for ArcGIS (ESRI Training) Page2

3 Publications Wska#nik potencja#u powodziowego i wzgl#dna ekspozycja na niebezpiecze#stwo powodziowe gmin w Polsce - Flood potential index and relative exposition to flood danger in Poland Prace i Studia Geograficzne 2015 Authors: Artur Magnuszewski, Mariusz Porczek Zró#nicowanie przestrzenne wra#liwo#ci spo#ecznej na zagro#enia powodziowe w Polsce - Spatial differentiation of social vulnerability to flood hazards in Poland Prace i Studia Geograficzne 2015 Authors: Piotr Werner, Artur Magnuszewski, Dorota Ruci#ska, Mariusz Porczek Meteoportale jako czynniki kszta#tuj#ce #wiadomo## spo#eczn# na temat zagro#e# naturalnych na przyk#adzie zjawisk pogodowych Prace i Studia Geograficzne, t. 55 January 2015 WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ PRZY WYTACZANIU GRANIC OBSZARU METROPOLITARNEGO WARSZAWY Wydzia# Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej June 2014 Wp#yw czynników geograficznych na podzia# administracyjny Polski Wydzia# Geografii I Studiów Regionalnych March 2012 Zmiany zasi#gu lasu na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w XIX i XX wieku Wydzia# Geografii I Studiów Regionalnych July 2009 Miasta bez rzek Wydzia# Geografii I Studiów Regionalnych November 2010 Roz#ogi - ostatni bastion natury Gazeta Grodziska 2010 Ksi##enice - budz#ce si# miasto Gazeta WPR March 2010 Kranówka nie smakuje pruszkowianom Gazeta WPR July 2010 Mia#em Sen Grodzio.pl February 2013 Education University of Warsaw Page3

4 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Spatial Information Systems, Grade: Geography Politechnika Warszawska Studia Podyplomowe, Geodesy and Cartography, Grade: Geographic Information Systems Uniwersytet Warszawski Master of Geography, Geography and Regional Studies, Grade: Regional Geography Uniwersytet Warszawski Bachelor of Geography, Geography and Regional Studies, Grade: Geography Experience IT Specialist at Uniwersytet Warszawski September Present (1 year 10 months) Informatyk w Pracowni Systemów Informacji Przestrzennej Wydzia#u Geografii i Studiów Regionalnych UW. Zakres obowi#zków: utrzymanie oprogramowania, odpowiedzialno## za stan komputerów, zlecone prace edytorskie, graficzne, analizy przestrzenne, prowadzenie zaj##. Technical Editor at GTV Twoja Okolica April January 2014 (10 months) redakcja techniczna, reporta#e, wywiady, realizacja materia#ów prasowych Office Manager at Reda January September 2013 (1 year 9 months) aktualizacja dokumentacji, prace biurowe Chief at Wielka Orkiestra #wi#tecznej Pomocy, Sztab Grodzisk October January 2013 (6 years 4 months) Organizacja imprez (koncertów, spektakli, pikników rodzinnych, zbiórek), zarz#dzanie lud#mi, kontakt z instytucjami publicznymi oraz firmami, pozyskiwanie sponsorów, rozliczenia finansowe. Object Hunter at Grech Group January June 2012 (6 months) Wyszukiwanie obiektów turystycznych, aktualizacja bazy danych Archivist at Solid Security September November 2011 (3 months) przyjmowanie, segregowanie, przetwarzanie, archiwizowanie dokumentów firmy, kontakt z klientami Journalist at Gazeta WPR February February 2011 (1 year 1 month) Page4

5 artyku#y prasowe, reporta#e, wywiady, kontakt z osobami publicznymi, firmami i instytucjami publicznymi Journalist at Gazeta Grodziska June January 2010 (8 months) artyku#y prasowe, reporta#e, wywiady, kontakt z osobami publicznymi, firmami i instytucjami publicznymi Maps Seller at Traveller's Shop March September 2009 (1 year 7 months) sprzeda# bezpo#rednia map, przewodników, sprzeda# wysy#kowa map, przewodników, sprz#tu i odzie#y turystycznej, obs#uga sklepu internetowego, aktualizacja bazy danych, zamówienia, kontakt z klientami detalicznymi i hurtowymi, wspó#praca z dostawcami i firmami kurierskimi Medical Orderly at Szpital Zachodni July October 2007 (4 months) Environmental Protection at Urz#d Miasta i Gminy Grodzisk Maz. May August 2007 (4 months) kontrola umów na odbiór odpadów, kontakt z petentami, sporz#dzanie wykazu kontroli Medical Orderly at Szpital Zachodni June September 2006 (4 months) Improver at PKP Warszawska Kolej Dojazdowa May May 2004 (1 month) Languages English Russian Spanish Polish (Limited working proficiency) (Limited working proficiency) (Elementary proficiency) (Native or bilingual proficiency) Page5

6 Mariusz Porczek GIS Analyst Contact Mariusz on LinkedIn Page6

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR DZIAŁU ZAKUPÓW Nr ref. BM/06/2015/02 / Kraków

ADMINISTRATOR DZIAŁU ZAKUPÓW Nr ref. BM/06/2015/02 / Kraków Twoje zadania ADMINISTRATOR DZIAŁU ZAKUPÓW Nr ref. BM/06/2015/02 / Kraków Zapewnienie wsparcia administracyjnego dla zespołu kupieckiego Wprowadzanie danych dotyczących produktów, cen oraz promocji do

Bardziej szczegółowo

Kod NAZWA SZKOLENIA DNI/GODZ. CENA NETTO ECDL

Kod NAZWA SZKOLENIA DNI/GODZ. CENA NETTO ECDL Kod NAZWA SZKOLENIA DNI/GODZ. CENA NETTO ECDL Wykaz szkoleń ECDL Podstawy technik informatycznych 3 / 15 Cena do Użytkowanie komputerów 2 / 20 Cena do Przetwarzanie tekstów 5 / 25 Cena do ECDL/E1 Arkusze

Bardziej szczegółowo

Wojciech Rafał Wiewiórowski

Wojciech Rafał Wiewiórowski Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) Nationality Wojciech Rafał Wiewiórowski Polish Date of birth 13 June 1971 Gender Male Work experience Dates 1995-2000 Occupation or position

Bardziej szczegółowo

Successful interview. Jak odnieść sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim i angielskim

Successful interview. Jak odnieść sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim i angielskim IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 Microsoft Office Word Podstawowy USI 11/12 Microsoft Office Word Średniozaawansowany USI 12 Microsoft

Bardziej szczegółowo

Analytics Forum 2013. 13 lutego 2013, Le Regina Hotel, Warsaw, Poland

Analytics Forum 2013. 13 lutego 2013, Le Regina Hotel, Warsaw, Poland 13 lutego 2013, Le Regina Hotel, Warsaw, Poland Gold Partner Silver Partners Co-Partner Partner Media Partners Agenda 09:00 09:30 Rejestracja / Przerwa kawowa 09:30 10:00 Big Data bez tajemnic: definicja,

Bardziej szczegółowo

TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień 2012

TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień 2012 Comp S.A. Centrum Edukacyjne ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa tel. 022 465 04 00 fax 022 520 26 53 e-mail: edukacja@comp.com.pl TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień Nr kursu Microsoft Windows

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH

ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH Szanowni Pañstwo, Kole anki i Koledzy, XXIV Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej odbywa siê pod patronatem honorowym Panów Andrzeja Halickiego,

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 Microsoft Office Word Podstawowy USI 11/12 NOWOŚĆ! USI 12 Microsoft Office Word Średniozaawansowany

Bardziej szczegółowo

The ICCO Central & Eastern European Summit

The ICCO Central & Eastern European Summit Lou Capozzi President International Communications Consultancy Organisation ORGANIZATORZY: Mamy do czynienia z bardzo ekscytujàcym okresem wzrostu PR i rozwoju tej bran y w regionie. Kongres b dzie doskona

Bardziej szczegółowo

Spis treści Contents

Spis treści Contents Spis treści Contents Od Redakcji Letter from the Editor (Barbara Sosińska-Kalata)... 7 ROZPRAWY. BADANIA. M ATERIAŁY THESES. R ESEARCH. MATERIALS Barbara Sosińska-Kalata Obszary badań współczesnej informatologii

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Corporate services HR Companies Executive Search... HR Companies Selection & Recruitment... HR Companies Temporary Work Agencies... 11 Auditing and Accounting Companies... 1 Tax Advisory Companies... 1

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 A n n o u n c e m e n t n o 2 June 14-18, 2011 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Annex 32 - Deliverable 7.7 Final Dissemination Report

Annex 32 - Deliverable 7.7 Final Dissemination Report Page 1 of 18 Project Title: European Virtual Environment for Work-based Learning; E-VIEW Project Number: 510483-LLP-1-2010-1-UK- ERASMUS-EVC Grant Agreement: 2010-3493 / 001-001 Sub-programme or KA: ERASMUS,

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że w dniu 4 kwietnia 2006 r. Rada Nadzorcza Banku powołała na nową kadencję Zarząd Banku w następującym składzie:

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że w dniu 4 kwietnia 2006 r. Rada Nadzorcza Banku powołała na nową kadencję Zarząd Banku w następującym składzie: 04-04-2006 Temat: Nowa kadencja Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. Raport bieżący nr 29/2006 Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że w dniu 4 kwietnia 2006 r. Rada Nadzorcza Banku powołała na nową kadencję

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej - ELKA X Targi Pracy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Telemedycyna i ezdrowie 2014

Telemedycyna i ezdrowie 2014 Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-zdrowia www.telemedycyna.org 1998-2014 Konferencja międzynarodowa Telemedycyna i ezdrowie 2014 STRESZCZENIA Pod redakcją Wojciecha Glinkowskiego www.e-zdrowie.pl 24

Bardziej szczegółowo

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt PLATINUM PARTNERS CO-PARTNER GOLD PARTNERS SILVER PARTNER MEDIA PARTNERS Serdecznie witamy

Bardziej szczegółowo

Raport. Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2011

Raport. Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2011 Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 211 Poland Meetings & Events Industry Report 211 www.poland-convention.pl Krzysztof Celuch Ewa Dziedzic Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 211 Poland

Bardziej szczegółowo

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk.

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA BULLETIN OF THE FACULTY OF MANAGEMENT REDAKCJA EDITORIAL BOARD Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS Joanna Duda Izabella Stach T UMACZENIE NA JÊZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae MAREK KRÓTKIEWICZ. mkrotki@gmail.com mkrotki@math.uni.opole.pl. Artificial intelligence Software Engineering Company supervision

Curriculum Vitae MAREK KRÓTKIEWICZ. mkrotki@gmail.com mkrotki@math.uni.opole.pl. Artificial intelligence Software Engineering Company supervision MAREK KRÓTKIEWICZ PERSONAL INFORMATION Home address Dobra 3, 45-826 Opole, Poland, Telephone number +48 77 474 43 42 Mobile +48 795 041 200 Office address Opole University pl. Kopernika 11a 45-040 Opole,

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA SYSTEMU GEOINFORMACYJNEGO Z Ó SUROWCÓW SKALNYCH ZA O ENIA

STRUKTURA SYSTEMU GEOINFORMACYJNEGO Z Ó SUROWCÓW SKALNYCH ZA O ENIA Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 132 Politechniki Wroc awskiej Nr 132 Studia i Materia y Nr 39 2011 Jan BLACHOWSKI, Justyna GÓRNIAK-ZIMROZ, Leszek JURDZIAK, Witold KAWALEC, Katarzyna PACTWA*, Joanna

Bardziej szczegółowo