A R K A D I U S Z R Z E P a. nr 5 (162) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A R K A D I U S Z R Z E P a. nr 5 (162) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j"

Transkrypt

1 nr 5 (162) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j W R O C Ł A W, m a j I S s N s t r. 8-9 A R K A D I U S Z R Z E P a W I C E P R E Z E S F I R M Y A N T I

2 okładka str. 2

3 D O L N O Ś L Ą S K A I Z B A G O S P O D A R C Z A L O W E R S I L E S I A N C H A M B E R O F C O M M E R C E ul. Świdnicka 39, Wrocław tel. (+48 71) , , fax , e mail: Biuro DIG czynne codziennie w godz Prezydium DIG: Prezes: Zbigniew Sebastian Członkowie Prezydium: Wojciech Kraus, Jerzy Lipiński, Ryszard Milan, Czesław Sołtysiak, Janusz Trzciński, Mirosław Szeleziński Biuro DIG: Bożena Bober współpraca z zagranicą, e mail: Jowita Cetnar-Kupracz legalizacja dokumentów, obsługa Stałego Sądu Polubownego e mail: Małgorzata Drzewicka fundusze Unii Europejskiej Aleksandra Mielnicka sekretariat Julita Markiewicz-Patkowska zastępca dyr. DIG e mail: Iwona Wielgo promocja, spotkania i szkolenia e mail: Redakcja miesięcznika DIG Adam Karolczuk tel / Zdjęcia: Maciej Szwed, Mieczysław Mieloch Opracowanie graficzne/dtp: OLIVANDER (www.olivander.pl) Obsługa stron promocyjnych miesięcznika: EDU SA Agencja Public Relations, tel./fax 0-71/ tel / Ceny reklam: II i III strona okładki 700 zł Wewnątrz numeru (w nawiasach ceny dla członków Izby): cała strona 400 zł (300 zł) ½ strony 300 zł (200 zł) ¼ strony 200 zł (150 zł) Członkowie DIG mają w roku prawo do jednej bezpłatnej reklamy o objętości ¼ strony. w numerze: str. 3-4 str. 4-5 str. 5 str. 5 str. 6 str. 6-7 str. 7 str. 8-9 str. 10 str. 11 str. 12 str str maja br. do Dolnośląskiej Izby Gospodarczej na spotkanie promocyjne ETP (Executive Training Programme) - Programu Szkolenia Menedżerów w Japonii i Korei - przyszło kilkanaście osób potencjalnie zainteresowanych uczestnictwem w tym projekcie. Warto nadmienić, że w Polsce promocją ETP zajmują się tylko dwie izby - DIG i KIG w Warszawie. ETP stanowi unikatowe narzędzie zapewniające firmom unijnym najnowszą, zaawansowaną wiedzę o japońskiej i koreańskiej gospodarce. Zmodyfikowana formuła programu stanowi ekscytujące wyzwanie dla wszystkich uczestników, przygotowując do efektywnego sposobu prowadzenia współpracy gospodarczej z tymi JAPONIA I KOREA bliżej NIŻ SIĘ WYDAJE ROK Z EUROFIRMĄ WROCŁAWSKI SKARB WRÓCIŁ NA MIEJSCE PREZENTACJA I DEGUSTACJA DZIAŁANIE WZROST KONKURENCYJNOŚCI... PREFERENCYJNY KREDYT PARP... SZANSA NA SUKCES TO NIE JEST BAJKA - TO RZECZYWISTOŚĆ GORĄCE OTWARCIE W CHŁODNEJ BRANŻY STRATEGIA - CZY WARTO SIĘ W TO BAWIĆ? COLUMB OLAP EXPLORER APLIKACJĄ ROKU 2006 Nowi Członkowie EUROPEJSKI ROK MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW JAPONIA I KOREA bliżej NIŻ SIĘ WYDAJE krajami, dostarczając stosownej wiedzy o tych dwóch wiodących w świecie gospodarkach. Jowita Cetnar-Kupracz i Iwona Wielgo (na zdjęciu powyżej) przedstawiły szczegółowo zasady udziału w ETP, a następnie odpowiadały na liczne pytania uczestników spotkania. Pytano głównie o koszty, o kwalifikacje językowe i wymogi do spełnienia przez firmę. Komisja Europejska, usunęła z regulaminu istotny warunek, któremu firmy z nowych krajów członkowskich nie zawsze mogły podołać: 2 mln euro obrotów rocznie przy minimalnym zatrudnieniu 10 osób. Ale i bez tego warunku ETP jak się okazało podczas dyskusji to program stawiający fir- dokończenie na s. 4 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

4 ROK Z EUROFIRMĄ Mija kolejny miesiąc realizacji projektu Eurofirma. Program Wzrostu Konkurencyjności Polskich Przedsiębiorstw na Wspólnym Rynku Europejskim. Od 15 do 17 maja br. odbyły się kolejne spotkania, na których realizowany był temat Komunikacja w przedsiębiorstwie. Zarządzanie firmą w sytuacji kryzysowej. PR w sytuacji kryzysowej. Szkolenia, ze względu na warsztatowy charakter pracy, cieszyły się dużym zainteresowaniem i aktywnym udziałem uczestników. Każdy z przedsiębiorców nie tylko przyswajał sobie wiedzę teoretyczna, ale brał też udział w ćwiczeniach, dzięki którym mógł samodzielnie stworzyć np. notatkę prasową, oświadczenie, zaplanować konferencję prasową czy wywiad telewizyjny. Celem każdego z ćwiczeń było rozwinięcie konkretnych umiejętności. Prowadzący podkreślił i umotywował znaczenie opinii publicznej w kreowaniu wizerunku każdej firmy. Przedsiębiorcy zapoznali się szczegółowo ze środkami Public Relations, cechami dobrego i skutecznego przekazu, korzyściami płynącymi z działań PR-owskich. Omówione zostały sytuacje kryzysowe oraz typy zagrożeń, przyczyny powstawiania kryzysów oraz sposoby ich rozwiązywania. Poruszono także temat komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmie; dobrze zaplanowana zwiększa efektywność pracy i zaangażowanie pracowników w wykonywanie konkretnych zadań, podnosi motywację do pracy, poprawia stosunki międzyludzkie i stopień zrozumienia między szefem a pracownikiem. Uczestnicy zapoznali się też z rolą i znaczeniem narzędzi wewnętrznego PR, takich jak: gazety firmowe, listy, komunikacja audiowizualna, tablice ogłoszeń, linie telefoniczne, wszelkiego typu imprezy, konferencje, wizyty, spotkania nieformalne. Pozostałe szkolenia tematyczne odbędą się maja (Wspólny rynek europejski. Międzynarodowe trendy w gospodarce i ekonomii) i 5-7 czerwca (Marketing i Reklama). Podczas szkolenia z marketingu podejmowane będą istotne zagadnienia dotyczące promocji i sprzedaży produktów i usług. Zajmiemy się etapami przygotowania planu marketingowego przedsiębiorstwa, tworzeniem strategii marketingowej firmy, zarządzaniem promocją oraz spróbujemy oszacować, czy kampania reklamowa i działania marketingowe przyniosły oczekiwany skutek. Obecnie zespół EUROFIRMY jest na etapie zamknięcia listy uczestników do II tury projektu, na której zostało jeszcze tylko kilka miejsc. Dysponujemy również miejscami, z wyższym, bo 90-procentowym dofinansowaniem udziału, dla pracowników w gorszym położeniu*. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie Eurofirma prosimy o zgłaszanie się osobiście oraz przesyłanie formularzy zgłoszeniowych. Zapraszamy. * Pracownik w gorszym położeniu to osoba, która: - do dnia zawarcia umowy szkoleniowej nie ukończyła 25 roku życia oraz przed podjęciem zatrudnienia u pracodawcy delegującego ją na szkolenie nie pozostawała w stosunku pracy i nie prowadziła działalności gospodarczej lub - w dniu zawarcia umowy szkoleniowej była zatrudniona u pracodawcy delegującego ją na szkolenie nie dłużej niż 6 miesięcy, a bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia u pracodawcy delegującego ją na szkolenie była bezrobotna przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat lub - jest niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.) lub - jest cudzoziemcem w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub repatriantem w rozumieniu ustawy z 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz z późn. zm.) i z tego tytułu wymaga szkolenia językowego lub zawodowego lub - w dniu zawarcia umowy szkoleniowej była zatrudniona u pracodawcy delegującego ją na szkolenie nie dłużej niż 6 miesięcy, a bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia u tego pracodawcy przez okres co najmniej 3 lata nie była zatrudniona ani nie prowadziła działalności gospodarczej lub - do dnia zawarcia umowy szkoleniowej ukończyła 45 rok życia i posiada wykształcenie co najwyżej średnie. OPINIE UCZESTNIKÓW I TURY PROJEK- TU: Sylwia Rosiak lektorka języka niemieckiego. Jak ocenia pani pracę w Eurofirmie? Dla mnie, jako lektora, jest to zajęcie bardzo satysfakcjonujące. Uczę przedsiębiorców, którzy zdobytą na zajęciach wiedzę wykorzystują w praktyce. Uczestnicy szkolenia są bardzo zmotywowani do nauki, widzę ich dużą chęć do pracy. Z językiem niemieckim mają kontakt w pracy, dlatego mogą na bieżąco sprawdzać i weryfikować swoje umiejętności językowe. Grupy, które prowadzę rozpoczęły naukę od poziomu podstawowego. Na zajęciach panuje bardzo miła atmosfera, uczestnicy wspierają się wzajemnie w pracy. Materiały szkoleniowe do pierwszych dwóch poziomów nauki opracowane zostały na podstawie sytemu nauki SITA. Uważam, że nauka w tym systemie przyniosła bardzo dobre rezultaty. Dlatego też mogliśmy rozpocząć trzeci poziom - język biznesu. Zajęcia prowadzone są w oparciu o rekomendowany przeze mnie podręcznik Unternehmen Deutsch, który zawiera bardzo aktualne tematy i dużo ciąg dalszy ze str. 3 mom wysokie wymagania i niewiele podmiotów mogło spełnić wygórowane kryteria, ponadto egzotyczne odległe rynki, jak japoński i koreański, nie budzą jeszcze u nas tak dużego zainteresowania, na jakie na pewno zasługują, wziąwszy choćby pod uwagę miejsce, jakie obie gospodarki zajmują w światowej wymianie handlowej. Jedną z barier jest konieczność sponsorowania swego wysłannika, bo z doświadczeń poprzednich lat wynika, iż stypendium w wysokości 22,5 tys. euro (na podróże i hotele) okazuje się być kwotą niewystarczającą (cała dotacja funduszy europejskich wraz ze stypendium wynosi ok. 100 tys. euro). Z kilkunastu osób obecnych na spotkaniu konkretne deklaracje złożyły 3 osoby i zapowiedziały złożenie aplikacji. Należy tylko liczyć, że mimo wszystko przedsiębiorcy z nowych państw członkowskich UE będą mieli większe szanse w projekcie, w którym miejsc jest tylko 60. Termin zgłaszania mija 1 czerwca br. (aka) DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 4

5 Wszystkich Czytelników miesięcznika DIG-info przepraszamy za brak polskich liter w numerach: marcowym (s. 8, wstęp do artykułu Od pomysłu do dotacji, czyli fundusze pomocowe w praktyce ) oraz kwietniowym (s. 3 - wstęp do artykułu Futuralia rady dla uczestników ; s. 6 zapowiedź II etapu projektu EUROFIRMA). Błędy te powstały poza redakcją, a względy techniczne uniemożliwiły kontrolę materiału przesłanego do drukarni. rzeczy można wykorzystać od razu w pracy. Poza tym mamy kurs wideo tematycznie powiązany z podręcznikiem. Dla uczestników jest to duże urozmaicenie zajęć, a i dla mnie to równie ważny element zajęć. Na laboratorium podsumowującym cały kurs uczestnicy przygotują prezentację swojej firmy, która zostanie utrwalona kamerą. Później wspólnie ocenimy ich efekty. Cieszę się, że wśród osób zgłaszających się do drugiej tury projektu jest wiele osób zainteresowanych nauką języka niemieckiego. Agnieszka Finneran uczestniczka projektu. Jakie są pani wrażenia związane ze szkoleniem tematycznym? Czy wiedza przekazana na zajęciach będzie Pani przydatna w praktyce? To była bardzo dobra, praktyczna nauka i sporo ciekawych ćwiczeń. Dodatkowo otrzymaliśmy też ciekawe materiały szkoleniowe, dotyczące zagadnień komunikacji kryzysowej oraz public relations, wraz z przykładami konkretnych zdarzeń, które zaistniały w różnych firmach. Wspólnie analizowaliśmy różnego typu sytuacje kryzysowe, które pojawiły się w przedsiębiorstwach; poznawaliśmy ich przyczyny, a potem zastanawialiśmy się, co można było zrobić wcześniej, aby im w porę zapobiec. Realizowany temat był bardzo interesujący i wzbudził burzliwe dyskusje. W trakcie szkolenia uświadomiłam sobie, że do kryzysu warto, a nawet należy się przygotować wcześniej, nim da o sobie znać. Gdy jesteśmy przygotowani, nawet trudną początkowo sytuację możemy zmienić w korzyść dla firmy, a przynajmniej znacznie zminimalizować negatywne konsekwencje. Podczas szkolenia mocno zaakcentowano też, że naprawdę można przewidzieć wystąpienie niektórych zagrożeń. Mocno uświadomiłam sobie także, że otwarta, przemyślana komunikacja w firmie to podstawa jej dobrego funkcjonowania, nie tylko w kryzysie. Dotyczy to zarówno komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej, obiegu formalnego i nieformalnego. Było to dobre, praktyczne szkolenie. Warto zachować w pamięci pytania, jakie sobie stawialiśmy w analizach i zapamiętać niektóre cenne rady. Oczywiście - na wszelki wypadek! Tekst i wywiady: Monika Gacek Biuro Obsługi Projektu Sylwia Lasota Koordynator Merytoryczny Projektu WROCŁAWSKI SKARB WRÓCIŁ NA MIEJSCE 18 maja 2006 r. w Muzeum Miejskim Wrocławia odbyło się uroczyste przekazanie zakupionych za 1,35 mln euro eksponatów składających się na Wrocławski Skarb. Kolekcja składa się z 32 przedmiotów i oglądać ją będzie można do 23 czerwca br. W wykupienie eksponatów zaangażowały się finansowo firmy członkowskie DIG: Poltegor-Projekt Sp. z o.o.; Integer SA; Funam Sp. z o.o.; Biprogeo Projekt Sp. z o.o.; Inter System Sp. z o.o.; Mirosław Wróbel Sp. z o.o.; Zaberd SA. PREZENTACJA I DEGUSTACJA 8 maja na kolejnym Klubie Biznesu w obecności ponad 100 osób Andrew Sheppard zaprezentował swoją firmę the Management Coach (nowy członek DIG), która specjalizuje się w organizacji profesjonalnych szkoleń dla kadrowców i z którą Izba planuje przygotować w najbliższym czasie warsztaty. Po prezentacji przyszła pora na degustację tym razem białych i czerwonych win austriackich. Klubowicze mieli okazję spróbować wspaniałych win z winnicy położonej na przedgórzu Alp w miejscowości Kleinhöflein, ze szczepów winorośli typowo alpejskich: Blaufränkisch, Zweigelt, Welschriesling i Weißburgunder. O winach i kulturze związanej z piciem wina opowiedział zebranym Pan Rudolf Kaiser, właściciel winnicy i mistrz winiarski, który jest dostawcą wina na dwór cesarza Japonii (co jest chyba najlepszą rekomendacją dla właściciela upraw). Iwona Wielgo 5 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

6 DZIAŁANIE 2.1 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ DORADZTWO. Prowadzenie firmy wymaga ciągłego dostosowywania się do nowych warunków panujących na rynku, otwarcia na zmiany i postawy konkurencyjnej. Dlatego też właściciele wielu firm coraz częściej korzystają z działania SPO WKO 2.1 Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo. Działanie to umożliwia pokrycie kosztów specjalistycznych usług doradczych i jest adresowane do małych i średnich przedsiębiorców którzy potrzebują: biznesplan planowanej inwestycji, dokumentację techniczną inwestycji, ocenę wpływu inwestycji na środowisko, studium wykonalności inwestycji, ocenę konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynku analizę rynku lub określenie czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa, opracować i przygotować się do wdrożenia strategii rozwoju przedsiębiorstwa, doradztwa w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności, w tym: pozyskanie inwestora strategicznego, uzyskanie finansowania z różnych źródeł, poszukiwanie zewnętrznego finansowania inwestycji, doradztwa w zakresie jakości (projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, zarządzanie środowiskiem PREFERENCYJNY KREDYT PARP UDOSTĘPNIA ŚRODKI NA INWESTYCJE W INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA. W ramach ostatniej edycji funduszy przedakcesyjnych PHARE przedsiębiorcy mogą się jeszcze ubiegać w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o otrzymanie pożyczki na inwestycję o charakterze innowacyjnym - związanej z przygotowaniem i uruchomieniem w firmie wytwarzania nowych lub udoskonalonych materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów lub metod, przeznaczonych do wprowadzenia na rynek albo do innego wykorzystania w praktyce. O wsparcie mogą ubiegać się mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę w Polsce, a wydatkami kwalifikującymi się do objęcia pożyczką są: 1) wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, 2) zakup licencji krajowych lub zagranicznych, polegający na nabyciu uprawnień do wykorzystywania rozwiązań naukowych i technicznych oraz doświadczeń produkcyjnych; 3) zakup i montaż maszyn lub urządzeń; 4) budowa, rozbudowa lub modernizacja budynków lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia innowacji. Do wydatków nie kwalifikujących się do objęcia pożyczką nie zalicza się: 1) poniesionych przez przedsiębiorcę do dnia zawarcia umowy o udzielenie pożyczki, 2) podatku od towarów i usług. Całego przedsięwzięcia nie można jednak sfinansować pożyczką gdyż jej wielkość nie może przekroczyć 75 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, poniesionych po dniu zawarcia umowy o udzielenie pożyczki oraz równowartości złotowej kwoty euro. W składanym wniosku przelicza się lub bezpieczeństwem i higieną pracy; uzyskiwanie lub odnowienie certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu, wydawanie deklaracji zgodności producenta, zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności), doradztwa w zakresie innowacji i nowych technologii, w tym: wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne (opracowanie studium wykonalności planowanych do wdrożenia technologii lub rozwiązania innowacyjnego, opracowanie możliwych scenariuszy technologicznego rozwoju przedsiębiorstwa, przygotowanie do wdrożenia nowych technologii i rozwiązań innowacyjnych), wykorzystanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwie, doradztwa w zakresie wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne, w tym: ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na wybranych rynkach eksportowych, rozwój strategii eksportowej, badanie rynku zagranicznego, kojarzenie partnerów zagranicznych w celu poszerzenia rynków zbytu, marketing eksportowy, transakcje eksportowe, doradztwa w zakresie tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw: tworzenie sieci kooperacyjnych MSP z innymi MSP, rozpoczynanie współpracy MSP z jednostkami naukowymi lub z dużymi przedsiębiorstwami czy kooperacjami międzynarodowymi, doradztwa w zakresie łączenia się przedsiębiorstw, w tym m.in. plany i strategie połączenia przedsiębiorstw. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dysponuje jeszcze wolnymi środkami na finansowanie projektów doradczych. Wielkość wsparcia oraz budżetu państwa na realizację indywidualnego projektu: - nie może być niższa niż złotych (dwa tysiące pięćset złotych) oraz - nie może być wyższa niż złotych (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz - nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Terminy składania wniosków w roku 2006: do 23 czerwca, do 14 lipca, do 11 sierpnia, do 15 września, do 13 października, do 10 listopada, do 8 grudnia. Więcej informacji na temat działania 2.1 SPO WKP można znaleźć na stronie PARP Źródło- Małgorzata Drzewicka, Julita Markiewicz-Patkowska Dział UE i Programów Pomocowych kwotę pożyczki w złotych na euro zgodnie z kursem kupna Narodowego Banku Polskiego obowiązującym w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o udzielenie pożyczki (kurs euro można znaleźć na stronie internetowej NBP - tabela C NBP). Pożyczka wypłacana jest w złotych i może być udzielona na okres nieprzekraczający 6 lat (wraz z okresem karencji).wnioskodawca ma prawo do zawieszenia spłaty kapitału i odsetek w okresie inwestycji, nie dłużej jedna niż w okresie 2 lat. Oprocentowanie pożyczki jest stałe w okresie spłaty, równe stopie referencyjnej określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym UE, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzielenie pożyczki. Od 1 stycznia 2006 r. wysokość stopy referencyjnej dla Polski wynosi 5,56 proc. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 6

7 Pożyczka jest wypłacana w złotowych transzach nieprzekraczających równowartości złotowej kwoty euro. Wypłata kolejnej transzy może być dokonana wyłącznie po zaakceptowaniu przez PARP wniosku o wypłatę i rozliczeniu wydatkowania wcześniej udzielonych transz, a także po ustanowieniu niezbędnych zabezpieczeń (w szczególnych okolicznościach wypłata transz może być łączona). W przypadku, gdy przedsiębiorca nie wydatkuje środków pożyczki w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, kwota pożyczki w części niewydatkowanej przez przedsiębiorcę podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 2 proc. Komisja ds. oceny projektów, w ramach programu udzielania pożyczek na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym, rozpatruje wnioski, złożone w ciągu danego kwartału kalendarzowego w terminie 30 dni od zakończenia tego kwartału. Wnioski są przyjmowane w siedzibie PARP na bieżąco, do wyczerpania środków finansowych. Wszelkie niezbędnie informacje można pozyskać na stronie internetowej PARP: Źródło: - Biuletyn Rachunkowości i Finansów Nr 0009/2006 z 1 maja 2006, - Puls Biznesu, dodatek: Pieniądze z Unii z 10 kwietnia 2006, - Regulamin udzielania pożyczek na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym finansowanych ze środków Phare 2002, Phare 2003 oraz środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, - Małgorzata Drzewicka Julita Markiewicz-Patkowska Dział Funduszy Unii Europejskiej i Programów Pomocowych SZANSA NA SUKCES 18 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie sekcji motoryzacyjnej DIG. Jej gościem był m.in. Wojciech Drzewiecki z firmy SAMAR, który przedstawił sytuację na rynku motoryzacyjnym po I kwartale roku 2006 oraz omówił perspektywy rozwoju branży motoryzacyjnej w roku 2006 i Jego zdaniem, obecne ustawodawstwo dotykające branży motoryzacyjnej, jak i niepewne losy zapowiadanych ustaw (głównie o podatku ekologicznym i podatku VAT) w jeszcze większym zakresie powodują zahamowanie sprzedaży nowych aut. Niestety, sygnały są niepewne, rynkiem rządzą publikacje prasowe i plotka podatkowa, które wprawiają potencjalnych klientów salonów w zakłopotanie. Rozregulowanie rynku samochodów używanych z kolei sprawiło, iż kierowcy (których auta od 2 lat systematycznie tracą na wartości niewspółmiernie do stopnia zużycia) chcący kupić nowy wóz wstrzymują się z zakupem, czekając na nowe przepisy. SAMAR jak wiadomo od lat monitoruje polski rynek motoryzacyjny. To z opracowań tej właśnie firmy wiemy, że o ile pod koniec kwietnia 2004 roku (tuż przed wejściem Polski do UE) odsetek aut używanych na rynku sprzedaży wynosił proc., o tyle dziś są to proporcje dokładnie odwrotne. W najlepszym roku 1999, gdy krajowi nabywcy kupili ponad 600 tys. nowych aut (w ostatnich miesiącach sprzedawano miesięcznie 60 tys. sztuk dziś tys., a w październiku ub. r. 15 tys.!), import wozów używanych stanowił 1/6 tej liczby. W ogóle schyłek lat 90. był bardzo dobry dla motoryzacji, bo sprzedaż rosła co roku o proc. Od paru lat notujemy wyłącznie spadek. Liczono, że jednak 2005 rok zamknie się niewielkim wzrostem, tymczasem Polacy kupili samochodów (spadek o 26 proc. w stosunku do 2004 r.) - przy milionie aut zarejestrowanych! To najgorszy wynik od 14 lat (w 1992 r. 241 tys.). Średni wiek auta w Polsce wynosi 13,5 roku, gdy w Niemczech 7-8 lat. Tylko co piąte sprowadzane auto ma mniej niż 5 lat, a 56 proc. jest starsze niż 10 lat. Niestety, ostatnie dwa lata bardzo nam postarzały krajowy park samochodowy. Z tych 235 tys. samochodów aż 88 proc. pochodziło z importu krajowa produkcja poza fiatem (zwłaszcza pandą) na naszym rynku prawie się nie liczy. Klienci nie chcą już aut najtańszych, których sprzedaż spadła o 40 proc.. Rośnie sprzedaż aut z silnikami diesla (o 7 proc.), rośnie też średnia cena ważona, która od 1999 r. z 35 tys. zł doszła do 65 tys. zł. W. Drzewiecki nie musiał przekonywać zebranych, że dopóki nie będzie przepisów tworzących równowagę obu rynków aut nowych i używanych (wszak jeden nie istnieje bez drugiego), branża będzie się staczać po równi pochyłej. Polska ze swymi 314 wozami na 1000 mieszkańców ma wciąż o 150 mniej niż średnia unijna, więc perspektywy powinny być co najmniej różowe, tymczasem w ostatnim czasie sieć dilerska (dodajmy jedna z najbardziej nowoczesnych w Europie, co na nas wymogli producenci) zmniejszyła się o 62 salony, bo ich właściciele uznali, że utrzymywanie logo firmy za drogo ich kosztuje, wolą wyjść poza sieć i zacząć sprowadzać auta na swój rachunek. Na koniec szef SAMARU, gdy już wyczerpał zapas złych wiadomości, zapalił przed zebranymi światełko nadziei, wyrażając pewność, iż przed branżą otwiera się szansa na sukces, którego pierwszych symptomów należy oczekiwać już w 2007 r. Na jakich przesłankach oparł swą wizję? Po pierwsze na zapowiedzi zwrotu VAT w 100 proc. dla firm. W kraju jest 2,5 mln przedsiębiorstw, które stanowią olbrzymi potencjał konsumencki, a które w ostatnim czasie też wolały kupować samochody używane. Po drugie na wizji poszerzenia oferty finansowej. Dotąd salony korzystały z usług banków producenckich, sieć musi jednak przekształcić się w centra sprzedaży (aut nowych i używanych, części zamiennych plus serwis), jeśli więc banki producenckie nie zechcą kredytować sprzedaży samochodów używanych, trzeba poszukać do współpracy innych instytucji finansowych. Po trzecie na wzroście gospodarczym, który przełoży się na malejącą liczbę bezrobotnych, a ludzie mający pracę dojeżdżają do niej, więc stają się potencjalnymi klientami salonów. Po czwarte wreszcie na rosnącej roli Internetu (stąd apel do dilerów, by koniecznie tworzyli i ulepszali swoje witryny). Zsumowawszy te przesłanki, W. Drzewiecki skłonny jest uwierzyć nawet w 25-punktowy wzrost sprzedaży (oczywiście, jeśli rynku znów nie rozreguluje sytuacja polityczna). Obecni na posiedzeniu sekcji przedstawiciele branży motoryzacyjnej złożyli podpisy pod petycją skierowaną do prezesa KIG, Andrzeja Arendarskiego, w której zwrócili się prośbą o zajęcie stanowisko w sprawie konieczności zmian w przepisach fiskalnych związanych ze sprzedażą samochodów. Oświadczenie zwraca uwagę na fakt, że reprezentowana przez sygnatariuszy branża jest jedną z ważniejszych w polskiej gospodarce. Częścią przemysłu motoryzacyjnego jest sieć dilerska, składająca się z małych, często rodzinnych firm ze 100-procentowym udziałem kapitału polskiego (1300 salonów, 60 tys. pracowników). Niestety, po okresie intensywnego rozwoju, związanego m.in. z wysokimi nakładami inwestycyjnymi, znalazła się ona w bardzo trudnej sytuacji, bynajmniej nie z powodu przeinwestowania czy błędów w zarządzaniu, lecz z uwagi na niekorzystne zmiany w przepisach podatkowych i importowych. Wprowadzenie podatku akcyzowego i wielokrotne jego podwyższanie, drastyczne zmiany w podatku VAT raz zupełnie zniesienie barier w imporcie samochodów używanych po wejściu Polski do UE spowodowały olbrzymi spadek sprzedaży nowych aut - branża, zamiast być kołem zamachowym gospodarki, stała się ofiarą. Składający podpisy liczą, że KIG wystąpi do organów władzy ustawodawczej, by ta możliwe szybko zmieniła przepisy powstrzymujące sprzedaż nowych aut, upadek sieci, spadek miejsc pracy i utratę wpływów budżetowych, co w sumie przyczyni się do rozwoju całej gospodarki. (AKA) 7 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

8 TO NIE JEST BAJKA TO RZECZYWISTOŚĆ Z Arkadiuszem Rzepą, wiceprezesem zarządu ANTI Sp. z o.o. we Wrocławiu, rozmawia Adam Karolczuk Na stronie internetowej pod hasłem ANTI najpierw widnieje adnotacja: Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych Ale to nie jest główny obszar naszej działalności. Firma powstała przed 15 laty, Pl. Św. Macieja odtworzona glorietta. Pl. Św. Macieja fontanna nocą. Park Południowy otoczenie pomnika F. Chopina. gdy o wspólnotach jeszcze nikt nie słyszał, by sprzątać klatki schodowe w budynkach komunalnych i zajmować się konserwacją przydomowych terenów zielonych. Z tych dość rutynowych i przyziemnych działań zrodziły się pierwsze projekty niedużych założeń, a po latach doszliśmy do dzisiejszego dużego działu zajmującego się małą architekturą. To musiało być wam trudno, wziąwszy pod uwagę choćby utrzymujący się przez dziesięciolecia brak szacunku dla małej architektury w Polsce? Jeszcze kilkanaście lat temu było z tym rzeczywiście bardzo źle, ale ostatnio ta świadomość znacząco się podniosła, a właściciele i zarządcy terenów przeznaczają na ten cel coraz więcej pieniędzy. Istotny impuls dały swego czasu władze miasta, które przed laty zainicjowały program zagospodarowania wnętrz blokowych, tzw. kolorowe podwórka, a dziś finansuje wyposażanie parków w urządzenia zabawowe. Ale w końcu do zarządzania wspólnotami doszło? Wprawdzie licencję na to mamy od dawna, jednak wzięliśmy się za to dopiero w ubiegłym roku, po wnikliwej analizie rynku. Należy zauważyć, że gdy weszła w życie ustawa o wspólnotach, pierwsze spółki zarządzające powstały na bazie Zarządu Gospodarki Komunalnej i lokatorzy tych zasobów z przyzwyczajenia i rozpędu powierzyli im kierowanie wspólnotami. ANTI rozwijało się wedle określonego scenariusza: od usług porządkowych, przez tereny zewnętrzne, poprzez układanie ciągów pieszych i jezdnych dla wspólnot, spółdzielni i klientów indywidualnych, i dopiero suma naszych doświadczeń na wielu polach dawała nam do ręki argument, którym udało nam się przekonać pierwszą wspólnotę do powierzenia nam zarządu. Bo może wspólnoty są i łakomym kąskiem, ale niezwykle trudnym do przełknięcia. Niedawno w Polityce pisano, że sprawowanie zarządu na wspólnotami potknęło się o barierę mentalną lokatorów. I tak, niestety, jest, choć z kolei my lubimy takie wyzwania i nie dopisalibyśmy wspólnot do listy ofert, gdybyśmy nie byli przekonani, że łamanie tych barier leży w naszych możliwościach. Mamy przy tym nadzieję, że kolejnych zleceniodawców przysporzy nam tzw. wieść gminna bo trudno sobie wyobrazić, iż w tej branży klientów da się zdobyć reklamą. Na ile obrazoburcza wydaje się być perspektywa powierzenia wam zarządu nad zasobami spółdzielni mieszkaniowych? Wyszłoby taniej! Niczego nie można przesądzać. Do niedawna spółdzielnie zlecały nam jedynie sprzątanie terenów osiedlowych, a zielenią zajmowali się ich pracownicy, z wolna jednak zadanie to przejmują firmy, które coś potrafią i legitymują się pewnym dorobkiem. W ten sposób nam się udało przejąć zieleń na osiedlu Anna należącym do spółdzielni Wrocław-Południe. Ten trend jest nader rozwojowy, bo fachowość zyskuje coraz wyższa cenę, a my dysponujemy grupą bardzo dobrych fachowców, po kierunkowych studiach i wielu kursach specjalistycznych, które organizujemy we własnym zakresie bądź też wysyłamy ludzi w różne miejsca w kraju, gdzie mogą poszerzyć swa wiedzę. Legitymujecie się certyfikatem ISO - jak to odczytać w kontekście zieleni? Odnieść to można choćby do jakości świadczonych przez nas usług dendrologicznych. To pomaga w przetargach? Nie. U nas w przetargach liczy się tylko jedno cena. Dla zleceniodawcy to najłatwiejsze kryterium i dające święty spokój podczas późniejszych kontroli. Gdy uzyskiwaliśmy ISO w ubiegłym roku, byliśmy pierwszą firmą z certyfikatem w zakresie utrzymania zieleni, ale bardziej zaspokajaliśmy własne ambicje i potrzeby. ISO odnosi się też do zarządzania wspólnot? Tak. Certyfikat wzmacnia system zarządzania, sygnalizuje, że gwarantujemy idealny obieg dokumentacji, z zachowaniem wszelkich procedur. Niektóre wspólnoty są już światłe na tyle, by wiedzieć, iż są to gwarancje pierwszorzędne. Ponadto każda z 12 zarządzanych przez wspólnot ma możliwość podglądu na swoje konto przez Internet umożliwiliśmy to naszym klientom jako pierwsza firma zarządzająca we Wrocławiu. Lo- DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 8

9 katorzy znają stan konta, śledzą wpływy i wydatki. Skoro już zdecydowaliśmy się na zarządzanie, staramy się zaoferować produkt w miarę doskonały. Gdyby stał pan za ladą kramiku i miał zachwalić swój produkt w trzech krótkich słowach, to jak by to brzmiało? Że tani? Wspólnoty już nie chcą taniego produktu, bo wiedzą, że jakość mimo wszystko kosztuje. A atuty tej oferty? Szybkie reagowanie na potrzeby, precyzyjnie sporządzane plany gospodarcze i wspomniany już szybki dostęp do konta. Produkt jest przyszłościowy, wciąż go udoskonalamy, myślę, że za 2-3 lata będziemy jednym z liderów na wrocławskim rynku zarządzania nieruchomościami i wtedy zaczniemy zdobywać Dolny Śląsk, a jeszcze później Polskę. Przed ta rozmową wspomniał pan o nowym wyzwaniu o modernizacji starych domów, w których powstaną mieszkania na sprzedaż Ten rynek będzie się dość intensywnie rozwijać, bo opuszczonych domów przybywa, często są to domy w stanie śmierci technicznej, a my wierzymy, że można im przywrócić dawny blask. Zaczynamy od budynku przy ul. Krzyckiej, który za rok przeistoczy się w ośmiorodzinny apartamentowiec i w którym najpewniej będziemy sprawować zarząd. Decyzja wprawdzie zależeć będzie od wspólnoty, ale w praktyce okazuje się, że większości deweloperów powierza się zarządzanie. Wróćmy do małej architektury swego czasu detal nie grał większej roli w życiu codziennym, nie byliśmy wyczuleni na jego piękno, nie mieliśmy potrzeby jego istnienia. Dziś detal wraca na ulice i skwery, lecz by go dostrzec, trzeba mimo wszystko dużej wrażliwości. Bo to dopiero początek drogi; już nie tylko dostrzegamy piękno zewnętrzne, ale też zaczynamy się go domagać. I w tym jest nasza rola aby takie oczekiwania społeczne spełniać. Z drugiej strony musimy stawić czoła rosnącej skali dewastacji. Przed Bożym Narodzeniem jednej nocy chuligani wyrwali lub połamali w Parku Brochowskim 30 drzewek, które my mozolnie przez 3 lata pielęgnowaliśmy, podlewali i nawozili. Wystarczy jednak zawiesić kamery, by dewastację ograniczyć niemal do zera. Tak się właśnie stało na pl. św. Macieja, gdzie zrewaloryzowaliśmy cały skwer, łącznie z fontanną, którą zasypano gruzem w 1948 roku, i gloriettą. Dziś już nie musimy się czuć kopciuszkami w tej dziedzinie, a że Wrocław ma szczególne osiągnięcia na tym polu, tym większa dla nas satysfakcja, iż przypadł nam w udziale całkiem niemały areał do zagospodarowania: Park Południowy, Park Brochowski, Ogród Kardynalski na Ostrowie Tumskim, Wyspa Słodowa. To już nie jest bajka, to rzeczywistość. Dziękuję za rozmowę. Zieleń wokół Hali ludowej po remoncie. Dziedziniec Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ANTI Sp z o.o. Siedziba: ul.chabrowa 10, Wysoka Biuro: ul.wałbrzyska 3, Wrocław tel. (071) , fax Firma, której założycielem była Danuta Rzepa, powstała w 1991 roku i z początku zatrudniała 5 osób na umowę o pracę zajmujących się wykonywaniem usług porządkowych w budynkach komunalnych Brochowa oraz utrzymaniem przyległych terenów zielonych. Na początku 2000 roku w usługach porządkowych pracowało już 120 osób, a dział zieleni obsługiwał kilkadziesiąt hektarów terenów zielonych. W 2005 roku przy pomocy funduszy unijnych wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2000. Dziś w ANTI funkcjonują działy: budowlany, zieleni, usług porządkowych oraz zarządzanie nieruchomościami. Firma jest wiodącym wykonawcą z zakresu małej architektury oraz pielęgnacji zieleni i specjalistycznych prac z tym związanych. Dynamicznie rozwija też nowy dział zarządzania nieruchomościami. Ambicją spółki jest osiągnięcie pozycji lidera z zakresu pielęgnacji i konserwacji zieleni oraz realizacji założeń małej architektury, zwłaszcza na terenach zabytkowych. Zrewaloryzowany Ogród Biskupi na Ostrowie Tumskim Łącznik szkoły z salą gimnastyczną w Karczycach 9 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

10 GORĄCE OTWARCIE W CHŁODNEJ BRANŻY 19 maja 2006 roku swoje święto obchodziły firmy Area Traders (członek DIG) i Cooling Solutions - obie celebrowały uroczyste otwarcie nowej siedziby w Nowej Wsi Wrocławskiej. Przy okazji swoje 10-lecie święciła Area Traders, która działając w branży komponentów i urządzeń do chłodnictwa i klimatyzacji osiągnęła duży sukces nie tylko na rynku polskim, ale także europejskim. Dzięki dostosowaniu produktów do potrzeb klienta przy jednoczesnym zachowaniu jego wysokiej jakości firma szybko znalazła się w czołówce polskich przedsiębiorstw. Od lewej stoją: Prezes Josep Ventura, burmistrz Antoni Kopeć, dyrektor Jacek Krystecki. Zaproszeni goście w nowej hali produkcyjnej. Tak prezentuje się nowa siedziby firmy. Prezes Zbigniew Sebastian wymienia uścisk dłoni z Sorenem Gundlachem z Danii, który jest współwłaścicielem firmy. W środku burmistrz A. Kopeć W związku z dynamicznym rozwojem spółki w 2004 roku wydzielono dział produkcyjny i na jego bazie utworzono Cooling Solutions. Ziemię, na której stanęła nowa siedziba, została nabyta w maju 2004 roku w Nowej Wsi Wrocławskiej w gminie Kąty Wrocławskie. Prace budowlane ruszyły w maju 2005 roku, a budowę zakończono w listopadzie 2005 roku. Obiekt zaprojektowała firma MZ Walas, a rolę wykonawcy wzięła na siebie firma Wrobis. Koszt całej inwestycji wyniósł 8,5 mln złotych. Obecnie firma dysponuje 900 m² powierzchni biurowej, 1600 m² - magazynowej i 600 m² - montażowej. Udział w uroczystościach otwarcia nowego zakładu wzięło ok. 200 gości z całej Polski, a także wysłannicy dużych przedsiębiorstw z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Rumuni Niemiec, Bośni i Hercegowiny, Czech, Ukrainy, Białorusi, Finlandii oraz Stanów Zjednoczonych. Obecni byli też przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miejskiego oraz organizacji biznesowych (Izbę reprezentował prezes Zbigniew Sebastian). Zebranych przywitali: prezes zarządu Area Traders - Cooling Solutions - Josep Ventura, oraz Dyrektor Generalny w Polsce - Jacek Krystecki, natomiast zaszczyt uroczystego otwarcia obiektu powierzono Burmistrzowi Gminy Kąty Wrocławskie - Antoniemu Kopciowi. Po części oficjalnej odbył się pokaz fajerwerków, a goście udali się na zwiedzanie fabryki. Część nieoficjalna odbywała się we wrocławskim ratuszu, gdzie zorganizowano bankiet, podczas którego goście mieli okazję poznać pracowników firmy oraz spędzić czas na miłej rozmowie. Podsumowaniem tego dnia był film relacjonujący całe wydarzenie z komentarzem dyrektora Jacka Krysteckiego. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 10

11 STRATEGIA CZY WARTO SIĘ W TO BAWIĆ? Strategia jest czymś, co ma fundamentalny wpływ na życie lub śmierć, na sukces lub porażkę firmy - Krzysztof Obłój W dzisiejszych czasach dynamika zmian osiągnęła zaskakująco szybkie tempo. Coraz trudniej jest firmom ogarnąć otoczenie, a przy tym nie stracić na uwadze tego, co dzieje się w ich wnętrzu. Konkurencja o klientów przybiera niekiedy coraz bardziej dramatyczne wymiary, a przedsiębiorstwa coraz częściej z produkcji na kilka segmentów przestrajają się na produkcję wyrobów zindywidualizowanych, przeznaczonych dla konkretnych odbiorców. Prawie dobrze jest już po prostu niewystarczająco dobre niewielka różnica, konsekwencje kolosalne. W otoczeniu przedsiębiorstwa niespotykanie szybko zmieniają się przepisy prawne, warunki technologiczne, ekonomiczne, a także style życia ludności i ich upodobania. Aby połapać się w tym gąszczu przemian, firmy potrzebują swoistego drogowskazu. Taką mapą drogową, pokazującą możliwości osiągnięcia wyznaczonych celów, jest dziś strategia, która powstała już w starożytności, jednak dopiero w ubiegłym wieku nabrała znaczenia w kręgach biznesu, przy czym proces jej tworzenia ulegał i ulega ciągłym przemianom. W wyniku ogromnego nasycenia gospodarki światowej różnego rodzaju firmami coraz więcej z nich, aby się wybić, musi się decydować na działania nadzwyczajne, oryginalne, a czasami wręcz szokujące. Pamiętam jak na wykładach z zarządzania strategicznego profesor wrocławskiej AE Józef Kaleta powtarzał nam, strategia nie może być strategią zdechłego psa płynącego z prądem rzeki. Obecnie firmy muszą właśnie działać pod prąd, tylko wtedy mogą liczyć na ponadprzeciętne zyski i przywództwo w branżach. Historia strategii, jak już wspomniałem, sięga starożytności. Badając źródłosłów strategii, dowiadujemy się, że termin ten pochodzi od greckiego słowa stratēgós, które jest zbitką pojęć: stratós i agein. Pierwsze oznaczało armię rozłożoną obozem, drugie przywództwo. Stratēgós oznaczało więc osobę przewodzącą armii, tworzącą koncepcję walki. Myśli strategicznej możemy się doszukać już w dziele Sztuka wojny najwcześniejszej z zachowanych wielkich teorii wojny, chińskiego autora Sunzi (Sun Wu; Sun Tzu) z przełomu VI i V w. p.n.e. W ówczesnym Państwie Środka wojna była sprawą najwyższej wagi, drogą wiodącą do przetrwania lub upadku. Sztuka wojny składa się z pięciu czynników: moralności, pogody, terenu wojny, dowodzenia i teorii. Autor, na podstawie analizy zachowań ludzkich oraz koncepcji współzależności tych czynników, stworzył spójną teorię wojny, jak i zasady strategii oraz taktyki. Te ostatnie nadal są uznawane za ważną inspirację myśli wojskowej. Są nawet wykładane na uczelniach wojskowych, między innymi w Stanach Zjednoczonych. Militarna teoria strategii w Europie została zsyntetyzowana dopiero w latach przez niemieckiego marszałka Carla von Clausewitza. Dzieło to zatytułowane O wojnie było znacznie obszerniejsze niż Sztuka wojny (która, co ciekawe, została wyryta w bambusie). Clausewitz za jeden z najważniejszych czynników uważał siły moralne, które nie podlegają logicznym kalkulacjom, a mają istotny wpływ na dowództwo, armię i wojnę jako taką. To okoliczności polityczne powinny kształtować strategię wojny, gdyż jak twierdził von Clausewitz, naturę wojny determinuje polityka. Pod koniec życia niemiecki wojskowy sformułował sławną myśl, najczęściej cytowaną z całego dzieła: wojna nie jest niczym innym, jak dalszym ciągiem polityki przy użyciu innych środków. W ten sposób na przełomie dwóch i pół tysiąca lat powstała militarna koncepcja strategii, z której słownictwa, wybranych zasad i koncepcji działania, korzystają współczesne organizacje. Strategia w słowniku języka polskiego to dział sztuki wojennej obejmujący przygotowanie i prowadzenie wojny jako całości oraz jej poszczególnych kampanii i bitew. Przenośnie mówi się o strategii gospodarczej, ekonomicznej. Słownik Zarządzania i Finansów przytacza dwa rozumienia słowa strategia. Pierwsze: W sensie normatywnym dobra strategia jest równoznaczna z logiką kupiecką: wskazuje źródła konkurencyjnej przewagi firmy oraz uzasadnienia jej miejsce w świecie ( ). Określa dziedzinę, w której firma konkuruje zakres działalności, klientelę oraz zasięg geograficzny. Musi także określać szczególne kompetencje firmy oraz przewagę konkurencyjną, która daje firmie specjalną pozycję w jej domenie. W drugim rozumieniu Strategia oznacza również to, co firma robi, jak kształtuje pozycję na rynku i walczy z rywalami. Zawsze można spróbować opisać strategię danego konkurenta bez względu na to, czy uważamy ją za zdrową, czy też nie. W tym sensie strategia oznacza to, co firma robi, a nie to, co o sobie mówi, czy co znajduje się w dokumentach określających jej strategię. Strategia, jak pisze czołowy polski teoretyk myśli strategicznej Krzysztof Obłój, jest sztuką interpretacji oraz znajdowania sensu i znaczenia Podstawowe wybory strategiczne Źródło: Krzysztof Obłój, Strategia organizacji, op. cit., s. 15. zdarzeń w otoczeniu, w samej organizacji, a także sztuką podejmowania wyborów w warunkach ograniczeń, presji i szans. Dzisiejsi menedżerowie muszą być niezwykle biegli w tej sztuce, stawiając czoło trzem fundamentalnym, dla znaczenia firmy, pytaniom: o sens istnienia firmy dzisiaj i jej wizję funkcjonowania w przyszłości, o rynki i produkty oraz o dominujący model działania. Te trzy pytania, a raczej odpowiedzi na nie, są ze sobą nierozerwalnie sprzężone kształtując funkcjonowanie organizacji (patrz rysunek). Wszystkie teorie i koncepcje strategii stale wracają do tych pytań, które się nie starzeją, zmieniają się za to odpowiedzi. Strategia jest moim zdaniem niezbędnym elementem w życiu firmy, aby ta mogła się w sposób dynamiczny i zorganizowany rozwijać. Czy warto się w to bawić? Tak, tak, tak!!! Strategia bowiem nie ma być wrogiem przedsiębiorstwa, nie ma blokować jej działań, lecz wskazywać drogę, niczym latarnia morska statkom. Jednak sama strategia nie jest równoważna z osiągnięciem sukcesu, potrzebne jest zarządzanie strategiczne, które koordynuje proces tworzenia strategii, kontrolowania jej wykonania i wprowadzania niezbędnych poprawek. I co najważniejsze, wprowadza sposób działania firmy ukierunkowany na osiąganie sukcesu nie teraz, ale zawsze. Odrywa kierownictwo od problemów dnia codziennego i pokazuje im problemy przyszłości. Problemy, które są jednocześnie szansami na dalszy rozwój. I nie oszukujmy się, każda firma musi się rozwijać, zmieniać i dostosowywać, bo kto nie idzie naprzód, ten się cofa. Wojciech Kubiak Dział Funduszy UE i programów pomocowych Literatura: Ridderstrale Jonas, Nordstrom Kjell, Funky biznes, WIG-Press 2001 Krzysztof Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001 Richard Koch, Słownik zarządzania i finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

12 COLUMB OLAP EXPLORER APLIKACJĄ ROKU 2006 Columb OLAP Explorer - produkt polskiej firmy Columb Technologies/Synergo Group - w konkursie Aplikacja Roku 2006 okazał się najlepszą aplikacją klasy Business Intelligence wspomagającą analizę kosztów i przychodów w firmie. Synergo Group - Columb Controlling Wrocław, ul. Piękna 74 tel. (071) , fax Columb OLAP Explorer 2.0 wygrał z pozostałymi aplikacjami zgłoszonymi w tej kategorii dzięki zgodnej opinii użytkowników katalogu i jurorów. Wzorcowe zastosowanie Office Web Component. Bardzo wygodna obsługa filtrów i błędów. Mapy rozumiem, że to nie musi być mapa w sensie geograficznym, ale np. półki sklepowe czy inne elementy pokazujące rozłożenie >czegoś<. Edytor - prosty, ale pozwala zdefiniować potrzebne elementy. Alternatywne nazwy - dobry pomysł. Rozwiązanie bardzo wygodne i intuicyjne ( ) podsumowując - BRAWO! - fragment oceny Tomasza Kopacza, członka jury konkursu Microsoft Most Valuable Professional, niezależnego konsultanta, publicysty tygodnika Computerworld. Nagroda wręczona została w trakcie XIV konferencji dla przedsiębiorstw Industry Solution Days organizowanej przez Microsoft, która odbyła się w warszawskim hotelu Marriott. - Cieszymy się, że nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia systemów klasy business intelligence zostało docenione przez Microsoft oraz naszych klientów powiedział Paweł Sieniawski, software architect Columb Technologies. Columb OLAP Explorer to internetowy system klasy Business Intelligence do analiz biznesowych, controllingu i informacji zarządczej. Pozwala na tworzenie interaktywnych raportów na bazie hurtowni danych MS-SQL Server i ich współdzielenie przez zarząd i pracowników w firmowym portalu controllingowym. System oferuje rozbudowane możliwości raportowania i analiz, oparte na autorskiej technologii X- OLAP. Dzięki temu przygotowanie skomplikowanych raportów rentowności, cash flow czy budżetów nie wymaga już ciągłego wsparcia informatyka, a dane integrowane są automatycznie do prostej i wygodnej postaci dla dyrektora finansowego, controllera czy szefa działu marketingu. Więcej informacji o systemie Columb OLAP Explorer znaleźć można na stronach Columb Technologies dział firmy Synergo Group Sp. z o.o. (członka DIG) - od 2000 r. specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań klasy business intelligence dla średnich i dużych przedsiębiorstw oczekujących uporządkowanego systemu informacji zarządczej i sprawnego controllingu. Firma posiada tytuł Microsoft Certified Partner i kompetencje Data Management: Business Intelligence, Independent Sofware Vendor oraz Business Process Integration. Oferujemy kompleksowy pakiet produktów i usług, takie jak: - trzy linie rozwiązań business intelligence: * Columb Controlling Enterprise - indywidualne rozwiązanie dla najbardziej wymagających, * Columb OLAP ExplorerTM wygodne i szybkie we wdrożeniu narzędzie do analiz i raportowania, * Columb Controlling for Excel specjalizowane narzędzie do raportowania przy użyciu MS Excel. Usługi opracowania Dziedzin Controllingowych oraz integrację z popularnymi systemami ERP (m.in. SAP, Navision, CDN XL, Symfonia, etc.); - specjalistyczne usługi projektowe i programistyczne w zakresie budowy hurtowni danych, data-mining i integracji systemów ERP oraz projektowania i tworzenia indywidualnych rozwiązań klasy BI; - usługi doradcze w zakresie: organizacji controllingu i systemów informacji zarządczej w firmie, przygotowania controllingowego planu kont i zaawansowanego rachunku kosztów oraz budowa modeli i systemów kalkulacji rentowności produktów oraz klientów; - usługi szkoleniowe w zakresie: projektowania hurtowni danych i procesów ETL, integracji systemów ERP, controllingu i finansów. Joanna Mielniczek DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 12

13 Nowi Członkowie AJM AJM Sp. z o.o Wrocław, ul. Azaliowa 23 tel./fax (071) Kiedyś firmy inwestowały w ISO widząc w nich mocny marketingowy przekaz. Świat się jednak rozwija, powstają nowe technologie, nowe idee, ludzie prą do przodu, a większość firm jedyny znaczący ruch marketingowy, jaki wykonało, to właśnie ISO pięć lat temu. Panie i Panowie, czas już najwyższy zainwestować w prawdziwy marketing i PR. Firma AJM z Wrocławia opracuje dla Państwa strategie działań marketingowych i PR-owych na bazie analizy rynku, zaproponuje konkretne rozwiązania adekwatne do środków zrealizuje je za pomocą swoich parterów biznesowych oraz przedstawi ich efekty w formie raportu. Rozumiemy, że w firmach są działy marketingu, ale jeśli chodzi o marketing, to jesteśmy zaraz po Kotlerze. Dysponujemy najlepszym zespołem, jaki działał razem wszystko to dzięki naszym specjalistom z zakresu kadr - który w sposób perfekcyjny dobrał zespół. Idąc za ciosem zdecydowaliśmy się na wyodrębnienie usługi doradztwa personalnego, która zdradzi Państwu sekrety celnego doboru kadr. Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług, gdyż AJM to po prostu LEPSZE ROZWIĄZANIA. BIUROSERWIS BIUROSERWIS Marcin Oleksy Wrocław, ul. Jaworska 4 tel./fax (071) , tel BIUROSERWIS Marcin Oleksy jest firmą zajmującą się sprzedażą sprzętu biurowego, głównie marki TOSHIBA. BIUROSERWIS w swojej ofercie posiada kopiarki nowe oraz poleasingowe, projektory multimedialne, faksy, drukarki laserowe, tonery oraz materiały eksploatacyjne. Oferujemy również dzierżawę oraz leasing kopiarek. BIUROSERWIS oferuje usługi związane nie tylko ze sprzedażą kopiarek, ale również z gwarancyjną i pogwarancyjną ich obsługą serwisową. Nasi fachowo przeszkoleni i dynamiczni pracownicy serwisu gwarantują usunięcie każdego rodzaju usterki, czyniąc w ten sposób maszynę sprawną i gotową do dalszej, bezawaryjnej pracy. Dobrze zorganizowana baza magazynowa i informacyjna ułatwia, jak również przyspiesza naszą reakcję na wezwanie klienta. Wysoka jakość oferowanych przez nas usług pozwala na stałe powiększanie liczby zadowolonych klientów. NIEMIECKO POLSKA KOOPERACJA GOSPODARCZA Niemiecko-Polska Kooperacja Gospodarcza Wrocław, ul. Kleczkowska 50 tel. (071) , fax Niemiecko Polska Kooperacja Gospodarcza została założona w lutym 2005 r. W Niemczech działa jako Deutsch-Polnische Wirtschaftskooperation od 2004 r. Firma, której właścicielką jest mgr inż. Heike Uhe, koncentruje swoją działalność w szczególności w obszarze doradztwa i opieki nad firmami wchodzącymi na polski i niemiecki rynek; pośrednictwa i pomocy w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych, zdobywaniu informacji, szukania partnerów do współpracy, przedstawicielstwa dla małych i średnich przedsiębiorstw w fazie wchodzenia na rynek i tłumaczeń. Zakres działania obejmuje: development (infrastruktura, rewitalizacja nieużytków, budownictwo, rozwój miast oraz rozwój, regionalny); transport, spedycja, logistyka; transgraniczny kolejowy regionalny transport pasażerski oraz publiczny regionalny transport pasażerski; dotacje unijne (m.in. wspieranie inwestycji w ramach SPO-WKP 2.2.1: Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw); gospodarka odpadami. Rozległe kontakty w Niemczech z podmiotami gospodarczymi, izbami i zrzeszeniami branżowymi, jakie posiada firma - poparte praktyczną znajomością prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej - w połączeniu z kompetencją językową i interkulturową gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług. KANCELARIA PRAWNA Sitna - Waliduda - Wrzesiński - Byra Kancelaria Prawna s.c. tel. (071) , tel./fax Wrocław, Podwale 36a Kancelaria została założona w roku 1997 przez adwokatów: Marzenę Sitną-Walidudęi i Sławomira Walidudę, adwokata i doradcę podatkowego Roberta Wrzesińskiego oraz radcę prawnego Sławomira Byrę. Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa cywilnego (w tym umów handlowych), podatkowego (w szczególności podatku dochodowego do osób fizycznych, prawnych i VAT), karnego, karno-skarbowego, prawa pracy (umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, bieżące porady), a także prawa handlowego (tworzenie i rejestracja spółek, obsługa inwestycji kapitałowych, nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, fuzji i podziałów, przekształceń, restrukturyzacji i likwidacji, w tym audytów prawnych). Kancelaria posiada również bogate doświadczenia z zakresu problematyki prawa rzeczowego, w tym prawa obrotu nieruchomościami. Od wielu lat specjalizujemy się w prowadzeniu działań windykacyjnych, prowadzeniu mediacji oraz negocjacji. Kancelaria pracuje we wszystkie dni robocze w godzinach od 8.30 do Obsługa prawna w zasadniczym zakresie wykonywana jest przez adwokatów, radców prawnych, a także przez aplikantów i prawników. 13 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

14 Nowi Członkowie TORSYSTEM BUTZBACH Torsystem Butzbach Sp. z o. o Kamieniec Ząbkowicki, ul. Kolejowa 44, Tel. (074) , fax Torsystem Butzbach Sp. z o.o. to rodzinna firma z Kamieńca Ząbkowickiego, która powstała w 2000 r. i obecnie zatrudnia 80 osób. Jesteśmy producentem bram przemysłowych i systemów przeładunkowych oraz jedynym przedstawicielem firmy Butzbach Industrietore GmbH w Polsce. W roku 2005 przychody spółki przekroczyły 20 mln zł, a zysk wyniósł 1,2 mln zł, natomiast w 2004 r. było to odpowiednio 16 mln zł i 0,9 mln zł. Proponujemy nie tylko specjalistyczne wykonanie prac oraz najwyższej jakości produkty, ale przede wszystkim oferujemy doświadczenie, a co za tym idzie - spełnienie każdej, w tym także nietypowej potrzeby klienta. Zadbaj o nieprzeciętny wygląd swojej hali i zaufaj właściwościom nowoczesnego materiału włókna szklanego. Atuty bram SYSTEM BUTZBACH: panele z włókna szklanego, unikalny system składania bram, odporność na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych, sprawdzona technika szczególnie w bramach WIELKOGABARYTOWYCH (podnoszone do góry do 20 m szerokości i 30 m wysokości, bramy hangarowe do 300 m szerokości i 30 m wysokości). Osiągnięcia w tej dziedzinie stanowią element naszej przewagi nad konkurencją dlatego zaufali nam m.in.: Procter & Gamble, PLL LOT SA, KGHM Polska Miedź SA, Maspex Wadowice, Zott, Gospodarstwo Pomocnicze Prezesa Rady Ministrów. EUROPEJSKI ROK MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW Komisja Europejska ogłosiła 2006 rok Europejskim Rokiem Mobilności Pracowników. Inicjatywa ma na celu rozwój świadomości praw pracowników w zakresie możliwości swobodnego przemieszczania się korzyści i kosztów z tym związanych działalności służb wspierających mobilność pracowników, a także wspierania wymiany dobrych praktyk pomiędzy zainteresowanymi podmiotami oraz promocji badań w tym zakresie. Mobilność w odniesieniu do pracowników jest rozumiana dwojako: jako zmiana miejsca wykonywania pracy (mobilność geograficzna) oraz jako zmiana zawodu i/lub pracodawcy (mobilność zawodowa). W ramach Europejskiego Roku Mobilności organizowane są cztery typy działań: działania i wydarzenia na poziomie unijnym na rzecz promowania mobilności i zwiększenia świadomości związanych z nią wyzwań i korzyści; badania i przeglądy na poziomie krajowym, ponadnarodowym i unijnym; krajowe, regionalne, ponadregionalne, transgraniczne i ponadnarodowe działania w ramach globalnych celów Roku Mobilności, popularyzowane przez zainteresowane strony na wszystkich poziomach; w ramach Roku Mobilności organizacje państwowe lub prywatne mogą podejmować inne inicjatywy, pod warunkiem, że ich działalność przyczynia się do spełnienia jednego lub kilku celów tego Roku. Budżet ERMP wynosi 6 mln, z czego około 4 mln zostanie przeznaczone na wsparcie projektów na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i w ramach współpracy transgranicznej, zapewniając współfinansowanie do 85 proc. kosztów. KE szacuje, że w ramach programu zostanie dofinansowanych od 20 do 30 projektów w całej Europie. Więcej: Informacji udziela też Dolnośląskie Centrum Euro Info w Wałbrzychu, tel./fax (074) , DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 14

15 okładka str. 3

16 okładka str. 4

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy KLINIKA biznesu pl Menadżer finansowy Virtual spot Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny Klinika Biznesu rozwój i innowacja rozwój i innowacja Czy projekt jest dla Ciebie? Tak, jeżeli jesteś MIKRO

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Oferta KSU oraz PK dla nowopowstałych firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Iwona Pietruszewska-Cetkowska Czym jest Krajowy System Usług? Krajowy System

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 inż. Paweł Szarubka Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Reprograf Group Warszawa Polska poligrafia posiada bardzo duży potencjał, a dzięki ogromnym

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERENCIE

INFORMACJE O OFERENCIE INFORMACJE O OFERENCIE Doradztwo i Szkolenia Europejskie 91-426 Łódź, ul. Wierzbowa 4/20 Telefon/fax: (+42) 678 57 34, Telefon komórkowy: 604 477 754 e-mail: m.feter@dise.com.pl www: www.dise.com.pl Działalność

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl PREZENTACJA Slajd podsumowania FIRMY Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl Nasza misja Naszą misją jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS Na bazie symulacji EASY BUSINESS może być prowadzone szkolenie lub cykl szkoleń z tematyki

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PRAWNA ARKANA

KANCELARIA PRAWNA ARKANA KANCELARIA PRAWNA ARKANA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE DLA BIZNESU ARKANA TO PROFESJONALNE USŁUGI PRAWNE DLA FIRM ARKANA oznacza tajniki kunsztu mistrzów danej dziedziny wiedzy. Stąd nazwa naszej Kancelarii.

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ DORADZTWO

ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ DORADZTWO ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ DORADZTWO Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw DZIAŁANIE 2.1 : Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo Najczęściej

Bardziej szczegółowo

W ramach działania w 2010 roku zdecydowano się ogłosić 3 osobne konkursy:

W ramach działania w 2010 roku zdecydowano się ogłosić 3 osobne konkursy: W ramach działania 2.1.1,,Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach'' wnioski aplikacyjne może składać prawie każda instytucja: począwszy od szkół wyższych, poprzez różnego rodzaju instytucje publiczne

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

Skuteczne relacje z mediami

Skuteczne relacje z mediami Wydawnictwo Raciborskie Media oraz agencja marketingu i public relations INTRO PR serdecznie zapraszają na szkolenia otwarte Akademii Kreowania Wizerunku Skuteczne relacje z mediami Płatne artykuły i reklamy

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego tylko w poprzednim roku przeszkoliła prawie 500 osób z regionu płockiego.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego tylko w poprzednim roku przeszkoliła prawie 500 osób z regionu płockiego. OFERTA SZKOLENIOWA Izba Gospodarcza Regionu Płockiego to niezależna organizacja powołana, by chronić i reprezentować interesy przedsiębiorców. Została powołana, z inicjatywy 67 przedsiębiorców z regionu

Bardziej szczegółowo

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty.

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Kapitał ludzki to jeden z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej na

Bardziej szczegółowo

www.kpt.krakow.pl Idealny start

www.kpt.krakow.pl Idealny start www.kpt.krakow.pl» Idealny start Inkubator Technologiczny KPT Jeżeli myślisz o założeniu własnej działalności, albo prowadzisz firmę nie dłużej niż dwa lata, działasz w branży informatycznej, telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/14/7118/1063 Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 470,00 zł Cena netto za godzinę 85,71 zł Cena brutto za godzinę 105,00

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO Celem niniejszego opracowania jest syntetyczne przedstawienie projektów, które otrzymały

Bardziej szczegółowo

Wzór wstępnego Business Planu

Wzór wstępnego Business Planu Wzór wstępnego Business Planu Informacje niżej zawarte należy traktować jako przykładowe. Podobieństwo informacji zawartych w złożonych pracach nie będzie świadczyła za zasadnością wyboru business planu.

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka O FRRR Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Canon Essential Business Builder Program Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Essential Business Builder Program wprowadzenie Prowadzenie działalności w obszarze druku nie jest łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo, Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training zaprasza do udziału w projekcie doradczym,

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji accelerapp O accelerapp www.accelerapp.com accelerapp to narzędzie wspierania międzynarodowej komercjalizacji i międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne Kim jesteśmy? recruit.pl to nowoczesna agencja doradztwa personalnego i szkoleń oraz dostawca rozwiązań informatycznych dla branży Human Resources. Naszą

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Jakie nowe korzyści są dostępne? Korzyści obejmują m.in. dostęp do specjalistów ds. technicznych i zasobów działu

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Powinieneś wiedzieć Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Fundusze dla przedsiębiorców zapewniają przede wszystkim krajowe programy: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz programy regionalne poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych dr Agnieszka Turyńska-Gmur Kierownik Działu Transferu Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii WCTT doświadczenie i działalność w Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Warszawa, 3 marca 2016 Wprowadzenie 8 mld EUR tyle wynosi pula środków przeznaczonych dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

O nas. Nieprzerwanie od 1989 roku świadczymy usługi w zakresie obsługi podatkowoksięgowej,

O nas. Nieprzerwanie od 1989 roku świadczymy usługi w zakresie obsługi podatkowoksięgowej, PREZENTACJA FIRMY O nas Nieprzerwanie od 1989 roku świadczymy usługi w zakresie obsługi podatkowoksięgowej, doradczej, obsługi kadrowej oraz outsourcingu personelu. Misją BART-u jest profesjonalna i rzetelna

Bardziej szczegółowo

2010-11-25. Plan prezentacji. Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM. Idea. Idea

2010-11-25. Plan prezentacji. Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM. Idea. Idea Plan prezentacji Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM Anna Tórz Oferta InQbatora Preinkubacja Inkubacja Infrastruktura Promocja Pieniądze Kontakty Skąd

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 21 października 4 listopada 2015 Miejsce: Łódź Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Prezydenta Gabriela

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 10 czerwca 7 lipca 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY Folder informacyjny projektu Nowa jakość pracy realizowanego przez Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowe perspektywy! BIZNES PLAN Projekt Nowe perspektywy! Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe.

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe. Nasze rozwiązania zawsze powstają przy wykorzystaniu wiedzy współpracujących z nami ekspertów, jednakże zawsze pamiętamy, że cel zastosowania tej wiedzy ma służyć rozwojowi biznesu klientów. Naszą przewagą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Zasady ogólne wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki: 1. Wniosek należy wypełnić w języku polskim przy użyciu komputera. 2. Nie należy zmieniać formatu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Controlling i rachunkowość zarządcza

Szkolenie Controlling i rachunkowość zarządcza Szkolenie Controlling i rachunkowość zarządcza Spis treści SPIS TREŚCI... 2 O FIRMIE... 3 DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA... 3 DZIAŁALNOŚĆ KONSULTINGOWA... 3 CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA... 4 CEL SZKOLENIA... 4 DLA

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE GlobProc Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 20/6 87-100 Toruń Toruń, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZYM JEST PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNES-PLAN), I DO CZEGO JEST ON NAM POTRZEBNY? Plan działalności gospodarczej jest pisemnym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie założeń projektu

Bardziej szczegółowo

Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jakub Rawski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo