ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój II II 1:100 A7 Elewacje wschodnia, zachodnia północna i południowa 1:100

2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO BUDOWY REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W DRZEWICY przy ul. Stawowej powiat opoczyński, województwo łódzkie na działkach Nr ewid. 169,170,171 (po podziale Nr ewid. 169/1, 169/2, 170/1,170/2, 171/1, 171/2) INWESTOR: GMINA I MIASTO DRZEWICA A. PODSTAWA OPRACOWANIA 1) Koncepcja programowo przestrzenna zaprojektowana przez arch. H. Dzikielewską, zatwierdzona przez Inwestora. 2) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia r. znak GKBI 7331/11/ ) Opracowania i uzgodnienia branżowe. 4) Uzgodnienia robocze z Inwestorem. 5) Mapa do celów projektowych w skali 1 : ) Obowiązujące w projektowaniu przepisy i normy. 7) Warunki techniczne, zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków, B. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt dla inwestycji polegającej na budowie REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W DRZEWICY przy ul. Stawowej. Budynek ma powstać na terenie, w skład którego wchodzą działki o numerach ewidencyjnych 171, 170 ( po podziale 171/1,171/2,170/1,170/2 ) i część działki o numerze ewidencyjnym 169 ( po podziale 169/1,169/2) obręb Drzewica, o łącznej powierzchni 5064 m2. Teren położony w sąsiedztwie zespołu szkół z przylegającymi boiskami sportowymi. Wjazd na działkę od strony północnej z ulicy Stawowej. C. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO W obecnym momencie działki są wolne od zabudowy i w centralnej części nie zadrzewione. Znajduje się tam kilka drobnych samosiejek i jeden dwu - konarowy krzew. Wzdłuż ulicy rosną cztery drzewa przewidziane do pozostawienia. Omawiany teren jest prawie płaski. Nieznacznie wznosi się w kierunku południowym. W sąsiedztwie istnieją obiekty sportowe hala sportowa przy ul. Stawowej i w głębi terenu boisko sportowe trawiaste nie ogrodzone. Budynek hali sportowej podobnie jak budynki mieszkalne po drugiej stronie ulicy są przekryte dachami płaskimi. D. OPIS PROJEKTU Zgodnie z Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia r. znak GKBI 7331/11/2009, przy usytuowaniu obiektu uwzględniono

3 nieprzekraczalną linię zabudowy, gabaryty obiektu, wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki, elewację frontową od strony ulicy Stawowej oraz spadek terenu w kierunku północnym. Obiekt zaprojektowany centralnie na działce z drogą pożarową wokół, miejsca parkingowe po wewnętrznej stronie drogi oraz na przeznaczonej na ten cel działce o numerze ewidencyjnym 169/1. Główne wejście z poziomu zero do budynku od strony północnej. Budynek zaprojektowano jako prostą bryłę zaakcentowaną od frontu elementami wycinanki opoczyńskiej. Elementy te podkreślą podstawową ideę działalności Regionalnego Centrum Kultury, którym jest popularyzacja oraz kultywowanie wysoko rozwiniętej historii regionalnej oraz tradycji i folkloru opoczyńskiego, wsparcie wszelkich działań mających na celu rozwój sztuki ludowej oraz zespołów folklorystycznych. Projektowany budynek posiadać będzie poza głównym wejściem od ul. Stawowej wejście od strony wschodniej bezpośrednio do zaplecza sceny oraz do zapleczy obsługi technicznej i artystów. W tym miejscu zaprojektowano pochylnie umożliwiające dostęp dla niepełnosprawnych oraz łatwą możliwość transportu dekoracji scenicznych. Od strony zachodniej zaprojektowano dostęp jedynie do kuchni obsługującej salę konferencyjną. W tej elewacji przewidziano również wejście do pomieszczenia na odpadki z kuchni i osobno do pomieszczenia śmietnika. Strona południowa umożliwia dostęp do części administracyjnej obiektu. Ze wszystkich zaprojektowanych wejść można przedostać się w każde miejsce budynku. Dodatkowo uwzględniono w projekcie możliwość ewakuacji z sali widowiskowej bezpośrednio na zewnątrz budynku. Na parterze budynku zaprojektowano hol z funkcjami uzupełniającymi takimi jak: ochrona, informacja turystyczna, kawiarenka, kasa, foyer, sala ekspozycji zbiorów tradycji regionalnej oraz szatnia i sanitariaty ogólne. W centralnej części obiektu usytuowano salę widowiskową. Od strony południowej przy scenie zaprojektowano zaplecza z garderobami dla artystów. Zachodnia część budynku na parterze przeznaczona będzie na salę konferencyjną z możliwością dzielenia jej na trzy niezależne sale przy pomocy ścianek mobilnych. Na piętrze nad salą konferencyjną zaprojektowano salę wielofunkcyjną również z możliwością podziału tym razem na dwie sale. Naprzeciwko sali wielofunkcyjnej usytuowano pomieszczenia projektornii, akustyka i oświetleniowca obsługujące salę widowiskową. W pobliżu usytuowano pomieszczenie studio nagrań z salami prób orkiestry i muzycznych. W pozostałej części budynku znajdować się będą pomieszczenia zajęć plastycznych, tanecznych oraz kompleks pomieszczeń biblioteki wraz z czytelnią multimedialną (kawiarenką internetową). Budynek będzie przystosowany do korzystania przez osoby z każdej grupy wiekowej o różnym stopniu sprawności fizycznej w tym osoby niepełnosprawne i poruszające się na wózku inwalidzkim. W obiekcie przewidziano windę z możliwością przewozu mebli, osób na noszach oraz na wózkach inwalidzkich. E. DANE LICZBOWE Zestawienie powierzchni i kubatur Charakterystyczne parametry techniczne zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836 Powierzchnia zabudowy: 1 464,0 m 2 Powierzchnia netto: 2 500,81 m 2 Powierzchnia użytkowa: 1 946,13 m 2

4 Powierzchnia pomocnicza: 233,71 m 2 Powierzchnia ruchu: 320,97 m 2 Kubatura: m 3 Wysokość budynku max: 11,70 m szerokość: 32,15 m i 31,05 m długość: 47,37 m Ilość kondygnacji naziemnych 2 Ilość kondygnacji podziemnych 1 F. Zestawienie powierzchni i pomieszczeń Dołączono w tabeli na końcu opisu. G. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe. Dach Podstawowa konstrukcja nośna z drewna klejonego. Konstrukcja nośna warstw blacha trapezowa. Stropodach Zaprojektowano stropodach nie wentylowany, na konstrukcji żelbetowej. Szczegółowe informacje patrz projekt konstrukcji. Warstwy stropodachu przewiduje się jako rozwiązanie systemowe (np. ICOPAL lub równoważne) z wierzchnią warstwą z foli zewnętrznego krycia. Odwodnienie rury spustowe plastikowe φ 15 cm, rynny plastikowe φ 18 cm Stropy Stropy będą wykonane w formie płyt żelbetowych wylewanych wspartych na słupach i ryglach oraz ścianach (klatek schodowych). Szczegółowe informacje patrz projekt konstrukcji. Słupy Słupy zostały zaprojektowane jako żelbetowe wylewane oparte na stopach. Szczegółowe informacje patrz projekt konstrukcji. Ściany zewnętrzne zaprojektowano jako wypełniające z ceramiki poryzowanej. Ocieplenie i wykończenie zewnętrzne na elewacji frontowej i w części na elewacjach bocznych stanowić będą kasety elewacyjne stalowe wypełnione pianką poliuretanową mocowane bezpośrednio do ściany bez konstrukcji pośredniej. Pozostałe elewacje ocieplone styropianem gr 12 cm wg systemu dociepleń. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne (klatki schodowe) projektuje się z żelbetu, szczegółowe informacje patrz projekt konstrukcji. Ściany sali widowiskowej wypełniające z cegły pełnej. Ściany pomieszczeń o wymogach akustycznych z cegły kratówki alternatywnie gazobeton o odpowiednich parametrach. Działowe gazobeton. Instalacyjne z GKI na stalowym szkielecie wypełnione wełną mineralną. Ściany przeszklone w systemie ram z PCV. Ścianki w sali konferencyjnej i wielofunkcyjnej mobilne systemowe. Klatki schodowe - Klatki schodowe zaprojektowano jako żelbetowe. Klatki są wydzielone pożarowo i jedna (1.18) jest oddymiana.

5 Dźwig - Szyb dźwigu projektuje się z żelbetu; Dźwig elektryczny bez maszynowni. Fundamenty Przyjęto posadowienie bezpośrednie za pomocą ław i stóp fundamentowych. Szczegółowe informacje patrz projekt konstrukcji. Izolacje przeciwwilgociowe Izolacja pozioma pod ławami fundamentowymi bezspoinowa powłoka hydroizolacyjna gr. 4mm na zagruntowanym podłożu. Izolacja pozioma na ścianach piwnicznych pod stropem nad piwnicami - papa termozgrzewalna na zagruntowanym 2-krotnie podłożu. Izolacja pozioma posadzki piwnicy 2xpapa termozgrzewalna na zagruntowanym 2- krotnie podłożu. Izolacja pionowa powierzchnie boczne i wierzch ław i stóp oraz pionowe powierzchnie ścian piwnic stykające się z gruntem zabezpieczyć przez wykonanie bezspoinowej powłoki hydroizolacyjnej gr. 4mm na zagruntowanym podłożu. Izolacje termiczne. Ściany piwnic styropian wodoodporny ekstrudowany gr.6cm Ściany nadziemia izolacja termiczna -styropian gr.12cm Ściana frontowa i fragmenty elewacji bocznych kaseta elewacyjna stalowa wypełniona pianką poliuretanową gr 10cm Dach styropian gr. min 20 cm. Stolarka okienna i drzwiowa. Okna aluminiowe z ciepłych profili malowane proszkowo. Szkło zespolone, antywłamaniowe z powłoką niskoemisyjną. W oknach przewidziano kwatery rozwieralno -uchylne. Współczynnik przenikania ciepła US = 1,1 W/nfK. Współczynnik izolacyjności akustycznej RW = db. Parapety kamień lub konglomerat. Drzwi zewnętrzne aluminiowe i stalowe. Wewnętrzne drewniane, ppoż stalowe. Wykończenie zewnętrzne. Cokół budynku tynk mozajkowy. Ściany kondygnacji nadziemnych frontowa - kaseta elewacyjna stalowa wypełniona pianką poliuretanową gr 10cm Ściany kondygnacji nadziemnych pozostałe wg systemu dociepleń 12 cm styropianu. kolory wg kolorystyki na etapie projektów wykonawczych. Parapety zewnętrzne systemowe przy elewacji z kaset, pozostałe stalowe malowane proszkowo. Obróbki stalowe malowane proszkowo, przy elewacji z kaset systemowe. Elementy ślusarskie balustrady zewnętrzne ze stali nierdzewnej polerowanej.

6 Wykończenie wewnętrzne Wykończenie stopni na klatkach schodowych będzie wykonane z płytek gresowych. Pozostałe pomieszczenie w tabeli z zestawieniem pomieszczeń. Balustrady wewnętrzne profile stalowe malowane proszkowo. Wentylacja mechaniczna, wybrane pomieszczenia z klimatyzacją. DOSTĘP DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Projektowany budynek wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji nie stwarza barier dla osób niepełnosprawnych. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. Warunki ochrony przeciwpożarowej opracowano na podstawie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych: -Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690 ze zm. z 2009 r./, -Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 210 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz.563), -Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz.1030). 1. Lokalizacja, funkcja obiektu. Budynek 2-kondygnacyjny z podpiwniczeniem kategoria ZL zlokalizowany na działkach inwestora nr 171/1,171/2,170/1,170/2,169/1,169/2 obręb Drzewica. Szczegółowa lokalizacja na planie zagospodarowania terenu. Budynek ma być animatorem działań kulturalno edukacyjnych w mieście i gminie Drzewicy. Funkcja rozplanowana na 2 kondygnacjach z windą i trzema klatkami schodowymi. 2. Grupa wysokości. Budynek o 2 kondygnacjach, z podpiwniczeniem zaliczony do niskich N wysokość do stropu wraz z ociepleniem nad ostatnią kondygnacją użytkową 8,55 m. 3. Powierzchnia. Powierzchnia zabudowy ok m 2 Łączna projektowana powierzchnia parteru i piętra wynosi 2 267,1 m 2, w tym: - pow. użytkowa (parter i piętro) 1 946,13m 2 - komunikacja łącznie 320,97m 2 - klatka schodowa 1.18 (z oddymianiem) 19,67m 2

7 4. Przewidywana liczba osób (stały pobyt). W budynku dla celów projektowych przewidziano: Parter: sala widowiskowa do 320 osób pozostałe pomieszczenia do 108 osób Łącznie do 428 osób Piętro: pomieszczenie z największą liczbą osób sala wielofunkcyjna - do 50 osób. Łącznie na kondygnacji do 152 osób. Łącznie w budynku przewiduje się na obu kondygnacjach maksymalną możliwą ilość osób w liczbie do Klasyfikacja pożarowa. Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I+III. 6. Podział na strefy pożarowe. Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej ZL I+III wynosi 8000 m 2. Powierzchnia całego budynku mieści się w jednej strefie pożarowej. Piwnica wydzielona pożarowo, zgodnie z wymaganiami przepisów drzwiami EI30. SOPI strefa ZL (parter i piętro) Przejścia instalacyjne (elektryczne, wod-kan., wentylacyjne i inne) w ścianach i stropach o klasie odporności ogniowej EI 60 o średnicy.0,04m wykonanne jako pożarowe w systemie Promat. W kanałach wentylacji i klimatyzacji przechodzących przez strop lub ściany przeciwpożarowe klatki klapy odcinające o klasie EIS 60 (gdy wentylacja mechaniczna będzie stosowana).przejścia instalacyjne o średnicy >4cm w stropach cz. ZL w klasie odporności ogniowej EI Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. Dla budynku ZL I+III niskiego o 2 kondygnacjach nadziemnych wymagana jest klasa odporności pożarowej C (po złagodzeniu wg 212 ust. 3). Elementy budynku w klasie C odporności pożarowej winien spełniać następujące wymagania klasy odporności ogniowej: - główna konstrukcja nośna R 60 NRO, - stropy REI 60 NRO, - konstrukcja dachu R 15 NRO, - ściana zewnętrzna EI 30 NRO-odporność na działanie ognia z zewnątrz i od wewnątrz(o-i) (jeżeli ściana jest częścią głównej konstrukcji nośnej to winna odpowiadać klasie REI 60), - ściany i stropy klatek schodowych oraz ściany obudowy holu na parterze REI 60, - biegi i spoczniki klatek schodowych R 60 NRO, - ściany wewnętrzne obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych EI 15 NRO, (jeżeli ściana wewnętrzna jest częścią głównej konstrukcji nośnej to winna odpowiadać klasie REI 60) - przekrycie dachu RE 15 NRO. NRO - nierozprzestrzeniające ognia.

8 8. Warunki ewakuacji. W części ZL I+III: - max. ilość osób mogących przebywać jednocześnie na kondygnacji ZL I+III do 428 osób (parter); łączna szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej na parterze to: 428/100x0,6m=2,56m; ponieważ wyjścia z sali widowiskowej prowadzą oddzielnymi korytarzami bezpośredni na zewnątrz, to minimalną szerokość korytarzy przyjmuje się jak określają przepisy 1,4m a dla hallu 2,1m, - długość przejścia ewakuacyjnego w ZL do 40 m, Uwaga: Przejście ewakuacyjne jest to odległość od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia na drogę ewakuacyjną (korytarz, klatka schodowa) lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku. - szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej (korytarza) 1,4 m; lub 1,2m gdy służy do ewakuacji nie więcej niż osób 20), - minimalna szerokość drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej 0,9m; drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji; KIERUNEK EWAKUACJI OD POMIESZCZEN DO KLATKI lub HALLU I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU - drzwi z pomieszczeń otwierane na korytarz nie mogą zawężać jego szerokości (wymagana minimum 1,4m lub 1,2m), - drzwi wyjściowe z budynku i z klatki na parterze o szerokości w świetle co najmniej 1,2 m otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji tj. na zewnątrz budynku, - drzwi Ewakuacyjne z sali widowiskowej i drzwi na drodze z tej sali zaopatrzone w zamknięcia antypaniczne, Uwaga: Drzwi wyjściowe na parterze z klatki schodowej (0.21) wyposażone w siłownik do ich automatycznego otwierania w celu zapewnienia napływu powietrza uzupełniającego do klatki z uwagi na oddymianie. - wyjście ewakuacyjne na parterze i drzwi do klatki schodowej na każdej kondygnacji oznakowane podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi wg normy PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja (natężenie światła na powierzchni znaku co najmniej 1,0 lx; czas pracy po zaniku oświetlenia podstawowego 1h); znaki projektować w trybie pracy na ciemno (znak świeci po zaniku oświetlenia podstawowego lub zasilania w budynku, - drogi ewakuacyjne (korytarze i klatki schodowe) oraz hall oświetlone światłami awaryjnymi ewakuacyjnymi o czasie działania 1h i natężeniu na poziomi podłogi 1lx, - ilość dojść ewakuacyjnych na piętrze i parterze: 2 kierunki dojścia, a dla biblioteki na I piętrze oraz garderoby i pom. socjalnego na parterze 1 kierunek dojścia, Długość dojścia ewakuacyjnego dla jednego kierunku dojścia - przekroczyć 10m (strefa pożarowa ZLI+III). nie może Długość dojścia mierzona jest od drzwi pomieszczenia do drzwi wyjściowych z budynku na poziomie terenu lub do drzwi wydzielonej klatki schodowej z systemem oddymiania. - minimalna wysokość dróg ewakuacyjnych 2,2m; lokalne obniżenie 2,0 m

9 (na długości do 1,5m), - biegi i spoczniki schodów służących do celów ewakuacyjnych w klasie odporności ogniowej R 60 oraz szerokości odpowiednio 1,2m i 1,5m, - obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych w klasie EI 15, - światła awaryjne ewakuacyjne przewidzieć: 1) w klatkach schodowych aż do drzwi wyjściowych z budynku, 2) w ciągach komunikacyjnych korytarze, hall, - hall na parterze spełni następujące wymagania: przez hol projektuje się drogę ewakuacyjną tylko z klatki schodowej 0.31 hol będzie oddzielony od poziomych dróg komunikacji ogólnej ścianami REI60 i drzwiami EI30 szerokość drogi ewakuacyjnej w hallu na całej długości do wyjścia na zewnątrz budynku wyniesie 2,1m wysokość holu w miejscu, w którym przebiega droga ewakuacyjna nie mniej niż 3,3 m, szerokość drzwi wyjściowych ewakuacyjnych na zewnątrz budynku 1,8m, - oznakowanie wyjść ewakuacyjnych i kierunków ewakuacji znakami podświetlonymi wg normy PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja na wszystkich kondygnacjach budynku, - okładziny ścian i wykładziny podłogowe na drogach ewakuacyjnych z materiałów co najmniej trudno zapalnych posiadających wymagane prawem dopuszczenia do stosowania, - sufity i okładziny sufitów na drogach ewakuacyjnych (pionowych i poziomych) materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia, Światła awaryjne ewakuacyjne i lampy podświetlonych znaków ewakuacyjnych winny spełniać następujące wymagania: - natężenie światła na poziomie podłogi i na powierzchni znaku ewakuacyjnego minimum 1 lx, - czas załączania po zaniku oświetlenia podstawowego maximum 2 sek., - czas pracy z własnego źródła zasilania minimum 1 godz. Klatka schodowa (1.18) wyposażona w grawitacyjny system oddymiania z klapą oddymiającą w stropie klatki i dopływem powietrza z zewnątrz przez drzwi na parterze otwierane siłownikiem w trybie automatycznym na sygnałem z centrali sterowania oddymianiem klatki (otwarcie klapy oddymiającej powoduje otwarcie drzwi). 9. Warunki wykończenia wnętrz. W budynku do wykończenia wnętrz stosować materiały co najmniej trudno zapalne, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, spełniające poniższe kryteria określone w tabeli nr1.

10 Tabela nr 1. Palne Określenia dotyczące palności stosowane w rozporządzeniu Klasy reakcji na ogień zgodnie z PN-EN :2008 niezapalne A2-s1, d1 ; A2-s2, d1 ; A2-s3, d1 ; A2-s1, d2 ; A2-s2, d2 ; A2-s3, d2 ; B-s1, d0; B-s2, d0; B-s3, d0; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; trudno zapalne C-s1, d0 ; C-s2, d0 ; C-s3, d0 ; C-s1, d1 ; C-s2, d1 ; C-s3, d1 ; C-s1, d2 ; C-s2, d2 ; C-s3, d2 ; D-s1, d0 ; D-s1, d1 ; D-s1, d2 ; Uwaga: Do wykończenia wnętrz stosować tylko materiały z aktualnymi certyfikatami i aprobatami potwierdzającymi wymagany stopień trudnozapalność, niezapalność lub niepalność oraz potwierdzenie, że produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne i intensywnie dymiące. 10. Instalacje użytkowe Instalacja ogrzewcza. System ogrzewania CO wodny zasilany z wymiennikowni nie stwarza zagrożenia pożarowego dla projektowanego budynku Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne. Instalację elektroenergetyczną zaprojektować zgodnie z warunkami technicznymi Polskich Norm : PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obowiązuje wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP umieszczony przy wejściu głównym. PWP oznakowany wg PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. PWP powinien odciąć dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru (jeżeli takie będą występować) Instalacje i urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz ich zabezpieczenie przeciwpożarowe. Urządzenia i przewody wentylacyjne w budynku zaprojektować z zachowaniem następujących warunków : 1.Przewody wentylacyjne wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 2.Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od palnych wykładzin-min. 0,5m, 3.Izolacje cieplne i akustyczne oraz palne okładziny stosować tylko na zewnętrznych powierzchniach przewodów wentylacyjnych w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie ognia (NRO), 4.Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez element oddzielenia p.pożarowego wyposażyć w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności

11 ogniowej EIS 60 (stropy); klapy winny być zamykane elementem termoczułym w trybie automatycznym; (zamknięcie klapy na skutek wysokiej temperatury w przestrzeni klapy z zamkiem termicznym-zwolnienie zaczepu); przewody przechodzące przez klatki schodowe zabezpieczyć obudową o odporności ogniowej EI 60 lub zastosować klapy ppożarowe odcinające EIS60. Instalacja wentylacyjna w przypadku powstania pożaru winna zostać wyłączona oznakowanym wyłącznikiem umieszczonym na parterze Instalacja odgromowa. Obiekt wyposażyć w ochronę przed skutkami wyładowań atmosferycznych instalacją odgromową zaprojektowaną zgodnie z warunkami technicznymi normy - PN-IEC l: 2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne, oraz normy PN-86/E Ochrona odgromowa obiektów budowlanych: - arkusz 01 - Wymagania ogólne. - arkusz 02 - Ochrona podstawowa, jeżeli z w/w norm wynika taki obowiązek Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa. W budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi nie jest wymagana instalacja sygnalizacji pożaru (SAP). Z uwagi na warunki określone w przetargu zaprojektowano instalacja sygnalizacji pożaru (SSP). Instalację projektować wg PKN-CEN/TS Systemy Sygnalizacji Pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru eksploatacji i konserwacji. Centrala sygnalizacji pożaru zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu z odpowiednimi warunkami klimatycznymi wg w/w normy- przyjmuje się pomieszczenie z istniejąca centrala sygnalizacji pożaru SSP. Zasilanie centrali kablem pożarowym ph60. Zadaniem systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) jest: a) sterowanie i monitorowanie urządzeń na wypadek pożaru (załączanie, wyłączanie), b) poprawienie bezpieczeństwa użytkowników budynku, c) ograniczenie zniszczeń i uszkodzeń budynku oraz jego wyposażenia i związanych z nimi strat materialnych przez skrócenie czasu od wykrycia pożaru do rozpoczęciem akcji ratowniczej przez straż pożarną, d) powiadomienie straży pożarnej przez system monitoringu pożarowego. W skład systemu SSP powinny wchodzić: -automatyczne, optyczne czujki dymu z obustronnymi izolatorami zwarcia we wszystkich pomieszczeniach, - ręczne ostrzegacze pożarowe z obustronnymi izolatorami zwarcia na poziomych drogach ewakuacji i przed klatką schodową, -centrala główna sygnalizacji alarmu pożaru wraz z kartami sterującymi, komunikacyjnymi, baterią akumulatorów na 30 h pracy systemu, -moduły sterujące służące do sterowania zamknięciem klap przeciwpożarowych

12 wentylacji i klimatyzacji bytowej, - moduły sterujące służące do wyłączenia wentylacji i klimatyzacji na wypadek pożaru, - moduły sterownia urządzeń oddymiania klatki schodowej, - moduły sterujące zjazdem wind w strefie pożarowej na parter. Centrala systemu sygnalizacji pożarowej powinna zapewniać: -wczesne wykrycie źródła potencjalnego pożaru z dokładnym wskazaniem jego miejsca z dokładnością do czujki w pomieszczeniu, -dwustopniowe alarmowanie po detekcji pożaru lub koincydencja 2 czujek oraz czujki i ROP, -wyłączenie wentylacji i klimatyzacji bytowej, -zamknięcie klap ppożarowych odcinających na kanałach wentylacji i klimatyzacji bytowej, -wysyłanie sygnału uszkodzeniowego i alarmowego do straży pożarnej w systemie monitoringu pożarowego. Niezależnie przewidzieć dodatkowo ręczny wyłącznik wentylacji i klimatyzacji bytowej w pomieszczeniu wentylatorni (lub w pom. z szafą sterowniczą urządzenia klimo-wentylacyjnego) a informację o jego lokalizacji zamieścić na drzwiach wejściowych do pomieszczenia i tablicy na parterze budynku przy wejściu głównym Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa. Budynek ze strefą pożarową zaliczoną do ZL I+III, wymaga wyposażenia w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Hydranty projektować o zasięgu działania 23 lub 33m tak aby cała powierzchnia kondygnacji znalazła się w zasięgu działania hydrantu. Szafki hydrantowe przewidywać w korytarzu z miejscem na gaśnice proszkową 4-6 kg. Zawór hydrantu ze zwijałem i wężem półsztywnym umieszczać w szafce montowanej we wnękach ściennych (opcjonalnie szafka natynkowa); zawór hydrantu na wysokości 1,35 m od podłogi. Dla celów obliczeniowych obowiązuje warunek czynnych jednocześnie dwóch hydrantów sąsiednich. Hydranty winny być instalowane na przewodach stalowych instalacji wodociągowej pożarowej o średnicy nominalnej DN 25 mm prowadzonych jako piony w klatkach lub przy klatkach schodowych. Hydranty nie mogą być przewidywane w klatce schodowej. Pozostałe wymagania zgodnie z w/w przepisami MSWiA. Hydranty powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN z listopada 2002 r. Hydranty powinny być oświetlone światłami awaryjnymi ewakuacyjnymi ogólnymi lub gdy to nie zostanie zapewnione, nad hydrantem zastosować dodatkową lampę oświetlenia awaryjnego tak aby szafka hydrantowa (i jej pobliże-powierzchnia w promieniu min. 2,0m od szafki) została oświetlona światłem o natężeniu 5 lx.

13 11. Wyposażenie w gaśnice. Budynek wymaga wyposażenia w gaśnice zgodnie z przepisami w/w Rozporządzenia Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Część ZL gaśnice proszkowe typ ABC: - na każde 100 m 2 powierzchni co najmniej jedna jednostka środka gaśniczego o masie 2 kg; stosować min. 2 gaśnicę o masie 6 kg w każdej kondygnacji (gaśnica umieszczona w szafce hydrantowej) lub na ścianie przy hydrancie. Dodatkowo na każdej kondygnacji 1 gaśnica śniegowa CO 2 GS5X do gaszenia pożarów urządzeń, instalacji elektrycznych oraz urządzeń i sprzętu elektronicznego a także 1 koc gaśniczy na kondygnacji. Gaśnice i koce oznakować znakami ochrony przeciwpożarowej. 12. Oznakowanie obiektów. Budynek (strefa pożarowa ZL) oznakować znakami bezpieczeństwa i ewakuacji zgodnie z wymaganiami norm : - PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa, - PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja oraz wg wskazań Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. 13. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Dla budynku wymagane jest przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20 dm 3 /s. Do poboru wody sprzętem straży pożarnej przewidzieć hydranty naziemne 80 o wydajności 10dm 3 /s, zasilane z sieci wodociągowej (szczegółowe wymagania zawiera Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz.1030). Odległość hydrantów zewnętrznych : -od ściany budynku w kierunku prostopadłym nie mniej niż 5 m, -od ogrodzeń elementów małej architektury nie mniej niż 5 m, -od chronionego obiektu do 75m. Hydranty instalować na sieci obwodowej o DN 100 lub rozgałęzionej DN 125. Hydranty oznakować tabliczkami, zgodnie z PN-M-51520:1965r. Parametry hydrantów zewnętrznych: - ciśnienie nominalne na hydrancie co najmniej 0,2 MPa, - wydajność hydrantu nie mniej niż 10,0 dm 3 /s. Należy wykorzystać istniejące hydranty jeżeli spełniają powyższe wymagania. 14. Dojazd pożarowy. Do budynku zgodnie z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.Nr 124, poz.1030) wymagana jest droga pożarowa. Parametry dojazdu pożarowego: -szerokość w świetle minimum 4,0 m,

14 -nośność drogi 100kN, -nachylenie podłużne nie większe niż 5%, -promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej co najmniej 11,0 m. Droga pożarowa nie może przebiegać przez wyznaczone parkingi, miejsca postojowe i inne podobne. Szczegółowe rozwiązania w projekcie zagospodarowaniu terenu. Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku od strony wejść. Dojazd pożarowy powinien być połączony z budynkiem utwardzonym dojściem o szerokości min. 1,5 m i długości do 30 m z tymi wejściami do budynku przez, które jest możliwy dostęp do wszystkich pomieszczeń oraz umożliwiać przejazd pojazdom straży bez zawracania za wyjątkiem końcowego odcinka o długości do 15m, z którego wyjazd może nastąpić przez cofanie pojazdu straży pożarnej. 15. Scenariusz rozwoju pożaru i dobór urządzeń przeciwpożarowych. Pożar w jakimkolwiek pomieszczeniu lub przestrzeni użytkowej strefy pożarowej może powstać w przypadku zaprószenia ognia, awarii sprzętu medycznego, elektronicznego i urządzeń RTV będących wyposażeniem pomieszczeń, zwarcia w instalacji elektrycznej lub wewnątrz urządzeń elektrycznych i/lub elektronicznych, palenia tytoniu, porzucenia niedopałka oraz w wyniku podpalenia Organizacja alarmowania. Alarm I stopnia (wewnętrzny). Zadziałanie jednej czujki lub uruchomienie jednego ROP. Uruchomienie jednego ROP-a powoduje powiadomienie PSP przez system monitoringu pożarowego. Zadziałanie jednej czujki dymowej tylko alarm wewnętrzny w centrali pożarowej. Potwierdzenie przez ochronę w ciągu 30 sek. Brak potwierdzenia lub anulowania alarmu powoduje automatyczne uruchomienie alarmu II stopnia po upływie zaprogramowanego czasu np. 4 minuty. W wypadku potwierdzenia alarmu przez obsługę centrali sygnalizacji pożaru następuje natychmiastowe uruchomienie alarmu II stopnia Alarm II stopnia. Zadziałanie dwóch czujek dymowych, jednej czujki i jednego ROP ogólnodostępnego w koincydencji lub tylko w wariancie alarmu I i II stopnia. Brak anulowania alarmu I stopnia w ciągu 3 minut. Scenariusz pożarowy Nr 1 Pożar w Strefie Pożarowej SPI Wykrycie pożaru i/lub zadymienia poprzez system sygnalizacji pożaru SSP powoduje: Alarm I stopnia (czujki pożarowe i ROP-y przypisane do strefy pożarowej SP I) - weryfikację źródła alarmu przez ochronę budynku lub pracownika; potwierdzenie tj. wywołanie alarmu II o lub anulowanie;

15 Alarm II stopnia (czujki pożarowe w koincydencji lub wariant alarmu II stopniowego - przypisane do strefy pożarowej SP I; - przejście centrali SSP w stan alarmu pożarowego, powiadomienie o pożarze straży pożarnej systemem monitoringu pożarowego (UTA) i powiadomienie o zdarzeniu pracowników budynku poprzez ogłoszenie alarmu głosem i przez syreny elektroniczne sygnalizacji pożaru, - wyłączenie wentylacji i klimatyzacji bytowej w strefie pożarowej (wyłączenie wentylatorów wyciągowych i nawiewnych po sygnale z centrali pożarowej), - zamknięcie klap pożarowych odcinających pomiędzy strefą pożarową SP I a sąsiednimi strefami pożarowymi SP (gdy takie rozwiązanie wystąpi) w kanałach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (zamknięcie po wykryciu dymu przez centralę SSP i dodatkowo zamknięcie na skutek wysokiej temperatury w przestrzeni klapy z zamkiem termicznym-zwolnienie zaczepu), - wyłączenie windy z poziomu sygnalizacji pożaru; windy po wyłączeniu realizują zjazd na parter-poziom ewakuacyjny i pozostają w tej pozycji z otwartymi drzwiami (wymagania zgodnie z PN-EN 8173), - ewakuacja ludzi i mienia. - przystąpienie do gaszenia pożaru przy pomocy hydrantów i gaśnic, - powiadomienie pracowników szpitala w sąsiednich strefach pożarowych o zaistniałym zagrożeniu, - realizowanie poleceń dowódcy straży po jego przybyciu na teren pożaru. Scenariusz pożarowy nr 2 Pożar w klatce schodowej obudowanej i oddymianej. Wykrycie pożaru i/lub zadymienia poprzez system sygnalizacji pożaru SSP powoduje: Alarm I stopnia (tylko czujki pożarowe w wariancie alarmowania II-stopniowego, przypisane do strefy klatki schodowej) Alarm II stopnia (czujki pożarowe - przypisane do strefy klatki schodowej; centrala pożarowa powinna rozpoznać niezależnie alarm pożarowy w takim pomieszczeniu; dla celów programowania centrali takie pomieszczenie traktować jak oddzielną strefę pożarową - weryfikację źródła alarmu przez ochronę budynku; potwierdzenie tj. wywołanie alarmu II o lub anulowanie; - przejście centrali SSP w stan alarmu pożarowego, powiadomienie o pożarze straży pożarnej systemem monitoringu pożarowego (UTA) i powiadomienie o zdarzeniu pracowników szpitala (budynku ze strefą pożarową, w której wykryto pożar) poprzez ogłoszenie alarmu głosem i przez syreny elektroniczne sygnalizacji pożaru, - uruchomienie oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej z napływem powietrza uzupełniającego w wyniku wykrycia dymu na klatce, - otwarcie drzwi na parterze klatki przewidziane do napływu powietrza, - przystąpienie do gaszenia pożaru przy pomocy hydrantów i gaśnic,

16 - powiadomienie pracowników i użytkowników obiektu o zagrożeniu przez ochronę budynku i przygotowanie do działań ustalonych przez dowódcę straży, - realizowanie poleceń dowódcy straży po jego przybyciu na teren pożaru. Scenariusz pożarowy nr 3 Pożar w pomieszczeniu technicznym lub gospodarczym. Alarm I stopnia (tylko czujki pożarowe w wariancie alarmowania II-stopniowego, przypisane do konkretnego pomieszczenia) Alarm II stopnia (czujki pożarowe - przypisane do konkretnego pomieszczenia; centrala pożarowa powinna rozpoznać niezależnie alarm pożarowy w takim pomieszczeniu; dla celów programowania centrali takie pomieszczenie traktować jak oddzielną strefę pożarową - przejście centrali SSP w stan alarmu pożarowego, powiadomienie o pożarze straży pożarnej systemem monitoringu pożarowego (UTA) i użytkowników sąsiednich pomieszczeń poprzez sygnał akustyczny i optyczny z sygnalizacji pożaru, - wyłączenie wentylatorów wentylacji i klimatyzacji, - przystąpienie do gaszenia pożaru przy pomocy hydrantów i gaśnic przez pracowników, - komunikat ewakuacyjny ogłoszony przez pracowników lub dowódcę straży pożarnej przybyłego na miejsce, - wyłączenie zasilania budynku (ręczne na polecenie dowódcy akcji gaśniczej). Dobór urządzeń przeciwpożarowych Na podstawie przyjętego scenariusza rozwoju pożaru obiekt wymaga wyposażenia w następujące urządzenia przeciwpożarowe: system sygnalizacji pożaru z monitoringiem pożarowym do straży pożarnej, hydranty wewnętrzne 25, światła awaryjne ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych, podświetlone znaki ewakuacji, system sterowania pracą windy do jej zjazdu na parter w sytuacji pożaru, grawitacyjny system oddymiania klatki schodowej z napływem powietrza uzupełniającego przez drzwi na parterze, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, przeciwpożarowe klapy odcinające w wentylacji i/lub klimatyzacji (gdy takie rozwiązanie wystapi). Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane w budynku a przeznaczone do celów ochrony przeciwpożarowej winny mieć aprobaty techniczne uprawnionych placówek i certyfikaty zgodności producenta albo świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie pożarowej gdy jest to wymagane przepisami.

17 16. System usuwania dymu z klatki schodowej. W celu realizacji wymagań przepisów należy: - klatkę schodową nr (1.18) obudować ścianami oraz stropami klasy REI 60 i zamknąć drzwiami przeciwpożarowymi klasy EI 30+C na każdej kondygnacji budynku, - drzwi do klatek przewidzieć otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji do klatki, - w stropie klatki zamontować klapę oddymiającą otwieraną w trybie automatycznym po wykryciu dymu na klatce przez czujki optyczne dymu umieszczone na ostatniej kondygnacji, - drzwi wyjściowe z klatki na parterze wyposażyć w siłownik do automatycznego otwarcia drzwi na sygnał z centrali sterowania oddymianiem (centrala zamontowana w klatce schodowej), - na parterze i na ostatniej kondygnacji przy drzwiach klatki (wewnątrz przestrzeni klatki) przewidzieć przyciski do ręcznego uruchomienia oddymiania odpowiednio oznakowane. Oddymianie w klatce winno odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy - PN-B Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła Zasady projektowania. Klatka schodowa wyposażona w klapę oddymiającą o powierzchni czynnej oddymiania min. 5% powierzchni rzutu klatki (największego), lecz nie mniej niż 1,0 m 2. Klatka (1.18) Pow. 19,76m % =0,988m 2 ; przyjmuje się Acz=1,0m 2. Napływ powietrza uzupełniającego przez otwierane drzwi klatki na parterze o powierzchni geometrycznej o 30% większej od powierzchni klapy oddymiającej. - powierzchnia otworu napływu powietrza z zewnątrz np. drzwi KL (1.18) 1,0 x 1,3=1,3m 2 System otwierania klapy elektryczny sterowany z centrali oddymiania. Wszystkie elementy zastosowane w oddymianiu klatek powinny być od jednego producenta i posiadać wszystkie wymagane certyfikaty i aprobaty. Po zmontowaniu system powinien być poddany próbie i odpowiednio wyregulowany. Drzwi na parterze należy otwierać siłownikiem o kat co najmniej Z przeprowadzonych prób należy sporządzić protokół podpisany przez wykonawcę oddymiania i kierownika robót budowlanych. Opracowanie arch. Ewa Szczudłowska

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego ARCH BIURO PROJEKTOWE arch. Roman Chyła 83-221 Osiek, Na Borku 6a tel. 058 582 0938 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W OSIEKU DZ. NR 434/2, 434/3,

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit. ZABEZPIECZENIA P.POŻ. SALI SPORTOWEJ W WIŃSKU USZCZEGÓŁOWIENIE OPRACOWANIA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE FAZA PROJEKT BUDOWLANY Opracował: mgr inż. Krzysztof Bagiński Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Operat KON-308/09/PB-A3/OP wymagań ochrony przeciwpożarowej do projektu budowlanego budowy zespołu budynków komunalno - socjalnych zabudowy wielorodzinnej Budynki

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Projektowanie architektoniczne ul. Chełmińska 106A ; 86-300 Grudziądz tel/fax 56 65 78 491, e-mail-grupa.concept@gmail.com OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Obiekt : Adres : Inwestor : PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Wizja lokalna 1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Jednostka projektowa: Remedy Sp. z o.o. Osiedle Parkowe 13b 05-462 Wiązowna Branża: Faza: Miejsce/data: - PROJEKT BUDOWLANY Wiązowna, 2014-03-31 Temat/Część/Obiekt: Przebudowa budynku położonego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZBICZNIE LOKALIZACJA: ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZBICZNIE 87-305 ZBICZNO INWESTOR: GMINA ZBICZNO GENERALNY

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

Czuba Latoszek Sp. z o.o.

Czuba Latoszek Sp. z o.o. Czuba Latoszek Sp. z o.o. 00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel/fax: 022 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z USŁUGAMI W PARTERZE I Z GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5 STATUS PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O HALĘ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ W NADARZYNIE przy ul. Sitarskich 3 Na działce nr ewid. 448/1 INWESTOR : GMINA NADARZYN

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL. BEMA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL. BEMA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL. BEMA Wykonane roboty na obiekcie do dnia 30.07.2008r: - fundamenty 100% - ściany zewnętrzne 100% - ściany

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ Warunki ochrony przeciwpożarowej bud. Wozowni i Oficyny i Pałacu powinny zostać określone na podstawie: - Ekspertyzy technicznej stanu ochrony pożarowej przebudowy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI Temat: OBIEKT BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU 53-900 ZGORZELEC, UL. LUBAŃSKA 11/12 INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego II. Opis techniczny III. Informacja o BiOZ IV. Rysunki Architektura 1/4 Rzut fragmentu parteru--- Oddział Patomorfologii 2/4 Przekrój

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st.

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Dla budynku, w którym występuję kondygnacja nadziemna oraz piwnica, będąca w całości kondygnacją podziemną,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Nazwa opracowania : INWENTARYZACJA BUDOWLANA Branża : ARCHITEKTURA Nazwa i adres obiektu : Budynek biurowo - laboratoryjny Al. Krakowska 110/114, Warszawa Inwestor : INSTYTUT LOTNICTWA 02-256 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Opis koncepcji architektonicznej w zakresie wymogów ochrony przeciwpożarowej zawierającej wytyczne do wykonania projektu budowlanego i uszczegółowiającego projektu wykonawczego. Lokalizacja: 45-081 Opole,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. dla. BUDYNKU DOMU WCZASOWEGO DELFIN HEL, UL. HELSKA działka o numerze ewidencyjnym 4/8

Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. dla. BUDYNKU DOMU WCZASOWEGO DELFIN HEL, UL. HELSKA działka o numerze ewidencyjnym 4/8 Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru dla BUDYNKU DOMU WCZASOWEGO DELFIN HEL, UL. HELSKA działka o numerze ewidencyjnym 4/8 Opracowanie: mgr inż. Krzysztof Matczak Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA KONCEPCJA PRZEBUDOWY BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO OŚMIOKONDYGNACYJNEGO CZĘŚCI C W KATOWICACH - UL. LWOWSKA 23 KONCPECJA FAZA: BRANŻA:

ARCHITEKTURA KONCEPCJA PRZEBUDOWY BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO OŚMIOKONDYGNACYJNEGO CZĘŚCI C W KATOWICACH - UL. LWOWSKA 23 KONCPECJA FAZA: BRANŻA: 43-100 Tychy, ul. F. Modrzewskiego 49, tel. kom. 509 966188,502 294303 www.pracowniakolor.pl NIP: 677-162-20-27, REGON: 241062052. NR OPRACOWANIA 6/A/2014 ZLECENIE nr 746/DPM/PMT/MS/2014 KONCEPCJA PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA E INSTALACJA OŚWIETLENIA KORYTARZA EWAKUACYJNEGO I KLATKI SCHODOWEJ NR 4 EP INSTALACJA NAPOWIETRZANIA KORYTARZA EWAKUACYJNEGO I KLATKI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY OPRCOWANIE: Budynek B Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parking podziemny. Gdańsk ul. Siedlicka (działki nr 403 oraz 401/4, obręb 55). FAZA: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 Branża: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA Spis zawartości: Lp. Nazwa Str. 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 3 Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo