Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY"

Transkrypt

1 Poland Tender Sieradz: Przystosowanie budynku Urzędu Miasta Sieradza do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - etap I: remont korytarza II piętra Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Sieradz, pl. Wojewódzki 1, Sieradz, woj. łódzkie, tel. (043) , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przystosowanie budynku Urzędu Miasta Sieradza do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - etap I: remont korytarza II piętra. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu przystosowanie budynku Urzędu Miasta Sieradza do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i budowlanych. W szczególności roboty obejmować będą: - wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru na parterze i II piętrze, - wykonanie oddymiania klatki schodowej głównej i klatki schodowej bocznej, - montaż urządzeń centrali sygnalizacji pożaru na poziomie parteru budynku, - połączenie wykonanych instalacji z centralą sygnalizacji pożaru na parterze, - uruchomienie zamontowanych instalacji i centrali sygnalizacji pożaru, - wymiana instalacji elektrycznej na II piętrze budynku wraz z wykonaniem tablic bezpiecznikowych, - montaż opraw oświetleniowych, - uruchomienie wymienionej instalacji elektrycznej, przeprowadzenie wszystkich koniecznych prób, badań i pomiarów, - wyposażenie II piętra budynku w hydranty w ilości 2 szt. wraz z ich podłączeniem do instalacji przeciwpożarowej z wykonaniem prób, badań, sprawdzeń - remont korytarza II piętra (wydzielenie klatki schodowej, wymiana

2 drzwi wewnętrznych, wykonanie sufitu podwieszanego, tynki, posadzki). Dla zobrazowania Wykonawcom całości prac Zamawiający zamieścił dokumentację projektową opisującą zakres robót w budynku. Zamawiający cały zakres robót budowlanych opisanych dokumentacją projektową podzielił na etapy realizacyjne. Zakres robót Etapu I składa się z następujących elementów: Roboty branży elektrycznej - instalacja sygnalizacji pożaru na parterze i II piętrze oraz oddymianie klatek schodowych głównej i bocznej. Roboty polegają na: - wykonaniu instalacji sygnalizacji alarmu pożaru na parterze i II piętrze, składającej się z urządzeń typu: czujki w ilości około 56szt., sygnalizatory akustyczne w ilości 4szt., urządzenia ROP oraz elementów kontrolnosterujących, - wykonaniu instalacji oddymiania klatek schodowych głównej i bocznej składającej się z urządzeń centrali sterowania oddymiania, siłowników sterujących oknem w ilości 3szt i drzwiami w ilości 2szt., przycisków oddymiania i przewietrzania, - montażu centrali sygnalizacji pożaru na parterze. Roboty branży elektrycznej - instalacja oświetleniowa na II piętrze. Roboty polegają na wymianie istniejącej instalacji elektrycznej aluminiowej na instalację miedzianą oraz wymianie opraw. Należy wykonać min.: - tablice bezpiecznikowe TP2-1 i TP2-2 wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi wyprowadzonymi z rozdzielni głównej zlokalizowanej na parterze budynku, - montaż na korytarzu opraw rastrowych 4 18W montowane w suficie podwieszanym - ilość 16szt. oraz opraw naściennych (kinkiet ścienny ozdobny nad tablicami - ilość 7szt.), - przy wyjściach oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramem - ilość 4szt., - montaż elektroinwerterów - ilość 7szt., - w pomieszczeniach biurowych montaż opraw nastropowych o mocy 2 36W w ilości 99szt. - kable na korytarzu poprowadzone będą w korytkach, - wszystkie niezbędne próby, badania, pomiary (w tym pomiar natężenia oświetlenia), uruchomić instalacje. Ponadto Zamawiający wymaga przełożenia istniejącej instalacji sieci teleinformatycznej zamontowanej na korytarzu II piętra. Przełożenie nastąpi poprzez wkucie w istniejące ściany korytarza odpowiednio osłoniętej instalacji teleinformatycznej. Roboty branży budowlanej na II piętrze. Zakres przewidzianych do wykonania robót obejmuje min.: - roboty demontażowe paneli boazeryjnych w ilości około 187,65m2, - demontaż parkietu w ilości około 157,85m2, - wymianę drzwi wewnętrznych (skrzydła i ościeżnice) z drzwi o szerokości 80cm na szerokość 90cm w ilości 22 szt., - dostawę i montaż drzwi dymoszczelnych, antywłamaniowych do pokoju nr 44, - uzupełnienie tynku po panelach (tynk cementowo-wapienny) w ilości 188,19m2, - wykonanie ścianek ognioodpornych wydzielających klatki schodowe z płyty ognioodpornej tj.: ścianki działowe gipsokartonowe na profilach stalowych wzmocnionych z podwójnym opłytowaniem i wełną mineralną w środku (EI 60) w ilości 10,16m2 wraz z montażem drzwi dymoszczelnych o odporności ogniowej EI 30 w ilości 2szt., - wykonanie posadzek z płytek gresowych o wymiarach 60cm 60cm w ilości 157,85m2. Zamawiający wymaga zastosowania płytek I gatunku producenta polskiego w kolorach beż i brąz, wykończeniu satyna lub półpoler. Dla zobrazowania wymagań Zamawiającego i w celu umożliwienia Wykonawcom prawidłowej wyceny ofert - Zamawiający jako przykład podaje płytki satynowe Mistral Beige i Brown producenta - Ceramika Paradyż. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rodzaju płytek pod warunkiem, że będą one o parametrach nie gorszych od wymaganych. Zamawiający wymaga przedstawienia karty technicznej płytki (parametrów technicznych- zgodność z normą EN płytki prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E_<0,5% Grupa BIa) celem sprawdzenia czy zaoferowana przez Wykonawcę płytka cechuje się

3 parametrami nie gorszymi od wymaganych przez Zamawiającego. Przed wykonaniem posadzek Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju płytek. - wykonanie cokolika (produkcji fabrycznej), - wykonanie gładzi pod tynk mozaikowy w ilości 243,65m2, - położenie tynku mozaikowego w ilości 243,65m2 od poziomu posadzki do wysokości sufitu podwieszanego. Dla zobrazowania wymagań Zamawiającego i w celu umożliwienia Wykonawcom prawidłowej wyceny ofert - Zamawiający jako przykład podaje nr kolor tynku mozaikowego TM 211A grupa cenowa A wg wzornika firmy Kreisel lub firmy ATLAS nr 111,112,113, średnica ziarna od 1 do 1,2 mm. Zamawiający dopuszcza zastosowanie tynku mozaikowego każdego innego producenta pod warunkiem, że będzie miał on parametry nie gorsze od wymaganych. - wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego (kaseton o wymiarach 60x60cm), w kolorze białym na wysokości 2,75m w ilości 146,74m2, - wykonanie ram do tablic ogłoszeniowych w ilości 7szt., - wyposażenie II piętra budynku w hydranty 25/20 w ilości 2szt. wraz z podłączeniem hydrantów do instalacji przeciwpożarowej, - wykonanie wszystkich prób, badań, sprawdzeń. Zamawiający wymaga zastosowania skrzydeł drzwiowych częściowo przeszklonych. Charakterystyka drzwi: - przeszklenie drzwi zlokalizowane w górnej, środkowej i częściowo dolnej części skrzydła (dla wymiaru wysokości skrzydła); przeszklony prostokąt obłożony obustronną ramką okleinowaną w kolorze skrzydła (Zamawiający nie dopuszcza ramek PCV bez okleinowania CPL). Szklenie szkłem bezpiecznym (hartowane lub klejone) szyby barwy mlecznej, przepuszczające światło, gładkie. Rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego lub przynajmniej z drewna sosnowego. Wypełnienie skrzydła: płyta wiórowa otworowa, można zastosować płytę wiórową otworową wzmocnioną wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą drewnopodobną HDF, obustronny laminat drewnopodny typ CPL gr. min 0,2mm (kolor ciemny orzech lub mahoń). Zalecany profil krawędzi skrzydła K lub R. Oba boki oraz góra skrzydła okleinowane przynajmniej taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła, dół skrzydła (spód) zabezpieczony przed nasiąkaniem (np. taśmą okleinowa lub kilkoma warstwami lakieru). Wyposażenie minimum dwa zawiasy czopowe, zamek na klucz z wkładką patentową, szyldy podłużne (niedzielone), klamki komplet 3 kluczy. Zamawiający oczekuje kompletnego skrzydła drzwiowego z wszystkimi okuciami, kolor okuć chromo-nikiel. Dwa skrzydła drzwiowe wyposażyć w tuleje wentylacyjne - kolor chromo-nikiel. Zamawiający jako przykład podaje drzwi firmy POLSKONE model Decor Vario wersja A. Ościeżnice stałe z drewna sosnowego klejonego warstwowo (dopuszcza się ościeżnicę z drewna sosnowego) wraz z obustronnymi opaskami płaskimi lub owalnymi, całość laminowana w kolorze skrzydeł drzwiowych- laminat drewnopodny typ CPL gr. min 0,2mm. Można zastosować drewniane ościeżnice regulowane (materiał drewno klejone lub przynajmniej z drewna sosnowego), wykończenie: okleina laminat CPL grubości min 0,2mm) w kolorze skrzydeł drzwiowych. Wyposażenie ościeżnicy: minimum dwa zawiasy czopowe, uszczelka obwodowa (na słupkach i belce), zaczep dla zamka Zamawiający oczekuje kompletnej ościeżnicy drzwiowej z wszystkimi okuciami w kolorze j.w. Zamawiający wymaga zamontowania ościeżnic drzwiowych w sposób bezkontaktowy z podłożem, uniemożliwiający styczność słupków ościeżnicy z podłożem (zalecane wyposażenie ościeżnicy w elementy dystansowe np. bolce aluminiowe, podkładki plastikowe). Dół słupków dodatkowo zabezpieczony przed nasiąkaniem np. kilkoma warstwami lakieru. Zamawiający zaleca zastosowanie drzwi (skrzydło plus ościeżnica i akcesoria) w

4 systemie tego samego producenta. Ponadto do pokoju nr 44 należy zamontować drzwi (ościeżnicę i skrzydło drzwiowe) dymoszczelne o odporności ogniowej EI 30, antywłamaniowe wykończone z zewnętrznej strony jw. powierzchnia. drzwi 2,05m2 ilość 1 szt. UWAGA!!! Zamawiający dysponuje niżej wymienionymi wyrobami budowlanymi, posiadającymi stosowne atesty i certyfikaty i są dopuszczone do stosowania w budownictwie: 1. drzwi dymoszczelne dwuskrzydłowe oznaczone w projekcie symbolem symbolem D4 (1szt.drzwi prawe. 1szt.drzwi lewe) 2. oprawa rastrowa naścienna (MONZA PAR EVG) 2 36W raster paraboliczny - 99szt. 3. oprawa rastrowa do sufitu kasetonowego (ROMA PAR EVG) 4 18W - 16szt. 4. oprawa STAR NOVA IP42 E 3,0h 24W z piktogramem -4szt. 5. elektroinwerter 6-36W 3h LIDER EVG LE/36/3-7szt. 6. świetlówka 36 W trójpasmowa szt. 7. świetlówka 18 W trójpasmowa szt. Zmawiający wymaga, aby w/w wyroby budowlane były wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu zamówienia. W/w wyrobów budowlanych nie należy wyceniać (uwzględniać) przy wycenie danej pozycji kosztorysu. Kalkulację ceny ofertowej należy sporządzić bez uwzględnienia kosztu w/w wyrobów budowlanych. Wszystkie wbudowane materiały muszą posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie (np. atesty, certyfikaty). Ze względu na zastosowanie materiałów na drogach komunikacji ogólnej służącej celom ewaluacji stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. Należy zastosować materiały i wyroby niezapalne, niepalne. Sufit podwieszony należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nie odpadających pod wpływem ognia (np. materiały mineralne). Ze względu na fakt, że roboty budowlane będą prowadzone wewnątrz budynku Urzędu Miasta, a Zamawiający nie może na czas prowadzenia prac wyłączyć całego II piętra z funkcjonowania, Zamawiający wymaga wykonywania prac etapami, odcinkami (fragmentami) umożliwiającymi realizację robót oraz fragmentaryczne działanie komórek Urzędu. Przy wykonywaniu prac w taki sposób Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zachowania szczególnej ostrożności podczas prowadzenia robót. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do opracowania i przedstawienia po podpisaniu umowy harmonogramu robót odzwierciedlającego oczekiwania Zamawiającego w zakresie funkcjonowania Urzędu. W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane oraz czynności określone w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, ekspertyzach, decyzjach oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy podłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, itp., a także prace porządkowe terenu w rejonie realizacji robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa oraz przetargowa składająca się z projektów, przedmiaru robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a także dokumentacji określającej zasady postępowania przetargowego. Zamawiający przy realizacji zamówienia dopuszcza zastosowanie równoważnych wyrobów budowlanych. W związku z użyciem przez Projektantów w dokumentacji projektowej nazw własnych wyrobów budowlanych i urządzeń, Zamawiający oświadcza, że mają one charakter przykładowy umożliwiający Wykonawcom dokonanie oceny, czy ewentualnie proponowane przez nich wyroby budowlane lub urządzenia spełniają wymóg równoważności..

5 II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 6 PZP, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie uzupełniające musi być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO BP O/Sieradz Nr W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - w Wydziale Finansowym w pok. 19, a kserokopię dokumentu należy załączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy. III.2) ZALICZKI

6 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - Zamawiający wymaga, aby w wykonywaniu zamówienia uczestniczyła osoba mogącą pełnić funkcję kierownika budowy branży budowlanej. - Zamawiający wymaga, aby w wykonywaniu zamówienia uczestniczyła osoba mogąca pełnić funkcję kierownika robót branży elektrycznej. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - Zamawiający wymaga, aby wykaz wykonanych robót zawierał prace polegające na wykonaniu co najmniej jednego remontu lub budowy nowego budynku użyteczności publicznej lub mieszkalnego o kubaturze min. 1500m3 o wartości robót min ,00zł wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie robót (dokumentem potwierdzającym, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone może być np.: protokół odbioru robót wykonanych wcześniej lub referencje Zamawiającego). III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - Zamawiający wymaga, aby w wykonywaniu zamówienia uczestniczyła osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. - Zamawiający wymaga, aby w wykonywaniu zamówienia uczestniczyła osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min ,00 złotych i informacja była wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

7 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

8 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

9 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Wzór proponowanej do zawarcia umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 2. Strony zastrzegają możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień niniejszej umowy. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. 3. Zmiana określenia przedmiotu zamówienia w porównaniu do postanowień SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia, którego zawarto niniejszą umowę możliwa jest jedynie w przypadku gdy prowadzi do jego ograniczenia lub zastosowania rozwiązań

10 zamiennych tj. takich, które nie powodują rozszerzenia określenia przedmiotu zamówienia, prowadzą do jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji lub zastosowania materiałów równoważnych. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy: - likwidacja kolizji z urządzeniami i instalacjami, których istnienia nie przewidywała dokumentacja projektowa lub których lokalizacja jest rozbieżna z treścią dokumentacji projektowej, - wystąpienia konieczności wykonania robót nieprzewidzianych i nieuwzględnionych w dokumentacji projektowej tj. robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego przedmiotu zamówienia. 5. Każda ze stron może wystąpić z propozycją zmian postanowień niniejszej umowy. Propozycja musi wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian. 6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, polegających na: - zmianie kolorystyki i faktury zaproponowanych przez Wykonawcę płytek gresowych, - zmianie kolorystyki i faktury zaproponowanego przez Wykonawcę tynku mozaikowego, - zmianie kolorystyki drzwi wewnętrznych zaproponowanych przez Wykonawcę, - przesunięciu szyby w drzwiach wewnętrznych centralnie na środek skrzydła, przy zachowaniu niezmiennych odległości szyby od krawędzi górnej i dolnej skrzydła. Przewidziane zmiany w treści umowy w ww. zakresie, nie będą skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy przedstawionego w złożonej ofercie. 7. Strony ustalają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności na rzecz osoby trzeciej. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: pok. nr 28, Urząd Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, Sieradz. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 09:00, miejsce: Biuro Obsługi Klientów, Urząd Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1, Sieradz. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

11 English Version Sieradz: Adaptation of the Municipal Building to the existing rules Sieradz fire - Phase I: repair of the second floor corridor Notice number: , date enlisted: 18/02/2010 CONTRACT NOTICE - works Posting notice: mandatory. The notice involves: A public contract. SECTION I: CONTRACTING I. 1) NAME AND ADDRESS: Municipality Sieradz, pl. Provincial 1, Sieradz Province. Lodz, tel (043) , fax The website address of the contracting authority: I.2) TYPE OF CONTRACTING: Local government administration. SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT II.1) DEFINITION OF THE SUBJECT ORDERS II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority: Adaptation of the Municipal Building to the existing rules Sieradz fire - Phase I: repair of the second floor corridor. II.1.2) Type of contract: the works. II.1.3) Identification of the subject and the size or scope of the contract: The purpose of this contract is the execution of works to adapt the Municipal Building Sieradz force fire and building regulations. In particular, the works will include: - execution of the installation of fire alarm on the ground floor and second floor - the implementation of smoke and the main staircase staircase side, - installation of fire alarm control panel equipment on the ground floor of the building - a combination made the installation of a central alarm fire on the ground floor, - Installation and start-mounted fire alarm control panel, - the exchange of electrical installation on the second floor of the building with the completion of fuse plates - mounting luminaires, - said to run the electrical system, carry out all necessary tests, tests and measurements - the second floor of the building equipment for fire hydrants the amount of 2 pieces together with their connection to the installation of fire with the implementation of trials, tests, examinations - restoring the second floor hallway (separated stairwell, replacement of interior doors, execution suspended ceiling, plaster, floors). To illustrate Contractors Employer posted a total work of project documentation describing the extent of the works in the building. Employer whole range of construction project documentation described divided into stages realization. Scope of work Phase I consists of the following: Construction of electric-field installation of fire alarm on the ground floor and second floor and smoke extraction, and the main stairway side. Works consist of: - the installation of fire alarm signals on the ground floor and second floor, consisting of devices: detectors in an amount of about 56szt., Sounders quantity: 4 pcs., ROP, and elements of the device control-controls - the installation of staircases smoke main and side consisting of a smoke control center equipment, actuators controlling the amount of window and door 3pcs quantity 2pcs., buttons, smoke and ventilation, - installation of fire alarm control panel on the ground floor. Electricity industry works - the installation of lighting on the second floor. Works involve an exchange of the existing

12 aluminum wiring installation, and exchange of copper fittings. Perform min. - Safety signs TP2-1 and TP2-2 together with the internal lines of switching wyprowadzonymi power lines located on the main floor of the building - assembling in the hall fittings raster 4 18W mounted in the suspended ceiling - the amount 16szt. and fitting wall (wall decorative wall plaques over - number 7szt.), - the evacuation exit lighting luminaire with a pictogram - number: 4 pcs., - assembling elektroinwerterów - number 7szt., - in the offices of assembly fittings nastropowych power 2 36W, in quantities 99szt. - Cables in the corridor will be conducted in the ducts - all the necessary tests, tests, measurements (including measurement of light intensity), run the installation. In addition, Purchaser needs to translate an existing installation of telecommunication network mounted on the second floor hallway. Translating wkucie occurs through the existing walls of the corridor respectively sheltered telecommunication installations. Construction works on the second floor. The scope of works to be carried out include Min.: - Works boazeryjnych disassembling the panels in an amount of about m2 - the dismantling of the dance floor in an amount of about m2 - the exchange of interior doors (wings and frames) with the door width 80cm to 90cm in width number 22 pc - delivery and installation of smoke-proof doors, intrusion into the room No 44, - to supplement the plaster panels (cement-lime) in an amount of m2, - the execution of fireproof walls secrete staircases with fire-resistant panels, ie: partition walls made of gypsum profiles of steel reinforced with a double opłytowaniem and mineral wool inside (EI 60) in an amount of m2, together with the installation of the smoke-proof door fire resistance EI 30 in quantities of 2 pcs., - execution of the floor tiles porcelain tiles measuring 60cm x 60cm in quantities 157, 85m2. Employer requires the use of platelets and species in the Polish manufacturer of beige and brown colors, satin finish or półpoler. To illustrate the requirements of the Employer in order to allow proper valuation of deals Contractors - Employer cites the example of the plate satin Mistral Beige and Brown producer - Ceramics Paradyż. Purchaser authorizes use of other types of tiles, provided that they are about performance not worse than required. Employer required to submit your technical support plate (technical parameters-compliance with standard EN for dry pressed tiles with low water absorption E_ <0.5% Group Bla) to check whether offered by the Contractor plate is characterized by parameters not worse than those required by the Employer. Before making floors Purchaser reserves the right to accept the type of tile. - Cokolika execution (production factory), - the execution of the strokes in an amount of plaster mosaic m2 - the location of a quantity of plaster mosaic m2 of floor level to the height of the suspended ceiling. To illustrate the requirements of the Employer in order to allow proper valuation of deals Contractors - Employer cites the example of No color plaster mosaic TM 211A Price Group A mold according to the company or companies Kreisel ATLAS No. 111,112,113, a grain diameter from 1 to 1.2 mm. Purchaser authorizes use of plaster mosaic of any other producer, provided that it will have a performance no worse than required. - Execution of the suspended ceiling coffered (caisson measuring 60x60cm), in white at a height of 2.75 m in an amount of m2 - a framework for the implementation of billboards in the amount 7szt., - Equipment for the second floor of the building at 25/20 in the number of fire hydrants 2pcs. with connection to the installation of fire hydrants - the execution of all tests, tests, examinations. Employer requires a part glazed door wings. Characteristics of doors - glazing door located in the upper, middle and lower part of the wing (the dimension of the wing); glass rectangle frame covered with veneer on both sides of leaf color (Purchaser is not permitted without the frame PVC veneering CPL). Glazing safety glass (tempered or glued) colored milk glass, impermeable to light, smooth. Sash frame made of softwood plywood, or at least of pine. Filling the wings: chipboard hole, you can use chipboard Mine enhanced internal ramiakiem plywood. Frame, with completion of double-sided slab wood-veneered HDF, double-sided laminate type drewnopodny CPL gr. min 0.2 mm (color of dark walnut or mahogany). Recommended profile of the edge of the wing F or R. Both sides and the top wing veneer tape obrzeżową least in leaf color, leaf down (bottom) before soaking protected (eg, veneer tape, or several layers of lacquer). Room a minimum of two pintle hinges, door lock with a key to insert patent, oblong boards (unshared), handles a set of 3 keys. The Purchaser expects leaf complete with all fixtures, color chromenickel hardware. Two door wings fitted with ventilation sleeves - the color of chrome-nickel. Employer cites the example of-door model's POLSKONE Decor Vario Frame A solid version of pine glued laminated (permitted with pine wood frame) with bilateral flat or oval-shaped bands, all laminated color door wings-laminate type drewnopodny CPL gr. min 0.2 mm. You can use

13 wooden frames adjustable (material glued laminated timber, or at least from pine) finish: veneer laminate CPL min 0.2 mm thick) in a color door wings. Equipment frame: a minimum of two pintle hinges, circumferential seal (on the pillars and beam), a latch lock Purchaser expects to complete the frame door with all fittings to suit above Employer requires fitting door frames in non-contact with the ground, preventing contact with the ground the frame bars (recommended equipment in the frame spacers such as bolts, aluminum, plastic washers). Down bars additionally protected soaking several layers of paint for example. Employer recommends that the doors (frame and sash, plus accessories) on the same manufacturer. In addition to room No. 44 should be mounted doors (frame and door leaf) Smoke of fire resistance EI 30, burglary finished with the outside of the above. area m2 door number 1 pc ATTENTION! The Purchaser shall have the following listed construction products, having the appropriate approvals and certifications and are permitted for use in construction: 1 Smoke-wing doors marked with the symbol in the project symbol D4 (1szt.drzwi right. 1szt.drzwi left) 2. Raster wall binding (PAR MONZA EVG) 2 36W raster parabolic - 99szt. 3. Raster binding to the coffered ceiling (ROMA PAR EVG) 4 x 18W - 16szt. 4. NOVA STAR binding IP42 E 3.0 h with a picture of 24W-4 pcs. 5. elektroinwerter 6-36W EVG 3h LEADER LE/36/3-7szt. 6. fluorescent 36 W three-pronged szt. 7. fluorescent 18 W three-pronged szt. Zmawiający requires that the / in the construction products used by the Contractor in carrying out the subject contract. W / in construction products should not be measured (include) the valuation of the position estimate. Calculation of the bid shall be made without taking into account the cost of the aforementioned construction products. All materials must have a built-approved for use in construction (eg, approvals, certificates). Due to the use of materials on public roads serving the general purposes of evaluation of the use of materials and construction of highly inflammable is prohibited. Should be applied niezapalne materials and products, non-combustible. Suspended ceiling shall be done with non-combustible materials or non-inflammatory, niekapiących and odpadających under the influence of fire (eg mineral materials). Due to the fact that the works will be carried out within the Municipal Building, and the Purchaser shall not in time for work off the entire second floor of the operation, the Purchaser requires the implementation of the work in stages, segments (fragments) to enable the implementation of the works and fragmented cells of the Office action. In carrying out work in such a way that Purchaser requires the Contractor to take particular care when carrying out the works. Purchaser requires the Contractor to develop and submit the signature of the contract schedule of works reflecting the expectations of the Employer in the operation of the Authority. In order to perform the works and activities referred to in the design documentation, Technical Specification and Execution acceptance of construction works, reports, decisions and the work and the ancillary activities necessary for the proper implementation of the object of the contract, ie the execution of the required tests and checks, execution and maintenance of facilities construction, performance for the construction of connections to the media and meeting the costs of their consumption, etc., as well as the roadworks site in the area of work completed. A detailed description of the subject contract is a design and tender documentation, consisting of projects, works and przedmiaru Technical Specifications Execution and acceptance of construction works, and documents setting out the principles of procurement. Contracting the execution of the contract allows for the application of equivalent construction products. In connection with the use by designers in the project documentation names of construction products and equipment, the Purchaser declares that they are an example to enable Contractors to assess whether the alternative proposed by them, construction products or systems meet the requirement of equivalence.. II.1.4) Is expected to provide supplementary contracts: Yes. Identification of the subject and the size or scope of supplementary contracts Employer provides for additional award under Articles. 67 section 1 point. 6 POY, representing no more than 50% of the basic contract, and consisting of the repetition of the same type of contracts. Supplementary contract must be consistent with the basic object of the contract. II.1.5) Common Procurement Vocabulary (CPV): , , , ,

14 II.1.6) Is allowed to bid in part: no. II.1.7) Will be accepted variants: no. II.2) DURATION OF THE CONTRACT OR TIME LIMIT FOR COMPLETION: Completion: SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION III.1) any deposits Information about security: 1 Acceding to the present case, each contractor shall provide a guarantee of zł (in words of gold: six hundred thousand). 2. The contractor may provide a guarantee in one or more of the forms provided in the Articles. Paragraph 45. POY 6 of the Act, namely: 1) cash, 2) guarantees, guarantees, cooperative bank or savings - credit, except that the guarantee fund is always a guarantee of funds, 3) bank guarantees, 4) insurance guarantees, 5) guarantees, granted by entities referred to in Article. 6 b, paragraph. 5 pts. 2 of the Act from the bottom of November , The establishment of the Polish Agency for Enterprise Development (OJ No No. 42, item. 275). 3. The contractor shall provide a guarantee before the deadline for submission of tenders. 4. Securities must be made by bank transfer money to your account Employer: Bank PKO BP O / Sieradz No For security to be lodged in cash, as the deadline for the lodging of security is adopted to recognize the amount of time on account of the Purchaser. 6. In the case of the lodging of security in a form other than money - the original documentary evidence to make any deposits must be submitted before the deadline for submission of tenders at the premises of the Employer - the Financial Department of the room. 19, and a photocopy of the document must be attached to the offer. 7. Do not bring security before the deadline for submission of tenders will exclude the Contractor under Article. 24, paragraph. 2 pts. 2 of the Act POY, and his offer will be deemed rejected on the basis of Article. 89, paragraph. 1 pt. 5 in conjunction with. 24, paragraph. 4 of the Act. III.2) ADVANCES Is expected to provide advances to perform the contract: no III.3) CONDITIONS FOR PARTICIPATION IN THE PROCEEDINGS, AND DESCRIPTION OF ASSESSMENTS FOR FULFILLING THE CONDITIONS III. 3.1) The powers to carry out the activity or activities, if the law imposes an obligation to hold Description of how to assess compliance with this condition - The Purchaser requires that the execution of the contract involved a person liable to serve as construction manager construction industry. - The Purchaser requires that the execution of the contract involved a person who is able to serve as head of the electrical industry works. III.3.2) Knowledge and experience Description of how to assess compliance with this condition - The Purchaser requires that the list of performed works include works for taking at least one repair or construction of a new public building or dwelling with volume min. 1500m3 minutes worth of works. 100, zł, together with documents showing execution of work (a document certifying that the works were carried out in accordance with the rules of the trade and properly completed may be, for example: the protocol of execution of works already carried out or references Customer).

15 III.3.4) persons capable of performing the contract Description of how to assess compliance with this condition - The Purchaser requires that the execution of the contract involved a person with the power contracts with a specialization in construction - construction. -The Purchaser requires that the execution of the contract involved a person with a specialization in building power installation in the network, installation and electrical equipment and power without any restrictions. III.3.5) Economic and financial Description of how to assess compliance with this condition The Purchaser requires that the funds held by financial or credit standing of the amount of minutes. 100, dollars and the information was issued not earlier than 3 months before the deadline for submission of tenders. To confirm the condition by present information to the bank or cooperative credit Unions. III.4) INFORMATION STATEMENT OR DOCUMENTS TO BE PROVIDED FOR THE CONFIRMATION OF FULFILLING THE CONDITIONS OF PARTICIPATION IN THE PROCEEDINGS, AND it no exclusion UNDER ARTICLE. 24 PARAGRAPH. 1 LAW III.4.1) To the extent the contractor to demonstrate compliance with the conditions referred to in Article. 22, paragraph. 1 of the Act, but a statement of compliance with conditions of participation in the proceedings, should be submitted: list of the works to the extent necessary to demonstrate compliance with this condition knowledge and experience made in the last five years prior to the deadline for submission of tenders or requests to participate in the proceedings, and if activity period is shorter - in that period, specifying the type and values, date and place of execution, and accompanied by a document certifying that the works were carried out in accordance with the rules of the trade and properly completed list of persons who will participate in the execution of the contract, in particular, responsible for the provision of services, quality control or managing the work, including information about their qualifications, experience and education necessary for the performance of the contract and scope of the performed operations, and information base to dispose of these persons statement that the persons who will participate in the execution of the contract, have the necessary permissions, if the law imposes the obligation to hold such powers information bank or cooperative credit Unions, in which the contractor has an account, confirming the amount of possessed financial means or the creditworthiness of the contractor, issued not earlier than 3 months before the deadline for submitting requests to participate in the proceedings or the award of tenders paid policies in the absence other evidence that the contractor is insured against liability in respect of activities related to the subject matter of the contract By referring to the demonstration that the conditions for participation in the financial standing of other entities, submit information to the bank or cooperative savings and credit banks, relating to the entity, which enjoys financial standing under Article. 26, paragraph. 2b of the Act, confirming the amount held by the financial entity or its credit standing, issued no earlier than 3 months before the deadline for submitting requests to participate in the proceedings or the award of tenders. III.4.2) To the extent it no confirmation on the exclusion under Article. 24, paragraph. 1 of the Act, should be submitted: a statement that no grounds for exclusion recent extract from the relevant register, if separate provisions require registration in order to demonstrate the absence of grounds for exclusion under Article. 24, paragraph. 1 point 2 of the

16 Act, issued not earlier than 6 months before the deadline for submitting requests to participate in the proceedings or the award of tenders and, with respect to individuals in a statement on Article. 24, paragraph. 1 point 2 of the Law appropriate current certificate the tax office stating that the contractor is not in arrears with the payment of taxes or a certification that have been legally exempted, deferred payment in installments or late payment or withholding of full implementation of the decision of the competent authority - issued not earlier than 3 months before the deadline for submitting requests to participate in the proceedings or the award of tenders current certificate of the competent branch of the Social Insurance Institution or Agricultural Social Insurance Fund stating that the contractor is not in arrears with payment of premiums on health insurance and social, or confirmation that have been legally exempted, deferred payment in installments or late payment or withholding of full implementation of the decision of the competent authority - issued not earlier than 3 months before the deadline for submitting requests to participate in the proceedings or the award of tenders current information from the National Criminal Register in the scope specified in Article. 24, paragraph. 1 point 4-8 of the Act, issued no earlier than 6 months before the deadline for submitting requests to participate in the proceedings or the award of tenders current information from the National Criminal Register in the scope specified in Article. 24, paragraph. 1 point 9 of the Act, issued no earlier than 6 months before the deadline for submitting requests to participate in the proceedings or the award of tenders Appointing a contractor for the demonstration of compliance with conditions of participation in the proceedings of the potential for other entities, which will take part in the execution of the contract, submit the documents for that entity to the extent required for the contractor referred to in paragraph III.4.2. III.4.3) Documents of foreign entities If the contractor has his habitual residence outside Polish territory, shall: III.4.3.1) a document issued in the country in which he has his habitual residence attesting that: not opened its liquidation or declared bankrupt - issued not earlier than 6 months before the deadline for submitting requests to participate in the proceedings or the award of tenders not in arrears with payment of taxes, social security and health, or that have been legally exempted, deferred payment in installments or late payment or withholding of full implementation of the decision of the competent authority - issued not earlier than 3 months before the deadline for submitting applications for admission to participate in the proceedings or the award of tenders not held against him the ban to apply for the order - issued not earlier than 6 months before the deadline for submitting requests to participate in the proceedings or the award of tenders III.4.3.2) certificate of the competent judicial or administrative authority of residence or residence of the person to whom it relates, to the extent specified in Articles. 24, paragraph. 1 point 4-8 of the Act - issued not earlier than 6 months before the deadline for submitting requests to participate in the contract award procedure, or tender - or a declaration made before a notary, a competent judicial, administrative or professional self-government body or business as appropriate residence or the country in which the contractor has his habitual residence if the person's place of residence or the country in which the contractor has his habitual residence, does not seem such a certificate III.7) Is limited to the possibility of applying for public contracts only to contractors who are more than 50% of workers are disabled: no SECTION IV: PROCEDURE IV.1) MODE OF CONTRACT AWARD IV.1.1) Award Mode: Tender.

17 IV.2) Award criteria IV.2.1) Award criteria: the lowest price. IV.2.2) Is electronic auction will be carried out: no. IV.3) CHANGE AGREEMENT Will there be any significant changes in the provisions of that agreement in relation to the contents of the offer, under which the choice of contractor: yes Permissible changes in the contract and determine the conditions change 1. The model proposed for the conclusion of the agreement is in Annex 3 to this ToR. 2. The Parties reserve the possibility of making the circumstances warrant adjustments to the provisions of this Agreement. Any changes to the content of the agreement require on pain of nullity be made in writing. 3. Changing the definition of subject matter compared with the ToR in the proceedings of a public contract, as a result of which concluded this agreement is possible only if it leads to a reduction or replacement application solutions such as those that do not broaden the definition object of the contract lead to its improvement, to improve its implementation or use of equivalent materials. 4. Employer provides the ability to change contract term, in the event of circumstances beyond the parties to the agreement: - Abolition of the collision with equipment and installations, the existence of which did not provide documentation of design or location of which is divergent from the content of design documentation, - there need to carry out the works of unexpected and not included in the project documentation such additional works necessary to comply with the primary object of the contract. 5. Either party may propose amendments to the provisions of this Agreement. The proposal must indicate the circumstances justifying the changes. 6. Employer provides for the amendment of the provisions of that agreement in relation to the contents of a bid, consisting of: - changing color and texture offered by the Contractor tiles porcelain tiles - changing color and texture offered by the Contractor plaster mosaic - interior door color change proposed by the Contractor -- transfer windows in the central interior door into the middle wing, while maintaining the invariant distance from the edge of the glass upper and lower wings. Intended to change the content of the above agreement. field, will not result in a change proposal to pay the Contractor in his tender. 7. The Parties agree that the Contractor shall not, without the consent of the Employer to assign the receivables to a third party. IV.4) ADMINISTRATIVE INFORMATION IV.4.1) Web address, which is available on the specification of essential terms of the contract: Specification of the essential conditions of the contract can be obtained at: def. No. 28, City of Sieradz Voivodship Square 1, Sieradz. IV.4.4) Deadline for receipt of requests to participate or tenders: 08/03/2010 hours 09:00, place: Customer Service Office, City Hall Sieradz Voivodship Square 1, Sieradz. IV.4.5) Time-bound journals: the period in days: 30 (the deadline for submission of tenders). IV.4.16) Additional information, including the financing of the project / program from the European Union: Not applicable. IV.4.17) Will there be any cancellation of the procurement, in the case of not granting funds from the budget of the European Union and non-reimbursable funds from the aid granted by Member States of the European Free Trade Association (EFTA), which were intended to cover all or part of order: no

18

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Poland Tender Olsztyn: Implanty neurochirurgiczne wraz z instrumentarium do implantacji Numer ogłoszenia: 37772-2010; data zamieszczenia: 10.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części. Poland Tender Zamość: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części Numer ogłoszenia: 29855-2010; data zamieszczenia: 12.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane NA BUDOWĘ MIEJSC REKREACJI I AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W MIEJSCOWOŚCIACH DARGOSŁAW, MOŁSTOWO, ŻUKOWO GM. BROJCE Numer ogłoszenia: 287020-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Lutcza

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Lutcza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Budowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Lutcza Numer ogłoszenia: 76640-2012; data zamieszczenia: 13.03.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego.

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Numer ogłoszenia: 34865-2011; data zamieszczenia: 31.01.2011

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 Mielec: Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypów lekkich pojazdów elektrycznych. Numer ogłoszenia: 29798-2010; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Tarnów: Remont i dostosowanie istniejącego budynku Domu Studenta Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107 Gierzwałd: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku kotłowni na mieszkania socjalne - Dylewo 25a Numer ogłoszenia: 182191-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie, ul. Szkolna 22, 47-270

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie, ul. Szkolna 22, 47-270 Gościęcin: Budowa sali sportowej przy Zespole Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolnym w Gościęcinie wraz z przebudową instalacji CO istniejącej części Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Gościęcinie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, 53-025

I. 1) NAZWA I ADRES: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, 53-025 1 z 5 Wrocław: Remont pomieszczeń sanitarnych (pomieszczenia natrysków) na poziomie I i II piętra w budynku Domu Słuchacza we Wrocławiu, 50-448 Wrocław, ulica Worcella 9 Numer ogłoszenia: 206200-2010;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińskomazurskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińskomazurskie, Bartoszyce: Termomodernizacja budynku przychodni ul. Marksa w B a r t o s z y c a c h Numer ogłoszenia: 105483-2014; data zamieszczenia: 16.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Bartoszyce: Wybudowanie placów zabaw w ramach turystycznego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010. Krotoszyn: Usunięcie kolizji - branża energetyczna - w ul. Grudzielskiego i Szosa Benicka (od ul. Grudzielskiego do granic miasta) - przetarg II Numer ogłoszenia: 234741-2010; data zamieszczenia: 30.08.2010

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI SIEDLEC 155732-2012; 15.05.2012 ZP-XI/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI SIEDLEC 155732-2012; 15.05.2012 ZP-XI/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Mstów: BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI SIEDLEC Numer ogłoszenia: 155732-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 ZP-XI/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu Łowicz: Remont budynku gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu przy Baszcie gen. Klickiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Usługa druku segregatorów z kartami-profilami spółek z Planu Prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl 1 z 5 2012-08-03 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl Łagów: Usługi transportowe w zakresie przewozu - dowozów

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa będąca zakładem opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa będąca zakładem opieki zdrowotnej. Szczecin: wymiana instalacji elektrycznych w budynku głównym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Numer ogłoszenia: 146775-2013; data zamieszczenia: 18.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: wdrożenie systemu bezpiecznego nawiązywania i monitorowania zdalnych sesji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Niedźwiedź: Dostawa i montaż wolnostojących obiektów toalet publicznych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu Systemu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2014-09-08 10:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/zam_publicz.htm. Ciechanowiec: Remont

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Zapewnienie wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych Steelhead

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy, ul. Sądowa 1, Bolesławiec, woj. dolnośląskie, tel. 075

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy, ul. Sądowa 1, Bolesławiec, woj. dolnośląskie, tel. 075 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: jelenia-gora.so.gov.pl/index.php?id_jednostki=3 Bolesławiec: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w zakresie dostosowania do wymogów

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w zakresie dostosowania do wymogów 1 of 7 31-01-2013 09:08 Warszawa: Przebudowa budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Numer ogłoszenia: 42132-2013; data zamieszczenia: 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Strzyżów: Kompleksowa termomodernizacja budynku A Zespołu Szkół w Strzyżowie wraz ze zmianą źródeł wytwarzania energii, wykonanie mechanicznej wentylacji z odzyskiem ciepła w budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.starostwo.zamosc.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.starostwo.zamosc. http://bzpo.portal. uzp.gov. pl/index pbp?ogloszenie=soow &pozycja=... Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.starostwo.zamosc.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl Krapkowice: Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Krapkowice

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard Starogard Gdański: Remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo - mieszkalnym Nadleśnictwa Starogard (parter i sala konferencyjna) Numer ogłoszenia: 161750-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

181666-2012; 31.05.2012 ZP-XIII/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

181666-2012; 31.05.2012 ZP-XIII/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Mstów: Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Wancerzowie Numer ogłoszenia: 181666-2012; data zamieszczenia: 31.05.2012 ZP-XIII/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa wsparcia dla systemu raportowego na Oracle Discoverer

Bardziej szczegółowo

Adres strony inadres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swiebodzice.

Adres strony inadres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swiebodzice. Adres strony inadres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swiebodzice.pl/bip-zgm/ Świebodzice: Remont dachu dachówkowego w budynku mieszkalnym

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Tarnów: Modernizacja i doposażenie budynku stacji kontroli pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie Numer ogłoszenia: 417454-2014; data zamieszczenia: 22.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: usługa wykonania pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Numer ogłoszenia: 340726-2011; data zamieszczenia: 18.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Janowo, ul. Przasnyska 14, 13-113 Janowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 626-40-26, faks 089 626-41-40.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Janowo, ul. Przasnyska 14, 13-113 Janowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 626-40-26, faks 089 626-41-40. Janowo: Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Janowie Numer ogłoszenia: 180173-2011; data zamieszczenia: 30.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. I. 1) NAZWA I ADRES: Sieradzkie Centrum Kultury, ul. Dominikańska

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Miejskie w Tychach, pl. Wolności 1, Tychy, woj. śląskie, tel , faks 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Miejskie w Tychach, pl. Wolności 1, Tychy, woj. śląskie, tel , faks 32 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.muzeum.tychy.pl Tychy: Aranżacja pomieszczeń na Stadionie Miejskim w Tychach na cele Tyskiej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gospodarstwo pomocnicze Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gospodarstwo pomocnicze Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Poland Tender Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI STAŁEJ BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA Numer ogłoszenia: 51092-2010; data zamieszczenia: 23.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie Numer ogłoszenia: 37145-2010; data zamieszczenia: 23.02.2010r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - - ORLIK

BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - - ORLIK OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Roźwienica: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 Numer ogłoszenia: 212236-2011; data zamieszczenia: 22.07.2011 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Wykonanie robót budowlanych - Dostosowanie Oddziałów Leczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. Poland Tender Bydgoszcz: DOSTAWY CZĘŚCI do ZWROTNIC TRAMWAJOWYCH. ZADANIE 1 - Dostawy części do zwrotnic tramwajowych Cogifer Polska, ZADANIE 2 - Dostawy elementów napędowych do zwrotnic Prazska Strojina

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatropole.pl ; www.teatrkochanowskiego.biuletyn.info.pl/ Opole: Adaptacja budynku Teatru im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu do wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2016.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2016. 1 z 5 2015-11-25 11:02 Dąbrowa Górnicza: Przebudowa zespołu szatniowego dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - etap I oraz Wymiana stolarki okiennej w budynkach administracyjnym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dom Pomocy Społecznej Nr 2 41-200 Sosnowiec ul.jagiellońska 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie ogłoszenia : obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1)NAZWA I

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji wodoszczelnej tarasów oraz remontu elewacji budynku technicznego Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 179791-2014; data zamieszczenia: 21.08.2014

Bardziej szczegółowo

lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest Mstów: Szlak Reszków Muzyka i Konie, budowa odcinków ścieżek rowerowych w gminach: Mstów, Kłomnice, Mykanów, Kruszyna i Rędziny. Numer ogłoszenia: 19788 2011; data zamieszczenia: 10.02.2011 ZP I/2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30. Mochowo: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - Etap VII Numer ogłoszenia: 262954-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Zabrniu, Zabrnie 85, Zabrnie, woj. podkarpackie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Zabrniu, Zabrnie 85, Zabrnie, woj. podkarpackie, tel , faks Zabrnie: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Zabrniu Numer ogłoszenia: 217818-2010; data zamieszczenia: 21.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55 Sztum: Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie Numer ogłoszenia: 128376-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Kraków: Wykonanie robót budowlanych obejmujących montaż okien i drzwi balkonowych oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa, woj. 1 of 5 04-01-2011 17:17 Warszawa: Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Krajowej Szkoły Administracji Publicznej Numer ogłoszenia: 1178-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10

Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10 Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10 Numer ogłoszenia: 106452-2010; data zamieszczenia: 15.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.marianki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.marianki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.marianki.pl Wrocław: Roboty budowlane związane z zagospodarowaniem ogrodu na potrzeby rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gliwice: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji pomieszczeń znajdujących się w budowanym budynku użyteczności publicznej tj. Ośrodka Zamiejscowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Chotczy, Chotcza-Józefów 60, 27-312 Chotcza, woj. mazowieckie, tel. 048 3751032, faks 048 3751033.

OGŁOSZENIE. I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Chotczy, Chotcza-Józefów 60, 27-312 Chotcza, woj. mazowieckie, tel. 048 3751032, faks 048 3751033. OGŁOSZENIE Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tymienica Stara, Tymienica Nowa, Chotcza - Józefów, Chotcza Górna, Chotcza Dolna na terenie Gminy Chotcza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie: Wymiana stolarki drzwiowej - dostawa i montaż drzwi w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich ul.

Piekary Śląskie: Wymiana stolarki drzwiowej - dostawa i montaż drzwi w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich ul. Piekary Śląskie: Wymiana stolarki drzwiowej - dostawa i montaż drzwi w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich ul. Bpa Nankera 103 Numer ogłoszenia: 361408-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Poland Tenders. Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem. Nazwa. Miejscowość.

Poland Tenders. Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem. Nazwa. Miejscowość. Poland Tenders Nazwa Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem Miejscowość Cieszanów Numer ogłoszenia 154129 Data zamieszczenia 2011-06-01 Typ ogłoszenia Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec: Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.spskm.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.spskm.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Katowice: Dostosowanie sanitariatu Izby Przyjęć dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Numer ogłoszenia: 4378-2011; data zamieszczenia: 12.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 7. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Page 1 of 7. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Page 1 of 7 Katowice: Przebudowa szybu windowego z wymianą windy dla niepełnosprawnych oraz modernizacją klatki schodowej. Numer ogłoszenia: 177466-2010; data zamieszczenia: 22.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Temat: Nadawca: Data: 2012-11-15 09:36

Temat: Nadawca: <Zapisane przez program Windows Internet Explorer 8> Data: 2012-11-15 09:36 1 z 6 2012-11-15 13:00 Temat: Nadawca: Data: 2012-11-15 09:36 function redirectpage(link){ window.location = link; return false; }; Adres strony internetowej,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,25-314 Kielce,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,25-314 Kielce, Strona 1 z 6 Kielce: Termomodernizacja budynków domów studenta Filon i Asystent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.org.pl/fajneprzedszkole, www.fajneprzedszkole.info celestynów: Rozbudowa Przedszkola Samorządowego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.pulawy.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.pulawy.pl Puławy: Adaptacja pomieszczeo pod nowoczesną aparaturę badawczą - prace branży budowlanej w ramach projektu Modernizacja bazy laboratoryjnej na potrzeby Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, woj. świętokrzyskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, woj. świętokrzyskie, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http:/www.przetarg.swietokrzyska.policja.gov.pl/ Kielce: Termomodernizacja budynków nr 11 i nr 13

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-05-19 14:37 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zp.sw.gov.pl Łowicz: Remont pomieszczeń budynku starej kotłowni z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Kultury i Sztuki, Rynek- Ratusz 24, 50-101 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3442864, faks 071 3442865.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Kultury i Sztuki, Rynek- Ratusz 24, 50-101 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3442864, faks 071 3442865. Wrocław: Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Ośrodka Kultury i Sztuki w podziałem na zadania: Zadanie 1: zakup serwera wraz z instalacją i oprogramowaniem. Zadanie 2:zakup sprzętu komputerowego z peryferiami.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osirochota.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osirochota.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osirochota.waw.pl Warszawa: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Olsztyn: Wykonanie Placu Zabaw dla uczniów klas I-III realizowanego w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły podstawowej nr 15 w Olsztynie Numer ogłoszenia: 319366-2013; data zamieszczenia: 07.08.2013

Bardziej szczegółowo