Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015"

Transkrypt

1 Dęblin, dnia r. Do Wykonawców postepowania numer Zp/pn/44/2015 Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015 ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W związku ze złożonymi pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232), zwanej dalej ustawą, przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi: PYTANIE 1 Wnosimy o usunięcie zapisu w 8 ust. 6 pkt a) o brzmieniu: a) odstąpienia od umowy w całości lub części? Zamawiający nie wyraża zgody. TREŚĆ PYTANIA 1 (Dotyczy SIWZ i umowy) Czy obiekt objęty przebudową jest objęty ochroną konserwatora zabytków? Nie TREŚĆ PYTANIA 2 (Dotyczy SIWZ i umowy) Czy obiekt na czas remontu będzie wyłączony z użytkowania? Jeżeli nie to które pomieszczenia będą użytkowane i w jakich godzinach, oraz czy użytkowanie obiektu będzie ograniczało prowadzenie robót np. do jednej kondygnacji? Tak, obiekt na czas remontu będzie wyłączony z użytkowania. Pomieszczenia drukarni w których ma być wykonana instalacja wentylacji na półpiętrze będą użytkowane i będzie w pewnym stopniu ograniczało to prowadzenie robót budowlanych. TREŚĆ PYTANIA 3 (Dotyczy branży budowlanej) Proszę o wskazanie jakie wyposażenie obiektu jest objęte przetargiem?

2 Dostawa i montaż szaf z płyt meblowych laminowanych wym. 0,62 x 2,62 m wys. 2,28 m, okucia i prowadnice aluminiowe, fronty przesuwne z płyty HPL zgodnie z dokumentacją projektową. Dostawa i montaż rzutników multimedialnych i ekranów elektrycznych do rzutników zgodnie z dokumentacją projektową. TREŚĆ PYTANIA 4 (Dotyczy branży budowlanej) Czy Zamawiający przewiduje udostępnienie innego budynku do przechowania sprzętu kwaterunkowego na czas remontu? Jeżeli tak proszę o określenie odległości do tego budynku. Nie. TREŚĆ PYTANIA 5 (Dotyczy branży budowlanej) Czy podczas przechowywania sprzętu kwaterunkowego należy przewidzieć osobę dozorującą wyposażenie przez całą dobę? Zamawiający nie wymaga osoby dozorującej wyposażenie. TREŚĆ PYTANIA 6 (Dotyczy branży budowlanej) W zamieszczonym projekcie budowlanym branży budowlanej występója podwójne rzuty półpiętra, 1 piętra i 2 piętra (rysunki nr DBL-PROJ_PB-A02, DBL-PROJ_PB-A03, DBL- PROJ_PB-A04). Rysunki różnią się ściankami działowymi (pomieszczenia 209B, 211, 111, 113, 131.7p). Proszę o dołączenie do przetargu ostatecznej dokumentacji. Pliki z rzutami z dopiskiem - compressed zostały zamieszczone omyłkowo. Zawierają nieostateczną wersję rysunków. Nie należy ich rozpatrywać. TREŚĆ PYTANIA 7 (Dotyczy branży budowlanej) W zamieszczonych projektach wykonawczych branży budowlanej brakuje rysunku rzut odwrócony stropu parteru. Rysunek w zał. nr 1 do odpowiedzi. TREŚĆ PYTANIA 8 (Dotyczy branży budowlanej) W związku z brakami rysunków oraz dublującymi się rysunkami, proszę o zamieszczenie obowiązującej listy wszystkich rysunków.

3 Po usunięciu rysunków jak w punkcie 2.d. i dołączeniu rysunku stropu odwróconego parteru, lista jest kompletna. TREŚĆ PYTANIA 9 (Dotyczy branży budowlanej) W piwnicy zaprojektowano uszczelnienie przeciwwodne ścian i posadzki szlamami mineralnymi. Z opisu wynika że uszczelnienie należy nanieść na istniejąca posadzkę o niewiadomej budowie i nośności. Czy posadzka w piwnicy jest o odpowiedniej nośności, jeżeli nie to czy należy w wycenie uwzględnić rozkucie istniejącej posadzki i wykonanie nowej płyty betonowej na której zostanie wykonane uszczelnienie. Posadzka jest odpowiedniej nośności. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. TREŚĆ PYTANIA 10 (Dotyczy branży budowlanej) Czy w ofercie uwzględnić nową warstwę papy termozgrzewalnej na całym dachu czy tylko uszczelnienie po przekuciach? Należy uwzględnić wykonanie nowej warstwy papy termozgrzewalnej w pasach w miejscach gdzie było najwięcej przekuć, oraz miejscowo. Dla jasności dołączamy szkic zał. nr 2 do odpowiedzi. TREŚĆ PYTANIA 11 (Dotyczy SIWZ i umowy) Czy Zamawiający przewiduje nieodpłatne udostępnienie mediów (prąd, ogrzewanie, woda, kanalizacja) na cele budowy? Nie. TREŚĆ PYTANIA 12 (Dotyczy SIWZ i umowy) Czy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest po stronie wykonawcy? Nie. TREŚĆ PYTANIA 13 (Dotyczy branży budowlanej) Czy wyposażenie w sprzęt elektroniczny (stoły językowe, projektory itp.) objęte jest wyniesieniem, zabezpieczeniem i wniesieniem do budynku, oraz ponownym podłączeniem?

4 Tak. TREŚĆ PYTANIA 14 (Dotyczy branży budowlanej) Czy wyposażenie w eksponaty oraz pomoce naukowe jest objęte wyniesieniem, zabezpieczeniem oraz ponownym wniesieniem do budynku? Tak. TREŚĆ PYTANIA 15 (Dotyczy branży budowlanej) Czy w holu głównym przed montażem okładzin z płyt cementowych należy przewidzieć skucie okładziny z płyt betonowych? (bardzo duże krzywizny, niewiadomy stan kotew podtrzymujących płyty). Dokonane przez projektanta oględziny ścian hallu głównego wskazują raczej na tynki cementowe nakrapiane z wykonanymi kwadratowymi podziałami a nie płyty betonowe. Nie wykazują one śladów nadmiernej degradacji i zdaniem projektanta nadają się do kotwienia podkonstrukcji płyt włóknocementowych. Tym niemniej projektant dopuszcza skucie w/w tynków, ostateczną decyzję pozostawiając Wykonawcy. TREŚĆ PYTANIA 16 (Dotyczy branży budowlanej) Czy mimo ubytków, braków płytek, miejscowego uzupełnienia betonem oraz znaczne nierówności (dochodzące do 2cm) posadzki z lastryka na parterze należy wycenić szlifowanie, czy wycenić wymianę na nowa posadzkę? Jeżeli wymianę to na jaki materiał? Należy zastosować się do technologii szczegółowo opisanej w projekcie wykonawczym i STWiOR. Projektant nie wyraża zgody na zniszczenie posadzki hallu na parterze. TREŚĆ PYTANIA 17 (Dotyczy branży budowlanej) Czy fundamenty na posadzce w piwnicy należy przeznaczyć do skucia? Zamawiający przewiduje częściowe skucie fundamentów w piwnicy po starej centrali wentylacyjnej. TREŚĆ PYTANIA 18 (Dotyczy branży budowlanej) W projekcie i w przedmiarze nie ma mowy o nowych wylewkach cementowych z izolacjami, czy w związku ze znacznymi krzywiznami posadzek (dochodzącymi do 3cm) korytarzy i schodów należy wycenić nowe wylewki cementowe na całości obiektu?

5 W projekcie i przedmiarze uwzględniono nowe wylewki tam gdzie było to niezbędne. Naprawa schodów i spoczników została szczegółowo opisana w projekcie wykonawczym. TREŚĆ PYTANIA 19 (Dotyczy branży budowlanej) W związku z dużą ilością uszkodzeń schodów głównych z lastryko (oraz koniecznością wykucia balustrad), czy należy przewidzieć wykonanie nowej okładziny schodów czy jej szlifowanie? Schody w hallu głównym nie mają wielu uszkodzeń. Balustrad nie trzeba wykuwać. Można je wyciąć w razie potrzeby. Technologię odnawiania schodów opisuje projekt wykonawczy. Nie przewiduje on wykonania nowych okładzin. TREŚĆ PYTANIA 20 (Dotyczy branży budowlanej) W związku ze złym stanem tynków i częściowym ich odspojeniem od ściany, czy należy przewidzieć całościowe skucie tynków i po robotach instalacyjnych wykonanie nowych tynków? Zeskrobanie starych warstw farby, uzupełniania po odkutych tynkach i gładzenie ścian może się okazać droższe niż wykonanie nowych tynków. Jeśli Wykonawca uzna, że wykonanie nowych tynków jest tańsze, to może przyjąć takie rozwiązanie. TREŚĆ PYTANIA 21 (Dotyczy branży budowlanej) W opisie i przedmiarach nie przewidziano wymiany parapetów wewnętrznych na nowe. Czy należy wycenić wymianę na nowe? Jeżeli tak to proszę o wskazanie materiału i proszę uzupełnić przedmiary. W wycenie należy przewidzieć nowe parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 2,5 cm i ilością zgodną z dokumentacją. TREŚĆ PYTANIA 22 (Dotyczy SIWZ i umowy) Czy należy przewidzieć wymianę okien napowietrzających na klatkach schodowych na stałe okna? Opisane okna pełnią funkcję klap dymowych mających udział w łącznej powierzchni czynnej oddymiania nie należy ich wymieniać.

6 TREŚĆ PYTANIA 23 (Dotyczy branży budowlanej) Czy były wykonane obliczenia konstrukcyjne dla dodatkowego obciążenia stropodachu centralami wentylacyjnymi? Proszę również o potwierdzenie że stropodach przeniesie wszystkie dodatkowe obciążenia. Były wykonane obliczenie dot. obciążenia stropu centralami wentylacyjnymi przy założeniu, że stan techniczny nośnych elementów konstrukcyjnych jest dobry. Przed ich montażem należy jednak przewidzieć wykonanie odkrywek tych elementów konstrukcyjnych na których bezpośrednio będzie spoczywać centrala, w celu potwierdzenia ich stanu technicznego. TREŚĆ PYTANIA 24 (Dotyczy branży budowlanej) W związku ze sprzecznym opisem wymiany drzwi wewnętrznych (pkt opisu wykonawczego) proszę o informację jakie drzwi mają zostać wycenione (drewnopodobne, stalowe czy aluminiowe)? Proszę również o informację dotyczącą wyposażenia drzwi. Drzwi D1, D2, D3 Aluminiowe Drzwi D2^ i D4 (EI30) Stalowe Drzwi D5 (w łazienkach drzwi do kabin) z płyt drewnopochodnych HPL, jak kabiny. TREŚĆ PYTANIA 25 (Dotyczy branży budowlanej) W zestawieniu stolarki drzwi D1 na parterze jest mniej niż wynika z rysunków. Proszę o poprawienie zestawienia. W załączeniu przesyłamy skorygowane zestawienie stolarki zał. nr 3 do odpowiedzi. TREŚĆ PYTANIA 26 (Dotyczy branży budowlanej) W zestawieniu stolarki brakuje drzwi do obudowy szaf serwerowych na każdej kondygnacji. Proszę o sprecyzowanie jakie to mają być drzwi (stal, drewno, aluminium) oraz uwzględnieniu ich w zestawieniu stolarki. W załączeniu przesyłamy skorygowane zestawienie stolarki zał. nr 3 do odpowiedzi. TREŚĆ PYTANIA 27 (Dotyczy branży budowlanej) Czy należy przewidzieć wymianę stalowych drzwi ppoż. z klatek schodowych na korytarze? Nie przewiduje się wymiany istniejących drzwi ppoż. na klatki schodowe.

7 TREŚĆ PYTANIA 28 (Dotyczy branży budowlanej) W opracowaniu nie uwzględniono ochrony antykorozyjnej nadproży i elementów wzmacniających nowe otwory. Czy ochronę antykorozyjną należy uwzględnić, jeśli tak, to jaką? Dodatkowe zabezpieczenie powinny mieć jedynie elementy odsłonięte - malowanie farbą. TREŚĆ PYTANIA 29 (Dotyczy branży budowlanej) W projekcie nie określono gatunku stali profilowej z jakiej należy wykonać nadproża, wzmocnienia stropu, podciągi itp. Proszę o określenie gatunku stali. Gatunek stali został określony na rysunku Detali Konstrukcyjnych, stal profilowa S275, zbrojenie A-IIIN (RB500W), beton C25/30, otulina 3cm. TREŚĆ PYTANIA 30 (Dotyczy branży budowlanej) Czy pomieszczenia wyremontowane na półpiętrze a przeznaczone do wykonania wentylacji mechanicznej będą wyłączone z użytkowania na czas wykonania robót? Czy sprzęt znajdujący się w tych pomieszczeniach zostanie zabezpieczony przez Inwestora przed zapyleniem? Czy w tych pomieszczeniach po wykonaniu wentylacji mechanicznej i rozkuciu kanałów wentylacji grawitacyjnej należy przewidzieć inne roboty budowlane? Pomieszczenia wyremontowane na półpiętrze a przeznaczone do wykonania wentylacji mechanicznej nie będą wyłączone z użytkowania. Sprzęt znajdujący się w tych pomieszczeniach zostanie zabezpieczony przed zapyleniem przez Wykonawcę robót. Po wykonaniu prac należy obudować kanały płytą g-k, pomalować i doprowadzić pomieszczenia do stanu sprzed rozpoczęcia prac. TREŚĆ PYTANIA 31 (Dotyczy branży elektrycznej) Czy należy zamontować dodatkowe czujki dymu w przestrzeniach pomiędzy stropem, a sufitem podwieszanym? Jeżeli tak - proszę o uzupełnienie dokumentacji technicznej i Przedmiaru robót o wytyczne dotyczące modernizacji instalacji oddymiania? Projekt nie obejmuje swoim zakresem instalacji SAP. TREŚĆ PYTANIA 32 (Dotyczy branży elektrycznej) Czy projekt elektryczny posiada wszystkie niezbędne uzgodnienia, a w szczególności czy został uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw ppoż.?

8 Projekt jako całość został uzgodniony z rzeczoznawcą ds./ ppoż. TREŚĆ PYTANIA 33 (Dotyczy branży elektrycznej) Proszę o uszczegółowienie zakresu dostaw sprzętu audio video. Należy dostarczyć rzutniki multimedialne i ekrany elektryczne zgodnie z kosztorysem branży arch-bud. TREŚĆ PYTANIA 34 (Dotyczy branży elektrycznej) Proszę o uszczegółowienie prac dotyczących istniejącej instalacji CCTV Projekt nie obejmuje swoim zakresem instalacji CCTV. TREŚĆ PYTANIA 35 (Dotyczy SIWZ i umowy) Zamawiający odpowiednio w 5 ust. 1 Umowy zawarł następujący zapis: Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót nie ujętych w dokumentacji, lecz niezbędnych do wykonania celem właściwego, zgodnego z przepisami prawa budowlanego oraz właściwego dla przeznaczenia i nałożonej funkcji użytkowania budynku. Koszty wykonania tych robót Wykonawca winien ująć w ofercie lub w zakładanym ryzyku z tytułu rozliczenia ryczałtowego zadania. Wykonawca wskazuje, że cytowane powyżej zapisy Umowy naruszają przepisy art. 29 ust. 1 Ustawy oraz art. 31 ust. 1 Ustawy w zw. z art. 140 ust. 1 Ustawy, art. 139 Ustawy, art. 647, art , art i art. 58 kodeksu cywilnego. Zgodnie z przywołanymi powyżej szczegółowymi przepisami Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obowiązany jest opisać przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty a do tego w sposób, który nie może utrudniać uczciwej konkurencji. W związku z powyższym cytowane zapisy Umowy powodują, że Wykonawca pozostaje w niepewności jakie to roboty trzeba będzie jeszcze wykonać, które nie są objęte dokumentacją projektową. Z uwagi na tą niepewność co do oferowanego zakresu świadczenia Wykonawcy nie mogą poprawnie skalkulować swojej oferty. Takie wskazanie powoduje, iż każdy z Wykonawców może zupełnie inaczej rozumieć te roboty, ponadto może je zupełnie inaczej skalkulować, co doprowadzi w istocie do nieporównywalności ofert. Należy wskazać także, iż podobne stanowisko można odnaleźć w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, między innymi w wyroku KIO z 05 lutego 2013 roku, sygn. akt: 171/13. W wyroku tym Izba wskazała, że: żądanie objęcia kalkulacją ceny oferty robót, których możliwość wystąpienia nie została objęta dokumentacją projektową (a więc analogicznie jak w przypadku postanowień SIWZ w niniejszym postępowaniu przyp. Wykonawcy) - narusza art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 31 ust. 1 tej ustawy. Postępowanie o zamówienie publiczne ma doprowadzić do wybrania najkorzystniejszej oferty i podpisania umowy z wykonawcą, gwarantującym jej należyte wykonanie przy uwzględnieniu zasad

9 określonych w art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, a także w zgodności z przepisami tej ustawy. Stąd nadużywanie praw podmiotowych przez zamawiającego, do ustalania warunków zamówienia, nie służy realizacji celów zakładanym przez ustawę Prawo zamówień publicznych - otwartych na konkurencję Bez względu w jakiej postaci zostanie określone wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, ryczałtowej, czy też kosztorysowej, zawsze będzie ono odnosiło się do przedmiotu zamówienia opisanego dokładnie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w dokumentacji projektowej.( ). Podobnie orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w Wyroku z 02 marca 2010 roku, sygn. akt KIO 184/10, w którym to wyraziła następujące stanowisko: Wykonawcy muszą mieć możliwość skalkulowania ceny oferty w odniesieniu do opisanego zakresu przedmiotu zamówienia. Zakres przedmiotu zamówienia objęty dokumentacją projektową stanowi podstawę skalkulowania ceny oferty, dla złożenia porównywalnych ofert. Ryczałt nie może obejmować tego, czego zamawiający nie przewidział w dokumentacji projektowej, a także tego, czego nie można było przewidzieć na etapie przygotowania oferty, są to bowiem przesłanki do udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust 5 Pzp na roboty dodatkowe. W związku z powyższym prosimy o modyfikację SIWZ poprzez wykreślenie zapisów 5 ust. 4 Umowy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót nie ujętych w dokumentacji, lecz niezbędnych do wykonania celem właściwego, zgodnego z przepisami prawa budowlanego oraz właściwego dla przeznaczenia i nałożonej funkcji użytkowania budynku. Koszty wykonania tych robót Wykonawca winien ująć w ofercie lub w zakładanym ryzyku z tytułu rozliczenia ryczałtowego zadania. Względnie czy Zamawiający potwierdza, dla wyeliminowania wątpliwości, że użyte w Rozdziale 5 ust. 4 Umowy odwołanie do,,kosztów robót nie ujętych w dokumentacji w dokumentacji, lecz niezbędnych do wykonania celem właściwego, zgodnego z przepisami prawa budowlanego oraz właściwego dla przeznaczenia i nałożonej funkcji użytkowania budynku, dotyczy czynności przygotowawczych, porządkowych oraz innych działań na terenie budowy limitujących wykonywanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, a z całą pewnością nie dotyczy prac niewynikających z przekazanej dokumentacji, których zrealizowania nie przewidział w projekcie sam projektant? Zamawiający potwierdza, że użyte w Rozdziale 5 ust. 4. Umowy odwołanie do: kosztów robót nie ujętych w dokumentacji lecz niezbędnych do wykonania celem właściwego zgodnego z przepisami prawa budowlanego oraz właściwego dla przeznaczenia i nałożenia funkcji użytkowania budynku dotyczy czynności przygotowawczych, porządkowych oraz innych działań na terenie budowy limitujących wykonywanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, a nie dotyczy prac niewynikających z przekazanej dokumentacji, których zrealizowania nie przewidział w projekcie sam projektant. TREŚĆ PYTANIA 36 (Dotyczy SIWZ i umowy) Wzór umowy zakłada, iż kary umowne obciążające Wykonawcę liczone mają być za opóźnienia. To powoduje, że zatracony został przewidziany przez ustawodawcę ich odszkodowawczy charakter. Założeniem jest bowiem, aby kary były naliczane za szkodę wyrządzoną działaniem bądź zaniechaniem Wykonawcy, a jedynym wyłomem od kodeksowej konstrukcji szkody podlegającej naprawieniu jest z góry założona wysokość odszkodowania. Uprawniony nie musi więc wykazywać wysokości szkody. Stąd prosimy o zastąpienie w 17 opóźnienia - zwłoką. Tylko bowiem taka konstrukcja zapewni, iż Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za okoliczności przez niego niezawinione.

10 17 Umowy pozostaje bez zmian, gdyż w 24 ust. 2 lit. d Umowy Zamawiający przewidział możliwość zmiany terminu wykonania umowy na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy. TREŚĆ PYTANIA 37 (Dotyczy SIWZ i umowy) Wzór umowy nie zawiera postanowień określających prawo Wykonawcy do wstrzymania (na koszt i ryzyko Zamawiającego) robót, a w konsekwencji prawa do odstąpienia od umowy w przypadku braku zapłaty wymagalnych należności ze strony Zamawiającego. Płynność finansowa w trakcie danej inwestycji stanowi jedną z podstawowych przesłanek prawidłowej realizacji. Cena kontraktowa liczona jest przy założeniu, iż nie będzie żadnych opóźnień w płatnościach ze strony Zamawiającego. Inaczej należałoby założyć jakiś koszt finansowy związany z koniecznością okresowego finansowania inwestycji przez Wykonawcę. Stąd zasadnym jest, aby Wykonawca miał takie prawa, które w sposób oczywisty zabezpieczą jego interesy, które mogą doznać uszczerbku nie z jego winy. Prosimy o wprowadzenie stosownego zapisu do umowy. Proponowany zapis nie zostanie wprowadzony do Umowy, gdyż Zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych i zobowiązany jest do terminowego regulowania wymagalnych zobowiązań. W przeciwnym bowiem razie dochodzi do naruszenia dyscypliny finansów publicznych skutkującego odpowiedzialnością z tego tytułu. TREŚĆ PYTANIA 38 (Dotyczy SIWZ i umowy) W związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT), Wykonawca wnosi o dostosowanie postanowień umowy, w szczególności 6 ust. 2 i 5 Umowy w zakresie rozliczeń do bezwzględnie obowiązujących przepisów ww. ustawy. Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmianie uległa ustawa o VAT w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego przy dostawie towarów lub wykonaniu usługi. Zgodnie z art. 106 i ust. 3 pkt 1 znowelizowanej ustawy o VAT, fakturę należy wystawić nie później niż do 30 dnia od dnia faktycznego wykonania usługi lub dostawy towarów. Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż wykonawcy mają bezwzględny obowiązek wystawienia faktury z chwilą upływu 30 - go dnia od dnia faktycznego wykonania robót budowlanych, tj. złożenia przez kierownika budowy oświadczenia o zakończeniu realizacji robót poprzez wpis do dziennika budowy. Należy podkreślić, że wyżej wskazane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług są przepisami bezwzględnie obowiązującymi, a zatem obowiązują niezależnie od tego co strony postanowiły w umowie. Powyższe powoduje, że, Wykonawca jest zobligowany do wystawienia faktury za wykonane roboty budowlane w terminie 30 dni od dnia faktycznego wykonania robót budowlanych, a nie dopiero po uzyskaniu protokołu odbioru ani też przedłożenia oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu na ich rzecz wymagalnych należności. Obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy niezależnie od zapisów umownych w tym zakresie. W związku z tym Wykonawca wnosi o dostosowanie wzajemnych rozliczeń przewidzianych w Kontrakcie do bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i wykreślenie zapisów uzależniających wystawienie FV od uzyskania protokołu odbioru jak też przedłożenia oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu na ich rzecz wymagalnych należności. Takie dokumenty mogą co najwyżej stanowić podstawę do zapłaty należności a nie podstawę do wystawienia FV.

11 Do 16 wprowadza się proponowane zmiany, w związku z czym 16 otrzymuje brzmienie (na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy): Rozliczenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo sporządzonych przez Wykonawcę faktur wystawionych po zakończeniu i odbiorze części robót określonych w umowie. 2. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy będzie odbywało się co kwartał fakturami częściowymi za wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru części robót. 3. Podstawą do zapłacenia należności wynikających z faktur jest: 1) podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru protokół odbioru robót określający prawidłowość i terminowość wykonania robót oraz procentowe (rzeczowe) zaawansowanie robót wraz z rozpisaniem kwot obrazujących ciągłość finansowania, 2) w przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę/ów, z którymi Wykonawca podpisał umowę na roboty budowlane, na zawarcie której Zamawiający wyraził zgodę zgodnie z postanowieniami art KC i postanowieniami 7 umowy lub, z którymi Wykonawca podpisał przedłożoną Zamawiającemu umowę na dostawę lub usługę wymagane jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów (np. potwierdzenia przelewu, pisemnych oświadczeń podwykonawcy/ów) potwierdzających uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych zobowiązań finansowych względem podwykonawcy/ów z tytułu wszelkich wykonanych przez nich robót będących przedmiotem niniejszej umowy. 4. Ewentualne zatrzymanie przez Wykonawcę części należności przysługujących podwykonawcom od Wykonawcy z tytułu wykonanych przez nich robót na poczet zabezpieczenia roszczeń gwarancyjnych Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie stanowi przeszkody do złożenia przez podwykonawców oświadczeń, o których mowa w ust. 3 pkt. 2) niniejszego paragrafu. W takim przypadku w oświadczeniu podwykonawcy/ów należy wskazać każdorazowo wysokość kwoty zatrzymanej przez Wykonawcę tytułem zabezpieczenia jego roszczeń. 5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturach w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami, o których mowa w ust. 3. W przypadku nie dopełnienia powyższych wymagań, Zamawiający wstrzyma się od zapłaty należności do czasu uzupełnienia dokumentów, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia ich uzupełnienia. 6. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie (art KC). 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek. TREŚĆ PYTANIA 39 (Dotyczy SIWZ i umowy) Prosimy o wykreślenie obowiązku zachowania tajemnicy określonego w 5 ust. 10 Umowy. Umowa zostanie zawarta w ramach przetargu publicznego, wszelka dokumentacja dotycząca przedmiotowego zamówienia jest jawna i dostępna wszystkim zainteresowanym. Wykonawca

12 nie widzi więc podstaw prawnych do zastrzegania informacji, które zostały ujawnione publicznie jako tajemnicę. Prosimy zatem o wykreślenie tego obowiązku. W 5 ust. 10 zostaje wykreślony (na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy). TREŚĆ PYTANIA 40 (Dotyczy SIWZ i umowy) W 5 ust. 11 projektu Umowy Zamawiający nałożył na Wykonawcę obowiązek dokonania wizji na placu budowy i uwzględnienia w cenie oferty okoliczności wynikających z przedmiotowej wizji, informacji koniecznych do przygotowania oferty. Wykonawca pragnie zaznaczyć, iż zgodnie z orzecznictwem Krajowej izby Odwoławczej( np. KIO 1965/12, 2710/10, 2649/11) nałożenie na wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązku dokonania wizji lokalnej narusza wynikającą z przepisów ustawy PZP zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców poprzez zaniechanie prawidłowego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia (art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 2 ustawy PZP). Zamawiający obciąża bowiem w ten sposób wykonawców wykonaniem swego ustawowego obowiązku wymagając, aby informacje niezbędne do przygotowania oferty uzyskali w czasie wizji lokalnej. Tymczasem, przepis art. 29 ust. 1 ustawy PZP zobowiązuje jednoznacznie zamawiającego do dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności, mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty winny być zamieszczone przez Zamawiającego w SIWZ i dostępne wszystkim wykonawcom na równych zasadach. Właściwym działaniem Zamawiającego winno być pozostawienie możliwości dokonania wizji wyborowi wykonawców jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty, pozostającej bez wpływu na cenę ofert a tym bardziej na możliwość składania ewentualnych roszczeń w przyszłości. Zgodnie z art. 651 KC Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wszystkich okolicznościach mających wpływ na prawidłowe wykonanie umowy, które dostrzeże w trakcie realizacji Umowy czyli po przekazaniu placu budowy. Dopiero uchybienie temu obowiązkowi powoduje powstanie po stronie Wykonawcy odpowiedzialności odszkodowawczej. Formą realizacji tego prawa jest na przykład pisemne ustosunkowanie się kierownika budowy lub robót do zaleceń wydanych przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta albo wystąpienie z propozycją zmian w rozwiązaniach projektowych uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub koniecznością usprawnienia procesu budowlanego. Bez względu jednak na charakter zmian, skutkiem wystąpienia wykonawcy w trybie art. 651 k.c. może być konieczność wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a konieczne do jej wykonania lub odstąpienie od wykonania części robót. W związku z powyższym prosimy Zamawiający nie może pozbawić Wykonawcy prawa do zgłaszania ewentualnych roszczeń w sytuacji, gdy Wykonawca nawet przy dołożeniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o okolicznościach mających wpływ na prawidłową realizację robót. Prosimy zatem o wykreślenie z projektu Umowy zapisów przewidujących jako podstawę obliczenia ceny oferty jak i zgłaszania w przyszłości roszczeń - wizji lokalnej W 5 ust. 11 zostaje wykreślony (na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy).

13 TREŚĆ PYTANIA 41 (Dotyczy SIWZ i umowy) W związku z brakiem określenia umowie (w dniach) terminu usunięcia wady stwierdzonej w czasie gwarancji i rękojmi prosimy o jego określenie na analogicznych zasadach jakie zamawiający przewidział w przypadku wystąpienia wad lub usterek ujawnionych w toku czynności odbioru końcowego a mianowicie modyfikację postanowienia 19 ust. 1 i 3 Umowy w następujący sposób: ust. 1 W okresie rękojmi lub gwarancji Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach w przedmiocie umowy w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 14 dni od daty zawiadomienia, chyba, że Strony zgodnie ustalą inny termin. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek. ust. 3. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w ustalonym zgodnie z warunkami Umowy terminie, to Zamawiający ma prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wynagrodzenie zapłacone przez Zamawiającego osobie trzeciej z tego tytułu Wykonawca będzie miał obowiązek zwrócić Zamawiającemu w terminie siedmiu (7) dni licząc od daty wezwania. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia wynagrodzenia należnego osobie trzeciej z należności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego 19 otrzymuje brzmienie zgodnie z proponowanym zapisem (na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy): W okresie rękojmi lub gwarancji Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach w przedmiocie umowy w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 14 dni od daty zawiadomienia chyba, że Strony zgodnie ustalą inny termin. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek. 2. Wykonawca oświadcza, że w okresie trwania rękojmi lub gwarancji wszystkie naprawy, w tym wymiana wadliwych elementów przedmiotu umowy na nowe, są wykonywane bezpłatnie na rzecz Zamawiającego. 3. Jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania w stosownym zakresie przedmiotu umowy po raz drugi lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 4. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. 5. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w ustalonym zgodnie z warunkami umowy terminie, to Zamawiający ma prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wynagrodzenie zapłacone przez Zamawiającego osobie trzeciej z tego tytułu Wykonawca będzie miał obowiązek zwrócić Zamawiającemu w terminie siedmiu (7) dni licząc od daty wezwania. zamawiający jest uprawniony do potrącenia wynagrodzenia należnego osobie trzeciej z należności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego. TREŚĆ PYTANIA 42 (Dotyczy SIWZ i umowy) Po zapoznaniu się z załączoną przez Zamawiającego dokumentacją informujemy, że jest ona niekompletna a przede wszystkim nie zawiera ona wymaganej i koniecznej do prawidłowego

14 określenia zakresu robót do wykonania i sporządzenia oferty inwentaryzacji robót budowlanych oraz ekspertyz y technicznej istniejącego budynku. Zwracamy uwagę, że przedmiotem umowy jest przebudowa budynku, dlatego też inwentaryzacja obiektu i ekspertyza techniczna przebudowywanego obiektu w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych stanowi obligatoryjny dokument służący do opisu przedmiotu zamówienia. Wnioskujemy zatem o ich załączenie jako dokumentów niezbędnych do prawidłowego ustalenia zakresu przedmiotu Umowy i jednoczesne przesunięcie terminu złożenia oferty o czas niezbędny dla prawidłowego opracowania oferty. Prosimy o ich załączenie Proponowany zapis zostaje wprowadzony do umowy (na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy) i w związku z czym: - w 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Inspektor nadzoru ustosunkuje się do wpisu w dzienniku budowy dotyczącego wykonania zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę robót częściowych w terminie 5 dni od daty wpisu w dzienniku budowy. Terminy odbiorów częściowych ustala się do 7 dni od chwili zgłoszenia przez Wykonawcę Jeżeli w toku odbioru robót zostaną stwierdzone wady lub usterki, inspektor nadzoru może odmówić odbioru robót lub części robót do czasu usunięcia wad lub usterek. W takim przypadku sporządza się protokół usterek, w którym wyznacza się Wykonawcy termin na ich usunięcie. TREŚĆ PYTANIA 43 (Dotyczy SIWZ i umowy) W związku z brakiem określenia w umowie czasu trwania procedury odbiorowej, niezbędnej do sporządzenia Harmonogramu robót, wnioskujemy o wprowadzenie do umowy w 11 Projektu Umowy postanowienia odnośnie terminu zakończenia czynności odbiorowych, zarówno dla odbiorów częściowych jak i odbioru końcowego, który powinien zdaniem Wykonawcy wynosić odpowiednio 7 dni (dla odbiorów częściowych) i 10 dni (dla odbioru końcowego) od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. W 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie (na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy): Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, nie później niż 7 dni przed terminem planowanego odbioru, przesyłając na jego adres pisemne stwierdzenie o gotowości odbioru. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie odbiór końcowy zawiadamiając o tym pisemnie Wykonawcę. Odbiór końcowy zostanie zakończony w terminie do 10 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru TREŚĆ PYTANIA 44 (Dotyczy branży budowlanej) Dotyczy bocznych klatek schodowych W projekcie przewidziano renowację biegów schodowych poprzez szpachlowanie i szlifowanie, schody są wykonane z betonu a częściowo odnowione przez obłożenie nowymi płytkami gresowymi. Proszę o informację czy uwzględniać szlifowanie czy wykonanie nowych okładzin. Jeżeli nowe okładziny to proszę o sprecyzowanie jakie.

15 Należy uwzględnić renowację zgodnie z opisem w projekcie wykonawczym. Spoczniki z płytek gresowch należy rozebrać i podłoże poddać renowacji wg wytycznych. Dopuszcza się w wypadku złego staniu podłoża po rozebraniu nawierzchni gresowej zastosowanie posadzki jak na korytarzach. TREŚĆ PYTANIA 45 (Dotyczy branży budowlanej) Proszę o informację, czy miejsce dokowania ścian przesuwnych ma być obudowane ścianką działowa? Jeżeli tak to proszę o doprecyzowanie materiału obudowy. Miejsce dokowania ścian przesuwnych należy obudować ścianką działową z płyt g-k. TREŚĆ PYTANIA 46 (Dotyczy branży budowlanej) Z rzutu piwnic w projekcie wykonawczym wynika, że drzwi nie są przeznaczone do wymiany. Proszę o potwierdzenie, że nie należy wymieniać drzwi w piwnicy. Jeżeli drzwi mają podlegać wymianie to proszę o sprecyzowanie, na jakie, oraz proszę o korektę przedmiarów i uwzględnienia ich w zestawieniu. Drzwi wejściowe do piwnicy należy wymienić zgodnie ze skorygowanym zestawieniem stolarki drzwiowej. TREŚĆ PYTANIA 47 (Dotyczy branży budowlanej) Wg rzutu parteru drzwi z parteru do piwnic oraz z klatki schodowej do piwnic nie podlegają wymianie, proszę o potwierdzenie, że nie należy ich wymieniać na nowe, oraz że posiadają odporność ogniową EI30 (wg przepisów piwnica powinna być oddzielną strefą pożarową). j.w. TREŚĆ PYTANIA 48 (Dotyczy branży budowlanej) Proszę o potwierdzenie, że żadne okna nie podlegają wymianie. Okna nie podlegają wymianie. TREŚĆ PYTANIA 49 (Dotyczy branży budowlanej) Proszę o potwierdzenie, że na korytarzach nie należy wykonywać lamperii.

16 Na korytarzach nie wykonywać lamperii. TREŚĆ PYTANIA 50 (Dotyczy branży budowlanej) Czy boazeria na suficie w holu wejściowym podlega rozebraniu czy odnowieniu? Jeżeli rozebraniu, to jak należy wykończyć w tym miejscu strop? Boazeria podlega rozebraniu. Sufit wykończyć płytami włókno-cementowymi na ruszcie systemowym. TREŚĆ PYTANIA 51 (Dotyczy branży budowlanej) Przebudowie podlega zadaszenie nad wejściem głównym (wyburzenie stropu i wykonanie zabudowy lekkiej), na rysunku pokazującym detal 2 nie opisano jakimi płytami ma być obłożona konstrukcja. Czy mają to być płyty gipsowo-kartonowe malowane? Zadaszenie wykonać z płyt włókno-cementowych. TREŚĆ PYTANIA 52 (Dotyczy branży budowlanej) Proszę o informację, czy wymianie podlegają drzwi wejścia głównego? Jeżeli tak to, na jakie? Drzwi wejścia głównego nie podlegają wymianie. TREŚĆ PYTANIA 53 (Dotyczy branży budowlanej) W dokumentacji projektowej rzut odwrócony stropu 2 piętra w pomieszczeniach toalet jest napisane, że sufit podwieszany ma być wykonany z płyt g-k, natomiast w opisie technicznym napisano, że ma być to być sufit kasetonowy o wym. 60x60 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Należy wykonać sufity kasetonowe 60x60 cm. TREŚĆ PYTANIA 54 (Dotyczy branży budowlanej) Dokumentacja projektowa nie zakłada wykonania sufitów podwieszanych w pomieszczeniach biurowych i salach dydaktycznych. W w/w pomieszczeniach ma być wykonana wentylacja mechaniczna, której elementy będą widoczne. Prosimy o ostateczne potwierdzenie, że w salach dydaktycznych i biurowych nie będą montowane sufity podwieszane. W przypadku decyzji o konieczności zamontowania sufitów podwieszanych w w/w pomieszczeniach, prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót.

17 Nie przewiduje się sufitów podwieszanych w pomieszczeniach dydaktycznych. TREŚĆ PYTANIA 55 (Dotyczy branży budowlanej) W przedmiarze robót w poz. nr 94 nie doliczono sufitu podwieszanego w klatce schodowej L (pom. 125). Łączna ilość w/w pozycji powinna wynosić 410m2. Prosimy o korektę przedmiaru robót. Należy przyjąć 410 m2 TREŚĆ PYTANIA 56 (Dotyczy branży budowlanej) W dokumentacji projektowej na rzutach poszczególnych kondygnacji w pomieszczeniach sanitariatów wrysowano ścianki o grubości 9 i 10 cm, z kolei w opisie technicznym napisano, że w sanitariatach należy wykonać nowe ścianki systemowe z płyt HPL. Prosimy o oznaczenie na rysunkach ścian z płyt HPL i ścian murowanych. Należy przyjąć ścianki z HPL- jak w opisie technicznym i na rysunku DBL-PW-D12 TREŚĆ PYTANIA 57 (Dotyczy branży budowlanej) W dokumentacji projektowej i w przedmiarach robót brak ścianek wydzielających pomiędzy pisuarami. Prosimy o informację czy będą montowane ścianki pomiędzy pisuarami, jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót. Należy przyjąć ścianki pomiędzy pisuarami i uwzględnić je w wycenie. TREŚĆ PYTANIA 58 (Dotyczy branży budowlanej) Przedmiar robót zakłada dostawę i montaż szaf z płyt meblowych laminowanych wym. 0,62m x 2,62m x wys. 2,28m 16 kpl. Z dokumentacji projektowej wynika, że należy dostarczyć następującą ilość szaf: Parter 2 szt (wym. dł. 3m x szer.0,6m), 1 szt (wym. dł. 3mx szer.0,78m), I PIĘTRO 6 szt (wym. dł. 2,65m x szer.0,77m), 3 szt (wym. dł. 1,5m x szer.0,4m), II PIĘTRO - 4 szt (wym. dł. 2,72m x szer.0,6m), 2 szt (wym. dł. 2,45 m x szer.0,6m), Prosimy o korektę przedmiaru robót i aktualne rysunki szaf. Proszę przyjąć ilość i wzór szaf jak na rysunku szczegółowym.

18 TREŚĆ PYTANIA 59 (Dotyczy branży budowlanej) W dokumentacji projektowej na rzucie parteru zostały wrysowane blaty z szafkami podokiennymi. Przedmiar robót nie zawiera dostawy i montażu w/w szafek. Prosimy o informację czy będą w zakresie dostawy i montażu. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót i dostarczenie projektu szafek. Prosimy o nie wliczanie ich do dostawy i montażu. TREŚĆ PYTANIA 60 (Dotyczy branży budowlanej) W uwagach generalnych do dokumentacji projektowej jest napisane: Wyjściowe parametry wskazane przez przykładowy produkt należy traktować jako bazę wyjściową. Należy traktować je jako wskaznie parametrów istotnych. Dodatkowe parametry materiałowe należy dobierać na podstawie specyfikacji technicznej producenta jak dla założonego w projekcie typu i rodzaju materiału/systemu. Jednocześnie jest inny zapis, który mówi że przykładowy system, producent, marka mogą być zmienione na rozwiązanie równoważne. W przypadku sufitów podwieszanych są określone wszystkie parametry techniczne płyt, które wskazują na producenta i konkretny sufit podwieszony. W związku z powyższym prosimy o podanie, który parametr techniczny wg Zamawiającego jest parametrem istotnym. Parametr techniczny jest parametrem istotnym. Natomiast w wypadku gdy w opisie pojawiła się jakakolwiek nazwa producenta lub produktu, jest to produkt przykładowy, który może zostać zmieniony pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych. Wykonawca winien uzgodnić stosowanie materiałów zamiennych. Uznanie który parametr jest istotny i czy parametry te są nie gorsze należy do projektanta i inwestora. TREŚĆ PYTANIA 61 (Dotyczy branży budowlanej) W uwagach generalnych do dokumentacji projektowej jest napisane: Wyjściowe parametry wskazane przez przykładowy produkt należy traktować jako bazę wyjściową. Należy traktować je jako wskazanie parametrów istotnych. Dodatkowe parametry materiałowe należy dobierać na podstawie specyfikacji technicznej producenta jak dla założonego w projekcie typu i rodzaju materiału/systemu. Jednocześnie jest inny zapis, który mówi że przykładowy system, producent, marka mogą być zmienione na rozwiązanie równoważne. W przypadku posadzek hallu, klatek schodowych i korytarzy jest określony przykładowy system jednego z producentów. W związku z powyższym prosimy o podanie, który parametr techniczny wg Zamawiającego jest parametrem istotnym. j.w. TREŚĆ PYTANIA 62 (Dotyczy branży budowlanej) Prosimy o podanie kolorystyki wg palety RAL dla szaf z płyt meblowych.

19 Zakłada się boki szafy, przegrody i półki z okleiny drewnopodobnej jasnej (np. brzoza) tył szafy RAL 90001, drzwi przesuwne w 3 wersjach kolorystycznych RAL 1034/6034/6019 (określenie ilości szaf z drzwiami w w/w kolorach uzgodnić z użytkownikiem przed zamówieniem). Zakłada się, że nie jest to parametr mający wpływ na wycenę. TREŚĆ PYTANIA 63 (Dotyczy branży budowlanej) Na rzutach kondygnacji zaznaczono wykonanie nowych otworów w stropach pod instalacje wentylacji, ale nie zaznaczono obudowy tych szachtów ściankami. Czy szachty mają zostać obudowane ściankami? Jeżeli tak to proszę o doprecyzowanie jaka to ścianka, oraz proszę o uwzględnienie w pozycji przedmiarowej. Szachty należy obudować płytami g-k - poz. 55 przedmiaru. TREŚĆ PYTANIA 64 (Dotyczy branży sanitarnej) Prosimy o potwierdzenie, że szafka pod zlewozmywak jest poza zakresem Wykonawcy. Poza zakresem. TREŚĆ PYTANIA 65 (Dotyczy branży sanitarnej) Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie umywalki są wieszane na ścianie. Tak. TREŚĆ PYTANIA 66 (Dotyczy branży sanitarnej) Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie umywalki należy uwzględnić półpostument. Nie. TREŚĆ PYTANIA 67 (Dotyczy branży sanitarnej) Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie miski ustępowe należy wycenić w wersji kompakt. Tak. TREŚĆ PYTANIA 68 (Dotyczy branży sanitarnej)

20 Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy przyjąć deskę sedesową wolnoopadającą. Nie. TREŚĆ PYTANIA 69 (Dotyczy branży sanitarnej) Prosimy o potwierdzenie, że instalacja hydrantowa wewnętrzna jest poza zakresem przetargu. Tak. TREŚĆ PYTANIA 70 (Dotyczy branży sanitarnej) Prosimy o potwierdzenie, że baterie umywalkowe, zlewozmywakowe mają być wycenione, jako jednouchwytowe. Tak. TREŚĆ PYTANIA 71 (Dotyczy branży sanitarnej) Prosimy o potwierdzenie, że baterie umywalkowe nie są uruchamiane na podczerwień lub fotokomórkę. Nie są uruchamiane na fotokomórkę. TREŚĆ PYTANIA 72 (Dotyczy branży sanitarnej) Prosimy o potwierdzenie, że zawory spłukujące do pisuarów nie są uruchamiane na podczerwień lub fotokomórkę. Nie są uruchamiane na fotokomórkę. TREŚĆ PYTANIA 73 (Dotyczy branży sanitarnej) Prosimy o uszczegółowienie parametrów jednostek klimatyzacji (EER, COP, wydajność przepływu powietrza, jednostki inwerterowe). j.w.

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Pytanie Oferenta: Czy Zamawiający dołączy przedmiary na wykonanie w/w zamówienia? Odpowiedź Zamawiającego: wycenę należy opracować w oparciu o udostępnioną

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I NR 12 z dnia 23.06.2015 roku

O D P O W I E D Z I NR 12 z dnia 23.06.2015 roku O D P O W I E D Z I NR 12 z dnia 23.06.2015 roku PYTANIE NR 1 Jeżeli w trakcie realizacji okaże się, że założenia przyjęte w dokumentacji są nieprawidłowe i do wykonania jest większa ilość robót, niż wynikająca

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1. Jaworze, dn. 20.07.2011r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1. Zamawiający otrzymał zapytania do postępowania nr ZP/PN/15/2011 przetargu nieograniczonego na Modernizację, przebudowę i adaptację Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika PCFE.272.17.2013 Nowy Sącz, 20.05.2013 r. Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie.

Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie. znak sprawy: AS/BZP/01/2013 Szczecin dnia 25.01.2013r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4 Szczeciński Park Szczecin, 22.06. 2009 r. Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86/89 70 035Szczecin KRS: Nr 0000116662 Kapitał zakładowy: 8 808 000 PLN NIP: 955-200-02-38 tel. +48 914 892 050

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez:

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: Załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: a 1. reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a k ł a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j 4 3 3 0 0 B i e l s k o B i a ł a u l. L i p n i c k a 2 6 Tel. (33) 499-06-02, Fax (33) 499-06-02, www.bip.zgm.eu j ZGM/DZ/20/2016/ADM Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 P R O J E K T Załącznik Nr 5 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

Zp Muszyna, dnia 29 czerwca 2012 r.

Zp Muszyna, dnia 29 czerwca 2012 r. 1 Zp. 271.21.2012 Muszyna, dnia 29 czerwca 2012 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33 370 Muszyna Dotyczy: Dostawa i montaż kotłów gazowych wraz z osprzętem realizowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 1: Jakie Parametry powinny mieć kasetony użyte w I części inwestycji? kolor, wymiar, czy ogniotrwałe? Odpowiedź:

Pytanie nr 1: Jakie Parametry powinny mieć kasetony użyte w I części inwestycji? kolor, wymiar, czy ogniotrwałe? Odpowiedź: Sąd Okręgowy w Warszawie OF-382-14/14 Warszawa, dnia 6 lutego 2014 roku Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ZP/INW/2/14 Komisja przetargowa, powołana do przeprowadzenia postępowania nr ZP/INW/2/14

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 Zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 10 58-250 Pieszyce reprezentowanym przez: 1. Dyrektora ZGM mgra inż. Mirosława Boguckiego

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszym ciągu Zamawiającym a

zwanym w dalszym ciągu Zamawiającym a FA.2811.058.2015 Załącznik nr 3 do ogłoszenia Postanowienia umowne zawarta w dniu 2015 r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... /2015

WZÓR UMOWY Nr... /2015 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego z dnia 20.05.2015r. WZÓR UMOWY Nr... /2015 zawarta w dniu...2015r. pomiędzy Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Chodzież z siedzibą w Chodzieży przy ul. Młyńskiej

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:.

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:. -WZÓR- UMOWA Nr... Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gmina Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... z kontrasygnatą skarbnika Gminy... a......... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę budynku dydaktycznego (Zp/pn/44/2015)

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę budynku dydaktycznego (Zp/pn/44/2015) WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę budynku dydaktycznego (Zp/pn/44/2015) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Zakres remontu do wykonania w lokalu wolnym w Żarach przy ul. Witosa 38/15

Zakres remontu do wykonania w lokalu wolnym w Żarach przy ul. Witosa 38/15 Żary, dnia 24.07.2012 r. O G Ł O S Z E N I E 1. Zamawiający: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o. 68-200 Żary, ul. Zakopiańska 7 adres do korespondencji w postępowaniu: email:zgmzary@zgmzary.pl 2.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Pabianice, dnia 04.10.2013 roku Uczestnicy postępowania przetargowego ZP.271.11.2013 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9 Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1.1. Podstawa i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawa wykonania robót budowlanych... 3 1.3. Opis istniejących elementów przewidzianych do modernizacji... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Załącznik nr 4 zawarta w dniu 2014-..-.. pomiędzy Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą w Warszawie (02-026), przy ul. Raszyńskiej 8/10,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 Spis treści: 1. Przedmiot zamówienia, nazwa i adres budowy oraz dane Zamawiającego 2. Zakres prowadzonych prac 3. Roboty towarzyszące 4. Informacje o wykonywaniu robót 5. Odbiór

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR.

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR. WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Część 1. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Forma realizacji: pod klucz : przetarg projekt i realizacja. Nazwa zadania:

Część 1. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Forma realizacji: pod klucz : przetarg projekt i realizacja. Nazwa zadania: PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Forma realizacji: pod klucz : przetarg projekt i realizacja. Nazwa zadania: Przystosowanie i adaptacja pracowni praktycznej nauki zawodu pod wymogi certyfikatu ULC 1) Adres

Bardziej szczegółowo

5. Obowiązki Wykonawcy

5. Obowiązki Wykonawcy Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE PN 1/2016 W dniu... w Potoczku, pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku NIP 862-10-07-586, REGON 00009778, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Modliborzyce 2012-02-09 Dotyczy postępowania znak: INW.271.1.2.2012 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Uprzejmie informuje się, że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego na zadanie: Adaptacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

Informacja dla uczestników postępowania - MODYFIKACJA

Informacja dla uczestników postępowania - MODYFIKACJA Z a k ł a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j 4 3 3 0 0 B i e l s k o B i a ł a u l. L i p n i c k a 2 6 Tel. (33) 499-06-00, Fax (33) 499-06-11, www.bip.zgm.eu, e-mail: zgm@zgm.eu Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA Teatr Muzyczny Capitol ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67 50-019 Wrocław Polska tel. (+48 71) 789 04 31 fax. (+48 71) 789 04 70 stronainternetowa: www.teatr-capitol.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBINACH INWESTOR: GMINA ABRAMÓW UL.22LIPCA 21-143 ABRAMÓW LUTY 2011 1.Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot dostawy tj. :

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot dostawy tj. : Załącznik nr 5 U M O W A NR... zawarta w dniu... w Lubrańcu pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Lubrańcu, ul. Strażacka 10, 87 890 Lubraniec, reprezentowaną przez Zarząd OSP w osobach : 1) Pana Ryszarda

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/13/2013 z 10 maj 2013r.

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/13/2013 z 10 maj 2013r. Załącznik nr 2 UMOWA Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/13/2013 z 10 maj 2013r. pomiędzy: Zamawiającym: EKOM Maciejczyk spółka jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH Temat : Modernizacja pomieszczeń Muzeum Historii Katowic przy ul. Kopernika 11/2 w Katowicach Zamawiający: Muzeum Historii Katowic 40-025 Katowice ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dn. 19.05.2014r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę budynku gminnego przedszkola i żłobka oraz rozbiórkę istniejącego budynku przedszkola w Bojszowach przy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012 PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012 Dotyczy: Przetarg na: Wykonanie projektu wykonawczego oaz budowa parkingu wielopoziomowego z funkcją magazynową wraz z zagospodarowaniem, budowa bramy zachodniej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy

UMOWA. Załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy Załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy UMOWA W dniu... r. w Łomży pomiędzy Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Łomży z siedzibą w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 160 reprezentowanym przez: 1. Mariana Jana Czerskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI Kod CPV 45331200 8 - Instancja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Kod CPV

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Temat: Remont sal lekcyjnych 18, 36, 50 z zapleczami w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Lokalizacja: Olsztyn, ul. Bałtycka 37 Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta, w dniu. 2011 r. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ Bełchatów, dn. 30.12.2010 r. Wyjaśnienia do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 606 51 07 ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail: kancelaria@bor.gov.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w pomieszczeniach Traktu Porodowego.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w pomieszczeniach Traktu Porodowego. Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21; 38-300 Gorlice; woj. Małopolskie telefon: +48 (18) 35-53-317 fax: +48 (18) 35-53-307 adres internetowy: www.szpital.gorlice.pl

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 Nr sprawy: ZP.271.58.2013 Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 W dniu.. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) nr KP/ZP/342/ /06

UMOWA (wzór) nr KP/ZP/342/ /06 UMOWA (wzór) nr KP/ZP/342/ /06 Załącznik nr 16 zawarta w dniu w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, reprezentowaną przez: Zastępcę Prezydenta Miasta Bolesława Kowalczyka,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) zawarta w dniu pomiędzy: Muzeum Archeologicznym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodna 27 - Pałac Górków, 61-781 Poznań, NIP 778-10-27-953, Regon: 000654977, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa mebli dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa mebli dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Teatr Muzyczny Capitol ul. Piłsudskiego 67 50-019 Wrocław Polska tel. (+48 71) 789 04 31 fax. (+48 71) 789 04 70 strona internetowa: www.teatr-capitol.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR.2014

UMOWA DOSTAWY NR.2014 Zał. nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY NR.2014 W dniu..2014 roku w Woli Rafałowskiej pomiędzy Zakładem Aktywności Zawodowej Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom Trzeźwa Gmina w Chmielniku, 36-017 Błędowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. Inwestor : Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej Gdańsk Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12

Projekt techniczny. Inwestor : Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej Gdańsk Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12 Projekt techniczny Nazwa inwestycji: Montaż sufitów podwieszanych wraz z montażem lamp oświetlenia, lamp oświetlenia nocnego w korytarzach na poziomie 100, 200, 300, 400 w budynku Wydziału Mechanicznego

Bardziej szczegółowo

(wzór) reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym,

(wzór) reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym, Załącznik nr 1 Umowa nr UK/U/ / (wzór) /2013/EP- zawarta w dniu...06.2013 r. we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K.Norwida 34, 50-950

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON..., NIP... Reprezentowanym przez: 1..., 2..., Zwanym/ą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu. 1.2. Inwestor

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający:

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający: Gmina Strzelin Zamawiający: tel. +48 71 39 21 971 Gmina Strzelin faks +48 71 39 21 303 ul. Ząbkowicka 11 stronainternetowa: 57-100 Strzelin http://bip.gmstrzelin.finn.pl/ Polska Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. UMOWA Nr o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Sądem Rejonowym ul.sądowa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez Henryka Chowańskiego Kierownika

Bardziej szczegółowo

Umowa. Zawarta w dniu... pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. zwaną dalej w tekście umowy "zamawiającym", reprezentowaną przez:

Umowa. Zawarta w dniu... pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. zwaną dalej w tekście umowy zamawiającym, reprezentowaną przez: Druk Nr 5 - umowa Umowa Zawarta w dniu... pomiędzy Sanatorium Uzdrowiskowym Chemik Sp. z o. o. zwaną dalej w tekście umowy "zamawiającym", reprezentowaną przez: 1. Róża Strap PREZES ZARZĄDU 2. Krystyna

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego

ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego (PROJEKT) Umowa nr BONn-III-377/03/12 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/101/2012 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie, Pl.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie 2: W jakim zakresie przygotować infrastrukturę do montażu multimedialnego ekranu dotykowego? Czy ekrany dostarcza Wykonawca?

Zapytanie 2: W jakim zakresie przygotować infrastrukturę do montażu multimedialnego ekranu dotykowego? Czy ekrany dostarcza Wykonawca? Gdańsk, dnia 12.09.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2013 / S 158-275220 z dnia 16.08.2013, na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20.03.2015 roku. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015

Wrocław, 20.03.2015 roku. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015 Wrocław, 20.03.2015 roku INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015 Dotyczy: postępowania: Przetarg nieograniczony na budowę budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y NR.. Przedmiot umowy

WZÓR U M O W Y NR.. Przedmiot umowy Załącznik nr 2 do SIWZ WZÓR U M O W Y NR.. zawarta w..., w dniu 2015r. pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie ul. Białostocka 22, 16-130 Janów, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR Zamawiającym Wykonawcą, 1 2 3

WZÓR Zamawiającym Wykonawcą, 1 2 3 WZÓR Załącznik Nr 11 do SIWZ UMOWA NR.../... Zawarta w dniu... roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, ul. Kazikowskiego 18 pomiędzy Zespołem Szkół Ekonomicznych reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA nr. ...

PROJEKT UMOWA nr. ... PROJEKT UMOWA nr. W dniu...2012r. w Strzelinie pomiędzy:.. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:. a. działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

BRANŻA : BUDOWLANA. Zeszyt 3. Inwestor: Bank Gospodarstwa Krajowego. Obiekt: mgr inż. Wojciech Karpiński Upr. bud. nr ST-434/88

BRANŻA : BUDOWLANA. Zeszyt 3. Inwestor: Bank Gospodarstwa Krajowego. Obiekt: mgr inż. Wojciech Karpiński Upr. bud. nr ST-434/88 TELIN Szymon Pętlak, ul.lucerny 10, 04-687 Warszawa kom 601 097 055, tel. 22 815 39 57, fax 22 815 95 17 biuro@telin.com.pl, www.telin.com.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWOLANO

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy: (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik Nr 2 do SIWZ w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Oławie, ul. Kutrowskiego 31a, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach ZP.271.3.2012.IR Lyski, 22.02.2012 r. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2012.IR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku gminnego w Adamowicach

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 reprezentowanym przez: Beatę Michniewicz - dyrektor zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a NIP: REGON:..

załącznik nr 3 reprezentowanym przez: Beatę Michniewicz - dyrektor zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a NIP: REGON:.. załącznik nr 3 WZÓR UMOWY zawarta w Świdniku w dniu pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku, ul. Norwida 4, 21-040 Świdnik NIP: REGON:.. reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo