Wy ż s za S z ko ł a Zarządza n i a i M a r ke t i n g u w S o c h a c ze w i e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wy ż s za S z ko ł a Zarządza n i a i M a r ke t i n g u w S o c h a c ze w i e"

Transkrypt

1 Wy ż s za S z ko ł a Zarządza n i a i M a r ke t i n g u w S o c h a c ze w i e I n f o r m a t o r d l a k a n d y d a t ó w w w w. w s z i m - s o c h a c z e w. e d u. p l

2 Kierunek ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Kim zostaniesz Absolwenci tego kierunku znają podstawy teoretyczne z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzania, a także z dyscyplin komplementarnych. Uzyskują umiejętności analizy otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, analizy zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa, w tym zarządzania produkcją, personelem i finansami firmy. Specjalizacje Jedna z nich stanie się Twoją pasją Zarządzanie finansami Wiedza, która daje zyski Informatyka w zarządzaniu Informatyka to jedyna dziedzina nauki, gdzie praktyka wyprzedza teorię Organizacja i zarządzanie w handlu Pracą zarobisz na życie, a na handlu się wzbogacisz Zarządzanie logistyką Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym Marketing Gdy interesy idą dobrze marketing jest potrzebny, gdy idą źle - jest konieczny Zarządzanie zasobami ludzkimi Personel koszt, który może stać się inwestycją Kierunek INFORMATYKA I EKONOMETRIA szczegóły w karcie kierunku Sylwetka absolwenta Kim zostaniesz W oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne absolwenci tego kierunku będą przygotowani do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie zaawansowanych narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych. Specjalizacje Jedna z nich stanie się Twoją pasją Informatyka ekonomiczna Na świecie jest zapotrzebowanie na maksimum 5 komputerów" - Thomas Watson (1943), Prezes firmy IBM Wspomaganie i optymalizacja decyzji Człowiek chce być pewny swoich wyborów Ekonometria i analiza danych Podstawowym błędem jest podejmowanie decyzji bez analizy danych szczegóły w karcie kierunku

3 I n f o r m a c j e o U c z e l n i Geneza Czy Sochaczew może mieć swoją Uczelnię? W 1996 roku w Sochaczewie, w środowisku pracowników oświaty pojawiła się koncepcja podjęcia starań zmierzających do uruchomienia szkoły wyższej. Była to odpowiedź na postulaty absolwentów szkół średnich różnego typu, zarówno z miasta Sochaczewa, jak i powiatu sochaczewskiego. Inicjatywa ta zaowocowała uruchomieniem Uczelni w 1997 roku. Baza lokalowa Własny, przestronny budynek W 2001 roku został wybudowany nowoczesny, przestronny kampus. Rok 2011 to kolejny, ważny moment w życiu Uczelni. Dzięki dotacji z Unii Europejskiej uczelnia została doposażona i rozbudowana. Powstały kolejne sale dydaktyczne i aula. Zmodernizowano sale informatyczne, a cała uczelnia została w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. sale wykładowe wyposażone w projektory multimedialne Wykładowcy Praktycy z wybranych dziedzin Aula na 300 osób 3 sale komputerowe, po 30 stanowisk Kadra naukowo-dydaktyczna wywodzi się głównie ze Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji. UNIWERSYTET WARSZAWSKI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA N a s z e a t u t y Języki obce Międzynarodowa komunikacja Nauka języka odbywa się przez 6 semestrów w powiększonym wymiarze godzin. Na studiach zaocznych studenci mają jeden język do wyboru. Od 2006 roku Uczelnia jest akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Pearson Language Tests i umożliwia uzyskanie certyfikatów Pearson Test of English General. Informatyka Wymóg współczesnego świata Przez cały tok studiów uczymy efektywnego wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu firmą. W trakcie studiów studenci poznają aplikacje popularnego pakietu biurowego jakim jest MS Office. Word Excel PowerPoint Access Outlook Wspomaganie nauczania Nauka w zgodzie z pracą Studenci coraz częściej muszą godzić pracę zawodową ze studiami. Właśnie dlatego publikujemy materiały w Internecie i systematycznie rozbudowujemy platformę do e-learningu. Skrypty, prezentacje i ćwiczenia w wersji elektronicznej dostępne do pobrania ze strony WWW Możliwość przerabiania wykładów i ćwiczeń, a także weryfikacji wiedzy z wybranych przedmiotów on-line.

4 W a r t o w i e d z i e ć Stypendia W Uczelni funkcjonuje Fundusz Pomocy Materialnej zasilany głównie dotacją z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz środków własnych WSZiM. Podstawą uzyskania stypendium Rektora są dobre wyniki w nauce wyrażone średnią ocen: Stypendium Rektora może być łączone z innymi formami pomocy materialnej. W ostatnim roku z pomocy stypendialnej skorzystało ponad 356 studentów na kwotę zł. Tryby studiów Uczelnia może Tobie pomóc Średnia ocen 4,0 4,3 4,5 4,8 Procent czesnego 25% 50% 75% 100% Tryb stacjonarny (dzienny) Zajęcia trwają przez 15 tygodni, pięć dni w tygodniu. Liczba godzin zajęć w okresie 6 semestrów to nie mniej niż 2200 godzin. Obowiązują dwa języki obce plus zajęcia z wychowania fizycznego na I roku studiów. Tryb niestacjonarny (zaoczny) Zajęcia odbywają się w trakcie zjazdów sobotnio-niedzielnych. W semestrze jest zjazdów plus zjazdy sesyjne. Zajęcia odbywają się w godzinach od 8.00 do Obowiązuje jeden język obcy. Biblioteka Kontakt W tygodniu czy w weekend Tu drzemie wiedza Studenci mają do dyspozycji bibliotekę uczelnianą wraz z czytelnią. Zasoby biblioteczne obejmują najnowsze pozycje wydawnicze z tematyki prowadzonych kierunków studiów. Rezerwacja książek dostępna jest w sieci w ramach e- biblioteki. Biblioteka wyposażona jest w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Rzetelna informacja u źródła Zapisy Stypendium Rektora do 100% czesnego po zaliczeniu drugiego semestru studiów Socjalne do 80% czesnego po zaliczeniu I semestru Specjalne do 100% czesnego dla osób niepełnosprawnych Zapomoga do 100% czesnego nie częściej niż dwa razy w roku Pierwszy krok Terminy rekrutacji: na semestr zimowy do 30 września na semestr letni do 20 lutego Rabaty za wcześniejsze zapisy (pierwszy semestr) Rabaty dla osób w wieku 40+ (na całe studia) Aktualne rabaty na stronie www Wymagane dokumenty: Świadectwo dojrzałości w oryginale Podanie - kwestionariusz Kserokopia dowodu osobistego Fotografie (4 szt.) podpisane imieniem i nazwiskiem Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów Dowód wpłaty wpisowego (350zł) Wpłat wpisowego należy dokonywać na konto: BANK SPÓŁDZIELCZY W SOCHACZEWIE Etapy kwalifikacji: 1. Złożenie dokumentów 2. Postępowanie kwalifikacyjne kandydaci są przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc 3. Otrzymanie decyzji za pośrednictwem poczty WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU w Sochaczewie ul. Stadionowa 4, Sochaczew tel./fax Godziny pracy Dziekanatu (I piętro, pokój 107) wtorek środa piątek sobota niedziela (z wyjątkiem lipca i sierpnia)

5 ZARZĄDZANIE FINANSAMI Wiedza, która daje zyski S P E C J A L I Z A C J E Zarządzanie finansami uczy praktycznych umiejętności z zakresu inwestowania i zarządzania kapitałami. Studia na tej specjalności kształcą przyszłych doradców i analityków finansowych zatrudnianych w bankach i przedsiębiorstwach. Celem specjalizacji jest przekazanie najnowszej wiedzy o systemach i rynkach finansowych, prowadzeniu rentownych strategii inwestycyjnych, pozyskiwaniu funduszy i kapitałów na finansowanie wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw, dbaniu o zachowanie wystarczalności i płynności finansowej, ocenie przychodów, kosztów i zysków oraz prowadzeniu audytu i controllingu finansowego ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W HANDLU Pracą zarobisz na życie, a na handlu się wzbogacisz Celem specjalizacji jest przekazanie wiedzy w zakresie technologii nowoczesnych form funkcjonowania handlu (sieci supermarketów, hipermarketów i sklepów dyskontowych, centrów handlowych, centrów dystrybucji i centrów logistycznych, e-handlu) oraz nauczenie zarządzania podstawowymi procesami w przedsiębiorstwie handlowym. Specjalizacja ta łączy wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji procesów, zarządzania firmą oraz marketingu. MARKETING Gdy interesy idą dobrze marketing jest potrzebny, gdy idą źle - jest konieczny Zdobyte umiejętności pozwolą na przeprowadzenie segmentacji rynku, właściwe pozycjonowanie oferty handlowej oraz na programowanie marketingu mix. Studenci będą wiedzieli jak w marketingowy sposób podejmować decyzje w przedsiębiorstwie, jak w prosty sposób gromadzić dane marketingowe, jak planować strategię przedsiębiorstwa a przede wszystkim jak w profesjonalny sposób planować działania marketingowe. INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU Informatyka to jedyna dziedzina nauki, gdzie praktyka wyprzedza teorię Celem specjalizacji jest zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie automatyzacji pracy w pakiecie MS Office oraz nauczenie projektowania interfejsów windowsowych i webowych współpracujących z relacyjnymi bazami danych. W realizowanych projektach korzystamy z Ms Office (VBA), Visual Studio (VB.NET, ASP.NET, HTML, CSS), MS SQL Server (T-SQL) W ramach programu MSDN Academic Alliance studenci są uprawnieni do instalacji oprogramowania w domu. ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym Logistyka jest jedną ze współczesnych metod zarządzania w gospodarce. Jej synteza zawiera się najpełniej w pojęciu zarządzania kanałami dostaw. Współczesny wymiar gospodarki globalnej jest określany przez wiele parametrów, wśród których do najważniejszych należą obroty handlowe. Są one realizowane na współczesnych, światowych rynkach zaopatrzeniowych. O skuteczności i efektywności tych operacji przesądza w dużej mierze, sprawna i efektywna logistyka. Ma ona swój wymiar mikro i makrologistyczny. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Personel koszt, który może stać się inwestycją Celem specjalizacji jest zapoznanie słuchaczy z cechami i celami nowocześnie pojmowanych funkcji zarządzania personelem w organizacji oraz z działaniami podejmowanymi przy ich realizacji. Proponowana specjalizacja pozwoli uczestnikom ustrukturalizować informacje oraz doświadczenia związane z działaniami HR, a także poznać praktyczne aspekty efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

6 Opłaty za studia, stacjonarne i niestacjonarne Wpisowe na cały cykl studiów 1 Czesne miesięczne, płatne przez 10 miesięcy - semestry Czesne miesięczne, płatne przez 10 miesięcy - semestry zł 340 zł 370 zł 1. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z kandydowania 2. Czesne semestru 1 może być obniżone zgodnie z aktualnymi rabatami dostępnymi na stronie www Plan studiów Rok I i II (liczba godzin stacjonarne/niestacjonarne) A. Przedmioty kształcenia ogólnego 480/ Języki obce 1 360/198 język angielski 180/198 język niemiecki 180/198 2.Przedmioty ogólnospołeczne 30/22 psychologia (zarządzania) 30/22 3.Wychowanie fizyczne 60/0 B. Przedmioty podstawowe 660/ Mikroekonomia 45/45 2. Makroekonomia 30/22 3. Matematyka 105/77 4. Statystyka opisowa 45/33 5. Podstawy ekonometrii 30/22 6. Informatyka 135/99 7. Podstawy zarządzania 60/60 8. Podstawy marketingu 30/22 9. Finanse 40/ Prawo 90/ Nauka o organizacji 45/45 C. Przedmioty kierunkowe 330/ Zachowania organizacyjne 30/22 2. Badania rynkowe i marketingowe 45/22 3. Zarządzanie i planowanie marketingowe 30/22 4. Rachunkowość finansowa 45/33 5. Rachunkowość zarządcza 30/22 6. Zarządzanie jakością 30/22 7. Prawo gospodarcze i handlowe 30/22 8. Zarządzanie zasobami ludzkimi 30/22 9. Zarządzanie projektami 30/ Procesy informacyjne w zarządzaniu 30/ Logistyka 30/22 Razem (A+B+C) 1440/ na studiach niestacjonarnych do wyboru język angielski lub język niemiecki, na studiach stacjonarnych obowiązujące są obydwa języki ROK III Specjalności i przedmioty specjalnościowe (liczba godzin stacjonarne/niestacjonarne) Wybór specjalności - po zaliczeniu semestru 4 1. Zarządzanie finansami (ZF) 285/ Finanse międzynarodowe 45/22 2. Finanse publiczne 45/33 3. Podstawy bankowości 45/33 4. Rynek finansowy 30/22 5. Strategie finansowe przedsiębiorstw 30/22 6. Ubezpieczenia 45/22 7. Analiza finansowa i controlling 45/33 2. Informatyka w zarządzaniu (IZ) 345/ Arkusze kalkulacyjne II, wykorzystanie VBA 45/22 2. Języki programowania I, Visual Basic. Net 30/22 3. Języki programowania II, Visual Basic.Net 45/33 4. Projektowanie dynamicznych witryn internetowych 45/22 5. Projektowanie aplikacji komputerowych 45/33 6. Relacyjne bazy danych II, wykorzystanie VBA 45/22 7. Systemy wspomagania decyzji 30/22 8. SQL programowanie baz danych 30/22 9. Sieci komputerowe, budowa administrowanie 30/22 3 Zarządzanie logistyką (ZL) 285/ E-Logistyka (elementy współczesnej logistyki) 30/22 2. Eurologistyka 45/33 3. Logistyka międzynarodowa 45/22 4. Makrologistyka 30/22 5. Mikrologistyka 45/33 6. Projektowanie rozwiązań logistycznych 45/22 7. Rynek międzynarodowych usług logistycznych 45/33 4. Organizacja i zarządzanie w handlu (ZH) 285/ Controlling 45/22 2. Logistyka dystrybucji 30/22 3. Marketing w przedsiębiorstwie handlowym45/33 4. Organizacja działalności handlowej 45/33 5. Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych 45/22 6. Technologia i techniki handlu 45/33 7. Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym 30/22 5. Marketing (ZM) 285/ Komunikacja marketingowa 45/33 2. Kontrola 30/22 3. Marketing międzynarodowy 45/22 4. Marketing na rynku środków produkcji 45/33 5. Strategie marketingowe 45/33 6. Zachowania konsumentów 45/22 7. Zarządzanie marketingowo-logistyczne 30/22 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) 285/ Kierowanie zespołami pracowniczymi 45/22 2. Komunikacja interpersonalna 30/22 3. Metody planowania zatrudniania 45/33 4. Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi 45/33 5. Psychologia społeczna 30/22 6. Rozwój i motywowanie pracowników 45/33 7. Warunki i stosunki pracy 45/22 Przedmioty uzupełniające* (wspólne dla wszystkich specjalności) 1. Biznes PLAN 45/33 2. Zarządzanie strategiczne 45/33 3. Finanse przedsiębiorstwa 45/22 4. Prognozowanie i symulacje (nie dotyczy IZ) 45/22 5. Badania operacyjne 45/22 6. Seminaria dyplomowe 60/44 *Uczelnia zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w planie studiów

7 S P E C J A L I Z A C J E Studia pozwalają absolwentom na opanowanie szerokiego zakresu wiedzy z przedmiotów matematycznych, statystycznych, ekonomicznych i informatycznych. W okresie studiów studenci poznają podstawy teoretyczne matematyki i statystyki w takim zakresie, który pozwala im na praktyczne wykorzystanie tej wiedzy w analizach statycznych sytuacji ekonomicznej firm, projektowaniu i wykonywaniu badań statystycznych, analizowaniu szeregów czasowych wraz z prognozowaniem przyszłych wartości badanych zjawisk, uzyskiwaniu przesłanek wspomagających podejmowanie decyzji. Współczesna informatyka jest ściśle związana z bazami danych, czyli z gromadzeniem informacji i jej analizowaniem. Absolwenci mają możliwość poznać teoretyczne problemy baz danych, lecz także mogą w praktyce nauczyć się jak korzystać z takiego serwera relacyjnych baz danych jak MS SQL Server wraz z językiem programowania Transact-SQL. Visual Studio.NET to podstawowe narzędzie programistyczne dla studentów tego kierunku, to w nim będą projektowane i implementowane aplikacje komputerowe obsługujące bazy danych, zarówno okienkowe jak i webowe. W pierwszych czterech semestrach studenci gruntownie poznają także możliwości programowania aplikacji biurowych z pomocą języka Visual Basic for Applications (VBA), który pozwala na znaczącą automatyzację wykonywanych prac. INFORMATYKA EKONOMICZNA Na świecie jest zapotrzebowanie na maksimum 5 komputerów" - Thomas Watson (1943), Prezes firmy IBM Celem specjalizacji jest przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach projektantów, programistów, analityków, administratorów, konsultantów i menedżerów zarządzających przedsięwzięciami informatycznymi w każdym rodzaju instytucji. Szerokie podstawy wiedzy ekonomicznej, matematycznej, statystycznej i ekonometrycznej umożliwiają absolwentom tej specjalności objęcie stanowisk odpowiedzialnych za informatyczne wspomaganie podejmowania bieżących i strategicznych decyzji menedżerskich. WSPOMAGANIE DECYZJI MENEDŻERSKICH Człowiek chce być pewny swoich wyborów, gdyż podjęcie decyzji jest jak wskoczenie w bystry strumień, który porywa Nas w określonym kierunku na długi czas Celem specjalności jest przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach związanych z odpowiedzialnością za informatyczne wspomaganie podejmowania bieżących i strategicznych decyzji menedżerskich. Będą przygotowani do wykorzystywania nowoczesnych metod informatyki w zakresie baz danych oraz hurtowni danych z jednoczesnym zastosowaniem zaawansowanych narzędzi statystycznych do analizowania zgromadzonych danych (data mining). EKONOMETRIA I ANALIZA DANYCH Podstawowym błędem jest podejmowanie decyzji bez analizy danych Celem specjalizacji jest przygotowanie absolwentów do przyszłej pracy zawodowej analityków danych i doradców decydentów na każdym poziomie gospodarowania. Po ukończeniu tej specjalności absolwent będzie posiadał wiedzę o różnorodnych metodach modelowania wszelkiego typu zjawisk, ich prognozowania i symulacji a także będzie umiał posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem ekonometrycznym i statystycznym.

8 Opłaty za studia, stacjonarne i niestacjonarne Wpisowe na cały cykl studiów 1 Czesne miesięczne, płatne przez 10 miesięcy - semestry Czesne miesięczne, płatne przez 10 miesięcy - semestry zł 340 zł 370 zł 1. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z kandydowania 2. Czesne semestru 1 może być obniżone zgodnie z aktualnymi rabatami dostępnymi na stronie www Plan studiów Rok I i II (liczba godzin stacjonarne/niestacjonarne) A. Przedmioty kształcenia ogólnego 855/ Języki obce 1 360/198 Język angielski 180/198 Język niemiecki 180/198 2.Przedmioty ogólnospołeczne 60/44 Psychologia 30/22 Socjologia 30/22 3.Wychowanie fizyczne 60/0 4. Przedmioty uzupełniające 375/ Matematyka dyskretna 45/22 2. Obsługa aplikacji biurowych I (MS Office I) 45/22 3. Obsługa aplikacji biurowych II (MS Office II) 45/22 4. Techniki symulacji cyfrowej w analizie finansowej 30/22 5. Sieci komputerowe 30/22 6. Programowanie aplikacji biurowych I (VBA 1) 45/22 7. Teoretyczne podstawy prognozowania 30/22 8. Obsługa aplikacji biurowych III (MS Office III) 30/22 9. Programowanie aplikacji biurowych II (VBA 2) 45/ Bezpieczeństwo danych w sieciach komputerowych 30/22 B. Przedmioty podstawowe 240/ Mikroekonomia 45/45 2. Makroekonomia 45/45 3. Podstawy zarządzania 45/45 4. Rachunkowość 30/30 5. Finanse przedsiębiorstw 45/45 6. Prawo 30/22 C. Przedmioty kierunkowe 495/ Analiza matematyczna 60/44 2. Algebra liniowa 60/33 3. Programowanie komputerów 30/22 4. Statystyka opisowa i ekonomiczna 45/22 5. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna 45/22 6. Bazy danych 30/22 7. Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 45/22 8. Ekonometria 1 30/22 9. Ekonometria 2 60/ Badania operacyjne 30/ Projektowanie systemów informatycznych 60/33 Razem (A+B+C) 1215/ na studiach niestacjonarnych do wyboru język angielski lub język niemiecki, na studiach stacjonarnych obowiązujące są obydwa języki Rok III Specjalności i przedmioty specjalnościowe (liczba godzin stacjonarne/niestacjonarne) Wybór specjalności - po zaliczeniu semestru 4 1. Informatyka ekonomiczna (IE)585/ Zaawansowane bazy danych 1 (SQL 1) 45/33 2. Programowanie i projektowanie obiektowe 45/33 3. Aplikacje webowe 1 (HTML, CSS, ASP1) 45/22 4. Business Intelligence 1 (OLAP) 45/33 5. Aplikacje windowsowe 1 (.NET) 45/33 6. Przedmiot do wyboru 1 30/22 7. Seminarium 1 45/22 8. Zaawansowane bazy danych 2 (SQL logika biznesowa) 45/33 9. Aplikacje webowe 2 (ASP 2) 45/ Business Intelligence 2 (OLAP+Raportowanie) 30/ Aplikacje windowsowe 2 (programowanie baz danych) 45/ Zespołowy projekt informatyczny 45/ Przedmiot do wyboru 2 30/ Seminarium 2 45/22 2. Wspomaganie i optymalizacja decyzji (WD) 585/ Zaawansowane bazy danych 1 (SQL 1) 45/33 2. Podstawy metod sztucznej inteligencji 45/22 3. Wielowymiarowa analiza danych 45/33 4. Business Intelligence 1 (OLAP) 45/33 5. Analiza wariancji i kowariancji 45/33 6. Przedmiot do wyboru 1 30/22 7. Seminarium 1 45/22 8. Zaawansowane bazy danych 2 (SQL logika biznesowa) 45/33 9. Business Intelligence 2 (OLAP+Raportowanie) 30/ Systemy wspomagania decyzji (data mining) 45/ Teoria gier 45/ Metody badań operacyjnych we wspomaganiu decyzji 45/ Przedmiot do wyboru 2 30/ Seminarium 2 45/22 3. Ekonometria i analiza danych (EA) 570/ Zaawansowane bazy danych 1 (SQL 1) 45/33 2. Pozyskiwanie i analiza danych biznesowych 45/33 3. Wielowymiarowa analiza danych 45/33 4. Komputerowa analiza danych 45/22 5. Analiza wariancji i kowariancji 45/33 6. Przedmiot do wyboru 1 30/22 7. Seminarium 1 45/22 8. Business Intelligence 2 (OLAP+Raportowanie) 30/22 9. Analiza szeregów czasowych 45/ Statystyka w przedsiębiorstwie 45/ Modelowanie matematyczne w ubezpieczeniach i finansach 45/ Analiza rynku 30/ Przedmiot do wyboru 2 30/ Seminarium 2 45/22 Przedmioty do wyboru (wspólne dla wszystkich specjalności) 1. Projektowanie próby badawczej (semestr 5) 2. Metody prezentacji danych 3. Podstawowe usługi sieciowe 4. Zasoby informacyjne Internetu 1. Metody symulacyjne w e-logistyce (semestr 6) 2. Praca grupowa w sieci 3. Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi 4. Zaawansowane bazy danych 3 *Uczelnia zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w planie studiów

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I)

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I) Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka i Ekonometria (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego

Bardziej szczegółowo

Kierunek FINANSE I BANKOWOŚĆ Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne Struktura programu wraz z liczbą punktów ROK 1, SEMESTR ZIMOWY A. y kształcenia ogólnego 1. Historia gospodarcza B. y podstawowe

Bardziej szczegółowo

liczba godzin ogółem

liczba godzin ogółem liczba godzin ogółem ćwiczenia przedmioty obieralne liczba godzin % liczba godzin % stacjonarne gospodarka przemysłowa 80 75 40,6 540 9,5 informatyka w ekonomii 80 780 4,6 55 8,69 niestacjonarne 60,66%

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego wyboru) Efekty

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia.

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia. 1 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 3 1 EOL104 Psychologia pracy 15 15 4

Bardziej szczegółowo

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin Studia niestacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia nie 1 kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP Kod przedmiotu Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE** KIERUNEK: specjalność/i: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1 3.

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia wykład 15 zaliczenie nie 1 2.

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia wykład 15 zaliczenie nie 1 2. Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) 1. Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 2 3. Technologia informacyjna laboratorium 15 zaliczenie nie 2 B. y podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Wydział: Zarządzania i Administracji Kierunek: Zarządzanie Rok ak. 2014/2015 Rodzaj zajęć: Lp. Przedmiot kod M ZARZII _01 - MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY I W/WS II C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE /KZ Rozkład godzin forma

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2)

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w działalności biznesowej prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki Program studiów na kierunku matematyka (studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, stacjonarne) dotyczy osób zarekrutowanych w roku 2013/14 i w latach następnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i ich aplikacje

Bazy danych i ich aplikacje ORAZ ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH Celem Studiów jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami tworzenia i administrowania bazami oraz systemami informacyjnymi. W trakcie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia, tytuł licencjata : pierwszy ECTS godzin dydaktycznych w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKU: ZARZADZANIE

OPIS KIERUNKU: ZARZADZANIE Załącznik nr 2 OPIS KIERUNKU: ZARZADZANIE STUDIA: NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA 1. REKRUTACJA KANDYDATÓW Rekrutacja na studia dokonywana jest spośród kandydatów legitymujących dyplomem ukończenia inżynierskich

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH PREZENTACJA SEPCJALNOŚCI: METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA SEKRETARIAT KATEDRY BADAŃ OPERACYJNYCH Budynek D, pok. 621 e-mail

Bardziej szczegółowo

Ankieta zatrudnienia studentów. Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie Analizował dr Paweł Jankowski

Ankieta zatrudnienia studentów. Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie Analizował dr Paweł Jankowski Ankieta zatrudnienia studentów Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie Analizował dr Paweł Jankowski 08.04.2016r Uczestnicy ankiety Ankietę wypełniło 446 studentów studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH. Podstawy programowania 15 30 45 1 7. Systemy operacyjne 20 25 45 5

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH. Podstawy programowania 15 30 45 1 7. Systemy operacyjne 20 25 45 5 razem razem INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NISTACJONARNYCH ( U K Ł A D Z I R O C Z N Y M ) Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne Podstawy programowania 15 30 45 1 7 Systemy operacyjne 20 25 45 5 Teoretyczne

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I SEMESTR: I 1. Język angielski Z 18 1 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Analiza matematyczna i algebra liniowa E Z 30 15 5 2. Podstawy elektrotechniki Z 10 1 3. Podstawy elektroniki i miernictwa 1 Z 10 2 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02 Ekonomia Studia stacjonarne pierwszego stopnia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Studia trwają trzy lata (sześć semestrów).

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015-16

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015-16 Rok I INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NISTACJONARNYCH ( UKŁADZI ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄC SIĘ ROKU AKADMICKIM 2015-16 Podstawy programowania 15 30 45 1 7 Systemy operacyjne 15 25 40 5 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Stacjonarne/Niestacjonarne Licencjat. 6 Obszary kształcenia Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa

EKONOMIA. Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Stacjonarne/Niestacjonarne Licencjat. 6 Obszary kształcenia Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom Profil Forma studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania tytułu zawodowego Liczba semestrów 6 Obszary

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS Oferta Uczelnia oferuje Seminaria Doktorskie PLUS, w dwu wersjach językowych (polskiej i angielskiej), których efektem końcowym jest stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli Łódź, marzec 2007 Kierownik studiów: dr Halina Waniak-Michalak Katedra/adres: Katedra

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia niestacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -NZ-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003056W Algebra z geometrią analityczną

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA P L AN S T U DIÓW ST AC J O N AR N Y C H ( W UKŁAD Z I E S EMESTR AL N Y M ) Podstawy programowania

INFORMATYKA P L AN S T U DIÓW ST AC J O N AR N Y C H ( W UKŁAD Z I E S EMESTR AL N Y M ) Podstawy programowania INFORMATYKA P L AN S T U DIÓ ST AC J O N AR N Y C H ( UKŁAD Z I S MSTR AL N Y M ) Semestr I /- Podstawy programowania 20 45 65 1 7 Systemy operacyjne 30 30 60 5 Teoretyczne podstawy informatyki 30 15 45

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w działalności biznesowej prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA MATEMATYKA STOSOANA PLAN STUDIÓ STACJONARNYCH PIERSZEGO STOPNIA semestr: 1. w grupach 14.4- -060 prowadzenie do psychologii 15 15 30 2 S-PP/OH 11.1- -810 stęp do logiki i teorii mnogości 30 30 60 1 8 P1

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA. Studia stacjonarne. Studia drugiego stopnia. Profil: ogólnoakademicki

Kierunek: INFORMATYKA. Studia stacjonarne. Studia drugiego stopnia. Profil: ogólnoakademicki Studia drugiego stopnia Kierunek: INFORMATYKA Profil: ogólnoakademicki Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2015/2016 (od semestru zimowego) Formy studiów: Stacjonarne (ścieżka 4-semestralna)

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ROK AKADEMICKI 2007/2008

STUDIA PODYPLOMOWE ROK AKADEMICKI 2007/2008 STUDIA PODYPLOMOWE ROK AKADEMICKI 2007/2008 WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i INFORMATYKI ul. Śniadeckich 2 75-453 Koszalin tel. (094) 34 78 742 fax. (094) 34 33 479 ZAMIEJSCOWY OŚRODEK DYDAKTYCZNY w CHOJNICACH ul.

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW Kierunek: informatyka rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015. Forma zaliczen ia. egz. lab.

TOK STUDIÓW Kierunek: informatyka rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015. Forma zaliczen ia. egz. lab. Lp TOK TUDIÓW rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015 w ć w ko n lab EC T 1 Podstawy prawno-etyczne 15 1 x 2 Podstawy ekonomii 15 1 x 3 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice,

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich)

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich) MATEMATYKA I EKONOMIA PROGRAM STUDIÓW DLA II STOPNIA Data: 2010-11-07 Opracowali: Krzysztof Rykaczewski Paweł Umiński Streszczenie: Poniższe opracowanie przedstawia projekt planu studiów II stopnia na

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM Studia I stopnia (licencjackie) dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

RAMOWY PROGRAM Studia I stopnia (licencjackie) dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Wydział Intycznych Technik Zarządzania WSISiZ na kierunku Zarządzanie RAMOWY PROGRAM Studia I stopnia (licencjackie) dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Specjalności: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Koło Naukowe Informatyków FRAKTAL Opracował : Michał Wójcik, II rok MU IiE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

w Poznaniu RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR: I Liczba godzin w Sposób

w Poznaniu RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR: I Liczba godzin w Sposób Program 6 semestralny - dla stacjonarnych SEMESTR: I Studia stacjonarne 1 Język obcy Z 30 1 2 W-f Z 30 0 3 BHP Z. b.o. 4 0 Grupa treści podstawowych 1 Matematyka E Z 30 15 5 2 Mikroekonomia E Z 30 15 5

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

Cel studiów podyplomowych

Cel studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Jednostka organizacyjna uczelni: Adres organizatora studiów podyplomowych: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY ZASADY PRZYJĘĆ NA PIERWSZY ROK STUDIÓW W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM W ROKU AKADEMICKI 2014/2015

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY ZASADY PRZYJĘĆ NA PIERWSZY ROK STUDIÓW W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM W ROKU AKADEMICKI 2014/2015 WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY ZASADY PRZYJĘĆ NA PIERWSZY ROK STUDIÓW W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM W ROKU AKADEMICKI 04/05 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE -LETNIE) STACJONARNE EKONOMIA Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Liczba godzin Forma Typ Liczba Nazwa modułu/przedmiotu zakończenia 2 (4+5+6+7+8) ECTS Łącznie

Bardziej szczegółowo

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu lub

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu lub Bezpłatne Szkoły zaoczne dla dorosłych 1. Liceum Ogólnokształcące: 3 letnie na podbudowie gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej 2. Szkoła Policealna: 2 letnia w zawodzie Technik Informatyk 3. Szkoła

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad.

Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad. Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad. 2015/2016 1. Ekonometria (5 pkt. ECTS), 30/15, E 2. Statystyka opisowa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach i bankowości Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8) Liczba godzin zajęcia

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe Instytut Informatyki, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy internetowe, SI studia niestacjonarne Rok 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) zajęć 1 Etykieta w życiu publicznym 9 tak 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PANEL DYSKUSYJNY. Nowa specjalność studiów magisterskich Inżynieria procesów biznesowych a potrzeby rynku pracy

PANEL DYSKUSYJNY. Nowa specjalność studiów magisterskich Inżynieria procesów biznesowych a potrzeby rynku pracy PANEL DYSKUSYJNY Przygotowanie absolwenta a potrzeby pracodawców w zakresie inżynierii procesów biznesowych 8 czerwca 2010 Nowa specjalność studiów magisterskich Inżynieria procesów biznesowych a potrzeby

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oferuje program studiów doktoranckich wychodząc z przesłanki, Ŝe rozwój edukacji w Polsce wyraŝający

Bardziej szczegółowo

I rok 2010/2011. Forma zakończenia. Sem. L-letni Z-zim. punkty ECTS. Nazwa przedmiotu. Język obcy I zo Z1 I Z 1. Technologie informacyjne zo Z1 I Z 2

I rok 2010/2011. Forma zakończenia. Sem. L-letni Z-zim. punkty ECTS. Nazwa przedmiotu. Język obcy I zo Z1 I Z 1. Technologie informacyjne zo Z1 I Z 2 I rok 2010/2011 Język obcy I zo Z1 I Z 1 Technologie informacyjne zo Z1 I Z 2 Metodyka procesu uczenia się z Z1 I Z 2 Szkolenie bhp z Z1 I Z Szkolenie p.poŝ. z Z1 I Z Szkolenie biblioteczne z Z1 I Z Mikroekonomia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie STUDIA NIESTACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Program specjalności dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ nt. EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opiekun specjalności: dr Artur Sajnóg Katedra

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia

Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia Zasady studiów magisterskich na kierunku astronomia Sylwetka absolwenta Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku astronomia powinien: posiadać rozszerzoną wiedzę w dziedzinie astronomii,

Bardziej szczegółowo