PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI ZACHÓD WROCŁAW, ul. Powstańców Śląskich 161, dz. Nr 77, AM-1, obręb Borek BRANŻA PROJEKTANT NR UPR. PODPIS Teletechnika mgr inż. Oskar Pawlak Upr. 384/DOŚ/10 Wrzesień

2 1. DANE WYJŚCIOWE Inwestor Temat Przedmiot i zakres opracowania Przepisy i normy SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU - SAP Zakres ochrony Charakterystyka obiektu Funkcje systemu w przypadku pożaru lub zadymienia Podstawowe elementy systemu Rodzaj ochrony Koncepcja systemu Organizacja alarmowania Założenia dotyczące sterowań i monitorowania urządzeń Podział stref dozoru w systemie SAP Lokalizacja centrali pożarowej Powiadomienie Straży Pożarnej Opis podstawowych elementów systemu Świadectwo certyfikacji sprzętu Montaż czujek Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych Instalowanie modułów kontrolno-sterujących Instalowanie sygnalizatorów Bilans energetyczny Zestawienie materiałów Okablowanie systemu wytyczne montażowe Pomiary Konserwacja Uwagi końcowe SYSTEM STEROWANIA ODDYMIANIEM KLATKI SCHODOWEJ Ogólny opis systemu Opis techniczny sterowania systemem oddymiania/napowietrzania grawitacyjnego klatki schodowej Opis podstawowych elementów systemu Ogólne wytyczne montażowe instalacji Montaż centralek Przyciski alarmowe Dobór przewodów sterujących Wytyczne dla prowadzenia przewodów systemu oddymiania Zestawienie zasadniczych urządzeń Konserwacja SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV Informacje ogólne Koncepcja systemu Punkt obserwacji i zapisu obrazu Urządzenia opis ogólny Zestawienie zasadniczych urządzeń Zasilanie systemu Okablowanie Uruchomienie systemu Konserwacja

3 1. DANE WYJŚCIOWE 1.1. Inwestor PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW WROCŁAW, ul. Podwale Temat BUDYNEK PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI ZACHÓD WROCŁAW, ul. Powstańców Śląskich 161, dz. Nr 77, AM-1, obręb Borek Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem tego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych w podlegającym opracowaniu zakresie. W skład projektowanych instalacji teletechnicznych wchodzą: System sygnalizacji alarmu pożaru SAP, Systemy sterowania oddymianiem klatki schodowej System telewizji dozorowej CCTV System wideo domofonów Uwaga! Wszystkie rysunki branży teletechnicznej powinny być rozpatrywane razem z rysunkami innych branż Przepisy i normy Opracowanie niniejsze powstało w oparciu o: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 nr 106, poz. Z późniejszymi zmianami) Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. z 1991 nr 81, poz. 351, z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109 poz. 71). PKN-CEN/TS Specyfikacja techniczna. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji. PN-EN :2003. Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 7: Wytyczne stosowania uzgodnienia międzybranżowe, wytyczne inwestora dokumentacje techniczne projektowanych urządzeń. 2. SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU - SAP 2.1. Zakres ochrony Zgodnie z charakterystyką, rodzajem i przeznaczeniem podlegającego przebudowie obszaru przyjęto jego ochronę całkowitą, tzn. że wszystkie pomieszczenia, objęte zostaną systemem sygnalizacji i wykrywania pożaru. Dotyczy to wszystkich pomieszczeń biurowych oraz korytarzy i innych pomieszczeń technicznych. Ochronie pożarowej podlegać będą również wszystkie przestrzenie sufitu podwieszanego w pomieszczeniach posiadających taki sufit. 2

4 Odstąpiono jedynie od zabezpieczenia pomieszczeń o małym stopniu zagrożenia pożarowego, w których brak jest materiałów łatwo palnych, występuje duża wilgotność oraz brak jest możliwości powstania i rozprzestrzeniania się pożaru (np. sanitariaty, pomieszczenia mokre ). Funkcje wykrywania pożarów w tych pomieszczeniach pozostawiono dozorowi ludzkiemu z wykorzystywaniem do alarmowania ręcznych przycisków alarmowych zlokalizowanych na ciągach komunikacyjnych Charakterystyka obiektu Budynek zlokalizowany jest na działce nr 77 AM-1, obręb Borek położonej przy ul. Powstańców Śląskich 161 we Wrocławiu. Budynek stanowi część południowo-wschodniej pierzei ul. Powstańców Śląskich. Główne wejście do budynku znajduje się od strony ulicy bezpośrednio z chodnika. Od podwórza zlokalizowane jest drugie wejście wyłącznie dla pracowników. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, przy jej południowo-wschodniej granicy posadowiony jest budynek, przy granicy północno-zachodniej wybudowany jest ciąg garaży. Pozostały, środkowy teren stanowi plac manewrowy i miejsca postojowe dla pracowników. Wjazd na teren posesji znajduje się od strony północno-wschodniej. Budynek, będący przedmiotem modernizacji jest obiektem wpisanym do gminnego wykazu zabytków. Zbudowany prawdopodobnie na początku XX wieku. Budynek posiada przyziemie na poziomie chodnika oraz trzy kondygnacje biurowe (ostatnia na poddaszu). Stropodach płaski (z niewielkim spadkiem) od strony podwórza i jednospadowy od strony ulicy. Brak informacji o głębokości posadowienia i rodzaju fundamentów. Ściany konstrukcyjne z cegły pełnej ceramicznej. Nowe ściany, na III piętrze, wykonane po roku 1987, również z cegły ceramicznej i betonu komórkowego. Stropy stalowo ceramiczne - wg. inwentaryzacji i opisu projektu wykonanych przez WUTEH. Brak informacji bardziej szczegółowych. Stropy nad III piętrem z płyt WPS, wykonane po roku 1987, nad nimi konstrukcja dachowa stalowa, pokryta płytkami korytkowymi DKZ. Pokrycie dachówką ceramiczną od strony ulicy i papą od podwórza. Wewnętrzne schody wejściowe od ulicy betonowe, obłożone lastrykiem. Spoczniki na wejściu i parterze z kolorowego lastryka. Schody od strony podwrza żelbetowe pokryte płytkami ceramicznymi, do piwnicy betonowe. Tynki gładkie na ścianach wewnętrznych wszystkich pomieszczeń. W piwnicach część tynków wymaga wymiany.w klatce schodowej i ścianach korytarzy lamperie olejne. Na ścianach klatki od strony podwórza, a także na sufitach III piętra występują liczne spękania tynku. Sztukaterie występują na sufitach pomieszczeń biurowych I i II piętra. Zakres prac budowlanych określa opis przedmiotu zamówień przygotowany przez Inwestora. Proponowane zmiany funkcjonalne polegają głownie na modernizacji istniejących węzłów sanitarnych, z wykonaniem sanitariatu dla osób niepełnosprawnych na parterze. Likwidację prowizorycznej dyżurki, znajdującej się na parterze u zbiegu schodów z poziomu ulicy i podwórza, adaptację dla tej funkcji pomieszczenia w przyziemiu, z połączeniem z klatką schodową na poziomie wejścia do budynku. Przystosowanie istniejącego w przyziemiu archiwum przez połączenie czterech pomieszczeń, zainstalowanie nowych regałów jezdnych, zabezpieczenie wejść do archiwów drzwiami stalowymi stosowanymi w tajnych kancelariach i archiwach państwowych. W branży instalacyjnej projektuje się wymianę całości instalacji wod-kan, c.o. oraz zmianę usytuowania hydrantów na kondygnacjach biurowych. W zakresie instalacji elektrycznej instalację systemu alarmu pożarowego, oddymiania obiektu, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz dozoru telewizyjnego Zakres robot instalacyjnych nie narusza istniejącego układu pomieszczeń Funkcje systemu w przypadku pożaru lub zadymienia System pożarowy SAP służy wykryciu pożaru we wczesnym jego stadium. Do detekcji pożaru w podlegającym ochronie obszarze wykorzystać należy optyczne czujki dymu zamontowane na pętlach dozorowych prowadzonych przez podlegające dozorowi pomieszczenia. System pożarowy oprócz detekcji 3

5 wyposażyć należy w moduły monitorująco sterujące (elementy adresowalne na pętlach pożarowych) umożliwiające spełnienie funkcji związanych ze sterowaniami i nadzorem instalacji bezpieczeństwa obiektu współpracujących podczas pożaru z systemem SAP. Na podlagającym obszarze zamontowane moduły powinny umożliwić następujące funkcje: L.p. Opis działania 1. Uruchomienie oddymiania klatki schodowej 2. Uruchomienie alarmowej sygnalizacji akustyczno-optycznej w obiekcie 3. Wyłączenie systemów kontroli dostępu 4. Zamknięcie kurtyny ppoż. Obiekt ze względu na zaprogramowanie czujek pożarowych podzielony powinien zostać na logiczne strefy wynikające z funkcji poszczególnych obszarów. Aby można było wykonać dokładny opis lokalizacji poszczególnych czujek w systemie (z dokładnością do opisu pomieszczenia, a nie tylko obszaru) w zastosowanej centrali pożarowej każdą czujkę należy przypisać do oddzielnej strefy logicznej. Umożliwia to użytkownikowi jednoznaczne określenie miejsca zadziałania czujki lub ROP-a. Urządzenia te powinny posiadać odpowiednie certyfikaty CNBOP Podstawowe elementy systemu Aby zrealizować wymienione funkcje w skład systemu SAP wchodzą: - automatyczne optyczne czujki dymu, - automatyczne optyczne czujki dymu montowane w przestrzeni miedzystropowej z wyprowadzonym wskaźnikiem zadziałania, - automatyczne czujki temperatury - ręczne ostrzegacze pożarowe ROP wzdłuż ciągów komunikacyjnych - moduły sterująco-monitorujące zainstalowane na pętlach dozorowych służące do sterowania m.in. centralą oddymiania klatki schodowej. - sygnalizatory akustyczno-optyczne, 2.5. Rodzaj ochrony Aby zapewnić kompleksową ochronę remontowanego budynku projektuje się analogowy adresowalny system sygnalizacji alarmu pożaru, na który składają się automatyczne urządzenia sygnalizacji pożarowej nowej generacji, które informują użytkownika o rodzaju wywołanego alarmu /pożar, test, uszkodzenie linii lub elementu linii, czujki/, numerze linii, czujki, czasie i dacie wywołanego alarmu oraz miejscu wywołanego alarmu. Podczas rozbudowy wykonane zostaną dwie dodatkowe linie dozorowe systemu SAP zawierające czujki i moduły połączone w układzie pętlowym w pełni redundantnym tzn. w stanach awaryjnych zasilanym niezależnie z obu końców pętli. Za stan awaryjny uważa się wystąpienie zwarcia lub przerwę w okablowaniu. Wszystkie elementy użyte posiadać będą świadectwo dopuszczenia wyrobu do użytkowania, certyfikaty lub atesty w ochronie przeciwpożarowej zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U nr 92 poz.881) oraz certyfikaty CNBOP Koncepcja systemu Budowę systemu SAP projektuje się zgodnie z wytycznymi CNBOP i normą PKN-CEN/TS Dla ochrony wszystkich pomieszczeń oraz przestrzeni użytkowej zastosować należy optyczne czujki dymu jak również czujki temperatury. 4

6 Wszystkie czujki zainstalowane w przestrzeni sufitu podwieszanego zaopatrzyć we wskaźniki zadziałania montowane bezpośrednio na suficie podwieszanym bezpośrednio pod czujką. W chwili wykrycia pożaru czujka przekazuje sygnał do centrali CSP jak również jej zadziałanie jest sygnalizowane przez wskaźniki zadziałania. W remontowanym obszarze zamontować sygnalizatory optyczno-akustyczne informujące o ewentualnym pożarze. Na pętlach dozorowych zamontować moduły przekaźnikowe do monitoringu i sterowania urządzeń współpracujących z systemem SAP. Odpowiednie elementy systemu zgodnie z przepisami ochrony p.poż. wyposażyć w izolatory zwarć Organizacja alarmowania Organizacja alarmowania w systemie SAP daje personelowi możliwość określenia w ściśle określonym czasie czy zdarzenie : - stanowi poważne zagrożenie, wymagające interwencji straży, - może być zlikwidowane za pomocą podręcznych środków gaśniczych, - jest wynikiem fałszywego zadziałania czujki. Dla nowych elementów systemu SAP zaprogramować 2 stopniową procedurę alarmowania polegającą na następującej procedurze: Po otrzymaniu sygnału pożarowego z czujki lub przycisku ROP na wyświetlaczu cyfrowym centrali SAP wyświetla nr grupy, nr elementu, adres słowny zagrożonego pomieszczenia. Jednocześnie zapala się czerwony wskaźnik pożar. Zadziałanie czujki wywołuje alarm optyczny i akustyczny (ALARM I STOPNIA) w centrali przez czas T1, który przeznaczony jest na zgłoszenie się personelu obsługującego system SAP (przyciśnięcie przycisku POTWIERDZENIE). Jeżeli w czasie T1 obsługa nie podejmie działań i nie przeprowadzi kasowania alarmu I stopnia centrala przechodzi automatycznie do ALARMU II STOPNIA ALARM POŻAROWY. Zgłoszenie się personelu obsługującego przedłuża czas trwania alarmu I stopnia o czas T2, mierzony od chwili potwierdzenia alarmu I stopnia, który przeznaczony jest na dokonanie rozpoznania zaistniałego zagrożenia pożarowego. Po czasie T2, jeżeli obsługujący wcześniej nie przeprowadził kasowania, poprzez uzyskanie dostępu na poziomie II i wciśnięcie podświetlonego przycisku KASOWANIE, nastąpi włączenie alarmu II stopnia. Alarmowanie dwustopniowe przechodzi na alarmowanie jednostopniowe (natychmiast alarm II stopnia) w przypadku pracy centrali w trybie PERSONEL NIEOBECNY lub OPÓŹNIENIA WYŁĄCZONE. Wciśnięcie któregokolwiek przycisku (ROP) wywołuje bezpośrednio ALARM II STOPNIA Założenia dotyczące sterowań i monitorowania urządzeń. Przyjęto następujące założenia dotyczące sterowań w podlegającym opracowaniu obszarze: 1. Alarm II stopnia powoduje wyzwolenie następujących akcji: - uruchamiana jest sygnalizacja akustyczna i optyczna w obiekcie, - uruchamiane jest oddymianie klatki schodowej - wyłączana jest kontrola dostępu na przejęciach ewakuacyjnych Podział stref dozoru w systemie SAP. W celu realizacji funkcji sterowniczych dokonać należy podziału strefowego czujek automatycznych oraz ręcznych ostrzegaczy pożaru na grupy wynikające z układu stref pożarowych oraz obszarów funkcjonalnych obiektu. 5

7 Dla uproszczenia programowania należy w systemie każdą czujkę przypisać do oddzielnej strefy logicznej. Każda ze stref czujek będzie realizowała za pomocą modułów sterująco-monitorujących wszystkie wysterowania z systemu SAP związane z alarmem II stopnia w danej strefie pożarowej. Ostateczny podział na strefy należy dostosować do obecnie zaprogramowanych stref i logiki systemu Lokalizacja centrali pożarowej Centralę SAP typu Polon 4100 firmy Polon Alfa zamontować w pomieszczeniu ochrony Powiadomienie Straży Pożarnej Podłączenie monitoringu do jednostek PSP jest poza tym opracowaniem Opis podstawowych elementów systemu W celu spełnienia założeń ochrony obiektu w pomieszczeniu ochrony zamontować należy centralę Polon 4100 firmy Polo Alfa. Przyjęte do podstawowej ochrony zostały czujki szeregu 43/46, które: - są adresowalne w sposób automatyczny - posiadają wbudowane izolatory zwarć - wybrane, posiadają możliwość programowego zwiększania lub zmniejszania stopnia czułości DPR-4046 Adresowalna, optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego z pomocniczym detektorem płomienia Klasyfikowana jako czujka dymowa. W przypadku wykrycia elementów płomieniowych sensor dymu obniża próg alarmowania i pozwala na przyspieszenie zadziałania. Prąd dozorowania: 170µA Zasilanie: z centrali sygnalizacji pożarowej Wykrywane pożary testowe: TF1 do TF5 i TF8 Temperatura pracy: -25ºC +55ºC Gniazdo: G-40 TUN-4043 Adresowalna, czujka ciepła Prąd dozorowania: 120µA Zasilanie: z centrali sygnalizacji pożarowej Klasy temperaturowe: A1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R, BR Temperatura pracy: -25ºC +55ºC Gniazdo: G-40 W systemie zastosować przyciski (ROP y) typu ROP 4001, umieszczone wewnątrz obiektu: przy wyjściach ewakuacyjnych, korytarzach. Odległość dojścia do najbliższego przycisku nie powinna przekraczać 30m. Zastosować (ROP y) w pełni adresowalne, montowane na pętli z wbudowanymi izolatorem zwarć. ROPy służą do ręcznego uruchomienia sygnalizacji o pożarze przez osobę, która zauważyła pożar. Do sterowań i monitorowań wykorzystać urządzenie monitorujaco sterujące typu EKS

8 Elementy kontrolno-sterujące EKS-4001 są przeznaczone do uruchamiania (stykami przekaźnika) na sygnał z centrali, urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych, np. sygnalizatorów, klap dymowych, drzwi przeciwpożarowych itp. Umożliwiają kontrolowanie sprawności sterowanego urządzenia i poprawności jego zadziałania. Mają dodatkowe wejście kontrolne do nadzoru nie związanych ze sterowaniem urządzeń lub instalacji. Elementy EKS-4001 mogą pracować wyłącznie w adresowalnych liniach/pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000.Uruchomienie przekaźnika w elemencie kontrolnosterującym następuje na rozkaz przesłany z centrali i jest sygnalizowane rozbłyskami jego czerwonej diody świecącej. Skasowanie alarmowania centrali powoduje powrotne przełączenie zestyków przekaźnika. Jest możliwe blokowanie przełączenia przekaźnika w uzasadnionych przypadkach jak również programowe wprowadzanie zwłoki czasowej w jego zadziałaniu. Układ elektroniczny elementu EKS-4001 kontroluje dwa niezależne wejścia na zwarcie lub rozwarcie (do wyboru) dołączonych do nich bezpotencjałowych zestyków zewnętrznych urządzeń, których przełączenie centrala sygnalizuje jako alarm techniczny. Element kontrolno-sterujący posiada rozbudowane oprogramowanie, umożliwiające jego elastyczne wykorzystanie w różnych zastosowaniach. Wyposażony jest w wewnętrzny izolator zwarć. Kodowanie adresu elementu odbywa się automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest w jego nieulotnej pamięci. Adresowalny element wielowyjściowy sterujący EWS-4001 jest przeznaczony do sterowania różnymi urządzeniami automatyki pożarniczej i załączania akustycznych systemów ostrzegania przed pożarem. Może pracować wyłącznie w adresowalnych liniach/pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON Element można instalować wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Element EWS-4001 ma osiem niezależnych wyjść przekaźnikowych z wyprowadzonymi na łączówkę bezpotencjałowymi zestykami przełącznymi. Przekaźniki mogą być indywidualnie załączane na polecenia wysłanego przez centralę, po spełnieniu zaprogramowanych kryteriów zadziałania np. alarmowanie I st. w centrali, alarmowanie w wybranej strefie dozorowej, alarmowanie iloczynu lub sumy wybranych stref, itp. Element jest wyposażony w wewnętrzny izolator zwarć. Kodowanie adresu elementu EWS-4001 odbywa się automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest w jego nieulotnej pamięci. Element EWS-4001 jest wykonany w postaci prostopadłościennej puszki z tworzywa, wewnątrz, której umieszczono płytkę drukowaną z przekaźnikami i rząd łączówek do podłączenia przewodów instalacji. Obudowa gwarantuje wysoki stopień szczelności, umożliwiający instalowanie elementu w trudnych warunkach lub na zewnątrz obiektów. Obudowa ma odpowiednie wejścia dławikowe na osobne wprowadzenie przewodów linii dozorowej i linii sterujących. Sterowania wyłączeniem zasilania obwodów elektrozaczepów systemu SKD ze względu na duży prąd zasilaczy (>2A) wykonać poprzez dodatkowe przekaźniki pośredniczące typu BIS V. Dla sygnalizacji alarmu pożaru zamontować sygnalizatory wewnętrzne optyczno-akustyczne typu SAK 7 firmy W2 Wyrzykowski podłączone przez puszki instalacyjne typu PIP 1A lub PIP 2A Świadectwo certyfikacji sprzętu Certyfikaty CNBOP użytych urządzeń wykonawca powinien dostarczyć na odbiór końcowy instalacji Montaż czujek Czujki systemu sygnalizacji pożaru zamontować w odpowiednich gniazdach, które pracują w adresowalnych liniach dozorowych /pętlach centrali. Podczas projektowania sposób rozmieszczenia czujek w obiekcie oraz wielkość dozorowanej powierzchni, w zależności od rodzaju pomieszczeń, dobrano zgodne z wytycznymi określonymi przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie oraz norm. 7

9 Zachować normatywne odległości wymagane przepisami od ścian, podciągów, kratek wywiewnonawiewnych instalacji klimatyzacji i wentylacji (min. 0,5 m). Czujki chroniące przestrzeń międzystropową zamontować na stropie rzeczywistym. Od każdej czujki chroniącej przestrzeń międzystropową wyprowadzić na sufit podwieszany wskaźnik zadziałania czujki Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych Ręczne ostrzegacze pożarowe zainstalować wewnątrz budynku, w miejscach łatwo dostępnych, dobrze widocznych, w pobliżu dróg ewakuacyjnych, na wysokości 1,2-1,5m, zgodnie z wytycznymi, opracowanymi przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Instalowanie modułów kontrolno-sterujących Moduły kontrolno-sterujące zainstalować wewnątrz budynku, w miejscach łatwo dostępnych serwisowo, zamontowano je w miarę możliwości w pobliżu urządzeń, które są sterowane lub monitorowane przez w/w moduły. Moduły w miarę możliwości zamontować w przestrzeni międzystropowej powstałej po zabudowie sufitem podwieszanym lub bezpośrednio pod sufitem Instalowanie sygnalizatorów Sygnalizatory zainstalować wewnątrz budynku, w miejscach łatwo dostępnych serwisowo, dobrze widocznych, w pobliżu dróg ewakuacyjnych, na wysokości ok. 2,3-2,5 m (pod sufitem), zgodnie z rysunkami. Sygnalizatory łączyć przez puszki połączeniowe typu PIP-1A Bilans energetyczny Zgodnie z założeniami wytycznych oraz PKN-CEN/TS system powinien pracować przy braku zasilania sieciowego 72h w stanie dozoru oraz alarmować przez 30 min. Pojemność akumulatora Q = ( 72 x Jd + 0,5 x Ja ) Ah Jd- prąd dozoru Ja- prąd alarmu Do obliczania bilansu założono następujące parametry: - linie dozorowe o dopuszczalnej rezystancji 2x45 Ω, - dopuszczalny pobór prądu na linii dozorowej 50mA, - dopuszczalna pojemność przewodów max 300 nf, - przewód pętli dozorowej typu YnTKSY ekw. 1x2x0,8 o długości max. 1,2 km. 8

10 Nr linii Ogran. prądu 0,15 0,15 0,15 0,12 0,17 0,15 0,14 0,6 0,17 0,15 0,15 6 0,6 DIO DOR DOT TUN DPR DUR ROP SAL EKS EWS EWK ACR DUR UCS Tryb OBLICZANIE PARAMETRÓW LINII DOZOROWYCH I ZASILANIA DLA CENTRALI POLON 4200 R k =13 k Tryb 2 R k =5,6 k Tryb 3 R k =47 k Tryb 4 Tryb ADC [ma] Długość [km] KABEL Tryb 5 DOP- R k =13 R 40 k =33 k k Rezystancj a [Ω/km] Pojemność [nf/km] Łączny prąd dozorowania Rezystancja linii [Ω] Pojemność linii [nf] UWAGI , Parametry prawidłowe , Parametry prawidłowe , , RAZEM Parametry centrali prawidłowe Liczba linii dozorowych Wykorzystane linie sygnałowe Pobór prądu przez urz. zewnętrzne LS1 LS2 dozorowanie [A] alarmowanie [A] dozorowanie [A] OBLICZENIE POJEMNOŚCI AKUMULATORÓW REZERWOWYCH Pobór prądu łącznie Wymagany czas pracy Pojemność akumulatorów alarmowanie [A] [h] [Ah] ,37 1, ,67 Do zasilania awaryjnego systemu zastosować należy dwa nowe akumulatory kwasowo-żelowe SLA 40Ah/12V umieszczone w dodatkowym pojemniku na akumulatory PAR-4800 pod centralą Zestawienie materiałów. L.p. Materiał Ilość 1. Centrala Polon szt. 2. Obudowa dodatkowa PAR szt. 3. Czujka dymu DPR szt 4. Gniazdo czujek G szt 5. Wskaźnik zadziałania WZ 31 5 szt 6. Czujka ciepła 17 szt 7. Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M 7 szt 8. Moduł kontrolno-sterujący EKS szt 9. Moduł 8 wyjść przekaźnikowych EWS-4001 w obudowie 1 szt 10. Sygnalizator optyczno akustyczny SAK7 6 szt 11. Akumulator 12V 40Ah 2 szt 12. Puszka połączeniową PIP 1A 6 szt 13. Obudowa modułu 1 szt. EKS szt 14. Przekaźnik 24VDC 10A BIS V 5 szt 15. Przewód pętli YnTKSY ekw 1x2x0,8 ok mb 16. Przewód sygnalizacji HDGs 2x1 ok. 80 mb Obejmy mocujące certyfikowane do przewodu HDGs 8mm 17. na każde 30 cm przewodu Obo szt. 18. Masa uszczelniająca Hilti 611 A 1 kpl Uwaga! Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń posiadających niegorsze parametry od zaprojektowanych Okablowanie systemu wytyczne montażowe Przewody linii dozorowych i sygnałowych prowadzić: pod tynkiem 9

