Wy ż s za S z ko ł a Zarządza n i a i M a r ke t i n g u w S o c h a c ze w i e

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wy ż s za S z ko ł a Zarządza n i a i M a r ke t i n g u w S o c h a c ze w i e"

Transkrypt

1 Wy ż s za S z ko ł a Zarządza n i a i M a r ke t i n g u w S o c h a c ze w i e I n f o r m a t o r d l a k a n d y d a t ó w w w w. w s z i m - s o c h a c z e w. e d u. p l

2 Kierunek ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Kim zostaniesz Absolwenci tego kierunku znają podstawy teoretyczne z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzania, a także z dyscyplin komplementarnych. Uzyskują umiejętności analizy otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, analizy zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa, w tym zarządzania produkcją, personelem i finansami firmy. Specjalizacje Jedna z nich stanie się Twoją pasją Zarządzanie finansami Wiedza, która daje zyski Informatyka w zarządzaniu Informatyka to jedyna dziedzina nauki, gdzie praktyka wyprzedza teorię Organizacja i zarządzanie w handlu Pracą zarobisz na życie, a na handlu się wzbogacisz Zarządzanie logistyką Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym Marketing Gdy interesy idą dobrze marketing jest potrzebny, gdy idą źle - jest konieczny Zarządzanie zasobami ludzkimi Personel koszt, który może stać się inwestycją Kierunek INFORMATYKA I EKONOMETRIA szczegóły w karcie kierunku Sylwetka absolwenta Kim zostaniesz W oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne absolwenci tego kierunku będą przygotowani do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie zaawansowanych narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych. Specjalizacje Jedna z nich stanie się Twoją pasją Informatyka ekonomiczna Na świecie jest zapotrzebowanie na maksimum 5 komputerów" - Thomas Watson (1943), Prezes firmy IBM Wspomaganie i optymalizacja decyzji Człowiek chce być pewny swoich wyborów Ekonometria i analiza danych Podstawowym błędem jest podejmowanie decyzji bez analizy danych szczegóły w karcie kierunku

3 I n f o r m a c j e o U c z e l n i Geneza Czy Sochaczew może mieć swoją Uczelnię? W 1996 roku w Sochaczewie, w środowisku pracowników oświaty pojawiła się koncepcja podjęcia starań zmierzających do uruchomienia szkoły wyższej. Była to odpowiedź na postulaty absolwentów szkół średnich różnego typu, zarówno z miasta Sochaczewa, jak i powiatu sochaczewskiego. Inicjatywa ta zaowocowała uruchomieniem Uczelni w 1997 roku. Baza lokalowa Własny, przestronny budynek W 2001 roku został wybudowany nowoczesny, przestronny kampus. Rok 2011 to kolejny, ważny moment w życiu Uczelni. Dzięki dotacji z Unii Europejskiej uczelnia została doposażona i rozbudowana. Powstały kolejne sale dydaktyczne i aula. Zmodernizowano sale informatyczne, a cała uczelnia została w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. sale wykładowe wyposażone w projektory multimedialne Wykładowcy Praktycy z wybranych dziedzin Aula na 300 osób 3 sale komputerowe, po 30 stanowisk Kadra naukowo-dydaktyczna wywodzi się głównie ze Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji. UNIWERSYTET WARSZAWSKI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA N a s z e a t u t y Języki obce Międzynarodowa komunikacja Nauka języka odbywa się przez 6 semestrów w powiększonym wymiarze godzin. Na studiach zaocznych studenci mają jeden język do wyboru. Od 2006 roku Uczelnia jest akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Pearson Language Tests i umożliwia uzyskanie certyfikatów Pearson Test of English General. Informatyka Wymóg współczesnego świata Przez cały tok studiów uczymy efektywnego wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu firmą. W trakcie studiów studenci poznają aplikacje popularnego pakietu biurowego jakim jest MS Office. Word Excel PowerPoint Access Outlook Wspomaganie nauczania Nauka w zgodzie z pracą Studenci coraz częściej muszą godzić pracę zawodową ze studiami. Właśnie dlatego publikujemy materiały w Internecie i systematycznie rozbudowujemy platformę do e-learningu. Skrypty, prezentacje i ćwiczenia w wersji elektronicznej dostępne do pobrania ze strony WWW Możliwość przerabiania wykładów i ćwiczeń, a także weryfikacji wiedzy z wybranych przedmiotów on-line.

4 W a r t o w i e d z i e ć Stypendia W Uczelni funkcjonuje Fundusz Pomocy Materialnej zasilany głównie dotacją z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz środków własnych WSZiM. Podstawą uzyskania stypendium Rektora są dobre wyniki w nauce wyrażone średnią ocen: Stypendium Rektora może być łączone z innymi formami pomocy materialnej. W ostatnim roku z pomocy stypendialnej skorzystało ponad 356 studentów na kwotę zł. Tryby studiów Uczelnia może Tobie pomóc Średnia ocen 4,0 4,3 4,5 4,8 Procent czesnego 25% 50% 75% 100% Tryb stacjonarny (dzienny) Zajęcia trwają przez 15 tygodni, pięć dni w tygodniu. Liczba godzin zajęć w okresie 6 semestrów to nie mniej niż 2200 godzin. Obowiązują dwa języki obce plus zajęcia z wychowania fizycznego na I roku studiów. Tryb niestacjonarny (zaoczny) Zajęcia odbywają się w trakcie zjazdów sobotnio-niedzielnych. W semestrze jest zjazdów plus zjazdy sesyjne. Zajęcia odbywają się w godzinach od 8.00 do Obowiązuje jeden język obcy. Biblioteka Kontakt W tygodniu czy w weekend Tu drzemie wiedza Studenci mają do dyspozycji bibliotekę uczelnianą wraz z czytelnią. Zasoby biblioteczne obejmują najnowsze pozycje wydawnicze z tematyki prowadzonych kierunków studiów. Rezerwacja książek dostępna jest w sieci w ramach e- biblioteki. Biblioteka wyposażona jest w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Rzetelna informacja u źródła Zapisy Stypendium Rektora do 100% czesnego po zaliczeniu drugiego semestru studiów Socjalne do 80% czesnego po zaliczeniu I semestru Specjalne do 100% czesnego dla osób niepełnosprawnych Zapomoga do 100% czesnego nie częściej niż dwa razy w roku Pierwszy krok Terminy rekrutacji: na semestr zimowy do 30 września na semestr letni do 20 lutego Rabaty za wcześniejsze zapisy (pierwszy semestr) Rabaty dla osób w wieku 40+ (na całe studia) Aktualne rabaty na stronie www Wymagane dokumenty: Świadectwo dojrzałości w oryginale Podanie - kwestionariusz Kserokopia dowodu osobistego Fotografie (4 szt.) podpisane imieniem i nazwiskiem Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów Dowód wpłaty wpisowego (350zł) Wpłat wpisowego należy dokonywać na konto: BANK SPÓŁDZIELCZY W SOCHACZEWIE Etapy kwalifikacji: 1. Złożenie dokumentów 2. Postępowanie kwalifikacyjne kandydaci są przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc 3. Otrzymanie decyzji za pośrednictwem poczty WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU w Sochaczewie ul. Stadionowa 4, Sochaczew tel./fax Godziny pracy Dziekanatu (I piętro, pokój 107) wtorek środa piątek sobota niedziela (z wyjątkiem lipca i sierpnia)

5 ZARZĄDZANIE FINANSAMI Wiedza, która daje zyski S P E C J A L I Z A C J E Zarządzanie finansami uczy praktycznych umiejętności z zakresu inwestowania i zarządzania kapitałami. Studia na tej specjalności kształcą przyszłych doradców i analityków finansowych zatrudnianych w bankach i przedsiębiorstwach. Celem specjalizacji jest przekazanie najnowszej wiedzy o systemach i rynkach finansowych, prowadzeniu rentownych strategii inwestycyjnych, pozyskiwaniu funduszy i kapitałów na finansowanie wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw, dbaniu o zachowanie wystarczalności i płynności finansowej, ocenie przychodów, kosztów i zysków oraz prowadzeniu audytu i controllingu finansowego ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W HANDLU Pracą zarobisz na życie, a na handlu się wzbogacisz Celem specjalizacji jest przekazanie wiedzy w zakresie technologii nowoczesnych form funkcjonowania handlu (sieci supermarketów, hipermarketów i sklepów dyskontowych, centrów handlowych, centrów dystrybucji i centrów logistycznych, e-handlu) oraz nauczenie zarządzania podstawowymi procesami w przedsiębiorstwie handlowym. Specjalizacja ta łączy wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji procesów, zarządzania firmą oraz marketingu. MARKETING Gdy interesy idą dobrze marketing jest potrzebny, gdy idą źle - jest konieczny Zdobyte umiejętności pozwolą na przeprowadzenie segmentacji rynku, właściwe pozycjonowanie oferty handlowej oraz na programowanie marketingu mix. Studenci będą wiedzieli jak w marketingowy sposób podejmować decyzje w przedsiębiorstwie, jak w prosty sposób gromadzić dane marketingowe, jak planować strategię przedsiębiorstwa a przede wszystkim jak w profesjonalny sposób planować działania marketingowe. INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU Informatyka to jedyna dziedzina nauki, gdzie praktyka wyprzedza teorię Celem specjalizacji jest zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie automatyzacji pracy w pakiecie MS Office oraz nauczenie projektowania interfejsów windowsowych i webowych współpracujących z relacyjnymi bazami danych. W realizowanych projektach korzystamy z Ms Office (VBA), Visual Studio (VB.NET, ASP.NET, HTML, CSS), MS SQL Server (T-SQL) W ramach programu MSDN Academic Alliance studenci są uprawnieni do instalacji oprogramowania w domu. ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym Logistyka jest jedną ze współczesnych metod zarządzania w gospodarce. Jej synteza zawiera się najpełniej w pojęciu zarządzania kanałami dostaw. Współczesny wymiar gospodarki globalnej jest określany przez wiele parametrów, wśród których do najważniejszych należą obroty handlowe. Są one realizowane na współczesnych, światowych rynkach zaopatrzeniowych. O skuteczności i efektywności tych operacji przesądza w dużej mierze, sprawna i efektywna logistyka. Ma ona swój wymiar mikro i makrologistyczny. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Personel koszt, który może stać się inwestycją Celem specjalizacji jest zapoznanie słuchaczy z cechami i celami nowocześnie pojmowanych funkcji zarządzania personelem w organizacji oraz z działaniami podejmowanymi przy ich realizacji. Proponowana specjalizacja pozwoli uczestnikom ustrukturalizować informacje oraz doświadczenia związane z działaniami HR, a także poznać praktyczne aspekty efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

6 Opłaty za studia, stacjonarne i niestacjonarne Wpisowe na cały cykl studiów 1 Czesne miesięczne, płatne przez 10 miesięcy - semestry Czesne miesięczne, płatne przez 10 miesięcy - semestry zł 340 zł 370 zł 1. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z kandydowania 2. Czesne semestru 1 może być obniżone zgodnie z aktualnymi rabatami dostępnymi na stronie www Plan studiów Rok I i II (liczba godzin stacjonarne/niestacjonarne) A. Przedmioty kształcenia ogólnego 480/ Języki obce 1 360/198 język angielski 180/198 język niemiecki 180/198 2.Przedmioty ogólnospołeczne 30/22 psychologia (zarządzania) 30/22 3.Wychowanie fizyczne 60/0 B. Przedmioty podstawowe 660/ Mikroekonomia 45/45 2. Makroekonomia 30/22 3. Matematyka 105/77 4. Statystyka opisowa 45/33 5. Podstawy ekonometrii 30/22 6. Informatyka 135/99 7. Podstawy zarządzania 60/60 8. Podstawy marketingu 30/22 9. Finanse 40/ Prawo 90/ Nauka o organizacji 45/45 C. Przedmioty kierunkowe 330/ Zachowania organizacyjne 30/22 2. Badania rynkowe i marketingowe 45/22 3. Zarządzanie i planowanie marketingowe 30/22 4. Rachunkowość finansowa 45/33 5. Rachunkowość zarządcza 30/22 6. Zarządzanie jakością 30/22 7. Prawo gospodarcze i handlowe 30/22 8. Zarządzanie zasobami ludzkimi 30/22 9. Zarządzanie projektami 30/ Procesy informacyjne w zarządzaniu 30/ Logistyka 30/22 Razem (A+B+C) 1440/ na studiach niestacjonarnych do wyboru język angielski lub język niemiecki, na studiach stacjonarnych obowiązujące są obydwa języki ROK III Specjalności i przedmioty specjalnościowe (liczba godzin stacjonarne/niestacjonarne) Wybór specjalności - po zaliczeniu semestru 4 1. Zarządzanie finansami (ZF) 285/ Finanse międzynarodowe 45/22 2. Finanse publiczne 45/33 3. Podstawy bankowości 45/33 4. Rynek finansowy 30/22 5. Strategie finansowe przedsiębiorstw 30/22 6. Ubezpieczenia 45/22 7. Analiza finansowa i controlling 45/33 2. Informatyka w zarządzaniu (IZ) 345/ Arkusze kalkulacyjne II, wykorzystanie VBA 45/22 2. Języki programowania I, Visual Basic. Net 30/22 3. Języki programowania II, Visual Basic.Net 45/33 4. Projektowanie dynamicznych witryn internetowych 45/22 5. Projektowanie aplikacji komputerowych 45/33 6. Relacyjne bazy danych II, wykorzystanie VBA 45/22 7. Systemy wspomagania decyzji 30/22 8. SQL programowanie baz danych 30/22 9. Sieci komputerowe, budowa administrowanie 30/22 3 Zarządzanie logistyką (ZL) 285/ E-Logistyka (elementy współczesnej logistyki) 30/22 2. Eurologistyka 45/33 3. Logistyka międzynarodowa 45/22 4. Makrologistyka 30/22 5. Mikrologistyka 45/33 6. Projektowanie rozwiązań logistycznych 45/22 7. Rynek międzynarodowych usług logistycznych 45/33 4. Organizacja i zarządzanie w handlu (ZH) 285/ Controlling 45/22 2. Logistyka dystrybucji 30/22 3. Marketing w przedsiębiorstwie handlowym45/33 4. Organizacja działalności handlowej 45/33 5. Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych 45/22 6. Technologia i techniki handlu 45/33 7. Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym 30/22 5. Marketing (ZM) 285/ Komunikacja marketingowa 45/33 2. Kontrola 30/22 3. Marketing międzynarodowy 45/22 4. Marketing na rynku środków produkcji 45/33 5. Strategie marketingowe 45/33 6. Zachowania konsumentów 45/22 7. Zarządzanie marketingowo-logistyczne 30/22 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) 285/ Kierowanie zespołami pracowniczymi 45/22 2. Komunikacja interpersonalna 30/22 3. Metody planowania zatrudniania 45/33 4. Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi 45/33 5. Psychologia społeczna 30/22 6. Rozwój i motywowanie pracowników 45/33 7. Warunki i stosunki pracy 45/22 Przedmioty uzupełniające* (wspólne dla wszystkich specjalności) 1. Biznes PLAN 45/33 2. Zarządzanie strategiczne 45/33 3. Finanse przedsiębiorstwa 45/22 4. Prognozowanie i symulacje (nie dotyczy IZ) 45/22 5. Badania operacyjne 45/22 6. Seminaria dyplomowe 60/44 *Uczelnia zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w planie studiów

7 S P E C J A L I Z A C J E Studia pozwalają absolwentom na opanowanie szerokiego zakresu wiedzy z przedmiotów matematycznych, statystycznych, ekonomicznych i informatycznych. W okresie studiów studenci poznają podstawy teoretyczne matematyki i statystyki w takim zakresie, który pozwala im na praktyczne wykorzystanie tej wiedzy w analizach statycznych sytuacji ekonomicznej firm, projektowaniu i wykonywaniu badań statystycznych, analizowaniu szeregów czasowych wraz z prognozowaniem przyszłych wartości badanych zjawisk, uzyskiwaniu przesłanek wspomagających podejmowanie decyzji. Współczesna informatyka jest ściśle związana z bazami danych, czyli z gromadzeniem informacji i jej analizowaniem. Absolwenci mają możliwość poznać teoretyczne problemy baz danych, lecz także mogą w praktyce nauczyć się jak korzystać z takiego serwera relacyjnych baz danych jak MS SQL Server wraz z językiem programowania Transact-SQL. Visual Studio.NET to podstawowe narzędzie programistyczne dla studentów tego kierunku, to w nim będą projektowane i implementowane aplikacje komputerowe obsługujące bazy danych, zarówno okienkowe jak i webowe. W pierwszych czterech semestrach studenci gruntownie poznają także możliwości programowania aplikacji biurowych z pomocą języka Visual Basic for Applications (VBA), który pozwala na znaczącą automatyzację wykonywanych prac. INFORMATYKA EKONOMICZNA Na świecie jest zapotrzebowanie na maksimum 5 komputerów" - Thomas Watson (1943), Prezes firmy IBM Celem specjalizacji jest przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach projektantów, programistów, analityków, administratorów, konsultantów i menedżerów zarządzających przedsięwzięciami informatycznymi w każdym rodzaju instytucji. Szerokie podstawy wiedzy ekonomicznej, matematycznej, statystycznej i ekonometrycznej umożliwiają absolwentom tej specjalności objęcie stanowisk odpowiedzialnych za informatyczne wspomaganie podejmowania bieżących i strategicznych decyzji menedżerskich. WSPOMAGANIE DECYZJI MENEDŻERSKICH Człowiek chce być pewny swoich wyborów, gdyż podjęcie decyzji jest jak wskoczenie w bystry strumień, który porywa Nas w określonym kierunku na długi czas Celem specjalności jest przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach związanych z odpowiedzialnością za informatyczne wspomaganie podejmowania bieżących i strategicznych decyzji menedżerskich. Będą przygotowani do wykorzystywania nowoczesnych metod informatyki w zakresie baz danych oraz hurtowni danych z jednoczesnym zastosowaniem zaawansowanych narzędzi statystycznych do analizowania zgromadzonych danych (data mining). EKONOMETRIA I ANALIZA DANYCH Podstawowym błędem jest podejmowanie decyzji bez analizy danych Celem specjalizacji jest przygotowanie absolwentów do przyszłej pracy zawodowej analityków danych i doradców decydentów na każdym poziomie gospodarowania. Po ukończeniu tej specjalności absolwent będzie posiadał wiedzę o różnorodnych metodach modelowania wszelkiego typu zjawisk, ich prognozowania i symulacji a także będzie umiał posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem ekonometrycznym i statystycznym.

8 Opłaty za studia, stacjonarne i niestacjonarne Wpisowe na cały cykl studiów 1 Czesne miesięczne, płatne przez 10 miesięcy - semestry Czesne miesięczne, płatne przez 10 miesięcy - semestry zł 340 zł 370 zł 1. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z kandydowania 2. Czesne semestru 1 może być obniżone zgodnie z aktualnymi rabatami dostępnymi na stronie www Plan studiów Rok I i II (liczba godzin stacjonarne/niestacjonarne) A. Przedmioty kształcenia ogólnego 855/ Języki obce 1 360/198 Język angielski 180/198 Język niemiecki 180/198 2.Przedmioty ogólnospołeczne 60/44 Psychologia 30/22 Socjologia 30/22 3.Wychowanie fizyczne 60/0 4. Przedmioty uzupełniające 375/ Matematyka dyskretna 45/22 2. Obsługa aplikacji biurowych I (MS Office I) 45/22 3. Obsługa aplikacji biurowych II (MS Office II) 45/22 4. Techniki symulacji cyfrowej w analizie finansowej 30/22 5. Sieci komputerowe 30/22 6. Programowanie aplikacji biurowych I (VBA 1) 45/22 7. Teoretyczne podstawy prognozowania 30/22 8. Obsługa aplikacji biurowych III (MS Office III) 30/22 9. Programowanie aplikacji biurowych II (VBA 2) 45/ Bezpieczeństwo danych w sieciach komputerowych 30/22 B. Przedmioty podstawowe 240/ Mikroekonomia 45/45 2. Makroekonomia 45/45 3. Podstawy zarządzania 45/45 4. Rachunkowość 30/30 5. Finanse przedsiębiorstw 45/45 6. Prawo 30/22 C. Przedmioty kierunkowe 495/ Analiza matematyczna 60/44 2. Algebra liniowa 60/33 3. Programowanie komputerów 30/22 4. Statystyka opisowa i ekonomiczna 45/22 5. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna 45/22 6. Bazy danych 30/22 7. Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 45/22 8. Ekonometria 1 30/22 9. Ekonometria 2 60/ Badania operacyjne 30/ Projektowanie systemów informatycznych 60/33 Razem (A+B+C) 1215/ na studiach niestacjonarnych do wyboru język angielski lub język niemiecki, na studiach stacjonarnych obowiązujące są obydwa języki Rok III Specjalności i przedmioty specjalnościowe (liczba godzin stacjonarne/niestacjonarne) Wybór specjalności - po zaliczeniu semestru 4 1. Informatyka ekonomiczna (IE)585/ Zaawansowane bazy danych 1 (SQL 1) 45/33 2. Programowanie i projektowanie obiektowe 45/33 3. Aplikacje webowe 1 (HTML, CSS, ASP1) 45/22 4. Business Intelligence 1 (OLAP) 45/33 5. Aplikacje windowsowe 1 (.NET) 45/33 6. Przedmiot do wyboru 1 30/22 7. Seminarium 1 45/22 8. Zaawansowane bazy danych 2 (SQL logika biznesowa) 45/33 9. Aplikacje webowe 2 (ASP 2) 45/ Business Intelligence 2 (OLAP+Raportowanie) 30/ Aplikacje windowsowe 2 (programowanie baz danych) 45/ Zespołowy projekt informatyczny 45/ Przedmiot do wyboru 2 30/ Seminarium 2 45/22 2. Wspomaganie i optymalizacja decyzji (WD) 585/ Zaawansowane bazy danych 1 (SQL 1) 45/33 2. Podstawy metod sztucznej inteligencji 45/22 3. Wielowymiarowa analiza danych 45/33 4. Business Intelligence 1 (OLAP) 45/33 5. Analiza wariancji i kowariancji 45/33 6. Przedmiot do wyboru 1 30/22 7. Seminarium 1 45/22 8. Zaawansowane bazy danych 2 (SQL logika biznesowa) 45/33 9. Business Intelligence 2 (OLAP+Raportowanie) 30/ Systemy wspomagania decyzji (data mining) 45/ Teoria gier 45/ Metody badań operacyjnych we wspomaganiu decyzji 45/ Przedmiot do wyboru 2 30/ Seminarium 2 45/22 3. Ekonometria i analiza danych (EA) 570/ Zaawansowane bazy danych 1 (SQL 1) 45/33 2. Pozyskiwanie i analiza danych biznesowych 45/33 3. Wielowymiarowa analiza danych 45/33 4. Komputerowa analiza danych 45/22 5. Analiza wariancji i kowariancji 45/33 6. Przedmiot do wyboru 1 30/22 7. Seminarium 1 45/22 8. Business Intelligence 2 (OLAP+Raportowanie) 30/22 9. Analiza szeregów czasowych 45/ Statystyka w przedsiębiorstwie 45/ Modelowanie matematyczne w ubezpieczeniach i finansach 45/ Analiza rynku 30/ Przedmiot do wyboru 2 30/ Seminarium 2 45/22 Przedmioty do wyboru (wspólne dla wszystkich specjalności) 1. Projektowanie próby badawczej (semestr 5) 2. Metody prezentacji danych 3. Podstawowe usługi sieciowe 4. Zasoby informacyjne Internetu 1. Metody symulacyjne w e-logistyce (semestr 6) 2. Praca grupowa w sieci 3. Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi 4. Zaawansowane bazy danych 3 *Uczelnia zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w planie studiów

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY Studia podyplomowe a potrzeby rynku pracy XIX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna pt. Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy Łódź, 7 8 czerwca 2010 Grażyna Trzpiot Zakład Demografii

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA Kraków 2009 Rekrutację na prezentowane kierunki prowadzi WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO w Dębicy UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Krakowie Dębica 39-200 ul. Kościuszki 32

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2015/2016

studia II stopnia 2015/2016 studia II stopnia 2015/2016 www.wsb.pl STUDIA II STOPNIA STUDIA II STOPNIA Z PODYPLOMOWYMI na kierunkach: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE NOWOŚĆ w przygotowaniu FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ LOGISTYKA ZARZĄDZANIE Już

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo