1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Podstawa opracowania Zakres opracowania OPIS TECHNICZNY Zasilanie Wyłącznik p.poż Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe Ochrona od porażeń Instalacja SSP...6 Przedmiot opracowania...6 Podstawa opracowania...6 Inwestor...6 Dokumentacja związana...6 Charakterystyka obiektu...7 Instalacja sygnalizacji pożaru, oddymiania i klap p. poż....7 Założenia ogólne projektowanej instalacji...7 Charakterystyka zastosowanych urządzeń...8 Centrala sygnalizacji pożaru...8 Zasilanie CSP w energię elektryczną...8 Linie dozorowe...9 Elementy liniowe instalowane w liniach dozorowych...9 Sterowanie oddymianiem klatek schodowych...12 Sterowanie sygnalizatorami akustycznymi alarmu pożarowego...13 Sterowanie dźwigiem osobowym (windą)...13 Monitorowanie alarmów...14 Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru...14 Dane techniczne urządzeń...15 Elementy informacyjne i eksploatacja systemu...18 Uwagi końcowe...18 Zestawienie urządzeń OBLICZENIA Dobór linii wlz, wyznaczenie obciążeń Natężenie oświetlenia Zabezpieczenia i spadki napięć Skuteczność ochrony przed skutkami przeciążeń UWAGI KOŃCOWE...21 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I...22 OCHRONY ZDROWIA...22 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego...25

2 SPIS RYSUNKÓW Rys nr E1 - Rzut schronu instalacja oświetlenia ewakuacyjnego skala 1:100 Rys nr E2 - Rzut niskiego parteru instalacja oświetlenia ewakuacyjnego skala 1:100 Rys nr E3 - Rzut parteru instalacja oświetlenia ewakuacyjnego skala 1:100 Rys nr E4 - Rzut piętra I instalacja oświetlenia ewakuacyjnego skala 1:100 Rys nr E5 - Rzut piętra II instalacja oświetlenia ewakuacyjnego skala 1:100 Rys nr E6 - Rzut poddasza instalacja oświetlenia ewakuacyjnego skala 1:100 Rys nr E7 - Rzut schronu instalacja SSP i oddymiania skala 1:100 Rys nr E8 - Rzut niskiego parteru instalacja SSP i oddymiania skala 1:100 Rys nr E9 - Rzut parteru instalacja SSP i oddymiania skala 1:100 Rys nr E10 - Rzut piętra I instalacja SSP i oddymiania skala 1:100 Rys nr E11 - Rzut piętra II instalacja SSP i oddymiania skala 1:100 Rys nr E12 - Rzut poddasza instalacja SSP i oddymiania skala 1:100 Rys nr E13 Schemat zasilania rozbudowa Rys nr E14 Schemat tablicy odbiorów pożarowych Rys nr E15 Schemat połączenia systemu monitorowania opraw Rys nr E16 Schemat blokowy połączenia instalacji SSP Rys nr E17 Schemat blokowy połączenia instalacji oddymiania 2

3 1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania zlecenie-umowa zawarta z Inwestorem ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej uzgodnienia robocze z użytkownikiem obiektu wytyczne wykonywania instalacji w/g Prawa Budowlanego inwentaryzacje uzupełniające dotycząca przedmiotowego opracowania wytyczne branżowych projektów budowlanych przepisy i normy związane uzgodnienia międzybranżowe 1.2 Zakres opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany wewnętrznych instalacji elektrycznych systemu ochrony pożarowej istniejącego budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie. Opracowanie obejmuje: projekt instalacji oświetlenia dróg ewakuacji (klatki schodowe, korytarze, przedsionki p.poż.), projekt zasilania i sterowania instalacją oddymiającą klatek schodowych, projekt instalacji sygnalizacji pożaru, zasilanie i sterowanie kurtyn dymowych, zasilanie pompowni pożarowej, ochrony od porażeń. 3

4 2. OPIS TECHNICZNY 2.1 Zasilanie Istniejące rozdzielnice główne budynku RGN i RGR zlokalizowane W pomieszczeniu rozdzielni na poziomie -1 należy doposażyć w wyłączniki główne z napędem, zastosowane zostaną wyłączniki mocy typu DPX-630A. Schematy rozdzielnic pokazane zostały na rys nr 1. W rozdzielni RGR przed wyłącznikiem głównym należy dobudować odpływ wyposażony w rozłącznik bezpiecznikowy typu R303 stanowiący zabezpieczenie przed skutkami zwarć i przeciążeń obwodu zasilającego tablicę odbiorów p.poż. TOP. 2.2 Wyłącznik p.poż Główne wyłączenie zasilania p/poż realizowane będzie przyciskami umieszczonymi w pomieszczeniu portierni na parterze budynku. Należy zastosować dwa oddzielne przyciski dla odłączenia rozdzielni RGN i RGR oraz przycisk odłączający odwody dedykowane zasilane z UPS. Przyciski ST22-K1 umieścić w typowych obudowach koloru czerwonego z drzwiczkami przeszklonymi zamykanymi na kluczyk. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu oznaczyć zgodnie z PN. Od wyłączników p.poż do poszczególnych rozdzielni ułożyć przewody ognioodporne NHGs4x1,5 F180/EI90. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane zabezpieczyć przeciwpożarowo materiałami niepalnymi o odporności ogniowej równej odporności przegród. 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Instalacja dotyczy pomieszczeń użytku ogólnego i obejmuje korytarze ogólne oraz klatki schodowe. Budowę instalacji oparto o aktualny osprzęt i oprawy dostępne na rynku krajowym. Rozwiązanie zapewnia odpowiednią jasność natężenia oświetlenia zgodnie z wymogami PN-EN1838. Oprzewodowanie linii zasilających oprawy wykonać przewodem podtynkowo YDYp3x1.5mm 2 /750V + YDYp2x1.5mm 2 /750V (3 żyły zasilające oraz 2 do monitoringu CTI). Oprawy zasilić z lokalnych tablic elektrycznych piętrowych (oprawy wyposażone w indywidualne akumulatory). Z każdej z pętli należy sprowadzić do pomieszczenia portierni sygnał do układu CTI. Linię wykonać przewodem typu YDYp2x1.5mm 2 /750V~ układanym pod tynkiem. 2.4 Oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe Oświetleniem tym objęto drogi ewakuacyjne korytarzy, klatek schodowych. Należy na obwodach instalacji oświetleniowych zamontować oprawy z wewnętrznymi akumulatorami o czasie wyładowania awaryjnego 3 godziny. Klosze opraw oznaczyć emblematami zielonej strzałki wskazującymi kierunek wyjścia z obiektu. Oprzewodowanie robocze instalacji wykonać przewodem YDYp3x1.5mm 2 /750V + YDYp2x1.5mm 2 /750V. Wysokość montażu opraw + 2,5 m od podłoży. Instalacje zasilić jak powyżej. 4

5 2.5 Ochrona od porażeń Jako ochrona od porażeń prądem elektrycznym obowiązuje samoczynne wyłączenie zasilania. W projekcie zastosowano wyłączniki instalacyjne jako ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Nową instalację wykonać przewodami: L 1 +L 2 +L 3 +N+PE dla linii 3-faz oraz L +N + PE dla linii 1-faz. Przewody N izolować na równi z roboczymi, natomiast przewody PE przyłączyć do kołków ochronnych gniazd, korpusów metalowych urządzeń technologicznych, stelaży stropów podwieszanych, obudów metalowych opraw oświetleniowych oraz innych urządzeń elektrycznych itp. (barwy izolacji przewodów N niebieska i PE żółtozielona) 5

6 CZĘŚĆ NISKOPRĄDOWA. 2.6 Instalacja SSP Dane ogólne Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja sygnalizacji pożaru, oddymiania i klap p. poż. w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Spokojnej 4 w Lublinie. Podstawa opracowania - umowa z Inwestorem - szczegółowe uzgodnienia z Zamawiającym - podkłady budowlane - dzienniki ustaw, normy: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719 ). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Systemy sygnalizacji pożarowej Specyfikacja techniczna PKN PN-EN-54 2 :2002 Systemy sygnalizacji pożarowej część 2 Centrale sygnalizacji pożaru PN-EN-54 3 :2002 Systemy sygnalizacji pożarowej część 3 Pożarowe sygnalizatory akustyczne PN-EN-54 4 :2001 Systemy sygnalizacji pożarowej część 4 Zasilacze PN-EN-54 5 :2002 Systemy sygnalizacji pożarowej część 5 Czujki ciepła, czujki punktowe PN-EN-54 7 :2004 Systemy sygnalizacji pożarowej część 7 Czujki dymu, czujki punktowe PN-EN :2004 Systemy sygnalizacji pożarowej część 11 Ręczne ostrzegacze pożarowe BN Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe Instalacje wnętrzowe PN-B Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła Wytyczne projektowania i odbioru elektrycznej instalacji sygnalizacji pożaru opracowane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/otwocka. Instrukcje, DTR i wytyczne producentów instalowanych urządzeń. Inwestor Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Lublin. Dokumentacja związana - projekt architektoniczno-budowlany - projekt instalacji oświetlenia awaryjnego 6

7 Charakterystyka obiektu Obiekt będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Lublinie przy ul. Spokojnej 4. Budynek Urzędu Wojewódzkiego jest obiektem o czterech kondygnacjach nadziemnych z poddaszem użytkowym w skrzydłach bocznych. W przedmiotowym budynku w niewielkiej części podziemnej znajduje schron. Z informacji uzyskanych od zlecającego wskazuje się, że elewacja przedmiotowego budynku objęta jest ochroną konserwatorską. Budynek Urzędu Wojewódzkiego usytuowany przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie zaprojektowany został w 1923 r. W latach pięćdziesiątych dobudowano do podstawowej bryły dwa skrzydła i wykonano schron. Budynek wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej: - murowany z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, - konstrukcja fundamentów - ławy z cegły pełnej, - konstrukcja stropów - strop Kleina z płytą z cegły opartą na dźwigarach stalowych, - konstrukcja klatek schodowych - ceglane stopnie i spoczniki, konstrukcja nośna oparta na słupach żelbetowych, - konstrukcja dachu - dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, w większości kryty dachówką i częściowo blachą, nad salą kolumnową kryty papą. Niski parter budynku przeznaczony jest w większości na pomieszczenia gospodarczo - magazynowe. W skrzydle lewym usytuowano część pomieszczeń biurowych, a w skrzydle prawym funkcjonuje stołówka dla pracowników. Parter budynku przeznaczony jest prawie w całości na powierzchnię biurową, na parterze usytuowana jest też reprezentacyjna sala kolumnowa, kiosk, biuro obsługi klienta i portiernia. Pierwsze piętro budynku zajmują urzędy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Wojewódzkiego oraz wydziały tych instytucji. Piętro drugie w całości przeznaczone jest na pomieszczenia biurowe. Część pomieszczeń biurowych zlokalizowano również a. na poddaszu dobudowywanych skrzydeł budynku. Pozostała część poddasza jest nieużytkowa. Komunikacja pionowa w budynku odbywa się dwiema głównymi klatkami schodowymi prowadzącymi z hallu na parterze na II piętro i dwoma bocznymi klatkami łączącymi poziom niskiego parteru z poddaszem. Do skrzydeł bocznych prowadzą dwie klatki schodowe - z zewnątrz na poziom parteru. Na poziomie I piętra budynek połączony jest z budynkiem wysokim (wieżowcem) Urzędu Wojewódzkiego łącznikiem w lewym skrzydle i bezpośrednim wejściem do Sali Błękitnej w skrzydle prawym. Na obiekcie pełniony będzie dyżur całodobowy. Instalacja sygnalizacji pożaru, oddymiania i klap p. poż. Założenia ogólne projektowanej instalacji Projektuje się instalacje sygnalizacji pożaru system pętlowy analogowy dla 7 pętli dozorowych. Budynek zostanie objęty ochroną całkowitą. W pomieszczeniach zostaną zainstalowane automatyczne czujki dymu i temperatury - multisensor, ręczne ostrzegacze pożaru zostaną zainstalowane przy drzwiach wyjściowych z budynku, przy wejściach na klatkę schodową na poszczególnych kondygnacjach. Sygnalizatory akustyczne zostaną rozmieszczone w ciągach komunikacyjnych. Wszystkie urządzenia systemu sygnalizacji pożaru będą posiadać certyfikaty zgodności dopuszczający urządzenie do stosowania w systemie sygn. pożaru na terenie Polski. 7

8 System sygnalizacji pożaru w przypadku wystąpienia Alarmu Pożarowego sterował będzie: - odymianiem klatek schodowych - załączaniem sygnalizatorów akustycznych - otwieraniem drzwi napowietrzających - otwieraniem rozsuwanych drzwi wejściowych na parterze - opuszczaniem kurtyn dymowych - pożarowym zjazdem windy - przesłaniem sygnału do Straży Pożarnej poprzez centralę SAP w budynku przy ul. Lubomelskiej. - system sygnalizacji pożaru również będzie kontrolował pracą sterowanych urządzeń. Centralka sygnalizacji pożaru CSP zostanie zainstalowana w portierni budynku na parterze. Centrala składa się z 2 centralek połączonych w sieć. Charakterystyka zastosowanych urządzeń Centrala sygnalizacji pożaru Projektuje się centralę sygnalizacji pożaru mikroprocesorową, adresowalną. Wszystkie elementy peryferyjne komunikują się z centralą w sposób ciągły co gwarantuje wysoką odporność na błędy. Okresowo realizowane programy sprawdzają całe urządzenie i gwarantują pełne i ciągłe nadzorowanie. Centrala posiada graficzny wyświetlacz umożliwiający pełne zlokalizowanie sygnału alarmu z dokładnością do pojedynczego elementu adresowego (czujki, przycisku, modułu sterującego), sygnału uszkodzenia itp. Każdy element adresowy posiada opis testowy ułatwiający jego lokalizację w chronionym obiekcie (opis pomieszczeń). Centralka pozwala również na transmisję alarmów do Stacji Monitorowania, wizualizację komputerową systemu oraz sterowanie urządzeniami zewnętrznymi. Rozbudowa centrali poprzez instalację podzespołów (karty elektroniki) w gniazdach rozszerzeń CSP. Centrala może być włączone w sieć podcentral co pozwala na praktycznie nieograniczone możliwości rozbudowy systemu zgodnie z bieżącymi i przyszłymi potrzebami użytkownika systemu. Centrala posiada rozbudowaną i zintegrowaną koncepcję ochrony przed przepięciami, w której zabezpieczone są urządzenia zewnętrzne włącznie z blokami zasilania zgodnie z wymogami norm EN (kompatybilność EMC) i EN (odporność na zakłócenia w zastosowaniach przemysłowych. Charakterystyka pojedynczej centrali SAP: - 4 pętle dozorowe (do 128 elementów na każdej pętli), - 2 wyjścia nadzorowane do transmisji alarmów, - interfejs magistrali do zewnętrznego pola obsługi, - 4 wyjścia nadzorowanych do sterowania urządzeniami zewnętrznymi, - wewnętrzne pole obsługi, - zewnętrzne pole obsługi, - wewnętrzna drukarka, - zasilacz 24V/7A, - 2 akumulatory 12V/17Ah. Zasilanie CSP w energię elektryczną a) zasilanie podstawowe CSP wg projektu instalacji elektrycznej z wydzielonego obwodu rozdzielni głównej kablem o odporności ogniowej 90 minut. b) zasilanie rezerwowe z baterii akumulatorów bezobsługowych 24V/17Ah zainstalowanej bezpośrednio w obudowie centrali. Pojemność akumulatorów została tak dobrana, aby zapewnić bezawaryjną pracę przez 30 godz. 8

9 Linie dozorowe W obiekcie projektuje się linie dozorowe alarmowe pętlowe analogowe przyłączone do kart elektroniki centrali. Karta służy do zasilania i obsługi dozorowych z własnymi czujkami, przyciskami i modułami sterującymi przekazującymi lub odbierającymi sygnały od urządzeń zewnętrznych. Na jednej linii dozorowej adresowalnej można zainstalować łącznie 128 elementów adresowalnych Ilość zainstalowanych elementów adresowalnych na każdej z pętli jest mniejsza od 128. Przydział elementów adresowalnych do linii dozorowych wg schematu ogólnego sygnalizacji pożaru rys. nr 1 oraz planów instalacji rys. nr 2 7. Linie dozorowe zostaną wykonane kabelkami YnTKSYekw1x2x0,8mm Elementy liniowe instalowane w liniach dozorowych Czujki dymu i temperatury multisensor Automatyczna punktowa rozproszeniowa czujka dymu dla pewnego i szybkiego rozpoznawania pierwszych oznak pożaru. Czujka analogowo-procesorowa ze zdecentralizowaną inteligencją, autotestowaniem, redundacją awaryjną, bankami pamięci alarmów i danych operacyjnych, wskaźnikiem stanu alarmu, adresacją softwarową i wydzielonym wskaźnikiem poprawnej pracy. W czujce zintegrowany jest izolator zwarcia. Czujka może współpracować z zewnętrznym wskaźnikiem zadziałania. Właściwości: o Niezawodne i wczesne wykrywanie pożaru za pomocą opatentowanej technologii multisensorowej o Automatyczna adaptacja do zmiennych warunków otoczenia, urządzenie sygnalizacyjne nie wymaga zewnętrznego zasilania o Automatyczne monitorowanie wszystkich sensorów, gwarantuje sprawność operacyjną i ich właściwy stan o Odporne na zwarcia dzięki zintegrowanym izolatorom pętli dozorowej o Wyeliminowanie schematów sygnałów zdarzeń, nie będących pożarem poprzez wykorzystanie specjalnych algorytmów filtrujących o Zintegrowane liczniki, podające czas wystąpienia pożaru, awarii oraz czas działania o Łatwa instalacja i programowanie o Efektywne zarządzanie zasilaniem, dzięki któremu wymagania w zakresie pojemności baterii w centralach pożarowych są bardzo niskie Czujka termoróżniczkowa Automatyczna punktowa czujka ciepła z sensorem półprzewodnikowym dla pewnego wykrywania pożarów z szybko narastającym przyrostem temperatury oraz zintegrowanym członem reagującym na max. próg temperatury dla wykrywania bardzo wolnych przyrostów. W obiekcie przewidziano do zastosowania czujki posiadające ważne świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Czujki są elementami adresowalnymi i pracują w systemie analogowym, tj. komunikują się w sposób ciągły z centralą SAP i przekazują na bieżąco informacje o stanie badanego pomieszczenia. Na tej podstawie centrala SAP może rozpoznać, czy zadziałanie czujki wynikło z nadmiernego zanieczyszczenia (proces długotrwały), czy z gwałtownie narastającej ilości dymu w otaczającym powietrzu; w tej sposób eliminowana jest znaczna część alarmów fałszywych. 9

10 Adapter linii konwencjonalnej ebk 4G/2R Sterownik liniowy pracuje jako urządzenie pętlowe w wielofunkcyjnej pętli dozorowej. Istnieje możliwość podłączenia do niego czujek p.poż. Zewnętrzne zasilanie jest niezbędne do pracy sterownika. Istnieje możliwość kontroli tego napięcia. W skład modułu wchodzą 2 bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe ~230V/2A, 4 wejścia do nadzorowania sygnałów potencjałowych lub bezpotencjałowych, szczególnie do nadzorowania napięcia zewnętrznego. Moduł posiada zintegrowany izolator zwarć. Ręczny Ostrzegacz Pożarowy Moduły elektroniczne dla ręcznych ostrzegaczy pożarowych obejmują szeroki zakres obszarów zastosowania i są podłączane jako elementy sieci oraz pętle dozorowe systemu alarmu przeciwpożarowego. Wbudowany mikroprocesor udostępnia następujące funkcje: zapamiętywanie alarmu, wskaźnik alarmu oraz programowe kodowanie adresu. Ponadto zewnętrzna linia czujkę z konwencjonalnymi ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi może zostać podłączona do modułu elektronicznego. Aby zapewnić działanie systemu alarmu pożarowego w przypadku zwarcia lub przerwania w obrębie podstawowej pętli dozorowej, w każdym module został zintegrowany izolator pętli. Właściwości: o Możliwość instalacji na powierzchni oraz podtynkowej, o Niskoprofilowa obudowa, o Funkcja testowania, resetowanie i otwieranie za pomocą dołączonego standardowego kluczyka obudowy. Sygnalizator Optyczno-Akustyczny Sygnalizator do zastosowania wewnętrznego. Przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej i optycznej lampą z zespołem diod LED w alarmowych systemach pożarowych Zasilacz p.poż. Zasilacz przeznaczony jest do pracy w systemach sygnalizacji i automatyki pożarowej. Pełni rolę źródła napięcia gwarantowanego 24V. Zasilacz wykonany jest w postaci zamykanej szafki z miejscem na dwa akumulatory, przeznaczonej do zawieszenia na ścianie. Zabudowany odłącznik sterowany przez układ nadzoru chroni wewnętrzną baterię akumulatorów przed zbyt głębokim rozładowaniem. Właściwości: o dwa wyjścia zabezpieczone bezpiecznikami o wewnętrzna bateria akumulatorów o automatyczne ładowanie baterii w czasie 24 godzin o sygnalizacja stanu pracy i obecności zasilania sieciowego o mikroprocesorowe sterowanie o zdalna informacja o zdarzeniach (styki bezpotencjałowe) o pełna kontrola procesu ładowania i stanu o naładowania akumulatorów Organizacja alarmowania Po wykryciu sygnału alarmu pożarowego centrala wyświetla na panelu czołowym (ekran LCD) jawną informację o zaistnieniu sytuacji alarmowej oraz jej lokalizacji (z dokładnością do strefy i czujki). Jest to alarm 1-go stopnia, wymagający sprawdzenia oraz potwierdzenia 10

11 maksymalnie do 30sek. Jeżeli w ciągu 3 minut po potwierdzeniu nie nastąpi skasowanie tego alarmu lub po naciśnięciu przycisku ręcznego centrala przechodzi w stan alarmu II stopnia, włącza pełną sygnalizację powiadamiającą o zagrożeniu. Powstanie zagrożenia pożarowego w częściach chronionych obiektu automatycznym urządzeniem sygnalizacji pożarowej przekazane będzie do centrali sygnalizacji pożaru znajdującej się w pomieszczeniu stałego dozoru. Odebrane przez centralkę sygnały będą automatycznie przekazywane w formie optycznego i akustycznego alarmu w centrali pożarowej. Po zadziałaniu elementu liniowego lub czujki w adresowalnej linii dozorowej centralka pożarowa, na podstawie algorytmów decyzyjnych, sygnalizuje ALARM I STOPNIA, lub ALARM II STOPNIA w zależności od wariantów alarmowania zaprogramowanych dla konkretnych stref (pomieszczeń). W momencie wykrycia zagrożenia pożarowego (pożaru, zadymienia) w zależności od miejsca powstania zagrożenia centrala sygnalizacji pożarowej realizuje funkcje: - włączenie sygnalizacji optyczno-akustycznej powiadamiającej o zagrożeniu w budynku biurowym, - otwarcie drzwi wejściowych rozsuwanych (parter obok windy), - zjazd windy na poziom parteru, - uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych, - wysterowanie kurtyn dymowych, - powiadomienie do PSP przy pomocy centrali SAP zainstalowanej w budynku LUW przy ul. Lubomelskiej. Dwustopniowa Organizacja Alarmowania W celu eliminacji fałszywych alarmów z czujek automatycznych oraz umożliwienia służbom dozoru zneutralizowania niewielkiego zagrożenia pożarowego przyjęto dwustopniową procedurę organizacji alarmowania (zarówno dla alarmu z czujki jak i z przycisku ROP). Przy tak przyjętej procedurze zagrożenie wykryte przez czujkę automatyczną powoduje jedynie sygnalizację alarmu pożarowego, gdy nie jest ono skasowane/potwierdzone system sygnalizacji pożaru automatycznie przechodzi w alarm II stopnia. Alarm pożarowy I stopnia Jest to alarm sygnalizowany jedynie na konsoli centrali pożarowej zlokalizowanej w pomieszczeniu stałego dozoru na parterze budynku. Alarm może zostać wygenerowany przez dowolną czujkę automatyczną (wskazywana jest wtedy dokładna lokalizacja miejsca wystąpienia zagrożenia pożarowego). Alarm pożarowy II stopnia System sygnalizacji pożaru po upływie czasu potwierdzenia lub rozpoznania automatycznie przechodzi w alarm II stopnia. Czas potwierdzenia Po zgłoszeniu przez system SAP alarmu I stopnia, służby dozoru mają obowiązek potwierdzenia przejęcia informacji o zagrożeniu pożarowym oraz o podjętej interwencji. Przyjęto, że czas potwierdzenia wynosi 30 sekund. W tym czasie pracownik ochrony dozorujący przy centrali musi podejść do konsoli i wcisnąć przycisk POTWIERDZENIE. Po upływie tego czasu bez potwierdzenia ze strony obsługi, system przechodzi w alarm II stopnia. Brak potwierdzenia alarmu w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z brakiem możliwości podjęcia przez służby dozoru interwencji. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy pożar wystąpił w pomieszczeniu ochrony i służby dozoru nie są w stanie realizować określonych procedur. 11

12 Czas rozpoznania Po potwierdzeniu przez służby dozoru alarmu I stopnia następuje odliczanie czasu niezbędnego na dotarcie do miejsca wystąpienia zagrożenia pożarowego i określenia jego stopnia. Przyjęto czas rozpoznania 3 minuty. W tym czasie drugi z pracowników służb dozoru po dotarciu na miejsce zagrożenia podejmuje decyzję o konieczności wezwania Jednostek Ratunkowych PSP lub próbie neutralizacji zagrożenia we własnym zakresie. W przypadku możliwości podjęcia akcji gaśniczej we własnym zakresie niezbędne jest przekazanie informacji do pracownika pełniącego dozór przy konsoli w celu skasowania alarmu przed upływem 3 minut. W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji po 3 minutach (po zadziałaniu czujki) lub po wciśnięciu przycisku ROP system przechodzi automatycznie w alarm II stopnia. Monitoring Centralka p.poż. przystosowana jest do obowiązującego w Polsce monitoringu pożarowego. W celu podłączenia centralki do systemu monitorującego przewiduje się wykorzystanie pakietu programowalnych wejść/wyjść centrali, które umożliwiają transmisję ALARMU POŻAROWEGO II STOPNIA, USZKODZENIE oraz alarmy strefowe. Wymaga się dwustopniowej organizacji alarmowania w centrali z czujkami dwustanowymi, aby wyeliminować transmisję fałszywych alarmów do PSP. ALARM I STOPNIA w centralce niezbędny jest na zgłoszenie się personelu obsługującego centralkę i rozpoznanie zagrożenia. Po ustalonym czasie tj. 3 min trwania ALARMU I STOPNIA (z czujki dymu) oraz 90sekund od wciśnięcia przycisku ROP, lub nie zgłoszeniu się personelu centralka przechodzi w stan ALARMU II STOPNIA. Należy wykonać połączenie przewodem HTKSHekw3x2x0,8 projektowanej centralki z istniejącą centralą SAP na obiekcie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Lubomelskiej celem przekazywania za pośrednictwem modułów kontrolno sterujących informacji o awarii i alarmie pożarowym projektowanej centrali. Zasilanie rezerwowe System posiada własne zasilanie rezerwowe wraz z automatycznym zasilaniem do ładowania baterii akumulatorów w przypadku zaniku napięcia zasilania 230V. System zasilić napięciem sieciowym 230V z najbliższej rozdzielnicy poprzez wydzielony i oznaczony obwód elektryczny. Linię należy zabezpieczyć oddzielnym bezpiecznikiem bez stosowania gniazd i wtyków instalacyjnych. Okablowanie systemu wykonać wydzielonymi kablami typu HDGs3x1,5. Wszystkie elementy systemu połączyć zgodnie z DTR. Sterowanie oddymianiem klatek schodowych Dobór i klap oddymiających i otworów napowietrzających ujmuje projekt architektury Oddymianie klatek schodowych Oddymianie klatek schodowych zapewnią klapy oddymiające zainstalowane na ostatniej kondygnacji klatki schodowej. Napowietrzanie klatki schodowej K1 zapewni otwarcie 2-ch skrzydeł drzwi napowietrzających w klatce schodowej na poziomie niskiego parteru oraz wentylatora napowietrzającego. Klatkę K2 napowietrzają drzwi na poziomie parteru. W klapie oddymiającej, oknach i drzwiach napowietrzających zostaną zainstalowane siłowniki z wyłącznikiem krańcowym. Pracą siłowników sterować będzie centralka sterująca oddymianiem o obciążalności 8A 12

13 zainstalowana na ostatniej kondygnacji klatki schodowej. Centralka sterująca oddymianiem współpracuje z centralką sygnalizacji pożaru zainstalowana w portierni. W przypadku samoczynnego wykrycia dymu przez czujki zainstalowane na klatce schodowej sygnał alarmowy pożar I stopnia z CSP poprzez wyjście przekaźnikowe modułu sterująco-kontrolnego zostanie przesłany do Centralki Oddymiania CO i uruchomi system oddymiania klatki schodowej otworzy się klapa oddymiająca i drzwi napowietrzające. W klatce schodowej zostaną zainstalowane przyciski współpracujące z CO : - przycisk alarmowy do sterowania ręcznego oddymianiem na niskim parterze, parterze, 1 piętrze, II piętrze. Centralka CO zasilana jest z sieci 230 V/50Hz wg projektu instalacji elektrycznych, oraz wyposażona jest w akumulatory bezobsługowe zapewniające zasilanie rezerwowe w ciągu 72 godz. W przypadku uruchomienia systemu oddymiania do CSP zostanie przesłany sygnał informujący o otwarciu klap oddymiających i okien napowietrzających. W przypadku uszkodzenia CSO sygnał uszkodzenia zostanie przesłany do CSP. Przesłanie sygnałów informujących poprzez linie kontrolne LK zdefiniowane jako wejścia modułu sterująco-kontrolnego i wejścia centrali sygnalizacji pożaru (kontrola otwarcia okien oddymiających). Linie zasilające, sterujące i kontrolne oddymianiem Linie sterujące LS centralami oddymiania nadzorowane są poprzez linie kontrolne modułów sterująco- kontrolnych. Linia pomiędzy modułem a CSO zostanie wykonana kablem HTKSHekw PH90 4x2x0,8mm. Linia przycisków oddymiania kablem HTKSHekwPH90 3x2x0,8mm. Linia zasilająca siłowniki przewodem HDGs3x2,5mm2. Linia kontrolna kablem YnTKSYekw1x2x0,8mm. Schemat sterowania oddymianiem kl. schodowych wg rys. nr 1. Schemat ogólny instalacji sygnalizacji pożaru wg rys. nr 1. Siłownik otwierający klapę odymiającą dostarczany jest wraz z klapą, siłowniki drzwiowe i elektrozaczepy rewersyjne w drzwiach napowietrzających. dostarczane wraz z drzwiami wg projektu Architektury. Sterowanie sygnalizatorami akustycznymi alarmu pożarowego Linie sygnalizacji akustycznej zostaną przyłączone do wyjść nadzorowanych NO karty elektroniki centrali sterowanie typu impuls poprzez podanie napięcia zasilania. Wysterowanie sygnalizatorów nastąpi w przypadku wystąpienia alarmu pożarowego II stopnia na danej kondygnacji. Dla powiadomienia osób znajdujących się w obiekcie o zaistniałym zagrożeniu pożarowym przewidziano zainstalowanie sygnalizatorów akustycznych w ciągach komunikacyjnych. Sterowanie sygnalizatorami odbywać się będzie strefowo oddzielnie dla każdej kondygnacji. Uruchomienie sygnalizatorów nastąpi w momencie wystąpienia alarmu pożarowego II stopnia na danych kondygnacjach budynku. Sygnalizację strefową zaprojektowano w celu uniknięcia paniki na obiekcie Do sygnalizacji akustycznej alarmu zastosowano sygnalizatory akustyczne wewnętrzne, napięcie zasilania 24V DC, poziom głośności 100dB / 1m lub większy, możliwość wyboru sygnału dźwięku Linię sterująca sygnalizatorami zostanie wykonana kablem HTKSHekwPH90 1x2x1mm, odgałęzienia do sygnalizatorów wykonać w puszce ognioodpornej. Schemat ogólny instalacji sygnalizacji pożaru wg rys. nr 1. Sterowanie dźwigiem osobowym (windą) Dźwigi osobowy sterowany będzie poprzez wyjścia przekaźnikowe NC karty elektroniki centrali, sterowanie poprzez zanik napięcia zasilania. W przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego II stopnia (z czujek i przycisków ręcznych) w 13

14 budynku dźwig osobowy zostanie sprowadzony na poziom parteru i zablokowana zostanie możliwość uruchomienia bez zgody kierownika akcji ratowniczej. Linia sterująca z central zostanie doprowadzona do sterownika dźwigu na poz. IV piętra kablem YnTKSYekw1x2x0,8mm Schemat ogólny instalacji sygnalizacji pożaru wg rys. nr 1. Monitorowanie alarmów Projektowana CSP przystosowana jest do włączenia w sieć monitoringu. Sygnał alarmowy POŻAR, USZKODZENIE z CSP zostanie doprowadzony do urządzenia transmisji alarmu UTA. Z UTA zostanie przesłany 2-wu torowo do Stacji monitorowania alarmów SMA w Państwowej Straży Pożarnej, drogą radiową i poprzez łącze telefoniczne. Sygnały nowoprojektowanej centrali SAP zostają przekazane przy pomocy adaptera linii konwencjonalnej do istniejącej centrali zainstalowanej w budynku LUW przy ul. Lubomelskiej, podłączonej do UTA. Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru Projektowana instalacja wewnątrz budynków zostanie wykonana: a) kablami uniepalnionymi YnTKSYekw1x2x0,8mm - linie dozorowe b) kablami o odporności ogniowej 90 minut HDGs2x1mm2 linie sterujące LS - wyj. NO HTKSHekwPH90 4x2x0,8mm - linia sterująca LS - wyj. NO + trzy linie kontrolne 3 LK - wej. NO, linia przycisków alarmowych oddymiania LPO, połączenie projektowanej centrali CSP z centralą CSP w budynku przy ul. Lubomelskiej (w przypadku braku modułu wejść istniejącej centrali, należy doposażyć centralę) HDGs3x2,5mm2 zasilanie siłowników Kable, przewody zostaną ułożone w rurkach winidurowych p/t i n/u w przestrzeni międzystropowej, w korycie kablowym lub wkute w ściany budynku. Kable ognioodporne w przestrzeni międzystropowej ułożyć na certyfikowanych uchwytach, pod tynkiem w rurach winidurowych z przykryciem tynkiem 1,5cm. Przejścia prze strefy pożarowe, kondygnacje, pomieszczenia wydzielone pożarowo zostaną uszczelnione masą ognioodporną. Czujki w pomieszczeniach zainstalować należy tak, aby ich elementy detekcyjne znajdowały się w 5% wysokości pomieszczenia, ze względu na możliwość występowania zimnej poduszki powietrznej. Podczas wykonywania instalacji skoordynować rozmieszczenie czujek z oprawami oświetleniowymi oraz instalacją wentylacji. Czujki instalować w odległości 0,5m od opraw oświetleniowych, przeszkód budowlanych, 1,5 m od kratek nawiewnych wentylacji. Odgałęzienia linii sygnalizacji akustycznej LS wykonać w puszkach przeciwpożarowych instalacyjnych. Wykonanie wypustów: - dla czujek instalowanych na stropie konstrukcyjnym rez. przewodu 2x0,5 m - dla czujek instalowanych na stropie podwieszonym rez. przew. 2x1,0m - dla przycisków ręcznych hp = 1,4 m rez. przewodu 2x0,5 m - dla wskaźników zadziałania instal. na stropie podwieszonym rez. przew. 1m - dla modułów BA-OI3, BA-IM4 instalowanych w ciągach instalacji. rez. przew. 2x0,5m Kable wychodzące z CSP i powracające do CSP układać w odrębnych rurach. Przewody pracujące na napięcie ~230 należy ułożyć w odrębnych rurach. Przejścia kabli przez strefy, kondygnacje i ściany do pomieszczeń wydzielonych pożarowo uszczelnić masą ognioodporną. 14

15 Instalacje należy wykonać zgodnie z przepisami i obowiązującymi normami: PN-E , BN-84/ , PN-B , DTR urządzeń. UWAGA: Instalację sygnalizacji pożaru wykonywać po wykonaniu instalacji elektrycznej. System musi być instalowany i uruchamiany przez firmę posiadającą autoryzację producenta urządzeń Dane techniczne urządzeń Centrala sygnalizacji pożaru CSP - 4 pętle dozorowe do 128 elementów adresowych na pętlę, możliwość rozbudowy - 8 wejść nadzorowanych - 8 wyjść nadzorowanych - 10 wyjść przekaźnikowych bezpotencjałowych, przełączonych wyjście monitoringu wyjście magistrali zewn. pola obsługi zasilacz 24V/7A napięcie zasilania CSP: 230 V AC napięcie robocze CSP: 24V zasilanie rezerwowe akumulatory: 2 szt. 12V/ Ah połączone szeregowo, wydajność prądowa akumulatorów: 30 h w trybie dozoru h w trybie alarmu zabezpieczenia elektryczne: Zabezpieczenie EMC przez podział na strefy; transile filtry i szerokopasmowe odprzęganie napięcia zasilającego w celu zabezpieczenia elementów elektronicznych. - uziemienie ochronne zabezpieczające osoby i części elektroniczne - obudowa centrali z wbudowanym polem obsługi, drukarką - mikroprocesorowa technologia sterowania i nadzoru. - pełna redundancja (zdublowanie) całego systemu w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności również w przypadku usterki lub całkowitej awarii jednej połowy systemu. - stale wykonywane automatyczne procedury kontrolujące wszystkie składniki systemu i programy. - łatwa instalacja podzespołów (karty elektroniki) w gniazdach rozszerzeń CSP. - panel sygnalizacyjno-sterowniczy posiada nadrukowane czytelne opisy alfanumeryczne; jest wyposażony w wyświetlacz 4-wierszowy, 20 znaków/wiersz; oferuje możliwość wyboru wersji językowej. - szeregowa drukarka protokołująca z zasilaniem awaryjnym i pamięcią zdarzeń oraz filtrem meldunków o zdarzeniach w ISP. - możliwość podłączenia i współpracy z publicznym systemem alarmowania straży pożarnej. - możliwość podłączenia przez port szeregowy do głównego komputera lub do komputerowego stanowiska zarządzania i wizualizacji zdarzeń z udostępnieniem pełnego zakresu swoich funkcji (dostarczanie meldunków o zdarzeniach, odbiór poleceń). - możliwość pracy central w sieci z zachowaniem pełnej redundancji - możliwość podłączenia wyniesionego pola obsługi - transmisja danych po rezerwowanych łączach pętlowych (czyli łączach zdublowanych = łącze główne + łącze rezerwowe). - panele sygnalizacyjno-obsługi, drukarki protokołujące, tablice synoptyczne i inne składniki systemu są połączone cyfrowymi łączami komunikacyjnymi i mogą być instalowane w dowolnych kombinacjach niezależnie od miejsca ich podłączenia. - system spełnia wymogi obowiązujących norm i przepisów: norma PN-EN system oraz jego komponenty posiadają zezwolenia na eksploatację wydane przez VdS i system jest dopuszczony do stosowania w Polsce. 15

16 Czujka dymu i temperatury multisensor - jedna czujka do wszystkich zastosowań, możliwość pracy jako czujki dymu, czujki temperatury lub jako czujka dualna dymu / ciepła. - wykrywanie pożaru zawsze na podstawie analizy dymu i temperatury, TF1-TF9 - zoptymalizowana komora detekcyjna - rejestracja danych i zdarzeń detektora - filtr alarmów, który rozpoznaje i eliminuje alarmy mylne - dynamiczne przystosowywanie się do warunków otoczenia - 2-stopniowe wykrywanie zabrudzenia - ustawianie klas temperaturowych zgodnie z PN-EN widoczność diody alarmowej - zintegrowany izolator zwarć - współpraca czujki z techniką pętli dozorowych - montaż czujki w gnieździe służącym do podłączenia wszystkich czujek alarmowych - certyfikat VdS. - napięcie robocze: 16 do 30 VDC - prąd dozorowania 0,235mA, prąd alarmu 5mA - transmisja sygnału: szeregowa transmisja danych, - technika dwuprzewodowa - czułość: zgodnie z PN- EN 54-7 i PN-EN temperatura otoczenia: -25 do +60 C - Kolor obudowy: biały - Dopuszczenie VdS - Certyfikat zgodności dopuszczający urządzenie do stosowania w systemie sygn. pożaru na terenie Polski. Gniazdo czujki - uniwersalne umożliwiające podłączenie wszystkich czujek automatycznych w technice pętli dozorowych - standardowa budowa gniazda ma umożliwiać montaż powierzchniowy (kable instalacji sygnalizacji pożarowej mogą być prowadzone natynkowo lub podtynkowo). - zastosowanie: pomieszczenia suche i wilgotne - sposób montażu: powierzchniowy - zaciski podłączeniowe: zaciski śrubowe, maks. 2x1,5mm² - temperatura otoczenia: -20 do +60 C Certyfikat zgodności dopuszczający urządzenie do stosowania w systemie sygn. pożaru na terenie Polski Moduł wyjścia /wejścia - 2 wyjścia przekaźnikowe z programowalną pozycją w razie uszkodzenia, przekaźnik bistabilny, typ zestyku przełączny - 4 wejścia nadzorowane - napięcie zasilania 24V - prąd dozorowania 0,460mA - wysoka wytrzymałość na uszkodzenia - zintegrowany izolator zwarć - transmisja sygnału: szeregowa transmisja danych, technika 2-przewodowa - zaciski połączeniowe: zaciski śrubowe, maks. 1.5 mm² - temperatura otoczenia: -20 do +60 C - obudowa - Certyfikat zgodności dopuszczający urządzenie do stosowania w systemie sygn. pożaru na terenie Polski. 16

17 Ręczny ostrzegacz pożarowy - ręczny ostrzegacz pożaru wewnętrzny, montaż podtynkowy w puszce instalacyjnej - napięcie zasilania 24 VDC - prąd dozorowania 0,500mA, prąd alarmowania 4mA - transmisja sygnału: szeregowa, dwuprzewodowa - kolor obudowy: czerwony, - certyfikat zgodności dopuszczający urządzenie do stosowania w systemie sygn. pożaru na terenie Polski Sygnalizator akustyczno-optyczny - sygnalizator akustyczno-optyczny wewnętrzny - napięcie zasilania 24 VDC - pobór prądu podczas alarmu 35mA - poziom głośności 100 db / 1m lub większy - możliwość wyboru sygnału dźwięku - temperatura otoczenia: do+55 C - obudowa: czerwona, niepalna - Certyfikat zgodności dopuszczający urządzenie do stosowania w systemie sygn. pożaru na terenie Polski Optyczny wskaźnik zadziałania czujki - napięcie zasilania 24VDC - pobór prądu w czasie alarmu 1mA - podłączenie technika pętli dozorowych - obudowa biała z czerwonym reflektorem świetlnym - Certyfikat zgodności dopuszczający urządzenie do stosowania w systemie sygn. pożaru na terenie Polski Zasilacz 230V/24V DC, 5A - napięcie zasilania 230V AC, 50Hz - napięcie wyjściowe 24V DC - prąd wyjściowy 4A - prąd ładowania akumulatorów 1A - zasilanie rezerwowe : bateria akumulatorów bezobsługowych 2 x 12V/10Ah - wyjścia przekaźnikowe bezpotencjałowe 30V/1A ((zanik zasilania, alarm zbiorczy) - Certyfikat zgodności dopuszczający urządzenie do stosowania w systemie sygn. pożaru na terenie Polski Zasilacz 230V/24V DC, 7A - napięcie zasilania 230V AC, 50Hz - napięcie wyjściowe 24V DC - prąd wyjściowy 6A - prąd ładowania akumulatorów 1A - zasilanie rezerwowe : bateria akumulatorów bezobsługowych 2 x 12V/15Ah - wyjścia przekaźnikowe bezpotencjałowe 30V/1A ((zanik zasilania, alarm zbiorczy) - Certyfikat zgodności dopuszczający urządzenie do stosowania w systemie sygn. pożaru na terenie Polski 17

18 Centralka sterująca odymianiem, obciążalność prądowa 8A - napięcie zasilania: 230 VAC, 50Hz, - napięcie pracy: 21 28VDC, - obciążalność prądowa: 8A, - 1 linia oddymiania - 1 linia przewietrzania - linie dozorowe: 2 szt., - liczba elementów w linii dozorowej: 10 szt. - przekazanie informacji o uszkodzeniu i zaniku napięcia (styk NC/NO i dioda LED na przycisku alarmowym) - przekazanie informacji o otwarciu klap (styk NC/NO) - ręczne otwieranie klap oddymiających do wentylacji obiektów w czasie normalnej eksploatacji (bez wywoływania stanu alarmowego) - dozorowanie stanu gotowości wszystkich podłączonych urządzeń systemu oddymiania i prezentacji ewentualnych uszkodzeń na panelu wewnątrz centrali - zasilanie rezerwowe bateria akumulatorów zapewniająca zasilanie przez 72 h - obudowa: stalowa, natynkowa, - współpraca z CSP Certyfikat zgodności dopuszczający urządzenie do stosowania w systemie sygn. pożaru na terenie Polski Ręczny przycisk oddymiania - napięcie zasilania 24V - przycisk wyzwalania alarmu - diody świecące do sygnalizacji: stanu alarmu, stanu uszkodzenia, stanu gotowości układ kasowania alarmu: dodatkowy wyłącznik wewnątrz obudowy + dźwignia blokująca przed wadliwym użyciem - natynkowy - kolor pomarańczowy - Certyfikat zgodności dopuszczający urządzenie do stosowania w systemie sygn. pożaru na terenie Polski Elementy informacyjne i eksploatacja systemu Przy centrali sygnalizacji pożaru należy umieścić: - schemat blokowy linii dozorowych - instrukcję obsługi centralki - zeszyt kontrolny - instrukcję postępowania w wypadku alarmu pożaru lub alarmu uszkodzenia systemu - tabliczkę z numerami telefonów: - Straży Pożarnej - Kierownika Jednostki - Instrukcji sprawdzającej ochronę obiektu - Konserwatora systemu pożarowego Uwagi końcowe Instalacje należy wykonać zgodnie z przepisami i obowiązującymi normami - PN-E BN-84/ PN-B DTR urządzeń 18

19 Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przeprowadzić próby sprawności działania całości urządzeń i instalacji. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji należy zlecić jej konserwacje firmie uprawnionej i autoryzowanej. Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie wykonawstwa nanieść do dokumentacji kolorem czerwonym i przekazać jeden egzemplarz Użytkownikowi. Po przekazaniu systemu do eksploatacji Wykonawca prac instalacyjnych prze szkoli wyznaczonych przez Użytkownika pracowników dozoru odpowiedzialnych za obsługę systemu w zakresie czynności niezbędnych dla zapewnienia prawidło Zestawienie urządzeń Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Płyta centrali typu Esser IQ8 Control M nr kat Szt Zespół obsługi centrali typu Esser nr kat szt Front pusty centrali np. Esser nr kat Szt Karta rozszerzeń centrali np. Esser nr kat Szt Moduł pętli np. nr kat. Esser d0 Szt Akumulator 12V/18Ah Szt Moduł sieciowy np. Esser nr kat Szt Optyczno-temperaturowa czujka dymu i temperatury szt. 529 multisensor z izolatorem zwarć np. Esser nr kat Termoróżniczkowa czujka przyrostu temperatury np. Esser nr Szt. 10 kat Gniazdo czujki np. Esser nr kat szt Radiobramka np. Esser nr kat szt Radiogniazdo np. Esser nr kat szt Radiointerfejs czerwony np. Esser nr kat Szt Ręczny ostrzegacz pożarowy z izolatorem zwarć np. Esser nr szt. 74 kat Moduł sterująco-kontrolny z izolatorem zwarć 2 wyj. 4 wej. Z szt. 19 obudową np. Esser nr kat Sygnalizator akustyczny alarmu 24V, 100dB/1m np. Esser nr szt. 61 kat Zasilacz ~230V/24V DC, 2A kpl. 2 Bateria akumulatorów -12V/17Ah szt Centralka sterująca oddymianiem, prąd wyjściowy 8A kpl. 2 Bateria akumulatorów -12V/7,2 Ah szt.2 np. RZN4408-K 19. Ręczny przycisk oddymiania z sygn. diodową n/t, szt 8 pomarańczowy, 24V np. RT42PL 20. Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 mb Przewód HDGs 3x1,5 mb Przewód HDGs 2x1,5 mb Przewód HTKSHekw 4x2x0.8 mb Przewód HTKSHekw 3x2x0,8 mb

20 UWAGA: 1. Dane techniczne urządzeń wg pkt. 4. opisu 2. Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat zgodności dopuszczający urządzenie do stosowania na terenie Polski 3. Siłownik otwierający klapę odymiającą dostarczany jest wraz z klapą, siłowniki otwierające okna oddymiające dostarczane wraz z oknami, siłowniki drzwiowe i elektro-zaczepy rewersyjne w drzwiach napowietrzających. dostarczane wraz z drzwiami wg projektu architektury. 20

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INśYNIERYJNYCH MEGASYSTEM Sp. z o.o. 31-559 KRAKÓW, ul. Grzegórzecka 77, tel. 012 296 08 08, fax. 012 296 08 05 KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 ZLECENIODAWCA: TEAM s.c. ul. WOJSKA

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ul. E. Orzeszkowej 2; 80-208 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT BUDOWLANY (z uszczegółowieniem wykonawczym) branża elektryczna i teletechniczna

Bardziej szczegółowo