WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami"

Transkrypt

1 RAP Załącznik nr 3 do SIWZ WYKAZ FUNKCJNALNŚCI Lp. BSZAR WYMAGANIE BWIĄZKWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami 1 Zgodność z ustawami Zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz ustaw prawa podatkowego, w szczególności : - z Ustawą o Rachunkowości(Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) -z Ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 101 poz. 926 z 2002r. z póź. zm.), - z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000r. z póź. zm.). - z Ustawą o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z 2004r. z póź. zm.). - z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 54 poz. 654 z 2000r. z póź. zm.). - z rdynacją podatkowa ( Dz.U. Nr 137 poz. 926 z 1997r. z poź. zm). 2 WYMAGANIA GÓLNE Administracja Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji technicznej i projektowej. Dokumentacja ma zawierać projekt wdrożenia, spis raportów dostępnych w systemie, relacje pomiędzy tabelami i opis pól w tabelach. 3 WYMAGANIA GÓLNE Administracja Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji dla administratora wraz z opisem procedury instalacji i aktualizacji systemu. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 1

2 4 WYMAGANIA GÓLNE Administracja Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji użytkownika w języku polskim (w postaci wydruku oraz w wersji elektronicznej) pozwalającą na samodzielną naukę obsługi każdego obszaru (modułu) 5 WYMAGANIA GÓLNE Administracja System posiada możliwość wykonywania kopii zapasowych danych bez konieczności wylogowania użytkowników, z możliwością odtworzenia backupu przyrostowego do dowolnego punktu w czasie z wykonanych wcześniej kopii zapasowych 6 WYMAGANIA GÓLNE Administracja Zamawiający będzie miał możliwość swobodnego ustalania harmonogramu automatycznego tworzenia kopii zapasowych danych. Poza mechanizmem automatycznym obowiązkowe jest umożliwienie wykonania kopii zapasowych w dowolnej chwili, na żądanie administratora 7 WYMAGANIA GÓLNE Administracja System posiada wbudowany mechanizm do modyfikacji raportów (w tym wyglądu dokumentów) 8 WYMAGANIA GÓLNE Administracja System posiada mechanizm do załączania własnych dodatkowych raportów bez konieczności modyfikacji aplikacji 9 WYMAGANIA GÓLNE Administracja Narzędzia pozwalające tworzyć samodzielnie niestandardowe raporty (ad hoc) i własne analizy danych 10 WYMAGANIA GÓLNE Administracja System posiada wbudowany mechanizm do zarządzania raportami, w tym możliwość wykonywania kopii raportów i udostepniania ich wszystkim lub wybranym użytkownikom lub grupom użytkowników 11 WYMAGANIA GÓLNE Administracja System posiada mechanizm rejestrowania zmian wykonywanych na obiektach systemu przez użytkowników z poziomu aplikacji oraz z poziomu innych programów korzystających z obiektów systemu (w szczególności z poziomu narzędzi serwera bazy danych) projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 2

3 12 WYMAGANIA GÓLNE Administracja System umożliwia w łatwy sposób identyfikacje użytkownika, który dokonał zmiany w systemie 13 WYMAGANIA GÓLNE Administracja System posiada wbudowany mechanizm do rozszerzania funkcjonalności bez konieczności modyfikacji kodu źródłowego aplikacji i struktury bazy danych; rozszerzenia te nie mogą wpływać na możliwość instalowania nowych standardowych wersji systemu i aktualizacji 14 WYMAGANIA GÓLNE Administracja System posiada możliwość integracji z posiadanym przez Zamawiającego systemem obsługi studenta erd firmy UNLD Comp. oraz z planowanym do zakupu systemem USS (Uniwersyteckim Systemem bsługi Studiów) 15 WYMAGANIA GÓLNE Baza danych Zapewnienie, że do utrzymania baz danych zastosowane zostaną powszechnie znane na rynku, komercjalne silniki bazodanowe z wykupioną bezterminową licencją, gwarantującą dostęp dla wszystkich użytkowników 16 WYMAGANIA GÓLNE Baza danych Dostarczone oprogramowanie bazodanowe musi być ogólnodostępnym rozwiązaniem komercyjnym niezależnym w utrzymaniu od Wykonawcy 17 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo System wyposażony jest w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacji) i serwera (serwera bazy danych) 18 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo System musi umożliwić w sposób jawny prezentację osób wykonujących operacje na dokumentach. Jawny sposób prezentacji danych umożliwia jednocześnie wyszukiwanie dokumentów wprowadzonych lub zatwierdzonych przez konkretnego użytkownika. 19 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo System umożliwia stosowanie polityki silnego hasła (tj. wymuszania odpowiedniej budowy hasła), wymuszanie zmiany hasła oraz ustawianie daty ważności konta projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 3

4 20 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo System uniemożliwia kasowanie kont użytkowników. Niepotrzebne konta użytkowników mogą być jedynie deaktywowane. 21 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo System pozwala na definiowanie dowolnej liczby użytkowników. 22 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo System umożliwia definiowanie grup użytkowników. 23 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo System umożliwia nadawanie uprawnień na poziomie grup użytkowników oraz na poziomie pojedynczych użytkowników 24 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo Przy modyfikowaniu posiadanych uprawnień możliwość określenia, czy edytowane uprawnienie jest nadawane lub odbierane 25 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo Możliwość przypisywania użytkowników systemu do wielu zdefiniowanych grup. 26 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo System umożliwia nadawanie uprawnień do akcji i obiektów systemowych dla użytkowników i grup użytkowników. 27 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo System umożliwia nadawanie uprawnień na określony z góry okres (np. do wybranej daty) 28 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo Automatyczna blokada systemu po określonym okresie nieaktywności użytkownika 29 WYMAGANIA GÓLNE System FK System musi mieć możliwość ewidencjonowania transakcji w różnych walutach z automatycznym przeliczaniem wartości na PLN projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 4

5 30 WYMAGANIA GÓLNE System FK Możliwość zmiany waluty podstawowej na EUR i dalszej pracy w EUR 31 WYMAGANIA GÓLNE System FK System umożliwia wprowadzenie innego roku obrotowego niż rok kalendarzowy. 32 WYMAGANIA GÓLNE System FK Wielodostępność i wielostanowiskowość w tym mechanizm kontroli współużytkowania danych/dokumentów, wykluczający możliwość powstawania konfliktów czy utraty informacji, podczas jednoczesnego podglądu/edycji tych samych danych/dokumentów przez więcej niż jednego użytkownika. 33 WYMAGANIA GÓLNE System FK Poprawna praca aplikacji klienckiej w środowisku graficznym opartym na posiadanym przez Zamawiającego systemie operacyjnym Windows. 34 WYMAGANIA GÓLNE System FK System musi umożliwiać zachowanie w całym zintegrowanym systemie zasady jednokrotnego wprowadzania danych (dane wprowadzone w jednym zakresie funkcjonalnym będą widoczne w innych zakresach funkcjonalnych systemu, w tym zintegrowany katalog kontrahentów, pracowników, stawek VAT itp). 35 WYMAGANIA GÓLNE System FK System musi mieć możliwość założenia dowolnego definiowanego słownika i wykorzystanie go we wszystkich obszarach systemu 36 WYMAGANIA GÓLNE System FK Możliwość współpracy z systemami bankowości elektronicznej oraz z posiadanym przez Zamawiającego programem Płatnik 37 WYMAGANIA GÓLNE System FK System musi pozwalać na swobodne definiowanie własnych typów/szablonów dokumentów oraz wykorzystywanie ich u Zamawiającego. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 5

6 38 WYMAGANIA GÓLNE System FK Eksport danych w formatach TXT i XML oraz w formatach, z którymi współpracują posiadane przez Zamawiającego programy MS Excel i MS Word. 39 WYMAGANIA GÓLNE System FK System posiada menu tekstowe i menu graficzne 40 WYMAGANIA GÓLNE System FK Menu graficzne pasek narzędzi przedstawiający skróty podstawowych funkcji w postaci ikon możliwością nadania własnych nazw 41 WYMAGANIA GÓLNE System FK Tworzenie profili dla użytkowników pozwalających na personalizację systemu dla użytkowników różnych obszarów i różnych funkcjonalności (np. udostępnianie najczęściej używanych funkcji). 42 WYMAGANIA GÓLNE System FK Możliwość tworzenia wielu spersonalizowanych profili dla jednego użytkownika i możliwość przełączania się pomiędzy nimi bez konieczności przelogowania. 43 WYMAGANIA GÓLNE System FK System pozwala na jednoczesną prace nad wieloma dokumentami. 44 WYMAGANIA GÓLNE System FK System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim, udostępniając możliwość korzystania z pomocy kontekstowej w języku polskim 45 WYMAGANIA GÓLNE System FK System posiada wbudowaną pomoc. 46 WYMAGANIA GÓLNE System FK Możliwość łatwego przemieszczania się w systemie w kontekście danego zakresu informacji łącza między powiązanymi dokumentami i operacjami 47 WYMAGANIA GÓLNE System FK Możliwość uruchamiania formularzy z kilku obszarów funkcjonalnych, bez konieczności przerywania pracy i uruchamiania kolejnych kopii programu. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 6

7 48 WYMAGANIA GÓLNE System FK System musi umożliwiać wykonywanie odwracalnych operacji na bazie testowej (np. do sprawdzenia skutków księgowania). 49 WYMAGANIA GÓLNE System FK System pozwala na przekazywanie wyników sprawozdań i analiz w postaci elektronicznej do modułów posiadanego przez Zamawiającego pakietu MS ffice. 50 WYMAGANIA GÓLNE System FK System musi posiadać możliwość samodzielnego ograniczenia przez użytkownika zakresu danych poprzez zastosowanie łatwych w obsłudze filtrów, a także możliwość pracy na wyselekcjonowanej grupie danych 51 WYMAGANIA GÓLNE System FK System musi przechowywać wystawione dokumenty (w szczególności faktury, wezwania do zapłaty) umożliwiające w przyszłości wydrukowanie dokumentu w identycznej postaci, jak w momencie jego pierwotnego wydruku 52 WYMAGANIA GÓLNE System FK System musi wykonywać wszystkie zadania samodzielnie, bez konieczności zakupu dodatkowego oprogramowania komercyjnego, chyba, że zostało ono uwzględnione w cenie oferty 53 WYMAGANIA GÓLNE System FK Definiowalne symbole i maski numeracji dokumentów 54 WYMAGANIA GÓLNE System FK System posiada przyjazny interfejs użytkownika. Narzędzia wspomagające pracę z systemem, np. pomoc kontekstowa, wbudowany kalendarz w polu data, 55 WYMAGANIA GÓLNE System FK System automatycznie sprawdza poprawność wprowadzonych danych do komórki/pola formularza, np. odpowiedni format danych, odpowiedni rodzaj danych 56 WYMAGANIA GÓLNE System FK System powinien ostrzegać użytkownika przed zamknięciem okna aplikacji bez zapisu w celu unikniecia uraty wprowadzonych danych. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 7

8 57 WYMAGANIA GÓLNE System FK System spełnia w zakresie objętym wdrożeniem wymagania prawne: Ustawy o rachunkowości, Prawa podatkowego, ZUS,Prawa pracy, Ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej ispołecznej osób niepełnosprawnych, Prawa zamówień publicznych, Ustawy o szkolnictwie wyższym, Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, poprzez między innymi generowanie i drukowanie wszystkich raportów i deklaracji wymaganych przez to prawo oraz instytucje w/w prawo reprezentujące 58 WYMAGANIA GÓLNE System FK bsługa organizacji o typie działalności uczelni wyższej uwzględniającej podstawową działalność uczelni tj. dydaktykę i naukę, działającej na podstawie ustawy z dnia r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym 59 WYMAGANIA GÓLNE System FK System ma wbudowany moduł workflow (w ramach systemu ERP) 60 WYMAGANIA GÓLNE System FK Możliwość opracowywania interfejsów z systemami zewnętrznymi za pośrednictwem plików płaskich w standardowych formatach: csv, xml, xls oraz możliwość komunikowania się przez pocztę elektroniczną, zaczytywanie danych ze stron internetowych (np. tabele kursów) oraz usługi WebService 61 WYMAGANIA GÓLNE System FK Rejestrowanie zdarzeń gospodarczych w systemie ERP w miejscu ich powstawania (jednorazowe wprowadzanie danych i ich dostępność w całym systemie) 62 WYMAGANIA GÓLNE System FK Możliwość generowania raportów na podstawie danych zawartych w systemie (generator raportów) 63 WYMAGANIA GÓLNE System FK programowanie bazy danych udostępnia narzędzia pozwalające administratorowi na optymalizację i strojenie bazy danych projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 8

9 64 WYMAGANIA GÓLNE System FK System umożliwia instalację drukarek, przez Zamawiającego bez konieczności udziału Wykonawcy 65 WYMAGANIA GÓLNE System FK System umożliwia rozwój aplikacji, zmian w funkcjonalności i tworzenia nowej w narzędziach wewnętrznych systemu lub przy pomocy narzędzi zewnętrznych dostarczonych z systemem 66 WYMAGANIA GÓLNE System FK Użytkownik systemu może być przypisany do wielu ról na raz. Musi istnieć możliwość określenia tegoż przypisania czasowo lub bezterminowo. 67 WYMAGANIA GÓLNE System FK Musi posiadać mechanizmy rejestracji działania użytkowników WYMAGANIA GÓLNE System FK WYMAGANIA GÓLNE System FK Powinna być dostępna opcja wyboru języka wyświetlanego w aplikacji. Wymagana jest minimum wersja polska i angielska. W przypadku wyboru języka komunikacji z użytkownikiem, wszelkie treści, komunikaty, nazwy na przyciskach, opisy błędów powinny być w tym języku prezentowane. 70 Struktura organizacyjna obsługa hierarchicznej struktury organizacyjnej (wielopoziomowej) 71 Struktura organizacyjna możliwość definiowania komórek kosztowych z poziomu struktury organizacyjnej 72 Struktura organizacyjna możliwość przypisania konta księgowego do danej komórki ze struktury organizacyjnej 73 KSIĘGWŚĆ Warunki gólne System FK powinien obejmować księgę główną i księgi pomocnicze, systemy sprawozdawcze związane z ustawą o rachunkowości jak i wyspecyfikowane funkcjonalności z zakresu zarządzania finansami, majątkiem uczelni wyższej, zarządzanie projektami projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 9

10 74 KSIĘGWŚĆ Warunki gólne KSIĘGWŚĆ Warunki gólne KSIĘGWŚĆ Warunki gólne Funkcjonalność FK ma zapewnić model zasad rozliczania i kontroli różnych źródeł finansowania uczelni wyższej, szeroko rozumianej działalności projektowej, zidentyfikowanych produktów (usług) tworzonych (świadczonych) przez uczelnie wyższą - na każdym z etapów ich realizacji Funkcjonalność FK ma zapewnić Zakładowy Plan Kont spełniający kompleksowo ustalone założenia do zarządzania uczelnią wyższą w tym m.in. spełniającego wymagania rozliczeń kosztów oraz ewidencji działów i kategorii specjalnego przeznaczenia (np. środki trwałe, nakłady na środki trwałe, źródła finansowania). Możliwa budowa wielowymiarowej struktury kont w planie kont. Ujęcie syntetyczne i analityczne w księdze głównej. Mechanizmy alokacji transakcji finansowych na poszczególne segmenty finansowe według zadanych lub dynamicznie wyliczanych kluczy podziału. Brak ograniczeń w budowie konta w szczególności w zakresie ilości analityki, tworzenia katalogów informacyjnych na kontach (dostawcy, klienci, studenci, źródła finansowania). 77 KSIĘGWŚĆ Warunki Mozliwość informowania o nieaktualnych (nieczynnych) przez okres 5 lat kontrahentach, pracownikach, gólne studentach, możliwośc blokowania ich w rejestrze/bazie kontrahentów. 78 FINANSE GÓLNE Możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym miesiącu danego roku podatkowego. 79 FINANSE GÓLNE Możliwość równoczesnej pracy w dwóch otwartych latach podatkowych. 80 FINANSE GÓLNE Możliwość księgowania w nowym roku bez konieczności zamknięcia roku poprzedniego. 81 FINANSE GÓLNE Możliwość blokady (czasowego zamknięcia) i trwałego zamykania okresów rozrachunkowych. 82 FINANSE GÓLNE Jednokrotne wprowadzanie danych bez konieczności ponownego ich wprowadzania, które mogłyby być wprowadzane przez różne jednostki organizacyjne w ramach obsługiwanych przez nie modułów. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 10

11 83 FINANSE GÓLNE Prowadzenie księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe), ewidencji zarządczej. 84 FINANSE GÓLNE Możliwość zaewidencjonowania samodzielnych jednostek organizacyjych. 85 FINANSE GÓLNE Prowadzenie księgowości z podziałem na jednostki organizacyjne (oddziały). 86 FINANSE GÓLNE Możliwość wielostopniowej akceptacji merytorycznej dokumentów przed zaksięgowaniem w połączeniu z automatycznym obiegiem dokumentów. 87 FINANSE GÓLNE Stany okresów obrachunkowych - bieżący, otwarty, zamknięty, przyszły. 88 FINANSE GÓLNE Definiowalny okres obrachunkowy. 89 FINANSE GÓLNE Możliwość generowania informacji i raportów kontrolnych o niedokonanych operacjach we wszystkich komponentach w systemie, w zadanym okresie np.: niezatwierdzonych, niezadekretowanych dokumentach, nienaliczonych różnicach kursowych, niewycenionych dokumentach obrotowych, niezamkniętych listach płac, niewygenerowanych fakturach wewnętrznych, nienaliczonej amortyzacji. 90 FINANSE GÓLNE Zbiór wszystkich dokumentów zarejestrowanych w systemie. Przegląd, przeszukiwanie i kontrola dokumentów zarejestrowanych, zatwierdzonych we wszystkich modułach systemu m. in.wg : pochodzenia, symbolu i daty dokumentu, daty okresu sprawozdawczego, identyfikatora i daty księgi głównej, statusu przesłania dokumentu do płatnosci bankowych, stanu dokumentu w module VAT - ujęty w rejestrze VAT/ujęty na deklaracji VAT, statusu dekretacji - czy zadekretowany/czy nie, statusu rejestru księgowego - niegotowy/gotowy/zaksięgowany, statusu rozrachunkowego - czy dokument ujęty w rozrachunkach. 91 FINANSE GÓLNE Możliwość bezpośredniego przejścia do dokumentu źródłowego. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 11

12 92 FINANSE GÓLNE Możliwość automatycznej dekretacji z jednego miejsca (repozytorium) dokumentów pochodzących ze wszystkich komponentów systemu. 93 FINANSE GÓLNE Możliwość wycofania dokumentów z ksiąg rachunkowych i ich dekretacji. 94 FINANSE GÓLNE Bezpośrednie przejście do dekretu księgowego dokumentu. 95 FINANSE GÓLNE Możliwość automatycznego łączenia rozliczeń z MPK'ami. 96 FINANSE GÓLNE Możliwość exportu zapisów księgowych do posiadanego przez Zamawiającego programu MS Excel 97 FINANSE GÓLNE Możliwość wprowadzenia dekretu bez dokumentu źródłowego (np. dla migracji w trakcie roku) 98 FINANSE GÓLNE Możliwość wysyłki dokumentów em z systemu. 99 FINANSE GÓLNE Możliwość ewidencji kaucji. 100 FINANSE GÓLNE Dokumenty RR. 101 FINANSE GÓLNE VAT - roczna korekta wynikająca ze struktury %, możliwość VAT'u w inwestycjach budowlanych jak i zakupowych ( 10 lat, 5 lat) 102 FINANSE GÓLNE Możliwość przygotowania danych do PLN'u wraz z integracją z systemem PLN. 103 FINANSE GÓLNE Możliwość przygotowania raportu na potrzeby PFRN. 104 FINANSE GÓLNE Możliwość tworzenia raportów. 105 FINANSE GÓLNE Możliwość blokowania wprowadzania dokumentów z tym samym numerem (podwójna rejestracja). 106 FINANSE GÓLNE Możliwość obsługi indywidualnych rachunków studentów - wirtualne numery rachunków prowadzone przez bank PK BP. 107 FINANSE GÓLNE Możliwość przypięcia dekretu do konkretnej operacji kosztowej. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 12

13 108 FINANSE GÓLNE Przeprowadzenie integracji z posiadanym przez Zamawiającego programem do inwentaryzacji STCK firmy SmartMedia Sp. z o.o. 109 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość definiowania różnej struktury analityk dla kont syntetycznych. 110 KSIĘGI RACHUNKWE Definiowanie struktur kont syntetycznych konta Księgi głównej. 111 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość zdefiniowania minimum 4 poziomów kont 112 KSIĘGI RACHUNKWE Tworzenie kont księgowych analitycznych w ramach określonych kont Księgi głównej. 113 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość definiowania różnych rodzajów kont syntetycznych (np. rozrachunkowe dla dostawców i odbiorców, rozliczeniowe, bilansowe, pozabilansowe). 114 KSIĘGI RACHUNKWE Automatyczne przenoszenie kont syntetycznych i ich struktur na przełomie lat obrotowych. 115 KSIĘGI RACHUNKWE 116 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość podglądu wpływu zapisów dekretu na obrotach i saldach kont syntetycznych bez potrzeby ostatecznego księgowania dekretów księgowych. Wybór przeglądu sald i obrotów na podstawie zapisów zaksięgowanych, niezaksiegowanych lub wszystkich. 117 KSIĘGI RACHUNKWE Zestawienia i raporty zapewniające pełną informację syntetyczną o bilansie, obrotach, saldach wg róznych kryteriów np: wg wskazanego okresu, z kont o podanym wzorcu, z zakresu kont, dla wybranego typu kont, z zapisów zaksięgowanych, niezaksiegowanych lub wszystkich, dla wybranej waluty itp. 118 KSIĘGI RACHUNKWE Definiowanie różnych rodzajów kont analitycznych (np. rozrachunkowe dla dostawców i odbiorców, rozliczeniowe, bilansowe, pozabilansowe). 119 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość stosowania oznaczeń alfanumerycznych w kontach analitycznych. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 13

14 120 KSIĘGI RACHUNKWE 121 KSIĘGI RACHUNKWE 122 KSIĘGI RACHUNKWE Przegląd obrotów i sald kont analitycznych bez potrzeby ostatecznego zatwierdzania (księgowania) dekretów księgowych. Wyszukiwanie i przegląd pozycji zapisów na kontach analitycznych wg różnych kryteriów i przekrojów, np.: okresu księgowania, numeru konta, strony konta, wartości transakcji,symbolu dokumentu, daty dokumentu, daty obowiązku VAT opisu pozycji, rejestru księgowego, pozycji w rejestrze, kontrahenta, itp. Przegląd zapisów księgowych na kontach księgowych wraz z możliwością analizy zapisów przeciwstawnych. 123 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość dodania do zakupów kosztowych narzutu kosztów pośrednich 124 KSIĘGI RACHUNKWE 125 KSIĘGI RACHUNKWE Zestawienia i raporty zapewniające pełną informację analityczną danych aktualnych i historycznych o bilansie, obrotach, saldach i zapisach dla wybranych lub wszystkich kont, z kont o podanym wzorcu, z zakresu kont. ze wskazanego okresu, z zakresu dat, dla wybranej waluty itp.. Bezpośrednie przejście od danych sumarycznych konta do odpowiednich zapisów księgowych i dokumentów źródłowych. 126 KSIĘGI RACHUNKWE Automatyczne przenoszenie kont analitycznych na przełomie lat obrotowych. 127 KSIĘGI RACHUNKWE Automatyczne przenoszenie sald kont analitycznych na przełomie lat obrotowych. 128 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość przenoszenia sald między różnymi kontami bieżącego roku a kontami następnego roku dzięki funkcji łączenia kont, np.w przypadku zmian w planie kont w nowym roku. 129 KSIĘGI RACHUNKWE Definiowalne typy rejestrów księgowych (tworzenie dzienników częściowych). 130 KSIĘGI RACHUNKWE Definiowalne typy dokumentów. 131 KSIĘGI RACHUNKWE Definiowalne szablony automatycznej numeracji dokumentów projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 14

15 132 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość przeglądania i wyszukiwania pozycji zapisów księgowych w przekroju wielu rejestrów. 133 KSIĘGI RACHUNKWE Kontrola bilansowania operacji zapisów księgowych. 134 KSIĘGI RACHUNKWE Kontrola kręgu kosztów. 135 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość zliczania obrotów na kontach w kontekście wybranych rejestrów i dokumentów wg zadanej maski konta. 136 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość dokonywania zmian numerów i renumeracji rejestrów. 137 KSIĘGI RACHUNKWE Kopiowanie i stornowanie dokumentów oraz przenoszenie pomiędzy rejestrami. 138 KSIĘGI RACHUNKWE Ewidencja zapisów w walutach obcych. 139 KSIĘGI RACHUNKWE Korzystanie z zaewidencjonowanych w systemie tabel kursowych i automatyczne przeliczanie kwoty w różnych walutach na walutę podstawową ( PLN). 140 KSIĘGI RACHUNKWE Wydruk dziennika operacji gospodarczych. 141 KSIĘGI RACHUNKWE 142 KSIĘGI RACHUNKWE 143 KSIĘGI RACHUNKWE 144 KSIĘGI RACHUNKWE Wydruk rejestrów księgowych i dokumentów w rejestrach i ich zapisów wg wybranych parametrów, filtrów i selekcji np. według symbolu, numeru, dat, typów rejestrów i dokumentów,kontrahenta, zakresu kont, transakcji, kwot itp.. Możliwość wydruku wszystkich raportów dostępnych w systemie zarówno dla dekretów księgowych niezaksięgowanych ostatecznie jak i/lub wyłącznie zaksięgowanych ostatecznie. Możliwość automatycznego generowania dekretów faktury wewnętrznej na podstawie faktury transakcyjnej z poziomu rejestru księgowego (np. WNT). Możliwość podglądu i przechodzenia bezpośrednio z Ksiąg rachunkowych do dokumentu źródłowego, na podstawie którego powstał zapis księgowy (dekret). projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 15

16 145 KSIĘGI RACHUNKWE 146 KSIĘGI RACHUNKWE 147 KSIĘGI RACHUNKWE 148 KSIĘGI RACHUNKWE 149 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość przechodzenia bezpośrednio z dokumentu źródłowego na jego zapisy księgowe w Księgach rachunkowych. Możliwość przejścia z poziomu zapisu ksiegowego w kontekście wybranej pozycji dekretu księgowego na kartotekę kont analitycznych, na przegląd obrotów i sald i zapisów na koncie. Bezpośrednie przechodzenie w kontekście wybranej pozycji konta rozrachunkowego na rozrachunki kontrahenta. Nadawanie dokumentom w księgach tzw.unikatowego identyfikatora księgi głównej wskazującego m. in. typ, numer, datę rejestru i numer w rejestrze danego dokumentu. Identyfikator jest wyświetlany na dokumencie w każdym miejscu w systemie, w którym występuje. Stornowanie zaksięgowanych dokumentów poprzez automatyczne generowanie zapisów z odwrotnym znakiem w stosunku do zapisu stornowanego z możliwością poprawy tak wygenerowanego dekretu. 150 KSIĘGI RACHUNKWE Podpowiedź podczas dekretacji planu kont wraz z nazwami kont oraz możliwość podglądu zaksięgowanych na wybranym koncie operacji. 151 KSIĘGI RACHUNKWE Podpowiadanie podczas dekretacji kont rozrachunkowych kontrahenta, kont VAT-owskich. 152 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość wprowadzenia nowego kontrahenta do kartoteki podczas rejestracji dokumentu bez utraty już wprowadzonych danych. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 16

17 153 KSIĘGI RACHUNKWE Wyszukiwanie i przegląd pozycji zapisów księgowych wszystkich rejestrów na jedym formularzu wg różnych kryteriów i przekrojów, np.: okresu księgowania, numeru konta, strony konta, wartości transakcji, symbolu dokumentu, danych rejestru księgowego, pozycji w rejestrze, statusu zaksiegownia, kontrahenta, dat dokumentu, daty obowiązku VAT. - bez konieczności generowania zestawień 154 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość kojarzenia płatności z transakcjami z poziomu dekretu dokumentu księgowego. 155 KSIĘGI RACHUNKWE 156 KSIĘGI RACHUNKWE Automatyczna dekretacja dokumentów przesyłanych do ksiąg z modułów satelitarnych wg zdefiniowanych reguł dekretacji. Ewidencjonowanie kartotek RMK wraz z odpowiednimi parametrami (wzorami) na potrzeby wyliczenia odpisów. 157 KSIĘGI RACHUNKWE Wyliczanie odpisów RMK dla poszczególnych kartotek w odpowiednich okresach sprawozdawczych. 158 KSIĘGI RACHUNKWE Korygowanie kartoteki i odpisów RMK. 159 KSIĘGI RACHUNKWE Przegląd kartotek RMK w podziale na aktywne i nieaktywne. 160 KSIĘGI RACHUNKWE Grupowanie odpisów RMK z wielu kartotek w jeden dokument źródłowy. 161 KSIĘGI RACHUNKWE Dekretacja dokumentów odpisów RMK. 162 KSIĘGI RACHUNKWE Wyodrębniona kartoteka kont rozliczeniowych np. rozliczeń z pracownikami, rozliczeń zakupu. 163 KSIĘGI RACHUNKWE 164 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość przygotowania płatności bankowych dla pracowników na podstawie zapisów z kont rozliczeń pracowniczych. Możliwość weryfikacji rozliczenia zakupu na podstawie zarejestrowanych faktur i dokumentów magazynowych. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 17

18 165 KSIĘGI RACHUNKWE 166 KSIĘGI RACHUNKWE 167 KSIĘGI RACHUNKWE Ręczne i automatyczne kojarzenie i rozliczanie pozycji rozliczeniowych wg kwoty, opisów pozycji i symboli dokumentów oraz wg powiązań dokumentów. Automatyczne naliczanie różnic kursowych pomiędzy uzgodnionymi walutowymi pozycjami rozliczeniowymi. Przegląd i wyszukiwanie zapisów pozycji rozliczeniowych wg róznych atrybutów pozycji: symbolu, daty dokumentu, kwoty, strony konta, numeru konta, opisu pozycji, danych rejestru księgowego, kontrahenta, waluty i innych. 168 KSIĘGI RACHUNKWE Automatyczne naliczanie i księgowanie różnic kursowych zrealizowanych. 169 KSIĘGI RACHUNKWE Automatyczne naliczanie i księgowanie różnic kursowych z wyceny bilansowej. 170 KSIĘGI RACHUNKWE 171 KSIĘGI RACHUNKWE 172 KSIĘGI RACHUNKWE 173 KSIĘGI RACHUNKWE Automatyczne naliczanie i księgowanie różnic kursowych z wyceny środków walutowych na rachunkach bankowych i kasie. Wyodrębniona kartoteka naliczonych róznic kursowych zrealizowanaych, bilansowych oraz różnic kursowych z rachunków bankowych. Przeglądanie i wyszukiwanie na wyodrębnonej kartotece naliczonych kwot różnic i transakcji, które były podstawą do ich naliczenia. Sprawdzanie przez system, czy transakcje będące podstawą naliczenia różnic nie uległy zmianie (np. przez odkojarzenie płatności od faktury) i informowanie o niezgodnościach powstałych od momentu naliczenia różnic kursowych. 174 KSIĘGI RACHUNKWE Automatyczne sporządzanie sprawozdawczości obligatoryjnej: Bilans, RZiS, Rachunek Przepływów Pieniężnych, Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym, F01/s, Rb N, Rb Z, Sprawozdawczość strukturalna. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 18

19 175 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość sporządzania sprawozdań, raportów i deklaracji wg własnych definicji i formuł obliczeniowych bazujących na obrotach i saldach poszczególnych kont oraz dokumentach zarejestrowanych w systemie. 176 KSIĘGI RACHUNKWE Import dokumentów do ksiąg rachunkowych z zewnętrznych systemów wg zadanego formatu danych. 177 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość uproszczonego przenoszenia danych z arkusza kalkulacyjnego przy użyciu funkcji kopiuj/wklej. 178 PLAN KNT Możliwość definiowania zakładowego planu kont (konta zespołów od 0 do 9) oraz minimum 2 dodatkowych planów kont (np. plan kont budżetowych, plan kont rachunkowości zarządczej, plan kont budżetowych prowadzonych projektów i grantów itp.) 179 PLAN KNT Tworzenie kont pozabilansowych 180 PLAN KNT Definiowanie dowolnej liczby kont księgowych, w tym kont pozabilansowych. 181 PLAN KNT bsługa numerów kont księgowych w postaci alfanumerycznej. 182 PLAN KNT Możliwość zdefiniowania dowolnej struktury konta. 183 PLAN KNT Możliwość definiowania różnych długości segmentów analityk w numerze konta dla różnych kont 184 PLAN KNT Brak ograniczeń na ilość poziomów analityk. 185 PLAN KNT Możliwość stosowania różnych separatorów analitycznych w planie kont. 186 PLAN KNT Możliwość budowania planu kont w oparciu o dowolne słowniki systemowe ( np. kont kontrahentów, magazynów, kont bankowych itp.) Pozycja słownikowe są pobierane automatycznie podczas dekretacji ze wskazanego słownika. 187 PLAN KNT Możliwość nadawania praw dostępu dla użytkowników na poziomie konta księgowego projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 19

20 188 PLAN KNT 189 PLAN KNT 190 PLAN KNT Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby słowników własnych i wykorzystania ich jako analityk w strukturze konta. Mechanizm kopiowania planu kont między poszczególnymi latami i automatyzacji generowania bilansu otwarcia. Możliwość zdefiniowania dodatkowego planu kont wskaźnikowego dla stałych lub wolnozmiennych kluczy podziałowych i wykorzystanie ich do rozksięgowywania powtarzalnych kosztów na etapie wprowadzania dokumentu (np. Rozbicie na Miejsca Powstawania Kosztów kluczem powierzchni, ilością etatów) 191 DEKRETACJA Automatyczna dekretacja finansowa i zarządcza dokumentów wg zdefiniowanych reguł i szablonów. 192 DEKRETACJA 193 DEKRETACJA Przegląd dokumentów i ich pozycji podlegających dekretacji księgowej i zarządczej - przed przesłaniem jak i po przesłaniu do ksiąg rachunkowych. Możliwość przeglądu i weryfikacji utworzonych dekretów dokumentów przed przesłaniem do ksiąg rachunkowych. 194 DEKRETACJA Definiowanie reguł i szablonów dekretacji finansowej i zarządczej. 195 DEKRETACJA Definiowanie reguł automatycznego wyznacza kont księgowych. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 20

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2.

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Dostawa systemu CRM (18 stanowisk) wraz z systemem pocztowym

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania funkcjonalne i techniczne. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJĄCY PRACĘ W UCZELNI (dalej: ZSIWPU) 1 DOSTAWA DEDYKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność Cechy systemu... 6 Finanse Księgowość Koszty... 8 Księgi rachunkowe... 8 Obsługa kas... 9 Obsługa rachunków bankowych... 9 Kartoteka przelewów... 10 Zakup... 13 Obsługa sprzedaży... 13 Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie SageERPX3 Szczegółowe informacje o systemie Spis treści Finanse 3-7 Środki trwałe 8-9 Sprzedaż 10-12 CRM zarządzanie relacjami z klientem 13-15 Zakupy 16-20 Zapasy 21-24 Produkcja 25-27 Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

System Zintegrowany MADAR techhelp. Dariusz Mazur, MADAR

System Zintegrowany MADAR techhelp. Dariusz Mazur, MADAR System Zintegrowany MADAR techhelp Dariusz Mazur, MADAR 6 maja 2009 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax (0 32) 278-66-65 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 Spis treści Sage ERP X3 wersja 7 - możliwości rozwiązania 1.0 Finanse 3 2.0 Środki trwałe 13 3.0 Sprzedaż 17 4.0 Obsługa Klienta 25

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp...12 Wersja 9.0...12 Uwagi ogólne...12 1. Zmiany w menu...12 1.1. Moduł: Administrator...12

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość Forte dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4)

enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl enova@enova.pl enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4) Spis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość SPIS TREŚCI 1. Opis modułu... 3 2. Plan kont... 5 2.1. Systemy ewidencji... 16 2.2. Systemy kont... 17 2.3. Obroty na kontach... 18 3. Dokumenty księgowe... 26

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie FINANSAMI

Zarządzanie FINANSAMI Zarządzanie FINANSAMI MICROSOFT DYNAMICS NAV KSIĘGA GŁÓWNA Moduł Księga Główna w ramach Zarządzania finansami w systemie Microsoft Dynamics NAV stanowi centralne miejsce przechowywania wszystkich informacji

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo