WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Część B SIWZ Cześć IV Opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Przedmiot zamówienia - informacje ogólne Dane techniczne urządzeń i oprogramowania - wymagania Serwer typ 2-10 szt Serwerowy system operacyjny - 10 szt Zestaw komputerowy z oprogramowaniem - 75 szt Warunki dostawy...11

2 1. Przedmiot zamówienia - informacje ogólne W ramach zamówienia w części IV zostaną zakupione: 1. Serwer typ 2-10 szt. 2. Serwerowy system operacyjny - 10 szt. 3. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem - 75 szt. Wykonawca dostarczy we wskazane poniŝej lokalizacje urządzenia wraz ze sterownikami, dokumentacją oraz oprogramowanie wraz z licencjami. 2. Dane techniczne urządzeń i oprogramowania - wymagania 2.1. Serwer typ 2-10 szt. Serwer fabrycznie nowy Obudowa o wysokości 1U lub 2U, dedykowana do zamontowania w szafie rack 19 z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania w celach serwisowych. Procesor który w rankingu umieszczonym pod adresem (Search for your CPU Model -> CPU list -> Single CPU Systems -> Passmark CPU Mark) osiąga wynik min pkt. Zamawiający informuje, Ŝe zaoferowany procesor musi co najmniej 1 raz - w okresie od momentu wszczęcia postępowania do momentu upływu terminu składania ofert - osiągnąć w rankingu wynik min pkt. Do oferty musi zostać dołączony i potwierdzony przez Wykonawcę wydruk z ww. strony internetowej. Pamięć RAM: 32 GB z moŝliwością rozbudowy do minimum 144 GB. MoŜliwość konfiguracji pamięci z ochroną memory mirror. Płyta główna: dedykowana do pracy w serwerach. Porty Minimum: - 2 porty RJ-45 sieciowe 1Gb Ethernet, - 1 port RJ-45 dedykowany do interfejsu zdalnego zarządzania, - 4 porty USB (w tym co najmniej jeden wewnętrzny), - 1 port VGA (15-pin video), - 1 port szeregowy, - porty do podłączenia klawiatury i myszy (PS/2), OA-XVI Str. 2 z 13

3 - 1 wbudowany slot na karty SD (Secure Digital), - min. dwa sloty PCI-Express, minimum jeden slot pozwalający na instalację karty pełnowymiarowej. Nagrywarka DVD z oprogramowaniem do nagrywania. Wbudowany kontroler RAID SAS obsługujący poziomy RAID 0/1/1+0, z podtrzymaniem bateryjnym. MoŜliwość instalacji min. 8 dysków SAS, 2 dyski po 300 GB o prędkości obrotowej minimum rpm, interfejsie SAS, Hot- Plug. Redundantne zasilacze Hot-Plug o minimalnej mocy 750W. Wiatraki: Ilość wiatraków wymagana do zapewnienia redundancji N+1. Redundantne wentylatory wewnątrz obudowy serwera. Serwer musi być wyposaŝony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezaleŝnie od jego stanu (takŝe podczas startu, restartu OS) oraz moŝliwości podłączenia wirtualnych napędów DVD i FDD jak równieŝ moŝliwość bootowania systemu z tych napędów. Musi być dostępna moŝliwość wykonania upgradu karty zarządzającej. Wszystkie powyŝsze funkcjonalności muszą być dostępne bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI-X/PCI-Express. Pozostałe wymagania: panel serwisowy, prezentujący poprawność pracy poszczególnych elementów serwera. Systemy operacyjne: serwer musi posiadać wsparcie dla następujących systemów operacyjnych: MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2012, Linux RedHat, Linux SuSE, VMware ESX w wersji co najmniej 5, Gwarancja i serwis 3 lata gwarancji na części, z naprawą w miejscu instalacji serwera, czas reakcji: następny dzień roboczy od zgłoszenia awarii. W przypadku awarii dysku twardego uszkodzony dysk nie będzie oddawany do serwisu w celu naprawy i po wymianie na nowy zostanie u Zamawiającego Serwerowy system operacyjny - 10 szt. Windows SRV 2012 standard OLP NL Gov 2Proc. wraz z 10 licencjami CAL per User lub równowaŝny. Przez produkt równowaŝny w takim przypadku naleŝy rozumieć oprogramowanie, które spełnia następujące parametry: OA-XVI Str. 3 z 13

4 1. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. 2. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. 3. Wsparcie dla większości powszechnie uŝywanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play) 4. Graficzny interfejs uŝytkownika. 5. Obsługa systemów wieloprocesorowych. 6. Obsługa platform sprzętowych x86, x MoŜliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 8. MoŜliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania): a. podstawowe usługi sieciowe: DNS, DHCP b. usługi katalogowe pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (uŝytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe) c. zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze d. praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej e. PKI (Centrum Certyfikatów, obsługa klucza publicznego i prywatnego) f. szyfrowanie plików i folderów g. szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec) h. moŝliwość rozłoŝenia obciąŝenia serwerów i. serwis udostępniania stron WWW j. serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management) k. wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6) 9. Poprawne działanie programów (aplikacje uŝytkowe wykonane na zamówienie Zamawiającego lub zakupione jako produkt gotowy) Zamawiającego, działające w środowisku Microsoft Windows opartym na domenie Active Directory. Poprawne działanie oprogramowania Zamawiającego w środowisku równowaŝnym musi być moŝliwe bez wykonania dodatkowych czynności (np. kompilacji), obecności programów pomocniczych i nie moŝe powodować obniŝenia wydajności aplikacji. OA-XVI Str. 4 z 13

5 2.3. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem - 75 szt. Sprzęt fabrycznie nowy Płyta główna Gniazda rozszerzeń pyty głównej Procesor Pamięć RAM Porty Wnęki rozszerzeń Dysk twardy (HDD) Napędy Karta dźwiękowa Karta graficzna Karta sieciowa Mysz Klawiatura Obudowa Tak Nazwa (parametr/wymagane) umoŝliwiająca zdalny dostęp do komputera podłączonego do sieci LAN niezaleŝnie od stanu włączenia lub wyłączenia komputera (komputer musi być podpięty do sieci elektrycznej) oraz niezaleŝnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego (nawet gdy nie mają systemu operacyjnego, dysku twardego lub są wyłączone), udostępnienie informacji o podzespołach i oprogramowaniu, wykorzystująca w pełni moŝliwości procesora WyposaŜona w co najmniej złącze PCI Express x16, PCI Express x4, min. złącze PCI lub PCI Express x1 Procesor który w rankingu umieszczonym pod adresem (Search for your CPU Model -> CPU list -> Single CPU Systems -> Passmark CPU Mark) osiąga wynik min pkt. Zamawiający informuje, Ŝe zaoferowany procesor musi co najmniej 1 raz - w okresie od momentu wszczęcia postępowania do momentu upływu terminu składania ofert - osiągnąć w rankingu wynik min pkt. Do oferty musi zostać dołączony i potwierdzony przez Wykonawcę wydruk z ww. strony internetowej. pojemność min. 4 GB ; moŝliwość rozbudowy do min 16 GB min. 6 x USB 2.0 w tym min. 2 dostępny z przodu obudowy oraz min. 4 x USB 2.0 dostępne z tyłu obudowy, wyjście słuchawek; min. 1 x VGA, wyjście audio, wejście audio, min. 1 x RJ-45, min. 2 x PS/2, czytnik kart pamięci SD, SDHC, MultiMediaCard, CopmactFlash, Memory Stick PRO min. 2 wnęki 5.25" dostępne z zewnątrz. min. 500 GB 7200 rpm SATA Nagrywarka DVD+-RW Dual Layer wraz z oprogramowaniem do nagrywania Zintegrowana lub jako karta rozszerzeń jako karta rozszerzeń lub zintegrowana z płytą główną, w pełni wykorzystująca moŝliwości oferowanego monitora. jako karta rozszerzeń lub zintegrowana z płytą główną; 10/100/1000 (RJ-45) Wymagany interfejs do komunikacji z bezprzewodową siecią LAN w standardzie co najmniej g/n Mysz PS/2 lub USB optyczna; scroll; długość przewodu min. 1,4 m; przeznaczona dla komputerów stacjonarnych pełnowymiarowa na złącze PS/2 lub USB; układ klawiszy QWERTY MiniTower lub MicroTower OA-XVI Str. 5 z 13

6 Bezpieczeństwo Zasilacz Głośność Dokumentacja techniczna Certyfikaty i normy System operacyjny Gwarancja na jednostkę centralną wraz z klawiaturą i myszką Zintegrowany z płytą główną system TPM 1.2 umoŝliwiający bezpieczne logowanie i szyfrowanie danych; pozwalający na: skonfigurowania hasła Power On", ustawienie hasła dostępu do BIOSu (administratora),blokadę portów USB, COM i Centronics, wyłączenie w BIOS-ie portów USB, wyłączenie w BIOS-ie portu szeregowego, wyłączenie w BIOS-ie portu równoległego, kontrolę sekwencji boot, start systemu z urządzenia USB; zabezpieczenie antykradzieŝowe jednostki centralnej typu Kensington Lock co najmniej 265W Active PFC umoŝliwiający poprawną pracę i rozbudowę Głośność jednostki w stanie IDLE max. 28dB; pomiar zgodny z normą ISO 9296 lub ISO 7779 lub równowaŝnymi; wykonawca dołączy do oferty wyniki z przeprowadzonych badań. Na Ŝyczenie zamawiającego dostawca dostarczy szczegółową dokumentację wykonania pomiarów Do kaŝdego zestawu wraz z kompletem sterowników Jednostka centralna wyprodukowana zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równowaŝnymi; certyfikat CE lub równowaŝny dla oferowanego sprzętu; oferowane komputery powinny posiadać certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z oferowanym systemem operacyjnym (na Ŝyczenie zamawiającego dostawca dostarczy dokument potwierdzający zgodność); zasilacz zgodny z normą ENERGY STAR (na Ŝyczenie zamawiającego dostawca dostarczy dokument potwierdzający zgodność) Zainstalowany system operacyjny i oprogramowanie. Zamawiający posiada w swojej infrastrukturze komputery osobiste z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 7 Professional podłączonym do serwera usług katalogowych Microsoft ActiveDirectory. Zamawiający wymaga aby na oferowanych komputerach był zainstalowany taki sam system operacyjny w celu zachowania pełnej kompatybilności z pozostała infrastrukturą Zamawiającego. 36 miesięcy on site (u klienta) z czasem reakcji serwisowej - następny dzień roboczy oraz zapewnieniem naprawy sprzętu lub dostarczeniem sprzętu zamiennego w terminie do trzech dni roboczych od daty zgłoszenia, świadczona przez serwis producenta lub jego autoryzowanego podwykonawcę; podwykonawca musi posiadać ISO 9001 lub równowaŝny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera (na Ŝyczenie zamawiającego dostawca dostarczy dokument potwierdzający autoryzację producenta i posiadanie ISO 9001 lub równowaŝny); W przypadku awarii dysku twardego uszkodzony dysk nie będzie oddawany do serwisu w celu naprawy i po wymianie na nowy - zostanie u Zamawiającego; WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WSKAZANIA TYPU OFEROWANEJ GWARANCJI. OA-XVI Str. 6 z 13

7 Monitor Gwarancja na monitor Podkładka pod mysz Ŝelowa Monitor : LCD lub LED; 22 lub 21,5" panoramiczny; fabrycznie nowy; rozdzielczość min. 1920x1080; częstotliwość pozioma przynajmniej 80 khz; częstotliwość pionowa przynajmniej 75 Hz; kontrast min. 1000:1; jasność min. 250 cd/m2; czas reakcji max. 5 ms; liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln; wejścia analogowe D-Sub; cyfrowe HDMI; kąt widzialności poziomo i pionowo min. 170 /160 ; zgodny z norm ą CE (na Ŝyczenie zamawiającego dostawca dostarczy dokument potwierdzający zgodność), zgodny z normą ENERGY STAR lub równowaŝnymi; wbudowane głośniki 36 miesięcy typu door to door lub on-site (u klienta - z czasem reakcji serwisowej - następny dzień roboczy) oraz zapewnieniem naprawy sprzętu lub dostarczeniem sprzętu zamiennego w terminie do trzech dni roboczych od daty zgłoszenia, świadczona przez serwis producenta lub jego autoryzowanego podwykonawcę; podwykonawca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta monitora (na Ŝyczenie zamawiającego dostawca dostarczy dokument potwierdzający autoryzację producenta i posiadanie ISO 9001); WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WSKAZANIA TYPU OFEROWANEJ GWARANCJI. śelowa podkładka fabrycznie nowa pod mysz i nadgarstek pomagająca utrzymać nadgarstek w naturalnej pozycji w czasie pracy przy komputerze; podstawa zapobiega przesuwaniu się podkładki po blacie stołu; kolorystyka zgodna z kolorystyką zestawu komputerowego lub w stonowanych odcieniach kolorów: niebieskiego, granatowego lub szarego. Zainstalowany pakiet biurowy. KaŜdy komputer musi posiadać zainstalowany pakiet biurowy najnowszy dostępny na rynku. Zainstalowany pakiet biurowy ma zostać dostarczony jako licencja Microsoft Office Standard w wersji polskiej. Licencja ma być bezterminowa z moŝliwością automatycznego pobierania poprawek z Internetu. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równowaŝnego pakietu biurowego, który musi zawierać następujące funkcjonalności: Wymagania odnośnie interfejsu uŝytkownika: Pełna polska wersja językowa interfejsu uŝytkownika MoŜliwość zintegrowania uwierzytelniania uŝytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równowaŝną) uŝytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. Oprogramowanie musi umoŝliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: OA-XVI Str. 7 z 13

8 posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z rozporządzeniem w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U ) umoŝliwia wykorzystanie schematów XML wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U ) Oprogramowanie musi umoŝliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umoŝliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umoŝliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: Edytor tekstów Arkusz kalkulacyjny Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. Edytor tekstów musi umoŝliwiać: Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty Wstawianie oraz formatowanie tabel Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków Automatyczne tworzenie spisów treści Formatowanie nagłówków i stopek stron Sprawdzanie pisowni w języku polskim Śledzenie zmian wprowadzonych przez uŝytkowników OA-XVI Str. 8 z 13

9 Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności Określenie układu strony (pionowa/pozioma) Wydruk dokumentów Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umoŝliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umoŝliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umoŝliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umoŝliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. Arkusz kalkulacyjny musi umoŝliwiać: Tworzenie raportów tabelarycznych Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych Tworzenie raportów tabeli przestawnych umoŝliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych OA-XVI Str. 9 z 13

10 Wyszukiwanie i zamianę danych Wykonywanie analiz danych przy uŝyciu formatowania warunkowego Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji uŝytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umoŝliwiać: Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: Prezentowanie przy uŝyciu projektora multimedialnego Drukowanie w formacie umoŝliwiającym robienie notatek Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego OdświeŜenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym MoŜliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umoŝliwiać: Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych Tworzenie materiałów przy uŝyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów. Edycję poszczególnych stron materiałów. Podział treści na kolumny. Umieszczanie elementów graficznych. OA-XVI Str. 10 z 13

11 wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. Wydruk publikacji. MoŜliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umoŝliwiać: Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia Zarządzanie kalendarzem Udostępnianie kalendarza innym uŝytkownikom Przeglądanie kalendarza innych uŝytkowników Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach Zarządzanie listą zadań Zlecanie zadań innym uŝytkownikom Zarządzanie listą kontaktów Udostępnianie listy kontaktów innym uŝytkownikom Przeglądanie listy kontaktów innych uŝytkowników MoŜliwość przesyłania kontaktów innym uŝytkowników 3. Warunki dostawy Kod wymagania WD.01 Opis wymagania Do koordynowania dostaw sprzętu ze strony PUW upowaŝnione są następujące osoby: Pan Artur Słowik tel OA-XVI Str. 11 z 13

12 WD.02 Pan Leszek RoŜkiewicz tel Pan Piotr Szular tel Wykonawca na co najmniej 7 dni przed planowana dostawą ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym dokładny termin dostawy oraz potwierdzić ustalenia w formie pisemnej najpóźniej w kolejnym dniu roboczym. Dostawy zostaną potwierdzone protokołem odbioru. Dostawy sprzętu naleŝy dokonać do lokalizacji zgodnie z poniŝszą tabelą: L.p. Nazwa podmiotu Miejsce instalacji 1 Kuratorium Oświaty ul. Grunwaldzka Rzeszów 2 Wojewódzki Inspektorat ul. Lubelska 46 Jakości Handlowej Rzeszów Artykułów Rolno- SpoŜywczych Osoba odpowiedzialna tel. Kontaktowy Tomasz Kwiatkowski Tomasz Pióro Serwer Zest. Typ 2. komp. 3 Wojewódzki Inspektorat ul. Langiewicza 28 Krzysztof Cieszyński Ochrony Roślin i Nasiennictwa Rzeszów Wojewódzki Inspektorat ul. 8 Marca 5 Damian Guska Inspekcji Handlowej Rzeszów wew.19 5 Wojewódzki Inspektorat ul. Ks. Sławomir Jędrzejczyk Weterynarii Ściegiennego 6a Krosno l Wojewódzki Urząd ul. Jagiellońska 29 Iwona Cygan Ochrony Zabytków Przemyśl Wojewódzki Inspektorat ul. 8 Marca 5 Tomasz Ruszała Nadzoru Budowlanego Rzeszów Wojewódzki Inspektorat ul. Hanasiewicza 21 Tomasz Cierpisz Transportu Drogowego Rzeszów OA-XVI Str. 12 z 13

13 9 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna 10 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Wierzbowa Rzeszów ul. Langiewicza Rzeszów Jacek Koczyjan wew Sławomir Wróbel wew.310 RAZEM OA-XVI Str. 13 z 13

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/108/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego do sal ćwiczeniowych i wykładowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Zakup i dostawa sprzętu informatycznego, kompaktowego monochromatycznego wielofunkcyjnego urządzenia laserowe, oprogramowania biurowego, antywirusowego oraz akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W wypadku wystąpienia w poniższym opisie wymaganych minimalnych parametrów, zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP, dopuszcza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji nieograniczonych czasowo na oprogramowanie Microsoft wymienione

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowy

Formularz asortymentowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo - cenowy Część 2 Załącznik nr 8 do SIWZ Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Dostarczony sprzęt ma być oznaczony znakiem CE, posiadać certyfikat

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/53/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa drukarki dla Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wszystkie podane parametry urządzeń są parametrami minimalnymi.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wszystkie podane parametry urządzeń są parametrami minimalnymi. GCI. 400-1/2013 Załącznik nr 5 do siwz dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 200.000 euro na dostawę sprzętu komputerowego dla Gdyńskiego Centrum w ramach rozbudowy Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/221/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputerów przenośnych dla Katedry Pedagogiki Medialnej i Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

Pracownie komputerowe (Zadanie nr 7) Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ komputer stacjonarny

Pracownie komputerowe (Zadanie nr 7) Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ komputer stacjonarny Zał. nr 13 do SIWZ Pracownie komputerowe (Zadanie nr 7) Zestaw komputerowy uczniowski 16 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ komputer stacjonarny 2. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instrukcja wypełniania tabeli: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumny 4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją podaną w tabeli

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) 1 Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Komputer 1. Typ komputer stacjonarny 2. Zastosowanie aplikacje biurowe 3. Obudowa 1. małogabarytowa,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ Lp. Nazwa wyposażenia Liczba sztuk Opis 1 Laptop z oprogramowa niem MS Office Standard 2013 PL MOLP EDU i programem antywirusowy m 35 Laptop o parametrach nie niższych niż: 1) matryca 15,6 cala, rozdzielczość

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Bielsk Podlaski: Komputer biurkowy 2014/S 169-300039

Polska-Bielsk Podlaski: Komputer biurkowy 2014/S 169-300039 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300039-2014:text:pl:html Polska-Bielsk Podlaski: Komputer biurkowy 2014/S 169-300039 Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 CZĘŚĆ I : 1. Zestaw do prezentacji mobilnej 1 kpl 2. Zestaw do prezentacji audiowizualnych 1 kpl CZĘŚĆ II: 1.Elementy wyposażenia multimedialnego II 1 kpl 2. Oświetlenie nakamerowe przenośne

Bardziej szczegółowo

Opis parametrów technicznych oraz dodatkowych wymagań Zamawiającego dotyczących sprzętu składającego się na przedmiot zamówienia

Opis parametrów technicznych oraz dodatkowych wymagań Zamawiającego dotyczących sprzętu składającego się na przedmiot zamówienia Załącznik nr 1 Opis parametrów technicznych oraz dodatkowych wymagań Zamawiającego dotyczących sprzętu składającego się na przedmiot zamówienia ZESTAW I / 11.1 1. Monitor Media Full HD- szt. 5 (jednego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ URZĄDZEŃ I PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH FORMULARZ CENOWY

WYKAZ URZĄDZEŃ I PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH FORMULARZ CENOWY WYKAZ URZĄDZEŃ I PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH FORMULARZ CENOWY Lp. Rodzaj artykułu NAZWA/MODEL sprzętu/programu proponowanego przez Wykonawcę Ilość / jedn. m. Cena jednostkowa netto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Biurowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/161/2012 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania komputerowego dla Laboratorium

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie specjalistyczne dla zespołów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

1. Pakiet oprogramowania do obróbki grafiki wektorowej taki jak CorelDRAW Graphics Suite X7 PL Win lub równoważny* - 8 sztuk

1. Pakiet oprogramowania do obróbki grafiki wektorowej taki jak CorelDRAW Graphics Suite X7 PL Win lub równoważny* - 8 sztuk Załącznik nr 4E do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Część 5 zamówienia Dostawa oprogramowania 1. Pakiet oprogramowania

Bardziej szczegółowo

A. Strefa wejście do budynku / hall wejściowy

A. Strefa wejście do budynku / hall wejściowy A. Strefa wejście do budynku / hall wejściowy Muzeum Azjii i Pacyfiku opis przedmiotu zamówienia 1. Totem 46 /2 szt. Totem stanowi samodzielne urządzenie ustawione na podłożu utwardzonym przy drodze wiodącej

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo