Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Politechniczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Politechniczny"

Transkrypt

1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Politechniczny Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: Informatyka stosowana Specjalizacja: Informatyka w telekomunikacji Sławomir Węc PRACA INŻYNIERSKA Implementacja modułu raportowania systemu ornitologicznego Opiekun pracy: dr inż. Robert Wielgat Tarnów, 2011

2 Praca inżynierska Węc S. W tym miejscu pragnę gorąco podziękować Panu dr inż. Robertowi Wielgatowi, opiekunowi mojej pracy oraz mgr inż. Tomaszowi Potempie za życzliwość i udzieloną pomoc. Wskazówki, cenne rady, które przyczyniły się do powstania ostatecznej wersji niniejszej pracy. 1

3 Implementacja modułu raportowania systemu ornitologicznego Spis treści 1 Wstęp Cel Narzędzia i technologie JavaServer Pages Java JasperReports JasperServer ireport Structured Query Language Środowisko IDE Serwer Serwer Apache Konfiguracja Baza Danych PostgreSQL Zalety systemu PostgreSQL Narzędzia do współpracy z bazą Schemat bazy danych Dane raportów Przykładowe formularze MTO Raport o współpracownikach: Raport obserwacji: Opis stworzonego interfejsu Interfejs użytkownika Struktura katalogów Opis wybranych fragmentów kodu Widok Pobieranie parametrów z formularza Połączenie z bazą danych Zapisywanie raportu w formie pliku PDF Raporty Szablony Zapytania SQL Format XML Struktura dokumentu XML Parametry Zapytanie SQL Pola

4 Praca inżynierska Węc S. 7.5 Zmienne Podraport Podsumowanie Bibliografia

5 Implementacja modułu raportowania systemu ornitologicznego 1 Wstęp Ochrona środowiska naturalnego ma coraz większe znaczenie dla człowieka. Bardzo ważnym składnikiem otaczającego nas środowiska są ptaki. Człowiek z pewnością ma prawo do korzystania z bogactw przyrody, ale coraz częściej są one nadmiernie eksploatowane, co degraduje środowisko, a tym samym podstawy życia samego człowieka. Wiele jest sposobów na zahamowanie procesów wyniszczających naszą przyrodę. Jedną z nich jest na pewno ocena różnorodności biologicznej środowiska. Badanie naturalnych i wywołanych przez człowieka zmian zróżnicowania genetycznego, gatunkowego, a także zróżnicowania siedlisk oraz ekologicznych konsekwencji tych zmian pomagają w ochronie rzadkich i zanikających gatunków zwierząt, w szczególności ptaków. Ptaki zawsze znaczyły bardzo wiele dla człowieka, w swych początkach były dla niego źródłem pokarmu, a niektóre gatunki do dziś są nieodzowne w naszej gospodarce. W chwili obecnej jednak większość gatunków pełni rolę obiektów badań naukowych dla człowieka. Dzięki tym zwierzętom możemy łatwo zaobserwować niekorzystne zmiany w środowisku zarówno fauny jak i flory, poprzez określanie ich liczebności na danym obszarze. Wiele gatunków już wyginęło lub są na skraju wyginięcia, do czego doprowadził rozwój cywilizacyjny człowieka. Dlatego też stworzono Czerwoną Księgę, w której znajdują sie wszystkie zagrożone gatunki. Została ona opracowana przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN- International Union for Conserwation of Nature and Natural Resources). Tak więc, obserwacje ornitologiczne pozwalają określić stan degradacji środowiska. Wpływ pojedynczych osób na ochronę ptaków jest nie wielki, gdyż przeważnie kończy sie na zimowym ich dokarmianiu i wywieszaniu skrzynek lęgowych. Większe możliwości mają organizacje społeczne jaką jest Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne (MTO), które zrzeszają ornitologów amatorów jak i osoby które zajmują sie tym zawodowo oraz grupy pasjonatów i miłośników ptaków. Wszelkie obserwacje, badania i informacje członkowie MTO zamieszczają na papierowych formularzach, co jest bardzo czasochłonne i trudne do analizy. Dlatego też powstał innowacyjny pomysł, aby w sposób elektroniczny uzupełnić zbieranie i magazynowanie danych, a także w późniejszym czasie całkowicie zastąpić rejestrację danych na papierowych formularzach. Przedmiotem projektu jest stworzenie modułu systemu 4

6 Praca inżynierska Węc S. raportowania, którego implementacje oparto na funkcjonalności bazy danych jak i formularzy MTO. W pracy wykorzystano wybrane przykłady raportów i formularzy. 1.1 Cel Głównym celem tego projektu jest stworzenie sytemu raportowania, do którego dostęp będą mieli nie tylko zawodowi ornitolodzy, ale wszyscy członkowie MTO. Ponadto raporty są doskonałym sposobem na kontrolowanie własnej pracy przez ornitologów na rzecz Towarzystwa, poprzez możliwość sprawdzenia i wydrukowania dokonanych przez siebie obserwacji oraz możliwość znalezienia jakiejkolwiek nieścisłości w prowadzonych danych. Innym, równie ważnym celem powstania tego projektu jest usprawnienie pracy pracownikom MTO, zwłaszcza przy wyszukiwaniu potrzebnych danych w bazie czy nawet przy organizacji wielu akcji obserwacyjnych. 5

7 Implementacja modułu raportowania systemu ornitologicznego 2 Narzędzia i technologie 2.1 JavaServer Pages JSP (ang. JavaServer Pages) to technologia umożliwiająca projektowanie dynamicznych stron WWW. Technologia ta została dodana do narzędzi z grupy Java Enterprise Edition pod koniec 1999 roku. W JSP strony są tworzone w formatach HTML, XHTML, DHTML oraz XML z wykorzystaniem języka Java, wplecionego w kod HTML danej strony. Strona JSP w procesie translacji zostaje zamieniona na serwlet. Każdorazowe wywołanie w przeglądarce strony JSP jest wykonywane przez skompilowany serwlet. Stosując prekompilację (kompilacje wstępną) już podczas startu aplikacji wszystkie strony JSP zostaną przetłumaczone na serwlety. Rys.1. Proces wykonywania pliku JSP. Tłumaczenie (b) następuje jeśli plik JSP (a) jest nowy lub dokonaliśmy zmian, jeśli nie to tłumaczenie jest pomijane. 6

8 Praca inżynierska Węc S. W JSP rozróżnia się następujące elementy: treść statyczna - czyli czysty kod HTML, jest on przepisywany bez zmian do generowanego dokumentu dyrektywy JSP informacje, które nadzorują proces generowania dokumentu skryplety - kod w języku Java, który jest odpowiedzialny za proces generowania dokumentu akcje JSP - tagi XML wywołujące określone metody na serwerze. 2.2 Java Java jest obiektowym językiem programowania. Napisane w tym języku programy mogą być uruchamiane na komputerach z różnymi systemami operacyjnymi, jak również na telefonach komórkowych oraz w aplikacjach internetowych. Warunkiem jest instalacja Wirtualnej maszyny Javy w danym środowisku. Przenośność to właśnie jedna z charakterystycznych cech języka Java. Java została stworzona przez grupę roboczą pod kierunkiem Jamesa Goslinga z firmy Sun Microsystems. Programy źródłowe napisane w języku Java są następnie kompilowane do postaci wykonywanej przez maszynę wirtualną, czyli kodu bajtowego. Podstawowe pomysły zostały zaczerpnięte z języka Smalltalk, jak na przykład zwalnianie zajętej pamięci oraz maszyna wirtualna. Natomiast duża część składni i słów kluczowych została zapożyczona z języka C i C++. Java często jest mylona z językiem JavaScript, a jedyną cechą, która je łączy jest składnia podstawowych instrukcji. Najważniejsze założenia języka Java to : Obiektowość Javy W przeciwieństwie do języka C++, Java jest silnie ukierunkowana na obiektowość. Wszelkie dane i akcje na nich podejmowane są pogrupowane w klasy obiektów. O obiekcie można myśleć jako o samoistnej części programu, która może przyjmować określone stany i ma określone zachowania, które mogą zmieniać te stany bądź przesyłać dane do innych obiektów. Wyjątkiem od całkowitej obiektowości są typy proste (int, float itp.). 7

9 Implementacja modułu raportowania systemu ornitologicznego Niezależność od architektury Tą niezależność Java uzyskuje poprzez to, iż kod źródłowy napisany przez programistę w Javie zostaje następnie skompilowany do neutralnych pod względem architektury formatu plików obiektowych. Skompilowany kod może być wykonywany niezależnie od systemu operacyjnego i procesora. Kompilator Javy potrafi to uczynić ponieważ generuje zestaw instrukcji, które nie mają nic wspólnego z konkretną architekturą komputera. Instrukcje są natomiast zaprojektowane w ten sposób, aby były łatwe do zinterpretowania na każdej maszynie i aby można było przełożyć je na język maszynowy w czasie rzeczywistym. Jednak z uwagi na to, że kod pośredni jest interpretowany, taki program jest wolniejszy niż kompilowany bezpośrednio do kodu maszynowego. Z tego względu maszynę wirtualną często uzupełnia się o kompilator Just-in-Time. Istnieją również niezależne od Suna kompilatory Javy czyli GNU Compiler Collection o nazwie GCJ. W rezultacie powstaje szybszy kod, ale można go uruchamiać na jednej tylko platformie, a więc nie jest przenośny. 2.3 JasperReports JasperReports jest to narzędzie raportujące Javy typu open source (otwarte oprogramowanie), które umożliwia wyświetlenie na ekranie, drukowanie raportu lub jego eksportowanie do różnych dokumentów w formatach takich jak: HTML, PDF, Excel, Word czy OpenOffice. Ma możliwość zastosowania w aplikacjach Java, w tym Java EE lub aplikacjach sieci Web, do generowania dynamicznej zawartości. Odczytuje także instrukcje z pliku XML lub Jaspis. JasperReports to biblioteka klas Javy, która może zostać wbudowana w dowolną aplikację Java, ponieważ jest realizowana w 100% w kodzie Javy, aby bez problemu można ją było umieścić w aplikacji. Dzięki standardom definicja raportu w XML pozwala użytkownikom na tworzenie raportów o dowolnej długości i złożoności. 8

10 Praca inżynierska Węc S. Najważniejsze z funkcji JasperReports to: Możliwość eksportowania raportów do różnorodnych formatów. Korzystanie z wielu źródeł danych takich jak: JDBC, CALS Table Models, JavaBeans, EJBQL, XML, Hibernate. Skrypty napisane w Javie mogą towarzyszyć w definicji raportu. Możliwość generowania podraportów. Elastyczny układ raportu. Możliwość generowania znaków wodnych JasperServer JasperServer jest systemem opartym o technologię JEE, to także platforma dla raportów oraz analiz OLAP. Pozwala tworzyć raporty ad hoc (tylko dla wersji Professional), a także uruchamiać zarówno raporty statyczne jak i interaktywne analizy OAP. Przy jej pomocy administrator może także nimi zarządzać. Na serwerze użytkownik może stworzyć nowy raport ad hoc. Użytkownicy nie muszą wnikać w sposoby opisu połączeń do bazy danych, ponieważ konfiguracja dostępu do danych dla tych raportów jest wcześniej przygotowana i udostępniona przez administratorów. Tworząc nowy raport wybieramy opcję Utwórz raport, a następnie z listy zapisanych tematów lub dziedzin wybieramy odpowiadające dla naszego raportu pozycje i wskazujemy typ raportu. Przed przystąpieniem do projektowania można także podać parametry. Tworzenie raportu jest bardzo proste polega na przeciąganiu list i pól na obszar raportu, przy czym na obszarze tym pola same dostosowują się do siebie tak, aby jak najbardziej ułatwić to użytkownikowi. Wyświetlane są także od razu po przeciągnięciu dane w tych polach. Z poziomu serwera JasperServer można także publikować zwykłe raporty, zapisane w stosowanym przez JasperReports formacie JRXML. Mogą to być szablony utworzone ręcznie w edytorze XML, za pomocą narzędzia ireport, czy też innego lecz publikować je może tylko administrator ireport Kluczowym punktem w interfejsie JasperReports jest ireport, jest to program do projektowania raportów, który daje użytkownikowi całkowitą kontrolę nad treścią jak i 9