11 na atestowanych uchwytach dla przewodów sygnałowych typu HDGs. Oprzewodowanie instalacji sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) wykonać: Linie dozorowe przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x0,8. Ekran na trasie linii dozorowych nie połączony jest z żadną konstrukcją, lecz wyłącznie z uziemieniem centrali (jednostronnie) i we wskazanym punkcie montażowym elementów pętlowych. Linie od modułów kontrolno-sterujących (z wykorzystaniem styków NC lub NO) do urządzeń sterowanych bezpotencjałowo lub zanikiem napięcia, przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 (np. automatyka wentylacji). Linie sygnałowe od urządzeń monitorowanych do modułów kontrolno-sterujących przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x0,8 (klapy p.poż) Linie sygnałowe sygnalizatorów optyczno-akustycznych przewodem niepalnym HDGs 2x1 (przez puszki PIP-1A). Nie wolno prowadzić przewodów linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujących i monitorujących z przewodami elektrycznymi o napięciu >60V w tym samym przepuście, korycie kablowym lub rurce, Przy wyznaczaniu ciągów instalacyjnych należy dążyć do jak najmniejszej liczby skrzyżowań z innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odległości min 10cm. Przy prowadzeniu instalacji równolegle z instalacją elektryczną przewody instalacji sygnalizacji pożaru powinny przebiegać poniżej. Przewody między elementami systemu nie mogą być przedłużane muszą to być przewody jednoodcinkowe. Czujki montować zgodnie z rysunkami każdą zmianę lokalizacji detektorów należy skonsultować z projektantem. Oznaczyć wszystkie przyciski ROP oraz sygnalizatory SA piktogramami zgodnie z PN. Oznaczyć wszystkie elementy pętlowe (czujka, ROP, moduł I/O, wskaźnik WZ) numerami logicznymi czytelnymi z poziomu podłogi, zgodnymi z dokumentacją powykonawczą i programem centrali SAP. Przy przejściach przez ściany wydzieleń pożarowych przejścia wypełnić specjalizowanymi masami stanowiącymi odpowiednie przegrody pożarowe (np. masa firmy Hilti) Czujki chroniące przestrzeń międzystropową zamontować na stropie rzeczywistym. Od każdej czujki chroniącej przestrzeń międzystropową wyprowadzić na sufit podwieszany wskaźnik zadziałania czujki. Przewidzieć odpowiednie rewizje serwisowe w sufitach do czujek z przestrzeni miedzystropowej oraz do czujek pod podniesioną podłogą Pomiary Przed oddaniem instalacji SAP do użytku wykonać: - pomiary końcowe prądem stałym - pomiar rezystancji pętli zwarcia obwodu zasilania centrali SAP. Protokoły okazać na odbiorze systemu Konserwacja System SAP powinien być konserwowany zgodnie z PN /CEN przez uprawnioną firmę, również w okresie gwarancji.w zakres konserwacji wchodzi sprawdzenie wszystkich czujek dymu poprzez zadymienie, sprawdzenie ROP-ów poprzez wciśnięcie przycisków, sprawdzenie sygnalizatorów oraz napięcia akumulatorów. 10

12 2.23. Uwagi końcowe Zarządca obiektu powinien przechowywać: - dokumentację systemu, - protokoły pomiarów, - instrukcję obsługi, - książkę konserwacji i obsługi. 3. SYSTEM STEROWANIA ODDYMIANIEM KLATKI SCHODOWEJ 3.1. Ogólny opis systemu Z uwagi na funkcję, jaką pełnia w budynku klatki schodowe oraz zgodnie z przepisami ochrony pożarowej dotyczącej dróg ewakuacyjnych, w wydzielonej klatce schodowej zastosować należy odpowiednie elementy służące ochronie przed zadymieniem. Niniejszy projekt dotyczy wyłącznie doboru urządzeń systemu sterowania oddymianiem grawitacyjnym (centrale sterujące oraz ich wyposażenia, typ okablowania, prowadzenie tras kablowych, połączenie elementów wykonawczych, przycisków przewietrzania oraz oddymiania). Obliczenia powierzchni oddymiania i napowietrzania, lokalizacja klap oddymiających oraz drzwi, okien i innych ewentualnych otworów napowietrzających, sposób otwierania okien i klap (kąt i oś otwarcia) nie są przedmiotem tego opracowania. Projekt przewiduje dobrane w projekcie architektury klapy oddymiające oraz drzwi służące napowietrzaniu. Elementy te powinny zgodnie z normą EN być dostarczone wraz z siłownikami. Norma ta nie dotyczy drzwi napowietrzających dlatego w projekcie wyspecyfikowano siłowniki jakie należy zamontować na takich drzwiach w obiekcie. W celach uruchomienia oddymiania ww. obszarów projektuje się samoczynne urządzenia i układy umożliwiające realizację założeń dotyczących odymiania grawitacyjnego w budynku. Układ sterowania oddymianiem grawitacyjnym klatki schodowej będzie umożliwiać podczas pożaru otwarcie w szczycie klatki schodowej klapy dymowej w dachu korytarza poddasza. Uruchamianie klapy dymowej będzie realizowane samoczynnie po sygnale z systemu SAP, z czujek rozmieszczonych w obiekcie oraz ręcznie przyciskami alarmowymi oddymiania umieszczonymi zgodnie z normą PN-B Równocześnie na poziomie parteru otwierane będą drzwi celem doprowadzenia świeżego powietrza (napowietrzenia) oddymianej klatki schodowej. Otwarcie drzwi będzie realizowane automatycznie z wykorzystaniem siłowników elektrycznych. Sterowanie otwieraniem klapy dymowej do oddymiania oraz drzwi do napowietrzania należy zrealizować przy wykorzystaniu specjalizowanych central oddymiania posiadające stosowne certyfikaty. W klatce schodowej przewidziano również układ do tzw. przewietrzania, które stanowi funkcję komfortu w budynku. Uruchamianie przewietrzania będzie poprzez przyciśniecie przycisków przewietrzania zintegrowanych w przycisku oddymiania. Stan centrali oddymiania/napowietrzania klatki schodowej (uszkodzenie, zadziałanie) będzie monitorowane na centrali i przyciskach oddymiania Opis techniczny sterowania systemem oddymiania/napowietrzania grawitacyjnego klatki schodowej Detekcja z czujek systemu SAP, bądź wciśnięcie dowolnego przycisku oddymiania spowoduje podanie sygnału do centrali oddymiania obsługującej układ oddymiania grawitacyjnego. Centrala oddymiania po przyjęciu sygnału będzie realizowała swoje funkcje sterujące poprzez podanie napięcia zasilającego na siłownik klapy oddymiającej w celu jej otwarcia. Zamykanie klapy i kasowanie stanu alarmowego realizowane będzie z przycisków oddymiania (wymaga interwencji człowieka). 11

13 Centralę oddymiania wyposażyć należy w zasilanie awaryjne w postaci akumulatorów SLA umieszczonych wewnątrz obudowy centrali (wartość akumulatorów dobrał producent centrali do typu centrali). Ze względu, iż funkcje oddymiania i przewietrzania mogą być łączone stan alarmu pożarowego będzie musiał mieć priorytet przed funkcjami przewietrzania. Zgodnie z wytycznymi podczas oddymiania klatki schodowej zrealizować należy również doprowadzenie świeżego powietrza do budynku (napowietrzanie) w razie pożaru poprzez otwarcie automatyczne dwóch drzwi prowadzących do budynku podczas oddymianej klatki schodowej Opis podstawowych elementów systemu W celu spełnienia powyższych założeń ogólnych w budynku należy wykonać system instalacji sterowania oddymianiem grawitacyjnym i napowietrzaniem klatek schodowych oraz szybu windowego w oparciu o urządzenia firmy D+H. Dopuszcza się również innych producentów systemów, których urządzenia dorównują lub przewyższają parametry proponowanego systemu oraz spełniają założone funkcje. Do realizacji założonych funkcji należy zastosować dla oddymiania i napowietrzania klatki schodowej centrali typu RZN 4408-K, Do central podłączyć należy specjalizowane przyciski oddymiania typu RT 45-LT posiadające również wbudowane przyciski sterowania przewietrzaniem. Na klatce schodowej na poddaszu oraz parterze zamontować optyczne czujki dymu które należy połączyć w linię dozorową podłączoną do centrali oddymiania. Otwarcie drzwi na parterze do napowietrzania należy zrealizować poprzez montaż siłowników drzwiowych typu DDS 54/500 firmy D+H. Centrala typu RZN 440x-K Centrale RZN przeznaczone są do stosowania w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Centrale sterują i zasilają elektromechaniczne urządzenia stosowane w systemach oddymiania. W stan alarmu pożarowego wprowadzane są przez zadziałanie automatycznych czujek, ręczne uruchomienie przycisku oddymiania (RT) lub wysterowanie sygnałem zewnętrznym np. z centrali sygnalizacji pożaru. Centrale kontrolują ciągłość linii napędów, czujek i przycisków oddymiania oraz posiadają optyczną sygnalizację uszkodzenia, alarmu i zasilania. Sygnalizacja ta zlokalizowana jest na płycie głównej centrali. Informacje dotyczące stanu systemu (obecności zasilania, stan gotowości, uszkodzenia) są także dostępne na płycie przycisków ręcznych oddymiania typu RT. Centrale typu RZN mają możliwość: ręcznego uruchomienia alarmu z przycisków oddymiania typu RT, automatycznego uruchomienia z czujek lub za pomocą linii pośredniczącej z SAP, przekazywania informacji o alarmie pożarowym za pomocą styków przekaźnika alarmowego NO/NC (moduł dodatkowy nie stanowiący standardowego wyposażenia centrali), przekazywania sygnału o uszkodzeniu za pomocą styków przekaźnika uszkodzenia NO/NC (moduł dodatkowy nie stanowiący standardowego wyposażenia centrali), ręcznego sterowania napędów w funkcji przewietrzania, automatycznego zamykania klap pracujących w trybie przewietrzania na skutek sygnału z układu wykrywania deszczu i wiatru, podłączenia do 14 czujek i do 8 przycisków oddymiania na linię dozorową, 12

14 Centrala RZN 4404-K jest wykonana w wersji kompaktowej (K) i umożliwia obsługę jednej strefy oddymiania. Posiadają wyjścia na 2 grupy napędów łącznym poborze prądu 4A i można do niej podłączyć 1 linie sterującą przycisków oddymiania. Wszystkie centrale wyposażone są w listwę zaciskową E1 z wyjściami pozwalającymi na bezpośrednie podłączenie czujki wiatrowo-deszczowej WRG82 oraz linii chwytaków elektromagnetycznych (maks. obciążenie wyjścia 500mA). Umieszczone poniżej gniazdo wtykowe E2 umożliwia osadzenie modułów rozszerzenia funkcji (TR42, AM44-Z, WFR41). Centrale posiadają układ podtrzymania pracy przy zaniku napięcia zasilania 230VAC. Pojemność akumulatorów (ich typ) dobrany został przez producenta central tak by przez 72 godziny podtrzymać pracę systemu. Ręczny przycisk oddymiania RT 45-LT Przyciski oddymiania RT45 LT są przeznaczone do stosowania w systemach oddymiania budynków. Służą do ręcznego wyzwolenia procesu oddymiania, kasowania alarmu oraz do sygnalizacji stanów pracy instalacji oddymiania. Przyciski RT45 posiadają optyczną sygnalizację sprawności systemu (LED zielony), alarmu (LED czerwony) oraz stanu uszkodzenia (LED żółty). Dostęp do przycisku wyzwalającego jest chroniony szybką. Przycisk posiada wbudowane dwa klawisze sterujące otwarciem /zamknięciem klapy do wentylacji (przewietrzania) Siłowniki drzwi napowietrzających Na drzwiach do napowietrzania na poziomie przyziemia (wejście od tyłu budynku) zastosować siłowniki drzwiowe typu DDS 54/500 firmy D+H. Napędy drzwiowe DDS stosuje się do otwierania drzwi dla potrzeb ewakuacji lub w celu napowietrzenia obiektu. Sterowanie napędami możliwe jest przez podłączenie do central D+H typu RZN. Siłownik nie jest związany na sztywno ze skrzydłem drzwiowym co umożliwia ich normalne użytkowanie. W warunkach pożaru ramię siłownika wypycha drzwi pozostawiając je w pozycji otwartej do odwołania alarmu i zamknięcia napędu przez centralę sterującą. Drzwi na których istnieje kontrola dostępu lub jak w tym przypadku występuje system domofonowy należy zapewnić rozryglowanie drzwi w tym celu zamontować należy przekaźnik TR 43K montowany na szynę Omega w puszce elektroinstalacyjnej. Przez przekaźnik instalator systemu domofonowego powinien przeprowadzić obwód zasilania do elektrozaczepu. Montaż siłowników powinien być przeprowadzony przez firmy posiadające odpowiednie kwalifikacje i autoryzowane przez producenta. Siłowniki przystosowane są do montażu wewnątrz pomieszczeń i nie powinny być narażone na kontakt z wodą. Podczas eksploatacji niedopuszczalne jest: samowolne dokonywanie naprawy lub zmian konstrukcyjnych konserwacja przez osoby nie uprawnione przez producenta dodatkowe obciążanie drzwi i samych siłowników elementami ozdobnymi, tablicami informacyjnych, reklamowymi itp. Napęd drzwiowy DDS dostarczany jest z przewodem silikonowy 2,5m, konsolą do montażu na framudze drzwiowej i szablonami montażowymi. 13

15 3.4. Ogólne wytyczne montażowe instalacji Montaż instalacji powinien być wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem właściwych materiałów i urządzeń. Osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Połączenia między żyłami przewodów oraz między żyłami i innym wyposażeniem powinny być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. W miarę możliwości, należy unikać wykonywania połączeń kabli poza obudowami łączonych urządzeń i elementów. Jeżeli nie da się uniknąć połączeń przelotowych kabli np. połączenie siłowników elektrycznych oddymiania z centralką sterującą, to powinny być one wykonane w odpowiednich puszkach rozdzielczych np.pip2a. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych Montaż centralek Centralę sterującą oddymianiem i napowietrzaniem klatki schodowej ze względu, że znajduje się w miejscu ogólnie dostępnym /możliwość uszkodzenia, zniszczenia/ oraz na praktycznie bezobsługową prace /dostęp tylko w przypadku czynności konserwacyjnych lub naprawczych/ należy zainstalować na ścianie powyżej wysokości 2,5m od podłogi w pobliżu klapy oddymiającej. Do zasilania rezerwowego należy przewidzieć baterię akumulatorów bezobsługowych. Baterię akumulatorów należy umieścić w obudowie centrali. Do baterii akumulatorów nie wolno podłączać żadnych odbiorników nie związanych z systemem ochrony przed zadymieniem Przyciski alarmowe Przyciski oddymiania montować na ścianach klatki schodowej na wysokości ok. 1,2-1,4 m od posadzki. Przy przyciskach nakleić odpowiednie piktogramy oznaczające przycisk oddymiania (znaki wg normy) Dobór przewodów sterujących Dobór przekroi przewodów wykonano na podstawie wytycznych producenta zaprojektowanych urządzeń. Przekrój żył przewodu zasilającego napędy należało dobrać tak by spadek napięcia nie powodował obniżenia napięcia zasilającego na ostatnim napędzie w linii poniżej 10% wartości znamionowej wskazanej w DTR stosowanych napędów. Do obliczeń przekroju przewodów zasilających napędy D+H należy przyjmować spadek napięcia nie większy niż 2,4VDC. Poniższa tabela pokazuje zalecana maksymalna długość linii zasilającej napędy (mb) na podstawie której dobrano przekroje przewodów sterujących siłownikami. 14

16 3.6. Wytyczne dla prowadzenia przewodów systemu oddymiania Instalację do przycisków oddymiania wykonać przewodami HTKSH PH90 3x2x0,8 prowadzonymi pod tynkiem (mocowanych stalowymi certyfikowanymi uchwytami). Do siłowników klap oddymiających oraz drzwi i okien napowietrzających zastosować przewody z izolacją z tworzyw bezhalogenkowych, ognioodpornych typu HDGs 3x2,5. Przekrój przewodu został dobrany do ilości i poboru prądu przez napędy siłowników. Podłączenia przewodów do siłowników wykonać przy wykorzystaniu atestowanych puszek połączeniowych PIP 2A. Przewody HDGs mocować do sufitu (lub pod tynkiem) certyfikowanymi uchwytami E90 (mocowanie wykonywać co 30cm). Połączenie przycisków przewietrzania zrealizować przewodem YDY 4x0,8 prowadzonych podtynkowo. Centrala oddymiania zasilana powinna być napięciem ~230V przewodem niepalnym 3x1,5 typu PH90 sprzed wyłącznika ppoż.. Zasilanie podstawowe central oddymiania z sieci 230V nie jest w zakresie niniejszego projektu i zostało ujęte w opracowaniu branży elektrycznej. Wszystkie podłączenia wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną producenta systemu i urządzeń Zestawienie zasadniczych urządzeń L.p Symbol/nazwa Nazwa Artykułu szt. 1 RZN 4408-K Centrala oddymiania kompaktowa 8A 1 2 Akku Typ 3 Akumulator 12V / 3,2 Ah (2 szt. do centrali 4A) 2 3 RT 45 Przycisk oddymiania aluminiowy (pomarańczowy) 3 4 LT 43 PL Przycisk przewietrzania 6 DDS 54/500 Napęd drzwiowy 500N/500mm 1 Elementy montażowe i kable 1. Przewód kabelkowy HTKSH PH90-3x2x0,8 ~ 25mb 2. Przewód kabelkowy YnTKSY ekw. - 1x2x0,8 ~ 15mb 3. Przewód kabelkowy HDGs 3x2,5 - ~ 25mb 4. Przewód kabelkowy YDY 4x0,8 - ~25mb 1szt. na 5. Obejmy mocujące certyfikowane do przewodu np Obo każde 30 Obo HDGs i HTKSH na każde 30 cm przewodu Beterman cm przewodu 6. Folia z piktogramem dla przycisk oddymiania Wg. normy - 3 szt. 7. Puszka połączeniowa PIP 2A W2 Wyrzykowski 2 szt. 8. Rurka peschla RGP25/19 - ~ 100 mb 15

17 Materiały dodatkowe, masy uszczelniające, kpl uchwyty, kołki itp. Uwaga! Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń posiadających niegorsze parametry od zaprojektowanych Konserwacja System oddymiania powinien być konserwowany przez uprawnioną firmę, również w okresie gwarancji. W zakres konserwacji wchodzi sprawdzenie czujki dymu poprzez zadymienie, sprawdzenie przycisków oddymiania poprzez wciśnięcie przycisków, sprawdzenie centrali oddymiania. Konserwację prowadzić zawsze zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń. 4. SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV 4.1. Informacje ogólne System telewizji dozorowej w budynku ma spełniać zadanie dostarczania informacji o sytuacji na podstawowych ciągach komunikacyjnych wewnątrz obiektu i w otoczeniu zewnętrznym budynku. Do realizacji zadań stawianych systemowi CCTV w projektowanym budynku projektuje się system telewizji dozorowej CCTV w wersji kolorowej w oparciu o rejestrację cyfrową wykorzystującą technologię IP Koncepcja systemu System CCTV w technologii IP to nowoczesne systemy telewizji przemysłowej, w których do transmisji danych oraz sygnałów wizyjnych wykorzystuje się łącza bazujące na protokole sieciowym IP. Zaawansowane systemy CCTV IP dają znaczące korzyści w stosunku do analogowych rozwiązań. Najważniejszą z nich jest budowanie wspólnej infrastruktury LAN dla wymiany danych stacji roboczych, serwerów, telefonii oraz telewizji dozorowej. Takie podejście gwarantuje duże ograniczenie kosztów związanych z implementacją oraz później z eksploatacją i zarządzaniem systemem. Systemy CCTV IP zapewniają większą skalowalność oraz nieograniczone możliwości dostępu z każdego dowolnego punktu sieci Internet (ograniczonego logowaniem). Kolejnym istotnym elementem monitoringu wizyjnego jest jakość obrazu. Kamery IP, dzięki nowoczesnym technologiom, oferują zdecydowanie szersze możliwości w porównaniu z tradycyjnym, analogowymi rozwiązaniami. W projektowanym budynku system CCTV umożliwiać powinien obserwację wewnętrznych obszarów budynku za pośrednictwem wewnętrznych kamer telewizyjnych oraz obserwację szczególnie ważnych obszarów bliskiego otoczenia budynku przez kamery zewnętrzne. Ze względu na charakter obiektu, jego przeznaczenie i rozkład pomieszczeń do jego obserwacji wewnętrznych obszarów przewiduje się zastosowanie dyskretnych kamer stacjonarnych w obudowach kopułkowych. Do obserwacji zewnętrznego otoczenia obiektu zastosować kamery stacjonarne dzień/noc w obudowie zewnętrznej montowane na elewacji budynku do obserwacji najbliższego zewnętrznego otoczenia budynku. Rozmieszczenie kamer wewnętrznych i zewnętrznych przedstawione zostało na rysunkach poszczególnych kondygnacji budynku, załączonych do projektu. Projekt systemu CCTV wykonano w oparciu o rejestrator cyfrowy obsługujący do 24 kamer IP. System kamer IP składa się z 13 kamer IP rozproszonych wewnątrz budynku oraz na elewacjach tego obiektu połączonych za pomocą dedykowanej (wydzielonej ) sieci IP. W pomieszczeniu ochrony będzie znajdować się zdalne stanowisko monitoringu składające się z komputera oraz monitorów LCD. Sygnały z kamer będą przekazywane poprzez dedykowaną sieć okablowania strukturalnego do rejestratora Punkt obserwacji i zapisu obrazu W systemie zaprojektowano jeden centralny punkt rejestrujący zlokalizowany w szafie krosowniczej w pomieszczeniu ochrony na poziomie przyziemia. Punkt ten zrealizować należy wykorzystując cyfrowy rejestrator wizyjny rejestrujący obrazy z wszystkich kamer obiektowych. Zaprojektowano system w oparciu o rejestrację cyfrową tzn. rejestracja odbywa się na wewnętrznym dysku twardym rejestratora. 16

18 W systemie zastosować należy jeden rejestrator umożliwiające podłączenie do 24 kanałów wizyjnych z wbudowanym dyskiem twardym o pojemności min. 2TB. Podgląd obrazów będzie możliwy na każdym stanowisku komputerowym w obiekcie. Dostęp do systemu po odpowiednim logowaniu będzie umożliwiał za pośrednictwem sieci Ethernet (TCP/IP) zdalny monitoring, wyszukiwanie, odtwarzanie, archiwizację, konfigurację, aktualizację firmware oraz powiadomień o alarmach. Rejestrator należy podłączyć do sieci okablowania strukturalnego budynku. Podłączenie umożliwi podgląd obrazów z kamer na dowolnym stanowisku komputerowym po chronionym hasłem zalogowaniu się do systemu CCTV. Dodatkowo przewidziano doprowadzenie przewodu typu UTP4p (doziemny np. LAN T11) do istniejącego budynku do pomieszczenia ochrony gdzie ewentualnie będzie możliwa organizacja punktu podglądu systemu (poza tym opracowaniem) Urządzenia opis ogólny. Kolorowy cyfrowy rejestrator wizyjny. Jako urządzenie rejestrujące i multipleksujące obrazy z kamer zaprojektowano rejestrator cyfrowy IP typu VNVR -24 Vidicon z dyskiem wewnętrznym 2TB. Podstawowe parametry rejestratora to: Nagrywanie do 24 kamer IP w rozdzielczości Full HD Możliwość wygodnego (bez konieczności konfiguracji routera0 logowania przez chmurę Obsługa do 8 twardych dysków (maksymalna pojemność każdego dysku wynosi 4TB) Wiele form dostępu przez sieć: Internet Explorer, aplikacja komputerowa CMS, aplikacje na urządzenia mobilne (OS iphone, OS ipad, Android, Windows Phone, Blackberry, Symbian) Specyfikacja rejestratora: System Procesor System operacyjny Kodowanie i dekodowanie Kodowanie Dekodowanie Video Wejście Standard Dwukierunkowa transmisja audio Audio Wejście Wyjście Dwukierunkowa transmisja audio Wyświetlanie Hi3521 Linux 24 kanałów 1080p, kamery IP 2 kanał klatek/s (odtwarzanie w czasie rzeczywistym dla kanałów: 1-16) 24*1080p/32*720p/32*D1, kamery IP PAL (625 linii, 50 klatek/s), NTSC (525 linii, 60 klatek/s) 1 wejście audio/1 wyjście audio 1 kanał RCA 1 kanał RCA 1 wejście audio/1 wyjście audio Wyjścia video 1 HDMI, 1 VGA Rozdzielczość obrazu 1920x1080, 1440x900, , , Podział obrazu 1/4/16/25 Strefy prywatności 4 prostokątne strefy (dla każdej kamery) 17

19 OSD Nagrywanie Kompresja Video/Audio Rozdzielczość Prędkość nagrywania Współczynnik transmisji Tryb nagrywania Czasy nagrywania Detekcja ruchu i Alarm Nazwa kamery, Czas, Utrata sygnału video, Ukrywanie kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie H.264/G.711A 1080p/960p/720p/D1/CIF/QCIF (Główny strumień): 1080p/960p/720p/D1 (1-25/30 klatek/s), (Dodatkowy strumień): D1/CIF/QCIF (1-25/30 klatek/s) kb/s Ręczny/ Harmonogram (Ciągły/ Detekcja ruchu/alarmowy)/stop min (domyślnie: 60 min), Nagrywanie po zakończeniu zdarzenia (Post-record): s Podejmowane działania Detekcja video Wejścia alarmowe 16 Wyjścia przekaźnikowe 4 Odtwarzanie i backup Nagrywanie, PTZ, Sekwencja obrazów, , FTP, Sygnał dźwiękowy i komunikaty na ekranie Detekcja ruchu, Ilość stref Detekcji Ruchu: 396 (22x18), Utrata sygnału video i maskowanie kamery Jednoczesne odtwarzanie Tryb szukania Funkcje odtwarzania Tryb backupu Sieć 2 kanały Czas/Data/Alarm/Detekcja ruchu i szukanie precyzyjna ( z dokładnością do 1 sekundy) Odtwarzanie, Pauza, Stop, Przewijanie, Szybkie odtwarzanie, Wolne odtwarzanie, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Cały ekran, Powtórzenie, Odtwarzanie losowe, Wybór nagrań do backupu, Cyfrowy zoom Urządzenie pamięci USB 2.0/Sieć Ethernet RJ45 (10M/100M/1000M) Onvif Onvif ver. 2.0 Funkcje sieciowe Chmura Urządzenia mobilne Przestrzeń dyskowa HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtr IP, PPPOE, DDNS, FTP, Szukanie urządzeń o danym adresie IP, NETIP tak (OS iphone, OS ipad, Android, Windows Phone, Blackberry, Symbian) Porty do podłączenia twardych dysków Dodatkowe interfejsy 4 porty SATA (max. pojemność jednego dysku: 4TB) 18

20 USB 2 porty USB 2.0 RS485 1 port do sterowania PTZ Informacje ogólne Zasilanie Pobór mocy Środowisko pracy Wymiary wbudowany zasilacz ATX < 10W (bez twardych dysków) Temperatura: 0 C ~ +55 C, Wilgotność: 10% ~ 90%, Ciśnienie: kpa 440(szer.)x430(głęb.)x90(wys.) mm Kamery Do nadzoru obszarów zewnętrznych i wewnętrznych obiektu zastosowano dwa typy kamer. Pierwszy z nich to kamery typu VIPC-BO2MVN W/PoE do zastosowania na zewnątrz budynku. Kamer ta to nowoczesne rozwiązanie kamer typu IP charakteryzujący się następującymi cechami: Kamera IP Przetwornik Procesor Max. rozdzielczość Rodzaj skanowania Elektroniczna migawka Czułość S/N Sygnał/Szum Wyjście video BNC Funkcje kamery Oświetlacz IR LED Dzień/Noc Kompensacja oświetlenia Równoważenie bieli Regulacja wzmocnienia sygnału wizyjnego Redukcja szumów Strefy prywatności Obiektyw Zakres ogniskowej VIPC-BO2MVN CMOS: 1/2.8"SONY 2.1Megapixel IMX122 Hi3516C 1920(pozioma 1080(pionowa) Progressive Auto/Ręczny,1/50(1/60)s - 1/100,000 s 0.05Lux/F1.2(Color),0.005Lux/F1.2(B/W),0 LUX with IR >50dB Brak 2 mocne diody IR / maksymalny zasięg : m Automatyczny mechaniczny filtr podczerwieni (ICR) -Kolor/Cz-B Kompensacja oświetlenia tylnego (BLC) / Funkcja szerokiego zakresu dynamiki realizowana cyfrowo (DWDR) Funkcja automatycznego równoważenia bieli AWB Funkcja utomatycznego wzmocnienia sygnału wizyjnego (AGC)/Ręczne wzmocnienie sygnału wizyjnego 2D/3D Max. przysłona F1.4 Regulacja ostrości Zakres kąta widzenia Max. 4 strefy mm(3M pixels) Ręczna W płaszczyźnie poziomej: 90 (szeroki kąt )~28 (wąski kąt) 19

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego: SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne System Sygnalizacji Pożaru Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ Vision Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ-MP1328MD-IR to niewielka kopułkowa kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 10m. Zastosowany przetwornik 1/3" 1.3 Mpx CMOS pozwala

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K

Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K Urządzenie bezpieczeństwa - chroni życie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaż i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2.8" 2MP PS CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja: H.264/ MJPEG/

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > MOTOZOOM IR Model : - Producent : Dahua Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M

Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M Urządzenie bezpieczeństwa - chroni życie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaż i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane przez

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 luty 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 luty 2015 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 4 kanałowe > Model : - Producent : EVE-TECH System AHD oparty został na podobnej strukturze co analogowy system monitoringu CCTV. Nowością jest natomiast możliwość

Bardziej szczegółowo

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis:

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis: Cechy: REJESTRATOR KAMERY FULL D1-4 x 100FPS Wodoodporna obudowa 4 wejścia sygnałowe do podłączenia kamer 2 kamery kopułkowe + 2 kamery tubowe w zestawie Możliwość komunikacji ze Smartfonem Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 czerwiec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 czerwiec 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > WDR P Model : - Producent : Dahua Przetwornik 1/3 3 Megapixel progressive scan CMOS Kompresja H.264&MJPEG dual codec Ilość klatek 20fps 3Mp(2304x1296), & 25/30fps

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP Informacje o produkcie ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA Cena : 4.548,54 zł (netto: 3.698,00 zł) Utworzono 18-06-2016 Nr katalogowy : NVR3204+IPC-HFW2100 Producent : Dahua Technology

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nr BZP.2421.5.2012.JS załącznik nr 4 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji systemów sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania w budynkach

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 8Mpx [4k] > Model : - Producent : BCS metrów) Przetwornik 1/2,3" 8 Megapixel PS CMOS Wysoko wydajny procesor AMBARELLA A5S Kompresja video H.264 i obrazu JPEG Obsługa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

Szanowni Klienci, Vidicon Sp. z o.o.

Szanowni Klienci, Vidicon Sp. z o.o. Szanowni Klienci, Oddajemy w Wasze ręce nowy katalog telewizji przemysłowej. W katalogu staraliśmy się zawrzeć wszystkie niezbędne informacje i wierzymy, że będzie on wygodnym i przejrzystym narzędziem

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR0401X5ME: Rejestrator sieciowy IP - 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, Nagrywanie max. do 4 kamer IP@5Mpx,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 3MP PS Aptina CMOS wysokowydajny procesor DSP AMBARELLA rozdzielczość: 2048x1536 / 20kl/s interfejs: Ethernet 10/100

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx [1080p] > W Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2" 2MP PS Sony Exmor CMOS wysokowydajny procesor DSP TI rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanych urządzeń i sprzętu

Opis oferowanych urządzeń i sprzętu Załącznik nr 4 do oferty Opis oferowanych urządzeń i sprzętu Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń monitoringu wizyjnego dla 4 obiektów Nadleśnictwa. I. Siedziba Nadleśnictwa Jawor

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : ReviZOOM Kamera IP XWB-201V kompaktowa zewnętrzna z podświetleniem w podczerwieni 2Mpx 3,3-12mm 1/2,8" Exmor CMOS progressive scan TDN IR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2015-02-14 Tomasz Kopeć,...

Przedmiar robót. 2015-02-14 Tomasz Kopeć,... Przedmiar robót Nazwa i adres zamawiającego: Zakładu Stalowej Woli ul. Dąbrowskiego 5 37-464 Stalowa Wola Data opracowania przedmiaru robót: 2015-02-14 Nazwa obiektu lub robót: Zakładu Stalowej Woli ul.

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR04025ME :Ilość kanałów video : do 4, Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P, D1, Bitrate :

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA:

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA: Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, 80-336 GDAŃSK, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH UWAGA: 1 Wszystkie materiały,

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH.

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH. Temat: Załącznik nr 10 do SIWZ PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH. Zleceniodawca: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 15 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 15 styczeń 2016 MONITORING HD-CVI > rejestratory HD-CVI > Model : - Producent : BCS współpraca z systemami analogowymi, HD-CVI i IP wejścia wideo: 16x trybrydowych (HDCVI, IP, ANALOG) + 16xIP wyjścia wideo: 1x VGA, 2x

Bardziej szczegółowo

Produkt z kategorii: Zestawy do monitoringu IP

Produkt z kategorii: Zestawy do monitoringu IP Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl ZESTAW DO MONITORINGU "EURA PRO" MSP-08C5 (1MPX) 2 X KAMERA CBA-03C5, 2 KAMERA CDA-02C5, REJESTRATOR,

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera NoVus NVIP-2DN3000H/IR-1P Cena : 899,00 zł (netto) 1.105,77 zł (brutto) Producent : NoVus Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ PROFESJONALNY ZESTAW DO MONITORINGU 4 KAMERY WANDALOODPORNE KONIG - SOLIDNA OBUDOWA W skład zestawu wchodzi: - REJESTRATOR CYFROWY DVS-0404DR (nr kat. 9342) 4 kanałowy cyfrowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZĘŚĆ H" - INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów INWESTYCJA: Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego Katowice Wschód przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach INWESTOR: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1. Model : - Producent : NOVUS kamera IP kupułkowa megapikselowa dzień/noc, matryca CMOS 1/4, mechaniczny filtr podczerwieni, wbudowany oświetlacz podczerwieni - 18 diod LED (15 m), 1.0 megapiksela, 1 lx/f=1.2

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47 PUH ALMOR 75-204 Koszalin ul. Jana z Kolna 10 tel. 0-94 348 14 49 Koszalin maj 2011r. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNIC I PARTERU BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DRAWSKU POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR32082M-RH : Ilość kanałów video : do 32, Bitrate : wej./wyj. 192/192 Mbits, Ilość dysków: 8 szt (max. 32TB), RAID 0, RAID

Bardziej szczegółowo

System sygnalizacji pożarowej - centrale o architekturze rozproszonej

System sygnalizacji pożarowej - centrale o architekturze rozproszonej System sygnalizacji pożarowej - centrale o architekturze rozproszonej POLON 6000 Rozproszona architektura centrali Modułowa, oparta na nowoczesnej technologii budowa Optymalna, wg potrzeb możliwość skalowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS Symbol Opis Cena netto SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS KAMERY STANDARDOWE Cena brutto Gr. rabat Uwagi Zdjęcia IN-IP3-1.3MP-S Kamera sieciowa 1.3MP w obudowie standardowej, przetwornik CMOS 1/3, skanowanie

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 luty 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 16 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR16015ME : Ilość kanałów video : 16 Ilość dysków : 1 szt esata : BRAK Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5MPx, 3Mpx, 1080p,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów, ul. Sucharskiego 4. mgr inż. Krzysztof Pikula.

Przedmiar robót. Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów, ul. Sucharskiego 4. mgr inż. Krzysztof Pikula. Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Budynek Internatu Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 - instalacja oddymiania klatki schodowej - ETAP II Budynek Internatu Zespołu

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 12 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 12 styczeń 2016 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS współpraca z systemami analogowymi, HD-CVI i IP wejścia wideo: 4x hybrydowych (HDCVI, ANALOG); 2x hybrydowych (HDCVI,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy MONITORING IP > kamery IP > kamery 1.3Mpx > Model : Producent : BCS Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana

Bardziej szczegółowo

PM "KONCEPT" SPÓLKA Z O.O. 51-207 WROCŁAW UL. SKOPIJSKA 10 PRZEDMIAR

PM KONCEPT SPÓLKA Z O.O. 51-207 WROCŁAW UL. SKOPIJSKA 10 PRZEDMIAR PM "KONCEPT" SPÓLKA Z O.O. 51-207 WROCŁAW UL. SKOPIJSKA 10 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K Spis treści 1. Charakterystyka ogólna sygnalizatorów 3 2. Współpraca z wyłącznikiem WSD-1 3 3. Parametry sygnalizatorów serii SA-K 4 3.a. Wymiary SA-K5 5 3.b.

Bardziej szczegółowo

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15 BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ KGPSP Prowadzenie procesów dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz współpraca z klientami Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA data. Lipiec 2012 16/2012 Numer projektu Zamawiający/inwestor GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW obiekt GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW nazwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. Przedmiot projektu 1.2. Podstawa opracowania projektu 1.3. Inwestor 1.4. Zakres rzeczowy 2.

Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. Przedmiot projektu 1.2. Podstawa opracowania projektu 1.3. Inwestor 1.4. Zakres rzeczowy 2. 2 Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot projektu 1.2. Podstawa opracowania projektu 1.3. Inwestor 1.4. Zakres rzeczowy 2. OPIS TECHNICZNY 2.1. Charakterystyka obiektu oraz czynniki zagrożenia. 2.2.

Bardziej szczegółowo

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > Model : - Producent : Vtvision VTV-H-16D:400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy 16 kanałów odtwarzanych jednocześnie Specyfikacja: Język

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu dla budynku KRUS

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami 1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami dozorowymi z moŝliwością rozbudowy do 4 pętli; do 128 elementów na 1 pętli, slave drukarka wewnętrzna, wskazania LED

Bardziej szczegółowo

Cennik Detaliczny Systemów IP Rozwiązania EKONOMICZNE * Rejestratory NVR * Kamery IP

Cennik Detaliczny Systemów IP Rozwiązania EKONOMICZNE * Rejestratory NVR * Kamery IP Cennik Detaliczny Systemów IP Rozwiązania EKONOMICZNE * Rejestratory NVR * Kamery IP MBS Systems Stanislawa Sulimy 1/227 82-300 Elblag tel. 55 619 30 05 kom. 509 963 841 kom. 530 013 083 CENNIK IP EKONOMICZNY,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa placówki KRUS w Grójcu przy ul. Mszczonowskiej oraz budowa miejsc postojowych i zjazdu z drogi powiatowej Obiekt : Budynek KRUS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Harfowa 38 80-298 GDAOSK NIP 5841352935 www.tbi-architekci.pl TEMAT OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE M A K P O Ż KUCHARCZYK SPOŁKA JAWNA 34-325 Łodygowice ul. Żywiecka 120 tel. 502 103 993 NIP: 5532492555 502 241 878 fax: (033) 863 16 85 e-mail: biuro@makpoz.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 5 Schemat ideowy instalacji CCTV

Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 5 Schemat ideowy instalacji CCTV SPIS RYSUNKÓW Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 3 Rzut I piętra instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 4 Rzut II piętra instalacja CCTV - skala

Bardziej szczegółowo

Karta rewizji projektu

Karta rewizji projektu Karta rewizji projektu Instalacja SAP Lp. 1. Treść Uwagi 2. 3. 2 Karta uzgodnień 3 Spis treści 1. WSTĘP... 6 2. DANE OGÓLNE... 6 2.1. Adres inwestycji... 6 2.2. Nazwa i adres Inwestora... 6 2.3. Nazwa

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY.

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY na wykonanie SYSTEMU SYGNALIZAC JI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W obiekcie: Akademia Rolnicza w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

POLON 6000 centrale o architekturze rozproszonej (część 2)

POLON 6000 centrale o architekturze rozproszonej (część 2) POLON 6000 centrale o architekturze rozproszonej (część 2) Przełomowa koncepcja ochrony przeciwpożarowej obiektów Mariusz Radoszewski W numerze 2/2014 Zabezpieczeń omówiona została ogólna koncepcja budowy

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

KAMERING / MONITORING IP. Kamery IP kopułkowe

KAMERING / MONITORING IP. Kamery IP kopułkowe Kamery IP kopułkowe GV-MDR120 Mpix GV-FE4301 GV-VD1530 GV-FE2301 Mpix Geovision GV-EFD2100-0F Przetwornik: 1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym, Rozdzielczość [Mpix]: 1,3, Wielkość obrazu [px]: 1280 x

Bardziej szczegółowo

Montaż, dostawa i uruchomienie urządzeń zabezpieczająco-ochronnych i instalacji wewnętrznych dla Sądu Rejonowego w Żarach ul.

Montaż, dostawa i uruchomienie urządzeń zabezpieczająco-ochronnych i instalacji wewnętrznych dla Sądu Rejonowego w Żarach ul. Zad. C pkt. A Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr. 3 A Montaż, dostawa i uruchomienie urządzeń zabezpieczająco-ochronnych i instalacji wewnętrznych dla Sądu Rejonowego w Żarach ul. Spokojna 20 System

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 2006-10-25. wg rozdzielnika

Tarnowskie Góry, 2006-10-25. wg rozdzielnika Tarnowskie Góry, 2006-10-25 wg rozdzielnika Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji przeciwpożarowego systemu alarmowego służącego do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji

Bardziej szczegółowo