A R K A D I U S Z R Z E P a. nr 5 (162) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A R K A D I U S Z R Z E P a. nr 5 (162) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j"

Transkrypt

1 nr 5 (162) m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j W R O C Ł A W, m a j I S s N s t r. 8-9 A R K A D I U S Z R Z E P a W I C E P R E Z E S F I R M Y A N T I

2 okładka str. 2

3 D O L N O Ś L Ą S K A I Z B A G O S P O D A R C Z A L O W E R S I L E S I A N C H A M B E R O F C O M M E R C E ul. Świdnicka 39, Wrocław tel. (+48 71) , , fax , e mail: Biuro DIG czynne codziennie w godz Prezydium DIG: Prezes: Zbigniew Sebastian Członkowie Prezydium: Wojciech Kraus, Jerzy Lipiński, Ryszard Milan, Czesław Sołtysiak, Janusz Trzciński, Mirosław Szeleziński Biuro DIG: Bożena Bober współpraca z zagranicą, e mail: Jowita Cetnar-Kupracz legalizacja dokumentów, obsługa Stałego Sądu Polubownego e mail: Małgorzata Drzewicka fundusze Unii Europejskiej Aleksandra Mielnicka sekretariat Julita Markiewicz-Patkowska zastępca dyr. DIG e mail: Iwona Wielgo promocja, spotkania i szkolenia e mail: Redakcja miesięcznika DIG Adam Karolczuk tel / Zdjęcia: Maciej Szwed, Mieczysław Mieloch Opracowanie graficzne/dtp: OLIVANDER (www.olivander.pl) Obsługa stron promocyjnych miesięcznika: EDU SA Agencja Public Relations, tel./fax 0-71/ tel / Ceny reklam: II i III strona okładki 700 zł Wewnątrz numeru (w nawiasach ceny dla członków Izby): cała strona 400 zł (300 zł) ½ strony 300 zł (200 zł) ¼ strony 200 zł (150 zł) Członkowie DIG mają w roku prawo do jednej bezpłatnej reklamy o objętości ¼ strony. w numerze: str. 3-4 str. 4-5 str. 5 str. 5 str. 6 str. 6-7 str. 7 str. 8-9 str. 10 str. 11 str. 12 str str maja br. do Dolnośląskiej Izby Gospodarczej na spotkanie promocyjne ETP (Executive Training Programme) - Programu Szkolenia Menedżerów w Japonii i Korei - przyszło kilkanaście osób potencjalnie zainteresowanych uczestnictwem w tym projekcie. Warto nadmienić, że w Polsce promocją ETP zajmują się tylko dwie izby - DIG i KIG w Warszawie. ETP stanowi unikatowe narzędzie zapewniające firmom unijnym najnowszą, zaawansowaną wiedzę o japońskiej i koreańskiej gospodarce. Zmodyfikowana formuła programu stanowi ekscytujące wyzwanie dla wszystkich uczestników, przygotowując do efektywnego sposobu prowadzenia współpracy gospodarczej z tymi JAPONIA I KOREA bliżej NIŻ SIĘ WYDAJE ROK Z EUROFIRMĄ WROCŁAWSKI SKARB WRÓCIŁ NA MIEJSCE PREZENTACJA I DEGUSTACJA DZIAŁANIE WZROST KONKURENCYJNOŚCI... PREFERENCYJNY KREDYT PARP... SZANSA NA SUKCES TO NIE JEST BAJKA - TO RZECZYWISTOŚĆ GORĄCE OTWARCIE W CHŁODNEJ BRANŻY STRATEGIA - CZY WARTO SIĘ W TO BAWIĆ? COLUMB OLAP EXPLORER APLIKACJĄ ROKU 2006 Nowi Członkowie EUROPEJSKI ROK MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW JAPONIA I KOREA bliżej NIŻ SIĘ WYDAJE krajami, dostarczając stosownej wiedzy o tych dwóch wiodących w świecie gospodarkach. Jowita Cetnar-Kupracz i Iwona Wielgo (na zdjęciu powyżej) przedstawiły szczegółowo zasady udziału w ETP, a następnie odpowiadały na liczne pytania uczestników spotkania. Pytano głównie o koszty, o kwalifikacje językowe i wymogi do spełnienia przez firmę. Komisja Europejska, usunęła z regulaminu istotny warunek, któremu firmy z nowych krajów członkowskich nie zawsze mogły podołać: 2 mln euro obrotów rocznie przy minimalnym zatrudnieniu 10 osób. Ale i bez tego warunku ETP jak się okazało podczas dyskusji to program stawiający fir- dokończenie na s. 4 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

4 ROK Z EUROFIRMĄ Mija kolejny miesiąc realizacji projektu Eurofirma. Program Wzrostu Konkurencyjności Polskich Przedsiębiorstw na Wspólnym Rynku Europejskim. Od 15 do 17 maja br. odbyły się kolejne spotkania, na których realizowany był temat Komunikacja w przedsiębiorstwie. Zarządzanie firmą w sytuacji kryzysowej. PR w sytuacji kryzysowej. Szkolenia, ze względu na warsztatowy charakter pracy, cieszyły się dużym zainteresowaniem i aktywnym udziałem uczestników. Każdy z przedsiębiorców nie tylko przyswajał sobie wiedzę teoretyczna, ale brał też udział w ćwiczeniach, dzięki którym mógł samodzielnie stworzyć np. notatkę prasową, oświadczenie, zaplanować konferencję prasową czy wywiad telewizyjny. Celem każdego z ćwiczeń było rozwinięcie konkretnych umiejętności. Prowadzący podkreślił i umotywował znaczenie opinii publicznej w kreowaniu wizerunku każdej firmy. Przedsiębiorcy zapoznali się szczegółowo ze środkami Public Relations, cechami dobrego i skutecznego przekazu, korzyściami płynącymi z działań PR-owskich. Omówione zostały sytuacje kryzysowe oraz typy zagrożeń, przyczyny powstawiania kryzysów oraz sposoby ich rozwiązywania. Poruszono także temat komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmie; dobrze zaplanowana zwiększa efektywność pracy i zaangażowanie pracowników w wykonywanie konkretnych zadań, podnosi motywację do pracy, poprawia stosunki międzyludzkie i stopień zrozumienia między szefem a pracownikiem. Uczestnicy zapoznali się też z rolą i znaczeniem narzędzi wewnętrznego PR, takich jak: gazety firmowe, listy, komunikacja audiowizualna, tablice ogłoszeń, linie telefoniczne, wszelkiego typu imprezy, konferencje, wizyty, spotkania nieformalne. Pozostałe szkolenia tematyczne odbędą się maja (Wspólny rynek europejski. Międzynarodowe trendy w gospodarce i ekonomii) i 5-7 czerwca (Marketing i Reklama). Podczas szkolenia z marketingu podejmowane będą istotne zagadnienia dotyczące promocji i sprzedaży produktów i usług. Zajmiemy się etapami przygotowania planu marketingowego przedsiębiorstwa, tworzeniem strategii marketingowej firmy, zarządzaniem promocją oraz spróbujemy oszacować, czy kampania reklamowa i działania marketingowe przyniosły oczekiwany skutek. Obecnie zespół EUROFIRMY jest na etapie zamknięcia listy uczestników do II tury projektu, na której zostało jeszcze tylko kilka miejsc. Dysponujemy również miejscami, z wyższym, bo 90-procentowym dofinansowaniem udziału, dla pracowników w gorszym położeniu*. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie Eurofirma prosimy o zgłaszanie się osobiście oraz przesyłanie formularzy zgłoszeniowych. Zapraszamy. * Pracownik w gorszym położeniu to osoba, która: - do dnia zawarcia umowy szkoleniowej nie ukończyła 25 roku życia oraz przed podjęciem zatrudnienia u pracodawcy delegującego ją na szkolenie nie pozostawała w stosunku pracy i nie prowadziła działalności gospodarczej lub - w dniu zawarcia umowy szkoleniowej była zatrudniona u pracodawcy delegującego ją na szkolenie nie dłużej niż 6 miesięcy, a bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia u pracodawcy delegującego ją na szkolenie była bezrobotna przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat lub - jest niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.) lub - jest cudzoziemcem w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub repatriantem w rozumieniu ustawy z 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz z późn. zm.) i z tego tytułu wymaga szkolenia językowego lub zawodowego lub - w dniu zawarcia umowy szkoleniowej była zatrudniona u pracodawcy delegującego ją na szkolenie nie dłużej niż 6 miesięcy, a bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia u tego pracodawcy przez okres co najmniej 3 lata nie była zatrudniona ani nie prowadziła działalności gospodarczej lub - do dnia zawarcia umowy szkoleniowej ukończyła 45 rok życia i posiada wykształcenie co najwyżej średnie. OPINIE UCZESTNIKÓW I TURY PROJEK- TU: Sylwia Rosiak lektorka języka niemieckiego. Jak ocenia pani pracę w Eurofirmie? Dla mnie, jako lektora, jest to zajęcie bardzo satysfakcjonujące. Uczę przedsiębiorców, którzy zdobytą na zajęciach wiedzę wykorzystują w praktyce. Uczestnicy szkolenia są bardzo zmotywowani do nauki, widzę ich dużą chęć do pracy. Z językiem niemieckim mają kontakt w pracy, dlatego mogą na bieżąco sprawdzać i weryfikować swoje umiejętności językowe. Grupy, które prowadzę rozpoczęły naukę od poziomu podstawowego. Na zajęciach panuje bardzo miła atmosfera, uczestnicy wspierają się wzajemnie w pracy. Materiały szkoleniowe do pierwszych dwóch poziomów nauki opracowane zostały na podstawie sytemu nauki SITA. Uważam, że nauka w tym systemie przyniosła bardzo dobre rezultaty. Dlatego też mogliśmy rozpocząć trzeci poziom - język biznesu. Zajęcia prowadzone są w oparciu o rekomendowany przeze mnie podręcznik Unternehmen Deutsch, który zawiera bardzo aktualne tematy i dużo ciąg dalszy ze str. 3 mom wysokie wymagania i niewiele podmiotów mogło spełnić wygórowane kryteria, ponadto egzotyczne odległe rynki, jak japoński i koreański, nie budzą jeszcze u nas tak dużego zainteresowania, na jakie na pewno zasługują, wziąwszy choćby pod uwagę miejsce, jakie obie gospodarki zajmują w światowej wymianie handlowej. Jedną z barier jest konieczność sponsorowania swego wysłannika, bo z doświadczeń poprzednich lat wynika, iż stypendium w wysokości 22,5 tys. euro (na podróże i hotele) okazuje się być kwotą niewystarczającą (cała dotacja funduszy europejskich wraz ze stypendium wynosi ok. 100 tys. euro). Z kilkunastu osób obecnych na spotkaniu konkretne deklaracje złożyły 3 osoby i zapowiedziały złożenie aplikacji. Należy tylko liczyć, że mimo wszystko przedsiębiorcy z nowych państw członkowskich UE będą mieli większe szanse w projekcie, w którym miejsc jest tylko 60. Termin zgłaszania mija 1 czerwca br. (aka) DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 4

5 Wszystkich Czytelników miesięcznika DIG-info przepraszamy za brak polskich liter w numerach: marcowym (s. 8, wstęp do artykułu Od pomysłu do dotacji, czyli fundusze pomocowe w praktyce ) oraz kwietniowym (s. 3 - wstęp do artykułu Futuralia rady dla uczestników ; s. 6 zapowiedź II etapu projektu EUROFIRMA). Błędy te powstały poza redakcją, a względy techniczne uniemożliwiły kontrolę materiału przesłanego do drukarni. rzeczy można wykorzystać od razu w pracy. Poza tym mamy kurs wideo tematycznie powiązany z podręcznikiem. Dla uczestników jest to duże urozmaicenie zajęć, a i dla mnie to równie ważny element zajęć. Na laboratorium podsumowującym cały kurs uczestnicy przygotują prezentację swojej firmy, która zostanie utrwalona kamerą. Później wspólnie ocenimy ich efekty. Cieszę się, że wśród osób zgłaszających się do drugiej tury projektu jest wiele osób zainteresowanych nauką języka niemieckiego. Agnieszka Finneran uczestniczka projektu. Jakie są pani wrażenia związane ze szkoleniem tematycznym? Czy wiedza przekazana na zajęciach będzie Pani przydatna w praktyce? To była bardzo dobra, praktyczna nauka i sporo ciekawych ćwiczeń. Dodatkowo otrzymaliśmy też ciekawe materiały szkoleniowe, dotyczące zagadnień komunikacji kryzysowej oraz public relations, wraz z przykładami konkretnych zdarzeń, które zaistniały w różnych firmach. Wspólnie analizowaliśmy różnego typu sytuacje kryzysowe, które pojawiły się w przedsiębiorstwach; poznawaliśmy ich przyczyny, a potem zastanawialiśmy się, co można było zrobić wcześniej, aby im w porę zapobiec. Realizowany temat był bardzo interesujący i wzbudził burzliwe dyskusje. W trakcie szkolenia uświadomiłam sobie, że do kryzysu warto, a nawet należy się przygotować wcześniej, nim da o sobie znać. Gdy jesteśmy przygotowani, nawet trudną początkowo sytuację możemy zmienić w korzyść dla firmy, a przynajmniej znacznie zminimalizować negatywne konsekwencje. Podczas szkolenia mocno zaakcentowano też, że naprawdę można przewidzieć wystąpienie niektórych zagrożeń. Mocno uświadomiłam sobie także, że otwarta, przemyślana komunikacja w firmie to podstawa jej dobrego funkcjonowania, nie tylko w kryzysie. Dotyczy to zarówno komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej, obiegu formalnego i nieformalnego. Było to dobre, praktyczne szkolenie. Warto zachować w pamięci pytania, jakie sobie stawialiśmy w analizach i zapamiętać niektóre cenne rady. Oczywiście - na wszelki wypadek! Tekst i wywiady: Monika Gacek Biuro Obsługi Projektu Sylwia Lasota Koordynator Merytoryczny Projektu WROCŁAWSKI SKARB WRÓCIŁ NA MIEJSCE 18 maja 2006 r. w Muzeum Miejskim Wrocławia odbyło się uroczyste przekazanie zakupionych za 1,35 mln euro eksponatów składających się na Wrocławski Skarb. Kolekcja składa się z 32 przedmiotów i oglądać ją będzie można do 23 czerwca br. W wykupienie eksponatów zaangażowały się finansowo firmy członkowskie DIG: Poltegor-Projekt Sp. z o.o.; Integer SA; Funam Sp. z o.o.; Biprogeo Projekt Sp. z o.o.; Inter System Sp. z o.o.; Mirosław Wróbel Sp. z o.o.; Zaberd SA. PREZENTACJA I DEGUSTACJA 8 maja na kolejnym Klubie Biznesu w obecności ponad 100 osób Andrew Sheppard zaprezentował swoją firmę the Management Coach (nowy członek DIG), która specjalizuje się w organizacji profesjonalnych szkoleń dla kadrowców i z którą Izba planuje przygotować w najbliższym czasie warsztaty. Po prezentacji przyszła pora na degustację tym razem białych i czerwonych win austriackich. Klubowicze mieli okazję spróbować wspaniałych win z winnicy położonej na przedgórzu Alp w miejscowości Kleinhöflein, ze szczepów winorośli typowo alpejskich: Blaufränkisch, Zweigelt, Welschriesling i Weißburgunder. O winach i kulturze związanej z piciem wina opowiedział zebranym Pan Rudolf Kaiser, właściciel winnicy i mistrz winiarski, który jest dostawcą wina na dwór cesarza Japonii (co jest chyba najlepszą rekomendacją dla właściciela upraw). Iwona Wielgo 5 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

6 DZIAŁANIE 2.1 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ DORADZTWO. Prowadzenie firmy wymaga ciągłego dostosowywania się do nowych warunków panujących na rynku, otwarcia na zmiany i postawy konkurencyjnej. Dlatego też właściciele wielu firm coraz częściej korzystają z działania SPO WKO 2.1 Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo. Działanie to umożliwia pokrycie kosztów specjalistycznych usług doradczych i jest adresowane do małych i średnich przedsiębiorców którzy potrzebują: biznesplan planowanej inwestycji, dokumentację techniczną inwestycji, ocenę wpływu inwestycji na środowisko, studium wykonalności inwestycji, ocenę konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynku analizę rynku lub określenie czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa, opracować i przygotować się do wdrożenia strategii rozwoju przedsiębiorstwa, doradztwa w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności, w tym: pozyskanie inwestora strategicznego, uzyskanie finansowania z różnych źródeł, poszukiwanie zewnętrznego finansowania inwestycji, doradztwa w zakresie jakości (projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, zarządzanie środowiskiem PREFERENCYJNY KREDYT PARP UDOSTĘPNIA ŚRODKI NA INWESTYCJE W INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA. W ramach ostatniej edycji funduszy przedakcesyjnych PHARE przedsiębiorcy mogą się jeszcze ubiegać w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o otrzymanie pożyczki na inwestycję o charakterze innowacyjnym - związanej z przygotowaniem i uruchomieniem w firmie wytwarzania nowych lub udoskonalonych materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów lub metod, przeznaczonych do wprowadzenia na rynek albo do innego wykorzystania w praktyce. O wsparcie mogą ubiegać się mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę w Polsce, a wydatkami kwalifikującymi się do objęcia pożyczką są: 1) wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, 2) zakup licencji krajowych lub zagranicznych, polegający na nabyciu uprawnień do wykorzystywania rozwiązań naukowych i technicznych oraz doświadczeń produkcyjnych; 3) zakup i montaż maszyn lub urządzeń; 4) budowa, rozbudowa lub modernizacja budynków lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia innowacji. Do wydatków nie kwalifikujących się do objęcia pożyczką nie zalicza się: 1) poniesionych przez przedsiębiorcę do dnia zawarcia umowy o udzielenie pożyczki, 2) podatku od towarów i usług. Całego przedsięwzięcia nie można jednak sfinansować pożyczką gdyż jej wielkość nie może przekroczyć 75 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, poniesionych po dniu zawarcia umowy o udzielenie pożyczki oraz równowartości złotowej kwoty euro. W składanym wniosku przelicza się lub bezpieczeństwem i higieną pracy; uzyskiwanie lub odnowienie certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu, wydawanie deklaracji zgodności producenta, zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności), doradztwa w zakresie innowacji i nowych technologii, w tym: wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne (opracowanie studium wykonalności planowanych do wdrożenia technologii lub rozwiązania innowacyjnego, opracowanie możliwych scenariuszy technologicznego rozwoju przedsiębiorstwa, przygotowanie do wdrożenia nowych technologii i rozwiązań innowacyjnych), wykorzystanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwie, doradztwa w zakresie wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne, w tym: ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na wybranych rynkach eksportowych, rozwój strategii eksportowej, badanie rynku zagranicznego, kojarzenie partnerów zagranicznych w celu poszerzenia rynków zbytu, marketing eksportowy, transakcje eksportowe, doradztwa w zakresie tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw: tworzenie sieci kooperacyjnych MSP z innymi MSP, rozpoczynanie współpracy MSP z jednostkami naukowymi lub z dużymi przedsiębiorstwami czy kooperacjami międzynarodowymi, doradztwa w zakresie łączenia się przedsiębiorstw, w tym m.in. plany i strategie połączenia przedsiębiorstw. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dysponuje jeszcze wolnymi środkami na finansowanie projektów doradczych. Wielkość wsparcia oraz budżetu państwa na realizację indywidualnego projektu: - nie może być niższa niż złotych (dwa tysiące pięćset złotych) oraz - nie może być wyższa niż złotych (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz - nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Terminy składania wniosków w roku 2006: do 23 czerwca, do 14 lipca, do 11 sierpnia, do 15 września, do 13 października, do 10 listopada, do 8 grudnia. Więcej informacji na temat działania 2.1 SPO WKP można znaleźć na stronie PARP Źródło- Małgorzata Drzewicka, Julita Markiewicz-Patkowska Dział UE i Programów Pomocowych kwotę pożyczki w złotych na euro zgodnie z kursem kupna Narodowego Banku Polskiego obowiązującym w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o udzielenie pożyczki (kurs euro można znaleźć na stronie internetowej NBP - tabela C NBP). Pożyczka wypłacana jest w złotych i może być udzielona na okres nieprzekraczający 6 lat (wraz z okresem karencji).wnioskodawca ma prawo do zawieszenia spłaty kapitału i odsetek w okresie inwestycji, nie dłużej jedna niż w okresie 2 lat. Oprocentowanie pożyczki jest stałe w okresie spłaty, równe stopie referencyjnej określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym UE, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzielenie pożyczki. Od 1 stycznia 2006 r. wysokość stopy referencyjnej dla Polski wynosi 5,56 proc. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 6

7 Pożyczka jest wypłacana w złotowych transzach nieprzekraczających równowartości złotowej kwoty euro. Wypłata kolejnej transzy może być dokonana wyłącznie po zaakceptowaniu przez PARP wniosku o wypłatę i rozliczeniu wydatkowania wcześniej udzielonych transz, a także po ustanowieniu niezbędnych zabezpieczeń (w szczególnych okolicznościach wypłata transz może być łączona). W przypadku, gdy przedsiębiorca nie wydatkuje środków pożyczki w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, kwota pożyczki w części niewydatkowanej przez przedsiębiorcę podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 2 proc. Komisja ds. oceny projektów, w ramach programu udzielania pożyczek na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym, rozpatruje wnioski, złożone w ciągu danego kwartału kalendarzowego w terminie 30 dni od zakończenia tego kwartału. Wnioski są przyjmowane w siedzibie PARP na bieżąco, do wyczerpania środków finansowych. Wszelkie niezbędnie informacje można pozyskać na stronie internetowej PARP: Źródło: - Biuletyn Rachunkowości i Finansów Nr 0009/2006 z 1 maja 2006, - Puls Biznesu, dodatek: Pieniądze z Unii z 10 kwietnia 2006, - Regulamin udzielania pożyczek na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym finansowanych ze środków Phare 2002, Phare 2003 oraz środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, - Małgorzata Drzewicka Julita Markiewicz-Patkowska Dział Funduszy Unii Europejskiej i Programów Pomocowych SZANSA NA SUKCES 18 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie sekcji motoryzacyjnej DIG. Jej gościem był m.in. Wojciech Drzewiecki z firmy SAMAR, który przedstawił sytuację na rynku motoryzacyjnym po I kwartale roku 2006 oraz omówił perspektywy rozwoju branży motoryzacyjnej w roku 2006 i Jego zdaniem, obecne ustawodawstwo dotykające branży motoryzacyjnej, jak i niepewne losy zapowiadanych ustaw (głównie o podatku ekologicznym i podatku VAT) w jeszcze większym zakresie powodują zahamowanie sprzedaży nowych aut. Niestety, sygnały są niepewne, rynkiem rządzą publikacje prasowe i plotka podatkowa, które wprawiają potencjalnych klientów salonów w zakłopotanie. Rozregulowanie rynku samochodów używanych z kolei sprawiło, iż kierowcy (których auta od 2 lat systematycznie tracą na wartości niewspółmiernie do stopnia zużycia) chcący kupić nowy wóz wstrzymują się z zakupem, czekając na nowe przepisy. SAMAR jak wiadomo od lat monitoruje polski rynek motoryzacyjny. To z opracowań tej właśnie firmy wiemy, że o ile pod koniec kwietnia 2004 roku (tuż przed wejściem Polski do UE) odsetek aut używanych na rynku sprzedaży wynosił proc., o tyle dziś są to proporcje dokładnie odwrotne. W najlepszym roku 1999, gdy krajowi nabywcy kupili ponad 600 tys. nowych aut (w ostatnich miesiącach sprzedawano miesięcznie 60 tys. sztuk dziś tys., a w październiku ub. r. 15 tys.!), import wozów używanych stanowił 1/6 tej liczby. W ogóle schyłek lat 90. był bardzo dobry dla motoryzacji, bo sprzedaż rosła co roku o proc. Od paru lat notujemy wyłącznie spadek. Liczono, że jednak 2005 rok zamknie się niewielkim wzrostem, tymczasem Polacy kupili samochodów (spadek o 26 proc. w stosunku do 2004 r.) - przy milionie aut zarejestrowanych! To najgorszy wynik od 14 lat (w 1992 r. 241 tys.). Średni wiek auta w Polsce wynosi 13,5 roku, gdy w Niemczech 7-8 lat. Tylko co piąte sprowadzane auto ma mniej niż 5 lat, a 56 proc. jest starsze niż 10 lat. Niestety, ostatnie dwa lata bardzo nam postarzały krajowy park samochodowy. Z tych 235 tys. samochodów aż 88 proc. pochodziło z importu krajowa produkcja poza fiatem (zwłaszcza pandą) na naszym rynku prawie się nie liczy. Klienci nie chcą już aut najtańszych, których sprzedaż spadła o 40 proc.. Rośnie sprzedaż aut z silnikami diesla (o 7 proc.), rośnie też średnia cena ważona, która od 1999 r. z 35 tys. zł doszła do 65 tys. zł. W. Drzewiecki nie musiał przekonywać zebranych, że dopóki nie będzie przepisów tworzących równowagę obu rynków aut nowych i używanych (wszak jeden nie istnieje bez drugiego), branża będzie się staczać po równi pochyłej. Polska ze swymi 314 wozami na 1000 mieszkańców ma wciąż o 150 mniej niż średnia unijna, więc perspektywy powinny być co najmniej różowe, tymczasem w ostatnim czasie sieć dilerska (dodajmy jedna z najbardziej nowoczesnych w Europie, co na nas wymogli producenci) zmniejszyła się o 62 salony, bo ich właściciele uznali, że utrzymywanie logo firmy za drogo ich kosztuje, wolą wyjść poza sieć i zacząć sprowadzać auta na swój rachunek. Na koniec szef SAMARU, gdy już wyczerpał zapas złych wiadomości, zapalił przed zebranymi światełko nadziei, wyrażając pewność, iż przed branżą otwiera się szansa na sukces, którego pierwszych symptomów należy oczekiwać już w 2007 r. Na jakich przesłankach oparł swą wizję? Po pierwsze na zapowiedzi zwrotu VAT w 100 proc. dla firm. W kraju jest 2,5 mln przedsiębiorstw, które stanowią olbrzymi potencjał konsumencki, a które w ostatnim czasie też wolały kupować samochody używane. Po drugie na wizji poszerzenia oferty finansowej. Dotąd salony korzystały z usług banków producenckich, sieć musi jednak przekształcić się w centra sprzedaży (aut nowych i używanych, części zamiennych plus serwis), jeśli więc banki producenckie nie zechcą kredytować sprzedaży samochodów używanych, trzeba poszukać do współpracy innych instytucji finansowych. Po trzecie na wzroście gospodarczym, który przełoży się na malejącą liczbę bezrobotnych, a ludzie mający pracę dojeżdżają do niej, więc stają się potencjalnymi klientami salonów. Po czwarte wreszcie na rosnącej roli Internetu (stąd apel do dilerów, by koniecznie tworzyli i ulepszali swoje witryny). Zsumowawszy te przesłanki, W. Drzewiecki skłonny jest uwierzyć nawet w 25-punktowy wzrost sprzedaży (oczywiście, jeśli rynku znów nie rozreguluje sytuacja polityczna). Obecni na posiedzeniu sekcji przedstawiciele branży motoryzacyjnej złożyli podpisy pod petycją skierowaną do prezesa KIG, Andrzeja Arendarskiego, w której zwrócili się prośbą o zajęcie stanowisko w sprawie konieczności zmian w przepisach fiskalnych związanych ze sprzedażą samochodów. Oświadczenie zwraca uwagę na fakt, że reprezentowana przez sygnatariuszy branża jest jedną z ważniejszych w polskiej gospodarce. Częścią przemysłu motoryzacyjnego jest sieć dilerska, składająca się z małych, często rodzinnych firm ze 100-procentowym udziałem kapitału polskiego (1300 salonów, 60 tys. pracowników). Niestety, po okresie intensywnego rozwoju, związanego m.in. z wysokimi nakładami inwestycyjnymi, znalazła się ona w bardzo trudnej sytuacji, bynajmniej nie z powodu przeinwestowania czy błędów w zarządzaniu, lecz z uwagi na niekorzystne zmiany w przepisach podatkowych i importowych. Wprowadzenie podatku akcyzowego i wielokrotne jego podwyższanie, drastyczne zmiany w podatku VAT raz zupełnie zniesienie barier w imporcie samochodów używanych po wejściu Polski do UE spowodowały olbrzymi spadek sprzedaży nowych aut - branża, zamiast być kołem zamachowym gospodarki, stała się ofiarą. Składający podpisy liczą, że KIG wystąpi do organów władzy ustawodawczej, by ta możliwe szybko zmieniła przepisy powstrzymujące sprzedaż nowych aut, upadek sieci, spadek miejsc pracy i utratę wpływów budżetowych, co w sumie przyczyni się do rozwoju całej gospodarki. (AKA) 7 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

8 TO NIE JEST BAJKA TO RZECZYWISTOŚĆ Z Arkadiuszem Rzepą, wiceprezesem zarządu ANTI Sp. z o.o. we Wrocławiu, rozmawia Adam Karolczuk Na stronie internetowej pod hasłem ANTI najpierw widnieje adnotacja: Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych Ale to nie jest główny obszar naszej działalności. Firma powstała przed 15 laty, Pl. Św. Macieja odtworzona glorietta. Pl. Św. Macieja fontanna nocą. Park Południowy otoczenie pomnika F. Chopina. gdy o wspólnotach jeszcze nikt nie słyszał, by sprzątać klatki schodowe w budynkach komunalnych i zajmować się konserwacją przydomowych terenów zielonych. Z tych dość rutynowych i przyziemnych działań zrodziły się pierwsze projekty niedużych założeń, a po latach doszliśmy do dzisiejszego dużego działu zajmującego się małą architekturą. To musiało być wam trudno, wziąwszy pod uwagę choćby utrzymujący się przez dziesięciolecia brak szacunku dla małej architektury w Polsce? Jeszcze kilkanaście lat temu było z tym rzeczywiście bardzo źle, ale ostatnio ta świadomość znacząco się podniosła, a właściciele i zarządcy terenów przeznaczają na ten cel coraz więcej pieniędzy. Istotny impuls dały swego czasu władze miasta, które przed laty zainicjowały program zagospodarowania wnętrz blokowych, tzw. kolorowe podwórka, a dziś finansuje wyposażanie parków w urządzenia zabawowe. Ale w końcu do zarządzania wspólnotami doszło? Wprawdzie licencję na to mamy od dawna, jednak wzięliśmy się za to dopiero w ubiegłym roku, po wnikliwej analizie rynku. Należy zauważyć, że gdy weszła w życie ustawa o wspólnotach, pierwsze spółki zarządzające powstały na bazie Zarządu Gospodarki Komunalnej i lokatorzy tych zasobów z przyzwyczajenia i rozpędu powierzyli im kierowanie wspólnotami. ANTI rozwijało się wedle określonego scenariusza: od usług porządkowych, przez tereny zewnętrzne, poprzez układanie ciągów pieszych i jezdnych dla wspólnot, spółdzielni i klientów indywidualnych, i dopiero suma naszych doświadczeń na wielu polach dawała nam do ręki argument, którym udało nam się przekonać pierwszą wspólnotę do powierzenia nam zarządu. Bo może wspólnoty są i łakomym kąskiem, ale niezwykle trudnym do przełknięcia. Niedawno w Polityce pisano, że sprawowanie zarządu na wspólnotami potknęło się o barierę mentalną lokatorów. I tak, niestety, jest, choć z kolei my lubimy takie wyzwania i nie dopisalibyśmy wspólnot do listy ofert, gdybyśmy nie byli przekonani, że łamanie tych barier leży w naszych możliwościach. Mamy przy tym nadzieję, że kolejnych zleceniodawców przysporzy nam tzw. wieść gminna bo trudno sobie wyobrazić, iż w tej branży klientów da się zdobyć reklamą. Na ile obrazoburcza wydaje się być perspektywa powierzenia wam zarządu nad zasobami spółdzielni mieszkaniowych? Wyszłoby taniej! Niczego nie można przesądzać. Do niedawna spółdzielnie zlecały nam jedynie sprzątanie terenów osiedlowych, a zielenią zajmowali się ich pracownicy, z wolna jednak zadanie to przejmują firmy, które coś potrafią i legitymują się pewnym dorobkiem. W ten sposób nam się udało przejąć zieleń na osiedlu Anna należącym do spółdzielni Wrocław-Południe. Ten trend jest nader rozwojowy, bo fachowość zyskuje coraz wyższa cenę, a my dysponujemy grupą bardzo dobrych fachowców, po kierunkowych studiach i wielu kursach specjalistycznych, które organizujemy we własnym zakresie bądź też wysyłamy ludzi w różne miejsca w kraju, gdzie mogą poszerzyć swa wiedzę. Legitymujecie się certyfikatem ISO - jak to odczytać w kontekście zieleni? Odnieść to można choćby do jakości świadczonych przez nas usług dendrologicznych. To pomaga w przetargach? Nie. U nas w przetargach liczy się tylko jedno cena. Dla zleceniodawcy to najłatwiejsze kryterium i dające święty spokój podczas późniejszych kontroli. Gdy uzyskiwaliśmy ISO w ubiegłym roku, byliśmy pierwszą firmą z certyfikatem w zakresie utrzymania zieleni, ale bardziej zaspokajaliśmy własne ambicje i potrzeby. ISO odnosi się też do zarządzania wspólnot? Tak. Certyfikat wzmacnia system zarządzania, sygnalizuje, że gwarantujemy idealny obieg dokumentacji, z zachowaniem wszelkich procedur. Niektóre wspólnoty są już światłe na tyle, by wiedzieć, iż są to gwarancje pierwszorzędne. Ponadto każda z 12 zarządzanych przez wspólnot ma możliwość podglądu na swoje konto przez Internet umożliwiliśmy to naszym klientom jako pierwsza firma zarządzająca we Wrocławiu. Lo- DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 8

9 katorzy znają stan konta, śledzą wpływy i wydatki. Skoro już zdecydowaliśmy się na zarządzanie, staramy się zaoferować produkt w miarę doskonały. Gdyby stał pan za ladą kramiku i miał zachwalić swój produkt w trzech krótkich słowach, to jak by to brzmiało? Że tani? Wspólnoty już nie chcą taniego produktu, bo wiedzą, że jakość mimo wszystko kosztuje. A atuty tej oferty? Szybkie reagowanie na potrzeby, precyzyjnie sporządzane plany gospodarcze i wspomniany już szybki dostęp do konta. Produkt jest przyszłościowy, wciąż go udoskonalamy, myślę, że za 2-3 lata będziemy jednym z liderów na wrocławskim rynku zarządzania nieruchomościami i wtedy zaczniemy zdobywać Dolny Śląsk, a jeszcze później Polskę. Przed ta rozmową wspomniał pan o nowym wyzwaniu o modernizacji starych domów, w których powstaną mieszkania na sprzedaż Ten rynek będzie się dość intensywnie rozwijać, bo opuszczonych domów przybywa, często są to domy w stanie śmierci technicznej, a my wierzymy, że można im przywrócić dawny blask. Zaczynamy od budynku przy ul. Krzyckiej, który za rok przeistoczy się w ośmiorodzinny apartamentowiec i w którym najpewniej będziemy sprawować zarząd. Decyzja wprawdzie zależeć będzie od wspólnoty, ale w praktyce okazuje się, że większości deweloperów powierza się zarządzanie. Wróćmy do małej architektury swego czasu detal nie grał większej roli w życiu codziennym, nie byliśmy wyczuleni na jego piękno, nie mieliśmy potrzeby jego istnienia. Dziś detal wraca na ulice i skwery, lecz by go dostrzec, trzeba mimo wszystko dużej wrażliwości. Bo to dopiero początek drogi; już nie tylko dostrzegamy piękno zewnętrzne, ale też zaczynamy się go domagać. I w tym jest nasza rola aby takie oczekiwania społeczne spełniać. Z drugiej strony musimy stawić czoła rosnącej skali dewastacji. Przed Bożym Narodzeniem jednej nocy chuligani wyrwali lub połamali w Parku Brochowskim 30 drzewek, które my mozolnie przez 3 lata pielęgnowaliśmy, podlewali i nawozili. Wystarczy jednak zawiesić kamery, by dewastację ograniczyć niemal do zera. Tak się właśnie stało na pl. św. Macieja, gdzie zrewaloryzowaliśmy cały skwer, łącznie z fontanną, którą zasypano gruzem w 1948 roku, i gloriettą. Dziś już nie musimy się czuć kopciuszkami w tej dziedzinie, a że Wrocław ma szczególne osiągnięcia na tym polu, tym większa dla nas satysfakcja, iż przypadł nam w udziale całkiem niemały areał do zagospodarowania: Park Południowy, Park Brochowski, Ogród Kardynalski na Ostrowie Tumskim, Wyspa Słodowa. To już nie jest bajka, to rzeczywistość. Dziękuję za rozmowę. Zieleń wokół Hali ludowej po remoncie. Dziedziniec Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ANTI Sp z o.o. Siedziba: ul.chabrowa 10, Wysoka Biuro: ul.wałbrzyska 3, Wrocław tel. (071) , fax Firma, której założycielem była Danuta Rzepa, powstała w 1991 roku i z początku zatrudniała 5 osób na umowę o pracę zajmujących się wykonywaniem usług porządkowych w budynkach komunalnych Brochowa oraz utrzymaniem przyległych terenów zielonych. Na początku 2000 roku w usługach porządkowych pracowało już 120 osób, a dział zieleni obsługiwał kilkadziesiąt hektarów terenów zielonych. W 2005 roku przy pomocy funduszy unijnych wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2000. Dziś w ANTI funkcjonują działy: budowlany, zieleni, usług porządkowych oraz zarządzanie nieruchomościami. Firma jest wiodącym wykonawcą z zakresu małej architektury oraz pielęgnacji zieleni i specjalistycznych prac z tym związanych. Dynamicznie rozwija też nowy dział zarządzania nieruchomościami. Ambicją spółki jest osiągnięcie pozycji lidera z zakresu pielęgnacji i konserwacji zieleni oraz realizacji założeń małej architektury, zwłaszcza na terenach zabytkowych. Zrewaloryzowany Ogród Biskupi na Ostrowie Tumskim Łącznik szkoły z salą gimnastyczną w Karczycach 9 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

10 GORĄCE OTWARCIE W CHŁODNEJ BRANŻY 19 maja 2006 roku swoje święto obchodziły firmy Area Traders (członek DIG) i Cooling Solutions - obie celebrowały uroczyste otwarcie nowej siedziby w Nowej Wsi Wrocławskiej. Przy okazji swoje 10-lecie święciła Area Traders, która działając w branży komponentów i urządzeń do chłodnictwa i klimatyzacji osiągnęła duży sukces nie tylko na rynku polskim, ale także europejskim. Dzięki dostosowaniu produktów do potrzeb klienta przy jednoczesnym zachowaniu jego wysokiej jakości firma szybko znalazła się w czołówce polskich przedsiębiorstw. Od lewej stoją: Prezes Josep Ventura, burmistrz Antoni Kopeć, dyrektor Jacek Krystecki. Zaproszeni goście w nowej hali produkcyjnej. Tak prezentuje się nowa siedziby firmy. Prezes Zbigniew Sebastian wymienia uścisk dłoni z Sorenem Gundlachem z Danii, który jest współwłaścicielem firmy. W środku burmistrz A. Kopeć W związku z dynamicznym rozwojem spółki w 2004 roku wydzielono dział produkcyjny i na jego bazie utworzono Cooling Solutions. Ziemię, na której stanęła nowa siedziba, została nabyta w maju 2004 roku w Nowej Wsi Wrocławskiej w gminie Kąty Wrocławskie. Prace budowlane ruszyły w maju 2005 roku, a budowę zakończono w listopadzie 2005 roku. Obiekt zaprojektowała firma MZ Walas, a rolę wykonawcy wzięła na siebie firma Wrobis. Koszt całej inwestycji wyniósł 8,5 mln złotych. Obecnie firma dysponuje 900 m² powierzchni biurowej, 1600 m² - magazynowej i 600 m² - montażowej. Udział w uroczystościach otwarcia nowego zakładu wzięło ok. 200 gości z całej Polski, a także wysłannicy dużych przedsiębiorstw z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Rumuni Niemiec, Bośni i Hercegowiny, Czech, Ukrainy, Białorusi, Finlandii oraz Stanów Zjednoczonych. Obecni byli też przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miejskiego oraz organizacji biznesowych (Izbę reprezentował prezes Zbigniew Sebastian). Zebranych przywitali: prezes zarządu Area Traders - Cooling Solutions - Josep Ventura, oraz Dyrektor Generalny w Polsce - Jacek Krystecki, natomiast zaszczyt uroczystego otwarcia obiektu powierzono Burmistrzowi Gminy Kąty Wrocławskie - Antoniemu Kopciowi. Po części oficjalnej odbył się pokaz fajerwerków, a goście udali się na zwiedzanie fabryki. Część nieoficjalna odbywała się we wrocławskim ratuszu, gdzie zorganizowano bankiet, podczas którego goście mieli okazję poznać pracowników firmy oraz spędzić czas na miłej rozmowie. Podsumowaniem tego dnia był film relacjonujący całe wydarzenie z komentarzem dyrektora Jacka Krysteckiego. DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 10

11 STRATEGIA CZY WARTO SIĘ W TO BAWIĆ? Strategia jest czymś, co ma fundamentalny wpływ na życie lub śmierć, na sukces lub porażkę firmy - Krzysztof Obłój W dzisiejszych czasach dynamika zmian osiągnęła zaskakująco szybkie tempo. Coraz trudniej jest firmom ogarnąć otoczenie, a przy tym nie stracić na uwadze tego, co dzieje się w ich wnętrzu. Konkurencja o klientów przybiera niekiedy coraz bardziej dramatyczne wymiary, a przedsiębiorstwa coraz częściej z produkcji na kilka segmentów przestrajają się na produkcję wyrobów zindywidualizowanych, przeznaczonych dla konkretnych odbiorców. Prawie dobrze jest już po prostu niewystarczająco dobre niewielka różnica, konsekwencje kolosalne. W otoczeniu przedsiębiorstwa niespotykanie szybko zmieniają się przepisy prawne, warunki technologiczne, ekonomiczne, a także style życia ludności i ich upodobania. Aby połapać się w tym gąszczu przemian, firmy potrzebują swoistego drogowskazu. Taką mapą drogową, pokazującą możliwości osiągnięcia wyznaczonych celów, jest dziś strategia, która powstała już w starożytności, jednak dopiero w ubiegłym wieku nabrała znaczenia w kręgach biznesu, przy czym proces jej tworzenia ulegał i ulega ciągłym przemianom. W wyniku ogromnego nasycenia gospodarki światowej różnego rodzaju firmami coraz więcej z nich, aby się wybić, musi się decydować na działania nadzwyczajne, oryginalne, a czasami wręcz szokujące. Pamiętam jak na wykładach z zarządzania strategicznego profesor wrocławskiej AE Józef Kaleta powtarzał nam, strategia nie może być strategią zdechłego psa płynącego z prądem rzeki. Obecnie firmy muszą właśnie działać pod prąd, tylko wtedy mogą liczyć na ponadprzeciętne zyski i przywództwo w branżach. Historia strategii, jak już wspomniałem, sięga starożytności. Badając źródłosłów strategii, dowiadujemy się, że termin ten pochodzi od greckiego słowa stratēgós, które jest zbitką pojęć: stratós i agein. Pierwsze oznaczało armię rozłożoną obozem, drugie przywództwo. Stratēgós oznaczało więc osobę przewodzącą armii, tworzącą koncepcję walki. Myśli strategicznej możemy się doszukać już w dziele Sztuka wojny najwcześniejszej z zachowanych wielkich teorii wojny, chińskiego autora Sunzi (Sun Wu; Sun Tzu) z przełomu VI i V w. p.n.e. W ówczesnym Państwie Środka wojna była sprawą najwyższej wagi, drogą wiodącą do przetrwania lub upadku. Sztuka wojny składa się z pięciu czynników: moralności, pogody, terenu wojny, dowodzenia i teorii. Autor, na podstawie analizy zachowań ludzkich oraz koncepcji współzależności tych czynników, stworzył spójną teorię wojny, jak i zasady strategii oraz taktyki. Te ostatnie nadal są uznawane za ważną inspirację myśli wojskowej. Są nawet wykładane na uczelniach wojskowych, między innymi w Stanach Zjednoczonych. Militarna teoria strategii w Europie została zsyntetyzowana dopiero w latach przez niemieckiego marszałka Carla von Clausewitza. Dzieło to zatytułowane O wojnie było znacznie obszerniejsze niż Sztuka wojny (która, co ciekawe, została wyryta w bambusie). Clausewitz za jeden z najważniejszych czynników uważał siły moralne, które nie podlegają logicznym kalkulacjom, a mają istotny wpływ na dowództwo, armię i wojnę jako taką. To okoliczności polityczne powinny kształtować strategię wojny, gdyż jak twierdził von Clausewitz, naturę wojny determinuje polityka. Pod koniec życia niemiecki wojskowy sformułował sławną myśl, najczęściej cytowaną z całego dzieła: wojna nie jest niczym innym, jak dalszym ciągiem polityki przy użyciu innych środków. W ten sposób na przełomie dwóch i pół tysiąca lat powstała militarna koncepcja strategii, z której słownictwa, wybranych zasad i koncepcji działania, korzystają współczesne organizacje. Strategia w słowniku języka polskiego to dział sztuki wojennej obejmujący przygotowanie i prowadzenie wojny jako całości oraz jej poszczególnych kampanii i bitew. Przenośnie mówi się o strategii gospodarczej, ekonomicznej. Słownik Zarządzania i Finansów przytacza dwa rozumienia słowa strategia. Pierwsze: W sensie normatywnym dobra strategia jest równoznaczna z logiką kupiecką: wskazuje źródła konkurencyjnej przewagi firmy oraz uzasadnienia jej miejsce w świecie ( ). Określa dziedzinę, w której firma konkuruje zakres działalności, klientelę oraz zasięg geograficzny. Musi także określać szczególne kompetencje firmy oraz przewagę konkurencyjną, która daje firmie specjalną pozycję w jej domenie. W drugim rozumieniu Strategia oznacza również to, co firma robi, jak kształtuje pozycję na rynku i walczy z rywalami. Zawsze można spróbować opisać strategię danego konkurenta bez względu na to, czy uważamy ją za zdrową, czy też nie. W tym sensie strategia oznacza to, co firma robi, a nie to, co o sobie mówi, czy co znajduje się w dokumentach określających jej strategię. Strategia, jak pisze czołowy polski teoretyk myśli strategicznej Krzysztof Obłój, jest sztuką interpretacji oraz znajdowania sensu i znaczenia Podstawowe wybory strategiczne Źródło: Krzysztof Obłój, Strategia organizacji, op. cit., s. 15. zdarzeń w otoczeniu, w samej organizacji, a także sztuką podejmowania wyborów w warunkach ograniczeń, presji i szans. Dzisiejsi menedżerowie muszą być niezwykle biegli w tej sztuce, stawiając czoło trzem fundamentalnym, dla znaczenia firmy, pytaniom: o sens istnienia firmy dzisiaj i jej wizję funkcjonowania w przyszłości, o rynki i produkty oraz o dominujący model działania. Te trzy pytania, a raczej odpowiedzi na nie, są ze sobą nierozerwalnie sprzężone kształtując funkcjonowanie organizacji (patrz rysunek). Wszystkie teorie i koncepcje strategii stale wracają do tych pytań, które się nie starzeją, zmieniają się za to odpowiedzi. Strategia jest moim zdaniem niezbędnym elementem w życiu firmy, aby ta mogła się w sposób dynamiczny i zorganizowany rozwijać. Czy warto się w to bawić? Tak, tak, tak!!! Strategia bowiem nie ma być wrogiem przedsiębiorstwa, nie ma blokować jej działań, lecz wskazywać drogę, niczym latarnia morska statkom. Jednak sama strategia nie jest równoważna z osiągnięciem sukcesu, potrzebne jest zarządzanie strategiczne, które koordynuje proces tworzenia strategii, kontrolowania jej wykonania i wprowadzania niezbędnych poprawek. I co najważniejsze, wprowadza sposób działania firmy ukierunkowany na osiąganie sukcesu nie teraz, ale zawsze. Odrywa kierownictwo od problemów dnia codziennego i pokazuje im problemy przyszłości. Problemy, które są jednocześnie szansami na dalszy rozwój. I nie oszukujmy się, każda firma musi się rozwijać, zmieniać i dostosowywać, bo kto nie idzie naprzód, ten się cofa. Wojciech Kubiak Dział Funduszy UE i programów pomocowych Literatura: Ridderstrale Jonas, Nordstrom Kjell, Funky biznes, WIG-Press 2001 Krzysztof Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001 Richard Koch, Słownik zarządzania i finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

12 COLUMB OLAP EXPLORER APLIKACJĄ ROKU 2006 Columb OLAP Explorer - produkt polskiej firmy Columb Technologies/Synergo Group - w konkursie Aplikacja Roku 2006 okazał się najlepszą aplikacją klasy Business Intelligence wspomagającą analizę kosztów i przychodów w firmie. Synergo Group - Columb Controlling Wrocław, ul. Piękna 74 tel. (071) , fax Columb OLAP Explorer 2.0 wygrał z pozostałymi aplikacjami zgłoszonymi w tej kategorii dzięki zgodnej opinii użytkowników katalogu i jurorów. Wzorcowe zastosowanie Office Web Component. Bardzo wygodna obsługa filtrów i błędów. Mapy rozumiem, że to nie musi być mapa w sensie geograficznym, ale np. półki sklepowe czy inne elementy pokazujące rozłożenie >czegoś<. Edytor - prosty, ale pozwala zdefiniować potrzebne elementy. Alternatywne nazwy - dobry pomysł. Rozwiązanie bardzo wygodne i intuicyjne ( ) podsumowując - BRAWO! - fragment oceny Tomasza Kopacza, członka jury konkursu Microsoft Most Valuable Professional, niezależnego konsultanta, publicysty tygodnika Computerworld. Nagroda wręczona została w trakcie XIV konferencji dla przedsiębiorstw Industry Solution Days organizowanej przez Microsoft, która odbyła się w warszawskim hotelu Marriott. - Cieszymy się, że nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia systemów klasy business intelligence zostało docenione przez Microsoft oraz naszych klientów powiedział Paweł Sieniawski, software architect Columb Technologies. Columb OLAP Explorer to internetowy system klasy Business Intelligence do analiz biznesowych, controllingu i informacji zarządczej. Pozwala na tworzenie interaktywnych raportów na bazie hurtowni danych MS-SQL Server i ich współdzielenie przez zarząd i pracowników w firmowym portalu controllingowym. System oferuje rozbudowane możliwości raportowania i analiz, oparte na autorskiej technologii X- OLAP. Dzięki temu przygotowanie skomplikowanych raportów rentowności, cash flow czy budżetów nie wymaga już ciągłego wsparcia informatyka, a dane integrowane są automatycznie do prostej i wygodnej postaci dla dyrektora finansowego, controllera czy szefa działu marketingu. Więcej informacji o systemie Columb OLAP Explorer znaleźć można na stronach Columb Technologies dział firmy Synergo Group Sp. z o.o. (członka DIG) - od 2000 r. specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań klasy business intelligence dla średnich i dużych przedsiębiorstw oczekujących uporządkowanego systemu informacji zarządczej i sprawnego controllingu. Firma posiada tytuł Microsoft Certified Partner i kompetencje Data Management: Business Intelligence, Independent Sofware Vendor oraz Business Process Integration. Oferujemy kompleksowy pakiet produktów i usług, takie jak: - trzy linie rozwiązań business intelligence: * Columb Controlling Enterprise - indywidualne rozwiązanie dla najbardziej wymagających, * Columb OLAP ExplorerTM wygodne i szybkie we wdrożeniu narzędzie do analiz i raportowania, * Columb Controlling for Excel specjalizowane narzędzie do raportowania przy użyciu MS Excel. Usługi opracowania Dziedzin Controllingowych oraz integrację z popularnymi systemami ERP (m.in. SAP, Navision, CDN XL, Symfonia, etc.); - specjalistyczne usługi projektowe i programistyczne w zakresie budowy hurtowni danych, data-mining i integracji systemów ERP oraz projektowania i tworzenia indywidualnych rozwiązań klasy BI; - usługi doradcze w zakresie: organizacji controllingu i systemów informacji zarządczej w firmie, przygotowania controllingowego planu kont i zaawansowanego rachunku kosztów oraz budowa modeli i systemów kalkulacji rentowności produktów oraz klientów; - usługi szkoleniowe w zakresie: projektowania hurtowni danych i procesów ETL, integracji systemów ERP, controllingu i finansów. Joanna Mielniczek DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 12

13 Nowi Członkowie AJM AJM Sp. z o.o Wrocław, ul. Azaliowa 23 tel./fax (071) Kiedyś firmy inwestowały w ISO widząc w nich mocny marketingowy przekaz. Świat się jednak rozwija, powstają nowe technologie, nowe idee, ludzie prą do przodu, a większość firm jedyny znaczący ruch marketingowy, jaki wykonało, to właśnie ISO pięć lat temu. Panie i Panowie, czas już najwyższy zainwestować w prawdziwy marketing i PR. Firma AJM z Wrocławia opracuje dla Państwa strategie działań marketingowych i PR-owych na bazie analizy rynku, zaproponuje konkretne rozwiązania adekwatne do środków zrealizuje je za pomocą swoich parterów biznesowych oraz przedstawi ich efekty w formie raportu. Rozumiemy, że w firmach są działy marketingu, ale jeśli chodzi o marketing, to jesteśmy zaraz po Kotlerze. Dysponujemy najlepszym zespołem, jaki działał razem wszystko to dzięki naszym specjalistom z zakresu kadr - który w sposób perfekcyjny dobrał zespół. Idąc za ciosem zdecydowaliśmy się na wyodrębnienie usługi doradztwa personalnego, która zdradzi Państwu sekrety celnego doboru kadr. Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług, gdyż AJM to po prostu LEPSZE ROZWIĄZANIA. BIUROSERWIS BIUROSERWIS Marcin Oleksy Wrocław, ul. Jaworska 4 tel./fax (071) , tel BIUROSERWIS Marcin Oleksy jest firmą zajmującą się sprzedażą sprzętu biurowego, głównie marki TOSHIBA. BIUROSERWIS w swojej ofercie posiada kopiarki nowe oraz poleasingowe, projektory multimedialne, faksy, drukarki laserowe, tonery oraz materiały eksploatacyjne. Oferujemy również dzierżawę oraz leasing kopiarek. BIUROSERWIS oferuje usługi związane nie tylko ze sprzedażą kopiarek, ale również z gwarancyjną i pogwarancyjną ich obsługą serwisową. Nasi fachowo przeszkoleni i dynamiczni pracownicy serwisu gwarantują usunięcie każdego rodzaju usterki, czyniąc w ten sposób maszynę sprawną i gotową do dalszej, bezawaryjnej pracy. Dobrze zorganizowana baza magazynowa i informacyjna ułatwia, jak również przyspiesza naszą reakcję na wezwanie klienta. Wysoka jakość oferowanych przez nas usług pozwala na stałe powiększanie liczby zadowolonych klientów. NIEMIECKO POLSKA KOOPERACJA GOSPODARCZA Niemiecko-Polska Kooperacja Gospodarcza Wrocław, ul. Kleczkowska 50 tel. (071) , fax Niemiecko Polska Kooperacja Gospodarcza została założona w lutym 2005 r. W Niemczech działa jako Deutsch-Polnische Wirtschaftskooperation od 2004 r. Firma, której właścicielką jest mgr inż. Heike Uhe, koncentruje swoją działalność w szczególności w obszarze doradztwa i opieki nad firmami wchodzącymi na polski i niemiecki rynek; pośrednictwa i pomocy w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych, zdobywaniu informacji, szukania partnerów do współpracy, przedstawicielstwa dla małych i średnich przedsiębiorstw w fazie wchodzenia na rynek i tłumaczeń. Zakres działania obejmuje: development (infrastruktura, rewitalizacja nieużytków, budownictwo, rozwój miast oraz rozwój, regionalny); transport, spedycja, logistyka; transgraniczny kolejowy regionalny transport pasażerski oraz publiczny regionalny transport pasażerski; dotacje unijne (m.in. wspieranie inwestycji w ramach SPO-WKP 2.2.1: Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw); gospodarka odpadami. Rozległe kontakty w Niemczech z podmiotami gospodarczymi, izbami i zrzeszeniami branżowymi, jakie posiada firma - poparte praktyczną znajomością prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej - w połączeniu z kompetencją językową i interkulturową gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług. KANCELARIA PRAWNA Sitna - Waliduda - Wrzesiński - Byra Kancelaria Prawna s.c. tel. (071) , tel./fax Wrocław, Podwale 36a Kancelaria została założona w roku 1997 przez adwokatów: Marzenę Sitną-Walidudęi i Sławomira Walidudę, adwokata i doradcę podatkowego Roberta Wrzesińskiego oraz radcę prawnego Sławomira Byrę. Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa cywilnego (w tym umów handlowych), podatkowego (w szczególności podatku dochodowego do osób fizycznych, prawnych i VAT), karnego, karno-skarbowego, prawa pracy (umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, bieżące porady), a także prawa handlowego (tworzenie i rejestracja spółek, obsługa inwestycji kapitałowych, nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, fuzji i podziałów, przekształceń, restrukturyzacji i likwidacji, w tym audytów prawnych). Kancelaria posiada również bogate doświadczenia z zakresu problematyki prawa rzeczowego, w tym prawa obrotu nieruchomościami. Od wielu lat specjalizujemy się w prowadzeniu działań windykacyjnych, prowadzeniu mediacji oraz negocjacji. Kancelaria pracuje we wszystkie dni robocze w godzinach od 8.30 do Obsługa prawna w zasadniczym zakresie wykonywana jest przez adwokatów, radców prawnych, a także przez aplikantów i prawników. 13 DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

14 Nowi Członkowie TORSYSTEM BUTZBACH Torsystem Butzbach Sp. z o. o Kamieniec Ząbkowicki, ul. Kolejowa 44, Tel. (074) , fax Torsystem Butzbach Sp. z o.o. to rodzinna firma z Kamieńca Ząbkowickiego, która powstała w 2000 r. i obecnie zatrudnia 80 osób. Jesteśmy producentem bram przemysłowych i systemów przeładunkowych oraz jedynym przedstawicielem firmy Butzbach Industrietore GmbH w Polsce. W roku 2005 przychody spółki przekroczyły 20 mln zł, a zysk wyniósł 1,2 mln zł, natomiast w 2004 r. było to odpowiednio 16 mln zł i 0,9 mln zł. Proponujemy nie tylko specjalistyczne wykonanie prac oraz najwyższej jakości produkty, ale przede wszystkim oferujemy doświadczenie, a co za tym idzie - spełnienie każdej, w tym także nietypowej potrzeby klienta. Zadbaj o nieprzeciętny wygląd swojej hali i zaufaj właściwościom nowoczesnego materiału włókna szklanego. Atuty bram SYSTEM BUTZBACH: panele z włókna szklanego, unikalny system składania bram, odporność na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych, sprawdzona technika szczególnie w bramach WIELKOGABARYTOWYCH (podnoszone do góry do 20 m szerokości i 30 m wysokości, bramy hangarowe do 300 m szerokości i 30 m wysokości). Osiągnięcia w tej dziedzinie stanowią element naszej przewagi nad konkurencją dlatego zaufali nam m.in.: Procter & Gamble, PLL LOT SA, KGHM Polska Miedź SA, Maspex Wadowice, Zott, Gospodarstwo Pomocnicze Prezesa Rady Ministrów. EUROPEJSKI ROK MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW Komisja Europejska ogłosiła 2006 rok Europejskim Rokiem Mobilności Pracowników. Inicjatywa ma na celu rozwój świadomości praw pracowników w zakresie możliwości swobodnego przemieszczania się korzyści i kosztów z tym związanych działalności służb wspierających mobilność pracowników, a także wspierania wymiany dobrych praktyk pomiędzy zainteresowanymi podmiotami oraz promocji badań w tym zakresie. Mobilność w odniesieniu do pracowników jest rozumiana dwojako: jako zmiana miejsca wykonywania pracy (mobilność geograficzna) oraz jako zmiana zawodu i/lub pracodawcy (mobilność zawodowa). W ramach Europejskiego Roku Mobilności organizowane są cztery typy działań: działania i wydarzenia na poziomie unijnym na rzecz promowania mobilności i zwiększenia świadomości związanych z nią wyzwań i korzyści; badania i przeglądy na poziomie krajowym, ponadnarodowym i unijnym; krajowe, regionalne, ponadregionalne, transgraniczne i ponadnarodowe działania w ramach globalnych celów Roku Mobilności, popularyzowane przez zainteresowane strony na wszystkich poziomach; w ramach Roku Mobilności organizacje państwowe lub prywatne mogą podejmować inne inicjatywy, pod warunkiem, że ich działalność przyczynia się do spełnienia jednego lub kilku celów tego Roku. Budżet ERMP wynosi 6 mln, z czego około 4 mln zostanie przeznaczone na wsparcie projektów na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i w ramach współpracy transgranicznej, zapewniając współfinansowanie do 85 proc. kosztów. KE szacuje, że w ramach programu zostanie dofinansowanych od 20 do 30 projektów w całej Europie. Więcej: Informacji udziela też Dolnośląskie Centrum Euro Info w Wałbrzychu, tel./fax (074) , DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 14

15 okładka str. 3

16 okładka str. 4

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007. str.

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007. str. NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 GRZEGORZ PĘDRAS PREZES SECUS ASSET

Bardziej szczegółowo

WIELE WCIĄŻ DO ZROBIENIA. Jerzego Gurawskiego. pod lupą. Fundusze unijne. Dossier DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW. Rozmowa z Piotrem i Pawłem Woś

WIELE WCIĄŻ DO ZROBIENIA. Jerzego Gurawskiego. pod lupą. Fundusze unijne. Dossier DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW. Rozmowa z Piotrem i Pawłem Woś Numer 3 (6) 2010 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców Dossier Jerzego Gurawskiego WCIĄŻ WIELE DO ZROBIENIA Rozmowa z Piotrem i Pawłem Woś Fundusze unijne pod

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Nr 5 ISSN 1898-732X czerwiec 2008 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Mixer Zarządzaj sobą w czasie Raport Giełda: dołącz

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Dobre praktyki Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurecyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr 6 Jesień 2014

Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr 6 Jesień 2014 W numerze Nr 06 O pożyczkach dla podmiotów ekonomii społecznej realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr

Bardziej szczegółowo

10 (80) Październik 2005

10 (80) Październik 2005 10 (80) Październik 2005 LEASING ALTERNATYWA DLA KREDYTU BANKOWEGO WYWIADOWNIA GOSPODARCZA ANIOŁOWIE BIZNESU ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BEZPIECZNY KOSMETYK PROJEKTY EUROPEJSKIE Biuletyn

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 Szanowni Państwo, Redukcja kosztów dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej jest kluczowym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Dlatego tez w imieniu firmy Strefa

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012 Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian CD Projekt RED American Dream po polsku FOT. OKŁADKA ŁUKASZ KRÓL od początku 04 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

PANOPA od 13 lat w Polsce. PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu. Wywiad: ANDRZEJ BYRT, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich

PANOPA od 13 lat w Polsce. PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu. Wywiad: ANDRZEJ BYRT, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich NUMER 2 (96) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 1505-9359 MAGAZYN WIELKOPOLSKICH ŚRODOWISK GOSPODARCZYCH UKAZUJE SIĘ NIEPRZERWANIE OD 1998 R. PANOPA od 13 lat w Polsce PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu Wywiad:

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Komandosi TSL TANIEJ, SPRAWNIEJ, LEPIEJ? biznesu GŁOS BIZNESU. AUTORZY Bąkowski, Białowąs, Głowacki, Kaczmarek, Krakowiak, Krotoski

Komandosi TSL TANIEJ, SPRAWNIEJ, LEPIEJ? biznesu GŁOS BIZNESU. AUTORZY Bąkowski, Białowąs, Głowacki, Kaczmarek, Krakowiak, Krotoski Numer 4 (19) 2012 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców / TWOJA FIRMA / / GOSPODARKA / TRENDY / / LIFESTYLE / / KSIĄŻKI / GŁOS BIZNESU DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje

Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Kapitał Dolnego Śląska 1 Kapitał Dolnego Śląska Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Brakuje apetytu na ryzyko Prof. Marian Noga: Biznesmen ryzykuje własnym majątkiem, a zdolności do ponoszenia ryzyka

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię Innowacyjni 5/2009 ISSN 1689-7447 EgzEmplarz bezpłatny Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8-10 Inkubowanie dla zysku 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu 18 Kapitał wysokiej szansy

Bardziej szczegółowo