Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę dodatkowego oraz uaktualnienie już posiadanego oprogramowania dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, numer sprawy BP-DO/DZP /10 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dodatkowego oraz uaktualnienie już posiadanego oprogramowania dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej: 1) elementy zamówienia wchodzące w skład oprogramowania, stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia, zostały wskazane poniżej w punkcie IV. 2) wymagania ilościowe oprogramowania, stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia, zostały wskazane poniżej w punkcie V. II. Dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, musi być wyrobem licencjonowanym, pochodzić z legalnego źródła, okres ważności licencji użytkowych ustala się na bezterminowy, co zostanie poświadczone przez Wykonawcę pisemnym oświadczeniem dostarczonym wraz z oprogramowaniem, stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia. III. Wykonawca dostarczy oprogramowanie, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, własnym transportem i na własny koszt, do siedziby Zamawiającego tj. do Biura Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, ul. Chałubińskiego 3A w Warszawie, w terminie ustalonym z Zamawiającym w dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach między 9.00 a IV. Na oprogramowanie, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, składają się niżej wymienione elementy zamówienia: 1. Pakiet biurowy v1 Microsoft Office Standard 2010 PL (nośnik niewymagany) lub równoważny, spełniający poniższe wymagania: oprogramowanie dostarczone na nośnikach CD lub DVD, dokumentacja przynajmniej w formie elektronicznej na dostarczonych nośnikach, zakres funkcjonalny oprogramowania zgodny z zakresem funkcjonalnym oprogramowania wskazanego, w szczególności: 1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: a) pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączenia wersji językowej interfejsu na język angielski, b) możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory, funkcjonującą u Zamawiającego użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika nr 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 roku w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U ), c) umożliwia wykorzystanie schematów XML. 3. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 4. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja tzn. pełny opis zawierający wszystkie dostępne funkcjonalności aplikacji, w języku polskim. 5. Pakiet biurowy musi zawierać: a) edytor tekstów, Strona 1 z 8

2 b) arkusz kalkulacyjny, c) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, d) narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, e) narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami). 6. Edytor tekstów musi umożliwiać: a) edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, b) wstawianie oraz formatowanie tabel, c) wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, d) wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), e) automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, f) automatyczne tworzenie spisów treści, g) formatowanie nagłówków i stopek stron, h) śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, i) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, j) określenie układu strony (pionowa/pozioma), k) wydruk dokumentów, l) wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, m) pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, n) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 7. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: a) tworzenie raportów tabelarycznych, b) tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych, c) tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, d) tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), e) obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych, f) tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, g) wyszukiwanie i zamianę danych, h) wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, i) nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, j) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, k) formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, l) zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, m) zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, n) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 8. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: a) przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego, drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek, zapisywane jako prezentacje tylko do odczytu, b) nagrywanie narracji i dołączanie ich do prezentacji, c) opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, d) umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i video, e) umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, f) odświeżanie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, g) tworzenie animacji obiektów i całych slajdów, Strona 2 z 8

3 h) prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, i) zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft PowerPoint 2003 oraz Microsoft PowerPoint 2007, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. 9. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: a) tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych, b) tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów, c) edycję poszczególnych stron materiałów, d) podział treści na kolumny, e) umieszczanie elementów graficznych, f) wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej, g) płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji, h) eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF, i) wydruk publikacji. 10. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: a) pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, b) filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, c) tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, d) automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, e) tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, f) oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, g) zarządzanie kalendarzem, h) udostępnianie kalendarza innym użytkownikom, i) przeglądanie kalendarza innych użytkowników, j) zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, k) zarządzanie listą zadań, l) zlecanie zadań innym użytkownikom, m) zarządzanie listą kontaktów, n) udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, o) przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, p) przesyłanie kontaktów innym użytkownikom. 2. Pakiet biurowy v2 Microsoft Office Professional 2010 PL (nośnik niewymagany) lub równoważny, spełniający poniższe wymagania: oprogramowanie dostarczone na nośnikach CD lub DVD, dokumentacja przynajmniej w formie elektronicznej na dostarczonych nośnikach, zakres funkcjonalny oprogramowania zgodny z zakresem funkcjonalnym oprogramowania wskazanego, w szczególności: 1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: a) pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączenia wersji językowej interfejsu na język angielski, b) możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory, funkcjonującą u Zamawiającego użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika nr 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 roku w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U ), Strona 3 z 8

4 c) umożliwia wykorzystanie schematów XML. 3. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 4. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja tzn. pełny opis zawierający wszystkie dostępne funkcjonalności aplikacji, w języku polskim. 5. Pakiet biurowy musi zawierać: a) edytor tekstów, b) arkusz kalkulacyjny, c) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, d) narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych, e) narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, f) narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych, g) narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), 6. Edytor tekstów musi umożliwiać: a) edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, b) wstawianie oraz formatowanie tabel, c) wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, d) wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), e) automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, f) automatyczne tworzenie spisów treści, g) formatowanie nagłówków i stopek stron, h) śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, i) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, j) określenie układu strony (pionowa/pozioma), k) wydruk dokumentów, l) wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, m) pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, n) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 7. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: a) tworzenie raportów tabelarycznych, b) tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, c) tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, d) tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), e) obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych, f) tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, g) wyszukiwanie i zamianę danych, h) wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, i) nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, j) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, k) formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, l) zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, m) zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, n) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 8. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: a) przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego, drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek, Strona 4 z 8

5 zapisywane jako prezentacje tylko do odczytu, b) nagrywanie narracji i dołączanie ich do prezentacji, c) opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, d) umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i video, e) umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, f) odświeżanie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, g) tworzenie animacji obiektów i całych slajdów, h) prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, i) zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft PowerPoint 2003 oraz Microsoft PowerPoint 2007, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. 9. Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych musi umożliwiać: a) przygotowanie formularza elektronicznego i zapisanie go w pliku w formacie XML, b) umieszczenie w formularzu elektronicznym pól tekstowych, wyboru, daty, list rozwijanych, tabel zawierających powtarzające się zestawy pól do wypełnienia oraz przycisków, c) utworzenie w obrębie jednego formularza z jednym zestawem danych kilku widoków z różnym zestawem elementów, dostępnych dla różnych użytkowników, d) pobieranie danych do formularza elektronicznego z plików XML lub z lokalnej bazy danych wchodzącej w skład pakietu narzędzi biurowych, e) możliwość pobierania danych z platformy do pracy grupowej, f) przesłanie danych przy użyciu usługi Web (tzw. webservice), g) wypełnianie formularza elektronicznego i zapisywanie powstałego w ten sposób dokumentu w pliku w formacie XML, h) podpis elektroniczny formularza elektronicznego i dokumentu powstałego z jego wypełnienia. 10. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: a) tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych, b) tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów, c) edycję poszczególnych stron materiałów, d) podział treści na kolumny, e) umieszczanie elementów graficznych, f) wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej, g) płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji, h) eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF, i) wydruk publikacji. 11. Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych musi umożliwiać: a) tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie: tabel składających się z unikatowego klucza i pól różnych typów, w tym tekstowych i liczbowych, relacji pomiędzy tabelami, formularzy do wprowadzania i edycji danych, raportów, b) edycję danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie danych, c) tworzenie bazy danych przy użyciu zdefiniowanych szablonów, d) połączenie z danymi zewnętrznymi, a w szczególności z innymi bazami danych zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszem kalkulacyjnym. 13. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: a) pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, b) filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, c) tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, d) automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, e) tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, f) oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, g) zarządzanie kalendarzem, Strona 5 z 8

6 h) udostępnianie kalendarza innym użytkownikom, i) przeglądanie kalendarza innych użytkowników, j) zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, k) zarządzanie listą zadań, l) zlecanie zadań innym użytkownikom, m) zarządzanie listą kontaktów, n) udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, o) przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, p) przesyłanie kontaktów innym użytkownikom. 3. Pakiet graficznego modelowania Microsoft Office Visio Professional 2010 PL (nośnik niewymagany) lub równoważny, spełniający poniższe wymagania: oprogramowanie dostarczone na nośnikach CD lub DVD, dokumentacja przynajmniej w formie elektronicznej na dostarczonych nośnikach, zakres funkcjonalny oprogramowania zgodny z zakresem funkcjonalnym oprogramowania wskazanego, w szczególności: 1. Możliwość otwierania i przeglądania rysunków przy użyciu bezpłatnie dostępnego narzędzia. 2. Możliwość importu i eksportu do formatu plików zgodnych z AutoCad lub równoważnym. 3. Możliwość graficznego obrazowania i analizowania danych pobieranych z plików xls i xlsx, baz danych dostępnych przez ODBC na diagramach. 4. Możliwość budowy diagramów przestawnych, które są kolekcją kształtów uporządkowanych w strukturę drzewa, która pomaga analizować dane i podsumowywać je w zrozumiałym formacie wizualnym. Taki diagram zaczyna się od kształtu nazywanego węzłem najwyższego poziomu, który zawiera informacje zaimportowane z arkusza, tabeli, widoku lub modułu. Węzeł najwyższego poziomu można podzielić na poziom węzłów podrzędnych, aby dane można było wyświetlać w różny sposób. 5. Udostępnianie gotowych szablonów służących do wizualizowania i usprawniania procesów biznesowych, śledzenia projektów i zasobów, układania schematów organizacji, mapowania sieci, tworzenia diagramów obszarów budowy i optymalizacji systemów. Wymagane są szablony graficznego modelowania w postaci wektorowej: a) procesów biznesowych, b) procesów obiegu informacji, c) schematów organizacyjnych, d) diagramów sieciowych, e) harmonogramów. 6. Funkcja autołączenia, która automatycznie łączy kształty, równomiernie je rozmieszcza i wyrównuje do założonej siatki. Przenoszenie połączonych kształtów nie rozłącza ich, tylko powoduje automatyczne wytyczenie nowej trasy łącznika między nimi. 7. Połączenie diagramów z danymi umożliwiające uzyskanie obrazu procesu, projektu lub systemu pozwalające na identyfikowanie kluczowych trendów, problemów i wyjątków, a następnie określanie właściwego sposobu postępowania. 8. Narzędzie weryfikacji diagramów, wykrywające częste błędy i sprawdzające logikę biznesową. 9. Uproszczenie złożonych, rozbudowanych diagramów za pomocą podprocesów i kontenerów, dzięki którym można pogrupować obiekty powiązane ze sobą logicznie, lub wizualnie. Pakiet musi udostępniać mechanizm, w którym podprocesy (minidiagramy na osobnych stronach) połączone są z kształtami w diagramie podstawowym i pozwalają na szybkie uszczegółowienie lub uogólnienie widoku. 10. Graficzne raporty z informacjami o projektach do wizualizacji kompleksowych informacji o projektach. Umożliwienie generowania raportów, które pozwalają śledzić informacje o zadaniach, właścicielach, rolach i obowiązkach dotyczących projektów, a także przedstawiają złożone struktury własności w projekcie. Możliwość automatycznego modyfikowania raportów w miarę zmian informacji o projektach. 4. Serwerowy system operacyjny Strona 6 z 8

7 Windows Serwer 2008 R2 w wersji Standard lub równoważny pełniący rolę kontrolera usług katalogowych na poziomie funkcjonalnym minimum wskazanego serwerowego systemu operacyjnego. Dla równoważnego serwerowego systemu operacyjnego Zamawiający wymaga dostarczenia z ofertą dokumentacji technicznej w formie elektronicznej na nośnikach CD lub DVD. Wszystkie oferowane Zamawiającemu równoważne serwerowe systemy operacyjne muszą współpracować z funkcjonującą u Zamawiającego infrastrukturą informatyczną. Zamawiający informuje, iż posiada środowisko sieciowe oparte na serwerowych systemach operacyjnych Microsoft Windows Server Licencje dostępowe do serwerowego systemu operacyjnego Licencja dostępowa liczona na urządzenie do środowiska sieciowego opartego na serwerowym systemie operacyjnym Microsoft Windows Server Licencje dostępowe do usług terminalowych Licencja dostępowa do usług terminalowych opartych na środowisku sieciowym serwerowego systemu operacyjnego Microsoft Windows Server System operacyjny dla stacji roboczych, graficznych i notebooków Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit lub równoważny na poziomie funkcjonalnym minimum wskazanego systemu operacyjnego, pozwalający na współpracę ze środowiskiem domenowym zgodnym z infrastrukturą informatyczną Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż posiada środowisko sieciowe oparte na serwerowych systemach operacyjnych Microsoft Windows Server Dla równoważnego systemu operacyjnego Zamawiający wymaga dostarczenia z ofertą dokumentacji technicznej w formie elektronicznej na nośnikach CD lub DVD, o których mowa dalej. Dla systemu operacyjnego wskazanego jak i równoważnego Zamawiający wymaga dostarczenia nośnika instalacyjnego (CD/DVD) - w ilości zgodnej ze wskazaną w kolumnie nr 3 J.m. i ilość tabeli z punktu V. 8. Uaktualnienie licencji systemu operacyjnego dla komputerów macbook Zamawiający posiada trzy macbooki z zainstalowanymi systemami operacyjnymi w wersjach jeden z Mac OS X Tiger 10.4 i dwa z Mac OS X Leopard 10.5 i w związku z potrzebą uaktualnienia posiadanych systemów operacyjnych elementem zamówienia jest uaktualnienie ww. systemów operacyjnych do wersji Mac OS X Snow Leopard lub równoważny, spełniający poniższe wymagania: zakres funkcjonalny systemu operacyjnego jest w pełni zgodny z zakresem funkcjonalnym systemu operacyjnego wskazanego, funkcje dostępne są pod taką samą nazwą jak dla systemu operacyjnego wskazanego, w zbliżonym układzie menu, warunki licencji systemu operacyjnego nie mniej korzystne niż licencje systemu operacyjnego wskazanego, system operacyjny dostarczony na nośnikach CD lub DVD, dokumentacja przynajmniej w formie elektronicznej na dostarczonych nośnikach. Dla systemu operacyjnego wskazanego jak i równoważnego Zamawiający wymaga dostarczenia nośnika instalacyjnego (CD/DVD) - w ilości zgodnej ze wskazaną w kolumnie nr 3 J.m. i ilość tabeli z punktu V. V. Wykonawca dostarczy oprogramowanie, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia w ilościach wskazanych w poniższej tabeli: Pozycja Element zamówienia J.m. i ilość 1. Pakiet biurowy v1 371 licencji 2. Pakiet biurowy v2 2 licencje Strona 7 z 8

8 Pakiet graficznego modelowania 2 licencje 4. Serwerowy system operacyjny 59 licencji 5. Licencje dostępowe do serwerowego systemu operacyjnego 87 licencji 6. Licencje dostępowe do usług terminalowych 100 licencji 7. System operacyjny dla stacji roboczych, graficznych i notebooków 5 licencji 8. Uaktualnienie licencji systemu operacyjnego dla komputerów macbook 3 licencje Strona 8 z 8

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji nieograniczonych czasowo na oprogramowanie Microsoft wymienione

Bardziej szczegółowo

Pracownie komputerowe (Zadanie nr 7) Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ komputer stacjonarny

Pracownie komputerowe (Zadanie nr 7) Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ komputer stacjonarny Zał. nr 13 do SIWZ Pracownie komputerowe (Zadanie nr 7) Zestaw komputerowy uczniowski 16 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ komputer stacjonarny 2. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Zakup i dostawa sprzętu informatycznego, kompaktowego monochromatycznego wielofunkcyjnego urządzenia laserowe, oprogramowania biurowego, antywirusowego oraz akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/108/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego do sal ćwiczeniowych i wykładowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W wypadku wystąpienia w poniższym opisie wymaganych minimalnych parametrów, zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP, dopuszcza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/53/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa drukarki dla Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

1. Pakiet oprogramowania do obróbki grafiki wektorowej taki jak CorelDRAW Graphics Suite X7 PL Win lub równoważny* - 8 sztuk

1. Pakiet oprogramowania do obróbki grafiki wektorowej taki jak CorelDRAW Graphics Suite X7 PL Win lub równoważny* - 8 sztuk Załącznik nr 4E do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Część 5 zamówienia Dostawa oprogramowania 1. Pakiet oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/221/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputerów przenośnych dla Katedry Pedagogiki Medialnej i Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Bielsk Podlaski: Komputer biurkowy 2014/S 169-300039

Polska-Bielsk Podlaski: Komputer biurkowy 2014/S 169-300039 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300039-2014:text:pl:html Polska-Bielsk Podlaski: Komputer biurkowy 2014/S 169-300039 Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wszystkie podane parametry urządzeń są parametrami minimalnymi.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wszystkie podane parametry urządzeń są parametrami minimalnymi. GCI. 400-1/2013 Załącznik nr 5 do siwz dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 200.000 euro na dostawę sprzętu komputerowego dla Gdyńskiego Centrum w ramach rozbudowy Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego.

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowy

Formularz asortymentowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo - cenowy Część 2 Załącznik nr 8 do SIWZ Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Dostarczony sprzęt ma być oznaczony znakiem CE, posiadać certyfikat

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 CZĘŚĆ I : 1. Zestaw do prezentacji mobilnej 1 kpl 2. Zestaw do prezentacji audiowizualnych 1 kpl CZĘŚĆ II: 1.Elementy wyposażenia multimedialnego II 1 kpl 2. Oświetlenie nakamerowe przenośne

Bardziej szczegółowo

Opis parametrów technicznych oraz dodatkowych wymagań Zamawiającego dotyczących sprzętu składającego się na przedmiot zamówienia

Opis parametrów technicznych oraz dodatkowych wymagań Zamawiającego dotyczących sprzętu składającego się na przedmiot zamówienia Załącznik nr 1 Opis parametrów technicznych oraz dodatkowych wymagań Zamawiającego dotyczących sprzętu składającego się na przedmiot zamówienia ZESTAW I / 11.1 1. Monitor Media Full HD- szt. 5 (jednego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ Lp. Nazwa wyposażenia Liczba sztuk Opis 1 Laptop z oprogramowa niem MS Office Standard 2013 PL MOLP EDU i programem antywirusowy m 35 Laptop o parametrach nie niższych niż: 1) matryca 15,6 cala, rozdzielczość

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie specjalistyczne dla zespołów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) 1 Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Komputer 1. Typ komputer stacjonarny 2. Zastosowanie aplikacje biurowe 3. Obudowa 1. małogabarytowa,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instrukcja wypełniania tabeli: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumny 4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją podaną w tabeli

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/161/2012 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania komputerowego dla Laboratorium

Bardziej szczegółowo

WYKAZ URZĄDZEŃ I PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH FORMULARZ CENOWY

WYKAZ URZĄDZEŃ I PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH FORMULARZ CENOWY WYKAZ URZĄDZEŃ I PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH FORMULARZ CENOWY Lp. Rodzaj artykułu NAZWA/MODEL sprzętu/programu proponowanego przez Wykonawcę Ilość / jedn. m. Cena jednostkowa netto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Biurowe

Bardziej szczegółowo

A. Strefa wejście do budynku / hall wejściowy

A. Strefa wejście do budynku / hall wejściowy A. Strefa wejście do budynku / hall wejściowy Muzeum Azjii i Pacyfiku opis przedmiotu zamówienia 1. Totem 46 /2 szt. Totem stanowi samodzielne urządzenie ustawione na podłożu utwardzonym przy drodze wiodącej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo