Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL"

Transkrypt

1 Str. 1 Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Cel ćwiczenia: Poznanie podstaw dotyczących korzystania z baz danych SQL. Przygotowanie interfejsu dostępu do bazy w postaci strony www. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien umieć: - poruszać się po systemie Windows 2000, - zarządzać kontami użytkowników i grup, - zarządzać zabezpieczeniami folderów i plików, - konfigurować sieć i protokół TCP/IP w Windows 2000, - publikować witrynę sieci Web w IIS. Po wykonaniu ćwiczenia uczeń będzie umiał: - zarządzać MS SQL Server, - utworzyć bazę danych, - ustawić zabezpieczenia logowania i zdefiniować użytkowników bazy danych, - utworzyć tabelę, - utworzyć stronę www formularz wstawiający dane do bazy, - utworzyć stronę www wyświetlającą zawartość bazy danych, - pozna podstawy języka SQL. Uwagi o realizacji ćwiczenia: Ćwiczenie podzielone jest na rozdziały. Rozdział zbudowany jest z opisu teoretycznego, omawiającego wybrane zagadnienie i zadania do wykonania. Zadania umieszczone są w ramkach. Po wykonaniu zadania uczeń zobowiązany jest do przeprowadzenia samooceny, korzystając z punktacji 1-5. Nauczyciel może skorygować ocenę ucznia. W czasie tego ćwiczenia uczniowie pracują na oddzielnych komputerach. Dokładną konfigurację stanowisk przedstawia rysunek Przed przystąpieniem do ćwiczenia, uczeń powinien odświeżyć swój komputer z obrazu Windows 2000 Server + SQL FrontPage W czasie ćwiczenia uczeń ma do dyspozycji: płytę z obrazem Windows 2000 Server + SQL FrontPage 2002.

2 Str. 2 Gxx LAN CKP - Fast Ethernet Brama DNS Gxx Koncentrator (Hub) - 5 portowy P5 P4 P3 P2 P1 3C905C-TX IP xx 3C905C-TX IP xx 3C509B IP xx.1 3C509B IP xx.1 stanowisko xx k309-xx.srvxx.ckp.pl k309.lan.srv.ckp.pl stanowisko xx k309-xx.srvxx.ckp.pl k309.lan.srv.ckp.pl Rys Konfiguracja stanowisk 11.1 Konfiguracja TCP/IP pod ćwiczenie Zadanie 11.1 Konfiguracja TCP/IP dla serwera 1. W sali 309 zmień nazwę połączenia: Połączenie lokalne na Internet i Połączenie lokalne 2 na LAN. 2. W sali 111 zmień nazwę połączenia: Połączenie lokalne 2 na Internet i Połączenie lokalne na LAN. 3. Połączeniu Internet przypisz: - adres IP xx, gdzie xx to numer twojego komputera, - maskę , - bramę domyślną , - DNS , - sufiks DNS - srvxx.ckp.pl, gdzie xx to numer twojego komputera np.01, - wyłącz opcję - Zarejestruj adres tego połączenia w DNS. 4. Połączeniu LAN przypisz: - adres IP xx.1, gdzie xx to numer twojego komputera, - maskę

3 Str Wstęp do baz danych 11.2.a Relacyjne bazy danych Najprościej rzec ujmując, baza danych to zbiór powiązanych ze sobą, pogrupowanych danych. W relacyjnych bazach danych dane zgrupowane są w tabelach zawierających kolumny, określające rodzaj przechowywanych danych oraz w wierszach z informacjami. Dodatkowo tabele są powiązane ze sobą za pomocą specjalnych mechanizmów. Tworzą w ten sposób relacje. Dawniej bazy danych kojarzone były z plikami, które przechowywały tabele. W bazach danych SQL jest to bardziej pojęcie logiczne, odnoszące się do zbioru powiązanych ze sobą obiektów. W relacyjnych bazach SQL-owych występują różnego typu obiekty: Tabele zwierają typy danych i aktualne dane. Kolumny są częścią tabel, przechowują określony typ danych. Typy danych określają rodzaj przechowywanych danych. Procedury składowane kod języka SQL wykonujący określone zadanie. Funkcje są podobne do procedur; po wykonaniu zwracają wynik w określonym formacie. Wyzwalacze to procedury uruchamiane automatycznie przed dodaniem, zmiana lub usunięciem danych z bazy. Widoki zapytania przechowywane w bazie danych, odnoszące się do jednej lub kilku tabel. Indeksy pomagają zorganizować dane tak, aby zapytania były wykonywane szybciej. Klucze podstawowe nie są obiektami, są jednak bardzo ważne; wymuszają niepowtarzalność wierszy oraz umożliwiają jednoznaczną identyfikację każdego wiersza. Klucze obce definiowane są na jednej lub większej liczbie kolumn; wykorzystywane są do tworzenia relacji. Definicje poprawności zapewniają integralność danych. Reguły są przypisane do kolumn; zapewniają, że dane są zgodne z określonym formatem. Wartości domyślne są przypisywane do pól i używane w momencie dodania wiersza bez zdefiniowanych wartości b Model klient - serwer Aplikacja klient serwer, to program składający się z dwóch części. Jedna uruchamiana jest na serwerze, druga na stacji roboczej. Oprogramowanie serwera zapewnia zabezpieczenia, odporność na uszkodzenia, wydajność, współbieżność, kopie zapasowe. Oprogramowanie klienckie dostarcza interfejs, z którego korzystają użytkownicy. Oprogramowanie klienckie wysyła do serwera zapytania, serwer realizuje zapytanie i odsyła do klienta wiersze pasujące do zapytania. Klient może także wysłać nowe dane do bazy.

4 Str Zarządzanie Microsoft SQL Server a Wstęp Microsoft SQL Server 2000 jest serwerem relacyjnych baz danych, wykorzystującym język SQL. SQL Server 2000 można kupić jako dodatkowy produkt do Windows Może on także współpracować z systemami Windows 98 i NT. W małych sieciach (do 50 komputerów) można wykorzystać pakiet SBS 2000, w skład którego wchodzi SQL Server UWAGA: Po instalacji SQL 2000 aplikację należy uaktualnić przez zainstalowanie Service Pack dla SQL 2000 (na październik 2003 to SP3a). SP3 zabezpiecza system przed bardzo groźnym robakiem Slammer. Do zarządzania SQL serwerem służą przystawki Enterprise Manager, Query Analyzer i Service Manager. Rys SQL 2000 Enterprise Manager 11.3.b Tworzenie bazy danych W czasie tworzenia nowej bazy, tworzona jest kopia bazy o nazwie model. Należy zatem pamiętać, iż wszystkie parametry ustawione w bazie model pojawią się w każdej nowo utworzonej bazie. Tworząc bazę, należy podać pliki, w których będzie przechowywana baza. Baza musi składać się z co najmniej dwóch plików jeden do przechowywania danych i tabel systemowych, drugi do przechowywania dziennika transakcji. Nową bazę można utworzyć za pomocą przystawki konfiguracyjnej SQL Server -> Enterprise Manager. Po uruchomieniu przystawki należy: 1. Z menu podręcznego gałęzi Databases wybrać New databases. 2. Następnie w oknie Database Properties, na zakładce General podać nazwę tabeli w polu Name i określić parametry sortowania w polu Collation name. Dla sortowania uwzględniającego polskie znaki zakodowane w CP1250, nierozróżniającego wielkości liter i akcentu, należy wybrać Polish_CI_AI.

5 Str Następnie za zakładce Data Files należy wskazać lokalizację (Location) i nazwę pliku lub plików bazy (File Name). Domyślnie system proponuje początkową wielkość pliku bazy równą 1MB (Initial size). Jeżeli tworzona jest baza, do której od razu ma zostać wstawionych bardzo dużo danych, wielkość początkową należy odpowiednio zwiększyć. Dodatkowo domyślnie załączona jest opcja nakazująca automatyczne rozszerzanie bazy o 10% (Automatically grow file -> By percent 10) i nie jest określona maksymalna wielkość bazy (Maximum file size -> Unrestricted file growth). 4. Kolejny krok, to określenie lokalizacji i nazwy pliku dziennika transakcji. Odpowiednie dane należy podać na zakładce Transaction Log. 5. Po zatwierdzeniu OK baza zostanie utworzona i pojawi się w gałęzi Databases. Zadanie 11.3.a Tworzenie bazy danych 1. Utwórz folder <C:\Base\web>. 2. Utwórz nową bazę o nazwie web, umieść ją w pliku web_data w folderze <C:\Base\web>. Dziennik transakcji umieść w pliku web_log w tym samy folderze, co plik danych c Ustawienia zabezpieczeń logowania W czasie połączenia z SQL Server 2000 zabezpieczenia kontrolowane są na trzech poziomach: 1. Uwierzytelnienie sieciowe Windows W czasie połączenia sieciowego do serwera Windows 2000 z SQL 2000 system może wymagać sprawdzenia poprawności danego połączenia. Zależy to od wykorzystywanych bibliotek sieciowych przez SQL serwer. W przypadku Named Pipes lub Multiprotocol połączenie sieciowe musi być zatwierdzone przed ustanowieniem połączenia z SQL. Jeżeli wykorzystywaną biblioteką jest TCP/IP, nie trzeba posiadać prawidłowego konta w systemie Windows, aby zalogować się do serwera SQL. Aby wskazać obsługiwane protokoły sieciowe, należy w Enterprise Manager wybrać właściwości serwera SQL i na zakładce General kliknąć Network Configuration. Następnie w oknie SQL Server Network Utility należy wybrać Enable protocols i określić parametry (Properties). UWAGA: SQL Server 2000 domyślnie korzysta z portu 1433 TCP. Rys Konfiguracja protokołów sieciowych serwera SQL

6 Str Uwierzytelnienie logowania SQL. Aby połączyć się z serwerem, należy podać poprawne hasło i nazwę użytkownika (Authentication Mode) lub skorzystać z prawidłowego połączenia Windows Integrated (Windows Authentication Mode). Authentication Mode w tym trybie serwer SQL akceptuje identyfikator logowania i hasło. Informacje na temat logowania przechowywane są w serwerze SQL, autoryzacja dokonywana jest bez udziału systemu Windows. UWAGA: Po instalacji istnieje użytkownik o nazwie sa bez hasła, z prawami administracyjnymi. Windows Authentication Mode w tym trybie do połączenia z serwerem SQL należy przedstawić dane zabezpieczeń Windows. Referencje te tworzone są w procesie logowania do sieci Windows. Do serwera SQL są wysyłane i weryfikowane bez udziału użytkownika. W tej metodzie dostęp do serwera baz danych można przyznać użytkownikom posiadającym konta w systemie Windows lub przez przynależność do grup. Jest to dobra metoda w sytuacji, gdy użytkownicy posiadają konto w Windows 2000, eliminuje ona podwójne logowanie. We właściwościach serwera SQL, na zakładce Security można wybrać sposób autoryzacji (Authentication). SQL Server and Windows dopuszcza oba tryby autoryzacji, zaś Windows only jedynie tryb Windows Authentication Mode. Rys Właściwości serwera SQL 3. Uwierzytelnienie użytkownika bazy danych SQL Servera. Po zalogowaniu do serwera SQL, aby użytkownik mógł wykorzystać wybraną bazę, musi posiadać odpowiednie prawo dostępu do obiektów bazy (zarówno do odczytu, jak i modyfikacji). Prawa te ustanawia się dla każdej bazy oddzielnie. Zadanie 11.3.b Ustawienia zabezpieczeń logowania 1. Ustaw TCP/IP jako protokół dostępu do serwera SQL. 2. Załącz autoryzację SQL Server and Windows; dla sa ustaw hasło cekape 3. Zatrzymaj i uruchom ponownie SQL serwer (we właściwościach serwera znajdziesz opcję Zatrzymaj i Włącz).

7 Str d Użytkownicy bazy danych Lista użytkowników serwera SQL dostępna jest z SQL Enterprise Manager, w gałęzi Microsoft SQL Servers -> SQL Server Group -> nazwa_serwera -> Security -> Logins. Rys Lista użytkowników Aby utworzyć nowego użytkownika, z menu podręcznego gałęzi Logins należy wybrać opcję New login. Następnie należy: 1. W oknie Login Properties, na zakładce Name podać nazwę użytkownika. 2. W sekcji Authentication wybrać tryb autoryzacji użytkownika. 3. W sekcji Defaults wybrać domyślną bazę i język. Rys Właściwości użytkownika serwera SQL

8 Str Kolejny krok, to określenie, na zakładce Server Role roli użytkownika na serwerze. Role można przyrównać do grup. Domyślnie wszyscy użytkownicy dodawani są do roli public, można ją traktować podobnie, jak grupę Wszyscy systemu Windows Poniżej opisane są dostępne role serwera: - System Administrators zezwala na wykonywanie wszelkich operacji na serwerze SQL. Standardowy użytkownik sa należy do tej roli. - Security Administrators umożliwia tworzenie i kontrolowanie kont logowania serwera, nadaje prawo tworzenia bazy danych, konfigurowanie ustawień zabezpieczeń. Członkowie tej roli mogą ponadto zmieniać hasła użytkowników serwera SQL. - Server Administrators umożliwia ustawianie opcji konfiguracyjnych i daje możliwość wyłączenia serwera. - Setup Administrators członkowie tej roli mogą instalować i konfigurować serwer. - Process Administrators umożliwia kontrolowanie procesów, np. w celu usuwania działających zapytań. - Disk Administrators nadaje prawo zarządzania plikami serwera baz danych. - Database Creators członkowie tej roli mogą tworzyć bazy na serwerze, zmieniać je, usuwać i odtwarzać. - Bulk Insert Administrators umożliwia wykonanie polecenia BULK INSERT. 5. Następnie należy na zakładce Database Access określić role użytkownika w wybranej bazie danych. Rys Role użytkownika w bazie danych Poniżej znajduje się lista dostępnych ról: - public podstawowa rola, do której dodawani są wszyscy użytkownicy. Użytkownika nie można usunąć z tej roli. Administrator określa uprawnienia tej roli. - db_owner umożliwia wykonywanie wszystkich operacji na bazie danych, z wyjątkiem polecenia RESTORE. - db_accessadmin członkowie tej roli mogą zezwalać i zabraniać użytkownikom dostępu do bazy danych.

9 Str. 9 - db_securityadmin umożliwia kontrolowanie wszystkich uprawnień, ról. - db_ddladmin nadaje prawo tworzenia wszystkich obiektów bazy danych, modyfikowania i usuwania ich. - db_backupoperator członkowie tej roli mogą uruchamiać polecenia dotyczące kopii bezpieczeństwa. - db_datareader nadaje prawo odczytywania danych z tabel, widoków lub funkcji. - db_datawriter członkowie tej roli mogą tworzyć, modyfikować i usuwać tabele oraz widoki w bazie. - db_denydatareader zabrania odczytywania danych z tabel, widoków lub funkcji. - db_denydatawriter - członkowie tej roli nie mogą modyfikować żadnych danych w bazie. Zadanie 11.3.c Zakładanie użytkownika bazy danych 1. Utwórz nowego użytkownika serwera SQL o nazwie web z hasłem web. Ustaw: - autoryzację typu SQL Server, - domyślną bazę web, - domyślny język Polish, - dołącz tworzonego użytkownika do roli db_owner bazy danych web Typy danych i tworzenie tabel 11.4.a Tabele i typy danych Wszystkie dane w bazie przechowywane są w tabelach. Tabele zorganizowane są w postaci wierszy i kolumn. Każda kolumna może przechowywać jedynie określony typ informacji. W tabeli może znajdować się maksymalnie 1024 kolumn. Natomiast maksymalna wielkość wiersza, nazywanego często rekordem, to ok bajtów. Wyjątkiem są dane typu text i image, które umożliwiają przechowywanie do 2GB informacji tekstowej lub binarnej. Typy danych określają, jakiego rodzaju informacje mogą być przechowywane w kolumnie i jaką ilość przestrzeni zajmą. Niektóre typy mają ustaloną długość inne zmienną. Poniżej znajduje się tabela wyszczególniająca typy danych obsługiwane przez SQL Server Kategoria Typ danych Komentarz Tekstowy char(n), varchar(n) Przechowuje łańcuchy znaków o zadanej (char) lub zmiennej (varchar) długości do 8000 bajtów. Binarny binary(n), varbinary(n) Przechowuje informacje binarne w parach po 2 bajty o zadanej lub zmiennej długości. Całkowity Przybliżony numeryczny tinyint, int, smalint, bigint, real, float(n) Przechowuje wartości całkowite z zakresów odpowiednio: 0-255, ±32767, ± , ±2^63 Przechowuje przybliżone wartości liczbowe - dla real jest to 7 cyfr znaczących, dla float można zdefiniować. Powinno unikać się tego typu danych.

10 Str. 10 Dokładny numeryczny Specjalny Data i czas Waluta Automatycznie zwiększany Dane Unicode Wyliczeniowy decimal(n,m), numeric(n,m) bit, text, image, table datetime, smalldatetime money, smallmoney rowversion, timestamp nchar, ntest, nvarchar Przechowuje dokładne informacje liczbowe o zadanej maksymalnej ilości cyfr i miejsc po przecinku. Wartości domyślne, to (18,0). Przechowuje pojedynczy bit, informacje znakowe większe niż bajtów lub dane obrazu, tabele. Przechowuje wartości daty i czasu z zakresu odpowiednio: 1/1/ /31/9999 lub 1/1/1900-6/6/2079 Przechowuje wartości walutowe z zakresu odpowiednio: ± ,5808 lub ± ,3647 Przechowuje wartości typów danych zwiększanych automatycznie; rowversion odzwierciedla czas systemowy wstawienia rekordu, timestamp jest stale zwiększaną wartością licznikową. Przechowuje dane w formacie Unicode (podwójny bajt na znak). Przechowuje wyrażenia służące do wyliczenia wartości kolumny. Nie przechowuje danych, jedynie wyliczenia, które służą do utworzenia tych danych b Tworzenie tabel Za pomocą SQL Server Enterprise Managera można wizualnie tworzyć tabele. W tym celu: 1. Z podręcznego menu gałęzi Microsoft SQL Servers -> SQL Server Group -> nazwa_serwera -> Databases -> nazwa_bazy -> Tables należy wybrać New Table. 2. Następnie należy zdefiniować kolumny przez podanie nazwy (Column Name), typu danych (Data Type), wielkości pola (Length) oraz ustalić, czy dozwolona jest wartość pusta (Allow Nulls). 3. Dodatkowo w dolnej części okna, w sekcji Columns należy ustawić dodatkowe parametry poszczególnych kolumn. 4. Na koniec tabelę należy zapisać przez wybranie z paska narzędzi ikony z dyskietką. Przed zapisem program zapyta się o nazwę tabeli. Rys Tworzenie nowej tabeli

11 Str. 11 Zadanie 11.4 Tworzenie tabeli 1. W bazie web utwórz tabelę ksiega z przeznaczeniem na księgę gości twojej strony www. Tabela powinna składać się z następujących kolumn: Nazwa kolumny Typ danych Opis Wartość domyślna Default Value data datetime Data wpisu GETDATE() nazwisko char(50) Imię i nazwisko char(50) Adres pochodzenie char(50) Skąd jesteś? tytul char(70) Tytuł strony www adres char(70) Adres URL strony www wpis text Wpis max. 500 znaków 11.5 Podstawy SQL 11.5.a Klient SQL Servera Za pomocą polecenie SELECT języka SQL można zadawać złożone zapytania do bazy danych. Wynikiem będzie tabela z danymi spełniającymi zadane kryteria. Zapytania do bazy SQL można zadawać za pomocą wielu narzędzi, np. można skorzystać z Microsoft SQL Server Query Analyzer. Po uruchomieniu program zapyta się, pod jaki serwer ma się podłączyć i jakiego typu autoryzację ma zastosować. W przypadku wybrania SQL Server authentication należy podać nazwę użytkownika i hasło. Rys Podłączenie pod serwer SQL Zadanie 11.5 Podłączenie się do bazy SQL 1. Uruchom Microsoft SQL Server Query Analyzer i podłącz się do SQL serwera (local) jako użytkownik web.

12 Str b Proste zapytania Polecenie SELECT ma trzy podstawowe składniki: SELECT, FROM i WHERE. Składnia wygląda następująco: SELECT lista_kolumn FROM lista_tabel WHERE kryteria_wyszukania Lista kolumn może składać się z nazw kolumn rozdzielanych przecinkiem, można także wykorzystać znak <*>; zastępuje on wszystkie kolumny wskazanej tabeli lub tabel. UWAGA: wszystkie przykłady polecenia SELECT należy wykonywać na przykładowej bazie pubs. W tym celu w SQL Query Analyzer, na pasku narzędzi należy wybrać bazę pubs. Aby zobaczyć listę tabel bazy pubs, należy rozwinąć z lewej strony okna gałąź nazwa_serwera -> pubs -> User Tables. SELECT * from authors SELECT phone, address from authors UWAGA: W celu wykonania wprowadzonego zapytania należy na pasku narzędzi kliknąć ikonę Execute Query lub przycisnąć klawisz F5. Rys Zapytania SQL w Query Analyzer 11.5.c Manipulacja danymi i zmiana nagłówka kolumn Wynikiem zapytania mogą być tabele z kolumnami tworzonymi przez przekształcenie oryginalnych danych za pomocą operatorów arytmetycznych, funkcji matematycznych, funkcji ciągu znaków, funkcji daty, funkcji systemowych. Kolumna utworzona w wyniku manipulacji danymi może otrzymać ustaloną nazwę, wystarczy podać ją po wyrażeniu opisującym kolumnę. Nazwę tą musi poprzedzać i kończyć znak (pojedynczy cudzysłów). SELECT au_lname + + au_fname imie_nazwisko from authors

13 Str d Wybór wierszy Klauzula WHERE umożliwia podanie warunków wyszukiwania określających, które wiersze mają zostać wybrane. Można wykorzystać operatory porównania, zakresy, listy, dopasowanie łańcuchów znaków, nieznane wartości, kombinacje i zaprzeczenia warunków. operatory porównania można wybierać wiersze przez porównywanie wartości kolumn z określonym wyrażeniem lub wartością. Dostępne są poniższe operatory porównania: = równy > większy < mniejszy >= większy lub równy <= mniejszy lub równy <> różny!= różny!> nie większy niż!< nie mniejszy niż () kolejność wykonywania Podstawowa składnia polecenia zapytania wygląda następująco: SELECT lista_kolumn FROM lista_tabel WHERE nazwa_kolumny operator wyrażenie SELECT * FROM authors WHERE city = Oakland zakresy dla typów znakowych i daty można skorzystać ze słowa kluczowego BETWEEN, umożliwiającego podanie zakresu. Podstawowa składnia zapytania wygląda następująco: SELECT lista_kolumn FROM lista_tabel WHERE nazwa_kolumny [NOT] BETWEEN wyrażenie AND wyrażenie SELECT * FROM authors WHERE au_lname BETWEEN A AND D listy słowo kluczowe IN umożliwia pobieranie wierszy jedynie z wartościami, które pasują do tych na liście. Podstawowa składnia zapytania wygląda następująco: SELECT lista_kolumn FROM lista_tabel WHERE nazwa_kolumny [NOT] IN (lista_wartości) SELECT * FROM authors WHERE state IN ( OR, MI ) łańcuchy znaków wykorzystanie słowa kluczowego LIKE z danymi typu tekstowego lub daty, umożliwia wybranie wierszy w oparciu o fragmenty łańcuchów znaków. Przy zapytaniach można korzystać z symboli wieloznacznych: % łańcuch zero lub więcej znaków _ pojedynczy znak [] pojedynczy znak z podanego zakresu [^] pojedynczy znak, który nie należy do podanego zakresu.

14 Str. 14 Podstawowa składnia zapytania wygląda następująco: SELECT lista_kolumn FROM lista_tabel WHERE nazwa_kolumny [NOT] LIKE ciąg_znaków SELECT * FROM authors WHERE address LIKE %St.% nieznane wartości jeżeli zachodzi potrzeba wyświetlenia rekordów z pustym lub zapełnionym polem, można skorzystać ze słowa kluczowego NULL. Podstawowa składnia zapytania wygląda następująco: SELECT lista_kolumn FROM lista_tabel WHERE nazwa_kolumny IS [NOT] NULL SELECT * FROM titles WHERE price IS NULL 11.5.e Sortowanie danych Za pomocą klauzuli ORDER BY można posortować wyniki polecenia SELECT. Podstawowa składnia zapytania wygląda następująco: SELECT lista_kolumn FROM lista_tabel [WHERE...] ORDER BY nazwy_kolumn [ASC DESC] SELECT au_lname, au_fname FROM authors ORDER BY au_lname, au_fname 11.6 Modyfikacja danych 11.6.a Wpisywanie danych Podstawowe polecenie INSERT wpisuje jeden wiersz do tabeli. Za pomocą różnych kombinacji tego polecenia można dodać wiele wierszy tabeli, stosując wybór wierszy z innej tabeli lub widoku. Składnia polecenia INSERT jest następująca: INSERT INTO tabela_lub_widok [(lista_kolumn)] VALUES (lista_wartości) Jeżeli nie zostanie podana lista_kolumn, w liście_wartości należy podać wartości dla wszystkich kolumn tabeli, zgodnie z kolejnością kolumn. Aby zobaczyć listę kolumn tabeli, można w SQL Server Enterprise Manager wybrać właściwości tabeli. Jeżeli w liście wartości zostanie podane słowo kluczowe DEFAULT, wówczas do danego pola zostanie wpisana domyślna wartość dla kolumny. INSERT INTO ksiega (data,nazwisko,wpis) VALUES (DEFAULT,'Jan Kowalski','Pozdrowienia') SELECT * FROM ksiega

15 Str. 15 Rys Właściwości tabeli 11.6.b Usuwanie danych Za pomocą polecenia DELETE można usunąć jeden lub więcej wierszy z tabeli. Składnia polecenia jest następująca: DELETE FROM nazwa_tabeli WHERE klauzula DELETE FROM ksiega WHERE nazwisko = Jan Kowalski 11.6.c Aktualizacja danych Za pomocą polecenia UPDATE można dokonać aktualizacji danych w tabeli. Składnia polecenia jest następująca: UPDATE tabela_lub_widok SET nazwa_kolumny1 = wyrażenie_lub_wartość, nazwa_kolumny2... WHERE klauzula INSERT INTO ksiega (data,nazwisko,wpis) VALUES (DEFAULT,'Jan Kowalski','Pozdrowienia') INSERT INTO ksiega (data,nazwisko,wpis) VALUES (DEFAULT,'Piotr Nowak','Pozdrowienia') UPDATE ksiega SET pochodzenie = Wrocław WHERE nazwisko = Jan Kowalski SELECT * FROM ksiega Zadanie 11.6 Podstawowe polecenia SQL 1. W Microsoft SQL Server Query Analyzer wykonaj wszystkie przykłady z ramek.

16 Str Dostęp do SQL Serwera przez strony www 11.7.a Rozszerzenia serwera programu FrontPage 2000 W skład pakietu IIS Internet Information Services wchodzi składnik - Rozszerzenia serwera programu FrontPage Jest to zestaw programów i skryptów, które wspomagają tworzenie stron sieci Web w programie FrontPage i rozszerzają możliwości serwera sieci Web. UWAGA: jednak ze względów bezpieczeństwa nie powinno się korzystać z tego składnika. Zadanie 11.7.a Instalacja serwera IIS 1. Zainstaluj IIS z poniższymi składnikami: - Common Files, - Dokumentacja, - Przystawka internetowych usług informacyjnych, - Server FTP, - Server WWW b Utworzenie nowego projektu witryny Web Aby utworzyć nowy projekt witryny Web w programie FrontPage 2002, należy: 1. Z menu Plik wybrać Strona lub sieć Web. 2. Następnie z prawej strony okna kliknąć opcję Pusta sieć Web. 3. W oknie Szablony witryn sieci Web wskazać Pustą sieć Web i w polu Określ lokalizację nowej sieci Web podać ścieżkę do folderu, w którym ma zostać zapisana witryna Web. Rys Nowa witryna sieci Web Zadanie 11.7.b Tworzenie nowego projektu sieci Web 1. Utwórz nowy projekt sieci Web w folderze C:\Web

17 Str c Utworzenie formularza Po utworzeniu nowej witryny, należy utworzyć nową stronę. W tym celu: 1. Z menu Plik należy wybrać Strona lub sieć Web. 2. Następnie z prawej strony okna kliknąć opcję Pusta strona. 3. Przed rozpoczęciem pracy warto zapisać stronę, np. pod nazwą formularz.asp W programie FrontPage opcje związane z budową formularza dostępne są w menu Wstaw - > Formularz. Na początku należy wstawić formularz, następnie odpowiednie pola. Po wstawieniu pola należy wybrać właściwości pola formularza i podać odpowiednią nazwę (najlepiej zgodną z nazwą kolumny w bazie danych). Warto również ustalić maksymalną liczbę znaków, jaką można podać w polu (wartość ta powinna być zgodna z wielkością pola w bazie). Odpowiednie opcje dostępne są po wybraniu przycisku Sprawdź poprawność. Rys Właściwości pola tekstowego Rys Formularz do obsługi księgi gości

18 Str. 18 Zadanie 11.7.c Formularz 1. Utwórz formularz obsługujący księgę gości: - wstaw odpowiednie pola, - przypisz odpowiednie nazwy i ograniczenia długości pól. 2. Zapisz utworzoną stronę pod nazwą formularz.asp 11.7.d Powiązanie formularza z bazą danych Po wstawieniu pól, formularz należy powiązać z bazą danych. W tym celu należy wywołać właściwości formularza: 1. W oknie Właściwości formularza należy wybrać opcję Wyślij do bazy danych. 2. Następnie, po kliknięciu Opcje, zdefiniować Opcje dostępu do bazy danych. Rys Opcje dostępu do bazy danych 3. Na początku ustalania opcji należy dodać połączenie z bazą danych przycisk Dodaj połączenie. 4. Następnie w oknie Ustawienia sieci Web, na zakładce Baza danych należy wybrać Dodaj. Rys Tworzenie nowego połączenia z bazą danych

19 Str Kolejny krok, to podanie w oknie Nowe połączenie bazy danych nazwy połączenia i wybranie opcji Połączenie sieciowe do serwera baz danych. 6. W oknie Nowe połączenie do bazy danych trzeba zdefiniować połączenie sieciowe do bazy danych. W tym celu należy wybrać Przeglądaj, następnie wybrać jako typ sterownika bazy danych SQL Server, w polu Nazwa serwera podać nazwę lub adres IP serwera, w ostatnim polu edycji wpisać nazwę bazy danych. 7. Przed zatwierdzeniem nowego połączenia bazy danych, po wybraniu opcji Zaawansowanych, należy podać dane autoryzujące dostęp do bazy: Nazwę użytkownika i Hasło. Rys Właściwości połączenia sieciowego do bazy danych 8. Po zatwierdzeniu połączenia, w oknie Opcje zapisywania wyników w bazie danych, należy w polu Użyj połączenia z bazą danych wybrać utworzone połączenie. 9. Następnie z listy rozwijanej Tabela dla wyników formularza wskazać odpowiednią tabelę. Rys Opcje zapisywania wyników do bazy danych

20 Str Kolejny krok, to przejście na zakładkę Zapisane pola i powiązanie pól formularza z kolumnami bazy danych. Po wybraniu przycisku Modyfikuj można ustalić odpowiednie przypisania. 11. Ostatni krok, to usunięcie lub połączenie z kolumnami bazy pól dodatkowych, (zakładka Pola dodatkowe). Zadanie 11.7.d Połączenie formularza z bazą danych 1. Połącz formularz z bazą danych web. 2. Pole dodatkowe sygnatura czasowa połącz z kolumną data. 3. Zapisz zmiany. 4. Opublikuj utworzoną witrynę sieci Web w Menadżerze usług internetowych. 5. Połącz się z adresem 6. Wypełnij formularz i prześlij dane. 7. Za pomocą SQL Query Analyzer sprawdź, czy dane zostały zapisane w bazie e Wyświetlenie zawartości bazy danych. W programie FrontPage 2002 znajduje się kreator umożliwiający w bardzo prosty sposób wyświetlenie zawartości bazy na stronie www. Przed uruchomieniem kreatora należy utworzyć pustą stronę www, następnie należy wybrać opcję Wstaw -> Baza danych -> Wyniki. 1. Pierwszy krok, to wybór połączenia z bazą danych. 2. Drugi krok, to wybór źródła rekordu lub podanie kwarendy niestandardowej (kwarenda to zapytanie tworzone za pomocą polecenia SELECT). Rys Kreator wyników bazy danych 3. W trzecim kroku należy wybrać pola, które mają zostać wyświetlone. Po wybraniu przycisku Więcej opcji można wybrać pola używane do sortowania wyników bazy danych, ograniczyć liczbę zwracanych rekordów oraz ustalić komunikat wyświetlany, gdy nie zwrócono żadnych rekordów. 4. Czarty krok, to wybór opcji formatowania wyników. 5. Ostatni krok, to możliwość wybrania podziału rekordów na grupy.

21 Str. 21 Rys Kreator wyników bazy danych Rys Kreator wyników bazy danych Zadanie 11.7.e Strona z zawartością bazy danych 1. Utwórz stronę www wyświetlającą zawartość twojej księgi gości w postaci listy, z podziałem na grupy składające się z 3 rekordów. 2. Zapisz utworzoną stronę pod nazwą ksiega.asp 3. Połącz się z adresem Literatura [1] MS SQL Server 2000 dla każdego, Helion. [2] SQL dla każdego, MIKOM.

22 Str Lista zadań do wykonania i samoocena Nr zadania Temat Ocena (1 5 pt.) 11.1 Konfiguracja TCP/IP dla serwera 11.3.a 11.3.b 11.3.c Tworzenie bazy danych Ustawienia zabezpieczeń logowania Zakładanie użytkownika bazy danych 11.4 Tworzenie tabeli 11.5 Podłączenie się do bazy SQL 11.6 Podstawowe polecenia SQL 11.7.a 11.7.b 11.7.c 11.7.d Instalacja serwera IIS Tworzenie nowego projektu sieci Web Formularz Połączenie formularza z bazą danych 11.8 Strona z zawartością bazy danych Autor: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Wrocław

Ćwiczenie 7a - Active Directory w pracowniach MEN

Ćwiczenie 7a - Active Directory w pracowniach MEN Str. 1 Ćwiczenie 7a - Active Directory w pracowniach MEN Gxc LAN CKP - Fast Ethernet Brama 10.0.10.100 DNS 212.160.198.2 Gxa Koncentrator (Hub) - 5 portowy P5 P4 P3 P2 P1 3C905C-TX IP 10.0.10.xc 3C905C-TX

Bardziej szczegółowo

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Wprowadzenie do języka SQL. Polecenia generujące strukturę bazy danych: CREATE, ALTER i DROP. Polecenia: wprowadzające dane do bazy - INSERT, modyfikujące zawartość

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008)

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0018 Wersja: 2011-08-26 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci?

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Problemy techniczne SQL Server Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być używane

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 12 Bezpieczeństwo SQL Servera Tryby uwierzytelniania Zarządzanie kontami Regulacja dostępu do

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL

Problemy techniczne SQL Server. Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL Problemy techniczne SQL Server Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL Do zarządzania bazami danych na serwerze SQL służy narzędzie Microsoft SQL Server Management Studio. W poradzie tej pokażemy, jak:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012:

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012: Systemy baz danych 16.04.2013 1. Plan: 10. Implementacja Bazy Danych - diagram fizyczny 11. Implementacja Bazy Danych - implementacja 2. Zadania: 1. Przygotować model fizyczny dla wybranego projektu bazy

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem Samba.

Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem Samba. Str. 1 Ćwiczenie 8 Samba serwer plików Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem Samba. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien: - poruszać się po systemie Linux, w

Bardziej szczegółowo

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej,

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej, 1. Wykonaj bazę danych biblioteki szkolnej, Otwórz MS Access a następnie z menu plik wybierz przycisk nowy, w oknie nowy plik wybieramy pusta baza danych nadaj jej nazwę Biblioteka i wybierz miejsce w

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia Instrukcja do przedmiotu Bazy danych laboratorium (zajęcia 1) 1 Celem pierwszych zajęć laboratoryjnych jest poznanie podstaw obsługi MS SQL Server 2005 za pomocą programu SQL Server Management Studio,

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej)

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Uruchom maszynę wirtualną Server 2008 Zaloguj się do konta

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com Zarządzanie Infrastrukturą IT Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000 Data modyfikacji: 2007-04-17, 15:46 opracował: Maciej Romanowski v 2.2 powered by Romanowski 2007-03-15

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_04/D5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do grup dyskusyjnych na szkolnym serwerze Jak skonfigurować dostęp

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemów operacyjnych i tworzenie domeny

Instalacja systemów operacyjnych i tworzenie domeny Przygotowanie VMWARE SERVER do pracy Zainstaluj VMWARE SERVER Zainstaluj VMWARE TOOLS (potrzebne połączenie z Internetem) Instalacja systemów operacyjnych i tworzenie domeny Zainstaluj Microsoft Windows

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 1

Język SQL, zajęcia nr 1 Język SQL, zajęcia nr 1 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_07/D Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz.1 (D1) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości Ręczne

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Systemów Operacyjnych Użytkownicy, Grupy, Prawa Tworzenie kont użytkowników Lokalne konto pozwala użytkownikowi na uzyskanie dostępu do zasobów lokalnego komputera. Konto domenowe pozwala

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Podstawy języka SQL Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Plan wykładu Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność danych Współbieżność

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14 GMSTHostService Pomoc do programu 1/14 Spis treści 1.Rejestracja...3 1.1.Pierwsza rejestracja...3 1.2.Ponowna rejestracja produktu...8 2.Podstawowe informacje o GMSTHostService...8 3.Przykładowa konfiguracja

Bardziej szczegółowo

MS Windows Vista. Spis treści. Autor: Jacek Parzonka, InsERT

MS Windows Vista. Spis treści. Autor: Jacek Parzonka, InsERT MS Windows Vista Autor: Jacek Parzonka, InsERT Spis treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 2 PROBLEMY... 2 UŻYWANIE AUTENTYKACJI WINDOWS DLA MS SQL SERVERA 2005 EXPRESS... 2 Run as administrator... 3 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA INTERFEJSU SIECIOWEGO

KONFIGURACJA INTERFEJSU SIECIOWEGO KONFIGURACJA INTERFEJSU SIECIOWEGO TCP/IPv4 Zrzut 1 Konfiguracja karty sieciowej Zrzut 2 Wprowadzenie dodatkowego adresu IP Strona 1 z 30 Zrzut 3 Sprawdzenie poprawności konfiguracji karty sieciowej Zrzut

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu oscommerce 2.3.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych

3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych 3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych 1. Przy pomocy kreatora utwórz raport tabelaryczny, wyświetlający dane dotyczące prowadzących listę przebojów. W tym celu: a. Uruchom narzędzie Application

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+?

Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+? MOL Optivum Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+? MOL NET+ to nowa wersja programu MOL Optivum. Działa ona w tzw. chmurze

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/06_06/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Wstęp Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Definiowanie dostępu do szkolnej strony poprzez jej publiczną nazwę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. T: Konfiguracja usługi ftp w systemie Windows 8.1. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. FTP (ang. File Transfer Protocol) protokół transferu plików umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9

Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9 Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9 Tabele 9 Klucze 10 Relacje 11 Podstawowe zasady projektowania tabel 16 Rozdział 2. Praca z tabelami 25 Typy danych 25 Tworzenie tabel 29 Atrybuty kolumn

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

SQL (ang. Structured Query Language)

SQL (ang. Structured Query Language) SQL (ang. Structured Query Language) SELECT pobranie danych z bazy, INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy. Rozkaz INSERT Rozkaz insert dodaje nowe wiersze

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 2 Zaprojektowaliśmy stronę dodaj_dzial.aspx proszę jednak spróbować dodać nowy dział nie podając jego nazwy

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Jak zdefiniować konto użytkownika systemu? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umożliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera.

Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Zanim zaczniesz. Warto ustawić kartę sieciową naszego serwera. Wchodzimy w Centrum sieci -> Połączenia sieciowe -> następnie do właściwości naszej karty sieciowej. Następnie przechodzimy do Protokół internetowy

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl 06-04-2013 Rozdział 1 Wstęp Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się projektem bazy danych.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Zasady współpracy Doradcy Handlowego z Symfonią 1 S U P L E M E N T Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Konfiguracja połączenia Symfonia Doradca Handlowy Symfonia forte Finanse i Księgowość

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows

Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows 1/5 SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE POJĘĆ... 3 2. TRYBY PRACY... 3 2.1 TRYB LOKALNY - APLIKACJA I STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

Program Lojalnościowy by CTI. Instalacja

Program Lojalnościowy by CTI. Instalacja Program Lojalnościowy by CTI Instalacja Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja skryptów...4 2.1. Tabele...4 2.1.1. Tabela dbo.prlkonfiguracja...5 2.1.2. Tabela dbo.prlmarki...5 2.1.3. Tabela dbo.prlpunkty...5

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Kreator raportów Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Lokalne konta użytkowników

Lokalne konta użytkowników Lokalne konta użytkowników Konto użytkownika Konto użytkownika to zbiór zasobów i uprawnień w ramach danego systemu, które są przypisane konkretnemu użytkownikowi. Konta posiadają unikatową nazwę (login)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika Prowadzący: Dr inż. Jacek Habel Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Program Rabator dla Microsoft Windows.

Program Rabator dla Microsoft Windows. Program Rabator dla Microsoft Windows. Do czego służy program? Często zdarza się, że klient prosi o informację na temat ceny danego towaru. Pracownik posiadając jedynie ceny katalogowe musi własnoręcznie

Bardziej szczegółowo