11 Implementacja modułu raportowania systemu ornitologicznego również nad wyglądem każdego raportu. Pliki stworzone przez ireport zawierają wszystkie potrzebne informacje konfiguracyjne oraz takie jak na przykład zapytania SQL, które służą do przejęcia danych oraz określenia parametrów wejściowych. Pliki Jasper maja możliwość włączenia ich do aplikacji Java przy użyciu JasperReports API i w ten sposób łączyć się ze źródłem danych i generować raporty, a jeśli jest potrzeba pobierać parametry wejściowe, które mogą posłużyć na przykład do filtrowania rekordów w bazie. Następnie raport można wyeksportować do każdego obsługiwanego formatu (np. PDF). Wszystkie te operacje można bezpośrednio wykonać w ireport. Przy projektowaniu bardziej złożonych raportów ireport jest nieodzowny. Tworzy on w sposób wizualny definicje JRXML, potrafi też sprawdzić czy ta definicja jest bez błędów obsługiwana przez bibliotekę JasperReport oraz uruchomić raport. ireport posiada kreator, którym szybko utworzymy szablon raportu, co jest dość przydatne i pozwala na szybsze przejście wstępnych czasochłonnych kroków, a także wybór określonego stylu. Można też tworzyć ręcznie szablon od zera. Rys.2. Okno główne ireport. 10

12 Praca inżynierska Węc S. Służy do tego ekran, na którym mamy do dyspozycji: Główną płaszczyznę szablonu, podzieloną na poziome sekcje (bands) odpowiadające częściom raportu o różnej powtarzalności: o title - jej zawartość jest drukowana tylko raz na początku raportu o pageheader jej zawartość pojawia się na każdej stronie o columnheader sekcja pojawia się na każdej stronie pod nagłówkiem strony (nagłówek kolumn) o detail sekcja ta pojawia się tyle razy, ile wyników zwróciło zapytanie SQL o columnfooter stopka kolumny pojawia się pod kolumną na każdej stronie tuż pod sekcją detail o pagefooter stopka strony pojawia się na każdej stronie na samym jej dole o lastpagefooter - sekcja stopki ostatniej strony raportu (jeśli ta sekcja ma wysokość większą niż zero, to zastępuje sekcje pagefooter na ostatniej stronie raportu) o summary - sekcja podsumowania umieszczona jest na końcu raportu pod ostatnim wierszem w sekcji detail i przed columnfooter i pagefooter. Taki podział występuje w wielu narzędziach do projektowania szablonów i wydaje się trywialny, lecz do bardziej skomplikowanych szablonów można zawsze umieścić na układzie jeden lub więcej podraportów i to znacznie zwiększa jego możliwości. Podraporty umożliwiają pobieranie danych z innych tabel. Tworzy się je w taki sam sposób jak zwykły raport. Po utworzeniu podraportu podłączamy go do głównego raportu. W tym celu należy z głównego menu wybrać narzędzie podraport i w taki sam sposób jak wszystkie inne pola umieścić podraport na głównym raporcie. Następnie w kreatorze wpisuje się zapytanie SQL dla naszego podraportu i wybieramy pola, które znajdą się w naszym podraporcie. Później jest wybierana ścieżka dla pliku naszego podraportu: czy ma być ona podana przez parametr i może być wtedy zapisany dowolnie na dysku, czy też bardziej statycznie w tym samym folderze co główny raport. W oknie właściwości dostępne są poza zakładkami Common i All jeszcze dwie Subreport i Subreport (Other). W zakładce Subreport w polu Connection Data /Source Expression należy wybrać użyj połączenia i poniżej w 11

13 Implementacja modułu raportowania systemu ornitologicznego pole wpisać $P{REPORT_CONNECTION}. Zakładka Subreport Parameters na zakładce Subreport (Other) służy do przekazania parametrów zmiennych i wartości pól pobranych z bazy do podraportu. Aby dodać przekazywanie nowej wartości należy kliknąć nowy i w pojawiające się okno wpisać nazwę parametru w podraporcie (w utworzonym podraporcie musi znajdować się parametr o takiej samej nazwie) i wyrażenie określające przekazywaną wartość. W zależności od tego w jakiej sekcji umieścimy podraport pojawi się on jeden lub więcej razy. Jeśli zostanie umieszczony w sekcji detail to przy każdym zwracanym wierszu z głównego zapytania zostaną przekazane do podraportu aktualne zmienne i zostanie wygenerowany nowy podraport i umieszczony na głównym raporcie. Podobnie będzie miało miejsce z podraportem umieszczonym w nagłówku lub stopce grupy(jeśli grupa będzie się zmieniała). Dla pozostałych sekcji podraport wykona się tylko raz i raz zostanie wyświetlony. Plik z podraportem powinien być umieszczony w katalogu głównym programu ireport lub powinna być podana do niego pełna ścieżka dostępu w parametrze. Okno pokazujące aktualnie otwarte pliki szablonów. ireport pozwala pracować z wieloma szablonami jednocześnie. Okno struktury dokumentu. Pokazuje ono strukturę w postaci drzewa, w podziale na poszczególne sekcje. Są to wszystkie parametry, pola danych, zmienne i elementy układu szablonu. Oczywiście jak można się tego spodziewać, po zaznaczeniu elementu w drzewie struktury, zostaje on jednocześnie zaznaczony na układzie. Niestety nie da się przeciągać elementów w ramach samego drzewa, co, choć niesie ze sobą różne problemy do rozstrzygnięcia, jest dość naturalne i byłoby wygodne. Paletę właściwości zaznaczonego obiektu. Okno bibliotek zawierające stosowane najczęściej wyrażenia, takie jak liczba stron, czy aktualna data. Na samej górze ekranu, pod menu, znajdują się paski narzędzi, które ułatwiają formatowanie elementów układu. Wybierać można spośród wszystkich możliwości dosuwania, centrowania, dostosowywania rozmiaru, zmiany odstępów pomiędzy poszczególnymi polami. Dzięki temu nie traci się czasu na próby osiągnięcia dostatecznej precyzji ruchów myszy, a na koniec, na żmudne kopiowanie wartości współrzędnych w oknie właściwości. W ireport działają również takie standardowe funkcje jak wybór wielu 12

14 Praca inżynierska Węc S. elementów poprzez zaznaczenie myszą całego obszaru, przesuwanie elementów przy pomocy kursorów. ireport jest bardzo zintegrowany z Javą, gdyż dla każdego pola danych, nawet wtedy, gdy źródłem jest zapytanie SQL, musi zostać określona klasa tego pola, parametru czy zmiennej. Oczywiście same źródła danych i zapytanie mogą być także definiowane poprzez kod Javy i to na wiele sposobów. Dla samych tylko źródeł bazodanowych JDBC oprócz SQL można zdecydować się na HQL (język zapytań używany w Hibernate) i EJBQL. Źródłami danych mogą być też JavaBeans, Hibernate, Hibernate wraz ze Spring, własny interfejs JRDataSourceProvider i inne. Konieczność użycia kodu Javy, może doprowadzić w projektach do braku separacji warstwy generowania raportów dla danego systemu od samego kodu tego systemu. Konieczność częstej pracy z kodem może prowadzić też do wniosku, że tak naprawdę używanie takiego narzędzia jak ireport wcale nie jest wygodne, bo oznacza pracę w dwóch środowiskach: IDE Javy i ireport. Niezależnie od rozważań na temat separacji raportowania w aplikacji, należy uznać, że ireport jest narzędziem zapewniającym wszystko, co niezbędne do stworzenia szablonu raportu, a w dodatku stabilnym i nie stwarzającym problemów. 2.4 Structured Query Language SQL (ang. Structured Query Language) jest strukturalnym językiem zapytań używanym do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania informacji z bazy. Język SQL jest językiem deklaratywnym. Decyzję o sposobie przechowywania i pobrania danych pozostawia się systemowi zarządzania bazą danych (DBMS). SQL został standardem w komunikacji z serwerami relacyjnych baz danych. Język ten stał się bardzo popularny we współczesnych systemach relacyjnych baz danych, a powstał on w IBM w latach 70. Z technicznego punktu widzenia SQL jest podjęzykiem danych, gdyż nie może służyć do tworzenia kompletnych programów a jedynie do komunikowania się z bazą danych. Wyróżnia się trzy formy SQL : Interakcyjny - służy do bezpośredniego pobierania lub wprowadzania danych do bazy. 13

15 Implementacja modułu raportowania systemu ornitologicznego Statyczny - pisany jest razem z aplikacją w której jest używany podczas jej działania i nie ulega zmianom. Dynamiczny - generowany jest w trakcie działania aplikacji, jeśli wcześniej nie było możliwości określenia treści potrzebnych zapytań. Używanie SQL polega na zadawaniu pytań do bazy danych. Wyróżnia się trzy główne podzbiory zapytań : DML (język manipulacji danymi) - służy do wykonywania operacji na danych DDL (język definicji danych) - służy do operowania na strukturach bazy DCL (język kontroli nad danymi) - służy do nadawania uprawnień bazodanowych W SQL zdarzają się sytuacje nadużyć w przypadku tworzenia zapytań z wykorzystaniem parametrów pochodzących z zewnątrz aplikacji, ponieważ jest to język interpretowany. Dlatego zadaniem autora aplikacji jest też zadbanie o sprawdzanie poprawności, czyli walidację danych wejściowych stanowiących część zapytania, gdyż ktoś może być w stanie dopisać do zapytania jakieś komendy. 2.5 Środowisko IDE IDE, czyli zintegrowane środowisko programistyczne, którego głównym celem jest przyśpieszenie budowy aplikacji. Najczęściej wykorzystywanymi aplikacjami tego typu są NetBeans firmy Sun i Eclipse firmy IBM. Obydwie aplikacje pierwotnie powstały dla języka Java, ale z biegiem czasu dodano wsparcie dla innych języków w tym PHP. Eclipse ma wiele pożytecznych cech, ale odznacza się także powolnym działaniem. NetBeans ma możliwość doinstalowania wtyczki ireport i to właśnie ten system posłużył do stworzenia aplikacji. NetBeans jest projektem typu "open source" o coraz większej popularności i stale wzrastającej społeczności użytkowników. O wielkim sukcesie NetBeans świadczy fakt, że z projektem tym współpracuje już prawie 100 firm na całym świecie. Projekt NetBeans został uruchomiony w czerwcu 2000 roku przez firmę Sun Microsystems będącą od tej pory głównym jego sponsorem. 14

16 Praca inżynierska Węc S. Na Rys.3. Widok okna głównego IDE NetBeans. 2.6 Serwer WWW Serwerem obsługującym aplikacje jest Apache. Jest to najpopularniejszy i zarazem darmowy system dostępny dla wielu systemów operacyjnych (m.in. UNIX, GNU/Linux, BSD, Mac OS X, Microsoft Windows) Serwer Apache Apache jest najszerzej stosowanym serwerem HTTP w Internecie. W maju 2006 jego udział wśród serwerów wynosił prawie 65%. W połączeniu z interpreterem języka skryptowego PHP i bazą danych MySQL, Apache stanowi jedno z najczęściej spotykanych środowisk w firmach oferujących miejsce na serwerach sieciowych. Najważniejsze cechy serwera i obsługiwane moduły wielowątkowość skalowalność bezpieczeństwo 15

17 Implementacja modułu raportowania systemu ornitologicznego kontrola dostępu/uwierzytelnianie: mod_access CGI proxy typu HTTP, FTP, CONNECT: mod_proxy* SSI: mod_include Content-Negotation: mod_negotation moduł URL-Rewriting: mod_rewrite SSL: mod_ssl możliwość osadzania interpreterów języków skryptowych, np. mod perl, mod_php czy mod_python Konfiguracja Najnowsze wersje serwera Apache posiadają interfejs graficzny GUI. Program Apache parsuje plik konfiguracyjny httpd.conf (oraz inne zdefiniowane przez użytkownika, bądź sam program). Plik konfiguracyjny dystrybucji Apache z serii 2.0 zawiera sekcje: Global Environment środowisko serwera podstawowe parametry sieciowe lista dołączanych modułów 'Main' server configuration położenie dokumentów połączenie aliasy określenie dostępu do zasobów formaty i położenie dzienników serwera moduły CGI opcje automatycznego indeksowania katalogów Content Negotation (ang. negocjacja treści) własne dokumenty błędów serwera (dyrektywy ErrorDocument) konfiguracja modułu mod_proxy 16

18 Praca inżynierska Węc S. Virtual Hosts odwrotny DNS lista i konfiguracja ewentualnych hostów wirtualnych obsługiwanych przez maszynę Niektóre większe moduły (np. mod_ssl) mogą posiadać własne sekcje w pliku httpd.conf bądź oddzielny plik dla własnych ustawień. Aby zmiany dokonane w plikach konfiguracyjnych zostały uwzględnione, konieczne jest zrestartowanie procesu serwera. 17

19 Implementacja modułu raportowania systemu ornitologicznego 3 Baza Danych Baza danych na potrzeby MTO została stworzona przez studentów poprzednich roczników. Została ona stworzona w PostgreSQL, wybór tego sytemu bazodanowego miał na celu jak największą zgodność ze standardem SQL oraz zachowaniu niskich wymagań sprzętowych. 3.1 PostgreSQL Rys.4. Logo PostgreSQL PostgreSQL jest jednym z czołowych darmowych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych. Jedna z mocnych stron systemu PostgreSQL wywodzi się z jego architektury. Tak jak komercyjne bazy danych, PostgreSQL można wykorzystywać w środowisku klientserwer. Ma to wiele zalet zarówno z punktu widzenia użytkowników, jak i programistów. Sercem instalacji PostgreSQL jest proces serwera bazy danych. Aplikacje, które chcą uzyskać dostęp do danych przechowywanych w bazie, muszą wykonać operacje poprzez proces bazy danych. Nie mają one możliwości uzyskania dostępu do danych bezpośrednio, nawet jeżeli działają na tym samym komputerze, co proces serwera. To rozdzielenie pomiędzy klientem a serwerem pozwala na dystrybucję aplikacji. Do oddzielenia klientów od serwerów można wykorzystać sieć i opracować aplikację-klienta w środowisku, które odpowiada użytkownikom. Na przykład można zaimplementować bazę danych w systemie UNIX i stworzyć program-klienta, który działa w środowisku Miscrosoft Windows. 18

20 Praca inżynierska Węc S Zalety systemu PostgreSQL Do ogromnych zalet tego systemu należą: Obsługa wielu typów indeksów Mechanizm wyzwalaczy przyłączanych do tabel lub do widoku. Mechanizm MVCC zarządzający transakcjami Możliwość pisania funkcji w różnych językach programowania Widoki modyfikujące realizowane za pomocą reguł Możliwość wykorzystania rzadko spotykanych typów danych Możliwość tworzenia większości obiektów bazodanowych m.in.: indeksy, agregaty 3.2 Narzędzia do współpracy z bazą Programy, używane do współpracy z bazą danych w projekcie to : pgadmin phppgadmin - administracja za pomocą przeglądarki internetowej Toad Data Modeler - projekt bazy danych, pozwala użytkownikom narzędzia do wizualnego przeglądania bazy. Baza danych, z której generujemy raporty, została stworzona na podstawie przeanalizowania formularzy MTO tak samo jak raporty. Baza danych jest bardzo złożona, gdyż ma dostarczać bardzo szczegółowych danych i dlatego mamy 111 tabel połączonymi 141 relacjami. 3.3 Schemat bazy danych Widok schematu całej bazy z programu Toad Data Modeler: 19

21 Implementacja modułu raportowania systemu ornitologicznego 20

22 Praca inżynierska Węc S. 4 Dane raportów Specyfikacja wymagań została oparta na formularzach używanych przez MTO. Raporty zostały zbudowane po przeanalizowaniu odpowiednich pól w prezentowanych formularzach. Najważniejszymi formularzami były zestawienia obserwacji, na których notuje się listy stwierdzonych gatunków z podaniem odpowiedniej kategorii i rangi oraz lokalizacji. 4.1 Przykładowe formularze MTO Rys.5. Zestawienie obserwacji sezon jesienno zimowy str.1 21

23 Implementacja modułu raportowania systemu ornitologicznego Rys.6. Zestawienie obserwacji sezon jesienno zimowy str.2 22

24 Praca inżynierska Węc S. Rys.7. Karta współpracownika. 23

25 Implementacja modułu raportowania systemu ornitologicznego Rys.8. Zestawienie obserwacji sezon wiosenno-letni str.1 24

26 Praca inżynierska Węc S. Rys.9. Zestawienie obserwacji sezon wiosenno letni str.2 25

27 Implementacja modułu raportowania systemu ornitologicznego Moduł raportowania w aplikacji będzie pobierał parametry z formularza stosownie do generowanego raportu, który zostanie utworzony w formacie pliku PDF. Dzięki takiej wyszukiwarce użytkownik będzie mógł skonkretyzować jakich danych szuka. Przykładowe parametry, dzięki którym wyszukiwarka będzie uściślała obszar danych dla konkretnego raportu jak i dane jakie maja być wyświetlane w tychże raportach są następujące: 4.2 Raport o współpracownikach: Wyszukiwarka: Województwo; Gmina; Nazwisko; Imię; Rok urodzenia; Miejscowość; Data przystąpienia do MTO; Data rezygnacji z członkowstwa w MTO; Płeć; Zawartość raportu: Nazwisko; Imię; Datę urodzenia; Datę rejestracji w projekcie; Datę rezygnacji w projekcie; Adres: o Województwo; o Powiat; o Gmina; o Ulica; o Numer domu; o Kod pocztowy; 26

28 Praca inżynierska Węc S. Dane kontaktowe: o Numer telefonu; o Strona WWW; o ; Skąd się dowiedział/a o działalności MTO; Model posiadanej lornetki; Powiększenie lornetki Zawód wyuczony; Zawód wykonywany; 4.3 Raport obserwacji: Wyszukiwarka: Data rozpoczęcia ekspedycji; Data zakończenia ekspedycji; Województwo; Gmina; Typ siedliska; Gatunek; Zawartość raportu: Województwo; Numer jednostki fizjograficznej; Rok; Numer powierzchni atlasowej; Nazwisko obserwatora; Imię obserwatora; Data rozpoczęcia wyprawy; Data zakończenia wyprawy; Godzina rozpoczęcia wyprawy; Godzina zakończenia wyprawy; Obserwowany gatunek; 27

29 Implementacja modułu raportowania systemu ornitologicznego Ranga obserwacji; Kategorie obserwacji; Czas i datę rozpoczęcia obserwacji; Czas i datę zakończenia obserwacji; Typ siedliska; Nazwa miejsca obserwacji; Koordynaty GPS miejsca obserwacji; 28

30 Praca inżynierska Węc S. 5 Opis stworzonego interfejsu 5.1 Interfejs użytkownika Implementacji interfejsu użytkownika dokonano w technologii JSP i Java. Model stron został napisany w języku Java, a następnie dzięki serwletowi, który jest sercem aplikacji zostaje wyświetlony według widoku zapisanym w pliku JSP. Rys.10. Przykładowy widok. Wyszukiwanie współpracowników MTO Moduł raportowania jest aplikacją obsługiwaną z poziomu zwykłej przeglądarki internetowej, stąd brak konieczności instalowania odpowiedniego 29

31 Implementacja modułu raportowania systemu ornitologicznego oprogramowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu jest możliwość podglądu informacji zawartych w bazie o każdej porze. Na Rys.11 mamy zaprezentowany kolejny formularz pomagający użytkownikowi w wygenerowaniu raportu zawierającego dane, które go interesują, poprzez zawężenie ilości danych zwracanych przez raport. Rys.11. Widok formularza raportu obserwacji Struktura katalogów Struktura plików jest uzależniona od środowiska IDE. Dzieli się ona na: Web Pages w tym katalogu znajduje się wszystkie pliki dotyczące widoku stron Images katalog, w którym znajdują się obrazy aplikacji META INF przechowuje pliki konfiguracyjne 30

32 Praca inżynierska Węc S. WEB INF przechowuje pliki jsp Css katalog zawierający style raport.jsp plik startowy aplikacji Source Packages katalog zawiera klasy aplikacji w odpowiednich pakietach, co ułatwia ich importowanie Inne pakiet zawierający takie klasy jak np. connect, MojRaport Modele w tym pakiecie znajdują się modele stron Serwety pakiet dla serwletów Libraries katalog z własnymi bibliotekami wykorzystywanymi w aplikacji Configuration Files katalog zawierający wszytkie pliki konfiguracyjne Rys.12. Struktura plików w Netbeans. 31

Generowanie raportów

Generowanie raportów 1 Generowanie raportów 1. Wprowadzenie przykładowy problem, podstawowe własności narzędzi raportujących. 2. JasperReports struktura raportu, parametry, zmienne i pola, generowanie raportu (API). 3. ireport

Bardziej szczegółowo

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans.

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans. GRZEGORZ FURDYNA Krótka Historia Co to jest NetBeans? Historia Wersje NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły NetBeans Profiler Narzędzie do projektowania GUI Edytor NetBeans

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do J2EE

1 Wprowadzenie do J2EE Wprowadzenie do J2EE 1 Plan prezentacji 2 Wprowadzenie do Java 2 Enterprise Edition Aplikacje J2EE Serwer aplikacji J2EE Główne cele V Szkoły PLOUG - nowe podejścia do konstrukcji aplikacji J2EE Java 2

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Pages Celem ćwiczenia jest zbudowanie kilku prostych stron internetowych z użyciem technologii JSP. Podczas ćwiczenia wykorzystany zostanie algorytm sortowania bąbelkowego

Bardziej szczegółowo

Java jako język programowania

Java jako język programowania Java jako język programowania Interpretowany programy wykonują się na wirtualnej maszynie (JVM Java Virtual Machine) Składnia oparta o język C++ W pełni zorientowany obiektowo (wszystko jest obiektem)

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe, Servlety, JSP i JDBC

Aplikacje Internetowe, Servlety, JSP i JDBC Aplikacje Internetowe, Servlety, JSP i JDBC Opis Java 2 Enterprise Edition (JEE) jest potężną platformą do tworzenia aplikacji webowych. PLatforma JEE oferuje wszystkie zalety tworzenia w Javie plus wszechstronny

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

Programowanie internetowe

Programowanie internetowe Programowanie internetowe Wykład 1 HTML mgr inż. Michał Wojtera email: mwojtera@dmcs.pl Plan wykładu Organizacja zajęć Zakres przedmiotu Literatura Zawartość wykładu Wprowadzenie AMP / LAMP Podstawy HTML

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP

Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP Ćwiczenie 1. Tworzenie i uruchamianie projektu PHP w Netbeans Tworzenie projektu Uruchom środowisko NetBeans. Stwórz nowy projekt typu PHP Application (File->New Project,

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp Budowa Serwlety JSP Podsumowanie. Tomcat. Kotwasiński. 1 grudnia 2008

Wstęp Budowa Serwlety JSP Podsumowanie. Tomcat. Kotwasiński. 1 grudnia 2008 Adam 1 grudnia 2008 Wstęp Opis Historia Apache kontener serwletów rozwijany w ramach projektu Apache jeden z bardziej popularnych kontenerów Web open source, Apache Software License rozwijany przez ASF

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa 1 Java Wprowadzenie 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny Rozumiana jako środowisko

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Metody tworzenia systemów informatycznych w tym, także rozbudowanych baz danych są komputerowo wspomagane przez narzędzia CASE (ang. Computer Aided Software

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Narzędzia i aplikacje Java EE Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Niniejsze opracowanie wprowadza w technologię usług sieciowych i implementację usługi na platformie Java EE (JAX-WS) z

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Wstęp do programowania obiektowego w Javie Autor: dr inŝ. 1 Java? Java język programowania obiektowo zorientowany wysokiego poziomu platforma Javy z

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf Materiały poprawione Rozwiązanie zadania w NetBeans IDE 7.4: Jarosław Ksybek, Adam Miazio Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji

Bardziej szczegółowo

Javadoc. Piotr Dąbrowiecki Sławomir Pawlewicz Alan Pilawa Joanna Sobczyk Alina Strachocka

Javadoc. Piotr Dąbrowiecki Sławomir Pawlewicz Alan Pilawa Joanna Sobczyk Alina Strachocka Javadoc Piotr Dąbrowiecki Sławomir Pawlewicz Alan Pilawa Joanna Sobczyk Alina Strachocka Wprowadzenie do Javadoc Treść prezentacji: http://students.mimuw.edu.pl/~as219669/javadoc.pdf Zadania: http://students.mimuw.edu.pl/~as219669/zadanie.rar

Bardziej szczegółowo

System generacji raportów

System generacji raportów Zalety systemu Czym jest ProReports? prostota instalacji, wieloplatformowość (AIX, Linux, Windows, Solaris), obsługa popularnych formatów (PDF, XLS, RTF, HTML,TXT,XML,CSV), obsługa wielu baz danych, raporty

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium Język JavaScript Celem ćwiczenia jest przygotowanie formularza na stronie WWW z wykorzystaniem języka JavaScript. Formularz ten będzie sprawdzany pod względem zawartości przed

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA programowanie obiektowe KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA 1991 - narodziny języka java. Pierwsza nazwa Oak (dąb). KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA 1991 - narodziny

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. wykład 1, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. wykład 1, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy wykład 1, część 2 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Krótka historia Javy 2. Jak przygotować sobie środowisko programistyczne 3. Opis środowiska JDK 4. Tworzenie programu krok po

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu.

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Dwa sposoby tworzenia apletów Dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 1).

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 1). Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 1). Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię usług sieciowych (ang. Web Services).

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 Dariusz Bober Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej Streszczenie: W artykule przedstawiony został język QUERY, standardowe narzędzie pracy administratora

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Lemay, Naughton R. Cadenhead Java Podręcznik 2 dla kaŝdego Języka Programowania Java Linki Krzysztof Boone oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone Typy przetwarzania Przetwarzanie zcentralizowane Systemy typu mainfame Przetwarzanie rozproszone Architektura klient serwer Architektura jednowarstwowa Architektura dwuwarstwowa Architektura trójwarstwowa

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej UJ 2012/2013

Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej UJ 2012/2013 e-biznes Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej UJ 2012/2013 Michał Cieśla pok. 440a, email: michal.ciesla@uj.edu.pl konsultacje: środy 10-12 http://users.uj.edu.pl/~ciesla/ 1 Literatura B. Burke,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

16) Wprowadzenie do raportowania Rave

16) Wprowadzenie do raportowania Rave 16) Wprowadzenie do raportowania Rave Tematyka rozdziału: Przegląd wszystkich komponentów Rave Tworzenie nowego raportu przy użyciu formatki w środowisku Delphi Aktywacja środowiska Report Authoring Visual

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Doctrine ORM

Wprowadzenie do Doctrine ORM Wprowadzenie do Doctrine ORM Przygotowanie środowiska Do wykonania ćwiczenia konieczne będzie zainstalowanie narzędzia Composer i odpowiednie skonfigurowanie Netbeans (Tools->Options->Framework & Tools->Composer,

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium Serwlety Celem ćwiczenia jest przygotowanie kilku prostych serwletów ilustrujących możliwości tej technologii. Poszczególne ćwiczenia prezentują sposób przygotowania środowiska,

Bardziej szczegółowo

Środowisko NetBeans. Paweł Boguszewski

Środowisko NetBeans. Paweł Boguszewski Środowisko NetBeans Paweł Boguszewski Plan prezentacji Wprowadzenie Historia Funkcjonalność Kierunek Rozwoju Wtyczki Platforma NetBeans Podsumowanie Wprowadzenie NetBeans.org projekt OpenSource zapoczątkowany

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA PHP.

INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA PHP. LABORATORIUM 0 INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA PHP. W celu poprawnego wykonywania zadań na laboratorium konieczne jest zainstalowanie na komputerze wyposażonym w system operacyjny Windows następujących

Bardziej szczegółowo

Automatyczne generowanie kodu. Marek.Berkan@e-point.pl. 4Developers, 26 marca 2010

Automatyczne generowanie kodu. Marek.Berkan@e-point.pl. 4Developers, 26 marca 2010 4Developers, 26 marca 2010 Zakres wykładu O czym zamierzam opowiedzieć: Przyspieszenie tworzenia aplikacji Ułatwienie utrzymania aplikacji Budowanie kontraktów pomiędzy developerami a innymi uczestnikami

Bardziej szczegółowo

Aplikacje webowe w obliczu ataków internetowych na przykładzie CodeIgniter Framework

Aplikacje webowe w obliczu ataków internetowych na przykładzie CodeIgniter Framework Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Aplikacje webowe w obliczu ataków internetowych na przykładzie CodeIgniter Framework mgr inż. Łukasz Stefanowicz dr inż.

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

Ewolucja projektowania aplikacji w PHP na bazie frameworka Symfony 2

Ewolucja projektowania aplikacji w PHP na bazie frameworka Symfony 2 Ewolucja projektowania aplikacji w PHP na bazie frameworka Symfony 2 Statyczne strony HTML Wczytanie statycznej strony HTML sprowadza się do odebrania żądania przez serwer, odnalezienia właściwego pliku

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP. Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, obsługa formularzy oraz zmiennych

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access.

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. Opracowała: Mariola Franek TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Microsoft Access.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - wykład wstępny

Bazy danych - wykład wstępny Bazy danych - wykład wstępny Wykład: baza danych, modele, hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy, schemat logiczny, tabela, kwerenda, SQL, rekord, krotka, pole, atrybut, klucz podstawowy, relacja,

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP + bazy danych Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, współpraca PHP z bazami

Bardziej szczegółowo

Nr: 12. Tytuł: UDOSTĘPNIANIE DANYCH O SPRAWACH KLIENTOM KANCELARII NA ZEWNĘTRZNYCH SERWERACH WWW. Data modyfikacji: 2012-03-08

Nr: 12. Tytuł: UDOSTĘPNIANIE DANYCH O SPRAWACH KLIENTOM KANCELARII NA ZEWNĘTRZNYCH SERWERACH WWW. Data modyfikacji: 2012-03-08 Nr: 12 Tytuł: UDOSTĘPNIANIE DANYCH O SPRAWACH KLIENTOM KANCELARII NA ZEWNĘTRZNYCH SERWERACH WWW Data modyfikacji: 2012-03-08 Co zawiera ten dokument: Ten dokument zawiera informacje o możliwościach i sposobie

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203)

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Technikum - kl. 3 Td, semestr 5 i 6 Ocena niedostateczna dopuszczająca Wymagania edukacyjne wobec ucznia: Uczeń nie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych w środowisku OpenOffice.org Base tabela, formularz, kwerenda, raport

Tworzenie bazy danych w środowisku OpenOffice.org Base tabela, formularz, kwerenda, raport Tworzenie bazy danych w środowisku OpenOffice.org Base tabela, formularz, kwerenda, raport W programie OpenOffice.org Base można uzyskać dostęp do danych zapisanych w plikach baz danych o różnych formatach.

Bardziej szczegółowo

Facelets ViewHandler

Facelets ViewHandler JSF i Facelets Wprowadzenie JSP (JavaServer Pages) są natywną i najczęściej używaną technologią do tworzenia warstwy prezentacyjnej dla JSF (JavaServer Faces) Istnieją alternatywne technologie opisu wyglądu

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe GUI

Programowanie Obiektowe GUI Programowanie Obiektowe GUI Swing Celem ćwiczenia jest ilustracja wizualnego tworzenia graficznego interfejsu użytkownika opartego o bibliotekę Swing w środowisku NetBeans. Ponadto, ćwiczenie ma na celu

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘTE ZASADY GRY...3 ZAŁOŻENIA PROJEKTU...4 CZYM JEST I DLACZEGO QT?...5 DIAGRAM KLAS...7 DIAGRAM GRY SINGLE PLAYER...8 DIAGRAM MULTIPLAYERA...

PRZYJĘTE ZASADY GRY...3 ZAŁOŻENIA PROJEKTU...4 CZYM JEST I DLACZEGO QT?...5 DIAGRAM KLAS...7 DIAGRAM GRY SINGLE PLAYER...8 DIAGRAM MULTIPLAYERA... WARCABY Spis treści PRZYJĘTE ZASADY GRY...3 ZAŁOŻENIA PROJEKTU...4 CZYM JEST I DLACZEGO QT?...5 DIAGRAM KLAS...7 DIAGRAM GRY SINGLE PLAYER...8 DIAGRAM MULTIPLAYERA...9 1.PRZYJĘTE ZASADY GRY 1. W grze bierze

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Wykorzystanie Szablonów Danych (ang. Data templates) jest to jedna z metod tworzenia raportów w technologii XML Publisher bez użycia narzędzia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów baz danych

Projektowanie systemów baz danych Projektowanie systemów baz danych Seweryn Dobrzelewski 4. Projektowanie DBMS 1 SQL SQL (ang. Structured Query Language) Język SQL jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework

Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework Przygotowanie bazy danych 1. Wykonaj skrypt blog.sql, który założy w bazie danych dwie tabele oraz wpisze do nich przykładowe dane. Tabela blog_uzytkownicy

Bardziej szczegółowo

I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne?

I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne? 1 Tabela zawartości: I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne? 3 II. Budowa nagłówka wiadomości. 4 III. Style kaskadowe CSS. 4 IV. Elementarna budowa szablonu. 6 V. Podsumowanie. 9 2 I. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

OpenLaszlo. OpenLaszlo

OpenLaszlo. OpenLaszlo OpenLaszlo Spis Treści 1 OpenLaszlo Co to jest? Historia Idea Architektura Jako Flash lub DHTML Jako servlet lub SOLO Jak to działa? Język LZX Struktura programu Skrypty Obiekty i klasy Atrybuty i metody

Bardziej szczegółowo

Java Podstawy. Michał Bereta www.michalbereta.pl mbereta@pk.edu.pl

Java Podstawy. Michał Bereta www.michalbereta.pl mbereta@pk.edu.pl Prezentacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Wzmocnienie znaczenia Politechniki Krakowskiej w kształceniu przedmiotów ścisłych i propagowaniu

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i budowa systemu zarządzania treścią opartego na własnej bibliotece MVC Autor: Kamil Kowalski W dzisiejszych czasach posiadanie strony internetowej to norma,

Bardziej szczegółowo

Serwery aplikacji. mgr Radosław Matusik. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego www.math.uni.lodz.pl/ radmat radmat@math.uni.lodz.

Serwery aplikacji. mgr Radosław Matusik. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego www.math.uni.lodz.pl/ radmat radmat@math.uni.lodz. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego www.math.uni.lodz.pl/ radmat radmat@math.uni.lodz.pl Serwer aplikacji Serwer aplikacji to: Serwer wchodzący w skład sieci komputerowej, przeznaczony

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. Wprowadzenie

Programowanie obiektowe. Wprowadzenie 1 Programowanie obiektowe Wprowadzenie 2 Programowanie obiektowe Object-oriented programming Najpopularniejszy obecnie styl (paradygmat) programowania Rozwinięcie koncepcji programowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Pobierz dane z Programu PŁATNIKA. e-deklaracji

Pobierz dane z Programu PŁATNIKA. e-deklaracji Pobierz dane z Programu PŁATNIKA do e-deklaracji 1 epp.net ComSoft Radom 2014 (eksport Płatnik do e-deklaracje) Instrukcja Obsługi ZIiA ComSoft Radom 2 Spis: Wstęp 4 Prawa autorskie 5 Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja mobilnego systemu wspomagającego organizowanie zespołowej aktywności fizycznej Autor: Krzysztof Salamon W dzisiejszych czasach życie ludzi

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe

Zaawansowane aplikacje internetowe Zaawansowane aplikacje internetowe AJAX 1 Celem tego laboratorium jest pokazanie moŝliwości technologii AJAX. W ramach ćwiczeń zostanie zbudowana prosta aplikacja, przechwytująca kliknięcia uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Programowanie w Internecie. Podstawy użycia JSP. Paweł Kasprowski. vl06z

Pawel@Kasprowski.pl Programowanie w Internecie. Podstawy użycia JSP. Paweł Kasprowski. vl06z Podstawy użycia JSP Paweł Kasprowski JSP Java Server Pages Tworzenie dokumentów html ze wstawkami w Javie Dokumenty przekształcane są w servlety klasy generujące html Serwery JSP Przykładowe serwery: Blazix

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Przetwarzanie i organizowanie danych : bazy danych Nr ćwiczenia 10 Temat Aplikacje

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

2 Podstawy tworzenia stron internetowych

2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2.1. HTML5 i struktura dokumentu Podstawą działania wszystkich stron internetowych jest język HTML (Hypertext Markup Language) hipertekstowy język znaczników. Dokument

Bardziej szczegółowo

Protokół HTTP. 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX.

Protokół HTTP. 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX. Protokół HTTP 1. Protokół HTTP, usługi www, model request-response (żądanie-odpowiedź), przekazywanie argumentów, AJAX. 1 Usługi WWW WWW (World Wide Web) jest najpopularniejszym sposobem udostępniania

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Javie

Programowanie w Javie Programowanie w Javie Andrzej Czajkowski Lista nr 0 Debugger w Javie Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych funkcji narzędzia debugera (odpluskwiacz) w środowisku Eclipse. Po ukończeniu ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - laboratorium

Aplikacje internetowe - laboratorium Aplikacje internetowe - laboratorium Administracja serwerem aplikacji. Celem ćwiczenia jest zainstalowanie i administracja prostym serwerem aplikacji. Ćwiczenie zostanie wykonane przy użyciu popularnego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie tabeli Kwerendy (zapytania) Selekcja Projekcja Złączenie Relacja 1 Relacja 2 Tworzenie kwedend w widoku projektu Wybór tabeli (tabel) źródłowych Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Architektury Usług Internetowych. Laboratorium 1. Servlety

Architektury Usług Internetowych. Laboratorium 1. Servlety Architektury Usług Internetowych Laboratorium 1. Servlety Wstęp Celem laboratorium jest zapoznanie się z modelem klient-serwer (żądanie-odpowiedź) na przykładzie serwletów. Kontener webowy Kontener webowy

Bardziej szczegółowo

Projekt strony internetowej firmy organizującej przyjęcia

Projekt strony internetowej firmy organizującej przyjęcia Politechnika Śląska Gliwice Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Rok akademicki 2010/2011 Kierunek: Automatyka i Robotyka, semestr 5 Semestr zimowy Projekt strony internetowej firmy organizującej

Bardziej szczegółowo

Multimedia JAVA. Historia

Multimedia JAVA. Historia Multimedia JAVA mgr inż. Piotr Odya piotrod@sound.eti.pg.gda.pl Historia 1990 rozpoczęcie prac nad nowym systemem operacyjnym w firmie SUN, do jego tworzenia postanowiono wykorzystać nowy język programowania

Bardziej szczegółowo