Polska i Europa. kryzys i konsekwencje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska i Europa. kryzys i konsekwencje"

Transkrypt

1 i Europa kryzys i konsekwencje Raport i Europa kryzys i konsekwencje powstał w oparciu m.in. o dane i prognozy zgromadzone przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Warszawa, wrzesień 2014

2 Raport Związku Banków Polskich Spis treści Słowo wstępu...3 Gospodarka państw Unii Europejskiej...4 Dynamika rozwoju...4 Dług publiczny...6 Eksport...6 Import...8 Bezrobocie...11 Prognozy gospodarka UE i Polski...11 Europejski sektor bankowy Pomoc dla sektora bankowego...12 Dynamika akcji kredytowej...13 Udział kapitału krajowego w sektorach bankowych...14 Poziom konkurencyjności sektorów bankowych...15 Aktywa sektora bankowego...17 Podsumowanie

3 i Europa kryzys i konsekwencje Słowo wstępu Szanowni Państwo, przedstawiamy zestawienie danych zebranych na podstawie raportów m.in. Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w materiale zbiorczym: i Europa kryzys i konsekwencje. Chcieliśmy w ten sposób dokonać przeglądu gospodarek europejskich, w tym polskiej, po okresie zawirowań gospodarczych. Mam nadzieję, że prognozy, jak i podsumowanie gospodarcze ostatnich lat, przybliżą nam odpowiedź na pytanie o co musimy zabiegać aby w przyszłości polska gospodarka mogła się stabilnie rozwijać, a bankowość mogła efektywnie działać w interesie Polaków i polskich firm oraz służyć budowaniu wspólnoty europejskiej. gospodarka i system bankowy nie tylko wyszły obronną ręką z trudnego okresu światowego kryzysu gospodarczego, ale zostały wzmocnione poprzez blisko 4-procentowy średni przyrost roczny PKB w latach Analizując zmiany gospodarcze jakie zaszły w Polsce, należy bardzo wyraźnie podkreślić, że sukces ostatnich lat nie był dziełem przypadku. Ten sukces jest wynikiem szeregu dobrych decyzji w sferze polityki i gospodarki. Wśród nich m.in.: wstąpienie do NATO i OECD, UE, przyjęcie Konstytucji gwarantującej autonomię NBP oraz ograniczającej dopuszczalny poziom długu publicznego. Wyniki gospodarcze Polski w minionych latach są dobrą zapowiedzią na przyszłość, jednak należy pamiętać, że cała gospodarka światowa znajduje się w stanie podwyższonej niepewności. Niestety, wydarzenia międzynarodowe i rosnące napięcia w różnych regionach świata nie przyczyniają się do poprawy tej sytuacji. Obecnie gospodarki poszczególnych regionów zmagają się z wieloma problemami o różnej genezie i charakterze. Dla Polski szczególnie niepokojącą jest sytuacja na Ukrainie i związana z nią perspektywa relacji gospodarczych Europy z Rosją. Myśląc w kategoriach europejskich, kontynent będzie musiał zmierzyć się w niedalekiej przyszłości z konsekwencjami prowadzonej polityki monetarnej. To one właśnie mogą spowodować, że nie będą możliwe, czy też skuteczne, działania zmierzające do przywrócenia gospodarek na drogę równowagi i rozwoju. Pamiętając o tych zagrożeniach trzeba podkreślić, iż Europa w ostatnich kilku latach zdecydowała się na przyjęcie wielu dobrych i konstruktywnych rozwiązań prawnych w obszarze polityki gospodarczej. Można oczywiście mieć obawy, czy niektóre rozwiązania nie idą za daleko, nie są przeregulowaniem lub czy nie są już spóźnione. Jednak nie ma wątpliwości, że w obszarze stabilizowania sytuacji instytucji finansowych generalnie potrzebne decyzje kierunkowe zostały podjęte. Od pełnego wdrożenia rozwiązań związanych chociażby z tzw. unią bankową i paktem fiskalnym ale też ze stałym monitoringiem aktywów bankowych, może zależeć w przyszłości pozycja Unii Europejskiej na mapie światowej. Myślę, że ma szansę wykorzystać najbliższe lata dla zwiększania tempa wzrostu gospodarczego oraz tworzenia nowoczesnych miejsc pracy. Będzie to możliwe dzięki trzymaniu pod kontrolą deficytu budżetowego i długu publicznego, a także dzięki temu, że posiadamy zdrowy system bankowy, o którego rozwój należy się troszczyć, ale bez konieczności ponoszenia wielkich nakładów. Ponadto, co najważniejsze, mamy zagwarantowaną kolejną porcję środków, które nasza gospodarka i społeczeństwo otrzymają w ramach realizacji nowej perspektywy budżetowej Unii. Liczę, że podobnie jak w poprzednich latach środki będą dobrze wykorzystane. Liczę również na to, że uda się nam dookreślić strategiczne linie rozwojowe Polski, co będzie miało ważne znaczenie dla kształtowania planów rozwojowych tysięcy polskich przedsiębiorców. Wierzę również, że wśród ważnych rozwiązań systemowych znajdą się również system poręczeń i gwarancji dla MSP oraz system wspierania polskich eksporterów. Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa, wrzesień

4 Raport Związku Banków Polskich Gospodarka państw Unii Europejskiej Gospodarka w latach ,9% 6,3% Średnie roczne tempo wzrostu PKB Średni roczny wzrost eksportu Gospodarka. Prognozy na lata ,4% 6,8% Średnie roczne tempo wzrostu PKB. Średni roczny wzrost eksportu Dynamika rozwoju państw UE W okresie, który nastąpił po upadku banku Lehman Brothers, co uznaje się za początek międzynarodowego kryzysu finansowego i gospodarczego na świecie, utrzymywała najwyższy w Unii Europejskiej wzrost produktu krajowego brutto (PKB). Średni w latach wzrost PKB wynosił 3,9 proc. Dla porównania, PKB Grecji, która najmocniej odczuła skutki kryzysu, spadło w tym samym czasie średniorocznie o 2,2 proc. Spośród wszystkich dwudziestu ośmiu państw członkowskich UE, zajmuje trzecią, najwyższą lokatę pod względem przewidywanego wzrostu PKB w latach Jest to efekt oczekiwanego przyspieszenia gospodarki Polski, jak również Niemiec, głównego partnera handlowego Polski. Duży wpływ na tak optymistyczne przewidywania ma również prognozowany wzrost zagranicznych inwestycji w Polsce będący efektem między innymi utrzymania funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych. 4

5 i Europa kryzys i konsekwencje Średnie roczne tempo wzrostu PKB w latach ,9% 3,6% 2,4% 2,3% 2,1% 2,0% 1,7% 1,7% 1,7% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,0% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 3,9% Chorwacja -0,1% -0,4% -0,6% Źródło: w oparciu o dane MFW W przypadku wybranych państw dane uwzględniają prognozy w latach 2012 i 2013) -2,2% Średnie roczne tempo wzrostu PKB w latach. Prognoza w okresie r. 4,1% 3,6% 3,4% 3,3% 3,3% 3,0% 2,8% 2,7% 2,5% 2,5% 2,4% 2,2% 2,1% 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,4% 1,4% 3,4% 1,4% 1,3% 1,2% 1,1% 1,0% 0,7% Czehy Chorwacja Źródło: MFW Warszawa, wrzesień

6 Raport Związku Banków Polskich Relacja długu publicznego do PKB w poszczególnych krajach EU (dane w pp). Dane za okres ,2 66,3 65,2 54,2 47,4 46,6 46,6 9,7% 29,8 27,5 26,6 26,2 24,4 24,4 22,2 21,4 19,7 17,4 16,2 13,3 13,1 11,9 11,8 10,0 9,7 9,2 6,9 Chorwacja -3,9-5,8 Źródło: W oparciu o dane MFW W przypadku wybranych panstw dane uwzgledniaja prognozy w latach 2012 i 2013 Dług publiczny W okresie zawirowań gospodarczych wzrost długu publicznego w relacji do PKB należał w Polsce do jednego z najniższych w Europie. Oznacza to, że w okresie ostatnich siedmiu lat zadłużała się znacznie wolniej od większości krajów europejskich. W latach wartość wskaźnika w kraju wyniosła niespełna 10 pkt. proc. (9,7pp). W ciągu minionych siedmiu lat relacja pomiędzy długiem publicznym a PKB najlepiej wypadała w Bułgarii, gdzie poziom nominalnego zadłużenia gospodarki zmniejszył się w odniesieniu do PKB o blisko 6 pkt. proc. Był to najlepszy wynik spośród wszystkich dwudziestu ośmiu Państw Unii Europejskiej. W tym samym czasie niemal dwukrotnie wzrósł poziom długu publicznego brutto unijnego rekordzisty - Irlandii. Wśród aż piętnastu krajów Unii dług zwiększył się od jednej piątej do niemal stu procent. Prognozy do roku 2019 wskazują, że będzie w gronie państw, których poziom długu publicznego względem PKB spadnie. Pod tym względem najkorzystniej rysuje się przyszłość Grecji, gdzie zadłużenie państwa do roku 2019 ma się zmniejszyć o ponad jedną trzecią (o 36 pkt. proc.). Należy jednak zaznaczyć, że perspektywy korzystnej zmiany relacji długu do PKB w przypadku wielu państw związane są z wychodzeniem tych krajów z problemów gospodarczych, które były spowodowane okresem kilkuletniego kryzysu. Najgorzej, z grona wszystkich krajów UE wypada, gdzie prawdopodobny wzrost zadłużenia w relacji do PKB wyniesie, aż 16 pkt. proc. Sprzedaż towarów za granicę eksport W najtrudniejszych latach, tj eksport dóbr z Polski wzrósł o ponad 6,3 proc. stawiając nasz kraj w czołówce państw Unii Europejskiej. Mając na uwadze, że w tym samym czasie import do Polski zwiększył się o nieco ponad 5,3 proc. można powiedzieć, że zmiana jaka nastąpiła w tych latach była pozytywna dla naszego bilansu handlowego. 6

7 i Europa kryzys i konsekwencje Wzrost relacji długu publicznego do PKB w poszczególnych krajach EU (dane w pp). Prognoza na okres ,9 8,1 3,6 3,1 2,8 2,0 0,8 0,7 Chorwacja -3,8% -0,7-0,7-2,3-3,3-3,4-3,6-3,8-4,9-5,4-5,5-6,9-8,1-8,4-10,9-12,8-12,8-13,6-14,6-15,8-36,9 Źródło: MFW Średni roczny wzrost eksportu w okresie ,0% 7,5% 6,7% 6,6% 6,3% 5,6% 5,1% 5,0% 4,7% 4,7% 4,7% 4,4% 4,0% 4,0% 3,4% 3,2% 3,0% 2,9% 2,7% 2,7% 2,4% 6,3 % -0,1% -0,2% -0,3% 1,5% 1,4% 1,4% 1,2% Chorwacja Źródło: W oparciu o dane MFW W przypadku wybranych panstw dane uwzgledniaja prognozy w latach 2012 i 2013 Warszawa, wrzesień

8 Raport Związku Banków Polskich Prognoza średni wzrost eksportu ,2% 6,8% 6,6% 6,3% 6,2% 6,8% 2,3% 2,1% 1,8% 5,3% 5,2% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,0% 4,8% 4,8% 4,7% 4,6% 4,6% 4,4% 4,3% 4,2% 3,8% 3,7% 3,4% 3,3% 3,1% Źródło: MFW Chorwacja Prognozy na lata w zakresie eksportu dóbr są optymistyczne - zakładają, że eksport wzrośnie we wszystkich krajach UE. W tym czasie wywóz towarów z terytorium Polski powiększy się średnio rocznie o 6,8 proc. stawiając Polskę na drugim miejscu wśród wszystkich państw członkowskich. Najmniejszy przyrost eksportu, wg. prognoz, będzie miał, gdzie szacowany jest on na 1,8 proc. Kupno towarów z za granicy import W latach import do Polski zwiększył się średnio rocznie o 5,3 proc., co stawia nas w gronie krajów o najwyższym przyroście zakupów dóbr z za granicy. Zarówno przyrost eksportu jak i wzrost importu świadczą, że gospodarka krajowa każdego roku rozwiała się prawidłowo i była odporna na problemy ekonomiczne, które ujawniły się w tym okresie w innych państwach europejskich. Przewidywania dotyczące handlu zagranicznego wskazują, że w kolejnych pięciu latach tendencja wzrostowa utrzyma się i uplasuje się pod tym względem na drugim miejscu w Europie. Szacuje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat zapotrzebowanie na produkty produkowane w Polsce wzrośnie o niemal 7 proc. (6,9). Biorąc pod uwagę prognozy w opisywanym okresie minimalną przewagę dynamiki wzrostu zyska import nad eksportem. Chociaż przyrost obu wskaźników będzie związany ze wzrostem gospodarczym Polski, co niewątpliwie jest pozytywną prognozą, to dodatnią relację wzrostu importu nad eksportem (na przestrzeni r. o + 0,1 proc.) możemy uznać za zmianę in minus. 8

9 i Europa kryzys i konsekwencje Średni roczny wzrost importu w okresie ,5% 5,7% 5,3% 5,3% 4,7% 4,7% 4,6% 4,5% 4,2% 3,8% 3,8% 3,8% 3,2% 3,2% 2,3% 2,3% 1,8% 1,7% 1,6% 1,4% 1,1% 0,7% 0,6% Chorwacja -0,3% -0,4% -1,1% -1,4% -2,1% Źródło: W oparciu o dane MFW W przypadku wybranych państw dane uwzględniają prognozy w latach 2012 i ,9% Średni roczny wzrost importu. Prognoza na lata ,9% 7,3% 6,9% 6,9% 6,8% 6,2% 5,5% 5,5% 5,4% 5,4% 5,3% 5,1% 5,0% 4,8% 4,7% 4,5% 4,2% 4,2% 4,1% 3,7% 3,7% 3,6% 3,4% 3,1% 3,0% Chorwacja 1,2% 2,2% 2,2% 2,0% Źródło: MFW Warszawa, wrzesień

10 Raport Związku Banków Polskich Bezrobocie zmiana w pp w okresie ,5 18,4 17,9-3,5% 1,0 0,7 0,4 0,2 0,2 1,6 3,1 2,7 2,7 2,6 2,5 2,2 6,1 5,4 5,3 5,0 4,1 4,0 Chorwacja 8,6 8,5 Źródło: W oparciu o dane MFW W przypadku wybranych państw dane uwzględniają prognozy w latach 2012 i ,0-0,2-0,4-3,5-4,9 Bezrobocie zmiana w pp w okresie ,7 Chorwacja -4,1-3,7-3,3-3,1-2,8-2,6-2,3-2,3-0,6% -12,3-1,8-1,8-1,7-1,5-1,4-1,3-1,2-1,1-1,0-0,7-0,7-0,6-0,6-0,5-0,4-0,3-0,3 0,1 Źródło: MFW 10

11 i Europa kryzys i konsekwencje Bezrobocie W czasie kryzysu finansowego w latach większość (23) państw Unii Europejskiej borykała się ze wzrostem bezrobocia, osłabieniem gospodarki i dużymi zatorami płatniczymi, co negatywnie wpłynęło na poziom zatrudnienia w krajach UE. Tylko cztery kraje w tym czasie zanotowały spadek poziomu bezrobocia. Prym w tej kategorii wiodły, gdzie zatrudnienie zwiększyło się o blisko 5 pp. Na drugim miejscu w tej kategorii znajduje się gdzie bezrobocie spadło o 3,5 pp. Prognozy na najbliższe pięć lat dotyczące średniego poziomu bezrobocia są optymistyczne dla niemal wszystkich krajów Unii Europejskiej, za wyjątkiem Niemiec, gdzie oczekiwane jest zwiększenie liczby ludzi bez pracy o 0,1 pkt. proc. W pozostałych dwudziestu siedmiu krajach UE bezrobocie będzie spadać. W tym zestawieniu plasuje się w drugiej części stawki, zajmując ósme miejsce od końca ze spadkiem bezrobocia na poziomie 0,6 proc w całym okresie 5 lat. Prognozy gospodarka UE i Polski Pozycja Unii Europejskiej na mapie światowej zależy m.in. od lepszego wykorzystania mechanizmów, jakimi dysponuje Komisja Europejska, głównie w zakresie instrumentów związanych ze wspieraniem rozwoju i potencjału gospodarczego Europy. Wiodące kraje unijne zdają sobie sprawę, że dla konkurencyjności Unii i stabilizacji rozwoju ważna w przyszłości może okazać się innowacyjność całej gospodarki wraz z szeroką paletą nowych produktów atrakcyjnych dla gospodarki wewnętrznej, jak i gospodarek innych regionów. Celem jest, by gospodarka unijna nie miała problemów z plasowaniem efektów swojej produkcji na rynku UE i rynkach międzynarodowych. Aby to osiągnąć, konieczne jest czerpanie z najlepszych wzorców budowania zaufania i przekonywania do dobrych projektów rozwojowych, realizowanych na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej., mimo skomplikowanej sytuacji na wschodzie i ich wpływu na całą gospodarkę europejską, ma szansę wykorzystać najbliższe lata do kreowania i zwiększania tempa wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, podobnie jak to czyniła w ostatnich latach. Czynnikami sprzyjającymi może okazać się kontrola deficytu budżetowego, a także dbałość o zdrowy system bankowy, który stale powinien wspierać zarówno przedsiębiorstwa, jak i gospodarstwa domowe. Optymalne wykorzystanie środków unijnych, a także programy rozwojowe, które powstały w poszczególnych województwach będą także sygnałem poprawiającym możliwości wzrostu gospodarczego. Należy również pamiętać, że sektor bankowy w polskiej społecznej gospodarce rynkowej może lepiej wypełniać swoją rolę w warunkach umiejętnego godzenia kreatywnych sił rynkowych i mądrego, i profesjonalnego oddziaływania instrumentów pozostających w gestii państwa. Uzyskanie takiego stanu możliwe jest gdy stale trwać będą prace badawcze nad organizacją państwa w obszarze zrównoważonego jego rozwoju, pozwalającego na spożytkowanie jego potencjału społecznego i materialnego. Warszawa, wrzesień

12 Raport Związku Banków Polskich Europejski sektor bankowy Pomoc dla sektora bankowego W latach wsparcie dla sektora bankowego w Unii Europejskiej wyniosło aż 591 mld euro. Z tej pomocy skorzystało aż dziewiętnaście państw członkowskich. Znaczącą cześć tej kwoty wykorzystały banki reprezentujące zaledwie trzy kraje -, Wielką Brytanie oraz Hiszpanię. Łącznie kwota pożyczki udzielona instytucjom finansowym z tych trzech Państw wyniosła aż 354 mld euro - co stanowi blisko 60% całej kwoty udzielonego wsparcia. Polskie banki, jako jedne z nielicznych w Unii, nie tylko nie skorzystały z takiego wsparcia, ale nawet wzmacniały swój poziom bezpieczeństwa poprzez przeciwdziałanie nadmiernemu zadłużaniu się klientów oraz zaostrzanie regulacji w zakresie kredytów konsumpcyjnych, jak również hipotecznych. Pomoc publiczna dla sektora bankowego w okresie (dane mld euro) 10,8 9,9 9,8 6,1 Luxemburg 2,6 1,8 1,0 0,8 0,7 0,2 40,4 37,3 26,2 23,9 65,4 88,1 122,8 144,1 Źródło: Komisja Europejska Pomoc publiczna dla sektora bankowego w okresie (procent PKB w 2012 roku) 12

13 i Europa kryzys i konsekwencje Kraje w których państwo nie udzielało pomocy finansowej dla sektora bankowego Pomoc publiczna dla sektora bankowego w okresie (procent PKB w 2012 roku) Luxemburg 10,7% 10,1% 8,4% 6,5% 6,0% 5,9% 5,5% 4,4% 4,3% 4,0% 3,2% 2,1% 1,3% 0,4% 0,2% 0,2% 19,2% 40,0% Źródło: Komisja Europejska Pomoc publiczna dla sektora bankowego w okresie (procent PKB w 2012 roku) Dynamika akcji kredytowej w latach W latach zajmowała drugie miejsce spośród wszystkich dwudziestu ośmiu Państw UE pod względem wzrostu kredytów udzielonych gospodarstwom domowym, MSP i dużym przedsiębiorstwom. Co ważne, w niespełna sześć lat przyrost w tej branży wyniósł blisko 40%. Dla porównania w znajdującej się na końcu tabeli Irlandii, w tym samym czasie zanotowano 41% spadek liczby udzielonych kredytów. Warszawa, wrzesień

14 Raport Związku Banków Polskich Przyrost kredytów (sektora niefinansowego) w okresie grudzień 2008 r. marzec 2014 r. 49,6% 39,3% 29,7% 20,6% 20,2% 17,3% 16,0% 15,1% 13,3% 12,9% 11,9% 7,0% 6,3% 6,2% 4,4% 3,1% 2,2% 0,7% Strefa euro 39,3% 3,1% UE Źródło: NBP -0,1% -0,6% -1,3% -9,4% -11,7% -20,4% -22,3% -25,4% -25,9% -40,8% 39,3% 19% 0% Sektor bankowy w Polsce Przyrost kredytów w latach Wzrost udziału kapitału Polskiego w rynku Pomoc dla sektora bankowego w proc. do PKB w okresie Udział kapitału krajowego w sektorach bankowych W latach została liderem pod względem wzrostu udziału kapitału krajowego w sektorze bankowym zwiększył się on z 25 proc do 44 proc. Tym samym, o 19 proc. podwyższeniu uległ poziom aktywów krajowych. Wśród pozostałych dwudziestu siedmiu państw członkowskich Unii, aż w 21 krajach poziom zaangażowania kapitału zagranicznego spadł. Tylko w czterech krajach UE kapitał zagraniczny zwiększył swoją wagę w sektorze bankowym, najwięcej w Belgii (spadek aktywów krajowych o 29%). W pozostałych krajach, gdzie zanotowano wzrost udziału kapitału zagranicznego był on zdecydowanie mniejszy, odpowiednio: 5% w Holandii oraz po 1% na Słowacji i w Niemczech. 14

15 i Europa kryzys i konsekwencje Zmiana udziału kapitału zagranicznego w latach % 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 9% 8% 7% 7% 6% 16% 16% 15% 13% 12% 11% 11% 19% 19% -1% -1% -5% Źródło: OECD -29% Udział kapitału zagranicznego w polskim sektorze bankowym % 56% 59% 63% 56% -19% Poziom konkurencyjności sektorów bankowych Głównym czynnikiem wpływającym na poziom konkurencyjności bankowości w danym kraju związany jest z koncentracją sektora bankowego. Wzrost koncentracji sektora może niekorzystnie wpływać na konkurencyjność usług i produktów bankowych. W latach znaczącym zmianom ulegał poziom koncentracji sektora bankowego w poszczególnych krajach członkowskich UE. Zdecydowanie największy wzrost koncentracji nastąpił w tym czasie w Niemczech, gdzie udział pięciu największych banków zwiększył się aż o 45%. Istotna akumulacja sektora bankowego miała miejsce we Włoszech (27%) oraz Hiszpanii (21%). W tym czasie w Belgii udział największych banków zmalał o 18%. Podobne zmiany odnotowano również we Francji (-13%) i w Bułgarii (-18%). W wielu krajach banki stały się własnością poszczególnych państw, w wyniku nacjonalizacji przeprowadzanej w ramach akcji ich ratowania. Dodatkowo, część banków dokonało fuzji lub zostało przejęte. Obecnie kolejne oczekują na rozpoczęcie takiego procesu lub są w jego trakcie. Innym spodziewanym trendem jest separowanie bankowości inwestycyjnej Warszawa, wrzesień

16 Raport Związku Banków Polskich Koncentracja sektora bankowego zmiana udziału 5 największych banków w stosunku do aktywów całego sektora bankowego w kraju. Dane w latach % 0% 3% 3% 2% 1% 1% 0% 45% 11% 11% 14% -1% -1% -1% -1% -1% -2% -5% -5% -5% -6% -7% -9% -12% -13% -18% 21% Źródło: OECD od detalicznej i komercyjnej, co będzie również powodować podział sektora lub sprzedaż niektórych podmiotów finansowych w poszczególnych państwach. Należy się również spodziewać, że kontynuowany będzie proces delewarowania działalności bankowej w niektórych krajach. Mimo że poziom koncentracji mierzony udziałem pięciu największych banków w rynku w opisywanym okresie nie uległ w Polsce zmianie, należy podkreślić, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat poziom koncentracji całego sektora w Polsce wzrastał. Niemalże każdego roku obserwowaliśmy fuzje banków lub ich przejęcia przez większe podmioty, jednak przejęcia i fuzje w większości przypadków związane były z bankami średniej wielkości. Koncentracja sektora bankowego w Polsce zmiana udziału pięciu największych banków w sektorze ( ) % 44% 43% 44% 44% Aktywa sektora bankowego Tendencję wzrostową aktywów największych polskich banków na tle innych europejskich banków można uznać za korzystną. W latach największy wzrost aktywów spośród Polskich banków osiągnął PKO BP, którego majątek zwiększyły o 43,6 % (z 135,8 mld do 193,5 mld zł). Pozostałe banki również zanotowały wzrost, kolejno: mbank o 23,8%, Pekao o 14,3%, ING Bank Śląski o 12,4% i BZ WBK o 2,3%.Przełom lat 2012 i 2013 cechuje się 16

17 i Europa kryzys i konsekwencje Aktywa 5 największych polskich banków. Zmiana w okresie ,4% 47,8% 26,2% 24,6% 20,1% mbank BZ WBK ING Bank Śląski Pekao PKO BP Źródło: MF BANK Zmiana wielkości aktywów w 30 największych bankach europejskich w okresie DNB Group (Norway) Standard Chartered (UK)* Nordea Group (Sweden) Rabobank Group (Netherlands) Banco Santander (Spain) BBVA (Spain) HSBC (UK)* Crédit Agricole (France) Société Générale (France) Erste Group () Intesa Sanpaolo (Italy) Banque Populaire CdE (France) -2,0% -7,0% -7,0% -8,0% -9,0% -9,0% -12,0% -15,0% -17,0% -18,0% -24,0% -28,0% -29,0% -32,0% -38,0% -43,0% -62,0% 64,0% 55,0% 43,0% 23,0% 21,0% 17,0% 13,0% 11,0% 11,0% 6,0% 6,0% 0,0% Danske Bank (Denmark) Credit Suisse Group (Switzerland) UniCredit (Italy) BNP Paribas (France) Deutsche Bank (Germany) Credit Mutuel (France) ING Group (Netherlands) Barclays (UK) * Landesbank Bad, -Wür. (Germany) Lloyds Banking Group (UK) * UBS (Switzerland) KBC Group (Belgium) Bayerische Landesbank (Germany) Allied Irish Banks (Ireland) Royal Bank of Scotland (UK) * Commerzbank (Germany) ABN Amro Group (Netherlands) Dane na podstawie Raportu OECD *Dane dotyczące banków brytyjskich uwzględniają okres Warszawa, wrzesień

18 Raport Związku Banków Polskich znacznym podwyższeniem sumy aktywów w niektórych bankach. Odwrotnie niż w poprzednich latach, na pierwszym miejscu pod tym względem uplasował się BZ WBK, którego suma bilansowa podwyższyła się z 59,2 mld do 106 mld złotych. W przypadku pozostałych banków, również nastąpił kolejny wzrost aktywów: PKO BP o 4,2%, mbank o 2,4 %, Pekao o 5,8%, ING Bank Śląski o 12,2 %. Podsumowanie - o co musimy zabiegać aby w kolejnych latach polska bankowość mogła działać w interesie Polaków i polskich firm oraz służyć budowaniu wspólnoty europejskiej? Aby polska bankowość w kolejnych latach dobrze służyła polskiej gospodarce i polskim obywatelom, powinna dysponować odpowiednim potencjałem. Warto zatem skoncentrować się na jej wzmocnieniu poprzez lepszą organizację, zróżnicowanie, a także odpowiednie zarządzanie i nadzór. Jest to szczególnie istotne w obliczu wciąż potencjalnie aktualnych zagrożeń na jakie wskazują przykłady z niedalekiej przeszłości, gdy sektor bankowy stał się elementem destabilizującym gospodarki, a nawet całe państwa. Chcąc uniknąć takich niebezpieczeństw, koniecznym jest, abyśmy w naszym kraju osiągnęli strategiczne porozumienie w sprawie roli banków w społecznej gospodarce rynkowej i wspólnego budowania potencjału polskiej bankowości. Jego ważnym aspektem powinno być dążenie do powiązania znacznej część krajowego sektora bankowego z rodzimym kapitałem. W najbliższej przyszłości należy również stworzyć narzędzia i systemy, które pozwolą na modelowanie i kierowanie kluczowych procesów gospodarczych. W tym kontekście istotne jest stworzenie mechanizmów interwencyjnych, umożliwiających antycykliczne stabilizowanie i stymulowanie przedsiębiorczości, tak aby rozwój polskiej gospodarki był wzmacniany poprzez wzrost prywatnych zasobów finansowych. Aby to osiągnąć konieczne jest opracowanie i wdrożenie systemu budowy skłonności Polaków do prorozwojowego inwestowania i oszczędzania na cele mieszkaniowe, emerytalne, zdrowotne oraz edukacyjne. Ważne jest również zbudowanie stabilnego systemu poręczeń i gwarancji, umożliwiającego wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. W najbliższej przyszłości należy również położyć nacisk na stworzenie ram prawnych umożliwiających powstawanie kas oszczędnościowo-budowlanych, a także rozwój budownictwa na wynajem i budownictwa czynszowego. Konieczne jest również udrożnienie możliwości emisji listów zastawnych, czy sekurytyzowania aktywów zabezpieczonych hipotekami. Rozwiązania legislacyjne powinny sprzyjać rozwojowi emisji obligacji, w celu mobilizowania zasobów na rynku krajowym oraz na rynkach międzynarodowych. Warto również zwrócić uwagę na zapewnienie prawnego bezpieczeństwa obrotu finansowego, pozwalającego w większym stopniu finansować gospodarkę długiem firm i jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe wyzwania leżą w interesie nie tylko polskiej bankowości, ale przede wszystkim całego społeczeństwa i państwa. Sektor bankowy w polskiej społecznej gospodarce rynkowej może lepiej wypełniać swoją rolę w warunkach umiejętnego godzenia kreatywnych sił rynkowych oraz niezbędnego, mądrego i profesjonalnego oddziaływania instrumentów pozostających w gestii państwa. Aby jednak było to możliwe konieczne jest stałe udoskonalanie państwa jako organizacji zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju kraju. Pozwoli to na spożytkowanie jego potencjału społecznego i materialnego, przynosząc dobrobyt, satysfakcję i poczucie bezpieczeństwa obywatelom. 18

19 Raport i Europa kryzys i konsekwencje został opracowywany przez zespół PR Związku Banków Polskich w składzie: Przemysław Barbrich, Paweł Minkina, Michał Koksztys.

20

Polityka kredytowa w Polsce i UE

Polityka kredytowa w Polsce i UE Polityka kredytowa Raport Polityka Kredytowa powstał w oparciu o dane zgromadzone przez Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz (ECB) Europejski Bank Centralny. Jest to pierwszy w Polsce tego typu raport odnoszący

Bardziej szczegółowo

Przewidywane trendy w polskim sektorze bankowym w 2013 roku i w kolejnych latach

Przewidywane trendy w polskim sektorze bankowym w 2013 roku i w kolejnych latach Przewidywane trendy w polskim sektorze bankowym w 2013 roku i w kolejnych latach Jest potencjał do konsolidacji sektora i wzrostu poziomu ubankowienia Polaków Silny sektor bankowy to już praktycznie slogan

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Kraje i banki będą potrzebować ponad 2 bln euro w 2012 r.

Kraje i banki będą potrzebować ponad 2 bln euro w 2012 r. Kraje i banki będą potrzebować ponad 2 bln euro w 2012 r. Dane na ten temat pojawiają się w serwisach informacyjnych, np. w agencji Bloomberg, są także podawane przez specjalistyczne serwisy informacyjne

Bardziej szczegółowo

Przewidywane trendy w polskim sektorze bankowym w 2013 roku i w kolejnych latach

Przewidywane trendy w polskim sektorze bankowym w 2013 roku i w kolejnych latach Przewidywane trendy w polskim sektorze bankowym w 2013 roku i w kolejnych latach Jest potencjał do konsolidacji sektora i wzrostu poziomu ubankowienia Polaków Silny sektor bankowy to już praktycznie slogan

Bardziej szczegółowo

Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r.

Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r. Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r. Zmiany struktury sektora bankowego w Europie rola konkurencji Małgorzata Pawłowska, Instytut Ekonomiczny NBP* Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia systemu bankowego. w ostatnim ćwierćwieczu

Przekształcenia systemu bankowego. w ostatnim ćwierćwieczu Przekształcenia systemu bankowego w ostatnim ćwierćwieczu Prof. dr hab. Jerzy Węcławski Sesja naukowo-edukacyjna 25 lat przemian gospodarczych w Polsce UMCS, Wydział Ekonomiczny, Lublin, 15 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Polski

Sytuacja gospodarcza Polski Sytuacja gospodarcza Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 4 czerwca 2014 r. Plan prezentacji I. Bieżąca sytuacja polskiej gospodarki II. III. Średniookresowa perspektywa wzrostu gospodarczego polskiej

Bardziej szczegółowo

Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r.

Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r. Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r. Czy kryzys finansowy wymusi zmiany w dotychczasowych modelach biznesowych europejskich banków? Maciej Stańczuk Polski Bank Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO Sławomir Żygowski I Wiceprezes Zarządu ds. bankowości korporacyjnej Nordea Bank Polska S.A. SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W POLSCE UWARUNKOWANIA KRYZYSU Wina banków? Globalna

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Polska bankowość wobec wyzwań kolejnej dekady. Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich 3.12.2015, Warszawa

Polska bankowość wobec wyzwań kolejnej dekady. Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich 3.12.2015, Warszawa Polska bankowość wobec wyzwań kolejnej dekady Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich 3.12.2015, Warszawa Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RYNEK FAKTORINGU VS RYNEK BANKOWY

RYNEK FAKTORINGU VS RYNEK BANKOWY RYNEK FAKTORINGU VS RYNEK BANKOWY W 1H 17 r. był kontynuowany dwucyfrowy wzrost rynku u rozwój rynku u odbywał się w warunkach dobrej kondycji sektora przedsiębiorstw, w tym korzystnej sytuacji płynnościowej

Bardziej szczegółowo

Polski sektor bankowy wobec społecznych i gospodarczych wyzwań kolejnej dekady

Polski sektor bankowy wobec społecznych i gospodarczych wyzwań kolejnej dekady Polski sektor bankowy wobec społecznych i gospodarczych wyzwań kolejnej dekady Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich 3-4.12.2015, Rzeszów Transformacja polskiej gospodarki w liczbach

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

Przyszłość polskiego sektora bankowego Forum wierzytelności. Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich 8 kwietnia 2014 r.

Przyszłość polskiego sektora bankowego Forum wierzytelności. Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich 8 kwietnia 2014 r. Przyszłość polskiego sektora bankowego Forum wierzytelności Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich 8 kwietnia 2014 r. Okrągły Stół 1989 r. Wolne wybory 1989 r. 25 LAT POLSKIEJ TRANSFORMACJI

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK 29.2.207 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 208 ROK Końcowe miesiące roku to dla większości menedżerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 08.03.2012 r. 1 Sektor bankowy w

Bardziej szczegółowo

Znaczenie oszczędności dla gospodarstwa domowego, dla sektora bankowego i dla gospodarki narodowej -Rekomendacje mieszkaniowe

Znaczenie oszczędności dla gospodarstwa domowego, dla sektora bankowego i dla gospodarki narodowej -Rekomendacje mieszkaniowe Znaczenie oszczędności dla gospodarstwa domowego, dla sektora bankowego i dla gospodarki narodowej -Rekomendacje mieszkaniowe Krzysztof Pietraszkiewicz PrezesZwiązkuBankówPolskich Posiedzenie Wspólne Komisji

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego KREDYTY HIPOTECZNE W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź, O L S Z T Y N, T O R

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Rola instytucji bankowych w destabilizacji systemu finansowego

Rola instytucji bankowych w destabilizacji systemu finansowego Rola instytucji bankowych w destabilizacji systemu finansowego Aleksandra Szunke Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katedra Bankowości i Rynków Finansowych aleksandra.szunke@ue.katowice.pl Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego Analiza wtórnego rynku nieruchomości Luty 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł

Bardziej szczegółowo

Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego

Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 14.03.2012 r. 1 Kluczowe spostrzeżenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Budżety JST 2015 * : koniec dotacji UE - regres w inwestycjach. Trendy bieżące.

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Budżety JST 2015 * : koniec dotacji UE - regres w inwestycjach. Trendy bieżące. Analizy Sektorowe 8 kwietnia 216 Budżety JST 215 * : koniec dotacji UE - regres w inwestycjach Trendy bieżące W 215 r., pomimo korzystnej koniunktury (wzrost dochodów z podatków PIT i CIT w sektorze JST

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012 Sytuacja polskiego sektora bankowego Warszawa, 22 listopada 2012 Plan prezentacji Struktura rynku finansowego Uwarunkowania makroekonomiczne Struktura sektora bankowego w Polsce Bilans Należności brutto

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce Warszawa, lipiec 2013 Departament Slajd 2 mieszkaniowych w Polsce charakterystyka portfela mieszkaniowych Ryzyko z portfelem Finansowanie akcji kredytowej

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie

Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie EBI, jako bank Unii Europejskiej, oferuje finansowanie i know-how na rzecz solidnych i trwałych projektów inwestycyjnych w Europie i poza nią. Bank jest własnością

Bardziej szczegółowo

Historia FPK Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w Polsce z inicjatywy jednostek samorządowych i zagranicznych fundacji w ramach Programu Inicjaty

Historia FPK Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w Polsce z inicjatywy jednostek samorządowych i zagranicznych fundacji w ramach Programu Inicjaty Aktualne zmiany systemu i rozwój współpracy banków spółdzielczych z regionalnymi i lokalnymi funduszami poręczeń kredytowych RYSZARD NOSOWICZ PREZES KSFP 14-1515 września 2009, WARSZAWA Historia FPK Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski styczeń

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Przedsiębiorstwa 2012 wzrost przy wysokim poziomie ryzyka. Warszawa, 18 stycznia 2012 r Warszawa, 18 stycznia 2012 r. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek mkrzysztoszek@prywatni.pl Dynamika przychodów w

Bardziej szczegółowo

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Krynica - Warszawa - Gdynia 5 września 2013 r. Uwagi wstępne 1. W opracowaniu przeanalizowano

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA. Warszawa, 1 czerwca 2016 r.

POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA. Warszawa, 1 czerwca 2016 r. POŁĄCZENIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS I SYGMA BANKU POLSKA Warszawa, 1 czerwca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ( Bank ) wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro PREZENTACJA WYNIKÓW Wojciech Mroczek Znaczenie strefy euro w światowym handlu 1996-1998 2004-2006 Czy wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami 18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami Okres subskrypcji: 09.09.2011 20.09.2011 Okres trwania lokaty: 21.09.2011-22.03.2013 Aktywo bazowe: koszyk akcji 5 banków

Bardziej szczegółowo

Wpływ Bazylei III i innych nowych regulacji unijnych i polskich na politykę kredytową i sytuację instytucjonalną sektora bankowego w Polsce

Wpływ Bazylei III i innych nowych regulacji unijnych i polskich na politykę kredytową i sytuację instytucjonalną sektora bankowego w Polsce Wpływ Bazylei III i innych nowych regulacji unijnych i polskich na politykę kredytową i sytuację instytucjonalną sektora bankowego w Polsce Andrzej Jakubiak Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego OFERTA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Styczeń 2010 W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytanie: co kupują banki? - brzmi: banki kupują płynność i słono za to płacą".

Odpowiedź na pytanie: co kupują banki? - brzmi: banki kupują płynność i słono za to płacą. Odpowiedź na pytanie: co kupują banki? - brzmi: banki kupują płynność i słono za to płacą". Odpowiedź na pytanie: co kupują banki? - brzmi: banki kupują płynność i słono za to płacą" W bankowości obserwowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - I kwartał 2017 w liczbach 02 Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 11% w porównaniu do I kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji

Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji AID Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji Pod redakcją Elizy Frejtag-Mika SPIS TREŚCI Wstęp 7 l t Przyczyny rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych w świetle teorii... 9 1.1. Wstęp.\

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Przełom? Jak po kilku chudych latach, zyski banków mogą w końcu ruszyć w górę

Przełom? Jak po kilku chudych latach, zyski banków mogą w końcu ruszyć w górę Przełom? Jak po kilku chudych latach, zyski banków mogą w końcu ruszyć w górę R A P O R T S P E C J A L N Y PODSUMOWANIE WYNIKI BANKÓW W POLSCE W 217 R....2 Wyniki banków generalnie ulegają systematycznej

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem w Bankach

Zarządzanie Kapitałem w Bankach Zarządzanie Kapitałem w Bankach Wizja scenariusza spowolnienia gospodarczego w Polsce w kontekście powołania wspólnego nadzoru bankowego Tomasz Kubiak Dyrektor Zarządzający Dep. Alokacji Kapitału i ALM

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w Europie 2016

Innowacyjność w Europie 2016 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM ROZWOJU REGIONALNEGO Innowacyjność w Europie 2016 Komisja Europejska raz w roku publikuje europejską i regionalną tablicę wyników innowacji, która

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Czy oszczędności krajowe będą w stanie finansować długoterminowy wzrost gospodarczy w Polsce?

Czy oszczędności krajowe będą w stanie finansować długoterminowy wzrost gospodarczy w Polsce? Czy oszczędności krajowe będą w stanie finansować długoterminowy wzrost gospodarczy w Polsce? Rafał Antczak Członek Zarządu Deloitte Consulting S.A. Europejski Kongres Finansowy Sopot, 23 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Polskie banki jako element

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36 SPIS TREŚCI Część I. Organizacja i strategie działalności banków komercyjnych Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12 1.1. Pojęcie i cechy... 13 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków komercyjnych...

Bardziej szczegółowo

Tab. 1. Kredyty z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. zł, o pozycji decyduje koszt kredytu

Tab. 1. Kredyty z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. zł, o pozycji decyduje koszt kredytu W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu

Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu .pl https://www..pl Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu Autor: Elżbieta Sulima Data: 27 września 2016 Produkcja drobiu w Unii Europejskiej stale rośnie, konsumenci wciąż bowiem chętnie spożywają

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna rola ubezpieczeń. Doświadczenia Polski na tle wybranych krajów europejskich

Ekonomiczna rola ubezpieczeń. Doświadczenia Polski na tle wybranych krajów europejskich RYSZARD BOCIONG, FRANCISZEK HUTTEN-CZAPSKI Ekonomiczna rola ubezpieczeń. Doświadczenia Polski na tle wybranych krajów europejskich Wielkość rynku ubezpieczeń w Polsce mierzona jako procent PKB rośnie bardzo

Bardziej szczegółowo