BD2 BazyDanych2. dr inż. Tomasz Traczyk 14. Systemy przetwarzania analitycznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BD2 BazyDanych2. dr inż. Tomasz Traczyk 14. Systemy przetwarzania analitycznego"

Transkrypt

1 BD2 BazyDanych2 dr inż. Tomasz Traczyk 14. Systemy przetwarzania analitycznego ³ Copyright c Tomasz Traczyk Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej Materiały dydaktyczne przeznaczone są wyłącznie do indywidualnego użytku studiujących. Rozpowszechnianie kopii bez pisemnej zgody autora jest zabronione. Literatura [1] Poe, Klauer, Brobst: Tworzenie hurtowni danych, WNT 1999 [2] Garcia-Molina, Ullman, Widom: Implementacja systemów baz danych, WNT

2 Systemy przetwarzania analitycznego Cele przetwarzania analitycznego Chęć wykorzystania zgromadzonych danych w procesie decyzyjnym Potrzeba tworzenia analiz obejmujących całość działań organizacji Pożądane cechy Scalenie danych z różnych źródeł Duża wydajność analizy (możliwe analizy interaktywne) Przechowywanie i udostępnianie historii (np. do porównań) Typowe zastosowania danych analitycznych OLAP(On Line Analytical Processing) interaktywne analizowanie trendów i zależności weryfikacja hipotez głównie analiza wielowymiarowa Eksploracja danych(data mining) pozyskiwanie z danych nowych, nieznanych przedtem informacji i zależności Systemy informowania kierownictwa (EIS Executive Information Systems) prezentacja informacji syntetycznych, do zarządzania strategicznego interaktywna, z dużym udziałem grafiki 2

3 Operacyjne i zbiorcze bazy danych Dane operacyjne Rozproszone Heterogeniczne W niewłaściwym układzie Trudne do wydajnej analizy Bez historii(dane aktualne) Zwykle niezbyt wielkie(mb..gb) Transakcyjne ³ Zwykle znormalizowane Nie nadają się do celów analitycznych Zbiorcza baza danych hurtownia danych Scentralizowana baza danych Oddzielona od baz operacyjnych Scala informację z wielu źródeł Utrzymuje wielką ilość informacji(gb..tb) Gromadzi dane historyczne Dostosowana do przetwarzania analitycznego Agreguje informację zdenormalizowana Hurtownia danych(data warehouse, magazyn danych) Cechy hurtowni Zorientowana tematycznie(subject oriented) Zintegrowana(integrated) Trwała(nonvolatile) Przechowująca historię(time variant) 3

4 Hurtownie i składnice danych Hurtownia danych(data warehouse) Niezależna od zastosowania Scentralizowana Zawiera historię Dane mało zagregowane Dane mało zdenormalizowane Wiele źródeł danych: dane operacyjne i zewnętrzne ³ Składnice danych (data marts, tematyczne h.d.) Specyficzne dla zastosowania Przeznaczone dla określonych użytkowników Dane silnie zagregowane Dane silnie zdenormalizowane Dane w różnych składnicach powtarzają się Niewiele źródeł danych (albo jedno: centralna hurtownia) Architektura systemu analitycznego Przykład System z centralną hurtownią i składnicami danych Hurtownia danych Składnica danych Transformacja Składnica danych Ekstrakcja Ekstrakcja OLTP OLTP 4

5 Dane w hurtowni Rodzaje danych w hurtowni Elementarne(kopie źródłowych) Historyczne Agregaty różne stopnie agregacji Metadane opisują np. strukturę i znaczenie danych zastosowane agregacje źródła danych(i/lub transformację) historię ładowania danych uwzględniają zmienność wykorzystywane m.in. do sterowania procesami zasilania zarządzania zmianami ³ Cykl życia danych w hurtowni Zasilanie danymi wsadowo przyrostowo Agregacja tworzenie zmaterializowanych agregatów Archiwizacja przeniesienie do historii zwijanie(rolling aggregates) Usuwanie danych tylko wyjątkowo Proces ETL (Extraction Transformation Loading) Ekstrakcja z baz operacyjnych Transport Transformacja: czyszczenie, konwersja, scalanie Ładowanie do hurtowni Analiza wielowymiarowa Dane wielowymiarowe Wymiary dyskretne hierarchiczne przykłady: czas, produkt, sprzedawca Fakty zawierają miary przykłady miar: wielkość sprzedaży, wartość sprzedaży,% reklamacji Przykład Analiza sprzedaży Produkt Czas Wielkość sprzedaŝy Typowe operacje Obracanie(pivoting) zmiana perspektywy oglądania danych Selekcja wybór interesujących elementów wymiarów Wycinanie(slice and dice) selekcja elementów wybranych wymiarów(wycięcie plastra ) zmniejszenie liczby wymiarów projekcja danych w pozostałych wymiarach(z agregacją) Zwijanie(roll-up) i rozwijanie(drill-down) nawigacja po hierarchii wymiaru z agregacją/dezagregacją Ranking uszeregowanie elementów wymiaru wg wzrostu/spadku agregatu miary 5

6 Typowe struktury wymiarów Struktura gwiaździsta(starnet) Struktura płatek śniegu(snowflake) Region Oddział Sprzedawca Produkt Rodzaj StaŜ Cena Region Kolor Oddział Rodzaj Sprzedawca Produkt Kraj ³ Rynek SprzedaŜ Dzień Miesiąc Kwartał Rok Płeć Zawód Kraj SprzedaŜ Dzień Rynek Miesiąc Tydzień Kwartał Rok Przykład Tabela przestawna(pivot table) Operacje wielowymiarowe Dane źródłowe Projekcja Semestr Przedmiot Wariant Liczba Kierunek chętnych 04L BD3 A SI 12 04L BD3 A WD 60 04L BD3 B SI 59 04L BD3 B WD 6 04L KBD3 A SI 15 04L KBD3 A WD 20 04L KBD3 B SI 44 04L KBD3 B WD 4 04Z BD3 A SI 7 04Z BD3 A WD Wycinanie Semestr 04L Liczba chętnych Kierunek Przedmiot Wariant SI WD Suma BD3 A B KBD3 A B Suma Semestr (Wszystkie) Liczba chętnych Kierunek Przedmiot Wariant SI WD Suma BD3 A B KBD3 A B Suma Zwijanie Semestr 04L Liczba chętnych Kierunek Przedmiot Wariant SI WD Suma BD KBD Suma

7 OLAP(On-line Analytical Processing) Zadania OLAP Prezentacja wielowymiarowych widoków danych Interaktywne zapytania i analizy Obliczanie agregatów Analiza statystyczna, analiza trendów, prognozowanie, modelowanie Wykresy ³ Duża szybkość działania Wymagania wobec analitycznej b.d. Efektywne przetwarzanie analityczne wielkiej ilości danych Efektywne przetwarzanie wielowymiarowe Narzędzia OLAP Arkusze kalkulacyjne, np. Excel Narzędzia do budowy aplikacji analitycznych, np. Business Objects, Oracle Discoverer, Oracle Express Gotowe rozwiązania dla typowych problemów, np. Oracle Sales Analyzer Rozwiązania techniczne systemów OLAP ROLAP(Relational OLAP) Zbudowane w relacyjnej b.d. Wielka objętość danych(tb) Złożone struktury Problemy z wydajnością Łatwa modyfikacja danych Stosowane dla centralnych hurtowni MOLAP(Multidimensional OLAP) Specjalne serwery wielowymiarowe Mniejsze objętości danych(gb) Naturalna reprezentacja struktur wielowymiarowych Modyfikacje danych kosztowne Stosowane często dla składnic danych HOLAP(Hybrid OLAP) Integracja rozwiązań ROLAP i MOLAP współdziałające bazy: relacyjna i wielowymiarowa włączenie rozwiązań MOLAP do relacyjnego DBMS 7

8 Denormalizacja w bazach analitycznych Denormalizacja wymiarów Hierarchię wymiarów zwija się do jednej tabeli Znacznie ogranicza to liczbę złączeń Przykład Denormalizacja wymiaru ³ PRZEDMIOTY NAZWA WAR_PRZ_FK WARIANTY_PRZEDMIOTOW KOD_WARIANTU NAZWA PROWADZACY WARIANTY KOD_WARIANTU PROWADZACY Materializacja agregatów Przechowywanie agregatów(sum, średnich itp.) często używanych w analizach w dodatkowych kolumnach lub tabelach w zmaterializowanych perspektywach Wyliczanie agregatów asynchronicznie okresowo synchronicznie Ziarnistość agregacji graniczna wgrupach Użycie agregatów zmaterializowanych zamiast wyliczanych na bieżąco przez narzędzia OLAP przez optymalizator zapytań Zalecenie projektowe 14.1 Projektując struktury relacyjne do celów analitycznych należy śmiało stosować denormalizację. Struktury danych baz analitycznych Struktury danych w bazach ROLAP Schemat gwiaździsty bardzo typowy dla ROLAP z denormalizacją wymiarów kluczgłównywtabelifaktówjest złożeniem kluczy obcych do tabel wymiarów Schemat wielogwiaździsty klucz główny w tabeli faktów zawiera klucze obce do tabel wymiarów dodatkowe kolumny możezatemistniećwielefaktówdlatej samej kombinacji wartości wymiarów Płatek śniegu bez denormalizacji wymiarów Wielokrotne tabele faktów wiele tabel faktów wspólne wymiary Konstelacja wiele schematów gwiaździstych Przykład Gwiazda WARIANTY_PRZEDMIOTOW SEMESTRY KOD_WARIANTU NAZWA PROWADZACY ZAP_WPR_FK ZAP_SEM_FK ZAPISY KOD_WARIANTU ID_SEMESTRU ID_KIERUNKU LICZBA_CHETNYCH LICZBA_ZAPISANYCH ZAP_KIE_FK KIERUNKI ID_KIERUNKU NAZWA ID_SEMESTRU 8

9 Problemy budowy struktur hurtowni danych Problemy modelowania Trudność ustalenia celu biznesowego hurtowni Problemy zmienności Zmiany w schematach baz operacyjnych Ewolucja schematu hurtowni Ewolucja słowników ³ Problemy wydajności VLDB Analiza wielowymiarowa zapytania gwiaździste Zalecenie projektowe 14.2 Projektując struktury hurtowni danych należy korzystać z dostępnych w użytym DBMS środków technicznych dedykowanych dla VLDB i baz analitycznych. Środki techniczne dla ROLAP Ładowanie danych Instrukcje INSERT ALL FIRST i MERGE (z warunkami) Tabele zewnętrzne Partycjonowanie danych Partycjonowanie tabel i indeksów automatyczny zapis do partycji optymalizacja zapytań z użyciem partycji Materializowanie agregatów Zmaterializowane perspektywy (materialized views) Przepisywanie zapytań(query rewrite) Specjalne techniki indeksowania Indeksy bitowe Indeksy złączeniowe Wykonywanie zapytań Optymalizacja zapytań gwiaździstych Zarządzanie zasobami DBMS przeciwdziałanie runaway queries Ograniczenia integralności Dane ładowane do hurtowni są sprawdzane w procesie ETL Nie ma potrzeby utrzymywania spójności za pomocą więzów w bazie danych Stosowanie ograniczeń integralności po stronie DBMS można poważnie ograniczyć klucze główne ewentualnie klucze obce Ograniczenia typu RELY widziane przez aplikacje analityczne jako obowiązujące używane przez optymalizator do przepisywania zapytań(mogą dotyczyć także perspektyw) niesąwalidowaneprzezdbms ( zawierza się procesowi ETL) 9

Business Intelligence (BI) Hurtownie danych, Eksploracja danych. Business Intelligence (BI) Mnogość pojęć z okolic BI

Business Intelligence (BI) Hurtownie danych, Eksploracja danych. Business Intelligence (BI) Mnogość pojęć z okolic BI Business Intelligence (BI) Hurtownie danych, Eksploracja danych Na początek tłumaczenie inteligencja biznesowa (fatalnie!) analityka biznesowa (lepiej?) usługi biznesowe (lepiej?) przetwarzanie analityczne

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych

Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa Tytuł: Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych a transakcyjne bazy danych

Hurtownie danych a transakcyjne bazy danych Hurtownie danych a transakcyjne bazy danych Materiały źródłowe do wykładu: [1] Jerzy Surma, Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 [2] Arkadiusz Januszewski,

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Arkadiusz Januszewski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania Podyplomowe Studia

Bardziej szczegółowo

System informatyczny zdalnego egzaminowania

System informatyczny zdalnego egzaminowania System informatyczny zdalnego egzaminowania - strategia, logika systemu, architektura, ewaluacja (platforma informatyczna e-matura) redakcja Sławomir Wiak Konrad Szumigaj Redakcja: prof. dr hab. inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH SYSTEMU ERP WYKORZYSTANIE KONCEPCJI BUSINESS INTELLIGENCE

ANALIZA DANYCH SYSTEMU ERP WYKORZYSTANIE KONCEPCJI BUSINESS INTELLIGENCE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. XX XXXX Nr kol. XXXX Marcin WYSKWARSKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Ekonomii i Informatyki ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Problematyka hurtowni danych

Problematyka hurtowni danych Plan wykładu Problematyka hurtowni 1. Bibliografia 2. Systemy klasy Business Intelligence 3. Podejścia do integracji 4. Definicja hurtowni 5. Architektury hurtowni Hurtownie, wykład Bartosz Bębel E-mail:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI

SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI BERNARD F. KUBIAK Uniwersytet Gdański SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI Wprowadzenie Powodzenie współczesnego biznesu jest zdeterminowane dostępnością i odpowiednim przystosowaniem

Bardziej szczegółowo

Usługi biznesowe w SQL Server 2008. Omówienie oraz przykład zastosowania w przemyśle

Usługi biznesowe w SQL Server 2008. Omówienie oraz przykład zastosowania w przemyśle Usługi biznesowe w SQL Server 2008. Omówienie oraz przykład zastosowania w przemyśle Artur Gramacki, Jarosław Gramacki Streszczenie: W pracy zaprezentowano składniki systemu bazodanowego SQL Server 2008

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE NIEJEDNORODNYMI, ROZPROSZONYMI ZASOBAMI INFORMACJI

ZARZĄDZANIE NIEJEDNORODNYMI, ROZPROSZONYMI ZASOBAMI INFORMACJI Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2009 ZARZĄDZANIE NIEJEDNORODNYMI, ROZPROSZONYMI ZASOBAMI INFORMACJI DANIEL SKOWROŃSKI, ZDZISŁAW ŁOJEWSKI Uniwersytet Marii

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Dlaczego? Wnioski z danych. Adam Pelikant. Dlaczego?

Hurtownie danych. Dlaczego? Wnioski z danych. Adam Pelikant. Dlaczego? Dlaczego? Hurtownie danych Człowiek, który potrafi czytać ale nie ma książek, nie ma przewagi nad tymi, którzy w ogóle nie umieją czytać Mark Twain - 1900 Adam Pelikant Człowiek który posiada dane ale

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2012 Zagadnienia do omówienia 1. Miejsce i rola w firmie 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH Zeszyty Naukowe NARZĘDZIA AON nr 2(59) ANALITYKI 2005 BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIACH Zeszyty MILITARNYCH Naukowe AON nr 2(91) 2013 ISSN 0867 2245 ISSN 0867 2245 ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence w energetyce mity i fakty

Business Intelligence w energetyce mity i fakty Business Intelligence w energetyce mity i fakty Autor: Sebastian Sokołowski ( Rynek Energii nr 2/2006) Słowa kluczowe: Business Intelligence, System BI, hurtownia danych, portal, Transition Technologies

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański Dynamiczne oraz deklaratywnie konfigurowalne

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm

Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Ogólny opis systemu 1. Ogólny opis systemu Infor d/epm jest kompleksowym systemem informatycznym klasy Performance

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION 1. Prelegenci Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION ITMAGINATION jest partnerem Microsoft od 6 lat, czyli od początku istnienia firmy. Główną działalnością

Bardziej szczegółowo

Spis tre±ci. Przedmowa... Cz ± I

Spis tre±ci. Przedmowa... Cz ± I Przedmowa.................................................... i Cz ± I 1 Czym s hurtownie danych?............................... 3 1.1 Wst p.................................................. 3 1.2 Denicja

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PROCESÓW EKSTRAKCJI, TRANSFORMACJI I ŁADOWANIA DANYCH W SYSTEMACH BUSINESS INTELLIGENCE

BUDOWA PROCESÓW EKSTRAKCJI, TRANSFORMACJI I ŁADOWANIA DANYCH W SYSTEMACH BUSINESS INTELLIGENCE BUDOWA PROCESÓW EKSTRAKCJI, TRANSFORMACJI I ŁADOWANIA DANYCH W SYSTEMACH BUSINESS INTELLIGENCE Streszczenie Aleksander Billewicz Akademia Ekonomiczna w Katowicach Katedra Informatyki abillew@sulu.ae.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Opis systemu Oracle Business Intelligence

Opis systemu Oracle Business Intelligence Opis systemu Oracle Business Intelligence Spis treści 1.Wstęp...3 2.Architektura systemu...4 2.1.BI Server...5 2.2.Interactive Dashboards...7 2.3.Answers...8 2.4.BI Publisher...8 2.5.Delivers...9 2.6.Office

Bardziej szczegółowo