Równoważność dostępu w TP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Równoważność dostępu w TP"

Transkrypt

1 Równoważność dostępu w TP Prezentacja TP dla KIGEiT/PIIT Warszawa, 29 kwiecień 2009 r.

2 Agenda spotkania część 1 najważniejsze elementy propozycji TP część 2 równoważność w zakresie produktów część 3 równoważność w zakresie dostępu do informacji część 4 równoważność w zakresie obsługi Klientów Hurtowych część 5 zmiany w obszarze HR część 6 sesja pytań i odpowiedzi 2 równoważność dostępu

3 część 1 Najważniejsze elementy propozycji TP 3 regarding równoważność dostępu

4 Równoważność dostępu ogólne założenia (1/2) Karta Równoważności jest dobrowolną propozycją TP, jako odpowiedź na zarzuty przedstawione w raporcie Konsorcjum, jak i plany UKE dot. podziału funkcjonalnego TP. Celem jest minimalizacja zachęt do dyskryminacji pozacenowej oraz poprawa jakości współpracy międzyoperatorskiej. Krótszy czas implementacji w porównaniu z podziałem funkcjonalnym. Dostarczanie usług hurtowych w oparciu o zasadę EoO, a nie EoI. Brak rozdzielenia systemów IT - wdrożenie profili dostępu zamiast duplikowania instancji szybszy czas wdrożenia, ta sama funkcjonalność. 4 równoważność dostępu

5 Równoważność dostępu ogólne założenia (2/2) Stworzenie chińskich murów zapewniających brak przekazywania zastrzeżonych informacji handlowych. Dostarczanie usług hurtowych w oparciu o zasadę EoO, a nie EoI. Brak tworzenia nowej firmy/brandu. Szkolenia pracowników z kultury niedyskryminacji. Utworzenie Forum telekomunikacyjnego, aby w gronie operatorów. rozwiązywać problemy techniczne i operacyjne. Zatwierdzenie programu decyzją Zarządu TP uniknięcie ewentualnych kontrowersji co do prawnych podstaw narzucenia podziału. 5 równoważność dostępu

6 Trzy filary Równoważności Dostępu Równoważność dostępu Równoważność Produktów Równoważny poziom obsługi Równoważny dostęp do informacji Organizacja i zasoby ludzkie Karta Równoważności TPSA 6 równoważność dostępu Równoważność dostępu opiera się na 3 filarach: Filar 1: Równoważność produktów Zobowiązanie, aby wszystkie świadczone produkty hurtowe były dostarczane w oparciu o zasadę równoważności dostępu. Filar 2: Równoważny poziom obsługi Zaangażowanie w zapewnienie równoważnego poziomu obsługi. Regularne raportowanie wskaźników KPI. Filar 3: Równoważny dostęp do informacji Zaangażowanie na rzecz zapewnienia równoważnego dostępu do informacji handlowych i technicznych. Wewnętrzne chińskie mury. Organizacja i zasoby ludzkie Wprowadzenie Reguł Postępowania. Zmiany w systemach motywacyjnych oraz szkolenia dla pracowników w celu zapewnienia zrozumienia przez nich Karty i przestrzegania zasad równoważności.

7 Równoważność dostępu szczegółowe założenia Poprawa jakości usług hurtowych: 1. System monitorowania KPI - cykliczne raportowanie kluczowych wskaźników wydajności, umożliwiające porównanie obsługi operatorów alternatywnych vs TP, 2. KPIs dla procesu negocjacji umów i wdrażania ofert ramowych Równoważność informacji: 3. Chińskie mury wdrożenie systemu profilowania dostępu do informacji 4. Zapewnianie operatorom tych odpowiednich informacji technicznych o sieci. HR & zmiany organizacyjne: 5. Wdrożenie Reguł Postępowania zbiór zasad i szkolenia pracowników z zakresu równoważności. 6. Zmiana systemu motywacyjnego dla pracowników zaangażowanych w obsługę Klientów Operatorów. Komunikacja z rynkiem / monitoring i audyt zasad równoważności 8. Forum Telekomunikacyjne dobrowolny mechanizm umożliwiający wypracowywanie rozwiązań dla współpracy TP z alternatywnymi operatorami 9. Biuro Równoważności i Analiz raportowanie i monitoring wdrażania zasad równoważności w TP 10. Wewnętrzne procedury audytu rozszerzenie audytu wewnętrznego o zakres sprawdzania wdrożenia zasad równoważności w organizacji. 7 równoważność dostępu

8 Zasada równoważności na wejściu EoI In Equivalence of Input te same procesy dla wszystkich podmiotów i usług regulowanych. JEDNOSTKA WYDZIELONA Neo BSA WLR BSA BSA WLR... 8 równoważność dostępu

9 Zasada równoważności na wejściu EoO Equivalence of Outcome różne procesy dla różnych podmiotów i usług regulowanych, ale ten sam efekt. BSA WLR BSA Neo BSA... 9 równoważność dostępu

10 Propozycja TP adresująca problemy opisane w raporcie Konsorcjum Według Konsorcjum wprowadzenie podziału nie daje gwarancji uzyskania znaczących korzyści dla rynku i Konsumentów gdyż są porównywalne z kosztami. Zidentyfikowane problemy proponujemy rozwiązać w inny sposób poprzez Kartę równoważności. Jej wdrożenie daje efekt porównywalny do podziału w znacznie szybszym czasie. Propozycja Konsorcjum Karta równoważności 10 równoważność dostępu

11 Porównanie propozycji Konsorcjum i propozycji TP (1/4) Proponowane działanie Poprawa jakości obsługi klienta hurtowego: 1 Oferowanie tych samych usług, po tych samych cenach jednak według różnych procesów na rzecz operatorów alternatywnych i części detalicznej TP. Nie wymaga duplikacji systemów IT. 2 Oferowanie tych samych usług, po tych samych cenach i wg tych samych procesów na rzecz operatorów alternatywnych i części detalicznej TP. Wymaga duplikacji systemów IT. 3 Raportowanie KPI dla jakości obsługi klienta hurtowego. Propozycja TP ü ü û ü Propozycja konsorcjum ü û ü ü 4 Usprawnienie procesu finalizacji umów z klientami operatorami. ü ü 11 równoważność dostępu

12 Porównanie propozycji Konsorcjum i propozycji TP (2/4) Proponowane działanie Propozycja TP Propozycja konsorcjum Zmiany w obszarze organizacyjnym: 5 Utworzenie jednostki wydzielonej, z własnym brandingiem. 6 Relokacja i fizyczne odseparowanie pracowników obszaru hurtowego. 7 Powołanie niezależnego kierownictwa dla obszaru hurtowego. 12 równoważność dostępu û û ü ü ü/ û ü 8 Podział TP na 3 części Jednostkę wydzieloną, Jednostkę Hurtową, Jednostkę Detaliczną. û ü 9 Organ nadzoru nad oddzieloną strukturą. 10 Przekazywanie sprawozdań merytorycznych obejmujących raport z wykonania poszczególnych procesów, w tym z wykonania każdego etapu. ü ü 11 Uczestnictwa w spotkaniach z przedstawicielami Prezesa UKE, w ramach których TP przedstawiała będzie status niezakończonych prac, problemy związane z wykonaniem poszczególnych zadań a także propozycje ich rozwiązania. ü ü ü ü

13 Porównanie propozycji Konsorcjum i propozycji TP (3/4) Proponowane działanie Propozycja TP Propozycja konsorcjum Równoważny dostęp do informacji: 12 Ustanowienie chińskich murów pomiędzy wybranymi strukturami ograniczających przepływ poufnych informacji między działami firmy. ü ü 13 Zapewnienie równoważnego dostępu do informacji o sieci dla operatorów alternatywnych. ü ü 13 równoważność dostępu

14 Porównanie propozycji Konsorcjum i propozycji TP (4/4) Proponowane działanie Zmiany w obszarze HR: 14 Wprowadzenie odrębnego systemu motywacyjnego dla pracowników JW (wiążącego ich wynagrodzenia z celami w zakresie wdrażania równości dostępu i poziomem opracowanych wskaźników efektywności JW). 15 Premia roczna powiązana z systemem MBO. Propozycja TP ü ü Propozycja konsorcjum ü ü 16 Szkolenia z zakresu równoważnego traktowania operatorów. ü ü 17 Opracowanie kodeksu praktyk dla pracowników JW i TP oraz określenie planu szkoleń dotyczącego jego realizacji. ü ü 14 równoważność dostępu

15 Forum Telekomunikacyjne Wzorowane na brytyjskim Office of Telecommunication Adjudicator (www.offta.co.uk) jeden z najlepszych pomysłów BT Undertakings (w ocenie Ofcom, BT i operatorów). Celem Forum jest ułatwienie obu stronom wypracowania praktycznego i szybkiego rozwiązania przy negocjowaniu warunków dostępu z TP. Skutecznie działające Forum powinno zmniejszyć ilość wniosków do UKE o wydanie decyzji rozstrzygających i przyśpieszyć uzgodnienia w ramach współpracy na linii TP OA. Zalety : - Fachowość - Niezależność - Szybkość - Koncentracja na szybkim rozwiązaniu problemu 15 równoważność dostępu

16 Skład Forum Telekomunikacyjnego Forum składać będzie się z Rady Forum oraz Biura. W skład Rady wejdzie 3 członków, w tym Przewodniczący. Osoby wchodzące w skład Forum eksperci w zakresie telekomunikacji z wieloletnim doświadczeniem Kandydaci wyłonieni we współpracy z Izbami i Prezesem UKE. Warunkiem wejścia do Rady bęzie uzyskanie jednomyślnej zgody wszystkich sygnatariuszy porozumienia. Przedstawiciele Forum wybierani będą na 3letnią kadencję. Forum corocznie prezentuje raport ze swojej działalności Koszty administracyjne funkcjonowania Forum pokrywać bedą Telekomunikacja Polska oraz Izby telekomunikacyjne. 16 równoważność dostępu

17 część 2 Równoważność w zakresie produktów 17 regarding równoważność dostępu

18 Równoważność produktów (1/2) Produkt hurtowy Podstawowe usługi Odpowiednik detaliczny Rozpoczęcie połączenia Zakończenie połączenia Połączenia detaliczne w ramach planów taryfowych TP Połączenie sieci (IC) Tranzyt połączenia Hurtowy dostęp do sieci (WLR) Ustanowienie preselekcji Fakturowanie, billing, windykacja Abonament telefoniczny Połączenia Ustanowienie preselekcji 1033 Fakturowanie, billing, windykacja usług świadczonych przez TP Abonament w ramach planów taryfowych TP Połączenia detaliczne w ramach planów taryfowych TP Uwolnienie pętli lokalnej (RUO) Dostęp pełny Dostęp współdzielony Przyłączenie do sieci TP 18 równoważność dostępu

19 Równoważność produktów (2/2) Produkt hurtowy Podstawowe usługi Odpowiednik detaliczny Szerokopasmowy dostęp do sieci (BSA) Dostęp do infrastruktury w zakresie kanalizacji kablowej Kolokacja Dostęp z poziomu DSLAM Dostęp z poziomu ATM Dostęp z poziomu IP Udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu umieszczenia niezbędnego sprzętu Najemcy korzystającego z usług regulowanych. Neostrada tp (klasa ATM UBR, Technologia ADSL), Internet DSL tp (klasa ATM VBR nrt, technologia ADSL) Oferta na udostępnianie kanalizacji Hoteling Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych (RLLO) Łącza będące zakończeniami łączy (na bazie rynku 13) Łącza niebędące zakończeniami łączy (na bazie rynku 14) Łącza end-to-end (na bazie rynku13 lub 14) Dzierżawa łączy 19 równoważność dostępu

20 część 3 Równoważność w zakresie dostępu do informacji 20 regarding równoważność dostępu

21 Równy dostęp do informacji Równoważność dostępu do informacji dotyczy: Ceny Rozwoju produktów Strategii Marketingowej Daty Wprowadzenia produktów Zasięg i wydajność sieci Wprowadzenie planu równoważności dostępu do informacji ukierunkowane jest na zapewnienie, że wszystkie działy zapewnienia dostępu po stronie TP, jak i Klienci hurtowi nie będą otrzymywać na zasadach preferencyjnych informacji niezbędnych do prowadzenia aktywności a związanych z powyższymi kategoriami. 21 równoważność dostępu

22 Równoważność dostępu realizowane inicjatywy q Zdefiniowanie i wprowadzenie chińskich murów w zakresie systemów informatycznych (profilowanie, instancje - PRM) pierwsza faza wybrane systemy (TOP 30) docelowo wszystkie systemy informatyczne q Udostępnianie systemu CHECK Operatorom Alternatywnym pierwsza faza dostęp przez stronę www planowany termin docelowe rozwiązanie planowany termin 1H 2011 q Dostęp dla Operatorów Alternatywnych do informacji o sieci (w zakresie awarii i planowanych prac) rozwiązanie przejściowe przygotowane raporty umieszczane na dedykowanych Operatorom Alternatywnym serwerach FTP (aktualnie na etapie udostępniania Operatorom Alternatywnym) rozwiązanie docelowe (automatyzacja procesu dystrybucji informacji, na etapie budowy architektury rozwiązania) planowany termin 1H 2011 q Wdrożenie programu poprawy jakości danych w systemach obsługi sieci TP (prekwalifikacja i skanowanie) q Audyt Chińskich Murów q Wskaźniki KPI 22 równoważność dostępu

23 Wdrożenie poziomy separacji systemów IT q Pierwszy poziom separacji systemów Wprowadzenie mechanizmów kontroli dostępu do danych wrażliwych na poziomie systemów poprzez wcześniejsze: sklasyfikowanie danych pod kątem wpływu na politykę równoważnego dostępu. przydzielenie odpowiednich profili dostępu pracownikom tych jednostek q Drugi poziom separacji systemów Rozdzielenie instancji systemów biorących udział w procesach hurtowych i detalicznych, zapewniając separację od danych i procesów grup użytkowników zaangażowanych w procesy hurtowe i detaliczne: wydzielenie odrębnych instancji istniejącego już systemu, operujących tylko na określonym podzbiorze danych implementacja nowego systemu dedykowanego do obsługi danego segmentu rynku q Pierwszy i drugi poziom separacji w systemach IT jest wystarczający dla zapewnienia wymaganego poziomu równoważności dostępu q Wdrożenie obejmować będzie optymalizowane kosztowo rozwiązania bazujące na dwóch pierwszych poziomach separacji 23 równoważność dostępu

24 Harmonogram Q Q Q Q Q Q H Profilowanie dostępów na bazie istniejących funkcjonalności systemów IT Analiza SI 31/07/09 Konstruowanie i impl. 31/08/09 profili ChM Recertyfikacja dostępów w oparciu o profile CM 31/10/09 Profilowanie dostępów wymagających nowych funkcjonalności systemów IT Analiza SI - wstępna 31/07/09 Analiza SI - szczegółowa 15/02/10 Konstruowanie i implementacja profili ChM 31/03/10 implementacj a edycja Profilowanie dostępów w dedykowanych systemach IT - PRM Recertyfikacja dostępów w oparciu o profile CM 30/09/10 Definicja wymagań funkcjonalnych ChMà harmonogram realase 31/12/10 Projektowanie profili ChM 31/12/09 Implementacja ChM w PRM 31/12/11 Recertyfikacja dostępów w oparciu o profile ChM 31/12/11 Q Q Q Q Q Q H równoważność dostępu

25 Definicja Muru Chińskiego q Mur Chiński - zbiór reguł i system monitorowania dystrybucji informacji w strukturze TP, gwarantujący równoważny dla wszystkich operatorów wykorzystujących infrastrukturę techniczną TP, dostęp do informacji wymaganej do zakupu i świadczenia usług regulowanych Warstwa przedmiotowa (usługi regulowane, informacje mogące stwarzać przewagę konkurencyjną) Warstwa podmiotowa - domeny (domena Detal, domena Hurt i Infrastruktura, domena Korporacja, domena Operator Alternatywny) Ograniczenia matryce przejść informacji (ograniczenia na przepływ informacji) Przepływ informacji wszelkie formy komunikowania (systemy informatyczne, spotkania, telekonferencje, korespondencja, itp.) 25 równoważność dostępu

26 Opis modelu warstwa przedmiotowa Chiński mur dotyczy jedynie zakresu usług regulowanych Chiński mur dotyczy jedynie informacji mogących stwarzać przewagę konkurencyjną Wychodząc od modelu funkcji i danych (FTOM) używanego w Grupie FT do prac nad architekturą systemów IT wydzielono 8 grup kategorii informacji, dla których przepływu określono ograniczenia 1. informacje dotyczące klienta i usług (w zakresie klienta, dostarczania usług, sprzedaży i obsługi, bilingu) 2. informacje dotyczące planów sprzedażowych 3. informacje dotyczące strategii 4. informacje dotyczące rozwoju usług hurtowych na bazie rozwiązań retail minus 5. informacje dotyczące urządzeń abonenckich 6. informacje dotyczące infrastruktury 7. informacje ogólnodostępne 8. informacje nie podlegające ograniczeniom 26 równoważność dostępu

27 Granice Chińskich Murów 27 równoważność dostępu

28 Opis modelu ograniczenia q Podstawowe założenia dotyczące warstwy ograniczeń: ograniczenia dotyczą przepływu informacji dotyczących usług regulowanych, mogących stwarzać przewagę konkurencyjną ograniczeniom podlega operacja przekazywania informacji ograniczenia odnoszą się do informacji prawidłowo zaadresowanej ograniczenia dotyczą domen biorących udział w przekazie, kierunku przekazu, treści przekazu ograniczenia nie odnoszą się do innych, szczególnych form porozumień, zawieranych między podmiotami ograniczenia nie narzucają wymogu przekazu informacji a jedynie określają dozwolone przepływy informacji ograniczenia nie zabraniają zwrotnej wymiany informacji nie są nakładane ograniczenia na przekaz informacji w obrębie domeny domena Korporacja nie może służyć do transferu informacji do domen, którym przekaz tej informacji został ograniczony q Do opisu ograniczeń wykorzystano matryce przejść, określające dla każdej kategorii informacji, ograniczenia nałożone na przepływ tego typu informacji od właściciela do odbiorcy 28 równoważność dostępu

29 Opis modelu przykładowa matryca przejść Kolumny matrycy właściciele informacji, wiersze matrycy odbiorcy informacji (O domena Operator Alternatywny, D domena Informacyjna Detal, H domena Informacyjna Hurt i Infrastruktura, K domena Informacyjna Korporacja) Przecięcie kolumn i wierszy matrycy ograniczenie w przepływie informacji od właściciela do odbiorcy (F możliwy przepływ pełnych danych, W możliwy przepływ danych w zakresie właściwym odbiorcy, X przepływ danych zabroniony, N/D przepływ nie dotyczy zakresu przedmiotowego) Przykładowa matryca przejść dla grupy kategorii informacji dotyczących strategii WŁAŚCICIEL O D H K ODBIORCA O F X X X D X F X W H X X F W K X F F F 29 równoważność dostępu

30 indeks Grupy kategorii informacji przemapowanie (przykład) Matryca Przejść informacji functions/ data 30 równoważność dostępu nazwa szczegółowej kategorii informacji 1. Customer domain: opis szczegółowej kategorii informacji This domain comprises all the systems in charge of the operational activities in touch with the customer relationship. Invoicing is out of this scope. # # Customer Commercial referential # # Customer A customer is a third party (person or legal entity or part of a legal entity) that can be a potential, existing or former customer. # # Customer This data item encompasses : # # Customer Name: (civility, name, first name if he is a physical person, company name, brand name if it is a legal # # Customer External data (Dun & Bradstreet codes, other national codes: SIREN / SIRET and APE for France ), 1 data Customer # # Customer Legal and other addresses, # # Customer Internal organisation (hierarchical structure) with sites, buildings, equipments (address, geographic coordinates, access constraints), Interlocutors and their roles (legal representative, guardian ( tuteur in French), sponsoring, contracting party, subscriber, invoice recipient, payer, end-user, fleet manager ). # # Address This data describes all address types that can be combined with different business objects : # # Address Legal address of Person or Legal Entity, # # Address 1 data Address Invoicing address, # # Address Installation address of Installed Product & Services. # # Address # # Installed 1 Products data & Services Installed Products & Services 5. Support domain MURY CHIŃSKIE w TP - opis kategorii informacji This data item provides the list of commercial products (installed or not at a physical address, e.g. modem, PBX, terminal ) & services that the customer owns. It corresponds to P&S configured & activated in the Telco operator network. This domain includes all the basic business support activities required to run the company (e.g. Financial management, Human resources management and Logistics). HR management # # Job Offers 8 data Job Offers Describe all informations of jobs opened to recruitment based on Corporate Key Job, Corporate Key Competency and HR Repository Data. # # Applicant 8 data Applicant All characteristics of an applicant (identification, competencies, experience, personal data, curriculum vitae, Finance # # Financial Organization Structures All data describing the financial organization structure (corporate or related to a company) like cost or profit 3 data Financial Organization Structures # # Financial Organization Structures centres, Business Unit, etc. # # Chart of accounts Chart of accounts and all associated elements, in particular business rules necessary to implement this 3 data Chart of accounts # # Chart of accounts chart.

31 Audyt Chińskich Murów Zgodnie z koncepcją przedstawioną przez TP, audyt będzie obejmował prowadzenie oceny w ramach audytu wewnętrznego i zewnętrznego q Audyt wewnętrzny Prowadzony przy wykorzystaniu zasobów własnych TP zgodnie z Planem Rocznym Audytów oraz ad hoc - w zależności od bieżącego zapotrzebowania Prowadzony przez stały, wydzielony zespół certyfikowanych audytorów wewnętrznych, dysponujących wiedzą fachową i doświadczeniem, których usytuowanie w organizacji pozwoli na obiektywną ocenę zagadnień i formułowanie niezależnych wniosków Prowadzony obiektywnie na podstawie jasno określonych, szczegółowych zasad i procedur postępowania Obejmujący wszystkie komórki i jednostki organizacyjne, w których funkcjonują Chińskie mury, lub które mają wpływ na ich utrzymanie 31 równoważność dostępu

32 Audyt Chińskich Murów q Audyt zewnętrzny Prowadzony przez niezależnego audytora zewnętrznego, którego wybór nastąpi wg kryteriów wypracowanych i zaakceptowanych wspólnie z UKE i Forum Telekomunikacyjnym Prowadzony nie częściej niż raz w roku jako kompromis pomiędzy rzeczywistymi potrzebami a możliwościami finansowymi Spółki Prowadzony na podstawie jasno określonych, szczegółowych zasad i procedur postępowania Obejmujący wszystkie komórki i jednostki organizacyjne, w których funkcjonują Chińskie mury, lub które mają wpływ na ich utrzymanie q Monitoring rekomendacji Realizacja rekomendacji poaudytowych objęta będzie monitoringiem, prowadzonym w ramach systemu audytu Chińskich murów Na podstawie działań monitorujących przewiduje się sporządzanie cyklicznych raportów, przekazywanych do wiadomości zainteresowanych stron 32 równoważność dostępu

33 Udostępnianie aplikacji CHECK OA Aplikacja CHECK jest narzędziem pomocniczym do oceny możliwości świadczenia usług szerokopasmowych, jako zewnętrzne narzędzie nie dokonuje rezerwacji zasobów w bazach TP Aplikacja nie weryfikuje elementów formalno-prawnych w zakresie dostępu do instalacji abonenckiej, dla abonenta której realizowana jest ocena możliwości świadczenia usługi szerokopasmowej Obecna funkcjonalność aplikacji CHECK pozwala na ocenę możliwości świadczenia usługi szerokopasmowej jedynie dla aktywnych łączy/klientów Dane prezentowane na stronie aplikacji CHECK 1. numer linii TP 2. typ usługi, dla której przeprowadzana jest weryfikacja 3. obiekt centralowy 4. długość łącza 5. zainstalowane karty 6. tłumienność 7. przepływność 8. wynik badania przepływności jeżeli łącze nie ma przebiegu naturalnego (np. PCM), to zamiast wyniku badania obejmującego punkty 4, 5, 6 oraz 7 będzie wyświetlony komunikat: Łącze zwielokrotnione (PCM) wymagane przełączenie na łącze naturalne 33 równoważność dostępu

34 Udostępnianie aplikacji CHECK OA - architektura REPLIKA KSP W DWH PRZESTRZEN W DWH DLA CHECK Zaimportowane zrodla danych: SOLAR, MIB, PQ Modele Odniesienia TABELA WYNIKOWA www Dane wejściowe inne niż KSP (SOLAR, MIB) importy CHECK- Intranet TRANSFORMACJA do formatu wyjściowego dla CHECK-OA replika CHECK-OA DMZ (Internet) www SIEĆ INTRANET SIEĆ INTERNET 34 równoważność dostępu

35 Awarie masowe i prace planowe - architektura sieć aktywna usługi głosowe usługi szerokopasmowe MAKS PPPiA DB KSP sieć pasywna Ares DB Ares SHELL raport o awariach masowych awarie 2h prace planowe 24h raport o pracach planowych FTP dedykowany OA 35 równoważność dostępu

36 Awarie masowe i prace planowe W dniach 12 i 31 marca 2009 r. odbyły się warsztaty z Operatorami mającymi aktywne usługi BSA - na których to warsztatach zostało zaprezentowane mechanizm dotyczący informowania o awariach masowych dla usługi BSA W dniach r r. zostały zorganizowane testy w zakresie awarii masowych dla BSA a do ich pełnego przeprowadzenia został zaproszony Operator Netia Podczas trwania testowania odbywała się operacyjna komunikacja z przedstawicielem Operatora; nie zidentyfikowano błędów oraz nieprawidłowości 36 równoważność dostępu

37 Awarie masowe (AM) - usługa BSA, LLU, WLR Telekomunikacja Polska przygotowała dla Operatorów nową formę komunikacji w zakresie Awarii Masowych dla usługi BSA, LLU, WLR Wypracowany mechanizm polega na tym, że po wykryciu Awarii Masowej przez służby techniczne TP informacja ta w czasie do 6 godzin od zdiagnozowania umieszczana jest na serwerze FTP Na serwerze FTP, co 2 godziny w przedziale czasowym 00:00 23:59 wystawiany jest plik informujący o statusie łączy objętych Awarią Masową Plik generowany jest we wszystkie dni tygodnia i jeżeli w danym czasie na łączach Operatora nie występują Awarie Masowe, to w wystawianym pliku są jedynie nazwy kolumn, natomiast w przypadku wyłączenia systemu TP plik nie jest wystawiany Zakres został opracowany uwzględniając wsparcie systemowe i cały jego przebieg po stronie TP jest zautomatyzowany 37 równoważność dostępu

38 Awarie masowe - usługa BSA, LLU, WLR model wymiany danych Specyfikacja komunikatów Awarii Masowych: Specjalna nazwa plików: [Nazwa_Operatora]_Awaria_Masowa_sta_[RRRRMMDDHH24MM].TXT Umiejscowienie na serwerze FTP: Awaria_Masowa_sta Zawartość: Status wiadomość zawiera załącznik z ID łączy objętych Awarią Masową Plik generowany co 2 godziny w przedziale 00:00:00 23:59:59 Struktura pliku: Nazwa pola Typ Wymagane Opis Identyfikator zasobu; Char(4) Tak ID Łącza; Char(15) Tak Data wystąpienia Awarii; Date() Tak Planowana data usunięcia awarii; Date() Tak Objawy Awarii; Char(255) Tak 38 równoważność dostępu

39 Prace planowe (PP) - usługa BSA, LLU, WLR Telekomunikacja Polska przygotowała dla Operatorów nową formę komunikacji w zakresie Prac Planowych dla usługi BSA, LLU, WLR projekt zakłada, że TP informuje Operatora Korzystającego o Pracach Planowych na 30 dni przed ich rozpoczęciem stosując rozwiązanie przyjęte dla AM, czyli nośnikiem jest serwer FTP pliki wystawiane będą we wszystkie dni tygodnia raz dziennie do godziny 07:59. W pliku zamieszczone są rekordy, a każdy rekord ma określony status status wskazuje, czy Prace Planowe są na etapie: planowana, realizowana, anulowana, zakończona. Jeżeli Prace Planowe zostaną zakończone/anulowane, zmienia się ich status i rekordy związane z tymi pracami przez dwa kolejne dni będą znajdowały się w wystawianym pliku analogicznie do AM, gdy w danym czasie TP nie planuje i nie realizuje Prac Planowych, to w wystawianym pliku są jedynie nazwy kolumn oraz jeżeli w TP nie będą działały systemy ewidencji technicznej, pliki nie będą generowane zakres został opracowany uwzględniając wsparcie systemowe i cały jego przebieg po stronie TP jest zautomatyzowany 39 równoważność dostępu

40 Prace planowe - usługa BSA, LLU, WLR Specyfikacja komunikatów Prac Planowych: Specjalna nazwa plików [Nazwa_Operatora]_Prace_Planowe_sta_[RRRRMMDDHH24MM].TXT Umiejscowienie na serwerze FTP: Prace_Planowe_sta Zawartość: Status Prac Planowych wiadomość zawiera załącznik z ID łączy objętych Pracami Planowymi. W komunikacie podana jest także informacja o dacie rozpoczęcia, zakończenia, statusie i uwagach w zakresie Prac Planowych Plik generowany we wszystkie dni tygodnia, raz dziennie do godziny 07:59 Struktura pliku: Nazwa pola Typ Wymagane Opis Identyfikator zasobu; Char(4) Tak ID Łącza; Char(15) Tak Data rozpoczęcia prac; Date() Tak Data zakończenia prac; Date() Tak Status; Char(255) Tak Uwagi; Char(255) Nie 40 równoważność dostępu

41 część 4 Równoważność w zakresie obsługi Klientów Hurtowych 41 regarding równoważność dostępu

42 Wskaźniki KPI dla jakości usług regulowanych Od września 2008 TP wdrożyła cykliczne raportowanie wskaźników wydajności (KPI), które stanowi narzędzie pomiaru służące do porównania jakości usług wewnętrznych i zewnętrznych, czyli przestrzegania zasady równoważnego traktowania abonentów OA i abonentów TP. Raportowaniem objęto 23 wskaźniki połączone co do zasady w pary (usługa detaliczna vs. usługa hurtowa). Wybór dodatkowych wskaźników KPI, ich definicje oraz cele pomiaru powinny zostać uzgodnione podczas procesu konsultacji pomiędzy TP, UKE oraz pozostałymi interesariuszami. TP jest otwarta na propozycję modyfikacji/rozszerzenia prezentowanych wskaźników. TP jest również gotowa do raportowania do Prezesa UKE przedmiotowych wskaźników w rozbiciu na poszczególnych OA, w tym również PTK Centertel co pozwoliłoby na całkowite wyeliminowanie zarzutu faworyzowania przez TP spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej TP. Z uwagi na ochronę tajemnicy handlowej OA, TP nie przewiduje publicznego raportowania wskaźników uwzględniającego podział na poszczególnych operatorów. 42 równoważność dostępu

43 Wskaźniki dotyczące usług głosowych (dane za marzec 2009) nazwa wskaźnika wartość dla usługi hurtowej wartość dla usługi detalicznej Terminowość dostarczania usługi głosowej 99,99 % (1) 97,96% (2) Terminowość naprawy i informacji o naprawie uszkodzenia usługi głosowej 82% - 23h*** 80% - 23h*** 96% - 50h*** (3) 95% - 50h (4) Terminowość naprawy uszkodzenia usługi głosowej do momentu zakończenia fizycznej naprawy 89% - 23h*** 98% - 50h 86% - 23h *** 96% - 50h Terminowość rozpatrywania reklamacji usług głosowych 99,47% (5) 91,83% (6) Liczba uszkodzeń na 100 linii głosowych 1,95 (7) 2,12 (8) Procent linii WLR w sieci TP 12,48% (9) Nie dotyczy Definicje według których dokonano wyliczeń znajduje się w slajdach o tytule załącznik *** od stycznia 2009 zmianie uległ wskaźnik dotyczący czasu usuwania uszkodzeń WLR (23h dla 80% i 50h dla 95%) 43 równoważność dostępu

44 Wskaźniki dotyczące usług internetowych (dane za marzec 2009) wskaźnik wartość usługa hurtowa wartość usługa detaliczna Jakość weryfikacji technicznej przy zamówieniu 93,17% (10) 91,45% (11) Jakość dostarczenia usługi 94,47% (12) 92,77% (13) Terminowość naprawy i informacji o naprawie uszkodzenia usług internetowych Liczba uszkodzeń na 100 linii internetowych 94,71% (14) 82,82% (15) 1,74 (16) 1,12 (17) Procent linii BSA w sieci TP 16,58% (18) Nie dotyczy 44 równoważność dostępu W nawiasie podano numer wskaźnika, definicja znajduje się w załączniku

45 Wskaźniki dotyczące uwalniania lokalnej pętli (dane za marzec 2009) wskaźnik wartość usługa hurtowa wartość usługa detaliczna Terminowość uwolnienia pętli lokalnej 100% (19) Nie dotyczy Terminowość naprawy uszkodzeń pętli lokalnej 100% (20) Nie dotyczy Liczba uszkodzeń na 100 linii 2,28 (21) Nie dotyczy Liczba uwolnionych przełącznic *191 (22) Nie dotyczy Dostępny zasięg usługi * (23) Nie dotyczy 45 równoważność dostępu W nawiasie podano numer wskaźnika, definicja znajduje się w załączniku * Dostępny zasięg usług mierzony liczbą linii

46 Współpraca Międzyoperatorska z TP Schemat blokowy procesu współpracy z operatorami Proces TTM dla Oferty Złożenie wniosku Przez OA Negocjacje umowy z OA Zawarcie Umowy TP-OA Dostarczenie usług Świadczenie i rozliczanie usług T1 T2 T3 T4 T5 T6 KPI 1 KPI 2 KPI 3 KPI 4 czas q MONITORING WSPÓŁPRACY Czasy T1-T6 podlegają monitorowaniu poprzez odpowiednie wskaźniki KPI i raportowaniu Raporty są przedstawiane do UKE dla zachowania transparentności Na podstawie danych raportowanych TP dokonuje optymalizacji procesów aby osiągnąć docelowe KPI 46 równoważność dostępu

Karta równoważności Warszawa, 30 Marca 2009

Karta równoważności Warszawa, 30 Marca 2009 Karta równoważności Warszawa, 30 Marca 2009 Karta Równoważności propozycja TP SA ADRESACI: CELE: Rozwój rynku telekomunikacyjnego poprzez poprawę współpracy międzyoperatorskiej Zapewnienie wszystkim Operatorom

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Proces TTM Hurt

Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Proces TTM Hurt Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Proces TTM Hurt Proces TTM proces rozwoju i dostarczania usług Proces Time To Market (TTM) to proces przygotowania i wdrożenia oferty rynkowej; obejmuje etapy planowania/projektowania,

Bardziej szczegółowo

TTM Nemo nowe synchronizacje usług szerokopasmowych. Warszawa, 28.07.2011 r.

TTM Nemo nowe synchronizacje usług szerokopasmowych. Warszawa, 28.07.2011 r. TTM Nemo nowe synchronizacje usług szerokopasmowych 1 Warszawa, 28.07.2011 r. Stanowisko UKE w sprawie Procesu TTM (1/2) W dniu 14 lipca 2011 r. TP złożyła wniosek o zbadanie czy w związku z planowanym

Bardziej szczegółowo

Komentarze do KPI. KPI 11 - Terminowość udzielania odpowiedzi na zamówienie ROI Terminowość 99,87%.

Komentarze do KPI. KPI 11 - Terminowość udzielania odpowiedzi na zamówienie ROI Terminowość 99,87%. Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa Realizacja Załącznika nr 5 do Porozumienia TP - UKE z dnia 22.10.2009 Miesiąc sprawozdawczy: Listopad 2009 Raport KPI Wartość wskaźników dla Rynku

Bardziej szczegółowo

Realizacja oraz wpływ Porozumienia TP-UKE na polski rynek telekomunikacyjny. Maciej Rogalski Warszawa, 17.03.2011 r.

Realizacja oraz wpływ Porozumienia TP-UKE na polski rynek telekomunikacyjny. Maciej Rogalski Warszawa, 17.03.2011 r. Realizacja oraz wpływ Porozumienia TP-UKE na polski rynek telekomunikacyjny Maciej Rogalski Warszawa, 17.03.2011 r. Plan prezentacji 1. Wstęp- zakres działań i wymogi informacyjne 2. Inwestycje 3. Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Mr Hyde 40Mb. Warszawa, 11 lipiec 2012

Mr Hyde 40Mb. Warszawa, 11 lipiec 2012 Mr Hyde 40Mb Warszawa, 11 lipiec 2012 spis treści część 1 stanowisko UKE część 2 zakres zmiany część 3 harmonogram 2 3 rozdział 1 stanowisko UKE w sprawie Procesu TTM (1/2) w dniu 18 czerwca 2012 r. TP

Bardziej szczegółowo

Mr Hyde 10Mb. Warszawa, 20 sierpnia 2012

Mr Hyde 10Mb. Warszawa, 20 sierpnia 2012 Mr Hyde 10Mb Warszawa, 20 sierpnia 2012 spis treści część 1 stanowisko UKE część 2 zakres zmiany część 3 harmonogram 2 3 rozdział 1 stanowisko UKE w sprawie Procesu TTM (1/2) w dniu 6 lipca 2012 r. TP

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY JAKOŚCIOWE USŁUG WSKAŹNIKI KPI

PARAMETRY JAKOŚCIOWE USŁUG WSKAŹNIKI KPI PARAMETRY JAKOŚCIOWE USŁUG WSKAŹNIKI KPI 1. Informacje ogólne 1. Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. (WSS S.A.), w ramach Projektu WSS (projekt dotyczący Budowy Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej ),

Bardziej szczegółowo

TPB konsultacje w ramach procesu TTM. Robert Rybarczyk Departament Marketingu i Strategii Hurtowej PK-O Warszawa, 21 stycznia 2010 roku

TPB konsultacje w ramach procesu TTM. Robert Rybarczyk Departament Marketingu i Strategii Hurtowej PK-O Warszawa, 21 stycznia 2010 roku TPB konsultacje w ramach procesu TTM Robert Rybarczyk Departament Marketingu i Strategii Hurtowej PK-O Warszawa, 21 stycznia 2010 roku Spis treści TPB kształt usługi określony w RIO 2008 z dnia 4.11.2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 grudnia 2011. Nowelizacja Pt - PRS

Warszawa, 8 grudnia 2011. Nowelizacja Pt - PRS Warszawa, 8 grudnia 2011 Nowelizacja Pt - PRS Agenda 1. Obowiązki 2. Strumienie 3. Założenia 4. Realizacja 5. Harmonogram Przepisy Pt Dotychczas realizowane obowiązki Bezpłatna zapowiedź dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Audyt Contact Center z wdrożenia zapisów Aneksu

Audyt Contact Center z wdrożenia zapisów Aneksu Audyt Contact Center z wdrożenia zapisów Aneksu Raport Audytora z wdrożenia zapisów Aneksu do Umowy pomiędzy Contact Center a Telekomunikacją Polską Audyt wg stanu na dzień 31.12.2011 r. Streszczenie Raportu

Bardziej szczegółowo

Audyt Contact Center z wdrożenia zapisów Aneksu

Audyt Contact Center z wdrożenia zapisów Aneksu Audyt Contact Center z wdrożenia zapisów Aneksu Raport Audytora z wdrożenia zapisów Aneksu do Umowy pomiędzy Contact Center a Telekomunikacją Polską Audyt wg stanu na dzień 30.09.2012 r. Streszczenie Raportu

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Lokalizacja projektu Projekt SSPW jest realizowany na terenie 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego,

Bardziej szczegółowo

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.: 790 300 575 Agenda Od czego zależy efektywność organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Warszawa 09.05.2006 Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji odnośnie zmiany oferty ramowej Telekomunikacji Polskiej SA określającej ramowe warunki umowy o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej

Bardziej szczegółowo

U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji zmian do procedury testu MS/PS

U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji zmian do procedury testu MS/PS U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji zmian do procedury testu MS/PS Celem procedury opisanych poniżej jest zapewnienie maksymalnej transparentności oraz skuteczności

Bardziej szczegółowo

KPI 60 - Sprawność realizacji procesu dostarczania usług szerokopasmowych (BSA) o najwyŝszej przepustowości 66,67% 75,56%

KPI 60 - Sprawność realizacji procesu dostarczania usług szerokopasmowych (BSA) o najwyŝszej przepustowości 66,67% 75,56% Telekomunikacja Polska S.A. - Domena Hurt ul. Twarda 18 00-105 Warszawa Realizacja Załącznika nr 5 do Porozumienia TP - UKE z dnia 22.10.2009 Miesiąc sprawozdawczy: Wrzesień 2012 Raport KPI Wartość wskaźników

Bardziej szczegółowo

Analiza kwartalnego raportu KPI, Q2 2010 r. Warszawa, 14 września 2010

Analiza kwartalnego raportu KPI, Q2 2010 r. Warszawa, 14 września 2010 Analiza kwartalnego raportu KPI, Q2 2010 r. Warszawa, 14 września 2010 Spis Treści 1. Średnie wartości wskaźników KPI 2. Podziałwskaźników ze względu na udziały 2.1 Udziały trendów rozwojowych 2.2 Udziały

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów NP dla zamówień na 1-6 DR

Realizacja procesów NP dla zamówień na 1-6 DR Realizacja procesów NP dla zamówień na 1-6 DR Telekomunikacja Polska Domena Hurt (www.hurt-tp.pl) Zarządzanie Relacjami z Klientami Operatorami Obsługa Klienta Operatora Warszawa, styczeń 2013 r. spis

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC Pierwsze warsztaty rynkowe Warszawa, 16 marca 2015 r. 1 DOSTĘP HURTOWY POPC Agenda Uwarunkowania prawne Usługi hurtowe Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 04 marca 2008r.

Warszawa, 04 marca 2008r. Warszawa, 04 marca 2008r. Opinia Telekomunikacji Polskiej S.A. do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym wersji oznaczonej datą 21

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej dr Krzysztof Heller Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. Warstwy sieci 23 listopada

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

DLM. Warszawa, 12 czerwca 2012r

DLM. Warszawa, 12 czerwca 2012r DLM Warszawa, 12 czerwca 2012r spis treści część 1 kalendarium część 2 co to jest DLM część 3 co dalej? 2 3 część 1 DLM - kalendarium: wrzesień 2009 - spotkanie konsultacyjne dotyczące możliwości wdrożenia

Bardziej szczegółowo

"Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny".

Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny. "Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny". CZYNNIKI PROJEKTU Cel (zakres) projektu: wyznacza ramy przedsięwzięcia, a tym samym zadania

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KPI W SIECI SSPW WWM

SYSTEM KPI W SIECI SSPW WWM SYSTEM W SIECI SSPW WWM 1. Założenia ogólne systemu Poza pomiarem podstawowych w zakresie jakości świadczonych usług ORSS realizował będzie zasadę niedyskryminacji, która również podlegać będzie monitorowaniu

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania i udostępniania Interfejsu Systemu Informatycznego (ISI)

Zasady funkcjonowania i udostępniania Interfejsu Systemu Informatycznego (ISI) Załącznik nr 7 do Porozumienia Zasady funkcjonowania i udostępniania Interfejsu Systemu Informatycznego (ISI) 1. Narzędziem informatycznym słuŝącym wymianie informacji i danych w zakresie usług regulowanych

Bardziej szczegółowo

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING

USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING USPRAWNIANIE, DORADZTWO, KONSULTING LEAN MANAGEMENT All we are doing is looking at a time line from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the cash. And we are reducing

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF Warszawa, 10 grudnia 2014 r. STRATEGIA zamówień publicznych Robert Kietliński Zastępca Dyrektora Departament Informatyzacji Usług Publicznych Z czym mamy do czynienia? Skala informatycznych zamówień w

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju

SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju Warszawa, 4 października 2011r. SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju A. Część ogólna 1. Skład delegacji Krzysztof Ołpiński - naczelnik Wydziału Danych Operatorów w Departamencie Analiz

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Z powaŝaniem, Telekomunikacja Polska Zespół Raportowania KPI 23 kwietnia 2010

Z powaŝaniem, Telekomunikacja Polska Zespół Raportowania KPI 23 kwietnia 2010 Począwszy od Raportu KPI za marzec 2010 zmieniamy wygląd raportu i do juŝ istniejących 55 KPI dodajemy 8 nowych wskaźników. Definicje n/w wskaźników zostały uzgodnione wspólnie z Urzędem Komunikacji Elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny Cel: Opracowanie szczegółowych zaleceń i procedur normujących pracę działu wytwarzania oprogramowania w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Opis procesu zamówień MPM podręcznik uŝytkownika

Opis procesu zamówień MPM podręcznik uŝytkownika Opis procesu zamówień MPM podręcznik uŝytkownika Spis treści 1. Cel dokumentu... 3 2. Zastosowane nazwy i skróty... 4 3. Opis procesu... 5 4. Informowanie... 9 5. Proces zamówienia usługi migracji LLU

Bardziej szczegółowo

1. PROCES REALIZACJI ZLECENIA NA USŁUGĘ MIGRACJI POMIĘDZY USŁUGAMI HURTOWYMI

1. PROCES REALIZACJI ZLECENIA NA USŁUGĘ MIGRACJI POMIĘDZY USŁUGAMI HURTOWYMI Załącznik nr 22 do Umowy o Dostępie Proces migracji pomiędzy usługami hurtowymi 1. PROCES REALIZACJI ZLECENIA NA USŁUGĘ MIGRACJI POMIĘDZY USŁUGAMI HURTOWYMI Oświadczenie Abonenta 1 Przyczyna odrzucenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAMOWA NA DOSTĘP HURTOWY DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ FTTx WYBUDOWANEJ ZE WSPARCIEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

OFERTA RAMOWA NA DOSTĘP HURTOWY DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ FTTx WYBUDOWANEJ ZE WSPARCIEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH XV Konferencja KIKE Serock 18-19.11.2014 OFERTA RAMOWA NA DOSTĘP HURTOWY DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ FTTx WYBUDOWANEJ ZE WSPARCIEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH AGENDA PROJEKT Cel projektu Podmioty projektu SIED ŚWAITŁOWODOWA

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC KFS Warszawa, 20 maja 2015 r. 1 AKTUALNY STATUS PRAC 16 MARCA Pierwsze warsztaty rynkowe dotyczące hurtowego dostępu 16 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA

Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA Postanowienia wstępne 1 1. Dokument ten określa zasady polityki informacyjnej TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA (zwanych

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV Metodyka wdrożenia Bartosz Szczęch Starszy Konsultant MS Dynamics NAV bartosz.szczech@it.integro.pl Wyróżniamy następujące etapy wdrożenia rozwiązania ERP: Analiza Projekt Budowa Uruchomienie Działanie

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

ISI funkcjonalność [faza I] szkolenie dla Operatorów Alternatywnych / Detal TP. Warszawa, 26 marca 2010 r.

ISI funkcjonalność [faza I] szkolenie dla Operatorów Alternatywnych / Detal TP. Warszawa, 26 marca 2010 r. ISI funkcjonalność [faza I] szkolenie dla Operatorów Alternatywnych / Detal TP Warszawa, 26 marca 2010 r. spis treści część 1 wprowadzenie do ISI część 2 wspierane procesy biznesowe część 3 przegląd funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

MSF. Microsoft Solution Framework

MSF. Microsoft Solution Framework MSF Microsoft Solution Framework MSF a PMI PMI - metodyka podobna dla każdego rodzaju projektów MSF metodyka przeznaczona dla projektów informatycznych mająca cechy PMI MSF metodyka utworzona na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Audyt Contact Center z wdrożenia zapisów Aneksu

Audyt Contact Center z wdrożenia zapisów Aneksu Audyt Contact Center z wdrożenia zapisów Aneksu Raport Audytora z wdrożenia zapisów Aneksu do Umowy pomiędzy Contact Center a Telekomunikacją Polską Audyt wg stanu na dzień 15.04.2011 r. Streszczenie Raportu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PWPW S.A. Strona 1 z 5 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wdrożenie centralnego systemu Call Center w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 3 stycznia 2012. Nowelizacja Pt - PRS

Warszawa, 3 stycznia 2012. Nowelizacja Pt - PRS Warszawa, 3 stycznia 2012 Nowelizacja Pt - PRS Założenia ogólne Nowela dotyczy usług o podwyższonej opłacie dotyczy wszystkich funkcjonalności W sieci stacjonarnej dla WLR obecnie nie są świadczone SMS

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZYBKI INTERNET DLA FIRM * Rodzaje Usługi: Szybki Internet dla Firm 512k Szybki Internet dla Firm 1M Szybki Internet dla Firm 2M Szybki Internet dla Firm 4M Szybki Internet

Bardziej szczegółowo

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank. Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.pl Obsługa wniosków kredytowych Potrzeba elastyczności

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA. LOGO KLIENTA 22 February 2014

RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA. LOGO KLIENTA 22 February 2014 i RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA LOGO KLIENTA 22 February 2014 Założenia Raport zawiera analizę poszczególnych badanych jednostek organizacyjnych, reprezentowanych przez wyznaczone osoby.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KANAŁAMI SPRZEDAŻOWYMI I PRODUKTAMI ENERGETYCZNYMI - JAK NAD TYM WSZYSTKIM ZAPANOWAĆ 2012-09-28

ZARZĄDZANIE KANAŁAMI SPRZEDAŻOWYMI I PRODUKTAMI ENERGETYCZNYMI - JAK NAD TYM WSZYSTKIM ZAPANOWAĆ 2012-09-28 ZARZĄDZANIE KANAŁAMI SPRZEDAŻOWYMI I PRODUKTAMI ENERGETYCZNYMI - JAK NAD TYM WSZYSTKIM ZAPANOWAĆ 2012-09-28 Tomasz Kurdelski Targi Energii Jachranka 2012 Agenda prezentacji Przedstawienie firmy Portfolio

Bardziej szczegółowo

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW Dokument Główny Polityka SZCF (wyciąg) Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Założenia ogólne SZCF... 3 2.1. Przypadki

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A.

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. Cel i elementy systemu kontroli wewnętrznej 1. System kontroli wewnętrznej umożliwia sprawowanie nadzoru nad działalnością Banku. System kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra Systemy Business Intelligence w praktyce Maciej Kiewra Wspólna nazwa dla grupy systemów: Hurtownia danych Pulpity menadżerskie Karty wyników Systemy budżetowe Hurtownia danych - ujednolicone repozytorium

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r.

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r. OFERTA RAMOWA o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z udziałem środków pomocowych UE Łódź, 11 kwietnia 2013 r. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe do audytów PKJPA. Szkolenia do audytu PKJPA 2009

Podejście procesowe do audytów PKJPA. Szkolenia do audytu PKJPA 2009 Podejście procesowe do audytów PKJPA Szkolenia do audytu PKJPA 2009 Agenda 1. Wprowadzenie do nowej formuły audytu 2. Struktura i sposób tworzenia dokumentacji Struktura dokumentacji, poziomy dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chorzowie; Aleja Różana 2; 41-501 Chorzów INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia 2014 roku SPIS TREŚCI I.A.

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o.

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. 1 Typowy model w zarządzaniu IT akceptacja problem problem aktualny stan infrastruktury propozycja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI PROCESU TWORZENIA ZAMÓWIEŃ. Wersja demonstracyjna aplikacji w Internecie : http://www.datacube.com.pl/edeal.php

SYSTEM OBSŁUGI PROCESU TWORZENIA ZAMÓWIEŃ. Wersja demonstracyjna aplikacji w Internecie : http://www.datacube.com.pl/edeal.php SYSTEM OBSŁUGI PROCESU SKŁADANIA ZAPOTRZEBOWAŃ I TWORZENIA ZAMÓWIEŃ Wersja demonstracyjna aplikacji w Internecie : http://www.datacube.com.pl/edeal.php Manualna praca i sterta dokumentów w wersji papierowej

Bardziej szczegółowo

Platforma ehr Wsparcie procesów oceny i rozwoju pracowników Samoobsługa pracownicza

Platforma ehr Wsparcie procesów oceny i rozwoju pracowników Samoobsługa pracownicza Platforma ehr Wsparcie procesów oceny i rozwoju pracowników Samoobsługa pracownicza Platforma ehr Rozwiązanie stworzone z myślą o wsparciu przedsiębiorstw w skutecznej realizacji procesów Zarządzania Kapitałem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

GLOBAL4NET Agencja interaktywna

GLOBAL4NET Agencja interaktywna Sklep internetowy Magento dla Rotom Polska Strona1 System B2B dla Rotom Polska Rotom jest jednym z czołowych dystrybutorów palet drewnianych, opakowań oraz nośników logistycznych dla przedsiębiorstw w

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo