Zakładanie działalności gospodarczej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech: Aspekty prawne oraz zagrożenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakładanie działalności gospodarczej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech: Aspekty prawne oraz zagrożenia"

Transkrypt

1 Rechtsanwalt Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft Zakładanie działalności gospodarczej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech: Aspekty prawne oraz zagrożenia Jolanta Krzeminska Rechtsanwältin

2 Formy działalności gospodarczej w Niemczech Działalność na własny rachunek Przedstawiciel handlowy Oddział Samodzielny (Zweigniederlassung) Niesamodzielny (zakład, filia) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) Spółka akcyjna (AG) GmbH UG Spółka kapitałowa Spółka jawna (ohg) Spółka Spółka osobowa Spólka komandytowa (KG) 2

3 Najczęściej wybierane formy prawne działalności gospodarczej w Niemczech Działalność na własny rachunek Przedstawiciel handlowy Oddział Samodzielny (Zweigniederlassung) Niesamodzielny (zakład, filia) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) Spółka akcyjna (AG) GmbH UG Spółka kapitałowa Spółka jawna (ohg) Spółka Spółka osobowa Spólka komandytowa (KG) 3

4 Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech dla zagranicznych przedsiębiorców W Niemczech nie występuje forma prawna odpowiadająca polskiemu przedstawicielstwu Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w Niemczech (np. w formie jednoosobowej działalności gospodarczej) Utworzenie samodzielnego oddziału przedsiębiorstwa (niem. Zweigniederlassung) (Utworzenie niesamodzielnego oddziału przedsiębiorstwa (Betriebsstätte - zakład, Filiale - filia)) Utworzenie spółki-córki polskiego przedsiębiorstwa (np. w formie GmbH) zgodnie z prawem niemieckim 4

5 Przedstawiciel handlowy osoba działająca na własny rachunek pośredniczy w zawieraniu umów na rzecz zleceniodawcy lub zawiera umowy w jego imieniu wynagrodzenie wynikowe (prowizja) działa zazwyczaj na określonym obszarze zaleca się pisemną formę umowy wybór obowiązującego prawa 5

6 Działalność na własny rachunek w Niemczech Charakterystyka Zalety stosunkowo niski nakład inwestycji w celu założenia szybkie i samodzielne podejmowanie decyzji Wady nieograniczona odpowiedzialność za zobowiązania całym majątkiem 6

7 Działalność na własny rachunek w Niemczech Kroki: 1. Wynajem lokalu 2. Zameldowanie w urzędzie ds. obywatelskich (niem. Bürgeramt - wymagane w przypadku stałego pobytu w Niemczech) 3. Rejestracja w urzędzie ds. działalności gospodarczej (niem. Gewerbeamt) pod własnym imieniem i nazwiskiem 4. Urząd Finansowy 5. Izba Rzemieślnicza (niem. Handwerkskammer - przynależność obowiązkowa dla wybranych zawodów rzemieślniczych np. malarz, elektrotechnik; wymagane przedłożenie poświadczenia kwalifikacji zawodowych + opłata) 6. Ubezpieczenie zdrowotne, rentowne i emerytalne 7. Od nie jest wymagane zaświadczenie o prawie do swobodnego przemieszczania się na terenie Niemiec 8. Otwarcie konta bankowego (fakultatywnie - zalecane) 9. Wpis do Rejestru Handlowego (fakultatywnie) 10. Koncesje/pozwolenia (dla niektórych działalności) 7

8 Kupiec rejestrowy / Przedsiębiorca Pojęcie kupiec rejestrowy = osoba prowadząca działalność gospodarczą, która ze względu na swój rodzaj i zakres wymaga prowadzenia zgodnie z zasadami kupieckimi (= działalność handlowa); brak wyznaczonych granic Kupcem rejestrowym może być również osoba prowadzącą drobną działalność na mocy dobrowolnego wpisu do Rejestru Handlowego Konsekwencje: Obowiązywanie zaostrzonych przepisów prawa handlowego, tj. inspeckja towaru po dostawie, odsetki liczone od dnia wymagalności (HGB) Obowiązek prowadzenia księgowości i sporządzania rocznych bilansów (HGB) 8

9 Oddział samodzielny (Niederlassung) Charakterystyka Zgodnie z 13 i nast. niemieckiego Kodeksu Spółek Handlowych oddział samodzielny to terytorialnie oddzielona od centrali dodatkowa jednostka przedsiębiorstwa, utworzona na czas nieokreślony i wpisana do Rejestru Handlowego. Oddział samodzielny nie jest oddzielną osobą prawną. Stanowi prawną i organizacyjną część centrali przedsiębiorstwa i podlega w zakresie organizacji wewnętrznej temu samemu prawu, co centrala (jeżeli oddział został otworzony przez polską spółkę prawa handlowego, wówczas jego organizacja podlega prawu polskiemu). Stanowi pod względem prowadzenia działalności gospodarczej jedność z centralą przedsiębiorstwa. Stosunki prawne oddziału utworzonego w Niemczech z klientami podlegają w braku innych ustaleń prawu niemieckiemu 9

10 Oddział samodzielny (Niederlassung) Utworzenie samodzielnego oddziału: Oddział samodzielny powstaje w wyniku rzeczywistego procesu utworzenia. Decyzję o utworzeniu oddziału powinna zostać podjęta przez upoważnione do tego organy centrali przedsiębiorstwa. Wpis do Rejestru Handlowego ma znaczenie deklaratoryjne. Rejestracja w urzędzie ds. działalności gospodarczej jest obowiązkowa. 10

11 Oddział niesamodzielny (Betriebsstätte) Charakterystyka Stanowi pod względem prowadzenia działalności gospodarczej jedność z główną siedzibą przedsiębiorstwa. Całkowita zależność od głównej siedziby przedsiębiorstwa (np. rachunki wystawia centrala). W korespondencji handlowej niesamodzielny oddział podaje firmę, sąd rejestrowy oraz numer rejestracji głównej siedziby przedsiębiorstwa (w przypadku oddziału polskiej firmy należy podać numer KRS) Jedyna odrębność - miejsce prowadzenia działalności Utworzenie niesamodzielnego oddziału: Rejestracja w urzędzie ds. działalności gospodarczej Niesamodzielnego oddziału nie wpisuje się do niemieckiego Rejestru Handlowego 11

12 MiniGmbH wprowadzona reformą w 2008 roku brak minimalnego kapitału zakładowego obowiązek odkładania ¼ nadwyżki rocznej stopniowe zebranie minimalnego kapitału GmbH 12

13 Zagrożenia Mini-GmbH 1. Przy zakładaniu spółki GmbH wystarczy (wstępnie) wpłacić na poczet kapitału zakładowego, zaś przy przekształcaniu Mini- GmbH w GmbH należy wpłacić Do przekształcenia Mini-GmbH w GmbH niezbędne jest sporządzenie przez biegłego rewidenta poświadczonego rocznego sprawozdania finansowego - koszt > Do przekształcenia wymagany jest udział notariusza oraz wpis do Rejestru Handlowego. Koszty są tak samo wysokie, jak przy zakładaniu GmbH. 13

14 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - GmbH Charakterystyka: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (skrót GmbH ) samodzielna osoba prawna najczęściej wybierana forma prawna działalności gospodarczej: % nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw umowa spółki w formie aktu notarialnego konstytutywny wpis do Rejestru Handlowego kapitał zakładowy organ decyzyjny zgromadzenie wspólników reprezentacja jeden lub kilku członków zarządu (Geschäftsführer) 14

15 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - GmbH Kroki do ustalenia przed założeniem GmbH: Gdzie spółka będzie miała siedzibę Jak będzie brzmiała firma (nazwa) spółki Co będzie przedmiotem działalności spółki Jak wysoki będzie jej kapitał zakładowy i jaka będzie wysokość wkładów wspólników Kto będzie sprawował zarząd i jaki będzie zakres jego uprawnień do reprezentowania spółki (polecenia zgromadzenia wspólników są dla zarządu wiążące) 15

16 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - GmbH Kroki w przypadku zakładania spółki 1. Podpisanie umowy spółki przed notariuszem 2. Wynajem lokalu 3. Otwarcie konta bankowego 4. Zezwolenia/ koncesje (wymagane dla niektórych rodzajów działalności- 90% nie wymaga koncesji ani zezwolenia) 5. Wpis do Rejestru Handlowego (wniosek do HR) 6. Zgłoszenie działalności w urzędzie ds. gospodarki 7. Izba Przemysłowo-Handlowa (przynależność obowiązkowa dla każdej działalności innej niż rzemieślnicza, podlegającej podatkowi od działalności gospodarczej) 8. Urząd skarbowy 16

17 Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - GmbH Koszty: W zależności od wysokości kapitału zakładowego spółka GmbH jest związana z następującymi kosztami (wartości przykładowe dla kapitału zakładowego w wysokości EUR): Porada prawna Koszty notarialne (umowa spółki w formie aktu notarialnego oraz przygotowanie wniosku o wpis do rejestru handlowego wraz z załącznikami w ok. 550 EUR ) Zgłoszenie do rejestru ok. 150 EUR Ogłoszenie w Bundesanzeiger (odpowiednik polskiego Monitora Sądowego): 1 EUR 17

18 Prezes zarządu GmbH Prezes zarządu GmbH jako organ spółki Stosunek prawny pomiędzy GmbH i prezesem zarządu Powołanie na stanowisko prezesa zarządu Ustawowo reprezentuje spółkę Prawa i obowiązki wynikają bezpośrednio z przepisów ustawy o spółkach GmbH i z umowy spółki Umowa o zatrudnieniu ( umowa o pracę) Niemieckie prawo nie przewiduje obowiązku zawarcia umowy o zatrudnieniu Ze względu na odpowiedzialność stanowiska prezes zarządu spółki nie jest traktowany jak zwykły pracownik Nie podlega np. ograniczeniom ustawowym związanym z godzinami czasu pracy Podlega zazwyczaj restrykcyjnego zakazowi konkurencji. 18

19 Prezes zarządu GmbH Niektóre obowiązki prezesa zarządu: Prawidłowe zarejestrowanie GmbH w Rejestrze Handlowym Wspieranie interesów spółki Odprowadzanie należnych podatków i składek na ubezpieczenie społeczne Przestrzeganie ogólnych zasad prowadzenia księgowości Przestrzeganie zakazu konkurencji Składanie wniosku o ogłoszenie upadłości 19

20 Prezes zarządu GmbH Odpowiedzialność osobista prezesa zarządu: Odpowiedzialność względem spółki GmbH za szkody spółki powstałe w wyniku naruszenia obowiązków i zaniedbań prezesa zarządu spółki. Odpowiedzialność względem osób trzecich, np. partnerów umownych spółki. Odpowiedzialność karna Początek odpowiedzialności: Przed zarejestrowaniem spółki: odpowiedzialność osobista osoby działającej w imieniu spółki (z reguły będzie to właśnie prezes) Odpowiedzialność prezesa zarządu rozpoczyna się wraz z objęciem przez niego stanowiska / powołaniem. 20

21 Rechtsanwalt Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft Berlin Kurfürstendamm 217 D Berlin Köln Im Mediapark 8 D Köln Telefon: Telefax: Telefon: Telefax: Poznań ul. Garbary 56 PL Poznań Telefon: Telefax: Dziękuję za uwagę!

Prawne aspekty działalnościgospodarczejw Republice Federalnej Niemiec

Prawne aspekty działalnościgospodarczejw Republice Federalnej Niemiec Prawne aspekty działalnościgospodarczejw Republice Federalnej Niemiec Katowice, 25.11.2013 Thomas Urbańczyk Dyrektor Działu Prawo i Podatki Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa Polsko- Niemiecka

Bardziej szczegółowo

8 kroków do własnej firmy w Niemczech

8 kroków do własnej firmy w Niemczech 8 kroków do własnej firmy w Niemczech (na przykładzie Berlina) Praktyczny przewodnik dla polskich przedsiębiorców Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Wydział Promocji Handlu

Bardziej szczegółowo

Polacy w Niemczech podstawowe informacje dla osób fizycznych zakładających działalność gospodarczą.

Polacy w Niemczech podstawowe informacje dla osób fizycznych zakładających działalność gospodarczą. Polacy w Niemczech podstawowe informacje dla osób fizycznych zakładających działalność gospodarczą. INFORMACJE WSTĘPNE Członkostwo w Unii Europejskiej gwarantuje polskim obywatelom prawo swobodnego zakładania

Bardziej szczegółowo

Formy prawne działalności gospodarczej

Formy prawne działalności gospodarczej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Formy prawne działalności gospodarczej PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y

P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y Aby ułatwić Państwu rozpoczęcie działalności gospodarczej proponujemy skorzystanie z przewodnika, który pokazuje, krok po kroku, jakie czynności należy wykonać,

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, na Słowacji, w Czechach ROZPOCZYNAM PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W POLSCE Działalność gospodarcza to zgodnie z ustawą o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynianie działalności w Niemczech

Rozpoczynianie działalności w Niemczech Rozpoczynianie działalności w Niemczech SZKOLENIE: Podobieństwa i różnice w księgowaniu według prawa polskiego i niemieckiego PREZENTACJA Wrocław, 12 maja 2015 Monika Martynkiewicz-Frank (Partner) Marek

Bardziej szczegółowo

Poradnik - Twoja firma krok po kroku

Poradnik - Twoja firma krok po kroku URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE Poradnik - Twoja firma krok po kroku 1. Pomysł na biznes 2. Lokal 3. Wybór formy organizacyjno-prawnej firmy 4. Biznes plan 5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 6. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku Republiki Chorwackiej

Broszura informacyjna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku Republiki Chorwackiej Broszura informacyjna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku Republiki Chorwackiej 1. ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1.1. OMÓWIENIE FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OTWARCIA RACHUNKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OTWARCIA RACHUNKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OTWARCIA RACHUNKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W zależności od formy organizacyjno prawnej wnioskodawca winien dołączyć do wniosku o otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

Zakładamy Spółdzielnię Socjalną - Krok po Kroku

Zakładamy Spółdzielnię Socjalną - Krok po Kroku Zakładamy Spółdzielnię Socjalną - Krok po Kroku KROK 1 - PODJĘCIE DECYZJI Jakże prosty, a ważny krok. Osoby mogące założyć spółdzielnię socjalną należą do specyficznej kategorii osób wykluczonych społecznie.

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej

Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej autorzy: Kamila Żyndul Grzegorz Pyliński redakcja merytoryczna: Aleksander Żołnierski Warszawa, listopad 2004 Spis treści Austria Belgia

Bardziej szczegółowo

BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013

BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013 BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013 2013 WPHI w Moskwie WPHI Moskwa, lipiec 2013 Opracowanie: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Moskwie: Anna Madej, Anna Masajło, Piotr Masajło, Michał Szymczuk

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r.

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo