Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Janina Rosiak mgr Grażyna Gabryliszyn dr Patrycja Kamińska opinia językowa Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Katarzyna Maćkowska Konsultacja: mgr Andrzej Zych Korekta: mgr Joanna Fundowicz Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[02].Z2.02. Konwersacje w biznesie zawartego w programie nauczania dla zawodu technik ekonomista. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 4 3. Cele kształcenia 5 4. Materiał nauczania Struktura organizacyjna firmy (Organisational Structure) Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wyrażenia grzecznościowe (Polite Expressions) Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Savoir-vivre w biznesie (Good manners in Business) Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Kształtowanie stosunków interpersonalnych (Shaping Interpersonal 23 Relationships) Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Przepisy prawne dotyczące działalności firmy (Company Law) Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Kształtowanie wizerunku firmy (Public Relations) Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 38 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik ten będzie Ci pomocny w nabywaniu biegłości w konwersacji w języku angielskim, dotyczących języka praktycznego przydatnego w wykonywaniu zawodu. Zawartość poradnika (pakietu): wprowadzenie, wymagania wstępne, czyli umiejętności jakie powinieneś mieć przed przystąpieniem do zadań praktycznych, które pozwolą Ci doskonalić znajomość języka angielskiego w mówieniu przydatnego w Twoim zawodzie, wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z tym poradnikiem (pakietem), materiał nauczania, czyli wiadomości na temat formy i struktury organizacyjnej przedsiębiorstw, kształtowania wizerunku firmy, marketingu i reklamy, kształtowania stosunków interpersonalnych, przepisów prawnych dotyczących działalności firmy oraz savoir-vivre u w biznesie, zestawy pytań, które pomogą Ci sprawdzić, czy opanowałeś treści podane w materiale nauczania, ćwiczenia, które mają na celu wykształcenie Twoich umiejętności praktycznych, sprawdzian postępów. Poradnik zawiera również wykaz literatury oraz materiałów pomocniczych, tj. słowników, opracowań specjalistycznych pomocnych zarówno w trakcie nauki, jak i w wykonywaniu pracy zawodowej. Zagadnienia omówione w materiale nauczania stanowią wprowadzenie do tematu. Pragnąc rozwijać swoje umiejętności, powinieneś korzystać z literatury podanej w poradniku, jak również z szeregu innych publikacji. W trakcie nauki pomocny Ci będzie nauczyciel, który odpowie na Twoje pytania, rozwieje twoje wątpliwości oraz wskaże Ci dodatkowe źródła informacji. Zamieszczone w poradniku pytania pozwolą Ci na sprawdzenie, czy posiadasz wystarczającą wiedzę z odpowiedniego zakresu materiału oraz czy możesz przystąpić do wykonania ćwiczeń. Jeśli Twoje odpowiedzi będą poprawne, możesz przejść do dalszego etapu, jeśli nie będziesz wiedział, gdzie masz luki i co powinieneś uzupełnić. Pod warunkiem, oczywiście, że będziesz odpowiadać na pytania samodzielnie. Po etapie sprawdzania stanu Twojej wiedzy będziesz mógł przejść do następnego etapu, czyli do wykonania ćwiczeń praktycznych, których celem jest uzupełnienie i utrwalenie informacji teoretycznych. Po wykonaniu zestawu ćwiczeń będziesz mógł sprawdzić swoje postępy, wykonując test Sprawdzian postępów, zamieszczony zawsze w podrozdziale. Poznanie przez Ciebie całego lub określonej części poradnika będzie stanowiło dla nauczyciela podstawę przeprowadzenia sprawdzianu poziomu przyswojonych wiadomości i ukształtowanych umiejętności. Nauczyciel posłuży się w tym celu Zestawem zadań testowych zawierających różnego rodzaju pytania. W poradniku zamieszczony jest przykładowy test. 3

5 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji tej jednostki modułowej powinieneś umieć: korzystać z różnych źródeł w celu znalezienia potrzebnych informacji, czytać lub słuchać ze zrozumieniem tekst w języku angielskim na poziomie średnio zaawansowanym (intermediate), zadać pytania do tekstu i udzielić odpowiedzi, posługiwać się słownikiem anglojęzycznym w celu znalezienia definicji nieznanego słowa w języku angielskim, posługiwać się podręcznikiem gramatyki języka angielskiego w celu wyjaśnienia wątpliwości z gramatyki, wymawiać wyrazy angielskie zgodnie z transkrypcją fonetyczną podaną w słowniku bądź w podręcznikach do nauki języka angielskiego, stosować zasady transkrypcji fonetycznej, stosować zasady gramatyki języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym (intermediate). 4

6 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: przeczytać ze zrozumieniem tekst o tematyce zawodowej, skorzystać z technik poznawania nowego słownictwa podczas pracy z tekstem, zidentyfikować główne problemy zawarte w tekście, sformułować pytania dotyczące przeczytanego tekstu, zredagować notatkę z wysłuchanego tekstu, zabrać głos w dyskusji na temat przeczytanego bądź wysłuchanego tekstu, określić sposoby kształtowania wizerunku firmy, określić właściwe zachowania w kontaktach z cudzoziemcami z różnych kręgów kulturowych, użyć odpowiednich wyrażeń do właściwych funkcji językowych (prośba, odmowa, zgoda itd.), zastosować zwroty używane do wyrażenia pozytywnej opinii, zgłaszania wątpliwości, stawiania warunków i argumentowania, stosować zwroty grzecznościowe w rozmowie z klientem, rozróżnić styl wypowiedzi służbowej i prywatnej, zabrać głos w czasie spotkania z klientem, przeprowadzić rozmowę z przedstawicielem firmy handlowej, przygotować prezentację oferty handlowej, zaprezentować ofertę handlową według opracowanego scenariusza, zrelacjonować przebieg zdarzeń służbowych, zanalizować przyczyny i skutki sytuacji zawodowych, udzielić informacji na temat zadań poszczególnych komórek organizacyjnych firmy, zanalizować przepisy prawne dotyczące działalności firmy. 5

7 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Struktura organizacyjna firmy (Organisational Structure) Materiał nauczania DIFFERENT KINDS OF COMPANIES Divisions of economic activity Although the structure of each country is different, their economies can be shown to have similar sectors. When speaking of business or economic activity, commentators normally recognize three major sectors: primary agriculture, fishing, mining, construction, secondary crafts, manufacturing, tertiary services, including education, banking, insurance etc. The occupational structure The types of activities that most workers are occupied in differ, sometimes dramatically, from one country to another and from one time to another. In most developing countries (and in all countries the of the 9 th century) the vast majority of the workforce work in agricultural or primary sectors. Their work is almost entirely manual, and most of the country s labour power is concentrated on the basic task of feeding the population. In fully developed countries far more of their productive resources are directed towards other economic activities. In the USA and Canada only 4 and 7 per cent, respectively, of all employed work in agriculture, fishing and mining, compared to more than 70 per cent in India. Organisational structure Here are three diagrams representing the structure of an organization. 6

8 Look at the diagram 1. Which group of people: 1. Own the company? 2. Sell to the company? 3. Formulate policy? 4. Buy from the company? 5. Work for the company? Look at diagrams 2 and 3. Which part of this of this organization: 1. Manufactures the products? 2. Sells the products? 3. Deals with personnel matters? 4. Creates new products? 5. Buys supplies? 6. Gets the products to the customer? 7. Records transactions, collects cash, makes payments, and calculates costs? 8. Plans, schedules, monitors, measures, and gives direction? COMPANY CULTURE Total Quality Management (TQM) Most companies face a tough competition nowadays. Therefore, to be able to succeed, they have to look for quality, good organization, economic use of time, resources and space. Total Quality Management involves doing the job right the first time. Mistakes mean that you have to fix them later and that incurs higher costs. It also means that you have to throw out outdated processes. It is a constant and never ending process and it has to involve everyone in the organization. The responsibility must be pushed to where employees and customers meet. Important decisions must be taken at a point where the operating employees make important decisions because they are closest to customers. It means you have to stand the traditional management hierarchy on its head. TQM cannot be introduced in an atmosphere of conflict. It can only be done with strong support from administration and through creative teamwork. STEP analysis A STEP analysis is a useful business tool for examining ways in which organizations need to adapt to changing external environments. STEP stands for sociological, technological, economic, and political changes. S sociological changes T technological changes Altering demographic patterns such as people living longer, rising/falling unemployment, more/fewer school leavers, changing levels of unemployment. How are they affecting your customer base and the availability of staff? Changing production technology, computer and information technology, automation, etc. How are they affecting the way your clients and suppliers work? 7

9 E economic changes P political changes Recession, interest rate changes, taxation changes, currency fluctuations, changing process of raw materials. How are they affecting your company s markets, profitability and the resources you have available for investment? Changes in government and policies, privatization policies, new laws, new regulations on green issues, stronger/weaker trade unions, wars. How are they affecting the way you conduct your business? Example: Please read the text about Microsoft: Famous for its Windows operating system, Microsoft is the world s No. 1 software company. With sales of $3 billion, it s growing fast but the corporate culture remains strong. So, what s it like to work there? Hard work Complaining about how hard you work at Microsoft is like complaining about the weather in Seattle. Everyone is overworked. Microsoft deliberately understaffs its product teams because it saves money, helps communication and encourages the fighting spirit. Fun Microsoft encourages individuality, and there are plenty of eccentric characters on the staff. Tough Microsoft employees are well-informed, logical and thick-skinned. They ve got to be able to stand up for themselves when their bosses criticize them. Frugal The pay may be good but there are no fancy expense accounts. Bill Gates. The CEO, is one of the richest men in America but he still flies economy class to Japan. Recently his administrative assistant was rushed off his feet by phone calls and letters and asked if he could hire someone to help out. Who am I, the Queen? asked Gates. Challenging Authority is pushed down through the ranks. Microsoft picks and chooses recruits from the graduates of the elite universities and business schools, then gives them lots of responsibility straight away. Competitive Microsoft has been beaten in some markets by more sharply-focused competitors, but they keep fighting. They may get it wrong several times before they get it right but they never give up. Company culture involves various matters. The most important of them are: hours of work and overtime, over and understaffing, pay and expenses, competitiveness, how much responsibility is given at low levels of the organization, the type of people who work there, the atmosphere of the company, type of facilities that are used, 8

10 type of communication, relationship between employees and management. In order to run a company efficiently nowadays both the Management and the Workforce need to communicate with each other. Study and use in your discussions some useful language for participating in meeting. Giving an opinion (strong) I'm convinced we should use an agent. I'm sure the Japanese market has big potential. I have no doubt the new factory will make life a lot easier. (neutral) I think we need a bigger sales force. As I see it, we must build up our middle management. In my opinion, we should offer a bonus. (tentative) It seems to me we should try to diversify. I tend to think our designs are old-fashioned. I feel our competitors are more market-orientated. Making a suggestion (neutral) I suggest (that) we buy from the French supplier. I would suggest strengthening our management team. My suggestion would be to spend more on R&D. (tentative) We could sell the business. Perhaps we should make a takeover bid. It might be worth setting up a joint venture. What about appointing a new agent? Why don't we borrow some more money? Checking comprehension/reformulating To put that another way,... If I follow you correctly,... So what you re saying is... Does that mean...? Are you saying...? Expressing reservations You have a point, but... I agree to some extent, but... I suppose you re right, but... Maybe that s true, but... Agreeing (strong) (neutral) I totally agree. I agree entirely with Peter. I quite agree. I couldn t agree more. Absolutely! / Precisely!/ Exactly! I agree with you. 9

11 (tentative) I think you re right. That s true. Mmm, maybe you re right. Perhaps. I tend to agree. I suppose so. Disagreeing (strong) I don t agree with you at all. I totally disagree. You re quite wrong about that. It s out of the question. Of course not. Rubbish!/Nonsense!/No way! (neutral) I don t really think so. I can t see that, I m afraid. I m afraid I can t agree with you there. (tentative) Mmm, I m not sure. I tend to disagree. Do you really think so? Is that such a good idea? Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania dotyczące różnych sposobów funkcjonowania i struktur przedsiębiorstwa, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Do you understand the corporate culture of Microsoft? 2. Do you think the employees of Microsoft work hard? 3. Why does the company deliberately understaff its product team? 4. What kind of personality types work in Microsoft? 5. Why are the employees thick-skinned? 6. What is the attitude of the company to expense accounts? 7. Who is recruited to Microsoft? 8. Is Microsoft a competitive company? 9. How much responsibility is given at low levels of the organization? 10. Do people at Microsoft work overtime? 11. What is TQM? 12. Who does it involve? 13. How long should it be introduced? 14. Who is given the decision-making powers? 15. What do you have to do to stand the traditional management hierarchy on its head? Ćwiczenia Ćwiczenie 1. Please read the text about Microsoft again. Discuss with your teacher or partner the culture of Microsoft. Think of: hours of work and overtime, over and understaffing, 10

12 pay and expenses, competitiveness, how much responsibility is given at low levels of the organization, the type of people who work there. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać ponownie tekst o firmie Microsoft, 2) przedyskutować z nauczycielem lub kolegą zagadnienie kultury Microsoft mówiąc o następujących sprawach: godziny pracy i godziny nadliczbowe, nadmiar lub niedobór pracowników, płaca i wydatki, konkurencyjność, zakres odpowiedzialności na niższych szczeblach organizacji, charakterystyka osób pracujących w firmie. 3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. Wyposażenie stanowiska pracy: Ćwiczenie 2. You are a director of a small manufacturing company. You are concerned about the environment and increasing levels of pollution. You have introduced a company suggestion scheme and collected the proposals below from your staff. Hold a meeting to decide what to do with their ideas: dismiss them, implement them immediately, investigate the ideas further. Suggestion scheme proposals 1. Take away all company cars. Provide bicycles instead and bus or train tickets. 2. Scrap the company s fleet or lorries. Replace them with new models that are more economical on fuel. 3. Encourage staff to work at home. Telecommunications can substitute for travel. 4. Instead of working five eight-hour days each week, work four ten-hours days. A three-day weekend will reduce the factory s heating costs. 5. Change all the conventional light bulbs in the building to compact fluorescent light bulbs, which use 20% of the power and last longer. 6. Install solar cells in the roof to collect sunlight to heat the offices. 7. Put less packing on your products. 8. Tell our suppliers to provide less packaging with their products. 9. Plant trees in the garden to stabilize the soil, conserve water to resources and fix carbon dioxide to help slow the pace of global warming. 10. Ban all office memos to save the paper. 11

13 11. collect all waste paper from offices at the end of each day and send it for recycling. 12. Only sell vegetarian food in the canteen. 13. Make a contribution from the company s profits to the Green Party or green pressure groups. 14. Stop trying to make the company expand. Make economic efficiency our goal instead economic growth. 15. Install a large fan on the hillside outside the factory to blow away pollution. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) Wyobrazić sobie, że jesteś dyrektorem małej firmy produkcyjnej. Martwią cię coraz większe ilości zanieczyszczeń zatruwających środowisko. Zaproponowałeś personelowi, aby zgłaszał projekty ochrony i zebrałeś propozycje. Zorganizuj zebranie w celu podjęcia decyzji, co zrobić z ich propozycjami: a) odrzucić je, b) wdrożyć je, c) rozważyć je później. 2) przeczytać uważnie propozycje projektów ochrony środowiska. 3) ocenić je i zdecydować, jak z nimi postąpić. Wyposażenie stanowiska pracy: Ćwiczenie 3 You would like to award a prize to the staff member who submitted the best suggestion. Decide which one you think is best and what the prize should be. You can hold a meeting and discuss it with your staff. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zdecydować jaką nagrodę przyznać pracownikowi, który podał najlepszą sugestię. Zdecyduj która z nich jest najlepsza i jaka powinna być ta nagroda. Możesz zorganizować spotkanie i przedyskutować to ze swoim zespołem, 2) jeśli nie rozumiesz jakiegoś słowa lub zwrotu, to skorzystaj ze słownika, 3) porównaj swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. Wyposażenie stanowiska pracy: Ćwiczenie 4 Now compare your decisions with your colleagues from other teams. Find out which they decided to implement and why. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 12

14 1) przeczytać uważnie propozycje ochrony środowiska zamieszczone w poprzednim ćwiczeniu, 2) dowiedzieć się, jakie były propozycje kolegów, 3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. Wyposażenie stanowiska pracy: Ćwiczenie 5 Please read the text on different kinds of companies and decide if their business activity belongs to: a) primary, b) secondary, c) tertiary sectors. Please discuss how would you organize w vehicle manufacturing company. vehicle manufacturing engineering food processing telecommunications catering electronics retailing beverages banking aerospace Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać uważnie tekst dotyczący różnych rodzajów firm i zdecydować, czy poniższe rodzaje aktywności biznesowej należą do sektora: a) pierwotnego, b) drugorzędnego, c) trzeciorzędnego, 2) skorzystać ze słownika, jeśli nie rozumiesz jakiegoś słowa lub zwrotu, 3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów, 4) przedyskutować z kolegą sposób zarządzania fabryką pojazdów. Wyposażenie stanowiska pracy: Ćwiczenie 6 Please read the information about STEP analysis and have discussion in 4 groups on: sociological, technological, economical and political changes and then with the whole class. Sposób wykonania ćwiczenia 13

15 Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać ponownie tekst o analizie STEP i przeprowadzić dyskusję w swojej grupie, a następnie z całą klasą. 2) skorzystać ze słownika, jeśli nie rozumiesz jakiegoś słowa lub zwrotu, 3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. Wyposażenie stanowiska pracy: Sprawdzian postępów Please check your achievements giving correct answers YES or NO to the following statements: Sprawdź swoje postępy, podając prawidłowe odpowiedzi TAK lub NIE na następujące stwierdzenia: Yes No 1. If you like to plan, measure and give directions you have a potential for a subordinate. 2. If you can calculate costs, record transactions and can deal with money matters you should work in Financial Department. 3. If you have to look for quality, good organization, economic use of time and resources you should throw out outdated processes. 4. People are living longer nowadays so it is a change in technology. 5. If you consider a new investment you had better think of resources and profitability. 6. If you are competitive you are complaining. 7. If you are thick-skinned you are assertive. 8. If you are environmentalist you like a lot of exercise. 9. If you work in catering industry you should have experience in services. 10. If you are interested in STEP analysis you are concerned with dancing. 14

16 4.2 Wyrażenia grzecznościowe (Polite expressions) Materiał nauczania Letters, the traditional form of business communication, are still generally preferred for confidential and very formal correspondence. But faxes (telefaxes) are growing in popularity, due to their speed and convenience. Many companies now have their own fax stationery which resembles a memo (memorandum) in layout. As information about the sender and receiver appears at the top, traditional greetings are often omitted so faxes tend to be more direct. For information on layout, study the document below. Unizeto Technologies Kamila Rzetecka ul. Królowej Korony Polskiej 21, Szczecin Tel Subject: Course in Business Correspondence Dear Ms Rzetecka, MASTER School of English ul. Tkacka 66/ Szczecin tel/fax: With reference to our telephone conversation today, I am pleased to tell you that we are able to start a 30 hrs Course in Business Correspondence for your staff, starting from January Please decide which days of the week and time of classes will be most suitable. I look forward to receiving your information in due course. Yours sincerely Danuta Malinowska-Bartków Manager It is important to choose polite forms, especially when one disagrees with someone in a business setting. Emphasize, too that the smooth running of a relationship can be oiled by weakening or toning down a disagreement. Instead of telling someone that what they have offered or said is rubbish (even if you think it is) it may often be beneficial to your continued maintenance of good customer or client relations to say I don t think that it is such a good idea. This has nothing to do with being insincere but with being well mannered. Remember the Chinese proverb: He who cannot smile should not open a shop. 15

17 Useful phrases Make yourself a checklist of useful phrases for future reference. Complete the table below with words and phrases from the box. Would you like me to...? You will be pleased to hear that enquire... I am afraid... Please find enclosed... seeing you on the 29th. any inconvenience caused. please do not hesitate to ask. Further to... Could you possibly...? Starting Stating a reference Giving good news Giving bad news Making a request Offering help Apologizing Enclosing documents Closing remarks We are writing to advise you of... confirm Thank you for your letter of January 23. With reference to our telephone conversation today... your fax of June 5th,... I am delighted to tell you that We regret to inform you that... Unfortunately We would be grateful if you could I would appreciate it if you could... Please If you wish, we would be happy to... I am sorry about the delay in replying. I would like to apologize for... We are sorry for... I am enclosing If you have any further questions,... If we can help in any way, please contact us again. Thank you for your help. Referring to future contact I look forward to Looking forward to meeting you next week. receiving your comments in due course

18 Polite expressions We use a lot of standard polite expressions in social situations. Here are examples of some important ones. Asking people to do things Agreeing Refusing Can you? Yes, certainly. I m sorry, but Will you? Yes, of course. I m afraid Could you? No, not at all. Would you? Could you possibly? Would you mind (ing)? Asking for permission to do things Agreeing Refusing Can I? Yes, certainly. I m sorry, but Could I? Yes, of course. I m afraid May I? Please, do so. Could I possibly? By all means. Would you mind if I? No, not at all. Thanking Thanks. Thank you very much indeed. It s very good of you. Apologizing Sorry. I m extremely sorry. Replies You re welcome. Don t mention it. Not at all. It s a pleasure. Replies It s OK. No problem. It doesn t matter. Don t worry about it. Offering help Accepting Refusing Do you want a hand? That d be great. No, it s all right, thanks. Can I? Shall I? Yes, please. Thank you very much That s kind of you, but I can manage. Would you like me to? Documents Companies use different procedures and documents when buying and selling goods and services. Here is a list of verbs frequently used with the documents: You can ask for prepare give a quotation. And of course, you can quote a price. Quote is the verb (action) and quotation is the noun (thing) but quote can also be used as a noun, as a short form for quotation. 17

19 You can place confirm acknowledge cancel an order. You can check a delivery note. You can issue query pay an invoice. You can ignore a reminder. You can write sign postdate a cheque. endorse pay in put a cheque in the post. And if there aren't enough funds in the account, the bank will bounce the cheque! You can ask for issue lose A receipt Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania dotyczące zastosowania różnych wyrażeń grzecznościowych, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Do you know how to ask for permission to do things? 2. How can you politely ask people to do things? Do you know? 3. In what way can you offer help? Do you know? 4. Do you know how to make a request? 5. How can you apologize? Do you know? 6. How can you give bad news? Do you know? 7. In what way can you refuse? Do you know? 8. How do you reply if someone expresses gratitude? Do you know? 9. How can you politely refuse to do things? Do you know? 10. How can you refer to a future contact? Do you know? Ćwiczenia Ćwiczenie 1. Please prepare a dialogue with your partner in which you make a complaint. One of you is a manager and one is a customer. 18

20 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przygotować dialog z kolegą/koleżanką, w którym jedna osoba jest kierownikiem, zaś druga klientem, 2) jako klient złożyć zażalenie dotyczące wybranej sprawy, 3) sięgnąć do pożytecznych wyrażeń (useful phrases) i wyrażeń grzecznościowych (polite expressions). Wyposażenie stanowiska pracy: Ćwiczenie 2. Now please present your dialogue to the class. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zaprezentować dialog przed całą klasą, 2) porównać swoje wypowiedzi z wypowiedziami kolegów. Wyposażenie stanowiska pracy: Sprawdzian postępów For each of the following statements choose one answer Yes or No. Do każdego z poniższych zdań wybierz odpowiedź Tak lub Nie. Yes No 1. If you ask May I, Could I possibly? you ask form permission. 2. If you want to write closing remarks you put I am looking forward to 3. When someone expresses gratitude, saying Thank you, you reply By all means. 4. You want to refuse someone who offers help, so you say: That s kind of you but a can manage. 5. You want to make a request, so you say: I would appreciate if you could 6. You want to express agreement when people ask you for something. You say: No problem. 7. You want to give bad news. You say: Unfortunately, 8. You want to offer help. You say: Do you need a hand? 19

21 4.3. Savoir-vivre w biznesie (Good manners in Business) Materiał nauczania When the European Community began to increase in size, several guidebooks appeared giving advice on international etiquette. At first many people thought this was a joke, especially the British, who seemed to assume that the widespread understanding of their language meant a corresponding understanding of English customs. Very soon they had to change their ideas, as they realized that they had a lot to learn about how to behave with their foreign business friends. Members of different nationalities have different attitudes to: BUSINESS LUNCH/DINNER: 1. The British are happy to have a business lunch and discuss business matters with a drink during a meal. 2. The French like to eat first and discuss business later (they like to be well fed and watered before they get to work). 3. The Germans get down to business first and have pleasure (lunch/dinner) later. 4. In Russia you must match your host drink for drink or they will think you are unfriendly. 5. In America you should eat your hamburger with both hands as quickly as possible avoiding any conversation until it is eaten. 6. The Japanese never discuss business during a meal. A meal is a form of relaxation for them. 7. In the Middle East you must never use the left hand for eating, drinking or smoking. GIFTS: Cultures have different attitudes toward giving and receiving gifts. In English speaking countries (Australia, Canada, UK, USA) business people would be embarrassed to receive anything more expensive than a small corporate gift like a pen, but in Middle East and the Far East gifts have a special importance in establishing a personal and business relationship. Although they don t have to be very expensive, they should be of a high quality and in the case of Japan, they should be beautifully packed. DRESS CODE: Taking off your jacket and rolling up your sleeves is a sign of getting down to work in Britain and Holland, but in Germany people regard it as taking it easy. In the Middle East Arabic women often work in the office wearing a scarf on their heads. It is unthinkable to show any part of your body. It is advised for European women not to show too much leg and wear long sleeves while working in the Middle East. The dress code caused quite a stir in France when the Disney opened the EuroDisney theme park in Paris. Please read the case study below: The EuroDisney theme park Before the EuroDisney theme park opened, east of Paris, it received strong criticism from anti-american element of the French media who accused the park s management of behaving in a heavy-handed, authoritarian manner. EuroDisney was criticised for its policy concerning the way employees should be dressed. The company had announced a dress code which specified the Disney look required of its 12,000 workers. 20

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

OBS UGA KLIENTA. 2) połączyć z a) put on to c) put through with

OBS UGA KLIENTA. 2) połączyć z a) put on to c) put through with 7 OBS UGA KLIENTA 1 WARM UP SPEAKING Odpowiedz na pytania. 1) How do you answer the phone? 2) How do you leave/take a message? 3) How do you end a telephone conversation? 2 VOCABULARY Jak w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 Twój kolega/twoja koleżanka chce dowiedzieć się czegoś o Twojej klasie. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Liczba uczniów w klasie Atmosfera

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

2014-10-22 LESSON 20. Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION. At a kiosk. - Przy kiosku.

2014-10-22 LESSON 20. Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION. At a kiosk. - Przy kiosku. 2014-10-22 LESSON 20 Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION At a kiosk. - Przy kiosku. Test 20.1. Make questions and answers. Use the time expressions such as always, often, sometimes, usually, seldom,

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań 36 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.2. Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROFESJONALNEJ KORESPONDENCJI SŁUŻBOWEJ W JĘZYKU ANGIELSKIM

ZASADY PROFESJONALNEJ KORESPONDENCJI SŁUŻBOWEJ W JĘZYKU ANGIELSKIM ZASADY PROFESJONALNEJ KORESPONDENCJI SŁUŻBOWEJ W JĘZYKU ANGIELSKIM Analiza potrzeb Needs analysis Co? Do czego używasz angielskiego w pracy? Co? Co jest najtrudniejsze w korespondencji w j. angielskim?

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Start-up! Are you ready?

Start-up! Are you ready? Start-up! Are you ready? Objectives Understand the basic skills/qualities needed to start a company Learn about the start-up phase of several Silicon Valley companies Understand financing models available

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document.

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. The booklets are all produced using MS Publisher, so that is necessary on the computer being used. This document

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

15 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami.

15 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. 6 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 19 23 24 25 29 30 31 32 36 37 38 39 43 44 45 49 50 51 7 7 9 22 29 Lekcja 7 Wakacje ANGIELSKI 55 56 57 58 62 63 64 65 69 70 71 75 76 77 81 82 83 87 88 89 93 94 95 99 100 101

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (TAK) czy fałszywe (NIE). Wstaw znak w kratkę poprawnej odpowiedzi. 1.1

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

INVITATION TO TENDER

INVITATION TO TENDER INVITATION TO TENDER To whom it may concern, AAM Poland Sp. Z o.o. has successfully been awarded a major new vehicle program by a European based OEM and we would be pleased to receive your interest for

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych,

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 57 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ Zadanie 11. (0 10) Uczestniczyłeś(-aś) w międzynarodowej wymianie w Londynie. Napisz list do kolegi

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum. Poziom podstawowy

Gimnazjum. Poziom podstawowy Diagnoza szkolna Gimnazjum. Poziom podstawowy Klasa 1. Grupa A Test na koniec roku szkolnego Imię Nazwisko Klasa 01 Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA KLIENTÓW, KONTRAHENTÓW ORAZ PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM

OBSŁUGA KLIENTÓW, KONTRAHENTÓW ORAZ PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM OBSŁUGA KLIENTÓW, KONTRAHENTÓW ORAZ PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM Your most unhappy customers are your greatest source of learning. Bill Gates Najbardziej niezadowolony klient jest źródłem

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

Zwróciliśmy na siebie ich uwagę! Co teraz?! Imagine the result

Zwróciliśmy na siebie ich uwagę! Co teraz?! Imagine the result Zwróciliśmy na siebie ich uwagę! Co teraz?! Zwróciliśmy na siebie ich uwagę! Co teraz?! Imagine the result UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA I NATURA 2000 Social participation and Natura 2000 Komunikacja ze społeczeństwem

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue Inland Revenue National Insurance contributions Centre for Non-Residents Room BP1301 Benton Park View Newcastle Upon Tyne NE98 1ZZ United Kingdom Phone: +44 (0) 191 22- Fax: +44 (0) 191 22- Textphone:

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3.

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3. MATURA SPEAKING TESTS Modules 4 Życie rodzinne i towarzyskie Człowiek, Sport Zakupy i usługi, Żywienie Wersja dla zdającego minuty Razem z przyjacielem/przyjaciółką organizujesz wspólne przyjęcie urodzinowe.

Bardziej szczegółowo

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS POLISH PRELIMINARY LSPPOLP/0Y06

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS POLISH PRELIMINARY LSPPOLP/0Y06 EXTENAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS POLISH PELIMINAY LSPPOLP/0Y06 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Preliminary Stage Listening and eading Polish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10 Podróżowanie

Lekcja 10 Podróżowanie LEKCJA 10 Lekcja 10 Podróżowanie 59 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Kupowanie biletu na pociąg - Hello,

Bardziej szczegółowo

WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE

WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻNIE WIELKA BRYTANIA INSTRUKCJA PRZECZYTAJ UWAŻ 1. Wypełnij i podpisz dokumenty: dokładnie wypełnij formularz zgłoszeniowy, nie opuszczając żadnego pola uwzględniając: wszystkie daty wjazduwyjazdu doz UK (pomijając

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

ENGLISH BUSINESS CORRESPONDENCE

ENGLISH BUSINESS CORRESPONDENCE ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

PLSH2 (JUN13PLSH201) General Certificate of Education Advanced Level Examination June 2013. Reading and Writing TOTAL. Time allowed 3 hours

PLSH2 (JUN13PLSH201) General Certificate of Education Advanced Level Examination June 2013. Reading and Writing TOTAL. Time allowed 3 hours Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Polish Unit 2 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Level Examination

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Metoda nauki, która zmieni Twoje życie!

Metoda nauki, która zmieni Twoje życie! Metoda nauki, która zmieni Twoje życie! Chcesz zrozumieć wypowiedzi Native Speakera? Chcesz poprawić swój angielski poświęcając na to minimum czasu dziennie? Uczysz się samodzielnie, ale brakuje Ci konkretnego

Bardziej szczegółowo

1.How do you rate the English language skills of Polish students?

1.How do you rate the English language skills of Polish students? PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIET DLA OPIEKUNÓW PORTUGALSKICH PODCZAS STAŻU LEONARDO DA VINCI - MAJ 2013 1.How do you rate the English language skills of Polish students? -bad 0 -insufficient 0 -sufficient 0

Bardziej szczegółowo