OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994"

Transkrypt

1 OŚWIADCZENIE Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 rok poz z późniejszymi zmianami ) niżej podpisany oświadcza że: projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnętrznych rewitalizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Łodzi przy ul. Więckowskiego 32 w zakresie objętym zleceniem- sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Projektant : mgr inż. Sławomir Wochniak Sprawdzający: mgr inż. Stanisław Ćwirko-Godycki Łódź, grudzień 2011

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Opis projektu 2. Obliczenia techniczne Rysunki E-1 Instalacje elektryczne na parterze budynku E-2 Instalacje elektryczne na I piętrze budynku E-3 Instalacje elektryczne na II piętrze budynku E-4 - Instalacje elektryczne na III piętrze budynku E-5 Instalacje elektryczne na IV piętrze budynku E-6 - Schemat rozdzielni administracyjnych TA E-7 Schemat instalacji oddymiania E-8 Schemat instalacji domofonowej E-9 Schemat rozdzielni licznikowych E-10 Schemat rozdzielni mieszkaniowych TM

3 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych n.n. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Łodzi przy ul. Więckowskiego WSTĘP W Łodzi przy ul. Więckowskiego 32 w związku z przebudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego- zachodzi konieczność wykonania projektu instalacji elektrycznych wewnętrznych w zakresie klatek schodowych oraz korytarzy oraz węzła CO. W projekcie instalacji wewnętrznych zaprojektowano instalacje światła i gniazd oraz instalację ochrony przed porażeniem elektrycznym i ochronę przeciwprzepięciową, instalacje domofonową 2. PODSTAWA OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o: 2.1 Warunki zabudowy 2.2 Zlecenie Inwestora: 2.3 Dziennik Ustaw nr 81 z 1990r. oraz PN -IEC P.B.U.E wyd. II z 1988r 2.5 Warunki elektryczne: 3. DANE ENERGETYCZNE Napięcie zasilania 400/230 V System ochrony przed porażeniem elektrycznym szybkie wyłączenie oraz wyłączniki ochronne. Moce wynikające z informacji uzyskanych w PGE Moc zainstalowana dla mieszkań 30szt Moc zainstalowana dla obwodów administracyjnych Moc zainstalowana dla lokali użytkowych Moc zainstalowana sumaryczna Moc obliczeniowa dla całego budynku przy k=0,35, Pi =150kW Pi =7kW Pi=48kW Pi= 205kW Po = 71,8kW Wartość prądu dla mocy obliczeniowej Io = 108,1A I informacji uzyskany od PGE Dystrybucja S.A wynika, że w budynku istniej 34 aktywnych odbiorców (podpisane umowy i założone układy pomiarowe). Z rzutów zaś wynika, że powinno być 35 odbiorców. W związku z tym moc podana powyżej

4 zakłada, że po remoncie kamienicy ilość odbiorców będzie zgodna z ilością lokali pobierających na chwile obecną energię elektryczną. Zasilanie mieszkań odbywa się 1 fazowo z mocą 4kW lub 5kW zaś odbiorcy lokali użytkowych 3 faz z moc a do 12kW 4. ZAKRES OPRACOWANIA 4.1 Instalacje wewnętrzne Instalacja oświetleniowa Instalacje gniazdw pomieszczeniu CO Instalacja ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym Instalacje odgromowe i przeciwprzepięciowa Instalacja domofonowa 4.2 Instalacja ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 5. SZCZEGÓŁY TECHNICZNE Z istniejącej rozdzielni zlokalizowanej w bramie wjazdowej na teren posesji poprzez główny wyłącznik prądu (całość istniejąca) zasilane będą rozdzielnie licznikowe kablem YKY 4x120+ LGYżo70. Całość zasilania podzielona zostanie na trzy tablice licznikowe W pierwszej z- nich klatka A wraz z odbiorcami lokali użytkowych- zamontowane będzie 12 układów pomiarowych dla odbiorców mieszkalnych (jeden układ rezerwowy ) oraz 6 układów pomiarowych dla odbiorców użytkowych ( 2 układy w rezerwie). Rozdzielnia ta zasilana będzie kablem YKY4x95 + LGY 50 z projektowanego złącza rozdzielającego W drugiej zlokalizowanych zostanie 10 układów pomiarowych dla zasilania tablic mieszkaniowych (trzy tablice pozostają wolne) Zasilanie odbywać się będzie kablem YKY 4x70 + LGYżo 35. W trzeciej zlokalizowanych zostanie 10 układów pomiarowych dla zasilania tablic mieszkaniowych (jedna tablica pozostaje wolna) Zasilanie odbywać się będzie kablem YKY 4x70 + LGYżo 35 Pozostawione rezerwy kompensują niezgodności wynikające z informacji uzyskanych od PGE w s stosunku do wykonanej inwentaryzacji Rozdzielnie te projektuje się wykonać z obudowy metalowej ( ze względu na ryzyko zniszczenia) W każdej z nich znajdować się będzie główny wyłącznik prądu oraz zabezpieczenia przedlicznikowe o wielkości zgodnej z wartościami wynikającymi z umów z PGE. Z ustaleń z PGE wynika, że w związku ze zmianą lokalizacji układów

5 pomiarowych bez zmiany mocy przyłączeniowej nie zachodzi konieczność uzgadniania dokumentacji a dodatkowo PGE deklaruje pomoc w postaci dostawy rozdzielni licznikowych na ich koszt Rozdzielnie te wyposażone będą w dwa rozłączniki typu DPX-I 160 pełniące rolę dodatkowych Głównych Wyłączników Prądu wyzwalanych przyciskiem zlokalizowanym w bramie wjazdowej. Połączenie pomiędzy GWP a rozłącznikami odbywać się musi kablem bezhalogenowym ognioodpornym typu NHXH FE 180 E-90 układanym pod tynkiem, mocowany jednakże uchwytami systemu E-90 nie rzadziej niż co 20cm Rozdzielni mieszkaniowe zasilane będą kablem YDYżo 3x10 - opracowanie tych tablic jest poza zakresem zaś rozdzielnie lokali użytkowych YDY 5x10 Z rozdzielni głownej zasilana będzie tablica TA administracyjna zaprojektowana jako XL mod w której znajdować się będą zabezpieczenia obwodów oświetlenia wraz z ogranicznikami mocy, oraz zasilanie tablicy węzła cieplnego TWC oraz dwie pozostałe rozdzielnie administracyjne klatek schodowych - : B i C Tablica węzła cieplnego zasilana będzie kablem YDYżo 3x4 i wykonana zostanie jako RN -55 2x18 zaś tablice administracyjne jako XL mod (umożliwiają montaż zasilaczy do domofonów) W nowo projektowanych tablicach dla części administracyjnej należy wykonać, zgodnie z dokumentacją, zabezpieczenie różnicowo-prądowe, układ ochronników, zabezpieczenia nadprądowe poszczególnych obwodów, połączenie uziemiające z uziomem szyny uziemiającej Z.S.U i połączenia wyrównawcze o przekroju nie mniejszym niż połowa pola przekroju przewodu ochronnego. Jako ochronę przeciwprzepięciową zastosować ochronniki przeciwprzepięciowe typu DEHN quard 275. W części ogólnej klatek schodowych ewakuacyjne. zaprojektowano oświetlenie awaryjne W wybranych mieszkaniach zaszła konieczność przebudowy pomieszczeń poprzez wydzielenie węzła sanitarnego. Dla nowo powstałych pomieszczeń należy utworzyć odrębną sieć pracująca w układzie TNC-S zasilaną rozdzielni głównej. Z rozdzielni tej zasilane będą istniejące rozdzielnie mieszkaniowe. Zaleca się wykonanie projektu dla całego mieszkania a następnie wykonanie nowej instalacji tak by doprowadzić ją do zgodności z obowiązującymi normami w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Przy pracach murarskich zachować szczególna ostrożność uszkodzona instalację wymienić nie dopuszcza się napraw instalacji z uwagi na jej stan

6 6. LINIE ZASILAJĄCE Wewnętrzne linie zasilające: - obwody zasilające oświetlenie wykonać przewodami typu YDYp 3x1,5mm 2, YDYp 4x1,5mm 2, YDYp 2x1,5mm 2 (ewakuacyjne) - obwody siłowe w pomieszczeniach wykonać przewodami YDYp 3x2,5 mm 2 Tablicę projektuje się z zabezpieczeniami: S 301 B16 - zabezpieczenia gniazd i wypustów zasilających P /30mA, P /30mA, /10mA jako zabezpieczenia różnicowe S 301 B10 obwody oświetleniowe 7. OPIS INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH I ODBIORCZEJ Osprzęt instalacyjny stosować należy wtynkowy. Wszystkie gniazda projektuje się ze stykiem ochronnym na wysokości 1,2m od podłogi. Instalację ułożyć pod tynkiem lub w rurkach ochronnych typu peszel - w ściankach działowych wypełnionych izolacją termiczną. W pomieszczeniach: węzła cieplnego technicznym oraz na zewnątrz budynku stosować osprzęt o stopniu ochrony IP 44, gniazda instalując na wysokości 1,2m od podłogi (z wyjątkiem osprzętu na zewnątrz budynku). Oprawy oświetleniowe W pomieszczeniach klatek schodowych i korytarzy stosować oprawy o stopniu ochrony IP20, w pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz budynku o stopniu IP 44, IP 65. Obwody oświetlenia podstawowego wykonać jako: p.t. przewodem YDY 3x1,5mm 2, YDYp 4x1,5mm 2, YDYp 4x1,5mm 2 (ewakuacyjne) Zgodnie z aktualnie obowiązującym i wymogami na klatkach schodowych i korytarzach znajdować się będą oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wyposażone w moduły awaryjne z czasem świecenia 2h Wszystkie obwody zasilane będą poprzez ograniczniki mocy z regulowaną wielkością Nastawy poboru mocy od 200VA do 2000VA zapobiegającą kradzieży energii elektrycznej. Zapalanie oświetlenia odbywać się będzie przy pomocy czujników ruchu z nastawą czasową

7 8. 1 DOBÓR LINII ZASILAJĄCEJ GNIAZDA Do obliczeń przyjęto maksymalną moc obciążenia Pi = 2,0kW, Po = 1,2kW dla jednego obwodu. Długość obwodu zasilającego YDY 3 x 2,5 mm 2 wynosi 20m IB = P0 U cosϕ = *0,93 = 5,61 A Iz = 24A dla YDY 3x 2,5mm 2 ułożonych w tynku Zabezpieczenie S 301 B 16 A, In = 16 A IB < In <Iz I2 = 1,45* 16A = 23,2 A< Iz * 1,45 = 34,8A 200* l * P ΔU% = 2 γ * S * U = 1,08 % < 3% R = ρ *l = 0,14 Ω S Prąd zwarcia jednofazowego Izw = U 2xR = 821A Czas zadziałania urządzenia zabezpieczającego przy prądzie zwarciowym obliczonym wynosi poniżej 0,01 s. Minimalny przekrój przewodu S = Izw t 115 = 0,71 mm 2 < 2,5mm 2 Sprawdzenie skuteczności szybkiego wyłączania: Robl = 0,14Ω dla wyłącznika instalacyjnego nadmiarowego Ia = 4,9*16A = 78,4A, U = 0,14*16 = 2,24V < 220V Pozostałe obwody gniazd posiadają zbliżone parametry DOBÓR LINII ZASILAJĄCEJ budynek Do obliczeń przyjęto moc obciążenia Pi =187kW, Po = 84,1kW. Długość linii zasilającej YKY 4x120 + LGYżo 70 wynosi 20m - zabezpieczenie 200A (zabezpieczenie które powoduje odłączenie obwodu) Iz dla kabla YKY 4x120mm 2 ułożonego w pomieszczeniu 276A IB = P0 3 U cosϕ = *400*0,96 = 127,8 A Zabezpieczenie bezpiecznikiem 200A, In = 200 A IB < In <Iz I2 = 1,45* 200A = 290 A< Iz * 1,45 = 400,2A

8 Obliczanie spadku napięcia 100* l * P ΔU1% = 2 γ * S * U = 0,28 % l=20m Sumaryczny spadek napięcia wynosi 0,28%%< 3% 8.3. OCHRONA OD PORAŻEŃ Ochrona od porażeń została zaprojektowana zgodnie z Rozporządzeniem M P z dnia r. ( Dz. U. 81/91) oraz normą. PN -IEC Obliczanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej przez zastosowanie samoczynnego wyłączania w określonym czasie w układzie sieci TNC Ra*Ia < UL Kabel YKY4x120mm 2 + LGYżo 70mm 2 o długości 20m, wartość prądu zapewniającego samoczynne wyłączenie 200A Ia = 1000A przy t=0,4s R =2x ρ *l = 0,006Ω S U= 0,006Ω*1000A = 6V<230V Ochrona przeciwporażeniowa zapewniona 9. INSTALACJA ODGROMOWA Inwestor zrezygnował z projektu i wykonania instalacji odgromowej 10. INSTALACJA SŁABOPRĄDOWE Instalacje słaboprądowe składają się z 1. Instalacji domofonowej zaprojektowanej w oparciu o system firmy MIWI URMET typu MATIBUS składający się z zaczepu, modułu wywołania nr 1042/12, modułu LED 1042/15 zasilacza 1052/3OP oraz unifonów. Połączenia należy wykonać przewodem YTDY 4x0,5 (przewidziano jedną parę zapasową). 2. Instalacji TV, Internetu i telefonicznej przewidziano wykonanie szachtu instalacji słaboprądowych. Instalacje te nie były ujęte w zakresie projektu 11. INSTALACJA ODDYMIANIA System oddymiania oparty został na produktach firmy Mercor. Zawiera on centralkę typu MCR 0204, ręczne ostrzegacze pożarowe RPO-1 czujki dymu DOR 40 oraz klapę z siłownikiem typu SL-550. Należy zwrócić uwagę, ze:

9 1. połączenie pomiędzy centrala oraz siłownikiem należy wykonać kablem ognioodpornym typu NHXH FE-180 E-90 3x1,5 mocowanym do uchwytów tupu KSA-8 mocowanych co 20cm. 2. Zasilanie centralki odbywać się będzie z przed głównego wyłącznika prądu kablem NHXH FE-180 E-90 3x1,5 mocowanym do uchwytów tupu KSA-8 mocowanych co 20cm. 12. OCHRONA OD PORAŻEŃ Ochrona od porażeń została zaprojektowana zgodnie z Rozporządzeniem M P z dnia r. ( Dz. U. 81/91) oraz normą. PN -IEC Jako ochronę przed dotykiem pośrednim ( ochrona dodatkowa) przewidziano szybkie wyłączanie. Zgodnie z obecnymi zaleceniami w ochronie od porażeń zastosowano ochronę z dodatkowym przewodem ochronnym PE. Przewód ten należy doprowadzić do gniazd wtyczkowych oraz odbiorników na stałe. W instalacjach jednofazowych należy wykonać instalację trójprzewodowo. Na tablicy głównej utworzyć szynę PEN do której należy do której przyłączyć należy przewód N oraz szynę wyrównawczą. Instalacje powyższe należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinna odpowiadać ochrona przeciwpożarowa w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1kV. UWAGA Instalacja elektryczna powinna być wykonana w odległości od instalacji wodociągowej, gazowej, co i cw zgodnie z wymaganiami zawartymi stosownych przepisach i normach Przed wykonaniem instalacji należy wystąpić do PGE Dystrybucja o zwiększenie mocy dla potrzeb obwodów administracyjnych do wartości 5kW/230V (obecnie 2 kw)

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 id3 Sylwia Erol ul. Emilii Plater 8/48 00-669 Warszawa Temat: Projekt instalacji elektrycznych Obiekt: Sala Konferencyjna Lokalizacja: Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Kod robót instalatorskich CPV 45310000-3; 45317000-2 Wykonanie zasilania awaryjnego wybranych urządzeń elektrycznych zainstalowanych w budynku

Bardziej szczegółowo