Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w"

Transkrypt

1 1 z :35 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków Komputer 1. Komputer stacjonarny, zintegrowany z monitorem typu AiO (All in One) - 43 sztuki komputerów w identycznej konfiguracji spełniające wszystkie wymagania z punktów od 1.1 do Typ procesora - min czterordzeniowy procesor... Termin składania ofert: Kraków: Dostawa i montaż 43 szt. komputerów, 4 szt. zewnętrznych napędów optycznych na USB oraz 1 szt. serwera wraz z UPS-em oraz z niezbędnym oprogramowaniem dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza, os. Centrum E 2, Kraków, woj. małopolskie, tel , faks I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Panstwowa jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż 43 szt. komputerów, 4 szt. zewnętrznych napędów optycznych na USB oraz 1 szt. serwera wraz z UPS-em oraz z niezbędnym oprogramowaniem dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie.. II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Komputer 1. Komputer stacjonarny, zintegrowany z monitorem typu AiO (All in One) - 43 sztuki komputerów w identycznej konfiguracji spełniające wszystkie wymagania z punktów od 1.1 do Typ procesora - min cztero-rdzeniowy procesor o architekturze 64-bitowej, ze zintegrowanym kontrolerem pamięci RAM i katalogowym poborze mocy pojedynczego procesora podawanym przez producenta procesora nie większym niż 70W, osiągający w teście PASSMARK SOFTWARE (dostępnym na stronie wynik nie mniejszy niż 9000 pkt dla testu High End CPUs. Zamawiający dopuszcza procesor o równoważnej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu

2 2 z :35 sprawdzenia poprawności i rzetelności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 10 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego Liczba procesorów - W każdym komputerze zainstalowany 1 fizyczny procesor Pamięć RAM - co najmniej 1600MHz bez systemu korekcji błędów ECC. W każdym komputerze zainstalowane minimum 8 GB RAM Dyski twarde - Zainstalowany 1 dysk o pojemności minimum 1000 GB i prędkości obrotowej 7200 obr/min lub wyższej Napęd optyczny - wbudowany typu Blu-ray Napęd optyczny spełniających co najmniej wymienione poniżej wymagania: - Klasa szybkości zapisu BD-R (SL) minimum 6 x - Klasa szybkości zapisu BD-R (DL) minimum 6 x - Klasa szybkości zapisu BD-RE (DL) minimum 2 x 1.5. Grafika zintegrowana - karta graficzna zintegrowana w procesorze lub na płycie głównej z minimalną ilością pamięci wewnętrznej 1Gb Mysz i klawiatura - zestaw mysz laserowa z rolką do przewijania w części centralnej oraz klawiatura w układzie QWERTY z niskim skokiem klawiszy Matryca dotykowa - matryca obsługiwana dotykiem typu multi-touch o przekątnej ekranu 23 cale 1.8. Oprogramowanie: Każdy komputer winien być wyposażony w system operacyjny klasy PC spełniający następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych, 2. Interfejsy użytkownika dostępne w języku Polskim, 3. Funkcje związane z obsługą komputerów z ekranami dotykowymi, z wbudowanym modułem uczenia się pisma użytkownika - obsługa języka polskiego. 4. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne, 5. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego, 6. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego, 7. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 8. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, 9. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, 10. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, 11. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), 12. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer, 13. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe - przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, 14. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa - polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, 15. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe, 16. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie. 17. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 18. System pomoc w języku polskim; 19. Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, 20. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, 21. Wbudowane narzędzia służące

3 3 z :35 do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 22. Wsparcie dla środowisk Java, air w wer. 3+ i NET Framework 1.1 i 2.x, 3.x i 4.x - możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, 23. Wsparcie dla JScript i VBScript - możliwość uruchamiania interpretera poleceń, 24. Zdalna pomoc - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 25. Możliwość uruchomienia pomocy dydaktycznych dostarczanych przez wydawnictwa Każdy komputer winien być wyposażony w pakiet biurowy, który musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. 2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526), 3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 4. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 5. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: a. Edytor tekstów b. Arkusz kalkulacyjny c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji d. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych e. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) f. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie dotykowym z mechanizmem OCR. 6. Edytor tekstów musi umożliwiać: a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. b. Wstawianie oraz formatowanie tabel. c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne). e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków. f. Automatyczne tworzenie spisów treści. g. Formatowanie nagłówków i stopek stron. h. Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie. i. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. j. Określenie układu strony (pionowa/pozioma). k. Wydruk dokumentów. l. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną. m. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007, 2010 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. o. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem. p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. 7. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: a. Tworzenie raportów tabelarycznych b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu),

4 4 z :35 słupkowych, kołowych c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych g. Wyszukiwanie i zamianę danych h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 8. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010 I Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: a. Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych b. Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów. c. Edycję poszczególnych stron materiałów. d. Podział treści na kolumny. e. Umieszczanie elementów graficznych. f. wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej g. Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. h. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. i. Wydruk publikacji. j. Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 10. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego b. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców c. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną d. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule e. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy f. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia g. Zarządzanie kalendarzem h. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom i. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników j. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach k. Zarządzanie listą zadań

5 5 z :35 l. Zlecanie zadań innym użytkownikom m. Zarządzanie listą kontaktów n. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom o. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników p. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników komputer musi posiadać gniazdo pozwalające na mocowanie linki zabezpieczającej przed kradzieżą. Napęd optyczny 1. Napęd optyczny zewnętrzny na usb - 4 sztuk napędów spełniających co najmniej wymienione poniżej wymagania: - Klasa szybkości zapisu BD-R (SL) minimum 6 x - Klasa szybkości zapisu BD-R (DL) minimum 6 x - Klasa szybkości zapisu BD-RE (DL) minimum 2 x Serwer 1. Serwer klasy Mid Level - jeden serwer spełniający wszystkie wymagania z punktów od 1.1 do Typ procesora - min cztero-rdzeniowy procesor o architekturze 64-bitowej ze zintegrowanym kontrolerem pamięci RAM i katalogowym poborze mocy pojedynczego procesora podawanym przez producenta procesora nie większym niż 80W, osiągający w teście PASSMARK SOFTWARE (dostępnym na stronie wynik nie mniejszy niż 5100 pkt dla testu High End CPUs. Zamawiający dopuszcza procesor o równoważnej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności i rzetelności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 10 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego Liczba procesorów- W serwerze zainstalowany 1 fizyczny procesor. Możliwość zainstalowania drugiego procesora Pamięć RAM - nie mniej niż 1333 MHz z systemem korekcji błędów ECC. W serwerze zainstalowane minimum 8 GB RAM, maksymalna ilość RAM nie mniej niż: 768GB 1.4. Kontroler macierzowy - zapewniający obsługę RAID 0, 1, 10, wyposażony w pamięć 1GB 1.5. Grafika zintegrowana - karta graficzna zintegrowana w procesorze lub na płycie głównej Adaptery sieciowe: 4x Gigabit Ethernet, 2x 10Gb Ethernet FO 1.7. Obudowa : typu rack 2U 1.8. Zgodność z systemami operacyjnymi - Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), Oracle Solaris, VMware, Citrix XenServer Macierz Dyskowa 1. Macierz dyskowa - jedna macierz serwer spełniająca wszystkie wymagania z punktów od 1.1. do Kontroler macierzowy - zapewniający obsługę RAID 0, 1, Pojemność - pojemność dysków co najmniej 6TB 1.3. Możliwość podłączania dysków bez konieczności wyłączania/ restartowania całego systemu (hot-plug) Adaptery sieciowe: 2x Gigabit Ethernet Zasilacz awaryjny 1. Zasilacz awaryjny bezprzerwowy wyposażony w baterie 1.1. Moc rzeczywista zasilacza - nie mniej niż 1400W 1.2. Liczba i rodzaj gniazd zasilacza - 6 x Standardowe gniazda komputerowe (10A) 1.3. Typ gniazda wejściowego - standardowe gniazda komputerowe (16A) 1.4. Czas podtrzymania dla obciążenia 100% nie mniej niż - 4 min 1.5. Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% nie mniej niż - 14 min 1.6. Układ automatycznej regulacji napięcia 1.7. Sinus podczas pracy na baterii - Tak 1.8. Porty komunikacji - z serwerem 1.9. Obudowa - typu rack 19 cali Przedmiot Zamówienia 1. Komputer osobisty / biurkowy AiO 43 szt. 2. Serwer wraz z UPS 1szt. 3. Zewnętrzny napęd optycznyc Blu-Ray na usb 4 szt. 2) Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego opisanego powyżej - dostawa i rozładunek urządzeń. Instalacja sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 1. Montaż serwera - urządzeń w szafach Rack. 2. Montaż komputerów AiO w miejscy wskazanym przez Zamawiającego. 3. Wykonanie niezbędnych połączeń logicznych pomiędzy wszystkimi elementami systemu. 4. Uaktualnienie firmware wszystkich dostarczanych urządzeń, których to dotyczy. 5. Konfiguracja wszystkich dostarczanych urządzeń. 6. Konfiguracja logiczna macierzy. 7.Integracja ze środowiskiem sieciowym Zamawiającego w celu zapewnienia dostępu do zasobów uczelni ZESPOŁU

6 6 z :35 PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W KRAKOWIE. 8.Instalacja i konfiguracja oprogramowania do zarządzania i monitorowania infrastruktury serwera w najnowszej dostępnej wersji wraz z niezbędnym przygotowaniem oraz konfiguracją infrastruktury. 3) Wykonawca spełni warunki dotyczące przedmiotu dostawy: a) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji zamówienia będzie sprzętem nowym, nie używanym wcześniej w innych projektach. b) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji zamówienia będzie posiadał świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez dostawcę lub producenta sprzętu na miejscu u klienta wraz ze wsparciem technicznym dla fabryczne zainstalowanych aplikacji. Zamawiający wymaga, aby w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, wszelkie zobowiązania przejął na siebie producent komputera. c) Obsługa serwisowa w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00. Czas reakcji: następny dzień roboczy. d) Czas usunięcia awarii: do 5 dni roboczych od daty zgłoszenie awarii (w ramach usunięcia awarii należy przywrócić pełną funkcjonalność uszkodzonego urządzenia wraz z odtworzeniem konfiguracji z ostatniej posiadanej kopii bezpieczeństwa przekazanej przez klienta) e) Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001:2000 lub inny równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera. f) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z punktem 1 i 2 oznacza, że będzie on sprzętem posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych, wsparcie techniczno - serwisowe kierowane do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. 3) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno - użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia. 4) Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt i oprogramowanie posiadał certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczenia do użytkowani itp. lub inną dokumentację potwierdzającą, że oferowany sprzęt spełnia wymagane prawem przepisy i normy. Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu przed realizacją dostawy. 5) Zaoferowane zestawy komputerowe musza być elementami seryjnymi, w ciągłej produkcji oraz muszą posiadać atesty: Certyfikat Microsoft WHCL - potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 / Windows 8 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE Certyfikat lub wymagany wpis dotyczący oferowanego zestawu komputerowego / serwera w internetowym katalogu lub - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Wymienione w pkt. 3 oraz 5 dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z ofertą, pozostałe atesty/certyfikaty - przed realizacją dostawy. 7) Wykonawca uwzględni w cenie wszelkie koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w szczególności transport na własny koszt i na własne ryzyko, rozładunek własnymi zasobami ludzkimi i sprzętowymi, dostarczenie oraz montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 8) Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji u Klienta od daty dostawy i sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , ,

7 7 z :35 SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie dofinansowywane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie Infrastruktura szkolnictwa artystycznego. SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Servus Comp Popiołek, Kasperski, Bętkowski Sp.J., ul. Nowowiejska 1, Kraków, kraj/woj. małopolskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): ,00 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: ,00 Oferta z najniższą ceną: ,00 / Oferta z najwyższą ceną: ,00 Waluta: PLN.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wszystkie podane parametry urządzeń są parametrami minimalnymi.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wszystkie podane parametry urządzeń są parametrami minimalnymi. GCI. 400-1/2013 Załącznik nr 5 do siwz dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 200.000 euro na dostawę sprzętu komputerowego dla Gdyńskiego Centrum w ramach rozbudowy Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/108/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego do sal ćwiczeniowych i wykładowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji nieograniczonych czasowo na oprogramowanie Microsoft wymienione

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W wypadku wystąpienia w poniższym opisie wymaganych minimalnych parametrów, zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP, dopuszcza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Zakup i dostawa sprzętu informatycznego, kompaktowego monochromatycznego wielofunkcyjnego urządzenia laserowe, oprogramowania biurowego, antywirusowego oraz akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instrukcja wypełniania tabeli: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumny 4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją podaną w tabeli

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/53/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa drukarki dla Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowy

Formularz asortymentowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo - cenowy Część 2 Załącznik nr 8 do SIWZ Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Dostarczony sprzęt ma być oznaczony znakiem CE, posiadać certyfikat

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/221/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputerów przenośnych dla Katedry Pedagogiki Medialnej i Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

Pracownie komputerowe (Zadanie nr 7) Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ komputer stacjonarny

Pracownie komputerowe (Zadanie nr 7) Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ komputer stacjonarny Zał. nr 13 do SIWZ Pracownie komputerowe (Zadanie nr 7) Zestaw komputerowy uczniowski 16 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ komputer stacjonarny 2. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ Lp. Nazwa wyposażenia Liczba sztuk Opis 1 Laptop z oprogramowa niem MS Office Standard 2013 PL MOLP EDU i programem antywirusowy m 35 Laptop o parametrach nie niższych niż: 1) matryca 15,6 cala, rozdzielczość

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) 1 Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Komputer 1. Typ komputer stacjonarny 2. Zastosowanie aplikacje biurowe 3. Obudowa 1. małogabarytowa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Polska-Bielsk Podlaski: Komputer biurkowy 2014/S 169-300039

Polska-Bielsk Podlaski: Komputer biurkowy 2014/S 169-300039 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300039-2014:text:pl:html Polska-Bielsk Podlaski: Komputer biurkowy 2014/S 169-300039 Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

Opis parametrów technicznych oraz dodatkowych wymagań Zamawiającego dotyczących sprzętu składającego się na przedmiot zamówienia

Opis parametrów technicznych oraz dodatkowych wymagań Zamawiającego dotyczących sprzętu składającego się na przedmiot zamówienia Załącznik nr 1 Opis parametrów technicznych oraz dodatkowych wymagań Zamawiającego dotyczących sprzętu składającego się na przedmiot zamówienia ZESTAW I / 11.1 1. Monitor Media Full HD- szt. 5 (jednego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ URZĄDZEŃ I PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH FORMULARZ CENOWY

WYKAZ URZĄDZEŃ I PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH FORMULARZ CENOWY WYKAZ URZĄDZEŃ I PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH FORMULARZ CENOWY Lp. Rodzaj artykułu NAZWA/MODEL sprzętu/programu proponowanego przez Wykonawcę Ilość / jedn. m. Cena jednostkowa netto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Biurowe

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 CZĘŚĆ I : 1. Zestaw do prezentacji mobilnej 1 kpl 2. Zestaw do prezentacji audiowizualnych 1 kpl CZĘŚĆ II: 1.Elementy wyposażenia multimedialnego II 1 kpl 2. Oświetlenie nakamerowe przenośne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: dostarczenie, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej maszyny wytrzymałościowej 100kN wraz z zespołem zasilania hydraulicznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie specjalistyczne dla zespołów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

1. Pakiet oprogramowania do obróbki grafiki wektorowej taki jak CorelDRAW Graphics Suite X7 PL Win lub równoważny* - 8 sztuk

1. Pakiet oprogramowania do obróbki grafiki wektorowej taki jak CorelDRAW Graphics Suite X7 PL Win lub równoważny* - 8 sztuk Załącznik nr 4E do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Część 5 zamówienia Dostawa oprogramowania 1. Pakiet oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU Załącznik Nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Dębe Wielkie z wiedzą przez świat Rozdział

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/161/2012 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania komputerowego dla Laboratorium

Bardziej szczegółowo