Równoważność dostępu w TP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Równoważność dostępu w TP"

Transkrypt

1 Równoważność dostępu w TP Prezentacja TP dla KIGEiT/PIIT Warszawa, 29 kwiecień 2009 r.

2 Agenda spotkania część 1 najważniejsze elementy propozycji TP część 2 równoważność w zakresie produktów część 3 równoważność w zakresie dostępu do informacji część 4 równoważność w zakresie obsługi Klientów Hurtowych część 5 zmiany w obszarze HR część 6 sesja pytań i odpowiedzi 2 równoważność dostępu

3 część 1 Najważniejsze elementy propozycji TP 3 regarding równoważność dostępu

4 Równoważność dostępu ogólne założenia (1/2) Karta Równoważności jest dobrowolną propozycją TP, jako odpowiedź na zarzuty przedstawione w raporcie Konsorcjum, jak i plany UKE dot. podziału funkcjonalnego TP. Celem jest minimalizacja zachęt do dyskryminacji pozacenowej oraz poprawa jakości współpracy międzyoperatorskiej. Krótszy czas implementacji w porównaniu z podziałem funkcjonalnym. Dostarczanie usług hurtowych w oparciu o zasadę EoO, a nie EoI. Brak rozdzielenia systemów IT - wdrożenie profili dostępu zamiast duplikowania instancji szybszy czas wdrożenia, ta sama funkcjonalność. 4 równoważność dostępu

5 Równoważność dostępu ogólne założenia (2/2) Stworzenie chińskich murów zapewniających brak przekazywania zastrzeżonych informacji handlowych. Dostarczanie usług hurtowych w oparciu o zasadę EoO, a nie EoI. Brak tworzenia nowej firmy/brandu. Szkolenia pracowników z kultury niedyskryminacji. Utworzenie Forum telekomunikacyjnego, aby w gronie operatorów. rozwiązywać problemy techniczne i operacyjne. Zatwierdzenie programu decyzją Zarządu TP uniknięcie ewentualnych kontrowersji co do prawnych podstaw narzucenia podziału. 5 równoważność dostępu

6 Trzy filary Równoważności Dostępu Równoważność dostępu Równoważność Produktów Równoważny poziom obsługi Równoważny dostęp do informacji Organizacja i zasoby ludzkie Karta Równoważności TPSA 6 równoważność dostępu Równoważność dostępu opiera się na 3 filarach: Filar 1: Równoważność produktów Zobowiązanie, aby wszystkie świadczone produkty hurtowe były dostarczane w oparciu o zasadę równoważności dostępu. Filar 2: Równoważny poziom obsługi Zaangażowanie w zapewnienie równoważnego poziomu obsługi. Regularne raportowanie wskaźników KPI. Filar 3: Równoważny dostęp do informacji Zaangażowanie na rzecz zapewnienia równoważnego dostępu do informacji handlowych i technicznych. Wewnętrzne chińskie mury. Organizacja i zasoby ludzkie Wprowadzenie Reguł Postępowania. Zmiany w systemach motywacyjnych oraz szkolenia dla pracowników w celu zapewnienia zrozumienia przez nich Karty i przestrzegania zasad równoważności.

7 Równoważność dostępu szczegółowe założenia Poprawa jakości usług hurtowych: 1. System monitorowania KPI - cykliczne raportowanie kluczowych wskaźników wydajności, umożliwiające porównanie obsługi operatorów alternatywnych vs TP, 2. KPIs dla procesu negocjacji umów i wdrażania ofert ramowych Równoważność informacji: 3. Chińskie mury wdrożenie systemu profilowania dostępu do informacji 4. Zapewnianie operatorom tych odpowiednich informacji technicznych o sieci. HR & zmiany organizacyjne: 5. Wdrożenie Reguł Postępowania zbiór zasad i szkolenia pracowników z zakresu równoważności. 6. Zmiana systemu motywacyjnego dla pracowników zaangażowanych w obsługę Klientów Operatorów. Komunikacja z rynkiem / monitoring i audyt zasad równoważności 8. Forum Telekomunikacyjne dobrowolny mechanizm umożliwiający wypracowywanie rozwiązań dla współpracy TP z alternatywnymi operatorami 9. Biuro Równoważności i Analiz raportowanie i monitoring wdrażania zasad równoważności w TP 10. Wewnętrzne procedury audytu rozszerzenie audytu wewnętrznego o zakres sprawdzania wdrożenia zasad równoważności w organizacji. 7 równoważność dostępu

8 Zasada równoważności na wejściu EoI In Equivalence of Input te same procesy dla wszystkich podmiotów i usług regulowanych. JEDNOSTKA WYDZIELONA Neo BSA WLR BSA BSA WLR... 8 równoważność dostępu

9 Zasada równoważności na wejściu EoO Equivalence of Outcome różne procesy dla różnych podmiotów i usług regulowanych, ale ten sam efekt. BSA WLR BSA Neo BSA... 9 równoważność dostępu

10 Propozycja TP adresująca problemy opisane w raporcie Konsorcjum Według Konsorcjum wprowadzenie podziału nie daje gwarancji uzyskania znaczących korzyści dla rynku i Konsumentów gdyż są porównywalne z kosztami. Zidentyfikowane problemy proponujemy rozwiązać w inny sposób poprzez Kartę równoważności. Jej wdrożenie daje efekt porównywalny do podziału w znacznie szybszym czasie. Propozycja Konsorcjum Karta równoważności 10 równoważność dostępu

11 Porównanie propozycji Konsorcjum i propozycji TP (1/4) Proponowane działanie Poprawa jakości obsługi klienta hurtowego: 1 Oferowanie tych samych usług, po tych samych cenach jednak według różnych procesów na rzecz operatorów alternatywnych i części detalicznej TP. Nie wymaga duplikacji systemów IT. 2 Oferowanie tych samych usług, po tych samych cenach i wg tych samych procesów na rzecz operatorów alternatywnych i części detalicznej TP. Wymaga duplikacji systemów IT. 3 Raportowanie KPI dla jakości obsługi klienta hurtowego. Propozycja TP ü ü û ü Propozycja konsorcjum ü û ü ü 4 Usprawnienie procesu finalizacji umów z klientami operatorami. ü ü 11 równoważność dostępu

12 Porównanie propozycji Konsorcjum i propozycji TP (2/4) Proponowane działanie Propozycja TP Propozycja konsorcjum Zmiany w obszarze organizacyjnym: 5 Utworzenie jednostki wydzielonej, z własnym brandingiem. 6 Relokacja i fizyczne odseparowanie pracowników obszaru hurtowego. 7 Powołanie niezależnego kierownictwa dla obszaru hurtowego. 12 równoważność dostępu û û ü ü ü/ û ü 8 Podział TP na 3 części Jednostkę wydzieloną, Jednostkę Hurtową, Jednostkę Detaliczną. û ü 9 Organ nadzoru nad oddzieloną strukturą. 10 Przekazywanie sprawozdań merytorycznych obejmujących raport z wykonania poszczególnych procesów, w tym z wykonania każdego etapu. ü ü 11 Uczestnictwa w spotkaniach z przedstawicielami Prezesa UKE, w ramach których TP przedstawiała będzie status niezakończonych prac, problemy związane z wykonaniem poszczególnych zadań a także propozycje ich rozwiązania. ü ü ü ü

13 Porównanie propozycji Konsorcjum i propozycji TP (3/4) Proponowane działanie Propozycja TP Propozycja konsorcjum Równoważny dostęp do informacji: 12 Ustanowienie chińskich murów pomiędzy wybranymi strukturami ograniczających przepływ poufnych informacji między działami firmy. ü ü 13 Zapewnienie równoważnego dostępu do informacji o sieci dla operatorów alternatywnych. ü ü 13 równoważność dostępu

14 Porównanie propozycji Konsorcjum i propozycji TP (4/4) Proponowane działanie Zmiany w obszarze HR: 14 Wprowadzenie odrębnego systemu motywacyjnego dla pracowników JW (wiążącego ich wynagrodzenia z celami w zakresie wdrażania równości dostępu i poziomem opracowanych wskaźników efektywności JW). 15 Premia roczna powiązana z systemem MBO. Propozycja TP ü ü Propozycja konsorcjum ü ü 16 Szkolenia z zakresu równoważnego traktowania operatorów. ü ü 17 Opracowanie kodeksu praktyk dla pracowników JW i TP oraz określenie planu szkoleń dotyczącego jego realizacji. ü ü 14 równoważność dostępu

15 Forum Telekomunikacyjne Wzorowane na brytyjskim Office of Telecommunication Adjudicator (www.offta.co.uk) jeden z najlepszych pomysłów BT Undertakings (w ocenie Ofcom, BT i operatorów). Celem Forum jest ułatwienie obu stronom wypracowania praktycznego i szybkiego rozwiązania przy negocjowaniu warunków dostępu z TP. Skutecznie działające Forum powinno zmniejszyć ilość wniosków do UKE o wydanie decyzji rozstrzygających i przyśpieszyć uzgodnienia w ramach współpracy na linii TP OA. Zalety : - Fachowość - Niezależność - Szybkość - Koncentracja na szybkim rozwiązaniu problemu 15 równoważność dostępu

16 Skład Forum Telekomunikacyjnego Forum składać będzie się z Rady Forum oraz Biura. W skład Rady wejdzie 3 członków, w tym Przewodniczący. Osoby wchodzące w skład Forum eksperci w zakresie telekomunikacji z wieloletnim doświadczeniem Kandydaci wyłonieni we współpracy z Izbami i Prezesem UKE. Warunkiem wejścia do Rady bęzie uzyskanie jednomyślnej zgody wszystkich sygnatariuszy porozumienia. Przedstawiciele Forum wybierani będą na 3letnią kadencję. Forum corocznie prezentuje raport ze swojej działalności Koszty administracyjne funkcjonowania Forum pokrywać bedą Telekomunikacja Polska oraz Izby telekomunikacyjne. 16 równoważność dostępu

17 część 2 Równoważność w zakresie produktów 17 regarding równoważność dostępu

18 Równoważność produktów (1/2) Produkt hurtowy Podstawowe usługi Odpowiednik detaliczny Rozpoczęcie połączenia Zakończenie połączenia Połączenia detaliczne w ramach planów taryfowych TP Połączenie sieci (IC) Tranzyt połączenia Hurtowy dostęp do sieci (WLR) Ustanowienie preselekcji Fakturowanie, billing, windykacja Abonament telefoniczny Połączenia Ustanowienie preselekcji 1033 Fakturowanie, billing, windykacja usług świadczonych przez TP Abonament w ramach planów taryfowych TP Połączenia detaliczne w ramach planów taryfowych TP Uwolnienie pętli lokalnej (RUO) Dostęp pełny Dostęp współdzielony Przyłączenie do sieci TP 18 równoważność dostępu

19 Równoważność produktów (2/2) Produkt hurtowy Podstawowe usługi Odpowiednik detaliczny Szerokopasmowy dostęp do sieci (BSA) Dostęp do infrastruktury w zakresie kanalizacji kablowej Kolokacja Dostęp z poziomu DSLAM Dostęp z poziomu ATM Dostęp z poziomu IP Udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu umieszczenia niezbędnego sprzętu Najemcy korzystającego z usług regulowanych. Neostrada tp (klasa ATM UBR, Technologia ADSL), Internet DSL tp (klasa ATM VBR nrt, technologia ADSL) Oferta na udostępnianie kanalizacji Hoteling Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych (RLLO) Łącza będące zakończeniami łączy (na bazie rynku 13) Łącza niebędące zakończeniami łączy (na bazie rynku 14) Łącza end-to-end (na bazie rynku13 lub 14) Dzierżawa łączy 19 równoważność dostępu

20 część 3 Równoważność w zakresie dostępu do informacji 20 regarding równoważność dostępu

21 Równy dostęp do informacji Równoważność dostępu do informacji dotyczy: Ceny Rozwoju produktów Strategii Marketingowej Daty Wprowadzenia produktów Zasięg i wydajność sieci Wprowadzenie planu równoważności dostępu do informacji ukierunkowane jest na zapewnienie, że wszystkie działy zapewnienia dostępu po stronie TP, jak i Klienci hurtowi nie będą otrzymywać na zasadach preferencyjnych informacji niezbędnych do prowadzenia aktywności a związanych z powyższymi kategoriami. 21 równoważność dostępu

22 Równoważność dostępu realizowane inicjatywy q Zdefiniowanie i wprowadzenie chińskich murów w zakresie systemów informatycznych (profilowanie, instancje - PRM) pierwsza faza wybrane systemy (TOP 30) docelowo wszystkie systemy informatyczne q Udostępnianie systemu CHECK Operatorom Alternatywnym pierwsza faza dostęp przez stronę www planowany termin docelowe rozwiązanie planowany termin 1H 2011 q Dostęp dla Operatorów Alternatywnych do informacji o sieci (w zakresie awarii i planowanych prac) rozwiązanie przejściowe przygotowane raporty umieszczane na dedykowanych Operatorom Alternatywnym serwerach FTP (aktualnie na etapie udostępniania Operatorom Alternatywnym) rozwiązanie docelowe (automatyzacja procesu dystrybucji informacji, na etapie budowy architektury rozwiązania) planowany termin 1H 2011 q Wdrożenie programu poprawy jakości danych w systemach obsługi sieci TP (prekwalifikacja i skanowanie) q Audyt Chińskich Murów q Wskaźniki KPI 22 równoważność dostępu

23 Wdrożenie poziomy separacji systemów IT q Pierwszy poziom separacji systemów Wprowadzenie mechanizmów kontroli dostępu do danych wrażliwych na poziomie systemów poprzez wcześniejsze: sklasyfikowanie danych pod kątem wpływu na politykę równoważnego dostępu. przydzielenie odpowiednich profili dostępu pracownikom tych jednostek q Drugi poziom separacji systemów Rozdzielenie instancji systemów biorących udział w procesach hurtowych i detalicznych, zapewniając separację od danych i procesów grup użytkowników zaangażowanych w procesy hurtowe i detaliczne: wydzielenie odrębnych instancji istniejącego już systemu, operujących tylko na określonym podzbiorze danych implementacja nowego systemu dedykowanego do obsługi danego segmentu rynku q Pierwszy i drugi poziom separacji w systemach IT jest wystarczający dla zapewnienia wymaganego poziomu równoważności dostępu q Wdrożenie obejmować będzie optymalizowane kosztowo rozwiązania bazujące na dwóch pierwszych poziomach separacji 23 równoważność dostępu

24 Harmonogram Q Q Q Q Q Q H Profilowanie dostępów na bazie istniejących funkcjonalności systemów IT Analiza SI 31/07/09 Konstruowanie i impl. 31/08/09 profili ChM Recertyfikacja dostępów w oparciu o profile CM 31/10/09 Profilowanie dostępów wymagających nowych funkcjonalności systemów IT Analiza SI - wstępna 31/07/09 Analiza SI - szczegółowa 15/02/10 Konstruowanie i implementacja profili ChM 31/03/10 implementacj a edycja Profilowanie dostępów w dedykowanych systemach IT - PRM Recertyfikacja dostępów w oparciu o profile CM 30/09/10 Definicja wymagań funkcjonalnych ChMà harmonogram realase 31/12/10 Projektowanie profili ChM 31/12/09 Implementacja ChM w PRM 31/12/11 Recertyfikacja dostępów w oparciu o profile ChM 31/12/11 Q Q Q Q Q Q H równoważność dostępu

25 Definicja Muru Chińskiego q Mur Chiński - zbiór reguł i system monitorowania dystrybucji informacji w strukturze TP, gwarantujący równoważny dla wszystkich operatorów wykorzystujących infrastrukturę techniczną TP, dostęp do informacji wymaganej do zakupu i świadczenia usług regulowanych Warstwa przedmiotowa (usługi regulowane, informacje mogące stwarzać przewagę konkurencyjną) Warstwa podmiotowa - domeny (domena Detal, domena Hurt i Infrastruktura, domena Korporacja, domena Operator Alternatywny) Ograniczenia matryce przejść informacji (ograniczenia na przepływ informacji) Przepływ informacji wszelkie formy komunikowania (systemy informatyczne, spotkania, telekonferencje, korespondencja, itp.) 25 równoważność dostępu

26 Opis modelu warstwa przedmiotowa Chiński mur dotyczy jedynie zakresu usług regulowanych Chiński mur dotyczy jedynie informacji mogących stwarzać przewagę konkurencyjną Wychodząc od modelu funkcji i danych (FTOM) używanego w Grupie FT do prac nad architekturą systemów IT wydzielono 8 grup kategorii informacji, dla których przepływu określono ograniczenia 1. informacje dotyczące klienta i usług (w zakresie klienta, dostarczania usług, sprzedaży i obsługi, bilingu) 2. informacje dotyczące planów sprzedażowych 3. informacje dotyczące strategii 4. informacje dotyczące rozwoju usług hurtowych na bazie rozwiązań retail minus 5. informacje dotyczące urządzeń abonenckich 6. informacje dotyczące infrastruktury 7. informacje ogólnodostępne 8. informacje nie podlegające ograniczeniom 26 równoważność dostępu

27 Granice Chińskich Murów 27 równoważność dostępu

28 Opis modelu ograniczenia q Podstawowe założenia dotyczące warstwy ograniczeń: ograniczenia dotyczą przepływu informacji dotyczących usług regulowanych, mogących stwarzać przewagę konkurencyjną ograniczeniom podlega operacja przekazywania informacji ograniczenia odnoszą się do informacji prawidłowo zaadresowanej ograniczenia dotyczą domen biorących udział w przekazie, kierunku przekazu, treści przekazu ograniczenia nie odnoszą się do innych, szczególnych form porozumień, zawieranych między podmiotami ograniczenia nie narzucają wymogu przekazu informacji a jedynie określają dozwolone przepływy informacji ograniczenia nie zabraniają zwrotnej wymiany informacji nie są nakładane ograniczenia na przekaz informacji w obrębie domeny domena Korporacja nie może służyć do transferu informacji do domen, którym przekaz tej informacji został ograniczony q Do opisu ograniczeń wykorzystano matryce przejść, określające dla każdej kategorii informacji, ograniczenia nałożone na przepływ tego typu informacji od właściciela do odbiorcy 28 równoważność dostępu

29 Opis modelu przykładowa matryca przejść Kolumny matrycy właściciele informacji, wiersze matrycy odbiorcy informacji (O domena Operator Alternatywny, D domena Informacyjna Detal, H domena Informacyjna Hurt i Infrastruktura, K domena Informacyjna Korporacja) Przecięcie kolumn i wierszy matrycy ograniczenie w przepływie informacji od właściciela do odbiorcy (F możliwy przepływ pełnych danych, W możliwy przepływ danych w zakresie właściwym odbiorcy, X przepływ danych zabroniony, N/D przepływ nie dotyczy zakresu przedmiotowego) Przykładowa matryca przejść dla grupy kategorii informacji dotyczących strategii WŁAŚCICIEL O D H K ODBIORCA O F X X X D X F X W H X X F W K X F F F 29 równoważność dostępu

30 indeks Grupy kategorii informacji przemapowanie (przykład) Matryca Przejść informacji functions/ data 30 równoważność dostępu nazwa szczegółowej kategorii informacji 1. Customer domain: opis szczegółowej kategorii informacji This domain comprises all the systems in charge of the operational activities in touch with the customer relationship. Invoicing is out of this scope. # # Customer Commercial referential # # Customer A customer is a third party (person or legal entity or part of a legal entity) that can be a potential, existing or former customer. # # Customer This data item encompasses : # # Customer Name: (civility, name, first name if he is a physical person, company name, brand name if it is a legal # # Customer External data (Dun & Bradstreet codes, other national codes: SIREN / SIRET and APE for France ), 1 data Customer # # Customer Legal and other addresses, # # Customer Internal organisation (hierarchical structure) with sites, buildings, equipments (address, geographic coordinates, access constraints), Interlocutors and their roles (legal representative, guardian ( tuteur in French), sponsoring, contracting party, subscriber, invoice recipient, payer, end-user, fleet manager ). # # Address This data describes all address types that can be combined with different business objects : # # Address Legal address of Person or Legal Entity, # # Address 1 data Address Invoicing address, # # Address Installation address of Installed Product & Services. # # Address # # Installed 1 Products data & Services Installed Products & Services 5. Support domain MURY CHIŃSKIE w TP - opis kategorii informacji This data item provides the list of commercial products (installed or not at a physical address, e.g. modem, PBX, terminal ) & services that the customer owns. It corresponds to P&S configured & activated in the Telco operator network. This domain includes all the basic business support activities required to run the company (e.g. Financial management, Human resources management and Logistics). HR management # # Job Offers 8 data Job Offers Describe all informations of jobs opened to recruitment based on Corporate Key Job, Corporate Key Competency and HR Repository Data. # # Applicant 8 data Applicant All characteristics of an applicant (identification, competencies, experience, personal data, curriculum vitae, Finance # # Financial Organization Structures All data describing the financial organization structure (corporate or related to a company) like cost or profit 3 data Financial Organization Structures # # Financial Organization Structures centres, Business Unit, etc. # # Chart of accounts Chart of accounts and all associated elements, in particular business rules necessary to implement this 3 data Chart of accounts # # Chart of accounts chart.

31 Audyt Chińskich Murów Zgodnie z koncepcją przedstawioną przez TP, audyt będzie obejmował prowadzenie oceny w ramach audytu wewnętrznego i zewnętrznego q Audyt wewnętrzny Prowadzony przy wykorzystaniu zasobów własnych TP zgodnie z Planem Rocznym Audytów oraz ad hoc - w zależności od bieżącego zapotrzebowania Prowadzony przez stały, wydzielony zespół certyfikowanych audytorów wewnętrznych, dysponujących wiedzą fachową i doświadczeniem, których usytuowanie w organizacji pozwoli na obiektywną ocenę zagadnień i formułowanie niezależnych wniosków Prowadzony obiektywnie na podstawie jasno określonych, szczegółowych zasad i procedur postępowania Obejmujący wszystkie komórki i jednostki organizacyjne, w których funkcjonują Chińskie mury, lub które mają wpływ na ich utrzymanie 31 równoważność dostępu

32 Audyt Chińskich Murów q Audyt zewnętrzny Prowadzony przez niezależnego audytora zewnętrznego, którego wybór nastąpi wg kryteriów wypracowanych i zaakceptowanych wspólnie z UKE i Forum Telekomunikacyjnym Prowadzony nie częściej niż raz w roku jako kompromis pomiędzy rzeczywistymi potrzebami a możliwościami finansowymi Spółki Prowadzony na podstawie jasno określonych, szczegółowych zasad i procedur postępowania Obejmujący wszystkie komórki i jednostki organizacyjne, w których funkcjonują Chińskie mury, lub które mają wpływ na ich utrzymanie q Monitoring rekomendacji Realizacja rekomendacji poaudytowych objęta będzie monitoringiem, prowadzonym w ramach systemu audytu Chińskich murów Na podstawie działań monitorujących przewiduje się sporządzanie cyklicznych raportów, przekazywanych do wiadomości zainteresowanych stron 32 równoważność dostępu

33 Udostępnianie aplikacji CHECK OA Aplikacja CHECK jest narzędziem pomocniczym do oceny możliwości świadczenia usług szerokopasmowych, jako zewnętrzne narzędzie nie dokonuje rezerwacji zasobów w bazach TP Aplikacja nie weryfikuje elementów formalno-prawnych w zakresie dostępu do instalacji abonenckiej, dla abonenta której realizowana jest ocena możliwości świadczenia usługi szerokopasmowej Obecna funkcjonalność aplikacji CHECK pozwala na ocenę możliwości świadczenia usługi szerokopasmowej jedynie dla aktywnych łączy/klientów Dane prezentowane na stronie aplikacji CHECK 1. numer linii TP 2. typ usługi, dla której przeprowadzana jest weryfikacja 3. obiekt centralowy 4. długość łącza 5. zainstalowane karty 6. tłumienność 7. przepływność 8. wynik badania przepływności jeżeli łącze nie ma przebiegu naturalnego (np. PCM), to zamiast wyniku badania obejmującego punkty 4, 5, 6 oraz 7 będzie wyświetlony komunikat: Łącze zwielokrotnione (PCM) wymagane przełączenie na łącze naturalne 33 równoważność dostępu

34 Udostępnianie aplikacji CHECK OA - architektura REPLIKA KSP W DWH PRZESTRZEN W DWH DLA CHECK Zaimportowane zrodla danych: SOLAR, MIB, PQ Modele Odniesienia TABELA WYNIKOWA www Dane wejściowe inne niż KSP (SOLAR, MIB) importy CHECK- Intranet TRANSFORMACJA do formatu wyjściowego dla CHECK-OA replika CHECK-OA DMZ (Internet) www SIEĆ INTRANET SIEĆ INTERNET 34 równoważność dostępu

35 Awarie masowe i prace planowe - architektura sieć aktywna usługi głosowe usługi szerokopasmowe MAKS PPPiA DB KSP sieć pasywna Ares DB Ares SHELL raport o awariach masowych awarie 2h prace planowe 24h raport o pracach planowych FTP dedykowany OA 35 równoważność dostępu

36 Awarie masowe i prace planowe W dniach 12 i 31 marca 2009 r. odbyły się warsztaty z Operatorami mającymi aktywne usługi BSA - na których to warsztatach zostało zaprezentowane mechanizm dotyczący informowania o awariach masowych dla usługi BSA W dniach r r. zostały zorganizowane testy w zakresie awarii masowych dla BSA a do ich pełnego przeprowadzenia został zaproszony Operator Netia Podczas trwania testowania odbywała się operacyjna komunikacja z przedstawicielem Operatora; nie zidentyfikowano błędów oraz nieprawidłowości 36 równoważność dostępu

37 Awarie masowe (AM) - usługa BSA, LLU, WLR Telekomunikacja Polska przygotowała dla Operatorów nową formę komunikacji w zakresie Awarii Masowych dla usługi BSA, LLU, WLR Wypracowany mechanizm polega na tym, że po wykryciu Awarii Masowej przez służby techniczne TP informacja ta w czasie do 6 godzin od zdiagnozowania umieszczana jest na serwerze FTP Na serwerze FTP, co 2 godziny w przedziale czasowym 00:00 23:59 wystawiany jest plik informujący o statusie łączy objętych Awarią Masową Plik generowany jest we wszystkie dni tygodnia i jeżeli w danym czasie na łączach Operatora nie występują Awarie Masowe, to w wystawianym pliku są jedynie nazwy kolumn, natomiast w przypadku wyłączenia systemu TP plik nie jest wystawiany Zakres został opracowany uwzględniając wsparcie systemowe i cały jego przebieg po stronie TP jest zautomatyzowany 37 równoważność dostępu

38 Awarie masowe - usługa BSA, LLU, WLR model wymiany danych Specyfikacja komunikatów Awarii Masowych: Specjalna nazwa plików: [Nazwa_Operatora]_Awaria_Masowa_sta_[RRRRMMDDHH24MM].TXT Umiejscowienie na serwerze FTP: Awaria_Masowa_sta Zawartość: Status wiadomość zawiera załącznik z ID łączy objętych Awarią Masową Plik generowany co 2 godziny w przedziale 00:00:00 23:59:59 Struktura pliku: Nazwa pola Typ Wymagane Opis Identyfikator zasobu; Char(4) Tak ID Łącza; Char(15) Tak Data wystąpienia Awarii; Date() Tak Planowana data usunięcia awarii; Date() Tak Objawy Awarii; Char(255) Tak 38 równoważność dostępu

39 Prace planowe (PP) - usługa BSA, LLU, WLR Telekomunikacja Polska przygotowała dla Operatorów nową formę komunikacji w zakresie Prac Planowych dla usługi BSA, LLU, WLR projekt zakłada, że TP informuje Operatora Korzystającego o Pracach Planowych na 30 dni przed ich rozpoczęciem stosując rozwiązanie przyjęte dla AM, czyli nośnikiem jest serwer FTP pliki wystawiane będą we wszystkie dni tygodnia raz dziennie do godziny 07:59. W pliku zamieszczone są rekordy, a każdy rekord ma określony status status wskazuje, czy Prace Planowe są na etapie: planowana, realizowana, anulowana, zakończona. Jeżeli Prace Planowe zostaną zakończone/anulowane, zmienia się ich status i rekordy związane z tymi pracami przez dwa kolejne dni będą znajdowały się w wystawianym pliku analogicznie do AM, gdy w danym czasie TP nie planuje i nie realizuje Prac Planowych, to w wystawianym pliku są jedynie nazwy kolumn oraz jeżeli w TP nie będą działały systemy ewidencji technicznej, pliki nie będą generowane zakres został opracowany uwzględniając wsparcie systemowe i cały jego przebieg po stronie TP jest zautomatyzowany 39 równoważność dostępu

40 Prace planowe - usługa BSA, LLU, WLR Specyfikacja komunikatów Prac Planowych: Specjalna nazwa plików [Nazwa_Operatora]_Prace_Planowe_sta_[RRRRMMDDHH24MM].TXT Umiejscowienie na serwerze FTP: Prace_Planowe_sta Zawartość: Status Prac Planowych wiadomość zawiera załącznik z ID łączy objętych Pracami Planowymi. W komunikacie podana jest także informacja o dacie rozpoczęcia, zakończenia, statusie i uwagach w zakresie Prac Planowych Plik generowany we wszystkie dni tygodnia, raz dziennie do godziny 07:59 Struktura pliku: Nazwa pola Typ Wymagane Opis Identyfikator zasobu; Char(4) Tak ID Łącza; Char(15) Tak Data rozpoczęcia prac; Date() Tak Data zakończenia prac; Date() Tak Status; Char(255) Tak Uwagi; Char(255) Nie 40 równoważność dostępu

41 część 4 Równoważność w zakresie obsługi Klientów Hurtowych 41 regarding równoważność dostępu

42 Wskaźniki KPI dla jakości usług regulowanych Od września 2008 TP wdrożyła cykliczne raportowanie wskaźników wydajności (KPI), które stanowi narzędzie pomiaru służące do porównania jakości usług wewnętrznych i zewnętrznych, czyli przestrzegania zasady równoważnego traktowania abonentów OA i abonentów TP. Raportowaniem objęto 23 wskaźniki połączone co do zasady w pary (usługa detaliczna vs. usługa hurtowa). Wybór dodatkowych wskaźników KPI, ich definicje oraz cele pomiaru powinny zostać uzgodnione podczas procesu konsultacji pomiędzy TP, UKE oraz pozostałymi interesariuszami. TP jest otwarta na propozycję modyfikacji/rozszerzenia prezentowanych wskaźników. TP jest również gotowa do raportowania do Prezesa UKE przedmiotowych wskaźników w rozbiciu na poszczególnych OA, w tym również PTK Centertel co pozwoliłoby na całkowite wyeliminowanie zarzutu faworyzowania przez TP spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej TP. Z uwagi na ochronę tajemnicy handlowej OA, TP nie przewiduje publicznego raportowania wskaźników uwzględniającego podział na poszczególnych operatorów. 42 równoważność dostępu

43 Wskaźniki dotyczące usług głosowych (dane za marzec 2009) nazwa wskaźnika wartość dla usługi hurtowej wartość dla usługi detalicznej Terminowość dostarczania usługi głosowej 99,99 % (1) 97,96% (2) Terminowość naprawy i informacji o naprawie uszkodzenia usługi głosowej 82% - 23h*** 80% - 23h*** 96% - 50h*** (3) 95% - 50h (4) Terminowość naprawy uszkodzenia usługi głosowej do momentu zakończenia fizycznej naprawy 89% - 23h*** 98% - 50h 86% - 23h *** 96% - 50h Terminowość rozpatrywania reklamacji usług głosowych 99,47% (5) 91,83% (6) Liczba uszkodzeń na 100 linii głosowych 1,95 (7) 2,12 (8) Procent linii WLR w sieci TP 12,48% (9) Nie dotyczy Definicje według których dokonano wyliczeń znajduje się w slajdach o tytule załącznik *** od stycznia 2009 zmianie uległ wskaźnik dotyczący czasu usuwania uszkodzeń WLR (23h dla 80% i 50h dla 95%) 43 równoważność dostępu

44 Wskaźniki dotyczące usług internetowych (dane za marzec 2009) wskaźnik wartość usługa hurtowa wartość usługa detaliczna Jakość weryfikacji technicznej przy zamówieniu 93,17% (10) 91,45% (11) Jakość dostarczenia usługi 94,47% (12) 92,77% (13) Terminowość naprawy i informacji o naprawie uszkodzenia usług internetowych Liczba uszkodzeń na 100 linii internetowych 94,71% (14) 82,82% (15) 1,74 (16) 1,12 (17) Procent linii BSA w sieci TP 16,58% (18) Nie dotyczy 44 równoważność dostępu W nawiasie podano numer wskaźnika, definicja znajduje się w załączniku

45 Wskaźniki dotyczące uwalniania lokalnej pętli (dane za marzec 2009) wskaźnik wartość usługa hurtowa wartość usługa detaliczna Terminowość uwolnienia pętli lokalnej 100% (19) Nie dotyczy Terminowość naprawy uszkodzeń pętli lokalnej 100% (20) Nie dotyczy Liczba uszkodzeń na 100 linii 2,28 (21) Nie dotyczy Liczba uwolnionych przełącznic *191 (22) Nie dotyczy Dostępny zasięg usługi * (23) Nie dotyczy 45 równoważność dostępu W nawiasie podano numer wskaźnika, definicja znajduje się w załączniku * Dostępny zasięg usług mierzony liczbą linii

46 Współpraca Międzyoperatorska z TP Schemat blokowy procesu współpracy z operatorami Proces TTM dla Oferty Złożenie wniosku Przez OA Negocjacje umowy z OA Zawarcie Umowy TP-OA Dostarczenie usług Świadczenie i rozliczanie usług T1 T2 T3 T4 T5 T6 KPI 1 KPI 2 KPI 3 KPI 4 czas q MONITORING WSPÓŁPRACY Czasy T1-T6 podlegają monitorowaniu poprzez odpowiednie wskaźniki KPI i raportowaniu Raporty są przedstawiane do UKE dla zachowania transparentności Na podstawie danych raportowanych TP dokonuje optymalizacji procesów aby osiągnąć docelowe KPI 46 równoważność dostępu

Realizacja oraz wpływ Porozumienia TP-UKE na polski rynek telekomunikacyjny. Maciej Rogalski Warszawa, 17.03.2011 r.

Realizacja oraz wpływ Porozumienia TP-UKE na polski rynek telekomunikacyjny. Maciej Rogalski Warszawa, 17.03.2011 r. Realizacja oraz wpływ Porozumienia TP-UKE na polski rynek telekomunikacyjny Maciej Rogalski Warszawa, 17.03.2011 r. Plan prezentacji 1. Wstęp- zakres działań i wymogi informacyjne 2. Inwestycje 3. Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

MWD Procesy (Infrastruktura) dla Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej zgodny z Ofertą Ramową (SOR)

MWD Procesy (Infrastruktura) dla Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej zgodny z Ofertą Ramową (SOR) MWD Procesy (Infrastruktura) dla Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej zgodny z Ofertą Ramową (SOR) Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa, 7 marca 2011 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. DEFINICJE I SKRÓTY...

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.6.2011 DECYZJA KOMISJI z dnia 22 czerwca 2011 r. dotycząca postępowania przewidzianego w art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (COMP/39.525 Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/14/01 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r. Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i wdrożenia koncepcji informatyzacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo