System Zarządzania Forte moduł Kontroling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Zarządzania Forte moduł Kontroling"

Transkrypt

1 System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010

2 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Inc. System Zarządzania Forte jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sage sp. z o.o. Opracowanie i skład: Sage sp. z o.o. Warszawa lipiec 2009 Symbol dokumentu MXBCFV2010P0001 Copyright Sage sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage sp. z o.o. jest zabronione.

3 Spis treści Spis treści I Wstęp 0-1 Dokumentacja modułu Korzystanie z podręczników elektronicznych Korzystanie z pomocy kontekstowej Pomoc techniczna Zastrzeżenia Aktualne informacje Filozofia modułu 1-1 Pojęcia podstawowe 2-1 Baza główna Baza operacyjna Kostka OLAP Schemat wyglądu modułu Pakiet DTS Procedura składowania Atrybut Wartość Okres Wymiar Klasyfikator Podzielnik Układ Raport Raport archiwalny Przygotowanie modułu do pracy 3-1 Utworzenie bazy głównej Utworzenie bazy operacyjnej Importy Import z modułu Forte Finanse i Księgowość ustalenie konfiguracji Import z modułu Forte Finanse i Księgowość - wykonanie Wypełnienie map FK Import słowników i przetworzenie na wymiary Edycja wymiarów Mapowanie kont Mapowanie słowników Import wartości Określenie stanu okresu danych Import z modułu Forte Handel ustalenie konfiguracji Import z modułu Forte Handel - wykonanie Import słowników Edycja słowników

4 II Podręcznik użytkownika Forte Kontroling Mapowanie słowników Dodatkowe atrybuty Zakończenie importu Import z modułu Forte Budżetowanie ustalenie konfiguracji Import z modułu Forte Budżetowanie - wykonanie Wybór budżetu Import wymiarów Mapowanie słowników Import wartości Import budżetu zakończony Określenie uprawnień użytkowników Tworzenie elementów bazy operacyjnej 4-1 Definiowanie układów Definiowanie raportów Wykonywanie raportów Tworzenie raportów archiwalnych Przeglądanie raportów archiwalnych Definiowanie podzielników Wykonywanie podziału Tworzenie zestawień wartości Dodawanie nowej wartości Dodawanie atrybutów wartości Podział wybranych wartości Tworzenie porównań Procesy Tworzenie kostek OLAP MXBCFV2010P0001

5 Wstęp System Zarządzania Forte to rozwiązanie klasy ERP pozwalające osiągnąć przedsiębiorstwom trwałe i wymierne korzyści biznesowe. Wspiera zarządzanie strategicznymi obszarami i procesami zachodzącymi w organizacji, przyczynia się do wzrostu efektywności i optymalizacji kosztów jej funkcjonowania. Szybki dostęp do wiarygodnej i spójnej informacji zarządczej pozwala elastycznie reagować na zmiany rynkowe, wpływa na zwiększenie przewagi konkurencyjnej oraz obniża ogólne ryzyko działalności. System Zarządzania Forte jest zintegrowanym systemem o budowie modułowej, który obejmuje swoim zakresem strategiczne obszary i procesy w organizacji - finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzedaż i marketing oraz analizy i zarządzanie informacją. Zaawansowane rozwiązania oraz wykorzystywana baza Microsoft SQL Server pozwalają na bezpieczny rozwój poszczególnych modułów, integrację z innymi systemami oraz tworzenie nowych raportów i zestawień dostosowanych do specyfiki i potrzeb firmy. Forte Kontroling jest jednym z modułów Systemu Zarządzania Forte. Dokumentacja modułu W skład dokumentacji modułu wchodzi podręcznik elektroniczny w formacie.pdf inne dokumenty w tym formacie, dokumenty pomocnicze w formacie.rtf oraz pliki pomocy kontekstowej. Korzystanie z podręczników elektronicznych Podręcznik w postaci elektronicznej zawiera pełną wiedzę o module. Podręczniki elektroniczne są tworzone w formacie.pdf. Oprócz tego do modułu mogą być dołączane inne dokumenty w tym formacie lub w formatach tekstowych, opisujące wybrane zagadnienia i wprowadzane w module zmiany. Do korzystania z dokumentów w formacie.pdf niezbędne jest zainstalowanie w systemie przeglądarki Acrobat Reader. Jej najnowsza, bezpłatna wersja jest dostępna do pobrania na stronie producenta (link do strony producenta w języku polskim: Korzystanie z pomocy kontekstowej Moduł posiada typową dla większości aplikacji Windows dodatkową instrukcję obsługi nazywaną pomocą kontekstową. Wywoływana jest przez naciśnięcie klawisza F1. Pomoc przypomina trochę suflera, który podpowiada potrzebną akurat kwestię. Użyciu klawiszy Shift+F1, powoduje zmianę kształtu kursora na. Kliknięcie takim kursorem na dowolnym elemencie okna modułu otwiera pomoc kontekstową w miejscu dotyczącym tego elementu. W modułach Systemu Forte została dodatkowo zastosowana pomoc kontekstowa opisująca dostarczone z modułem raporty i język, w którym zostały napisane. Pomoc ta jest dostępna w oknach związanych z tworzeniem i wykonywaniem raportów po wybraniu klawiszy Ctrl+F1.

6 0 2 Podręcznik użytkownika Forte Kontroling Pomoc techniczna Jeżeli wystąpią trudności związane z modułem należy skorzystać z pomocy technicznej dostępnej dla użytkowników modułów Sage. Preferowana jest następująca kolejność korzystania z kolejnych elementów pomocy technicznej. Zastrzeżenia Skorzystać z informacji zawartych w podręczniku użytkownika. Jest on otwierany poleceniem Podręcznik użytkownika z menu Pomoc modułu. Skorzystać z plików pomocy kontekstowej otwieranych poleceniem Pomoc, widocznym w dolnym panelu okien programu. Przeczytać plik zawierający najnowsze informacje, jego wersja elektroniczna znajduje się w menu Start systemu operacyjnego, w katalogu Wszystkie programy/sage/forte dokumentacja. Zgłosić problem wykorzystując polecenie Zgłoszenie problemu. W tym celu należy otworzyć menu Start w systemie operacyjnym, a następnie wybrać Wszystkie programy/sage/narzędzia/zgłoszenie problemu. Skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego Produktu Sage. Możliwości uzyskiwania pomocy w tej formie zależą od zakresu wykupionego wraz z systemem pakietu usług wsparcia technicznego. Aktualny sposób kontaktu jest opisany na naszej stronie w Internecie. Przytaczane w dokumentacji przykłady wprowadzania danych należy traktować jako ilustrację działania modułu, a rzeczywiste dane własnej firmy wprowadzać zgodnie z posiadaną wiedzą w zakresie zasad prowadzenia rachunkowości i prawa podatkowego. Wszystkie użyte nazwy własne nie dotyczą istniejących firm i osób, ale zostały wymyślone na potrzeby przykładów. Autorzy zakładają znajomość przez użytkownika podstawowych zasad obsługi modułów w środowisku Windows oraz w stosowanej przez jego firmę sieci komputerowej. Dokumentacja została opracowana i opublikowana zgodnie ze stanem modułu w momencie publikacji. Moduł i dokumentacja mogą podlegać modyfikacji bez dodatkowego powiadamiania użytkowników. Sage sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy użytkownika, wynikające z nieznajomości powyższych zasad. Aktualne informacje System jest stale i na bieżąco aktualizowany. Opis wszystkich nowości i zmian w module, które nie zostały ujęte w niniejszym podręczniku można znaleźć w specjalnym pliku dołączanym w momencie instalacji modułu. Aktualne informacje znajdują się również na naszej stronie w Internecie. MXBCFV2010P0001

7 Filozofia modułu Informacje zawarte w systemie finansowo-księgowym są często trudne do analizy dla menedżerów zarządzających przedsiębiorstwem. Szczególnie brak jest możliwości generowania różnych zestawień danych finansowych. Moduł Kontroling Systemu Zarządzania Forte ma za zadanie udostępnienie danych rzeczywistych z modułu finansowo-księgowego, obsługi sprzedaży oraz budżetowania do szczegółowych, wieloprzekrojowych analiz - również historycznych. W tym celu dane z modułów są przekształcane do postaci ułatwiającej ich dalsze analizowanie.

8

9 Pojęcia podstawowe W module Forte Kontroling użyte zostały różne pojęcia dotyczące działania modułu oraz przetwarzania danych. Ze względu na możliwość wieloznacznego ich rozumienia sformułowane zostały definicje uwzględniające kontekst stosowania w module. Baza główna Podstawowa baza danych modułu Forte Kontroling zawierająca informacje o położeniu pozostałych danych. Pełni funkcję centrum organizacyjnego w module. Zalecane jest, aby w module istniała jedna baza główna. Baza operacyjna Baza danych przeznaczonych do analizy. Zawiera dane zorganizowane w sposób ułatwiający tworzenie wymaganych raportów. W module może istnieć wiele baz operacyjnych zawierających dane pochodzące z tego samego źródła, ale zorganizowane w różny sposób zależnie od wymagań. Kostka OLAP Wielowymiarowa macierz danych. Przestrzeń danych zbudowana z co najmniej dwóch wymiarów. Kostki są tworzone na serwerze OLAP. Później można podłączyć się do nich programem-klientem i analizować przechowywane w nich dane. Najbardziej popularnym klientem, potrafiącym połączyć się do serwera OLAP jest Excel (dane prezentowane są w tabelach przestawnych). Schemat wyglądu modułu Schemat wyglądu modułu jest zestawem parametrów pozwalających na konfigurację wyglądu stron modułu oraz dostępu do obszarów informacji. Dla użytkownika widoczna jest tylko nazwa. Dostępna jest na stronie Logowanie oraz w ustawieniach modułu podczas definiowania uprawnień użytkownika. Pakiet DTS Pakiet DTS to zbiór zadań wykonywanych na bazach danych oraz plikach, mających na celu dokonanie procesu przetworzenia danych lub plików, takiego jak: import, konwersja oraz eksport. Może być przechowywany w repozytorium na serwerze lokalnym lub zdalnym. Pakiety DTS mogą być uruchamiane wielokrotnie. Każdy pakiet zawiera zdefiniowane obiekty: połączenia, zadań DTS, procedury przepływu zadań, procedury konwersji danych. Procedura składowania Zbiór poleceń SQL, będący logiczną całością, posiadający swoją nazwę, przechowywany w bazie danych. Możliwe jest dodanie do procedury parametrów wejściowych i wyjściowych. Atrybut Jest to parametr zawierający dodatkowe informacje doprecyzowujące właściwości wartości. Atrybut może przybierać różne wartości. Atrybut jest elementem wymiaru.

10 2 2 Podręcznik użytkownika Forte Kontroling Wartość Podstawowa jednostka w bazie danych modułu Forte Kontroling. Może to być zapis pobrany z modułu finansowo-księgowego i opatrzony odpowiednimi atrybutami ułatwiającymi wykorzystanie go do dalszych analiz lub wprowadzony do bazy w inny sposób. Każda wartość ma dokładnie jeden atrybut z każdego wymiaru domyślnym atrybutem jest brak. Wiele wartości może posiadać ten sam zestaw atrybutów. Wartość ma następujące atrybuty bezpośrednie: Data Kwota Opis Numer konta FK dla wartości pobranych z modułu finansowo-księgowego oraz dowolną ilość atrybutów wymiarów w porządku: wymiar element wymiaru. Okres Zbiór wartości ograniczony datami początku i końca okresu. Okres posiada ponadto atrybut stan danych. Atrybut ten może przybierać następujące wartości: udostępniony do raportowania - dane dostępne do odczytu (tworzenia raportów) przez użytkowników pobrany do edycji - dane dostępne do modyfikacji przez użytkowników zamknięty - dane ostatecznie zatwierdzone dostępne tylko do odczytu Utworzenie nowego okresu następuje przez wprowadzenie nowych danych (za pomocą importu lub dodania nowej wartości), o ile daty określające wprowadzane wartości nie zawierają się w okresie, który ma stan pobrany do edycji. Daty krańcowe opisujące wprowadzone wartości określają przedział czasowy tworzonego okresu. W celu zachowania ciągłości zamkniętych okresów podawana jest tylko końcowa data zamykanego okresu. Wszystkie dane pomiędzy tak podaną datą, a datą poprzedniego zamknięcia okresu wchodzą w skład zamykanego okresu. Zamknąć można jedynie okresy udostępnione do raportowania. Jeżeli przed datą zamknięcia istnieją okresy posiadające atrybut pobrany do edycji, to operacja zamknięcia okresu jest zablokowana. Nie można wprowadzać nowych wartości do okresów zamkniętych. Wymiar Wymiarem w module jest wielkość ustalona dla danej ilości unikalnych elementów jednego typu. Każda z tak zdefiniowanych pozycji wymiaru nazywana jest elementem wymiaru. Wartości przechowywane w module opisane są zbiorem atrybutów. Atrybutami są elementy wymiarów. Sposób nadawania wartościom atrybutów - elementów wymiarów jest uzależniony od firmy. Każda z pozycji księgowych ma dokładnie jeden atrybut z każdego wymiaru - domyślnym atrybutem jest - brak -. Taka konstrukcja danych umożliwia analizę wartości według różnych atrybutów. Lista wymiarów i ich elementów jest zmienna i zależy od uprawnień posiadanych przez użytkownika. Nadając nazwy wymiarom należy pamiętać o tym, aby nie nadawać nazw zawierających kropkę ze względu na możliwość wystąpienia utrudnień w przetwarzaniu danych. Przykładem wymiaru może być grupa sprzedawanych produktów, zaś elementami wymiaru odpowiednio: Produkt 1, Produkt 2 itd. Klasyfikator Jest to wielkość pozwalająca na grupowanie elementów wymiaru ze względu na ich unikalne właściwości. MXBCFV2010P0001

11 Pojęcia podstawowe 2 3 Pojęcie klasyfikatora pojawia się w rozdziale opisującym tworzenie i edycję wymiaru. Klasyfikator jest niezbędny przy eksporcie danych do kostek OLAP. Podzielnik Zestaw kluczy definiujących proporcje podziału wartości pomiędzy elementy wymiaru. Wartości do podziału są wyszukiwane za pośrednictwem układu (zbioru atrybutów) związanego z definicją podzielnika. Podział jest dokonywany według kolejności podzielników na liście. Do podziału wykorzystywane są tylko podzielniki oznaczone jako aktywne. Dzielić można jedynie wartości z otwartych okresów. Okres ważności podzielnika powinien nakładać się na okres, dla którego przeprowadzany jest podział. Jeżeli okres ważności podzielnika nie zawiera całkowicie okresu, w jakim użytkownik chce podzielić wartości, to zostaną wyszukane i podzielone wyłącznie wartości z części wspólnej zakresów dat. Podczas podziału następuje próba otwarcia okresu o zakresie dat takim, jak okres dzielenia wartości. Układ Układ jest uporządkowanym zbiorem atrybutów, który może zostać zastosowany jako filtr (kryterium wyboru) zestawu wartości opatrzonych zbiorem atrybutów zdefiniowanych w układzie. Układ ma następujące atrybuty bezpośrednie: Nazwa Opis oraz dowolną ilość atrybutów wymiarów w porządku: wymiar element wymiaru. Dodatkowo układ może zawierać dwa zestawy atrybutów wymiarów opisujących grupy wartości podlegające porównaniu. Raport Raport jest zestawieniem wartości w czasie z zastosowaniem układu (lub innych raportów tzw. podraportów) do wyboru danych. Raport ma następujące atrybuty bezpośrednie: Nazwa Opis Układ Liczba poziomów zagłębień w dane Kolekcja podraportów W czasie wykonywania można określić zakres czasowy dla którego analizowane są dane, częstotliwość próbkowania oraz jeżeli zostały ustawione parametry raportu jako elementy wymiarów. Raport archiwalny Raport archiwalny jest zestawieniem wartości zapisanym pod indywidualną nazwą i dostępnym do wielokrotnego wykorzystywania. Raport archiwalny różni od raportów zdefiniowanych w module tym, że jego wynik jest zapisywany w bazie danych podczas aktualizacji. W ten sposób użytkownik odczytuje z bazy już zagregowane dane. Umożliwia to szybszy dostęp do złożonych informacji, ale po zmianie danych należy przeprowadzić aktualizację raportu. Wyniki raportu archiwalnego mogą posłużyć do dalszych analiz. Raport archiwalny ma atrybut Aktualizowany określający, kiedy wykonana została jego ostatnia aktualizacja.

12

13 Przygotowanie modułu do pracy Po zainstalowaniu modułu należy uruchomić go wprowadzając do przeglądarki adres podany podczas instalacji, wówczas otworzy się strona Zarządzanie dostępem do baz danych. Przystępując do pracy z modułem należy pamiętać o podaniu numeru seryjnego. Jeżeli numer seryjny nie zostanie wprowadzony, to podczas próby korzystania z modułu pojawi się komunikat o niepoprawnym numerze seryjnym i ewentualnie informacja o uszkodzeniu plików oraz potrzebie powtórnej instalacji modułu. Strona Zarządzanie dostępem do baz danych jest stroną początkową w procesie tworzenia nowych baz w module oraz zarządzania dostępem do baz. Budowę struktur baz danych modułu Forte Kontroling rozpoczyna się od wybrania odnośnika Tworzenie głównej bazy danych. Utworzenie bazy głównej Na stronie Tworzenie głównej bazy danych należy określić parametry tworzenia nowej głównej bazy danych. W kolejnych polach należy wpisać nazwę bazy głównej oraz podać parametry łączenia się do bazy poprzez zdefiniowanie nazwy konta i hasła. UWAGA Użytkownik administrator SQL wskazany w tym panelu musi być zdefiniowany na serwerze SQL i posiadać prawa do tworzenia nowych baz danych. Zakres posiadanych praw powinien wynikać z zasad bezpieczeństwa przyjętych do stosowania w firmie.

14 3 2 Podręcznik użytkownika Forte Kontroling Tworzenie bazy głównej uruchamia się przyciskiem polecenia Twórz. Po utworzeniu bazy głównej otworzy się strona umożliwiająca utworzenie bazy operacyjnej. Jeżeli baza główna o tej nazwie już istnieje, zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym fakcie. Utworzenie bazy operacyjnej Po utworzeniu bazy głównej należy utworzyć bazę operacyjną. Po zakończeniu tworzenia bazy głównej otworzy się strona umożliwiająca określenie parametrów nowej bazy operacyjnej. UWAGA Użytkownik opisywany na tej stronie w części Utwórz w bazie użytkownika staje się administratorem dla tworzonej bazy operacyjnej i będzie decydował w przyszłości o dalszym jej wykorzystywaniu. MXBCFV2010P0001

15 Przygotowanie modułu do pracy 3 3 Dołączanie bazy operacyjnej Jeżeli użytkownik posiada bazę operacyjną, utworzoną już wcześniej, może ją dołączyć do nowo utworzonej bazy głównej. Lista wszystkich utworzonych lub dołączonych baz operacyjnych jest dostępna na stronie konfiguracyjnej modułu. Po utworzeniu pierwszej bazy operacyjnej otworzy się strona logowania do modułu. Podając odpowiednie parametry i wybierając przycisk polecenia Zaloguj użytkownik uzyskuje dostęp do bazy. Użytkownik podczas logowania wybiera schemat, do którego posiada uprawnienia. Dostępne są następujące schematy użytkownika: MxDefault Zarząd Budżet Użytkownik posiadający uprawnienia na poziomie MxDefault posiada uprawnienia administratora. Użytkownik posiadający uprawnienia na poziomie Zarząd posiada uprawnienia do przeglądania raportów bieżących oraz archiwalnych. Użytkownik posiadający uprawnienia na poziomie Budżet posiada uprawnienia do przeglądania raportów archiwalnych.

16 3 4 Podręcznik użytkownika Forte Kontroling Importy Moduł umożliwia dokonanie importu z trzech typów źródeł: Forte Finanse i Księgowość, Forte Handel i Forte Budżetowanie, w zależności od tego, jakie moduły posiada u siebie użytkownik, oraz od tego, z jakich modułów chce dane pobierać. Po uzyskaniu dostępu do bazy i wybraniu z menu grupy Ustawienia a następnie Dane firm użytkownik w kolejnych krokach definiuje dostęp do wybranych przez siebie modułów. Istnieje też możliwość dokonania importu danych z firm innych niż ta, której dane zostały podane podczas tworzenia bazy operacyjnej. W tym celu należy wybrać Nowy i podać nazwę oraz NIP firmy z której danych będziemy korzystać, a także wybrać Typ danych z rozwijanej listy w części Połączenie do bazy. Dalsze postępowanie opisane jest w rozdziałach Konfiguracja importu. Nowo zdefiniowana firma pojawi się na Liście firm. MXBCFV2010P0001

17 Przygotowanie modułu do pracy 3 5 Moduł Forte Kontroling posiada możliwość konsolidacji danych dla grupy firm. W tym celu należy wprowadzić na Listę firm wszystkie firmy, których dane użytkownik chce później wykorzystać. Dla każdej z wprowadzonych firm należy określić typ danych, a następnie przeprowadzić import do bazy danych modułu Forte Kontroling. Ze względu na to, że dane przeznaczone do importu mogą być zapisane w bazach danych modułów Forte Finanse i Księgowość, Forte Handel i Forte Budżetowanie w różny sposób, należy pamiętać o prawidłowym zdefiniowaniu mapowań kont i słowników. Za prawidłowe przygotowanie danych odpowiada użytkownik modułu.

18 3 6 Podręcznik użytkownika Forte Kontroling Import z modułu Forte Finanse i Księgowość ustalenie konfiguracji Po wybraniu typu danych Finanse i Księgowość należy wybrać Edytuj, aby otworzyć stronę Edycja danych firmy. Nazwa firmy i NIP firmy W tych polach widoczne są informacje podane podczas tworzenia bazy operacyjnej. Dane te w trakcie importu są nadpisywane danymi firmy źródłowej, w tym przypadku pobrane z modułu Finanse i Księgowość Forte. W części zatytułowanej Połączenie do bazy: Typ danych Po wybraniu w poprzednim kroku firmy, której dane będą importowane ze wskazaniem typu danych to pole staje się nieedycyjne. Nazwa bazy W tym polu należy wpisać nazwę bazy danych modułu finansowo-księgowego. Nazwa konta W tym polu należy wpisać nazwę konta usługowego serwera SQL modułu finansowo - księgowego. Hasło W tym polu należy wpisać hasło zabezpieczające dostęp do bazy danych modułu finansowo - księgowego. W części zatytułowanej Parametry logowania do aplikacji: Nazwa konta W tym polu należy wpisać nazwę konta użytkownika zdefiniowanego wcześniej w module finansowo - księgowym. Hasło W tym polu należy wpisać hasło zabezpieczające dostęp do modułu finansowo - księgowego. UWAGA Definiując połączenie do nowej firmy, okno zawiera wszystkie pola wymagane dla modułu Forte Finanse i Księgowość, ale po wybraniu innego źródła danych z modułów Forte Handle czy Forte Budżetowanie, pola niewymagane stają się nieedycyjne. MXBCFV2010P0001

19 Przygotowanie modułu do pracy 3 7 W części zatytułowanej Podczas importu nadaj wartościom atrybuty: Wymiar firmy W tym polu można wybrać z rozwijanej listy atrybut (element wymiaru Firmy), jeżeli został wcześniej zdefiniowany na stronie Wymiary grupy Definicje. Zostaną nim wtedy oznaczone wszystkie importowane z tej firmy wartości. Kolejnym krokiem powinno być wybranie strony Konfiguracja z grupy Ustawienia i zdefiniowanie ustawienia pakietów DTS sterujących pobieraniem danych księgowych. UWAGA Każdy z użytkowników wykonujących import musi niezależnie zdefiniować te ustawienia. W części zatytułowanej Pakiet DTS: Nazwa pakietu dla importu map W tym polu należy wpisać nazwę pakietu sterującego przebiegiem importu map domyślna nazwa to ImportFromFK_2008.a. Nazwa pakietu dla importu przyrostowego map W tym polu należy wpisać nazwę pakietu sterującego przebiegiem przyrostowego importu map domyślna nazwa to ImportFromFK_2008.a_Inc. Nazwa pakietu dla importu słowników W tym polu należy wpisać nazwę pakietu sterującego przebiegiem importu słowników domyślna nazwa to ImportFromFK_2008.a_ImportSlownikow. Nazwa pakietu dla importu wartości W tym polu należy wpisać nazwę pakietu sterującego przebiegiem importu wartości domyślna nazwa to ImportFromFK_2008.a_ImportWartosci. Hasło W każdym z tych pól należy wpisać hasło zabezpieczające dostęp do pakietu sterującego przebiegiem importu przyrostowego, jeżeli pakiet jest zabezpieczony hasłem. W części zatytułowanej Użytkownik SQL dla DTS i OLAP: Nazwa konta W tym polu należy wpisać nazwę konta usługowego serwera SQL modułu Forte Kontroling, które ma prawo wykonać pakiet.

20 3 8 Podręcznik użytkownika Forte Kontroling Hasło W tym polu należy wpisać hasło zabezpieczające dostęp do serwera SQL konta usługowego, które ma prawo wykonać pakiet. UWAGA Szczegółowy opis przygotowania pakietów DTS do pracy po utworzeniu bazy głównej, znajduje się na odpowiedniej karcie procedur pomocniczych zapisywanej na dysku podczas instalacji modułu. Import z modułu Forte Finanse i Księgowość - wykonanie W celu wykonania importu należy przejść do strony Forte Finanse i Księgowość z grupy Import i przeprowadzić opisany poniżej ciąg czynności, którego skutkiem powinna być właściwie sformatowana baza danych do analizy. UWAGA W tym miejscu modułu dokonywana jest techniczna operacja wiązania zawartości baz dwóch modułów, ale powinna ona być poprzedzona szczegółową analizą i utworzeniem opisu, który zostanie wprowadzony do modułu. Górna część strony zatytułowana Import danych z modułu Finanse i Księgowość Forte zawiera elementy sterujące przebiegiem importu. Przed przystąpieniem do dalszych prac należy wybrać firmę, której dane będą analizowane. W dolnej części panelu widoczna jest tabelka z listą masek kont. Maska konta to powiązanie konta lub pewnego zestawu kont z wartością zapisywaną do bazy modułu Forte Kontroling. Wybierając przycisk polecenia Nowy należy zdefiniować na otwartej stronie Maska kont, kolejne maski. MXBCFV2010P0001

21 Przygotowanie modułu do pracy 3 9 Maska W tym polu należy wpisać nazwę maski - numer konta modułu finansowo-księgowego lub odpowiednio sformatowany zestaw numerów, z którego będą pobierane dane. Maska może zawierać znaki specjalne, zastępujące część numeru konta: % dowolny ciąg znaków _ pojedynczy znak [] dowolny znak z zakresu lub zbioru, np. [1-8] lub [148] [^] dowolny znak spoza zakresu lub zbioru, np. [^1-8] lub [^148] Z rozwijanego pola listy poniżej należy wybrać element słownika Klasyfikacja podstawowa, do którego zostanie przypisana maska. Pod polem listy należy, wybierając odpowiednie opcje, zdecydować o zakresie pobieranych danych: saldo czy obroty oraz stronę winien czy ma. Po zdefiniowaniu pełnej listy masek kont można rozpocząć wykonywanie importu danych z bazy modułu finansowo-księgowego. Dla pierwszego importu wskazane jest, aby pole to było zaznaczone było pole etapowo, co spowoduje, że po każdym etapie importu konieczne będzie świadome wybranie i uruchomienie kolejnego. Rozpocznij od etapu Z tej rozwijanej listy należy wybierać etap importu. Dostępne są następujące etapy: Wypełnienie map FK Import słowników Edycja słowników Mapowanie kont Mapowanie słowników Określanie jednostek Import wartości Następny etap Ten przycisk polecenia powoduje rozpoczęcie etapu importu zgodnie z ustawieniami w polach powyżej. Wypełnienie map FK Po zdefiniowaniu listy masek należy przeprowadzić pierwszy etapy importu: Wypełnienie map FK. Spowoduje to wykonanie w bazie modułu kopii odpowiednich tabel z bazy modułu finansowo - księgowego.

22 3 10 Podręcznik użytkownika Forte Kontroling Import słowników i przetworzenie na wymiary Następnym etapem jest Import słowników, którego wykonanie spowoduje zbudowanie wymiarów według zasad ustalonych dla modułu. Po dokonaniu tej części importu w dolnej części strony dostępna jest lista wymiarów zbudowana w wyniku przeprowadzonego importu. Należy dokonać ich przeglądu i ewentualnej modyfikacji lub utworzenia kolejnych. UWAGA W bazie modułu Forte Kontroling może istnieć około 200 słowników. Należy pamiętać podczas tworzenia słowników, a także dokonując importów z modułów Forte Finanse i Księgowość, Forte Handel jak również Forte Budżetowanie, aby ta ilość nie została przekroczona, ponieważ przekroczenie może skutkować pojawieniem się błędu na SQL Server. MXBCFV2010P0001

23 Przygotowanie modułu do pracy 3 11 Edycja wymiarów Możliwe jest dokonanie modyfikacji listy utworzonych wymiarów i ich elementów oraz dodanie nowych. Nowy Ten przycisk polecenia powoduje dodanie nowego wymiaru do listy. Jego wybranie otwiera okno Nowy wymiar, w którym należy wprowadzić opis wymiaru. Edytuj Ten przycisk polecenia powoduje edycję opisu wybranego wymiaru z listy. Jego wybranie otwiera okno Edycja wymiaru wypełnionego dotychczasowym opisem wymiaru. Elementy Ten przycisk polecenia powoduje udostępnienie listy elementów wymiaru, umożliwiając jej modyfikację. Wybierając odpowiednie przyciski można dodać nowy lub edytować opis istniejącego elementu w oknie opisu elementu wymiaru.

24 3 12 Podręcznik użytkownika Forte Kontroling UWAGA W trakcie importu danych z modułu Forte Finanse i Księgowość, pole Skrót elementów wymiaru Kontrahenci przyjmuje wartość pola Kod z kartoteki kontrahentów modułu Forte Finanse i Księgowość. Pola Skrót elementów wszystkich innych wymiarów przyjmują wartość identyfikatora z bazy danych modułu finansowo-księgowego. W OLAP 8.0 (2000) opcja Sortuj wymiar w kostkach OLAP według skrótu umożliwia zarządzanie kolejnością wyświetlania eksportowanych wymiarów po stronie OLAP. Eksportowane wymiary sortowane są domyślnie po ich identyfikatorze w bazie, czyli według kolejności dodania ich do bazy. Opcja sortowania umożliwia sortowanie wymiarów po skrótach zdefiniowanych dla każdego elementu wymiaru przez użytkowników. W OLAP 9.0 (2005) nie ma takiej możliwości, ponieważ elementy sortowane są po nazwach wyświetlanych, przepisywanych w Kontrolingu Forte z nazw elementów wymiaru. Opcja Sortuj wymiar w kostkach OLAP według skrótu w przypadku eksportu do OLAP 9.0 nie ma znaczenia. Mapowanie kont Kolejnym etapem importu jest Mapowanie kont, w którym definiowane są parametry mapowania kont (przekształcenia kont modułu finansowo - księgowego na elementy wymiarów modułu Forte Kontroling). Mapowanie powinno obejmować ostatni poziom analityki konta. UWAGA Jeżeli ten etap importu został już wykonany wcześniej, a dla danego zakresu nie zostały wprowadzone nowe konta FK w bazie modułu finansowo księgowego, pojawi się poniższa informacja: MXBCFV2010P0001

25 Przygotowanie modułu do pracy 3 13 Jeżeli nie zostały wprowadzone nowe słowniki FK analogiczna informacja pojawi się również dla następnego etapu importu. Jeżeli import dla danego roku przeprowadzany jest po raz pierwszy lub zostały wprowadzone nowe konta pojawi się poniższy widok. W wyświetlonej w dolnej części strony tabeli należy zdefiniować wszystkie potrzebne konfiguracje połączenia kont modułu finansowo-księgowego z elementami wymiarów modułu Forte Kontroling. Informacje te należy wprowadzać na podstawie zdefiniowanej przez analityka listy. Mapowanie słowników Kolejnym etapem importu jest Mapowanie słowników, w którym definiowane są parametry przekształcenia elementów słowników modułu finansowo - księgowego na elementy wymiarów modułu Forte Kontroling. UWAGA Podczas importu słowników następuje automatyczne mapowanie elementów słowników modułu finansowo - księgowego na elementy wymiarów modułu Forte Kontroling.

System Zarządzania Forte moduł Rozliczenia Pracownicze

System Zarządzania Forte moduł Rozliczenia Pracownicze System Zarządzania Forte moduł Rozliczenia Pracownicze Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Zaliczki Pracownicze

System Zarządzania Forte moduł Zaliczki Pracownicze System Zarządzania Forte moduł Zaliczki Pracownicze Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość

Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość Zakładanie nowej firmy Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Zakładanie nowej firmy Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Instalacja programu Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia e-dokumenty. Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia e-dokumenty Zakładanie nowej firmy Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Zakładanie nowej firmy. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Zakładanie nowej firmy. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Zakładanie nowej firmy Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość

Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start e-dokumenty

Symfonia Start e-dokumenty Symfonia Start e-dokumenty Zakładanie nowej firmy Wersja 2014 Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W celu rozpoczęcia tworzenia nowej

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość

Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość Obsługa zmian w VAT Wersja 2011.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel

Symfonia Start Handel Symfonia Start Handel Obsługa zmian w VAT Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Symfonia Środki Trwałe

Symfonia Środki Trwałe Symfonia Środki Trwałe Zakładanie nowej firmy Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte Szybki start Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Zakładanie nowej firmy. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Zakładanie nowej firmy. Wersja 2013 Symfonia Faktura Zakładanie nowej firmy Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Rejestracja i aktywacja Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Obsługa zmian w VAT. Wersja 2011.1

Symfonia Handel. Obsługa zmian w VAT. Wersja 2011.1 Symfonia Handel Obsługa zmian w VAT Wersja 2011.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Zakładanie nowej firmy Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte Administracja Systemem

System Zarządzania Forte Administracja Systemem System Zarządzania Forte Administracja Systemem Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Rejestracja i aktywacja. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Rejestracja i aktywacja. Wersja 2013 Symfonia Faktura Rejestracja i aktywacja Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Rejestracja i aktywacja

Symfonia Start Handel. Rejestracja i aktywacja Symfonia Start Handel Rejestracja i aktywacja Wersja 2014 Rejestracja i aktywacja programu Po zainstalowaniu, normalna praca z programem jest możliwa tylko przez ograniczony (60 dni) okres czasu. Program

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość forte dla WINDOWS Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Pakiety DTS

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Pakiety DTS Procedury techniczne modułu Forte Kontroling Pakiety DTS Pakiety DTS Strona 2 z 7 Pakiety DTS przeznaczone są do wykorzystywania podczas importu danych z modułu Forte Finanse i Księgowość do modułu Forte

Bardziej szczegółowo

WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015

WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015 WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015 Instrukcja użytkownika Wersja [Stan] www.ergo.pl Spis treści 1. Wstęp... 5 2. Eksport danych z programu do systemu interaktywnych formularzy... 6 3. Wysyłka elektroniczna spod

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość

Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość Obsługa zmian w VAT Wersja 2011.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Wersja 2014 Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W celu rozpoczęcia tworzenia nowej

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Rejestracja i aktywacja Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje Instalacja programu

Sage Symfonia e-deklaracje Instalacja programu Sage Symfonia e-deklaracje Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty instalacyjnej

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Odświeżony interfejs użytkownika 2 Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu,

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Zandro 1.5.5 1 Metryka dokumentu Autor: Tomasz Krówczyński Liczba stron: 14 Data utworzenia: 21-07-2014 Rewizja: 67 HISTORIA ZMIAN Data Autor Wersja Zmiany 21-07-2014 Tomasz Krówczyński

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport do WF-FaKir przeznaczone jest dla użytkowników programu WF-FaKir dla Windows, stworzonego

Bardziej szczegółowo

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte.

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Autor: DAMAL Grupa Dr IT Data utworzenia: 2009-10-15 Ostatnia zmiana: 2012-11-04 Wersja: 1.4 1. Opis rozwiązania Moduł Synchroniczne

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT przeznaczone jest dla użytkowników programów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Kreator raportów Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe

Bardziej szczegółowo

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Konfiguracja rejestry kasowe...5 4. Przygotowanie pliku do importu...6 5. Import w programie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Intranet

System Zarządzania Forte moduł Intranet System Zarządzania Forte moduł Intranet Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 11.0

Migracja Business Intelligence do wersji 11.0 Migracja Business Intelligence do wersji 11.0 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Instrukcja obsługi aplikacji WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Piotr Taraszkiewicz Strona 1 Spis treści 1 WSTĘP O APLIKACJI 3 2 KONFIGURACJA APLIKACJI 4 2.1 KONFIGURACJA POŁĄCZENIA 4 2.2 POZOSTAŁE

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Środki Trwałe

Symfonia Środki Trwałe Symfonia Środki Trwałe Obsługa zmian w VAT Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z istore Wersja z 07/02/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo