WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami"

Transkrypt

1 RAP Załącznik nr 3 do SIWZ WYKAZ FUNKCJNALNŚCI Lp. BSZAR WYMAGANIE BWIĄZKWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami 1 Zgodność z ustawami Zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz ustaw prawa podatkowego, w szczególności : - z Ustawą o Rachunkowości(Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) -z Ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 101 poz. 926 z 2002r. z póź. zm.), - z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000r. z póź. zm.). - z Ustawą o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z 2004r. z póź. zm.). - z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 54 poz. 654 z 2000r. z póź. zm.). - z rdynacją podatkowa ( Dz.U. Nr 137 poz. 926 z 1997r. z poź. zm). 2 WYMAGANIA GÓLNE Administracja Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji technicznej i projektowej. Dokumentacja ma zawierać projekt wdrożenia, spis raportów dostępnych w systemie, relacje pomiędzy tabelami i opis pól w tabelach. 3 WYMAGANIA GÓLNE Administracja Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji dla administratora wraz z opisem procedury instalacji i aktualizacji systemu. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 1

2 4 WYMAGANIA GÓLNE Administracja Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji użytkownika w języku polskim (w postaci wydruku oraz w wersji elektronicznej) pozwalającą na samodzielną naukę obsługi każdego obszaru (modułu) 5 WYMAGANIA GÓLNE Administracja System posiada możliwość wykonywania kopii zapasowych danych bez konieczności wylogowania użytkowników, z możliwością odtworzenia backupu przyrostowego do dowolnego punktu w czasie z wykonanych wcześniej kopii zapasowych 6 WYMAGANIA GÓLNE Administracja Zamawiający będzie miał możliwość swobodnego ustalania harmonogramu automatycznego tworzenia kopii zapasowych danych. Poza mechanizmem automatycznym obowiązkowe jest umożliwienie wykonania kopii zapasowych w dowolnej chwili, na żądanie administratora 7 WYMAGANIA GÓLNE Administracja System posiada wbudowany mechanizm do modyfikacji raportów (w tym wyglądu dokumentów) 8 WYMAGANIA GÓLNE Administracja System posiada mechanizm do załączania własnych dodatkowych raportów bez konieczności modyfikacji aplikacji 9 WYMAGANIA GÓLNE Administracja Narzędzia pozwalające tworzyć samodzielnie niestandardowe raporty (ad hoc) i własne analizy danych 10 WYMAGANIA GÓLNE Administracja System posiada wbudowany mechanizm do zarządzania raportami, w tym możliwość wykonywania kopii raportów i udostepniania ich wszystkim lub wybranym użytkownikom lub grupom użytkowników 11 WYMAGANIA GÓLNE Administracja System posiada mechanizm rejestrowania zmian wykonywanych na obiektach systemu przez użytkowników z poziomu aplikacji oraz z poziomu innych programów korzystających z obiektów systemu (w szczególności z poziomu narzędzi serwera bazy danych) projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 2

3 12 WYMAGANIA GÓLNE Administracja System umożliwia w łatwy sposób identyfikacje użytkownika, który dokonał zmiany w systemie 13 WYMAGANIA GÓLNE Administracja System posiada wbudowany mechanizm do rozszerzania funkcjonalności bez konieczności modyfikacji kodu źródłowego aplikacji i struktury bazy danych; rozszerzenia te nie mogą wpływać na możliwość instalowania nowych standardowych wersji systemu i aktualizacji 14 WYMAGANIA GÓLNE Administracja System posiada możliwość integracji z posiadanym przez Zamawiającego systemem obsługi studenta erd firmy UNLD Comp. oraz z planowanym do zakupu systemem USS (Uniwersyteckim Systemem bsługi Studiów) 15 WYMAGANIA GÓLNE Baza danych Zapewnienie, że do utrzymania baz danych zastosowane zostaną powszechnie znane na rynku, komercjalne silniki bazodanowe z wykupioną bezterminową licencją, gwarantującą dostęp dla wszystkich użytkowników 16 WYMAGANIA GÓLNE Baza danych Dostarczone oprogramowanie bazodanowe musi być ogólnodostępnym rozwiązaniem komercyjnym niezależnym w utrzymaniu od Wykonawcy 17 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo System wyposażony jest w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacji) i serwera (serwera bazy danych) 18 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo System musi umożliwić w sposób jawny prezentację osób wykonujących operacje na dokumentach. Jawny sposób prezentacji danych umożliwia jednocześnie wyszukiwanie dokumentów wprowadzonych lub zatwierdzonych przez konkretnego użytkownika. 19 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo System umożliwia stosowanie polityki silnego hasła (tj. wymuszania odpowiedniej budowy hasła), wymuszanie zmiany hasła oraz ustawianie daty ważności konta projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 3

4 20 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo System uniemożliwia kasowanie kont użytkowników. Niepotrzebne konta użytkowników mogą być jedynie deaktywowane. 21 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo System pozwala na definiowanie dowolnej liczby użytkowników. 22 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo System umożliwia definiowanie grup użytkowników. 23 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo System umożliwia nadawanie uprawnień na poziomie grup użytkowników oraz na poziomie pojedynczych użytkowników 24 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo Przy modyfikowaniu posiadanych uprawnień możliwość określenia, czy edytowane uprawnienie jest nadawane lub odbierane 25 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo Możliwość przypisywania użytkowników systemu do wielu zdefiniowanych grup. 26 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo System umożliwia nadawanie uprawnień do akcji i obiektów systemowych dla użytkowników i grup użytkowników. 27 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo System umożliwia nadawanie uprawnień na określony z góry okres (np. do wybranej daty) 28 WYMAGANIA GÓLNE Bezpieczeństwo Automatyczna blokada systemu po określonym okresie nieaktywności użytkownika 29 WYMAGANIA GÓLNE System FK System musi mieć możliwość ewidencjonowania transakcji w różnych walutach z automatycznym przeliczaniem wartości na PLN projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 4

5 30 WYMAGANIA GÓLNE System FK Możliwość zmiany waluty podstawowej na EUR i dalszej pracy w EUR 31 WYMAGANIA GÓLNE System FK System umożliwia wprowadzenie innego roku obrotowego niż rok kalendarzowy. 32 WYMAGANIA GÓLNE System FK Wielodostępność i wielostanowiskowość w tym mechanizm kontroli współużytkowania danych/dokumentów, wykluczający możliwość powstawania konfliktów czy utraty informacji, podczas jednoczesnego podglądu/edycji tych samych danych/dokumentów przez więcej niż jednego użytkownika. 33 WYMAGANIA GÓLNE System FK Poprawna praca aplikacji klienckiej w środowisku graficznym opartym na posiadanym przez Zamawiającego systemie operacyjnym Windows. 34 WYMAGANIA GÓLNE System FK System musi umożliwiać zachowanie w całym zintegrowanym systemie zasady jednokrotnego wprowadzania danych (dane wprowadzone w jednym zakresie funkcjonalnym będą widoczne w innych zakresach funkcjonalnych systemu, w tym zintegrowany katalog kontrahentów, pracowników, stawek VAT itp). 35 WYMAGANIA GÓLNE System FK System musi mieć możliwość założenia dowolnego definiowanego słownika i wykorzystanie go we wszystkich obszarach systemu 36 WYMAGANIA GÓLNE System FK Możliwość współpracy z systemami bankowości elektronicznej oraz z posiadanym przez Zamawiającego programem Płatnik 37 WYMAGANIA GÓLNE System FK System musi pozwalać na swobodne definiowanie własnych typów/szablonów dokumentów oraz wykorzystywanie ich u Zamawiającego. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 5

6 38 WYMAGANIA GÓLNE System FK Eksport danych w formatach TXT i XML oraz w formatach, z którymi współpracują posiadane przez Zamawiającego programy MS Excel i MS Word. 39 WYMAGANIA GÓLNE System FK System posiada menu tekstowe i menu graficzne 40 WYMAGANIA GÓLNE System FK Menu graficzne pasek narzędzi przedstawiający skróty podstawowych funkcji w postaci ikon możliwością nadania własnych nazw 41 WYMAGANIA GÓLNE System FK Tworzenie profili dla użytkowników pozwalających na personalizację systemu dla użytkowników różnych obszarów i różnych funkcjonalności (np. udostępnianie najczęściej używanych funkcji). 42 WYMAGANIA GÓLNE System FK Możliwość tworzenia wielu spersonalizowanych profili dla jednego użytkownika i możliwość przełączania się pomiędzy nimi bez konieczności przelogowania. 43 WYMAGANIA GÓLNE System FK System pozwala na jednoczesną prace nad wieloma dokumentami. 44 WYMAGANIA GÓLNE System FK System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim, udostępniając możliwość korzystania z pomocy kontekstowej w języku polskim 45 WYMAGANIA GÓLNE System FK System posiada wbudowaną pomoc. 46 WYMAGANIA GÓLNE System FK Możliwość łatwego przemieszczania się w systemie w kontekście danego zakresu informacji łącza między powiązanymi dokumentami i operacjami 47 WYMAGANIA GÓLNE System FK Możliwość uruchamiania formularzy z kilku obszarów funkcjonalnych, bez konieczności przerywania pracy i uruchamiania kolejnych kopii programu. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 6

7 48 WYMAGANIA GÓLNE System FK System musi umożliwiać wykonywanie odwracalnych operacji na bazie testowej (np. do sprawdzenia skutków księgowania). 49 WYMAGANIA GÓLNE System FK System pozwala na przekazywanie wyników sprawozdań i analiz w postaci elektronicznej do modułów posiadanego przez Zamawiającego pakietu MS ffice. 50 WYMAGANIA GÓLNE System FK System musi posiadać możliwość samodzielnego ograniczenia przez użytkownika zakresu danych poprzez zastosowanie łatwych w obsłudze filtrów, a także możliwość pracy na wyselekcjonowanej grupie danych 51 WYMAGANIA GÓLNE System FK System musi przechowywać wystawione dokumenty (w szczególności faktury, wezwania do zapłaty) umożliwiające w przyszłości wydrukowanie dokumentu w identycznej postaci, jak w momencie jego pierwotnego wydruku 52 WYMAGANIA GÓLNE System FK System musi wykonywać wszystkie zadania samodzielnie, bez konieczności zakupu dodatkowego oprogramowania komercyjnego, chyba, że zostało ono uwzględnione w cenie oferty 53 WYMAGANIA GÓLNE System FK Definiowalne symbole i maski numeracji dokumentów 54 WYMAGANIA GÓLNE System FK System posiada przyjazny interfejs użytkownika. Narzędzia wspomagające pracę z systemem, np. pomoc kontekstowa, wbudowany kalendarz w polu data, 55 WYMAGANIA GÓLNE System FK System automatycznie sprawdza poprawność wprowadzonych danych do komórki/pola formularza, np. odpowiedni format danych, odpowiedni rodzaj danych 56 WYMAGANIA GÓLNE System FK System powinien ostrzegać użytkownika przed zamknięciem okna aplikacji bez zapisu w celu unikniecia uraty wprowadzonych danych. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 7

8 57 WYMAGANIA GÓLNE System FK System spełnia w zakresie objętym wdrożeniem wymagania prawne: Ustawy o rachunkowości, Prawa podatkowego, ZUS,Prawa pracy, Ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej ispołecznej osób niepełnosprawnych, Prawa zamówień publicznych, Ustawy o szkolnictwie wyższym, Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, poprzez między innymi generowanie i drukowanie wszystkich raportów i deklaracji wymaganych przez to prawo oraz instytucje w/w prawo reprezentujące 58 WYMAGANIA GÓLNE System FK bsługa organizacji o typie działalności uczelni wyższej uwzględniającej podstawową działalność uczelni tj. dydaktykę i naukę, działającej na podstawie ustawy z dnia r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym 59 WYMAGANIA GÓLNE System FK System ma wbudowany moduł workflow (w ramach systemu ERP) 60 WYMAGANIA GÓLNE System FK Możliwość opracowywania interfejsów z systemami zewnętrznymi za pośrednictwem plików płaskich w standardowych formatach: csv, xml, xls oraz możliwość komunikowania się przez pocztę elektroniczną, zaczytywanie danych ze stron internetowych (np. tabele kursów) oraz usługi WebService 61 WYMAGANIA GÓLNE System FK Rejestrowanie zdarzeń gospodarczych w systemie ERP w miejscu ich powstawania (jednorazowe wprowadzanie danych i ich dostępność w całym systemie) 62 WYMAGANIA GÓLNE System FK Możliwość generowania raportów na podstawie danych zawartych w systemie (generator raportów) 63 WYMAGANIA GÓLNE System FK programowanie bazy danych udostępnia narzędzia pozwalające administratorowi na optymalizację i strojenie bazy danych projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 8

9 64 WYMAGANIA GÓLNE System FK System umożliwia instalację drukarek, przez Zamawiającego bez konieczności udziału Wykonawcy 65 WYMAGANIA GÓLNE System FK System umożliwia rozwój aplikacji, zmian w funkcjonalności i tworzenia nowej w narzędziach wewnętrznych systemu lub przy pomocy narzędzi zewnętrznych dostarczonych z systemem 66 WYMAGANIA GÓLNE System FK Użytkownik systemu może być przypisany do wielu ról na raz. Musi istnieć możliwość określenia tegoż przypisania czasowo lub bezterminowo. 67 WYMAGANIA GÓLNE System FK Musi posiadać mechanizmy rejestracji działania użytkowników WYMAGANIA GÓLNE System FK WYMAGANIA GÓLNE System FK Powinna być dostępna opcja wyboru języka wyświetlanego w aplikacji. Wymagana jest minimum wersja polska i angielska. W przypadku wyboru języka komunikacji z użytkownikiem, wszelkie treści, komunikaty, nazwy na przyciskach, opisy błędów powinny być w tym języku prezentowane. 70 Struktura organizacyjna obsługa hierarchicznej struktury organizacyjnej (wielopoziomowej) 71 Struktura organizacyjna możliwość definiowania komórek kosztowych z poziomu struktury organizacyjnej 72 Struktura organizacyjna możliwość przypisania konta księgowego do danej komórki ze struktury organizacyjnej 73 KSIĘGWŚĆ Warunki gólne System FK powinien obejmować księgę główną i księgi pomocnicze, systemy sprawozdawcze związane z ustawą o rachunkowości jak i wyspecyfikowane funkcjonalności z zakresu zarządzania finansami, majątkiem uczelni wyższej, zarządzanie projektami projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 9

10 74 KSIĘGWŚĆ Warunki gólne KSIĘGWŚĆ Warunki gólne KSIĘGWŚĆ Warunki gólne Funkcjonalność FK ma zapewnić model zasad rozliczania i kontroli różnych źródeł finansowania uczelni wyższej, szeroko rozumianej działalności projektowej, zidentyfikowanych produktów (usług) tworzonych (świadczonych) przez uczelnie wyższą - na każdym z etapów ich realizacji Funkcjonalność FK ma zapewnić Zakładowy Plan Kont spełniający kompleksowo ustalone założenia do zarządzania uczelnią wyższą w tym m.in. spełniającego wymagania rozliczeń kosztów oraz ewidencji działów i kategorii specjalnego przeznaczenia (np. środki trwałe, nakłady na środki trwałe, źródła finansowania). Możliwa budowa wielowymiarowej struktury kont w planie kont. Ujęcie syntetyczne i analityczne w księdze głównej. Mechanizmy alokacji transakcji finansowych na poszczególne segmenty finansowe według zadanych lub dynamicznie wyliczanych kluczy podziału. Brak ograniczeń w budowie konta w szczególności w zakresie ilości analityki, tworzenia katalogów informacyjnych na kontach (dostawcy, klienci, studenci, źródła finansowania). 77 KSIĘGWŚĆ Warunki Mozliwość informowania o nieaktualnych (nieczynnych) przez okres 5 lat kontrahentach, pracownikach, gólne studentach, możliwośc blokowania ich w rejestrze/bazie kontrahentów. 78 FINANSE GÓLNE Możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym miesiącu danego roku podatkowego. 79 FINANSE GÓLNE Możliwość równoczesnej pracy w dwóch otwartych latach podatkowych. 80 FINANSE GÓLNE Możliwość księgowania w nowym roku bez konieczności zamknięcia roku poprzedniego. 81 FINANSE GÓLNE Możliwość blokady (czasowego zamknięcia) i trwałego zamykania okresów rozrachunkowych. 82 FINANSE GÓLNE Jednokrotne wprowadzanie danych bez konieczności ponownego ich wprowadzania, które mogłyby być wprowadzane przez różne jednostki organizacyjne w ramach obsługiwanych przez nie modułów. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 10

11 83 FINANSE GÓLNE Prowadzenie księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe), ewidencji zarządczej. 84 FINANSE GÓLNE Możliwość zaewidencjonowania samodzielnych jednostek organizacyjych. 85 FINANSE GÓLNE Prowadzenie księgowości z podziałem na jednostki organizacyjne (oddziały). 86 FINANSE GÓLNE Możliwość wielostopniowej akceptacji merytorycznej dokumentów przed zaksięgowaniem w połączeniu z automatycznym obiegiem dokumentów. 87 FINANSE GÓLNE Stany okresów obrachunkowych - bieżący, otwarty, zamknięty, przyszły. 88 FINANSE GÓLNE Definiowalny okres obrachunkowy. 89 FINANSE GÓLNE Możliwość generowania informacji i raportów kontrolnych o niedokonanych operacjach we wszystkich komponentach w systemie, w zadanym okresie np.: niezatwierdzonych, niezadekretowanych dokumentach, nienaliczonych różnicach kursowych, niewycenionych dokumentach obrotowych, niezamkniętych listach płac, niewygenerowanych fakturach wewnętrznych, nienaliczonej amortyzacji. 90 FINANSE GÓLNE Zbiór wszystkich dokumentów zarejestrowanych w systemie. Przegląd, przeszukiwanie i kontrola dokumentów zarejestrowanych, zatwierdzonych we wszystkich modułach systemu m. in.wg : pochodzenia, symbolu i daty dokumentu, daty okresu sprawozdawczego, identyfikatora i daty księgi głównej, statusu przesłania dokumentu do płatnosci bankowych, stanu dokumentu w module VAT - ujęty w rejestrze VAT/ujęty na deklaracji VAT, statusu dekretacji - czy zadekretowany/czy nie, statusu rejestru księgowego - niegotowy/gotowy/zaksięgowany, statusu rozrachunkowego - czy dokument ujęty w rozrachunkach. 91 FINANSE GÓLNE Możliwość bezpośredniego przejścia do dokumentu źródłowego. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 11

12 92 FINANSE GÓLNE Możliwość automatycznej dekretacji z jednego miejsca (repozytorium) dokumentów pochodzących ze wszystkich komponentów systemu. 93 FINANSE GÓLNE Możliwość wycofania dokumentów z ksiąg rachunkowych i ich dekretacji. 94 FINANSE GÓLNE Bezpośrednie przejście do dekretu księgowego dokumentu. 95 FINANSE GÓLNE Możliwość automatycznego łączenia rozliczeń z MPK'ami. 96 FINANSE GÓLNE Możliwość exportu zapisów księgowych do posiadanego przez Zamawiającego programu MS Excel 97 FINANSE GÓLNE Możliwość wprowadzenia dekretu bez dokumentu źródłowego (np. dla migracji w trakcie roku) 98 FINANSE GÓLNE Możliwość wysyłki dokumentów em z systemu. 99 FINANSE GÓLNE Możliwość ewidencji kaucji. 100 FINANSE GÓLNE Dokumenty RR. 101 FINANSE GÓLNE VAT - roczna korekta wynikająca ze struktury %, możliwość VAT'u w inwestycjach budowlanych jak i zakupowych ( 10 lat, 5 lat) 102 FINANSE GÓLNE Możliwość przygotowania danych do PLN'u wraz z integracją z systemem PLN. 103 FINANSE GÓLNE Możliwość przygotowania raportu na potrzeby PFRN. 104 FINANSE GÓLNE Możliwość tworzenia raportów. 105 FINANSE GÓLNE Możliwość blokowania wprowadzania dokumentów z tym samym numerem (podwójna rejestracja). 106 FINANSE GÓLNE Możliwość obsługi indywidualnych rachunków studentów - wirtualne numery rachunków prowadzone przez bank PK BP. 107 FINANSE GÓLNE Możliwość przypięcia dekretu do konkretnej operacji kosztowej. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 12

13 108 FINANSE GÓLNE Przeprowadzenie integracji z posiadanym przez Zamawiającego programem do inwentaryzacji STCK firmy SmartMedia Sp. z o.o. 109 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość definiowania różnej struktury analityk dla kont syntetycznych. 110 KSIĘGI RACHUNKWE Definiowanie struktur kont syntetycznych konta Księgi głównej. 111 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość zdefiniowania minimum 4 poziomów kont 112 KSIĘGI RACHUNKWE Tworzenie kont księgowych analitycznych w ramach określonych kont Księgi głównej. 113 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość definiowania różnych rodzajów kont syntetycznych (np. rozrachunkowe dla dostawców i odbiorców, rozliczeniowe, bilansowe, pozabilansowe). 114 KSIĘGI RACHUNKWE Automatyczne przenoszenie kont syntetycznych i ich struktur na przełomie lat obrotowych. 115 KSIĘGI RACHUNKWE 116 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość podglądu wpływu zapisów dekretu na obrotach i saldach kont syntetycznych bez potrzeby ostatecznego księgowania dekretów księgowych. Wybór przeglądu sald i obrotów na podstawie zapisów zaksięgowanych, niezaksiegowanych lub wszystkich. 117 KSIĘGI RACHUNKWE Zestawienia i raporty zapewniające pełną informację syntetyczną o bilansie, obrotach, saldach wg róznych kryteriów np: wg wskazanego okresu, z kont o podanym wzorcu, z zakresu kont, dla wybranego typu kont, z zapisów zaksięgowanych, niezaksiegowanych lub wszystkich, dla wybranej waluty itp. 118 KSIĘGI RACHUNKWE Definiowanie różnych rodzajów kont analitycznych (np. rozrachunkowe dla dostawców i odbiorców, rozliczeniowe, bilansowe, pozabilansowe). 119 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość stosowania oznaczeń alfanumerycznych w kontach analitycznych. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 13

14 120 KSIĘGI RACHUNKWE 121 KSIĘGI RACHUNKWE 122 KSIĘGI RACHUNKWE Przegląd obrotów i sald kont analitycznych bez potrzeby ostatecznego zatwierdzania (księgowania) dekretów księgowych. Wyszukiwanie i przegląd pozycji zapisów na kontach analitycznych wg różnych kryteriów i przekrojów, np.: okresu księgowania, numeru konta, strony konta, wartości transakcji,symbolu dokumentu, daty dokumentu, daty obowiązku VAT opisu pozycji, rejestru księgowego, pozycji w rejestrze, kontrahenta, itp. Przegląd zapisów księgowych na kontach księgowych wraz z możliwością analizy zapisów przeciwstawnych. 123 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość dodania do zakupów kosztowych narzutu kosztów pośrednich 124 KSIĘGI RACHUNKWE 125 KSIĘGI RACHUNKWE Zestawienia i raporty zapewniające pełną informację analityczną danych aktualnych i historycznych o bilansie, obrotach, saldach i zapisach dla wybranych lub wszystkich kont, z kont o podanym wzorcu, z zakresu kont. ze wskazanego okresu, z zakresu dat, dla wybranej waluty itp.. Bezpośrednie przejście od danych sumarycznych konta do odpowiednich zapisów księgowych i dokumentów źródłowych. 126 KSIĘGI RACHUNKWE Automatyczne przenoszenie kont analitycznych na przełomie lat obrotowych. 127 KSIĘGI RACHUNKWE Automatyczne przenoszenie sald kont analitycznych na przełomie lat obrotowych. 128 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość przenoszenia sald między różnymi kontami bieżącego roku a kontami następnego roku dzięki funkcji łączenia kont, np.w przypadku zmian w planie kont w nowym roku. 129 KSIĘGI RACHUNKWE Definiowalne typy rejestrów księgowych (tworzenie dzienników częściowych). 130 KSIĘGI RACHUNKWE Definiowalne typy dokumentów. 131 KSIĘGI RACHUNKWE Definiowalne szablony automatycznej numeracji dokumentów projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 14

15 132 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość przeglądania i wyszukiwania pozycji zapisów księgowych w przekroju wielu rejestrów. 133 KSIĘGI RACHUNKWE Kontrola bilansowania operacji zapisów księgowych. 134 KSIĘGI RACHUNKWE Kontrola kręgu kosztów. 135 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość zliczania obrotów na kontach w kontekście wybranych rejestrów i dokumentów wg zadanej maski konta. 136 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość dokonywania zmian numerów i renumeracji rejestrów. 137 KSIĘGI RACHUNKWE Kopiowanie i stornowanie dokumentów oraz przenoszenie pomiędzy rejestrami. 138 KSIĘGI RACHUNKWE Ewidencja zapisów w walutach obcych. 139 KSIĘGI RACHUNKWE Korzystanie z zaewidencjonowanych w systemie tabel kursowych i automatyczne przeliczanie kwoty w różnych walutach na walutę podstawową ( PLN). 140 KSIĘGI RACHUNKWE Wydruk dziennika operacji gospodarczych. 141 KSIĘGI RACHUNKWE 142 KSIĘGI RACHUNKWE 143 KSIĘGI RACHUNKWE 144 KSIĘGI RACHUNKWE Wydruk rejestrów księgowych i dokumentów w rejestrach i ich zapisów wg wybranych parametrów, filtrów i selekcji np. według symbolu, numeru, dat, typów rejestrów i dokumentów,kontrahenta, zakresu kont, transakcji, kwot itp.. Możliwość wydruku wszystkich raportów dostępnych w systemie zarówno dla dekretów księgowych niezaksięgowanych ostatecznie jak i/lub wyłącznie zaksięgowanych ostatecznie. Możliwość automatycznego generowania dekretów faktury wewnętrznej na podstawie faktury transakcyjnej z poziomu rejestru księgowego (np. WNT). Możliwość podglądu i przechodzenia bezpośrednio z Ksiąg rachunkowych do dokumentu źródłowego, na podstawie którego powstał zapis księgowy (dekret). projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 15

16 145 KSIĘGI RACHUNKWE 146 KSIĘGI RACHUNKWE 147 KSIĘGI RACHUNKWE 148 KSIĘGI RACHUNKWE 149 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość przechodzenia bezpośrednio z dokumentu źródłowego na jego zapisy księgowe w Księgach rachunkowych. Możliwość przejścia z poziomu zapisu ksiegowego w kontekście wybranej pozycji dekretu księgowego na kartotekę kont analitycznych, na przegląd obrotów i sald i zapisów na koncie. Bezpośrednie przechodzenie w kontekście wybranej pozycji konta rozrachunkowego na rozrachunki kontrahenta. Nadawanie dokumentom w księgach tzw.unikatowego identyfikatora księgi głównej wskazującego m. in. typ, numer, datę rejestru i numer w rejestrze danego dokumentu. Identyfikator jest wyświetlany na dokumencie w każdym miejscu w systemie, w którym występuje. Stornowanie zaksięgowanych dokumentów poprzez automatyczne generowanie zapisów z odwrotnym znakiem w stosunku do zapisu stornowanego z możliwością poprawy tak wygenerowanego dekretu. 150 KSIĘGI RACHUNKWE Podpowiedź podczas dekretacji planu kont wraz z nazwami kont oraz możliwość podglądu zaksięgowanych na wybranym koncie operacji. 151 KSIĘGI RACHUNKWE Podpowiadanie podczas dekretacji kont rozrachunkowych kontrahenta, kont VAT-owskich. 152 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość wprowadzenia nowego kontrahenta do kartoteki podczas rejestracji dokumentu bez utraty już wprowadzonych danych. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 16

17 153 KSIĘGI RACHUNKWE Wyszukiwanie i przegląd pozycji zapisów księgowych wszystkich rejestrów na jedym formularzu wg różnych kryteriów i przekrojów, np.: okresu księgowania, numeru konta, strony konta, wartości transakcji, symbolu dokumentu, danych rejestru księgowego, pozycji w rejestrze, statusu zaksiegownia, kontrahenta, dat dokumentu, daty obowiązku VAT. - bez konieczności generowania zestawień 154 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość kojarzenia płatności z transakcjami z poziomu dekretu dokumentu księgowego. 155 KSIĘGI RACHUNKWE 156 KSIĘGI RACHUNKWE Automatyczna dekretacja dokumentów przesyłanych do ksiąg z modułów satelitarnych wg zdefiniowanych reguł dekretacji. Ewidencjonowanie kartotek RMK wraz z odpowiednimi parametrami (wzorami) na potrzeby wyliczenia odpisów. 157 KSIĘGI RACHUNKWE Wyliczanie odpisów RMK dla poszczególnych kartotek w odpowiednich okresach sprawozdawczych. 158 KSIĘGI RACHUNKWE Korygowanie kartoteki i odpisów RMK. 159 KSIĘGI RACHUNKWE Przegląd kartotek RMK w podziale na aktywne i nieaktywne. 160 KSIĘGI RACHUNKWE Grupowanie odpisów RMK z wielu kartotek w jeden dokument źródłowy. 161 KSIĘGI RACHUNKWE Dekretacja dokumentów odpisów RMK. 162 KSIĘGI RACHUNKWE Wyodrębniona kartoteka kont rozliczeniowych np. rozliczeń z pracownikami, rozliczeń zakupu. 163 KSIĘGI RACHUNKWE 164 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość przygotowania płatności bankowych dla pracowników na podstawie zapisów z kont rozliczeń pracowniczych. Możliwość weryfikacji rozliczenia zakupu na podstawie zarejestrowanych faktur i dokumentów magazynowych. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 17

18 165 KSIĘGI RACHUNKWE 166 KSIĘGI RACHUNKWE 167 KSIĘGI RACHUNKWE Ręczne i automatyczne kojarzenie i rozliczanie pozycji rozliczeniowych wg kwoty, opisów pozycji i symboli dokumentów oraz wg powiązań dokumentów. Automatyczne naliczanie różnic kursowych pomiędzy uzgodnionymi walutowymi pozycjami rozliczeniowymi. Przegląd i wyszukiwanie zapisów pozycji rozliczeniowych wg róznych atrybutów pozycji: symbolu, daty dokumentu, kwoty, strony konta, numeru konta, opisu pozycji, danych rejestru księgowego, kontrahenta, waluty i innych. 168 KSIĘGI RACHUNKWE Automatyczne naliczanie i księgowanie różnic kursowych zrealizowanych. 169 KSIĘGI RACHUNKWE Automatyczne naliczanie i księgowanie różnic kursowych z wyceny bilansowej. 170 KSIĘGI RACHUNKWE 171 KSIĘGI RACHUNKWE 172 KSIĘGI RACHUNKWE 173 KSIĘGI RACHUNKWE Automatyczne naliczanie i księgowanie różnic kursowych z wyceny środków walutowych na rachunkach bankowych i kasie. Wyodrębniona kartoteka naliczonych róznic kursowych zrealizowanaych, bilansowych oraz różnic kursowych z rachunków bankowych. Przeglądanie i wyszukiwanie na wyodrębnonej kartotece naliczonych kwot różnic i transakcji, które były podstawą do ich naliczenia. Sprawdzanie przez system, czy transakcje będące podstawą naliczenia różnic nie uległy zmianie (np. przez odkojarzenie płatności od faktury) i informowanie o niezgodnościach powstałych od momentu naliczenia różnic kursowych. 174 KSIĘGI RACHUNKWE Automatyczne sporządzanie sprawozdawczości obligatoryjnej: Bilans, RZiS, Rachunek Przepływów Pieniężnych, Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym, F01/s, Rb N, Rb Z, Sprawozdawczość strukturalna. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 18

19 175 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość sporządzania sprawozdań, raportów i deklaracji wg własnych definicji i formuł obliczeniowych bazujących na obrotach i saldach poszczególnych kont oraz dokumentach zarejestrowanych w systemie. 176 KSIĘGI RACHUNKWE Import dokumentów do ksiąg rachunkowych z zewnętrznych systemów wg zadanego formatu danych. 177 KSIĘGI RACHUNKWE Możliwość uproszczonego przenoszenia danych z arkusza kalkulacyjnego przy użyciu funkcji kopiuj/wklej. 178 PLAN KNT Możliwość definiowania zakładowego planu kont (konta zespołów od 0 do 9) oraz minimum 2 dodatkowych planów kont (np. plan kont budżetowych, plan kont rachunkowości zarządczej, plan kont budżetowych prowadzonych projektów i grantów itp.) 179 PLAN KNT Tworzenie kont pozabilansowych 180 PLAN KNT Definiowanie dowolnej liczby kont księgowych, w tym kont pozabilansowych. 181 PLAN KNT bsługa numerów kont księgowych w postaci alfanumerycznej. 182 PLAN KNT Możliwość zdefiniowania dowolnej struktury konta. 183 PLAN KNT Możliwość definiowania różnych długości segmentów analityk w numerze konta dla różnych kont 184 PLAN KNT Brak ograniczeń na ilość poziomów analityk. 185 PLAN KNT Możliwość stosowania różnych separatorów analitycznych w planie kont. 186 PLAN KNT Możliwość budowania planu kont w oparciu o dowolne słowniki systemowe ( np. kont kontrahentów, magazynów, kont bankowych itp.) Pozycja słownikowe są pobierane automatycznie podczas dekretacji ze wskazanego słownika. 187 PLAN KNT Możliwość nadawania praw dostępu dla użytkowników na poziomie konta księgowego projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 19

20 188 PLAN KNT 189 PLAN KNT 190 PLAN KNT Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby słowników własnych i wykorzystania ich jako analityk w strukturze konta. Mechanizm kopiowania planu kont między poszczególnymi latami i automatyzacji generowania bilansu otwarcia. Możliwość zdefiniowania dodatkowego planu kont wskaźnikowego dla stałych lub wolnozmiennych kluczy podziałowych i wykorzystanie ich do rozksięgowywania powtarzalnych kosztów na etapie wprowadzania dokumentu (np. Rozbicie na Miejsca Powstawania Kosztów kluczem powierzchni, ilością etatów) 191 DEKRETACJA Automatyczna dekretacja finansowa i zarządcza dokumentów wg zdefiniowanych reguł i szablonów. 192 DEKRETACJA 193 DEKRETACJA Przegląd dokumentów i ich pozycji podlegających dekretacji księgowej i zarządczej - przed przesłaniem jak i po przesłaniu do ksiąg rachunkowych. Możliwość przeglądu i weryfikacji utworzonych dekretów dokumentów przed przesłaniem do ksiąg rachunkowych. 194 DEKRETACJA Definiowanie reguł i szablonów dekretacji finansowej i zarządczej. 195 DEKRETACJA Definiowanie reguł automatycznego wyznacza kont księgowych. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu peracyjnego Kapitał Ludzki 20

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami RAP.272.10.2014 Załącznik nr 3 do SIWZ WYKAZ FUNKCJNALNŚCI Lp. BSZAR WYMAGANIE BWIĄZKWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami 1 Zgodność z ustawami Zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla całego systemu

Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla całego systemu Strona 1 Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla całego Lp. Moduł Obszar Opis funkcjonalności 1 2 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Dodatkowe, nieobowiązkowe wymagania dla trzech Modułów ERP

Załącznik 5 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Dodatkowe, nieobowiązkowe wymagania dla trzech Modułów ERP Strona 1 Załącznik 5 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Dodatkowe, nieobowiązkowe wymagania dla trzech Modułów ERP Lp. Moduł Obszar Opis funkcjonalności 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bezpieczeostwo

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Finanse Księgowość Koszty 3 Księgi rachunkowe 4 Kasy 4 Banki 5 Rejestry zakupu 5 Rejestry sprzedaży 5 Rozrachunki z kontrahentami i pracownikami 6 Koszty 6 Odpisy aktualizacyjne 6 Sprawozdania i raporty

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik 14 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 OŚWIADCZENIE dodatkowe, nieobowiązkowe wymagania

Załącznik 14 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 OŚWIADCZENIE dodatkowe, nieobowiązkowe wymagania Strona 1 Załącznik 14 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 OŚWIADCZENIE dodatkowe, nieobowiązkowe wymagania Reprezentując...... (pełna nazwa Oferenta i jego forma prawna) (NIP -..), będąc osobą

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ustawieniach Stawek VAT 3 Model księgowy nowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz ksiąg rachunkowych. 1. Załącznik numer 1. zawiera wykaz zbioru danych składający się na księgi rachunkowe oraz opis powiązań miedzy nimi

I. Wykaz ksiąg rachunkowych. 1. Załącznik numer 1. zawiera wykaz zbioru danych składający się na księgi rachunkowe oraz opis powiązań miedzy nimi I. Wykaz ksiąg rachunkowych. 1. Załącznik numer 1. zawiera wykaz zbioru danych składający się na księgi rachunkowe oraz opis powiązań miedzy nimi II. System przetwarzania danych 1. Do programu KolFK dołączona

Bardziej szczegółowo

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe Księga Handlowa Księga Handlowa RAKSSQL to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni, fundacji i organizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/KF/2016

Zarządzenie nr 3/KF/2016 Zarządzenie nr 3/KF/2016 z dnia 02 stycznia 2016 r. w sprawie systemu informatycznego stosowanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentów kadrowo-płacowych. Na podstawie art.10 pkt.2 ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA

KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA Grupy kont Ponieważ grupowanie kont według symboli nie zawsze odzwierciedla ich miejsce w strukturze bilansu, dla zwiększenia przejrzystości zestawień możemy segregować

Bardziej szczegółowo

1. Księgowość Optivum. Opis Systemu Przetwarzania Danych. Wykaz zbiorów stanowiących księgi rachunkowe

1. Księgowość Optivum. Opis Systemu Przetwarzania Danych. Wykaz zbiorów stanowiących księgi rachunkowe Załącznik nr 2 Do Zarządzenia nr 6 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 Polityka Rachunkowości 1. Księgowość Optivum Opis Systemu Przetwarzania Danych w rozumieniu ustawy o rachunkowości z 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły:

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: Scentralizowany moduł zarządzania dokumentami księgowymi przypomnienia o niezapłaconych fakturach sprzedażowych i zakupowych obsługa wszystkich typów

Bardziej szczegółowo

Lista funkcjonalności

Lista funkcjonalności Lista funkcjonalności Bankowość elektroniczna : https://www.meritumbank.pl : 801 980 888, 58 77 88 888, 58 88 80 888 (koszt połączenia wg taryfy operatora) czynne pn. sob.: godz. 8.00 21.00 oraz w niedzielę:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016 Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla Modułu Finansowo-Księgowego

Załącznik 3 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla Modułu Finansowo-Księgowego Strona 1 Załącznik 3 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla Modułu Finansowo-Księgowego Lp. Moduł Obszar Opis funkcjonalności Możliwośd definiowania nieograniczonej

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Pożyczek

System Obsługi Pożyczek System Obsługi Pożyczek Wersja 4.0 1 System Obsługi Pożyczek wersja 4.0 System Obsługi Pożyczek to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone dla funduszy pożyczkowych, poręczeniowych oraz dla innych pośredników

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

AKTYN FINANSE-KSIĘGOWOŚĆ

AKTYN FINANSE-KSIĘGOWOŚĆ AKTYN FINANSE-KSIĘGOWOŚĆ Program jest przeznaczony do prowadzenia ewidencji księgowej w pełnej formie. Dostępne Automaty Księgowe pozwalają na szybkie wypełnianie obowiązków księgowych a bogate możliwości

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne.

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r.. I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. 1 1. Zasady prowadzenia rachunkowości

Bardziej szczegółowo

2. Sporządzanie zestawień wymaganych przez ustawę

2. Sporządzanie zestawień wymaganych przez ustawę (wersja dla DOS) Producent: Macrologic S.A. Dokument ten zawiera skrócony opis algorytmów, niektórych funkcji i procedur systemu FIKS, istotnych z punktu widzenia ustawy o rachunkowości. Poniżej wymienione

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym ze sklepem internetowym Rozwiązanie umożliwia pełną dwukierunkową integrację Symfonia ERP Handel ze sklepem internetowym shopgold i zostało przygotowane w sposób umożliwiający dostęp i zarządzanie sklepem

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje:

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje: DO-0130/88/2013 Zarządzenie nr 88 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Kwestury Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Regulaminie organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy w Śliwicach prowadzone są w Referacie Księgowości w Urzędzie Gminy w

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu finasowo-księgowego organu OTAGO FKORG

Dokumentacja systemu finasowo-księgowego organu OTAGO FKORG załącznik nr 8 do zarządzenia nr 2.2015.K Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 10 marca 2015 r. Dokumentacja systemu finasowo-księgowego organu OTAGO FKORG Marzec 2011 r. Uwaga: Niniejsza dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1825/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. Procedury w sprawie zasad i sposobu prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług w Urzędzie Marszałkowskim, podległych

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Raport Kasowy w walucie obcej 3 1. Definiowanie nowego

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanej funkcjonalności (ZISZ)

Opis oferowanej funkcjonalności (ZISZ) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011.

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, wykaz ksiąg rachunkowych i opis przetwarzania danych. 1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Opis minimalnej funkcjonalności (ZISZ)

Opis minimalnej funkcjonalności (ZISZ) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Dodatkowa kolumna w raporcie Zestawienie rachunków bankowych Dodawanie nowych kontrahentów i pracowników Edycja danych kontrahentów i pracowników

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.c 3 Nowa deklaracja VAT-27 3 Aktualizacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D 4 Raport Zestawienie rejestrów VAT 4 Zmiany w rejestrach - ulga na złe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

czerwony PLUS dla InsERT GT to specjalny pakiet rozszerzeń funkcjonalnych dla systemów z linii InsERT GT.

czerwony PLUS dla InsERT GT to specjalny pakiet rozszerzeń funkcjonalnych dla systemów z linii InsERT GT. czerwony PLUS dla InsERT GT to specjalny pakiet rozszerzeń funkcjonalnych dla systemów z linii InsERT GT. Jest to trzeci z serii PLUSÓW - pakietów stworzonych z myślą o firmach, którym w codziennej pracy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

INSTRUKCJA STANOWISKOWA INSTRUKCJA STANOWISKOWA SIMPLE.ERP Tworzenie faktur wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Spis treści 1 Dodanie dokumentu faktury wewnętrznej - faktura pierwotna nie została ona wprowadzona do systemu

Bardziej szczegółowo