Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015"

Transkrypt

1 Dęblin, dnia r. Do Wykonawców postepowania numer Zp/pn/44/2015 Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015 ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W związku ze złożonymi pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232), zwanej dalej ustawą, przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi: PYTANIE 1 Wnosimy o usunięcie zapisu w 8 ust. 6 pkt a) o brzmieniu: a) odstąpienia od umowy w całości lub części? Zamawiający nie wyraża zgody. TREŚĆ PYTANIA 1 (Dotyczy SIWZ i umowy) Czy obiekt objęty przebudową jest objęty ochroną konserwatora zabytków? Nie TREŚĆ PYTANIA 2 (Dotyczy SIWZ i umowy) Czy obiekt na czas remontu będzie wyłączony z użytkowania? Jeżeli nie to które pomieszczenia będą użytkowane i w jakich godzinach, oraz czy użytkowanie obiektu będzie ograniczało prowadzenie robót np. do jednej kondygnacji? Tak, obiekt na czas remontu będzie wyłączony z użytkowania. Pomieszczenia drukarni w których ma być wykonana instalacja wentylacji na półpiętrze będą użytkowane i będzie w pewnym stopniu ograniczało to prowadzenie robót budowlanych. TREŚĆ PYTANIA 3 (Dotyczy branży budowlanej) Proszę o wskazanie jakie wyposażenie obiektu jest objęte przetargiem?

2 Dostawa i montaż szaf z płyt meblowych laminowanych wym. 0,62 x 2,62 m wys. 2,28 m, okucia i prowadnice aluminiowe, fronty przesuwne z płyty HPL zgodnie z dokumentacją projektową. Dostawa i montaż rzutników multimedialnych i ekranów elektrycznych do rzutników zgodnie z dokumentacją projektową. TREŚĆ PYTANIA 4 (Dotyczy branży budowlanej) Czy Zamawiający przewiduje udostępnienie innego budynku do przechowania sprzętu kwaterunkowego na czas remontu? Jeżeli tak proszę o określenie odległości do tego budynku. Nie. TREŚĆ PYTANIA 5 (Dotyczy branży budowlanej) Czy podczas przechowywania sprzętu kwaterunkowego należy przewidzieć osobę dozorującą wyposażenie przez całą dobę? Zamawiający nie wymaga osoby dozorującej wyposażenie. TREŚĆ PYTANIA 6 (Dotyczy branży budowlanej) W zamieszczonym projekcie budowlanym branży budowlanej występója podwójne rzuty półpiętra, 1 piętra i 2 piętra (rysunki nr DBL-PROJ_PB-A02, DBL-PROJ_PB-A03, DBL- PROJ_PB-A04). Rysunki różnią się ściankami działowymi (pomieszczenia 209B, 211, 111, 113, 131.7p). Proszę o dołączenie do przetargu ostatecznej dokumentacji. Pliki z rzutami z dopiskiem - compressed zostały zamieszczone omyłkowo. Zawierają nieostateczną wersję rysunków. Nie należy ich rozpatrywać. TREŚĆ PYTANIA 7 (Dotyczy branży budowlanej) W zamieszczonych projektach wykonawczych branży budowlanej brakuje rysunku rzut odwrócony stropu parteru. Rysunek w zał. nr 1 do odpowiedzi. TREŚĆ PYTANIA 8 (Dotyczy branży budowlanej) W związku z brakami rysunków oraz dublującymi się rysunkami, proszę o zamieszczenie obowiązującej listy wszystkich rysunków.

3 Po usunięciu rysunków jak w punkcie 2.d. i dołączeniu rysunku stropu odwróconego parteru, lista jest kompletna. TREŚĆ PYTANIA 9 (Dotyczy branży budowlanej) W piwnicy zaprojektowano uszczelnienie przeciwwodne ścian i posadzki szlamami mineralnymi. Z opisu wynika że uszczelnienie należy nanieść na istniejąca posadzkę o niewiadomej budowie i nośności. Czy posadzka w piwnicy jest o odpowiedniej nośności, jeżeli nie to czy należy w wycenie uwzględnić rozkucie istniejącej posadzki i wykonanie nowej płyty betonowej na której zostanie wykonane uszczelnienie. Posadzka jest odpowiedniej nośności. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. TREŚĆ PYTANIA 10 (Dotyczy branży budowlanej) Czy w ofercie uwzględnić nową warstwę papy termozgrzewalnej na całym dachu czy tylko uszczelnienie po przekuciach? Należy uwzględnić wykonanie nowej warstwy papy termozgrzewalnej w pasach w miejscach gdzie było najwięcej przekuć, oraz miejscowo. Dla jasności dołączamy szkic zał. nr 2 do odpowiedzi. TREŚĆ PYTANIA 11 (Dotyczy SIWZ i umowy) Czy Zamawiający przewiduje nieodpłatne udostępnienie mediów (prąd, ogrzewanie, woda, kanalizacja) na cele budowy? Nie. TREŚĆ PYTANIA 12 (Dotyczy SIWZ i umowy) Czy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest po stronie wykonawcy? Nie. TREŚĆ PYTANIA 13 (Dotyczy branży budowlanej) Czy wyposażenie w sprzęt elektroniczny (stoły językowe, projektory itp.) objęte jest wyniesieniem, zabezpieczeniem i wniesieniem do budynku, oraz ponownym podłączeniem?

4 Tak. TREŚĆ PYTANIA 14 (Dotyczy branży budowlanej) Czy wyposażenie w eksponaty oraz pomoce naukowe jest objęte wyniesieniem, zabezpieczeniem oraz ponownym wniesieniem do budynku? Tak. TREŚĆ PYTANIA 15 (Dotyczy branży budowlanej) Czy w holu głównym przed montażem okładzin z płyt cementowych należy przewidzieć skucie okładziny z płyt betonowych? (bardzo duże krzywizny, niewiadomy stan kotew podtrzymujących płyty). Dokonane przez projektanta oględziny ścian hallu głównego wskazują raczej na tynki cementowe nakrapiane z wykonanymi kwadratowymi podziałami a nie płyty betonowe. Nie wykazują one śladów nadmiernej degradacji i zdaniem projektanta nadają się do kotwienia podkonstrukcji płyt włóknocementowych. Tym niemniej projektant dopuszcza skucie w/w tynków, ostateczną decyzję pozostawiając Wykonawcy. TREŚĆ PYTANIA 16 (Dotyczy branży budowlanej) Czy mimo ubytków, braków płytek, miejscowego uzupełnienia betonem oraz znaczne nierówności (dochodzące do 2cm) posadzki z lastryka na parterze należy wycenić szlifowanie, czy wycenić wymianę na nowa posadzkę? Jeżeli wymianę to na jaki materiał? Należy zastosować się do technologii szczegółowo opisanej w projekcie wykonawczym i STWiOR. Projektant nie wyraża zgody na zniszczenie posadzki hallu na parterze. TREŚĆ PYTANIA 17 (Dotyczy branży budowlanej) Czy fundamenty na posadzce w piwnicy należy przeznaczyć do skucia? Zamawiający przewiduje częściowe skucie fundamentów w piwnicy po starej centrali wentylacyjnej. TREŚĆ PYTANIA 18 (Dotyczy branży budowlanej) W projekcie i w przedmiarze nie ma mowy o nowych wylewkach cementowych z izolacjami, czy w związku ze znacznymi krzywiznami posadzek (dochodzącymi do 3cm) korytarzy i schodów należy wycenić nowe wylewki cementowe na całości obiektu?

5 W projekcie i przedmiarze uwzględniono nowe wylewki tam gdzie było to niezbędne. Naprawa schodów i spoczników została szczegółowo opisana w projekcie wykonawczym. TREŚĆ PYTANIA 19 (Dotyczy branży budowlanej) W związku z dużą ilością uszkodzeń schodów głównych z lastryko (oraz koniecznością wykucia balustrad), czy należy przewidzieć wykonanie nowej okładziny schodów czy jej szlifowanie? Schody w hallu głównym nie mają wielu uszkodzeń. Balustrad nie trzeba wykuwać. Można je wyciąć w razie potrzeby. Technologię odnawiania schodów opisuje projekt wykonawczy. Nie przewiduje on wykonania nowych okładzin. TREŚĆ PYTANIA 20 (Dotyczy branży budowlanej) W związku ze złym stanem tynków i częściowym ich odspojeniem od ściany, czy należy przewidzieć całościowe skucie tynków i po robotach instalacyjnych wykonanie nowych tynków? Zeskrobanie starych warstw farby, uzupełniania po odkutych tynkach i gładzenie ścian może się okazać droższe niż wykonanie nowych tynków. Jeśli Wykonawca uzna, że wykonanie nowych tynków jest tańsze, to może przyjąć takie rozwiązanie. TREŚĆ PYTANIA 21 (Dotyczy branży budowlanej) W opisie i przedmiarach nie przewidziano wymiany parapetów wewnętrznych na nowe. Czy należy wycenić wymianę na nowe? Jeżeli tak to proszę o wskazanie materiału i proszę uzupełnić przedmiary. W wycenie należy przewidzieć nowe parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 2,5 cm i ilością zgodną z dokumentacją. TREŚĆ PYTANIA 22 (Dotyczy SIWZ i umowy) Czy należy przewidzieć wymianę okien napowietrzających na klatkach schodowych na stałe okna? Opisane okna pełnią funkcję klap dymowych mających udział w łącznej powierzchni czynnej oddymiania nie należy ich wymieniać.

6 TREŚĆ PYTANIA 23 (Dotyczy branży budowlanej) Czy były wykonane obliczenia konstrukcyjne dla dodatkowego obciążenia stropodachu centralami wentylacyjnymi? Proszę również o potwierdzenie że stropodach przeniesie wszystkie dodatkowe obciążenia. Były wykonane obliczenie dot. obciążenia stropu centralami wentylacyjnymi przy założeniu, że stan techniczny nośnych elementów konstrukcyjnych jest dobry. Przed ich montażem należy jednak przewidzieć wykonanie odkrywek tych elementów konstrukcyjnych na których bezpośrednio będzie spoczywać centrala, w celu potwierdzenia ich stanu technicznego. TREŚĆ PYTANIA 24 (Dotyczy branży budowlanej) W związku ze sprzecznym opisem wymiany drzwi wewnętrznych (pkt opisu wykonawczego) proszę o informację jakie drzwi mają zostać wycenione (drewnopodobne, stalowe czy aluminiowe)? Proszę również o informację dotyczącą wyposażenia drzwi. Drzwi D1, D2, D3 Aluminiowe Drzwi D2^ i D4 (EI30) Stalowe Drzwi D5 (w łazienkach drzwi do kabin) z płyt drewnopochodnych HPL, jak kabiny. TREŚĆ PYTANIA 25 (Dotyczy branży budowlanej) W zestawieniu stolarki drzwi D1 na parterze jest mniej niż wynika z rysunków. Proszę o poprawienie zestawienia. W załączeniu przesyłamy skorygowane zestawienie stolarki zał. nr 3 do odpowiedzi. TREŚĆ PYTANIA 26 (Dotyczy branży budowlanej) W zestawieniu stolarki brakuje drzwi do obudowy szaf serwerowych na każdej kondygnacji. Proszę o sprecyzowanie jakie to mają być drzwi (stal, drewno, aluminium) oraz uwzględnieniu ich w zestawieniu stolarki. W załączeniu przesyłamy skorygowane zestawienie stolarki zał. nr 3 do odpowiedzi. TREŚĆ PYTANIA 27 (Dotyczy branży budowlanej) Czy należy przewidzieć wymianę stalowych drzwi ppoż. z klatek schodowych na korytarze? Nie przewiduje się wymiany istniejących drzwi ppoż. na klatki schodowe.

7 TREŚĆ PYTANIA 28 (Dotyczy branży budowlanej) W opracowaniu nie uwzględniono ochrony antykorozyjnej nadproży i elementów wzmacniających nowe otwory. Czy ochronę antykorozyjną należy uwzględnić, jeśli tak, to jaką? Dodatkowe zabezpieczenie powinny mieć jedynie elementy odsłonięte - malowanie farbą. TREŚĆ PYTANIA 29 (Dotyczy branży budowlanej) W projekcie nie określono gatunku stali profilowej z jakiej należy wykonać nadproża, wzmocnienia stropu, podciągi itp. Proszę o określenie gatunku stali. Gatunek stali został określony na rysunku Detali Konstrukcyjnych, stal profilowa S275, zbrojenie A-IIIN (RB500W), beton C25/30, otulina 3cm. TREŚĆ PYTANIA 30 (Dotyczy branży budowlanej) Czy pomieszczenia wyremontowane na półpiętrze a przeznaczone do wykonania wentylacji mechanicznej będą wyłączone z użytkowania na czas wykonania robót? Czy sprzęt znajdujący się w tych pomieszczeniach zostanie zabezpieczony przez Inwestora przed zapyleniem? Czy w tych pomieszczeniach po wykonaniu wentylacji mechanicznej i rozkuciu kanałów wentylacji grawitacyjnej należy przewidzieć inne roboty budowlane? Pomieszczenia wyremontowane na półpiętrze a przeznaczone do wykonania wentylacji mechanicznej nie będą wyłączone z użytkowania. Sprzęt znajdujący się w tych pomieszczeniach zostanie zabezpieczony przed zapyleniem przez Wykonawcę robót. Po wykonaniu prac należy obudować kanały płytą g-k, pomalować i doprowadzić pomieszczenia do stanu sprzed rozpoczęcia prac. TREŚĆ PYTANIA 31 (Dotyczy branży elektrycznej) Czy należy zamontować dodatkowe czujki dymu w przestrzeniach pomiędzy stropem, a sufitem podwieszanym? Jeżeli tak - proszę o uzupełnienie dokumentacji technicznej i Przedmiaru robót o wytyczne dotyczące modernizacji instalacji oddymiania? Projekt nie obejmuje swoim zakresem instalacji SAP. TREŚĆ PYTANIA 32 (Dotyczy branży elektrycznej) Czy projekt elektryczny posiada wszystkie niezbędne uzgodnienia, a w szczególności czy został uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw ppoż.?

8 Projekt jako całość został uzgodniony z rzeczoznawcą ds./ ppoż. TREŚĆ PYTANIA 33 (Dotyczy branży elektrycznej) Proszę o uszczegółowienie zakresu dostaw sprzętu audio video. Należy dostarczyć rzutniki multimedialne i ekrany elektryczne zgodnie z kosztorysem branży arch-bud. TREŚĆ PYTANIA 34 (Dotyczy branży elektrycznej) Proszę o uszczegółowienie prac dotyczących istniejącej instalacji CCTV Projekt nie obejmuje swoim zakresem instalacji CCTV. TREŚĆ PYTANIA 35 (Dotyczy SIWZ i umowy) Zamawiający odpowiednio w 5 ust. 1 Umowy zawarł następujący zapis: Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót nie ujętych w dokumentacji, lecz niezbędnych do wykonania celem właściwego, zgodnego z przepisami prawa budowlanego oraz właściwego dla przeznaczenia i nałożonej funkcji użytkowania budynku. Koszty wykonania tych robót Wykonawca winien ująć w ofercie lub w zakładanym ryzyku z tytułu rozliczenia ryczałtowego zadania. Wykonawca wskazuje, że cytowane powyżej zapisy Umowy naruszają przepisy art. 29 ust. 1 Ustawy oraz art. 31 ust. 1 Ustawy w zw. z art. 140 ust. 1 Ustawy, art. 139 Ustawy, art. 647, art , art i art. 58 kodeksu cywilnego. Zgodnie z przywołanymi powyżej szczegółowymi przepisami Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obowiązany jest opisać przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty a do tego w sposób, który nie może utrudniać uczciwej konkurencji. W związku z powyższym cytowane zapisy Umowy powodują, że Wykonawca pozostaje w niepewności jakie to roboty trzeba będzie jeszcze wykonać, które nie są objęte dokumentacją projektową. Z uwagi na tą niepewność co do oferowanego zakresu świadczenia Wykonawcy nie mogą poprawnie skalkulować swojej oferty. Takie wskazanie powoduje, iż każdy z Wykonawców może zupełnie inaczej rozumieć te roboty, ponadto może je zupełnie inaczej skalkulować, co doprowadzi w istocie do nieporównywalności ofert. Należy wskazać także, iż podobne stanowisko można odnaleźć w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, między innymi w wyroku KIO z 05 lutego 2013 roku, sygn. akt: 171/13. W wyroku tym Izba wskazała, że: żądanie objęcia kalkulacją ceny oferty robót, których możliwość wystąpienia nie została objęta dokumentacją projektową (a więc analogicznie jak w przypadku postanowień SIWZ w niniejszym postępowaniu przyp. Wykonawcy) - narusza art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 31 ust. 1 tej ustawy. Postępowanie o zamówienie publiczne ma doprowadzić do wybrania najkorzystniejszej oferty i podpisania umowy z wykonawcą, gwarantującym jej należyte wykonanie przy uwzględnieniu zasad

9 określonych w art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, a także w zgodności z przepisami tej ustawy. Stąd nadużywanie praw podmiotowych przez zamawiającego, do ustalania warunków zamówienia, nie służy realizacji celów zakładanym przez ustawę Prawo zamówień publicznych - otwartych na konkurencję Bez względu w jakiej postaci zostanie określone wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, ryczałtowej, czy też kosztorysowej, zawsze będzie ono odnosiło się do przedmiotu zamówienia opisanego dokładnie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w dokumentacji projektowej.( ). Podobnie orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w Wyroku z 02 marca 2010 roku, sygn. akt KIO 184/10, w którym to wyraziła następujące stanowisko: Wykonawcy muszą mieć możliwość skalkulowania ceny oferty w odniesieniu do opisanego zakresu przedmiotu zamówienia. Zakres przedmiotu zamówienia objęty dokumentacją projektową stanowi podstawę skalkulowania ceny oferty, dla złożenia porównywalnych ofert. Ryczałt nie może obejmować tego, czego zamawiający nie przewidział w dokumentacji projektowej, a także tego, czego nie można było przewidzieć na etapie przygotowania oferty, są to bowiem przesłanki do udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust 5 Pzp na roboty dodatkowe. W związku z powyższym prosimy o modyfikację SIWZ poprzez wykreślenie zapisów 5 ust. 4 Umowy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót nie ujętych w dokumentacji, lecz niezbędnych do wykonania celem właściwego, zgodnego z przepisami prawa budowlanego oraz właściwego dla przeznaczenia i nałożonej funkcji użytkowania budynku. Koszty wykonania tych robót Wykonawca winien ująć w ofercie lub w zakładanym ryzyku z tytułu rozliczenia ryczałtowego zadania. Względnie czy Zamawiający potwierdza, dla wyeliminowania wątpliwości, że użyte w Rozdziale 5 ust. 4 Umowy odwołanie do,,kosztów robót nie ujętych w dokumentacji w dokumentacji, lecz niezbędnych do wykonania celem właściwego, zgodnego z przepisami prawa budowlanego oraz właściwego dla przeznaczenia i nałożonej funkcji użytkowania budynku, dotyczy czynności przygotowawczych, porządkowych oraz innych działań na terenie budowy limitujących wykonywanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, a z całą pewnością nie dotyczy prac niewynikających z przekazanej dokumentacji, których zrealizowania nie przewidział w projekcie sam projektant? Zamawiający potwierdza, że użyte w Rozdziale 5 ust. 4. Umowy odwołanie do: kosztów robót nie ujętych w dokumentacji lecz niezbędnych do wykonania celem właściwego zgodnego z przepisami prawa budowlanego oraz właściwego dla przeznaczenia i nałożenia funkcji użytkowania budynku dotyczy czynności przygotowawczych, porządkowych oraz innych działań na terenie budowy limitujących wykonywanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, a nie dotyczy prac niewynikających z przekazanej dokumentacji, których zrealizowania nie przewidział w projekcie sam projektant. TREŚĆ PYTANIA 36 (Dotyczy SIWZ i umowy) Wzór umowy zakłada, iż kary umowne obciążające Wykonawcę liczone mają być za opóźnienia. To powoduje, że zatracony został przewidziany przez ustawodawcę ich odszkodowawczy charakter. Założeniem jest bowiem, aby kary były naliczane za szkodę wyrządzoną działaniem bądź zaniechaniem Wykonawcy, a jedynym wyłomem od kodeksowej konstrukcji szkody podlegającej naprawieniu jest z góry założona wysokość odszkodowania. Uprawniony nie musi więc wykazywać wysokości szkody. Stąd prosimy o zastąpienie w 17 opóźnienia - zwłoką. Tylko bowiem taka konstrukcja zapewni, iż Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za okoliczności przez niego niezawinione.

10 17 Umowy pozostaje bez zmian, gdyż w 24 ust. 2 lit. d Umowy Zamawiający przewidział możliwość zmiany terminu wykonania umowy na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy. TREŚĆ PYTANIA 37 (Dotyczy SIWZ i umowy) Wzór umowy nie zawiera postanowień określających prawo Wykonawcy do wstrzymania (na koszt i ryzyko Zamawiającego) robót, a w konsekwencji prawa do odstąpienia od umowy w przypadku braku zapłaty wymagalnych należności ze strony Zamawiającego. Płynność finansowa w trakcie danej inwestycji stanowi jedną z podstawowych przesłanek prawidłowej realizacji. Cena kontraktowa liczona jest przy założeniu, iż nie będzie żadnych opóźnień w płatnościach ze strony Zamawiającego. Inaczej należałoby założyć jakiś koszt finansowy związany z koniecznością okresowego finansowania inwestycji przez Wykonawcę. Stąd zasadnym jest, aby Wykonawca miał takie prawa, które w sposób oczywisty zabezpieczą jego interesy, które mogą doznać uszczerbku nie z jego winy. Prosimy o wprowadzenie stosownego zapisu do umowy. Proponowany zapis nie zostanie wprowadzony do Umowy, gdyż Zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych i zobowiązany jest do terminowego regulowania wymagalnych zobowiązań. W przeciwnym bowiem razie dochodzi do naruszenia dyscypliny finansów publicznych skutkującego odpowiedzialnością z tego tytułu. TREŚĆ PYTANIA 38 (Dotyczy SIWZ i umowy) W związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT), Wykonawca wnosi o dostosowanie postanowień umowy, w szczególności 6 ust. 2 i 5 Umowy w zakresie rozliczeń do bezwzględnie obowiązujących przepisów ww. ustawy. Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmianie uległa ustawa o VAT w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego przy dostawie towarów lub wykonaniu usługi. Zgodnie z art. 106 i ust. 3 pkt 1 znowelizowanej ustawy o VAT, fakturę należy wystawić nie później niż do 30 dnia od dnia faktycznego wykonania usługi lub dostawy towarów. Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż wykonawcy mają bezwzględny obowiązek wystawienia faktury z chwilą upływu 30 - go dnia od dnia faktycznego wykonania robót budowlanych, tj. złożenia przez kierownika budowy oświadczenia o zakończeniu realizacji robót poprzez wpis do dziennika budowy. Należy podkreślić, że wyżej wskazane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług są przepisami bezwzględnie obowiązującymi, a zatem obowiązują niezależnie od tego co strony postanowiły w umowie. Powyższe powoduje, że, Wykonawca jest zobligowany do wystawienia faktury za wykonane roboty budowlane w terminie 30 dni od dnia faktycznego wykonania robót budowlanych, a nie dopiero po uzyskaniu protokołu odbioru ani też przedłożenia oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu na ich rzecz wymagalnych należności. Obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy niezależnie od zapisów umownych w tym zakresie. W związku z tym Wykonawca wnosi o dostosowanie wzajemnych rozliczeń przewidzianych w Kontrakcie do bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i wykreślenie zapisów uzależniających wystawienie FV od uzyskania protokołu odbioru jak też przedłożenia oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu na ich rzecz wymagalnych należności. Takie dokumenty mogą co najwyżej stanowić podstawę do zapłaty należności a nie podstawę do wystawienia FV.

11 Do 16 wprowadza się proponowane zmiany, w związku z czym 16 otrzymuje brzmienie (na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy): Rozliczenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo sporządzonych przez Wykonawcę faktur wystawionych po zakończeniu i odbiorze części robót określonych w umowie. 2. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy będzie odbywało się co kwartał fakturami częściowymi za wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru części robót. 3. Podstawą do zapłacenia należności wynikających z faktur jest: 1) podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru protokół odbioru robót określający prawidłowość i terminowość wykonania robót oraz procentowe (rzeczowe) zaawansowanie robót wraz z rozpisaniem kwot obrazujących ciągłość finansowania, 2) w przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę/ów, z którymi Wykonawca podpisał umowę na roboty budowlane, na zawarcie której Zamawiający wyraził zgodę zgodnie z postanowieniami art KC i postanowieniami 7 umowy lub, z którymi Wykonawca podpisał przedłożoną Zamawiającemu umowę na dostawę lub usługę wymagane jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów (np. potwierdzenia przelewu, pisemnych oświadczeń podwykonawcy/ów) potwierdzających uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych zobowiązań finansowych względem podwykonawcy/ów z tytułu wszelkich wykonanych przez nich robót będących przedmiotem niniejszej umowy. 4. Ewentualne zatrzymanie przez Wykonawcę części należności przysługujących podwykonawcom od Wykonawcy z tytułu wykonanych przez nich robót na poczet zabezpieczenia roszczeń gwarancyjnych Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie stanowi przeszkody do złożenia przez podwykonawców oświadczeń, o których mowa w ust. 3 pkt. 2) niniejszego paragrafu. W takim przypadku w oświadczeniu podwykonawcy/ów należy wskazać każdorazowo wysokość kwoty zatrzymanej przez Wykonawcę tytułem zabezpieczenia jego roszczeń. 5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturach w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami, o których mowa w ust. 3. W przypadku nie dopełnienia powyższych wymagań, Zamawiający wstrzyma się od zapłaty należności do czasu uzupełnienia dokumentów, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia ich uzupełnienia. 6. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie (art KC). 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek. TREŚĆ PYTANIA 39 (Dotyczy SIWZ i umowy) Prosimy o wykreślenie obowiązku zachowania tajemnicy określonego w 5 ust. 10 Umowy. Umowa zostanie zawarta w ramach przetargu publicznego, wszelka dokumentacja dotycząca przedmiotowego zamówienia jest jawna i dostępna wszystkim zainteresowanym. Wykonawca

12 nie widzi więc podstaw prawnych do zastrzegania informacji, które zostały ujawnione publicznie jako tajemnicę. Prosimy zatem o wykreślenie tego obowiązku. W 5 ust. 10 zostaje wykreślony (na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy). TREŚĆ PYTANIA 40 (Dotyczy SIWZ i umowy) W 5 ust. 11 projektu Umowy Zamawiający nałożył na Wykonawcę obowiązek dokonania wizji na placu budowy i uwzględnienia w cenie oferty okoliczności wynikających z przedmiotowej wizji, informacji koniecznych do przygotowania oferty. Wykonawca pragnie zaznaczyć, iż zgodnie z orzecznictwem Krajowej izby Odwoławczej( np. KIO 1965/12, 2710/10, 2649/11) nałożenie na wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązku dokonania wizji lokalnej narusza wynikającą z przepisów ustawy PZP zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców poprzez zaniechanie prawidłowego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia (art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 2 ustawy PZP). Zamawiający obciąża bowiem w ten sposób wykonawców wykonaniem swego ustawowego obowiązku wymagając, aby informacje niezbędne do przygotowania oferty uzyskali w czasie wizji lokalnej. Tymczasem, przepis art. 29 ust. 1 ustawy PZP zobowiązuje jednoznacznie zamawiającego do dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności, mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty winny być zamieszczone przez Zamawiającego w SIWZ i dostępne wszystkim wykonawcom na równych zasadach. Właściwym działaniem Zamawiającego winno być pozostawienie możliwości dokonania wizji wyborowi wykonawców jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty, pozostającej bez wpływu na cenę ofert a tym bardziej na możliwość składania ewentualnych roszczeń w przyszłości. Zgodnie z art. 651 KC Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wszystkich okolicznościach mających wpływ na prawidłowe wykonanie umowy, które dostrzeże w trakcie realizacji Umowy czyli po przekazaniu placu budowy. Dopiero uchybienie temu obowiązkowi powoduje powstanie po stronie Wykonawcy odpowiedzialności odszkodowawczej. Formą realizacji tego prawa jest na przykład pisemne ustosunkowanie się kierownika budowy lub robót do zaleceń wydanych przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta albo wystąpienie z propozycją zmian w rozwiązaniach projektowych uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub koniecznością usprawnienia procesu budowlanego. Bez względu jednak na charakter zmian, skutkiem wystąpienia wykonawcy w trybie art. 651 k.c. może być konieczność wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a konieczne do jej wykonania lub odstąpienie od wykonania części robót. W związku z powyższym prosimy Zamawiający nie może pozbawić Wykonawcy prawa do zgłaszania ewentualnych roszczeń w sytuacji, gdy Wykonawca nawet przy dołożeniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o okolicznościach mających wpływ na prawidłową realizację robót. Prosimy zatem o wykreślenie z projektu Umowy zapisów przewidujących jako podstawę obliczenia ceny oferty jak i zgłaszania w przyszłości roszczeń - wizji lokalnej W 5 ust. 11 zostaje wykreślony (na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy).

13 TREŚĆ PYTANIA 41 (Dotyczy SIWZ i umowy) W związku z brakiem określenia umowie (w dniach) terminu usunięcia wady stwierdzonej w czasie gwarancji i rękojmi prosimy o jego określenie na analogicznych zasadach jakie zamawiający przewidział w przypadku wystąpienia wad lub usterek ujawnionych w toku czynności odbioru końcowego a mianowicie modyfikację postanowienia 19 ust. 1 i 3 Umowy w następujący sposób: ust. 1 W okresie rękojmi lub gwarancji Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach w przedmiocie umowy w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 14 dni od daty zawiadomienia, chyba, że Strony zgodnie ustalą inny termin. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek. ust. 3. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w ustalonym zgodnie z warunkami Umowy terminie, to Zamawiający ma prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wynagrodzenie zapłacone przez Zamawiającego osobie trzeciej z tego tytułu Wykonawca będzie miał obowiązek zwrócić Zamawiającemu w terminie siedmiu (7) dni licząc od daty wezwania. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia wynagrodzenia należnego osobie trzeciej z należności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego 19 otrzymuje brzmienie zgodnie z proponowanym zapisem (na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy): W okresie rękojmi lub gwarancji Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach w przedmiocie umowy w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 14 dni od daty zawiadomienia chyba, że Strony zgodnie ustalą inny termin. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek. 2. Wykonawca oświadcza, że w okresie trwania rękojmi lub gwarancji wszystkie naprawy, w tym wymiana wadliwych elementów przedmiotu umowy na nowe, są wykonywane bezpłatnie na rzecz Zamawiającego. 3. Jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania w stosownym zakresie przedmiotu umowy po raz drugi lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 4. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. 5. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w ustalonym zgodnie z warunkami umowy terminie, to Zamawiający ma prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wynagrodzenie zapłacone przez Zamawiającego osobie trzeciej z tego tytułu Wykonawca będzie miał obowiązek zwrócić Zamawiającemu w terminie siedmiu (7) dni licząc od daty wezwania. zamawiający jest uprawniony do potrącenia wynagrodzenia należnego osobie trzeciej z należności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego. TREŚĆ PYTANIA 42 (Dotyczy SIWZ i umowy) Po zapoznaniu się z załączoną przez Zamawiającego dokumentacją informujemy, że jest ona niekompletna a przede wszystkim nie zawiera ona wymaganej i koniecznej do prawidłowego

14 określenia zakresu robót do wykonania i sporządzenia oferty inwentaryzacji robót budowlanych oraz ekspertyz y technicznej istniejącego budynku. Zwracamy uwagę, że przedmiotem umowy jest przebudowa budynku, dlatego też inwentaryzacja obiektu i ekspertyza techniczna przebudowywanego obiektu w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych stanowi obligatoryjny dokument służący do opisu przedmiotu zamówienia. Wnioskujemy zatem o ich załączenie jako dokumentów niezbędnych do prawidłowego ustalenia zakresu przedmiotu Umowy i jednoczesne przesunięcie terminu złożenia oferty o czas niezbędny dla prawidłowego opracowania oferty. Prosimy o ich załączenie Proponowany zapis zostaje wprowadzony do umowy (na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy) i w związku z czym: - w 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Inspektor nadzoru ustosunkuje się do wpisu w dzienniku budowy dotyczącego wykonania zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę robót częściowych w terminie 5 dni od daty wpisu w dzienniku budowy. Terminy odbiorów częściowych ustala się do 7 dni od chwili zgłoszenia przez Wykonawcę Jeżeli w toku odbioru robót zostaną stwierdzone wady lub usterki, inspektor nadzoru może odmówić odbioru robót lub części robót do czasu usunięcia wad lub usterek. W takim przypadku sporządza się protokół usterek, w którym wyznacza się Wykonawcy termin na ich usunięcie. TREŚĆ PYTANIA 43 (Dotyczy SIWZ i umowy) W związku z brakiem określenia w umowie czasu trwania procedury odbiorowej, niezbędnej do sporządzenia Harmonogramu robót, wnioskujemy o wprowadzenie do umowy w 11 Projektu Umowy postanowienia odnośnie terminu zakończenia czynności odbiorowych, zarówno dla odbiorów częściowych jak i odbioru końcowego, który powinien zdaniem Wykonawcy wynosić odpowiednio 7 dni (dla odbiorów częściowych) i 10 dni (dla odbioru końcowego) od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. W 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie (na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy): Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, nie później niż 7 dni przed terminem planowanego odbioru, przesyłając na jego adres pisemne stwierdzenie o gotowości odbioru. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie odbiór końcowy zawiadamiając o tym pisemnie Wykonawcę. Odbiór końcowy zostanie zakończony w terminie do 10 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru TREŚĆ PYTANIA 44 (Dotyczy branży budowlanej) Dotyczy bocznych klatek schodowych W projekcie przewidziano renowację biegów schodowych poprzez szpachlowanie i szlifowanie, schody są wykonane z betonu a częściowo odnowione przez obłożenie nowymi płytkami gresowymi. Proszę o informację czy uwzględniać szlifowanie czy wykonanie nowych okładzin. Jeżeli nowe okładziny to proszę o sprecyzowanie jakie.

15 Należy uwzględnić renowację zgodnie z opisem w projekcie wykonawczym. Spoczniki z płytek gresowch należy rozebrać i podłoże poddać renowacji wg wytycznych. Dopuszcza się w wypadku złego staniu podłoża po rozebraniu nawierzchni gresowej zastosowanie posadzki jak na korytarzach. TREŚĆ PYTANIA 45 (Dotyczy branży budowlanej) Proszę o informację, czy miejsce dokowania ścian przesuwnych ma być obudowane ścianką działowa? Jeżeli tak to proszę o doprecyzowanie materiału obudowy. Miejsce dokowania ścian przesuwnych należy obudować ścianką działową z płyt g-k. TREŚĆ PYTANIA 46 (Dotyczy branży budowlanej) Z rzutu piwnic w projekcie wykonawczym wynika, że drzwi nie są przeznaczone do wymiany. Proszę o potwierdzenie, że nie należy wymieniać drzwi w piwnicy. Jeżeli drzwi mają podlegać wymianie to proszę o sprecyzowanie, na jakie, oraz proszę o korektę przedmiarów i uwzględnienia ich w zestawieniu. Drzwi wejściowe do piwnicy należy wymienić zgodnie ze skorygowanym zestawieniem stolarki drzwiowej. TREŚĆ PYTANIA 47 (Dotyczy branży budowlanej) Wg rzutu parteru drzwi z parteru do piwnic oraz z klatki schodowej do piwnic nie podlegają wymianie, proszę o potwierdzenie, że nie należy ich wymieniać na nowe, oraz że posiadają odporność ogniową EI30 (wg przepisów piwnica powinna być oddzielną strefą pożarową). j.w. TREŚĆ PYTANIA 48 (Dotyczy branży budowlanej) Proszę o potwierdzenie, że żadne okna nie podlegają wymianie. Okna nie podlegają wymianie. TREŚĆ PYTANIA 49 (Dotyczy branży budowlanej) Proszę o potwierdzenie, że na korytarzach nie należy wykonywać lamperii.

16 Na korytarzach nie wykonywać lamperii. TREŚĆ PYTANIA 50 (Dotyczy branży budowlanej) Czy boazeria na suficie w holu wejściowym podlega rozebraniu czy odnowieniu? Jeżeli rozebraniu, to jak należy wykończyć w tym miejscu strop? Boazeria podlega rozebraniu. Sufit wykończyć płytami włókno-cementowymi na ruszcie systemowym. TREŚĆ PYTANIA 51 (Dotyczy branży budowlanej) Przebudowie podlega zadaszenie nad wejściem głównym (wyburzenie stropu i wykonanie zabudowy lekkiej), na rysunku pokazującym detal 2 nie opisano jakimi płytami ma być obłożona konstrukcja. Czy mają to być płyty gipsowo-kartonowe malowane? Zadaszenie wykonać z płyt włókno-cementowych. TREŚĆ PYTANIA 52 (Dotyczy branży budowlanej) Proszę o informację, czy wymianie podlegają drzwi wejścia głównego? Jeżeli tak to, na jakie? Drzwi wejścia głównego nie podlegają wymianie. TREŚĆ PYTANIA 53 (Dotyczy branży budowlanej) W dokumentacji projektowej rzut odwrócony stropu 2 piętra w pomieszczeniach toalet jest napisane, że sufit podwieszany ma być wykonany z płyt g-k, natomiast w opisie technicznym napisano, że ma być to być sufit kasetonowy o wym. 60x60 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Należy wykonać sufity kasetonowe 60x60 cm. TREŚĆ PYTANIA 54 (Dotyczy branży budowlanej) Dokumentacja projektowa nie zakłada wykonania sufitów podwieszanych w pomieszczeniach biurowych i salach dydaktycznych. W w/w pomieszczeniach ma być wykonana wentylacja mechaniczna, której elementy będą widoczne. Prosimy o ostateczne potwierdzenie, że w salach dydaktycznych i biurowych nie będą montowane sufity podwieszane. W przypadku decyzji o konieczności zamontowania sufitów podwieszanych w w/w pomieszczeniach, prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót.

17 Nie przewiduje się sufitów podwieszanych w pomieszczeniach dydaktycznych. TREŚĆ PYTANIA 55 (Dotyczy branży budowlanej) W przedmiarze robót w poz. nr 94 nie doliczono sufitu podwieszanego w klatce schodowej L (pom. 125). Łączna ilość w/w pozycji powinna wynosić 410m2. Prosimy o korektę przedmiaru robót. Należy przyjąć 410 m2 TREŚĆ PYTANIA 56 (Dotyczy branży budowlanej) W dokumentacji projektowej na rzutach poszczególnych kondygnacji w pomieszczeniach sanitariatów wrysowano ścianki o grubości 9 i 10 cm, z kolei w opisie technicznym napisano, że w sanitariatach należy wykonać nowe ścianki systemowe z płyt HPL. Prosimy o oznaczenie na rysunkach ścian z płyt HPL i ścian murowanych. Należy przyjąć ścianki z HPL- jak w opisie technicznym i na rysunku DBL-PW-D12 TREŚĆ PYTANIA 57 (Dotyczy branży budowlanej) W dokumentacji projektowej i w przedmiarach robót brak ścianek wydzielających pomiędzy pisuarami. Prosimy o informację czy będą montowane ścianki pomiędzy pisuarami, jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót. Należy przyjąć ścianki pomiędzy pisuarami i uwzględnić je w wycenie. TREŚĆ PYTANIA 58 (Dotyczy branży budowlanej) Przedmiar robót zakłada dostawę i montaż szaf z płyt meblowych laminowanych wym. 0,62m x 2,62m x wys. 2,28m 16 kpl. Z dokumentacji projektowej wynika, że należy dostarczyć następującą ilość szaf: Parter 2 szt (wym. dł. 3m x szer.0,6m), 1 szt (wym. dł. 3mx szer.0,78m), I PIĘTRO 6 szt (wym. dł. 2,65m x szer.0,77m), 3 szt (wym. dł. 1,5m x szer.0,4m), II PIĘTRO - 4 szt (wym. dł. 2,72m x szer.0,6m), 2 szt (wym. dł. 2,45 m x szer.0,6m), Prosimy o korektę przedmiaru robót i aktualne rysunki szaf. Proszę przyjąć ilość i wzór szaf jak na rysunku szczegółowym.

18 TREŚĆ PYTANIA 59 (Dotyczy branży budowlanej) W dokumentacji projektowej na rzucie parteru zostały wrysowane blaty z szafkami podokiennymi. Przedmiar robót nie zawiera dostawy i montażu w/w szafek. Prosimy o informację czy będą w zakresie dostawy i montażu. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót i dostarczenie projektu szafek. Prosimy o nie wliczanie ich do dostawy i montażu. TREŚĆ PYTANIA 60 (Dotyczy branży budowlanej) W uwagach generalnych do dokumentacji projektowej jest napisane: Wyjściowe parametry wskazane przez przykładowy produkt należy traktować jako bazę wyjściową. Należy traktować je jako wskaznie parametrów istotnych. Dodatkowe parametry materiałowe należy dobierać na podstawie specyfikacji technicznej producenta jak dla założonego w projekcie typu i rodzaju materiału/systemu. Jednocześnie jest inny zapis, który mówi że przykładowy system, producent, marka mogą być zmienione na rozwiązanie równoważne. W przypadku sufitów podwieszanych są określone wszystkie parametry techniczne płyt, które wskazują na producenta i konkretny sufit podwieszony. W związku z powyższym prosimy o podanie, który parametr techniczny wg Zamawiającego jest parametrem istotnym. Parametr techniczny jest parametrem istotnym. Natomiast w wypadku gdy w opisie pojawiła się jakakolwiek nazwa producenta lub produktu, jest to produkt przykładowy, który może zostać zmieniony pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych. Wykonawca winien uzgodnić stosowanie materiałów zamiennych. Uznanie który parametr jest istotny i czy parametry te są nie gorsze należy do projektanta i inwestora. TREŚĆ PYTANIA 61 (Dotyczy branży budowlanej) W uwagach generalnych do dokumentacji projektowej jest napisane: Wyjściowe parametry wskazane przez przykładowy produkt należy traktować jako bazę wyjściową. Należy traktować je jako wskazanie parametrów istotnych. Dodatkowe parametry materiałowe należy dobierać na podstawie specyfikacji technicznej producenta jak dla założonego w projekcie typu i rodzaju materiału/systemu. Jednocześnie jest inny zapis, który mówi że przykładowy system, producent, marka mogą być zmienione na rozwiązanie równoważne. W przypadku posadzek hallu, klatek schodowych i korytarzy jest określony przykładowy system jednego z producentów. W związku z powyższym prosimy o podanie, który parametr techniczny wg Zamawiającego jest parametrem istotnym. j.w. TREŚĆ PYTANIA 62 (Dotyczy branży budowlanej) Prosimy o podanie kolorystyki wg palety RAL dla szaf z płyt meblowych.

19 Zakłada się boki szafy, przegrody i półki z okleiny drewnopodobnej jasnej (np. brzoza) tył szafy RAL 90001, drzwi przesuwne w 3 wersjach kolorystycznych RAL 1034/6034/6019 (określenie ilości szaf z drzwiami w w/w kolorach uzgodnić z użytkownikiem przed zamówieniem). Zakłada się, że nie jest to parametr mający wpływ na wycenę. TREŚĆ PYTANIA 63 (Dotyczy branży budowlanej) Na rzutach kondygnacji zaznaczono wykonanie nowych otworów w stropach pod instalacje wentylacji, ale nie zaznaczono obudowy tych szachtów ściankami. Czy szachty mają zostać obudowane ściankami? Jeżeli tak to proszę o doprecyzowanie jaka to ścianka, oraz proszę o uwzględnienie w pozycji przedmiarowej. Szachty należy obudować płytami g-k - poz. 55 przedmiaru. TREŚĆ PYTANIA 64 (Dotyczy branży sanitarnej) Prosimy o potwierdzenie, że szafka pod zlewozmywak jest poza zakresem Wykonawcy. Poza zakresem. TREŚĆ PYTANIA 65 (Dotyczy branży sanitarnej) Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie umywalki są wieszane na ścianie. Tak. TREŚĆ PYTANIA 66 (Dotyczy branży sanitarnej) Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie umywalki należy uwzględnić półpostument. Nie. TREŚĆ PYTANIA 67 (Dotyczy branży sanitarnej) Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie miski ustępowe należy wycenić w wersji kompakt. Tak. TREŚĆ PYTANIA 68 (Dotyczy branży sanitarnej)

20 Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy przyjąć deskę sedesową wolnoopadającą. Nie. TREŚĆ PYTANIA 69 (Dotyczy branży sanitarnej) Prosimy o potwierdzenie, że instalacja hydrantowa wewnętrzna jest poza zakresem przetargu. Tak. TREŚĆ PYTANIA 70 (Dotyczy branży sanitarnej) Prosimy o potwierdzenie, że baterie umywalkowe, zlewozmywakowe mają być wycenione, jako jednouchwytowe. Tak. TREŚĆ PYTANIA 71 (Dotyczy branży sanitarnej) Prosimy o potwierdzenie, że baterie umywalkowe nie są uruchamiane na podczerwień lub fotokomórkę. Nie są uruchamiane na fotokomórkę. TREŚĆ PYTANIA 72 (Dotyczy branży sanitarnej) Prosimy o potwierdzenie, że zawory spłukujące do pisuarów nie są uruchamiane na podczerwień lub fotokomórkę. Nie są uruchamiane na fotokomórkę. TREŚĆ PYTANIA 73 (Dotyczy branży sanitarnej) Prosimy o uszczegółowienie parametrów jednostek klimatyzacji (EER, COP, wydajność przepływu powietrza, jednostki inwerterowe). j.w.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE ZIS/R/0163/10/NZ/ASZP/2453 Kraków, dnia 16.09.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania Budowa krytego basenu z zapleczem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 37/2011 Kraków, 24 listopada 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM:

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM: ZATWIERDZAM: Głogów 25.04.2012 r. (podpis kierownika Zamawiającego) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA SIWZ Część II WZÓR KONTRAKTU Ostrołęka, [ ] 2013 r. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:... 4 PREAMBUŁA... 5 DEFINICJE... 7 ARTYKUŁ I - PRZEDMIOT KONTRAKTU... 11 1.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 05.05.2009 r. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia Znak postępowania: NZ -NA/ I/ PN/03/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla wielobranżowych, projektów budowlano-wykonawczych: Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo