DANE OGÓLNE. 1. Inwestor: Urząd Miasta Leszna, Leszno, ul. Karasia 15 Wydział Edukacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DANE OGÓLNE. 1. Inwestor: Urząd Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. Karasia 15 Wydział Edukacji"

Transkrypt

1 DANE OGÓLNE 1. Inwestor: Urząd Miasta Leszna, Leszno, ul. Karasia 15 Wydział Edukacji 2. Adres inwestycji: Szkoła Podstawowa nr Leszno, Al. Zygmunta Krasińskiego nr 2 3. Podstawa opracowania: - umowa nr 01/04/2014 z dnia uzgodnienia z Inwestorem dotyczące programu przebudowy dokonane na podstawie szkicu koncepcyjnego; - badania kominów wentylacyjnych dokonane w kwietniu 2014r. przez Zakład Kominiarski Robert Flieger mistrz kominiarski - inwentaryzacja budowlano-instalacyjna istniejącego stanu pomieszczeń wykonana przez autora niniejszego opracowania; - wizje lokalne i dokumentacja fotograficzna; - uzgodnienia międzybranżowe; - obowiązujące przepisy prawa budowlanego - obowiązujący dla tej części miasta plan miejscowy 4. Przedmiot inwestycji Przedmiotem planowanej inwestycji jest: - przebudowa części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 1 5. Cel projektowanej przebudowy. Celem planowanej przebudowy jest : - utworzenie dodatkowych klas i węzłów sanitarnych dla dzieci 6-letnich - dostosowanie budynku do obowiązujących wymagań w zakresie higieny sanitarnej - dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w celu wyeliminowania zagrożenia życia użytkowników

2 A. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 1, zakładająca utworzenie dodatkowych klas i węzłów sanitarnych dla dzieci 6-letnich. 2. Istniejący stan zagospodarowania działki. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lesznie, będąca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w centrum miasta, przy Alei Zygmunta Krasińskiego nr 2, na działce o numerze geod.199. Budynek główny szkoły, to bryła III-kondygnacyjna z poddaszem częściowo użytkowym, ukształtowana na rzucie poziomym w kształcie litery C, wypełniająca dwa narożniki kwartału zabudowy, z fasadą główną od strony wschodniej działki - Alei Zygmunta Krasińskiego. Wjazd na działkę od strony północnej z Nowego Rynku i z sięgacza od strony południowej. Od strony zachodniej, wzdłuż granicy, na sąsiedniej działce zabudowa zwarta kwartałowa. Na utwardzonym boisku szkolnym istnieją dwa drzewa liściaste, z wydzieloną opaską gruntową oraz urządzenia rekreacyjne. Działka posiadają pełne uzbrojenie w infrastrukturę techniczną. 3. Projektowane zagospodarowania działki. W istniejącym zagospodarowaniu działki nie planuje się żadnych istotnych zmian. 4. Projektowane uzbrojenie działki : obecnie nie występuje. 5. Bilans terenu: (planowana przebudowa nie narusza istniejącego zagospodarowania działki) Powierzchnia działki ok m2 Powierzchnia zabudowy ok. 860 m2 Powierzchnia terenów sportowych i rekreacyjnych ok. 722 m2 6. Teren działki podlega ochronie konserwatorskiej. Działka znajduje się w granicach terenu zabytkowego założenia urbanistycznego miasta Leszna. Istniejące zagospodarowanie działki jest zgodne z obowiązującym dla tej części miasta planem miejscowym jednostka 155 Uo tereny usług oświaty. Budynek szkoły wg zapisów w planie miejscowym jest ujęty w rejestrze zabytków, objętych ochroną konserwatorską. Projektowana przebudowa części pomieszczeń budynku nie narusza zasad ochrony konserwatorskiej, zapisanych w planie miejscowym. 7. Teren działki nie podlega eksploatacji górniczej. 8. Planowana inwestycja nie pogorszy stanu środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanej przebudowy części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej nr 1 w Lesznie i ich otoczenia.

3 B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Przebudowy części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie, przy Al. Zygmunta Krasińskiego nr 2. I. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 1. Stan istniejący budynku Budynek wybudowany przez gminę Ewangelicką w 1911 r. z przeznaczeniem na Dom Gminny. W okresie międzywojennym w budynku mieściło się gimnazjum i szkoła powszechna z niemieckim językiem nauczania. Obecnie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej. Budynek w kształcie litery C, dopełniający kwartał zabudowy zawarty między ulicami: - Gen. Stefana Grota-Roweckiego od strony południowej, - Aleją Zygmunta Krasińskiego od strony wschodniej, - Nowym Rynkiem od strony północnej; Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, w całości podpiwniczony, o 3 kondygnacjach, przekryty dachem wielospadowym o kącie nachylenia ok.45, pokrytym ceramiczną dachówką karpiówką w koronkę. W centralnej części budynku, zaakcentowanej ryzalitem, przekrytym dachem kopertowym, zwieńczonym wieżyczką, znajduje się duża sala o wysokości 2 kondygnacji. Budynek posiada 3 klatki schodowe. W piwnicy znajdują się pomieszczenia gospodarcze i w części zgłębionej toalety dziewcząt. Na parterze zlokalizowano kuchnię z zapleczem i stołówką, 6 sal lekcyjnych, szatnie, hole i toalety chłopców. Na I piętrze zlokalizowano 5 sal lekcyjnych, salę wielofunkcyjną, hole, gabinet dyrektora i sekretariat, toalety nauczycieli oraz pom. gospodarcze. Na II piętrze zlokalizowano 4 sale lekcyjne, hole, pomieszczenie orkiestry miasta Leszna, 4 pokoje biurowe oraz pom. gospodarcze. Poddasze jest zagospodarowane tylko w 25%, z przeznaczeniem na 3 lokale mieszkalne. Istniejąca struktura budynku: - układ konstrukcyjny ściany podłużne i poprzeczne murowane o grub.45cm wewnętrzne(z obustronnym tynkiem) i 55-60cm zewnętrzne(z obustronnym tynkiem) - stropy nad piwnicą lite, ceramiczne na żebrach stalowych nad parterem, I i II piętrem w większości drewniane, w pewnych częściach żelbetowe - schody wewnętrzne: wejście główne z ulicy na parter-betonowe na gruncie z okładziną lastrykową konstrukcja biegów i spoczników 3 wewnętrznych klatek schodowych-płyta typu Kleina - okładziny schodów: główna klatka schodowa-okładzina stopni PVC na deskach drewnianych klatka schodowa w skrzydle północnym-okładzina lastrikowa klatka schodowa w skrzydle południowym-okładzina stopni drewniana, podesty i spoczniki PVC na deskach drewnianych; - ściany wewnętrzne murowane o grub.45cm i zewnętrzne o grub.55-60cm - kominy murowane; Istniejące elementy wykończeniowe: - posadzki: betonowe(piwnica), lastrikowe(część komunikacji parteru), ceramiczne(część kom.), ksylolit(część kom. na I i II piętrze), PVC(sale lekcyjne, część kom.) - stolarka okienna drewniana, skrzynkowa - drzwi zewnętrzne drewniane - drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe w ościeżnicy drewnianej i płytowe w ościeżnicy stalowej;

4 Istniejąca infrastruktura techniczna-budynek jest wyposażony w następujące instalacje: - wody zimnej z własnego przyłącza - wody ciepłej z podgrzewaczy elektrycznych - c.o. z ist. kotłowni gazowej - wentylacji grawitacyjnej wywiewnej - oświetleniową i gniazd wtykowych - telefoniczną Parametry budynku: - powierzchnia działki 1582 m² - powierzchnia zabudowy 860 m² - powierzchnia użytkowa 2039 m² - wysokość piwnicy (w świetle) 210 cm - wysokość parteru (w świetle) 340 cm - wysokość I i II piętra (w świetle) 300 cm 2. Zakres przebudowy PARTER - przystosowanie parteru budynku dla osób niepełnosprawnych przez montaż platformy schodowej w przedsionku wejścia głównego; - wydzielenie 2 węzłów sanitarnych, w tym jeden przystosowany dla osób niepełnosprawnych; - wykonanie nadproża w ścianie nośnej w celu powiększenie sali lekcyjnej; I PIĘTRO - wydzielenie węzłów sanitarnych dziewcząt i chłopców, szatni i pom. gospodarczego; - usunięcie ścianek działowych w celu powiększenie dwóch sal lekcyjnych. Ponadto, dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w celu wyeliminowania zagrożenia życia użytkowników, w tym: - obudowanie oraz wyposażenie w urządzenia oddymiające 2 istniejących klatek schodowych służących ewakuacji; - budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej. - zabezpieczenie istniejących elementów drewnianych wykończenia klatki schodowej (od strony wiaduktu), środkiem ogniochronnym do stopnia trudnozapalności. 3. Program funkcjonalny budynku po przebudowie Zestawienie pomieszczeń (po przebudowie): PARTER Uwaga: wytłuszczonym drukiem oznaczono pomieszczenia objęte przebudową (nr pom.) (nazwa pom.) (pow. użytkowa) 1. klatka schodowa 10,3 m² 2. hall 14,0 m² 3. korytarz 3,5 m² 4. korytarz 10,0 m² 5. stołówka 14,8 m² 6. stołówka 20,8 m² 7. zaplecze kuchenne 13,0 m² 8. zaplecze kuchenne 11,7 m² 9. zaplecze kuchenne 8,3 m² 10. zaplecze kuchenne 11,0 m² 11. kuchnia 13,2 m² 12. zmywalnia 7,8 m² 13. wc pracowników kuchni 1,4 m²

5 14. wc dziewcząt 3,7 m² 15. wc chłopców 4,4 m² 16. sala lekcyjna 54,6 m² 17. hall 48,4 m² 18. sala lekcyjna 54,5 m² 19. sala lekcyjna 51,9 m² 20. szatnia 20,2 m² 21. klatka schodowa 9,2 m² 22. sala lekcyjna 37,6 m² 23. sala lekcyjna 41,4 m² 24. sala lekcyjna 53,2 m² 25. klatka schodowa 8,5 m² 26. przedsionek wc 12,3 m² 27. wc chłpców 17,1 m² 28. korytarz 18,1 m² 29. klatka schodowa 8,5 m² 30. hall 30,1 m² 31. korytarz 5,6 m² 32. pom. gosp. 6,9 m² 33. hall 35,8 m² Razem parter 661,8 m² I PIĘTRO Uwaga: wytłuszczonym drukiem oznaczono pomieszczenia objęte przebudową (nr pom.) (nazwa pom.) (pow. użytkowa) 101. klatka schodowa 9,2 m² 102. hall 13,9 m² 103. korytarz 12,4 m² 104. sala lekcyjna 63,4 m² 105. szatnia 7,1 m² 106. szatnia 7,1 m² 107. korytarz 7,6 m² 108. pom.gospodarcze 8,5 m² 109. wc dziewcząt 5,2 m² 110. wc 0,9 m² 111. wc chłopców 6,3 m² 112. sala lekcyjna 56,3 m² 113. scena 37,7 m² 114. pom.gosp. 7,8 m² 115. sala wielofunkcyjna 160,5 m² 116. wc męskie 3,1 m² 117. wc żeńskie 4,1 m² 118. korytarz 5,6 m² 119. hall 26,3 m² 120. klatka schodowa 7,7 m² 121. korytarz 6,4 m² 122. hall 44,4 m² 123. klatka schodowa 7,0 m² 124. gabinet 12,2 m² 125. sala lekcyjna 41,9 m² 126. sala lekcyjna 42,4 m² 127. sala lekcyjna 38,7 m² 128. sekretariat 14,5 m² 129. gabinet dyrektora 22,6 m² Razem I piętro 680,8 m²

6 PRZEBUDOWA - OPIS ROBÓT 4. Prace rozbiórkowe Zakłada się przeprowadzenie następujących prac rozbiórkowych: PARTER - przekucie otworu w ścianie konstrukcyjnej - przekucie otworu w ścianie działowej - demontaż istn. ścianki drewnianej z drzwiami, wydzielającej klatkę schodową - demontaż istn. wykładziny pcv w części obecnego hallu docelowo przeznaczonego na hall i węzeł sanitarny, - wykonanie otworów w ścianach pod hydranty - demontaż balustrady schodowej w przedsionku wejścia głównego i przełożenie jej na stronę przeciwną przedsionka I PIĘTRO - demontaż istn. murowanych ścianek działowych w miejscu projektowanych węzłów sanitarnych i szatni - demontaż istn. drzwi drewnianych wraz z ościeżnicami, - demontaż ist. boazerii na ścianach korytarza i hallu w przebudowywanym południowym skrzydle budynku - demontaż istn. wykładziny pcv w części obecnego hallu, korytarza i podestu klatki schodowej - korekta otworu drzwiowego w ścianie konstrukcyjnej - wykonanie otworów w ścianach pod hydranty II PIĘTRO - demontaż istn. ścianki drewnianej z drzwiami, wydzielającej klatkę schodową - wykonanie otworów w ścianach pod hydranty 5. Planowane prace budowlane PARTER - wykonanie nadproża w ścianie konstrukcyjnej - podciąg stalowy POZ IPE 220 Stal S235, o rozpiętości w świetle podpór (ścian murowanych) 350cm - wykonanie ścianek działowych o klasie odporności ogniowej EI60, wydzielających 2 klatki schodowe służące ewakuacji - wykonanie ścianek działowych wydzielających nowe węzły sanitarne(nr 14 i 15) - uzupełnienie tynków po wykonaniu nowych otworów - montaż drzwi wewnętrznych D1 o klasie odporności ogniowej EI30 z ościeżnicą stalową - montaż drzwi wewnętrznych D2, D3 z ościeżnicą stalową - wykonanie posadzek ceramicznych w pom. nr 2, 3, 15 i 14 z cokołami wys.8cm - uzupełnienie posadzki PVC w pom. nr 16 w miejscu usuniętej ściany - wykonanie okładzin ściennych ceramicznych do wysokości 2,0m w projektowanych węzłach sanitarnych na ścianach z urządzeniami sanitarnymi (ściany oznaczone na rysunku parteru w skali 1:50 kreską zieloną), pozostałe ściany w węzłach sanitarnych do wysokości 2,0m malowane farbą olejną - malowanie ścian w pom. nr 2, 3, 16 do poziomu 1,5m farbą olejną, powyżej farbą akrylową - malowanie sufitów w pom.nr 2, 3, 14, 15, 16 farbą akrylową białą - montaż hydrantów - wykonanie wyprawek malarskich po montażu hydrantów - wentylacja Nawiew grawitacyjny: nawiewniki drzwiowe usytuowane w dolnej części drzwi nawiewniki okienne, liniowe, ciśnieniowe typu AMO firmy AERECO o przepływie powietrza

7 do 30 m³/h, usytuowane w górnej części okien (ślemię) Wywiew grawitacyjny: przez istniejące kominy wentylacyjne, podłączenia wykonać zgodnie z rysunkiem A2, z węzłów sanitarnych (pom.14 i 15) wywiew grawitacyjny wspomagany wentylatorem; I PIĘTRO - wykonanie nadproża nad otworem drzwiowym o szerokości 100cm-2 IPE 140, Stal S235 - wykonanie ścianek działowych o klasie odporności ogniowej EI60, wydzielających 2 klatki schodowe służące ewakuacji - wykonanie ścianek działowych wydzielających nowe węzły sanitarne(nr 109 i 111), 2 szatnie(nr 105 i 106) oraz pom. gospodarcze(nr 108) - uzupełnienie tynków po wykonaniu nowych otworów - montaż drzwi wewnętrznych D1 o klasie odporności ogniowej EI30 z ościeżnicą stalową - montaż drzwi wewnętrznych D2, D3 z ościeżnicą stalową - wykonanie posadzek ceramicznych w pom. nr 111 i 112, 3 z cokołami wys.8cm - wykonanie podłoża korygującego pod wykładzinę PVC i ułożenie wykładziny PVC w pom , 118 i uzupełnienie posadzki PVC w pom. nr 112 i 104 w miejscu usuniętych ścianek działowych - wykonanie okładzin ściennych ceramicznych do wysokości 2,0m w projektowanych węzłach sanitarnych na ścianach z urządzeniami sanitarnymi (ściany oznaczone na rysunku I piętra w skali 1:50 kreską zieloną), pozostałe ściany w węzłach sanitarnych do wysokości 2,0m malowane farbą olejną - malowanie ścian w pom. nr 102, 103, 105, 106, 108 do poziomu 1,5m farbą olejną, powyżej farbą akrylową - malowanie sufitów w pom.nr farbą akrylową białą - montaż hydrantów - wykonanie wyprawek malarskich po montażu hydrantów - wentylacja Nawiew grawitacyjny: nawiewniki drzwiowe usytuowane w dolnej części drzwi nawiewniki okienne, liniowe, ciśnieniowe typu AMO firmy AERECO o przepływie powietrza do 30 m³/h, usytuowane w górnej części okien (ślemię) Wywiew grawitacyjny: przez istniejące kominy wentylacyjne, podłączenia wykonać zgodnie z rysunkiem A3, z węzłów sanitarnych (pom.109 i 111) i szatni (pom.105 i 106) wywiew grawitacyjny wspomagany wentylatorami. II PIĘTRO - wykonanie ścianek działowych o klasie odporności ogniowej EI60, wydzielających 2 klatki schodowe służące ewakuacji - montaż drzwi wewnętrznych D1 o klasie odporności ogniowej EI30 z ościeżnicą stalową - montaż hydrantów - wykonanie wyprawek malarskich po montażu hydrantów PODDASZE Wykonanie oddymiania 2 klatek schodowych: - klatka schodowa od strony Nowego Rynku wymiana 2 istniejących okien dwuskrzydłowych, rozwieralnych na DYM.W1 przystosowanych do oddymiania w systemie mcr-oso firmy Mercom, kąt wychylenia skrzydeł do wewnątrz-90º, wykonanych dokładnie na wzór okien pierwotnych; - klatka schodowa od strony wiaduktu wymiana 2 istniejących okien jednoskrzydłowych, uchylnych na DYM.W2, przystosowanych do oddymiania w systemie mcr-oso firmy Mercom, kąt wychylenia skrzydeł do wewnątrz- 90º, wykonanych dokładnie na wzór okien pierwotnych.

8 KLATKA SCHODOWA - wymiana 35% okładzin stopni (stopnice, podłoga podestów) - wymiana wszystkich listew maskujących od strony duszy schodów, - wymiana wszystkich listew przyściennych, - wymiana wtórnie wykonanych tralek (ok. 60%) Wszystkie nowe elementy wykonać dokładnie na wzór elementów pierwotnych. - chemiczne usunięcie istniejących powłok malarskich, - wykonanie nowej powłoki wykończeniowej lakierem ogniochronnym Uniepal-Drew AQUA 1-K Lakier ogniochronny do podłóg drewnianych, W ilości co najmniej 200 g/m2 (do stopnia trudnozapalności) 6. Infrastruktura techniczna Nowe pomieszczenia będą wyposażone w instalacje: - wod.kan. - c.o. - wentylację grawitacyjną i mechaniczną - instalacje elektryczne: oświetlenie, gniazda, zasilanie podgrzewaczy ciepłej wody; projektant : mgr inż. arch. Maria Kurzawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych celem rewitalizacji budynku F przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze objętych

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE CENTRUM REKREACJI I SPORTÓW WODNYCH ŻEGLARZ. INWESTOR: Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski, 50-073 Wrocław, ul. Św.

WROCŁAWSKIE CENTRUM REKREACJI I SPORTÓW WODNYCH ŻEGLARZ. INWESTOR: Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski, 50-073 Wrocław, ul. Św. STADIUM: Projekt koncepcyjny Architektura i Rachunkowość ARRA Sp. z o.o. 51-617 Wrocław, ul. Dicksteina 20 Biuro: 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 25 pok. 301a tel./fax (071) 34-88-295, tel. kom. 0602-671-086

Bardziej szczegółowo

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ programy / dotacje: generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

T E C Z K A Z A W I E R A

T E C Z K A Z A W I E R A T E C Z K A Z A W I E R A A. Część opisowa - Opis techniczny B. Część rysunkowa - Rzut piwnic inwentaryzacja rys. nr 1 - Rzut parteru inwentaryzacja rys. nr 2 - Rzut 1.piętra inwentaryzacja rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133)

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) Opis techniczny do projektu sali gimnastycznej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) 1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 1.1 Inwestor

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 21/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 21/A1 3. Rzut piętra...rys. nr 21/A2

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo