PREZENTACJA HONOROWEGO GOSPODARZA I SPONSORA GŁÓWNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZENTACJA HONOROWEGO GOSPODARZA I SPONSORA GŁÓWNEGO"

Transkrypt

1 5 września 2011 poniedziałek PROGRAM SYMPOZJUM* 18:00 22:00 Przygotowanie przez wystawców stoisk wystawowych hala sportowa w hotelu Sport 6 września 2011 wtorek od 8:00 Otwarcie biura sympozjum Sport Hotel 10:00 12:00 Uroczyste otwarcie sympozjum: Adam Grzeszczuk prezes zarządu BMP Sp. z o.o., Jacek Kaczorowski prezes zarządu PGE GiEK El. Bełchatów SA, Andrzej Czerwiński przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, Tomasz Dąbrowski dyrektor departamentu energetyki, Ministerstwo Gospodarki, Paweł Skowroński wiceprezes zarządu ds. operacyjnych, PGE GiEK SA, Marek Chrzanowski prezydent miasta Bełchatów, Marek Jasiński wicestarosta powiatu Bełchatów, Waldemar Szulc wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE GiEK SA, Marek Walczak prezes zarządu, Urząd Dozoru Technicznego (5 min), Henryk Baranowski general manager air protection technologies, Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o. (5 min), Ewa Mieczkowska dyrektor ds. energetyki IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o. (5 min), Paweł Poślada dyrektor handlowy Statoil Poland Sp. z o.o. (5 min), Tomasz Kalejta prezes, dyrektor generalny BIS Izomar Sp. z o.o. (5 min), Krzysztof Burek wiceprezes zarządu RAFAKO S.A. (5 min), Przedstawiciel Babcock Borsig Steinmüller GmbH (5 min), Marek Mikołajczyk Balcke Dürr Polska Sp. z o.o. (5 min), Przedstawiciele: Wyższych Uczelni. PREZENTACJA HONOROWEGO GOSPODARZA I SPONSORA GŁÓWNEGO Wykład inauguracyjny: Odbudowa mocy wytwórczych gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju Waldemar Szulc wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE GiEK SA Kompleksowe technologie dla przemysłu Henryk Baranowski general manager air protection technologies, Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o. (10 min), Podpisanie umowy o współpracy naukowej pomiędzy Politechnika Warszawską a PGE GiEK SA (10 min) prof. Tadeusz Kulik prorektor ds. nauki, Politechnika Warszawska, Jacek Kaczorowski prezes zarządu PGE GiEK El. Bełchatów SA, Waldemar Szulc wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE GiEK SA. 12:00 12:40 Otwarcie wystawy OFERTA DLA ENERGETYKI Zwiedzanie stoisk, rozmowy biznesowe SALA KONGRESOWA 12:40 15:00 FORUM ENERGETYCZNE: Pakiet Klimatyczno - Energetyczny UE z Mapą Drogową 2050 wyzwania i koszty. moderator: Herbert Leopold Gabryś przewodniczący Komitetu ds. Pakietu Klimatyczno-Energetycznego KIG Stan polskiego sektora energetycznego z uwzględnieniem Mapy Drogowej 2050 Herbert Leopold Gabryś Andrzej Czerwiński przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, Tomasz Dąbrowski dyrektor departamentu energetyki, Ministerstwo Gospodarki, Bolesław Jankowski wiceprezes EnergSys Sp. z o.o., Stanisław Tokarski prezes zarządu, dyrektor generalny TAURON Wytwarzanie S.A., Waldemar Szulc wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE GiEK SA, Paweł Skowroński wiceprezes zarządu ds. operacyjnych, PGE GiEK SA, prof. Janusz Lewandowski Politechnika Warszawska, prof. Waldemar Kamrat Politechnika Gdańska, przedstawiciel URE*. Tezy i pytania: Jak dzisiaj wobec Mapy 2050 wyglądają osądy z Raportu Jakie dziś byłyby tezy Raportu 2050? Doświadczenia z prac Komitetu Społecznego to narzędzie wspierające MG czy też płaszczyzna generująca osądy rozbieżne? Koszty pakietu w kontekście Mapy 2050, w szczególności uprawnienia do emisji CO 2 w aspekcie derogacji.

2 Nowe bloki, strategie inwestycyjne w generację i paliwa. Koszty i nadzieje związane z CCS. Polityka energetyczna Polski do roku 2030 w strukturze paliw oraz konsumpcji i produkcji energii elektrycznej wobec aktualnego stanu wyzwań polityki UE, a także wielu programów, opinii i osądów wewnętrznych. Uaktywnienie inwestycyjne energetyki rozproszonej i przebudowa infrastruktury dystrybucyjnej. Funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego wobec powyższych wyzwań. 15:00 16:30 Obiad w hotelu Sport 16:30 19:00 Konferencja: INWESTYCJE do roku 2020 w nowe moce wytwórcze oraz w sieci przesyłowe moderator: Waldemar Szulc wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE GiEK SA Inwestycje w nowe moce wytwórcze do 2020 r. szanse i zagrożenia prof. Maciej Chorowski Politechnika Wrocławska Andrzej Twardowski dyrektor Zakładu Elektrowni ALSTOM Power Sp. z o.o., Wiesław Różacki prezes zarządu RAFAKO SA, Andrzej Janosik generalny projektant Energoprojekt-Warszawa S.A., Grzegorz Szastok dyrektor handlowy Foster Wheeler Energia, Jerzy Łaskawiec prezes zarządu Fabryka Kotłów SEFAKO S.A., Marek Walczak prezes zarządu UDT, Adam Smolik prezes zarządu ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Mariusz Mateńko dyrektor ds. planowania inwestycji PSE Operator. 16:30 19:00 Konferencja: RYNEK ENERGII moderator: Witold Zielonko gł. inżynier energetyk KGHM SA Wybrane uwarunkowania rynku energii elektrycznej w II połowie 2011 r. oraz w latach następnych Marek Kulesa dyrektor TOE, prof. Waldemar Kamrat Politechnika Gdańska Grzegorz Onichimowski prezes zarządu TGE, Iwona Edris dyrektor ds. kluczowych projektów grupy GPW, Robert Bański z-ca dyrektora ds. handlowych PGE SA, Tomasz Lender dyrektor departamentu obrotu energią TAURON Polska Energia SA, Tomasz Kowalak dyrektor departamentu taryf URE, Adam Witek dyrektor/pełnomocnik zarządu KGHM Polska Miedź SA. Tematyka: zmiany na polskim rynku energii, komu opłaca się zmieniać dostawcę wykorzystanie zasady TPA, cena, rynek a regulacje, inwestycje sieciowe, mechanizmy wolnorynkowe w obrocie energią, rola obrotu giełdowego w procesie liberalizacji. 16:30 17:15 Panel tematyczny: Węgiel brunatny podstawą rozwoju potencjału wytwórczego moderator: Krzysztof Matyśkiewicz kierownik biura przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji Departament Inwestycji PGE GiEK SA Charakterystyka złoża Złoczew Edward Sośniak kierownik dz. ruchu PGE GiEK SA KWB Bełchatów (10 min), Możliwość zastosowania uszlachetnionego węgla brunatnego Jens Trenkel Babcock Borsig Steinmuller GmbH (10 min), Sposoby zagospodarowania złoża Złoczew Krzysztof Matyśkiewicz kierownik biura przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji Departament Inwestycji PGE GiEK SA (10 min), Warianty lokalizacji nowych mocy wytwórczych wykorzystujących węgiel ze złoża Złoczew Edward Czarzasty wiceprezes zarządu ELBIS Sp. z o.o. (10 min). 17:20 19:00 Konferencja: CIEPŁOWNICTWO mapa drogowa dla sektora moderator: Bogusław Regulski wiceprezes zarządu IGCP Najnowsze uregulowania UE szansa czy zagrożenie dla polskiego ciepłownictwa prof. Janusz Lewandowski Politechnika Warszawska (20 min), Uwarunkowania modernizacji sieci na przykładzie PEC Bełchatów Wojciech Gwoździk prezes PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej w Zielonej Górze Mirosław Badurek dyrektor Zakładu Dystrybucji Ciepła, EC Zielona Góra SA (15 min).

3 Gość honorowy: prof. Stanisław Mańkowski Politechnika Warszawska, Marian Babiuch prezes zarządu EC Zielona Góra SA, Andrzej Skowroński prezes zarządu PEC Tychy Sp. z o.o., Józef Niedokos prezes zarządu PK THERMA Sp. z o.o., Paweł Bogusławski naczelnik departamentu przedsiębiorstw energetycznych URE. Tematyka: Nowa sytuacja dla ciepłownictwa w zakresie zmieniających się norm emisyjnych i przepisów prawa oraz finansowanie inwestycji z funduszy unijnych i innych środków pomocowych. rozwój ciepłownictwa w warunkach ograniczeń emisji, ciepłownictwo a polityka energetyczna Polski do 2030 r., zagrożenia i wyzwania stojące przed branżą ciepłowniczą, finansowanie inwestycji w oparciu o fundusze pomocowe, technologie energooszczędne dla ciepłownictwa, konwersja i retrofit istniejących źródeł ciepła, nowe prawo energetyczne prezentacja założeń. 19:00 20:00 Przerwa: w trakcie zwiedzanie stoisk, rozmowy biznesowe 20:00 21:00 Bankiet w sali kongresowej 21:00 24:00 Gala Energetyki sala kongresowa: - rozstrzygnięcie VII edycji konkursu KLUCZ SUKCESU 2011, - występ kabaretu Pod Wyrwigroszem, - wręczenie podziękowań i wyróżnień. 7 września 2011 środa 7:30 8:30 Śniadanie w miejscach zakwaterowania 8:30 9:00 Rozmowy biznesowe przy stoiskach 9:00 11:05 9:00 9:15 9:15 9:35 9:35 9:50 9:50 10:15 10:30 10:45 10:45 11:05 Panel I: Nowoczesne i efektywne technologie dla energetyki cz. I Prowadzenie: Janusz Tchórz dyrektor ds. rozwoju technologii TAURON Wytwarzanie S.A. Doświadczenia TAURON Wytwarzanie związane z zagadnieniami techniczno-ekonomicznymi procesu wyprowadzenia transportu i składowania CO 2 na przykładzie realizowanych prac badawczych Janusz Tchórz dyrektor ds. rozwoju technologii / Stanisław Tokarski prezes zarządu TAURON Wytwarzanie S.A. Kompleksowe technologie chemiczne Nalco dla energetyki Michał Słowikowski, Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o. (20 min), Planowane inwestycje w PGE GiEK SA Marek Wdowiak dyrektor ds. inwestycji PGE GiEK SA Nowoczesne technologie obmurzowe dla energetyki Marek Rybak dyrektor handlowy ds. obmurzy BIS Izomar Sp. z o.o. (25 min), Oleje Statoil w modernizowanych i nowych blokach energetycznych Emil Balcerek, Statoil Poland Sp. z o.o. Zastosowanie systemów PE jako rurociągi technologiczne w energetyce Paweł Pill, KWH Pipe Poland Sp. z o.o. Modernizacje OPP niezbędny składnik planowanych instalacji katalitycznej redukcji tlenków azotu (SCR) Mariusz Buganik, Balcke Dürr Polska Sp. z o.o. (20 min). 11:05 11:30 Przerwa: w trakcie zwiedzanie stoisk, rozmowy biznesowe :45 12:00 12:00 12:15 12:15 12:30 12: :45 13:00 Panel II: Nowoczesne i efektywne technologie dla energetyki i ciepłownictwa cz. II Prowadzenie: prof. Maciej Pawlik Politechnika Łódzka Plany inwestycyjne w TAURON Wytwarzanie Michał Pieter główny specjalista ds. analiz technicznych projektów inwestycyjnych, TAURON Wytwarzanie S.A. Nowoczesne rozwiązania techniki napędowej BONFIGLIOLI w energetyce Michał Zając, POLPACK Sp. z o.o. Uszczelnienia mechaniczne dla energetyki Zbigniew Żyła, Tomasz Burczyk, John Crane Poland Sp. z o.o. Nowoczesna armatura regulacyjna Piotr Szul, Zakład Automatyki Przemysłowej INTEC Sp. z o.o. Nowoczesne oleje Shell w energetyce oraz LubeAnalyst profesjonalna usługa monitorowania olejów i turbin Shell Polska Sp. z o.o. Media Gęste-magazynowanie i transport Krzysztof Rudnik, PWP Sp. z o.o. (15 min) Przerwa: w trakcie zwiedzanie stoisk, rozmowy biznesowe

4 :30 13:45 13:45 14:00 14:00 14: :00 11:00 9:00 9:15 9:15 9:30 9:30 9:45 9:45 10:00 10:00 10:15 10: :45 11:00 Panel III: Nowoczesne i efektywne technologie dla energetyki i ciepłownictwa cz. III Prowadzenie: Zbigniew Dziemidowicz dyrektor ds. budowy bloków PGE Elektrownia Opole SA Inwestycje w nowe moce wytwórcze w PGE Elektrownia Opole SA Zbigniew Dziemidowicz dyrektor ds. budowy bloków PGE Elektrownia Opole SA Wymienniki Tranter alternatywą dla wymienników rurowych Jacek Szałwiński, Tranter Poland Sp. z o.o. Optymalizacja procesów spalania. Doświadczenia ORGREZ A.S. Tomasz Weber, ORGREZ a.s Siekmann Econosto - zarządzanie projektem kompletacji dostaw armatury przemysłowej przy realizacji nowych projektów oraz modernizacji w energetyce Zbigniew Jóźwik, Mowta Sp. z o.o. Efektywność energetyczna jako istotny czynnik w budowie modelu kosztowego dla pracy urządzenia energetycznego Tomasz Słupik kierownik działu turbinowego ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. (15 min). Panel IV: Modernizacja sieci cieplnych i źródeł wytwarzania Prowadzenie: Wojciech Gwoździk prezes zarządu PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie Przebudowa układu ciepłowniczego w Bełchatowie - założenia i realizacja Paweł Uznański wiceprezes zarządu PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie Alternatywny rodzaj izolacji termicznej wielokrotnego użytku Sum Poland Sp. z o.o. Modernizacja istniejących instalacji ciepłowniczych pod kątem dostosowania do norm EID (do roku 2016) Fabryka Kotłów "SEFAKO" S.A. Nowoczesne i efektywne izolacje z wełny ROCKWOOL dla energetyki i ciepłownictwa ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. Konwersja kotłów węglowych na OŹE (odnawialne źródła energii) Metso Automation Polska Sp. z o.o. (15 min) Chłodnie kominowe dla nowoczesnych, wysokosprawnych bloków węglowych Rafał Psik, Uniserv S.A. Rury HOBAS optymalne rozwiązania w sektorze energetycznym HOBAS System Polska Sp. z o.o. Nowoczesne rozwiązania przyspieszające prace remontowe obmurzy ogniotrwałych oferowane przez PCO Żarów S.A. Polska Ceramika Ogniotrwała Żarów S.A. (15 min) Przerwa: w trakcie zwiedzanie stoisk, rozmowy biznesowe 11:30 13:05 11:45 12:05 12:05 12:35 12:35 12: Panel V: Ochrona środowiska.. Ograniczanie emisji i monitoring zanieczyszczeń Prowadzenie: prof. Maria Jędrusik Politechnika Wrocławska Rozwiązania proekologiczne PGE GiEK SA Mirosław Niewiadomski dyrektor dep. ochrony środowiska PGE GiEK SA Modernizacja kotła K5 w Elektrowni Pątnów w ZE PAK S.A. w celu redukcji emisji NOx Edward Kinal, Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o. (20 min), Rozwiązania służące obniżeniu emisji CO 2 w energetyce Krzysztof Burek wiceprezes zarządu RAFAKO S.A. (30 min), Instalacje SNCR w energetyce zawodowej Teresa Motyczyńska, Zoltan Teuber, Emissions-Reduzierungs- Concepte GmbH (15 min). Redukcja emisji NOx metodami pierwotnymi oraz omówienie ostatnio zrealizowanych projektów w Polsce, w celu redukcji emisji NOx oraz współspalania biomasy w kotłach pyłowych Stanisław Borawski, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o Przerwa: w trakcie zwiedzanie stoisk, rozmowy biznesowe 13:30 14:45 13:30 13:40 13:40 13:50 13:50 14: :00 11:05 9:00 9:20 Panel VI: Nowoczesne rozwiązania techniczne w energetyce Prowadzenie: Marek Wdowiak dyrektor ds. inwestycji PGE GiEK SA Nowoczesny dostawca - korzyści ze współpracy Tomasz Foltman, Brammer (10 min), NSK-innowacyjne łożyska Marek Bąkowski, Zbigniew Dziadoń, NSK Polska Sp. z o.o. (10 min) Możliwości techniczne Hydro-Vacuum SA w zastosowaniu dla energetyki Wojciech Plutecki, Jakub Franczak, Hydro-Vacuum SA Kogeneracja z paliw gazowych przykłady zastosowań Witold Płatek, CES (10 min), System SCADA PRO 2000 w ochronie środowiska Arkadiusz Beneś, ZEiSAP "MikroB" S.A. Wymagania dotyczące mobilnych laboratoriów do pomiarów emisji i pomiarów gwarancyjnych instalacji odsiarczania i odazotowania Eugeniusz Głowacki dyrektor Zakładu Ochrony Środowiska ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. (15 min). Panel VII: Nowoczesne rozwiązania techniczne w energetyce w zakresie odbudowy mocy wytwórczych Prowadzenie: Jan Rogóż dyrektor TAURON Wytwarzanie S.A. O/ Elektrownia Łagisza Doświadczenia w zakresie eksploatacji bloku 460 MW w Elektrowni Łagisza Jan Rogóż dyrektor TAURON Wytwarzanie S.A. O/ Elektrownia Łagisza (20 min),

5 9:20 9:35 9:35 9:45 9:45 10:00 10:00 10:15 10:30 10:45 10:45 11:05 Reducing carbon emission, whilst improving efficiency in the Power Generation Industry from unit to fleet level a practical experience Paul Dacruz, Invensys Systems Sp. z o.o. Nowoczesne napędy elektryczne średniego napięcia Tomasz Adamczyk, CES (10 min), Analiza nowych materiałów stosowanych do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne przez pryzmat wymagań dyrektywy 97/23/WE Jan Tunk, Urząd Dozoru Technicznego Kompleksowe rozwiązania diagnostyczne firmy Prüftechnik Prüftechnik-Wibrem Sp. z o.o. Inżyniering, dostawa i montaż materiałów ogniotrwałych dla bloku 858 MW Paweł Nowakowski, Beroa/Karrena (15 min). Powłoki HYBRID MD, doświadczenia eksploatacyjne oraz powłoka HYBRID BIO jako alternatywa dla kotłów spalających biomasę prof. Marek Danielewski, Remak-Rozruch SA Redukcja zużycia paliwa jako efekt wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych na przykładzie zmodernizowanego kotła bloku nr 5 w Elektrowni Bełchatów dr Deltef Böse/Joanna Bęczkowska, Babcock Borsig Steinmüller GmbH (20 min), Przerwa: w trakcie zwiedzanie stoisk, rozmowy biznesowe 11:30 13:00 11:45 12:00 12:00 12:20 12:20 12:35 12:35 12:50 Panel VIII: Nowoczesne narzędzia informatyczne w energetyce i ciepłownictwie Prowadzenie: Eugeniusz Bilkowski doradca dyrektora naczelnego ds. technicznych PGE GiEK SA Elektrownia Bełchatów Wybrane systemy informatyczne w PGE GiEK S.A. stan aktualny i plany rozwoju Marek Ciapała dyrektor dep. zarządzania majątkiem PGE GiEK SA System zarządzania wiedzą o stanie technicznym urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni Wojciech Murzynowski, Pro Novum Sp. z o.o. Nowoczesny system ERP do wspierania eksploatacji i modernizacji majątku grupy firm energetycznych - IFS Applications Marek Cichosz Business Consultant, IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o. (20 min), Smart Odbiorca Aktywne gospodarowanie energią Anna Kuśmierz, Sygnity S.A. PEGAZ - nowoczesna platforma dla energetyki Sebastian Jankowski, Aiut Sp. z o.o. (15 min) Przerwa: w trakcie zwiedzanie stoisk, rozmowy biznesowe 13:40 14:40 13:40 13:55 13:55 14: Panel IX: Automatyka w energetyce i ciepłownictwie Prowadzenie: Jan Musiał Kierownik zakładu automatyki i elektryki PGE GiEK SA Elektrownia Bełchatów Doświadczenia z modernizacji automatyki na bloku 3-5 Zbigniew Urbaniak gł. inż. ds. automatyki PGE GiEK SA Elektrownia Bełchatów Współczesny DCS dla energetyki nie tylko system automatyki Edward Szkultecki, ABB Sp. z o.o. Zintegrowana diagnostyka zasobów produkcyjnych przedsiębiorstwa platforma APM Jacek Stec, Emerson Process Management Power and Water Solutions Sp. z o.o. Możliwości zastosowania sieciowych systemów automatyki jako narzędzia do obsługi i integracji Andrzej Ożadowicz AGH (15 min). 14:40 15:00 Rozmowy biznesowe przy stoiskach 15:00 16:00 Obiad w hotelu Sport od 17:00 Demontaż stoisk wystawowych 18:00 24:00 Wieczór grillowy: w ogródku hotelu Wodnik biesiada Wesołe Tio gry, konkursy i zabawy, pokaz sztucznych ogni 8 września 2011 czwartek 8:00 9:00 Śniadanie w miejscach zakwaterowania 10:00 12:00 Wycieczki techniczne: Elektrownia Bełchatów Nowy blok 858 MW Elektrowni Bełchatów największy tego typu obiekt w Polsce. KWB Bełchatów odkrywka Szczerców, Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk. 12:00 13:00 Obiad: Kompleks Gastronomiczny Elbest - Campus * Program i uczestnicy w trakcie ustaleń i potwierdzania. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie

8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie Godzina 8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie Część merytoryczna Część towarzysząca 10:00-10:30 Otwarcie Festiwalu: Wystąpienia gości Festiwalu 10:30-11:00 Konferencja Naukowa:

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) INWESTYCJE nabierają tempa SPIS TREŚCI Trzecia edycja Programu Dobrowolnych Odejść 19 Już dzisiaj zaplanujmy

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i doposażenie (retrofit) w energetyce jako opcja zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w okresie kryzysu

Modernizacja i doposażenie (retrofit) w energetyce jako opcja zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w okresie kryzysu RAPORT Z DEBATY Modernizacja i doposażenie (retrofit) w energetyce jako opcja zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w okresie kryzysu 5 kwietnia 2013, godz. 11.00, Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK 25 MARCA 2014 11:45 15:30 Wycieczka studialna - zwiedzanie instalacji energetycznych i petrochemicznych na Pomorzu m.in.

Bardziej szczegółowo

8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie

8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie Godzina 8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie Część merytoryczna Część towarzysząca 10:00-10:30 Otwarcie Festiwalu: Wystąpienia gości Festiwalu 10:30-11:00 Konferencja Naukowa:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK 25 MARCA 2014 12:00 18:00 Wycieczka studialna - zwiedzanie instalacji energetycznych i petrochemicznych na Pomorzu m.in.

Bardziej szczegółowo

Nowe przetargi. w elektrociepłowniach. Największy biomasowy kocioł w kraju Elektrownia Szczecin ma więcej mocy

Nowe przetargi. w elektrociepłowniach. Największy biomasowy kocioł w kraju Elektrownia Szczecin ma więcej mocy EK press pod Parasolem MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA nr 1 (18) styczeń 2012 2012 Nowe przetargi w elektrociepłowniach Bydgoszcz, Gorzów, ZEDO i Zgierz Inwestycje str. 4

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda 31 maja 2010 (poniedziałek) 11.00-18.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Inauguracja I. Uroczyste otwarcie Kongresu (11.00-11.15)

Bardziej szczegółowo

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050 Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 16

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XX KONFERENCJI ENERGETYCZNEJ EuroPOWER. Dzień 1, 19 listopada 2014r.

PROGRAM XX KONFERENCJI ENERGETYCZNEJ EuroPOWER. Dzień 1, 19 listopada 2014r. PROGRAM XX KONFERENCJI ENERGETYCZNEJ EuroPOWER Dzień 1, 19 listopada 2014r. 9:00 Rozpoczęcie I dnia Konferencji 9:30 Uroczyste otwarcie konferencji 9:45 10:00 Wprowadzenie: Założenia i kierunki polityki

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na półmetku

Inwestycje na półmetku M a g a z y n G r u p y T a u r O N ISSN 1689-5304 Nr 7 (33) Lipiec 2011 Inwestycje na półmetku wywiad Marek Woszczyk Chcę dokończyć proces liberalizacji rynku energii prawdy i mity Gaz łupkowy w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda 14.04.2010 r. (środa) 11.00-18.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Inauguracja I. Uroczyste otwarcie Kongresu (11.00-11.20)

Bardziej szczegółowo

Nowa Energia User Friendly. 3 x 20 3 x C (Competition, Cooperation, CO2) 6.06.2008, Warszawa

Nowa Energia User Friendly. 3 x 20 3 x C (Competition, Cooperation, CO2) 6.06.2008, Warszawa IV Międzynarodowa Konferencja NEUF 2008 Nowa Energia User Friendly 3 x 20 3 x C (Competition, Cooperation, CO2) 6.06.2008, Warszawa ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY; Prof. Maciej Nowicki, Minister Środowiska

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

HISTORIA FIRMY. Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.

HISTORIA FIRMY. Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. HISTORIA FIRMY Historia rozwoju Energopomiaru, od firmy świadczącej głównie prace pomiarowe do nowoczesnej spółki podejmującej się specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa. Nowa Ustawa DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa. Nowa Ustawa DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY Organizator: Sponsor: Patroni honorowi: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - wdrażanie białych certyfikatów Prezydent Bronisław Komorowski 29 kwietnia 2011 roku podpisał

Bardziej szczegółowo

Test wiedzy inwestorskiej zaliczony! Gaz zmieni polską elektroenergetykę. Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce

Test wiedzy inwestorskiej zaliczony! Gaz zmieni polską elektroenergetykę. Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce Nr 11 (37) Listopad 2011 M a g a z y n G r u p y T a u r o N ISSN 1689-5304 wywiad Gaz zmieni polską elektroenergetykę strategia Tauron Wytwarzanie drugim producentem energii w Polsce Test wiedzy inwestorskiej

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK ENERGETYKA MEiL 2013... i możliwości wybóru specjalności. prof. nzw. dr hab. inż. Konrad Świrski

KIERUNEK ENERGETYKA MEiL 2013... i możliwości wybóru specjalności. prof. nzw. dr hab. inż. Konrad Świrski KIERUNEK ENERGETYKA MEiL 2013.. i możliwości wybóru specjalności prof. nzw. dr hab. inż. Konrad Świrski Energetyka XX wieku (dawniej) Struktura energetyki Polska, UE i świat Poland 16% EU 18% 32% 30%

Bardziej szczegółowo

polska Forum Ekonomiczne w Krynicy Idziemy na giełdę Geotermia Rynek energii w Portugalii Strategie grup energetycznych

polska Forum Ekonomiczne w Krynicy Idziemy na giełdę Geotermia Rynek energii w Portugalii Strategie grup energetycznych polska EnerGIA magazyn NR 9 (11) wrzesień 2009 grupy tauron ISSN 1689-5304 Forum Ekonomiczne w Krynicy Idziemy na giełdę Geotermia Rynek energii w Portugalii Strategie grup energetycznych spis treści Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Paweł Frączek, Aleksandra Larwa * Wprowadzenie Zagwarantowanie dostępu do konkurencyjnej cenowo energii elektrycznej jest jednym z istotnych

Bardziej szczegółowo

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska 6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Warszawska Warszawska Polski Kongres Gospodarczy 6 Marca 2012 SŁOWO WSTĘPNE ORGANIZATORZY PATRONI MEDIALNI ORGANIZATORZY POLSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO Warszawska

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DEBATY. PLAN MARSHALLA DLA INFRASTRUKTURY Naświetlajmy problem póki jeszcze możemy. 22 lutego 2011 r., Klub Bankowca, ul. Smolna 6, Warszawa

RAPORT Z DEBATY. PLAN MARSHALLA DLA INFRASTRUKTURY Naświetlajmy problem póki jeszcze możemy. 22 lutego 2011 r., Klub Bankowca, ul. Smolna 6, Warszawa RAPORT Z DEBATY PLAN MARSHALLA DLA INFRASTRUKTURY Naświetlajmy problem póki jeszcze możemy 22 lutego 2011 r., Klub Bankowca, ul. Smolna 6, Warszawa PATRONAT HONOROWY PATRONAT MERYTORYCZNY PARTNERZY STRATEGICZNI

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

RYNEK GAZU W POLSCE. Inwestycje w elektroenergetyce gazowej. Warszawa, 1, 2-3 lutego 2012r. W gronie prelegentów znajdą się m.in.

RYNEK GAZU W POLSCE. Inwestycje w elektroenergetyce gazowej. Warszawa, 1, 2-3 lutego 2012r. W gronie prelegentów znajdą się m.in. RYNEK GAZU W POLSCE W gronie prelegentów znajdą się m.in. przedstawiciele: PGNiG S.A. Urzędu Regulacji Energetyki Instytutu Studiów Energetycznych Forum Odbiorców Rynku Energii i Gazu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo