Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia w ramach zadania: Modernizacja Oddziału Pulmonologii i Onkologi Pulmonologicznej Szpitala Wojewódzkiego ZPZOZ w Zielonej Górze - Opis przedmiotu zamówienia branża elektryczna: W zakresie zamówienia przewiduje się zaprojektowanie niżej wymienionych instalacji elektrycznych i teletechnicznych : I. Rozdzielnica główna RG-U w budynku U : 1) Należy zdemontować istniejącą rozdzielnicę główną RG U w budynku U; (na czas prac związanych z demontażem starej i montażem nowej rozdzielni głównej należy zapewnić tymczasową rozdzielnię główną która umożliwi funkcjonowanie oddziałów i jednostek organizacyjnych Szpitala zasilanych z rozdzielni głównej budynku U). 2) Należy zaprojektować nową rozdzielnicę główną RG-U budynku U, uwzględniając w jej wyposażeniu: dwa główne p.pożarowe wyłączniki prądu (ppoż.), osobny dla części rezerwowanej oraz dla części nierezerwowanej, sterowanych z kasetek ppoż. Kasetki służące do sterowania głównymi p. pożarowymi wyłącznikami prądu należy usytuować przed głównym wejściem do budynku. Przedmiotowe kasetki należy zabezpieczyć ażeby nie było dojścia osób postronnych, które mogłyby przez przypadek spowodować wyłączenie obiektu i zagrozić zdrowiu i życiu pacjenta. Z uwagi na powyższe i na specyfikę pracy szpitala projektant uzgodni z Wojewódzką Komendą Straży Pożarnej usytuowanie kasetek ppoż., ochronniki przepięciowe, dwa cyfrowe analizatory parametrów zasilania z wyświetlaczem i z polskim MENU osobny dla części rezerwowanej oraz dla części nierezerwowanej z oprogramowaniem. Analizatory parametrów zasilania powinny wskazywać: napięcia fazowe i międzyfazowe asymetria napięć, prądy fazowe i obliczanie prądu w przewodzie neutralnym, cosinus i tangens, dla każdej fazy i trójfazowo, częstotliwość, harmoniczne, ich zawartość i współczynnik mocy dla każdej harmonicznej oraz THD (dla napięć i prądów), moce (czynne, bierne, pozorne, modułowe, odkształcone), w każdej fazie i trójfazowo energie (czynne, bierne) Specyfikacja analizatorów: wprowadzanie nastaw i konfiguracja za pomocą pilota lub poprzez interfejs szeregowy, wewnętrzna nieulotna pamięć o pojemności min zdarzeń, min ostatnich okresów zużycia energii, min ostatnich średnich wartości napięć i prądów, umożliwiająca gromadzenie danych dotyczących pomiarów i zakłóceń) z możliwością wydruku, automatyczna synchronizacja z atomowym wzorcem czasu (DCF), wartości średnie z 200ms okresów pomiarowych, zaniki i skoki napięcia (rozdzielczość 1/2 okresu sieci), zaniki zasilania lub restarty przyrządu, modyfikacje konfiguracji zmiany stanów wejść i wyjść dwustanowych, przekroczenia nastawionych progów np. tolerancji mierzonych parametrów, wbudowana drukarka umożliwiająca wydruk danych pomiarowych, parametrów progowych, przerw i zaników zasilania itp. parametrów. Analizatory maja być podłączone do magistrali w celu odczytu parametrów z komputera kierownika Sekcji elektrycznej znajdującego się w budynku K,

2 liczniki pomiarowo - rozliczeniowe (wewnętrzne) dla każdego Oddziału w budynku U osobno (niezależnie dla poszczególnych WLZ-ów) z pamięcią min. 12 okresów rozliczeniowych, zapis do pamięci licznika bez konieczności uruchomiania komputera odczytującego. Liczniki mają być podłączone do magistrali PROFIBUS (lub podobna), w celu odczytu parametrów z komputera kierownika Sekcji elektrycznej znajdującego się w budynku K. Zdalny odczyt liczników kompatybilny z programem Numeron Energia 3. Licznik pomiarowo-rozliczeniowe muszą posiadać historię zużycia kwh energii elektrycznej, rozłączniki, wyłączniki, zabezpieczenia, układ SZR z samoczynnym załączeniem rezerwy (sterowanie automatyczne) i z ręcznym załączaniem rezerwy ( sterowanie ręczne), nowoprojektowaną rozdzielnicę główną RG należy wyposażyć w kontrolę prądów upływu obwodów wyjściowych (wewnętrznych linii zasilających) do wszystkich oddziałów w budynku U. 3) Należy wykonać uziemienie, połączenia wyrównawcze rozdzielni głównej RG. 4) Należy uwzględnić remont istniejącego pomieszczenia rozdzielnicy głównej w budynku : wykonanie prac budowlanych (szpachlowanie, malowanie, wykonanie posadzki dielektrycznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w celu dostosowania pomieszczenia jako oddzielnej strefy pożarowej), wykonanie instalacji elektrycznej pomieszczenia (oświetlenie robocze, oświetlenie awaryjne z centralnej baterii,gniazda robocze, instalacja SAP), wykonanie wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia, Zdemontowanie i przeniesienie mediów sanitarnych ( C.O, Z.W, C.W, kanalizacja, przeniesienie kanałów wentylacyjnych) z pomieszczenia rozdzielni głównej na ciąg komunikacyjny z uwagi na to że jest to pomieszczenie ruchu elektrycznego. 5) Należy zamontować nową rozdzielnicę główną RG-U budynku U. 6) Należy uporządkować, dostosować i podłączyć wszystkie istniejące obwody: oświetleniowe, gniazdowe, WLZ-y, zasilania do urządzeń technologicznych do nowej rozdzielni głównej RG-U w budynku U. 7) W pomieszczeniu rozdzielni głównej budynku U jest zamontowany istniejący system baterii centralnej 24V służący do zasilania opraw ewakuacyjnych w budynku U i lamp operacyjnych na Bloku Operacyjnym Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej. Z uwagi na powyższe należy zdemontować istniejący system centralnej baterii i zaprojektować nowy kompletny system w nowo adoptowanym pomieszczeniu zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. II. 8) W pomieszczeniu rozdzielni głównej budynku U jest zamontowany istniejący system baterii centralnej 24V służący do zasilania opraw ewakuacyjnych w budynku U i lamp operacyjnych na Bloku Operacyjnym Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej. Z uwagi na powyższe należy zdemontować istniejący system centralnej baterii i zaprojektować nowy kompletny system w nowo adoptowanym pomieszczeniuw przyziemiu zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. II. Uwagi: Do Projektu i Specyfikacji Technicznej należy wnieść zapis o następującej treści: Wykonawca bezwzględnie przewidzi konieczność dostosowania prac modernizacyjnych, przełączeniowych i łączeniowych w rozdzielni głównej budynku U, z uwzględnieniem nieprzerwanej pracy czynnej części obiektu Szpitala.

3 Tj. Wykonawca bezwzględnie zapewnieni dostawę energii elektrycznej do prawidłowego funkcjonowania budynku U szpitala w trakcie prac modernizacyjnych. Należy wydzielić pomieszczenie rozdzielni głównej jako odrębną strefę pożarową. II. Bateria Centralna oświetlenia awaryjnego budynku. 1) W przyziemiu budynku U należy zaadaptować i wydzielić pomieszczenie centralnej baterii jako odrębną strefę pożarową. 2) Należy zaprojektować i zamontować nową baterię centralną wraz z zasilaczem oraz systemem automatyki dla potrzeb oświetlenia awaryjnego całego budynku U. 3) Należy wykonać nowe zasilanie na odcinku, od rozdzielni głównej budynku U do nowej baterii centralnej. 4) Należy wykonać kompletną instalację oświetlenia awaryjnego i doprowadzić instalację od centralnej baterii do wszystkich oddziałów i ciągów komunikacyjnych znajdujących się na parterze i I piętrze budynku U oraz czterech klatek schodowych. Powyższy zakres obejmuje część modernizowaną jak również część niemodernizowaną znajdującą się na parterze i I piętrze budynku. Dodatkowo należy dostosować, podłączyć i uruchomić istniejącą instalację oświetlenia awaryjnego pozostałych Oddziałów, ciągów komunikacyjnych i bloku operacyjnego Oddziału Torakochirurgii do nowej baterii centralnej (uwzględniając wszystkie niezbędne prace między innymi wymianę opraw i źródeł światła). Na Oddziale Torakochirurgii ( II piętro) znajduje się lampa operacyjna zasilana z istniejącej centralnej baterii napięciem 24Vz uwagi na powyższe należy dostosować zasilanie od nowej baterii centralnej. 5) W nowoprojektowanym pomieszczeniu należy wykonać: roboty budowlane pomieszczenia (szpachlowanie, malowanie, wykonanie posadzki dielektrycznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w celu dostosowania pomieszczenia jako oddzielnej strefy pożarowej), roboty instalacyjne pomieszczenia (oświetlenie robocze, oświetlenie awaryjne z centralnej baterii,gniazda robocze, instalacja SAP) roboty sanitarne (wentylacja, klimatyzacja). III. Zasilanie podstawowe i rezerwowane rozdzielnic piętrowych parter i I piętro budynku: 1) Zasilanie podstawowe i rezerwowe rozdzielnic elektrycznych parter: Należy doprowadzić niezależne wewnętrzne linie zasilające WLZ (podstawowa, rezerwowana) na odcinku od nowoprojektowanej rozdzielni głównej budynku do nowo projektowanych rozdzielni elektrycznych na parterze. Na kondygnacji parterowej budynku wg ekspertyzy pożarowej znajdują się dwie strefy pożarowe. Z uwagi na powyższe w każdej strefie należy przewidzieć adaptację pomieszania technicznego pod potrzeby rozdzielni elektrycznych i urządzeń zasilania gwarantowanego. 2) Zasilanie podstawowe i rezerwowe rozdzielnic elektrycznych - I piętro: Należy doprowadzić niezależne wewnętrzne linie zasilające WLZ (podstawowa, rezerwowana) na odcinku od nowoprojektowanej rozdzielni głównej budynku do nowo projektowanych rozdzielni elektrycznych na I piętrze.

4 Na kondygnacji piętrowej budynku wg ekspertyzy pożarowej znajdują się dwie strefy pożarowe. Z uwagi na powyższe w każdej strefie należy przewidzieć adaptację pomieszania technicznego pod potrzeby rozdzielni elektrycznych i urządzeń zasilania gwarantowanego. IV. Rozdzielnie elektryczne parter i I piętro budynku: 1) W adoptowanych pomieszczeniach technicznych należy zaprojektować nowe rozdzielnie elektryczne, 2) Z rozdzielni elektrycznych wyprowadzić obwody do urządzeń przewidywanych w technologii oraz obwody instalacji elektrycznych wewnętrznych (np: gniazda, oświetlenie itp.), 3) Ilość obwodów, ich rodzaj oraz wartości zabezpieczeń powinny uwzględniać funkcję pomieszczenia, jak i również wymagania zainstalowanych aparatów i urządzeń, 4) Należy wykonać uziemienia rozdzielni oraz połączenia wyrównawcze, 5) Przed wejściem do pomieszczenia technicznego należy wykonać sygnalizację optyczno-akustyczną stanu zabezpieczeń przepięciowych. 6) Rozdzielnice na parterze i I piętrze budynku należy wyposażyć w p.pożarowe wyłączniki prądu, uwzględniając podział na poszczególne strefy pożarowe, zgodnie z ekspertyzę pożarową Szpitala oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. V. Instalacje elektryczne wewnętrzne - parter, I piętro i klatki schodowe budynku Należy zaprojektować: 1) Oświetlenie: Instalacje oświetlenia ogólnego, nocnego, miejscowego i awaryjnego (ewakuacyjne, kierunkowe, bezpieczeństwa). Przy doborze natężenia oświetlenia należy kierować się wymaganiami obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów. Instalacje oświetlenia awaryjnego ( ewakuacyjnego i bezpieczeństwa) oparte na systemie centralnej baterii, oprawy ledowe. Zainstalowane oprawy muszą gwarantować łatwe utrzymanie ich w czystości, spełniać wymagane normami natężenie oświetlenia i jego równomierność oraz spełniać wymagania techniczne i technologiczne. Należy zaprojektować system oświetlenia energooszczędnego (ledowe). Oświetlenie ogólne i nocne na ciągach komunikacyjnych załączane z dyżurki pielęgniarskiej. 2) Gniazda elektryczne: Instalacje zasilania gniazd wtykowych 1~faz i 3 faz i dedykowanych z UPS, 3) Instalacja do urządzeń technologicznych: Instalacje zasilania urządzeń zawartych w technologii. 4) Wentylacja i klimatyzacja: Instalacje zasilania urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych. 5) Instalacja lamp bakteriobójczych: Instalacje lamp bakteriobójczych. Rodzaj pomieszczeń w których wymagana jest instalacja lamp bakteriobójczych, należy uzgodnić z pielęgniarką Epidemiologiczną Szpitala. 6) Instalacja uziemiająca: Instalacje uziemiające i wyrównania potencjałów. 7) Instalacja układu IT: W pomieszczeniach w których wymagane jest to obowiązującymi przepisami należy zaprojektować wydzielone gniazda układu IT zasilane z rozdzielni wyposażonych miedzy

5 innymi w transformatory separacyjne z urządzeniami współpracującymi (kontrola stanu izolacji itp.). Obwody układów IT należy wyposażyć w zasilacz awaryjny UPS. Czas podtrzymania zasilania przez UPS z Bypass-em zewnętrznym minimum 20 minut. Zastosowane rozwiązania muszą gwarantować pewność zasilania oraz zapewnić najwyższy stopień ochrony od porażeń. Zasilacz awaryjny UPS należy umieścić w pomieszczeniu technicznym. W pomieszczeniach zakwalifikowanych do grupy 2, dla każdego obwodu w rozdzielni elektrycznej należy zastosować układy kontroli prądów upływu 8) Panele nadłóżkowe: W salach chorych, należy zaprojektować kompletnie wyposażone panele nadłóżkowe zawierające między innymi: oświetlenie ogólne (załączane wyłącznikiem przy wejściu do sali), oświetlenie miejscowe i nocne (załączane z manipulatora), system sygnalizacji przywoławczej (załączone z manipulatora), gniazda wtykowe ( gniazda wtykowe w panelach należy rozdzielić na zasilanie z obwodów podstawowych i rezerwowanych, i obwodów IT w pomieszczeniach grupy 2), gniazda zacisku ekwipotencjalnego. Niezależnie od oświetlenia ogólnego w panelach, należy zaprojektować oświetlenie ogólne nasufitowe. 9) Ochrona od porażeń, pewność zasilania i bezpieczeństwo: Wydzielone sale i pomieszczenia w których jest to wymagane obowiązującymi przepisami muszą mieć dodatkowe zabezpieczenie ciągłego zasilania w energię elektryczną realizowane za pomocą zasilacza awaryjnego UPS. Ze względu na zastosowanie aparatury podtrzymującej życie przyjęto dopuszczalną przerwę w zasilaniu 0,5 s. Instalacje elektryczne w pomieszczeniach szpitalnych o charakterze grupy 2 muszą spełniać wymagania dotyczące niezawodności i bezpieczeństwa. W pomieszczeniach grupy 2 konieczna jest sieć IT z transformatorem medycznym. Stworzenie sieci IT zwiększa pewność zasilania oraz zapewnia bezpieczeństwo dla pacjenta i personelu medycznego wymagania normy IEC : Bezpieczeństwo wymaga stałego monitorowania stałego monitorowania stanu izolacji. Zalecana jest kontrola stanu izolacji metodą impulsową. W pomieszczeniach grupy 2 kasety należy wyposażyć w sygnalizacje alarmów. Cyfrowa komunikacja pomiędzy elementami modułów zasilających a kasetą sygnalizacyjną daje możliwość wyświetlania tekstów alarmowych na kasecie sygnalizacyjnej. Urządzenia monitorowania stanu izolacji powinny być przygotowane do wpięcia do nadrzędnego sytemu komputerowego. W wymienionych salach należy zastosować system lokalizacji doziemień w sieci IT każdego obwodu z osobna. Takie rozwiązanie bardzo ułatwia zlokalizowanie uszkodzenia i jest zalecane przez normę IEC ) Zasilanie urządzeń Technicznych WLZ-ty do urządzeń technologicznych, WLZ-ty i instalacje teletechniczne pod potrzeby dźwigu szpitalnego dla osób niepełnosprawnych.

6 11) Instalacja elektryczna komputerowa: a) Rozdzielnia główna komputerowa RGK głównego punktu dystrybucyjnego W istniejącym pomieszczeniu technicznym rozdzielni głównej budynku U należy zaprojektować (z części rezerwowanej rozdzielni głównej) wewnętrzną linię zasilającą, rozdzielnię główną elektryczną komputerową RGK głównego punktu dystrybucyjnego. W pomieszczeniu rozdzielni głównej należy zaprojektować nową kompletną rozdzielnię główną komputerową RGK głównego punktu dystrybucyjnego, Uwaga: Przed projektowaniem RGK, należy zapoznać się z istniejącą dokumentacją sieci elektryczno-logicznej szpitala, wykonanej w 2013r, b) Rozdzielnie elektryczne piętrowe RK W adoptowanych pomieszczeniach technicznych na parterze i I piętrze budynku U należy zaprojektować kompletne rozdzielnie elektryczne RK. Projektowane rozdzielnie należy wyposażyć w wyłącznik główny, kontrole faz zabezpieczenia przepięciowe, wyłączniki różnicowo-prądowe typu A krótko zwłoczne, wyłączniki nadmiarowo-prądowe typu C i inne niezbędne aparaty i urządzenia, W rozdzielniach piętrowych komputerowych RNK należy przewidzieć zapas 40%. c) Instalacja elektryczna komputerowa gniazd DATA Projektowane instalacje do nowych gniazd komputerowych typu DATA należy prowadzić zgodnie z wytycznymi do projektowania sieci logicznej. Tj. prowadzenie tras kablowych, i miejsca doprowadzenia punktów elektryczno-logicznych PEL. d) Zasilanie gniazd komputerowych DATA: W zaadoptowanym pomieszczeniu technicznym należy zaprojektować zasilacz awaryjny UPS w celu zapewnienia bezprzerwowego zasilania dla obwodów gwarantowanych. 12) Instalacja oświetlenia ogólnego i awaryjnego czterech klatek schodowych: Na klatkach schodowych należy zaprojektować : Instalację oświetlenia ogólnego ze źródłami światła Led, która będzie sterowana opcjonalnie z wyłączników bistabilnych lub zegara astronomicznego, Instalacje oświetlenia awaryjnego ze źródłami światła LED, która będzie zasilana z nowo-projektowanej Centralnej Baterii. Uwagi: 1. Gniazda elektryczne podłączone do części rezerwowanej winny być oznaczone (na stałe) kolorem wyróżniającym się - czerwonym ( np. kolor ramki ), dotyczy to również paneli nad łóżkowych. 2. Gniazda elektryczne układu IT zasilane z UPS-a winny być oznaczone (na stałe) kolorem zielonym ( np. kolor ramki), dotyczy to również paneli nadłuzkowych w których zastosowano gniazda IT. 3. Rodzaj pomieszczeń w których wymagana jest instalacja lamp bakteriobójczych, należy uzgodnić z pielęgniarką Epidemiologiczną Szpitala. 4. W panelu nad-łóżkowym ( np. panel jedno stanowiskowy) należy zaprojektować trzy sztuki gniazd zasilanych z obwodu podstawowego i 2 szt z obwodu rezerwowanego, jeden zacisk ekwipotencjalny, system sygnalizacji przyzywowej, oświetlenie ogólne

7 zapalane z wyłącznika przy drzwiach wejściowych, oświetlenie nocne i miejscowe załączane z manipulatora, gniazdo RJ W salach nadzoru intensywnego oraz w pomieszczeniach w których wymagane jest to obowiązującymi przepisami) należy przewidzieć większą ilość gniazd wtykowych układu IT z kontrolą stanu izolacji zgodnie z technologią. 6. Należy zaprojektować system oświetlenia energooszczędnego (ledowe) W sanitariatach należy zaprojektować oprawy ledowe z czujnikami ruchu. 7. Na I piętrze w skrzydle B wyremontowane instalacje elektryczne należy przystosować do części modernizowanej ( tj. podłączyć do nowo-projektowanych rozdzielni) z uwzględnieniem podziału na strefy pożarowe. Umożliwi to wyłączenie prądu dla każdej strefy oddzielnie. 8. Na I piętrze w skrzydle C (w części nie objętej modernizacją) istniejące instalacje elektryczne należy przystosować do części modernizowanej (tj. podłączyć do nowoprojektowanych rozdzielni) z uwzględnieniem podziału na strefy pożarowe. Umożliwi to wyłączenie prądu dla każdej strefy oddzielnie. 9. Na parterze w części nie objętej modernizacją instalacje elektryczne należy przystosować do części modernizowanej (tj. podłączyć do nowo-projektowanych rozdzielni) z uwzględnieniem podziału na strefy pożarowe. Umożliwi to wyłączenie prądu dla każdej strefy oddzielnie. 10. Stosowane produkty i materiały nie mogą mieć parametrów technicznych gorszych niż wyroby poniższych producentów referencyjnych: rozdzielnie elektryczne Legrand, Hager itp., osprzęt elektryczny Berker, Legrand, instalacje IT Bender. 11. Trasy kablowe należy wykonywać w postaci koryt metalowych na podwieszanych uchwytach, oddzielnie dla instalacji elektrycznych i instalacji teletechnicznych w ciągach komunikacyjnych nad sufitem podwieszanym, 12. W dokumentacji projektowej należy wnieść zapisy o następującej treści: Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia należy montować jako nowe wyprodukowane z w roku realizacji inwestycji, Wszystkie urządzenia i materiały instalacji p.poż winny posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. 13. Aparaty i urządzenia ( układy do kontroli stanu izolacji IT, UPS, bateria centralna, liczniki energii elektrycznej, analizatory sieci w rozdzielni głównej) w pomieszczeniu technicznych rozdzielni należy podłączyć do szafy dystrybucyjnej w poprzez sieć LAN i uruchomić w celu odczytu parametrów ( monitoringu ) z komputera kierownika Sekcji elektrycznej znajdującego się w budynku K. 14. Instalacje muszą być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami (w tym przepisami i normami ppoż.). VI. Instalacje teletechniczne wewnętrzne parter, I piętro i klatki schodowe budynku Należy zaprojektować: 1) Instalacja kontroli dostępu i instalacji domofonowej: Należy wykonać instalację domofonową i instalację kontroli dostępu służącą do zwalniania zaczepów zamków drzwi wejściowych i wyłącznikiem awaryjnym otwarcia drzwi. Kontrola

8 dostępu oparta na manipulatorach kodowych i kartach dostępu (zbliżeniowych). Systemy należy wykonać zgodnie z przepisami p.poż z podziałem na strefy pożarowe. Lokalizacja centralek systemu dyżurki pielęgniarskie. 2) Instalacja systemu monitoringu bezpieczeństwa: Należy zaprojektować system monitoringu bezpieczeństwa obejmujący wejścia do oddziału oraz ciągi komunikacyjne zgodnie z wytycznymi do projektowania sieci logicznej. 3) Instalacja systemu sygnalizacji pożaru: Należy zaprojektować instalację systemu sygnalizacji pożaru (SAP) zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4) Instalacja oddymiania, przewietrzania klatek schodowych: Należy zaprojektować instalację oddymiania i przewietrzania na czterech klatkach schodowych budynku oraz w pomieszczeniach gdzie jest to wymagane obowiązującymi przepisami. 5) Instalacja telefoniczna: Należy zaprojektować nową instalację telefoniczną w połączeniu z siecią strukturalną poprzez patch panel telefoniczny zgodnie z wytycznymi do projektowania sieci logicznej. 6) Instalacja systemu telewizji płatnej W pracach projektowych w porozumieniu z właścicielem TV płatnej i użytkownikiem (Szpitala) należy uwzględnić wykonanie przedmiotowej instalacji. 7) Instalacja sygnalizacji i kontroli gazów medycznych: Należy zaprojektować nową instalację sygnalizacji i kontroli gazów medycznych. 8) Instalacja sygnalizacji przywoławczej: Na Oddziale oraz pomieszczeniach w których mogą przebywać pacjenci, należy zaprojektować kompletny system przywoławczy z oprogramowaniem, np. system przywoławszy firmy CALLNET lub równoważnik, których koszt zakupu materiałów będzie porównywalny. System sygnalizacji przywoławczej należy zasilić z części rezerwowanej instalacji elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Centrala systemu zamontowana w dyżurce pielęgniarskiej i podłączona do sieci logicznej szpitala. Uwagi: 1) Na I piętrze w skrzydle B, wyremontowane instalacje teletechniczne należy przystosować do części modernizowanej z uwzględnieniem podziału na strefy pożarowe. 2) Na I piętrze w skrzydle C (w części nie objętej modernizacją), instalacje teletechniczne należy przystosować do części modernizowanej z uwzględnieniem podziału na strefy pożarowe. To znaczy między innymi: zintegrować z siecią logiczną i podłączyć do nowo-projektowanych szaf dystrybucyjnych. 3) Na parterze w części nie objętej modernizacją instalacje teletechniczne należy przystosować do części modernizowanej z uwzględnieniem podziału na strefy pożarowe. To znaczy między innymi: zintegrować z siecią logiczną i podłączyć do nowo-projektowanych szaf dystrybucyjnych. 4) Trasy kablowe należy wykonywać w postaci koryt metalowych na podwieszanych uchwytach, oddzielnie dla instalacji elektrycznych i instalacji teletechnicznych w ciągach komunikacyjnych nad sufitem podwieszanym, 5) W dokumentacji projektowej należy wnieść zapisy o następującej treści:

9 Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia należy montować jako nowe wyprodukowane z w roku realizacji inwestycji, Wszystkie urządzenia i materiały instalacji p.poż winny posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. 6) Instalacje muszą być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym przepisami i normami ppoż. VII. Isnstalacja odgromowa W budynku U (skrzydło B) w części dachowej objętej przebudową, należy zaprojektować kompletną nową instalację odgromową i uziemiającą ( w trym instalacja pozioma na dachu, zwody pionowe i uziom) zgodnie z obowiązującymi przepisami. VIII. Sieć telefoniczna Należy zaprojektować nowe kable telefoniczne YTKSY 50x2x0,5 (0,7) na odcinku od pomieszczenia głównej głowicy telefonicznej zlokalizowanej w pomieszczeniu socjalnym na poziomie parteru w budynku U do nowo projektowanych szaf dystrybucyjnych na parterze i I piętrze budynku. W ramach przebudowy należy wymienić na większą istniejącą główną głowicę telefoniczną oraz zinwentaryzować i uporządkować istniejące przewody telefoniczne. IX. Uwagi Ogólne do dokumentacji projektowej branży elektrycznej : 1) Przed przystąpieniem do projektowania projektant ma wykonać wizję lokalną i inwentaryzację stanu istniejącego w celu ustalenia zakresu niezbędnych robót we wskazanym obszarze oraz w celu uzgodnienia tras kablowych i rozwiązań projektowych. Na podstawie uzgodnień należy opracować założenia do projektów, które po zaakceptowaniu przez inwestora będą podstawa do wykonania projektów. 2) pracowanie winno obejmować : część projektowa z robotami towarzyszącymi, część kosztorysową: szczegółowy przedmiar robot i kosztorysy inwestorskie branżowe z zestawieniami robocizny, materiałów i sprzętu, kosztorysy ofertowe, specyfikację wykonania i odbioru robót, wymagane uzgodnienie i pozwolenia w tym pozwolenie na budowę dokumentację projektowa należy opracować w wersji papierowej elektronicznej płyta CD (w formacie PDF i w wersji edytowalnej dwg). 3) Zgodnie z 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 109, poz. 719), dla urządzeń przeciwpożarowych wykonać odrębnie projekty wykonawcze oraz uzgodnić je z rzeczoznawca d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dotyczy to wszystkich instalacji objętych przepisami p.poz, miedzy innymi:instalacji SAP, oddymiania, instalacji oświetlenia awaryjnego z centralną baterią, przeciwpożarowych wyłączników prądu ppoż., tras kablowych i wszystkich pozostałych instalacji wymagających akceptacji i zatwierdzenia. 4) Projekty branżowe winny być skoordynowne, opracowane na podstawie technologii, wytycznych inwestora oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami z szczególnym uwzględnieniem przepisów i norm dotyczących szpitali. Wytyczne

10 branży elektrycznej dotyczącej części informatycznej należy traktować jako wzajemne uzupełnienia. 5) Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień do uzyskania decyzji pozwoleniu na budowę. 6) W pracach projektowych należy uwzględnić ekspertyzę pożarową Szpitala. 7) Instalacje należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normą PN-HD Instalacje elektryczne niskiego napięcia - wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji w pomieszczeniach medycznych. Norma ta porządkuje informacje dotyczące rodzajów sieci jakie mogą być stosowane w szpitalach, w zależności od rodzaju pomieszczeń, podaje sposoby uzyskania wymaganego poziomu bezpieczeństwa, klasyfikuje wszystkie pomieszczenia użytkowane medycznie oraz sugeruje pewne rozwiązania w zakresie bezpiecznych instalacji. 8) Prace przy wykonywaniu instalacji elektrycznych powinna wykonywać firma posiadająca niezbędną wiedzę oraz przygotowanie zawodowe i sprzętowe do wykonywania tego typu robót. Instalacje i wyposażenie elektryczne wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.nr 75/2002 poz. 690). Wykaz polskich norm dotyczących rozwiązań technicznych został ujęty w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, opublikowanym w Dzienniku Ustaw nr 239 z 2010 roku. Instalację podczas montażu i po wykonaniu, a przed oddaniem do eksploatacji poddać oględzinom i próbom w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania norm. Sprawdzić fizycznie prawidłowość działania wyłączników nadmiarowoprądowych i różnicowoprądowych. Wykonać pomiary skuteczności ochrony od porażeń we wszystkich obwodach. Wyniki pomiarów zaprotokółować i przekazać użytkownikowi obiektu. Instalowane urządzenia i materiały muszą posiadać właściwe atesty. 9) Projekt należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

11 - Modernizacja Oddziału Pulmonologii i Onkologi Pulmonologicznej Szpitala Wojewódzkiego ZPZOZ w Zielonej Górze - Opis przedmiotu zamówienia Dźwig szpitalny I. Dźwig szpitalny W ramach przebudowy Oddziału Pulmonologi należy zaprojektować dźwig przystosowany dla osób niepełnosprawnych, który będzie obsługiwał parter i I piętro w części C budynku U. Projektowany dźwig musi mieć napęd elektryczny. Oświetlenie kabiny projektowanego dźwigu ma być realizowane za pomocą opraw z ledowymi źródłami światła. Kabina dźwigu musi być wyposażona w: kamery systemu monitoringu podłączone do systemu monitoringu bezpieczeństwa, projektowanego w ramach przebudowy budynku. system łączności z konserwatorem dźwigu oparty na module GSM z kartą. Dźwig, instalacje elektryczne, teletechniczne i p.poż szybu dźwigowego muszą być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie. Budowa szybu zgodnie z wytycznymi branży budowlanej. Uwagi : 1) Przy montażu dźwigu należy uwzględnić dostawę i uruchomienie urządzeń oraz konieczność uzyskania Decyzji Urzędu Dozoru Technicznego zezwalających na eksploatacje dźwigu 2) Projektowany dźwig, maszynownia i szyb dźwigowy muszą spełniać warunki obowiązujących przepisów i norm w tym zakresie, szczególnie muszą zostać uwzględnione obowiązujące przepisy ppoż. 3) Projekt musi zostać zaakceptowany i zatwierdzony przez rzeczoznawcę do spraw ppoż. Dotyczy to wszystkich instalacji objętych przepisami p.poz.

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zmówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pełno-branżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej (koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy, kosztorys inwestorski,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. ETAP I...str.12 2. ETAP II...str.12 3. ETAP III...str.12 4. ETAP IV...str.12 5. UWAGI......str.13 II. RYSUNKI. 1. Schemat instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI - BUDŻET OBYWATELSKI TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ (Łódź ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

A. SPIS TREŚCI A1. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

A. SPIS TREŚCI A1. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA OPIS TECHNICZNY A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rozdzielnie elektryczne piętrowe rozbudowa. Tablice elektryczne TA... 3 3. Oświetlenie podstawowe... 3 4. Oświetlenie awaryjne... 3 5. Instalacja gniazd

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. NR 2 Klasa: 45.31 Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE. CPV 45310000-3. INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw i montażu wyposażenia 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Opracował : Stanisław Gruszka

Bardziej szczegółowo

Opracował: inż. Szymon Wróbel

Opracował: inż. Szymon Wróbel Opracował: inż. Szymon Wróbel Warszawa, styczeń 2013 Spis treści 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 2. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej 3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

tel. sekr. (12) 64 68 502, fax (12) 64 68 930, e-mail: rydygier@rydygierkrakow.pl

tel. sekr. (12) 64 68 502, fax (12) 64 68 930, e-mail: rydygier@rydygierkrakow.pl Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 21 stycznia 2013 r. DZPiZ

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie zasilania i wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku CENTRUM PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA MAŁEGO

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową, wykonanie robót wraz z dostawą i montażem urządzeń Pracowni Elektrofizjologii

Bardziej szczegółowo

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Gdańsk, 29.06.2015 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację pomieszczeń na VI

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Biuro branżowe - AKD projektowanie instalacji elektrycznych ; 02-791 Warszawa; ul. Braci Wagów 2/34 Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ

Bardziej szczegółowo

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) ,

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) , MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO 30-611 Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) 267-38-66, 0-602-78-97-96 TEMAT: Projekt remontu instalacji elektrycznej w Żłobku Samorządowym nr 5 w Krakowie na os.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, waŝniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO.

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Inwentaryzacja istniejącej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania...2 1.4 Informacje ogólne i stan istniejący...3 1.5

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. Notatka służbowa 2. Opis techniczny II CZĘŚĆ RYSUNKOWA L.p. Temat rysunku Skala Nr. rys. 1 Schemat zasilania E-1 2 Schemat i widok rozdzielnicy TOR5, TON5 E-2 3

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U P R O J E K T W Y K O N W C Z Y I N S T A L A C J I E L E K T R Y C Z N Y C H BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U I. OPIS TECHNICZNY. 1 PRZEDMIOT PROJEKTU 2 ZAKRES PROJEKTU Spis treści 3 PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIEJSKA PRZYCHODNIA WIDZEW 92-332 Łódź,, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów Część rysunkowa E-01 Plan instalacji elektrycznych i teletechnicznych E-02 Schemat tablicy bezpiecznikowej TB - 2 - I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

- instalacje elektryczne

- instalacje elektryczne PROJEKT BUDOWLANY - instalacje elektryczne Obiekt Budynki usługowo-mieszkalne Adres budowy 62-500 Konin ul. Wiosny Ludów 11 i 13 Działka nr ewid. 203/3 Jednostka ewidencyjna - Konin Obręb - Starówka Inwestor

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A M.A.T

P R A C O W N I A M.A.T KARTA TYTUŁOWA TYTUŁ : PRZEJŚCIE PODZIEMNE POD SKRZYśOWANIEM ULIC : BASZTOWA LUBICZ WESTERPLATTE PAWIA ADRES : UL. BASZTOWA LUBICZ WESTERPLATTE PAWIA KRAKÓW FAZA : KONCEPCJA O P I S D O K O N C E P C J

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Stan projektowany...3 3.1. Rozdzielnice piętrowe...3 3.2. Technologia układania instalacji...3 3.3.

Bardziej szczegółowo

Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie.

Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Zamówienie obejmuje wykonanie: projektu technologicznego projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Spis rysunków...3 II.Opis techniczny...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Zasilanie...5 4. Rozdzielnie...6 5. Wewnętrzne linie zasilające...6 6. Instalacje administracyjne...7

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

REMONT PLACÓWKI POCZTY POLSKIEJ FUP WARSZAWA 16 Warszawa, ul. Berensona 12 kategoria D

REMONT PLACÓWKI POCZTY POLSKIEJ FUP WARSZAWA 16 Warszawa, ul. Berensona 12 kategoria D Projekt Inwestor REMONT PLACÓWKI POCZTY POLSKIEJ FUP WARSZAWA 16 Warszawa, ul. Berensona 12 kategoria D Poczta Polska S.A. ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa Generalny Projektant JARNIEWICZ ARCHITEKCI Lech

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

Upr. bud. 5919/GD/94

Upr. bud. 5919/GD/94 PROJEKT TECHNICZNY Branża elektryczna INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Remont sali 360 Gmach Główny PG BRANŻA Elektryczna AUTOR PROJEKTU Waldemar Kazimierczak

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Budynek

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Projektowane zasilanie

OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Projektowane zasilanie OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest wymiana wewnętrznych linii zasilających, tablicy głównej, tablicy administracyjnej, tablic piętrowych i licznikowych, wymiana przewodów

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Egz. nr 4 Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Instalacja elektryczna Inwestor: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. AL. Legionów nr 11, 08-400 Garwolin Branża:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części piwnic wraz z przebudową instalacji wewnętrznych w budynku Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn z przeznaczeniem na pomieszczenie reintegracji

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2 tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02 Nr KRS 000 000 2750 NIP: 621-15-36-551 REGON: 000310226 e-mail: spzoz@krotoszyn.pl

Bardziej szczegółowo

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY:

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY: www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT WYKONAWCZY Termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: WYKONANIE NOWEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Opis Techniczny. Pawilon C parter Szpitalny Oddział Ratownictwa (SOR) w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego oś. Na Skarpie 66 31-913 Kraków

Opis Techniczny. Pawilon C parter Szpitalny Oddział Ratownictwa (SOR) w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego oś. Na Skarpie 66 31-913 Kraków Nr Sprawy ZP 17/2008 Załącznik nr 4 do SIWZ Opis Techniczny GRUPA 1 Nazwa zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej ogólnobudowlanej wraz z projektami branżowymi, na podstawie koncepcji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy: Nr/110U/MOPS/2009

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy: Nr/110U/MOPS/2009 PROSZCZEK Marek 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Bukowa 43 NIP 629-130-24-69; Regon: 272136639 Tel. (0-32) 261-07-32 ; kom. 606-914-620 e-mail: marek_pr@o2.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

OPIS. do projektu instalacji elektrycznych związanych z adaptacją pomieszczeń na pracownię mammograficzną

OPIS. do projektu instalacji elektrycznych związanych z adaptacją pomieszczeń na pracownię mammograficzną OPIS do projektu instalacji elektrycznych związanych z adaptacją pomieszczeń na pracownię mammograficzną 1.PODSTAWA OPRACOWANIA. Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi poniżej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Archiwum

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. OPIS TECHNICZNY... 1 1.1. Dane ogólne... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2.1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 1 2.2. Założenia wstępne... 2 2.2.1. Charakterystyka układu...

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie projektanta. 2. Oświadczenie sprawdzającego

1. Oświadczenie projektanta. 2. Oświadczenie sprawdzającego SPIS ZAWARTOŚCI LP. POZYCJA 1. Oświadczenie projektanta 2. Oświadczenie sprawdzającego 3. 4. 5. 6. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta Zaświadczenie o przynależności Okręgowej Izby

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Stan istniejący 2.2. Projektowane zmiany 3. Zestawienie materiałów 4. Rysunki rys.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i kosztorys inwestorski wg zamieszczonego poniżej wykazu:

Przedmiotem zamówienia jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i kosztorys inwestorski wg zamieszczonego poniżej wykazu: Załącznik nr 1 I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i kosztorys inwestorski wg zamieszczonego poniżej wykazu: 1. Hala A W rozdzielni

Bardziej szczegółowo

PB - remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej dla Budynek Internatu Międzyszkolnego dz. nr ew. 1647/2, obr. Stary Sącz, m.

PB - remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej dla Budynek Internatu Międzyszkolnego dz. nr ew. 1647/2, obr. Stary Sącz, m. 2 PB - remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej dla Budynek Internatu Międzyszkolnego dz. nr ew. 1647/2, obr. Stary Sącz, m. Stary Sącz ZAMAWIAJĄCY: Internat Międzyszkolny ul. I. Daszyńskiego 19 33-340

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania budynku egz.4 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w budynku ( zmiana sposobu użytkowania) w m. Wrocki, dz. nr 455/3, gm. Golub-Dobrzyń ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie LOKALIZACJA: 62 510 Konin, ul. Staromorzysławska INWESTOR : PGKiM Sp. z o.o. w Koninie, 62 500 Konin,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna CZĘŚĆ OGÓLNA 1. NAZWA ZAMÓWIENIA Remont instalacji elektrycznych w budynku Akademii Morskiej w Szczecinie zlokalizowanym

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator. STUDIO ARCHITEKTURY B O R A T Y N PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.pl INWESTOR FUNDACJA EDUKACJI I SZTUKI FILMOWEJ MACIEJA ŚLESICKIEGO I BOGUSŁAWA

Bardziej szczegółowo