ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój II II 1:100 A7 Elewacje wschodnia, zachodnia północna i południowa 1:100

2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO BUDOWY REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W DRZEWICY przy ul. Stawowej powiat opoczyński, województwo łódzkie na działkach Nr ewid. 169,170,171 (po podziale Nr ewid. 169/1, 169/2, 170/1,170/2, 171/1, 171/2) INWESTOR: GMINA I MIASTO DRZEWICA A. PODSTAWA OPRACOWANIA 1) Koncepcja programowo przestrzenna zaprojektowana przez arch. H. Dzikielewską, zatwierdzona przez Inwestora. 2) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia r. znak GKBI 7331/11/ ) Opracowania i uzgodnienia branżowe. 4) Uzgodnienia robocze z Inwestorem. 5) Mapa do celów projektowych w skali 1 : ) Obowiązujące w projektowaniu przepisy i normy. 7) Warunki techniczne, zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków, B. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt dla inwestycji polegającej na budowie REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W DRZEWICY przy ul. Stawowej. Budynek ma powstać na terenie, w skład którego wchodzą działki o numerach ewidencyjnych 171, 170 ( po podziale 171/1,171/2,170/1,170/2 ) i część działki o numerze ewidencyjnym 169 ( po podziale 169/1,169/2) obręb Drzewica, o łącznej powierzchni 5064 m2. Teren położony w sąsiedztwie zespołu szkół z przylegającymi boiskami sportowymi. Wjazd na działkę od strony północnej z ulicy Stawowej. C. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO W obecnym momencie działki są wolne od zabudowy i w centralnej części nie zadrzewione. Znajduje się tam kilka drobnych samosiejek i jeden dwu - konarowy krzew. Wzdłuż ulicy rosną cztery drzewa przewidziane do pozostawienia. Omawiany teren jest prawie płaski. Nieznacznie wznosi się w kierunku południowym. W sąsiedztwie istnieją obiekty sportowe hala sportowa przy ul. Stawowej i w głębi terenu boisko sportowe trawiaste nie ogrodzone. Budynek hali sportowej podobnie jak budynki mieszkalne po drugiej stronie ulicy są przekryte dachami płaskimi. D. OPIS PROJEKTU Zgodnie z Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia r. znak GKBI 7331/11/2009, przy usytuowaniu obiektu uwzględniono

3 nieprzekraczalną linię zabudowy, gabaryty obiektu, wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki, elewację frontową od strony ulicy Stawowej oraz spadek terenu w kierunku północnym. Obiekt zaprojektowany centralnie na działce z drogą pożarową wokół, miejsca parkingowe po wewnętrznej stronie drogi oraz na przeznaczonej na ten cel działce o numerze ewidencyjnym 169/1. Główne wejście z poziomu zero do budynku od strony północnej. Budynek zaprojektowano jako prostą bryłę zaakcentowaną od frontu elementami wycinanki opoczyńskiej. Elementy te podkreślą podstawową ideę działalności Regionalnego Centrum Kultury, którym jest popularyzacja oraz kultywowanie wysoko rozwiniętej historii regionalnej oraz tradycji i folkloru opoczyńskiego, wsparcie wszelkich działań mających na celu rozwój sztuki ludowej oraz zespołów folklorystycznych. Projektowany budynek posiadać będzie poza głównym wejściem od ul. Stawowej wejście od strony wschodniej bezpośrednio do zaplecza sceny oraz do zapleczy obsługi technicznej i artystów. W tym miejscu zaprojektowano pochylnie umożliwiające dostęp dla niepełnosprawnych oraz łatwą możliwość transportu dekoracji scenicznych. Od strony zachodniej zaprojektowano dostęp jedynie do kuchni obsługującej salę konferencyjną. W tej elewacji przewidziano również wejście do pomieszczenia na odpadki z kuchni i osobno do pomieszczenia śmietnika. Strona południowa umożliwia dostęp do części administracyjnej obiektu. Ze wszystkich zaprojektowanych wejść można przedostać się w każde miejsce budynku. Dodatkowo uwzględniono w projekcie możliwość ewakuacji z sali widowiskowej bezpośrednio na zewnątrz budynku. Na parterze budynku zaprojektowano hol z funkcjami uzupełniającymi takimi jak: ochrona, informacja turystyczna, kawiarenka, kasa, foyer, sala ekspozycji zbiorów tradycji regionalnej oraz szatnia i sanitariaty ogólne. W centralnej części obiektu usytuowano salę widowiskową. Od strony południowej przy scenie zaprojektowano zaplecza z garderobami dla artystów. Zachodnia część budynku na parterze przeznaczona będzie na salę konferencyjną z możliwością dzielenia jej na trzy niezależne sale przy pomocy ścianek mobilnych. Na piętrze nad salą konferencyjną zaprojektowano salę wielofunkcyjną również z możliwością podziału tym razem na dwie sale. Naprzeciwko sali wielofunkcyjnej usytuowano pomieszczenia projektornii, akustyka i oświetleniowca obsługujące salę widowiskową. W pobliżu usytuowano pomieszczenie studio nagrań z salami prób orkiestry i muzycznych. W pozostałej części budynku znajdować się będą pomieszczenia zajęć plastycznych, tanecznych oraz kompleks pomieszczeń biblioteki wraz z czytelnią multimedialną (kawiarenką internetową). Budynek będzie przystosowany do korzystania przez osoby z każdej grupy wiekowej o różnym stopniu sprawności fizycznej w tym osoby niepełnosprawne i poruszające się na wózku inwalidzkim. W obiekcie przewidziano windę z możliwością przewozu mebli, osób na noszach oraz na wózkach inwalidzkich. E. DANE LICZBOWE Zestawienie powierzchni i kubatur Charakterystyczne parametry techniczne zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836 Powierzchnia zabudowy: 1 464,0 m 2 Powierzchnia netto: 2 500,81 m 2 Powierzchnia użytkowa: 1 946,13 m 2

4 Powierzchnia pomocnicza: 233,71 m 2 Powierzchnia ruchu: 320,97 m 2 Kubatura: m 3 Wysokość budynku max: 11,70 m szerokość: 32,15 m i 31,05 m długość: 47,37 m Ilość kondygnacji naziemnych 2 Ilość kondygnacji podziemnych 1 F. Zestawienie powierzchni i pomieszczeń Dołączono w tabeli na końcu opisu. G. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe. Dach Podstawowa konstrukcja nośna z drewna klejonego. Konstrukcja nośna warstw blacha trapezowa. Stropodach Zaprojektowano stropodach nie wentylowany, na konstrukcji żelbetowej. Szczegółowe informacje patrz projekt konstrukcji. Warstwy stropodachu przewiduje się jako rozwiązanie systemowe (np. ICOPAL lub równoważne) z wierzchnią warstwą z foli zewnętrznego krycia. Odwodnienie rury spustowe plastikowe φ 15 cm, rynny plastikowe φ 18 cm Stropy Stropy będą wykonane w formie płyt żelbetowych wylewanych wspartych na słupach i ryglach oraz ścianach (klatek schodowych). Szczegółowe informacje patrz projekt konstrukcji. Słupy Słupy zostały zaprojektowane jako żelbetowe wylewane oparte na stopach. Szczegółowe informacje patrz projekt konstrukcji. Ściany zewnętrzne zaprojektowano jako wypełniające z ceramiki poryzowanej. Ocieplenie i wykończenie zewnętrzne na elewacji frontowej i w części na elewacjach bocznych stanowić będą kasety elewacyjne stalowe wypełnione pianką poliuretanową mocowane bezpośrednio do ściany bez konstrukcji pośredniej. Pozostałe elewacje ocieplone styropianem gr 12 cm wg systemu dociepleń. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne (klatki schodowe) projektuje się z żelbetu, szczegółowe informacje patrz projekt konstrukcji. Ściany sali widowiskowej wypełniające z cegły pełnej. Ściany pomieszczeń o wymogach akustycznych z cegły kratówki alternatywnie gazobeton o odpowiednich parametrach. Działowe gazobeton. Instalacyjne z GKI na stalowym szkielecie wypełnione wełną mineralną. Ściany przeszklone w systemie ram z PCV. Ścianki w sali konferencyjnej i wielofunkcyjnej mobilne systemowe. Klatki schodowe - Klatki schodowe zaprojektowano jako żelbetowe. Klatki są wydzielone pożarowo i jedna (1.18) jest oddymiana.

5 Dźwig - Szyb dźwigu projektuje się z żelbetu; Dźwig elektryczny bez maszynowni. Fundamenty Przyjęto posadowienie bezpośrednie za pomocą ław i stóp fundamentowych. Szczegółowe informacje patrz projekt konstrukcji. Izolacje przeciwwilgociowe Izolacja pozioma pod ławami fundamentowymi bezspoinowa powłoka hydroizolacyjna gr. 4mm na zagruntowanym podłożu. Izolacja pozioma na ścianach piwnicznych pod stropem nad piwnicami - papa termozgrzewalna na zagruntowanym 2-krotnie podłożu. Izolacja pozioma posadzki piwnicy 2xpapa termozgrzewalna na zagruntowanym 2- krotnie podłożu. Izolacja pionowa powierzchnie boczne i wierzch ław i stóp oraz pionowe powierzchnie ścian piwnic stykające się z gruntem zabezpieczyć przez wykonanie bezspoinowej powłoki hydroizolacyjnej gr. 4mm na zagruntowanym podłożu. Izolacje termiczne. Ściany piwnic styropian wodoodporny ekstrudowany gr.6cm Ściany nadziemia izolacja termiczna -styropian gr.12cm Ściana frontowa i fragmenty elewacji bocznych kaseta elewacyjna stalowa wypełniona pianką poliuretanową gr 10cm Dach styropian gr. min 20 cm. Stolarka okienna i drzwiowa. Okna aluminiowe z ciepłych profili malowane proszkowo. Szkło zespolone, antywłamaniowe z powłoką niskoemisyjną. W oknach przewidziano kwatery rozwieralno -uchylne. Współczynnik przenikania ciepła US = 1,1 W/nfK. Współczynnik izolacyjności akustycznej RW = db. Parapety kamień lub konglomerat. Drzwi zewnętrzne aluminiowe i stalowe. Wewnętrzne drewniane, ppoż stalowe. Wykończenie zewnętrzne. Cokół budynku tynk mozajkowy. Ściany kondygnacji nadziemnych frontowa - kaseta elewacyjna stalowa wypełniona pianką poliuretanową gr 10cm Ściany kondygnacji nadziemnych pozostałe wg systemu dociepleń 12 cm styropianu. kolory wg kolorystyki na etapie projektów wykonawczych. Parapety zewnętrzne systemowe przy elewacji z kaset, pozostałe stalowe malowane proszkowo. Obróbki stalowe malowane proszkowo, przy elewacji z kaset systemowe. Elementy ślusarskie balustrady zewnętrzne ze stali nierdzewnej polerowanej.

6 Wykończenie wewnętrzne Wykończenie stopni na klatkach schodowych będzie wykonane z płytek gresowych. Pozostałe pomieszczenie w tabeli z zestawieniem pomieszczeń. Balustrady wewnętrzne profile stalowe malowane proszkowo. Wentylacja mechaniczna, wybrane pomieszczenia z klimatyzacją. DOSTĘP DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Projektowany budynek wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji nie stwarza barier dla osób niepełnosprawnych. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. Warunki ochrony przeciwpożarowej opracowano na podstawie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych: -Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690 ze zm. z 2009 r./, -Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 210 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz.563), -Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz.1030). 1. Lokalizacja, funkcja obiektu. Budynek 2-kondygnacyjny z podpiwniczeniem kategoria ZL zlokalizowany na działkach inwestora nr 171/1,171/2,170/1,170/2,169/1,169/2 obręb Drzewica. Szczegółowa lokalizacja na planie zagospodarowania terenu. Budynek ma być animatorem działań kulturalno edukacyjnych w mieście i gminie Drzewicy. Funkcja rozplanowana na 2 kondygnacjach z windą i trzema klatkami schodowymi. 2. Grupa wysokości. Budynek o 2 kondygnacjach, z podpiwniczeniem zaliczony do niskich N wysokość do stropu wraz z ociepleniem nad ostatnią kondygnacją użytkową 8,55 m. 3. Powierzchnia. Powierzchnia zabudowy ok m 2 Łączna projektowana powierzchnia parteru i piętra wynosi 2 267,1 m 2, w tym: - pow. użytkowa (parter i piętro) 1 946,13m 2 - komunikacja łącznie 320,97m 2 - klatka schodowa 1.18 (z oddymianiem) 19,67m 2

7 4. Przewidywana liczba osób (stały pobyt). W budynku dla celów projektowych przewidziano: Parter: sala widowiskowa do 320 osób pozostałe pomieszczenia do 108 osób Łącznie do 428 osób Piętro: pomieszczenie z największą liczbą osób sala wielofunkcyjna - do 50 osób. Łącznie na kondygnacji do 152 osób. Łącznie w budynku przewiduje się na obu kondygnacjach maksymalną możliwą ilość osób w liczbie do Klasyfikacja pożarowa. Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I+III. 6. Podział na strefy pożarowe. Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej ZL I+III wynosi 8000 m 2. Powierzchnia całego budynku mieści się w jednej strefie pożarowej. Piwnica wydzielona pożarowo, zgodnie z wymaganiami przepisów drzwiami EI30. SOPI strefa ZL (parter i piętro) Przejścia instalacyjne (elektryczne, wod-kan., wentylacyjne i inne) w ścianach i stropach o klasie odporności ogniowej EI 60 o średnicy.0,04m wykonanne jako pożarowe w systemie Promat. W kanałach wentylacji i klimatyzacji przechodzących przez strop lub ściany przeciwpożarowe klatki klapy odcinające o klasie EIS 60 (gdy wentylacja mechaniczna będzie stosowana).przejścia instalacyjne o średnicy >4cm w stropach cz. ZL w klasie odporności ogniowej EI Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. Dla budynku ZL I+III niskiego o 2 kondygnacjach nadziemnych wymagana jest klasa odporności pożarowej C (po złagodzeniu wg 212 ust. 3). Elementy budynku w klasie C odporności pożarowej winien spełniać następujące wymagania klasy odporności ogniowej: - główna konstrukcja nośna R 60 NRO, - stropy REI 60 NRO, - konstrukcja dachu R 15 NRO, - ściana zewnętrzna EI 30 NRO-odporność na działanie ognia z zewnątrz i od wewnątrz(o-i) (jeżeli ściana jest częścią głównej konstrukcji nośnej to winna odpowiadać klasie REI 60), - ściany i stropy klatek schodowych oraz ściany obudowy holu na parterze REI 60, - biegi i spoczniki klatek schodowych R 60 NRO, - ściany wewnętrzne obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych EI 15 NRO, (jeżeli ściana wewnętrzna jest częścią głównej konstrukcji nośnej to winna odpowiadać klasie REI 60) - przekrycie dachu RE 15 NRO. NRO - nierozprzestrzeniające ognia.

8 8. Warunki ewakuacji. W części ZL I+III: - max. ilość osób mogących przebywać jednocześnie na kondygnacji ZL I+III do 428 osób (parter); łączna szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej na parterze to: 428/100x0,6m=2,56m; ponieważ wyjścia z sali widowiskowej prowadzą oddzielnymi korytarzami bezpośredni na zewnątrz, to minimalną szerokość korytarzy przyjmuje się jak określają przepisy 1,4m a dla hallu 2,1m, - długość przejścia ewakuacyjnego w ZL do 40 m, Uwaga: Przejście ewakuacyjne jest to odległość od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia na drogę ewakuacyjną (korytarz, klatka schodowa) lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku. - szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej (korytarza) 1,4 m; lub 1,2m gdy służy do ewakuacji nie więcej niż osób 20), - minimalna szerokość drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej 0,9m; drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji; KIERUNEK EWAKUACJI OD POMIESZCZEN DO KLATKI lub HALLU I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU - drzwi z pomieszczeń otwierane na korytarz nie mogą zawężać jego szerokości (wymagana minimum 1,4m lub 1,2m), - drzwi wyjściowe z budynku i z klatki na parterze o szerokości w świetle co najmniej 1,2 m otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji tj. na zewnątrz budynku, - drzwi Ewakuacyjne z sali widowiskowej i drzwi na drodze z tej sali zaopatrzone w zamknięcia antypaniczne, Uwaga: Drzwi wyjściowe na parterze z klatki schodowej (0.21) wyposażone w siłownik do ich automatycznego otwierania w celu zapewnienia napływu powietrza uzupełniającego do klatki z uwagi na oddymianie. - wyjście ewakuacyjne na parterze i drzwi do klatki schodowej na każdej kondygnacji oznakowane podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi wg normy PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja (natężenie światła na powierzchni znaku co najmniej 1,0 lx; czas pracy po zaniku oświetlenia podstawowego 1h); znaki projektować w trybie pracy na ciemno (znak świeci po zaniku oświetlenia podstawowego lub zasilania w budynku, - drogi ewakuacyjne (korytarze i klatki schodowe) oraz hall oświetlone światłami awaryjnymi ewakuacyjnymi o czasie działania 1h i natężeniu na poziomi podłogi 1lx, - ilość dojść ewakuacyjnych na piętrze i parterze: 2 kierunki dojścia, a dla biblioteki na I piętrze oraz garderoby i pom. socjalnego na parterze 1 kierunek dojścia, Długość dojścia ewakuacyjnego dla jednego kierunku dojścia - przekroczyć 10m (strefa pożarowa ZLI+III). nie może Długość dojścia mierzona jest od drzwi pomieszczenia do drzwi wyjściowych z budynku na poziomie terenu lub do drzwi wydzielonej klatki schodowej z systemem oddymiania. - minimalna wysokość dróg ewakuacyjnych 2,2m; lokalne obniżenie 2,0 m

9 (na długości do 1,5m), - biegi i spoczniki schodów służących do celów ewakuacyjnych w klasie odporności ogniowej R 60 oraz szerokości odpowiednio 1,2m i 1,5m, - obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych w klasie EI 15, - światła awaryjne ewakuacyjne przewidzieć: 1) w klatkach schodowych aż do drzwi wyjściowych z budynku, 2) w ciągach komunikacyjnych korytarze, hall, - hall na parterze spełni następujące wymagania: przez hol projektuje się drogę ewakuacyjną tylko z klatki schodowej 0.31 hol będzie oddzielony od poziomych dróg komunikacji ogólnej ścianami REI60 i drzwiami EI30 szerokość drogi ewakuacyjnej w hallu na całej długości do wyjścia na zewnątrz budynku wyniesie 2,1m wysokość holu w miejscu, w którym przebiega droga ewakuacyjna nie mniej niż 3,3 m, szerokość drzwi wyjściowych ewakuacyjnych na zewnątrz budynku 1,8m, - oznakowanie wyjść ewakuacyjnych i kierunków ewakuacji znakami podświetlonymi wg normy PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja na wszystkich kondygnacjach budynku, - okładziny ścian i wykładziny podłogowe na drogach ewakuacyjnych z materiałów co najmniej trudno zapalnych posiadających wymagane prawem dopuszczenia do stosowania, - sufity i okładziny sufitów na drogach ewakuacyjnych (pionowych i poziomych) materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia, Światła awaryjne ewakuacyjne i lampy podświetlonych znaków ewakuacyjnych winny spełniać następujące wymagania: - natężenie światła na poziomie podłogi i na powierzchni znaku ewakuacyjnego minimum 1 lx, - czas załączania po zaniku oświetlenia podstawowego maximum 2 sek., - czas pracy z własnego źródła zasilania minimum 1 godz. Klatka schodowa (1.18) wyposażona w grawitacyjny system oddymiania z klapą oddymiającą w stropie klatki i dopływem powietrza z zewnątrz przez drzwi na parterze otwierane siłownikiem w trybie automatycznym na sygnałem z centrali sterowania oddymianiem klatki (otwarcie klapy oddymiającej powoduje otwarcie drzwi). 9. Warunki wykończenia wnętrz. W budynku do wykończenia wnętrz stosować materiały co najmniej trudno zapalne, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, spełniające poniższe kryteria określone w tabeli nr1.

10 Tabela nr 1. Palne Określenia dotyczące palności stosowane w rozporządzeniu Klasy reakcji na ogień zgodnie z PN-EN :2008 niezapalne A2-s1, d1 ; A2-s2, d1 ; A2-s3, d1 ; A2-s1, d2 ; A2-s2, d2 ; A2-s3, d2 ; B-s1, d0; B-s2, d0; B-s3, d0; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; trudno zapalne C-s1, d0 ; C-s2, d0 ; C-s3, d0 ; C-s1, d1 ; C-s2, d1 ; C-s3, d1 ; C-s1, d2 ; C-s2, d2 ; C-s3, d2 ; D-s1, d0 ; D-s1, d1 ; D-s1, d2 ; Uwaga: Do wykończenia wnętrz stosować tylko materiały z aktualnymi certyfikatami i aprobatami potwierdzającymi wymagany stopień trudnozapalność, niezapalność lub niepalność oraz potwierdzenie, że produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne i intensywnie dymiące. 10. Instalacje użytkowe Instalacja ogrzewcza. System ogrzewania CO wodny zasilany z wymiennikowni nie stwarza zagrożenia pożarowego dla projektowanego budynku Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne. Instalację elektroenergetyczną zaprojektować zgodnie z warunkami technicznymi Polskich Norm : PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obowiązuje wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP umieszczony przy wejściu głównym. PWP oznakowany wg PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. PWP powinien odciąć dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru (jeżeli takie będą występować) Instalacje i urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz ich zabezpieczenie przeciwpożarowe. Urządzenia i przewody wentylacyjne w budynku zaprojektować z zachowaniem następujących warunków : 1.Przewody wentylacyjne wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 2.Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od palnych wykładzin-min. 0,5m, 3.Izolacje cieplne i akustyczne oraz palne okładziny stosować tylko na zewnętrznych powierzchniach przewodów wentylacyjnych w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie ognia (NRO), 4.Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez element oddzielenia p.pożarowego wyposażyć w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności

11 ogniowej EIS 60 (stropy); klapy winny być zamykane elementem termoczułym w trybie automatycznym; (zamknięcie klapy na skutek wysokiej temperatury w przestrzeni klapy z zamkiem termicznym-zwolnienie zaczepu); przewody przechodzące przez klatki schodowe zabezpieczyć obudową o odporności ogniowej EI 60 lub zastosować klapy ppożarowe odcinające EIS60. Instalacja wentylacyjna w przypadku powstania pożaru winna zostać wyłączona oznakowanym wyłącznikiem umieszczonym na parterze Instalacja odgromowa. Obiekt wyposażyć w ochronę przed skutkami wyładowań atmosferycznych instalacją odgromową zaprojektowaną zgodnie z warunkami technicznymi normy - PN-IEC l: 2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne, oraz normy PN-86/E Ochrona odgromowa obiektów budowlanych: - arkusz 01 - Wymagania ogólne. - arkusz 02 - Ochrona podstawowa, jeżeli z w/w norm wynika taki obowiązek Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa. W budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi nie jest wymagana instalacja sygnalizacji pożaru (SAP). Z uwagi na warunki określone w przetargu zaprojektowano instalacja sygnalizacji pożaru (SSP). Instalację projektować wg PKN-CEN/TS Systemy Sygnalizacji Pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru eksploatacji i konserwacji. Centrala sygnalizacji pożaru zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu z odpowiednimi warunkami klimatycznymi wg w/w normy- przyjmuje się pomieszczenie z istniejąca centrala sygnalizacji pożaru SSP. Zasilanie centrali kablem pożarowym ph60. Zadaniem systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) jest: a) sterowanie i monitorowanie urządzeń na wypadek pożaru (załączanie, wyłączanie), b) poprawienie bezpieczeństwa użytkowników budynku, c) ograniczenie zniszczeń i uszkodzeń budynku oraz jego wyposażenia i związanych z nimi strat materialnych przez skrócenie czasu od wykrycia pożaru do rozpoczęciem akcji ratowniczej przez straż pożarną, d) powiadomienie straży pożarnej przez system monitoringu pożarowego. W skład systemu SSP powinny wchodzić: -automatyczne, optyczne czujki dymu z obustronnymi izolatorami zwarcia we wszystkich pomieszczeniach, - ręczne ostrzegacze pożarowe z obustronnymi izolatorami zwarcia na poziomych drogach ewakuacji i przed klatką schodową, -centrala główna sygnalizacji alarmu pożaru wraz z kartami sterującymi, komunikacyjnymi, baterią akumulatorów na 30 h pracy systemu, -moduły sterujące służące do sterowania zamknięciem klap przeciwpożarowych

12 wentylacji i klimatyzacji bytowej, - moduły sterujące służące do wyłączenia wentylacji i klimatyzacji na wypadek pożaru, - moduły sterownia urządzeń oddymiania klatki schodowej, - moduły sterujące zjazdem wind w strefie pożarowej na parter. Centrala systemu sygnalizacji pożarowej powinna zapewniać: -wczesne wykrycie źródła potencjalnego pożaru z dokładnym wskazaniem jego miejsca z dokładnością do czujki w pomieszczeniu, -dwustopniowe alarmowanie po detekcji pożaru lub koincydencja 2 czujek oraz czujki i ROP, -wyłączenie wentylacji i klimatyzacji bytowej, -zamknięcie klap ppożarowych odcinających na kanałach wentylacji i klimatyzacji bytowej, -wysyłanie sygnału uszkodzeniowego i alarmowego do straży pożarnej w systemie monitoringu pożarowego. Niezależnie przewidzieć dodatkowo ręczny wyłącznik wentylacji i klimatyzacji bytowej w pomieszczeniu wentylatorni (lub w pom. z szafą sterowniczą urządzenia klimo-wentylacyjnego) a informację o jego lokalizacji zamieścić na drzwiach wejściowych do pomieszczenia i tablicy na parterze budynku przy wejściu głównym Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa. Budynek ze strefą pożarową zaliczoną do ZL I+III, wymaga wyposażenia w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Hydranty projektować o zasięgu działania 23 lub 33m tak aby cała powierzchnia kondygnacji znalazła się w zasięgu działania hydrantu. Szafki hydrantowe przewidywać w korytarzu z miejscem na gaśnice proszkową 4-6 kg. Zawór hydrantu ze zwijałem i wężem półsztywnym umieszczać w szafce montowanej we wnękach ściennych (opcjonalnie szafka natynkowa); zawór hydrantu na wysokości 1,35 m od podłogi. Dla celów obliczeniowych obowiązuje warunek czynnych jednocześnie dwóch hydrantów sąsiednich. Hydranty winny być instalowane na przewodach stalowych instalacji wodociągowej pożarowej o średnicy nominalnej DN 25 mm prowadzonych jako piony w klatkach lub przy klatkach schodowych. Hydranty nie mogą być przewidywane w klatce schodowej. Pozostałe wymagania zgodnie z w/w przepisami MSWiA. Hydranty powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN z listopada 2002 r. Hydranty powinny być oświetlone światłami awaryjnymi ewakuacyjnymi ogólnymi lub gdy to nie zostanie zapewnione, nad hydrantem zastosować dodatkową lampę oświetlenia awaryjnego tak aby szafka hydrantowa (i jej pobliże-powierzchnia w promieniu min. 2,0m od szafki) została oświetlona światłem o natężeniu 5 lx.

13 11. Wyposażenie w gaśnice. Budynek wymaga wyposażenia w gaśnice zgodnie z przepisami w/w Rozporządzenia Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Część ZL gaśnice proszkowe typ ABC: - na każde 100 m 2 powierzchni co najmniej jedna jednostka środka gaśniczego o masie 2 kg; stosować min. 2 gaśnicę o masie 6 kg w każdej kondygnacji (gaśnica umieszczona w szafce hydrantowej) lub na ścianie przy hydrancie. Dodatkowo na każdej kondygnacji 1 gaśnica śniegowa CO 2 GS5X do gaszenia pożarów urządzeń, instalacji elektrycznych oraz urządzeń i sprzętu elektronicznego a także 1 koc gaśniczy na kondygnacji. Gaśnice i koce oznakować znakami ochrony przeciwpożarowej. 12. Oznakowanie obiektów. Budynek (strefa pożarowa ZL) oznakować znakami bezpieczeństwa i ewakuacji zgodnie z wymaganiami norm : - PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa, - PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja oraz wg wskazań Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. 13. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Dla budynku wymagane jest przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20 dm 3 /s. Do poboru wody sprzętem straży pożarnej przewidzieć hydranty naziemne 80 o wydajności 10dm 3 /s, zasilane z sieci wodociągowej (szczegółowe wymagania zawiera Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz.1030). Odległość hydrantów zewnętrznych : -od ściany budynku w kierunku prostopadłym nie mniej niż 5 m, -od ogrodzeń elementów małej architektury nie mniej niż 5 m, -od chronionego obiektu do 75m. Hydranty instalować na sieci obwodowej o DN 100 lub rozgałęzionej DN 125. Hydranty oznakować tabliczkami, zgodnie z PN-M-51520:1965r. Parametry hydrantów zewnętrznych: - ciśnienie nominalne na hydrancie co najmniej 0,2 MPa, - wydajność hydrantu nie mniej niż 10,0 dm 3 /s. Należy wykorzystać istniejące hydranty jeżeli spełniają powyższe wymagania. 14. Dojazd pożarowy. Do budynku zgodnie z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.Nr 124, poz.1030) wymagana jest droga pożarowa. Parametry dojazdu pożarowego: -szerokość w świetle minimum 4,0 m,

14 -nośność drogi 100kN, -nachylenie podłużne nie większe niż 5%, -promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej co najmniej 11,0 m. Droga pożarowa nie może przebiegać przez wyznaczone parkingi, miejsca postojowe i inne podobne. Szczegółowe rozwiązania w projekcie zagospodarowaniu terenu. Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku od strony wejść. Dojazd pożarowy powinien być połączony z budynkiem utwardzonym dojściem o szerokości min. 1,5 m i długości do 30 m z tymi wejściami do budynku przez, które jest możliwy dostęp do wszystkich pomieszczeń oraz umożliwiać przejazd pojazdom straży bez zawracania za wyjątkiem końcowego odcinka o długości do 15m, z którego wyjazd może nastąpić przez cofanie pojazdu straży pożarnej. 15. Scenariusz rozwoju pożaru i dobór urządzeń przeciwpożarowych. Pożar w jakimkolwiek pomieszczeniu lub przestrzeni użytkowej strefy pożarowej może powstać w przypadku zaprószenia ognia, awarii sprzętu medycznego, elektronicznego i urządzeń RTV będących wyposażeniem pomieszczeń, zwarcia w instalacji elektrycznej lub wewnątrz urządzeń elektrycznych i/lub elektronicznych, palenia tytoniu, porzucenia niedopałka oraz w wyniku podpalenia Organizacja alarmowania. Alarm I stopnia (wewnętrzny). Zadziałanie jednej czujki lub uruchomienie jednego ROP. Uruchomienie jednego ROP-a powoduje powiadomienie PSP przez system monitoringu pożarowego. Zadziałanie jednej czujki dymowej tylko alarm wewnętrzny w centrali pożarowej. Potwierdzenie przez ochronę w ciągu 30 sek. Brak potwierdzenia lub anulowania alarmu powoduje automatyczne uruchomienie alarmu II stopnia po upływie zaprogramowanego czasu np. 4 minuty. W wypadku potwierdzenia alarmu przez obsługę centrali sygnalizacji pożaru następuje natychmiastowe uruchomienie alarmu II stopnia Alarm II stopnia. Zadziałanie dwóch czujek dymowych, jednej czujki i jednego ROP ogólnodostępnego w koincydencji lub tylko w wariancie alarmu I i II stopnia. Brak anulowania alarmu I stopnia w ciągu 3 minut. Scenariusz pożarowy Nr 1 Pożar w Strefie Pożarowej SPI Wykrycie pożaru i/lub zadymienia poprzez system sygnalizacji pożaru SSP powoduje: Alarm I stopnia (czujki pożarowe i ROP-y przypisane do strefy pożarowej SP I) - weryfikację źródła alarmu przez ochronę budynku lub pracownika; potwierdzenie tj. wywołanie alarmu II o lub anulowanie;

15 Alarm II stopnia (czujki pożarowe w koincydencji lub wariant alarmu II stopniowego - przypisane do strefy pożarowej SP I; - przejście centrali SSP w stan alarmu pożarowego, powiadomienie o pożarze straży pożarnej systemem monitoringu pożarowego (UTA) i powiadomienie o zdarzeniu pracowników budynku poprzez ogłoszenie alarmu głosem i przez syreny elektroniczne sygnalizacji pożaru, - wyłączenie wentylacji i klimatyzacji bytowej w strefie pożarowej (wyłączenie wentylatorów wyciągowych i nawiewnych po sygnale z centrali pożarowej), - zamknięcie klap pożarowych odcinających pomiędzy strefą pożarową SP I a sąsiednimi strefami pożarowymi SP (gdy takie rozwiązanie wystąpi) w kanałach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (zamknięcie po wykryciu dymu przez centralę SSP i dodatkowo zamknięcie na skutek wysokiej temperatury w przestrzeni klapy z zamkiem termicznym-zwolnienie zaczepu), - wyłączenie windy z poziomu sygnalizacji pożaru; windy po wyłączeniu realizują zjazd na parter-poziom ewakuacyjny i pozostają w tej pozycji z otwartymi drzwiami (wymagania zgodnie z PN-EN 8173), - ewakuacja ludzi i mienia. - przystąpienie do gaszenia pożaru przy pomocy hydrantów i gaśnic, - powiadomienie pracowników szpitala w sąsiednich strefach pożarowych o zaistniałym zagrożeniu, - realizowanie poleceń dowódcy straży po jego przybyciu na teren pożaru. Scenariusz pożarowy nr 2 Pożar w klatce schodowej obudowanej i oddymianej. Wykrycie pożaru i/lub zadymienia poprzez system sygnalizacji pożaru SSP powoduje: Alarm I stopnia (tylko czujki pożarowe w wariancie alarmowania II-stopniowego, przypisane do strefy klatki schodowej) Alarm II stopnia (czujki pożarowe - przypisane do strefy klatki schodowej; centrala pożarowa powinna rozpoznać niezależnie alarm pożarowy w takim pomieszczeniu; dla celów programowania centrali takie pomieszczenie traktować jak oddzielną strefę pożarową - weryfikację źródła alarmu przez ochronę budynku; potwierdzenie tj. wywołanie alarmu II o lub anulowanie; - przejście centrali SSP w stan alarmu pożarowego, powiadomienie o pożarze straży pożarnej systemem monitoringu pożarowego (UTA) i powiadomienie o zdarzeniu pracowników szpitala (budynku ze strefą pożarową, w której wykryto pożar) poprzez ogłoszenie alarmu głosem i przez syreny elektroniczne sygnalizacji pożaru, - uruchomienie oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej z napływem powietrza uzupełniającego w wyniku wykrycia dymu na klatce, - otwarcie drzwi na parterze klatki przewidziane do napływu powietrza, - przystąpienie do gaszenia pożaru przy pomocy hydrantów i gaśnic,

16 - powiadomienie pracowników i użytkowników obiektu o zagrożeniu przez ochronę budynku i przygotowanie do działań ustalonych przez dowódcę straży, - realizowanie poleceń dowódcy straży po jego przybyciu na teren pożaru. Scenariusz pożarowy nr 3 Pożar w pomieszczeniu technicznym lub gospodarczym. Alarm I stopnia (tylko czujki pożarowe w wariancie alarmowania II-stopniowego, przypisane do konkretnego pomieszczenia) Alarm II stopnia (czujki pożarowe - przypisane do konkretnego pomieszczenia; centrala pożarowa powinna rozpoznać niezależnie alarm pożarowy w takim pomieszczeniu; dla celów programowania centrali takie pomieszczenie traktować jak oddzielną strefę pożarową - przejście centrali SSP w stan alarmu pożarowego, powiadomienie o pożarze straży pożarnej systemem monitoringu pożarowego (UTA) i użytkowników sąsiednich pomieszczeń poprzez sygnał akustyczny i optyczny z sygnalizacji pożaru, - wyłączenie wentylatorów wentylacji i klimatyzacji, - przystąpienie do gaszenia pożaru przy pomocy hydrantów i gaśnic przez pracowników, - komunikat ewakuacyjny ogłoszony przez pracowników lub dowódcę straży pożarnej przybyłego na miejsce, - wyłączenie zasilania budynku (ręczne na polecenie dowódcy akcji gaśniczej). Dobór urządzeń przeciwpożarowych Na podstawie przyjętego scenariusza rozwoju pożaru obiekt wymaga wyposażenia w następujące urządzenia przeciwpożarowe: system sygnalizacji pożaru z monitoringiem pożarowym do straży pożarnej, hydranty wewnętrzne 25, światła awaryjne ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych, podświetlone znaki ewakuacji, system sterowania pracą windy do jej zjazdu na parter w sytuacji pożaru, grawitacyjny system oddymiania klatki schodowej z napływem powietrza uzupełniającego przez drzwi na parterze, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, przeciwpożarowe klapy odcinające w wentylacji i/lub klimatyzacji (gdy takie rozwiązanie wystapi). Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane w budynku a przeznaczone do celów ochrony przeciwpożarowej winny mieć aprobaty techniczne uprawnionych placówek i certyfikaty zgodności producenta albo świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie pożarowej gdy jest to wymagane przepisami.

17 16. System usuwania dymu z klatki schodowej. W celu realizacji wymagań przepisów należy: - klatkę schodową nr (1.18) obudować ścianami oraz stropami klasy REI 60 i zamknąć drzwiami przeciwpożarowymi klasy EI 30+C na każdej kondygnacji budynku, - drzwi do klatek przewidzieć otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji do klatki, - w stropie klatki zamontować klapę oddymiającą otwieraną w trybie automatycznym po wykryciu dymu na klatce przez czujki optyczne dymu umieszczone na ostatniej kondygnacji, - drzwi wyjściowe z klatki na parterze wyposażyć w siłownik do automatycznego otwarcia drzwi na sygnał z centrali sterowania oddymianiem (centrala zamontowana w klatce schodowej), - na parterze i na ostatniej kondygnacji przy drzwiach klatki (wewnątrz przestrzeni klatki) przewidzieć przyciski do ręcznego uruchomienia oddymiania odpowiednio oznakowane. Oddymianie w klatce winno odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy - PN-B Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła Zasady projektowania. Klatka schodowa wyposażona w klapę oddymiającą o powierzchni czynnej oddymiania min. 5% powierzchni rzutu klatki (największego), lecz nie mniej niż 1,0 m 2. Klatka (1.18) Pow. 19,76m % =0,988m 2 ; przyjmuje się Acz=1,0m 2. Napływ powietrza uzupełniającego przez otwierane drzwi klatki na parterze o powierzchni geometrycznej o 30% większej od powierzchni klapy oddymiającej. - powierzchnia otworu napływu powietrza z zewnątrz np. drzwi KL (1.18) 1,0 x 1,3=1,3m 2 System otwierania klapy elektryczny sterowany z centrali oddymiania. Wszystkie elementy zastosowane w oddymianiu klatek powinny być od jednego producenta i posiadać wszystkie wymagane certyfikaty i aprobaty. Po zmontowaniu system powinien być poddany próbie i odpowiednio wyregulowany. Drzwi na parterze należy otwierać siłownikiem o kat co najmniej Z przeprowadzonych prób należy sporządzić protokół podpisany przez wykonawcę oddymiania i kierownika robót budowlanych. Opracowanie arch. Ewa Szczudłowska

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH (scenariusz pożarowy) Obiekt: Teatr Wielki Opera Narodowa Plac Teatralny 1 Warszawa Opracowanie: mgr inż. pożarnictwa Mateusz Oleksy mgr

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZATWIERDZAM. (data, podpis i pieczęć) INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W PORCIE HANDLOWYM W KOŁOBRZEGU (wyciąg dla PSP i innych służb ratowniczych) Opracował: Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo