Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Janina Rosiak mgr Grażyna Gabryliszyn dr Patrycja Kamińska opinia językowa Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Katarzyna Maćkowska Konsultacja: mgr Andrzej Zych Korekta: mgr Joanna Fundowicz Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[02].Z2.02. Konwersacje w biznesie zawartego w programie nauczania dla zawodu technik ekonomista. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 4 3. Cele kształcenia 5 4. Materiał nauczania Struktura organizacyjna firmy (Organisational Structure) Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wyrażenia grzecznościowe (Polite Expressions) Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Savoir-vivre w biznesie (Good manners in Business) Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Kształtowanie stosunków interpersonalnych (Shaping Interpersonal 23 Relationships) Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Przepisy prawne dotyczące działalności firmy (Company Law) Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Kształtowanie wizerunku firmy (Public Relations) Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 38 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik ten będzie Ci pomocny w nabywaniu biegłości w konwersacji w języku angielskim, dotyczących języka praktycznego przydatnego w wykonywaniu zawodu. Zawartość poradnika (pakietu): wprowadzenie, wymagania wstępne, czyli umiejętności jakie powinieneś mieć przed przystąpieniem do zadań praktycznych, które pozwolą Ci doskonalić znajomość języka angielskiego w mówieniu przydatnego w Twoim zawodzie, wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z tym poradnikiem (pakietem), materiał nauczania, czyli wiadomości na temat formy i struktury organizacyjnej przedsiębiorstw, kształtowania wizerunku firmy, marketingu i reklamy, kształtowania stosunków interpersonalnych, przepisów prawnych dotyczących działalności firmy oraz savoir-vivre u w biznesie, zestawy pytań, które pomogą Ci sprawdzić, czy opanowałeś treści podane w materiale nauczania, ćwiczenia, które mają na celu wykształcenie Twoich umiejętności praktycznych, sprawdzian postępów. Poradnik zawiera również wykaz literatury oraz materiałów pomocniczych, tj. słowników, opracowań specjalistycznych pomocnych zarówno w trakcie nauki, jak i w wykonywaniu pracy zawodowej. Zagadnienia omówione w materiale nauczania stanowią wprowadzenie do tematu. Pragnąc rozwijać swoje umiejętności, powinieneś korzystać z literatury podanej w poradniku, jak również z szeregu innych publikacji. W trakcie nauki pomocny Ci będzie nauczyciel, który odpowie na Twoje pytania, rozwieje twoje wątpliwości oraz wskaże Ci dodatkowe źródła informacji. Zamieszczone w poradniku pytania pozwolą Ci na sprawdzenie, czy posiadasz wystarczającą wiedzę z odpowiedniego zakresu materiału oraz czy możesz przystąpić do wykonania ćwiczeń. Jeśli Twoje odpowiedzi będą poprawne, możesz przejść do dalszego etapu, jeśli nie będziesz wiedział, gdzie masz luki i co powinieneś uzupełnić. Pod warunkiem, oczywiście, że będziesz odpowiadać na pytania samodzielnie. Po etapie sprawdzania stanu Twojej wiedzy będziesz mógł przejść do następnego etapu, czyli do wykonania ćwiczeń praktycznych, których celem jest uzupełnienie i utrwalenie informacji teoretycznych. Po wykonaniu zestawu ćwiczeń będziesz mógł sprawdzić swoje postępy, wykonując test Sprawdzian postępów, zamieszczony zawsze w podrozdziale. Poznanie przez Ciebie całego lub określonej części poradnika będzie stanowiło dla nauczyciela podstawę przeprowadzenia sprawdzianu poziomu przyswojonych wiadomości i ukształtowanych umiejętności. Nauczyciel posłuży się w tym celu Zestawem zadań testowych zawierających różnego rodzaju pytania. W poradniku zamieszczony jest przykładowy test. 3

5 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji tej jednostki modułowej powinieneś umieć: korzystać z różnych źródeł w celu znalezienia potrzebnych informacji, czytać lub słuchać ze zrozumieniem tekst w języku angielskim na poziomie średnio zaawansowanym (intermediate), zadać pytania do tekstu i udzielić odpowiedzi, posługiwać się słownikiem anglojęzycznym w celu znalezienia definicji nieznanego słowa w języku angielskim, posługiwać się podręcznikiem gramatyki języka angielskiego w celu wyjaśnienia wątpliwości z gramatyki, wymawiać wyrazy angielskie zgodnie z transkrypcją fonetyczną podaną w słowniku bądź w podręcznikach do nauki języka angielskiego, stosować zasady transkrypcji fonetycznej, stosować zasady gramatyki języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym (intermediate). 4

6 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: przeczytać ze zrozumieniem tekst o tematyce zawodowej, skorzystać z technik poznawania nowego słownictwa podczas pracy z tekstem, zidentyfikować główne problemy zawarte w tekście, sformułować pytania dotyczące przeczytanego tekstu, zredagować notatkę z wysłuchanego tekstu, zabrać głos w dyskusji na temat przeczytanego bądź wysłuchanego tekstu, określić sposoby kształtowania wizerunku firmy, określić właściwe zachowania w kontaktach z cudzoziemcami z różnych kręgów kulturowych, użyć odpowiednich wyrażeń do właściwych funkcji językowych (prośba, odmowa, zgoda itd.), zastosować zwroty używane do wyrażenia pozytywnej opinii, zgłaszania wątpliwości, stawiania warunków i argumentowania, stosować zwroty grzecznościowe w rozmowie z klientem, rozróżnić styl wypowiedzi służbowej i prywatnej, zabrać głos w czasie spotkania z klientem, przeprowadzić rozmowę z przedstawicielem firmy handlowej, przygotować prezentację oferty handlowej, zaprezentować ofertę handlową według opracowanego scenariusza, zrelacjonować przebieg zdarzeń służbowych, zanalizować przyczyny i skutki sytuacji zawodowych, udzielić informacji na temat zadań poszczególnych komórek organizacyjnych firmy, zanalizować przepisy prawne dotyczące działalności firmy. 5

7 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Struktura organizacyjna firmy (Organisational Structure) Materiał nauczania DIFFERENT KINDS OF COMPANIES Divisions of economic activity Although the structure of each country is different, their economies can be shown to have similar sectors. When speaking of business or economic activity, commentators normally recognize three major sectors: primary agriculture, fishing, mining, construction, secondary crafts, manufacturing, tertiary services, including education, banking, insurance etc. The occupational structure The types of activities that most workers are occupied in differ, sometimes dramatically, from one country to another and from one time to another. In most developing countries (and in all countries the of the 9 th century) the vast majority of the workforce work in agricultural or primary sectors. Their work is almost entirely manual, and most of the country s labour power is concentrated on the basic task of feeding the population. In fully developed countries far more of their productive resources are directed towards other economic activities. In the USA and Canada only 4 and 7 per cent, respectively, of all employed work in agriculture, fishing and mining, compared to more than 70 per cent in India. Organisational structure Here are three diagrams representing the structure of an organization. 6

8 Look at the diagram 1. Which group of people: 1. Own the company? 2. Sell to the company? 3. Formulate policy? 4. Buy from the company? 5. Work for the company? Look at diagrams 2 and 3. Which part of this of this organization: 1. Manufactures the products? 2. Sells the products? 3. Deals with personnel matters? 4. Creates new products? 5. Buys supplies? 6. Gets the products to the customer? 7. Records transactions, collects cash, makes payments, and calculates costs? 8. Plans, schedules, monitors, measures, and gives direction? COMPANY CULTURE Total Quality Management (TQM) Most companies face a tough competition nowadays. Therefore, to be able to succeed, they have to look for quality, good organization, economic use of time, resources and space. Total Quality Management involves doing the job right the first time. Mistakes mean that you have to fix them later and that incurs higher costs. It also means that you have to throw out outdated processes. It is a constant and never ending process and it has to involve everyone in the organization. The responsibility must be pushed to where employees and customers meet. Important decisions must be taken at a point where the operating employees make important decisions because they are closest to customers. It means you have to stand the traditional management hierarchy on its head. TQM cannot be introduced in an atmosphere of conflict. It can only be done with strong support from administration and through creative teamwork. STEP analysis A STEP analysis is a useful business tool for examining ways in which organizations need to adapt to changing external environments. STEP stands for sociological, technological, economic, and political changes. S sociological changes T technological changes Altering demographic patterns such as people living longer, rising/falling unemployment, more/fewer school leavers, changing levels of unemployment. How are they affecting your customer base and the availability of staff? Changing production technology, computer and information technology, automation, etc. How are they affecting the way your clients and suppliers work? 7

9 E economic changes P political changes Recession, interest rate changes, taxation changes, currency fluctuations, changing process of raw materials. How are they affecting your company s markets, profitability and the resources you have available for investment? Changes in government and policies, privatization policies, new laws, new regulations on green issues, stronger/weaker trade unions, wars. How are they affecting the way you conduct your business? Example: Please read the text about Microsoft: Famous for its Windows operating system, Microsoft is the world s No. 1 software company. With sales of $3 billion, it s growing fast but the corporate culture remains strong. So, what s it like to work there? Hard work Complaining about how hard you work at Microsoft is like complaining about the weather in Seattle. Everyone is overworked. Microsoft deliberately understaffs its product teams because it saves money, helps communication and encourages the fighting spirit. Fun Microsoft encourages individuality, and there are plenty of eccentric characters on the staff. Tough Microsoft employees are well-informed, logical and thick-skinned. They ve got to be able to stand up for themselves when their bosses criticize them. Frugal The pay may be good but there are no fancy expense accounts. Bill Gates. The CEO, is one of the richest men in America but he still flies economy class to Japan. Recently his administrative assistant was rushed off his feet by phone calls and letters and asked if he could hire someone to help out. Who am I, the Queen? asked Gates. Challenging Authority is pushed down through the ranks. Microsoft picks and chooses recruits from the graduates of the elite universities and business schools, then gives them lots of responsibility straight away. Competitive Microsoft has been beaten in some markets by more sharply-focused competitors, but they keep fighting. They may get it wrong several times before they get it right but they never give up. Company culture involves various matters. The most important of them are: hours of work and overtime, over and understaffing, pay and expenses, competitiveness, how much responsibility is given at low levels of the organization, the type of people who work there, the atmosphere of the company, type of facilities that are used, 8

10 type of communication, relationship between employees and management. In order to run a company efficiently nowadays both the Management and the Workforce need to communicate with each other. Study and use in your discussions some useful language for participating in meeting. Giving an opinion (strong) I'm convinced we should use an agent. I'm sure the Japanese market has big potential. I have no doubt the new factory will make life a lot easier. (neutral) I think we need a bigger sales force. As I see it, we must build up our middle management. In my opinion, we should offer a bonus. (tentative) It seems to me we should try to diversify. I tend to think our designs are old-fashioned. I feel our competitors are more market-orientated. Making a suggestion (neutral) I suggest (that) we buy from the French supplier. I would suggest strengthening our management team. My suggestion would be to spend more on R&D. (tentative) We could sell the business. Perhaps we should make a takeover bid. It might be worth setting up a joint venture. What about appointing a new agent? Why don't we borrow some more money? Checking comprehension/reformulating To put that another way,... If I follow you correctly,... So what you re saying is... Does that mean...? Are you saying...? Expressing reservations You have a point, but... I agree to some extent, but... I suppose you re right, but... Maybe that s true, but... Agreeing (strong) (neutral) I totally agree. I agree entirely with Peter. I quite agree. I couldn t agree more. Absolutely! / Precisely!/ Exactly! I agree with you. 9

11 (tentative) I think you re right. That s true. Mmm, maybe you re right. Perhaps. I tend to agree. I suppose so. Disagreeing (strong) I don t agree with you at all. I totally disagree. You re quite wrong about that. It s out of the question. Of course not. Rubbish!/Nonsense!/No way! (neutral) I don t really think so. I can t see that, I m afraid. I m afraid I can t agree with you there. (tentative) Mmm, I m not sure. I tend to disagree. Do you really think so? Is that such a good idea? Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania dotyczące różnych sposobów funkcjonowania i struktur przedsiębiorstwa, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Do you understand the corporate culture of Microsoft? 2. Do you think the employees of Microsoft work hard? 3. Why does the company deliberately understaff its product team? 4. What kind of personality types work in Microsoft? 5. Why are the employees thick-skinned? 6. What is the attitude of the company to expense accounts? 7. Who is recruited to Microsoft? 8. Is Microsoft a competitive company? 9. How much responsibility is given at low levels of the organization? 10. Do people at Microsoft work overtime? 11. What is TQM? 12. Who does it involve? 13. How long should it be introduced? 14. Who is given the decision-making powers? 15. What do you have to do to stand the traditional management hierarchy on its head? Ćwiczenia Ćwiczenie 1. Please read the text about Microsoft again. Discuss with your teacher or partner the culture of Microsoft. Think of: hours of work and overtime, over and understaffing, 10

12 pay and expenses, competitiveness, how much responsibility is given at low levels of the organization, the type of people who work there. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać ponownie tekst o firmie Microsoft, 2) przedyskutować z nauczycielem lub kolegą zagadnienie kultury Microsoft mówiąc o następujących sprawach: godziny pracy i godziny nadliczbowe, nadmiar lub niedobór pracowników, płaca i wydatki, konkurencyjność, zakres odpowiedzialności na niższych szczeblach organizacji, charakterystyka osób pracujących w firmie. 3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. Wyposażenie stanowiska pracy: Ćwiczenie 2. You are a director of a small manufacturing company. You are concerned about the environment and increasing levels of pollution. You have introduced a company suggestion scheme and collected the proposals below from your staff. Hold a meeting to decide what to do with their ideas: dismiss them, implement them immediately, investigate the ideas further. Suggestion scheme proposals 1. Take away all company cars. Provide bicycles instead and bus or train tickets. 2. Scrap the company s fleet or lorries. Replace them with new models that are more economical on fuel. 3. Encourage staff to work at home. Telecommunications can substitute for travel. 4. Instead of working five eight-hour days each week, work four ten-hours days. A three-day weekend will reduce the factory s heating costs. 5. Change all the conventional light bulbs in the building to compact fluorescent light bulbs, which use 20% of the power and last longer. 6. Install solar cells in the roof to collect sunlight to heat the offices. 7. Put less packing on your products. 8. Tell our suppliers to provide less packaging with their products. 9. Plant trees in the garden to stabilize the soil, conserve water to resources and fix carbon dioxide to help slow the pace of global warming. 10. Ban all office memos to save the paper. 11

13 11. collect all waste paper from offices at the end of each day and send it for recycling. 12. Only sell vegetarian food in the canteen. 13. Make a contribution from the company s profits to the Green Party or green pressure groups. 14. Stop trying to make the company expand. Make economic efficiency our goal instead economic growth. 15. Install a large fan on the hillside outside the factory to blow away pollution. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) Wyobrazić sobie, że jesteś dyrektorem małej firmy produkcyjnej. Martwią cię coraz większe ilości zanieczyszczeń zatruwających środowisko. Zaproponowałeś personelowi, aby zgłaszał projekty ochrony i zebrałeś propozycje. Zorganizuj zebranie w celu podjęcia decyzji, co zrobić z ich propozycjami: a) odrzucić je, b) wdrożyć je, c) rozważyć je później. 2) przeczytać uważnie propozycje projektów ochrony środowiska. 3) ocenić je i zdecydować, jak z nimi postąpić. Wyposażenie stanowiska pracy: Ćwiczenie 3 You would like to award a prize to the staff member who submitted the best suggestion. Decide which one you think is best and what the prize should be. You can hold a meeting and discuss it with your staff. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zdecydować jaką nagrodę przyznać pracownikowi, który podał najlepszą sugestię. Zdecyduj która z nich jest najlepsza i jaka powinna być ta nagroda. Możesz zorganizować spotkanie i przedyskutować to ze swoim zespołem, 2) jeśli nie rozumiesz jakiegoś słowa lub zwrotu, to skorzystaj ze słownika, 3) porównaj swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. Wyposażenie stanowiska pracy: Ćwiczenie 4 Now compare your decisions with your colleagues from other teams. Find out which they decided to implement and why. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 12

14 1) przeczytać uważnie propozycje ochrony środowiska zamieszczone w poprzednim ćwiczeniu, 2) dowiedzieć się, jakie były propozycje kolegów, 3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. Wyposażenie stanowiska pracy: Ćwiczenie 5 Please read the text on different kinds of companies and decide if their business activity belongs to: a) primary, b) secondary, c) tertiary sectors. Please discuss how would you organize w vehicle manufacturing company. vehicle manufacturing engineering food processing telecommunications catering electronics retailing beverages banking aerospace Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać uważnie tekst dotyczący różnych rodzajów firm i zdecydować, czy poniższe rodzaje aktywności biznesowej należą do sektora: a) pierwotnego, b) drugorzędnego, c) trzeciorzędnego, 2) skorzystać ze słownika, jeśli nie rozumiesz jakiegoś słowa lub zwrotu, 3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów, 4) przedyskutować z kolegą sposób zarządzania fabryką pojazdów. Wyposażenie stanowiska pracy: Ćwiczenie 6 Please read the information about STEP analysis and have discussion in 4 groups on: sociological, technological, economical and political changes and then with the whole class. Sposób wykonania ćwiczenia 13

15 Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać ponownie tekst o analizie STEP i przeprowadzić dyskusję w swojej grupie, a następnie z całą klasą. 2) skorzystać ze słownika, jeśli nie rozumiesz jakiegoś słowa lub zwrotu, 3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegów. Wyposażenie stanowiska pracy: Sprawdzian postępów Please check your achievements giving correct answers YES or NO to the following statements: Sprawdź swoje postępy, podając prawidłowe odpowiedzi TAK lub NIE na następujące stwierdzenia: Yes No 1. If you like to plan, measure and give directions you have a potential for a subordinate. 2. If you can calculate costs, record transactions and can deal with money matters you should work in Financial Department. 3. If you have to look for quality, good organization, economic use of time and resources you should throw out outdated processes. 4. People are living longer nowadays so it is a change in technology. 5. If you consider a new investment you had better think of resources and profitability. 6. If you are competitive you are complaining. 7. If you are thick-skinned you are assertive. 8. If you are environmentalist you like a lot of exercise. 9. If you work in catering industry you should have experience in services. 10. If you are interested in STEP analysis you are concerned with dancing. 14

16 4.2 Wyrażenia grzecznościowe (Polite expressions) Materiał nauczania Letters, the traditional form of business communication, are still generally preferred for confidential and very formal correspondence. But faxes (telefaxes) are growing in popularity, due to their speed and convenience. Many companies now have their own fax stationery which resembles a memo (memorandum) in layout. As information about the sender and receiver appears at the top, traditional greetings are often omitted so faxes tend to be more direct. For information on layout, study the document below. Unizeto Technologies Kamila Rzetecka ul. Królowej Korony Polskiej 21, Szczecin Tel Subject: Course in Business Correspondence Dear Ms Rzetecka, MASTER School of English ul. Tkacka 66/ Szczecin tel/fax: With reference to our telephone conversation today, I am pleased to tell you that we are able to start a 30 hrs Course in Business Correspondence for your staff, starting from January Please decide which days of the week and time of classes will be most suitable. I look forward to receiving your information in due course. Yours sincerely Danuta Malinowska-Bartków Manager It is important to choose polite forms, especially when one disagrees with someone in a business setting. Emphasize, too that the smooth running of a relationship can be oiled by weakening or toning down a disagreement. Instead of telling someone that what they have offered or said is rubbish (even if you think it is) it may often be beneficial to your continued maintenance of good customer or client relations to say I don t think that it is such a good idea. This has nothing to do with being insincere but with being well mannered. Remember the Chinese proverb: He who cannot smile should not open a shop. 15

17 Useful phrases Make yourself a checklist of useful phrases for future reference. Complete the table below with words and phrases from the box. Would you like me to...? You will be pleased to hear that enquire... I am afraid... Please find enclosed... seeing you on the 29th. any inconvenience caused. please do not hesitate to ask. Further to... Could you possibly...? Starting Stating a reference Giving good news Giving bad news Making a request Offering help Apologizing Enclosing documents Closing remarks We are writing to advise you of... confirm Thank you for your letter of January 23. With reference to our telephone conversation today... your fax of June 5th,... I am delighted to tell you that We regret to inform you that... Unfortunately We would be grateful if you could I would appreciate it if you could... Please If you wish, we would be happy to... I am sorry about the delay in replying. I would like to apologize for... We are sorry for... I am enclosing If you have any further questions,... If we can help in any way, please contact us again. Thank you for your help. Referring to future contact I look forward to Looking forward to meeting you next week. receiving your comments in due course

18 Polite expressions We use a lot of standard polite expressions in social situations. Here are examples of some important ones. Asking people to do things Agreeing Refusing Can you? Yes, certainly. I m sorry, but Will you? Yes, of course. I m afraid Could you? No, not at all. Would you? Could you possibly? Would you mind (ing)? Asking for permission to do things Agreeing Refusing Can I? Yes, certainly. I m sorry, but Could I? Yes, of course. I m afraid May I? Please, do so. Could I possibly? By all means. Would you mind if I? No, not at all. Thanking Thanks. Thank you very much indeed. It s very good of you. Apologizing Sorry. I m extremely sorry. Replies You re welcome. Don t mention it. Not at all. It s a pleasure. Replies It s OK. No problem. It doesn t matter. Don t worry about it. Offering help Accepting Refusing Do you want a hand? That d be great. No, it s all right, thanks. Can I? Shall I? Yes, please. Thank you very much That s kind of you, but I can manage. Would you like me to? Documents Companies use different procedures and documents when buying and selling goods and services. Here is a list of verbs frequently used with the documents: You can ask for prepare give a quotation. And of course, you can quote a price. Quote is the verb (action) and quotation is the noun (thing) but quote can also be used as a noun, as a short form for quotation. 17

19 You can place confirm acknowledge cancel an order. You can check a delivery note. You can issue query pay an invoice. You can ignore a reminder. You can write sign postdate a cheque. endorse pay in put a cheque in the post. And if there aren't enough funds in the account, the bank will bounce the cheque! You can ask for issue lose A receipt Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania dotyczące zastosowania różnych wyrażeń grzecznościowych, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Do you know how to ask for permission to do things? 2. How can you politely ask people to do things? Do you know? 3. In what way can you offer help? Do you know? 4. Do you know how to make a request? 5. How can you apologize? Do you know? 6. How can you give bad news? Do you know? 7. In what way can you refuse? Do you know? 8. How do you reply if someone expresses gratitude? Do you know? 9. How can you politely refuse to do things? Do you know? 10. How can you refer to a future contact? Do you know? Ćwiczenia Ćwiczenie 1. Please prepare a dialogue with your partner in which you make a complaint. One of you is a manager and one is a customer. 18

20 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przygotować dialog z kolegą/koleżanką, w którym jedna osoba jest kierownikiem, zaś druga klientem, 2) jako klient złożyć zażalenie dotyczące wybranej sprawy, 3) sięgnąć do pożytecznych wyrażeń (useful phrases) i wyrażeń grzecznościowych (polite expressions). Wyposażenie stanowiska pracy: Ćwiczenie 2. Now please present your dialogue to the class. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zaprezentować dialog przed całą klasą, 2) porównać swoje wypowiedzi z wypowiedziami kolegów. Wyposażenie stanowiska pracy: Sprawdzian postępów For each of the following statements choose one answer Yes or No. Do każdego z poniższych zdań wybierz odpowiedź Tak lub Nie. Yes No 1. If you ask May I, Could I possibly? you ask form permission. 2. If you want to write closing remarks you put I am looking forward to 3. When someone expresses gratitude, saying Thank you, you reply By all means. 4. You want to refuse someone who offers help, so you say: That s kind of you but a can manage. 5. You want to make a request, so you say: I would appreciate if you could 6. You want to express agreement when people ask you for something. You say: No problem. 7. You want to give bad news. You say: Unfortunately, 8. You want to offer help. You say: Do you need a hand? 19

21 4.3. Savoir-vivre w biznesie (Good manners in Business) Materiał nauczania When the European Community began to increase in size, several guidebooks appeared giving advice on international etiquette. At first many people thought this was a joke, especially the British, who seemed to assume that the widespread understanding of their language meant a corresponding understanding of English customs. Very soon they had to change their ideas, as they realized that they had a lot to learn about how to behave with their foreign business friends. Members of different nationalities have different attitudes to: BUSINESS LUNCH/DINNER: 1. The British are happy to have a business lunch and discuss business matters with a drink during a meal. 2. The French like to eat first and discuss business later (they like to be well fed and watered before they get to work). 3. The Germans get down to business first and have pleasure (lunch/dinner) later. 4. In Russia you must match your host drink for drink or they will think you are unfriendly. 5. In America you should eat your hamburger with both hands as quickly as possible avoiding any conversation until it is eaten. 6. The Japanese never discuss business during a meal. A meal is a form of relaxation for them. 7. In the Middle East you must never use the left hand for eating, drinking or smoking. GIFTS: Cultures have different attitudes toward giving and receiving gifts. In English speaking countries (Australia, Canada, UK, USA) business people would be embarrassed to receive anything more expensive than a small corporate gift like a pen, but in Middle East and the Far East gifts have a special importance in establishing a personal and business relationship. Although they don t have to be very expensive, they should be of a high quality and in the case of Japan, they should be beautifully packed. DRESS CODE: Taking off your jacket and rolling up your sleeves is a sign of getting down to work in Britain and Holland, but in Germany people regard it as taking it easy. In the Middle East Arabic women often work in the office wearing a scarf on their heads. It is unthinkable to show any part of your body. It is advised for European women not to show too much leg and wear long sleeves while working in the Middle East. The dress code caused quite a stir in France when the Disney opened the EuroDisney theme park in Paris. Please read the case study below: The EuroDisney theme park Before the EuroDisney theme park opened, east of Paris, it received strong criticism from anti-american element of the French media who accused the park s management of behaving in a heavy-handed, authoritarian manner. EuroDisney was criticised for its policy concerning the way employees should be dressed. The company had announced a dress code which specified the Disney look required of its 12,000 workers. 20

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment.

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment. GET THAT JOB LESSON 1 Curriculum Vitae Patrice: Merry: CV, actually, stands for Curriculum Vitae, which is Latin, actually, it s Latin, it stands for 'the story of my life'. But CV is the term people use

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND Eleventh Quarterly Report January - March, 1994 Volume 1 BEST AVAILABLE DaCU ENT CENTER ON EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT The Ohio State University Columbus

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683 The Polish commercial 2012 REAL ESTATE REVIEW Nieruchomości komercyjne w Polsce issn 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% VaT) 6-7-8-9 march 2 01 2 Cannes Palais des Festivals 4 days to attend the leading Real

Bardziej szczegółowo

= the Chief Executive Officer, dyrektor naczelny - praca, stanowisko - firma, przedsiębiorstwo. - dokument przedstawiający strategię/plan działania

= the Chief Executive Officer, dyrektor naczelny - praca, stanowisko - firma, przedsiębiorstwo. - dokument przedstawiający strategię/plan działania Talk About Business Lesson 1 Strategy The CEO spent his first months in the job talking to managers in the company and formulating his strategy document. The day came for him to make his presentation to

Bardziej szczegółowo

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce The findings and conclusions presented in this report do not necessarily represent the position of the World Bank and

Bardziej szczegółowo

4-5 December Novotel Warszawa Centrum

4-5 December Novotel Warszawa Centrum nr 10 / (41) LISTOPAD 2013 ISSN 2081-1683 Cena 40 PLN / 10 Euro (w tym 8% VAT) LISToPAD 2013 4-5 December Novotel Warszawa Centrum Zapraszamy do serwisu WWW.THECITY.COM.PL 2 nd Edition Smart Strategies

Bardziej szczegółowo

Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI

Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI Composition of the Scientific Papers Council of the Faculty of Management of

Bardziej szczegółowo

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Project no.: 016020 Project acronym: ATVN-EU-GP Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Instrument: SSA Thematic Priority: IST D5 Interviews with

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1. (english & polish)

Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1. (english & polish) Maria Czerepaniak-Walczak Elżbieta Perzycka Culture of Trust in ICT-aided Educational Interactions Report 1 (english & polish) Szczecin 2013 Maria Czerepaniak Walczak & Elżbieta Perzycka Culture of Trust

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2010 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo

Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami

Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 62 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.4. Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Zadanie 1. (0 3)

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI TOM 2 Recenzja naukowa prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Wydawnictwo Wyższej

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

CNG Safety Changing Perceptions into Reality

CNG Safety Changing Perceptions into Reality Global and Russian Energy Outlook to 2040 CNG Safety Changing Perceptions into Reality IAA Nutzfahrzeuge in Hannover: LNG-Tankstellen Nowa Kia Soul LPG test PHOTO - bevezetem PLAY IT SAFE WITH NON HAZARDOUS

Bardziej szczegółowo

The Translator and the Computer

The Translator and the Computer Tadeusz Piotrowski, Łukasz Grabowski (editors) The Translator and the Computer Proceedings of a Conference held in Wrocław, April 20 21, 2012, organized by the Philological School of Higher Education and

Bardziej szczegółowo

Prins vs. BRC. DLM vs LDI - Technical Differences. Blue Corridor 2013 Hansa. Exclusive interviews with Mr Eugene Pronin from Gazprom

Prins vs. BRC. DLM vs LDI - Technical Differences. Blue Corridor 2013 Hansa. Exclusive interviews with Mr Eugene Pronin from Gazprom Blue Corridor 2013 Hansa Exclusive interviews with Mr Eugene Pronin from Gazprom and Mr David Graebe from GAZPROM Germania Mikrokogeneracja - technologia skojarzonej produkcji energii DLM vs LDI - Technical

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2011 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA CZŁOWIEK 1. Who is, in your opinion, the most beautiful woman / the most handsome man you have ever seen? Justify your choice. 2. What clothes do you feel most comfortable in? 3. What makes you laugh?

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE. Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE. Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý AKTYWNA STAROŚĆ W PERSPEKTYWIE SPOŁECZNO- KULTUROWO-EDUKACYJNEJ SPOLEČENSKÉ,

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm

Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm Uniwersytet Łódzki Łódź, 2011 1 Redakcja: dr Dariusz M. Trzmielak Recenzent: dr hab. Edward Stawasz prof. UŁ Przedmowa: dr hab. Rober

Bardziej szczegółowo

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province 85 Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province Maciej Dębski Institute of Philosophy, Sociology and Journalism University of Gdańsk Pomeranian Forum of Getting Out of Homelessness >

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy Egzemplarz pokazowy MATURA EXPLORER KOMPENDIUM materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate Alina Łubecka Izabela Michalak Anna Milewska Beata Polit Agnieszka Saramowicz-Garstecka

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

półrocznik 2013 nr 1 (12) Studies in Law: Research Papers 2013 No. 1 (12)

półrocznik 2013 nr 1 (12) Studies in Law: Research Papers 2013 No. 1 (12) Studia półrocznik 2013 nr 1 (12) Rozprawy i materiały Studies in Law: Research Papers 2013 No. 1 (12) Redakcja Redaktor naczelny prof. dr hab. Jan Widacki Redaktor statystyczny prof. dr hab. Tadeusz Stanisz

Bardziej szczegółowo